Kilder. Danske arkiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilder. Danske arkiver"

Transkript

1 Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) Pakke 41: Referater Hans Hedtoft arkiv - Pakke 21, læg 4: Taler, manuskripter, artikler Grønland - Pakke 45, læg : A-pagten USA, Grønland - Pakke 51: Forfatningskommissionen Pakke 52: Grønlandskommissionen - Pakke 56: Nordisk Samarbejdsorganisation, besøg i udlandet HC Hansen arkiv - Pakke 4: Taler, Artikler, Foredrag Pakke 14: Minister og partikorrespondance - Pakke 15: Minister og partikorrespondance - Pakke 16: Minister og partikorrespondance - Pakke 21: Sikkerheds og efterretningstjenesten, Militær og Forsvar, Stationeringsproblemet 1952 Jørgen Ib Nørlund arkiv - Pakke 87: Folketinget Socialdemokratiets arkiv - Pakke 514: Danmarks Kommunistiske Parti Pakke 515: Danmarks Kommunistiske Parti Pakke 809: partisekretær Alsing Andersen - Pakke 1565: Ministermødeprotokoller Arktisk Instituts arkiv - Arkivfond nr. A 025: Grønlandskommissionen Yderår Grønlandskommissionen , afleveret af landshøvding N.O. Christensen Kasse 1 - Arkivfond nr. A 026: Ministeriet for Grønland. Arkivet omfatter også arkivalier fra Grønlandsdepartementet, Grønlands Styrelse o.a. Yderår Kasse 1, 3 - Arkivfond nr. A 045: Aage H. Vedel, viceadmiral, formand for Arktisk Institut Råd 1955, korrespondance under Hedtoft-rejsen, - og meget mere i årene fra Arkivfond nr. A 121: Niels Otto Christensen, landsfoged fra 1947, landshøvding , privat korrespondance 364

2 Folketingets Bibliotek og Arkiv Rigsdagens Grønlandsudvalg Pakke 6-8: akter Det Kongelige Bibliotek, København Avisarkivet Håndskriftafdelingen - Professor Alf Ross arkiv Rigsarkivet Aksel Larsen privatarkiv (8060) - Pakke 39 og 41 Aksel Svane privatarkiv (7153) - Pakke 1-7,14-16, 23 Dansk Samråd for De Forenede Nationer (10.386) - 1 pakke Den danske FN forening (10.382) - Pakke En Verden (10.383) - Pakke 1 Erik Eriksen privatarkiv (7142) - Gruppe I. Journaliseret korrespondance til statsministeren/statsministeriet, mærket Nsager. Pakke Gruppe II. Journaliseret korrespondance til statsministeren/statsministeriet, mærket Asager. Pakke Gruppe IV. Journalsager. Pakke Gruppe VI. Forfatningskommissionen. Pakke Gruppe VIII. Taler, artikler, m.v. Pakke 1-3 Eske Brun, Departementschef , privatarkiv (5226) - Hele arkivet (1 pakke) Finn T.B. Friis privatarkiv (5425) - Pakke 1-3 Grønlandsdepartementet/ Ministeriet for Grønland (0030) Ministeriet for Grønland - Departementschef Eske Bruuns arkiv (lb. nr ) - Fælles Departementschefs arkiv (lb. nr. 59, 63-65, 71-77, 79, 82-92, 94-98, 100) Grønlandsdepartementet: 1. kontor sager: - Grønlands statsretlige stilling (overført til ) sagsnr , : - Forenede Nationer , pakke 25 - Forenede Nationer , sagsnr , pakke Forenede Nationer, , sagsnr , pakke Rigsdagsvalg og folkeafstemning i forbindelse med grundlovsændring (danske), sagnr , pk. Nr kontor: 365

3 - Forenede Nationer i almindelighed samt FN. Indberetninger vedr. 73/e : jnr tillæg I-III Grønlands Styrelse (0030) - Div. journalsager, : 400/1945 Rigsdagens Grønlandsudvalg 10004/1945 Politiske sager om Grønland udadtil 10008/1945 Politiske sager om Grønland indadtil 10363/1945 Administration i almindelighed. Memorandum til statsministeren af fra Landsfoged Eske Brun 900/1946 De Grønlandske råd og retter. Udskrifter af forhandlingsprotokoller vedrørende landsrådenes årsmøde 900/1947 De Grønlandske råd og retter vedrørende landsrådets møder 10009/1947 Coordinationsudvalget. Udvalget til coordination af forskellige opgaver på Grønland 10010/1947 Politiske sager om Grønland indadtil Decentralisation af Grønlands Styrelse 10011/1947 Politiske sager om Grønland indadtil. Forsyninger til Grønland 15/1948: Udenrigspolitiske sager. Grønlands forhold til USA 900/1948 Udskrifter af forhandlings protokoller vedrørende landsrådenes årsmøde 10060/1948 Rigsdagssager og Grønlandsudvalgssager. Grønlandsudvalgets rejser /1948 Rigsdagssager og Grønlandsudvalgssager. Grønlandskommissionen /1949 Rigsdagssager og Grønlandsudvalgssager 900/1950: Udskrift af forhandlingsprotokollen vedr. landsrådenes årsmøde /1950 Rigsdagssager og Grønlandssager. 2 grønlandske tilforordnede i rigsdagens grønlandsudvalg - Administrationen af Grønland under besættelsen. Pakke Div. rapporter, retsprotokoller og udstilling Grønland under besættelsen. Manuskript fra Grønlands Styrelse med forord af K.H. Oldendow - Efteraflevering 1987: Pk 1-2, Halfdan Hendriksen privatarkiv (5607) - Pakke 5-6: Dagbøger ) Hermod Lannung privatarkiv (8085) - Gruppe 16. Forenede Nationer , pakke 12 - Gruppe 18. Grønland Pakke Jørgen Jørgensen privatarkiv (5737) - Pakke 31, H.1: Forhandlinger om Grundloven af Pakke 32, H.8: Dansk udenrigspolitik KH Oldendows papirer - Grønland under krigen. Pakke 1 og 3. Lisbeth Hindsgaul privatarkiv (5627) 366

4 - Pakke Statsministeriet (0001). Forfatningskommissionen af mødemateriale fra underudvalg, pakke 1-10 Statsministeriet (0001). Hans Hedtoft embedsarkiv - Rejsen til Grønland 1948 (pakke 1) - Taler og artikler (pakke 1-8) - Privat korrespondance (pakke 1-2) - Jule- og nytårshilsner (pakke 1-3) Udenrigsministeriet U.73. Islands krav på Grønland Pakke U.83.a. Oplysninger om Grønland til FN Pakke U.83.a samt bilag. Pakke M.2. Ikke selvstyrende områder Pakke M.2.a. Bilag. Ikke selvstyrende områder Pakke 1-3 Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Nuuk Landsfogeden i Sydgrønland arkiv , pakke 125, 130, , pakke 139, 144, , pakke 161, , pakke 183, 211 Landshøvdingens arkiv - Kopibøger Landsrådets arkiv - Journalsager Landsfogeden for Nordgrønland - Kopibog for afsendte skrivelser, Radioavisen i Grønland

5 Udenlandske arkiver Forenede Nationers arkiv, USA - S-0441, box 0657: Ad hoc committee on transmission of information under art S-0441, box 0658: Special committee on transmission of information under art S-0441, box : Non self governing territories - S-0441, box 0663: Non self governing territories transmission of information by governments under art. 73e - S-0441, box 0668: Committee on information from non self governing territories - S-0847, box 2: SG. Private meetings with USG - S-0922, box 1, 2 + 6: General Assembly National Archives, USA RG 59 - Subject File of Benjamin Gerig, Director of the Office of Dependent Area Affairs, Seeley G. Mudd Manuscript Library, USA Council on Foreign Relations - Record of Groups Vol. X , box 40 - Record of Groups Vol. XXIX , Box

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54 En historisk udredning DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2007 København 2007 Dansk Institut for Internationale Studier Strandgade 56 1401 København K

Læs mere

Udredningen bør afgives til regeringen senest den 1. oktober 2006 med henblik på efterfølgende offentliggørelse. Kildemateriale

Udredningen bør afgives til regeringen senest den 1. oktober 2006 med henblik på efterfølgende offentliggørelse. Kildemateriale Bilag 1 Kommissorium for udarbejdelse af en historisk udredning om omstændighederne i forbindelse med Grønlands ændrede status fra koloni til ligeberettiget del af riget ved ændringen af grundloven i 1953:

Læs mere

Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissi onen af 1946 og Forvaltningsnævnet

Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissi onen af 1946 og Forvaltningsnævnet Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissi onen af 1946 og Forvaltningsnævnet Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 37 Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissionen af 1946

Læs mere

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen Uncle Sam, John Bull og Bjørnen En analyse af stormagternes politik overfor Danmark samt disses indflydelse på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1945-1955. Speciale udarbejdet af: Kim Drejer Nielsen

Læs mere

Professor, dr.jur. Max Sørensen

Professor, dr.jur. Max Sørensen Almindelige emner 9 - International ret 1 Professor, dr.jur. Max Sørensen - retsvidenskaben i national og international tjeneste I artiklen belyses dele af professor, dr.jur. Max Sørensens historie, der

Læs mere

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden Historisk Samling fra Besættelsestiden Arkivregistrant Denne registrant er en vejviser til arkivet på Historisk Samling fra Besættelsestiden. Arkivet indeholder et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen

Læs mere

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen 38 NATO SIKRER FREDEN 16. december 1950 mødtes en gruppe tidligere modstandsfolk i København for at stifte Sammenslutningen til Oplysning om Atlantpagt og Demokrati. De havde alle været samlet til et møde

Læs mere

I 1946 indgik de danske militære efterretningstjenester,

I 1946 indgik de danske militære efterretningstjenester, 1 USA, FIRMAET OG KOMMU- NISTERNE Af Peer Henrik Hansen Umiddelbart efter Anden Verdenskrigs afslutning var der i Vesten en frygt for, at hemmelige kommunistiske aktiviteter kunne udvikle sig til en større

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE IV København 1980 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...21 Andre institutioner

Læs mere

Pro Memoria: Atombomben er vor ven

Pro Memoria: Atombomben er vor ven Pro Memoria: Atombomben er vor ven DEN DANSKE REGERINGS STILLINGTAGEN TIL OG REAKTIONER PÅ ATOMVÅBNENES INTEGRATION I NATOS FORSVARSSTRATEGI 1949-1956 AF JONATHAN SØBORG AGGER OG LASSE WOLSGÅRD En af de

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III København 1978 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...19 Andre institutioner

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Denne efterhånden langvarige diskussion

Denne efterhånden langvarige diskussion 1 HIPA propagandaeller efterretningsorganisation? Af Kristian Bruhn Henriksen AIC har i de seneste år været meget omdiskuteret; det springende punkt i diskussionen har været, om AIC udover at være en propagandaorganisation

Læs mere

STATENS INFORMATIONS- VIRKSOMHED

STATENS INFORMATIONS- VIRKSOMHED STATENS INFORMATIONS- VIRKSOMHED BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 22. MARTS 1965 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 469 1967 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp.

NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Kronologi - udvalgte oplysninger fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Citater - udvalgte citater om NATOs 50 år.

Læs mere

Den politiserende embedsmand i Danmark

Den politiserende embedsmand i Danmark 206 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2011, 88. årgang Den politiserende embedsmand i Danmark Af professor Tim Knudsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Nordisk Administrativt Tidsskrift

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN

Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN Grønlands geografiske beliggenhed tæt ved Nordpolen og som en del af det nordamerikanske kontinent og landets enorme udstrækning og lille befolkningsunderlag

Læs mere

Vi skal tage skæbnen i egen hånd DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND:

Vi skal tage skæbnen i egen hånd DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND: NIVIARSIAQ Siumup aviisia Sapinngilagut! Juni 2010 Malik Berthelsen om FORÅRSSAMLINGEN DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! FOLKERETSEKSPERT: Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 5. BETÆNKNING REVISIONSDEPARTEMENTERNES OG HOVEDREVISIONENS FORHOLD BETÆNKNING NR. 408 1960 Administrationsudvalgets betænkning Bilag Indholdsfortegnelse I. Administrationsudvalgets

Læs mere

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 553 1969 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Kap.

Læs mere

DANSK KVINDESAMFUNDS ARKIV

DANSK KVINDESAMFUNDS ARKIV DANSK KVINDESAMFUNDS ARKIV Registrant over Dansk Kvindesamfunds Arkiv i Kvindehistorisk Samling Statsbiblioteket Udarbejdet af Eva Lous.. Statsbiblioteket 1996 Dansk Kvindesamfunds Arkiv Registrant over

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

EFTERUDDANNELSE AF AKADEMISKE TJENESTEMÆND I CENTRAL ADMINISTRATIONEN

EFTERUDDANNELSE AF AKADEMISKE TJENESTEMÆND I CENTRAL ADMINISTRATIONEN EFTERUDDANNELSE AF AKADEMISKE TJENESTEMÆND I CENTRAL ADMINISTRATIONEN BETÆNKNING TIL FORVALTNTNGSNÆVNET FRA DEN AF NÆVNET I JANUAR 1957 NEDSATTE ARBEJDSGRUPPE BETÆNKNING NR. 256 1960 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI,

Læs mere

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2006 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Forord Det er med glæde at NKA udsender denne årsrapport for 2006. Året

Læs mere

Vedhæftet er bilag A til godkendt indstilling af 22.04.08 der lister bevarede og kasserede arkivalier. LVC Rigsarkivet 22.

Vedhæftet er bilag A til godkendt indstilling af 22.04.08 der lister bevarede og kasserede arkivalier. LVC Rigsarkivet 22. 1 Dette dokument erstater bk-bestemmelse for Økonomistyrelsen og forgængermyndigheder i forbindelse med aflveringssagen 2006-321-051057 og bevarings- og ssagen 2008-321-05786. Vedhæftet er bilag A til

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen 1 2 3 4 5 6 7 BIND 7 RESUME litteratur og bilag DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere