Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 MANUAL ABSORBER-KØLESKABET til AUTOCAMPERE RM 6275L RM 6295L RM 6365L RM 6405L DK Dansk Typ C40 / 110 T.B. 04/02

2 Dometic GmbH Ret til ændringer forbeholdes - Trykt i Tyskland Opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt. Hvis du giver apparatet videre til andre, bedes du også give denne brugsanvisning med. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING SIKKERHEDSFORSKRIFTER Advarsels- og sikkerhedsmeddelelser Kølemiddel GARANTI OG KUNDESERVICE Transportskader MODELBESKRIVELSE VEJLEDNING TIL KØLESKABET Rengøring Sådan bruger du køleskabet Sådan slukker du for køleskabet Afrimning Opbevaring af madvarer Frysning af isterninger Dørtætning Vinterdrift Belysning Udskiftning af frontplade Placering af hylden Ændring af dørens åbningsretning Fejlfinding Vedligehold Miljømæssige henvisninger Bortskaffelse Energibesparende tips Tekniske data Konformitetserklæring INSTALLERINGSVEJLEDNING Installering Trækfri installering Ventilation og udsugning Installering af ventilationssystemet Fastgørelse af køleskabet Indbygningsniche Røggasudsugning Gastilslutning Elektrisk tilslutning 27 3

4 INDLEDNING Med Dometic Absorber køleskabet har du truffet et glimrende valg. Vi er sikre på, at du vil blive fuldt tilfreds med dit nye køleskab i enhver henseende. Køleskabet, der arbejder lydløst, lever op til høje kvalitetsstandarder og garanterer en effektiv udnyttelse af ressourcer og energi i hele sin levetid, lige fra produktion til brug og bortskaffelse. Læs omhyggeligt installerings- og betjeningsvejledningen, før du begynder at bruge køleskabet. Køleskabet er beregnet til installering i fritidskøretøjer såsom campingvogne og autocampere. Køleskabet er godkendt til dette formål jvnf. EUs gasdirektiv 90/396/EEC. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Advarsels- og sikkerhedsmeddelelser Fare OBS! Ÿ Brug aldrig åben ild til at kontrollere apparatet for utætheder. Ÿ Beskyt børn! Når køleskabet bortskaffes, fjernes alle køleskabsdøre, og hylden efterlades i køleskabet. Dette forhindrer, at børn kan blive låst inde og blive kvalt ved et uheld. Ÿ Hvis du kan lugte gas: - luk låsetappen på gasforsyningen og ventilen på cylinderen. - åbn vinduerne og forlad rummet. - tænd ikke for noget elektrisk udstyr. - sluk åben ild. Ÿ Åbn aldrig absorptionsaggregatet; det står under højtryk. Ÿ Arbejde på gas-, røggasudsugnings- og elektriske komponenter må kun udføres af autoriserede fagfolk. Ÿ Driftstrykket skal svare til angivelserne på køleskabets typeskilt. Ÿ Sammenlign driftstrykdataene på typeskiltet med dataene på trykovervågningen på cylinderen med flydende gas. Ÿ Cylindre med flydende gas må kun udskiftes af fagfolk. Ÿ Køleskabet må ikke køre på gas ombord på færger. Ÿ Afdækningen udgør en elektrisk sikkerhed og må kun fjernes ved hjælp af værktøj. Ÿ Apparatet må ikke udsættes for regn. Ÿ Køleskabet kan ikke anvendes til korrekt opbevaring af medikamenter. 2.2 Kølemiddel Som kølemiddel anvendes ammoniak. Det er en naturlig sammensætning, der også bruges i rengøringsmidler (1 l salmiakrengøringsmiddel indeholder op til 200 g ammoniak - ca. dobbelt så meget, som der anvendes i køleskabet). Der anvendes natriumchromat til korrosionsbeskyttelse (i en koncentration på mindre end 2% i kølervæsken). I tilfælde af utætheder (som let konstateres i form af en ubehagelig lugt): Ÿ sluk for køleskabet. Ÿ udluft rummet grundigt. Ÿ kontakt kundeserviceafdelingen. 4

5 GARANTI OG KUNDESERVICE Garantibestemmelserne er i henhold til EU direktiv 44/1999/CE samt det i lovgivningen pålagte. Kontakt vores kundeserviceafdeling vedrørende garanti eller anden service. Skader, der er opstået som resultat af fejlagtig brug, er ikke omfattet af garantien. Garantien dækker ikke ved ændringer på køleskabet eller brug af andre dele end originale Dometic-dele; garantien dækker ikke, hvis installerings- eller betjeningsvejledningen ikke er fulgt, og vi påtager os intet ansvar herfor. Hos kundeserviceafdelingen kan der bestilles dele til levering i hele Europa. Når du kontakter kundeserviceafdelingen, bedes du oplyse model og produktnummer samt MLC-kode, hvis en sådan forefindes. Disse oplysninger fremgår af typeskiltet inde i køleskabet Transportskader Når emballagen er fjernet, kontrolleres det, om køleskabet har fået transportskader. Alle transportskader skal meddeles til speditøren senest syv dage efter levering af varen. MODELBESKRIVELSE f.eks. RM 6275 L L med belysning Refrigerator Mobil / Mobilt absorberkøleskab AES (automatisk system til valg af energi) VEJLEDNING TIL KØLESKABET Rengøring Før køleskabet tages i brug, tilrådes det at rengøre det både indvendigt og udvendigt. Ÿ Brug en blød klud og lunkent vand med et mildt rengøringsmiddel. Ÿ Skyl derefter køleskabet med rent vand, og tør det omhyggeligt af. Ÿ Fjern støv fra køleenheden en gang om året med en børste eller en blød klud. OBS! Undgå forringelse af materialerne: Ÿ Brug ikke sæbe eller hårde, slibende eller sodabaserede rengøringsmidler. Ÿ Lad ikke dørtætningen komme i berøring med olie eller fedt. 5

6 5.2 Sådan tænder du for køleskabet Ÿ Køleskabet er helt lydsvagt, når det kører. Ÿ Når maskinen første gang tages i brug, kan der fremkomme en lugt, som forsvinder efter nogle få timer. Sørg for grundig ventilation af alle opholdsrum. Ÿ Frostboksen skal være kold ca. en time efter, at der er tændt for køleskabet. Ÿ Det tager flere timer, før køleskabet har nået sin driftstemperatur Displaymodul A B D C E A = hovedkontakt on/off B = AES operating display grøn: køleskabet køler røde blink: køleskabet køler ikke C = lysdiode for underspænding, gul D = temperaturindstillingssensor E = temperaturindstillingsdisplay Bemærk: Køleskabet er udstyret med et automatisk system til valg af energi (AES). Når køleskabet er tændt, vælger AES automatisk en af de tre strømforsyninger V, 12 V eller flydende gas. Det elektroniske styresystem sikrer automatisk, at køleskabet drives på den mest hen sigtsmæssige af de tre måder. Prioritet: 1) 230 V 2) 12 V 3) flydende gas AES-køleskabet kræver en ekstra, konstant 12 V-strømforsyning for at kunne drive det elektroniske styresystem. Det kan ikke køre på 24 V fra motoren. 6

7 5.2.2 Sådan tænder du for køleskabet Ÿ Køleskabet må kun køre på flydende gas (propan, butan). 1. Åbn gascylinderens ventil 2. Åbn stophanen til gasforsyningen. A B 3. Tryk på hovedkontakten (A). AES-driftspanelet (B) lyser grønt. E D 4. Indstil den ønskede køleskabstemperatur med sensoren (D). Lysdioderne (E) viser den valgte termostatindstilling Gasdrift Ÿ Det er tilladt at lade køleskabet køre på gas, mens man kører (undtagen i Frankrig og Australien). Ÿ Det er ikke tilladt at lade køleskabet køre på gas under ophold på tankstationer. Ÿ Køleskabet må kun køre på flydende gas (propan, butan). Gasdrift vælges under følgende omstændigheder: Ÿ Når der ikke er strøm til rådighed. Ÿ Når køretøjets generator ikke kører. Ÿ Når netspændingen er mindre end 200 V, eller batterispændingen mindre end 11 V. Hvis systemet vælger gasdrift, aktiveres tændingen automatisk. Gassen strømmer til brænderen og tændes af den elektroniske genantænder. Hvis flammen blæses ud (f.eks. af et vindstød), reagerer genantænderen omgående og antænder gassen igen. Når køleskabet bruges første gang, samt efter udskiftning af gascylinderen, kan gasrøret indeholde luft. Ved at lade køleskabet køre kortvarigt sammen med andet gasdrevet udstyr (f.eks. et komfur) fjernes luften fra gasrørene. Gassen antændes derefter uden forsinkelse. 7

8 5.2.4 Gasfejl A B I tilfælde af gasfejl (f.eks. tom gascylinder) blinker der en rød lampe på AES-driftspanelet (B). Køleskabet køler ikke! Fejlfinding: 1. Sæt hovedkontakten (A) på "off". 2. Er der stadig gas i gascylinderen? 3. Er gascylinderens ventil åben? 4. Er den indenbords stophane åben? 5. Sæt hovedkontakten (A) på "on". AES forsøger at genantænde gassen efter ca. 10 sekunder. Hvis AES-driftsdisplayet (C) begynder at blinke rødt igen efter ca. 30 sekunder, er gasfejlen ikke fjernet (f.eks. luft i gasrøret). 6. Sluk kortvarigt for køleskabet, og tænd for det igen på hovedkontakten (A). Gentag dette 3-4 gange for at fjerne luften i gasrørene. Hvis dette ikke hjælper, kontakt da en af vore kundeserviceafdelinger. Hvis der opstår en fejl under gasdrift, og denne ikke opdages før køleskabet skifter til f.eks. 230 V på basis af prioritering, lyser AES-lysdioden (B) grønt igen, hvis kølefunktionen er reaktiveret. Men næste gang der skiftes til gasdrift, vises fejlen endnu en gang, og gasdriften starter ikke, da loven ikke tillader automatisk nulstilling af køleskabet V-drift Hvis der er tilstrækkelig spænding (mere end 200 V), vælges denne strømkilde som den første. Også til dette valg er den løbende forsyning af 12 V nødvendig for, at det elektriske styresystem kan køre. 12 V-drift AES vælger kun 12 V-drift, hvis køretøjets motor er i gang, og der er en spænding på mere end 11 V (dette registreres via den elektroniske "D+"-forbindelse). 8

9 5.2.7 Omkobling / tidsforsinkelser Der er nogle indbyggede tidsforsinkelser, når der skiftes mellem energivalgene. omgående omgående 230V ca. 20Sek. omgående Gas 15 min. (se optankningsstop) ca. 20Sek. 12V Optankningsstop: For at forhindre utilsigtet omkobling til gasdrift under optankning starter det elektroniske AES-system først køleskabets gasdrift, efter at motoren har været slukket i 15 min. Brug af åben ild er ikke tilladt på servicestationer. Hvis optankningen varer længere end 15 min., skal der slukkes for køleskabet på hovedkontakten (A) Underspændingsdrift Hvis den elektriske spænding til 230 V- eller 12 V-drift ikke er tilstrækkelig til, at køleskabet kan køle, skifter AES til gasdrift. Denne tilstand vises ved, at lysdioden for underspænding (C, gul) lyser. Hvis der er valgt gasdrift på grund af underspænding, fortsætter køleskabet med at køre på gas i 30 min. for C at forhindre, at der hele tiden skiftes frem og tilbage mellem driftsfunktionerne. Efter 30 minutters gasdrift kontrollerer det elektroniske system med jævne mellemrum den tilgængelige spænding. Hvis spændingen igen er tilstrækkelig, skifter køleskabet tilbage til 230 V eller 12 V, afhængig af omstændighederne. Sådan slukker du for køleskabet 2. Fastgør døren med dør stopperen. Døren står nu let åben for at forhindre, at der dannes mug inde i køleskabet. 1. Sæt hovedkontakten (A) på "off". Frakobling af gasdrift Hvis køleskabet ikke skal bruges i en længere periode, skal der lukkes for den indenbords stophane og cylinderventilen. 9

10 5.4 Afrimning Med tiden dannes der rim på køleribberne. Når rimlaget er ca. 3 mm tykt, skal køleskabet afrimes. 1. Sluk for køleskabet som beskrevet i afsnit "Sådan slukker du for køleskabet". 2. Tag isterningbakken og madvarerne ud. 3. Lad køleskabsdøren stå åben. 4. Efter afrimning (når frostboksen og køleribberne er fri for rim) tørres kabinettet af med en klud. 5. Brug en klud til at suge vandet op fra frostboksen. 6. Tænd for fryseren igen som beskrevet under pkt. "5.2". Rimlaget må aldrig fjernes med vold, og afrimningen må ikke fremskyndes ved hjælp af en varmekilde Bemærk: Smeltevandet i køleskabets hovedrum løber ned i en dertil beregnet beholder på bagsiden af køleskabet. Derfra fordamper vandet Opbevaring af madvarer Ÿ Opbevar altid madvarer i lukkede beholdere, alufolie eller lignende. Ÿ Sæt aldrig varm mad i køleskabet; lad den køle af først. Ÿ Produkter, der kan afgive flygtige, brandbare gasser, må ikke opbevares i køleskabet. Den to-stjernede frostboks (maks. -12 C) er velegnet til at lave isterninger i samt til kortvarig opbevaring af frosne madvarer. Den er ikke egnet til indfrysning af madvarer. Frysning af isterninger Isterninger fryses bedst i løbet af natten. Om natten har køleskabet mindre at lave og dermed flere reserver. 1. Fyld isterningbakken med drikkevand. 2. Sæt isterningbakken i fyserrummet. Brug kun drikkevand! 5.7 Dørtætning Ventilationsläge: 10

11 5.8 Vinterdrift 1. Kontroller, at ventilationsgitteret og udsugningen ikke er blokeret af sne, blade eller lignende. Nederste ventilationsgitter Øverste ventilationsgitter med udsugning 2. Når den omgivende temperatur falder til under 8 C, skal vinterafdækningen monteres. Den beskytter køleskabet mod for kold luft. 3. Sæt afdækningen på, og fastgør den. Det anbefales endvidere, at vinterafdækningen monteres, når køretøjet ikke anvendes i en længere periode. 5.9 Belysning Udskiftning af pærer Fjern afdækningen. 2. Tag den defekte pære ud. 3. Sæt en ny pære i. Bemærk: Til 12 V jævnstrøm: 1 pære på 12 V, 1,5 W 4. Klem afdækningen på igen. Kontakt venligst Dometic kundeservice vedrørende udskiftning af pærer. 11

12 5.10 Udskiftning af frontplade 1. Åbn døren, og skru hængselskruen løs. 2. Tag døren af ved at trække den opad. 3. Skru den indvendige afdækningsliste af (3 skruer). 4. Fjern frontpladen, og sæt en ny lade i. 5. Skru den indvendige afdækningsliste på igen. 6. Sæt døren på igen. 7. Spænd hængselskruen. Panelet skal have følgende mal (mm): Model Højde Bredde Tykkelse RM /-1 453,5+1 3,2 RM /-1 453,5+1 3,2 RM /-1 491,5+1 3,2 RM /-1 491,5+1 3, Placering af hylder Afmontering: Forreste og bageste sikringsbeslag løsnes. 2. Skub hylden til venstre, og løft op i den for at tage den ud. Hylden monteres i omvendt rækkefølge. 12

13 5.12 Ændring af dørens åbningsretning DET ER IKKE ALTID MULIGT AT VENDE DØREN, NÅR KØLESKABET ER INSTALLERET. 1. Åbn døren, skru hængselskruen ud, og opbevar den i nærheden. 2. Tag døren af ved at løfte den opad Sæt døren på. 10. Skru hængselskruen i igen. 13

14 5.13 Fejlfinding Før du ringer til kundeserviceafdelingen, kontroller da følgende: 1. At instruktionerne i afsnittet "Sådan tænder du for køleskabet" er fulgt. 2. At køleskabet står i plant. 3. At køleskabet kan bruges med den strømkilde, der er til rådighed. Problem 1: Køleskabet kan ikke køre på gas. Mulig årsag a) Gascylinderen er tom. b) Er lukkeanordningen åben? Afhjælpning a) Skift gascylinder. b) Åbn lukkeanordningen. Problem 2: Køleskabet kan ikke køre på 12 V. Mulig årsag a) Den indenbords sikring er defekt. b) Batteriet er fladt. Afhjælpning a) Monter en ny sikring. b) Test og oplad batteriet. Problem 3: Køleskabet køler ikke tilstrækkeligt. Mulig årsag a) Utilstrækkelig ventilation til køleskabet. b) Termostaten står for lavt. c) Der er for meget rim på kondensatoren. d) Midlertidig opbevaring af for mange varme madvarer. Afhjælpning a) Kontroller, at ventilationsgitteret ikke er tildækket. Kontroller, om køleskabet er korrekt installeret (installationsvejledningen). b) Skru op for termostaten. c) Kontroller, at køleskabets dør lukker tæt. d) Lad madvarerne køle af først Vedligehold Ÿ Arbejde på gasudstyr og elektrisk udstyr må kun udføres af autoriserede fagfolk. Det anbefales, at den slags arbejde udføres af et autoriseret kundeservicecenter. Ÿ Jvnf. gældende regler skal gasudstyr og det tilhørende udsugningssystem til røggas kontrolleres, før det anvendes første gang, og derefter hvert andet år. Endvidere skal apparater, der bruger flydende gas, kontrolleres en gang om året af et autoriseret kundeservicecenter jvnf. "Tekniske regler DVGW Worksheet G607/G608 (EN1949)". Der skal udstedes et certifikat efter en sådan kontrol. Det er brugerens ansvar at sørge for, at denne kontrol udføres. Ÿ Gasbrænderen skal renses efter behov, dog mindst en gang om året. 14

15 Miljømæssige henvisninger Køleskabe, der er fremstillet af Dometic Siegen GmbH, indeholder ikke freon. Der anvendes ammoniak (en naturlig sammensætning af brint og kvælstof) som kølemiddel i køleskabet. Der anvendes cyklopentan, der ikke skader ozonlaget, som drivmiddel i produktionen af PU-skummet til isolering. Bortskaffelse For at sikre, at den genanvendelige emballage genbruges, skal den sendes til det normale genbrugssted. Ved bortskaffelse afleveres køleskabet til en genbrugsstation, der sikrer genbrug af de genanvendelige komponenter og en hensigtsmæssig bortskaffelse af de resterende. Anvend et passende bortskaffelsesfirma med henblik på miljøvenlig aftapning af kølemidlet fra alle absorberkøleskabets enheder. Energibesparende tips Ÿ Ved en omgivende temperatur på ca. 25 C er det tilstrækkeligt at stille køleskabets termostat i midterstilling (både for gas og netspænding). Ÿ Opbevar altid varer, der allerede er kølet ned, når det er muligt. Ÿ Stil ikke køleskabet i direkte sollys. Ÿ Sørg for en uhindret luftstrøm til køleenheden. Ÿ Afrim køleskabet regelmæssigt. Ÿ Åbn kun døren kortvarigt, når der tages varer ud af køleskabet. Ÿ Installer og tænd for køleskabet ca. 12 timer før, der lægges varer i det. 15

16 5.18 Tekniske data Model Mål Bruttokapacitet Anvendelig Tilslutningsværdier * El--/gasforbrug Nettovægt Kabinet H x B x D (mm) incl. fryserrum kapacitet i Netstrøm/batteri på 24 timer med dybde incl. dør frostboksen trappe RM x486x lit. 9,5 lit. 125W / 120W ca.2,5kwh / 270g 27kg X RM x525x lit. 10,5 lit. 125W / 120W ca.2,5kwh / 270g 28kg X RM x486x lit. 9,5 lit. 135W / 130W ca.2,6kwh / 270g 29kg RM x525x lit. 10,5 lit. 135W / 130W ca.2,6kwh / 270g 30kg Ret til tekniske ændringer forbeholdes. *Gennemsnitsforbrug målt ved en gennemsnitlig omgivende temperatur på 25 C jvnf. ISO-standard. 16

17 5.19 Konformitetserklæring 17

18 INSTALLERINGSVEJLEDNING Når køleskabet installeres, skal de tekniske og administrative bestemmelser i det land, køretøjet først anvendes i, overholdes. I Europa skal f.eks. gasapparater, kabellægning, installering af gascylindre samt godkendelse og kontrol for utætheder være i overensstemmelse med DIN EN 1949 for udstyr med flydende gas til brug i køretøjer. Installering Køleskabet og dets røgudsugning skal installeres på en sådan måde, at det til enhver tid er tilgængeligt med henblik på service, og det skal være nemt at flytte og installere det. Køleskabet må kun installeres af autoriserede fagfolk. Installering og tilslutning af køleskabet skal ske i overensstemmelse med de følgende seneste tekniske bestemmelser: El-installationen skal vã re i overenstemmelse med de nationale bestemmelser (EN for Europa). Gas-installationen skal vã re i overenstemmelse med de nationale bestemmelser. Tekniske bestemmelser, flydende gas (TRF 1996) Tekniske bestemmelser, DVGW Worksheet G 607 (DIN EN 1949) Tekniske bestemmelser, EN 732 Lokale krav og byggetilsynets krav Køleskabet skal installeres på en sådan måde, at det er afskærmet mod for kraftig varmestråling. For kraftig varme reducerer køleskabets ydeevne og øger dets energiforbrug. Hvis apparatet ikke installeres fagligt korrekt, vil det kunne indskrænke producentens garantiydelse Installering i siden af campingvognen Hvis køleskabet skal installeres i den side af køretøjet, hvor indgangen er placeret, er det vigtigt at kontrollere, at ventilationsgitteret ikke dækkes, når campingvognens dør står åben (Fig. 1, afstand mellem dør og ventilationsrist min. 25 mm). I modsat fald vil luftcirkulationen blive forringet, hvilket medfører dårligere køling. Campingvognens dørside er ofte udstyret med en markise, der hindrer udledningen af røg og varme via ventilationsgitteret (så køleevnen reduceres). Fig.1 Ventilationsgitteret er ikke blokeret: OK 18

19 6.1.2 Installering bag i campingvognen Installering bag i campingvognen er ofte den dårligste placering, fordi der ikke altid kan opnås en optimal luftcirkulation (f.eks. er det nederste ventilationsgitter ofte dækket af køretøjets kofanger eller baglygter (fig. 2.) Dermed kan køleskabet ikke opnå maksimal køleevne. Ventilationsgitteret er ikke blokeret: OK Fig.2 En anden populær variation ved installering bag i campingvognen er en sideværts installering af ventilationsgitrene til og fra køleskabet (B, fig. 3). Luft-/varmecirkulationen er meget begrænset med det resultat, at varmevekslerne (kondensator, absorber) ikke længere kan køles tilstrækkeligt. Der opnås også en dårlig luftcirkulation, hvis man vælger at installere ventilationsgitrene i gulvet (C, fig. 3). Fig.3 Den maksimale køleevne kan ikke opnås. Hvor man end vælger at installere køleskabet, skal der være fri luftcirkulation til og fra køleskabet som beskrevet i pkt

20 6.2 Trækfri installering Køleskabe i campingvogne, autocampere og andre køretøjer skal installeres trækfrit. Det betyder, at luften til forbrændingsflammen ikke kommer fra opholdsarealet, og at det forhindres, at der trænger røggas ind i opholdsarealet (hhv. G 607 og DIN EN 1949) FORSLAG 1: Monter læbetætninger (A) i installeringsnichen i bunden og i hver side. Indsæt afladepladen (B), der er forsynet med enæbetætninger (A) af robust, brandsikkert materiale, i installeringsnichen (se fig. 1). Indsæt afladepladen (B) på en sådan måde, at den varme luft kan komme ud i det fri via ventilationsgitteret. Fastgør afladepladen til campingvognens væg, ikke til køleskabet! Derudover skal afladepladen (B) med æbetætninger (A) lukke køleskabet af mod opholdsarealet (se fig. 1). Kontroller, at køleskabet er installeret plant i nichen. FORSLAG 2: En anden mulighed er at udstyre køleskabet med en kappe (A). Kappen (A) skal fastgøres til campingvognens væg, ikke til køleskabet. Sæt tætningslister i kappens bund og sider. Til sidst skubbes køleskabet ind i kappen fra forsiden. Begge installeringsmåder gør det nemt at tage køleskabet ud og installere det i forbindelse med servicearbejde. Hulrummet mellem campingvognens væg og køleskabet er nu lukket af fra opholdsarealet. På den måden kan der ikke trænge røggas ind i opholdsarealet. Et specielt udsugningssystem til røggas er ikke nødvendigt til trækfri installering. Røggassen kommer ud i det fri via det øverste luftcirkulationsgitter. Til denne installeringsmetode anbefales det, at der anvendes samme ventilationsgitter foroven og forneden (L200) uden et udsugningssystem til røggas. 20

21 I så tilfælde må den øverste vinterafdækning ikke bruges ved gasdrift! Hvis der trods den trækfri installering ønskes en røggasskorsten, skal L100 ventilations- og udsugningssystemet indbygges i den øverste ventilationsåbning. Installering af røggasskorsten: Se pkt Til afvigelser skal der indhentes accept fra producenten. 6.3 Ventilation og udsugning En perfekt installering er af afgørende betydning for korrekt drift, da der af fysiske årsager sker en opbygning af varme bag på køleskabet; denne varme skal føres ud i det fri. Ved høje omgivende temperaturer kan der kun opnås fuld køleevne ved hjælp af tilstrækkelig ventilation og udsugning mm 15-20mm Uden trin Med trin Udluftningen af aggregatet sker via to åbninger i campingvognens væg. Den friske luft kommer ind forneden, varmes op og strømmer ud via det øverste ventilationsgitter (skorstenseffekt). Det øverste ventilationsgitter skal anbringes så højt over kondensatoren (A) som muligt. For at opnå de bedste resultater anbefales det, at højden "X" skal være mindst 110 mm. Det nederste ventilationsgitter skal være i niveau med køretøjets gulv, så eventuelle udslip af gas - der er tungere end luft - kan komme direkte ud i det fri. Hvis et sådant arrangement ikke er muligt, skal der laves et hul på 40 mm i diameter i gulvet i nichen, så evt. gasudslip kan komme ud i det fri. Ventilationsgitrene skal have en fri tværsnitsflade på mindst 250 cm². Dometic anbefaler, at L100/L200 absorptionsventilations- og udsugningssystemet anvendes. Det øverste ventilationssystem (L100) består af en indbygningsramme (R1640), et ventilationsgitter med udsugning (A1620) og vinterafdækning (WA120). Det nederste ventilationssystem (L200) består også af en indbygningsramme (R1650), et ventilationsgitter (A1630, men uden udsugning) og vinterafdækning (WA130). 21

22 6.4 Installering af ventilationssystemet For at installere ventilationsgitrene skal der udskæres to rektangler (451 mm x 156 mm) i køretøjets ydervæg (se pkt. 6.3 vedrørende udskæringernes placering). 1. Indbygningsrammen skal tætnes, så den bliver vandtæt. 2. Sæt rammen ind, og skru den fast. 3. Sæt ventilationsgitteret i. 4. Lås ventilationsgitteret fast. 5. Klem udsugningsenheden på plads (kun på øverste ventilationssystem L100). 6.5 Fastgørelse af køleskabet I køleskabets sidevægge er der fire plastikbøsninger med skruer til fastgørelse af køleskabet. Sidevæggene eller listerne, der er anbragt til fastgørelse af køleskabet, skal placeres på en sådan måde, at skruerne bliver siddende, også under øget belastning (under kørsel). Skru altid skruerne i gennem de medfølgende bøsninger; ellers kan konstruktionselementer, der sidder inde i skummet, såsom kabler etc. blive beskadiget. Når køleskabet står på sin endelige plads, fastgøres skruerne i nichens væg gennem køleskabets metal kabinet. 22

23 6.6 Indbygningsniche Køleskabet skal installeres trækfrit i en niche. Nichen mål er angivet herunder. Trinnet (A) er kun nødvendigt til kabinetter med et trin. Skub køleskabet så langt ind i nichen, at den forreste kant af kabinettet flugter med nichens forkant. Lad der være en afstand på mm mellem nichens bagvæg og køleskabet. Nichens gulv skal være plant, så køleskabet nemt kan skubbes ind på plads. Gulvet skal være solidt nok til at kunne bære vægten af køleskabet. Kontroller, at køleskabet er installeret plant i nichen. Nichens mål: Nichens bredde = B Nichens bredde = B Model Højde H Bredde B DybdeT Højde HSt Dybde TSt RM mm 490 mm 515 mm 220 mm 235 mm RM mm 529 mm 515 mm 220 mm 235 mm RM mm 490 mm 515 mm - - RM mm 529 mm 515 mm

24 6.7 Røggasudsugning Røggasudsugningen skal placeres på en sådan måde, at den suger alle forbrændingsprodukter ud til et område, der ligger helt uden for opholdsarealet. Røggas skal altid udsuges i opadgående retning for at undgå kondensdannelse. Hvis apparatet ikke installeres fagligt korrekt, vil det reducere køleeffekten og indskrænke garantiydelsen Montering af en røggaskanal i det øverste ventilationsgitter min. 10 mm max. 20 mm 1. Sæt T-stykket (E) på adapteren (F) hhv. udblæsningsrøret (K), og fastgør det med skruen (G). Kontroller at varmefordeleren (H) er korrekt anbragt. 2. Sæt udblæsningrøret med afdækningspladen (C) gennem den relevante åbning i rammen (I), og tilslut det til T-stykket. Afkort om nødvendigt udblæsningsrøret (C) til den påkrævede længde. 3. Sæt ventilationsristen (D) i indbygningsrammen (I), og fastgør den med låsehåndtaget på venstre side af risten. 4. Sæt hætten (B) på udblæsningsrøret (C). 5. Sæt udsugningsindsatsen (A) ind i ventilationsgitteret (D). Denne type røggasudsugning gør det muligt at bruge vinterafdækningen. 24

25 6.7.2 Separat røggasudsugning min. 10 mm max. 20 mm Udskæring: 80 mm høj 40 mm bred 1. Udskær en rektangel på 80 mm x 40 mm i campingvognens ydervæg. Placeringen af udskæringen skal passe til køleskabsmodel og installeringsforhold. 2. Sæt T-stykket (E) på adapteren (F) hhv. udblæsningsrøret (K), og fastgør det med skruen (G). Kontroller, at varmefordeleren (H) er korrekt anbragt. 3. Før udblæsningsrøret (C) gennem åbningen. 4. Tilslut udblæsningsrøret (C) til T-stykket (E). Afkort om nødvendigt udblæsningsrøret (C) til den påkrævede længde. 5. Fyld udskæringen op med brandsikkert materiale (f.eks. rockwool). 6. Skru fastholdelsespladen (D) på plads. 7. Sæt hætten (B) på udblæsningsrøret (C). 8. Skru yderpladen (A) på. 6.8 Gastilslutning Ÿ Bestemmelserne nævnt i pkt. 6.1 skal overholdes. Ÿ Når køleskabet kører på gas, må der kun anvendes flydende gas (propan/butan) - brug under ingen omstændigheder bygas eller naturgas (EN 27418). Ÿ Der skal tilsluttes en fast, forudindstillet trykregulator til cylinderen med flydende gas i overensstemmelse med EN Ÿ Trykregulatoren skal være i overensstemmelse med det driftstryk, der er angivet på køleskabets typeskilt. Driftstrykket svarer til standardtrykket i det pågældende land (EN 1949, EN 732). Ÿ Et køretøj må kun have ét tilslutningstryk. En plade, der altid tydeligt og klart henviser til driftstrykket, skal anbringes fuldt synligt på det sted, hvor gascylinderen er installeret. Ÿ Gastilslutningen (A) til køleskabet installeres fast og spændingsløst ved hjælp af rørforbindelser, og de skal være fast forbundet med køretøjet (en slangeforbindelse er ikke tilladt). Ÿ Gastilslutningen til køleskabet sker ved hjælp af ermeto-forskruning L8, DIN ST, der er i overensstemmelse med DVGW hhv. EN

26 Gastilslutningen må kun udføres af autoriserede fagfolk. Efter korrekt installering skal autoriserede fagfolk udføre en lækagetest og en flammetest i overensstemmelse med Worksheet G607 hhv. EN Der skal udstedes et testcertifikat. SW 17 SW 14 * autoriserede fagfolk Autoriserede fagfolk er godkendte eksperter, der i kraft af deres uddannelse og viden kan garantere, at lækagetesten er korrekt udført. Køleskabet skal være udstyret med en afbryder (C) i tilførselsledningen, så tilførslen kan stoppes. En sådan afbryder skal være let tilgængelig for brugeren. C Standardtrykket Gas I 3P(30) I 3P(37) I3P(50) I3+ I 3B/P(50) I 3B/P(30) mbar BE X DK X DE X X FI X FR X GR X X IE X X IS X IT X LU X X NL X X NO X AT X X PT X X SE X CH X X ES X UK X X 26

27 Elektrisk tilslutning Den elektriske installering må kun udføres af autoriserede fagfolk. Forbindelseskablerne skal lægges på en sådan måde, at de ikke kommer i kontakt med køleskabets/brænderens varme komponenter eller skarpe kanter. El-installationen skal vã re i overenstemmelse med de nationale bestemmelser. Tilslutning til netstrøm Strømforsyningen skal ske via et korrekt jordet stik eller en direkte forbundet jordet forbindelse. Såfremt der bruges en stikkontakt til nettilslutning, skal stikkontakten være frit tilgængelig. Det tilrådes at lade den indgående strømforsyning gå gennem en automatisk indenbords sikring. Strømkablet skal lægges på en sådan måde, at det ikke kommer i kontakt med køleskabets/brænderens varme komponenter eller skarpe kanter. Hvis ledningen til strømmen er beskadiget må dette udskiftes af Dometic's serviceorganisation eller af autoriseret personale, for at undgå nogen farer V- og "D+"-forbindelser 12 V-forbindelsen er vist i det medfølgende diagram. Forbindelserne (+12 V) og (-) skal så vidt muligt tilsluttes opholdsarealets batteri (eller eventuelt køretøjets batteri). Forbindelsen må ikke kunne etableres med tændingslåsen. Det er ikke tilladt at lade den negative leder gå over chassiset. Der må ikke være en variometeromkobling i tilførselsledningen. Alle forbindelser skal fastgøres med skruer eller loddes for at minimere spændingsfald ved tilslutningspunkterne. (+)-forsyningslinien skal monteres med en 20 A-sikring. Pol D+ skal tilsluttes den tilsvarende pol på køretøjet (generatorsignal, når motoren kører). Tværsnitsareal for kabler Der går ingen kraftig strøm gennem "D+"-forbindelsen; det er derfor ikke nødvendigt at bruge et særligt stort tværsnitsareal til denne forbindelse (ca. 1 mm²). For at sikre, at køleskabet fungerer uden problemer, skal 12 V-forbindelserne (+) og (-) etableres med en 6 mm² ledning. 27

28 6.9.3 Ledningsdiagram 28

29 Dometic GmbH In der Steinwiese 16 D Siegen Tel.: +49-(0) 271 / Fax: +49-(0) 271 /

MANUAL ABSORBER-KØLESKABET til CAMPINGVOGN og AUTOCAMPERE RM 6270 (L) RM 6271 (L) RM 6290 (L) RM 6291 (L) RM 6360 (L) RM 6361 (L) RM 6400 (L) RM 6401 (L) DK Dansk Typ C40 / 110 T.B. 04/02 Dometic GmbH

Læs mere

BRUGSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING ABSORBER-KØLESKABET til CAMPINGVOGN og AUTOCAMPERE RM 6270 (L) RM 6271 (L) RM 6290 (L) RM 6291 (L) RM 6360 (L) RM 6361 (L) RM 6400 (L) RM 6401 (L) RM 7270 (L) RM 7290

Læs mere

BRUKSANVISNING RM 6290 (L) RM 6291 (L) RM 6401 (L) RM 7270 (L) RM 7290 (L) RM 7360 (L) RM 7370 (L) RM 7400 (L) RM 7540 (L) RM 7550 (L)

BRUKSANVISNING RM 6290 (L) RM 6291 (L) RM 6401 (L) RM 7270 (L) RM 7290 (L) RM 7360 (L) RM 7370 (L) RM 7400 (L) RM 7540 (L) RM 7550 (L) BRUGSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING ABSORBER-KØLESKABET til AUTOCAMPERE RM 6290 (L) RM 6291 (L) RM 6401 (L) RM 7270 (L) RM 7290 (L) RM 7360 (L) RM 7370 (L) RM 7400 (L) RM 7540 (L) RM 7550 (L) Notér disse

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

BRUGSNVISNING INSTLLTIONSNVISNING BSORBER-KØLESKBET til UTOCMPERE RM 7601 L RM 7605 L RM 7651 L RM 7655 L Notér disse data her: Model nummer... Produktets nummer... Serie nummer... DK NO FI SE Dansk Suomi

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere