Kirkemusik Nyt. Nr Årsafslutning. Kirkeministeren på besøg. Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2012. Årsafslutning. Kirkeministeren på besøg. Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad"

Transkript

1 Kirkemusik Nyt Nr Årsafslutning Kirkeministeren på besøg Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad

2

3 Indholdsfortegnelse Side Siden sidst Årsafslutning Kirkeministeren på besøg Kirkemusikskolens bibliotek Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad Orgel mesterkursus Orgelfestival Beståede prøver Skriften på klokken Transportabelt klokkespil Støttekredsen Diverse rabatmuligheder ved køb af noder Bestyrelsen Tilmeldingsblanket til Årsafslutningen Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster Tlf: Fax: Hjemmeside: Kontortid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Telefontid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Rektor: Hans Chr. Hein Træffes efter aftale Kontoret er i lukket: Sommerferie 2. juli 12. august 2012 Efterårsferie Uge 42

4 Kirkemusik Nyt Siden sidst Kirkemusikskolen er rammen om forskellige undervisningsaktiviteter, og et særtræk ved skolen er bl.a., at de studerende og kursisterne normalt ikke træffer hinanden! De forskellige kurser må af praktiske grunde normalt være placeret de dage, hvor der ikke er fast undervisning. Huset har i det seneste halve år været præget af mange kursusdage, så liv har der således været på nogle af de ellers stille dage. I november blev der afholdt 2 orgelmesterkurser med henh. prof. Bine Bryndorf, København og Daniel Roth, Paris. Se en nærmere omtale heraf inde i bladet. Der har fra november været afholdt 3 kurser v/ Karin Elkjer i babysalmesang og musikalsk legestue, der har været foredrag og diverse inspirationsdage i orgelrepertoire, undervisning i Alexanderteknik v/ Helle Hinz og i foråret har skolen afholdt 2 kursusrækker i regi af folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere som kurserne under Statens Center for Kompetenceudvikling nu kaldes. Her har Kamma Bidstrup og Henrik Krüger afholdt kursus i Salmespil salmesang og det musikalske samarbejde og Kristian Lumholdt og Hans Chr. Hein kursus i Det solistiske orgelspil i gudstjenesten. Der har glædeligvis været mange kursister til disse arrangementer, og det giver blod på tanden til også fremover at forsøge at udbyde lignende kurser. Flere kurser er under planlægning for efteråret, og de vil løbende kunne ses på kirkemusikskolernes fælles hjemmeside: Der vil blive udbudt kurser i orgelimprovisation i gudstjenesten med bl.a. Christian Præstholm og Kristian Lumholdt som lærere, nodeskrivningskursus i Finale med Ann-Kirstine Christiansen og Poul Skjølstrup Larsen, kursusrække i rytmisk brugsklaver med Bjørn Elkjer, korinspirationsdag med bl.a. Hans Chr. Magaard, babysalmesang og musikalsk legestue med Karin Elkjer, m.m. Der kan være grund til at gøre specielt opmærksom på et par kurser på Løgumkloster Højskole, som Kirkemusikskolen er medarrangør af: Kirkemusikkursus 1, d juli og Kirkemusikkursus 2, d oktober. Disse kurser har nu eksisteret i o. 40 år og de kan følges af såvel tidligere og nuværende studerende fra kirkemusikskolerne som af alle andre! Kurserne rummer program af interesse for både sangere og organister, og flere lærere fra kirkemusiksko- 4

5 Løgumkloster Kirkemusikskole lerne medvirker. Se det detaljerede program på vores hjemmeside eller forhør nærmere på skolen. Forud for tilmeldingsfristen for nye studerende til skolens linjer blev der i år som noget nyt tilrettelagt et par dage, hvor interesserede kunne konsultere et par af skolens lærere for at få rådgivning i forhold til optagelsesprøverne, krav, m.v. Der var pæn søgning til dette initiativ og ligeledes til en orienteringsaften i februar på skolen. Der har været et godt og ret stort felt af nye ansøgere til optagelsesprøverne i april, og der ser således i det kommende skoleår ud til at blive et elevtal, der muligvis ligger lidt over det nuværende. Skolens afdelinger i Horsens, Odense og Tarm har forud for eksaminerne afholdt velbesøgte elevkoncerter. I Tarm har organisterne i det meste af året hen-lagt undervisningen til Sdr. Vium Kirke, der ligger i nærheden af Tarm. Dette pga. af istandsættelse af Tarm Kirke med en stor om- og udbygning af kirkens orgel. Vi glæder os over atter at kunne bruge Tarm Kirke i det kommende skoleår og takker menighedsrådet i Sdr. Vium Kirke for stor velvilje ved at stille kirkens fine orgel til disposition. Som tak for dette medvirkede en række stu-derende og lærere fra afdelingen ved undervisningens afslutning i en velbesøgt offentlig koncert i Sdr. Vium Kirke. Kirkeminister Manu Sareen opholdt sig nogle dage i april i Løgumkloster og kom i den forbindelse på besøg på kirkemusikskolen. Vi var glade for at ministeren kunne få tid til med egne øjne at få et indblik i skolens virksomhed. Se billederne inde i bladet. I kølvandet på efterårets konference i Løgumkloster for de tre kirkemusikskoler med fokus på nye studieplaner er arbejdet i studieplansudvalget fortsat. Emnet giver ikke overraskende anledning til fortsat debat, og i skrivende stund foreligger der udkast til flere fag under den kommende studieplan. I løbet af efteråret skal et endeligt forslag gerne præsenteres for skolernes bestyrelser, hvis en igangsætning skal nås ved indgangen til skoleåret i Det vakte en del opsigt i den kirkemusikalske fagpresse, da Det jyske Musikkonservatorium for et par måneder siden bekendtgjorde, at man ville søsætte en ny rytmisk kirkemusikeruddannelse. Initiativet er allerede blevet diskuteret meget, og relevansen af en sådan uddannelse er blevet problematiseret. På Løgumkloster Kirkemusikskole følger vi debatten tæt, og vi har også et initiativ på tegnebrættet: Vi ønsker hvis økonomien rækker, at igangsætte et pilotprojekt med et længerevarende kursus i rytmisk musik / populærmusik for organi- 5

6 Kirkemusik Nyt ster og kirkemusikere. Der skal her fokuseres på disse genrer som supplement for de uddannede organister, der i deres stillinger kan have behov for dygtiggørelse i netop disse genrer. Som planen foreløbigt lig-ger, vil der blive tale om et antal kursusdage fordelt over ca. 1 år med undervisning i rytmisk korledelse, herunder gospelkor, undervisning i brugsklaver som overbygning på PO-studiet og undervisning i en række støttefag, der bl.a. omfatter kendskab til og færdigheder i instruktion af rytmisk band. Vi håber med et sådant initiativ at kunne imødekomme konkrete behov samt få erfaringer til udformning af fremtidige kursus- og undervisningstilbud på det rytmiske område. Det vil endnu vare nogle måneder inden et kursustilbud vil blive præsenteret; men potentielt interesserede er allerede nu velkomne til at kontakte undertegnede med henblik på diskussion og spørgsmål vedr. et kommende kursus i rytmisk musik. Kirkemusikskolens støttekreds har igen i år uddelt penge til studerende, der har behov for støtte for at kunne gennemføre undervisningen og studiet på skolen. Støttekredsen og dens medlemmer både enkeltmedlemmer og menighedsråd viser herigennem et beundringsværdigt engagement i at få musikken ud til alle, der har lyst til at beskæftige sig med den. Dette gavner i den sidste ende kirkerne: det er så at sige hjælp til selvhjælp men der er grund til at sige støttekredsen en stor tak for hjælpen! Skolens årsafslutning finder sted fredag, d. 8. juni. Se programomtalen på næste side vi håber at se mange til en festlig dag! Hans Chr. Hein, rektor 6

7 Løgumkloster Kirkemusikskole Program for årsafslutningen kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Busafgang fra kirkemusikskolen Kristkirken, Tønder: Morgensang og orgeldemonstration Introduktion og besøg på Tønder Museum / Sønderjyllands Kunstmuseum Busafgang fra museet Besøg i Møgeltønder Kirke med orgeldemonstration Busafgang fra Møgeltønder Frokost med medbragt mad Korprøve i korsalen v/ Thomas Kristian Nielsen Kaffe/kage Generalprøve i kirken Koncert i Klosterkirken med studerende og lærere Overrækkelse af eksamensbeviser Festmiddag på Centralhotellet Slut 7

8 Kirkemusik Nyt Årsafslutning 2012 fredag, d. 8. juni Til årsafslutningen er alle studerende, lærere, ansatte, bestyrelsesmedlemmer, støttekreds, m.fl. hjerteligt velkomne og pårørende er også velkomne til hele programmet! I år går ekskursionen i forbindelse med årsafslutningen til skolens lokalområde, nemlig Tønder og Møgeltønder. Morgensangen og en efterfølgende orgeldemonstration finder sted i Kristkirken med organist Steen Wrensted Jensen ved orglet. Tønder har to store museer under ét tag: Sønderjyllands Kunstmuseum og Kulturhistorie Tønder. Der bliver her en kort introduktion og derefter lejlighed til at gå rundt på egen hånd for at se kunst, sølv, moderne møbler, m.v.. Herfra går turen til en anden af egnens seværdige kirker: Møgeltønder Kirke med Danmarks ældste kirkeorgel. Her demonstrerer Ann-Kirstine Christiansen instrumentet fra Efter frokostpause ved kirkemusikskolen er der korsang for alle interesserede i korsalen ved Thomas Kristian Nielsen. Husk dog tilmelding og at få noderne tilsendt på forhånd. Det forventes at alle har sat sig godt ind i stemmerne, så vi kan få et pænt resultat til koncerten. Thomas Kr. Nielsen skriver om de udvalgte korværker: Til skoleårets afslutningskoncert har jeg valgt fire velklingende satser. Satserne har alle en lys, lyrisk tone over sig. De er skrevet i arrangementer og tonesprog, man traditionelt forbinder med de nordiske lande. Vi begynder med Nu blomstertiden kommer på den svenske melodi, som umiddelbart leder tankerne hen på midsommeren i et arrangement af Bo Holten. De to følgende satser rummer en dobbelttydighed. Såvel glæden over sommeren og de lune, lyse sommernætter, livet som spirer frem og gror - som melankolien ved tanken om at vi snart skal miste det hele igen. Som om solsortens (droslernes) aftensang, alt for tydeligt og vemodigt minder os om al tings forgængelighed. Begge satser er indbegrebet af dansk korsang og lyrik, når det præsenterer sig på allerfornemste vis. Yndigt dufter Danmark af Svend S. Schultz Den lyse nat af Bjørn Hjelmborg Korafdelingen i koncerten afsluttes med Ingemann og Weyses smukke aftensalme Der står et slot i vesterled. 8

9 Løgumkloster Kirkemusikskole Efter koncerten i Løgumkloster Kirke er der taler og overrækkelse af eksamensbeviser, hvorefter festlighederne fortsætter med middag på Centralhotellet. Her er festlige indslag: sang, spil, m.m. meget velkomne. Giv evt. på forhånd Dorrit L. Sørensen besked om påtænkte indslag. Husk tilmelding senest mandag d. 4. juni pr. mail eller telefonisk til skolens kontor eller på tilmeldingsblanketten bagerst i bladet! Korsangerne forventes på forhånd at have sat sig godt ind i stemmerne, så selve korprøven kan skride hurtigt fremad. Koret ved Adventsstævnet 9

10 Kirkemusik Nyt Glögg og æbleskiver i elevbygningen 10

11 Løgumkloster Kirkemusikskole Aftenfest ved Adventsstævnet

12 Kirkemusik Nyt Kirkeministeren på besøg Tirsdag, d. 3. april var kirkeminister Manu Sareen på besøg i Løgumkloster. Inviteret af tidl. folketingsmedlem Bente Dahl, som tillige er musikpædagog og nuværende orgelstuderende på skolen, kom Manu Sareen sammen med pastor Mikkel Wold, der er lektor på TPC, på et kort besøg på skolen ud på eftermiddagen. 12

13 Løgumkloster Kirkemusikskole Han fik et kort blik ind i undervisningen og lejlighed til at tale med flere studerende. Desuden havde han en række spørgsmål om skolen og dens virke. Det er vigtigt for ministeren at få et førstehåndskendskab til nogle af de institutioner, der fungerer med tilskud fra ministeriet, og Manu Sareen gav efterfølgende udtryk for, at han havde været glad for besøget. Skolen har også grund til at takke for besøget, og vi håber, der igen på et tidspunkt kan blive lejlighed til at ministeren kan besøge kirkemusikskolen. 13

14 Kirkemusik Nyt Kirkemusikskolens bibliotek Skolen råder over et bibliotek bestående af bøger, tidsskrifter, noder og AVmidler: grammofonplader og CD er. Samlingen består i dag af over 5000 registrerede katalognumre, og den befinder sig dels i kælderetagen på skolen, dels på skolens klokkenistafdeling. Biblioteket er først og fremmest en samling til brug for det pædagogiske arbejde, herunder lærernes opsøgning af materiale til forberedelse af undervisningen. Derudover udgør samlingen et specialbibliotek for brugere med særlig interesse i kirkemusik. Bibliotekar Helle D. Kjeldsen står for arbejdet med at registrere indkomne bøger, noder, m.v. og generelt biblioteksarbejde. Hun bruger størstedelen af sin arbejdstid på Teologisk Pædagogisk Center (TPC), og har normalt en enkelt dag om ugen på skolen. Materialerne registreres i DanBib-systemet; men selvom oplysningerne kan ses på internettet, er det desværre ikke muligt frit at bestille og hjemlåne fra biblioteket. Dette ville langt overstige de arbejdsmæssige begrænsninger, skolen har til rådighed. Har man imidlertid særlige spørgsmål eller ønsker at udforske et særligt emne, kan man til enhver tid rette henvendelse til skolens kontor eller til bibliotekaren vedr. benyttelse af biblio-teket. Biblioteket er igennem flere år blevet beriget med noder og bøger fra såvel nuværende og tidligere studerende og lærere som fra forskellige donorer. Skolen takker meget for disse værdifulde gaver, da det betyder meget for kvaliteten og udbygningen af samlingerne, og biblioteket modtager da fortsat også meget gerne gaver. Kirkemusikskolen har i flere år støttet opbygningen af korbiblioteket for lige stemmer, tilhørende Folkekirkens Ungdoms Kor (FUK) og opstillet i TPCs lokaler. Dette fine specialbibliotek ligger således i kirkemusikskolens umiddelbare nærhed, hvilket da også kan være til gavn for skolens ansatte og studerende 14

15 Løgumkloster Kirkemusikskole Det er skolens ambition især at udbygge bestanden af bøger og noder på områderne: orgelkundskab (teknik, historie, monografier, m.v.), orgelnoder og kornoder for blandet kor. Her vil samlingen i fremtiden forhåbentlig både kunne være til gavn for pædagogisk og videnskabelig forskning og være basis for afholdelse af kurser i repertoiresøgning for organister og korledere. Et blik fra bibliotekshylderne Det uregistrerede materiale 15

16 Kirkemusik Nyt Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad! Organist og klokkenist Majken Ladefoged, Samsø. Beretning fra deltagelse i klokkespilsfestival i august 2011 Godt nok skal vi tilbage til 1200tallet, hvor Perpignan var kontinental hovedstad for kongeriget Mallorca! Sammen med min dygtige lærer Ann-Kirstine og hele min samske familie drog vi til Perpignan for at give klokkepilskoncert i Cathédrale Saint-Jean- Baptiste de Perpignan. Lige for at få geografien sat ordentlig på plads, Perpignan ligger i det sydøstligste hjørne af Frankrig, ikke langt fra middelhavskysten og er en fransk udgave af den spanske region Catalonien. Den surrealistiske kunstner Salvador Dalí fandt inspiration til nogle af sine bedste værker på Perpignans smukke togstation, som han kaldte for ikke mindre end: Verdens centrum. St. Jean Baptiste katedralen er et besøg værd. Bygningen blev påbegyndt i år 1324 af kong Sancho af Mallorca og stod først færdig i Katedralen er bygget i catalansk gotisk stil og rummer ud over kong Sanchos grav også mange malerier og relikvier. Klokkespillet er et historisk instrument og de 46 klokker er alle af den samme bygherre, Amédée Bollée. Perpignan fik sit klokkespil i år 1880, og det var meget populært de første par år. Derefter fadede det ud af folks bevidsthed og blev ikke spillet på længere, da ingen kunne den kunst. Første og anden verdenskrig, hvor mange kirkeklokker ellers blev omstøbt til kanonkugler, gik da også ubemærket hen over klokkespillet i Perpignan, simpelthen fordi, soldaterne ikke vidste, det var der. Derfor er klokkespillet i Perpignan enestående i forhold til alle andre klokkespil i Frankrig, da det er fuldstændig intakt intet er gået tabt. Klokkespillet blev gennemgribende restaureret i 1996, da duerne havde haft frit lejde i mange årtier. 16

17 Løgumkloster Kirkemusikskole De to klokkenister på stedet, Elizabeth Vitu og Laurent Pie arbejder frivilligt og ulønnet. De gør det af kærlighed til musikken og klokkerne og man mærker tydeligt, de brænder for sagen. Hver lørdag holder de klokkespilskoncert, og skulle de springe en lørdag over, spørger folk, hvorfor de ikke kunne høre klokkerne. Udover hver sommer at holde en klokkespilsfestival, i år den niende af slagsen, begynder Elizabeth Vitu at undervise i klokkespilspraktik fra efteråret 2011 på Perpignan Mediterranee Conservatory. Klokkespillet må ikke gå i glemmebogen igen! Tak til Ann-Kirstine for en pragtfuld studietur til Perpignan, hvor historiens vingesus stadig kan mærkes fuldt ud. Et sted, der emmer af catalansk kultur og atmosfære og hamrende god kaffe! Nå, ja Ann-Kirstine og min familie tog da også lige en tur op i Pyrenæerne, nærmere bestemt Mont-Louis, der ligger op i 1600 meters højde. Det kan også varmt anbefales. 17

18 Kirkemusik Nyt Orgelmesterkurser i november I dagene d november afholdt Løgumkloster Kirkemusikskole 2 mesterkurser i orgelspil i samarbejde med St. Nikolai Kirke, Flensborg og det tyske firma ORGANpromotion. Kurserne blev støttet af Region Sønderjylland- Schleswig og EU. Underviser på det første kursus i dagene november var professor Bine Bryndorf fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, der indledte med en koncert i Klosterkirken. Emnet for kursusdagene var nordtysk barokmusik og Johann Seb. Bachs orgelværker. Omkring 20 deltagere deltog disse dage og udover danske og tyske deltagere var der kursister fra Rusland, Italien, Polen, Schweiz og Østrig. Der var både aktive og passive deltagere, der på skift kunne høre musikken og Bryndorfs kommentarer fra pulpituret eller foran en TVskærm nede i selve kirken. Lørdag, d. 5. november var ekskursionsdag nord for grænsen med indledende besøg i Haderslev Domkirke, hvor Kristian Lumholdt demonstrerede kirkens 3 orgler. Derefter fortsatte man med bus til Christiansfeld og de to orgler i Brød-remenigheden. Herfra gik turen til Esbjerg, hvor Mikkel Andreassen demon-strerede de to instrumenter i Vor Frelser Kirke. Orgelmæssigt sluttede dagen i Hjerting Kirke, hvor Henrik Krüger fortalte og spillede en mindre koncert

19 Løgumkloster Kirkemusikskole Om søndagen var der fremvisning af instrumenter i Flensborg by med St. Marie Kirke, St. Nikolai og Christuskirken i Mørvig. Enkelte deltagere var taget hjem efter de første kursusdage, men andre var kommet til, så også på turene var deltagerantallet o. 20. Fra d fandt det andet kursus sted i St. Nikolai Kirke i Flensborg med en anden kendt organistpersonlighed, Daniel Roth fra St. Sulpice i Paris. Emnet for disse dage var fransk barok, romantisk og nyere musik, og igen var godt 20 deltagere tilstede. Også dette kursus fik en fin afvikling, og onsdag aften sad Daniel Roth ved orglet i et forrygende fransk program med afsluttende improvisation. 19

20 Kirkemusik Nyt 2 fotos Der var stor tilfredshed blandt deltagerne med begge kurser, og de mange forskellige deltagere fra adskillige lande i alt 40 forskellige deltagende kursister gav dagene et interessant og internationalt præg. Det tyske ORGANpromotion havde sin store andel i den fine markedsføring og dermed også de mange kursister. Firmaet har til opgave at medvirke til afholdelse af orgelmesterkurser og ekskursioner på dets hjemmeside kan ses de mange aktiviteter, der udgår fra firmaet. 20

21 Løgumkloster Kirkemusikskole Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig 10 år Den grænseoverskridende orgelfestival Sønderjylland-Schleswig blev startet i 2003 af Flensborgorganisterne Michael Mages, St.Nikolai Kirke, Stephan Krüger, Mørvig Kirke og Hans Christian Hein, Helligåndskirken. Hensigten med initiativet var især at sørge for bedre omtale og annoncering af de mange koncerter syd og nord for grænsen, hvor orglet er det bærende instrument. Det kunne være rene orgelkoncerter eller koncerter, hvor orglet indgik i samspil med andre. Det havde ofte vist sig ganske svært at orientere sig om koncerter og arrangementer, hvis grænsen lå imellem, og det var derfor også hensigten at få informationerne ud, så man kunne få et mere dynamisk musikliv til gavn for både arrangørerne og for publikum. Initiativtagerne fik fra starten god støtte af Thomas Frahm, kulturkonsulent i Flensborg Kommune og allerede i festivalens første år fik man i en folder samlet en betydelig mængde koncerter. Princippet har fra starten været at fungere som en paraplyorganisation for de mange kirker, der arrangerer orgelkoncerter i sommerperioden til glæde for lokale beboere og for turister. Dertil har man så løbende forsøgt at supplere med særlige arrangementer, f.eks. orgel-demonstrationer og koncerter på særligt interessante instrumenter, hvor der måske normalt ikke ville være aktiviteter. Desuden har man som et næsten fast indslag haft besøg på et af de tre danske orgelbyggerier i området: Andersen & Bruhn, Bruno Christensen & Sønner samt Marcussen & Søn. I de senere år har der ofte været særlige arrangementer for børn: rundvisninger, fortælling med musik eller skolekoncerter. Festivalens budget har været beskedent; men støtte til finansiering af arbejdet med særlige arrangementer, brochure/ folder, internetpræsentation, m.v. er kommet fra diverse fonde, Region Sønderjylland-Schleswig, private sponsorer og fra kulturaftalen mellem de sønderjyske kommuner. Da festivalen var godt i gang, udvidedes kredsen af medarbejdere i arbejdsgruppen: på dansk side blev domorganist Svend Prip, Haderslev, organist Poul Skjølstrup Larsen, Løgumkloster Kirke og Peter Langberg fra kirkemusikskolen involveret. Fra 2009 overtog Hans Christian Hein pladsen efter Peter Langberg. Kulturkonsulent Helle Barsøe, Sønderborg Kommune har i adskillige år ydet et stort arbejde, ikke mindst med at få festivalen finansieret. 21

22 Kirkemusik Nyt Foto orgelfestival Værdien af arbejdet med festivalen kan vanskeligt gøres endeligt op; men adskillige arrangører peger på, at publikum til arrangementerne geografisk set er bredere sammensat end tidligere, og det tillidsfulde samarbejde, der på flere planer er opnået har været spændende at opleve, og det peger også fremad mod kommende års samarbejdsprojekter i grænselandet. Festivalen er både nord og syd for grænsen blevet fremhævet som et godt eksempel for andre i kultursamarbejdet og hvis det lykkes for Sønderborg at blive europæisk kulturby 2017, vil festivalen naturligvis bidrage med en række særlige arrangementer i den anledning. Årets festival begynder d med åbningskoncert i Løgumkloster Kirke v/ Lasse Toft Eriksen, Esbjerg. I løbet af sommeren er der samlet set over 170 arrangementer. Disse kan dels ses i kort form i festivalens folder, dels i mere udførlig form på hjemmesiden Der vil være et besøg på orgelbyggeriet Marcussen & Søn d , og d arrangeres en orgelsafari nord og syd for grænsen med en heldags busudflugt til spændende kirker og instrumenter. De nærmere oplysninger om programmet vil løbende kunne ses på hjemmesiden. Festivalen slutter i St. Nikolai, Flensborg med en orgelkoncert ved Michael Mages d

23 Løgumkloster Kirkemusikskole Den grænseoverskridende festival i Slesvig-Holsten og Danmark. Oplev det rige orgellandskab i det tidligere hertugdømme Slesvig: Mere end 160 koncerter med markante regionale og internationale organister, orgelfremvisninger, besigtigelse af orgelbyggeri, arrangementer for børn, m.m. Hele programmet kan fra slutningen af maj ses på Beståede prøver februar 2012 Præliminær orgelprøve: 1 i alt (VIII) Henriette Popp Martinussen, Løgumkloster 23

24 Kirkemusik Nyt Skriften på klokken I Løgumkloster findes det eneste videns- og uddannelsescenter for klokker i Norden: Klokkenistafdelingen/Den Skandinaviske Klokkenistskole under Løgumkloster Kirkemusikskole. Her beskæftiger man sig med at uddanne klokkenister, håndklokkenister, changeringing-ringere, klokkekonsulenter og campanologer. Et af de vigtige emner, som de studerende undervises i, er tidsbestemmelse af klokker. Det er særlig vigtigt af kulturhistioriske og bevaringsmæssige grunde. Lyden fra klokkerne er den ældste musikalske lyd, vi har. Der er ikke noget sted i det danske landskab, hvorfra man ikke kan høre en eller flere klokker. Den danske landskabslyd har i tusind år været klokkelyden. Herunder en populær-videnskabelig artikel om en lokal og fjernsyns-aktuel klokke (- den ringes ved prinsesse-dåben i Møgeltønder, maj 2012). Klokker er meget ofte forsynet med inskriptioner og dette er også tilfældet med klokkerne i Møgeltønder kirke. Den ældste klokke her har en meget sjælden inskription, der ikke er mage til i hele Danmark - eller i de øvrige tidligere danske besiddelser: Skåne, Halland/Blekinge samt Slesvig-Holsten! På et tidspunkt ville man gerne lave en produktudvikling af inskriptionsteknikken. Tidligere havde man udført bogstaverne direkte på klokkestøbeformen, og det gik ikke altid særlig godt. Vi har mange gamle klokker, hvor bogstaver-ne står på hovedet, er spejlvendte, forkerte, skæve m.m. Nu fandt man imidler-tid på først at skære bogstaverne ud i tyndt bivoks og derefter klistre dem på klokken. Voks (og god chocolade) smelter først ved 70⁰ C, så materialet er let at arbejde med. Der er naturligvis udelukkende tale om STORE BOGSTAVER - (MAJUSK- LER) - for de små bogstaver var endnu ikke kommet på klokkemarkedet i Europa. Godt nok blev bogstaverne stadigvæk udskåret med fri hånd i voksen, så heller ikke her gik det altid godt. Nogle af bogstav-afrundingerne bliver derfor lidt kantede at se på. Ideen med at forme bogstaverne til klokkerne i regelmæssige forme opstår først senere. Gutenberg (ca ), bogtrykkerkunstens opfinder, er bl.a. endnu et par generationer fra at blive født. 24

25 Løgumkloster Kirkemusikskole Fejlene bliver dog meget lettere at rette med den nye metode. Og ikke mindst billigere at rette. Møgeltønder kirkes klokke er den eneste klokke, der fortæller, hvornår man gjorde sådan. Det er nemlig den eneste af disse klokker med et årstal. Årstallet er Hvorfor satte man da et årstal på Møgeltønders gamle klokke, når det ikke var skik og brug på andre klokker? Forklaringen kan måske anes, hvis vi ser på årstallet. Der står nemlig ikke De tal, som vi bruger i dag, har vi fra inderne/araberne. Vi bruger de tal nu (10-tals-systemet), fordi de er praktiske. Men dengang brugte man kun romertal. Så tallene på klokken ser sådan ud: M CCC XXX III. Der forekommer således for første og eneste gang over 1000 år, et årstal med 3 af hvert C (hundreder), X (tiere) og I (enere). Tallet 3 - bank tre gange, Tre-enigheden: Faderen, Sønnen og Helligånden, alle gode gange tre, 3-tallet i eventyr osv. - er magisk. 3 gange 3 er derfor super-magisk. Bedeslag på klokkerne er netop: 3 slag 3 gange = super-magisk. Måske er klokken blevet fremstillet, fordi man i dette år ligefrem forventede Kristi Genkomst? Man gik jo og afventede Kristi Genkomst og 1000 års riget. (Romertal M.) Eftersom år 1000 ikke havde givet gevinst, så virker årstallet M CCC XXX III som et meget plausibelt næste bud på ankomsten. Moderne mennesker reagerer sådan set ikke specielt anderledes i dag. Tendensen er, at mange folk er helt op at køre over årstal: Eksempelvis År 2000! (Ro-mertal: MM.) Det er nu 12 år siden. Nogle forventede dengang, at alt ville bryde helt sammen i kaos pga. computersystemer, der ikke var gearet til et årtusindskifte. Hvis vi stadigvæk brugte romertal, så ville det næste komplet euforiske årstal blive: MM CC XX II, - eller bedre endnu: MMM CCC XXX III. Men det er der desværre meget længe til. Eller heldigvis? Inskriptionen indeholder også tegnet X I. Tegnet betyder ikke, at klokken har X-faktor. X I er klokketegnet for Kristi. Altså noget der tilhører Kristus. Vi har stadig X-et i det engelske Xmas (Christmas) = Jul. Endelig står der også ANNO, som betyder ÅR. Så på klokken står der oversat: Kristus år

26 Kirkemusik Nyt Pilgrimsrejsernes høje aktivitetsniveau i den første del af og i midten af 1300-tallet kan have noget at gøre med en forventning om snarlig Kristi Genkomst år M CCC XXX III. Tallet 12 er i mange religioner et helligt tal, og som følge heraf er 13 også noget særligt, én mere end 12. Det særlige er derfor ofte helligt; men helligt kan være farligt og tabubelagt. Det 13. kapitel i Johannes Åbenbaring handler om Antikrist. Tallet 13 er tallet for død, genfødsel og fornyelse. Men...tallet 13 er også den hellige grals tal og dermed også troens tal. Det amerikanske flag har 13 striber. 13 var længe den bedste karakter i skolen, og en 13 er i tips giver den største præmie. Som det senere viste sig, skulle årstallet 1333 dog blive det sidste glimt af de bedre tider i Europa. Danmark var pantsat til de Holstenske grever. (Det er tiden med den kullede greve.) Valdemar Atterdag bliver først konge 7 år senere. Året 1333 blev generelt noteret i historiebøgerne som det første år af resten af år-hundredets katastrofale årrække. Tiden gik med hungerkatastrofer. Også den første pest-epedemi, den sorte død, brød ud med stor voldsomhed, og op imod halvdelen af alle mennesker i Europa døde. Dog fra ingenting bliver Danmark samlet sammen igen af kong Valdemar Atterdag, heraf tilnavnet Atterdag, og datteren Margrethe I ender med at blive monark over hele Norden. Tallet 13 og dets afledninger (1333 f.eks.) er derfor omgivet med stor respekt og ærefrygt. Så konklusionen må være, at klokken, der bærer årstallet M CCC XXX III, og som ringer fra Møgeltønder kirkes tårn, eksisterer, fordi man troede, at verden var ved at gå under. Der er ganske kaotiske forhold, der hersker i et Danmark, der egentlig ikke længere eksisterede. Det stemte også godt overens med de forhold, der var beskrevet i Bibelen, og som man forventede forud for verdens undergang. Der er ganske stærke indicier for, at klokken er støbt til den allervigtigste kristne engangs-event: Dommedag. Skulle man være i tvivl om, hvad man regnede med, at det gik ud på, er det blot at rette blikket op mod Møgeltønder kirkes illustrerende kirkeskibs-loft MM X II - Ann-Kirstine Christiansen, organist i Møgeltønder kirke og prof. klokkesagkyndig. 26

27 Løgumkloster Kirkemusikskole Kirkeministeren ved det transportable klokkespil DET TRANSPORTABLE KLOKKESPIL KLOKKESPILSKONCERT FRILUFTSGUDSTJENESTE JULEMARKED SKOLEKONCERT KLOKKESPIL

28 Kirkemusik Nyt Støttekredsen Kære Elev - Lad ikke økonomiske problemer hindre dig i at gennemføre din uddannelse! Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds har iflg. vedtægterne 2 stk. 1 til formål at støtte skolens virksomhed, derunder at indsamle midler til støtte for formål, som ikke er dækket af offentlige tilskud, f.eks. støtte til mindrebemidlede studerende, til instrumentfond og til arbejde i De Studerendes Råd. Du kan f.eks. søge om tilskud til administrations- og / eller undervisningsgebyr, noder, transport m.m. Ansøgning om midler fra Støttekredsen skal være Kirkemusikskolen i hænde senest 1. marts eller 1. oktober, hvor bestyrelsesmøderne afholdes. Ansøgning skal sendes til: Formand Ole Stevns: Støttekredsen Vestergade Løgumkloster Medlemskab i Støttekredsen kr. 150,- p.a. - personligt kr. 250,- p.a. - familie/menighedsråd kr. 75,- p.a. - pensionister samt ansatte og studerende på LKMS 28

29 Løgumkloster Kirkemusikskole Diverse rabatmuligheder ved køb af noder Studerende og lærere ved kirkemusikskolen kan opnå rabat ved køb af noder hos nedenstående firmaer. Forhør selv om rabattens størrelse. Aarhus Musik, Torvegade 60, 6700 Esbjerg tlf , DanMus, tlf , Nodecentrum, tlf , Dansk Sang (Folkeskolens Musiklærerforening), tlf , Klaverleje kan bl.a. foretages ved firmaet Juhl-Sørensen, der bl.a. tilbyder forkøbsret ved leje. Muslingevej 40, 8250 Egå. Tlf , Oversigt over salgspublikationer - kan ses på 29

30 Kirkemusik Nyt Løgumkloster Kirkemusikskoles Bestyrelse 1. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Formand (udpeget af kirkeministeren) 2. Stiftamtmand Ninna Würtzen (udpeget af kirkeministeren) 3. Konservatorierektor Axel Momme (udpeget af Musikkonservatorierne) 4. Organist Peter Sloth Andersen (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund) 5. Organist Thilde Madsen (udpeget af Foreningen af Præliminære Organister) 6. Organist Ole Plauborg Jensen (udpeget af Dansk Kirkemusikerforening) 7. Kordegn Finn Poulsen (udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd) 8. Skoleinspektør Charlotte Bassler (udpeget af kirkeministeren) 9. Pastor Uffe Bjerre (udpeget af kirkeministeren) Desuden deltager: Rektor Hans Chr. Hein Administrationsleder Minna B. Søndergaard Organist/kirkemusikskolelærer Niels Erik Aggesen (udpeget af lærerrådet) Studerende - vakant (udpeget af De Studerendes Råd) Sekretær og referent, Stiftskontorchef Kirstine Frank Jensen Kirkemusik Nyt udkommer 2 gange årligt næste nummer udkommer ultimo Redaktion: Lotte S. Hansen & Hans Chr. Hein 30

31 KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD Tilmelding til Årsafslutning fredag den 8. juni 2012 Dagsprogram finder du på side 7 Undertegnede tilmelder hermed personer til: Bustransport, Løgumkloster Tønder Korsang - Stemmekategori: Sopran Alt Tenor Bas Festaften på Løgumkloster Central Hotel. Løgumkloster Kirkemusikskole tur/retur Kr. 150,- pr. person indbetales på reg. nr konto nr VIGTIGT skriv således: Afslut (dit/jeres navn) 31

32 Kirkemusik Nyt Navn: Adresse By: Tlf.: Mail: Bemærkninger: 32 Mobil: Husk: Sidste frist for tilmelding er mandag den 4. juni 2012 Sendes eller afleveres til: Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade Løgumkloster Tlf KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD

33

34

35 Løgumkloster Kirkemusikskole 35

36 Kirkemusik Nyt 36

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2011. Årsafslutning. Debutkoncert. Musikalsk rejse i Hviderusland

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2011. Årsafslutning. Debutkoncert. Musikalsk rejse i Hviderusland Kirkemusik Nyt Nr. 1-2011 Årsafslutning Debutkoncert Musikalsk rejse i Hviderusland Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Årsafslutning................................................

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2015. Årsafslutning. Ekskursion til Løgumkloster Kirke

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2015. Årsafslutning. Ekskursion til Løgumkloster Kirke Kirkemusik Nyt Nr. 1-2015 Årsafslutning Ekskursion til Løgumkloster Kirke Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Årsafslutning... 6 Mindeord... 7 Glimt fra Adventsstævnet... 9 Div. rabatmuligheder....

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2013. Årsafslutning. Korweekend. Efteruddannelse i rytmisk musik for organister

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2013. Årsafslutning. Korweekend. Efteruddannelse i rytmisk musik for organister Kirkemusik Nyt Nr. 1-2013 Årsafslutning Korweekend Efteruddannelse i rytmisk musik for organister Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Program for

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference Kirkemusik Nyt Nr. 2-2011 Skoleåret 2011-2012 Adventsstævne Konference Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Kirkemusikskole-konference...................................

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 14. februar 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Kristian la Cour du hører lidt

Læs mere

Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE

Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag 6. december 15.00 Indkvartering 17.00 Rundvisning ved højskolelærerne Ulla Henningsen og Kristian la Cour 18.15 Aftensmad 19.00 Velkommen og introduktion

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Mødets Teologi - Hvad er

Mødets Teologi - Hvad er Teologi for Lægfolk Mødets Teologi - Hvad er forsoning? Sommerkonventet 2016 Teologi for Lægfolk Veterankursus 27. juni - 29. juni 2016 Mødets teologi - Hvad er forsoning? Årets sommerkonvent sætter fokus

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Sammen skaber vi engagement. Højskole for genbrug

Sammen skaber vi engagement. Højskole for genbrug Sammen skaber vi engagement Højskole for genbrug Mandag d. 14. marts - fredag d. 18. marts 2016 1 Forsidefoto: Mikkel Østergaard Dato Kurset afholdes fra mandag den 14. til fredag den 18. marts 2016. Pris

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Generelt Klasserne modtager i forbindelse med de enkelte projekter et undervisningsoplæg (evt. med tilhørende cd, plakat eller andet)

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Sverige 21. 28. juni 2013 med forberedende dage på Løgumkloster

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer SKoleforeningens UnderholdningsoRKester Tilmelding til optagelsesprøve Sæson 2015 2016 Hvad er SKURK? Det sejeste orkester i Sydslesvig naturligvis! Orkestret

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 18.10.15 24.10.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 18.10.15 24.10.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 18.10.15 24.10.15 ASKOV HØJSKOLE KUNST LITTERATUR HISTORIE TURE Heldagsturen går til Slesvig. Vi besøger det interessante Gottorp Slot Museum - hører den spændende historie om

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,KJ,PEJ,TQF,RSS,ASS,LKB Afbud: LH DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser,

Læs mere

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne 2014/15 I Danmark findes der tre kirkemusikskoler beliggende i Roskilde (Sjælland), Vestervig og Løgumkloster. Skolerne

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab Kirkemusik Nyt Nr. 2-2013 Adventsstævne Lidt fra Støttekredsen Nyt fag kirke- og bibelkundskab Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Lidt fra Støttekredsen... 8 Generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken. Nr. 2 Marts April Maj 2011. Klosterkirken

Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken. Nr. 2 Marts April Maj 2011. Klosterkirken 3 i én Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Nr. 2 Marts April Maj 2011 Klosterkirken 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2........................... Her finder du os Side 3..........................

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

August: September: Oktober: Vor Frue Cantori. Sæsonplan efterår Torsdag, den 7: ordinær prøve kl

August: September: Oktober: Vor Frue Cantori. Sæsonplan efterår Torsdag, den 7: ordinær prøve kl Vor Frue Cantori Sæsonplan efterår 2003 August: Torsdag, den 7: ordinær prøve kl. 19.30 Tirsdag, den 12: Koncert i anledning af 3-organ Festival kl.? Forprøve kl.? Påklædning: kordragt med tørklæde Torsdag,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2013 2014 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Skriv din livshistorie. 13.-19. november 2016

Skriv din livshistorie. 13.-19. november 2016 Skriv din livshistorie 13.-19. november 2016 Skriv om dit liv. Når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit liv er samtidig

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Bridge på Askov 29.05.16 04.06.16 ASKOV HØJSKOLE. Har du lyst til at spille bridge, og vil du samtidig udbygge din viden, så er det lige et

Bridge på Askov 29.05.16 04.06.16 ASKOV HØJSKOLE. Har du lyst til at spille bridge, og vil du samtidig udbygge din viden, så er det lige et Bridge på Askov 29.05.16 04.06.16 ASKOV HØJSKOLE Har du lyst til at spille bridge, og vil du samtidig udbygge din viden, så er det lige et kursus for dig. Et kursus, hvor der veksles mellem teori og praksis,

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

LASS Nyhedsbrev januar 2016.

LASS Nyhedsbrev januar 2016. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

DANMARKSTURNE MED SHANGHAI CHINESE ORCHESTRA

DANMARKSTURNE MED SHANGHAI CHINESE ORCHESTRA BILAG - FORELØBIG UDKAST TIL TURNEPLAN FOR DANMARKSTURNE I EFTERÅRET 2016 - BUDGET OG FINANSIERINGSPLAN - CV PÅ PROJEKTLEDER Kirstine Marie Bauning, Just B Communication - LETTER OF COLLABORATION, ChinaBase

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Skriv din livshistorie februar 2017

Skriv din livshistorie februar 2017 Skriv din livshistorie 19.-25. februar 2017 Skriv om dit liv - for når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit liv er

Læs mere

SKYERNE og HAVETS TRÆ

SKYERNE og HAVETS TRÆ Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet SKYERNE og HAVETS TRÆ Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen 10.000

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Bridge på Askov ASKOV HØJSKOLE

Bridge på Askov ASKOV HØJSKOLE Bridge på Askov 20.08.17 26.08.17 ASKOV HØJSKOLE Har du lyst til at spille bridge, og vil du samtidig udbygge din viden, så er det lige et kursus for dig. Et kursus, hvor der veksles mellem teori og praksis,

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017 Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton 24.-28. maj 2017 Gladsaxe Folkekor I Kr. Himmelfartsferien rejste 41 sangere samt dirigent og pianist fra Gladsaxe Folkekor til Gladsaxes venskabsby, Sutton, ca. 20

Læs mere

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m.

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m. Særslev den 18. december 2012 Kære forældre Så har juleugen her på Nordfyns Efterskole taget sin begyndelse. I går var vi på julehandel i Odense. Byen er rigtig julepyntet og på pladsen foran rådhuset

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland Nyhedsbrev for februar 2017 Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2017. Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. Læs mere om Folkevirkes mange

Læs mere