September/Oktober/November årgang nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September/Oktober/November 2015. 13. årgang nr. 4"

Transkript

1 September/Oktober/November årgang nr. 4 NØRREMARKSKIRKEN VEJLE

2 I kirken kommer der som regel flest kvinder..., nok fordi at mænd ikke interesserer sig for andre mænds tøj. Alberto Sordi Kirkekontor: Moldevej 1 Tlf Kordegn Bente Munk Træffes mandag onsdag kl , torsdag kl og kl Fredag lukket Præster: Sognepræst, Kirkebogsførende Tove Bjørn Jensen Nørre Allé 21, 7100 Vejle Tlf / Træffes efter aftale. Fri fredag Sognepræst Henrik Skoven Vedelsgade 95, 2., 7100 Vejle Tlf / Kirketjener Træffes i kirken på tlf / tirsdag-fredag kl Kirketjenere: Tanja Heeddegaard Hanne Østerkjærhus Kirkepedeller: Erik Jørgensen Jens Ole Pedersen Organist OG KORLEDER (Spirekor og pigekor) Merete Karkov Tlf KORLEDER (Børnekor) Anne Louise Krogh - Tlf Hvad gør man ved Fødsel - anmeldes af jordemoderen. Er forældrene ikke gift, kan omsorgsog ansvarserklæring afgives på Dåb - aftales på kirkekontoret i god tid inden. Kirkekon toret skal have barnets navn oplyst, samt navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere. Inden dåben kontaktes man af præsten. Navngivning/ændring kan ske på Konfirmation I 2016 er der konfirmation Store Bededag den 22. april og søndag den 24. april. Bryllup - aftales på kirkekontoret. Via udsteder kommunen en prøvelsesattest, som afleveres på kirkekontoret. I god tid inden brylluppet kontakte s man af præsten. Dødsfald og begravelse/bisættelse Dødsfald meddeles inden 2 dage på eller ved henvendelse til bedemand. Menighedsrådet Dagsorden og referat fra menigheds rådets møder, herunder datoer for kommende møder, ophænges på kirkens opslagstavle. Udgiver: Menighedsrådet. Redaktion: Bente Munk (ansv.), Henrik Skoven og Bodil Bach Henriksen. Bladet uddeles af KFUM&KFUK, Vejle. Kirkesanger Kirkesanger Sejer Kristensen kirke- og kulturmedarbejder Søren Kjærgård Jensen Tlf Deadline for bidrag til næste kirkeblad er den 14. oktober Ungdomscentret Moldevej 1 B, tlf Forsidefoto: Foto: Søren Kjærgård Jensen 2

3 At knytte bånd I forsommeren begravede jeg en gammel dame, der havde ønsket, at jeg ved hendes begravelse holdt en tale over det kapitel fra Antoine de Saint-Exuperys bog Den lille prins, hvor den lille prins møder ræven. Den lille prins er historien om en lille dreng, der pludselig dukker op ud af det blå midt i Sahara-ørkenen, hvor forfatteren har måtte lande med sit fly på grund af en maskinskade. Den lille prins er taget på en lang rejse fra sin hjemplanet, den lille asteroide B612 og han har besøgt ikke mindre en seks planeter, før han lander på den syvende: Jorden. Og her på jorden møder han blandt andet en ræv. Den lille prins vil gerne være venner med ræven, men ræven forklarer ham, at det ikke kan lade sig gøre, før den lille prins har gjort ræven tam. Og da de lille prins spørger ræven, hvad det betyder at gøre tam, svarer ræven: Noget man i alt for høj grad har glemt. Det betyder at knytte bånd. Knytte bånd? Ja, vist, sagde ræven. Endnu betyder du ikke andet for mig end en lille dreng, mage til hundrede tusinde andre små drenge. Jeg har ikke brug for dig, og du har heller ikke brug for mig. For dig er jeg bare en ræv mage til hundrede tusinde andre ræve. Men hvis du gør mig tam, så vil vi få brug for hinanden. Så bliver du den eneste i verden for mig, og jeg bliver den eneste i verden for dig Når vi elsker nogen så knytter vi bånd. Så får disse mennesker en særlig betydning i vores liv, selv om de i andres øjne ikke er noget særligt. Og det tidspunkt i vores liv, hvor vi stærkest mærker at båndene er der, er når de bliver løsnet eller revet over. Når ægteskabet går i stykker, når børnene flytter hjemmefra, når forholdet til gode venner går i stykker, eller når den elskede dør. Vi kan ikke undgå at båndene mellem mennesker en gang imellem går i stykker. Det er en del af menneskelivets vilkår. Men vi kan gøre vores bedste for at tage vare på de bånd, som allerede er skabt. For som ræven siger til den lille prins, da de må tage afsked: Du har for evigt ansvaret for det, du har gjort tamt. Gud knyttede også bånd til menneskene, da han kom til jorden i skikkelse af et menneske, Jesus Kristus. Også selv om han vidste, at når man knytter bånd, så har det en pris. For Jesus var prisen, at han blev korsfæstet, for når man nærmer sig nogen, løber man også altid risikoen for, at de vender sig imod én. Og for disciplene var prisen, at Jesus blev taget fra dem, båndene blev revet over, og deres sorg var afgrundsdyb langfredag, indtil den blev vendt til glæde påskemorgen. Gud knyttede bånd til menneskene og lovede dermed at tage vare på os i livet og i døden. Til gengæld skylder vi så også at tage vare på hinanden. For som ræven sagde til den lille prins: Du har for evigt ansvaret for det, du har gjort tamt. Tove Bjørn Jensen 3

4 Det sker... FOREDRAG Torsdag den 27. august kl Cuba en rejse tilbage i tiden Kom-sammen-eftermiddag med kordegn Bente Munk, som vil vise billeder og fortælle om en rejse til Cuba i marts Cuba er et spændende og charmerende land og samtidig et land, som er fuld af musik, salsa, UNESCO-beskyttede byer, smuk og varieret natur samt et behageligt klima årets rundt. Men at besøge Cuba er som en tidsrejse 50 år tilbage i tiden, hvor Castro-brødrenes kommunistiske styre blev isoleret af vestens handelssanktioner. Det har skabt et fattigt land målt på materielle goder. Nu ser det dog ud til, at der er en åbning på vej i forholdet mellem Cuba og USA. Kaffebord á 25 kr. Tirsdag den 8. september kl Undere Sogneaften med Flemming Christensen, som vil indlede sæsonen med et foredrag, der er en personlig beretning: Undere er for mit vedkommende ikke noget abstrakt eller fortidigt fænomen men noget uhyre konkret. Min tro har sin baggrund i en helt konkret gudsoplevelse. Præcis som Moses blev stoppet af Gud ved den brændende tornebusk og Paulus blev stoppet på vej til Damaskus af et voldsomt lys, der skulle gøre ham seende, således åbenbarer Gud sig i Helligånden også den dag i dag. Det var det, der skete for mig, og som gjorde, at jeg blev præst. Det er en uafrystelig oplevelse, der gør, at man aldrig er i tvivl om, at Gud ER!, siger Vejles tidligere borgmester og Hornstrups tidligere sognepræst. Kaffebord á 25 kr. Torsdag den 24. september kl Kom-sammen-eftermiddagenes 40 års jubilæum Nørremarkskirken var endnu ikke indviet, da en lille gruppe begyndte at holde kom-sammen-eftermiddage i campinghuset på Vejle Camping. Men det skulle blive starten på de eftermiddagsarrangementer som stadig i dag samler mange mennesker til sang, hygge, kaffebord og foredrag. Jubilæet vil blive fejret ved at nogle af dem, der var med fra starten fortæller om, hvordan det var, og hvilke emner der var på programmet dengang. Kaffebord á 25 kr. Onsdag den 30. september kl i Kirkehuset, Strandgade ved Vor Frelsers Kirke Vejles bysogne indbyder til: Kirken og kvinderne et samfund og to køn i forandring Ved Pia Fris Laneth, forfatter, filminstruktør og fortæller. I hustruer skal underordne jer under jeres mænd som under Herren; thi en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved, lød vielsesritualet indtil Dengang behandlede visse landsogne stadig barselskvinder som urene, der skulle renses med bønner, før de trådte ind i Guds hus. Prædikestolen og sakramenterne var maskuline domæner. Men i 1905 fik kvinder adgang til teologistudiet, og efter folkeligt pres gav Folketinget i 1948 kvinder lov til at blive præster. Kun en enkelt biskop, Odenses Hans Øllgaard, ville præstevie de første kvinder. Resten var arge modstandere af hunkøn i pibekrave - og meget lidt begejstrede, da teologen Bodil Koch blev udnævnt til verdens første kvindelige kirkeminister. Siden da har den brede strømning inden for Folkekirken radikalt ændret opfattelse af relationen mellem kønnene og af ægteskab, sex og familieliv. I dag er halvdelen af folkekirkens præster kvinder. Det er en ligestillingssucces uden sidestykke som menighedsrådene har banet vejen for gennem deres ansættelse af præster. 4

5 Det sker... FOREDRAG Onsdag den 7. oktober kl Jeg vil ha ret til at fejle! Gerda Neergaard Jessen tager i denne aftens foredrag et kraftigt livtag med det perfekte menneske, som ønsker den perfekte karriere, den perfekte familie, den perfekte krop og som ikke vil fejle. Hun er generøs med indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra Biblen og fra sit eget liv. Og så er det en hyldest til det rodede liv og til mennesket, der har set i øjnene, at man er fuld af fejl. Gerda Neergaard Jessen er sognepræst i Skorup-Tvilum pastorat. Hun er kendt som en levende og givende foredragsholder, der er underholdende og let forståelig, - og har prædiket flere gange i DRkirken. Kaffebord á 25 kr. Torsdag den 29. oktober kl Stemmer der tæller KOM-SAMMEN-EFTERMIDDAG med tidl. sognepræst ved Nørremarkskirken Sigrid Horsholt Pedersen. Vejen til kvinders stemmeret for 100 år siden gik over deres valgret til menighedsråd i 1903 og til kommunale råd i Da danske kvinder fik stemmeret til Rigsdagen 5. juni 1915, var det resultatet af over 30 års lang og sej kamp. Forslaget om kvinders stemmeret blev nedstemt gang på gang op gennem 1880`erne og 90`erne, men uden for Rigsdagen var den gryende kvindebevægelse i fuld gang med at bevise, at kvinder var særdeles egnede til politisk arbejde. Ved siden af kampen for at være en del af det politiske liv, var der også en kamp for andre rettigheder, bl.a. retten til at være kvinde og være et frit menneske og retten til arbejdsmarkedet. I 1948 fik de første kvinder ret til at blive ordineret som præster. På den måde fik danske kvinder i det 20. århundrede stemmer, der talte med. Kaffebord á 25 kr. Tirsdag den 3. november kl Kristne mirakler Hvordan defineres et mirakel? Hvilken betydning har mirakler haft i vesterlandsk kulturhistorie? Er der en forbindelse mellem tro og helbred? Lektor theol. dr. Niels Christian Hvidt fortæller denne aften om alt det, der ikke skulle kunne ske og som stadig fascinerer og mystificerer. I sine foredrag kommer Hvidt ind på emner som tro og helbred og kristne undere. I 1997 blev han cand. theol. fra Københavns Universitet, efter samme år at have fået tildelt universitetets guldmedalje for en afhandling om profeti og åbenbaring. Niels Christian Hvidt konverterede i studietiden til den katolske kirke, og forsvarede i 2001 sin doktorgrad ved Gregoriana Universitet i Rom. Kaffebord á 25 kr. Torsdag den 26. november kl Adventsmøde KOM-SAMMEN-EFTERMIDDAG med Jette Langgaard Andersen, tidl. sognepræst i Thyregod. Jette Langgaard Andersen, som tidligere har været vikar i Nørremarkskirken, vil denne eftermiddag indlede adventstiden med fortællinger og sange om advent og jul. Kaffebord á 25 kr. 5

6 Det sker... MUSIK & SANG Søndag den 6. september kl KONCERT med VEJLEÅ KIRKES KANTORI Koret fra Ishøj består ca. 20, fortrinsvis unge, sangere. Korets repertoire er meget alsidigt, fra Renæssance- over romantisk musik til nyere kompositionsmusik. Ved koncerten i Nørremarkskirken vil der blive opført musik af den norske komponist Knut Nystedt, som døde i 2014 knap 100 år gammel. Derudover vil koret synge musik af Homilius, Purcell, Tomkins m.fl samt en buket af danske sange. Koret ledes af Vejleå Kirkes organist, Carsten Popp. Gratis adgang. Onsdag den 16. september kl Sangaften Sange fra en havvendt kyst til de blide fynske strande v/esther Hummel & Inger Lauridsen Undervejs bydes på en forfriskning á 20 kr. Mandag den 5. oktober kl En aften med sang og musik af Carl Nielsen Koncert med KFUM & KFUK s SANGKOR, Vejle. Koret er et firestemmigt voksenkor med 24 sangere under ledelse af organist Michael Sølvsten. I aftenens program vil indgå korsang, musik fra orgel, klaver, tværfløjte og enkelte fællessange. Gratis adgang Onsdag den 21. oktober. kl Sangaften I Danmark er jeg født v/ Lis Højfeldt Undervejs bydes på en forfriskning á 20 kr. Søndag den 8. november kl Familiekoncert Rasmus Krøyer: klarinet og basklarinet Eskild Skovbakke Winding: klaver Gratis adgang Koncerten vil indeholde et varieret repertoire med værker af bl.a. Carl Nielsen, Francis Poulenc, Claude Debussy, Astor Piazzolla, Robert Schumann, udvalgte satser fra Camille Saint-Saëns Dyrenes Karneval, samt egne værker. Endelig kan man også forvente en fællessang på programmet. Onsdag den 18. november kl Sangaften Naturen i højskolesangbogen v/jens Thormann Undervejs bydes på en forfriskning á 20 kr. Onsdag den 2. december kl Koncert The Spirit of New Orleans Traditionel jazz, spirituals, hymner og gospel. Billetter kan købes ved indgangen pris 120 kr. Onsdag den 16. december kl Sangaften Minder v/ Ninna Gaustadsnes. Undervejs bydes på en forfriskning á 20 kr. 6

7 Det sker... Særligt for BØRN & FAMILIER Søndag den 30. august FAMILIEGUDSTJENESTE og efterfølgende UDFLUGT FOR HELE FAMILIEN Vi mødes til familiegudstjeneste kl i kirken. Efter gudstjenesten kører vi til Løgballe camping. (Løgballevej 12, Stouby). Her spiser vi vores medbragte mad i fællesteltet. Herefter er der mulighed for: minigolf, rundbold, udendørs swimmingpool. Eftermiddagen slutter med pandekagebagning over bål. Det er gratis at deltage. Husk blot frokost og drikkelse til egen familie. Læs om Løgballe Camping her: 2. torsdag i hver måned kl ca september 8. oktober 12. november STJERNESTUND - et tilbud til børnefamilier Vi begynder i kirken med bibelfortælling, sang og besøg af Snapper. Derefter hygge og fællesspisning i kirkens ungdomscenter. Måltidet koster 25 kr. for voksne børn gratis Lørdag den 3. oktober kl i Sct. Nicolai kirke Salmeswing Med Sille Grønberg & Palle Windfeldt To af landets mest rutinerede musikere i koncerter for børn. Koncerten er gratis og henvender sig især til aldersgruppen 4-10 år. 4 bysognsarrangement BABYSALMESANG Onsdage kl Starter den 9. september og kører frem til den 18. november (ingen undervisning i uge 42). Mulighed for efterfølgende at drikke en kop kaffe eller te. Undervisere: Sognepræst Tove Bjørn Jensen og organist Merete Karkov. Tilmelding til kirkens kontor: Tlf eller senest den 7. september. Babysalmesangsholdet medvirker ved gudstjenesten den 15. november. Minikonfirmander ved Nørremarkskirken Går du i 3. klasse på Nørremarksskolen, Lukas skolen eller friskolen, og er du nysgerrig på, hvad kirke og kristendom er, så kan du være med til Minikonfirmand i Nørremarkskirken. Her kan du møde kirke- og kulturmedarbejder, Søren Kjærgård Jensen og en af præsterne. Vi vil i fællesskab give et godt indblik i, hvad der sker i kirken. Hvorfor kaldes kirken for et skib? Hvordan kan Jesus være hele verdens lys? Hvorfor bruger præsten vand, når vi døber de små børn? og hvad sker der når nogen dør? Vi synger, leger og får altid en forfriskning. Vi skal også bage pandekager over bål og Nej nu siger vi ikke mere Kom selv og vær med. Vi starter torsdag den 3. september kl Du hører nærmere via skolernes intranet og besøg på skolen sidst i august. Alle børn er velkomne, man behøver ikke at være døbt. 7

8 Det sker der osse... Søndag den 20. september kl HØSTGUDSTJENESTE og kirkefrokost med auktion Medbring gerne frugt, grøntsager, marmelade, saft, brød, boller m.v. Børn, der har lyst at bære årets høst ind i kirken, bedes komme kl Efter gudstjenesten er der kirkefrokost med auktion over høstgaverne. Indtægten fra auktionen går til Ntoma og Folkekirkens Nødhjælp. Pris for kirkefrokost: 25 kr. Gratis for børn under 14 år. Fremtidens folkekirke Menighedsmøde den 29. september kl Nørremarken er et broget område, hvor mennesker fra forskellige kulturer og med forskellige religioner lever sammen. Hvad betyder det for en kirke som Nørremarkskirken, der gerne vil forsøge at favne alle der bor i sognet, samtidigt med at vi som kirke er forpligtede på at forkynde det kristne budskab? Hvordan skaber vi et fællesskab i kirken, som er favnende uden at være ekskluderende? Disse spørgsmål og mange flere vil vi gerne drøfte på årets menighedsmøde. Som oplægsholder har vi inviteret Kirsten Moesgaard, som er konsulent med mange års erfaring både med menighedsrådsarbejde og som konsulent og leder i både private og offentlige virksomheder. Ud over diskussionen, vil der være et kort oplæg fra menighedsrådet om, hvad der er sket i Nørremarkskirken i det forgangne år, og hvordan kirkens økonomi ser ud. Alle er velkomne også selv om man ikke plejer at komme i Nørremarkskirken. Afrika Ntoma dage den oktober 2015 Vi har inviteret gæster fra Norge, som skal hjælpe os med at få nogle festlige dage med afrikanske toner. Lørdag den 3. oktober vil der være en syngeworkshop fra kl for alle der er interesseret i at være med i et kor, som skal medvirke og gøre vores Afrika gudstjeneste rigtig festlig Sangen vil blive ledet af vores norske venner Estrid Hessellund og Sindre Eide De er begge to dygtige til sang og musik. Sindre er teolog og var med til at starte Ten-sing i KFUM og KFUK i Norge i 1970-erne, og som også blev en arbejdsgren der bredte sig til Danmark. Estrid er født i Danmark, er lærer og er u-landskonsulent ved Norges Kirkeråd. De har begge interesseret sig meget for globale spørgsmål og har rejst og boet i Afrika Søndag den 4. oktober er der gudstjeneste kl 10.30, hvor vi fejrer vores venskab med Ntoma menighed, og hvor de samme dag også tænker på os ved deres gudstjeneste. Koret, som har øvet dagen før, medvirker. Der vil desuden blive indsamling til vores venner i Ntoma, og vi får en hilsen fra dem. Efter gudstjenesten inviterer vi til Musikcafé, hvor der vil være kaffe og smagsprøver fra Afrika. Vel mødt til et par festlige dage med afrikanske toner! 8

9 Det sker der osse... SORGGRUPPE i NØRREMARKSKIRKEN Et tab er altid så slemt, som det opleves! Mange efterladte oplever, at andre ikke ved, hvordan de har det, hvis de ikke selv har prøvet at miste. Derfor kan der være trøst, lindring og opmuntring i at mødes og tale med andre, som har erfaringen af tab i nær erindring. En ny sorggruppe starter op onsdag d. 9. september kl Gruppen mødes derefter hver anden onsdag i ulige uger 7 gange med max. 8 voksne personer, mænd såvel som kvinder. Der er naturligvis tavshedspligt for dem, der er med, så man frit kan åbne sig. Det kræver ikke særlige forudsætninger at deltage, f.eks. om man kommer i kirken eller ej. Alle, der har mistet en nærtstående, er velkommen! Hver gang har en overskrift, så man kan være lidt forberedt på samtalens indhold, og der serveres kaffe/te, vand og frugt. Gruppen varetages af sognepræst Sigrid Horsholt Pedersen, bistået af et par frivillige, der har indsigt i omsorgen for andre mennesker. Vi lægger vægt på, at sorggruppen er et trygt og rart rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden. Nærmere information kan fås hos Sigrid Horsholt, tlf Tilmelding skal ske senest en uge før start til Nørremarkskirkens kontor med oplysning om navn, mail og tlf., og du vil blive kontaktet. Velkommen! JULESTUE ommeren er ovre, og efterårets og vinterens aktiviteter står for døren. ørste søndag i advent, den 30. november holder De grønne pigespejdere julestue i ørremarkskirkens Ungdomscenter kl til om og nyd en let frokost i en hyggelig atmosfære samt foretag en god handel i boderne med åkager, juledekorationer, kranse, amerikansk lotteri m.m. Sommeren er ovre, og efterårets og vinterens aktiviteter står for døren. Første søndag i advent, den 29. november, holder De grønne Pigespejdere julestue i Nørremarkskirkens Ungdomscenter kl til Kom og nyd en let frokost i en hyggelig atmosfære samt foretag en god handel i boderne med småkager, juledekorationer, kranse, amerikansk lotteri På gensyn De grønne pigespejdere m.m. På gensyn De grønne Pigespejdere Julehjælp fra Nørremarkskirken Tirsdag den 1. december kl indbydes alle julehjælpsansøgere til æbleskiver, kaffe og juleknas. Samtidig udleveres ansøgningsskema til julehjælpen. Du kan kun søge julehjælp denne eftermiddag, så mød op og tal med repræsentanter fra kirken, en præst eller kirke- og kulturmedarbejderen Søren. Mød Nørremarkskirken facebook Man kan også få direkte besked om udvalgte arrangementer i Nørremarkskirken. Send en besked til og du vil komme på maillisten. 9

10 Afdelingsbestyrelsen træffes tirsdage i lige uger mellem kl og Ibæk Strandvej 9 :: 7100 Vejle :: Grafisk tryk af Peter Brandes VVS C. V. Christensen a s Ibæk Strandvej 1C, 7100 Vejle DØGNVAGT: Nørremarkens Bageri Nørremarkscentret 12 Telefon Bestilling modtages på kransekage m.v. Købes ved henv. til Nørremarkskirkens kontor. Sponsoreret af SCA Packaging til fordel for kunstprojekt i Nørremarkskirken. Lejligheder (3 og 2 værelses) i trygge og rolige omgivelser med nye lukkede altaner, elevatorer og med god, egen parkering. Pension tilbydes fra professionelt køkken også for dine gæster og private arrangementer. Værelser til dine overnattende gæster. Aviser i læsestue, biblioteksservice m.v. Moldevej 3, 7100 Vejle, Tlf (mellem kl. 11 og 12, onsdag kl ) Se også mere end en bolig Kollektivhuset Nørrevænget Nærmere dig ISO9001-certificeret Ella Sinding 10 Anne-Berit Vester Vi svarer altid Simon Møller Simonsen Archibalds Begravelsesforretning Nørrebrogade Vejle Anders Buhl Pedersen Vi svarer altid

11 Vi sørger for alt i forbindelse med en veltil rettelagt og stemningsfuld højtidelighed ved Deres kæres bisættelse eller begravelse. Alle aftaler kan træffes i Deres hjem. Tilknyttet Dansk Begravelsesopsparing. Amtets Begravelsesforretning Susanne & Hans Boesen Amtets Døgnvagt Begravelsesforretning alle ugens 7 dage Vi sørger for alt i forbindelse med en veltil & rettelagt Hans efter og stemningsfuld Boesen aftale højtidelighed Susanne Træffes ved Deres kæres bisættelse eller begravelse. Alle aftaler kan træffes i Deres hjem. Vardevej Vi sørger for 31 alt & i forbindelse Fredericiavej med en 89 veltil rettelagt og Tilknyttet Dansk Begravelsesopsparing stemningsfuld Vejle højtidelighed ved Deres kæres bisættelse eller begravelse. Døgnvagt alle ugens 7 dage Træffes efter aftale Alle aftaler kan træffes i Deres hjem. Tilknyttet tlf. Dansk 7582 Begravelsesopsparing Vardevej 31 & Fredericiavej Vejle Døgnvagt tlf alle 2455 ugens 7 dage Træffes efter aftale Susanne & Hans Boesen Vardevej 31 & Fredericiavej 89 Susanne & Hans Boesen Susanne & Hans Boesen r alt vi sørger for alt vi sørger for alt 7100 Vejle tlf Langelinie Vejle Fax din bolig vort speciale Treschowsgade Vejle Tel Mindegade 17A 7100 Vejle Tlf EL-INSTALLATIONSFIRMA MED MANGE ÅRS ERFARING OG EKSPERTISE Bente Lorenzen - Lars Grauslund - Connie Langvad Når livet forsvinder... Vi svarer altid Tlf Se mere på Grejsdalsvej Vejle Vi udleverer piecerne "Min sidste vilje", "Elysium begravelsesopsparing" og børnebogen "Hvor går man hen" ADRESSE Horsensvej Vejle TELEFON FAX KRISTUS SOM SÆDEMAND Et kunsttryk af Peter Brandens Mål: 65 x 46 cm Pris: 50,00 kr. pr. stk. (ved afhentning) Henvendelse til Kirkekontoret Nørremarkskirken Moldevej 1 A, 7100 Vejle Tlf Vald. Poulsensvej Vejle Tel Fax

12 Gudstjenester NØRREMARKSKIRKEN august 30. aug. kl Tove Bjørn Jensen 13. søndag efter trinitatis Efterfølgende familieudflugt SEPTEMBER 3. sept. kl Tove Bjørn Jensen Morgensang. Efterfølgende morgenkaffe og fællessang efter højskolesangbogen 6. sept. kl Henrik Skoven 14. søndag efter trinitatis *Børnekirke 13. sept. kl Henrik Skoven 15. søndag efter trinitatis. Rytmisk gudstjeneste 20. sept. kl Tove Bjørn Jensen Høstgudstjeneste 27. sept. kl Tove Bjørn Jensen 17. søndag efter trinitatis OKTOBER 1. okt. kl Henrik Skoven Morgensang. Efterfølgende morgenkaffe og fællessang efter højskolesangbogen 4. okt. kl Henrik Skoven 18. søndag efter trinitatis Ntomagudstjeneste 11. okt. kl Tove Bjørn Jensen 19. søndag efter trinitatis *Børnekirke 18. okt. kl Tove Bjørn Jensen 20. søndag efter trinitatis 25. okt. kl Tove Bjørn Jensen Rytmisk BUSK-gudstjeneste NOVEMBER 1. nov. kl Tove Bjørn Jensen Alle helgen dag 5. nov. kl Tove Bjørn Jensen Morgensang. Efterfølgende morgenkaffe og fællessang efter højskolesangbogen 8. nov. kl Henrik Skoven 23. søndag efter trinitatis *Børnekirke 15. nov. kl Tove Bjørn Jensen 24. søndag efter trinitatis Babysalmesangsholdet medvirker 22. nov. kl Henrik Skoven Sidste søndag i kirkeåret Rytmisk gudstjeneste 29. nov. kl Tove Bjørn Jensen 1. søndag i advent DECEMBER 3. dec. kl Henrik Skoven Morgensang. Efterfølgende morgenkaffe og fællessang efter højskolesangbogen 6. dec. kl Henrik Skoven 2. søndag i advent *Børnekirke * Særligt program for børn i konfirmandstuen under prædiken. Ved øvrige gudstjenester er der legemulighed for børnene under prædiken. Taxakørsel til Nørremarkskirkens gudstjenester kan bestilles på kirkens kontor, tlf , til søndagsgudstjenester senest torsdag kl Pris: 10 kr., som lægges i indsamlingsbøssen.

Juni/Juli/August 2015. 13. årgang nr. 3

Juni/Juli/August 2015. 13. årgang nr. 3 Juni/Juli/August 2015 13. årgang nr. 3 NØRREMARKSKIRKEN VEJLE Den, der ønsker at leve livet om, har overhovedet ikke levet livet. Karen Blixen Kirkekontor: Moldevej 1 Tlf. 75 82 87 71 Kordegn Bente Munk

Læs mere

Marts/April/Maj 2015. 13. årgang nr. 2

Marts/April/Maj 2015. 13. årgang nr. 2 Marts/April/Maj 2015 13. årgang nr. 2 NØRREMARKSKIRKEN VEJLE Kære Kirke Du er altid åben og du holder ingen udenfor, det betyder meget. Tak for altid at være så hjælpsom og for at gi' nogle mennesker troen

Læs mere

Juni/Juli/August 2014. 12. årgang nr. 3

Juni/Juli/August 2014. 12. årgang nr. 3 Juni/Juli/August 2014 12. årgang nr. 3 NØRREMARKSKIRKEN VEJLE Sorg går ikke over. Men sorg forandrer sig og bliver til noget andet hen ad vejen. Lotte Lyngby Nielsen Sognepræst Vor Frue,, Aalborg Kirkekontor:

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Juli - Oktober 2015. 25. årgang nr.2 Juli - Oktober 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Juli - Oktober 2015. 25. årgang nr.2 Juli - Oktober 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr.2 Juli - Oktober 2015 02 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Juli - Oktober 2015 Vor Frelsers Kirke Besøgstjenesten er guld værd Af: Hanna Ajken Jensen, praktikant

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 24. årgang Juli - Oktober 2014. 24. årgang nr. 2 Juli - Oktober 2014

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 24. årgang Juli - Oktober 2014. 24. årgang nr. 2 Juli - Oktober 2014 ØSTBYENS KIRKEBLAD 24. årgang nr. 2 Juli - Oktober 2014 02 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 24. årgang Juli - Oktober 2014 Vor Frelsers Kirke SÅ TILBYDES DET ANERKENDTE PARKURSUS PREP - OGSÅ DENNE

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Hvis bare vi spiser sundt, så dør vi ikke, vel mor?

BRÆNDKJÆR SOGN. Hvis bare vi spiser sundt, så dør vi ikke, vel mor? BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Hvis bare vi spiser sundt, så dør vi ikke, vel mor? 33. årgang nr. 4 september oktober november 2013 PRÆSTEN SKRIVER Jeg er Vejen, Sundheden og Livet Sådan siger Jesus

Læs mere

Tema: høst. www.dianalundkirker.dk. Tersløse Skellebjerg Niløse Filadelfia. Høst i Musikalsk legestue. Blad nr. 33 september oktober november 2013

Tema: høst. www.dianalundkirker.dk. Tersløse Skellebjerg Niløse Filadelfia. Høst i Musikalsk legestue. Blad nr. 33 september oktober november 2013 Kirke blad Blad nr. 33 september oktober november 2013 Høst i Musikalsk legestue Alt det som gror i min have ender en gang i min mave Jeg spiser et æble så tit jeg har lyst gumle og gnaske fumle og vaske

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

35. årgang nr. 1 december 2014 januar februar 2015 BRÆNDKJÆR SOGN

35. årgang nr. 1 december 2014 januar februar 2015 BRÆNDKJÆR SOGN 35. årgang nr. 1 december 2014 januar februar 2015 BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d PRÆSTEN SKRIVER I HAM BRØD LYSET FREM Kære dagbog Jeg sidder og tænker tilbage på en fantastisk jul. Al den dejlige hygge.

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere