MAR APR MAJ 2015 KIRKEBLAD FOR DOMSOGNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAR APR MAJ 2015 KIRKEBLAD FOR DOMSOGNET"

Transkript

1 MAR APR MAJ 2015 KIRKEBLAD FOR DOMSOGNET

2 November til og med marts: Kl April og oktober: Kl Maj til og med september: Kl Fra 1/7 til 15/8: kl Bemærk at kirken på søn- og helligdage først åbnes for turistbesøg kl Guidede ture kan arrangeres igennem turistbureauet, tlf Der tages alle dage forbehold for kirkelige handlinger.

3 INDHOLD 4 FORORD Imagine af Marie Høgh 16 GUDSTJENESTELISTEN Gudstjenster i Ribe Domkirke og Seem kirke 6 MIN DOMKIRKE Kirkens ekko i Byen (hjælp, der står en kran!) af Bo Gunge 18 PRÆDIKEN Paa din Maske skal jeg kende dig af Marie Høgh 8 PORTRÆTTER Som at gå gennem historiens tåge interview med Torben Bramming 22 ARRANGEMENTER Omtale af kommende arrangementer 10 TEMASIDEN Ikonerne i Den ortodokse Kirke af Søren Mulvad 24 KONCERTER Omtale af kommende koncerter 12 KONFIRMANDBILLEDER Billeder af årets konfirmandhold 28 KOR Nyt fra Domkirkens kantor 13 NYT BLAD! Nyt design, smukke billeder og 29 KONTAKT Nyttige adresser og mere indhold numre 14 EN BØN TIL MARIÆ BEBUDELSES DAG 30 LOKALE ORGANISATIONER Kontaktdetaljer på lokale af Elof Westergaard organisationer

4 4 Imagine af Marie Høgh Ved gudstjenesten fastelavnssøndag i Ribe Domkirke, over hele fædrelandet og udenfor dets grænser gik vi i forbøn for de dræbte og deres pårørende ved angrebet i København. Vi skal stå sammen lød det gentagne gange fra deltagere og talere, mens faklerne blafrede i vinden, og John Lennons nihilistiske Imagine, der nivellerer alle virkelighedens forskelle, blev afsunget. Om aftenen samledes omkring mennesker ved en højtidelig på Østerbro, der afspejlede det fredelige fællesskab og den samhørighed, som er et sundt og godt træk ved den danske kultur. Vi skal stå sammen lød det gentagne gange fra deltagere og talere, mens faklerne blafrede i vinden, og John Lennons nihilistiske Imagine, der nivellerer alle virkelighedens forskelle, blev afsunget. Vi skal stå sammen lød det ind i den virkelighed, der viser, at vi aldrig har været så splittede som nu. Som også debattør og radiovært Kasper Støvring i Deadline har gjort opmærksom på, hylder Lennons sang menneskehedens drøm om et virkelighedsfjernt samfund, hvor det var bedre, hvis der ikke var noget at dø for. Det må man sige er ganske upassende dagen efter, at en mand er dræbt ved et arrangement om ytringsfrihed. Og det gør det ikke bedre, at den forførende sangerinde forsatte med ordene om, at det var bedre, hvis der heller ikke var nogen religion, eftersom en uskyldig jødisk mand blev skudt, da han stod vagt ved en jødisk fest. Det sikkert velmenende indslag er reelt et hån imod de mennesker, der mistede livet, fordi de levede i den virkelighed, de var givet. Den givne virkelighed de kæmpede for og havde kær. Hvis ikke der er noget at dø for, er der heller ikke noget at leve for på dette sted indenfor en bestemt landegrænse, hvor vi hører hjemme. Her er fædrelandet rammen omkring et fællesskab, et fælles sprog, en kultur. Det er det sande fællesskab i den jordiske verden, der er ufuldkommenhedens og

5 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ syndens sted, hvor lovens opgave derfor er at hævde skellet mellem dit og mit, for at vi kan leve sammen som mennesker. Derfor havde det været mere passende, om end utænkeligt, hvis Grundtvigs Kærlighed til fædrelandet var blevet afsunget. Salmen hed oprindelig Den danske Nødvendighed. Grundtvig formulerer her, at i kærlighedens rige, på den jord hvor vi er givet at leve, går ret og magt hånd i hånd. Det vil sige, at vi skal lyde Guds fordring og være det givne tro, fordi menneskelivets virkelighed er altid sat af Guds ord til at være menneskets eget ansvar. Derfor gælder den borgerlige lov ligefuldt for kristne som for hedninger. Alle skal være øvrigheden lydig. De ti bud for jøderne, Jyske Lov for Danskerne, Sakserspejlet for Tyskerne: det er på hvert sit sted og i hver sin sammenhæng loven for de pågældende folk men at der skal være lov er Guds befaling (Krarup 1980, ). Derfor er det ikke forsonende floskler og kærlighedsbudskaber, der skal tilvejebringe konflikter, men statens sværd, der skal forsvare landets frihed og fred. Ellers er der intet at leve eller dø for, men kun det hvide tomrum som musikvideoen til Lennons Imagine afsynges i. Ellers er der intet at leve eller dø for, men kun det hvide tomrum som musikvideoen til Lennons Imagine afsynges i. Og Gudskelov tror vi, i modsætning til Lennon, på et himmerige, hvor Gud drager alle sine fortabte sønner og døtre hjem til sig. For Gudskærligheden, som den kristne kirke forkynder, flytter frit hvad loven sætter/skellet mellem dit og mit og opfylder derved alle love. For den kristne forkyndelse om Guds nådige tilgivelse omfatter alle, ethvert menneske til alle tider: Forkyndelsen er, at Jesus Kristus har sejret over ondskaben og mørket, også i gerningsmanden hoved. Mens der ved højtideligheden på Østerbro kun blev omtalt to ofre for rædslerne i København, går vi i kirken i forbøn i Jesu navn for alle tre omkomne, at det evige livets lys må skinne for dem. Det er ret og rimeligt, at der i det folkelige ikke kan være den fjerneste tilkendegivelse af medlidenhed overfor den dræbte gerningsmand. Kun i Herrens kirke lyder de vanvittige ord om morderens tilgivelse. De ord, som intet menneske kan sige sig selv, men som gælder ethvert menneske, nemlig at dine synder er dig forladt.

6 Kirkens ekko i byen (hjælp, der står en kran!) af Bo Gunge Domkirken er Ribes kontrafej. Set fra afstand er byens kontur domineret af domkirkens omrids. Ribe har ikke en skyline, men hvis man ville snakke om en sådan, ville den nærmest udelukkende bestå af domkirken. Står man tæt ved, gør kirkens bygning indtryk. Den sætter aftryk i den smukke plads, der omgiver den, og som den står på bunden af, som var den ved at tage afsæt i en kæmpemæssig trampolin. Domkirken har tiden med sig. De forskellige aldre, hvor den har stået i centrum af byens myldrende liv, har også hver især sat deres aftryk i kirkens detaljer. Set med uforberedte øjne kan det tage sig ud som om, den er en villet helhed, men nej, den er et visuelt udfordrende konglomerat af tider, perioder, åndsretninger, moder. Som sådan sætter den også aftryk i vores sind. Vi husker typer af materialer, former og kunst, ligesom ordene i salmerne, vi synger derinde, ånder af forskellige perioder. Aftrykkene sætter sig først som gåder. Hvad betyder det ord mon? Hvorfor er buen spids? Hvor fører den stige hen? Hvad har dragen gjort? Men langsomt, for hver gang man vender tilbage, forstår man mere, sætter mere pris på, ja, man bliver så småt fortaler for, at det der er, endda skal sætte sig nye aftryk. Ligesom kirkens gulv og materialer har været til inspiration for pladsens udseende. Man fantaserer videre på baggrund af kirken. Den danner sit eget ekko i byen og i ens sind. Nu er det ikke fordi: kirken har jo egentlig ekko nok i forvejen! I 2010 var jeg blevet bedt om at skrive et værk til åbningen af Langgaard festivalen, som skulle uropføres i domkirken. Jeg satte mig for at prøve at få lidt hold på kirkens ekko eller rumklang. Afhængigt af, hvor kraftigt man spillede og i hvilket toneleje, højt eller lavt, varierede rumklangen imellem 1 og 7 sekunder. Men ikke ensartet overalt i rummet og heller ikke på en helt logisk måde. Ifølge matematikken skal de dybe toner holde længst, de lyse kortest, men kuplen, der hvælver sig over koret, virker åbenbart som en forstærker på det toneområde,

7 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ hvor kvindestemmer synger, så hvis man står deroppe, får man hjælp. Til gengæld må de mange krinkelkroge og hjørner og sidekapeller hakke de lange bastoner lidt i stykker, for de dybe toner klinger lidt kortere, end man skulle tro. Jeg brugte mine erfaringer fra undersøgelserne i den musik, jeg skrev. Gamle drømme havde jeg og andre i byen haft om at placere musikere rundt omkring i det store rum og lade musikken flyde fra den ene ende til den anden. Hvis musikkens tempo blev sat rigtigt, kunne toner, sat an i én type instrument, glide langsomt over i en anden type, som var pla- ceret et helt andet sted i kirken. Det meste af orkesteret sad oppe under kuplen, en trio stod på gulvet, midtvejs i nordre sideskib over for en anden trio, der imidlertid også var hævet væsentligt op, idet de stod på søndre galleri. Længst mod syd var også orgelet en del af musikken. Kamera og videomonitorer sørgede for, at alle kunne se dirigenten og spille på hans slag, selv om det, man spillede til, jo faktisk var sket for et øjeblik siden. Med tiden fandt jeg frem til at værkets rigtige navn måtte være Katedralsymfoni, tilegnet Ribe Domkirkes enestående ekko og akustik. Og således fik jeg lov til på en helt særlig sensommeraften i 2010 at sætte et eget aftryk i luften inde i domkirken. Et aftryk, der var forsøgt afstemt i klanglige nuancer til rummets ekkoer, som mosaikkerne bag alteret er det til rummets farver. Både før og siden har jeg nu også med stor glæde og med jævne mellemrum også sat mit aftryk i luften derinde blot med min stemme. Jeg elsker det sted. Og hov, hvad var det? Kirkens ensomme majestæt, den rugende hønemor havde fået en gæst! Jeg kiggede igen. Var det Himmelstigen eller Skt. Georgs Lanse? Nej. Var det den nye Ansgar-statue? Men så! Forleden skulle jeg rundt om byen. Og hov, hvad var det? Kirkens ensomme majestæt, den rugende hønemor havde fået en gæst! Jeg kiggede igen. Var det Himmelstigen, eller Skt. Georgs Lanse? Nej. Var det den nye Ansgar-statue? Nej, det var en kran. Det sikre udsagn om byfornyelse, højhuse, industri, boligblokke i skarp konkurrence med kirkens kontrafej. Jeg var nær kørt i åen. Men så kom jeg i tanke om, at det er nye tider, og at domkirken får en lille lige ved siden af sig - ikke helt så lille måske, men et nyt bygningsværk, en ny fantasi, et nyt arkitektonisk ekko af domkirken i byen. Et menighedshus, en sognegård, Kannikegården. Til glæde. For os. (Man kan lytte til lidt af Katedralsymfonien, hvis man går ind på - og søger på Katedralsymfoni)

8 8 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ 2015 Som at gå gennem historiens tåge af Per Dalgård Kirkebladet fortsætter serien med portrætinterviews med domkirkens medarbejdere. Denne gang peger pilen på sognepræst Torben Bramming Altid glad og venlig, smilende og folkelig. Han går ikke af vejen for at drikke en øl med venner og bekendte og kolleger på værtshuset Stenbohus lige ved Domkirken, for her møder han, siger han, menigheden, dvs. folk han har konfirmeret eller viet eller holdt gudstjenester for. Men tag ikke fejl, sognepræst Torben Bramming er en tænksom og dybsindig teolog. Og en konservativ en af slagsen, når det handler om tro og kristendom. Det siger han selv, da jeg spørger ham: Hvem er din Gud? Det er ham, som Kristus fortæller om i biblen, det er faderen, som står og tager imod den fortabte søn. Det er Gud! Sønnen, det er ham, der dør for os på korset. Helligånden er den længsel i os, som gør, at vi ikke har rist eller ro i noget forhold her på Jorden, fordi vi hører hjemme et andet sted i Paradis, siger Torben Bramming i sin bolig i Taarnborg, Brorsons bolig. Og han fortsætter: Ja, jeg er religiøst konservativ og på sin vis barnlig i min tro. Jeg tror, at det kommer af min store interesse for historie. Der er ikke noget mere sympatisk end de døde. Når jeg går her fra mit hjem til for eksempel møde i menighedsrådet om aftenen, så tænker jeg tit, at den her vej gik Brorson også, og Langgaard og mange andre. Når det er en tåget aften i Ribe, kan man næsten fornemme, er de stadig går der lige om hjørnet. Ripenser med stort R. Født i Ribe, 50 meter fra den nuværende, flotte bolig, nemlig i Sønderportsgade over slagter Gregersen og cigarhandleren og med farfar og farmor i Klostergade, voksede den nu 50-årige Torben op i Ribe. Først Øster Vedsted skole, derefter Vittenberg og til slut Katedralskolen som klassisk sproglig student, inden han via aftjent værnepligt i livgarden gav sig til at læse latin, historie og teologi på Aarhus Universitet. Her traf han sin kone Bente, nu inspektør på Ribe Kunstmuseum, med hvem han fik sine tre drenge. Bente, som også er teolog, og Torben var i 10 år ansat som præstepar ved Ryslinge Frimenighed, inden de i 2003 blev lokket tilbage til Torbens gamle hjemby. Uden jobs, men dog med støtte fra Ny Carlsberg Fonden, købte de simpelthen Taarnborg for at skabe noget højskoleagtigt i Ribe. Siden har Torben Bramming været præst ved Sct. Catharinæ kirke, i Farup, Fole, Hygum og endelig domkirken, hvor han fra 2010 har været på halv tid, fordi han bruger resten af tiden på at arbejde ved RAMS (Ribe Stifts Skole- og Kirke-

9 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ samarbejde). Fra september i år er Torben tilbage på fuld tid ved domkirken. Du er jo nærmest en ren propagandist for Ribe? Ja. Der er sket utroligt meget i Ribe de seneste år, som glæder mig. Vi har fået gang i kunstmuseet, vi får en ny lille museumsstue for Brorson, der er store planer med Quedens Gård, vi er i gang med at bygge Kannikegården og så videre. Vi har fået Brorson og hans og andres salmer og Rued Langgaard på landkortet. Der sker rigtig, rigtig meget godt for Ribe. Torben Bramming er imidlertid ikke kun interesseret i præstegerningen og Ribe. Han har skrevet, og skriver stadig, en række bøger, som har placeret ham som en kendt og skarp historiker og debattør på landsplan. Selv fremhæver han, at han allerede i 1993 skrev en bog om bevægelsen omkring Tidehverv med Søren Krarup som anfører. Den blev ikke vel modtaget og førte til meget lidet flatterende kommentarer fra Krarup om denne unge og i enhver forstand tåbelige og umodne Bramming. Mange mener formentlig, at det er en stor kompliment til Torben Bramming. Selv siger han: Ja, og vi har haft en del sammenstød gennem årene, selve grundlaget for Tidehverv har jeg sympati for, men min største sympati ligger hos Grundtvig, som kom til mig i Ryslinge, hvor jeg fik min store folkelige indsprøjtning. men i virkeligheden er det for at spare penge. Det system har vi da ikke i domkirken? Nej, heldigvis. Her kommer hverken biskop, domprovst eller menighedsråd og beder mig sætte kryds i et skema over udførte gerninger. Sagen er, at vi i folkekirken handler ud fra en gammeldags kaldstanke, så man følger sin samvittighed og gør tingene, så godt man kan. Det er ikke bossen, den formelle leder, som man står til regnskab overfor. Det overbossen, ham deroppe! Vi har en meget fin og fri stilling i kirken. Hvis skolernes lærere havde samme betingelser, så vil jeg vædde på, at vi ville have en meget bedre skole end nu. Det er det, jeg elsker ved mit job friheden. Og så kan jeg enormt godt lide vores domkirke i Ribe. Med det store flotte og lyse rum er det en festkirke. Der føler jeg mig hjemme. Jamen trods din folkelighed og grundtvigianske indstilling, så virker du måske som en kristen fundamentalist? Det er jeg ikke. For fundamentalist betyder, at biblen er inspireret og dikteret af Gud. Jeg er faktisk af den modsatte opfattelse. Biblen er en bog, skrevet af mennesker som dig og mig om mødet med Gud. Evangelierne har forskellige udgaver. Sandhed og løgn står side om side, men de klude, som kristendommen er støbt i det er biblen. Torben Bramming har mange jern i ilden og blander sig meget i debatten. Et af hans pt. hovedemner i samfundsdebatten er den omsiggribende kontrolfilosofi fra statens side. Folkeskolelærerne og gymnasielærerne og alle de offentligt ansatte bliver udsat for et helt absurd kontrolsystem, hvor de ansatte kontrolleres på kryds og tværs, hvor de skal sætte flueben ud for hvert punkt, der er gennemført, ved MU-samtalerne. Det hele skal se ud, som om det er for at forbedre,

10 Ikonerne i Den ortodokse Kirke af Søren Mulvad Ikon er et græsk ord, som betyder billede; men i den ortodokse kirkes brug af ordet skal man medtænke en åndelig dimension, idet motivet på ikonen altid har en dybere betydning end den umiddelbart synlige. Man begår en fejl ved alene at betragte ikoner som kunst eller historiske objekter. Man siger, at ikonen er et vindue til Himlen, til Guds Rige, til Evigheden. Den ortodokse kirkes trosgrundlag er langt videre end Biblen, som Luther reducerede sin kirkes trosgrundlag til. Derfor kan ikonernes motiver brede sig over en mangfoldig vifte af personer og begivenheder fra kirkens og troens historie. Taget i denne sammenhæng rækker motiverne fra Skabelsen, de såkaldte seks-dages-ikoner til motiver fra Den yderste Dom, altså verdens ende. Mange ikoner har desuden et allegorisk indhold, som tjener til at illustrere de kristelige lærdomme og traditioner. Man

11 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ kan sige, at de på en måde tjener samme formål som kalkmalerierne i de ældre danske kirker. Grundlaget for den ortodokse kirke er den hellige tradition, hvori naturligvis både Det Gamle og Nye Testamente indgår som væsentlig del. Derudover indeholder traditionen en meget lang række tilfælde, hvor mennesket har erfaret en kontakt til Guds Rige. Det kan dreje sig om hellige personer, som har modtaget åbenbaringer, eller som har ført et liv i intens bøn og uselvisk tjeneste for medmenneskene. Martyrerne, som har lidt og måske er døde for deres tros skyld, regnes blandt de hellige sammen med kirkefædre, hvis teologiske skrifter man endnu øser af. Ikonerne følger den troende livet igennem. Ved dåben modtager den døbte et kors også en ikon i en kæde om halsen, og der gives barnet et kirkeligt navn, altid efter en helgen, hvis billede ofte gives til vedkommende til erindring om navnedagen, der fejres sammen med vedkommende helgens festdag. Ikonen anbringes i hjemmet, hvor den holdes ren, og der tændes vokslys (aldrig stearinlys) eller en olielampe foran, så besøgendes øjne straks kan fanges af luen, og de kan hilse ikonen med korstegn og buk, før man hilser på øvrige tilstedeværende. Selve ikonen er i princippet ikke hellig. Enhver véd, at lidt farve på træ ikke er andet end jordisk gods; men motivet helliggør ikonen og skal stemme sindet til at holde Guds Rige og Evigheden for øje, og det er den dimension, man ærer. Man tilbeder ikke ikoner, man ærer dem som synlige tegn på det hellige, de fremstiller. Ikonerne er en væsentlig del af gudstjenesterne. Disse holdes principielt for både levende og døde sjæle og for englene, som er til stede i kirkerummet blandt de troende. Derfor fejrer præsterne gudstjenester, selv om der evt. ikke skulle møde nogen op fra menigheden. Den almindeligste ikon er billedet af Guds Moder, Maria. Maria har mangfoldige ærefulde tilnavne, blandt andre Den brændende Tornebusk, idet hun, ligesom tornebusken på Sinai, som Moses så Gud i, rummede Gud i sig uden at skades. Hun forblev jomfru før, under og efter fødslen. Guds Moder fremstilles traditionelt i omtrent 200 varianter, og der opstår lejlighedsvis nye. Ellers kopierer man gerne de samme motiver igen og igen gennem tusinde år. Enkelte ikoner tillægges i sig selv undergørende egenskaber, og disse æres naturligvis i særlig grad, så de troende foretager lange rejser, pilgrimsrejser, for at bede nær dem og på den måde komme Gud nærmere. En ortodoks kristen har altid en længsel efter Gud. For de troende er en ikon, trykt på avispapir i går lige så åndeligt værdifuld, andagtsskabende og ærværdig som en 1000-årig, håndmalet ikon. Det er motiverne, ikke materialerne, der er hellige.

12 12 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ 2015 Holdlister med konfirmandernes navne er at finde på Domkirkens hjemmeside. Elever fra Ansgarskolen konfirmeres den 26/ kl Konfirmander fra Seem Sogn konfirmeres i Seem Kirke den 19/ kl Elever fra Riberhus Privatskole konfirmeres den 1/ kl Elever fra Vittenbergskolen konfirmeres den 14/ kl

13 Kommunikationsudvalget har gennem de sidste måneder arbejdet på en fornyelse af domkirkebladets layout såvel som indhold. I dette nummer lanceres en ny artikelserie, hvor Ribekomponisten Bo Gunge, som det første i rækken af kendte ansigter fra bybilledet, fortæller om min domkirke. En særlig tak til Folmer Iversen for det smukke billedmateriale. MAR APR MAJ 2015 KIRKEBLAD FOR DOMSOGNET

14 Bøn til Mariæ bebudelses dag af Elof Westergaard

15 Gud himmelske Far, din engel kommer som en fremmed, uventet og brat. Han besøger Maria, og han sår med dine ord en forventning i hende og i os til det nye liv hun skal føde: din egen søn, Jesus Kristus. Du skal nu blive menneske som os, og din himmel begynder i Marias hus. Vi beder dig: Lad det glædelige budskab slå rod i os så det nye liv spirer og gror. Lad det blive hørt og set som lærkens sang og havens gule liljer. Lad det ske som du har sagt, du som er fra evighed til evighed.

16 16 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ 2015 Gudstjenester i Ribe Domkirke Gudstjenester i Ribe Domkirke MARTS Sø kl. 10:00 TB 2.s. i fasten Fr MAJ kl. 10:00 TB Bededag Konfirmation Sø kl. 10:00 JTB 3.s. i fasten Sø kl. 10:00 SVO Midfaste Kirkekaffe Sø kl. 10:00 TB Mariæ bebudelsesdag Ma kl. 17:00 Claus Egelund To kl. 19:00 Passionsgudstjeneste Konfirmander samt børne- og pigekoret Sø kl. 10:00 JTB Palmesøndag APRIL To kl. 10:00 TB Skærtorsdag Fr kl. 10:00 EW Langfredag Sø kl. 10:00 JTB Påskedag Ma kl. 10:00 SVO Anden påskedag Sø kl. 10:00 SVO 1.s.e.påske Sø kl. 10:00 JTB 2.s.e.påske Kirkekaffe Sø kl. 10:00 TB 3.s.e.påske Konfirmation Sø kl. 10:00 JTB 4.s.e.påske Ma kl. 20:00 JTB Befrielsesaftenen Mindegudstjeneste Efterfølgende kaffe og tale ved biskop Elof Westergaard Sø kl. 10:00 SVO 5.s.e.påske To kl. 10:00 TB Kristi himmelfartsdag Konfirmation Sø kl. 10:00 JTB 6.s.e.påske Kirkekaffe Sø kl. 10:00 EW Pinsedag Ma kl. 14:00 Anden pinsedag Fællesgudstjeneste med Sct. Catharinæ Kirke i Klosterhaven Sø kl. 10:00 JTB Trinitatis JUNI Sø kl. 10:00 JTB 1.s.e.trin. Sø kl. 10:00 JTB 2.s.e.trin. Sø kl. 10:00 TB 3.s.e.trin. Kirkekaffe Sø kl. 10:00 SVO 4.s.e.trin. Kirkebil: Husk: Det er altid muligt at rekvirere en kirkebil. Henvendelse herom venligst i god tid til kirkekontoret, tlf Forkortelser (prædikanter): JTB: Jens Torkild Bak TB: Torben Bramming SVO: Signe von Oettingen EW: Elof Westergaard

17 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ Gudstjenester i Seem kirke Gudstjenester i Seem kirke MARTS Sø kl. 10:00 JTB 2.s. i fasten Fr MAJ kl. 10:00 Der henvises til Domkirken Sø kl. 10:00 Der henvises til Domkirken Sø kl. 10:00 Der henvises til Domkirken Sø kl. 10:00 SVO Mariæ bebudelsesdag Sø kl. 10:00 TB Palmesøndag Sø kl. 10:00 Der henvises til Domkirken APRIL To kl. 10:00 Der henvises til Domkirken Fr kl. 10:00 JTB Langfredag Sø kl. 10:00 TB Påskedag Ma kl. 10:00 Der henvises til Domkirken Sø kl. 10:00 Der henvises til Domkirken Sø kl. 10:00 TB 2.s.e.påske Konfirmation Sø kl. 10:00 SVO 3.s.e.påske Sø kl. 10:00 SVO 4.s.e.påske Ma kl. 20:00 Der henvises til Domkirken Sø kl. 10:00 TB 5.s.e.påske To kl. 10:00 Der henvises til Domkirken Sø kl. 10:00 TB 6.s.e.påske Sø kl. 10:00 JTB Pinsedag Ma kl. 14:00 Der henvises til Domkirken Sø kl. 10:00 Der henvises til Domkirken JUNI Sø kl. 10:00 TB 1.s.e.trin. Sø kl. 10:00 Der henvises til Domkirken Sø kl. 10:00 SVO 3.s.e.trin. Sø kl. 10:00 TB 4.s.e.trin. Forkortelser (prædikanter): JTB: Jens Torkild Bak TB: Torben Bramming SVO: Signe von Oettingen

18 18 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ 2015 Paa din Maske skal jeg kende dig af Marie Høgh Fastelavns søndag den 15. februar 2015 Ribe Domkirke På Holstens Vestkyst på det flade land, der til forveksling ligner egnen heromkring Ribe, ligger badestedet Norderney. Langs digernes sandede veje kom i sommeren 1835 fine kareter og rejsevogne for at aflæsse kufferter og hatteæsker og damer på små fødder, hvis slør stod om dem i en frisk brise, udenfor de pyntelige hoteller og sommerhuse. Sidst på sommeren skete det, at vinden sprang om i nord efter en tredages storm fra sydvest. Havet brød igennem digerne, kreaturer og får druknede, lader styrtede sammen som korthuse og mange menneskeliv gik tabt. De umådelige vandmasser, stormen havde rejst, blev drevet tilbage og presset ind over vesterlandene. Havet brød igennem digerne, kreaturer og får druknede, lader styrtede sam- men som korthuse og mange menneskeliv gik tabt. Om natten blev de mennesker, der ikke var holdt vågen af hjertets hamren, vækket af havets brølen, som den nat her i Ribe i 1634, hvor vandstanden stod højt, som mærket under prædikestolen viser. Det var buldrende mørkt over Ribe ingen kunne kende det ene ansigt fra det andet. Sådan et mørke var det også i Norderney i 1835, hvor fire mennesker er strandet på et høloft og fordriver ventetiden indtil daggry med at fortælle historier, både deres egne og andres. En kardinal og en gammel frøken, en ung frøken og en søn af en baron. Og det viser sig, at ingen af dem helt er det, de giver sig ud for. Men paa din Maske vil jeg kende dig, siger kardinalen med en blodplettet bandage viklet om hovedet, som overlevede syndfloden, mens hans tjener Kaspersen var blevet knust under det faldne tag. Vi er nu allerede langt ind i Karen Blixens elegante fortæl-

19 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ ling om Syndfloden over Norderney, hvor forfatteren i den vidunderlige natlige samtale på høloftet mellem kardinalen og en frøken af de fornemme åbner for udklædningens tvetydighed: At maskeraden på én gang er en tilsløring og en afsløring af den, der iklæder sig en anden dragt. Og Blixen løfter tvetydigheden til også at gælde det guddommelige og lader kardinalen og frøkenen drøfte, hvordan man afbilleder sandheden, og frøkenen spørger den gejstlige, hvordan i alverden han kan tro, at det overhovedet er sandheden, som Herren begærer af os. Med spids ironi kalder frøkenen kardinalens synspunkt originalt. Men Ak! Ak! Herren kender jo i Forvejen Sandheden, og hvis han har gabet en Smule over den, skal jeg ikke sige noget til det. Sandheden er for Skomagere og Skræddere, Deres Højærværdighed. Jeg har tværtimod altid været af den Formening, at Herren har en Svaghed for Maskerade forklædningen er foretaget af en virkelig Mesterhaand. Herren selv indlod sig, med Deres Tilladelse, paa en ret dristig Maskerade, dengang han antog Kødet og dvælede iblandt os. Det gjorde han ved juletide, underligt klædt i kød og blod tilslørede Gud sig som menneske, barnet i krybben, hvorved han åbenbarede sin guddommelighed for mennesket. Han viser sig under sin modsætning han var mand i lys, men dog Gud i løn. Blixens fantastiske fortælling om syndfloden over Norderney skal have lov at åbne dagens evangelium til fastelavnssøndag, fordi den tegner de to temaer, som prædikenen til i dag skal samle sig om: druknedøden til nyt liv i dåben og forklædninger. Paa din Maske skal jeg kende dig - og dog er der ingen vished i livets maskeradebal man kan træffe at indlade sig på dans med den forkerte godt forklædt. For vi kender altid kun hinanden på maskerne og ikke længere end til tænderne. Og det kan være foruroligende nok, at vi ikke ved, hvem vi ser. Hvem er det i grunden inde bag jakkesættet, kjolen eller for så vidt præstekjolen? Vores kristne tro foreskriver os ikke, at vi skal tilsløre os. Og Gud ske lov for det, kan vi gå fri hvert til sit og stole på Guds nåde til at kunne afsløre os, som dét menneske vi er. Men vi tilslører os, maler vore egne Når vi tager masken op foran ansigtet til fastelavn eller hver morgen, inden vi går ud af hoveddøren, tilsløres blikket, masken begrænser udsynet, fordi den dikterer det blik, vi møder næsten og ikke mindst os selv med. konturer op, ikke kun med rødt til kinderne og blåt til øjnene, men vi giver os selv en karakter, vi dyrker de træk, fremelsker de træk og sider af os selv den, vi gerne vil være og måske har tilbøjelighed til at være. Når vi tager masken op foran ansigtet til fastelavn eller hver morgen, inden vi går ud af hoveddøren, tilsløres blikket, masken begrænser udsynet, fordi den dikterer det blik, vi møder næsten og ikke mindst os selv med. Og så handler det bare om at holde masken. Men det begrænser også indsynet verdens og næstens blik på os. I fortællingen fra Norderney siger en kunstmaler til en kvinde: Vask deres Ansigt, Madame. Bort med Pudder, Sminke og Øjenbrynssværte! For hvis de vil male dem selv, kan jeg ikke male dem. Men det Guds billede, som mesterhånden malede os i ved skabelsen, er nu forvrænget og fordunklet. Hvor meget vi end pynter på det, er synden vores virkelighed, og løgnen kendes på masken. Selv kan vi ikke lægge masken fra os, men vi længes efter at få masken af. Ja, med Johannes udtryk i dagens evangelium trænger vi til at få masken af, så vi kan se os netop i det billede, guden har malet os i. Derfor konstaterer Johannes let bebrejdende: jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig? Jesus kommer til Johannes, en af de mange, som strømmede til ham fra nær og fjern, men Johannes genkender i ham den ene, som er sendt os mennesker fra Gud. Han kommer til ham som en af de mange, men tilsløret som et jordisk virkeligt menneske. Dette ene, bestemte menneske, Jesus Kristus, der går ind under almindelige menneskers forgængelige vilkår og deler lod med os og lod sig døbe med vor dåb, som er omvendelsens dåb til syndernes forladelse. For vi er hver især Guds genstridige skabninger, der trænger til at få vasket masken af i dåbens vand. Og her få skænket Hans nådige tilgivelse i evangeliet om Kristus, der ved sin dåb i ørkenen gik med os ind i det besværlige og dejlige menneskeliv, som vi ikke af os selv er klædt på til at varetage. Det er dette menneskeliv, han helt gjorde til sit, og Hans dåb var en indvielse til at give sig selv hen, sætte sit liv ind til sidste trævl for dette menneskeliv. Ved at vise sig under sin modsætning

20 20 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ 2015 viser guden os, hvem vi selv er, for evangeliet om den korsfæstede og opstandne Kristus konfronterer den menneskelige maskerade om livet med den eneste sande fortælling om mennesket. Vores selvfremstilling og selvforståelse bliver altså korrigeret i mødet med evangeliet. Her falder masken, og vores skumle undskyldende fortællinger om os selv afsløres. Det er evangeliet, der fortolker mennesket, ikke evangeliet, der fortolkes ud fra det menneskelige, som det er moderne ikke kun blandt teologer for tiden. For forholdet er det, som Søren Kierkegaard tørt formulerer, at når en abe glor ind i et spejl, er det sjældent en apostel, der skuer ud. Dér indses og afsløres sandheden om vores liv at vi ikke kan komme løs fra vort liv, som det virkelig er. Og ikke kan komme løs fra vores død, som den virkelig er. Det, ethvert menneske, enhver af os ligesom Johannes i dagens evangelium trænger til at se, er guden åbenbaret, for at kunne se os selv afsløret i vores sande menneskelighed i ham. For ud af denne ringe, menneskelige forklædning kommer vi aldrig af os selv. At vi som de fire strandede på høloftet i Blixens fortælling aldrig helt er dem, vi giver os ud for at være den løgn kan kun Guds sande Ord i dåben afklæde os. Men, som vi hørte fra Petersbrevet for lidt siden, er den dåb, som nu frelser jer, ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse. Døbefontens vand afklæder og påklæder os på en gang med troen på Guds nådige forladelse over vores menneskeliv, der har tilgivelsens og barmhjertighedens behov. Klædt på til livet, ikke med medlemsskabet til folkekirken, hvilket det for politiske teologer er altafgørende, at dåben indkasserer, men klædt på med Guds befaling om hvert øjeblik at tage vort liv op som vores eget ansvar, også overfor de mennesker, vi er strandet sammen med på hvert vores høloft. Vores selvfremstilling og selvforståelse bliver altså korrigeret i mødet med evangeliet. Her falder masken, og vores skumle undskyldende fortællinger om os selv afsløres. Men stadig skal jeg kende ikke kun dig, men også mig selv på masken. For forklarelsen af guden medfører ikke vores fulde erkendelse af, hvem Han er, og hvem jeg arme synder er. Uden maske ser han os klart i dåben, men vi kommer ikke dermed til selv at forstå alt. Men vi bliver i dåben givet at leve i troen på korsets gåde - givet til at danse videre på maskeradeballet med samvittighed overfor Gud og næsten din elskede eller ven det menneske, der står dig nært eller sidder ved din side på kirkebænken. Men vælg dit bal med omhu og bliv på dansegulvet. Bliv i livet, på dansegulvet og i de natlige samtaler på høloftet, mens stormfloden raser, hvor vi alene kan kende Ham, til hvem vi sætter alt vort håb, i en Forklædningen der er foretaget af en virkelig Mesterhaand. Først i vores sidste stund bliver vi kaldt frem for hans ansigt i det forhold, vi ikke kan bedrage os til, og hvori vi er kendt på vores eneste sande forklædning synderen iklædt Kristus... Den dristige Maskerade Herren selv indlod sig på, dengang Han antog Kødet og dvælede iblandt os. sagde den gamle frøken på høloftet i Norderney. De to gamle, kardinalen og frøkenen, sad tavse i skæret fra et nytændt stearinlys, mens kardinalen begyndte at vikle den blodplettede forbinding af sit hoved. Det er ikke engang mit eget blod, De Frøken, har hele Tiden genkendt Kardinalens blå Blod, som jeg har over mit Hoved og på mine Hænder. Jeg slog ham i hovedet med en nedstyrtet Bjælke, inden Båden kom for at hente os i Morges. Jeg hedder Kasparsen og er Kardinalens Kammertjener, sagde han. De må fortælle mig, hvem jeg har tilbragt Natten sammen med, sagde Frøkenen. Kasparsen fortalte om sit lange liv, at han var skuespiller og havde jeg som Skuespiller ikke krav på en Rolle, eller skulle jeg lade mig drukne? sagde han. Hvorfor ønskede Du så inderlig den Rolle? spurgte frøkenen. Jeg skal åbne mit Hjerte for Dem, sagde Kaspersen meget langsomt. Ikke paa dit Ansigt, men paa din Maske vil jeg kende dig Aldrig har jeg elsket andre end Dem i denne Verden. Men al kærlighed havde frøkenen forbeholdt kardinalen, og Kasparsen sagde først i nat har De set Guds Ansigt i mit Ansigt. Ja, vi længes efter kærlighedsgudens milde ansigt og finder den i afglans hos den elskede, overfor det menneske falder maskerne stadig i flager, men aldrig helt. Først i vores sidste stund bliver vi kaldt frem for hans ansigt i det forhold, vi ikke kan bedrage os til, og hvori vi er kendt på vores eneste sande

21 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ forklædning synderen iklædt Kristus iklædt kærligheden ved det samme dåbens vand, som vi er druknet i og frelst igennem. Amen For lidt over et år siden betrådte jeg første gang prædikestolen i Ribe Domkirke og Seem Kirke som barselsvikar i Signe von Oettingens sted indtil 15. februar i år. Det har været mit første embede og dermed også en læretid, der varer ved alle livets dage, men tiden som præst ved Ribe Domkirke-Seem Pastorat er til ende. En hjertelig tak rettes til den trofaste menighed for den varme modtagelse dengang, for opbakning og mange gode stunder indenfor såvel som udenfor kirken rum og ramme. En stor tak til frivilliggruppen for det aldrig svigtende engagement og hjælp i forbindelse med folkelige og kirkelige arrangementer. Også til konfirmanderne og deres forældre går en stor tak for jeres søde måde at være på, for jeres munterhed og dybe alvor. Derudover må jeg særligt takke begge sognes menighedsråd, fordi I vovede at ansætte en nyuddannet og uprøvet teolog. Tak for støtte og velvilje i forhold til blandt andet nye tiltag. Endelig takker jeg helt særskilt personalet ved Domkirken og Seem Kirke, mine kollegaer Torben Bramming og Jens Torkild Bak for et godt samarbejde, og fordi kirken med jer ikke alene var en arbejdsplads, men et sted hvor det var særlig godt at være. Med gode erfaringer og rige minder går vejen videre og foreløbig til Rødding - Øster Lindet Pastorat som konstitueret sognepræst. Må alt godt være med jer alle, Marie Høgh

22 Omtale af kommende arrangementer for Ribe Domsogn SENIORMØDER I PROCESSIONSGANGEN ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 14:30-16:30 Fhv. ambassadør Knud Erik Tygesen, der igennem en lang karriere besatte en række af dansk udenrigstjenestes betydeligste poster, herunder som ambassadør i Bonn, Washington og Dublin, stiller under overskriften Danmark i verden spørgsmålet, hvordan et land som Danmark skal gebærde sig i dagens verden. Knud Erik Tygesen er i dag bosat i Ribe, hvor han i sin tid blev student. ONSDAG DEN 8. APRIL 14:30-16:30 Søren Mulvad fortæller om Østeuropas ortodokse kirker, der adskiller sig på mange punkter fra dels den romersk-katolske kirke dels de protestantiske kirker. Denne eftermiddag kommer vi ind på den ortodokse kirkes historie og selvforståelse, gudstjeneste, sakramenter og ikoner og endelig lidt om pilgrimsrejser og de ortodokse menigheder i Danmark. LØRDAGSUNIVERSITETET I PROCESSIONSGANGEN Bemærk venligst: Af hensyn til den praktiske gennemførelse (frokostsandwichen m.m.) bedes man tilmelde sig det enkelte arrangement i Lørdagsuniversitetet senest en uge før afholdelsen ved henvendelse til kordegnekontoret, tlf , eller LØRDAG DEN 7. MARTS 10:00-13:00 Jacob Birkler - Menneskesyn til eftersyn Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp, vi tilbyder hinanden, er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles?

23 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ LØRDAG DEN 21. MARTS 10:00-13:00 Selvet hos Luther og Kierkegaard ved Eberhard Harbsmeier, fhv. rektor for Præstehøjskolen i Løgumkloster og adjungeret professor i praktisk teologi på Århus Universitet. LØRDAG DEN 18. APRIL KL. 10:00-13:00 Konrad Küster - Introduktion til udstillingen Orgelkultur i Marsken Professor Konrad Küster, der taler et smukt dansk, giver en introduktion til udstillingen Orgelkultur i Marsken, som kan ses i Domkirken fra 18. marts til slutningen af april. Desuden fortæller han om forarbejdet til rekonstruktionen af den påskegudstjeneste fra Hans Thomissøn og Hans Tavsens tid, som kan overværes i Domkirken 18. april kl. 16. SÆRUDSTILLING FRA DEN 18. MARTS TIL SLUTNINGEN AF APRIL Orglerne i Marsken Fra 18. marts til slutningen af april vises en vandreudstilling i Domkirken om den rige orgelkultur, der har været i Marsklandet i tallet. Egnen var velhavende, og et tegn på status var at have et stort, velklingende orgel, selv i en relativt lille kirke. Udstillingen viser vej gennem århundreders orgelbyggekunst og orgelmusik og uddyber emnerne ved små lydeksempler, computerfremvisning og et rigt billedmateriale. Den er skabt af professor Konrad Küster, der i en periode har været frikøbt ved hjælp af interregionale midler fra sin stilling ved universitetet i Freiburg til flere projekter, bl.a. udgivelse af hidtil ukendt kirkemusik fra regionen, denne vandreudstilling og tilrettelæggelsen af den rekonstruerede påskegudstjeneste fra Ribe, som det bliver muligt at overvære i Domkirken søndag d. 19. april kl. 16. SANGAFTEN I PROCESSIONSGANGEN ONSDAG DEN 4. MARTS KL. 19:30-21:00 Niels Ole Frederiksen indleder sangaftenen ONSDAG DEN 8. APRIL KL. 19:30-21:00 Dan Møller indleder sangaftenen MORGENSANG I DOMKIRKEN Morgensang i Ribe Domkirke kl ved sognepræst Signe von Oettingen. Efterfølgende kaffe og boller i processionsgangen. TIRSDAG DEN 10. MARTS Om hanen, som lod solen stå op mennesket hos Martin Luther. TIRSDAG DEN 14. APRIL Her står jeg og kan ikke andet modet hos Martin Luther. TIRSDAG DEN 12. MAJ Og Gud smiler troen hos Martin Luther. Det er muligt at rekvirere en kirkebil. Henvendelse til Mona Bernbom på tlf senest kl dagen før. HØJSKOLESANG PÅ DOMKIRKEPLADSEN SØNDAG DEN 21. JUNI KL: 08:00-20:00 På årets længste og lyseste, men ikke mest sommerlige dag 21. juni sidste år, sang vi os gennem Højskolesangbogen i regn og solskinsvejr med veloplagte sangværter og pianister. Domkirkens frivillige stod last og brast dagen igennem under de grønne pavilloner, hvorfra der blev solgt forfriskninger til de sangglade, der holdt humøret højt og stemmebåndene varme trods den friske vestenvind. Selvom vi i Ribe ikke tæller kunderne i butikken, talte vi dog så mange deltagende, at arrangementet kunne kaldes en succes, som vi gentager i år. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 21. juni kl. 8-20, hvor vi synger sommeren og de lyse nætter ind på Domkirkepladsen, i år med gudstjeneste ved Torben Bramming kl. 10. Ønsker man i den forbindelse at deltage som frivillig, kan der rettes henvendelse til domorganist Birgitte Ebert eller Vel mødt! Domkirkens menighedsråd

24 Omtale af kommende koncerter for Ribe Domsogn SØNDAG DEN 15. MARTS KL. 16:00 Mozarts Requiem Esbjerg Koncertkor, Løgumkloster Vokalensemble, Domkirkens Pigekor. Musikere fra det tidligere Archiensemble + blæsere. Solister: Anne Mette Balling, sopran, Rikke Lender, alt, Simon Mott, tenor, Jens Søndergaard, bas Dirigent: Lotte Bille Glæsel Esbjerg Koncertkor 25-års jubilæum markeres med opførelsen af W.A. Mozarts Requiem under ledelse af korets faste dirigent, domkantor Lotte Bille Glæsel. Smukt syngende professionelle solister, et entusiastisk orkester og engagerede korsangere vil gøre deres til, at musikken fremstår på aller- bedste vis. Entré 120 kr. Billetter kan købes ved døren eller på ONSDAG DEN 1. APRIL KL. 17:00 Stabat Mater af G.B. Pergolesi Solister: Lise Bech Bendix, sopran, Hanne Struck Schønning, alt., Lotte Bille Glæsel, orgel Traditionen tro opføres Pergolesis smukke musik lige op til påskedagene. Stabat Mater-teksten er en passionssalme fra middelalderen. Digtets indtrængende budskab er en meditation, som skildrer Jomfru Marias smerte, mens hun står ved

25 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ korsets fod, hvorpå hendes søn hænger. Gratis adgang. SØNDAG DEN 19. APRIL KL. 16:00 Thomissøns Påske Rekonstruktion af luthersk gudstjeneste anno 1560 Vokalensemble Vest (Esbjerg) med Lasse Toft Eriksen, Auswahlchor der Domkantorei (Slesvig) med Rainer Selle, Birgitte Ebert (Ribe), orgel Biskop Elof Westergaard (liturgi, prædiken). Gratis adgang. Ribe Domkirke er efter al sandsynlighed det eneste sted i verden, hvor en autentisk luthersk festgudstjeneste fra reformationstiden kan rekonstrueres. Det skyldes en enestående kildesituation: Den Danske Kirkeordinans fra 1537/39 skaber et meget mere nuanceret billede hvad angår de relevante liturgiske detaljer end de samtidige gudstjenesteordninger fra Luthers Wittenberg. Og specielt med hensyn til Ribe kan der tilføjes et omfattende musikrepertoire, bl.a. med musik af reformationstidens danske hofkapelmester Conrad Rein. Byens nodesamling blev oprettet, så det svarede til netop kirkeordinansens behov. Ved rekonstruktionen af en påskegudstjeneste, som den blev fejret i året 1560, indgår liturgi og musik i den helt særlige blanding, som prægede tidens gudstjeneste i en dansk bispekirke. Nogle detaljer overrasker: Folk sang kun få salmer, og koret sang langt mere på latin, end man kunne forvente. Men også liturgien byder på en hidtil ukendt kultur. Rekonstruktionen er ikke kun relevant i forhold til Ribe: Bag musiksamlingen stod rektor på Ribe Katedralskole i , Hans Thomissøn, der senere blev den første, der udgav en Dansk Salmebog. Og datidens biskop over Ribe Stift var Hans Tausen, også kendt som den danske Luther. To centrale skikkelser fra den tidlige lutherske kultur i Danmark er således med i spillet. På den måde kan Danmark og den dansk-tyske grænseregion bidrage på en helt særlig måde til forberedelsen til 500-års-jubilæet for Luthers reformation i Påskegudstjenesten er rekonstrueret af Konrad Küster, professor for musikvidenskab ved Universitet i Freiburg, Tyskland indenfor Interreg-projektet Musik og religion mellem Ribe og Rendsburg. Projektet involverer Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf samt fra den danske side Løgumkloster Kirkemusikskole og Museum Sønderjylland. Gudstjenesten fejres som et samarbejde mellem domkirkerne i Ribe og Slesvig (hvor en tysk version vil blive præsenteret). Det finder sted: LØRDAG DEN 18. APRIL KL. 10:00-13:00 Ribe, Domkirkens Processionsgang, Torvet 15. Introduktion ved Konrad Küster, samtidigt introduktion til udstillingen om orgelkulturen i marsklandene. KL. 18:00 Slesvig Domkirke: introduktion til den tyske version ved Konrad Küster. KL. 18:30 Slesvig Domkirke: gudstjeneste med prædiken ved Bischof Gothart Magaard og Pastor Joachim Thieme-Hachmann som liturg. SØNDAG DEN 19. APRIL KL. 16:00 Ribe: gudstjeneste med Biskop Elof Westergaard (liturgi, prædiken). LØRDAG DEN 25. APRIL KL. 16:00 Brian Friisholm, cello Cellisten Brian Friisholm fortsætter sin lille serie med alle J.S. Bachs suiter for solocello, kombineret med nyskreven musik. Ved den først koncert i november 2014 mødte vi Bach i selskab med komponister Thomas Agerfeldt Olesen og Bo Gunge. Denne gang drejer det sig om mindre kompositioner af Jesper Koch og Nikolaj Bentzon. Jesper Kochs musik beskrives således: En klassisk klang, en instrumentation fuld af overskud og en venlig imødekommenhed er det første lytteindtryk. Men bliv ved med at lytte og opdag de sære sider, de skæve vinkler og skyggerne i Jesper Kochs musik. Nikolaj Benzon, der er søn af den store, gamle komponist Niels Viggo Benzon, er uddannet jazzpianist og siden 1990 medlem af DR Big Bandet. Men også den klassiske musik har hans interes-

26 26 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ 2015 Omtale af kommende koncerter (fortsat) for Ribe Domsogn se, som her, hvor han spiller op mod gamle Bach. Koncerten er arrangeret i samarbejde med Ribe Musikforening. Entré 50 kr. FREDAG DEN 8. MAJ KL. 20:00 Sønderjyllands Symfoniorkester Solist: Jennifer Koh Dirigent: Shao-Chia Lü På programmet står musik af Felix Mendelssohn, bl.a. den berømte violinkoncert, foruden Robert Schumanns første symfoni. Der bliver gratis koncertoptakt fra kl. 19. Hold øje med dagspressen. et nyt værk, Amaranthine, for kor og slagtøj til lejligheden. Koret dirigeres af domorganist Birgitte Ebert, der har været korets dirigent siden Kammerkoret indkalder i dagens anledning gamle korsangere til at være med i et par indslag. De kan henvende sig til korets formand Peter Brun på mailadressen com eller tlf Entré 50 kr. ved indgangen ½ time før. Billetter á 150 kr. købes på Billetten.dk elller Ribe Turistbureau Løssalg ved døren ½ time før. LØRDAG DEN 9. MAJ KL. 16:00 Ribe Kammerkors 40-års jubilæumskoncert Ribe Kammerkor blev stiftet i 1975 af daværende domorganist Mogens Melbye ( ). Det har derfor fra begyndelsen været knyttet til Ribe Domkirke og gennem årene medvirket ved en lang række koncerter, stiftsgudstjenester og bispevielser. Også mange koncerter i Ribes venskabsbyer og Ribe stifts andre kirker er det blevet til gennem årene. Nu fejrer koret de 40 år ved en stor koncert i Domkirken og med som gæstemusikere er domkantor Lotte Bille Glæsel, orgel, Henrik Melbye, søn af Mogens Melbye, saxofon og Christian Martinez, slagtøj. På programmet står naturligvis de to Ribekomponister Rued Langgaard og Bo Gunge, men også Langgaards antipol Carl Nielsen, der i år kunne fejre sin 150- års fødselsdag, er på programmet. Med udgangspunkt i tekster af Jens Rosendal har Ole Ugilt Jensen skabt en korsuite med titlen Troens gode strid, og den romantiske musik er repræsenteret ved to satser af A. Dvoraks Messe i D-dur. Der er også en uropførelse på programmet, idet den i Ribe opvoksede Signe Lykke har skrevet LØRDAG DEN 16. MAJ KL. 11:00 Rostocker Motettenchor Koret, der sidste år kunne fejre 50-års jubilæum, er et af de mange kor ved St. Johannis Kirke i det tidligere østtyske Rostock. Koret holder et højt niveau bl.a. gennem samarbejder med bassen Thomas Quasthoff og Hilliard Ensemble og fungerer både som oratoriekor med orkester og a cappella-ensemble. Entré 30 kr. Domkirken vil være lukket for turistrundgang under koncerten.

27 KIRKEBLAD FOR RIBE DOMKIRKE MAR APR MAJ

28 Nyt fra Domkirkens kantor NYT FRA DOMKIRKENS KANTOR TORSDAG DEN 26. MARTS KL. 19:00 Passionsgudstjeneste Sognepræst Torben Brammings konfirmander og domkirkens børne- og pigekor står for læsninger og sang ved denne årligt tilbagevendende gudstjeneste, som knytter sig til passions- og påsketiden. TORSDAG DEN 28. MAJ KL. 19:00 Forårskoncert med Ribe Drengekor og Domkirkens Børne- og Pigekor Denne korsæson sluttes af med en fælleskoncert, hvor drenge og piger fra korene ved byens to kirker vil synge et varieret program fra forårets repertoire. Ribe Drengekor ledes af Benjamin Friis Nielsen. Domkirkens Børne- og Pigekor ledes af Lotte Bille Glæsel. Fri entré DOMKIRKENS PIGEKOR Norbusang Fra d maj drager Pigekoret til Helsinki i Finland for at deltage i en korfestival Norbusang. Her mødes 350 korsangere fra alle lande i Norden til tre dages korsang afsluttende med en koncert, hvor dagenes korarbejde præsenteres. Hver andet år deltager pigekoret i en udenlandsrejse. Det er en fantastisk mulighed for at udvikle koret, ikke bare sangligt, men også socialt. Koret kommer til at synge bedre og sangglæden, som er så vigtig, får altid et løft ved sådanne lejligheder. Ved forårskoncerten d. 28. maj bliver der mulighed for at høre eksempler fra korstævnet repertoire. DOMKIRKENS BØRNEKOR Koret, som er for drenge og piger fra klasse, øver hver torsdag kl i processionsgangen. Her synges, leges og læres om rytmer og noder. Dette forår medvirker børnekoret ved passionsgudstjenesten d. 26. marts og ved forårskoncerten d. 28. maj. Interesserede korsangere er velkomne til at møde op og være med til en korprøve. Koret ledes af Domkantor Lotte Bille Glæsel, mob ,

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Altid allerede elsket. Gud kommer os i forkøbet. 1.søndag efter påske Konfirmation

Altid allerede elsket. Gud kommer os i forkøbet. 1.søndag efter påske Konfirmation Altid allerede elsket. Gud kommer os i forkøbet. 1.søndag efter påske 2017. Konfirmation Evangelieteksten til 1.søndag efter påske, konfirmationsdagen, læser vi i Johannesevangeliet kap.20, vers 19-31:

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag af Erik Dybdal Møller. Luk. 1, 26-38

Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag af Erik Dybdal Møller. Luk. 1, 26-38 Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag af Erik Dybdal Møller Luk. 1, 26-38 Jeg synes ikke, jeg kan komme udenom, hvad angår salmevalg til denne dag, Mariæ Bebudelsesdag, at vælge dels den salme, vi lige har

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Trinitatis Søndag. Salmevalg

Trinitatis Søndag. Salmevalg Trinitatis Søndag Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin søn os til Herre 417: Herre Jesus, vi er her 69: Du fødtes på jord 364: Al magt på jorden og i himlen 375: Alt står i Guds Faderhånd Dette

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Salmer 736 Den mørke nat forgangen er 441 Alle mine kilder 70 Du kom til vor runde jord --- 141 Mig lyster nu at træde 192,7 Du, som har dig selv mig givet 192 Hil

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, Matt 3,13-17. 1. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, Matt 3,13-17. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 15. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, Matt 3,13-17. 1. tekstrække Salmer DDS 192: Hil dig, Frelser og Forsoner! DDS 520: Du, som freden mig

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op...

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... Påskemorgen Liturgi Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3 Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... STILHED Jesus Kristus er verdens lys *Et lys som intet mørke kan udslukke

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere