VIGTIGE INSTRUKTIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGE INSTRUKTIONER"

Transkript

1

2

3

4 VIGTIGE INSTRUKTIONER Kære kunde, tillykke med Deres nye Vera - den elektroniske kedel fra Casa Bugatti. Som alle andre husholdningsapparater skal denne elkedel bruges med omtanke, for at forhindre ulykker i forbindelse med brug af produktet. FØR DE BRUGER ELKEDLEN FOR FØRSTE GANG, SKAL DE LÆSE ANVISNINGERNE ANG. INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE, SAMT SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. BRUG IKKE ELKEDLEN, MEDMINDRE DE ER GRUNDIGT BEKENDT MED VEJLEDNINGEN. ADVARSEL Produktets garanti bortfalder ved skader, som er opstået på følgende måde: - Ukorrekt anvendelse eller anden anvendelse end dets tiltænkte formål - Ved at tænde for elkedlen uden at fylde vand i - Reparationer udført af uautoriserede personer - Brug af ikke-originale reservedele eller tilbehør Læs instruktionerne før brug For yderligere oplysninger, eller i tilfælde af problemer, der ikke er blevet behandlet tilstrækkeligt i denne instruktionsmanual, kontakt venligst kundeservice på casabugatti.it Gem disse instruktioner omhyggeligt, og husk at give dem videre til de personer, der vil bruge elkedellen efter Dem. Hvis vejledningen er mistet, før De bruger kedlen, bedes De venligst anskaffe en ny, ved enten at - Kontakte Customer Care på casabugatti.it - Sende en til - Downloade den fra illustrationer om teksten. Behold den første side åben, mens De læser resten af brugsmanualen. 169

5 Indhold Side 171 Tekniske funktioner Side Beskrivelse af elkedlens dele Side Elkedlens elektroniske funktion Side Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Side 175 Installation og opstart Side Rådgivning og anbefalinger om brug Side Side 177 Side Side Side 179 Side 179 Opsætning og batteri backup Opvarmning / kogning af vand Temperatur Timerindstilling Ur-indstilling Specielle instruktioner Side 180 Rengøring og vedligeholdelse Side 181 Side Garanti 170

6 TEKNISKE FUNKTIONER Strømforsyning: Power rating: Dimensioner: Materialer: Vægt: Længden af ledning: Tørkogningssikring: Batteri display Se typeskilt under maskinen Se typeskilt under maskinen Ca. 220 x 180 x h. 300 mm Trykket 18/10 rustfrit stål 1,7 kg 0,75 meter Indbygget Opladeligt, indbygget BESKRIVELSE AF ELKEDLENS DELE Låg Elektronisk display Stay-cool håndtag 18/10 rustfrit stål kedel Base Stik Stikprop Filter Vandstandsniveau, max ELKEDLENS ELEKTRONISKE FUNKTIONER Elektronisk display Proces indikation: Kedlen er varm / i drift Ur-timer + Temperatur + Program ikoner Vandniveau-display Ur - Temperatur - Timer display On / off -knap Mode -knap Setting knap Reset-knappen a A Temperaturdisplay 10B Ur-Timer display 10C Display for kogestatus

7 VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER LÆS ALLE ANVISNINGERNE NØJE. ELKEDLEN MÅ KUN ANVENDES AF VOKSNE, DER HAR SAT SIG IND I BRUGEN HERAF. OPBEVAR DISSE ANVISNINGER OMHYGGELIGT. 1. FOR AT FORHINDRE ALVORLIGE KVÆSTELSER, ELEKTRISK STØD OG BRAND, NEDSÆNK ALDRIG KABLER, STIK, EL BASE ELLER KEDLEN I VAND ELLER ANDRE VÆSKER, ENTEN DELVIST ELLER HELT ADVARSEL: FARE FOR FORBRÆNDINGER! VÆR OPMÆRKSOM PÅ VARME OVERFLADER! 2. Elkedlen er udelukkende konstrueret TIL HUSHOLDNINGSBRUG. Brug kun elkedlen til den påtænkte anvendelse. Lav aldrig nogle tekniske ændringer, der kan medføre risici. 3. Tæt overvågning er nødvendig, hver gang apparatet anvendes i nærheden af børn. Kedlen må ikke bruges af børn eller personer med nedsatte fysiske, motoriske eller psykiske evner, medmindre, at man er sikker på, de ved hvordan, produktet skal bruges. Elkedlen må kun bruges af voksne, der ved, hvordan man bruger det i overensstemmelse med disse anvisninger. 4. Rør aldrig de elektriske dele. De kan forårsage elektriske stød og alvorlig personskade. Tilslut basen (5) til en stikkontakt, der har den rigtige spænding. Spændingen skal svare til den spænding, der er angivet på typeskilt under kedlen (4). 5. Figur A: Ledning med stik. En kort ledning mindsker risikoen for at vikle sig ind i genstande, at folk snubler over den, og at den vikler sig omkring en anden ledning. Forlængerledning kan anvendes om nødvendigt, men de må kun anvendes, hvis en autoriseret elinstallatør, kan bekræfte, at de er i overensstemmelse med godkendte standarder. Brug ikke stikkontakt adaptere. Hvis en forlængerledning bruges: 172

8 VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER a) Den elektriske spænding af forlængerledningen bør være mindst lige så stor som elkedlens - angivet under elkedlen. b) En forlængerledning skal være af 3-wire/pole type. Forlængerledningen må aldrig rage ud under eller fra møbler, så voksne, børn eller husdyr kan forårsage, at elkedlen bliver trukket ud over bordkanten. c) Undlad at placere kedel og ledning/base på eller i nærheden af et varmt gaskomfur, elektriske kogeplader, d) Må ikke anvendes udendørs. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet og undgå, at ledningen kommer i berøring med varme Brug ikke kedlen: med et beskadiget stik, når apparatet udviser fejl, eller er blevet beskadiget på nogen måde. Returnér apparatet til nærmeste autoriserede serviceforhandler til undersøgelse eller reparation. Brugen af tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten kan resultere i brand, elektrisk stød eller alvorlige skader på personer 6. Figur B: Sørg for, at børn ikke kan komme til at lege med elkedlen. Børn er ikke bevidste om farerne ved elektriske apparater. af åben ild. Selve kedlen (4) og låg (1) bliver meget varmt under brug. et hygiejnisk miljø med en let tilgængelig stikkontakt. Hold elkedlen mindst 10 cm fra væggen. 10. Figur E: De må aldrig røre ved apparatet med våde klude / hænder. Afbryd altid elkedlen, når den ikke er i brug, og før rengøring. Afbryd ikke apparatet fra stikkontakten ved at trække i ledningen gør det altid ved at tage fat i stikket. Hiv stikket ud, når elkedlen ikke er i brug og ved rengøring. Kedlen skal rengøres med en tør eller lidt fugtig ikke-slibende klud med et par dråber neutral, syrefri rengøringsmiddel (aldrig bruge 11. Brug ikke elkedlen under eller i nærheden af brændbare materialer, såsom gardiner, tapet, vægge og lignende. 12. I tilfælde af fejl, mangler eller mistanke om fejl fx efter at være tabt, hiv stikket ud straks. Start aldrig et defekt apparat. Reparationer skal udføres af Casa Bugatti Service Center. Kontakt din forhandler og / eller kontakt kundeservice på CasaBugatti.it eller send en til I tilfælde af brand, brug carbon-dioxid (CO2) ildslukkere. Der må ikke anvendes vand eller pulverslukkere. 13. Brug kun kedlen med den medfølgende base. 14. Fyld aldrig vand på kedlen, når den står på basen. 15. Overskrid aldrig kedlens MAX -mærke på kontrol display panel (2). Kedlen har et sikkerhedssystem, der ikke vil tillade at tænde den, hvis niveauet på 1,75 liter er overskredet. 16. Kog aldrig vand med låget åbent. 173

9 VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 17. Sørg altid for, at De serverer kogende vand langsomt og omhyggeligt. 18. For at forhindre brandsår: undgå at åbne låget, når vandet er kogt eller lige efter elkedlen er blevet slukket. Vær forsigtig, når De åbner låget, hvis kedlen stadig er varm, og De ønsker at genopfylde den med vand. Kogende vand kan forårsage forbrændinger. 19. Flyt apparatet med største omhu, når det indeholder varmt vand. 20. Rengør med en fugtig klud. 21. Når stikket skal hives ud, så sørg altid for, at kedlen er slukket. Hiv altid kun i selve stikket og ikke i ledningen. 22. Hiv stikket ud, når kedlen ikke er i brug, og når kedlen skal rengøres. Sørg for, at kedlen er kølet ned før rengøring. E 174

10 Installation og opstart Den originale emballage er konstrueret til at kunne klare forsendelse med post. Opbevar det i tilfælde af, at De er nødt til at returnere kedlen til leverandøren. Før De installerer kedlen, overhold punkterne i sikkerhedsinstrukser på de foregående sider. Efter fjernelse af kedlen fra emballagen, sørg da for, at det er i perfekt stand og sørg for, at der er ingen former for emballage eller andet der ved et uheld er faldet ind i kedlen under transporten eller ved åbning af emballagen. Plastposen, hvor kedel er pakket bør opbevares utilgængeligt for børn, da det udgør en risiko for kvælning. For at fjerne støv, der kan have akkumuleret på kedlen, brug en tør blød klud. Når De har udført ovenstående trin og nøje har fulgt de sikkerhedsmæssige standarder, kan elkedlen forbindes til stikkontakten. Tilslutning til strømforsyning: elektrisk strøm kan dræbe! Følg sikkerhedsanvisninger strengt. Sæt Vera ledningsstikket (6) i en stikkontakt, hvor spændingen er den svarer til den spænding, der er angivet på typeskilt under kedlen. Når De skal hive stikket ud, skal De sørge for, at kedlen ikke er tændt skulle den være tændt, så skal der trykkes på Stop-knappen (14). Kedlen må ikke afmonteres fra stikkontakten ved at trække i ledningen. Frakobl altid apparatet ved at holde om selve stikket. Vera kedlen vil vise, at det er forbindelse til elnettet, når skærmen er tændt. For at slukke fuldstændigt for kedlen, skal stikket fjernes fra stikkontakten. Brug aldrig defekte eller beskadigede ledninger. Brug kun en forlængerledning når det er sikret, at den er i perfekt stand (følg sikkerhedsforskrifterne anført i punkt 5). (Følg nøje alle punkter af sikkerhedsforskrifterne angivet tidligere her i manualen). Rådgivning og anbefalinger om brug Opsætning af kedlen og backup batteri 1) Vera er en elektronisk kedel, og alle funktioner styres af et display panel (2) placeret på håndtaget (3). a) - viser vandstand b) - kontrollér og indstil den ønskede vandtemperaturs c) - indbygget timer: mulighed for at få varmet vand ved en forudindstillet tid d) - indbygget ur 2) Følg nøje alle sikkerheds-, installation- og idriftsættelses instruktioner som angivet tidligere. 4) Vera er udstyret med et backup batteri til hukommelse af indstillinger. Før brug af kedlen skal batteriet have en fuld opladning på 12 timer. 175

11 Efter opladningen foreslår vi, at nulstille panelet ved at trykke på reset-knapperne på bagsiden af håndtaget. Følg trinene vist i Specielle instruktioner ; se afsnit. Når kedlen løftes af basen vil alle funktioner blive aktiveret, så det viser vandstanden, samt at timer og temperatur kan indstilles i denne tilstand 5) Når ledningen (6) fra basen (5) er indsat i stikkontakten vil displayet være på. Displayet viser klokken og vandstanden og Ml minimum vil blinke, når kedlen er tom/ ved en vandstand på (under 800 ml): skal kedlen fyldes med vand. 6) Påfyldning af vand: a) Fjern kedlen fra base. Hold det i håndtaget (3) b) Åbn låget (1): tryk på området af gummi på låget (1) og tryk ned. Derefter slip og låget åbnes automatisk. Låget kan ikke tages af og maksimal åbning er som vist på billedet. 800 ml, 1250 ml, 1500 ml og det røde niveau er 1750 ml. De blå niveauer er: 300ml (ca. tændt. kedlen er overfyldt. Af sikkerhedsmæssige grunde (vand vil sprøjte ud fra tuden) tillader elkedlen ikke, at den ville kunne tændes for at påbegynde opvarmning. Hvis vandstanden er under 800 ml vil det blå ml minimum lys blinke og vise, at kedlen næsten er tom. Check og fyld eventuelt vand i kedlen. I tilfælde af, at batteriet ikke er opladet eller ikke virker, vil vandstandsniveauet (11) ikke vises på displayet (2). BEMÆRK: for at undgå at overfylde kedlen, så fyld kun op til den anviste streg inde i kedlen (8). 176

12 Rådgivning og anbefalinger om brug Opvarmning / kogning af vand a) Placer kedlen på basen (5) og tryk på on / off -knappen (14). Når kedlen starter kogningen, tændes temperaturfeltet C (Celsius grader) og tallet vil stige i takt med vandtemperaturen inde i kedlen. b) Mens kedlen opvarmer, vil et par små lysfelter køre med uret. Det indikerer, at kedlen er tændt og i gang med opvarmning. c) Når vandtemperaturen når kogepunktet, vil kedlen automatisk slukke, og ordet Boil vil blinke i displayet i 10 sekunder. Derefter vil displayet ændre sig til at vise det aktuelle vandtemperatur C. d) Skulle det være nødvendigt, så er det altid muligt at afbryde kogefunktionen ved at trykke på On / Off-knappen (14). e) Tømning af vand. Fjern kedlen fra base (5) ved at løfte den i håndtaget (3). Vær opmærksom på, at kedlen løftes og holdes lige (5). Hæld vandet ud gennem tuden med låget (1) lukket. Advarsel: Kogende vand kan forårsage skoldning. Vær altid opmærksom på, at det kogende vand serveres langsomt og omhyggeligt. f) Hvis De vil skifte mellem urvisning og temperatur på displayet, så klik blot en enkelt gang på indstillingsknappen (16). Denne funktion kan bruges, når Vera ikke er i gang med opvarmning af vand. g) Temperaturen som vises på displayet er en gennemsnit temperatur af vandet. Temperatur- og timerindstilling Vera kan opvarme vand til en forudindstillet temperatur (mellem 45 C og 98 C - Tolerance ± 3 C). Elkedlen kan også tænde på et forudindstillet tidspunkt. Følg blot disse enkle instruktioner: a) Tryk på mode i 1 sekunde -knappen (15) for at vælge indstillingen af temperatur, og derefter se det C -ikon tænde og røde P -ikonet blinke. b) Tryk på knappen (16) for at indstille temperaturen. Det er ikke muligt at stille temperaturen højere end 98 C og ikke lavere end 45 C. Et klik svarer til 1 C. Holdes knappen (16) nede vil temperaturen stige løbende, indtil knappen slippes. Når 98 C er nået og indstilling knappen (16) stadig er trykket ned, starter den forfra ved 45 C. Hvis De blot ønsker at indstille temperaturen, kan De nu gå til punkt g). Hvis De har brug for at vide, hvordan timeren indstilles, skal De fortsætte med punkt c). 177

13 c) Efter indstilling af temperatur, tryk på mode -knappen (15) igen for at angive indstilling Timer-funktion. Derefter vil den blå -ikon tænde og at blinke med timer tallene. d) Tryk på indstillingsknappen (16) for at indstille timer. Et klik svarer til en time, og hvis indstillingensknappen (16) holdes nede vil tallet stige løbende, indtil knappen slippes igen. e) For at indstille minutter tryk på mode -knappen (15) igen, og minuttallet begynder at blinke. f) Tryk på indstillingsknappen for at indstille minutter. Et klik svarer til ét minut og hvis indstillingensknappen (16) holdes nede vil antallet stige løbende, indtil knappen slippes igen. g) Efter indstilling af temperatur eller temperatur og tid, skal De trykke på mode -knap (15) i 4 sekunder for at bekræfte indstillingen. Rød P og blå C -ikoner tændes, og displayet skifter til at vise det aktuelle klokkeslæt. h) Når klokken bliver det tidspunkt Vera er indstillet til, tændes kedlen og den varmer vandet til den indstillede temperatur. Når opvarmningen er gennemført, vil det røde P -ikon blive slukket - (se punkt o) i slutningen af dette afsnit. i) Hvis det er nødvendigt, at kun temperaturen indstilles og opvarmning påbegyndes straks, gøres det ved et tryk på tænd / sluk-knappen (14). Vera varmer så vandet til den indstillede temperatur er nået. Når Vera begynder at varme med denne indstilling, vil det røde P -ikonet være slukket (se punkt o i slutningen af dette afsnit) l) Når kedlen er ved at varme vand op, er der to lysfelter, der drejer rundt på displayet i urets retning. Det indikerer, at kedlen arbejder, og det er ON. m) For at nulstille kogepunktet og temperatur, holdes indstillingensknappen inde i 3 sekunder. Det røde P -ikon vil blive slukket. Efterfølgende er det blot at trykke på on / off -knappen Vera begynder at varme vandet til det når kogetemperaturen. (se punktet om Kogefunktion). n) Hvis De vil skifte mellem ur (10B) og temperatur (10A) på displayet, skal der trykkes på indstillingsknappen (16). Denne funktion fungerer ikke, når Vera kedlen er i gang med at opvarmning / kogning af vand. o) Advarsel: Timer-temperaturfunktionen er ikke en permanent funktion. Af sikkerhedsmæssige grunde skal indstillingen af Timerfunktionen gøres hver gang, det skal anvendes. Temperaturen som vises på displayet er en gennemsnit temperatur af vandet (Tolerance ± 3 C). 178

14 Rådgivning og anbefalinger om brug Ur indstilling Indstilling af 24 timers-uret kan ske, når Vera ikke er i gang med opvarmning af vand. Stil Vera på basen (5) og uret kan indstilles meget let ved at følge disse enkle trin. a) Tryk på mode -knap (15) i 3 sekunder, indtil ur-ikonet 10B og time tallene på displayet begynder at blinke. b) Tryk på indstillingsknappen (16) for at indstille time. Et klik svarer til en time, og hvis indstillingsknappen (16) holdes inde, stiger antallet løbende indtil den krævede tid. c) for at indstille minutter, tryk ét klik på mode -knap (15) igen og minut tal blinkende. d) Tryk på indstillingsknappen for at indstille minutter. Et klik svarer til ét minut og hvis indstillingsknappen (16) er holde trykket antallet stiger løbende indtil den krævede tid. e) Efter indstilling af minutter, skal De trykke på mode -knap (15) i 3 sekunder for at afslutte indstillingen. f) Hvis De vil skifte mellem ur (10B) og temperatur (10A) på displayet, skal der trykkes på indstillingsknappen (16). Denne funktion fungerer ikke, når Vera kedlen er i gang med at opvarmning / kogning af vand. Specielle instruktioner A) Sikkerhedsafbryder Vera er beskyttet for ødelæggelse ved utilstrækkelig mængde af vand. I tilfælde af at brugeren trykker på on/off (14) knappen og kedlen er tom eller næsten tom, vil en sikkerhedsforanstaltning sikre, at der slukkes for strømmen, hvis varmelegemet bliver overophedet. Hvis kedlen løber tør for vand, mens den er aktiveret, skal den stå og køle af mindst 10 minutter, før den igen fyldes op med koldt vand. Løft kedlen fra basen efter nedkøling, Sikkerhedsknappen vil 0-stilles automatisk, når kedlen er blevet kold. B) Inden brug af Vera Rengør indersiden af kedlen, før De bruger den første gang ved at fylde den helt (til MAX-niveau) med vand. Bring vandet til kogning se punktet Kogefunktion - og derefter kassere vandet. Denne operation gentages to gange. Gør det også, hvis kedlen ikke har været brugt i lang tid. C) Reset af display Hvis displayet ikke korrekt viser de forskellige funktioner, skal det nulstilles. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager for at opdatere alle MCU hukommelserne. Placer Vera på basen (5). Tilslut det til elnettet. Tryk på reset-knappen (18) med en del af en metal klip eller tandstikker i 5 sekunder. Displayet vil genstarte med de oprindelige indstillinger, hvorefter de forskellige funktioner kan indstilles igen. CU 179

15 Rengøring og vedligeholdelse Advarsel: De skal altid afbryde elkedlen fra stikkontakten før rengøring. Før rengøring, skal De sørge for, at enhver art på den ydre eller indre del af kedlen. Undlad at nedsænke kedlen eller basen i vand eller andre former for væsker. Sørg altid for, at kedlens bund og base holdes tør. a) Filter (7) Kalk / calcium, er et naturligt stof, der opstår, når hårdt vand koges. Filteret tjener til at holde calciumet i hældetuden. Det kan rengøres ved forsigtig børstning med en blød børste under rindende vand. b) Afkalkning For at fjerne evt. calcium, som har sat sig på indvendige metaldele af kedlen er afkalkning nødvendig. For at få den bedste ydeevne ud af Vera, skal kedlen afkalkes fra tid til anden. Hyppigheden afhænger af hårdheden i vandet, der opvarmes og hvor ofte De bruger kedlen. Vi anbefaler, at det gøres efter hver påfyldninger eller hver måned. Vi foreslår at bruge et afkalkningsmiddel, som kan opløse disse forafkalkningsmidlet. Det kan også gøres på en mere naturlig måde, hvis man ikke har et afkalkningsmiddel til rådighed. Kom hvid eddike i elkedlen, så det dækker bunden med 2 cm. Brug en blød børste med eddike til at rengøre vandbeholderen for at fjerne de tilkalkede områder. Bring eddiken til kogning. Det kan være nødvendigt at c) Batteri Backup Batteriet må ikke fjernes og udskiftes af brugeren, da det er placeret inde i selve håndtaget. Batteriets levetid er over 2 år. Efter denne periode, har batteriet stadig en kapacitet på 70%. Når displayet (2) ikke længere kan forblive tændt mens kedlen (4) er fjernet fra basen (5), er det tid til at batteriet skal udskiftes. Kontakt den autoriserede Bugatti forhandler når batteriet skal skiftes. 180

16 Hvis Vera udvikler fejl eller mangler, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, afbryd da med det samme. Hvis De ikke kan fjerne fejlen ved at følge anvisningerne i denne manual, kontakt kundeservice på casabugatti.dk. Reparationer, der udføres forkert udsætter brugeren for alvorlig fare. Der er ingen erstatningsansvar, hvis der opstår skader i forbindelse med reparationer eller efterfølgende skader, forårsaget af reparationer, der udføres ukorrekt og i sådanne tilfælde kasseres garantien. Problemer Mulige årsager Løsning Display på håndtaget tænder ikke. Display viser ikke korrekt information Vandstandens lys er tændt uden der er vand i kedlen Kedlen er ikke rigtigt anbragt i basen (5) og stikket (6) er ikke sat ordentligt i kontakten. Batteriet er ikke opladet korrekt. Kedlen virker ikke i lang tid ad gangen Der er afkalkningsmiddel på vandbeholderens senstor Check at stikket (6) er sat rigtigt I basen (5). Check din stikkontakt virker. HUSK at kedlens batteri skal oplades i 12 timer før brug. Brug Genstart funktionen i displayet. Se under Speciel instruktion i denne brugsvejledning. Hvis ikke Genstart funktionen hjælper, prøv at afkalke kedlen. Se under Rengøring og vedligeholdelse. Kedlen virker ikke ordentligt eller stopper før vandet koger Der er afkalkningsmiddel i kedlen Afkalk kedlen. Se punkt B under Rengøring og vedligeholdelse. Vandet smager ikke godt Vandet i kedlen er mere end 12 timer gammelt Kedlen er ikke ordentligt rengjort efter afkalkning. Vi anbefaler at skifte vand på kedlen ved hver kogning. Rens kedlen jævnligt for at fjerne eventuelt kalk. GARANTI 1) En garanti dækkende for udskiftning eller reparation af de dele, der udgør kedlen, der var defekt på købstidspunktet på grund af fabrikationsfejl. 2) I tilfælde af uoprettelig eller gentagne fejl, som skyldes, at fabrikationsfejl som ovenfor, efter fabrikantens eget skøn, vil produktet blive erstattet. 3) Garantien dækker ikke skader som følge af: a) - ukorrekt eller forkert brug 181

17 b) - fejl forårsaget af utilsigtet brug eller skødesløshed c) - manglende evne til at følge anvisninger og advarsler, forkert installation og vedligeholdelse d) - reparation og / eller ændringer udført af uautoriseret personale e) - brugen af ikke-originale reservedele f) - forkert håndtering under transport g) - ved kontinuerlig brug af elkedlen under der er vand i h) - enhver anden omstændighed, som ikke kan henføres til fabrikationsfejl. 4) Garantien dækker ikke skader som følge af ukorrekt brug. 5) Producenten påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skade på personer, ting og husdyr, der kan opstå som følge af manglende evne til at overholde alle sikkerhedsinstruktionerne i denne manual. Især manglende overholdelse af instruktioner angående installation, anvendelse og vedligeholdelse af kedlen. 6) Erstatning eller reparation forlænger ikke garantiperioden. 7) Garantien løber fra datoen som fremgår af dokumentation for køb og modtagelse af garantibevis ved Casa Bugatti. SERVICE CENTER I tilfælde af fejl på elkedlen, skal der kontaktes en autoriseret Bugatti forhandler, som vil returnere kedlen til fabrikanten. Køberen er ansvarlig for al transport og forsendelses-omkostninger samt for alle reparationer, der ikke er omfattet af garantien. Hvis muligt beholdes elkedlen originale emballage til forsendelsen. BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV 2002/96/EF. I slutningen af produktets levetid må det ikke bortskaffes sammen med andet byaffald. Det skal leveres til genbrugsstation, de lokale myndighed, som står for adskilt indsamling af affald, eller til en forhandlere, der yder denne service. Adskilt bortskaffelse af et husholdningsapparat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og sundhed, som følge af forkert bortskaffelse. 182

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi "See on the internal pages: (DE), (ES), (PT), (NL), (RU), (CS), (RO), (FI), (GR), (DA), (PL), (TR)" 14-VERAMANUALE2 VERA INSTRUCTIONS e-mail (IT) Tutti i dettagli del testo sono stati attentamente controllati.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk 10 VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Volo Toaster fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne toaster med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084

Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084 Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084 Produktoversigt: 1. Låg 2. Damp-udtag 3. Æggeholder 4. Maks-markering 5. Vandtank med varmeplade 6. Hus / Enhed 7. Indikatorlampe 8. Kontrolknap ( tænd / sluk / indstilling

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG AF STEMPELKANDE

VEJLEDNING TIL BRUG AF STEMPELKANDE VEJLEDNING TIL BRUG AF STEMPELKANDE INDHOLD DANSK DELE OG FUNKTIONER...2 Dele og tilbehør...2 SIKKER BRUG AF STEMPELKANDEN...3 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 BRUG AF STEMPELKANDEN...5 Betjening af stempelkanden...5

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER DK Brugsvejledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models DANSK

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

LÆS DENNE MANUAL FØR BRUG. GEM DEN TIL AT SLÅ OP I.

LÆS DENNE MANUAL FØR BRUG. GEM DEN TIL AT SLÅ OP I. 1,0 L MED DIGITALT INDSTILLELIG TEMPERATUR Kedel med svanehals Modeller: BV382510VCEB BV382510VCEV Nummer til kundeservice: 001-206-388-1777 1-års begrænset garanti bonavitaworld.com Indstil og hold vandtemperaturen

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25 Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper 76600017 / 25 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Brødrister Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner 1. Læs venligst instruktionerne, før du tager apparatet

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000022 EAN nr 5709133911317 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONER OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 DA G F E D B C A 3 DANSK 05-08 4 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug. 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 DANSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 DANSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 DANSK G F E A B C D 1 2 3 3 DANSK 05-08 4 SIKKERHED Sikkerhed Bemærk venligst følgende informationer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER OLIERADIATOR HN nr. 13877 Manual Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug og gem den

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel 2007/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Dansk Vejledning Sous Vide PC-SV1112

Dansk Vejledning Sous Vide PC-SV1112 Dansk Vejledning Sous Vide PC-SV1112 1. Markering af Max max vandstand 2. Låg 3. Håndtag 4. Motorhus 5. Kontrol panel 6. Display 7. Tang 8. Holder Læs venligst disse instrukser inden brug af produktet

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugervejledning E-Fly Nova Dansk Version Brugervejledning DANSK KM 5.1

Brugervejledning E-Fly Nova Dansk Version Brugervejledning DANSK KM 5.1 Brugervejledning DANSK KM 5.1 Indhold Oversigt over dele på el-cyklen... 3 Display E-Fly Nova... 4 Batteripakken... 5 Vedligeholdelse af batteripakken... 5 Garantibestemmelser... 6 10 års reklamationsret...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W Brugervejledning Art nr 350166 EAN nr 5709133911881 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 VIGTIGE

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Standerlampe Brugsanvisning

Standerlampe Brugsanvisning Standerlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90856AB0X1VIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII Bordlampe Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90852HB55XVII 2017-06 344 816 Elpære Fatning Lampefod Tænd-/slukknap Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmeplaid Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne varmeplaid fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmeplaiden holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere