Kirkemusik Nyt. Nr Årsafslutning. Kirkeministeren på besøg. Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2012. Årsafslutning. Kirkeministeren på besøg. Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad"

Transkript

1 Kirkemusik Nyt Nr Årsafslutning Kirkeministeren på besøg Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad

2

3 Indholdsfortegnelse Side Siden sidst Årsafslutning Kirkeministeren på besøg Kirkemusikskolens bibliotek Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad Orgel mesterkursus Orgelfestival Beståede prøver Skriften på klokken Transportabelt klokkespil Støttekredsen Diverse rabatmuligheder ved køb af noder Bestyrelsen Tilmeldingsblanket til Årsafslutningen Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster Tlf: Fax: Hjemmeside: Kontortid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Telefontid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Rektor: Hans Chr. Hein Træffes efter aftale Kontoret er i lukket: Sommerferie 2. juli 12. august 2012 Efterårsferie Uge 42

4 Kirkemusik Nyt Siden sidst Kirkemusikskolen er rammen om forskellige undervisningsaktiviteter, og et særtræk ved skolen er bl.a., at de studerende og kursisterne normalt ikke træffer hinanden! De forskellige kurser må af praktiske grunde normalt være placeret de dage, hvor der ikke er fast undervisning. Huset har i det seneste halve år været præget af mange kursusdage, så liv har der således været på nogle af de ellers stille dage. I november blev der afholdt 2 orgelmesterkurser med henh. prof. Bine Bryndorf, København og Daniel Roth, Paris. Se en nærmere omtale heraf inde i bladet. Der har fra november været afholdt 3 kurser v/ Karin Elkjer i babysalmesang og musikalsk legestue, der har været foredrag og diverse inspirationsdage i orgelrepertoire, undervisning i Alexanderteknik v/ Helle Hinz og i foråret har skolen afholdt 2 kursusrækker i regi af folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere som kurserne under Statens Center for Kompetenceudvikling nu kaldes. Her har Kamma Bidstrup og Henrik Krüger afholdt kursus i Salmespil salmesang og det musikalske samarbejde og Kristian Lumholdt og Hans Chr. Hein kursus i Det solistiske orgelspil i gudstjenesten. Der har glædeligvis været mange kursister til disse arrangementer, og det giver blod på tanden til også fremover at forsøge at udbyde lignende kurser. Flere kurser er under planlægning for efteråret, og de vil løbende kunne ses på kirkemusikskolernes fælles hjemmeside: Der vil blive udbudt kurser i orgelimprovisation i gudstjenesten med bl.a. Christian Præstholm og Kristian Lumholdt som lærere, nodeskrivningskursus i Finale med Ann-Kirstine Christiansen og Poul Skjølstrup Larsen, kursusrække i rytmisk brugsklaver med Bjørn Elkjer, korinspirationsdag med bl.a. Hans Chr. Magaard, babysalmesang og musikalsk legestue med Karin Elkjer, m.m. Der kan være grund til at gøre specielt opmærksom på et par kurser på Løgumkloster Højskole, som Kirkemusikskolen er medarrangør af: Kirkemusikkursus 1, d juli og Kirkemusikkursus 2, d oktober. Disse kurser har nu eksisteret i o. 40 år og de kan følges af såvel tidligere og nuværende studerende fra kirkemusikskolerne som af alle andre! Kurserne rummer program af interesse for både sangere og organister, og flere lærere fra kirkemusiksko- 4

5 Løgumkloster Kirkemusikskole lerne medvirker. Se det detaljerede program på vores hjemmeside eller forhør nærmere på skolen. Forud for tilmeldingsfristen for nye studerende til skolens linjer blev der i år som noget nyt tilrettelagt et par dage, hvor interesserede kunne konsultere et par af skolens lærere for at få rådgivning i forhold til optagelsesprøverne, krav, m.v. Der var pæn søgning til dette initiativ og ligeledes til en orienteringsaften i februar på skolen. Der har været et godt og ret stort felt af nye ansøgere til optagelsesprøverne i april, og der ser således i det kommende skoleår ud til at blive et elevtal, der muligvis ligger lidt over det nuværende. Skolens afdelinger i Horsens, Odense og Tarm har forud for eksaminerne afholdt velbesøgte elevkoncerter. I Tarm har organisterne i det meste af året hen-lagt undervisningen til Sdr. Vium Kirke, der ligger i nærheden af Tarm. Dette pga. af istandsættelse af Tarm Kirke med en stor om- og udbygning af kirkens orgel. Vi glæder os over atter at kunne bruge Tarm Kirke i det kommende skoleår og takker menighedsrådet i Sdr. Vium Kirke for stor velvilje ved at stille kirkens fine orgel til disposition. Som tak for dette medvirkede en række stu-derende og lærere fra afdelingen ved undervisningens afslutning i en velbesøgt offentlig koncert i Sdr. Vium Kirke. Kirkeminister Manu Sareen opholdt sig nogle dage i april i Løgumkloster og kom i den forbindelse på besøg på kirkemusikskolen. Vi var glade for at ministeren kunne få tid til med egne øjne at få et indblik i skolens virksomhed. Se billederne inde i bladet. I kølvandet på efterårets konference i Løgumkloster for de tre kirkemusikskoler med fokus på nye studieplaner er arbejdet i studieplansudvalget fortsat. Emnet giver ikke overraskende anledning til fortsat debat, og i skrivende stund foreligger der udkast til flere fag under den kommende studieplan. I løbet af efteråret skal et endeligt forslag gerne præsenteres for skolernes bestyrelser, hvis en igangsætning skal nås ved indgangen til skoleåret i Det vakte en del opsigt i den kirkemusikalske fagpresse, da Det jyske Musikkonservatorium for et par måneder siden bekendtgjorde, at man ville søsætte en ny rytmisk kirkemusikeruddannelse. Initiativet er allerede blevet diskuteret meget, og relevansen af en sådan uddannelse er blevet problematiseret. På Løgumkloster Kirkemusikskole følger vi debatten tæt, og vi har også et initiativ på tegnebrættet: Vi ønsker hvis økonomien rækker, at igangsætte et pilotprojekt med et længerevarende kursus i rytmisk musik / populærmusik for organi- 5

6 Kirkemusik Nyt ster og kirkemusikere. Der skal her fokuseres på disse genrer som supplement for de uddannede organister, der i deres stillinger kan have behov for dygtiggørelse i netop disse genrer. Som planen foreløbigt lig-ger, vil der blive tale om et antal kursusdage fordelt over ca. 1 år med undervisning i rytmisk korledelse, herunder gospelkor, undervisning i brugsklaver som overbygning på PO-studiet og undervisning i en række støttefag, der bl.a. omfatter kendskab til og færdigheder i instruktion af rytmisk band. Vi håber med et sådant initiativ at kunne imødekomme konkrete behov samt få erfaringer til udformning af fremtidige kursus- og undervisningstilbud på det rytmiske område. Det vil endnu vare nogle måneder inden et kursustilbud vil blive præsenteret; men potentielt interesserede er allerede nu velkomne til at kontakte undertegnede med henblik på diskussion og spørgsmål vedr. et kommende kursus i rytmisk musik. Kirkemusikskolens støttekreds har igen i år uddelt penge til studerende, der har behov for støtte for at kunne gennemføre undervisningen og studiet på skolen. Støttekredsen og dens medlemmer både enkeltmedlemmer og menighedsråd viser herigennem et beundringsværdigt engagement i at få musikken ud til alle, der har lyst til at beskæftige sig med den. Dette gavner i den sidste ende kirkerne: det er så at sige hjælp til selvhjælp men der er grund til at sige støttekredsen en stor tak for hjælpen! Skolens årsafslutning finder sted fredag, d. 8. juni. Se programomtalen på næste side vi håber at se mange til en festlig dag! Hans Chr. Hein, rektor 6

7 Løgumkloster Kirkemusikskole Program for årsafslutningen kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Busafgang fra kirkemusikskolen Kristkirken, Tønder: Morgensang og orgeldemonstration Introduktion og besøg på Tønder Museum / Sønderjyllands Kunstmuseum Busafgang fra museet Besøg i Møgeltønder Kirke med orgeldemonstration Busafgang fra Møgeltønder Frokost med medbragt mad Korprøve i korsalen v/ Thomas Kristian Nielsen Kaffe/kage Generalprøve i kirken Koncert i Klosterkirken med studerende og lærere Overrækkelse af eksamensbeviser Festmiddag på Centralhotellet Slut 7

8 Kirkemusik Nyt Årsafslutning 2012 fredag, d. 8. juni Til årsafslutningen er alle studerende, lærere, ansatte, bestyrelsesmedlemmer, støttekreds, m.fl. hjerteligt velkomne og pårørende er også velkomne til hele programmet! I år går ekskursionen i forbindelse med årsafslutningen til skolens lokalområde, nemlig Tønder og Møgeltønder. Morgensangen og en efterfølgende orgeldemonstration finder sted i Kristkirken med organist Steen Wrensted Jensen ved orglet. Tønder har to store museer under ét tag: Sønderjyllands Kunstmuseum og Kulturhistorie Tønder. Der bliver her en kort introduktion og derefter lejlighed til at gå rundt på egen hånd for at se kunst, sølv, moderne møbler, m.v.. Herfra går turen til en anden af egnens seværdige kirker: Møgeltønder Kirke med Danmarks ældste kirkeorgel. Her demonstrerer Ann-Kirstine Christiansen instrumentet fra Efter frokostpause ved kirkemusikskolen er der korsang for alle interesserede i korsalen ved Thomas Kristian Nielsen. Husk dog tilmelding og at få noderne tilsendt på forhånd. Det forventes at alle har sat sig godt ind i stemmerne, så vi kan få et pænt resultat til koncerten. Thomas Kr. Nielsen skriver om de udvalgte korværker: Til skoleårets afslutningskoncert har jeg valgt fire velklingende satser. Satserne har alle en lys, lyrisk tone over sig. De er skrevet i arrangementer og tonesprog, man traditionelt forbinder med de nordiske lande. Vi begynder med Nu blomstertiden kommer på den svenske melodi, som umiddelbart leder tankerne hen på midsommeren i et arrangement af Bo Holten. De to følgende satser rummer en dobbelttydighed. Såvel glæden over sommeren og de lune, lyse sommernætter, livet som spirer frem og gror - som melankolien ved tanken om at vi snart skal miste det hele igen. Som om solsortens (droslernes) aftensang, alt for tydeligt og vemodigt minder os om al tings forgængelighed. Begge satser er indbegrebet af dansk korsang og lyrik, når det præsenterer sig på allerfornemste vis. Yndigt dufter Danmark af Svend S. Schultz Den lyse nat af Bjørn Hjelmborg Korafdelingen i koncerten afsluttes med Ingemann og Weyses smukke aftensalme Der står et slot i vesterled. 8

9 Løgumkloster Kirkemusikskole Efter koncerten i Løgumkloster Kirke er der taler og overrækkelse af eksamensbeviser, hvorefter festlighederne fortsætter med middag på Centralhotellet. Her er festlige indslag: sang, spil, m.m. meget velkomne. Giv evt. på forhånd Dorrit L. Sørensen besked om påtænkte indslag. Husk tilmelding senest mandag d. 4. juni pr. mail eller telefonisk til skolens kontor eller på tilmeldingsblanketten bagerst i bladet! Korsangerne forventes på forhånd at have sat sig godt ind i stemmerne, så selve korprøven kan skride hurtigt fremad. Koret ved Adventsstævnet 9

10 Kirkemusik Nyt Glögg og æbleskiver i elevbygningen 10

11 Løgumkloster Kirkemusikskole Aftenfest ved Adventsstævnet

12 Kirkemusik Nyt Kirkeministeren på besøg Tirsdag, d. 3. april var kirkeminister Manu Sareen på besøg i Løgumkloster. Inviteret af tidl. folketingsmedlem Bente Dahl, som tillige er musikpædagog og nuværende orgelstuderende på skolen, kom Manu Sareen sammen med pastor Mikkel Wold, der er lektor på TPC, på et kort besøg på skolen ud på eftermiddagen. 12

13 Løgumkloster Kirkemusikskole Han fik et kort blik ind i undervisningen og lejlighed til at tale med flere studerende. Desuden havde han en række spørgsmål om skolen og dens virke. Det er vigtigt for ministeren at få et førstehåndskendskab til nogle af de institutioner, der fungerer med tilskud fra ministeriet, og Manu Sareen gav efterfølgende udtryk for, at han havde været glad for besøget. Skolen har også grund til at takke for besøget, og vi håber, der igen på et tidspunkt kan blive lejlighed til at ministeren kan besøge kirkemusikskolen. 13

14 Kirkemusik Nyt Kirkemusikskolens bibliotek Skolen råder over et bibliotek bestående af bøger, tidsskrifter, noder og AVmidler: grammofonplader og CD er. Samlingen består i dag af over 5000 registrerede katalognumre, og den befinder sig dels i kælderetagen på skolen, dels på skolens klokkenistafdeling. Biblioteket er først og fremmest en samling til brug for det pædagogiske arbejde, herunder lærernes opsøgning af materiale til forberedelse af undervisningen. Derudover udgør samlingen et specialbibliotek for brugere med særlig interesse i kirkemusik. Bibliotekar Helle D. Kjeldsen står for arbejdet med at registrere indkomne bøger, noder, m.v. og generelt biblioteksarbejde. Hun bruger størstedelen af sin arbejdstid på Teologisk Pædagogisk Center (TPC), og har normalt en enkelt dag om ugen på skolen. Materialerne registreres i DanBib-systemet; men selvom oplysningerne kan ses på internettet, er det desværre ikke muligt frit at bestille og hjemlåne fra biblioteket. Dette ville langt overstige de arbejdsmæssige begrænsninger, skolen har til rådighed. Har man imidlertid særlige spørgsmål eller ønsker at udforske et særligt emne, kan man til enhver tid rette henvendelse til skolens kontor eller til bibliotekaren vedr. benyttelse af biblio-teket. Biblioteket er igennem flere år blevet beriget med noder og bøger fra såvel nuværende og tidligere studerende og lærere som fra forskellige donorer. Skolen takker meget for disse værdifulde gaver, da det betyder meget for kvaliteten og udbygningen af samlingerne, og biblioteket modtager da fortsat også meget gerne gaver. Kirkemusikskolen har i flere år støttet opbygningen af korbiblioteket for lige stemmer, tilhørende Folkekirkens Ungdoms Kor (FUK) og opstillet i TPCs lokaler. Dette fine specialbibliotek ligger således i kirkemusikskolens umiddelbare nærhed, hvilket da også kan være til gavn for skolens ansatte og studerende 14

15 Løgumkloster Kirkemusikskole Det er skolens ambition især at udbygge bestanden af bøger og noder på områderne: orgelkundskab (teknik, historie, monografier, m.v.), orgelnoder og kornoder for blandet kor. Her vil samlingen i fremtiden forhåbentlig både kunne være til gavn for pædagogisk og videnskabelig forskning og være basis for afholdelse af kurser i repertoiresøgning for organister og korledere. Et blik fra bibliotekshylderne Det uregistrerede materiale 15

16 Kirkemusik Nyt Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad! Organist og klokkenist Majken Ladefoged, Samsø. Beretning fra deltagelse i klokkespilsfestival i august 2011 Godt nok skal vi tilbage til 1200tallet, hvor Perpignan var kontinental hovedstad for kongeriget Mallorca! Sammen med min dygtige lærer Ann-Kirstine og hele min samske familie drog vi til Perpignan for at give klokkepilskoncert i Cathédrale Saint-Jean- Baptiste de Perpignan. Lige for at få geografien sat ordentlig på plads, Perpignan ligger i det sydøstligste hjørne af Frankrig, ikke langt fra middelhavskysten og er en fransk udgave af den spanske region Catalonien. Den surrealistiske kunstner Salvador Dalí fandt inspiration til nogle af sine bedste værker på Perpignans smukke togstation, som han kaldte for ikke mindre end: Verdens centrum. St. Jean Baptiste katedralen er et besøg værd. Bygningen blev påbegyndt i år 1324 af kong Sancho af Mallorca og stod først færdig i Katedralen er bygget i catalansk gotisk stil og rummer ud over kong Sanchos grav også mange malerier og relikvier. Klokkespillet er et historisk instrument og de 46 klokker er alle af den samme bygherre, Amédée Bollée. Perpignan fik sit klokkespil i år 1880, og det var meget populært de første par år. Derefter fadede det ud af folks bevidsthed og blev ikke spillet på længere, da ingen kunne den kunst. Første og anden verdenskrig, hvor mange kirkeklokker ellers blev omstøbt til kanonkugler, gik da også ubemærket hen over klokkespillet i Perpignan, simpelthen fordi, soldaterne ikke vidste, det var der. Derfor er klokkespillet i Perpignan enestående i forhold til alle andre klokkespil i Frankrig, da det er fuldstændig intakt intet er gået tabt. Klokkespillet blev gennemgribende restaureret i 1996, da duerne havde haft frit lejde i mange årtier. 16

17 Løgumkloster Kirkemusikskole De to klokkenister på stedet, Elizabeth Vitu og Laurent Pie arbejder frivilligt og ulønnet. De gør det af kærlighed til musikken og klokkerne og man mærker tydeligt, de brænder for sagen. Hver lørdag holder de klokkespilskoncert, og skulle de springe en lørdag over, spørger folk, hvorfor de ikke kunne høre klokkerne. Udover hver sommer at holde en klokkespilsfestival, i år den niende af slagsen, begynder Elizabeth Vitu at undervise i klokkespilspraktik fra efteråret 2011 på Perpignan Mediterranee Conservatory. Klokkespillet må ikke gå i glemmebogen igen! Tak til Ann-Kirstine for en pragtfuld studietur til Perpignan, hvor historiens vingesus stadig kan mærkes fuldt ud. Et sted, der emmer af catalansk kultur og atmosfære og hamrende god kaffe! Nå, ja Ann-Kirstine og min familie tog da også lige en tur op i Pyrenæerne, nærmere bestemt Mont-Louis, der ligger op i 1600 meters højde. Det kan også varmt anbefales. 17

18 Kirkemusik Nyt Orgelmesterkurser i november I dagene d november afholdt Løgumkloster Kirkemusikskole 2 mesterkurser i orgelspil i samarbejde med St. Nikolai Kirke, Flensborg og det tyske firma ORGANpromotion. Kurserne blev støttet af Region Sønderjylland- Schleswig og EU. Underviser på det første kursus i dagene november var professor Bine Bryndorf fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, der indledte med en koncert i Klosterkirken. Emnet for kursusdagene var nordtysk barokmusik og Johann Seb. Bachs orgelværker. Omkring 20 deltagere deltog disse dage og udover danske og tyske deltagere var der kursister fra Rusland, Italien, Polen, Schweiz og Østrig. Der var både aktive og passive deltagere, der på skift kunne høre musikken og Bryndorfs kommentarer fra pulpituret eller foran en TVskærm nede i selve kirken. Lørdag, d. 5. november var ekskursionsdag nord for grænsen med indledende besøg i Haderslev Domkirke, hvor Kristian Lumholdt demonstrerede kirkens 3 orgler. Derefter fortsatte man med bus til Christiansfeld og de to orgler i Brød-remenigheden. Herfra gik turen til Esbjerg, hvor Mikkel Andreassen demon-strerede de to instrumenter i Vor Frelser Kirke. Orgelmæssigt sluttede dagen i Hjerting Kirke, hvor Henrik Krüger fortalte og spillede en mindre koncert

19 Løgumkloster Kirkemusikskole Om søndagen var der fremvisning af instrumenter i Flensborg by med St. Marie Kirke, St. Nikolai og Christuskirken i Mørvig. Enkelte deltagere var taget hjem efter de første kursusdage, men andre var kommet til, så også på turene var deltagerantallet o. 20. Fra d fandt det andet kursus sted i St. Nikolai Kirke i Flensborg med en anden kendt organistpersonlighed, Daniel Roth fra St. Sulpice i Paris. Emnet for disse dage var fransk barok, romantisk og nyere musik, og igen var godt 20 deltagere tilstede. Også dette kursus fik en fin afvikling, og onsdag aften sad Daniel Roth ved orglet i et forrygende fransk program med afsluttende improvisation. 19

20 Kirkemusik Nyt 2 fotos Der var stor tilfredshed blandt deltagerne med begge kurser, og de mange forskellige deltagere fra adskillige lande i alt 40 forskellige deltagende kursister gav dagene et interessant og internationalt præg. Det tyske ORGANpromotion havde sin store andel i den fine markedsføring og dermed også de mange kursister. Firmaet har til opgave at medvirke til afholdelse af orgelmesterkurser og ekskursioner på dets hjemmeside kan ses de mange aktiviteter, der udgår fra firmaet. 20

21 Løgumkloster Kirkemusikskole Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig 10 år Den grænseoverskridende orgelfestival Sønderjylland-Schleswig blev startet i 2003 af Flensborgorganisterne Michael Mages, St.Nikolai Kirke, Stephan Krüger, Mørvig Kirke og Hans Christian Hein, Helligåndskirken. Hensigten med initiativet var især at sørge for bedre omtale og annoncering af de mange koncerter syd og nord for grænsen, hvor orglet er det bærende instrument. Det kunne være rene orgelkoncerter eller koncerter, hvor orglet indgik i samspil med andre. Det havde ofte vist sig ganske svært at orientere sig om koncerter og arrangementer, hvis grænsen lå imellem, og det var derfor også hensigten at få informationerne ud, så man kunne få et mere dynamisk musikliv til gavn for både arrangørerne og for publikum. Initiativtagerne fik fra starten god støtte af Thomas Frahm, kulturkonsulent i Flensborg Kommune og allerede i festivalens første år fik man i en folder samlet en betydelig mængde koncerter. Princippet har fra starten været at fungere som en paraplyorganisation for de mange kirker, der arrangerer orgelkoncerter i sommerperioden til glæde for lokale beboere og for turister. Dertil har man så løbende forsøgt at supplere med særlige arrangementer, f.eks. orgel-demonstrationer og koncerter på særligt interessante instrumenter, hvor der måske normalt ikke ville være aktiviteter. Desuden har man som et næsten fast indslag haft besøg på et af de tre danske orgelbyggerier i området: Andersen & Bruhn, Bruno Christensen & Sønner samt Marcussen & Søn. I de senere år har der ofte været særlige arrangementer for børn: rundvisninger, fortælling med musik eller skolekoncerter. Festivalens budget har været beskedent; men støtte til finansiering af arbejdet med særlige arrangementer, brochure/ folder, internetpræsentation, m.v. er kommet fra diverse fonde, Region Sønderjylland-Schleswig, private sponsorer og fra kulturaftalen mellem de sønderjyske kommuner. Da festivalen var godt i gang, udvidedes kredsen af medarbejdere i arbejdsgruppen: på dansk side blev domorganist Svend Prip, Haderslev, organist Poul Skjølstrup Larsen, Løgumkloster Kirke og Peter Langberg fra kirkemusikskolen involveret. Fra 2009 overtog Hans Christian Hein pladsen efter Peter Langberg. Kulturkonsulent Helle Barsøe, Sønderborg Kommune har i adskillige år ydet et stort arbejde, ikke mindst med at få festivalen finansieret. 21

22 Kirkemusik Nyt Foto orgelfestival Værdien af arbejdet med festivalen kan vanskeligt gøres endeligt op; men adskillige arrangører peger på, at publikum til arrangementerne geografisk set er bredere sammensat end tidligere, og det tillidsfulde samarbejde, der på flere planer er opnået har været spændende at opleve, og det peger også fremad mod kommende års samarbejdsprojekter i grænselandet. Festivalen er både nord og syd for grænsen blevet fremhævet som et godt eksempel for andre i kultursamarbejdet og hvis det lykkes for Sønderborg at blive europæisk kulturby 2017, vil festivalen naturligvis bidrage med en række særlige arrangementer i den anledning. Årets festival begynder d med åbningskoncert i Løgumkloster Kirke v/ Lasse Toft Eriksen, Esbjerg. I løbet af sommeren er der samlet set over 170 arrangementer. Disse kan dels ses i kort form i festivalens folder, dels i mere udførlig form på hjemmesiden Der vil være et besøg på orgelbyggeriet Marcussen & Søn d , og d arrangeres en orgelsafari nord og syd for grænsen med en heldags busudflugt til spændende kirker og instrumenter. De nærmere oplysninger om programmet vil løbende kunne ses på hjemmesiden. Festivalen slutter i St. Nikolai, Flensborg med en orgelkoncert ved Michael Mages d

23 Løgumkloster Kirkemusikskole Den grænseoverskridende festival i Slesvig-Holsten og Danmark. Oplev det rige orgellandskab i det tidligere hertugdømme Slesvig: Mere end 160 koncerter med markante regionale og internationale organister, orgelfremvisninger, besigtigelse af orgelbyggeri, arrangementer for børn, m.m. Hele programmet kan fra slutningen af maj ses på Beståede prøver februar 2012 Præliminær orgelprøve: 1 i alt (VIII) Henriette Popp Martinussen, Løgumkloster 23

24 Kirkemusik Nyt Skriften på klokken I Løgumkloster findes det eneste videns- og uddannelsescenter for klokker i Norden: Klokkenistafdelingen/Den Skandinaviske Klokkenistskole under Løgumkloster Kirkemusikskole. Her beskæftiger man sig med at uddanne klokkenister, håndklokkenister, changeringing-ringere, klokkekonsulenter og campanologer. Et af de vigtige emner, som de studerende undervises i, er tidsbestemmelse af klokker. Det er særlig vigtigt af kulturhistioriske og bevaringsmæssige grunde. Lyden fra klokkerne er den ældste musikalske lyd, vi har. Der er ikke noget sted i det danske landskab, hvorfra man ikke kan høre en eller flere klokker. Den danske landskabslyd har i tusind år været klokkelyden. Herunder en populær-videnskabelig artikel om en lokal og fjernsyns-aktuel klokke (- den ringes ved prinsesse-dåben i Møgeltønder, maj 2012). Klokker er meget ofte forsynet med inskriptioner og dette er også tilfældet med klokkerne i Møgeltønder kirke. Den ældste klokke her har en meget sjælden inskription, der ikke er mage til i hele Danmark - eller i de øvrige tidligere danske besiddelser: Skåne, Halland/Blekinge samt Slesvig-Holsten! På et tidspunkt ville man gerne lave en produktudvikling af inskriptionsteknikken. Tidligere havde man udført bogstaverne direkte på klokkestøbeformen, og det gik ikke altid særlig godt. Vi har mange gamle klokker, hvor bogstaver-ne står på hovedet, er spejlvendte, forkerte, skæve m.m. Nu fandt man imidler-tid på først at skære bogstaverne ud i tyndt bivoks og derefter klistre dem på klokken. Voks (og god chocolade) smelter først ved 70⁰ C, så materialet er let at arbejde med. Der er naturligvis udelukkende tale om STORE BOGSTAVER - (MAJUSK- LER) - for de små bogstaver var endnu ikke kommet på klokkemarkedet i Europa. Godt nok blev bogstaverne stadigvæk udskåret med fri hånd i voksen, så heller ikke her gik det altid godt. Nogle af bogstav-afrundingerne bliver derfor lidt kantede at se på. Ideen med at forme bogstaverne til klokkerne i regelmæssige forme opstår først senere. Gutenberg (ca ), bogtrykkerkunstens opfinder, er bl.a. endnu et par generationer fra at blive født. 24

25 Løgumkloster Kirkemusikskole Fejlene bliver dog meget lettere at rette med den nye metode. Og ikke mindst billigere at rette. Møgeltønder kirkes klokke er den eneste klokke, der fortæller, hvornår man gjorde sådan. Det er nemlig den eneste af disse klokker med et årstal. Årstallet er Hvorfor satte man da et årstal på Møgeltønders gamle klokke, når det ikke var skik og brug på andre klokker? Forklaringen kan måske anes, hvis vi ser på årstallet. Der står nemlig ikke De tal, som vi bruger i dag, har vi fra inderne/araberne. Vi bruger de tal nu (10-tals-systemet), fordi de er praktiske. Men dengang brugte man kun romertal. Så tallene på klokken ser sådan ud: M CCC XXX III. Der forekommer således for første og eneste gang over 1000 år, et årstal med 3 af hvert C (hundreder), X (tiere) og I (enere). Tallet 3 - bank tre gange, Tre-enigheden: Faderen, Sønnen og Helligånden, alle gode gange tre, 3-tallet i eventyr osv. - er magisk. 3 gange 3 er derfor super-magisk. Bedeslag på klokkerne er netop: 3 slag 3 gange = super-magisk. Måske er klokken blevet fremstillet, fordi man i dette år ligefrem forventede Kristi Genkomst? Man gik jo og afventede Kristi Genkomst og 1000 års riget. (Romertal M.) Eftersom år 1000 ikke havde givet gevinst, så virker årstallet M CCC XXX III som et meget plausibelt næste bud på ankomsten. Moderne mennesker reagerer sådan set ikke specielt anderledes i dag. Tendensen er, at mange folk er helt op at køre over årstal: Eksempelvis År 2000! (Ro-mertal: MM.) Det er nu 12 år siden. Nogle forventede dengang, at alt ville bryde helt sammen i kaos pga. computersystemer, der ikke var gearet til et årtusindskifte. Hvis vi stadigvæk brugte romertal, så ville det næste komplet euforiske årstal blive: MM CC XX II, - eller bedre endnu: MMM CCC XXX III. Men det er der desværre meget længe til. Eller heldigvis? Inskriptionen indeholder også tegnet X I. Tegnet betyder ikke, at klokken har X-faktor. X I er klokketegnet for Kristi. Altså noget der tilhører Kristus. Vi har stadig X-et i det engelske Xmas (Christmas) = Jul. Endelig står der også ANNO, som betyder ÅR. Så på klokken står der oversat: Kristus år

26 Kirkemusik Nyt Pilgrimsrejsernes høje aktivitetsniveau i den første del af og i midten af 1300-tallet kan have noget at gøre med en forventning om snarlig Kristi Genkomst år M CCC XXX III. Tallet 12 er i mange religioner et helligt tal, og som følge heraf er 13 også noget særligt, én mere end 12. Det særlige er derfor ofte helligt; men helligt kan være farligt og tabubelagt. Det 13. kapitel i Johannes Åbenbaring handler om Antikrist. Tallet 13 er tallet for død, genfødsel og fornyelse. Men...tallet 13 er også den hellige grals tal og dermed også troens tal. Det amerikanske flag har 13 striber. 13 var længe den bedste karakter i skolen, og en 13 er i tips giver den største præmie. Som det senere viste sig, skulle årstallet 1333 dog blive det sidste glimt af de bedre tider i Europa. Danmark var pantsat til de Holstenske grever. (Det er tiden med den kullede greve.) Valdemar Atterdag bliver først konge 7 år senere. Året 1333 blev generelt noteret i historiebøgerne som det første år af resten af år-hundredets katastrofale årrække. Tiden gik med hungerkatastrofer. Også den første pest-epedemi, den sorte død, brød ud med stor voldsomhed, og op imod halvdelen af alle mennesker i Europa døde. Dog fra ingenting bliver Danmark samlet sammen igen af kong Valdemar Atterdag, heraf tilnavnet Atterdag, og datteren Margrethe I ender med at blive monark over hele Norden. Tallet 13 og dets afledninger (1333 f.eks.) er derfor omgivet med stor respekt og ærefrygt. Så konklusionen må være, at klokken, der bærer årstallet M CCC XXX III, og som ringer fra Møgeltønder kirkes tårn, eksisterer, fordi man troede, at verden var ved at gå under. Der er ganske kaotiske forhold, der hersker i et Danmark, der egentlig ikke længere eksisterede. Det stemte også godt overens med de forhold, der var beskrevet i Bibelen, og som man forventede forud for verdens undergang. Der er ganske stærke indicier for, at klokken er støbt til den allervigtigste kristne engangs-event: Dommedag. Skulle man være i tvivl om, hvad man regnede med, at det gik ud på, er det blot at rette blikket op mod Møgeltønder kirkes illustrerende kirkeskibs-loft MM X II - Ann-Kirstine Christiansen, organist i Møgeltønder kirke og prof. klokkesagkyndig. 26

27 Løgumkloster Kirkemusikskole Kirkeministeren ved det transportable klokkespil DET TRANSPORTABLE KLOKKESPIL KLOKKESPILSKONCERT FRILUFTSGUDSTJENESTE JULEMARKED SKOLEKONCERT KLOKKESPIL

28 Kirkemusik Nyt Støttekredsen Kære Elev - Lad ikke økonomiske problemer hindre dig i at gennemføre din uddannelse! Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds har iflg. vedtægterne 2 stk. 1 til formål at støtte skolens virksomhed, derunder at indsamle midler til støtte for formål, som ikke er dækket af offentlige tilskud, f.eks. støtte til mindrebemidlede studerende, til instrumentfond og til arbejde i De Studerendes Råd. Du kan f.eks. søge om tilskud til administrations- og / eller undervisningsgebyr, noder, transport m.m. Ansøgning om midler fra Støttekredsen skal være Kirkemusikskolen i hænde senest 1. marts eller 1. oktober, hvor bestyrelsesmøderne afholdes. Ansøgning skal sendes til: Formand Ole Stevns: Støttekredsen Vestergade Løgumkloster Medlemskab i Støttekredsen kr. 150,- p.a. - personligt kr. 250,- p.a. - familie/menighedsråd kr. 75,- p.a. - pensionister samt ansatte og studerende på LKMS 28

29 Løgumkloster Kirkemusikskole Diverse rabatmuligheder ved køb af noder Studerende og lærere ved kirkemusikskolen kan opnå rabat ved køb af noder hos nedenstående firmaer. Forhør selv om rabattens størrelse. Aarhus Musik, Torvegade 60, 6700 Esbjerg tlf , DanMus, tlf , Nodecentrum, tlf , Dansk Sang (Folkeskolens Musiklærerforening), tlf , Klaverleje kan bl.a. foretages ved firmaet Juhl-Sørensen, der bl.a. tilbyder forkøbsret ved leje. Muslingevej 40, 8250 Egå. Tlf , Oversigt over salgspublikationer - kan ses på 29

30 Kirkemusik Nyt Løgumkloster Kirkemusikskoles Bestyrelse 1. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Formand (udpeget af kirkeministeren) 2. Stiftamtmand Ninna Würtzen (udpeget af kirkeministeren) 3. Konservatorierektor Axel Momme (udpeget af Musikkonservatorierne) 4. Organist Peter Sloth Andersen (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund) 5. Organist Thilde Madsen (udpeget af Foreningen af Præliminære Organister) 6. Organist Ole Plauborg Jensen (udpeget af Dansk Kirkemusikerforening) 7. Kordegn Finn Poulsen (udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd) 8. Skoleinspektør Charlotte Bassler (udpeget af kirkeministeren) 9. Pastor Uffe Bjerre (udpeget af kirkeministeren) Desuden deltager: Rektor Hans Chr. Hein Administrationsleder Minna B. Søndergaard Organist/kirkemusikskolelærer Niels Erik Aggesen (udpeget af lærerrådet) Studerende - vakant (udpeget af De Studerendes Råd) Sekretær og referent, Stiftskontorchef Kirstine Frank Jensen Kirkemusik Nyt udkommer 2 gange årligt næste nummer udkommer ultimo Redaktion: Lotte S. Hansen & Hans Chr. Hein 30

31 KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD Tilmelding til Årsafslutning fredag den 8. juni 2012 Dagsprogram finder du på side 7 Undertegnede tilmelder hermed personer til: Bustransport, Løgumkloster Tønder Korsang - Stemmekategori: Sopran Alt Tenor Bas Festaften på Løgumkloster Central Hotel. Løgumkloster Kirkemusikskole tur/retur Kr. 150,- pr. person indbetales på reg. nr konto nr VIGTIGT skriv således: Afslut (dit/jeres navn) 31

32 Kirkemusik Nyt Navn: Adresse By: Tlf.: Mail: Bemærkninger: 32 Mobil: Husk: Sidste frist for tilmelding er mandag den 4. juni 2012 Sendes eller afleveres til: Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade Løgumkloster Tlf KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD

33

34

35 Løgumkloster Kirkemusikskole 35

36 Kirkemusik Nyt 36

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference Kirkemusik Nyt Nr. 2-2011 Skoleåret 2011-2012 Adventsstævne Konference Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Kirkemusikskole-konference...................................

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab Kirkemusik Nyt Nr. 2-2013 Adventsstævne Lidt fra Støttekredsen Nyt fag kirke- og bibelkundskab Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Lidt fra Støttekredsen... 8 Generalforsamling

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2014. Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2014. Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg Kirkemusik Nyt Nr. 2-2014 Adventsstævne Orgelkursus i spansk orgelmusik Orgelmesterkursus i Sønderborg Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Orgelkursus i spansk musik... 8 Orgelmesterkursus

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

Nr. 5 MAJ 2015 14. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4

Nr. 5 MAJ 2015 14. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4 Nr. 5 MAJ 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen SKRIFTLIG BERETNING 2015 SIDE 4 PRÆLUDIUM TR-KONTINGENT I det monumentale bogværk i 28 bind Ordbog Over Det Danske Sprog inder

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen SYNSVINKLER Præsten (og meget,

Læs mere

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 NR. 2 F E B R U A R 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 PRÆLUDIUM LØN SOM FORTJENT? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I slutningen af sidste år modtog jeg som formand

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 PRÆLUDIUM HVAD ER DET HER FOR ET BLAD? Af redaktør Filip Graugaard Esmarch, journalist

Læs mere

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 PRÆLUDIUM NED PÅ JORDEN Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Nu er vi snart ved at være til ende med ministeriets

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Trin & TonerNr. 6 September 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6 September 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6 September 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 6 September 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 12 marts - april - maj 2014 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet i Løgumkloster har afholdt 2 ordinære møder i perioden fra 1. december til bladets deadline d. 24. januar. Det

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den ligegyldige kirke Der var engang, hvor man vidste, hvem i sognet, der sværgede til missionen eller de grundtvigske og hvem, der ikke

Læs mere

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Husk at indsende dine lønønsker til FPO Hermed et OPROP til alle overenskomstansatte medlemmer. Den 15. i denne måned udløber

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere