årsrapport / 0 2 T I VO L I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport 2 0 0 1 / 0 2 T I VO L I"

Transkript

1 årsrapport / 0 2 TIVOLI

2 Formandens beretning 3 Hoved- og nøgletal 5 Regnskabsberetning og årsregnskab 7 Aktionærinformation 30 Tivoli Facts 31 GENERALFORSAMLING Selskabet afholder ordinær generalforsamling i Tivolis Koncertsal den 19. juni kl

3 FORMANDENS BERETNING P å Tivolis ordinære generalforsamling den 17. december 2001 blev der truffet beslutning om at omlægge regnskabsåret, således at det fremover løber fra 1. april til 31. marts i stedet for som hidtil fra 1. oktober til 30. september. Omlægningen af regnskabsåret indebærer bl.a., at regnskabet for det år, der var i gang, da ændringen blev vedtaget, afsluttedes den 31. marts Denne årsrapport omfatter derfor kun et halvt år, nemlig perioden fra 1. oktober 2001 til 31. marts Den væsentligste aktivitet i regnskabsåret var Jul i Tivoli. Som de foregående år var Jul i Tivoli et tilløbsstykke. Flere end gæster lagde vejen forbi Tivoli mellem den 16. november og den 23. december. Og smukt var det. Med de hyggelige landsbyer og den romantiske skøjtebane på Tivoli Søen ved Det kinesiske Tårn var julestemningen sikret. I træerne strålede hundredetusindvis af julelys, og vellugten af gran blandede sig med duften af glögg, æbleskiver og andet mundgodt. I teltet på Plænen havde Tivolis Udviklingsafdeling designet en helt ny juleudstilling med bl.a. gavecentral, gæstgivergård og kælkebakke, hvor 120 mekaniske nisser kunne få afløb for juletravlheden. En ny forlystelse, Nissetoget, var der også blevet plads til. Fra stationen i Alpeby kunne 14 børn ad gangen få sig en hyggelig togtur ud og ind ad Nissekøbing, som den ny juleudstilling blev døbt. I Glassalen underholdt Eventyrteatret familier og børn med juleforestillingen Hjælp, det er jul, og Vivienne McKee og London Toast Theatre præsenterede The Return of The Scarlet Fingernail helt til den 31. december. Tivolis store satsning under Jul i Tivoli var et samarbejde med Det Kongelige Teater om balletopsætningen af E.T.A. Hoffmanns berømte juleeventyr Nøddeknækkeren. Balletten spillede for fulde huse i Koncertsalen, hvor scenen var bygget om for at kunne rumme et helt balletkompagni. Bag opsætningen stod Det Kongelige Teaters solodanser og koreograf Alexei Ratmansky, scenograf Mikael Melbye og lysdesigner Linus Fellbom i samarbejde med Tivoli og Tivolis Symfoniorkester, der også har Nøddeknækkeren på juleprogrammet i Koncertsalen i december de kommende år. Hermed er der lagt op til endnu en god tradition i Tivoli. Men halvåret bød også på andet end Jul i Tivoli. I Glassalen kunne rock 'n' roll musicalen AskePop melde om næsten udsolgt, allerede inden forestillingen havde premiere den 7. oktober. AskePop var et samarbejde mellem Regner Grasten og Tivoli, og den populære musical spillede 32 gange for fulde huse, inden det blev tid til Jul i Tivoli og Crazy Christmas Cabaret i Glassalen. Knap var julemarkedet slut og London Toast Theatre rykket ud, før tæppet gik for endnu en omgang AskePop. Ligesom i efteråret sang og rock 'n' roll'ede Sofie Lassen-Kahlke og hendes medskuespillere for fulde huse i alt 58 gange fra den 4. januar til den 28. februar, hvorefter Det danske Teater rykkede ind med Emil fra Lønneberg, der blev dette regnskabsårs sidste forestilling. Tivolis regnskab for vinterhalvåret har altid været præget af, at indtægterne fra den begrænsede aktivitet i perioden langt fra opvejer de løbende, faste omkostninger og de betydelige udgifter, der hvert år er forbundet med nyanskaffelser og klargøring af Haven til sommersæsonen. Det gælder også for dette regnskabsår, der slutter med et underskud før skat på 66,2 mio.kr. Men det er glædeligt, at det på trods af lidt færre besøgende til Jul i Tivoli i 2001 i forhold til julemarkedet året før lykkedes at forøge omsætningen. Det samlede resultat for regnskabsåret ligger på niveau med, hvad der opnåedes i samme periode sidste år og er en forbedring i forhold til den resultatforventning, der blev udtrykt i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapport for 2000/01. Tivolis ledelse har derfor god grund til at være tilfreds med forløbet af omlægningsåret og god grund til at takke alle Havens medarbejdere for en stor og engageret indsats. Niels Eilschou Holm Kabinetssekretær, dr. jur. Bestyrelsesformand 3

4 4 ÅRSRAPPORT 01/02

5 HOVED- OG NØGLETAL FOR REGNSKABSÅRET 2001/02 Selskabet har omlagt regnskabsåret fra perioden 1. oktober til 30. september til perioden 1. april til 31. marts. Det her aflagte regnskab for perioden 1. oktober 2001 til 31. marts 2002 er i denne forbindelse et omlægningsår. Jul i Tivoli blev besøgt af gæster. En nedgang på gæster i forhold til året før. Nedgangen i besøgstallet blev kompenseret af et øget forbrug pr. gæst. Resultat efter skat blev et underskud på 46,8 mio.kr. mod et underskud på 46,5 mio.kr. året før. Der er indregnet et udskudt skatteaktiv på 19,4 mio.kr. i regnskabsperioden. Som følge af omlægningsårets negative resultat indstilles det til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte. Koncernens omsætning blev 69,5 mio.kr. mod 61,5 mio.kr. for det tilsvarende halvår i 2000/01. Resultat før skat blev et underskud på 66,2 mio.kr. svarende til året før, hvilket er en forbedring på ca. 4 mio.kr., i forhold til de i årsregnskabsmeddelelsen af 20. november 2001 udtrykte forventninger om et underskud før skat på ca. 70 mio.kr. Fem års hovedtal 1997/ / / / / /02 Tivoli Koncernen (12 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (6 mdr.) (6 mdr.) (urevideret) mio.kr. Omsætning incl. forpagtere og lejere 571,8 659,2 704,7 707,6 127,9 145,8 Omsætning 280,0 331,3 361,8 365,1 61,5 69,5 Omkostninger 268,2 307,7 337,8 347,3 122,7 132,0 Resultat af primær drift 11,8 23,6 24,0 17,8-61,2-62,5 Finansielle poster, netto -10,7-8,0-14,0-7,8-5,1-3,7 Resultat før skat og ekstraordinære poster 1,1 15,6 10,0 10,0-66,3-66,2 Ordinært resultat efter skat 1,1 19,1 9,6 8,2-46,5-46,8 Balancesum 508,8 538,6 562,4 674,8 614,9 613,8 Egenkapital 262,3 281,4 291,0 463,6 412,9 416,8 Pengestrømme fra driftsaktivitet 12,0 47,9 26,1 45,9-56,6-43,3 Pengestrømme fra investeringer -90,0-79,9-62,4-53,0-18,2-22,1 Afskrivninger 34,8 40,2 44,4 46,8 23,3 23,7 Antal medarbejdere Fem års nøgletal 1997/ / / / / /02 Tivoli Koncernen (12 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (6 mdr.) (6 mdr.) (urevideret) Egenkapitalens forrentning i procent p.a. 0,4 7,0 3,4 2,2-13,2-10,6 Egenkapital i procent af balancesum Tivoli (moderselskab) Resultat i kr. pr. 100 kr. aktie Børskurs ved regnskabsårets slutning

6

7 REGNSKABS- BERETNING & ÅRSREGNSKAB

8 HISTORIE, IDÉGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli I 1843 grundlagde Georg Carstensen Tivoli, der i dag er Danmarks førende turistattraktion og en af Europas mest besøgte forlystelsesparker. Tivoli blev opbygget ud fra Carstensens kærlighed til eventyr. Gæsterne i Tivoli skulle have oplevelsen af at være en del af et eventyr, og Carstensens idé om en eventyrhave har siden åbningen præget den konstante udvikling af Tivoli. Igennem tiden har Tivoli betaget mange og været idégrundlag for en række forlystelsesparker rundt om i verden. Walt Disney besøgte Tivoli flere gange og fandt her inspiration til udviklingen af Disneyland-parkerne. Tivolis idégrundlag Tivolis overordnede idégrundlag er at drive en forlystelseshave med bredde, tradition og kvalitet. Dette skal ske ud fra et historisk udgangspunkt, hvor nostalgi, fællesskab og romantik er centrale begreber. Målsætningen er at udvikle og sikre Tivolis største attraktion nemlig Havens sjæl, charme og ånd men samtidig at skabe rammer og tilbud, der giver Tivoli ny tiltrækningskraft. Tivoli er et haveanlæg med forlystelser, kulturelle oplevelser og restauranter. Tivoli skal bevares som et venligt sted med afslappet, god atmosfære; et sted hvor man befinder sig godt, og hvor der er trygt at være. Tivoli skal være et attraktivt samlingssted for alle - børn, unge, voksne, familier, par, grupper og turister. Alle skal kunne få en god oplevelse ved et besøg i Tivoli. Tivoli skal hele tiden udvikles, men Selskabets idégrundlag, en forlystelseshave med bredde, traditioner og kvalitet, står fast. Tivolis målsætning Det er målsætningen, at forandringer skal ske med respekt for Tivolis idégrundlag. Der skal være en passende balance mellem tradition og fornyelse, således at Tivoli både kan bevare sin karakter og sit trofaste publikum, og være i stand til at tiltrække et nyt. Det er Tivolis målsætning at skabe en kontinuerlig vækst i indtjeningen. Dette skal bl.a. ske gennem en moderat vækst i besøgstallet, særligt uden for højsæsonen, samt ved at øge det gennemsnitlige forbrug pr. gæst. I årene fremover vil der fortsat blive fokuseret på øget vedligeholdelse og renovering. Denne fokusering vil medføre øgede omkostninger til vedligeholdelse og afskrivninger, som ikke umiddelbart vil medføre en øget indtjening. Ledelsen forventer derfor en moderat vækst i resultat før skat i de kommende år. Det er Tivolis målsætning at realisere et årligt resultat før skat på mio.kr. inden for de næste 2-3 år. 8

9 Fremtidige investeringer i kerneforretningen skal kunne finansieres gennem driftens cash flow. Karakteren af investeringerne gør imidlertid, at der i nogle år vil blive investeret mindre end cash flowet og i andre år, hvor store anlægsinvesteringer foretages, vil der blive investeret mere. Opfyldelsen af målsætningen skal derfor ses over en flerårig periode. Investeringer i randbebyggelsen mv. skal være cash-flow neutrale. Tivoli International A/S Tivoli International A/S blev stiftet i 1988 med det formål at sælge know how og udvikle Tivoli-parker til udlandet, hvor Tivolis varemærke og koncept nyder stor positiv opmærksomhed. Udgangspunktet er primært henvendelser fra udlandet. Henvendelserne kommer fra mange typer af interessenter og bliver omhyggeligt vurderet for at udvælge de projekter, der har den bedste chance for at blive gennemført. På grund af den lange tidshorisont fra idé til udvikling og implementering af store projekter, tilbyder Tivoli International sideløbende hermed konsulentydelser vedrørende udvikling og drift af nye og eksisterende forlystelsesparker. Der følges i øjeblikket op på to projekter omkring etablering af forlystelsesparker i henholdsvis Dubai og Vietnam. Tivoli Internationals rolle er her primært at deltage i vurderingen af parkernes potentiale. Endvidere har Tivoli Japan Co. Ltd. afgivet ordre på en række mindre designopgaver. Tivoli Artists Management A/S Tivoli Artists Management A/S blev stiftet i Det overordnede formål for Selskabet er at repræsentere danske og internationale kunstnere. Tivoli Artists Management organiserer endvidere turnéer og gæstespil for ensembler og orkestre i ind- og udland. Som repræsentant for en lang række danske kunstnere medvirker Tivoli Artists Management til udbredelsen af dansk musik i udlandet. Dette har foreløbigt givet meget positive resultater, hvilket skal fastholdes og udbygges i de kommende år. Eatertainment A/S Eatertainment A/S blev stiftet i 2001 som et selskab ejet 50% af Tivoli og 50% af Select Service Partner Denmark A/S. Formålet med selskabet er at drive og udvikle Tivolis egne fast food forretninger, caféer og slik- og iskiosker. Eatertainment driver 17 steder i Tivoli, omfattende ét cafeteria, ét konditori, seks fast food steder, samt ni andre forretninger. Select Service Partner er en del af Compass Group PLC, der er verdens største catering- og vendingselskab. Hovedaktiviteten i Danmark er drift af spisestederne i Københavns Lufthavn, bl.a. Tivoli-kroen i udenrigsterminalen. Select Service Partner tilfører således Eatertainment betydelig know how, konceptudvikling og support. 9

10 LEDELSESBERETNING Omlægning af regnskabsår På Selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2001 blev det vedtaget at omlægge regnskabsåret fra perioden 1. oktober til 30. september til perioden 1. april til 31. marts. Omlægningen blev besluttet fordi den nye regnskabsperiode bedre harmonerer med den arbejdsrytme, som Tivolis sæsonprægede aktiviteter betinger. Det her aflagte regnskab for perioden 1. oktober 2001 til 31. marts 2002 dækker i denne forbindelse et omlægningsår og det første hele årsregnskab aflægges for perioden 1. april 2002 til 31. marts Regnskabet for 2001/02 omfatter således kun en 6 måneders periode, hvorfor det af hensyn til sammenlignelighed er fundet hensigtsmæssigt, ud over det seneste aflagte årsregnskab for 2000/01, at medtage supplerende sammenligningstal for den tilsvarende 6 måneders periode i sidste regnskabsår (urevideret). Regnskabsåret i sammendrag Tivoli har i perioden fokuseret på at skabe nye aktiviteter. Således er der i samarbejde med henholdsvis Det Kongelige Teater og Regner Grasten Teaterproduktion Aps opført henholdsvis Nøddeknækkeren i Koncertsalen og AskePop i Glassalen. Begge med betydelig publikumssucces. I regnskabsåret indgår aktiviteterne Jul i Tivoli og vinterdrift i Tivolis Spillehaller samt lejeindtægter og aktiviteter i de 100% ejede datterselskaber, Tivoli International og Tivoli Artists Management, samt det 50% ejede selskab Eatertainment A/S. Jul i Tivoli, der udgør hovedaktiviteten i året, blev besøgt af gæster, hvilket er en nedgang på gæster i forhold til året før. Nedgangen i besøgstallet blev dog kompenseret af et øget forbrug pr. gæst. Antallet af medarbejdere steg fra 271 til 306 i forhold til tilsvarende periode sidste år. Væsentligst som følge af et større aktivitetsniveau under Jul i Tivoli 2001 samt i Eatertainment. Regnskabsåret er naturligvis påvirket af de årligt tilbagevendende omkostninger forbundet med vedligeholdelses- og forberedelsesaktiviteter forud for sommersæsonen, der startede den 19. april 2002, hvorfor aktiviteter herfra ikke indgår i regnskabet. Tivolis resultat Omsætningen er realiseret med 65,5 mio.kr. mod 60,0 mio.kr. for det tilsvarende halvår sidste regnskabsår, svarende til en vækst på 9%. Omsætningen fra Jul i Tivoli steg med 5,0 mio.kr. Omkostningerne steg med 6,6 mio.kr. i forhold til året før. Stigningen kan primært henføres til øgede vedligeholdelsesomkostninger samt omkostningerne i forbindelse med opsætningen af Nøddeknækkeren og AskePop. Resultat af den primære drift (resultat før renter mv.) blev et underskud på 61,5 mio.kr. mod et underskud på 60,4 mio.kr. i tilsvarende halvår i 2000/01. Renter, netto, er reduceret med 1,3 mio.kr. i forhold til tilsvarende periode sidste år. Resultat før skat udviser herefter et underskud på 66,2 mio.kr. stort set svarende til sidste år. Resultat før skat er forbedret med ca. 4 mio.kr. i forhold til de i årsregnskabsmeddelelsen af 20. november 2001 udtrykte forventninger om et underskud før skat på ca. 70 mio.kr. Selskabet har i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis indregnet et udskudt skatteaktiv på 19,4 mio.kr. som følge af periodens underskud. Selskabets resultat efter skat bliver således et underskud på 46,8 mio.kr. mod et underskud på 46,5 mio.kr. året før. Koncernens resultat og balance Koncernens omsætning blev 69,5 mio.kr. mod 61,5 mio.kr. for det tilsvarende halvår i 2000/01. Omsætningen inkl. forpagtere og lejere blev i alt 145,8 mio.kr. mod 127,9 mio.kr. sidste år. Omkostninger for koncernen blev i alt 132,0 mio.kr. mod 122,7 mio.kr. i sidste år. Dattervirksomhederne Tivoli International A/S, Tivoli Artists Management A/S og Tivoli Museet A/S samt det associerede selskab Eatertainment A/S indgår i årsregnskabet med et samlet underskud før skat på 0,6 mio.kr. mod et underskud før skat på 0,5 mio.kr. sidste år. Omlægningsårets investeringer udgør 22,1 mio.kr. mod 18,2 mio.kr. sidste år. De største investeringer er gennemført ved ombygning af Hovedindgangen, etablering af Tivoli Illuminationer samt udvidelse af Jul i Tivoli Ombygningen af Hovedindgangen samt en række andre investeringer sker som et led i den længerevarende strategi om højnelse af Havens kvalitetsmæssige udtryk. 10

11 Selskabets pengestrømme fra driftsaktiviteter har givet et likviditetsbidrag på -43,3 mio.kr., der er en forbedring på 13,3 mio.kr. i forhold til tilsvarende periode sidste år. Koncernens aktiver faldt fra 674,8 mio.kr. pr. 30. september 2001 til 613,8 mio.kr. væsentligst som følge af træk på selskabets likvide beholdninger til finansiering af driften i regnskabsåret. Den kortfristede gæld er steget fra 51,7 mio.kr. til 111,7 mio.kr., hvilket er dækket af selskabets kreditfaciliteter i Danske Bank. Koncernens soliditet er fortsat betydelig, og egenkapitalens andel af balancesummen udgør 68%. Resultatfordeling A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivolis resultat efter skat for 2000/01 blev et underskud på 46,8 mio.kr. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte. Tivoli vil fortsat arbejde for en mere effektiv udnyttelse af Selskabets varemærke bl.a. gennem eksterne samarbejdspartnere, der ved udnyttelse af Tivolis varemærkerettigheder indgår licensaftaler med Tivoli om brug heraf. Forventninger til regnskabsåret 2002/03 Som en af Danmarks største turistattraktioner er Tivolis regnskabsresultat stærkt afhængigt af såvel den nationale som den internationale konjunkturudvikling og deraf følgende udvikling i turisme og forbrug. Foreløbige tendenser i turismen for 2002 tilsiger kun en behersket udvikling i den internationale turisme til København, uanset at København vil være midtpunkt i en række internationale begivenheder i forbindelse med Danmarks EU-formandskab. Tivoli forventer ingen nævneværdig vækst i den indenlandske turisme for den kommende sommersæson. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Selskabets samarbejdspartner Arte er den 3. maj 2002 trådt i betalingsstandsning. Tivolis ledelse forventer ikke væsentlige økonomiske tab i denne forbindelse. Fremtidsudsigter Tivoli vil i den kommende årrække fortsat søge at udvikle Tivoli og fastholde Tivolis tiltrækningskraft ved en generel styrkelse af de unikke værdier, oplevelser og stemninger, som Havens gæster forbinder med Tivoli. Tivoli har igennem de senere år opnået en vækst inden for børnefamiliesegmentet. Denne vækst søges fastholdt ved fortsat udvikling af underholdningstilbud, forlystelser og servicetilbud samt ved markedsføring af Tivoli over for børnefamilier. Endvidere vil Tivoli fokusere på forretningssegmentet som målgruppe bl.a. ved fortsat udvikling af nye koncepter på restaurationsområdet, samt udvidelse af Tivoli Klubbens tilbud. Tivoli vil i de kommende år søge at styrke sine forretningsområder og mindske påvirkningen af sæsonudsving. Derfor fortsættes undersøgelserne af mulighederne for etablering af et hotel i det nuværende H.C. Andersen Slot ved Rådhuspladsen. Ligeledes er der igangsat undersøgelser med henblik på en bedre udnyttelse af Tivolis randbebyggelse. Endvidere vil der blive introduceret nye forlystelseskoncepter til erstatning for allerede eksisterende forlystelser i Tivoli. Forlystelserne skal have høj attraktionsværdi og samtidig leve op til Tivolis krav om kvalitet og sikkerhed. Tivoli vil derfor stræbe efter at fastholde besøgstallet fra 2001 primært ved fokusering på Tivolis nærmarked. Tivoli vil således nedprioritere den internationale markedsføring til fordel for markedsføringen i nærområdet og Skandinavien. Tivoli vil søge at skabe vækst i omsætningen ved at øge forbruget pr. gæst. Dette er bl.a. sket ved en øget satsning på Glassalen og Koncertsalen såvel i sæsonerne som uden for sæsonerne. Selskabets forventninger til regnskabsåret 2002/03 er en omsætning i størrelsesordenen 375 mio.kr. og et resultat før skat på mio.kr. Selskabets resultat er dog erfaringsmæssigt stærkt afhængigt af vejret i sommersæsonen. Investeringerne i det kommende regnskabsår forventes at blive i størrelsesordenen mio.kr. Investeringerne forventes i overensstemmelse med Selskabets strategi at blive finansieret af driftens cash flow. Forventninger til de efterfølgende år Udviklingen i den samlede turisme forventes igen at blive positiv i slutningen af 2002 eller begyndelsen af Der vil derfor i de kommende år blive stræbt efter at udvikle besøgstallet, således at Tivolis økonomiske resultater kontinuerligt forbedres. Tivoli har et solidt finansielt beredskab og fastholder derfor den igangsatte udvikling. Gæsteanalyser viser en meget høj tilfredshed med Tivoli, og Selskabet har fortsat et unikt koncept, et stærkt varemærke og dermed et godt udviklingspotentiale. 11

12 REGNSKABS- OG REVISIONSPÅTEGNINGER Bestyrelsens og direktionens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2001/02 for A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli. Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab og årsregnskab for A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli for perioden 1. oktober marts Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 27. maj 2002 Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Direktion: Lars Liebst Adm. direktør Michael Blønd Økonomidirektør Hans Henrik Gram Direktør Konklusion Det er vor opfattelse, at koncernregnskab og årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Bestyrelse: Niels Eilschou Holm Formand Jørgen Tandrup Hans Skov Christensen Næstformand Tommy Pedersen København, den 27. maj 2002 KPMG C.Jespersen Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Uwe Bodentien Benny Erving Søren Thorup Sørensen Jørgen Frank Jakobsen Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Torben Bender Statsautoriseret revisor 12

13 13

14 REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsregnskabet og koncernregnskabet er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier for børsnoterede selskaber. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere. Resultatopgørelsens opstilling er tilpasset for bedre at vise resultatdannelsen. Omlægning af regnskabsår Tivoli har omlagt regnskabsår, således at balancedagen herefter er 31. marts. Regnskabsåret 2001/02 er et omlægningsår og omfatter perioden 1. oktober 2001 til 31. marts 2002, i alt 6 måneder. Tivolis aktiviteter er sæsonprægede med hovedaktivitet i sommersæsonen. Driften i regnskabsåret 2000/01, der dækker perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001, i alt 12 måneder, er således ikke sammenlignelig med omlægningsåret 2001/02. Med henblik på at præsentere et relevant sammenligningsgrundlag gives supplerende hoved- og nøgletal samt sammenligningstal for resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse baseret på urevideret halvårsregnskab for perioden 1. oktober 2000 til 31. marts Sammenligningstallene for denne periode er tilrettet som følge af den ved seneste regnskabsafslutning ændrede praksis for aktivering af udskudte skatteaktiver. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter regnskaberne for moderselskabet Tivoli A/S, de fuldtejede dattervirksomheder Tivoli International A/S, Tivoli Artists Management A/S og Tivoli Museet A/S samt 50% af den associerede virksomhed Eatertainment A/S. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Der foretages eliminering af intern omsætning, renter, fortjenester samt mellemværender mellem virksomhederne indbyrdes, ligesom der foretages udligning af kapitalandele i dattervirksomheder med virksomhedernes egenkapital, opgjort efter koncernens regnskabspraksis. Tivolis ejerandel i den associerede virksomhed Eatertainment A/S, der er en fælles ledet virksomhed, indregnes i koncernregnskabet ved linie for linie at indregne Tivolis forholdsmæssige andel (pro-rata) af aktiver, passiver samt resultatopgørelse. Interne avancer samt andre koncerninterne transaktioner med fælles ledet virksomhed elimineres forholdsmæssigt. Omsætning Omsætning omfatter driftsindtægter fra entré til Haven, drift af forlystelser mv., udlejning af bygninger, lokaler mv., salgsindtægter og udfakturerede tjenesteydelser samt indtjente projekteringshonorarer. Omsætningen fra kontantspil præsenteres efter fradrag af gevinstudbetaling samt spilleafgift til staten. Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder I moderselskabets resultatopgørelse indgår datter- og associerede virksomheders resultat før skat. Virksomhedernes beregnede skat udgiftsføres under selskabsskat. Selskabsskat Tivoli og dattervirksomhederne er sambeskattet. Skatten af årets skattepligtige indkomst fordeles mellem virksomhederne i forhold til de skattepligtige indkomster (fuld fordelingsmetode). Udskudt skat Der hensættes udskudt skat af forskelle mellem de regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte nettoskatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at kunne realiseres til. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelses- eller kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger, eller brugsværdi, hvor denne er lavere af årsager, der ikke kan antages at være forbigående. Tilskud fragår i anskaffelses- eller kostpris. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger år Butikker, boder mv. 5 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6 år Anskaffelser under kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i form af kapitalandele i datterog associerede virksomheder indregnes i moderselskabets balance til den forholdsmæssige andel af de respektive virksomheders regnskabsmæssige indre værdi (egenkapital), opgjort efter koncernens praksis. Varebeholdninger og tilgodehavender Handelsvarer indregnes til anskaffelsespris (opgjort efter gennemsnitsmetoden) henholdsvis nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivning for ukurans. Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 14

15 Gæld Gæld og forpligtelser indregnes til pålydende værdi. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursavancer og -tab medtages i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen er opgjort efter den indirekte metode og tager udgangspunkt i koncernens omsætning og driftsudgifter. Opgørelsen viser koncernens pengestrømme fra henholdsvis drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet samt koncernens likvider primo og ultimo regnskabsåret. Pengestrømme fra driftsaktivitet er koncernens omsætning med fradrag af driftsudgifter og reguleret for afskrivninger, andre ikke-likviditetskrævende poster, ændring i driftskapital, finansielle poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer samt optagelse af og afdrag på gæld til kreditinstitutter. 15

16 Resultatopgørelse 1. oktober marts Koncern 2000/ / / / / /02 mio.kr. (12 mdr.) (6 mdr.) (6 mdr.) (12 mdr.) (6 mdr.) (6 mdr.) Note (urevideret) (urevideret) Omsætning 1 Entréindtægter 100,7 14,7 17,0 100,7 14,7 17,0 2 Forlystelser mv. 159,2 23,0 25,4 173,9 23,0 28,2 3 Lejeindtægter 60,3 13,4 15,0 59,1 13,4 14,7 4 Andre driftsindtægter 28,2 8,9 8,1 31,4 10,4 9,6 348,4 60,0 65,5 365,1 61,5 69,5 Omkostninger 5 Driftsomkostninger, el og varme 33,0 12,9 11,5 37,3 13,0 12,4 6 Vedligeholdelse 25,4 14,2 17,1 26,3 14,2 17,3 7 Kunstneriske arrangementer 31,8 1,3 6,2 31,8 1,3 6,2 8 Ejendomsskatter og forsikringer 13,8 6,4 7,6 13,8 6,4 7,6 9 Annoncer og reklamer 14,0 3,4 3,7 14,1 3,4 3,7 10 Andre eksterne omkostninger 31,0 16,3 13,1 33,5 17,0 14,3 11 Personaleomkostninger 134,4 42,7 44,7 143,7 44,1 46,8 12 Afskrivninger 46,1 23,2 23,1 46,8 23,3 23,7 329,5 120,4 127,0 347,3 122,7 132,0 Resultat af primær drift 18,9-60,4-61,5 17,8-61,2-62,5 Resultat af kapitalandele i: 13 Dattervirksomheder 0,6 0,4 0, Associerede virksomheder -1,0-0,9-1, Andre renteindtægter og lign. indtægter 3,8 1,2 1,6 3,8 1,2 1,6 15 Renteudgifter og lign. udgifter 12,3 6,6 5,7 11,6 6,3 5,3 Resultat før skat 10,0-66,3-66,2 10,0-66,3-66,2 16 Skat af ordinært resultat -1,8 19,8 19,4-1,8 19,8 19,4 Årets resultat 8,2-46,5-46,8 8,2-46,5-46,8 der foreslås fordelt således: Udbytte til aktionærerne 5,7 - - Overført til reserver 2,5-46,5-46,8 8,2-46,5-46,8 16

17 Pengestrømsopgørelse 1. oktober marts Koncern 2000/ / / / / /02 mio.kr. (12 mdr.) (6 mdr.) (6 mdr.) (12 mdr.) (6 mdr.) (6 mdr.) Note (urevideret) (urevideret) Omsætning i alt 348,4 60,0 65,5 365,1 61,5 69,5 Omkostninger i alt -329,5-120,4-127,0-347,3-122,7-132,0 Afskrivninger 46,1 23,2 23,1 46,8 23,3 23,7 17 Ændring i driftskapital -12,1-13,4 1,6-10,1-13,6-0,7 Forbrug af hensættelser -0,8 - -0,1-0,8 - -0,1 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 52,1-50,6-36,9 53,7-51,5-39,6 Andre renteindtægter og lign. indtægter 3,8 1,2 1,6 3,8 1,2 1,6 Renteudgifter og lign. udgifter -12,3-6,6-5,7-11,6-6,3-5,3 Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet 43,6-56,0-41,0 45,9-56,6-43,3 Køb af materielle anlægsaktiver -46,9-13,5-22,1-53,0-18,2-22,1 Køb af finansielle anlægsaktiver -5,8-5, Pengestrømme fra investeringsaktivitet -52,7-19,3-22,1-53,0-18,2-22,1 Kapitaludvidelse 170,1 171,4-170,1 171,4 - Afdrag på langfristet lån -1,6-0,8-0,8-1,6-0,8-0,8 Betalt udbytte ,7-5,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 168,5 170,6-6,5 168,5 170,6-6,5 Ændring i likvider 159,4 95,3-69,6 161,4 95,8-71,9 Likvider ved periodens begyndelse -45,2-45,2 114,2-45,2-45,2 116,2 Likvider ved periodens slutning 114,2 50,1 44,6 116,2 50,6 44,3 17

18 Balance 31. marts Koncern 2000/ / / /02 mio.kr. (12 mdr.) (6 mdr.) (12 mdr.) (6 mdr.) Note Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver: 18 Grunde og bygninger 429,6 416,4 429,6 416,4 19 Anlæg under udførelse 15,8 30,0 15,8 30,0 20 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 69,2 67,2 74,0 71,4 514,6 513,6 519,4 517,8 Finansielle anlægsaktiver: 21 Kapitalandele i dattervirksomheder 18,3 18, Kapitalandele i ass. virksomheder 4,8 3, ,1 22,3 - - Anlægsaktiver i alt 537,7 535,9 519,4 517,8 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 5,7 5,2 5,8 5,3 22 Tilgodehavender 23,2 15,8 23,9 16,6 23 Udskudte skatteaktiver 1,3 20,7 1,3 20,7 Periodeafgrænsningsposter 7,9 8,6 8,2 8,7 Likvide beholdninger 114,2 44,6 116,2 44,7 Omsætningsaktiver i alt 152,3 94,9 155,4 96,0 Aktiver i alt 690,0 630,8 674,8 613,8 18

19 Balance 31. marts Koncern 2000/ / / /02 mio.kr. (12 mdr.) (6 mdr.) (12 mdr.) (6 mdr.) Note Passiver 24 Egenkapital Aktiekapital 57,2 57,2 57,2 57,2 Overkurs ved emission 158,6 158,6 158,6 158,6 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 13,4 12,6 13,4 12,6 Andre reserver 234,4 188,4 234,4 188,4 463,6 416,8 463,6 416,8 Hensættelser 25 Andre hensættelser 1,1 1,0 1,1 1,0 Gæld Langfristet gæld: 26 Kreditinstitutter 103,2 42,4 103,2 42,4 Kortfristet gæld: Langfristet gæld med forfald inden for 1 år 51,7 111,7 51,7 111,7 Kreditinstitutter ,4 Leverandører af varer og tjenesteydelser 7,8 13,5 9,2 13,8 Gæld til dattervirksomheder 17,9 18, Anden gæld 36,1 16,5 37,4 16,9 Periodeafgrænsningsposter 2,9 10,7 2,9 10,8 Udbytte for regnskabsåret 5,7-5,7-122,1 170,6 106,9 153,6 Gæld i alt 225,3 213,0 210,1 196,0 Passiver i alt 690,0 630,8 674,8 613,8 28 Eventualforpligtelser mv. 29 Nærtstående parter 30 Finansielle risici 19

20 Noter til resultatopgørelse 2000/ /02 (12 mdr.) (6 mdr.) mio.kr. mio.kr. 1 Entréindtægter Billetter 86,9 17,0 Abonnement 13,8-100,7 17,0 2 Forlystelser mv. Kørende forlystelser 99,0 5,5 Underholdningsspil * 31,3 8,3 Forretninger 17,7 2,8 Koncertsal mv. 11,2 8,8 159,2 25,4 Datter- og associerede virksomheder 14,7 2,8 173,9 28,2 * I underholdningsspil indgår følgende: Bruttoomsætning underholdningsspil 82,7 29,6 Gevinstudbetaling -41,2-17,2 Spilleafgift -10,2-4,1 Underholdningsspil i alt 31,3 8,3 3 Lejeindtægter Restauranter, selvbetjening og fast food 46,4 9,9 Kiosker, forlystelser mv. 11,4 4,0 Udstillinger, serviceaktiviteter mv. 2,5 1,1 60,3 15,0 Datter- og associerede virksomheder -1,2-0,3 59,1 14,7 4 Andre driftsindtægter Projekteringshonorarer og arbejde for fremmede 8,0 3,8 Andet 20,2 4,3 28,2 8,1 Datter- og associerede virksomheder 3,2 1,5 31,4 9,6 5 Driftsomkostninger, el og varme Vareforbrug 13,7 2,4 Diverse driftsudgifter, el og varme 19,3 9,1 33,0 11,5 Datter- og associerede virksomheder 4,3 0,9 37,3 12,4 20

21 Noter til resultatopgørelse 2000/ /02 (12 mdr.) (6 mdr.) mio.kr. mio.kr. 6 Vedligeholdelse Terræn 4,2 2,0 Bygninger 12,2 10,0 Forlystelser 3,4 2,5 Andet 5,6 2,6 25,4 17,1 Datter- og associerede virksomheder 0,9 0,2 26,3 17,3 7 Kunstneriske arrangementer Tivolis Symfoniorkester 5,6 1,5 Honorarer mv. til kunstnere 13,7 0,5 Andet 12,5 4,2 31,8 6,2 8 Ejendomsskatter og forsikring Ejendomsskatter 9,9 5,7 Forsikringer mv. 3,3 1,9 Vandafgift mv. 0,6-13,8 7,6 9 Annoncer og reklamer Annoncer og reklamer 13,2 3,5 PR, fotos og plakater 0,8 0,2 14,0 3,7 Datter- og associerede virksomheder 0,1-14,1 3,7 10 Andre eksterne omkostninger Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer: Revisionshonorar: KPMG C.Jespersen* 0,4 0,3 Grant Thornton* 0,2 0,2 Honorar for andre ydelser end revision: KPMG C.Jespersen 0,3 0,5 0,9 1,0 Andre eksterne omkostninger 30,1 12,1 31,0 13,1 Datter- og associerede virksomheder 2,5 1,2 33,5 14,3 * Hertil er der honorarer vedr. kapitalforhøjelsen på i alt 0,5 mio.kr. i 2000/01. 21

22 Noter til resultatopgørelse 2000/ /02 (12 mdr.) (6 mdr.) mio.kr. mio.kr. 11 Personaleomkostninger Gager og lønninger 126,2 41,6 Pensioner 5,4 2,5 Andre udgifter til social sikring 2,8 0,6 134,4 44,7 Datter- og associerede virksomheder Gager og lønninger 9,0 2,0 Pensioner 0,2 - Andre udgifter til social sikring 0,1 0,1 9,3 2,1 143,7 46,8 Heraf Vederlag til bestyrelse 0,8 0,4 Vederlag til direktion 3,6 2,2 I gager og lønninger er fragået værdi af eget arbejde på investeringer mv. med i alt 7,2 3,9 I pensioner er indeholdt understøttelse til tidligere ansatte og tidligere ansattes enker med 0,2 mio.kr. Den kapitaliserede værdi af ikke-forsikringsafdækkede pensionsforpligtelser udgør 0,9 mio.kr., hvilket er hensat. 12 Afskrivninger Bygninger 26,7 13,3 Driftsmidler 19,4 9,8 46,1 23,1 Datter- og associerede virksomheder 0,7 0,6 46,8 23,7 13 Datter- og associerede virksomheder Dattervirksomheder Resultat før skat 0,6 0,6 Selskabsskat -0,2-0,2 Resultat efter skat 0,4 0,4 Associerede virksomheder Resultat før skat -0,4-1,2 Eliminering af intern avance -0,6 - -1,0-1,2 Selskabsskat - - Resultat efter skat -1,0-1,2 22

23 Noter til resultatopgørelse 2000/ /02 (12 mdr.) (6 mdr.) mio.kr. mio.kr. 14 Andre renteindtægter og lign. indtægter 3,8 1,6 Datter- og associerede virksomheder 0,7 0,4 4,5 2,0 Eliminering af intern rente -0,7-0,4 3,8 1,6 15 Renteudgifter og lign. udgifter 12,3 5,7 Datter- og associerede virksomheder ,3 5,7 Eliminering af intern rente -0,7-0,4 11,6 5,3 16 Skat af ordinært resultat Skat af årets skattepligtige indkomst 0,0 0,0 Regulering af udskudt skat 1,8-19,4 1,8-19,4 Betalt selskabsskat i årets løb - - Skatteafstemning Skat af ordinært resultat kan forklares således: Beregnet 30% skat af ordinært resultat før skat 3,0-19,9 Skatteeffekt af: Fradragsberettigede omkostninger ved kapitalforhøjelse -0,5 - Ikke-fradragsberettigede omkostninger 0,1 0,1 Regulering vedrørende tidligere år* -0,6 - Andre reguleringer - 0,4 Effekt på udskudt skat af skattenedsættelse (32% til 30%) -0,2-1,8-19,4 Effektiv skatteprocent 18% -29% * Effekt på udskudt skat 23

24 Noter til pengestrømsopgørelse og balance 2000/ /02 (12 mdr.) (6 mdr.) mio.kr. mio.kr. 17 Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender mv. -1,2 6,7 Ændring i varebeholdninger 5,1 0,5 Ændring i leverandører, anden gæld mv. -16,0-5,6-12,1 1,6 Datter- og associerede virksomheder 2,0-2,3-10,1-0,7 18 Grunde og bygninger Anskaffelsessum: Samlet anskaffelsessum ved årets begyndelse 647,6 676,3 Overført fra anlæg under udførelse 10,5 - Tilgang 21,5 0,1 Tilgang, værdi af eget arbejde 2,0 - Afgang -5,3 - Samlet anskaffelsessum ved årets slutning 676,3 676,4 Afskrivninger: Samlede af- og nedskrivninger ved årets begyndelse 224,1 246,7 Afskrivninger på afgang -4,1 - Periodens af- og nedskrivninger 26,7 13,3 Samlede af- og nedskrivninger ved årets slutning 246,7 260,0 Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning 429,6 416,4 Kontantværdi af vurderede ejendomme pr. 1. januar 548,5 548,5 19 Anlæg under udførelse Samlet anskaffelsessum ved årets begyndelse 10,5 15,8 Overført til grunde og bygninger -10,5 - Overført til andre anlæg, driftsmateriel og inventar - -4,1 Tilgang 12,1 16,0 Tilgang, værdi af eget arbejde 3,7 2,3 Samlet anskaffelsessum ved årets slutning 15,8 30,0 24

25 Noter til balance 2000/ /02 (12 mdr.) (6 mdr.) mio.kr. mio.kr. 20 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anskaffelsessum: Samlet anskaffelsessum ved årets begyndelse 256,6 263,0 Overført fra anlæg under udførelse - 4,1 Tilgang 18,5 3,4 Tilgang, værdi af eget arbejde - 0,3 Afgang -12,1 - Samlet anskaffelsessum ved årets slutning 263,0 270,8 Afskrivninger: Samlede af- og nedskrivninger ved årets begyndelse 176,8 193,8 Afskrivninger på afgang -2,4 - Periodens af- og nedskrivninger 19,4 9,8 Samlede af- og nedskrivninger ved årets slutning 193,8 203,6 Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning 69,2 67,2 Dattervirksomheder Anskaffelsessum: Samlet anskaffelsessum ved årets begyndelse 0,6 6,1 Tilgang 5,5 - Samlet anskaffelsessum ved årets slutning 6,1 6,1 Afskrivninger: Samlede af- og nedskrivninger ved årets begyndelse 0,6 1,3 Periodens af- og nedskrivninger 0,7 0,6 Samlede af- og nedskrivninger ved årets slutning 1,3 1,9 Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning 4,8 4,2 Koncernens regnskabsmæssige værdi ved årets slutning 74,0 71,4 25

26 Noter til balance 2000/ /02 (12 mdr.) (6 mdr.) mio.kr. mio.kr. 21 Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder Dattervirksomheder Anskaffelsessum: Samlet anskaffelsessum ved årets begyndelse 3,9 3,9 Samlet anskaffelsessum ved årets slutning 3,9 3,9 Værdiregulering: Samlet værdiregulering ved årets begyndelse 14,0 14,4 Periodens resultat 0,4 0,4 Samlet værdiregulering ved årets slutning 14,4 14,8 Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning 18,3 18,7 Associerede virksomheder Anskaffelsessum: Samlet anskaffelsessum ved årets begyndelse - 5,8 Tilgang 5,8 - Samlet anskaffelsessum ved årets slutning 5,8 5,8 Værdiregulering: Samlet værdiregulering ved årets begyndelse - -1,0 Periodens resultat -0,4-1,2 Eliminering af intern avance -0,6 - Samlet værdiregulering ved årets slutning -1,0-2,2 Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning 4,8 3,6 Den regnskabsmæssige værdi fordeler sig således: Tivoli International 13,8 13,9 Tivoli Artists Management 2,9 3,2 Tivoli Museet 1,6 1,6 Eatertainment 4,8 3,6 22 Tilgodehavender Lejedebitorer 9,6 8,2 Diverse debitorer 13,6 7,6 23,2 15,8 Datter- og associerede virksomheder 0,7 0,8 23,9 16,6 26

27 Noter til balance 2000/ /02 (12 mdr.) (6 mdr.) mio.kr. mio.kr. 23 Udskudte skatteaktiver Udskudt skat afsættes med 30% og omfatter: Bygninger -5,0-1,5 Andre anlæg, driftsmateriel mv. -1,0 0,8 Varebeholdninger og tilgodehavender 1,7 2,1 Regnskabsmæssige reservationer 0,4 0,3 Værdi af skattemæssige underskud 5,2 19,0 Skattemæssige aktiver der indregnes i regnskabet 1,3 20,7 24 Egenkapital Aktiekapital ved årets begyndelse 45,7 57,2 Nytegning 11,5 - Aktiekapital ved årets slutning 57,2 57,2 Overkurs ved emission ved årets begyndelse - 158,6 Overkurs ved emission i årets løb 165,7 - Omkostninger ved emission -7,1 - Overkurs ved emission ved årets slutning 158,6 158,6 Reserve for nettoopskrivning ved årets begyndelse 14,0 13,4 Årets resultat i datter- og associerede virksomheder -0,6-0,8 Reserve for nettoopskrivning ved årets slutning 13,4 12,6 Andre reserver ved årets begyndelse 228,2 234,4 Akkumuleret virkning af ændring i anvendt regnskabspraksis 3,1 - Overført af årets resultat 2,5-46,8 Overført fra reserve for nettoopskrivning 0,6 0,8 Andre reserver ved årets slutning 234,4 188,4 Egenkapital ved årets slutning 463,6 416,8 25 Andre hensættelser Hensættelser ved årets begyndelse 1,9 1,1 Anvendt i året -0,8-0,1 Hensættelser ved årets slutning 1,1 1,0 Resthensættelse dækker væsentligst pensionsforpligtigelse jf. note

28 Noter til balance 2000/ /02 (12 mdr.) (6 mdr.) mio.kr. mio.kr. 26 Langfristet gæld Forfald mellem 1 og 5 år 26,0 8,0 Forfald efter 5 år 77,2 34,4 103,2 42,4 27 Anden gæld Feriepenge 11,8 11,7 A-skat mv. 7,1 0,1 Andet 17,2 4,7 36,1 16,5 Datter- og associerede virksomheder 1,3 0,4 37,4 16,9 28 Eventualforpligtelser mv. I grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på 411,8 mio.kr. er tinglyst skadesløsbreve på 160 mio.kr. som sikkerhed for kreditinstitutter. 29 Nærtstående parter Nærtstående parter omfatter aktionærerne Skandinavisk Tobakskompagni A/S og Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, dattervirksomheder og associerede virksomheder samt bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Transaktioner med nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis. Skandinavisk Tobakskompagni A/S og Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab garanterede den i 2000 gennemførte kapitalforhøjelse. Der har ikke i 2001/02 været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere, bortset fra vederlag. Der har i øvrigt ikke i 2001/02 været gennemført væsentlige transaktioner med nærtstående parter. 30 Finansielle risici Selskabets og koncernens likviditet varierer betydeligt over året på grund af de primære aktiviteters sæsonafhængighed. Selskabet har i regnskabsåret 2001/02, der kun dækker en 6 måneders periode, et væsentligt likviditetstræk, idet der ikke indgår en sommersæson. Selskabet vil fremover typisk i 1. halvdel af regnskabsåret have et væsentligt positivt likviditetsbidrag, mens 2. halvdel af regnskabsåret vil have et væsentligt likviditetstræk. Den finansielle position ved regnskabsårets afslutning pr. 31. marts udtrykker positionen på et tidspunkt, hvor der er maksimal belastning på det likvide beredskab. Den betydelige variation over året medfører, at der er væsentlige udsving i selskabets likvide beholdninger/kassekredit. Renteindtægter/-udgifter i de enkelte år vil derfor afhænge af udviklingen i den korte rente. Selskabet foretager ikke afdækning af denne renterisiko. Om koncernens finansielle aktiver og forpligtelser pr. 31. marts 2002 kan angives følgende aftalemæssige revurderings- og forfaldstidspunkter afhængigt af, hvilken dato der er først: Revurdering-/forfaldstidspunkt Heraf fast Effektiv mio.kr. 0-1 år 1-5 år > 5 år forrentet rente % Tilgodehavender 16, Likvider 44, ,8 Kreditinstitutter 111,7 8,0 34,4 154,1 6,8 Kortfristet gæld, i øvrigt 41, Alle væsentlige poster i balancen er indregnet til vurderede handelsværdier, bortset fra gæld til kreditinstitutter, hvor gæld indregnet til en nominel værdi på i alt 154,1 mio.kr. har en estimeret kursværdi på ca. 157,0 mio.kr. Selskabet og koncernen har kun begrænsede valutapositioner på eksisterende eller forventede fremtidige finansielle aktiver eller forpligtelser. Der er derfor ikke foretaget aktiv valutasikring. Koncernen har ingen væsentlige koncentrationer af kreditrisici. 28

29 Koncernoversigt Periodens Aktie- Egen- Med- Ejerandel resultat kapital kapital arbejdere Aktivitet procent mio.kr. mio.kr. mio.kr. antal : A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli - -46,8 57,2 416,8 306 Forlystelsespark København Datter- og associerede virksomheder: Tivoli International A/S 100 0,1 1,0 13,9 0 Udvikling og design København af forlystelsesparker Tivoli Artists Management A/S København 100 0,3 1,0 3,2 0 Impresariat og kunstneragentur Tivoli Museet A/S København 100 0,0 0,5 1,6 0 Museumsdrift Eatertainment A/S København 50-1,2 0,5 3,6 25 Restaurationsvirksomhed OPLYSNINGER OM TIVOLI Bestyrelse og direktion - væsentlige ledelseshverv i danske aktieselskaber I henhold til årsregnskabslovens 56, stk. 3, skal årsberetningen i børsnoterede selskaber indeholde oplysninger om de ledelseshverv, som selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100% ejede dattervirksomheder. Bestyrelse Kabinetssekretær, dr.jur. Niels Eilschou Holm (formand) Bestyrelsesmedlem i: Danske Bank A/S Adm. direktør Hans Skov Christensen, Dansk Industri (næstformand) Bestyrelsesmedlem i: Industripension Holding A/S Sund & Bælt Holding A/S Øresundsbro Konsortiet Adm. direktør Jørgen Tandrup, Skandinavisk Tobakskompagni A/S Bestyrelsesformand i: Orlik Tobacco Company A/S Dagrofa a/s Adm. direktør Tommy Pedersen, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab Bestyrelsesmedlem i: Bryggerigruppen A/S Incentive A/S Brock & Michelsen A/S med datterselskaber Ejendomsselskabet Jeudan A/S med datterselskaber Flensted A/S med datterselskaber Mahe Freight A/S Refshaleøens Ejendomsselskab A/S Overgartner Uwe Bodentien (valgt af selskabets medarbejdere) Ingen Elektriker Benny Erving (valgt af selskabets medarbejdere) Ingen Direktion Adm. direktør Lars Liebst Bestyrelsesmedlem i: A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord Kilroy Travel A/S Eatertainment A/S Direktør Hans Henrik Gram Bestyrelsesmedlem i: Sol & Strand A/S Økonomidirektør Michael Blønd Ingen 29

30 AKTIONÆRINFORMATION Generelt A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli er noteret på Københavns Fondsbørs. Pr. 31. marts 2002 udgjorde aktiekapitalen 57,2 mio.kr. fordelt på aktier á 100 kr. Aktien handles i puljer på 10 stk. á 10 kr., hvortil der er 10 stemmer. Bestyrelsen stiller forslag til ændring af selskabets vedtægter som følger: Ny 8 A: Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes ved nytegning ad en eller flere gange med indtil kr. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller som vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestående formueværdier. Svarer tegningskursen til markedskursen, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen sker uden fortegningsret for aktionærerne. Når forhøjelsen sker ved konvertering af gæld eller som vederlag for erhvervelse af bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, skal der ikke tilkomme aktionærerne nogen fortegningsret. Tidspunkt og de nærmere vilkår for forhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af lovgivningens regler herom. Aktionærer med en navnenoteret aktiepost af pålydende mindst kr. modtager et adgangskort til Tivoli. Kortet giver gratis adgang til Tivoli med en ledsager i sommersæsonen og under Jul i Tivoli. Retten til adgangskort besluttes af bestyrelsen for et år af gangen, og meddeles på Selskabets generalforsamling. Kursudvikling Kursen pr. 31. marts 2002 var kr. Kursen i perioden 31. marts marts 2002 fremgår af nedenstående graf. Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens bemyndigelse, skal være omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaverne, men som kan noteres på navn i selskabets aktiebog. De nye aktier skal bære udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest for det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de hidtidige aktier. Den bestyrelsen givne bemyndigelse gælder indtil den 19. juni /03/97 31/03/98 31/03/99 31/03/00 31/03/01 31/03/02 Ny 8 B: Selskabets aktiekapital kan endvidere efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes med indtil kr. aktier, der tilbydes selskabets medarbejdere. Tegningen sker uden fortegningsret for aktionærerne. Vilkårene for aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til lovgivningens regler om medarbejderaktier. I øvrigt finder de i 8 A, stk. 2 givne bestemmelser tilsvarende anvendelse. Udbytte Som følge af omlægningsårets negative resultat indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret. Aktionærer Pr. 31. marts 2002 var der ca aktionærer i Tivoli. Jf. Selskabets aktiebog fordeler aktiebesiddelser over 5% sig således: Den af bestyrelsen givne bemyndigelse gælder indtil den 19. juni Erhvervelse af egne aktier Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste års generalforsamling bemyndiges til inden for 10% af aktiekapitalen at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Skandinavisk Tobakskompagni A/S 31,8% Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab 25,4% Danske Bank 6,2% Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling i A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli den 19. juni 2002 kl. 16:00 i Tivolis Koncertsal. Forslag til generalforsamlingen Fondsbørsmeddelelser i 2001/02 Følgende fondsbørsmeddelelser er udsendt i regnskabsåret: Nedjustering af forventningerne til regnskabsåret 2000/01: 2. november 2001 Årsregnskabsmeddelelse 2000/01: 20. november 2001 Finansiel kalender 2002/03 Ordinær generalforsamling: 19. juni 2002 Forventet udsendelse af regnskabsmeddelelser: 1. halvårsmeddelelse 2002/03: 27. november 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2002/03: 28. maj 2003 Kvartalsrapporter På grund af de store sæsonbetonede udsving i Selskabets drift er det besluttet ikke at udsende kvartalsrapporter, idet så kortperiodiske regnskabstal ikke giver mening. 30

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Guld & Ure City Vest ApS

Guld & Ure City Vest ApS Guld & Ure City Vest ApS CVR-nr. 34 05 24 68 Årsrapport for 2013 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05 2014 Per Borg Dirigent Telefon

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2013 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TOP REJSER A/S 2011/12

TOP REJSER A/S 2011/12 Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev@bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOP REJSER A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Køb Guld ApS. Årsrapport

Køb Guld ApS. Årsrapport Vester Farimagsgade 6, 5. 1606 København V CVR-nr.: 26 99 53 96 Årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014 10. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Dansk Dental Design ApS

Dansk Dental Design ApS Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Cvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Dansk Dental Design ApS Helenelyst 105 8220 Brabrand CVR-nr.:

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

MIP Holding Esbjerg ApS

MIP Holding Esbjerg ApS MIP Holding Esbjerg ApS CVR-nr. 31 88 70 97 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Michael Laugesen Petersen Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2013 Lasse Kammersgård Johansen Dirigent Side

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Engrosbiler Jens Munk ApS

Engrosbiler Jens Munk ApS Engrosbiler Jens Munk ApS CVR-nr. 26 22 92 00 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12 2014 Jens Munk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for 2014/15

Årsrapport for 2014/15 DOC ApS Kløckersvej 1, 2820 Gentofte Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 15 13 68 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/11 2015 Ole Kjerulf-Jensen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/10/2012 Helle Johansen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

FAABORG KØKKEN OG BAD APS

FAABORG KØKKEN OG BAD APS Tlf.: 63 61 41 00 faaborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab L. Frandsensvej 2 A DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FAABORG KØKKEN OG BAD APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

F.B.A. Huse A/S CVR-nr. 18411709. Årsrapport 2013

F.B.A. Huse A/S CVR-nr. 18411709. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 Postboks 229 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk F.B.A. Huse A/S CVR-nr. 18411709 Årsrapport

Læs mere

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis 2-Biz Company A/S CVR-nr. 27 49 21 85 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. oktober Michael Friis dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.10.15 Jacob Hjortshøj Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Digmann A/S, Bygningsservice EL - VVS - Murer. Årsrapport 2013/14

Digmann A/S, Bygningsservice EL - VVS - Murer. Årsrapport 2013/14 Digmann A/S, Bygningsservice EL - VVS - Murer CVR-nr. 43 29 13 19 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3/3 2015 Lau Digmann Pedersen Dirigent Ellebjergvej

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

CODA BYG & VVS & ALT TIL BAD ApS

CODA BYG & VVS & ALT TIL BAD ApS CODA BYG & VVS & ALT TIL BAD ApS Årsrapport 26. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2013 Tino Segebrecht Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere