KIRKEBLADET ERRITSØ SOGN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET ERRITSØ SOGN"

Transkript

1 KIRKEBLADET ERRITSØ SOGN Marts - April - Maj 2012

2 Præstens side En stor hånd til de frivillige! Denne klumme skal hylde de frivillige. Respekt til dem. Hvor er det fantastisk, at nogen vil yde en indsats uden at få betaling for det. Rank ryggen alle frivillige og sig: Jeg er frivillig, og jeg er stolt af det! Jeg synes, det er enormt inspirerende, når man planlægger ting med andre frivillige. Jeg har en fornemmelse af at det er der, tingene virkelig har rykket noget. Der, hvor vi gjorde noget, fordi vi ville det. Vi var drevet af et højere mål. Det betød noget for os, og jeg kan nævne mange succeser, jeg selv har haft på den konto. Og kom ikke og sig, at man ikke får noget ud af at være frivillig. Politiken havde for nylig en artikel, som hed: Den frivillige sektor er en talentfabrik for ledere. Her var pointen, at morgendagens ledere inden for erhvervslivet ikke har dyre ledelseskurser bag sig, men i højere grad har en erfaring med sig fra frivilligt arbejde. Det er her, man skaber de kompetencer, som kræves for at blive en moderne leder. Det gælder i høj grad om at kunne motivere andre til at gøre en indsats og skabe et rum for, at andre kan opfylde deres ambitioner. Min datter går til gymnastik en eftermiddag i ugen. I begyndelsen tog jeg det for givet, at hun havde mulighed for det, men hvor er det fantastisk, at der er en instruktør, som møder trofast op hver uge for at lære min lille pige at slå kolbøtter. Jeg måtte med skam erkende, at jeg havde glemt at anerkende det. I Erritsø kirke lever vi i høj grad af det frivillige engagement, der bærer kirken. De ansatte gør en kæmpe stor indsats, men det var slet ikke det samme uden de frivillige. Vi har frivillige som laver lækre retter til spaghettigudstjenester, frivillige som laver menighedsrådsarbejde, frivillige som hjælper i køkkenet under arrangementer, frivillige som tager billeder, frivillige som planlægger arrangementer ved kirken, frivillige som synger til begravelser, frivillige som arrangerer hverdagsgudstjenester, frivillige som læser korrektur på kirkebladet, frivillige som læser tekster og bønner til gudstjenester, frivillige som redigerer hjemmesiden, frivillige som hjælper med konfirmandundervisningen osv. Jeg kunne blive ved, og listen er virkelig lang, når man først går i gang! Hvis vi skulle betale os fra det, skulle alle medlemmer vist Jakob Dam Knudsen til at betale det dobbelte i kirkeskat, og kvaliteten ville slet ikke blive den samme. Vi ville mangle det frivillige drive. Hvis nogen går og tænker, at mig er der nu nok ingen, der kan bruge til noget, så passer det ikke. Paulus taler om, at kirken består af mange forskellige dele, ligesom en krop gør det. Ligesom alle lemmerne på kroppen er forskellige og kan forskellige ting, sådan er det også i kirken. Kroppen er ikke den samme, hvis man mangler en af lemmerne, og det er kirken heller ikke, hvis der mangler et medlem. En pointe er også, at alle ikke skal lave det samme i kirken, men hver især skal gøre det, de er gode til. Alles bidrag er lige vigtige og lige meget værd. Så har du lyst til at være frivillig ved Erritsø kirke, har vi helt sikkert brug for dig! Tusind tak til alle jer, som yder en frivillig indsats ved Erritsø kirke. I er de levende stene, og Erritsø kirke var ikke det samme uden jer! Forsidebillede: 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda fik sin jord tilbage med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp. Nu ønsker han indsamlerne ved Sogneindsamling 2012 held og lykke, så flere kan få hjælp. Foto: Rune Hansen 2

3 Erritsø Kirke 2012 KirkeNyt Menighedsrådet orienterer I menighedsrådets novembermøde havde vi en meget vigtig drøftelse af Hvordan støtte og udvikle gudstjenestelivet i Erritsø Kirke. Det er meget vigtigt, at vi jævnligt har denne drøftelse om kirkens og menighedsrådets kerneområde. Alle i sognet er naturligvis meget velkomne til at ytre sig om emnet over for menighedsrådet. I januar har menighedsrådet gennem Fredericia Provstiudvalg afleveret forslag og ansøgning til Haderslev Stift om en ny og meget tiltrængt kirkegårdsafdeling på Erritsø Kirkegård. Vi imødeser med spænding resultatet af ansøgningen, som der senere vil blive orienteret om i kirkebladet. Ved Lisbeth Prahls trinvise fratræden som sekretær på kirkekontoret er stillingen fra 1. februar blevet besat med Helga Uldall, men på yderligere nedsat timetal, idet opgaver med DNK (= den elektroniske kirkebog) vil blive varetaget af Kirkernes Hus på Christiansvej fra ca. 1. april. Vi siger stor tak til Lisbeth for et meget godt arbejde og stor samarbejdsdygtighed, og vi byder Helga Uldall velkommen. 1. marts fratræder vores mangeårige kirketjener Ellen Hansen som afløser og ekstra medarbejder. Også stor tak til Ellen for et flot og samvittighedsfuldt arbejde. Der er endnu ikke fundet en erstatning for Ellen. Hvert år, den første søndag i marts, i år den 4. marts, har Folkekirkens Nødhjælp sin store landsindsamling. Erritsø er med hvert år til dette vigtige diakonale/sociale arbejde. Det glæder os, at der hvert år kommer frivillige for at give en hjælpende hånd til dette et par timer. Det håber vi også vil ske i år. Tag godt imod indsamlerne! - Vi har også brug for frivillige til andre opgaver. Menighedsrådet har afleveret et høringssvar til Kirkeministeriets betænkning om provstestilling og provstiudvalg. Menighedsrådet støtter nogle af betænkningens forslag, f.eks. at provstiudvalget i samarbejde med menighedsrådene skal kunne koordinere nogle koncerter og visse diakonale/sociale opgaver. Se høringssvaret på vores hjemmeside På Fredericia Provstiudvalgs foranledning har menighedsrådet anbefalet, at kirkegårdstakster ikke skal stige i 2012, og at fredningstiden på urne- og kistegravsteder i Erritsø indtil videre forbliver henholdsvis 10 og 30 år. Fredningstiden vil sandsynligvis blive drøftet igen, idet der heri ligger både økonomiske og etiske problemstillinger. Se mere på hjemmesiden. Efter den seneste revision af menighedsrådsloven skal der hvert år holdes et menighedsmøde, som primært skal handle om det kirkelige arbejde og fremtidige planer. I skrivende stund (januar) er tidspunktet for afholdelse af menighedsmødet ikke afklaret, men følg med herom på hjemmeside og annoncering. Som omtalt i sidste udgave af kirkebladet er Erritsø med i projekt menighed møder menighed, hvor Hedensted og Erritsø menigheder skal besøge hinanden. Erritsø menighed er inviteret til gudstjeneste i Hedensted Kirke den 22. april, og den 10. juni får vi besøg af menigheden fra Hedensted. Jeg vil opfordre til, at så mange som muligt deltager i disse besøg, hvor formålet er at finde inspiration og gøre brug af hinandens erfaringer. Derfor vil der efter gudstjenesterne bliver en sammenkomst. Sogneudflugten i 2012 vil blive afholdt den 15. maj, hvor turen går til bl.a. Silkeborg (se side 9). Vi håber på god tilslutning til udflugten igen i år - ligesom til sognets andre gode aktiviteter i kirke og sognehus. Jens Chr. Bruun-Toft formand Nyansættelse Helga Uldall er pr. 1. februar ansat som sekretær ved Erritsø Kirke. Helga er 57 år og har i mange år arbejdet i reklamebranchen med arbejdsområder spændende fra administration og økonomi til projektledelse og produktionsansvar. Helga er bosiddende i Fredericia indre by, bor sammen med Kurt og har 2 voksne børn. Hun glæder sig meget til et godt samarbejde. 3

4 Arrangementer Dåbstræf Vi vil gerne invitere til dåbstræf i Erritsø kirke lørdag den 3. marts kl for alle, der er blevet døbt i kirken for 5 år siden. Vi skal sammen se døbefonten, synge sange, høre en fortælling, se hinandens dåbsbilleder og have en lille gave. Bagefter får vi boller og kakao/saft i sognehuset. Det hele slutter omkring kl Babysalmesang Hver onsdag kl fra 7. marts til 9. maj Det er for babyer i alderen 0-9 måneder og deres forældre. Vi vil synge børnevenlige salmer og børnesange under kyndig musikalsk vejledning, mens der bliver vugget, danset og lavet fagter. Babysalmesangen vil foregå i kirken, hvorefter vi går i Sognehuset og hygger os med kaffe/te og lidt brød. Spaghettigudstjenester i Erritsø kirke Vi holder spaghettigudstjenester for børnefamilier i Erritsø kirke kl Gudstjenesterne varer en halv times tid, er tilrettelagt for børn og børnekoret medvirker. Efter Gudstjenesten går vi over i sognehuset og spiser en børnevenlig aftensmad. Maden er gratis for børn og koster 25 kr. for voksne. Datoer for spaghettigudstjenester i foråret: 7. marts 18. april 9. maj (formentlig udenfor bagved sognehuset) Sommerkoncert med kirkens kor Torsdag d. 31. maj kl. 19. Vi markerer sommerens komme med en aftenkoncert med kirkens kor. Programmet vil bestå af musik i alle stilarter: udvalgte sange fra korets repertoire i årets løb, sange på mere slap line, samt soloindslag og rytmiske satser i samarbejde med vores faste husband. Vi runder af med lidt godt til ganen. Velkommen til en festlig aften med god musik og glade sangere. Udendørs spaghettigudstjeneste fra forrige år Gospelkoncert Onsdag den 28. marts kl er der gospelkoncert i Erritsø sognehus. Det er de 51 konfirmander ved kirken, som giver koncert. De skal øve gospel hele dagen i sognehuset under ledelse af Lars Jochimsen og Rune Herholdt. Vi skal i løbet af dagen gå fra at høre spæde teenage morgenstemmer i huset til at føle fællesskabet ved at synge gospel af fuld hals. Konfirmandgospeldagen er et led i den nye form for konfirmationsforberedelse, vi har i Erritsø kirke. Om efteråret har vi traditionel ugeundervisning, men om foråret er det afløst af hele dage i stedet, hvor konfirmanderne så får fri fra skole for at deltage. Dagen har været en stor succes de seneste år, og koncerten plejer også at være det. Arrangementet er gratis og varer ca. en times tid. Billeder fra gospeldagen foråret

5 Arrangementer Kampen mod sult fortsætter Søndag d. 4. marts 2012 sender Erritsø kirke frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult på både lokalt og internationalt plan. Det arbejde vil Erritsø sogn og flere end 1300 andre sogne sammen med omkring frivillige indsamlere støtte, når de søndag d. 4. marts går på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult. Meld dig allerede nu som indsamler til søndag d. 4. marts hos Jakob Damm Knudsen på tlf.: eller 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda fik sin jord tilbage med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp. Nu ønsker han indsamlerne ved Sogneindsamling 2012 held og lykke, så flere kan få hjælp. Foto: Rune Hansen Ved Sogneindsamling 2011 samlede 26 frivillige i Erritsø sogn ,42 kroner ind. På landsplan samlede indsamlere 15 mio. kroner ind til kampen mod sult og katastrofer. Sogneindsamling Der skulle tælles mange mønter, før resultatet var klar. Uden jord ingen mad I 2011 var 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda lige ved at miste en del af sin jord. Som 15-årig blev Samuel, efter at hans forældre og ældre brødre var døde, forsørger for sine tre yngre søstre. De fire børn lever af det, de kan dyrke på familiens jord. Men en dag gjorde et hold naboer krav på en del af børnenes jord ved at true dem på livet. Hvad skal I med al den jord? I er bare nogle unger og kan ikke passe den. Nu tager vi den og hvis I sladrer til nogen, forgifter vi jer eller kaster en forbandelse på jer! Børnene var rædselsslagne for truslerne om trolddom, men uden jorden kunne de ikke dyrke mad nok til at overleve. Derfor valgte Samuel at fortælle om jordtyveriet til medarbejderne i Ugandas Kirkes rettighedsorganisation, TEDDO. Med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp har TEDDO siden 2008 undervist folk i området om deres rettigheder i forhold til hinanden, i forhold til lokale myndigheder og i forhold til regeringen. TEDDO tog initiativ til et møde med klanrådet. Klanrådet har i århundreder taget sig af stridigheder om jord og træffer afgørelser på baggrund af klanens og landsbyens fælles erindring. I Samuels tilfælde indkaldte klanrådet de involverede familier og naboerne for i fællesskab at afgøre, hvor skellet mellem jorderne reelt gik. Ingen var i tvivl om, hvor skellet gik eller om, at børnene skulle have deres jord tilbage. I dag fungerer en agave-plante som skelpæl og Samuel har et dokument med stempler, der bekræfter, at jorden tilhører hans familie. 5

6 Konfirmationer 2012 Lørdag den 5. maj kl : Mathias Bertelsen, Vandværksvej 12 Jesper Normann Blunck, Kildebakken 34 Thomas Christian S. Ebdrup, Baunegårdsvej 96 Elias Cassøe Fig, Rønnebækgårdsvej 16 Johnny Jensen, Snoghøjvej 25 Mark Gram Jørgensen, Møllebo Allé 32, 2. th. Simon Lagoni, Korskildevej 4 Filip Lütken Liafi, Thygesmindeallé 141 Mads Klejs Vilhelmsen, Toftegårdsvej 18 Cecilie Kjær Dons, Vandmøllegårdsvej 32 A Malika Anette Bialaska Hansen, Søskendevej 16 Emma Louise Jeppesen, Krogtoftevej 10 Frida Almind Jespersen, Bytoften 24 Laura Madsen, Erritsøgårdsvej 85 Sofie Bull Mortensen, Søskendevej 14 Maya Tønning Pedersen, Engtoften 24 Jasmin Petersen, Dalagervej 1 Ditte-Marie Aaris, Vejrmosegårdsallé 70 Lørdag den 12. maj kl : Jakob Damm Knudsen, Katharina Vandborg Pedersen Skovagervænget 3 Maja Lindved Andersen Erritsø Bygade 38 Camilla Kassentoft Nielsen Ussinggårdsvej 33 Nikoline Bøgebjerg Agerparken 6 Matilde Rasmussen Rudolf Steiner Alle 42 Cecilie Asp Overgaard Rasmussen Erritsø Kirkevej 7 Mariana Vieira Benevides Holmbjergårdsvej 4 Jens Bo Christensen Erritsø Kirkevej 24 Mikkel Bjødstrup Stævnebogårdsvej 61 Mathias Aaris Larsen Ravnsgårdsvej 47 Mads Machholm Kondrup Langesøvej 32 Alexander Rostgaard Bak Møllebo Allé th. Jacob Mørck Jørgensen Søskendevej 15 Morten Møller Jensen Kobbelgårdsvej 75 Robert Overvad Pedersen Gl. Ribevej 27 Nicki Vestergaard Agertoften 5 Mikael Kildegaard Jakobsen Kolding Landevej 92 Jacob Vilhelm Nielsen Vejle Landevej 38 Mads Kobla Sterby Toftegårdsvej 9 Rasmus Rebsdorf Fredericiavej 3 Jeppe Østenkjær Bonde Nielsen Børkopvej 37 6

7 Konfirmationer 2012 Søndag den 20. maj kl : Jakob Damm Knudsen Simone Wilenski Møllebovænger 1 Marina Isabella Schjøtt Plantagevej 54 Anne Houtved Seelig Grønkjærsvej 11 Sarah Provstgaard Hvidkjærsvej 18 Ditte Helena Simonsen Vandmøllegårdsvej 9 Sofie Amalie Schmidt Frantz Hansens Alle 17 st. th. Maria Damsager Vernersen Agerleddet 36 Agnes Hauge Søndergaard Bjerregårdsvej 7 Lise Klinge Jensen Holmbjerggårdsvej 55 Anne Nichum Østergårdsvej 21 Gisele de Araújo Mirinda Møllebo Alle 34, 1.tv Rune Dahl Nissen Gl. Landevej 68 Phillip Toft Skov Gothersgade 28 C, 2. sal Fernisering: Konfirmanderne ved Erritsø kirke udstiller malerier i sognehuset i april, maj og juni. Malerierne er malet på den årlige konfirmanddag, og er inspireret af påskebegivenhederne. Nogle af konfirmanderne har malet små malerier over temaet, andre har malet livstræet med frugten, der giver kundskab om godt og ondt, og nogen har taget billeder af lignelser. Der er fernisering på udstillingen palmesøndag den 1. april kl og alle er velkomne. 7

8 Arrangementer Eftermiddagsmøder Tirsdag den 13. marts kl fortæller organist Birgitte Buur om sin roman Fortielsernes by. Romanen giver et indblik i livet i en lille vestjysk landsby. Vi begynder eftermiddagen med at synge fra Højskolesangbogen, og efter kaffen holder Birgitte Buur foredrag. Vel mødt! Læsekreds Onsdag den 14. marts kl. 19: Vi slutter sæsonen med at læse den tyske roman Corpus Delicti af Juli Zeh, en moderne udgave af George Orwells Men hvor Orwells roman focuserer på et undertrykkende totalitært regime, focuserer Juli Zehs dystopiske roman på et sundhedsdiktatur, en METODE, der har som sit mål at garantere hver enkelt så langt og driftsikkert et liv som muligt. Samfundet er gennemrationaliseret af sundhedsapostle. At ryge en cigaret, at drikke et glas champagne er en forbrydelse. Tidligere tiders mareridt, såsom sjælens tankegang, poesien, naturen, filosofien, straffes hårdt. Velkommen til debat om liv og sundhed og om et samfund anno 2012, som måske er på vej til at blive et sundhedsdiktatur. Vi mødes som sædvanlig i Sognehuset, og romanen kan hentes på kirkekontoret ca. 15. februar. Et godt ferietilbud! Sogneaften den 21. marts kl Nis Boesdal: Med høtyv og hjerteblod - historier fra det gamle Danmark. De gode historier er fundamentet under vores kultur. Han fortæller om historiens historie, deres oprindelse i Bibelen og de gamle eventyr og den skikkelse vi møder dem i i dag, uanset om vi fortæller, laver radio, går i biografen eller på biblioteket. Nis Boesdal er kendt fra bl. a. "Go'Danmark", "Giro 413", "Danmarksmester" og fra TV programmet: "Formiddag med Nis Boesdal" Sønderjyllandstur med ophold på Løgumkloster Refugium fra august Tag et program i kirkerne og se tilbudet om nogle spændende dage. Der kører bus fra Erritsø kirke, Hannerup kirke, Fredericia banegård,lyng kirke og Taulov kirke. Har Du lyst til at høre mere om turen, så ring venligst til: Birgith Skøtt Nielsen Erritsø tlf. nr eller mobil eller Bente Krarup- Sørensen tlf. nr Løgumkloster refugium 8

9 Arrangementer Sogneudflugt 2012 Turen tirsdag den 15. maj går til Silkeborg. Vi skal besøge Asger Jorn museet, Silkeborg by og omegn samt Alderslyst kirke. Museets historie og samlinger er præget af det engagement, som lokale entusiaster og kunstnere ikke mindst Asger Jorn igennem tiden har vist museet. Blandt værkerne, som museet i starten indkøbte, hører værker af udstillingssammenslutningen Frie Jyske Malere. Det museum der står i dag er fra Museets tre bygninger blev indviet på Jorns fødselsdag den 3. marts Alderslyst kirke ligner en klassisk landsbykirke, og da den blev opført, lå den da også et godt stykke udenfor byen. Indtil bydelen fik sin egen kirke, var det kirken i Balle, som var sognets kirke, og både sokkel og prædikestol fortæller om denne fælles historie. De store sten, som danner soklen, er fra Balle sogn, og prædikestolen er fremstillet af træ, som tidligere havde været brugt i Balle kirkes tagværk. Skibet i kirken er en model af skoleskibet København, som forliste ved juletid i 1928, på vej til Australien. Eftersøgningen var i fuld gang, da Alderslyst kirke blev bygget, og hverken skib eller besætning blev nogensinde fundet. I forbindelse med at kirken blev gennemgribende restaureret i fik den sine karakteristiske mosaikruder, skabt af kunstneren Sven Havsteen- Mikkelsen. Aflæg også et besøg på kirkegården, hvor der er rejst mange skulpturer, der alle er skabt af kunstneren Erik Heide. Vi kører fra Erritsø Kirke kl med opsamling ved Møllegården og Erritsø Butikstorv. Prisen er kr Der forventes hjemkomst kl. ca Tilmelding til Mariane Sloth på mail: eller tlf senest den 7. maj. NB! Det er efter princippet: Først til mølle Maleri af Asger Jorn Alderslyst kirke Tommy Hansen Døde John Richardt Jensen Tage Magaard Agnes Emilie Knudsen Ejnar Børge Jensen Leif Ipsen Chris Tofte Knud Erik Frost Sørensen Benedikte Hjort Hansen Arne Anthonsen Vesti Kühlmeier Evers Jette Maagaard Larsson Lis Anne Nielsen Døbte Klara Friis Jensen Mathias Willum Hansen Marcus Bech Kjældgaard Noah Elmkvist Bentsen Barasinski Elias Dahl Buch Thor Husted Frank Lillie Frida From Elliot Louis From 9

10 Arrangementer Påskerefleksioner I ugen op til Påske, også kaldet den stille uge lukker vi kirkedøren op for sammen at forberede os til højtiden ved stilhed og fordybelse i Påskens budskab. Vi har bedt tre fra Erritsø sogn om at medvirke og bidrage med refleksioner over, hvad Påske betyder for dem, og hvor de erfarer dens budskab i deres dagligliv. Vi inviterer indenfor i kirken kl. 17 mandag, tirsdag og onsdag til en halv times påskeforberedelse med musik, tekstlæsning og refleksion. Vel mødt! Skærtorsdag Vi indleder Påskehøjtiden med gudstjeneste kl. 17, hvorefter vi spiser sammen i Sognehuset, hvor der er dækket bord til en festlig aften med dejlig mad, sang og samvær. Tilmelding til spisning er nødvendig og kan ske til på mail: eller tlf Der vil også blive lagt en liste frem i våbenhuset, hvor man kan skrive sig på. Tilmelding senest 28. marts. Pris: 50 kr. Langfredag Der er gudstjeneste Langfredag kl. 10. Som tidligere er den tilrettelagt som en vekslen mellem tekstlæsninger, salmesang og korindslag. Påskedag og 2. Påskedag Der er gudstjeneste begge dage kl. 10, hvor påskens glædelige budskab vil blive foldet ud i musik, tekster og prædiken. Plejehjemsgudstjenester Øster Elkjær Onsdag den 14. marts kl. 15 v/ Onsdag den 18. april kl. 15 v/ Onsdag den 23. maj kl. 15 v/ Jakob Damm Knudsen Dåbsgudstjenester Lørdag den 14. april kl ved Hverdagsgudstjenester Onsdag den 7. marts kl. 19 v/ Onsdag den 2. maj kl. 19 v/ Tommy Hansen 2011 I TAL Fødte i sognet 18 Døbte i kirken 43 Vielser i kirken 13 Døde i sognet 30 Begravelser/bisættelser fra kirken 28 Dansk Sømands og Udlandskirke Støttekredsen mødes: Torsdag den 29. marts kl hos, Bytoften 6 Torsdag den 26. april kl hos Lissen Grøndahl, Carl Rosesvej 10 Indre mission i Erritsø MARTS Torsdag den 1. Bibelkredsene samles i hjemmene Torsdag den 8. Møde v/missionær Knud Elmo Knudsen, Torsdag den 15. Korshærsmøde Torsdag den 22. Sangaften med Rødekro strengekor Torsdag den 29. Møde v/ missionær Elna Thisgaard Olesen, Tommerup APRIL Torsdag den 12. Bibelkredsene samles i hjemmene Torsdag den 26. Møde v/ højskolelærer Peder Kølle, Vejle MAJ Torsdag den 3. Bibelkredsene (St. Bededags aften) Torsdag den 24. Møde v/ journalist Jørgen Hedager, Børkop Torsdag den 31. Møde v/ pastor Anders Dalgaard, Øster Snede 10

11 Kirkeinformation Erritsø Kirke Bytoften 2 Hjemmeside: Kirkekontor: Bytoften 4 Tlf.: Sekretær: Helga Uldall Sognepræst: Erritsø Præstegård Bytoften 6 Tlf Træffes alle hverdage, undt. mandag mellem 12 og 13, eller efter aftale Sognepræst: Jakob Damm Knudsen Kontor: Sognehuset, Bytoften 4 Tlf.: Træffes ikke mandag Organist: Birgitte Krogsgaard Madsen, Tlf.: Kirketjener: Klaus Ginnerup Tlf.: Menighedsrådsformand: Jens Chr. Bruun-Toft Blåkjærsvej 16, 7000 Fredericia Tlf Kirkeværge: Tommy Hansen Tlf Erritsø Sogns Kirkegårdskontor Bytoften 2 Tlf.: Telefontid: Formiddage , tirsdag og torsdag eftermiddag Kirkegårdsleder: Lene Petersen Kirkebladets redaktion Jakob Damm Knudsen, ansvarshavende Ellen Wyke Birgith Skjøt Nielsen Anny Lerke Et godt tilbud til fritiden! Brug et af nedenstående telefonnumre: KFUM-spejderne: Peder Griib Gruppe, Erritsø Gruppeleder: Birthe Bøgh Smedegårdsvej 8 Tlf.: De unges familiebibelkreds: Lene Andersen Tlf.: I.M.U. mødes hver torsdag aften. Henvendelse: formand Morten Nord Hansen Tlf.: Danske Sømands- og Udlandskirker Vibeke Grauslund Tlf.: Tlf.: Indre Mission i Erritsø Formand: Per Søgaard Plantagevej 29 Tlf.: Erritsø Y s Men s Club Præsident: Ruth Malm Christiansen Luthersvej 23, 7000 Fredericia tlf Legestuen Mariehønen Tirsdag og torsdag ca Bare kom. For alle børn mellem 0-6 år i følge med en voksen. Merry Maagaard: Tlf.: Kirketaxa Til alle møder ved kirken og Sognehuset kan kirketaxa benyttes. Ring på tlf.: og oplys, at det drejer sig om kirketaxa. HUSK Stof til næste kirkeblad Afleveres senest til kirkekontoret 17. april 2012 pr. mail på adressen: Dåb Den præst, der har gudstjenesten den dag, barnet skal døbes, kontaktes, og der aftales et møde, hvor præsten fortæller, hvordan dåben foregår. Ved den lejlighed noterer præsten også barnets navn samt navne og adresser på fadderne. NB. Der skal være mindst to højst fem faddere uden for husstanden. Bryllup Først kontakter man den præst, som man ønsker skal foretage vielsen, og kirken reserveres til det aktuelle tidspunkt. Tidligst fire måneder før vielsen rekvireres en blanket på hjemkommunens borgmesterkontor. Den afleveres udfyldt med begges underskrifter samt de relevante papirer tilbage på kontoret. Derfra sendes så en Prøvelsesattest, som præsten skal have. Hos præsten får man de yderligere relevante oplysninger. Bisættelse og begravelse Den bedemand, man ønsker skal foretage det praktiske omkring bisættelsen eller begravelsen, kontaktes. Enten personligt eller via bedemanden kontaktes den præst, som man ønsker skal foretage den kirkelige handling, og et møde aftales. Præsten eller bedemanden sørger for, at kirken bliver reserveret. Ved en begravelse kontaktes kirkegårdslederen på den kirkegård, hvor begravelsen skal foregå, og et gravsted findes. Ved en bisættelse er det hensigtsmæssigt også at kontakte kirkegårdslederen og finde det sted, hvor urnen skal sættes ned. Her plejer kranse og blomster at blive anbragt efter den kirkelige handling. Udebliver kirkebladet, ret henvendelse til kirkekontoret, så vi kan få fejlen rettet. Kirkebladet ligger desuden fremme i kirken og på kirkekontoret. 11

12 Gudstjenester / Sognekalender Marts Søndag d. 4. (2. søndag i fasten) Kl. 10 Markus kapitel 9 vers Søndag d. 11. (3. søndag i fasten) Kl. 10 Johannes kapitel 8 vers Søndag d. 18.(Midfaste) Kl. 10 Johannes kapitel 6 vers Jakob D.Knudsen Søndag d. 25. (Maria bebudelses dag) Kl. 10 Lukas kapitel 1 vers April Søndag d. 1. (Palmesøndag) Kl. 10 Markus kapitel 14 vers 3-9 Jakob D. Knudsen Torsdag d. 5. (Skærtorsdag) Kl. 17 Johannes kapitel 13 vers 1-15 Fredag d. 6. (Langfredag) Kl. 10 Musikgudstjeneste Søndag d. 8. (Påskedag) Kl. 10 Mattæus kapitel 28 vers 1-8 Jakob D. Knudsen Mandag d. 9. (2. Påskedag) Kl. 10 Johannes kapitel 20 vers 1-18 Søndag d. 15. (1. søndag efter påske) Kl. 10 Johannes kapitel 21 vers Søndag d. 22. (2. søndag efter påske)* Vi besøger Hedensted kirke Søndag d. 29. (3. søndag efter påske) Kl. 10 Johannes kapitel 14 vers 1-11 Jakob D. Knudsen Maj Fredag d. 4. (Store Bededag) Kl. 10 Mattæus kapitel 7 vers 7-17 Søndag d. 6 (4.s.e. påske) Kl. 10 Johannes kapitel 8 vers Jakob D. Knudsen Søndag d. 13. (5. søndag efter påske) Kl. 10 Johannes kapitel 17 vers 1-11 Torsdag d. 17. (Kr. Himmelfartsdag) Kl. 10 Lukas kapitel 24 vers Søndag d. 20. (6. søndag efter påske) Kl. 10 Konfirmation Jakob D. Knudsen Søndag d. 27. (Pinsedag) Kl. 10 Johannes kapitel 14 vers Mandag d. 28. (2. Pinsedag) Kl Fællesgudstjeneste i Kastellet Marts Lørdag den Dåbstræf Kirken Søndag den Sogneindsamling til folkekirkens nødhjælp Sognehuset Tirsdag den Menighedsrådsmøde Sognehuset Onsdag den Spaghettigudstjeneste Kirken Onsdag den Hverdagsgudstjeneste Kirken Tirsdag den Eftermiddagsmøde med Birgitte Buur Sognehuset Onsdag den Litteraturkreds Sognehuset Onsdag den Sogneaften med Nis Boesdal Sognehuset Onsdag den Gospelkoncert Sognehuset April Søndag den Fernisering i sognehuset Kirken Mandag den Påskerefleksioner Kirken Tirsdag den Påskerefleksioner Kirken Tirsdag den Menighedsrådsmøde Sognehuset Onsdag den Påskerefleksioner Kirken Torsdag den Gudstjeneste med påskemåltid Kirken/sognehuset Onsdag den Spaghettigudstjeneste Kirken Søndag den Afgang med bus fra Erritsø kirke Hedensted Maj Tirsdag den Menighedsrådsmøde Sognehuset Onsdag den Hverdagsgudstjeneste Kirken Onsdag den Spaghettigudstjeneste Kirken Tirsdag den Sogneudflugt Kirken Mandag den Provstiets fællesgudstjeneste Kastellet Torsdag den Koncert med kirkens kor Kirken - Fredericia afd.

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2014

Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2014 Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2014 Kirkekontor: Højmosevej 3-5, Tlf. 30 63 17 77 tlf.tid: Mandag-torsdag 9-13 mail: lyngkirke@lyngkirke.dk Fælleskontoret Kirkernes Hus: Christiansvej

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

ERRITSØ KIRKE. mar/juni 2015. Maleri af Jørn Ladegaard der udstiller i maj/juni.

ERRITSØ KIRKE. mar/juni 2015. Maleri af Jørn Ladegaard der udstiller i maj/juni. ERRITSØ KIRKE mar/juni 2015 Maleri af Jørn Ladegaard der udstiller i maj/juni. 2 Præstens side At gøre påske Det sker, at ét af kristendommens centrale begreber pludselig sættes på dagsordenen. For nylig

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Årgang 93 nr. 1 Marts April Maj 2015 www.middelfartkirke.dk

Årgang 93 nr. 1 Marts April Maj 2015 www.middelfartkirke.dk Middelfart Kirkeblad Årgang 93 nr. 1 Marts April Maj 2015 www.middelfartkirke.dk Mandagscaféen og Befrielsen I Mandagscaféen følger vi årets gang i sang. Vi synger lys ind i januar med forventning om forår,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Februar 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12, Nr. Herlev,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 i Skibet kirkehus. Til stede: Medlemmer af Menighedsrådet: Anne Kragh Hans Cordius Birthe Lind Poul-Jørn Linnebjerg Christina

Læs mere

Nr. 1/2015 SOGNEBLADET MARTS APRIL MAJ JUNI

Nr. 1/2015 SOGNEBLADET MARTS APRIL MAJ JUNI Nr. 1/2015 SOGNEBLADET K i r k e b l a d f o r B i e r s t e d S o g n K i r k e b l a d f o r B i e r s t e d S o g n MARTS APRIL MAJ JUNI n y t f r a m e n i g h e d s r å d e t n y t t i g e adresser

Læs mere

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej 21, tlf. 97

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere