Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater"

Transkript

1 Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater

2 Indhold 1. Introduktion 1.1 Segment Programmerbar Danfoss Eco radiatortermostat Overblik over enheder i et Danfoss Link system Antal enheder i et Danfoss Link system Bedste praksis Generelle retningslinjer 2.1 Varmeforsyning Funktioner Rum Anvendelse 3.1 Varmesystem med kedel Varmesystem med centralkedel Fjernvarme Varmepumpe VAIDD401 Danfoss 08/2016

3 1. Introduktion 1.1 Segment Denne applikationsguide omfatter brugen af de trådløse varmestyringsenheder Danfoss Link, Danfoss Link Connect termostater og Danfoss Eco i en- og tofamilieshuse samt lejligheder op til 300 m Programmerbar Danfoss Eco radiatortermostat Danfoss Eco er en enkeltstående, intelligent og programmerbar radiatortermostat* til brug i boliger, hvor et centralt styresystem ikke er tilgængeligt. Den er nem at installere og leveres med adaptere til alle termostatventiler fremstillet af Danfoss og de fleste andre producenter af radiatorventiler. ^ ^ 1.3 Overblik over enheder i et Danfoss Link system Følgende enheder kan anvendes i et trådløst Danfoss Link system: Danfoss Link CC Central styring er den enhed, hvorfra hele installationen kan styres. Der skal altid være en Danfoss Link CC i et system. 21,5 Danfoss Link Connect termostat er en elektronisk radiatortermostat* til brug i boliger, og den styres af Danfoss Link CC. ^ ^ Danfoss Link HC Gulvvarmemaster gør det med et stort udvalg af funktioner muligt at styre vandbaseret gulvvarme. Danfoss Link FT Gulvtermostat anvendes til at måle og justere elektrisk gulvvarme. Danfoss Link RS Rumføler anvendes til at måle og justere rumtemperaturen. Danfoss Link BR Kedelrelæ er en enhed, som tænder/slukker gas- og oliekedler afhængig af opvarmningsbehov. ^ ^ Danfoss Link RU Repeaterenhed anvendes til at udvide den trådløse transmissionsrækkevidde mellem Danfoss Link CC og andre enheder i et system. * Danfoss anbefaler at anvende Connect og Eco termostater sammen med Danfoss radiatorventiler med integreret forindstilling for at opnå optimal ydeevne. Se Danfoss adaptervejledning ved valg af adapter. Denne omfatter også adaptere for ventiler fra andre producenter end Danfoss. VAIDD401 Danfoss 08/2016 3

4 1.4 Antal enheder i et Danfoss Link system Det er vigtigt af følge nedenstående retningslinjer, når et trådløst Danfoss Link styresystem opsættes: 1. Det samlede antal enheder må ikke overstige 50 (1 Danfoss Link Central styring + 49 enheder). 2. Antallet af hver type enhed må ikke overstige: Danfoss Link CC... 1 enhed Connect termostat...30 enheder Danfoss Link HC... 3 enheder Danfoss Link RS...30 enheder Danfoss Link FT...30 enheder Danfoss Link BR... 1 enhed Danfoss Link RU... 3 enheder 1.5 Bedste praksis Netforsynede enheder Undgå at afbryde netforsynede enheder i et Danfoss Link system. Skulle det ske, vil systemet efterhånden genoprette forbindelse til netværket, når repeaterenheden igen er forbundet til netforsyningen. 230 V Danfoss Link RU Danfoss Link RU Repeaterenheder Det anbefales altid at anvende en Danfoss Link RU, når en repeater er nødvendig for at udvide radiokommunikationsrækkevidden. Adskillige netforsynede enheder (f.eks. relæer) fungerer også som repeatere men med begrænset mulighed for at forbedre kommunikationsrækkevidden sammenlignet med Danfoss Link RU. Danfoss Link RU-repeatere bør altid tilføjes som de første 230 V-enheder i systemet. 4 VAIDD401 Danfoss 08/2016

5 Danfoss Link RS Rumføler Danfoss Link RS er udviklet til at måle rumtemperaturen og styre Connect termostaterne for at opnå den fastsatte rumtemperatur. Danfoss Link RS er nyttig i alle tilfælde, hvor den faktiske temperatur på Connect termostaten afviger markant fra den ønskede rumtemperatur, eller hvis du har flere radiatorer i samme rum. Systemets bedste ydeevne med Connect termostater og Danfoss Link RS opnås, hvis rumføleren ikke er placeret for langt fra radiatoren, optimalt mellem 1 og 5 meter væk. Sørg for, at de korrekte indstillinger vælges for Connect termostaten og Danfoss Link RS på Danfoss Link CC. Vælg valgmuligheden skjult radiator, hvis radiatoren er bag en påsat radiatorskjuler, og eventuelt også hvis der foran radiatoren og Connect termostaten er placeret store møbler. Installer ikke Danfoss Link RS på ydervægge eller steder, hvor den udsættes for direkte sollys. Installationshøjden bør typisk være mellem cm. I vådrum skal Danfoss Link RS installeres i henhold til de lokale bygningsregulativer. Installeres mindst 50 cm fra vinduer/døre, som i perioder står åbne. VAIDD401 Danfoss 08/2016 5

6 2. Generelle retningslinjer 2.1 Varmeforsyning Hvis varmesystemet er optimeret til en konstant fast temperatur døgnet rundt, skal du muligvis justere indstillingerne, når du arbejder med sænkningsperioder. Når temperaturen indstilles fra sænkningsperiode til en komforttemperatur, skal systemet kunne levere varme nok til at hæve rumtemperaturen mindst 1 C i timen for at fungere godt. Varmesystemet skal, sammenlignet med ved en konstant temperatur, typisk kunne levere 25 % mere varme, men kun i en kort periode under opvarmningen. BOOST ENERGI ØKONOMI KOMFORT Sådan opnås 25 % ekstra kapacitet i et system, som skal sikre stigningen: Begrænsninger Maks. ΔP og opnået temperatur: Maks.-temperatur og forindstilling nået: Maks. forindstilling og ΔP nået: Handling Hæv ventilforindstilling Hæv pumpetryk Hæv vandtemperatur Bemærk: Maksimal acceptabel forindstilling, vandtemperatur og pumpedifferenstryksindstillinger er forskellig fra system til system og afhænger af applikationen. Indreguler anlægget ved radiatorventiler med forindstilling for at skabe nok flow. Fremløbstemperaturen igennem radiatorventilerne bør være over 40 C for at sikre optimal styring. Vær sikker på, at fremløbstemperaturen og flowet er passende til at levere nok energi. Hæv fremløbstemperaturen eller pumpetrykket hvis nødvendigt. min. 40 C 6 VAIDD401 Danfoss 08/2016

7 2.2 Funktioner Connect termostater har en indbygget funktion, som automatisk lukker for varmen, mens der luftes ud i rummet. Når termostaten registrerer et fald i rumtemperaturen, lukkes ventilen. For at undgå overdreven nedkøling af rummet vil termostaten automatisk åbne ventilen igen efter 30 minutter, hvilket betyder, at du manuelt skal sænke temperaturen ved længere perioder med udluftning. For at undgå flere udluftningsregistreringer, f.eks. hvis en dør åbnes, hvilket skaber instabilitet, vil termostaten ikke registrere et nyt tilfælde af udluftning i en periode på 45 minutter fra første tilfælde. Vær opmærksom på, at en stor vindueskarm kan forhindre Connect termostaten i at registrere kold luft fra et åbent vindue, så termostaten ikke aktiverer den automatiske åbent vindue-funktion. Hvis radiatoren er under- eller overdimensioneret i forhold til rummets størrelse, skal indstillingerne tilpasses herefter. Connect termostat: Se installations- og brugervejledningen til Connect termostaten for at ændre indstillingerne. VAIDD401 Danfoss 08/2016 7

8 Adaptive learning-funktionen (Forecast) sikrer, at komforttemperaturen opnås på det fastsatte tidspunkt. Opvarmningstiden justeres konstant efter sæsonbetingede temperaturændringer. Adaptive learning sikrer den ønskede temperatur på det ønskede tidspunkt (her 20 C kl. 07:00). Adaptive learning anvender data fra de syv foregående dage for at kunne opnå den korrekte temperatur på det rigtige tidspunkt. Adaptive learning er følsom over for store og hurtige temperaturændringer Vinter: Lang opvarmningstid. Forår/efterår: Kort opvarmningstid. 2.3 Rum Tildækning af radiatoren - f.eks. med møbler, gardiner eller en radiatorskjuler - kan medføre, at varmen samler sig omkring termostaten. Lette gardiner/møbler: Connect termostat: kan anvendes, men funktion forbedres ved at benytte en RS-rumføler. Danfoss Eco : kan anvendes, men det kan være nødvendigt at hæve den fastsatte temperatur. Normale gardiner/møbler: Connect termostat: anvend med Danfoss Link RS Rumføler. Danfoss Eco : kan anvendes, men det kan være nødvendigt at hæve den fastsatte temperatur. Radiatorskjuler: Connect termostat: anvend med Danfoss Link RS Rumføler. Danfoss Eco : anbefales ikke i dette tilfælde. Hvis to radiatorer er placeret mindre end 40 cm fra hinanden, kan varmeafgivelsen fra den ene radiator påvirke den anden radiators termostat. Connect termostat: anvend med Danfoss Link RS Rumføler. Danfoss Eco : Reguler de to radiatorer ved at justere den fastsatte temperatur på den påvirkede radiator. 8 VAIDD401 Danfoss 08/2016

9 Direkte varmeudstråling fra store radiatorer kan påvirke Connect termostaternes evne til at måle rumtemperaturen korrekt. Monter termostaten, så den peger væk fra radiatoren for at undgå dette. Den optimale løsning er en Connect termostat med en Danfoss Link RS-rumføler. Danfoss anbefaler ikke at anvende en vinkeladapter. I stedet bør ventilen drejes eller udskiftes. En pejs i rummet kan påvirke Connect termostatens adaptive learning-funktion og forstyrre varmestyringen. Hvis du anvender din pejs regelmæssigt, anbefales det at deaktivere adaptive learning. Ved at deaktivere adaptive learning-funktionen kan Connect fungere som en traditionel termostat men med forsinkelse ved opvarmning af rummet, efter ilden i pejsen er brændt ud. Bemærk: Der kan forekomme en forsinkelse i opvarmning af rummet, hvis ventilen har været lukket i en længere periode. Sollys fra store vinduer i rummet kan påvirke Connect termostatens adaptive learning-funktion og forstyrre varmestyringen. Her anbefales det at deaktivere adaptive learning. Ved at deaktivere adaptive learning-funktionen kan Connect stadig fungere som en traditionel termostat men med forsinkelse i opvarmningen af rummet, efter opvarmningen fra sollyset er stoppet. Konstant træk fra et utæt vindue eller en havedør direkte på Connect termostaten vil forstyrre varmestyringen. Connect termostat: anvend med Danfoss Link RS Rumføler. Danfoss Eco : Vi anbefaler ikke at anvende Danfoss Eco i installationer, hvor temperaturmålingen på termostaten ikke er repræsentativ for rummets temperatur. I en installation, hvor der ofte forekommer træk, kan reguleringen blive ustabil og føre til svingende temperaturer og forkortet batterilevetid. VAIDD401 Danfoss 08/2016 9

10 Connect termostater er primært udviklet til at blive anvendt med fremløbsradiatorventiler. Men Connect termostater kan også anvendes med returventiler på små radiatorer (som tommelfingerregel mindre end 120 cm diagonalt). Connect termostater anbefales ikke på større radiatorer med returventiler. maks. 120 cm Hverken Connect termostater eller Danfoss Eco bør anvendes på konvektorer, der er placeret i gulvet. 10 VAIDD401 Danfoss 08/2016

11 3. Anvendelse 3.1 Varmesystem med kedel Beskrivelse En kedel med indbygget eller ekstern varmtvandsbeholder til brugsvand kan levere øjeblikkelig varme både til varmesystemet og til varmt brugsvand. Systemet kan betjenes med eller uden et Danfoss Link BR (kedelrelæ). Minimumskrav Fremløbstemperatur på mindst 40 C i ventilen. Tilstrækkelig varmekapacitet til at kunne hæve rumtemperaturen med 1 C i timen. Kun radiatorventiler, som er godkendt til Danfoss adaptere. Bemærk! Bypass-ventil anbefales. Anbefalinger Central styring af rumtemperatur med sænkning om natten Hvis central styring af rumtemperaturen anvendes sammen med Connect termostater, må denne kun benyttes som temperaturbegrænser. Central styring af rumtemperatur Maks.-temp. Min.-temp Komforttemp. Connect termostat Sænkningstemp. Kedel slukket om natten Hvis kedlen er slukket eller har sænket temperaturen i løbet af natten, vær da sikker på, at den er aktiv, når Connect termostaten er programmeret til at varme. Dette kan kontrolleres automatisk i et system med Danfoss Link CC og Connect termostat ved at tilføje et kedelrelæ. Kedel SLUKKET Kedel TÆNDT Kedel SLUKKET Kedel TÆNDT Med Forecast: Forecast-perioden bør variere i løbet af året, men kedlen vil typisk starte op tre timer før komfortperioden. Uden Forecast: Kedlen bør typisk starte op en halv time før komfortperioden. VAIDD401 Danfoss 08/

12 Vejrkompensering Hvis kedlens varmekurve er indstillet således, at radiatortermostaterne konstant står på komforttemperatur, skal kurven hæves for at kunne hæve rumtemperaturen efter en sænkningsperiode. Hvis sænkningsperioderne er lange, kan yderligere kurvehævning være nødvendig. Hvis økonomiperioderne er korte, kan en mindre hævning være tilstrækkelig Udelufttemperatur ( C) Fremløbstemperatur ( C) Kedelrelæ Indstil Danfoss Link BR Kedelrelæ til automatisk at tænde/slukke i Danfoss Link opsætningsmenuen. 12 VAIDD401 Danfoss 08/2016

13 3.2 Varmesystem med centralkedel Beskrivelse En stor gas-, olie- eller pillekedel, som leverer varmt vand til adskillige husstande. Minimumskrav Fremløbstemperatur på mindst 40 C i ventilen. Tilstrækkelig varmekapacitet til at kunne hæve rumtemperaturen med 1 C i timen. Kun radiatorventiler, som er godkendt til Danfoss adaptere. Anbefalinger Kedel slukket om natten Hvis kedlen er slukket eller har sænket temperaturen i løbet af natten, vær da sikker på, at den er aktiv, når Connect termostaten er programmeret til at varme. Dette kan kontrolleres automatisk i et system med Danfoss Link CC og Connect termostat ved at tilføje et kedelrelæ. Kedel SLUKKET Kedel TÆNDT Kedel SLUKKET Kedel TÆNDT Med Forecast: Forecast-perioden bør variere i løbet af året, men kedlen vil typisk starte op tre timer før komfortperioden. Uden Forecast: Kedlen bør typisk starte op en halv time før komfortperioden. Vejrkompensering Hvis kedlens varmekurve er indstillet således, at radiatortermostaterne konstant står på komforttemperatur, skal kurven hæves for at kunne hæve rumtemperaturen efter en sænkningsperiode. Hvis sænkningsperioderne er lange, kan yderligere kurvehævning være nødvendig. Hvis økonomiperioderne er korte, kan en mindre hævning være tilstrækkelig Udelufttemperatur ( C) Fremløbstemperatur ( C) VAIDD401 Danfoss 08/

14 3.3 Fjernvarme Beskrivelse Fjernvarme genereres fra et centralt sted og leveres til brug i boliger og erhverv. Minimumskrav Fremløbstemperatur på mindst 40 C i ventilen. Tilstrækkelig varmekapacitet til at kunne hæve rumtemperaturen med 1 C i timen. Kun radiatorventiler, som er godkendt til Danfoss adaptere. Anbefalinger Vejrkompensering/ECL Hvis kedlens varmekurve er indstillet således, at radiatortermostaterne konstant står på komforttemperatur, skal kurven hæves for at kunne hæve rumtemperaturen efter en sænkningsperiode. Hvis sænkningsperioderne er lange, kan yderligere kurvehævning være nødvendig. Hvis økonomiperioderne er korte, kan en mindre hævning være tilstrækkelig Udelufttemperatur ( C) Fremløbstemperatur ( C) 14 VAIDD401 Danfoss 08/2016

15 3.4 Varmepumpe Beskrivelse En varmepumpe leverer varme ved at overføre varme fra et reservoir med en relativ lav temperatur, som f.eks. luft eller jord, til et med en højere temperatur. Minimumskrav Fremløbstemperatur på mindst 40 C i ventilen. Tilstrækkelig varmekapacitet til at kunne hæve rumtemperaturen med 1 C i timen. Kun radiatorventiler, som er godkendt til Danfoss adaptere. Anbefalinger Vejrkompensering Hvis varmepumpens varmekurve er indstillet således, at radiatortermostaterne konstant står på komforttemperatur, skal kurven hæves for at kunne hæve rumtemperaturen efter en sænkningsperiode. Hvis sænkningsperioderne er lange, kan yderligere kurvehævning være nødvendig. Hvis økonomiperioderne er korte, kan en mindre hævning være tilstrækkelig Udelufttemperatur ( C) Fremløbstemperatur ( C) Hvis systemet installeres i en periode med udetemperaturer på over 10 C, vil ventilens åbningspunkt ikke blive fundet, før udetemperaturen falder til under 7-8 C. Dette kan løses ved manuelt at indstille varmekurven højere i løbet af indkøringsperioden (ca. én uge). VAIDD401 Danfoss 08/

16 16 VAIDD401 Danfoss 08/2016

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring.

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring. varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra gulvvarmestyring

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

DANFOSS ONE Marts

DANFOSS ONE Marts DANFOSS ONE Intelligent styring af dit indeklima 12.01 Liste over kompatible produkter 12.02 Quick guide - opstartsvejledning 12.03-12.04 Danfoss Link App og softwareopgradering 12.05 Nulstilling af enheder

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere for boligejere at opleve den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra

Læs mere

Kontaktkort. 3 Danfoss One

Kontaktkort. 3 Danfoss One 1 Danfoss One Kontaktkort 3 Danfoss One For at opnå en god afkøling og varmefordeling Forindstil dine radiatorventiler 8 Danfoss One RA-N ½ ventil med forindstilling Fremløb 70 c Retur 64 c Differenstryk:

Læs mere

Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat

Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat Danfoss Heating Solutions VIIDB201 09/2013 1 Installationsguide Installationsguide 1. Installation 1.1 Identificer din living

Læs mere

23 % Oplev mulighederne med fuldt integreret varmestyring. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

23 % Oplev mulighederne med fuldt integreret varmestyring. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Oplev mulighederne med fuldt integreret varmestyring Danfoss Link er en trådløs varmestyringsløsning, der giver mulighed for effektivt at styre både elektroniske termostater

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd 1 Agenda Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd Kend dit fjernvarmeanlæg Der er 4 vigtige ting, som du bør være opmærksom på, når du har med fjernvarme

Læs mere

Danfoss One. varme.danfoss.dk

Danfoss One. varme.danfoss.dk Danfoss One varme.danfoss.dk Danfoss One Ventilation Ventilationsanlæg med varmegenvinding og behovsstyring Danfoss Link Trådløs styring af hele hjemmet indeklimaløsning Danfoss Link PR Relæ til styring

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme.

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. Hvorfor er det en god ide at vælge gulvvarme? Komfort, en lavere varmeregning og meget mere... 5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. varme.danfoss.dk over

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Smartere opvarmning ganske enkelt

Smartere opvarmning ganske enkelt Danfoss Link TM varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link TM er hvert enkelt element,

Læs mere

eco intelligent radiatortermostat (Til softwareversion 1.61 eller højere)

eco intelligent radiatortermostat (Til softwareversion 1.61 eller højere) Installations- og brugervejledning (Til softwareversion 1.61 eller højere) Installationsvejledning Installationsvejledning 1. Installation 1.1 Identificer din eco-termostat...4 1.2 I pakken...4 1.3 Oversigt

Læs mere

LILLE VEJLEDNING TIL BRUGERNE AF ELCO MINI

LILLE VEJLEDNING TIL BRUGERNE AF ELCO MINI LILLE VEJLEDNING TIL BRUGERNE AF ELCO MINI 1 Forord Denne lille vejledning til Elco-Mini-gasfyr er tænkt som en hjælp til at benytte de driftfunktioner, som dækker vore behov for manuelt at betjene de

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring.

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring. Danfoss Link varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element,

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

eco HOME Intelligent radiatortermostat

eco HOME Intelligent radiatortermostat eco HOME Intelligent radiatortermostat Installationsvejledning Installationsvejledning 1. Installation 1.1 Identificer din eco-termostat... 4 1.2 I pakken... 4 1.3 Oversigt over ventiladaptere... 5 1.4

Læs mere

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse Cut 18 mm Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse XXXXDK 09-06-X-SP Produktion: Uponor AB, Sverige Uponor A/S T 43 26 34 00 Uponor VVS F 43 43 10 11

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat kan sammen med styreenheden AHC 8014 anvendes til styring af rum temperaturen i forbindelse med et gulvvarmeanlæg.

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig Danfoss Link varmestyring Fremtidens boligopvarmning Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App gør det muligt for dig at

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

Optimalt indeklima. Perfekt kontrol.

Optimalt indeklima. Perfekt kontrol. Danfoss One Optimalt indeklima. Perfekt kontrol. 1 løsning Danfoss One integrerer hjemmets varme- og komfortenheder i én samlet, intelligent løsning. Hjernen er den intelligente styreenhed Danfoss Link

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Optimalt indeklima. Perfekt kontrol.

Optimalt indeklima. Perfekt kontrol. Danfoss One Optimalt indeklima. Perfekt kontrol. 1 løsning Danfoss One integrerer hjemmets varme- og komfortenheder i én samlet, intelligent løsning. Hjernen er den intelligente styreenhed Danfoss Link

Læs mere

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi WiFi Mere komfort, mere kontrol og mindre energi - den smarteste måde at opvarme hjemmet på 2 Komfort og kontrol 3 evohome systemet for intelligent zonekontrol

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Optimalt indeklima. Perfekt kontrol.

Optimalt indeklima. Perfekt kontrol. Danfoss One Optimalt indeklima. Perfekt kontrol. 1 løsning Danfoss One integrerer hjemmets varme- og komfortenheder i én samlet, intelligent løsning. Hjernen er den intelligente styreenhed Danfoss Link

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1Leverandør MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov Reducerer kompleksitet og planlægningstid. varme.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation,

Læs mere

Optimalt indeklima. Perfekt kontrol.

Optimalt indeklima. Perfekt kontrol. Danfoss One Optimalt indeklima. Perfekt kontrol. 1 løsning Danfoss One integrerer hjemmets varme- og komfortenheder i én samlet, intelligent løsning. Hjernen er den intelligente styreenhed Danfoss Link

Læs mere

Gruppering af 0-værdier for skift af radiator ventiler, dokumentationsark ændres ikke

Gruppering af 0-værdier for skift af radiator ventiler, dokumentationsark ændres ikke Beslutning 5 Gruppering af 0-værdier for skift af radiator ventiler, dokumentationsark ændres ikke FJV: Følgende værdier er uændrede: Følgende slåes sammen: Ny samlet 0-værdi for Fjv 39, 40, 43, 44 - værdierne

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Passiv køling. - Højere komfort i nye huse. German quality since 1947

Passiv køling. - Højere komfort i nye huse. German quality since 1947 Passiv køling - Højere komfort i nye huse German quality since 1947 Dele af det 200 m² store hus er udført med Roth Compactsystem, og resten er udført traditionelt med nedstøbte rør i beton Roth gulvvarmesystem

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Installations- og brugervejledning living connect Elektronisk radiatortermostat

Installations- og brugervejledning living connect Elektronisk radiatortermostat Installations- og brugervejledning Elektronisk radiatortermostat Danfoss Heating Solutions VIIDH101 11/2013 1 Installationsguide Installationsguide 1. Installation 1.1 Identificer din -termostat... 4 1.2

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Gulvvarme og træpillefyr.

Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme bliver mere og mere udbredt, da det er en meget behagelig og fordi det er meget anvendeligt sammen med lavtemperatur opvarmningsanlæg. Det smarte ligger egentlig i størrelsen

Læs mere

JEG SIKRER DIG NEM, BILLIG OG ENERGIEFFEKTIV VAND & VARME

JEG SIKRER DIG NEM, BILLIG OG ENERGIEFFEKTIV VAND & VARME JEG SIKRER DIG NEM, BILLIG OG ENERGIEFFEKTIV VAND & VARME JEG ER CALEFA ÅBN OP OG MØD CALEFA MED CALEFA SPARER DU ENERGI OG FÅR EN MERE KOMFORTABEL HVERDAG HELE ÅRET RUNDT FJERNVARME KORT FORTALT HVAD

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenvinding genanvender det meste af varmen, når

Læs mere

JEG SIKRER DIG NEM, BILLIG OG ENERGIEFFEKTIV VAND & VARME JEG ER OGSÅ CALEFA. Calefa V. Indirekte fjernvarme

JEG SIKRER DIG NEM, BILLIG OG ENERGIEFFEKTIV VAND & VARME JEG ER OGSÅ CALEFA. Calefa V. Indirekte fjernvarme JEG SIKRER DIG NEM, BILLIG OG ENERGIEFFEKTIV VAND & VARME JEG ER OGSÅ CALEFA Calefa V Indirekte fjernvarme MED CALEFA SPARER DU ENERGI OG FÅR EN MERE KOMFORTABEL HVERDAG HELE ÅRET RUNDT FJERNVARME KORT

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser maj 2013 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper EL-besparelser diverse Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler KlimaKlimaskærm - vinduer,

Læs mere

Installationsvejledning DEVIlink RU Elektronisk Repeaterenhed

Installationsvejledning DEVIlink RU Elektronisk Repeaterenhed Elektronisk Repeaterenhed www.devi.dk Indhold 1 Introduktion.................................... 3 2 Tekniske specifikationer......................... 4 3 Sikkerhedsinstruktioner.........................

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren HS Tarm A/S Smedevej 2 DK-6880 Tarm Tlf. 97371511 Tillykke med din nye varmepumpe Din installatør har lavet en grundindstilling af din varmepumpe for

Læs mere

Indregulering af varmeanlæg

Indregulering af varmeanlæg GUIDE Indregulering af varmeanlæg i parcelhuse og andre mindre bygninger INDHOLD INDREGULERING AF VARMEANLÆG... 3 Symptomer på manglende indregulering... 3 Definition på indregulering... 3 Et anlæg i balance...

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Installationvejledning DEVIlink FT Gulvtermostat

Installationvejledning DEVIlink FT Gulvtermostat Installationvejledning DEVIlink FT Gulvtermostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Indledning........................ 3 2 Placering.......................... 4 2.1 Drift.......................... 4 2.2

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

TRV 300. Termostater Med indbygget føler eller fjernføler

TRV 300. Termostater Med indbygget føler eller fjernføler TRV 300 Termostater Med indbygget føler eller fjernføler IMI TA / Termostater og radiatorventiler / TRV 300 TRV 300 Disse termostater monteres på radiatorventiler og er pålidelige, nøjagtige og holdbare.

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Danfoss Icon design og brugervenlighed. gulvvarme. Diskret. icon.danfoss.com/dk. Vandbaseret gulvvarmestyring

Danfoss Icon design og brugervenlighed. gulvvarme. Diskret. icon.danfoss.com/dk. Vandbaseret gulvvarmestyring Vandbaseret gulvvarmestyring Danfoss Icon design og brugervenlighed til alle hjem med gulvvarme Avanceret styring til vandbaseret gulvvarme og andre applikationer med aktuatorer. Diskret design med en

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Energispare tiltag, standardværdier og tilskud

Energispare tiltag, standardværdier og tilskud Installationer Energispare tiltag, standardværdier og tilskud Her er udarbejdet en guide til navigation i energispare tiltag for installationer. Guiden indeholder standardværdi (STV), forklaring og tilskud

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

EL-STYRING KONTROL VINDUES SENSOR VARME. Smart Home PRODUKTKATALOG

EL-STYRING KONTROL VINDUES SENSOR VARME. Smart Home PRODUKTKATALOG EL-STYRING KONTROL VINDUES SENSOR VARME Smart Home Gør M A KdinI Nhverdag G L I Fenkel E S Iog M tryg PLE PRODUKTKATALOG Smart Home Gør M AKING din hverdag LIFE enkel SIMPLE og tryg Kort fortalt så er

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere