Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Boligluftrenser BL39"

Transkript

1 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: , fax , Homepage:www.luftrens.dk

2 Indholdsfortegnelse: Formålsmæssig anvendelse 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Tekniske data 4 Betjeningsvejledning 5 Filterskift og vedligeholdelse 8 Garanti 10 Fejlfinding 10 Overensstemmelseserklæring 11 Formålsmæssig anvendelse: Denne luftrenser er beregnet til at rense indeluften ved recirkulation i boliger, kontorer, butikker m.v. Anvend kun luftrenseren i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugervejledning Luftrenseren må ikke bruges på følgende måde: Må ikke opsættes i fugtige rum (f.eks badeværelser) og uisolerede lokaler, garager udhuse og lignende Må ikke anvendes, hvor der kan forekomme let antændelige eller eksplosive stoffer eller gasarter. Må ikke bruges til støvrensning i forbindelse med ombygning, slibearbejde og lignende, hvor der er store koncentrationer af støv. Må ikke opstilles hvor stråleindfaldvarmen fra lysåbninger eller varmekilder overstiger 35 C Må ikke være tildækket. Må ikke kører uden filtre til f.eks lufttemperering. 2

3 Sikkerheds ínstruktioner Læs alle instruktioner før luftrenseren tages i brug. Gem denne brugervejledning Luftrenseren skal holdes aflåst under drift Udsæt aldrig luftrenseren for regn og fugt. Hvis der ligger fremmedlegemer i luftrenseren, skal disse fjernes omgående inden fortsat drift Anvend aldrig luftrenseren i fugtige rum eller våde steder eller i nærheden af letantændelige / eksplosive stoffer eller gasarter. Må ikke bruges til støvrensning i forbindelse med ombygning, slibearbejde og lignende, hvor der er store koncentrationer af støv. Luftrenseren skal stå frit i rummet, så lufttilgang og luftafgang er frie. (se afstandskrav under afsnittet Opsætning) Der må ikke lægges ting på luftrenseren, medens denne er i drift. Vedr EL: Skal tilsluttes 1 Faset 230v m. jord. Check altid at stikket er trukket ud af kontakten før flytning og ved vedligeholdelse af luftrenseren Træk aldrig i ledningen ved flytning af luftrenser og tilse at stik og ledning ikke er beskadiget, i så fald skal dette udbedres inden drift. Kun producent og godkendte autoriserede personer må udfører reparationer på de elektriske dele Børn må ikke betjene og have adgang til indholdet i luftrenseren Vedr: arbejdsmiljø: Anvend aldrig luftrenseren uden filtre Ved rengøring af filtre eller ved filterskift skal der anvendes åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker Der må kun anvendes originale filtre og reservedele, da blæseren er indstillet derefter Eventuelt spørg producent om håndtering af de brugte filtre. Sluk for luftrenseren, når der ikke er behov for luftrensning 3

4 Tekniske Data: Længde 65 cm Bredde 40 cm Totalhøjde med hjul 30 cm Vægt med alle filtre 29,7 kg Støjniveau målt med alle filtre og tophastighed målt 1 meter fra ca. 50 dba. Normal drift 70 kbm.,målt 1 meter fra ca. 42 dba. Spænding 230V Strømforbrug 65W Max luftmængde m³/t 125 m³ Standardstøvfilter F7 ordre no: T8FI Mikrofilter H13 tilbageholder 99,9% ordre no: T8H13 ned til 0,3my Kulfilter kultype ws490 indhold 3,5kg ordre no: BL39WS490 4

5 Betjeningsvejledning: Ved levering, Lås låget op og åben dette - kig på skiltet mellem låsene, der viser, hvordan man åbner toplåget. Dernæst check, at både støvfilter og kulfilter er fastspændt og at der ikke ligger løse kul eller andet i luftrenseren. Sæt låget på igen og luk dette og lås. 5

6 Opsætning Inden luftrenseren skal i gang, skal der vælges en god placering i det rum, hvor luften skal renses. Anbring luftrenseren, så den ikke står udsat, min 1 meter fra varmekilder, og aldrig i fugtige rum. Sørg for at der er fri plads i forhold til andre genstande ved lufttilgang og luftafgang på luftrenseren. Rød cirkel er afstand til varmekilder, skal være 1 meter. 1meter 50cm Blå cirkel er afstand til luft- til/ afgang på luftrenser skal være 50cm Bemærk: må ikke tildækkes og må ikke udsættes for strålevarme over 35 C fra lysindfald og varmekilder. Ved placering skal forureningskilde lokaliseres og luftrenser anbringes i umiddelbar nærhed. Husk: Under drift skal luftrenseren ligge ned på hjulene og det er kun under transport, at man må løfte op i håndtaget på frontlågen og kører. 6

7 Opstart. Tilslut luftrenseren til en stikkontakt med den korrekte spænding og blæseren starter. Fra producenten er luftrenseren grundindstillet til at rense ca. 70 m³/t, Hvilket giver en effektiv luftrensning i boligrum. Hvis man ønsker at ændre hastigheden lidt på blæseren pga. irriterende lyd eller lignende, aftages toplåget igen og medens blæseren kører, kan man dreje lidt på den trinløse hastighedsregulering, til man har det hastighedsniveau, man ønsker. Se billede Obs: Lad ikke blæseren kører på de laveste hastigheder,dvs under trin 2,5 på hastighedsskala, da dette er hård belastning for motoren og kølingen er på et minimum samt der renses ej heller megen luft. Indstil hastigheden nær eller på den grundindstilling, som producenten oplyser i blæserrummet..dog kan blæseren altid kører høje hastigheder, hvis der er behov for megen luftrensning. Ved opstart aflæses den timetæller, der er monteret ved siden af hastighedsreguleringen, så man altid ved, hvor mange timer luftrenseren har kørt, Dette er et godt redskab i forbindelse med filterskift/vedligeholdelse, samt evt beregning af strømforbrug. Sæt låget på igen, luk låsene og lås disse. NB: det er kun under hastighedsregulering og aflæsning af timetæller, at luftrenseren må kører, medens der er adgang til blæser og filtre. 7

8 Vedligeholdelse og periodisk skift af filtre. Inden tilsyn og vedligeholdelse. Træk stikproppen ud af stikkontakten, før låger på luftrenser aftages. Alt efter den type forurening, der renses for - skal anvendes de nødvendige personlige værnemidler, der kræves. Skift/Rengøring af støvfilter: For hver 400 drift-timer tilses støvfiltret. Når toplåget er aftaget, skal de 2 holdeskruer nede i blæserrummet løsnes og frontlågen med støvfiltret kan tages ud. Derefter kan et nyt støvfilter indsættes i frontlågen og denne fastspændes igen. Hvis støvfiltret kun har tilbageholdt alm. husholdningsstøv, kan man rense dette forsigtig med en støvsuger og er det forsat indtakt, kan det monteres igen. NB: Det er vigtigt, at støvfiltret vedligeholdes og er intakt, ellers ødelægges kulfiltret. 8

9 Udskiftning af kulfilter: Skal skiftes for hver 3500 drift-timer. Når toplåget er aftaget, er der fri adgang til kulfiltret. De 2 spændejern løsnes og kulfiltret kan løftes op af luftrenseren i det røde håndtag. Kulfiltret kan kun skiftes, må ikke renses eller støvsuges. Kan byttes hos producenten, dvs, hvis kunden indlevere det brugte kulfilter, sender producenten et andet kulfilter med nyt kul klar til brug. Når et frisk kulfilter sættes i luftrenseren, check at tætningslister er i orden,påsæt spændejern og spænd disse fast med de 4 grebskruer. Kunden kan også bestille et nyt kulfilter. NB. Brug kun originale filtre fra producent til denne luftrenser, da blæser og opbygning er tilpasset disse filtre. Garanti: Vi yder garanti for luftrenseren BL 39 i 2 år for materiale og fabrikationsfejl. Under forudsætning af, at luftrenseren anvendes og behandles efter forskrifterne i denne brugervejledning. Garantien dækker ikke normal slidtage, fejlagtig brug, uagtsomhed,indgreb i luftrenser eller forkert tilslutning. Indgreb ud over filterskift, må kun ske hos producent, for at garantien dækker. 9

10 Fejlfinding: Problem Årsag Løsning stikprop er sat i kontakt og tændt, men blæseren kører ikke al tilslutning er i orden, men blæser kører ikke Der kommer mislyde fra luftrenseren Luftrenseren udsender lugt og støv der ikke strøm i stikkontakt eller defekt ledning Sikringen i luftrenserens elboks er brændt check korrekt tilslutning og efterse ledning for fejl i slukket tilstand Når ledning er taget ud af stikkontakt, udtages den lille glassikring i elboksen (løsnes med en skruetrækker) og en ny indsættes. Speciel sikring, må kun bestilles hos producent. Se billed herunder - Kontakt producent filtrene sidder løst/dårlige pakninger eller defekte filtre Skift af sikring efterspænd og eller skift filtre Bortskaffelse: Når luftrenseren er udtjent, skal den bortskaffes i henhold til de til tiden gældende nationale regler Spørgsmål vedr. brug og vedligeholdelse af BL 39 luftrenser kan altid rettes til producent. 10

11 Maskindirektivets Bilag II A. Overensstemmelseserklæring. A. Fabrikant: Østergaard Filter Aps Barmosevej Vordingborg Danmark Tlf: erklærer hermed, at B. Maskine: Luftrenser type,serienr.år: Er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser i henhold til direktiv 2006/42/EF under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlige sikkerhedsog sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner. EN ISO : 2005: Grundlæggende terminologi og metodik EN ISO : 2005: Tekniske principper og specifikationer Er i overensstemmelse med EMC-direktivet 04/108/EF af 15 december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. Er i overensstemmelse med Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF af 12 december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser. Titel: Fabrikant Navn: Niels Østergaard. Dato underskrift 11

12 12

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

EU Overensstemmelseserklæring

EU Overensstemmelseserklæring Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning

Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning COMFORT-BOLIGVENTILATION CWL - 300 (B) CWL - 400 (B) Wolf GmbH 84048 Mainburg Postfach 1380 Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 2 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere