Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 80 kwh el 7.288,2 m³ naturgas. 143 kwh el -7,3 m³ naturgas 105 kwh el -5,5 m³ naturgas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 80 kwh el 7.288,2 m³ naturgas. 143 kwh el -7,3 m³ naturgas 105 kwh el -5,5 m³ naturgas"

Transkript

1 SIDE 1 AF 17 Adresse: Hjedsbækvej 474 Postnr./by: 9541 Suldrup BBR-nr.: Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: ,4 m³ naturgas Oplyst for perioden: Naturgas: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G E Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Udskiftning af kedel til kondenserende kedel (Energimærke A) 2 Rum 26 - Toilet 1.sal - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 3 Rum 21 - Vaskerum 1.sal - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 4 Rum 17 - Omklædning - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 5 Rum 16 - Gang omklædning - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 80 kwh el 7.288,2 m³ naturgas 143 kwh el -7,3 m³ naturgas 105 kwh el -5,5 m³ naturgas 414 kwh el -21,8 m³ naturgas 103 kwh el -5,5 m³ naturgas kr kr. 3,8 år 300 kr. 100 kr. 0,4 år 200 kr. 100 kr. 0,6 år 700 kr. 400 kr. 0,6 år 200 kr. 100 kr. 0,6 år

2 SIDE 2 AF 17 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 6 Rum 12 - Vindfang - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 7 Rum 24 - Depotrum 1.sal - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 8 Rum 08 - Toilet - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 9 Montering af vandspareindsats i taparmaturer 10 Rum 23 - Tekstil/grupperum 1.sal - Installation af bevægelsesmelder 11 Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg 12 Rum 01 - Sløjd - Installation af bevægelsesmelder 13 Rum 28 - Depotrum kælder - Installation af bevægelsesmelder 14 Rum Klasserum - Installation af bevægelsesmelder 15 Rum 25 - Klasseværelse - Installation af bevægelsesmelder 16 Rum 19 - Gymnastiksal - Installation af bevægelsesmelder 101 kwh el -5,5 m³ naturgas 101 kwh el -5,5 m³ naturgas 80 kwh el -3,6 m³ naturgas 6,90 m³ koldt brugsvand 439 kwh el -22,7 m³ naturgas 143 kwh el 191,8 m³ naturgas 270 kwh el -13,6 m³ naturgas 316 kwh el -16,4 m³ naturgas 709 kwh el -37,3 m³ naturgas 234 kwh el -11,8 m³ naturgas 340 kwh el -18,2 m³ naturgas 200 kr. 100 kr. 0,6 år 200 kr. 100 kr. 0,6 år 200 kr. 100 kr. 0,7 år 300 kr. 500 kr. 2,1 år 800 kr kr. 4,2 år kr kr. 4,2 år 500 kr kr. 4,5 år 600 kr kr. 4,9 år kr kr. 5,2 år 400 kr kr. 5,2 år 600 kr kr. 5,5 år 17 Udskiftning af toiletter 13,70 m³ koldt brugsvand 500 kr kr. 10,4 år 18 Rum 22 - Hjemkundskab 1.sal - Installation af bevægelsesmelder 19 Rum 02 - Pædagogisk servicenter - Installation af bevægelsesmelder 20 (27)04 - Redskaber og bad - Efterisolering af skråvægge med 150 mm. 214 kwh el -10,9 m³ naturgas 207 kwh el -10,9 m³ naturgas 1 kwh el 96,4 m³ naturgas 400 kr kr. 7,1 år 400 kr kr. 7,4 år 700 kr kr. 18,7 år 21 Montering af ny ladekredspumpe ved varmtvandsbeholder 374 kwh el 800 kr kr. 9,4 år

3 SIDE 3 AF 17 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 22 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 504 kwh el kr kr. 9,9 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus

4 SIDE 4 AF 17 Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 23 Rum 13 - Aula - Installation af bevægelsesmelder 173 kwh el -9,1 m³ naturgas 300 kr. 24 (21)04 - Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 100 mm 25 (27)03 - Gym. sal - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. 7 kwh el 568,2 m³ naturgas 1 kwh el 141,8 m³ naturgas kr kr. 26 Rum 03 & 04 - Gang - Installation af bevægelsesmelder 201 kwh el -10,0 m³ naturgas 400 kr. 27 V02 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 20,9 m³ naturgas 200 kr. 28 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 107,3 m³ naturgas 800 kr. 29 V02 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 19,1 m³ naturgas 200 kr. 30 V06 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 15,5 m³ naturgas 200 kr. 31 V03 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 2 kwh el 249,1 m³ naturgas 32 V03 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 2 kwh el 304,5 m³ naturgas 33 (13)02 - Udførelse af nyt kælderdæk 8 kwh el 640,9 m³ naturgas kr kr kr. 34 V04 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i facadeparti 39,1 m³ naturgas 300 kr. 35 (21)03 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. 1 kwh el 114,5 m³ naturgas 900 kr. 36 D05 - Udskiftning af kælderdør med 1 lag glas 36,4 m³ naturgas 300 kr. 37 O01 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i tagvinduer 16,4 m³ naturgas 200 kr.

5 SIDE 5 AF 17 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 38 D03 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i facadeparti 39 O01 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i tagvinduer 40 O01 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i tagvinduer 40,9 m³ naturgas 300 kr. 56,4 m³ naturgas 500 kr. 63,6 m³ naturgas 500 kr. 41 Rum 22 - Grupperum 1.sal - Installation af bevægelsesmelder 39 kwh el -1,8 m³ naturgas 42 (13)01 - Udførelse af nyt terrændæk 25 kwh el 1.529,1 m³ naturgas 43 V01 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 1 kwh el 151,8 m³ naturgas 65 kr kr kr. 44 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 4,5 m³ naturgas 32 kr. 45 (27)02 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm. 2 kwh el 240,9 m³ naturgas kr. 46 (27)01 - Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. 1 kwh el 140,0 m³ naturgas kr. 47 (13)03 - Gym. sal - Udførelse af nyt terrændæk 4 kwh el 375,5 m³ naturgas kr. 48 Efterisolering af varmefordelingsrør 93,6 m³ naturgas 700 kr. 49 Efterisolering af varmtvandsbeholder 20,9 m³ naturgas 200 kr. 50 (21)02 - Gym. sal - Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 2 kwh el 170,0 m³ naturgas kr. 51 D01 - Udskiftning af yderdøre med 2 lags termorude 22,7 m³ naturgas 200 kr. 52 (21)01 - Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 3 kwh el 273,6 m³ naturgas kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningen er opført i 1955 og der er senere foretaget ombygninger. Forbrugstal fra til er oplyst fra bygningsansvarlig.

6 SIDE 6 AF 17 Det beregnede forbrug er større end det faktiske forbrug for el, hvilket sikkert skyldes brugervaner på skolen og forskel i brugstiden, som ved det beregnede er sat til 45 timer i ugen. Forbrug på varme passer meget godt overens med det beregnede. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag (27)01 - Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. (27)02 - Skråvægge i tagetagen vurderes at være isoleret med 200 mm mineraluld. (27)03 - Gym. sal - Loft mod uopvarmet tagrum vurderes at være isoleret med 150 mm mineraluld. Loftsrum var ikke tilgængelig ved bygningsgennemgang. (27)04 - Redskaber og bad - Skråvægge vurderes at være er isoleret med 100 mm mineraluld. Forslag 20: Forslag 25: Forslag 45: Forslag 46: (27)04 - Redskaber og bad - Efterisolering af skråvægge med 150 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. (27)03 - Gym. sal - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. (27)02 - Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. (27)01 - Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet og ikke for eventuelle tekniske installationer der måske skal flyttes.

7 SIDE 7 AF 17 Ydervægge (21)01 - Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. (21)02 - Gym. sal - Ydervægge er udført som 40 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af teglmur. Hulrummet er isoleret med ca. 60 mm mineraluld. (21)03 - Lodrette skunkvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. (21)04 - Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Forslag 24: Forslag 35: Forslag 50: Forslag 52: (21)04 - Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. (21)03 - Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet og ikke for eventuelle tekniske installationer der måske skal flyttes. (21)02 - Gym. sal - Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. (21)01 - Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt

8 SIDE 8 AF 17 mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Vinduer, døre og ovenlys V01 - Oplukkelige vinduer 4,4x2,2m med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. V02 - Faste vinduer 1,0x1,7m med 2 ruder. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. V03 - Oplukkelige vinduer 1,4x2,1m med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. V04 - Facadeparti 2,2x2,1m med faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. V05 - Oplukkelige vinduer 0,9x1,2m med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. V06 - Oplukkelige vinduer 0,9x0,9m med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. V07-1.sal - Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. O01 - Oplukkelige tagvinduer 0,7x1,4m som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. D01 - Yderdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termorude. D02 - Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude. D03 - Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. D04-1.sal - Yderdør og med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude. D05 - Kælderdør med 2 ruder. Dør er monteret med 1 lag glas. Forslag 27 og 29: Forslag 30: V02 - Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. V06 - Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant.

9 SIDE 9 AF 17 Forslag 31 og 32: Forslag 34: Forslag 36: Forslag 37, 39 og 40: Forslag 38: Forslag 43: Forslag 51: V03 - Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. V04 - Udskiftning af 2 lags termoruder i facadeparti til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. D05 - Udskiftning af kælderdør med 1 lag glas til yderdør monteret med 2 lags energirude med varm kant. O01 - Udskiftning af 2 lags termoruder i tagvinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. D03 - Udskiftning af 2 lags termoruder i facadeparti til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. V01 - Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. D01 - Udskiftning af yderdør med 2 lags termorude til yderdør monteret med 2 lags energirude med varm kant. Gulve og terrændæk (13)01 - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet vurderes at være isoleret med 50 mm letklinker under betonen. (13)02 - Kælderdæk vurderes at være udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet vurderes at være uisoleret. (13)03 - Gym. sal - Terrændæk vurderes at være udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen vurderes gulvet at være uisoleret. Forslag 33: (13)02 - Fjernelse af eksisterende kælderdæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet.

10 SIDE 10 AF 17 Forslag 42: Forslag 47: (13)01 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. (13)03 - Gym. sal - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Ventilation Ventilation Ventilationskanaler vurderes som gennemsnit at have dimensionen 200 mm med en isoleringstykkelse på 50 mm. Kanalerne er placeret i uopvarmet skunk. Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer Rum 10, 13 & 14 på 1.sal. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret i skunk ved Rum 13. Bygningen anses for at være normal tæt. Der er naturlig ventilation i hele bygningen (minus Rum 10, 13 & 14) i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Varme Varmeanlæg Forslag 1: Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er installeret i kælder. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en gammel uisoleret solokedel fabrikat Dansk Stoker type VN 200 med ældre gasbrænder fabrikat Milton type Gas 3/2. Der er stort tab i kedlen og gasbrænderen. Der er ikke integreret varmvandsbeholder i kedlen. Den ældre gaskedel udskiftes til ny kondensenrende solo gaskedel. I henhold til bygningsreglementet stilles der krav til virkningsgrad ved udskiftning af gaskedel. Dette betyder at der ikke længere må installeres traditionelle kedler med lukket forbrænding. Det vurderes at kedlen kan udskiftet til model som Baxi WGB C 110.

11 SIDE 11 AF 17 Varmt vand Forslag 11: Forslag 21: Forslag 28: Forslag 44: Forslag 49: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning vurderes at være udført i gns. som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. isoleret med 20 mm isolering. På tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er monteret en gammel ladekredspumpe uden trinregulering med en effekt på 44 W. ladekredspumpen er af fabrikat Grundfos type UP På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe uden trinregulering med en effekt på 25 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Varmt brugsvand produceres i 2 stk 208 l varmtvandsbeholder fabrikat ACV type HL 240, præisoleret med 30 mm mineraluld. Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det vurderes, at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som fabrikat Grundfos type Alpha2 med rustfri pumpehus. Montering af ny automatisk modulerende ladekredspumpe på tilslutningsrør til varmtvandsbeholder, som Grundfos Alpha 2. Pumpen skal styres så den kun kører når der tappes vand fra beholderen. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af varmtvandsbeholder med 75 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Fordelingssystem Forslag 22: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør i installationsskat vurderes i gns. at være udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes i gns. at være isoleret med 20 mm isolering. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en vurderet effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, mærkeplade var ikke tilstede, så effekten er vurderet ud fra bygnings størrelse og varmebehov. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna

12 SIDE 12 AF 17 Forslag 48: Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Automatik Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring fabrikat Sigmagyr type RVL Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. El Belysning Rum 01 - Sløjd - Belysningsanlæggene består af 2-rørs T5 armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller Rum 02 - Pædagogisk servicenter - Belysningsanlæggene består af 2-rørs T5 armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller Rum 03 & 04 - Gang - Belysningsanlæggene består af 4-rørs T5 armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller Rum Klasserum - Belysningsanlæggene består af 1- & 2-rørs T5 armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller Rum 08 - Toilet - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 09 - Toilet - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 10 - Lærerværelse - Belysningsanlæggene består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller Rum 11 - Kopirum - Belysningsanlæggene består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller Rum 12 - Vindfang - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder.

13 SIDE 13 AF 17 Rum 13 - Aula - Belysningsanlæggene består af 1- & 2-rørs armaturer med Rum 14 - Kontor - Belysningsanlæggene består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller Rum 15 - Vindfang - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 16 - Gang omklædning - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 17 - Omklædning - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 18 - Depot - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 19 - Gymnastiksal - Belysningsanlæggene består af 1- & 2-rørs armaturer med Rum 20 - Trapperum - Armaturer med sparepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 21 - Vaskerum 1.sal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 22 - Grupperum 1.sal - Belysningsanlæggene består af 1- & 2-rørs armaturer med Rum 22 - Hjemkundskab 1.sal - Belysningsanlæggene består af 2-rørs T5 armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller Rum 23 - Tekstil/grupperum 1.sal - Belysningsanlæggene består af 2-rørs T5 armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller Rum 24 - Depotrum 1.sal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder.

14 SIDE 14 AF 17 Rum 25 - Klasseværelse - Belysningsanlæggene består af 1- & 2-rørs armaturer med Rum 26 - Toilet 1.sal - Armaturer med almindelige glødepærer, uden bevægelsesmelder. Rum 27 - Trapperum - Belysningsanlæggene består af 4-rørs T5 armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller Rum 28 - Depotrum kælder - Belysningsanlæggene består af 1- & 2-rørs armaturer med Rum 29 - Teknikrum kælder - Belysningsanlæggene består af 1-rørs armaturer med Forslag 2: Forslag 3: Forslag 4: Forslag 5: Forslag 6: Forslag 7: Forslag 8: Forslag 10: Forslag 12: Forslag 13: Forslag 14: Forslag 15: Forslag 16: Rum 26 - Toilet 1.sal - Udskiftning af glødepærer til 11W sparepærer. Rum 21 - Vaskerum 1.sal - Udskiftning af glødepærer til 11W sparepærer. Rum 17 - Omklædning - Udskiftning af 4 stk glødepærer til 11W sparepærer. Rum 16 - Gang omklædning - Udskiftning af glødepærer til 11W sparepærer. Rum 12 - Vindfang - Udskiftning af glødepærer til 11W sparepærer. Rum 24 - Depotrum 1.sal - Udskiftning af glødepærer til 11W sparepærer. Rum 08 - Toilet - Udskiftning af glødepærer til 11W sparepærer. Rum 23 - Tekstil/grupperum 1.sal - Installation af bevægelsesmelder Rum 01 - Sløjd - Installation af bevægelsesmelder Rum 28 - Depotrum kælder - Installation af bevægelsesmelder Rum Klasserum - Installation af bevægelsesmelder Rum 25 - Klasseværelse - Installation af bevægelsesmelder Rum 19 - Gymnastiksal - Installation af bevægelsesmelder

15 SIDE 15 AF 17 Forslag 18: Forslag 19: Forslag 23: Forslag 26: Forslag 41: Rum 22 - Hjemkundskab 1.sal - Installation af bevægelsesmelder Rum 02 - Pædagogisk servicenter - Installation af bevægelsesmelder Rum 13 - Aula - Installation af bevægelsesmelder Rum 03 & 04 - Gang - Installation af bevægelsesmelder Rum 22 - Grupperum 1.sal - Installation af bevægelsesmelder Vand Toiletter Forslag 17: Toiletter er fortrinsvis med 2-skyls funtion. Toilet (1 stk) er med 1-skyls af ældre type. Gamle 1-skyls toiletter udskiftes til 2-skyls toiletter med lavt vandforbrug. Inden dette forslag iværksættes bør kloakkerne undersøges for om de er dimensioneret til den lavere vandmængde. Forslaget er beregnet for ét toilet. Armaturer Forslag 9: Taparmaturer er fortrinsvis 2-grebs uden vandsparefunktion. Der monteres vandsparefunktion i taparmaturer til håndvaske. Forslaget er beregnet for montering af en indsats i ét armatur.

16 SIDE 16 AF 17 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1955 År for væsentlig renovering: 2005 Varme: Kedel, Naturgas Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 1253 m² Opvarmet areal: 1253 m² Anvendelse ifølge BBR: Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk. Opmåling er udført efter udleveret målfast tegningsmateriale og stikprøve målinger på steder. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 35,00 kr. pr. m³ Naturgas: 7,14 kr. pr. m³ El: Fast afgift: 2,00 kr. pr. kwh 0,00 kr. pr. år

17 SIDE 17 AF 17 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Energikonsulent: Jørgen Stengaard- Pedersen Adresse: Prinsensgade Aalborg Firma: Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Rambøll Danmark A/S (Aalborg) Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

18 SIDE 1 AF 16 Adresse: Hjedsbækvej 474 Postnr./by: 9541 Suldrup BBR-nr.: Energimærkning nr.: Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: Forbrug: Oplyst for perioden: 0 kr./år Energimærke A B C D Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. E F G F Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Rum 06 - Vindfang - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 2 Rum 13 - Værksted - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 3 Rum 12 - Stue - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 4 Rum 05 - WC - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 5 Rum 10 - Tumlerum - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 6 Rum 18 - Redskabsrum - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 7 Montering af vandspareindsats i taparmaturer 133 kwh el -8,2 m³ naturgas 222 kwh el -12,7 m³ naturgas 219 kwh el -12,7 m³ naturgas 103 kwh el -6,4 m³ naturgas 103 kwh el -6,4 m³ naturgas 101 kwh el -6,4 m³ naturgas 6,90 m³ koldt brugsvand 300 kr. 100 kr. 0,5 år 400 kr. 200 kr. 0,6 år 400 kr. 200 kr. 0,6 år 200 kr. 100 kr. 0,6 år 200 kr. 100 kr. 0,6 år 200 kr. 100 kr. 0,6 år 300 kr. 500 kr. 2,1 år

19 SIDE 2 AF 16 Energimærkning nr.: Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 8 Rum 01 & 02 - Garderobe - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 9 Trapperum til kælder - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 63 kwh el -3,6 m³ naturgas 57 kwh el -3,6 m³ naturgas 200 kr. 100 kr. 1,0 år 88 kr. 100 kr. 1,1 år 10 Kælder - Udskiftning af glødepærer til sparepærer 217 kwh el 500 kr. 600 kr. 1,4 år 11 Rum 14 - Stue - Installation af bevægelsesmelder 12 Rum 11 - Kontor - Installation af bevægelsesmelder 217 kwh el -12,7 m³ naturgas 87 kwh el -5,5 m³ naturgas 400 kr kr. 7,3 år 200 kr kr. 9,3 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

20 SIDE 3 AF 16 Energimærkning nr.: Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme -558 kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: E Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring 13 (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. energienheder 1 kwh el 114,5 m³ naturgas kr. inkl. moms 900 kr. 14 Efterisolering af varmefordelingsrør 23,6 m³ naturgas 200 kr. 15 V03 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 20,9 m³ naturgas 200 kr. 16 V03 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 20,9 m³ naturgas 200 kr. 17 V03 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 20,0 m³ naturgas 200 kr. 18 V03 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 20,0 m³ naturgas 200 kr. 19 V03 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 20,0 m³ naturgas 200 kr. 20 V03 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 60,0 m³ naturgas 500 kr.

21 SIDE 4 AF 16 Energimærkning nr.: Forslag til forbedring 21 (21)01 - Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 energienheder 2 kwh el 336,4 m³ naturgas kr. inkl. moms kr. 22 (13)01 - Efterisolering af etageadskillelse mod kælder 80,9 m³ naturgas 600 kr. 23 (27)04 Rum 19, 20 & 21 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. 20,0 m³ naturgas 200 kr. 24 Udskiftning af toiletter 6,40 m³ koldt brugsvand 300 kr. 25 (27)02 tilbygning Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. 34,5 m³ naturgas 300 kr. 26 D04 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i yderdøre 22,7 m³ naturgas 200 kr. 27 D01 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i yderdøre 17,3 m³ naturgas 200 kr. 28 (27)03 tilbygning Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. 70,0 m³ naturgas 500 kr. 29 D04 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i yderdøre 21,8 m³ naturgas 200 kr. 30 Rum 08 - Køkken - Installation af bevægelsesmelder 45 kwh el -2,7 m³ naturgas 70 kr. 31 D03 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i terrassedør 15,5 m³ naturgas 200 kr. 32 Rum 03 - WC - Installation af bevægelsesmelder 44 kwh el -2,7 m³ naturgas 33 Rum 15 - Lektier/hvilerum - Installation af bevægelsesmelder 44 kwh el -2,7 m³ naturgas 34 Rum 16 - Personale - Installation af bevægelsesmelder 44 kwh el -2,7 m³ naturgas 35 Rum 07 - Gang - Installation af bevægelsesmelder 87 kwh el -5,5 m³ naturgas 36 Rum 04 - Stue - Installation af bevægelsesmelder 43 kwh el -2,7 m³ naturgas 37 Rum 09 - Mellemgang - Installation af bevægelsesmelder 43 kwh el -2,7 m³ naturgas 68 kr. 68 kr. 68 kr. 200 kr. 66 kr. 66 kr. 38 V02 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 35,5 m³ naturgas 300 kr. 39 V02 - Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 35,5 m³ naturgas 300 kr.

22 SIDE 5 AF 16 Energimærkning nr.: Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 40 Rum 19 & 20 - WC - Installation af bevægelsesmelder 70 kwh el -4,5 m³ naturgas 41 (13)02 - Udførelse af nyt terrændæk 1 kwh el 108,2 m³ naturgas 42 Rum 17 - Gang - Installation af bevægelsesmelder 21 kwh el -0,9 m³ naturgas 43 Rum 21 - Garderobe - Installation af bevægelsesmelder 21 kwh el -0,9 m³ naturgas 200 kr. 800 kr. 35 kr. 35 kr. 44 (21)04 - Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 40,9 m³ naturgas 300 kr. 45 (13)03 tilbygning Udførelse af nyt terrændæk 51,8 m³ naturgas 400 kr. 46 (13)04 tilbygning Udførelse af nyt terrændæk 1 kwh el 101,8 m³ naturgas 800 kr. 47 (13)05 Rum 19 & 20 - Udførelse af nyt terrændæk 11,8 m³ naturgas 84 kr. 48 (21)02 tilbygning Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 49 (21)03 tilbygning Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 45,5 m³ naturgas 400 kr. 20,9 m³ naturgas 200 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningen er opført i 1955 og der er senere foretaget ombygninger. Forbrugstal er oplyst fra bygningsansvarlig i perioden til Varmeforbrug er ikke oplyst, da Regnbuen bliver forsynet med varme fra naturgaskedel i skole. Der er god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyst forbrug. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag (27)01 - Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 mm mineraluld.

23 SIDE 6 AF 16 Energimærkning nr.: (27)02 tilbygning Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Oplysninger iht. tegn (27)03 tilbygning Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 250 mm mineraluld. (27)04 Rum 19, 20 & 21 - Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 13: Forslag 23: Forslag 25: Forslag 28: (27)01 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. (27)04 Rum 19, 20 & 21 - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. (27)02 tilbygning Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. (27)03 tilbygning Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Ydervægge (21)01 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med 75 mm hulrum. Hulrummet er isoleret med lecanødder. (21)02 tilbygning Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. Oplysninger iht. tegn. 100.

24 SIDE 7 AF 16 Energimærkning nr.: (21)03 tilbygning Ydervægge er udført som ca. 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. Oplysninger iht. tegn (21)04 - Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med 75 mm hulrum. Hulrummet er isoleret med lecanødder. Der er udført let skeletvæg isoleret med 75 mm indvendig. Oplysninger iht. tegn Forslag 21: Forslag 44: (21)01 - Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. (21)04 - Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Forslag 48: (21)02 tilbygning Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende.

25 SIDE 8 AF 16 Energimærkning nr.: Forslag 49: (21)03 tilbygning Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Vinduer, døre og ovenlys V01 - Oplukkelige vindue 0,9x0,9m med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. V02 - Oplukkelige vinduer 1,4x1,5m med 1 ramme og sprosser. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. V03 - Oplukkelige vinduer 1,3x1,3m med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. V04 - Oplukkelige vindue 1,3x1,3m med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. D01 - Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. D02 - Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude. D03 - Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude. D04 - Yderdør og sideparti og med 1 rude i både dør og sideparti. Dør og sideparti er monteret med 2 lags termorude. Forslag 15, 16, V03 - Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 17, 18, 19 og 20: 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 26 og 29: Forslag 27: Forslag 31: Forslag 38 og 39: D04 - Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. D01 - Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. D03 - Udskiftning af 2 lags termoruder i terrassedør til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. V02 - Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Gulve og terrændæk

26 SIDE 9 AF 16 Energimærkning nr.: (13)01 - Etageadskillelse mod kælder vurderes at bestå af beton med strøgulve. Mellem strøer vurderes det at være isoleret med 50 mm mineraluld. (13)02 - Terrændæk vurderes at være udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen vurderes gulvet uisoleret. (13)03 tilbygning Terrændæk er udført med strøgulve og isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under strøgulv er isoleret med 150 mm letklinker gulvblokke. Oplysninger iht. tegn (13)04 tilbygning Terrændæk er udført med strøgulve og isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under strøgulv er isoleret med 190 mm letklinker gulvblokke. Oplysninger iht. tegn (13)05 Rum 19 & 20 - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Oplysninger iht. tegn Forslag 22: Forslag 41: Forslag 45: Forslag 46: (13)01 - Efterisolering af etageadskillelse mod kælder af beton med 100 mm opklæbet mineraluld på underside af betondæk. Alternativt kan isoleringsplader fastgøres mekanisk med specialplug. I overslag er ikke indregnet hvis tekniske installationer skal flyttes. (13)02 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. (13)03 tilbygning Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. (13)04 tilbygning Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes

27 SIDE 10 AF 16 Energimærkning nr.: med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Forslag 47: (13)05 Rum 19 & 20 - Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i ældre bygning i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Der er placeret 2 stk Airmaster vægventilatorer i bygning. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer mellembygning. Aggregat fabrikat Exhausto type VEX EVR11V/K med krydsvarmeveksler er placeret i Rum 18 - Redskabsrum. Bygningen anses for at være normal tæt. Ventilationskanaler vurderes som gennemsnit at have dimensionen 160 mm med en isoleringstykkelse på 40 mm. Kanalerne er placeret i Rum 18 - Redskabsrum. Varme Varmeanlæg Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er installeret i kælder under skolen, men leverer varmen til SFO. Fordelingssystem Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering.

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-464830-001 Energikonsulent: Ulrik A. Hovmand Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Christiansfeldvej 6A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003583-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 363 kwh el 154,5 m³ naturgas

Årlig besparelse i energienheder. 363 kwh el 154,5 m³ naturgas SIDE 1 AF 10 Adresse: Galstedvej 4 Postnr./by: 6541 Bevtoft BBR-nr.: 510-022470-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Sønderport 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Nellikevej 3 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-023907-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Ramten Hedevej 11 Postnr./by: 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-101618-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Bøndergårdene 24 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Hermans Vænge 48 Postnr./by: 4440 Mørkøv BBR-nr.: 316-023615-019 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

32.966 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

32.966 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Strucksalle 5 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Anemonevej 6 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-102048-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Haderslevvej 69a 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018577-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Fyrreparken 62 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-004024-014 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Skolevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-001752-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Lergård 191 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-023783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -134 kwh el 510,9 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -134 kwh el 510,9 m³ naturgas SIDE 1 AF 9 Adresse: Godthåbsvej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004930-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hadsundvej 002B 9575 Terndrup BBR-nr.: 840-004083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Rudolph Wulffs Gade 3 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.590 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.590 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Brøndumvej 5 Postnr./by: 9520 Skørping BBR-nr.: 840-004512-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Lergård 261 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-023682-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 23.050 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 23.050 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Bredstrupsgade 18 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Enebærvej 8 Postnr./by: 9530 Støvring BBR-nr.: 840-005528-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

148.382 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

148.382 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 20 Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-161136-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Skolevænget 19A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024480-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 205,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 205,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 9 Adresse: Vindegade 38 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-637140-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 8 Adresse: Bykrogen 1 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-456481-001 Energikonsulent: Keld B. Sørensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

53.476 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

53.476 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

Energimærke. Adresse: Lindhardsvej 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Lindhardsvej 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Lindhardsvej 6 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-012538-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolebakken 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-022856-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Bausager 008 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Bausager 008 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Bausager 008 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008440-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnehaven 1 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-517307-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Mågevænget 24 Postnr./by: 8340 Malling BBR-nr.: 751-323972-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 kwh el 804,0 Liter fuelolie 5 kwh el 1.865,0 Liter fuelolie

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 kwh el 804,0 Liter fuelolie 5 kwh el 1.865,0 Liter fuelolie SIDE 1 AF 18 Adresse: Bygaden 020 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-008948-001 Energikonsulent: Harry Olander Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1,12 MWh fjernvarme. 2,17 MWh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 1,12 MWh fjernvarme. 2,17 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Bergthorasgade 39 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-043924-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Markedspladsen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-014861-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Klostervej 11 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-651224-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Rebslagergade 16 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027526-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077378-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Gemmet 2 Postnr./by: 6261 Bredebro BBR-nr.: 550-000345-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestergade 3 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestergade 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Vestergade 3 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-008591-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12.440 kwh fjernvarme 508 kwh el 540 kwh fjernvarme 3.000 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12.440 kwh fjernvarme 508 kwh el 540 kwh fjernvarme 3.000 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Prins Christians Gade 17 Postnr./by: 8900 Randers C BBR-nr.: 730-016534-001 Energikonsulent: Frants Thaning Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

446.410 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

446.410 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Nørremarksvej 20 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Ternen 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025555-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Truust Gade 85 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002555-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Aspevej 10 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-042087-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rosenkildevej 29 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-023481-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Løkkevej 70 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-249116-001 Energikonsulent: Carl P. Adolph Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: 6300 Gråsten BBR-nr.: 540-006377-001 Energikonsulent: Henrik R. Sørensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Ville Heise Park 13 Postnr./by: 3450 Allerød BBR-nr.: 201-088445-001 Energikonsulent: Lars Lundsgaard Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Bavnehøjvej 31 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-010347-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere