KIRKEBLADET ERRITSØ SOGN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET ERRITSØ SOGN"

Transkript

1 KIRKEBLADET ERRITSØ SOGN Marts - April - Maj 2012

2 Præstens side En stor hånd til de frivillige! Denne klumme skal hylde de frivillige. Respekt til dem. Hvor er det fantastisk, at nogen vil yde en indsats uden at få betaling for det. Rank ryggen alle frivillige og sig: Jeg er frivillig, og jeg er stolt af det! Jeg synes, det er enormt inspirerende, når man planlægger ting med andre frivillige. Jeg har en fornemmelse af at det er der, tingene virkelig har rykket noget. Der, hvor vi gjorde noget, fordi vi ville det. Vi var drevet af et højere mål. Det betød noget for os, og jeg kan nævne mange succeser, jeg selv har haft på den konto. Og kom ikke og sig, at man ikke får noget ud af at være frivillig. Politiken havde for nylig en artikel, som hed: Den frivillige sektor er en talentfabrik for ledere. Her var pointen, at morgendagens ledere inden for erhvervslivet ikke har dyre ledelseskurser bag sig, men i højere grad har en erfaring med sig fra frivilligt arbejde. Det er her, man skaber de kompetencer, som kræves for at blive en moderne leder. Det gælder i høj grad om at kunne motivere andre til at gøre en indsats og skabe et rum for, at andre kan opfylde deres ambitioner. Min datter går til gymnastik en eftermiddag i ugen. I begyndelsen tog jeg det for givet, at hun havde mulighed for det, men hvor er det fantastisk, at der er en instruktør, som møder trofast op hver uge for at lære min lille pige at slå kolbøtter. Jeg måtte med skam erkende, at jeg havde glemt at anerkende det. I Erritsø kirke lever vi i høj grad af det frivillige engagement, der bærer kirken. De ansatte gør en kæmpe stor indsats, men det var slet ikke det samme uden de frivillige. Vi har frivillige som laver lækre retter til spaghettigudstjenester, frivillige som laver menighedsrådsarbejde, frivillige som hjælper i køkkenet under arrangementer, frivillige som tager billeder, frivillige som planlægger arrangementer ved kirken, frivillige som synger til begravelser, frivillige som arrangerer hverdagsgudstjenester, frivillige som læser korrektur på kirkebladet, frivillige som læser tekster og bønner til gudstjenester, frivillige som redigerer hjemmesiden, frivillige som hjælper med konfirmandundervisningen osv. Jeg kunne blive ved, og listen er virkelig lang, når man først går i gang! Hvis vi skulle betale os fra det, skulle alle medlemmer vist Jakob Dam Knudsen til at betale det dobbelte i kirkeskat, og kvaliteten ville slet ikke blive den samme. Vi ville mangle det frivillige drive. Hvis nogen går og tænker, at mig er der nu nok ingen, der kan bruge til noget, så passer det ikke. Paulus taler om, at kirken består af mange forskellige dele, ligesom en krop gør det. Ligesom alle lemmerne på kroppen er forskellige og kan forskellige ting, sådan er det også i kirken. Kroppen er ikke den samme, hvis man mangler en af lemmerne, og det er kirken heller ikke, hvis der mangler et medlem. En pointe er også, at alle ikke skal lave det samme i kirken, men hver især skal gøre det, de er gode til. Alles bidrag er lige vigtige og lige meget værd. Så har du lyst til at være frivillig ved Erritsø kirke, har vi helt sikkert brug for dig! Tusind tak til alle jer, som yder en frivillig indsats ved Erritsø kirke. I er de levende stene, og Erritsø kirke var ikke det samme uden jer! Forsidebillede: 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda fik sin jord tilbage med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp. Nu ønsker han indsamlerne ved Sogneindsamling 2012 held og lykke, så flere kan få hjælp. Foto: Rune Hansen 2

3 Erritsø Kirke 2012 KirkeNyt Menighedsrådet orienterer I menighedsrådets novembermøde havde vi en meget vigtig drøftelse af Hvordan støtte og udvikle gudstjenestelivet i Erritsø Kirke. Det er meget vigtigt, at vi jævnligt har denne drøftelse om kirkens og menighedsrådets kerneområde. Alle i sognet er naturligvis meget velkomne til at ytre sig om emnet over for menighedsrådet. I januar har menighedsrådet gennem Fredericia Provstiudvalg afleveret forslag og ansøgning til Haderslev Stift om en ny og meget tiltrængt kirkegårdsafdeling på Erritsø Kirkegård. Vi imødeser med spænding resultatet af ansøgningen, som der senere vil blive orienteret om i kirkebladet. Ved Lisbeth Prahls trinvise fratræden som sekretær på kirkekontoret er stillingen fra 1. februar blevet besat med Helga Uldall, men på yderligere nedsat timetal, idet opgaver med DNK (= den elektroniske kirkebog) vil blive varetaget af Kirkernes Hus på Christiansvej fra ca. 1. april. Vi siger stor tak til Lisbeth for et meget godt arbejde og stor samarbejdsdygtighed, og vi byder Helga Uldall velkommen. 1. marts fratræder vores mangeårige kirketjener Ellen Hansen som afløser og ekstra medarbejder. Også stor tak til Ellen for et flot og samvittighedsfuldt arbejde. Der er endnu ikke fundet en erstatning for Ellen. Hvert år, den første søndag i marts, i år den 4. marts, har Folkekirkens Nødhjælp sin store landsindsamling. Erritsø er med hvert år til dette vigtige diakonale/sociale arbejde. Det glæder os, at der hvert år kommer frivillige for at give en hjælpende hånd til dette et par timer. Det håber vi også vil ske i år. Tag godt imod indsamlerne! - Vi har også brug for frivillige til andre opgaver. Menighedsrådet har afleveret et høringssvar til Kirkeministeriets betænkning om provstestilling og provstiudvalg. Menighedsrådet støtter nogle af betænkningens forslag, f.eks. at provstiudvalget i samarbejde med menighedsrådene skal kunne koordinere nogle koncerter og visse diakonale/sociale opgaver. Se høringssvaret på vores hjemmeside På Fredericia Provstiudvalgs foranledning har menighedsrådet anbefalet, at kirkegårdstakster ikke skal stige i 2012, og at fredningstiden på urne- og kistegravsteder i Erritsø indtil videre forbliver henholdsvis 10 og 30 år. Fredningstiden vil sandsynligvis blive drøftet igen, idet der heri ligger både økonomiske og etiske problemstillinger. Se mere på hjemmesiden. Efter den seneste revision af menighedsrådsloven skal der hvert år holdes et menighedsmøde, som primært skal handle om det kirkelige arbejde og fremtidige planer. I skrivende stund (januar) er tidspunktet for afholdelse af menighedsmødet ikke afklaret, men følg med herom på hjemmeside og annoncering. Som omtalt i sidste udgave af kirkebladet er Erritsø med i projekt menighed møder menighed, hvor Hedensted og Erritsø menigheder skal besøge hinanden. Erritsø menighed er inviteret til gudstjeneste i Hedensted Kirke den 22. april, og den 10. juni får vi besøg af menigheden fra Hedensted. Jeg vil opfordre til, at så mange som muligt deltager i disse besøg, hvor formålet er at finde inspiration og gøre brug af hinandens erfaringer. Derfor vil der efter gudstjenesterne bliver en sammenkomst. Sogneudflugten i 2012 vil blive afholdt den 15. maj, hvor turen går til bl.a. Silkeborg (se side 9). Vi håber på god tilslutning til udflugten igen i år - ligesom til sognets andre gode aktiviteter i kirke og sognehus. Jens Chr. Bruun-Toft formand Nyansættelse Helga Uldall er pr. 1. februar ansat som sekretær ved Erritsø Kirke. Helga er 57 år og har i mange år arbejdet i reklamebranchen med arbejdsområder spændende fra administration og økonomi til projektledelse og produktionsansvar. Helga er bosiddende i Fredericia indre by, bor sammen med Kurt og har 2 voksne børn. Hun glæder sig meget til et godt samarbejde. 3

4 Arrangementer Dåbstræf Vi vil gerne invitere til dåbstræf i Erritsø kirke lørdag den 3. marts kl for alle, der er blevet døbt i kirken for 5 år siden. Vi skal sammen se døbefonten, synge sange, høre en fortælling, se hinandens dåbsbilleder og have en lille gave. Bagefter får vi boller og kakao/saft i sognehuset. Det hele slutter omkring kl Babysalmesang Hver onsdag kl fra 7. marts til 9. maj Det er for babyer i alderen 0-9 måneder og deres forældre. Vi vil synge børnevenlige salmer og børnesange under kyndig musikalsk vejledning, mens der bliver vugget, danset og lavet fagter. Babysalmesangen vil foregå i kirken, hvorefter vi går i Sognehuset og hygger os med kaffe/te og lidt brød. Spaghettigudstjenester i Erritsø kirke Vi holder spaghettigudstjenester for børnefamilier i Erritsø kirke kl Gudstjenesterne varer en halv times tid, er tilrettelagt for børn og børnekoret medvirker. Efter Gudstjenesten går vi over i sognehuset og spiser en børnevenlig aftensmad. Maden er gratis for børn og koster 25 kr. for voksne. Datoer for spaghettigudstjenester i foråret: 7. marts 18. april 9. maj (formentlig udenfor bagved sognehuset) Sommerkoncert med kirkens kor Torsdag d. 31. maj kl. 19. Vi markerer sommerens komme med en aftenkoncert med kirkens kor. Programmet vil bestå af musik i alle stilarter: udvalgte sange fra korets repertoire i årets løb, sange på mere slap line, samt soloindslag og rytmiske satser i samarbejde med vores faste husband. Vi runder af med lidt godt til ganen. Velkommen til en festlig aften med god musik og glade sangere. Udendørs spaghettigudstjeneste fra forrige år Gospelkoncert Onsdag den 28. marts kl er der gospelkoncert i Erritsø sognehus. Det er de 51 konfirmander ved kirken, som giver koncert. De skal øve gospel hele dagen i sognehuset under ledelse af Lars Jochimsen og Rune Herholdt. Vi skal i løbet af dagen gå fra at høre spæde teenage morgenstemmer i huset til at føle fællesskabet ved at synge gospel af fuld hals. Konfirmandgospeldagen er et led i den nye form for konfirmationsforberedelse, vi har i Erritsø kirke. Om efteråret har vi traditionel ugeundervisning, men om foråret er det afløst af hele dage i stedet, hvor konfirmanderne så får fri fra skole for at deltage. Dagen har været en stor succes de seneste år, og koncerten plejer også at være det. Arrangementet er gratis og varer ca. en times tid. Billeder fra gospeldagen foråret

5 Arrangementer Kampen mod sult fortsætter Søndag d. 4. marts 2012 sender Erritsø kirke frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult på både lokalt og internationalt plan. Det arbejde vil Erritsø sogn og flere end 1300 andre sogne sammen med omkring frivillige indsamlere støtte, når de søndag d. 4. marts går på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult. Meld dig allerede nu som indsamler til søndag d. 4. marts hos Jakob Damm Knudsen på tlf.: eller 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda fik sin jord tilbage med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp. Nu ønsker han indsamlerne ved Sogneindsamling 2012 held og lykke, så flere kan få hjælp. Foto: Rune Hansen Ved Sogneindsamling 2011 samlede 26 frivillige i Erritsø sogn ,42 kroner ind. På landsplan samlede indsamlere 15 mio. kroner ind til kampen mod sult og katastrofer. Sogneindsamling Der skulle tælles mange mønter, før resultatet var klar. Uden jord ingen mad I 2011 var 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda lige ved at miste en del af sin jord. Som 15-årig blev Samuel, efter at hans forældre og ældre brødre var døde, forsørger for sine tre yngre søstre. De fire børn lever af det, de kan dyrke på familiens jord. Men en dag gjorde et hold naboer krav på en del af børnenes jord ved at true dem på livet. Hvad skal I med al den jord? I er bare nogle unger og kan ikke passe den. Nu tager vi den og hvis I sladrer til nogen, forgifter vi jer eller kaster en forbandelse på jer! Børnene var rædselsslagne for truslerne om trolddom, men uden jorden kunne de ikke dyrke mad nok til at overleve. Derfor valgte Samuel at fortælle om jordtyveriet til medarbejderne i Ugandas Kirkes rettighedsorganisation, TEDDO. Med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp har TEDDO siden 2008 undervist folk i området om deres rettigheder i forhold til hinanden, i forhold til lokale myndigheder og i forhold til regeringen. TEDDO tog initiativ til et møde med klanrådet. Klanrådet har i århundreder taget sig af stridigheder om jord og træffer afgørelser på baggrund af klanens og landsbyens fælles erindring. I Samuels tilfælde indkaldte klanrådet de involverede familier og naboerne for i fællesskab at afgøre, hvor skellet mellem jorderne reelt gik. Ingen var i tvivl om, hvor skellet gik eller om, at børnene skulle have deres jord tilbage. I dag fungerer en agave-plante som skelpæl og Samuel har et dokument med stempler, der bekræfter, at jorden tilhører hans familie. 5

6 Konfirmationer 2012 Lørdag den 5. maj kl : Mathias Bertelsen, Vandværksvej 12 Jesper Normann Blunck, Kildebakken 34 Thomas Christian S. Ebdrup, Baunegårdsvej 96 Elias Cassøe Fig, Rønnebækgårdsvej 16 Johnny Jensen, Snoghøjvej 25 Mark Gram Jørgensen, Møllebo Allé 32, 2. th. Simon Lagoni, Korskildevej 4 Filip Lütken Liafi, Thygesmindeallé 141 Mads Klejs Vilhelmsen, Toftegårdsvej 18 Cecilie Kjær Dons, Vandmøllegårdsvej 32 A Malika Anette Bialaska Hansen, Søskendevej 16 Emma Louise Jeppesen, Krogtoftevej 10 Frida Almind Jespersen, Bytoften 24 Laura Madsen, Erritsøgårdsvej 85 Sofie Bull Mortensen, Søskendevej 14 Maya Tønning Pedersen, Engtoften 24 Jasmin Petersen, Dalagervej 1 Ditte-Marie Aaris, Vejrmosegårdsallé 70 Lørdag den 12. maj kl : Jakob Damm Knudsen, Katharina Vandborg Pedersen Skovagervænget 3 Maja Lindved Andersen Erritsø Bygade 38 Camilla Kassentoft Nielsen Ussinggårdsvej 33 Nikoline Bøgebjerg Agerparken 6 Matilde Rasmussen Rudolf Steiner Alle 42 Cecilie Asp Overgaard Rasmussen Erritsø Kirkevej 7 Mariana Vieira Benevides Holmbjergårdsvej 4 Jens Bo Christensen Erritsø Kirkevej 24 Mikkel Bjødstrup Stævnebogårdsvej 61 Mathias Aaris Larsen Ravnsgårdsvej 47 Mads Machholm Kondrup Langesøvej 32 Alexander Rostgaard Bak Møllebo Allé th. Jacob Mørck Jørgensen Søskendevej 15 Morten Møller Jensen Kobbelgårdsvej 75 Robert Overvad Pedersen Gl. Ribevej 27 Nicki Vestergaard Agertoften 5 Mikael Kildegaard Jakobsen Kolding Landevej 92 Jacob Vilhelm Nielsen Vejle Landevej 38 Mads Kobla Sterby Toftegårdsvej 9 Rasmus Rebsdorf Fredericiavej 3 Jeppe Østenkjær Bonde Nielsen Børkopvej 37 6

7 Konfirmationer 2012 Søndag den 20. maj kl : Jakob Damm Knudsen Simone Wilenski Møllebovænger 1 Marina Isabella Schjøtt Plantagevej 54 Anne Houtved Seelig Grønkjærsvej 11 Sarah Provstgaard Hvidkjærsvej 18 Ditte Helena Simonsen Vandmøllegårdsvej 9 Sofie Amalie Schmidt Frantz Hansens Alle 17 st. th. Maria Damsager Vernersen Agerleddet 36 Agnes Hauge Søndergaard Bjerregårdsvej 7 Lise Klinge Jensen Holmbjerggårdsvej 55 Anne Nichum Østergårdsvej 21 Gisele de Araújo Mirinda Møllebo Alle 34, 1.tv Rune Dahl Nissen Gl. Landevej 68 Phillip Toft Skov Gothersgade 28 C, 2. sal Fernisering: Konfirmanderne ved Erritsø kirke udstiller malerier i sognehuset i april, maj og juni. Malerierne er malet på den årlige konfirmanddag, og er inspireret af påskebegivenhederne. Nogle af konfirmanderne har malet små malerier over temaet, andre har malet livstræet med frugten, der giver kundskab om godt og ondt, og nogen har taget billeder af lignelser. Der er fernisering på udstillingen palmesøndag den 1. april kl og alle er velkomne. 7

8 Arrangementer Eftermiddagsmøder Tirsdag den 13. marts kl fortæller organist Birgitte Buur om sin roman Fortielsernes by. Romanen giver et indblik i livet i en lille vestjysk landsby. Vi begynder eftermiddagen med at synge fra Højskolesangbogen, og efter kaffen holder Birgitte Buur foredrag. Vel mødt! Læsekreds Onsdag den 14. marts kl. 19: Vi slutter sæsonen med at læse den tyske roman Corpus Delicti af Juli Zeh, en moderne udgave af George Orwells Men hvor Orwells roman focuserer på et undertrykkende totalitært regime, focuserer Juli Zehs dystopiske roman på et sundhedsdiktatur, en METODE, der har som sit mål at garantere hver enkelt så langt og driftsikkert et liv som muligt. Samfundet er gennemrationaliseret af sundhedsapostle. At ryge en cigaret, at drikke et glas champagne er en forbrydelse. Tidligere tiders mareridt, såsom sjælens tankegang, poesien, naturen, filosofien, straffes hårdt. Velkommen til debat om liv og sundhed og om et samfund anno 2012, som måske er på vej til at blive et sundhedsdiktatur. Vi mødes som sædvanlig i Sognehuset, og romanen kan hentes på kirkekontoret ca. 15. februar. Et godt ferietilbud! Sogneaften den 21. marts kl Nis Boesdal: Med høtyv og hjerteblod - historier fra det gamle Danmark. De gode historier er fundamentet under vores kultur. Han fortæller om historiens historie, deres oprindelse i Bibelen og de gamle eventyr og den skikkelse vi møder dem i i dag, uanset om vi fortæller, laver radio, går i biografen eller på biblioteket. Nis Boesdal er kendt fra bl. a. "Go'Danmark", "Giro 413", "Danmarksmester" og fra TV programmet: "Formiddag med Nis Boesdal" Sønderjyllandstur med ophold på Løgumkloster Refugium fra august Tag et program i kirkerne og se tilbudet om nogle spændende dage. Der kører bus fra Erritsø kirke, Hannerup kirke, Fredericia banegård,lyng kirke og Taulov kirke. Har Du lyst til at høre mere om turen, så ring venligst til: Birgith Skøtt Nielsen Erritsø tlf. nr eller mobil eller Bente Krarup- Sørensen tlf. nr Løgumkloster refugium 8

9 Arrangementer Sogneudflugt 2012 Turen tirsdag den 15. maj går til Silkeborg. Vi skal besøge Asger Jorn museet, Silkeborg by og omegn samt Alderslyst kirke. Museets historie og samlinger er præget af det engagement, som lokale entusiaster og kunstnere ikke mindst Asger Jorn igennem tiden har vist museet. Blandt værkerne, som museet i starten indkøbte, hører værker af udstillingssammenslutningen Frie Jyske Malere. Det museum der står i dag er fra Museets tre bygninger blev indviet på Jorns fødselsdag den 3. marts Alderslyst kirke ligner en klassisk landsbykirke, og da den blev opført, lå den da også et godt stykke udenfor byen. Indtil bydelen fik sin egen kirke, var det kirken i Balle, som var sognets kirke, og både sokkel og prædikestol fortæller om denne fælles historie. De store sten, som danner soklen, er fra Balle sogn, og prædikestolen er fremstillet af træ, som tidligere havde været brugt i Balle kirkes tagværk. Skibet i kirken er en model af skoleskibet København, som forliste ved juletid i 1928, på vej til Australien. Eftersøgningen var i fuld gang, da Alderslyst kirke blev bygget, og hverken skib eller besætning blev nogensinde fundet. I forbindelse med at kirken blev gennemgribende restaureret i fik den sine karakteristiske mosaikruder, skabt af kunstneren Sven Havsteen- Mikkelsen. Aflæg også et besøg på kirkegården, hvor der er rejst mange skulpturer, der alle er skabt af kunstneren Erik Heide. Vi kører fra Erritsø Kirke kl med opsamling ved Møllegården og Erritsø Butikstorv. Prisen er kr Der forventes hjemkomst kl. ca Tilmelding til Mariane Sloth på mail: eller tlf senest den 7. maj. NB! Det er efter princippet: Først til mølle Maleri af Asger Jorn Alderslyst kirke Tommy Hansen Døde John Richardt Jensen Tage Magaard Agnes Emilie Knudsen Ejnar Børge Jensen Leif Ipsen Chris Tofte Knud Erik Frost Sørensen Benedikte Hjort Hansen Arne Anthonsen Vesti Kühlmeier Evers Jette Maagaard Larsson Lis Anne Nielsen Døbte Klara Friis Jensen Mathias Willum Hansen Marcus Bech Kjældgaard Noah Elmkvist Bentsen Barasinski Elias Dahl Buch Thor Husted Frank Lillie Frida From Elliot Louis From 9

10 Arrangementer Påskerefleksioner I ugen op til Påske, også kaldet den stille uge lukker vi kirkedøren op for sammen at forberede os til højtiden ved stilhed og fordybelse i Påskens budskab. Vi har bedt tre fra Erritsø sogn om at medvirke og bidrage med refleksioner over, hvad Påske betyder for dem, og hvor de erfarer dens budskab i deres dagligliv. Vi inviterer indenfor i kirken kl. 17 mandag, tirsdag og onsdag til en halv times påskeforberedelse med musik, tekstlæsning og refleksion. Vel mødt! Skærtorsdag Vi indleder Påskehøjtiden med gudstjeneste kl. 17, hvorefter vi spiser sammen i Sognehuset, hvor der er dækket bord til en festlig aften med dejlig mad, sang og samvær. Tilmelding til spisning er nødvendig og kan ske til på mail: eller tlf Der vil også blive lagt en liste frem i våbenhuset, hvor man kan skrive sig på. Tilmelding senest 28. marts. Pris: 50 kr. Langfredag Der er gudstjeneste Langfredag kl. 10. Som tidligere er den tilrettelagt som en vekslen mellem tekstlæsninger, salmesang og korindslag. Påskedag og 2. Påskedag Der er gudstjeneste begge dage kl. 10, hvor påskens glædelige budskab vil blive foldet ud i musik, tekster og prædiken. Plejehjemsgudstjenester Øster Elkjær Onsdag den 14. marts kl. 15 v/ Onsdag den 18. april kl. 15 v/ Onsdag den 23. maj kl. 15 v/ Jakob Damm Knudsen Dåbsgudstjenester Lørdag den 14. april kl ved Hverdagsgudstjenester Onsdag den 7. marts kl. 19 v/ Onsdag den 2. maj kl. 19 v/ Tommy Hansen 2011 I TAL Fødte i sognet 18 Døbte i kirken 43 Vielser i kirken 13 Døde i sognet 30 Begravelser/bisættelser fra kirken 28 Dansk Sømands og Udlandskirke Støttekredsen mødes: Torsdag den 29. marts kl hos, Bytoften 6 Torsdag den 26. april kl hos Lissen Grøndahl, Carl Rosesvej 10 Indre mission i Erritsø MARTS Torsdag den 1. Bibelkredsene samles i hjemmene Torsdag den 8. Møde v/missionær Knud Elmo Knudsen, Torsdag den 15. Korshærsmøde Torsdag den 22. Sangaften med Rødekro strengekor Torsdag den 29. Møde v/ missionær Elna Thisgaard Olesen, Tommerup APRIL Torsdag den 12. Bibelkredsene samles i hjemmene Torsdag den 26. Møde v/ højskolelærer Peder Kølle, Vejle MAJ Torsdag den 3. Bibelkredsene (St. Bededags aften) Torsdag den 24. Møde v/ journalist Jørgen Hedager, Børkop Torsdag den 31. Møde v/ pastor Anders Dalgaard, Øster Snede 10

11 Kirkeinformation Erritsø Kirke Bytoften 2 Hjemmeside: Kirkekontor: Bytoften 4 Tlf.: Sekretær: Helga Uldall Sognepræst: Erritsø Præstegård Bytoften 6 Tlf Træffes alle hverdage, undt. mandag mellem 12 og 13, eller efter aftale Sognepræst: Jakob Damm Knudsen Kontor: Sognehuset, Bytoften 4 Tlf.: Træffes ikke mandag Organist: Birgitte Krogsgaard Madsen, Tlf.: Kirketjener: Klaus Ginnerup Tlf.: Menighedsrådsformand: Jens Chr. Bruun-Toft Blåkjærsvej 16, 7000 Fredericia Tlf Kirkeværge: Tommy Hansen Tlf Erritsø Sogns Kirkegårdskontor Bytoften 2 Tlf.: Telefontid: Formiddage , tirsdag og torsdag eftermiddag Kirkegårdsleder: Lene Petersen Kirkebladets redaktion Jakob Damm Knudsen, ansvarshavende Ellen Wyke Birgith Skjøt Nielsen Anny Lerke Et godt tilbud til fritiden! Brug et af nedenstående telefonnumre: KFUM-spejderne: Peder Griib Gruppe, Erritsø Gruppeleder: Birthe Bøgh Smedegårdsvej 8 Tlf.: De unges familiebibelkreds: Lene Andersen Tlf.: I.M.U. mødes hver torsdag aften. Henvendelse: formand Morten Nord Hansen Tlf.: Danske Sømands- og Udlandskirker Vibeke Grauslund Tlf.: Tlf.: Indre Mission i Erritsø Formand: Per Søgaard Plantagevej 29 Tlf.: Erritsø Y s Men s Club Præsident: Ruth Malm Christiansen Luthersvej 23, 7000 Fredericia tlf Legestuen Mariehønen Tirsdag og torsdag ca Bare kom. For alle børn mellem 0-6 år i følge med en voksen. Merry Maagaard: Tlf.: Kirketaxa Til alle møder ved kirken og Sognehuset kan kirketaxa benyttes. Ring på tlf.: og oplys, at det drejer sig om kirketaxa. HUSK Stof til næste kirkeblad Afleveres senest til kirkekontoret 17. april 2012 pr. mail på adressen: Dåb Den præst, der har gudstjenesten den dag, barnet skal døbes, kontaktes, og der aftales et møde, hvor præsten fortæller, hvordan dåben foregår. Ved den lejlighed noterer præsten også barnets navn samt navne og adresser på fadderne. NB. Der skal være mindst to højst fem faddere uden for husstanden. Bryllup Først kontakter man den præst, som man ønsker skal foretage vielsen, og kirken reserveres til det aktuelle tidspunkt. Tidligst fire måneder før vielsen rekvireres en blanket på hjemkommunens borgmesterkontor. Den afleveres udfyldt med begges underskrifter samt de relevante papirer tilbage på kontoret. Derfra sendes så en Prøvelsesattest, som præsten skal have. Hos præsten får man de yderligere relevante oplysninger. Bisættelse og begravelse Den bedemand, man ønsker skal foretage det praktiske omkring bisættelsen eller begravelsen, kontaktes. Enten personligt eller via bedemanden kontaktes den præst, som man ønsker skal foretage den kirkelige handling, og et møde aftales. Præsten eller bedemanden sørger for, at kirken bliver reserveret. Ved en begravelse kontaktes kirkegårdslederen på den kirkegård, hvor begravelsen skal foregå, og et gravsted findes. Ved en bisættelse er det hensigtsmæssigt også at kontakte kirkegårdslederen og finde det sted, hvor urnen skal sættes ned. Her plejer kranse og blomster at blive anbragt efter den kirkelige handling. Udebliver kirkebladet, ret henvendelse til kirkekontoret, så vi kan få fejlen rettet. Kirkebladet ligger desuden fremme i kirken og på kirkekontoret. 11

12 Gudstjenester / Sognekalender Marts Søndag d. 4. (2. søndag i fasten) Kl. 10 Markus kapitel 9 vers Søndag d. 11. (3. søndag i fasten) Kl. 10 Johannes kapitel 8 vers Søndag d. 18.(Midfaste) Kl. 10 Johannes kapitel 6 vers Jakob D.Knudsen Søndag d. 25. (Maria bebudelses dag) Kl. 10 Lukas kapitel 1 vers April Søndag d. 1. (Palmesøndag) Kl. 10 Markus kapitel 14 vers 3-9 Jakob D. Knudsen Torsdag d. 5. (Skærtorsdag) Kl. 17 Johannes kapitel 13 vers 1-15 Fredag d. 6. (Langfredag) Kl. 10 Musikgudstjeneste Søndag d. 8. (Påskedag) Kl. 10 Mattæus kapitel 28 vers 1-8 Jakob D. Knudsen Mandag d. 9. (2. Påskedag) Kl. 10 Johannes kapitel 20 vers 1-18 Søndag d. 15. (1. søndag efter påske) Kl. 10 Johannes kapitel 21 vers Søndag d. 22. (2. søndag efter påske)* Vi besøger Hedensted kirke Søndag d. 29. (3. søndag efter påske) Kl. 10 Johannes kapitel 14 vers 1-11 Jakob D. Knudsen Maj Fredag d. 4. (Store Bededag) Kl. 10 Mattæus kapitel 7 vers 7-17 Søndag d. 6 (4.s.e. påske) Kl. 10 Johannes kapitel 8 vers Jakob D. Knudsen Søndag d. 13. (5. søndag efter påske) Kl. 10 Johannes kapitel 17 vers 1-11 Torsdag d. 17. (Kr. Himmelfartsdag) Kl. 10 Lukas kapitel 24 vers Søndag d. 20. (6. søndag efter påske) Kl. 10 Konfirmation Jakob D. Knudsen Søndag d. 27. (Pinsedag) Kl. 10 Johannes kapitel 14 vers Mandag d. 28. (2. Pinsedag) Kl Fællesgudstjeneste i Kastellet Marts Lørdag den Dåbstræf Kirken Søndag den Sogneindsamling til folkekirkens nødhjælp Sognehuset Tirsdag den Menighedsrådsmøde Sognehuset Onsdag den Spaghettigudstjeneste Kirken Onsdag den Hverdagsgudstjeneste Kirken Tirsdag den Eftermiddagsmøde med Birgitte Buur Sognehuset Onsdag den Litteraturkreds Sognehuset Onsdag den Sogneaften med Nis Boesdal Sognehuset Onsdag den Gospelkoncert Sognehuset April Søndag den Fernisering i sognehuset Kirken Mandag den Påskerefleksioner Kirken Tirsdag den Påskerefleksioner Kirken Tirsdag den Menighedsrådsmøde Sognehuset Onsdag den Påskerefleksioner Kirken Torsdag den Gudstjeneste med påskemåltid Kirken/sognehuset Onsdag den Spaghettigudstjeneste Kirken Søndag den Afgang med bus fra Erritsø kirke Hedensted Maj Tirsdag den Menighedsrådsmøde Sognehuset Onsdag den Hverdagsgudstjeneste Kirken Onsdag den Spaghettigudstjeneste Kirken Tirsdag den Sogneudflugt Kirken Mandag den Provstiets fællesgudstjeneste Kastellet Torsdag den Koncert med kirkens kor Kirken - Fredericia afd.