g Ä Äç~~x ZÄ w }xü à Ä tà áx wxà y Üw zx ÜxáâÄàtàA Kirken er klar til brug - og meget flot! Husk i december. Husk også i januar og februar.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "g Ä Äç~~x ZÄ w }xü à Ä tà áx wxà y Üw zx ÜxáâÄàtàA Kirken er klar til brug - og meget flot! Husk i december. Husk også i januar og februar."

Transkript

1 December 2009 Nr. 10 årgang 15. Kirken er klar til brug - og meget flot! Husk i december. Tirsdag den 1. dec. kl : Julehygge i Præstegården. Lørdag den 12. dec. kl : Øernes fællesgudstjeneste i Drejø Kirke. Lørdag den 12. dec. kl : Husk tilmelding Øernes Julespisning i Drejø Forsamlingshus. Lørdag den 19. dec. kl : Husk tilmelding Kvindernes julefrokost - med Tøjbazar. Mandag den 21. dec. kl : Sangaften på Kolonien Torsdag den 24. dec.: Julegudstjeneste I Skarø Kirke kl I Drejø Kirke kl Fredag den 25. dec. kl : Drejø Kirke Gudstjeneste Juledag kl Lørdag den 26. dec. Kl : Husk tilmelding Forsamlingshusets Juletræsfest. Torsdag den 31. dec. kl : Nytårsaften i Drejø Forsamlingshus. Husk også i januar og februar. Søndag den 3. jan kl : Skarø Kirke Nytårskoncert med Christian Søgård s Trio. Søndag den 10. jan kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke. Mandag den 11. januar kl : Sangaften på Kolonien. Onsdag den 13. jan. kl : Alle foreninger: Koordineringsmøde i forsamlingshuset. Onsdag den 13. jan. kl : Spiseaften i forsamlingshuset. Lørdag den 30. januar kl : Drengenes Nytårsspisning. Mandag den 1. februar kl : Sangaften på Kolonien. g Ä Äç~~x ZÄ w }xü à Ä tà áx wxà y Üw zx ÜxáâÄàtàA ZÄ wxä z ]âä ZÉwà açàüü

2 DREJØ Posten Bladredaktionen: Layout og ansvarshavende: Else Hjort Nielsen Drejø Skov 1, Drejø, 5700 Svendborg Tlf: Trykning,: Ursula Weidemann. Forsendelse: Drejø Beboerforening Annoncetegning: Edith Rasmussen Korrektur: Pia Rostrup Næste nummer af Drejø Posten udkommer Mandag den 1. februar DEADLINE for indlæg: SENEST lørdag den 23. januar 2010 Respekter venligst fristen - vi bruger vores fritid for Jer. Drejø Posten hører under Drejø Beboerforening, og udkommer 10 gange om året. Bladet udkommer ikke i januar og august. Beboerforeningens bestyrelse: Niels Kr. Mortensen: Formand + hjemmesiden Syrénvej 39, Tåsinge, Tlf.: Freddy Channo: næstformand Drejø Skov 3.Tlf.: Lars Milling: Kasserer + kontaktperson til DP (Ø-repr. i Svdb. Kommune) mail: Drejø Brovej 5. Tlf.: Hanns Haenel: Menig medlem Bækskildevej 3. Tlf.: Jonas Jespersen: Sekretær Drejø Brovej 1. Tlf.: Margit Lolk (Ø-repr. i Ø-sammenslutningen) Tlf Censur er ikke ønskværdigt, men ethvert indlæg, der involverer personer, bringes side om side med den omhandlende persons besvarelse, såfremt den ønskes. FORENINGS LIV m.m: Drejø Menighedsråd: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Jette Boiskouv Larson, næstformand. Kirkeværge, Skarø Tyge Blum, sekretær og kontaktpers. Kirkeværge, Drejø Else Hjort Nielsen Ursula Weidemann Hanne Thordsen, Sognepræst og kontakt til kasserer. Bent H. Larsen, kasserer. Drejø Bridgeklub: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Medlem af Svendborg Kommunes Ældreråd. Margit Lolk: Tlf.: Mail: Drejø Sogns Lokalarkiv: Sanne Larsen, formand. Tlf.: Else Hjort Nielsen, arkivleder. Tlf.: Susanne Jacobsen, kasserer. Astrid Andersen, arkivmedarbejder Marianne Berner, arkivmedarbejder Forsamlingshusets bestyrelse: Lisse Steen, formand Tlf.: Edith Jørgensen, kasserer Bodil Jakobsen Lars Milling Jesper Honoré Havnefoged på Ny Havn: Susanne Jacobsen Havnelaugets bestyrelse for Gl. Havn: Svend Helmer, formand, Tlf.: Poul Skovgaard, kasserer (Havnefoged på Gl. Havn) Robert Jacobsen Rasmus Hansen Lars Milling Jesper Honoré Jørgen Christoffersen Moselauget: Lauget står for området omkring Mosen, hvor Mosens parthavere mødes hvert år 5. juni kl Oldermand : Johannes Madsen. Museet Gl. Elmegaard : Fond v/ Beth Tolbod Blay. Tlf.: Ringriderforeningen Spring : Marie Henningsen. Tlf.: Foreningen står for vedligehold og flaghejsning ved Mindestenen. Ungdomsforeningen: Formand: Ulle Egund: Tlf: Eneste engagement er: Sommerfesten i juli. 2

3 Information fra Beboerforeningen Julemarked i Det gule Pakhus: Margit har meddelt, at hun sørger for det praktiske - pressemeddelelse og annoncering i FAA m.m. Det er besluttet ikke at udlodde amerikansk lotteri. Måske, hvis der er tid, vil formanden slå et slag for DP og Beboerforeningen. Vi håber, alle får en god dag lørdag den 28. nov. i Det gule Pakhus fra kl Ø-rep. Lars meddeler: Der er endnu ikke modtaget et færdigudarbejdet oplæg fra Hans Søby vedrørende færgetakster. Julespisning: Det vil glæde os at se øboerne fra Hjortø, Skarø og Drejø til den årlige Fællesjulemiddag i Forsamlingshuset. Se programmet andet sted i bladet. Der er nu samlet et madhold til Øernes Fællesjulespisning i Forsamlingshuset den 12. dec. Er der flere, der har lyst at hjælpe, kan de tilmelde sig hos Hanns. Julespisningen bliver kl efter kirken. HUSK den lille pakke (max. kr. 15,-) til pakkespil. Forrentning af formuen: Sparekassen har nu nedsat renten til ½ %, og det er ikke nok. Der var pt. ingen højere, men der arbejdes videre. Pengene eller en del deraf kan sagtens fastfryses i en periode for at få en højere rente. Måske nogle af vores læsere har et bedre forslag? DP på mail: Fremover kan alle medlemmer af Beboerforeningen få Drejø Posten gratis på mail. Den uddeles dog også i papirudgave til alle fastboende. B-medlemmer skal betale ekstra for papirudgaven, men af hensyn til økonomien henstiller vi til, at B-medlemmer frasiger papirudgaven. DP lægges også på til fri afbenyttelse, dog med appel om et B-medlemskab. Spiseaften: Den første spiseaften i 2010 afholdes onsdag den 13. januar kl , hvor også næste madhold fastlægges. Forslag til evt. foredrag modtages gerne. Generalforsamling: Generalforsamling 2010.Vi mangler to, der er villige til at tage en tørn de næste par år, så overvej det! Jonas og Lars bliver, Freddy og Hanns træder ud, men Hanns vil gerne være med i projektarbejde. Niels er villig til at fortsætte som bestyrelsesmedlem, men mener det er uhensigtsmæssigt, at formanden ikke er bosiddende på øen. Næste bestyrelsesmøde: På Kroen d. 19/2 kl Alle er velkomne - til et offentligt bestyrelsesmøde! Niels Kr. Mortensen, formand PS: Husk at afregne med Hanns ved brug af trailer, turistvogn og brændekløver. Der er stadig enkelte, der ikke har betalt for en registreret udlejning! Glædelig Jul og Godt nytår. Fra Ø-Sammenslutningens Repræsentantskabsmøde i Odense: Her blev der som sædvanlig drøftet færger, men det overordnede emne var de ældre på øerne, og i forlængelse af det vil jeg foreslå, at jeg, nu hvor jeg er valgt til Ældrerådet, får mulighed for sammen med Lars at indkalde til et Borgermøde, hvor jeg i mit indlæg vil opfordre til, at vi på Drejø kommer frem med de ønsker og behov, vi har for de gamle/ældre her på øen. Jeg ønsker, at vi på øerne og i udkantsområderne har de samme muligheder for sundhed og velvære, men med de nødvendige forskelligheder. Der kommer referat fra Ø-Sammenslutningen, som for øvrigt opfordrede os gamle ø-repræsentanter til at finde unge øboer til at deltage i Sammenslutningens arbejde. Hilsen Margit. Repr. i Ø-Sammenslutningen Nytårsaften: Alle som har lyst mødes i Forsamlingshuset og skåler kl Forsamlingshuset giver et glas champagne, og Beboerforeningen arrangerer natsuppe senere. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Koordineringsmøde 2010: Alle foreninger indkaldes til koordineringsmødet den 13. januar kl i Forsamlingshuset. 3

4 Orientering fra ekstraordinært Ø udvalgsmøde d. 3. november Lars Erik Hornemann (V) åbnede mødet med endnu engang at undskylde, at vi ikke var blevet hørt, det var ikke med fuldt overlæg, men en yderst beklagelig procedure fejl. Flere gode og konstruktive breve var modtaget, men det er svært at tage individuelle hensyn i krisetider, hvor alle skal spare - også færgedriften, som kun er et hjørne af kommunens samlede budget. Set i bakspejlet ville han ha arbejdet kraftigt på at finde pengene et andet sted, men budgetforliget var indgået, så nu måtte der gode forslag og argumenter på bordet for, at han kunne gå tilbage til økonomiudvalget og få ændret i det vedtagne. Mogens Johansen (A), der ikke er en del af det indgåede budgetforlig, opfordrede til at værne om de tre perler, som kommunen har og ikke forringe vilkårene, så øerne om få år er affolkede og døde, det kunne vel ikke være meningen med kommunens profilering på øerne. Han opfordrede til at følge tidligere praksis med en procentvis (evt. pristalsreguleret) stigning af færgetaksterne. Hans Søby, som ikke har grebet dette ud af den blå luft, men er pålagt ovenfra at finde besparelserne, redegjorde kort herfor. Herefter fremlagde vi som Ø repræsentanter øernes argumenter, incl. Hans Søbys alternative forslag, og der blev diskuteret alskens løsningsmodeller. Mange ting/tiltag dukkede op, og det stod hurtigt klart, at det ikke er noget, man bare lige gør. Det blev derfor besluttet, at udskyde stillingtagen til takstændringer indtil Ø udvalgsmødet d. 8. december 2009, og Hans Søby blev bedt om at udregne prisstigningen procentvis på hele prislisten, således at nuværende prisliste bibeholdes (incl. rabatordninger), men med en endnu ikke besluttet procentvis forhøjelse. Det blev endvidere besluttet, at Hans Søby i samarbejde med Ø repræsentanterne inden d. 20. nov skal søge at indflette mulige omkostningsreducerende tiltag i fartplanen (ikke reduktion i ture), samt håndterbar ens prissætning for øernes erhverv. Der blev fremlagt et noget simplificeret regnskab for udgifter ved færgedrift, men dog anskueliggjort at bloktilskuddet, der ikke er øremærket på nogen måde, alene går til færgedrift og ikke til andre opgaver i kommunen. Mødet hævet. håber selvfølgelig, at vi gennem omkostningsreducerende tiltag kan mindske stigningerne mest muligt - ikke gerne over fem procent som tidligere praksis. Med hensyn til det simplificerede færgeregnskab, støder det mit øje noget videre at finde Helge her i selskab med Højestene. Helge er en turistvirksomhed, som Svendborg Kommune driver, og hvis en sådan virksomhed, som man ønsker at bibeholde, ikke kan hvile i sig selv, så må der kulturpenge til. Det kan ikke være rigtigt, at livsvigtig færgedrift skal holde for der! Så snart vi har oplæg klar, holder jeg orienterende møde, indtil da er jeg selvfølgelig altid til at træffe på eller Input modtages stadig gerne, men fasen med breve direkte til kommunen skulle gerne være overstået. Hilsen Lars Milling Øhavets tømrer har altid travlt oppe, nede, ude som inde. Her får Hønsehuset nyt tag. Vores morgenbuffet åbner kl. 7.00, så Du har mulighed for en kop morgenkaffe på Hotel Ærø, når Højestene ankommer Mine kommentarer: Jeg mener, at det var et rigtigt godt møde. Der var en god positiv stemning, og ingen er interesseret i at jorde os. Vi har indtil nu opnået, at vi bibeholder den samme grad af forskelsbehandling. Selvom vi må forvente en prisstigning, beholder hver gruppe sine fordele, og incitamentet for turisterne til at besøge øerne, er der stadig i form af rabatkort. Jeg 4

5 Nyt fra Skarø: Skarø er igen blevet forgyldt af Trygfonden, hvis varemærke er at støtte tiltag inden for sikkerhed, det være sig brand eller førstehjælp. Det er ikke første gang, Skarø Beboerforening er blevet betænkt af Trygfonden. Skarø Beboerforening har denne gang modtaget kr ,- til indkøb af materiel. Det materiel, der er blevet indkøbt, er: Nye strålerør, tagspyd, blodtryksmåler, blodsukkermåler, WHF til kommunikation med bl.a. redningshelikopter. Skarø Beboerforening er meget glad for det gode samarbejde med Trygfonden. Det har ført til en mærkbar højnelse af sikkerheden på Skarø. På billedet ses Martin Andersen (tv) og Preben Sørensen med det sponsorerede materiel. Mvh. Bjarne Madsen. Formand/Skarø Beboerforening Sangaftner på Kolonien. Hermed er datoerne sat for vinterens sangaftner på Kolonien: Mandag 30. nov. mandag den 21. dec Mandag den 11. jan. mandag den 1. feb. Vi springer over i vinterferien, og rykker i stedet frem til mandag den 15. feb - mandag den 15. marts Efter 15. marts ser vi, hvornår Kolonien er ledig. Husk kaffekoppen. Kaffe og kage aftales pr. gang. Vel mødt til alle! Hilsen Freddy Mindre bolig søges på Drejø! Jeg var på en uforglemmelig ølejrferie på Drejø i min grønne ungdom. Nu er jeg blevet pensioneret, og har mulighed for at få indfriet en drøm, jeg nok har haft lige siden. Jeg vil gerne bo på Drejø, så hvad gør jeg? Jeg er ikke interesseret i at købe, men kigger efter en lille hyggelig lejlighed eller et mindre hus. Med venlig hilsen Jens Kjeldsen Høy Tempelridder, cand.scient.adm. Geraavej 64, Østerled DK-9330 Dronninglund OBS OBS OBS!! Færgekontoret er lukket følgende dage: Fredag den 04. dec. Mandag den 14. dec. Mandag den 28. dec. Tirsdag den 29. dec. Onsdag den 30. dec. Torsdag den 31. dec.? Fredag den 1. jan Med venlig hilsen Kamma Sørensen M/F Højestene Tlf Jessens Mole 6, 5700 Svendborg 5 Lad os mødes i Drejø Forsamlingshus Beboerforeningen og Forsamlingshuset åbner igen i år Forsamlingshuset fra kl Kl skåler vi Nytåret 2010 velkommen Forsamlingshuset gi r et glas champagne. Herefter går vi til Brovejen og affyrer det medbragte skyts. Så er der hyggeligt samvær i Huset, hvor Beboerforeningen serverer natsuppe. Vi sælger øl, vand og vin til rimelige priser. Alle er velkomne Drejø Beboerforening og Drejø Forsamlingshus

6 xüçxá ]âäxy ÄÄxááÑ áç Çz ^ÄA DIAFCM ^ÄA DKACCM _ Üwtz wxç DEA wxvxåuxü Zâwáà}xÇxáàx WÜx} ^ Ü~x Åxw _âv téñàéz fñ áç Çz WÜx} YÉÜátÅÄ Çzá{âá ]âäxåxçâ Åxw e á õ ÄætÅtÇwx à Ä wxááxüà ^tyyx Éz ~tzx [âá~ xç Ä ÄÄx ztäx à Ä Ñt~~xáÑ ÄÄxàA g ÄÅxÄw Çz {Éá ^ uåtçwxç Ñü WÜx} xääxü àäym IEED CEFF cü ám ié~áçx U ÜÇ ~ÜA ;zütà á âçwxü DC üü < TÄÄx xü äxä~éåçxa Drejø Menighedsråd & Drejø Beboerforening ØERNES NYTÅRSKONCERT i SKARØ KIRKE 3. januar kl V{Ü áà tç f zttüw gü É Christian Søgaard: harmonika og sang Jens Holgersen: bas og kor Michael Hansen: guitar og kor Oplev en forrygende, festlig, veloplagt trio i Skarø kirke. Snart smyger musikken sig ind i tilhørernes hjerte og gør det stille og lyttende, snart gibber musikken i fødderne, så de får lyst til at styrte sig hovedkulds ud på nærmeste dansegulv. Det med dansen er der ikke plads til i Skarø kirke, men vippe med fødderne og glæde sig over musikken, det er der rigeligt plads til. Menighedsrådet 6

7 TRADITIONEN TRO Omsider har vi taget vores kirke i brug igen. Det gjorde vi her første søndag i Advent - og forhåbentlig blev det en smuk og festlig gudstjeneste. - Og forhåbentligt er de fleste enten glade for resultatet, eller mener, at de kan vænne sig til det med tiden, for rummet er jo virkelig blevet anderledes. Vi håber ikke, at der er nogle, der synes, at det er den rene katastrofe, for det varer nok meget længe, før kirken ændrer udseende igen. Det har været en kolossal udfordring for os amatører at stå overfor, og undervejs har menighedsrådet skulle træffe mange, meget store og dermed meget svære beslutninger, for vi har jo vidst, at vi traf beslutningerne på menighedens vegne - som måske ville have valgt anderledes. Og vi har vidst, at de beslutninger, vi har truffet, ville være afgørende for de næste mange, mange år, så det har ikke været nemt, og vi har mere end én gang rystet på hånden og bævet for, hvordan resultatet ville blive. Vi har ikke altid været enige i rådet, ikke i udgangspunktet i hvert fald, og alligevel er det lykkedes os at snakke os frem til enighed på langt de fleste punkter, hvilket jo er af uvurderlig betydning, når vi har med så følsomt et område at gøre. Og én ting er da helt sikkert, vi har gjort det så godt, vi overhovedet kunne og ud af kærlighed til vores kirke med tanke på, at vi alle skal kunne holde ud at se på den og sidde i den de næste 50 år og alligevel med respekt for traditionen. Og traditioner er også hvad december måned i øvrigt byder på julens traditioner. Hygge i Præstegården har vi allerede haft den første december, og snart er det Øernes Julespisning med Luciaoptog i Kirken, som vi håber, rigtig mange vil deltage i, og så er det såmænd lige straks juleaften - Hu-hej, hvor tiden flyver af sted. Der bliver pyntet op, tænkt på julegås, and og flæskesteg - og rødkålen skal jo snart tilberedes og lægges i fryseren - brunkagerne skal bages - gran og stearin og adventskrans og julepynt findes frem og juletræ peges ud, og hvor har vi nu lagt juletræsfoden? - Og pyhh. julegaverne er der også - og Kvindernes julefrokost - den må vi endelig ikke glemme! Hvert eneste år det samme ræs, og de fleste af os gør det med glæde, for alle de juletraditioner hører med til at gøre julen rigtig hyggelig for vi vil have jul, som vi kender den. Og hvorfor er det lige, vi gør så megen stads ud af den jul?: Ja, det er jo bare en gammel hedensk tradition og et kommercielt cirkus, som ikke har noget som helst med kristendom at gøre, siger de mavesure nisser, der dukker frem bag busken hvert eneste år midt i december. - Og ganske vist lå der en gammel solhvervsfest på det her tidspunkt, længe før Jesus blev født, hvor man drak masser af øl og spiste løs af vinterens forråd, fordi lyset havde vendt, og dagene nu blev længere igen. Men jeg tvivler på, at den begivenhed alene kunne få os til at gå så fuldstændig amok hele december måned. Der må da skulle noget helt exceptionelt til! Måske noget i stil med at lyset selv ruller sig sammen til en lille komet og farer igennem universet, igennem tiderne ind i en ung, dejlig piges livmoder for at blive bragt til live, draget frem i lyset som en lille skrigende varm unge midt i mørket, for at kæmpe for godhed og barmhjertighed, lys og liv på vor jord. Noget i stil med at lyset kommer som et lille barn, der tager kampen op med alle ondskabens og mørkets kræfter, og som senere i livet går så forfærdelig meget grusomt igennem, så det ser ud, som om han har tabt slaget - ja han har tabt slaget, for det barn ville ikke lade sig bestikke. Det ville ikke handle imod sin natur. Det ville ikke bruge mørke eller vold eller løgn for at vinde, og så døde det. Men den absolutte godhed og kærlighed har mørket og døden ingen magt over, så lysets barn gik ud af gravhulen på jorden og åbnede en vej af lys tilbage, hvor det kom fra. En vej som vi kan følge både, mens vi er her i live, og den dag vi skal vandre herfra, for barnet er her stadig som en virkelighed i os og omkring os. Det er her som en tanke, en filosofi, som ånd, som et ord vi kan følge, som en fortælling, vi bare kan gøre til vor egen fortælling, for det er det, den er til Det lys er tændt for os alle, og det er bare at bruge løs af det, kæmpe for det, glædes over det, lade sig begejstre af det, oplyses af det, hylde det, tilbede det, lade sig trøste af det, sole sig i det, give det videre og videre og så videre..og den fortælling tror jeg aldrig nogensinde at mennesker bliver for moderne til at kunne finde trøst, styrke og mening i. Den er værd at fejre, og mon det alligevel ikke dybt nede i vort sind er glæden over den fantastiske fortælling, vi prøver at indfange med al julens magi. I hvert fald er det den fortælling, vi søger ind i vores elskede kirke for at høre juleaften, for det er den, der har skabt traditionen. Det er den, der gør, at vi overhovedet har en kirke, vi kan restaurere og uanset hvilken farve bænkene har, så er det stadig det samme budskab, der lyder under hvælvingerne: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus.. og hun fødte sin søn, den førstefødte og svøbte ham og lagde ham i en krybbe.. Og lyset skinner i mørket og mørket fik ikke bugt med det! Hanne Thordsen GLÆDELIG DECEMBER 7

8 Kvindernes Julefrokost LØRDAG DEN 19. DECEMBER 2009 KL For 8. gang inviterer vi til Kvindernes Julefrokost I Drejø Forsamlingshus Julebasar Vi kan slet ikke lade være og du kan gøre et godt kup! Kom og få en hyggelig jule-eftermiddag eftermiddag sammen med alle Drejøs Kvinder. Pris: Velkomstdrik, Frokost og kaffe kr. 75,- Drikkevarer købes for yderst rimelige priser. Alle er velkomne Med kærlig julehilsen fra Mamafiaen Tilmelding: Senest onsdag den 16.december. Ring, mail eller skriv dig på listen hos Købmanden: Beth Tlf.: / Lisse Tlf.: / Susanne Tlf.: eller Else Tlf.: eller P.S.: Vi håber også i år at se pigerne fra Skarø og Hjortø. Og - Som sædvanlig er mænd velkomne - efter kl Vores 20 kr. s marked med Brugt-tøj tøj-salg salg, er blevet en fast tradition, som altid giver anledning til megen sjov og mange grin så det gør vi selvfølgelig igen Det tøj du selv er træt af, er der helt sikkert en anden, der syn s er lige det jeg ikke kan undvære! Pengene hjælper andre til et bedre liv. Har du selv tøj, du vil af med så kom med det. - Du kan jo købe det igen! Alt går til et godt formål. Hele overskuddet går u- beskåret til: Voldsramte kvinder Tøj aflevering: Fredag fra kl : Forsamlingshuset. 8

9 Drengene på Drejø Inviterer hermed til 5. årgang af Drengenes Årlige Nytårs-spisning Alle drenge med tilknytning til Drejø er velkomne i forsamlingshuset den dag. Pris pr. næse 125,-kr., som betales ved tilmelding. Dækker spisning samt en hel del drikkelse. Lørdag d. 30.januar 2009 Fra kl. 13 til vi slutter Tilmelding: tlf: el.købmanden Piger er velkomne til at forsøge afhentning efter kl Ejlif, Søren og Lars m. fl. BØRN OG BØRNEBØRN EFTERLYSES!! Så er det december og tid til Øernes fælles julesammenkomst. I den forbindelse vil det glæde os meget at se så mange børn og børnebørn som muligt fra Hjortø, Skarø og Drejø til Lucia optog til gudstjenesten lørdag d. 12. december. Børn og børnebørn fra ca. 3 år, som har lyst til at være med, kan kontakte Edith: tlf.: , eller Hanne: tlf.: , - meget gerne pr. , så vi kan sende Luciasangen og øvetidspunkt til jer. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med! Tilmelding så hurtigt som muligt - helst inden d. 10. december, så vi kan få strøget kjolerne. Mange hilsner Menighedsrådet Nyt fra Drejø Sogns Menighedsråd. Søndag den 1. søndag i advent starter vi et nyt kirkeår med en Festgudstjeneste i en nyrenoveret Kirke på Drejø. Jeg er nødt til at skrive således, eftersom dette skrives inden søndag af hensyn til trykning af Drejø Posten. Så - glæden ved ibrugtagning af kirken efter endt renovering har vi endnu til gode, og jeg glæder mig, kan I tro, som et lille barn. Tænk, at have været med til hele dette forløb, som ikke altid har været lige let, men meget interessant, lærerigt og inspirerende. Bare tanken om at skulle bruge så mange penge, som jo egentlig ikke er vores egne, men som vi skal stå til regnskab for og have til at gå op i den sidste ende. Jeg må sige, at vi har været glade for vores håndværkervalg. Det har været en fornøjelse at se deres glæde ved arbejdet og deres faglige kunnen, og så kan vi tage kirken i brug til den forudsagte tid, det er godt håndværk, som vi siger. TAK TAK - TAK Herfra skal lyde en stor tak til alle for al den hjælp og arbejde, der er ydet under hele forløbet, og så kan vi vist godt sige velkommen til det nye år og glæde os ved mange fremtidige år med en nyrenoveret Drejø Kirke. Lucia optoget nærmer sig jo også, så jeg håber, at rigtig mange børn og børnebørn melder sig til optoget. Det er så hyggeligt at se og høre jer alle i kirken. Nyårskoncerten i Skarø Kirke bliver lagt på et tidspunkt så Drejøboerne også kan komme over at høre den. Hjortø skal blot sige til, så kan vi arrangere transport for jer. Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et godt nyt år. Edith, formand 9

10 December 2009 Nr. 10 årgang 15 Vestervig 2003 Vestervig 2009 Ellen og Christoffer Pedersen o Nyt om Gammelt Johanne Margrethe Nielsen 1976 Matr. nr. 9c: VESTERVIG Vestervig blev bygget i 1913 af Ellen og Christoffer Pedersen ( ) fra gård matr. nr. 9a Vestergård, som var blevet flyttet ud ved Drejet sammen med Skovgårdene i Med til huset hørte 1 td. land jord. Det lille rødstenshus blev bygget som senere aftægtsbolig til Vestergård, men i starten som bolig til den ældste af Ellen og Christoffers 4 døtre, Johanne Margrethe og svigersønnen Niels Hansen Nielsen. Niels, kaldet Niels Jyde, kom fra Jylland som tjenestekarl hos Christoffer Pedersen og blev gift med datteren Johanne Margrethe, kaldet Grethe. De unge hjalp til på gården, som det var meningen, de skulle overtage med tiden. Efter nogle år flyttede Ellen og Christoffer Pedersen over i aftægtsboligen, og Grethe og Niels overtog gården. Men efter få år måtte de gamle tage gården tilbage, da Niels havde svært ved at klare bedriften., og de byttede atter bolig. De gamle flyttede tilbage på gården, mens Grethe og Niels Jyde igen flyttede i aftægtsboligen. Da Christoffer Pedersen døde i 1937, blev der endnu engang byttet bolig. Grethe og Niels var tilbage på gården, og Ellen flyttede over på Vestervig, hvor hun boede til sin død i Herefter blev gården solgt til Frede og Edith Christensen, og boligen blev byttet for sidste gang. Niels havde købt en Ford T, hvormed han startede Taxakørsel på øen. Det gik ikke altid ubemærket hen, og heller ikke alle var lige trygge ved hans kørsel. Det var måske ikke altid hans skyld, men det skete, at folk blev tabt i svinget, når han rundede et hjørne! Det kunne ikke fortsætte, og efter få år stoppede Drejø s eneste, officielle Taxaforretning. Efter Niels`s død o boede Grethe alene en del år. Hun var en elskelig dame, men havde på grund af dårligt syn svært ved at klare sig alene. Datteren, Ellen Petersen, som boede i Marstal på Ærø, var blevet skilt o Hun flyttede nu til Drejø for at passe moderen. Johanne Margrethe døde o. 1980, og Ellen blev boende i huset de næste 10 år, men flyttede derefter tilbage til Marstal, hvor hendes søn med familie bor. Vestervig blev solgt i 1992 til Peter Folke Kristensen, som blev fastboende. Peter Folke lavede gennem årene en del renovering på det gamle hus både indvendig og udvendig. 1. salen blev sat i stand, og der kom en stor kvist mod syd. Huset blev vandskuret og herefter malet lyseblåt. Peter Folke solgte huset til Peter Strange Henningsen, som er af gammel Drejøslægt. Peter Strange er født på Hestmaegård, som han drev en del år, inden han stoppede med landbruget i 1985 og flyttede til Odense. I 2008 købte Peter så Vestervig og blev i 2009 atter tilmeldt som fastboende. Nuværende ejer:. Peter Strange Henningsen. Matr. nr. 9d: ARNE MØLLERS GRUND Efter udflytning af Vestergård matr.nr. 9a. i 1833, blev jorden udstykket i mindre parceller, der indtil 1942 blev brugt til køkkenhave for gårdene matr. 15 og 19. En parcel 9i blev brugt til Mindestenen. I 1966 købte Arne Smerlø parcel 9d. Arne (tidl. Møller Rasmussen) er bosat i Kbh., men født i Christian Møllers Hus. Han satte en permanent campingvogn til sommerbolig på grunden. Nuværende ejer: Arne Smerlø. Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv Formand: Sanne Larsen Arkivleder: Else Hjort Nielsen Kasserer: Susanne Jacobsen Drejø Brovej 5 Drejø, 5700 Svdb. Drejø Skov 1, Drejø, 5700 Husmandsvej 15, Drejø, 5700 Tlf.: Tlf.: el Tlf: Drejø Sogns LokalArkiv: Svendborg Sparekasse: Reg.nr Konto nr

11 Nyt om Gammelt Matr. nr. 12c: MØLLER-MADSENS GRUND. Mindestenen før 1942 Grundlovsdag 2004 Matr. nr. 9i: MINDESTENEN Mindestenen blev opsat i 1923 og stod oprindelig på Majstangens plads i krydset mellem Rasmus Hansens gård og Valdemargården. Oprindelig var den tiltænkt Sønderjyllands genforening, men det blev siden ændret til, at den skulle være til minde om Fællesskabets tid. Efter branden i 1942 kom den ny vejgennemføring, og Mindestenen måtte vige pladsen. Den blev flyttet til sin nuværende plads, som er stort set, hvor Lenesgård lå inden branden. Stenen, der blev fundet ved Klinten, blev transporteret på hestevogn fra Skoven til Drejø By. Hele beretningen omkring Mindestenen kan læses i Jens Hansens beretninger fra På bagsiden har Jens Hansen fra Klintegården digtet, og fik indhugget dette lyriske vers: Stendys Majtræ Fortids Minder Her vi højner, som en ære For vort Folk og for vort Flag. På forsiden er indhugget alle Drejø gårdes 27 mærker fra Fællesskabets tid samt Byens tromme og horn. Mindepladsen passes af: Foreningen Spring. Matr. nr. 10c: LOSSEPLADSEN Lenesgård matr.10a havde jord i Hyllehoved, som i 1974 blev stykket fra gården og solgt til Svendborg Kommune til en losse- og genbrugsplads. Pladsen ligger forbi Møllen ved Gl. Havn. Nuværende ejer: Svendborg Kommune. Jordstykket hørte oprindelig under gård matr.12, men blev frastykket og solgt i 1978 til en Møller Madsen fra Kbh. Han fik en byggetilladelse på 5 år, men undlod at bygge. Grunden blev købt o.1990 af Kirsten og Vagn Nielsen, Hestmaegaard. De videresolgte den 1. jan til Jan Dirk Russ fra Amager, som opsatte en mindre træhytte. I marts 2009 købte Jan Mejlbækhuset, og solgte grunden videre den 1. oktober 2009 til Karin og Bjarne G. Rasmussen fra Svendborg. Bjarne er født på Drejø og søn af Johannes og Petra Rasmussen, som havde Lenesgård til Nuværende ejer:. Karin og Bjarne G. Rasmussen. Arkivernes Dag: Lørdag den 14. nov. havde Drejø Arkiv Åbent-Hus fra kl Der var god søgning, og stor interesse for dagens emne, som hed: Fra øbojoller til motorfærger, belyst gennem plancher med billeder samt en bog om øernes færger og anløbssteder. Det var dejligt, at der kom så mange trods det, at den halve ø var til julefrokost på Langeland. Stor var vores glæde ikke mindst over, at få besøg fra Birkholm af Frede og Margit Mortensen, som har hjulpet Arkivet meget - også omkring Birkholms havneanlæg. Lørdag den 28. nov. bliver udstillingen vist ved Øernes Julemarked i Svendborg, Maritimt Center, hvor Astrid fik den gode idé, at vi kunne lave arkivets egne postkort. Kortene vil blive solgt den dag, men kan også købes på Arkivet. Udstillingen bliver herefter stående til gennemsyn på biblioteket det næste års tid. Tak til Lars og Susanne for alle de gamle meget fugtige papirer, de fandt i en boks under ombygning på Nygården. Susanne, Astrid, Marianne og Else. Çá~xÜ tääx xç ZÄ wxä z ]âä Éz xà ZÉwà açàüüa Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv Formand: Sanne Larsen Arkivleder: Else Hjort Nielsen Kasserer: Susanne Jacobsen Drejø Brovej 5 Drejø, 5700 Svdb. Drejø Skov 1, Drejø, 5700 Husmandsvej 15, Drejø, 5700 Tlf.: Tlf.: el Tlf: Drejø Sogns LokalArkiv: Svendborg Sparekasse: Reg.nr Konto nr

12 dit lokale apotek Torvet 5, 5700 Svendborg Tlf Kullinggade 16, 5700 Svendborg Tlf.: Tryggelev 42, 5932 Humble. tlf Banevænget 19, 5900 Rudkøbing. tlf

13 Drejø Kro & Købmand: Købmands åbningstider til foråret 2010: Mandag:..fra kl Tirsdag:.. lukket. Onsdag fredag:.fra kl Lørdag: fra kl Søndag:.. lukket Juleåbent: Torsdag den 24. dec fra kl Fredag den 25. dec lukket Torsdag den 31 dec.fra kl Fredag den 1. jan lukket Alle øvrige dage som normal åbningstid. HUSK: Brød bestilles dagen før Kroen kun åben ved forudbestillinger: Ring eller mail og hør nærmere. Glædelig Jul og Godt Nytår Med venlig hilsen Anne-Birgitte Christensen Tlf: Mobil: DREJØ BIBLIOTEK & LOKALARKIV: Drejø Brovej 14: Mobil: Biblioteket har åbent onsdage kl Arkivet har åbent fra 1. oktober til 1. maj. Biblo/Arkivets Postbesørgelser: HUSK: Postkassen tømmes dagligt kl Pakker afleveres på landpostens morgentur. Alle husstande skal være forsynet med postkasse også sommerhuse. Pakker skal være frankeret landposten må ikke modtage penge. Tillykke: Edith Christensen, tidligere Vestergård, ønskes et forsinket tillykke med 90 års dagen 16. nov Salg/køb/oplysning i: KramKassen HUSK! Juletræsfest i Forsamlingshuset. Lørdag d. 26. dec. Kl Dans om juletræet. Besøg af julemanden. Sangleje og godteposer til børnene. Glögg, småkager, øl/ vand kan købes Og som noget NYT kan der i år købes pølser /brød HUSK: Tilmelding hos Lisse eller købmanden. Juletræer sælges! Tag familien med i Regner s plantage og find jeres eget juletræ: Pris: kr. 50,- Pyntegrønt: kr. 10,-/pr. bundt. Henvendelse: Regner og Astrid Tlf: Drejø Posten udgives af Drejø Beboerforening og udkommer ca. 10 gange årligt. Bladredaktionen: Else Hjort, Lars Milling, Ursula Weidemann og Niels Kr. Mortensen. Ansvarshavende: Drejø Beboerforening. B-medlemskab incl. abonnement på Drejø Posten både i papirudgave og som er kr. 200,- pr. år/ pr. husstand. Hvis man fravælger DP i papirudgave er kontingentet kr. 150,-. Girokort vedlægges Drejø Posten og girokortet bedes benyttet ved betaling. Henvendelse vedr. indbetaling kan rettes til Lars Milling, kasserer på tlf

14 Drejø-adresse-og telefonliste for: FASTBOENDE januar 2010 Vejnavn Nr. Navn Fastnet Mobil Drejø Brovej 1 Jespersen, Jonas Drejø Brovej 5 Milling, Lars Drejø Brovej 10 Thordsen, Hanne Drejø Brovej 14 Arp, Jette & Per Lyder Dahle Drejø Brovej 13 Rasmussen, Edith & Ejlif Drejø Brovej 20 Blum, Tyge (& Helle) Bækskildevej 3 Haenel, Hanns, Ursula og Christian Weidemann Bækskildevej 3,1 Færgepersonalet Højestene Kirkevejen 6 Christoffersen, Jørgen (& Anette) Vigsvej 1 Christensen, Anne-Birgitte Vigsvej 2 Hansen, Poul Skovgaard Vigsvej 3 Poulsen, Hanne Vigsvej 6 Henningsen, Morten & Pia Rostrup Vigsvej 8 Lolk, Margit Vigsvej 9 Jensen, Lajla Friisbæk Husmandsvej 9 Ovesen, Lilian & Erik Husmandsvej 11 Elkrog, Erling Husmandsvej 15 Jacobsen, Susanne & Robert Horskærvejen 2 Myrèn, Lotte & Keld Horskærvejen 4 Helbro, Lars & Støvlbæk, Susanne Hestmaevej 1 Blay, Beth Tolbod Hestmaevej 1,1 Larsen, Susanne Strædet 1 Henningsen, Marie Strædet 5 Mortensen, John Strædet 6 Jørgensen, Ditte & Ole Strædet 8 Eriksen, Flemming Kofoed Strædet 11b Kristensen, Aksel 1 Strædet 13 Frahm, Ove Drejø Skovvej 5 Larsen, Bent & Birgit Hjeresen Drejø Skovvej 8 Honoré, Jesper Drejø Skovvej 9 Valbjørn, Annette & Ebbe Drejø Skovvej 10 Jespersen, Mimi Drejø Skovvej 13 Andersen, Astrid & Regner Drejø Skovvej 15 Jensen, Grethe & Søren Rask Drejø Skovvej 16 Nielsen, Agnete Drejø Skovvej 18 Skovgaard, Lisse Steen Drejø Skovvej 22 Madsen, Johannes Drejø Skovvej 24 Jakobsen, Bodil & Anders Drejø Skovvej 26 Hansen, Elly & Bent Drejø Skovvej 28 Henningsen, Peter Strange Drejø Skov 1 Nielsen Else Hjort & Leif Elmelund Drejo Skov 1,1 Nielsen, Simon Elmelund Drejø Skov 3 Channo, Freddy (& Birthe) Drejø Skov 4 Køster, Helle Drejø Skov 10 Berner, Marianne & Arne Drejø Skov 12 Kjærsgaard-Rasm. Lillian & Preben Drejø Skov 16 Thomsen, Sissel Krysby & Jens D Ændringer fra 1. januar 2009: Fraflyttet /el. død = 4 pers. Tilflyttet = 2 pers I alt fastboende 66 14

15 Drejø-adresse-og telefonliste for FRITIDSHUSEJERE januar 2010 Drejø Brovej Nr Hjemadresse Fastnet Mobil Poul Hansen 1 Kystvænget 17, 5700 Svendborg Eva Nygård 2 Sjællandsvej 12, 4200 Slagelse Linda & Uffe Lundgård 2 Klemmestrupvej 48, 4600 Køge Palle Pedersen 3 Nymarksgyden 31, Veflinge Margrethe & Jørgen Gonge 4 Engdalsvej 96B, 8280 Brabrand Erna Gudsø 6 Kogtvedhøj 4A, 5700 Svendborg Hanne Brøndum&Poul Vipsig 7 Løgeskov 58, 5771 Stenstrup Alice & Svend Heegaard 9 Allégade 59, 5000 Odense C Gladsaxe feriekoloni 11 Stengårds Allé 197, 2860, Søborg Lisette & Christian Heine Jensen 12 Odinsvej 3, 8370 Hadsten Mette & Jacob Skov 16 Blåbyvej 26, Thurø, 5700 Svdb Ruth & Jens Quist Jensen 18 Fårebæksvej 40, 7000 Fredericia Lisbeth & Leif Max Nielsen 22 Bergmannsvej 39, Thurø 5700 Svdb Inge & Poul Strange Henningsen 28 Stenbakken 21, 2791 Dragør Bækskildevej Allan Koch & Birgit Kjældgaard Giwercman 1 Vintervej 2, 2920 Charlottenlund Jens Broby Madsen. Møllen 2 Østerbyvej 54, 5642, Millinge Karin G. & Rasmus Hansen 6 Bjerrebyvej 75, Tåsinge, 5700 Svdb Lena og Poul Petersen 4 Klampenborgvej 51, 5700 Svdb Kirkevejen Kirsten & Flemming E. Nielsen 4 Furesø Parkvej 46, 2830 Virum Anette (& Jørgen) Christoffersen 6 Avernakøvej 21, 5700 Svendborg Bente Friis Clausen & 7 Borgmestervangen 4A, 5.th.2200 Kø.N Tommy Larsen Jan Smerlø 8 Listedvej 84, 2.th Kastrup Vigsvej Henrik, Birgitte & Jørgen Gonge 5 Engdalsvej 96B, 8280 Brabrand Inge & Poul Erik E. Pedersen 7 Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde Niels Krøier 11 Toresvej 8, 5700 Svendborg Charlotte og Jeppe Klinkvort 13 Kirkegyden 26, 5600 Millinge John Kjærsgaard Johansen 15 Fredemarksvej 87, 5320 Agedrup Karen & Jens Anders Jensen 17 Edv. Egebergsvej 25, Svejbæk, Silkeborg Bent Kjeldgaard Madsen 19 Dyreborgvej 30, 5600 Faaborg Merete & Erik Larsen 19 Bjergvejen 66, 5772 Broby Hyllehovedvejen Lis & Stig Møller Rasmussen Kærlandsvej 12, 5260 Odense S Husmandsvej Keld & Ellen 1 Lise Lotte P. & Peter Honoré 2 Strandhuse 37, 5700 Svendborg Jonna Henningsen 3 Smakkegårdsvej 104, 1.tv G Hanne Brøndum & Poul Vipsig 4 Løgeskov 58, 5771 Stenstrup Skype Falks hus: Kathleen og Jonathan Keenan 5 35 Shaker drive, PO Box 978. Monument Beach, MA 02553, USA Lise &Flemming Strange Jensen 13 Kamillevej 8, 5700 Tåsinge Svdb Jette & Svend Helmer 17 Hjortevænget 9, 3400 Hillerød Christiane & Jens R.Gammeltoft 23 Syvstensvej 6, 1927 Vanløse Hestmaevej Boris & Margareta Christensen 8 Løvsangervej 7, 2630 Tåstrup Jesper Egund 10 Vibeengen 8, 3460 Birkerød Christina E. & Jacob Rosendal 10 Taffelbays Allé 16, 2900 Hellerup Martin og Sara Nygård (Elsebeth Foged) 6 Lundtoftegade 96tv Kbh. N Esrumgade

16 Drejø-adresse-og telefonliste for FRITIDSHUSEJERE januar 2010 Strædet Hjemadresse Fastnet Mobil Claus, Sönne & Liv Nybroe 3 Stenbankevej 6, 5771 Stenstrup Henrik Strange Jensen 4 Rødtjørnen 20, 1.sal tv. 2191, Dragør Mogens & Conni Strange Jensen 4 Herman Nielsensvej 8, 5700 Svdb Mosehuset (Joh. Madsen) 7 Drejø Skovvej 22, Drejø Lundahls Hus (Joh.Madsen) 9 Drejø Skovvej 22, Drejø : - Margrethe Sommers (J.M.) 11 Drejø Skovvej 22, Drejø : - Drejø Skovvej Arne Smerlø Møller (Camp.) 3 Grækenlandsvej 31, 1.tv Kbh. S Bjarne og Karin Rasmussen 6 Kirstine & Niels Jørgensen 7 Bossevej 4, 3720 Åkirkeby, Bornholm Jan Dirk Ruus 11 Irlandsvej 136, 1.D 2770 Kastrup Lissi Strange & Benni Hansen 12 Teglbakken 35, 8270 Højbjerg Annelise & Uwe Helm Pedersen 14 Elmegårdsvej 47, 5250 Odense SV Hanne Ø. & Niels Kr.Mortensen 17 Syrénvej 39, Tåsinge 5700 Svendborg Agnetes gård (Joh. Madsen) 18 Drejø Skovvej 22, Drejø 5700 Svdb Stjernegården v/hans Pedersen 19 Skerninggårdsvej 44, 5762 V.Skerninge Ruth & Ole Boye Frandsen 20 Øksenbjergvej 54, 5700 Svendborg Edith Christensen v/karen C. 21 Mullerupvænget 4, 5230 Odense M Drejø Skov Jan Henningsen m. fl. 2 Rolighedsvej 17, 5750 Ringe Birthe Christensen (+Freddy) 3 Øksenbjergvej 16, 5700 Svendborg Birgitte & Peter Stougaard 5 Østerbrogade 104, 3.th.2100 Kbh.Ø Familien Køster v/dagny 6 Toftegårdsvej 51, 7000 Fredericia Hanne & Lars Skytte Jensen 8 Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev Niels E. Rasmussen 8 Begtrupsvej 4, 5700 Svendborg PRAKTISKE DREJØ ADRESSER Emne Kontakt Adresse Tlf.nr. Bibliotek & Arkiv Else Hjort /Sanne Larsen Drejø Brovej 14 (åbent onsdag.) Drejøs Beredsskab Leif Elmelund Nielsen Brandstation i DrejøBy Drejøs Hjemmeside: Else Hjort Nielsen Niels Kr. Mortensen Feriekolonien Sanne Larsen: Forsamlingshuset Lisse Steen Skovgaard Kirkevejen 1 v/mindestenen Færgekontoret: Højestene: tlf.: (KunVagttelefon: ) Telefontid: kl Graver Birgit Hjeresen Drejø Skovvej 5, Drejø Havnefoged /Ny Havn Susanne Jacobsen Husmandsvej 15, Drejø Havnefoged /Gl. Havn Poul Skovgaard Vigsvej 2, Drejø Kro & Købmand Anne-Birgitte Christensen Vigsvej 1, Drejø Museet Gl.Elmegaard Beth Tolbod Blay Hestmaevej 1, Drejø Offentligt toilet Ved købmandsbutikken. - bag flaskekontaineren. Og Ny Havn Og Gammel Havn Sognefoged Morten Henning Henningsen Vigsvej 6, Drejø Sognepræst Hanne Thordsen Drejø Brovej 10, Drejø Ø-lejren Bo: / Carsten: Drejø Skovvej (v/postkassen)

Så er det snart Jul igen, igen!

Så er det snart Jul igen, igen! November 2011 Nr. 9 årgang 17. Så er det snart Jul igen, igen! Ja! Så skal vi til at være kreative igen, igen! Nå, i grunden er det vel egentlig også meget hyggeligt!. Husk i november: Lørdag den 5. nov.

Læs mere

En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter!

En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter! Februar 2011 Nr. 1 årgang 17. En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter! Sidste vinter gik en ræv over isen til Skarø, er den nu på Drejø? Fåborg Havn har fået Klaptilladelse på

Læs mere

April 2011 Nr. 3 årgang 17.

April 2011 Nr. 3 årgang 17. April 2011 Nr. 3 årgang 17. Så er det snart Påsketid. Havetid såtid klargøringstid - forårstid Bare vi mennesker sparer vor flid og holder os stille og rolige, Så får vi så vældige bunker af tid så vi

Læs mere

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer..

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. April 2012 Nr. 3 årgang 18. -og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. Husk i april: Onsdag d. 4. april kl. 19.30 Koncert i Drejø Kirke med Neva-Volga Langfredag d. 6. april kl. 10 Gudstjeneste i Drejø

Læs mere

Sol, sommer og masser af musik Det er Drejø s tilbud i denne sommer. Nygården lagde ud d. 29/6 med Paul Banks. Husk i juli:

Sol, sommer og masser af musik Det er Drejø s tilbud i denne sommer. Nygården lagde ud d. 29/6 med Paul Banks. Husk i juli: Juli og August 2010 Nr. 6 årgang 16. Sol, sommer og masser af musik Det er Drejø s tilbud i denne sommer. Nygården lagde ud d. 29/6 med Paul Banks. Husk i juli: Søndag den 4. juli kl. 10.00: Gudstjeneste

Læs mere

Juni 2013 Nr. 5 årgang 20.

Juni 2013 Nr. 5 årgang 20. Juni 2013 Nr. 5 årgang 20. Husk i juni: Søndag d. 2. juni kl. 10.00 Åben ø dag Gudstjeneste i Drejø Kirke. 1.s.e. Trinitatis Efterfølgende rundvisning i kirke og på kirkegård. Søndag d. 23. juni kl. 10.00

Læs mere

Kongeskibet Dannebrog

Kongeskibet Dannebrog September 2008 14. årgang, nummer 7. Kongeskibet Dannebrog Foto: Palle Nielsen Royale besøg på De sydfynske Øer. Onsdag den 17. september står Skarø for tur. Dronning Margrethe II og Prins Henrik besøger

Læs mere

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Husk i februar: Søndag den 2. februar kl. 14.00 Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 10. februar kl. 19.00 Sangaften Lørdag den 15. februar kl. 14.00 Mindehøjtidelighed ved

Læs mere

Marts 2011 Nr. 2 årgang 17.

Marts 2011 Nr. 2 årgang 17. Marts 2011 Nr. 2 årgang 17.. Foråret lader vente på sig! Kong Vinter vil ikke slippe sit kolde greb! Gæssene dannede par, markerne var igen grønne, lærken kom, og så vendte vinteren frygteligt tilbage!

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden 2001 2013. Af Else Hjort Nielsen

Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden 2001 2013. Af Else Hjort Nielsen Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden 2001 2013. Af Else Hjort Nielsen Hvornår blev Drejø et fastboende samfund? Drejø var sandsynligvis beboet allerede i stenalderen for ca. 8.000 år siden, hvilket

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2008 1. udgave - Årgang 4. Indhold: Atlas Malerfirma og Det Blå Lagersalg klar til at bygge på Håndværkervej...

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2008 1. udgave - Årgang 4. Indhold: Atlas Malerfirma og Det Blå Lagersalg klar til at bygge på Håndværkervej... Nors-Tved Tidende Indhold: Kirkebladet med i Tidende fra 1. marts. Atlas Malerfirma og Det Blå Lagersalg klar til at bygge på Håndværkervej... Dilettant 2008 Nyt fra Ungdomsklubben. Generalforsamlinger.

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup I Holdturnering var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og Bent Thomsen Pedersen, der

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang Korintherbrevet 77 November 2012 19. årgang Miljøministeren til indvielse Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere Så nåede vi til juleudgaven! Og med den mit 1 års ju bilæum som redaktør af Korintherbrevet.

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 November 2012 - marts 2013 MANGE, MANGE TAK! I sidste nummer af råbte

Læs mere

Nr. 4 19. årgang November 2012

Nr. 4 19. årgang November 2012 Nr. 4 19. årgang November 2012 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, generalforsamling Annonce Nytoft Side 3, 4, 5 og 6: Borgerforeningen Side 7 og 8: Sinding-Ørre Midtpunkt Side 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15:

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Svenstrupbogen. Aktivitetskalender 32 Indlevering til næste nr... senest den 20. Januar til... Dorthe Hoffland, Sandvej 21 E-mail:

Svenstrupbogen. Aktivitetskalender 32 Indlevering til næste nr... senest den 20. Januar til... Dorthe Hoffland, Sandvej 21 E-mail: December 2011 Nr.10 /35.årgang Indhold side Årets Julegave Svenstrupbogen Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Brandværnets juletræ 3 Nyt fra Kirken 4 Nørreskovskolen 9 Foredragsforening 12 Lokalhistorisk

Læs mere