Kirkebladet for Langeland og Strynø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Langeland og Strynø"

Transkript

1 Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Juni Juli August 2011

2 Vejledning og indholdsfortegnelse Hvad skal jeg gøre ved... Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres den udfyldte og underskrevne omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Det er også muligt at få faderskabet anerkendt før fødslen ved henvendelse til Statsforvaltningen. Navngivelse/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivelse på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen. Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt. Reglerne samt skema er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på personregistreringssiden. Der er et gebyr på 470 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring. Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra september til maj. Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der være to vidner tilstede. Indholdsfortegnelse Forside... 1 Kirkekontoret og indholdsfortegnelse... 2 Præstens side... 3 Tullebølle... 4 Tranekær sogn... 4 Bøstrup sogn... 4 Rudkøbing sogn... 6 Simmerbølle sogn... 6 Strynø sogn... 9 Longelse sogn Fuglsbølle sogn Skrøbelev sogn Lindelse sogn Tryggelev sogn Fodslette sogn Humble sogn Kædeby sogn Ristinge sogn Kirker på Langeland og Strynø Konfirmandudflugten Gudstjenestelisten Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til præstekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted. Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal forevises. Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn. Forsidebilledet HVIDE KRIST Maleri af Holger Toftegaard Olsen frit efter den store Jellingesten Danmarks dåbsattest Langelands provsti Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing , fax , mail: Provstisekretær Birgit Pedersen træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl , mail: Provstikontoret er åbent tirsdage og torsdage, tlf Provsteembedet forventes besat 1/6. Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på - Langelands Provsti. Kirkebladet Kirkebladet udgives af menigheds - rådene og udkommer fire gange årligt. Redaktion Annalise Bager, Torben Poulsen, Pia Tønsberg- Jensen (ansvarshavende redaktør) og Birgitte Monrad Møller. Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. 2

3 Præstens side Hvert år er vi tre præster fra Sydlangeland, der drager af sted på udflugt med vores konfirmander og hver gang aflægger vi Kongernes Jelling et besøg. Kongernes Jelling er navnet på et moderne museum et såkaldt formidlingscenter, der fortæller os historien om tiden, hvor kristendommen blev indført i Danmark. Det er alt sammen meget spændende og vigtigt at høre om kampen mellem hedenskaben den gamle Asatro og den nye kristentro historien om et temmelig afgørende paradigmeskifte i Danmark den gang da Harald Blåtand for 1000 år siden gjorde danerne kristne og hvor Hvide Krist tager over efter de gamle Aser Thor og Odin. Dette paradigmeskifte at danerne gik fra et gammelt tankesæt til nye fra Asatroens opfattelse af den stærkestes ret til kristendommens tilgivelse og næstekærlighed, sker naturligvis ikke hen over en nat. Men i og med at vi konfronteres med to religioner og livsopfattelser, der for den enes vedkommende bygger på den stærkestes ret, mens den anden har tilgivelsen som et centralt element, er med til at klargøre forskellene og betydningen af de værdier, der gælder i samfundet før og efter kristendommens indførelse i Danmark. Mens vi bliver vist rundt på museet, fortæller guiden meget livagtig om, hvordan det var i vikingetiden at være født som slave, og hvordan man fik skåret noget af næsen op, hvorefter man gned såret med komøg, således at man kunne være sikker på, at der gik betændelse i såret og næsen for altid forblev deform. På den måde kunne man altid kende slaverne udover at de også blev kronragede. Vi får også fortalt, hvordan man blotede d.v.s. ofrede især dyr men også mennesker herunder børn og slaver til guderne. Ofte blev der drukket heftigt og i flere dage på blotegilderne og tit fulgte der vold og overgreb med i kølvandet på drikkelagene, som der jo ofte gør, når man drikker sig sanseløst beruset. Det har ikke ændret sig. Men til forskel for i dag behøvede man ikke at skamme sig over sin dårlige opførsel, når man var blevet ædru. Guderne var nemlig dengang ligeglade med, hvordan menneskene opførte sig. De stillede ingen etiske krav til menneskerne, som derfor kunne te sig, nøjagtig som det passede dem. Det har selvfølgelig været fint nok, hvis man var en stærk mand, der havde magt og styrke til at hævde sin ære. Knapt så sjovt hvis man tilhørte den svage part som f.eks. slaverne og kvinderne gjorde. Jeg kan ikke lade være med at tænke på om det ikke stadig er situationen for mange afghanske, pakistanske og arabiske kvinder den dag i dag at være underlagt den stærkestes ret? Det er mærkeligt at tænke på at der allerede 1000 år før i Palæstina gik en progressiv mand omkring og netop gjorde op med kvindeundertrykkelsen og slaveriet, og Paulus, der lod sig inspirere af manden, udtrykte, at der hverken var forskel på jøde eller græker, mand eller kvinde, træl eller fri. Det er revolutionerende tale. For hermed grundlægges ligeværdet mellem mennesker, som noget fuldkommen nyt i verdenshistorien. Kristendommen førte et nyt værdisæt og en ny moral og etik med sig, der vendte op og ned på, hvad folk ellers havde tænkt og ment. Og netop fordi den kristne tro var for alle stænder, klasser, kvinder, mænd, frie som ufrie gav den sine tilhængere en menneskelig anerkendelse og åndelig frisættelse, som verden aldrig havde set før. Det er kristendommen, der er kilden og inspirationen til at bryde med slaveriet, standsprivilegier og forskelsbehandling. Hvorfor? Fordi alle mennesker er skabt i Guds billede og som en følge deraf også udstyret med en værdighed. Det er naturligvis øretæveindbydende at forsøge at lægge hindringer i vejen overfor den stærkes ret til at hævde sig.. Derfor blev Jesus også stræbt efter livet, fordi han satte verden fri af alverdens religiøse begrænsninger herunder altså også slaver og kvinder. Der skulle alligevel gå over 1000 år før vi hårdkogte nordboere kunne komme videre med vores liv! Helle Frimann Hansen Sognepræst Humble-Kædeby-Ristinge Foto: Ulrik Samsøe Figen, fotograf 3

4 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne Anden pinsedag i Bøstrup Anden pinsedag er mandag den 13. juni. Menighedsrådene i Bøstrup, Tranekær og Tullebølle laver et fællesarrangement anden pinsedag med vandretur, gudstjeneste og pinsefrokost. Der plejer at være mange deltagere, god stemning og lækker mad. Programmet er: For de friske er der mulighed for en gåtur i det smukke landskab ved Bøstrup kirke. Turen starter fra Bøstrup kirke kl Der er gudstjeneste i Bøstrup kirke kl Efter gudstjenesten indbyder de tre menighedsråd til pinsefrokost i sognehuset i Bøstrup. Vi håber at se en masse mennesker. Tilmelding er ikke nødvendig. Bøstrup sognehus I sidste kirkeblad var der en hel side om sognehuset i Bøstrup, der har 25 års jubilæum. Det bliver fejret onsdag den 1. juni kl Der vil være taler, musik, noget at spise Vi håber at se en masse festdeltagere, det fortjener huset. Sommertur til Sydfyn Menighedsrådene i Tullebølle, Tranekær og Bøstrup arrangerer søndag den 19. juni en udflugt til Sydfyn. Vi begynder med gudstjeneste i Tullebølle kirke kl , og herefter holder bussen klar, og vi kører til det smukt beliggende Stella Maris i Svendborg og får kaffe. Efter kaffen kører bussen til Den Selvforsynende Landsby. Den Selvforsynende Landsby er et pioner-projekt, der giver et radikalt bud på, hvordan et bæredygtigt liv på landet kunne se ud i fremtiden. Her vil beboere vise rundt og fortælle om livet i landsbyen. Dagen slutter med middag på Tullebølle kro. Pris pr. person er 175,00 kr., der betales under udflugten. Prisen inkluderer eftermiddagskaffe og middag. Drikkevarer betaler man selv. 4 Tilmelding er nødvendig og skal ske senest torsdag den 9. juni til: Else-Marie Runge tlf Ellen Møller Petersen tlf Else Svendstrup Holm tlf Ved tilmelding sig venligst til, hvis du er diabetiker. Musikgudstjeneste og aftenkaffe Søndag den 10. juli kl er der en anderledes gudstjeneste i Tullebølle kirke. Randi Christoffersen synger sommersange ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der aftenkaffe i præstegårdshaven med musik ved familien Kold. Familien Kold behøver vist ikke nogen introduktion. Vi håber at se virkelig mange mennesker til en dejlig aften i kirken og i haven. Børnekor synger i Tranekær kirke Søndag d. 26. juni er der korsang ved gudstjenesten kl i Tranekær kirke. Tersløse kirkes børne- og ungdomskor er på den årlige sommertur, der i år går til Langeland og Ærø, og i den forbindelse synger koret ved gudstjenesten i Tranekær kirke. Koret består af ca. 25 sangere i alderen 8-20 år og ledes af organist Lea Schmidt Daescu. Koret akkompagneres af Niels Kjølhede. Kirkevandring Årets kirkevandring bliver søndag den 17. juli kl Vi mødes ved Tranekær kirke kl og herefter går turen gennem slotsbyen ad Grevens Allé til Galaxen, derfra forbi Sukkerfabrikken til Botofte Strandvej og videre til øens nye attraktion: vådområderne ved Botofte Skovmose. Vi slutter vandringen med sandwicher i Tranekær Beboerhus, hvorefter der er gudstjeneste kl i Tranekær kirke. Turen er arrangeret i samarbejde med Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat. Deltagelse koster 40 kr. og er naturligvis åben for alle. Tilmelding senest torsdag den 14. juli til sognepræst Torben Poulsen, eller eller til sognepræst Annalise Bager, eller Sommerkoncert i Tullebølle kirke Lørdag den 9. juli kl giver Morten Middelboe Møllemand og Annemette Riis- Hansen sommerkoncert i Tullebølle Kirke. Begge er musikstuderende ved Københavns Universitet. Morten Middelboe Møllemand er fra Tullebølle. Eftermiddagen byder på en række, klassiske perler af Bach og Mozart samt en håndfuld smukke sange om sommer og kærlighed fra den danske og norske sangskat. På programmet er blandt andet musik af Lange-Müller og Hugo Alfvén til tekster af Thor Lange og Tove Ditlevsen. Sangerne akkompagneres af organist Hanne Larsen, der også vil underholde med et orgel-intermezzo. Menighedsrådet byder på en forfriskning efter koncerten. Fri entré. I Christian IV s fodspor. Udflugt til København Tullebølle, Tranekær og Bøstrup sognes lange menighedsudflugt går i år til København onsdag den 7. september. Turen er for sognebørnene i Tullebølle-Tranekær- Bøstrup pastorat. Der er busafgang fra Bøstrup kirke kl med efterfølgende opsamling i Lejbølle og ved Tranekær og Tullebølle kirker. Prisen for turen med entré til Rosenborg slot, sandwicher, middag er kun kr. 300,00 der betales på turen. Drikkevarer betaler man selv. Tilmelding er nødvendig og bindende og skal ske inden onsdag den 31. august til: Else Svendstrup Holm tlf mellem kl. 17 og 18 på hverdage. Ved tilmelding sig venligst til, hvis du er diabetiker.

5 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne Turens program: Efter afgang fra Nordlangeland stopper bussen et sted, så vi kan få formiddagskaffe og rundstykker. Herefter kører vi videre for at se Holmens kirke. Bygningen var tidligere en ankersmedje, der i 1619 blev ombygget til kirke under Christian 4. De kongelige tvillinger blev døbt her i april måned. Vi indtager nogle sandwicher ved Amalienborg, drikkevarer kan købes. Derefter bliver vi kørt til Rosenborg slot, hvor der vi har et par timer til at gå rundt. Rosenborg slot er bygget efter ordre fra Christian IV i en nyanlagt park, Kongens Have, uden for Københavns daværende volde. Rosenborg var først bygget som et lysthus men ved flere udvidelser blev det til det pragtslot, vi kender i dag. Rosenborg slot er hjemsted for de danske kronregalier og kronjuveler, som kan beses. Så er der mulighed for i et par timer at gå rundt på egen hånd i København. Eller tage med bussen på en by-rundtur. Præcis kl mødes alle, og vi spiser kinesisk mad på restauranten Chun Bo. Drikkevarer køber vi selv. Ved otte-tiden kører bussen tilbage til Langeland, hvor vi ankommer ca. kl. 23 trætte, men mange oplevelser rigere! Udstilling i Tranekær kirke Kunstneren Markan Christensen udstiller i Tranekær kirke. Kirkens fjerde sommerudstilling åbner med en fernisering i Tranekær kirke onsdag den 8. juni kl , hvor alle er hjertelig velkomne. Menighedsrådet byder på en forfriskning. Udstillingen kan ses i Tranekær kirke i kirkens åbningstider hele sommeren til slutningen af august. Det kendetegner Markan Christensens værker, at de er skabt til livsglæden. En livsglæde som strømmer ud fra værkerne, hvor han kan få et hårdt materiale til at synes blødt, og hvor han skaber en balance mellem tyngde og lethed. Inspirationskilderne er naturen, kvindetorsoen, men også religiøse motiver, for eksempel Veronikas svededug og Troens gennembrud, som er blandt de værker, der nu hænger i kirker rundt om i landet. Han arbejder i træ og bronze, men også i aluminium. Hans kunstneriske virke har været som maler, grafiker og billedhugger de seneste år mest som billedhugger. Markan Christensen er repræsenteret mange steder i landet, bl.a. i Ny Carlsberg Fonden, Københavns Kulturfond, Kastrupgårdssamlingen, Skovgårdsmuseet, H.C. Andersen-museet, kommuner og flere kirker. Markan Christensen bor om sommeren i Botofte i Tranekær sogn. Som optakt til udstillingen har Tranekær kirke lånt et kors i metalrelief udført af Markan Christensen. Korset blev sat op i en niche i kirkeladen lige inden påsken. Menighedsrådsmøder Tullebølle sogn: Tirsdag den 9. august kl i konfirmandstuen, Tullebølle præstegård. Tranekær sogn: Torsdag den 8. september kl i graverkontoret, Tranekær kirkegård. Bøstrup sogn: Se opslag på kirkedøren eller Menighedsrådsmøderne er offentlige. Gudstjenester på Tullebølle Centret Onsdag den 29. juni 2011 kl Onsdag den 31. august 2011 kl Præstens ferie og fridage Præsten har ferie 25. juli 15. august og friweekend august. Ved præstens fravær passes embedet af sognepræst Stig Munch, tlf eller hvortil henvendelse kan rettes. Vejviser Sognepræst Torben Poulsen, Bygaden 69, 5953 Tranekær , træffes bedst tirsdag-fredag Sekretær: Merete Holck, Regnskabsfører: Hanne Tved, Snødevej 33, 5953 Tranekær, , Tullebølle Sogn: Menighedsrådsformand: Henrik Nielsen, , Graver: Svend Jørgen Jensen, , træffes bedst tirsdag til fredag Kirkeværge: Birgit Mogensen, , Tranekær Sogn: Menighedsrådsformand: Ellen Margrethe Hansen, Graver: Jytte Christiansen, , gmail.com, træffes tirsdag til fredag. Kirkeværge: Hans Peter Hansen Bøstrup Sogn: Menighedsrådsformand: Else Svendstrup Holm Graver: John Gøting, Træffes tirsdag til fredag. Kirkeværge: Ebbe Gøting, Kirkebil: Byens Taxi,

6 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Sogneudflugt Onsdag den 15. juni er det tid for vores årlige udflugt. Turen går til Grimmerhus Keramikmuseum ved Middelfart og Strib kirke og sognehus. Vi kører fra Langelandshallen kl Efter besøg i Keramikmuseet med den smukke beliggenhed og de skønne ting spiser vi ca. kl smørrebrød i Strib Sognehus, hvorefter vi skal vises rundt og høre nærmere om Strib kirke. Kaffen indtages på Fjelsted Skov Kro, og vi vil være hjemme igen ved ca. 17-tiden. Brug en dag på at se et smukt landskab i forsommerdragt og nogle smukke ting, og gør dit til, at vi kan få en dejlig sogneudflugt i forhåbentlig pragtfuldt junivejr! Pris for deltagelse inkl. mad, entré og kaffebord er kr. 200,- pr.person. Tilmelding senest 9. juni til Pia Tønsberg- Jensen tlf Lene Kjær Andersen og Pia Tønsberg-Jensen En fredet villa Keramikmuseet Grimmerhus blev åbnet i oktober Museet er Skandinaviens eneste specialmuseum for keramisk kunst, kunsthåndværk og design og indeholder såvel dansk som udenlandsk keramik - hovedsageligt skabt indenfor de sidste årtier, men også med værker fra 1. halvdel af 1900 tallet. Et besøg på museet er samtidig et besøg i et smukt fredet hus med en spændende historie. 6 Bibellæsning Bibellæserne i Rudkøbing kirke slutter læsningen af Det Gamle Testamente den 8. juni. Så holder vi en sommerpause, hvorefter vi begynder på Det Nye Testamente den 7. september. Hver anden onsdag kl mødes stykker i kirkens kor til Bibellæsning, hvor vi taler om det, der er læst hjemme og forbereder os på det, vi skal læse til næste gang. Måske nogen er interesseret i at være med til læsningen af Det Nye Testamente. Kontakt da venligst enten Lis Roland på tlf eller sognepræst Pia Tønsberg-Jensen på tlf Man er meget velkommen til at være med. Efter planen bliver vi færdige med Det Nye Testamente i begyndelsen af december. Vi går selvsagt ikke i dybden med teksterne. Vi læser dem bare og taler lidt om dem; og der kræves ikke nogle specielle forudsætninger for at være med. Lis Roland og Pia Tønsberg-Jensen Pastoratsråd I både Rudkøbing og Simmerbølle menighedsråd er det besluttet at arbejde videre med tanken om et fælles menighedsråd - et såkaldt pastoratsråd. Derfor indkaldes der til møde for alle medlemmer af folkekirken i Rudkøbing sogn i præstegårdens konfirmandstue onsdag den 24. august kl ; i Simmerbølle sogn i Annekset ved kirken torsdag den 25.august kl Dagsorden for begge møder vil være: 1. Valg af dirigent. 2. Orientering om baggrunden for ønsket om sammenlægning af menighedsrådene. 3. Spørgsmål og debat 4. Afstemning om sammenlægning med det andet menighedsråd i pastoratet. Rudkøbing og Simmerbølle menighedsråd. Parkeringsplads Menighedsrådet i Rudkøbing sogn påtænker i løbet af sommeren at gøre noget ved både den uhensigtsmæssige parkering på kirkepladsen og brugen af arealet bag Rudkøbing kirke. Pladsen omkring kirken er kirkens ejendom, og der har hidtil været skiltet sådan, at det klart fremgik, at det kun er tilladt at parkere på pladsen i 2 timer. Bag kirken er det slet ikke tilladt at parkere eller placere skraldespande, havemøbler m.m., da arealet skal friholdes som brandvej. I 1997 er problemet vedr. ulovlig parkering på kirkepladsen nævnt i menighedsrådets protokol første gang. Menighedsrådet har siden forsøgt på forskellig vis at få ejerne af de ulovlig parkerede biler til at respektere vores parkeringsregler. Når gæster til kirken kommer langvejs fra til enten bryllup, begravelse eller dåb, er det fortvivlende, når der ikke er plads på kirkens egen parkeringsplads, fordi borgere i byen bruger den, som om det var deres private. Gennem de sidste par år har venlige breve, henstillinger og kontakt til politiet, som så har henvendt sig til ejerne af bilerne, ikke hjulpet. Derfor lukker vi parkeringspladsen, og den vil således i fremtiden kun være åben i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Rudkøbing sogns menighedsråd v. Conny Mortensen. Opgangspanel! Der er vist ikke mange, der ved, hvad et opgangspanel er. I Rudkøbing menighedsråd har vi vidst det de sidste par år, idet vi for adskillige år siden fandt et stykke træ på kirkeloftet, som viste sig at være det oprindelige opgangspanel eller gelænder til prædikestolen. Når vi ser prædikestolen til daglig ser den jo fin ud. Der står på den, at den er fra Når opgangspanelet, som nationalmuseets folk kalder det, imidlertid sættes hen til prædikestolen, synes flere af menighedsrådet medlemmer, at det fak-

7 Rudkøbing Simmerbølle Sogne tisk mangler på prædikestolen. Problemet er bare, at prædikestolen i forbindelse med nedtagning af panelet er blevet sænket. Hvis panelet skal op igen, skal prædikestolen og lydhimlen derfor hæves! Menighedsrådet vil på sit møde i maj måned tage stilling til, hvad der videre skal ske. Onsdag d. 29. Juni kl : Mozarts klarinetkvintet i A-dur. Mozarts klarinetkvintet er et af Mozarts allersidste og mest modne værker, og det har siden uropførelsen for 220 år siden været modtaget som en åbenbaring af skønhed (Bruno Walter). Kvintetten spilles af: Mats Ringabyklarinet, Knud Sandberg-violin, Ilia Skuratovskij -violin, Benjamin Brink Christensen bratch, Bodil Svitzer cello. Onsdag d. 6. Juli kl : Flensborg/ Venndt Duo. Duoen består af de to musikere Pojken Flensborg, klaver og Jacob Venndt, kontrabas, begge uddannet på rytmisk musikkonservatorium. Musikerne tager afsæt i jazzens improvisatoriske legeplads. Ved koncerten præsenteres et repertoire af duoens fortolkninger af danske salmer og højskolesange. Udover klaver og kontrabas benytter musikerne bl.a. kromatisk mundharpe, klokkespil, sav og melodika. Tine P.Sandberg, organist. Konfirmandindskrivning Alle kommende 7.-klasses elever, der bor i Rudkøbing og Simmerbølle sogne og som går på Ørstedsskolen, vil i begyndelsen af juni måned modtage en tilmeldingsblanket til konfirmandforberedelse og konfirmation. Der vil blive oprettet to hold i vores sogne. Lene Kjær Andersen forbereder det ene i Bethesda i Ahlefeldtsgade og Pia Tønsberg- Jensen det andet i præstegårdens konfirmandstue. Forberedelsen indledes torsdag den 1. september kl for vore hold. I 2012 er der konfirmation i Rudkøbing kirke den 4. og 6. maj; i Simmerbølle kirke den 6. maj. Elever på Kassebølle Friskole får også en tilmeldingsblanket. I lighed med sidste år får de tilbud om at gå samlet til konfirmationsforberedelse i Annekset ved Simmerbølle kirke. De kan vælge at blive konfirmeret i Simmerbølle kirke den 6. maj sammen med de øvrige konfirmander dér eller at blive konfirmeret i deres hjemsogn. Konfirmandtur 7. april 7. april var vi med vores konfirmander på tur til København hele dagen. Vi indledte på Nationalmuseet, hvor konfirmanderne naturligvis skulle se det originale Åbykrucifiks, som i større kopi er alterudsmykning i Rudkøbing kirke. Samtidig havde vi bestilt en medarbejder til at fortælle os om Antikken- Ørnen og Korset. Vor Frelsers kirkes tårn fik gæster i hård blæst, og vi afsluttede med en strøgtur. Vi var hjemme igen kl godt trætte efter en meget vellykket tur. Lene Kjær Andersen og Pia Tønsberg-Jensen Når man har set prædikestolen med opgangspanelet sat til, synes jeg, at der mangler noget på den, som den ser ud i dag. Pia Tønsberg-Jensen Eftermiddagskaffen I præstegårdens konfirmandstue holder sommerpause indtil september. Lene Kjær Andersen og Pia Tønsberg-Jensen SOMMERKONCERTER I lighed med tidligere år vil der også denne sommer være koncerter i Rudkøbing Kirke. På nuværende tidspunkt er planlagt flg. to aftenkoncerter: Konfirmander i strid blæst i Vor Frelsers kirkes tårn. Indre Mission - Bethesda 9/6 Bibelstudie. 11/8 Møde v/ Brian Madsen, Vejle. 18/8 Bibelstudie. 31/3 Bibelstudie. 25/8 Møde v/ Leif Andersen, Menighedsfakultetet, Århus. Kontakt: Karl Th. Hansen, tlf Hvor ikke andet er anført, er møderne i Bethesda kl Legestuen i Bethesda for alle børn Henvendelse for program, tlf Inge Medom Madsen 7

8 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Plejehjemsgudstjenester Danahus kl juni v. Pia Tønsberg-Jensen 12. juli v. Lene Kjær Andersen 9. august v. Pia Tønsberg-Jensen Rudkøbing plejehjem kl juni v. Pia Tønsberg-Jensen 5. juli v. Lene Kjær Andersen 2. august v. Annalise Bager Dagcentret Kohaven kl juni er der udflugt til Longelse Præstegård kl juni v. Lene Kjær Andersen 14. juli v. Annalise Bager 9. august v. Annalise Bager Vi har sagt velkommen til... Rudkøbing kirke Sarah Harriet Gøttrup Hansen, Ringparken 5, 5900 Rudkøbing. Elias Bondo Milling, Spodsbjergvej 34, 5900 Rudkøbing. Vi har taget afsked med... Rudkøbing Sogn Lillian Gertrud Christensen, Strandløkken 25, 5900 Rudkøbing. Birgit Wegge Maansson, Spangevej 7, 5900 Rudkøbing. Georg Møller Sørensen, Voldstien 59, 5900 Rudkøbing. Rigmor Busch-Petersen, Viebæltet 25B, -31, 5900 Rudkøbing. Jørgen Pedersen, Knolden 10, 5900 Rudkøbing. Aksel Hansen, Toftevej 4, 5900 Rudkøbing. Anna Marie Rasmussen, Voldstien 5,-46, 5900 Rudkøbing. Jytte Krogh Andersen, Strandlystvej 5, 5900 Rudkøbing. Kaj Jørgen Jensen, Hine Møllevej 7D, 5900 Rudkøbing. Anna Marie Rasmussen, 8 Voldstien 5,-46, 5900 Rudkøbing. Kirsten Vibeke Bayer, Nørreport 7, 5900 Rudkøbing. Jørgen Bøgebjerg, Jens Winthers Vej Rudkøbing. Helga Juliane Pedersen, Spangevej 12, 5900 Rudkøbing. Gert Erving Laurentius Rubæk, Torvegården 5,1, 5900 Rudkøbing. Anny Kirstine Jørgensen, Humblevej 33, 5900 Rudkøbing. Ib Bloch, Voldstien 5, 37, 5900 Rudkøbing. Erik Skou, Banevænget 18, 5900 Rudkøbing. Anna Magna Hansigne Pryds, Viebæltet 25B,-31, 5900 Rudkøbing. Tove Hansen, Omgangen 17, 5900 Rudkøbing. Holger Endersen, Bellevue 1A, st, 5900 Rudkøbing. Anna Abelone Mørk, Nørregade 24, 5900 Rudkøbing. Simmerbølle Sogn Jørn Aksel Ørbæk Rene, Kulepilevej 25, 5900 Rudkøbing. Ferie og fri for præsterne Lene Kjær Andersen: juni og august. Pia Tønsberg-Jensen: 24. juni-22. juli. Vejviser Sognepræst kbf. Pia Tønsberg-Jensen, Østergade 2, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst mandag-torsdag kl Sognepræst, Lene Kjær Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Træffes efter aftale Nørrebro 26. Kirkekontoret, Rue 12, Rudkøbing Kordegn Birgitte E.M.Møller, , træffetid mandag, onsdag og fredag kl , torsdag kl Udenfor disse tider skal henvendelse ske til sognepræst Pia Tønsberg- Jensen, fredag dog til sognepræst Lene Kjær Andersen. Organist Tine Sandberg, Sagers Allè 1, 5900 Rudkøbing / Rudkøbing sogn: Menighedsrådsformand: Conny Mortensen, Strandbakken 1A, , Kirkegårdsleder: Ole Lundager Hansen, , træffetid på kontoret, Rue 12 Kirketjener: Hans Kjær Fax Kirkeværge: Ingeborg Jensen, Strandbakken 21, Kasserer: Jan Petersen, Nørrebro 171, 5900 Rudkøbing, Simmerbølle sogn: Menighedsrådsformand: Annika Viulm, Broløkken 6, 5900 Rudkøbing, , Kirkegårdsleder: Ole Lundager Hansen, , Rue 12, 5900 Rudkøbing Kirketjener, Hanne Ellermann, / Kirkeværge: Conny Mortensen, Strandbakken 1A, 5900 Rudkøbing, Kasserer: Kirsten Krüger Olsen, Kulepile vej 33, 5900 Rudkøbing, Kirkebil: Jans Taxi,

9 Strynø Sogn Ny formand i Strynø menighedsråd I påsken afholdt Strynø menighedsråd ekstraordinært menighedsrådsmøde, anledningen var at formanden for Strynø menighedsråd gennem 2 år Claus Jensen fraflytter øen, og dermed sognet, og ikke længere kan virke som menighedsrådsformand. Menighedsrådet vil gerne takke Claus Jensen for godt samarbejde, og ønsker Claus og hans familie alt det bedste fremover. Det nyvalgte formand for menighedsrådet er Torben Bürgel Nielsen. Torben Bürgel Nielsen har hidtil været suppleant i menighedsrådet, men er indtrådt i menighedsrådet, efter Claus Jensens fraflytning fra sognet. Vi byder Torben velkommen i menighedsrådet, og ser frem til et godt samarbejde. Til højre ses den nyvalgte formand Torben Bürgel Nielsen og venstre den forhenværende formand Claus Jensen Børnegudstjeneste Årets sommerbørnegudstjeneste er søndag d. 28. august 2011 kl i Strynø kirke. Efter børnegudstjenesten 2009 i Strynø Præstegårdshave. I år er temaet Lignelsen om det fortabte får. Som ved de forudgående børnegudstjenester vil børnene blive inddraget, vi synger salmer, og vi vil lave et lille drama over fortællingen i fællesskab. Jeg gerne opfordre alle børn til at medbringe små legetøjsfår, for til lignelsen om det fortabte får skal der nemlig bruges 100 får! Efter gudstjenesten er der kaffe, saftevand og kage i præstegårdshaven, og masser af leg og hygge. Aftengudstjeneste i Strynø kirke, søndag d. 17. juli kl Strynø menighedsråd har besluttet, at der afholdes en årlig aftengudstjeneste i Strynø kirke i sommerperioden. Den første aftengudstjeneste om sommeren afholdes d. 17. juli kl Indtil videre er sommergudstjenesterne et forsøg, men hvis der er opbagning fra menigheden til denne aftensgudstjenesten er det forhåbningen, at der bliver en årlig aftengudstjeneste på Strynø. Rasmus Jacobsens legat Rasmus Jacobsens legat er til for at støtte almennyttige lokale opgaver på Strynø, der kommer en større kreds af beboerne til gode eller som støtte til enkeltpersoner, for eksempel uddannelse af unge hjemmehørende på Strynø. Ansøgningsfristen til Rasmus Jacobsens legat er i år d. 31. juli Ansøgninger bedes sendt til: Kirkevej 18, Strynø, 5900 Rudkøbing. Månedens salme Månedens salme er for sommerperioden følgende: Juni: DDS 725: Det dufter lysegrønt af græs. Juli: DDS 147: Der sad en fisker så tankefuld. August: DDS 41: Lille Guds barn, hvad skader dig. Kollekt Der er blevet indsamlet følgende kollekter: I fasteperioden blev der indsamlet 294, 00 kr. til Folkekirkens Nødhjælp. Påskedag blev der indsamlet 210,00 kr. til KFUM/K. Tak for alle bidrag, de er videresendt til organisationerne. I den kommende periode er der følgende indsamlinger: Kr. Himmelfart indsamles der til Folkekirkens Mission. Pinsedag indsamles der til Folkekirkens Nødhjælp. Døde Jens Erik Rasmussen, Fredensgade 12, Strynø, 5900 Rudkøbing, begravet fra Strynø kirke, d. 4. februar Døbte Rauna Flyvbjerg Nielsen, Rolighedsvej 29, 5900 Rudkøbing, døbt d. 10. april 2011 i Strynø kirke. Præstens ferie og fridage Lene Kjær Andersen holder ferie juni, begge dage inkl, og sommerferie august, begge dage inkl. Embedet passes af sognepræst Pia Tønsberg-Jensen, tlf.: eller hvortil henvendelser kan rettes. Vejviser Sognepræst: Lene Kjær Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Menighedsrådsformand: Torben Bürgel Nielsen, Møllevejen 6, , Graver: Gorm Gierløff, Kirkeværge: Helga Rasmussen, Møllevejen 8, Kasserer: Margaret L. Tønder Hansen, Kærvej 7, , 9

10 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Præstetavler til Longelse kirke Longelse kirke har fået præstetavler. Da kirken i 2009 fik en arv på kr., besluttede menighedsrådet, at de gamle viekors i koret skulle renoveres, samt at der skulle laves præstetavler. Tavlerne (2 stk), der nu kan ses i kirken, er fremstillet i sortmalet egetræ, der er belagt med guldkanter. Tavlerne er fremstillet af tømrerne Peder Arne Pedersen og Jens Hansen fra Harry og Mogens A/S, skiltemaler Lenda Levin har påført præstenavnene med guldskrift, og Inga Mortensen har ved hjælp af landsarkivet lavet en liste med præsternes navne fra 1473 til dato. Der er tillige blevet fremstillet nye nummertavler som matcher præstetavlerne. Søndag den 22. maj blev der holdt en festlig gudstjeneste med efterflg. reception i våbenhuset. Her kunne tavlerne første gang beses. Læg endelig vejen forbi vores kirke tavlerne er utroligt flotte. Lenda Levin Lægger guld på navnene. 10 Menighedsrådsmøder for Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd: Tirsdag den 14. juni kl menighedsmøde/sognemøde Det årlige møde, hvor menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og om den planlagte virksomhed i det kommende år. Tirsdag den 14. juni menighedsrådsmøde umiddelbart efter menighedsmødet Onsdag den 24. august kl Dagsorden og referater kan ses på kirkens hjemmeside. Grundlovsmøde 5. juni kl. (13.30) Grundlovsdag falder i år på en søndag, derfor lægger vi mødet i forbindelse med en gudstjeneste, således at eftermiddagen kan tage sit udgangspunkt i en af vore smukke gamle kirker. Gudstjenesten bliver i Longelse kirke kl Kl begynder mødet i præstegårdshaven. Som grundlovstaler har vi i år inviteret Johannes Nørregaard Frandsen, institutleder på litteratur, kultur og medier på SDU. Den musikalske underholdning leveres af Kertemindefiskerne. Desuden bliver der fælles sang og kaffebord. Husk at medbringe kaffekurv. (NB! skulle regnen imod alle odds stå ned i stænger, trækker vi inden døre.) Pinsekaffe og gudstjeneste 2. pinsedag den 13. juni skal vi se Pinsesolen danse, så vi inviterer til morgenkaffe i præstegården kl inden gudstjenesten i Longelse kirke kl Er vejret rigtig fint vil vi sidde udenfor, og måske gå en lille skovtur på den nyrenoverede havebakke. Aftensang Skrøbelev kirke tirsdag den 12. juli kl Longelse kirke onsdag den 3. august kl Fuglsbølle kirke torsdag den 11. august kl Ved aftensangen vælges der salmer, som kan synges på dansk/tysk/engelsk. Desuden læses der et par bibelske tekster og organist og kirkesanger giver et par solonumre. Efter aftensangen fortæller præsten om kirken på de tre sprog. Kirkevandring søndag den 17. juli kl Tranekær menighedsråd er denne sommer arrangør af vores fælles kirkevandring, som slutter med aftengudstjeneste i Tranekær kirke. Se under Tullebølle-Tranekær- Bøstrup s.4. Tilmelding til sognepræst Torben Poulsen, eller eller til sognepræst Annalise Bager, eller senest torsdag den 14. juli. Musikgudstjeneste søndag den 31. juli Fuglsbølle kirke indbyder til Musik-gudstjeneste kl Lone Nordal har med et lille udvalgt specialkor været på turné i Polen. De vil plukke af deres program fra turen og synge det for os. Efter gudstjenesten inviteres der på fælles kaffebord i præstegården i Longelse.

11 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Sommerudflugt søndag den 21. august Sommerudflugten går i år til Odense-området. Her skal vi besøge den nyrestaurerede Sanderum kirke og Herregården Sanderumgård med den Romantiske Have. Der er afgang fra Longelse Præstegård kl (opsamling fra Ringvejen kl (evt. andre opsamlingssteder kan aftales på præstekontoret). Vi er hjemme på Langeland ca. kl Turen koster 200,- kr. incl. bus, rundvisninger, foredrag og kaffebord. Tilmelding på senest den 14. august. Døbte 27. feb. Søren Pihl Hansen, Spodsbjergvej 157, Gl. Skrøbelev. Longelse Kirke. 13. mar. Josefine Caroline Sørensen, Hine Møllevej 22, Rudkøbing. Longelse Kirke. 13. mar. Jeppe Egmose Bech Hansen, Bjergvej 5, Illebølle. Fuglsbølle Kirke. 20. mar. Liva Hagh, Sommerlyst 42, 1. th, Rudkøbing. Longelse Kirke. 20. mar. Carla Jul Hougaard, Lundbyvej 109, Tåsinge. Skrøbelev Kirke. 21. apr. Marie Buch Hansen, Byvej 11A, Sdr. Longelse. Longelse kirke. 21. apr. Sofia Korfing Kieler, Pederstrupvej 22, Spodsbjerg. Longelse kirke. på Longelse Kirkegård 29. marts. 27. apr. Michael Jan Hansen, Stræde 4, Fladmose. Bisat fra Fuglsbølle Kirke 3. maj. Ferie/fri: Sognepræsten holder ferie holder ferie 20. juni juli. Embedet passes af Trille Brink Westergaard, Lindelse, tlf , Vejviser Sanderumgård Weekendtur oktober besøger vi på efterårsturen 2011 Danmarks nordligste egne Skagen & Læsø. Vi bor på Gl. Ålbæk kro og kører derfra spændende udflugter ud i det nordjyske. Program kan rekvireres i præstegården. Børn & undervisning Juniorkonfirmander (der gives besked gennem Ørstedskolen) Konfirmander torsdag (start 25. august) Børneklub fredag (start 2. september) Sogneindsamling 2011 Resultatet fra sogneindsamlingen søndag den 13. marts blev på kr ,50,-. På landsplan blev der indsamlet 15 mill.kr. Viede 20. mar. Kirkelig velsignelse af Malene og Lise Jul Hougaard, Lundbyvej 109, Tåsinge. Skrøbelev Kirke. Døde 23. dec. Kirsten Margrethe Jensen, Thujavej 139, Odense SV. Begravet på Fuglsbølle Kirkegård 28. december. 10. feb. Rigmor Funch Busch-Petersen, Viebæltet 25 b, 31, Rudkøbing. Bisat fra Fuglsbølle Kirke 15. februar. 12. feb. Henrik Peter Øllegaard Jakobsen, Spodsbjergvej 201b, 6. Gl. Skrøbelev. Bisat fra Svendborg Kirkegårdskapel 18. februar. 4. mar. Anna Marie Rasmussen, Voldstien 5, 46, Rudkøbing. Bisat fra Skrøbelev Kirke 10. marts. 7. mar. Bodil Margrete Thomsen, Havgaardsvej 2. Begravet på Rudkøbing Kirkegård 12. marts. 7. mar. Kaj Jørgen Jensen, Hine Møllevej 7 D, Rudkøbing. Bisat fra Longelse Kirke 12. marts. 19. mar. Knud Christensen, Dannebrogsgade 44, København V. Kiste nedsat Sognepræst Annalise Bager, Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing , træffes bedst tirsdag-fredag , samt torsdag Sekretær: Karina Lund Jørgensen, træffes i præstegården tirsdag og fredag Menighedsrådsformand: Villy Christensen, , Gravere: Longelse Sogn: Tage Larsen, / Fuglsbølle Sogn: Jytte Petersen, / Skrøbelev Sogn: Jeffrey Raymond, / Kirkeværge: Hanne Ellermann, Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble, , Kirkebil: Byens Taxi,

12 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne NAVNLIG NAVNE Lindelse: Døbte: 13/3: Johanne Vedel Friis Ottosen, Hovedgaden 21A, Humble. Døde: 27/1: Dora Nordahl Hansen, Brungårdsvænget 31, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 4/2. 8/2: Stanislaw Jozef Zawada, Langegade 30, Lindelse. Begravet på Magleby kirkegård 12/2. 18/3: Ellen Mikkelsen, Brungårdsvænget 29, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 23/3. 2/4: Bent Bogetoft, Langegade 24, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 8/4. Tryggelev Døbte: 30/1: Lærke Eline Pedersen, Østerskovvej 14, Tryggelev. Lindelse kirkegård Ny hæk Mange har bemærket, at der er plantet ny hæk nord for den ellers nordlige hæk omkring den nye kirkegård. Tanken er, at den gamle hæk skal fjernes, når den nye er vokset op. Det nye stykke vil ikke blive udlagt som gravsteder, men som grønt område. Der vil blive sat bænke op, så der bliver mulighed for at trække sig lidt tilbage og sidde en stund med sine tanker et fredeligt sted. Sten på fællesplænen Der har ofte været fremsat ønske om, at der kom en sten på fællesplænen i Lindelse. Det er nu sket. En flot langelandsk natursten med teksten Hvil i fred er sat op. Der er lagt brolægning omkring, samt et par vaser, hvor man kan sætte sine blomster. Ferie og fri Sognepræsten har fri 18-19/6 samt ferie 10 /7 til og med 7/8. Embedet passes af sognepræst Annalise Bager, Longelse, Maleri af Lindelse kirke Svend-Åge Strø Larsen har malet Lindelse kirke og foræret maleriet til menighedsrådet. Vi siger tusind tak for gaven, der nu lyser op på væggen i konfirmandstuen. 12

13 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne Tryggelev kirkegård Der er blevet fældet nogle træer omkring Tryggelev kirke. Det mest synlige er nok de to store kastanjer nord for kirken. De stod for tæt, og meningen er, at de tilbageblevne nu får mulighed for at udvikle store, flotte kroner. En sidegevinst er, at der nu er lidt bedre udsyn til kirken fra kirkegården. Lindelse plejehjem Gudstjenester Tirsdag d. 21. juni: Jan Schøler Nielsen Tirsdag d. 9. august: Trille Brink Westergaard. Med altergang. Alle er velkomne til disse gudstjenester. En god mulighed, hvis det kniber med trapperne eller de hårde bænke i kirken. Ældreudflugt til Ærø 9. juni Vi kører fra Bagenkop Kro kl Samkørsel hertil kan aftales ved tilmelding. Vi tager færgen fra Svendborg Broløkke Eftermiddagstur lørdag d. 27. august. Vi mødes på Broløkke, hvor vi bliver vist rundt i den nyistandsatte hovedbygning kl Efter rundvisningen venter et dejligt kaffebord på Bagenkop Kro. Der køres i privatbiler, så ved tilmelding oplyses, om man ønsker kørelejlighed eller om man har tomme pladser i bilen. Pris alt inkl. 114 kr. Max. 30 deltagere herefter lukker tilmeldingen. Tilmelding senest 22/8 til Anni Klæsøe Menighedsrådsmøder 8. juni kl i Lindelse præstegård. 30. august kl i Tryggelev forpagterbolig. Se dagsorden i kirkernes udhængsskabe. Alle menighedsrådsmøder er offentlige. Kor i Tryggerslev kirke Pinsedag kl Sidste år havde vi besøg af et kor fra Polen. I april i år var et lille kor bestående af medlemmer fra Kirkekoret og Sygehuskoret på genbesøg i Polen. Ved gudstjenesten vil de synge det program, som de turnerede med. Det er en god ide at have en frokostmadpakke med eller man kan købe en bid mad på færgen (frokost er ikke inkl). Vi starter med rundtur på den vestlige del af Ærø. Vi stopper ved Bregninge kirke, hvor man kan se den berømte Claus Berg-altertavle. Vi drikker kaffe på Hotel Ærøhus. Inden da er der en times tid til at se Ærøskøbing, der anses for Danmarks smukkeste købstad. Dem, der ikke har mod på at gå, er velkomne til at vente på hotellet, indtil vi mødes til kaffen. Efter kaffen rundtur på den vestlige del af øen. Kl : Afgang fra Marstal. Vi kører sydover ad smukke omveje, så vi er klar til middagen på Bagenkop Kro kl Tilmelding senest 2. juni til Anni Klæsøe , Birte Elnegaard , Connie Jørgensen Pris 230 kr. Drikkevarer til middagen ikke inkluderet. Vejviser Sognepræst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse , træffes bedst tirsdag-fredag Formand: Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble Kasserer: Henning Møller, Bregnevej 6, 5900 Rudkøbing Kirkeværger: Lindelse: Henning Møller Tryggelev: Hans Madsen Fodslette: Caroline Hansen Gravere: Lindelse: Jerry Jensen / Graver, Tommy Andersson Træffetid tirsdag-fredag 8-16 på

14 Humble-Kædeby-Ristinge kirker Goddag igen Humble Efter at have været væk i 9 måneder, er jeg nu tilbage i mit embede igen. Og det har jeg det rigtig godt med! Lige så spændende, oplevelsesrigt og udfordrende det er at forlade de trygge hjemlige bastioner, var jeg efter 5 måneders ophold på Balkan også ved at være klar til at komme hjem. Ja jeg glædede mig ligefrem som et lille barn til at skulle vende tilbage til alt det jeg havde måtte undvære, mens jeg var væk, til min egen seng, til mit eget tøj, til min kat, min mand og mine unger. Jeg har i mellemtiden fundet ud af, at jeg har det ligesom Dan Turell også havde det: Jeg holder af hverdagen, af sognet, af alle sognebørnene, af mine kolleger, af graveren og af gravermedhjælperne, af kirkesangeren, af kirkeværgerne ja hele menighedsrådet og kasseren med. Nogen gange må man væk hjemmefra for at opdage hvor meget det derhjemme betyder. Og det betyder noget at være sognepræst i Humble. Man gror sammen med sit sogn. Det betyder lige præcis så meget, at jeg synes, I skal vide, at det har jeg tænkt mig at blive ved med! Med påsken, der stod for døren, og et par begravelser lige op til, blev Luidmila kastet ud i arbejdsopgaver med det samme og har imponeret os alle i sin måde at håndtere de nye udfordringerne på. Da Luidmilas mand Ole er en ivrig kirkegænger og holder af at følges med sin kone på arbejde, ses han derfor ofte i området. Derfor bringer vi også et billede af ham. Sommerudflugt Torsdag d. 9. juni drager vi til Tåsinge, hvor første stop bliver Bregninge Kirke - en kirke de fleste af os har passeret mange gange, men hvor mange har egentlig været inde i den og stået på toppen i tårnet og kigget ud over Svendborgsund og omegn? Derefter kører vi videre til Valdemar Slot, hvor baronessen, der er kendt for at elske at lave mad, har en middag parat til os i slottes restaurant. Ny organist i Humble Vi har måtte sige farvel til vores dejlige organist igennem en årrække Jutta Bay, der efterhånden er blevet 65 og derfor har set sig nødsaget til at geare lidt ned af hensyn til sin familie og sine tre børnebørn. Det ville blive svært at komme efter Jutta som ny organist, troede vi, lige indtil Luidmila Bech dukkede op. Luidmila er en dygtig og højt uddannet pianist, der samtidig modtager orgelundervisning v. Ansgar kirke i Odense og hun har taget os allesammen med storm. Luidmila er født og opvokset i Rusland men i og med at hun traf sin danske mand Ole, hvilket bragte hende til både England og Saudi Arabien i nogle år, indtil Ole trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet, er hun nu bosiddende i Svendborg med sommerhus i Bagenkop. 14

15 Humble-Kædeby-Ristinge xxx kirker Efter at vi har spist, vil alle blive sluppet fri en times tid til halvanden, og der vil være mulighed for at besøge museet eller besøge det gamle slotskøkken eller spankulere lidt rundt i slotshaven. Man kan også tage en dukkert fra badebroen, hvis vejret tillader det, eller spille minigolf. Vi slutter besøget med at drikke kaffe og spise lagkage på slottet, hvor efter vi vender næsen hjemad. Forventet hjemkomst kl. ca Tilmelding senest søndag d. 5 juni til menighedsrådet. Døbte: 1/5 Helene Viola Hesselberg, Døbt i Humble Kirke 24/4 Klaes Dalsgård, Hovedgaden 9, Døbt i Ristinge Kirke 17/4 Niels Peder Schou, Kædebyvej 17, Døbt i Humble Kirke 30/1 Hans Sejr Drost, Humblevej 3, Døbt i Humble Kirke Døde: 14/4 Conny Lisbeth Hansen. Kædebyvej 15, Begravet fra Kædeby Kirke d. 20/4. 10/4 Lilli Anne Marie Jensen, Lærkevej 11c, Bisat fra Humble Kirke d. 20/4. 10/4 Karl Frederik Mandel Hansen, Kædebyvej 46, Begravet fra Humble Kirke d. 15/4. 15/3 Erling Frederik Nielsen, Hallinggade 19, Rudkøbing Bykapel uden gejstlig medvirken d. 21/3. 13/3 Bent Lauridsen, Hovedgaden 31, Bisat fra Humble Kirke d. 24/3. 23/3 Thyge Peter Skov, Langøvej 13, Bisat fra Kædeby Kirke d. 26/3 24/2 Jens Sørensen, Kædebyvej 24, Bisat fra Svendborg Kirkegårds kapel d. 3/3 17/2 Bjarne Harnbjerg Nielsen, Eggertsvej 8. Begravet fra Humble Kirke d. 24/2 Billedet af Ristinge Kirke er taget af Helle Bak, Abildhaven, Lystrup, der besøgte stedet sidste år. Vejviser Sognepræst: Helle Frimann Hansen, Humble Præstegård, Ristingevej 24, 5932 Humble , e-post: Træffes bedst mandagtorsdag Fredag fri. Menighedsrådsformand: Asger Kristensen, Graver: Lisbeth Møller, Træffes tirsdag til fredag i arbejdstiden. Mandag fri. Kirkeværge Humble: Henny Larsen, Kirkeværge Ristinge: Ulla Christensen, Kirkeværge Kædeby: Herdis Larsen, Kasserer: Benny Rasmussen, Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg, , Kirkebil: Byens Taxa syd,

16 Kirker på Langeland og Stynø De kirker, der er omfattet af kirkebladet Tranekær kirke Den nuværende kirke er opført ca i gotisk stil og senere ombygget og forsynet med spir. Slotskirken tilhørte tidligere Tranekær gods, hvilket er grunden til den karakteristiske gule farve. Der er gravkapel mod syd fra 1670 med prægtig dobbeltportal af marmor og sandsten med jerngitter. Sognepræst Torben Poulsen. Kirken åben Søndag kun ved gudstjenester. Bøstrup kirke Middelalderkirke, oprindelig herredskirke for Langelands Nørre herred. Karakteristiske billedkvadre indsat i murene, altertavlen er renæssance arbejde fra ca. 1615, prædikestol fra Hans Gudewerths billedskærerværksted udført i renæssancestil På kirkegården hviler Grundtvigs ungdomselskede, fru Constance Leth til Egeløkke. Sognepræst Torben Poulsen. Kirken åben Søndag kun ved gudstjenester. Tullebølle kirke Middelalderkirke placeret midt i Tullebølle by. Romansk kor og skib, gotisk sakristi og sengotisk tårn og våbenhus. Prædikestol senrenæssance fra 1632 og ny gotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri af F. Storck fra Sognepræst Torben Poulsen. Kirken åben Søndag kun ved gudstjenester. Rudkøbing kirke Købstadskirke fra 1200-tallet. Alterudsmykningen er kopi af Aabykrucifikset fra ca. år fregatter er ophængt i kirken. Sognepræst Pia Tønsberg-Jensen og sognepræst Lene Kjær Andersen. Klokkespillet spiller daglig kl. 8.00, 12.00, og Kirken åben Simmerbølle kirke Middelalderkirke som indeholder bl.a. kalkmaleri med meget speciel udformning af Danmarks våbenskjold (ARMA DANORUM) fra Romansk gravsten med processionskors. Sognepræst Pia Tønsberg-Jensen og sognepræst Lene Kjær Andersen. Kirken åben

17 Kirker på Langeland og Stynø De kirker, der er omfattet af kirkebladet Tryggelev kirke Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk våbenhus, gennemgribende restaureret og forandret Prædikestol fra 1872 og altertavle fra 1858, malet af F.C. Lund forestillende Jesus og kvinden ved brønden. Desuden to epitafier (mindetavler). Sognepræst Trille Brink Westergaard. Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. Fodslette kirke Beliggende i Langelands mindste sogn, opført omkring 1250, men stærkt beskadiget under svenskekrigene ( ), siden genopført af adelsfamilien til Hjortholm. Altertavlen er et smukt sengotisk billedskærerarbejde med Madonna med barnet i centrum. Sognepræst Trille Brink Westergaard. Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. Longelse kirke Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol, alterbord og altertavle i renæssance. Altertavlen meget spændende med figurer af forskellige dyder samt evangelisterne. Alterbordet fra 1588 viser billedfelter med Jesu dåb, korsfæstelse og den sidste nadver. Sognepræst Annalise Bager. Kirken åben Skrøbelev kirke Middelalderkirke indviet til Skt. Nikolaus. Blev ombygget i sengotisk tid, men har bevaret en række granit-skulpturer fra romansk tid. Kirken har kalkmalerier fra 1400-tallet fra Træskomalerens værksted, og den har øens yngste kirkeskib, en kopi af Rudkøbing-skonnerten Agathe, som blev skænket kirken i Sognepræst Annalise Bager. Kirken åben Fuglsbølle kirke Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol i bruskbarok udført af Lorentz Jørgensen i 1644, tilhørte oprindelig Tranekær kirke og bærer bl.a. Chr. IV s navnetræk. Sognepræst Annalise Bager. Kirken åben

18 Kirker på Langeland og Stynø De kirker, der er omfattet af kirkebladet Humble kirke Kirken i korsform er Langelands største. Den er en tidligere herredskirke fra middelalderen, og har også været underlagt den nærliggende herregård Skovsgaard; under alteret findes tilmuret gravkapel for familien herfra. Kirkens to klokker er fra 1430 (Langelands ældste) og Altertavlen er fra 1863, malet af F. Storck, og forestiller Thorvaldsens Kristusfigur. Prædikestolen er opsat i slutningen af forrige århundrede, ejendommeligt nok i kirkens nordside; den indeholder trærelieffer fra Kirkens orgel har 14 stemmer og er opsat i kirken i Sognepræst Helle Frimann Hansen. Kirken åben Lindelse kirke Romansk fra ca med sengotiske tilføjelser tals krucifiksgruppe. Fløjaltertavle fra omkring Prædikestol fra I forrige århundrede drastisk ombygning med bl.a. tøndehvælv, der udviskede det romanske præg. Gennemgribende restaurering i 1993 af bygning og inventar. Smuk gammel præstegård syd for kirken. Sognepræst Trille Brink Westergaard. Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. Strynø kirke Opført i Våbenhuset er eneste bevarede levn af den gamle kirkebygning fra Altertavle malet 1881 af marinemaleren J.E.C. Rasmussen, Marstal og forestiller Jesu forklarelse på bjerget. Sognepræst Lene Kjær Andersen. Kirken åben Kædeby kirke Opført 1885 efter samme tegninger som Ristinge. Glasmosaik i vindue i apsis. Sognepræst Helle Frimann Hansen. Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester. Ristinge kirke Opført i 1880 for midler tilvejebragt ved salg af tidligere kapellangård. Altertavlen malet af Johannes Kragh og opsat 1912, motivet er Matth. 11,28. Sognepræst Helle Frimann Hansen. Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester. 18

19 Konfirmandtur Torsdag den 7. april havde alle Langelands 7.-klasser fri fra skole til fordel for en temadag med deres præster. Som det ses, er der mange forskellige måder at tilbringe en sådan dag på. Konfirmanderne fra Lindelse, Humble, Tryggelev, Fodslette, Magleby, Bagenkop og Kassebølle var på heldagstur. Vi begyndte i Ringe Statsfængsel, hvor vi talte med en fængselsbetjent og to indsatte. Derefter gik turen til Jelling, hvor vi så og hørte om overgangen fra asa-tro til kristendommen. Turen sluttede i Odense Domkirke med bl.a. den berømte altertavle og Knud den Helliges rester. Det var en hyggelig dag med en ualmindeligt dejlig flok konfirmander. Konfirmanderne fra Tullebølle og hele vejen op til Lohals var på udflugt til Odense. Der var fart på: Vi så kalkmalerierne i Bellinge kirke, besøgte Albani katolske kirke, havde rundtur i Odense domkirke, spiste frokost på McDonald s og så et par herlige timer med MedieMixeren på Brandts. Her er gruppen foran Claus Bergs altertavle i domkirken. Konfirmanderne fra Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev var på et spændende besøg på Flygtningecenter Holmegård på Sydlangeland, hvor vi fik en rundvisning af centermedarbejder Ulrik og hvor vi mødte 2 flygtninge, som fortalte om deres hjemland og baggrunden for deres flugt. Konfirmanderne fra Rudkøbing-Simmerbølle sidder på gulvet i Nationalmuseet for at høre nærmere om kristendommens møde med den hedenske gudsdyrkelse. 19

20 Gudstjenesteliste Juni Juli August Kirker Kr.Himmelfart 6.s.e.påske Pinsedag 2.Pinsedag trinitatis 1.s.e.trin. 2.s.e.trin. 3.s.e.trin. 4.s.e.trin. 5.s.e.trin 6.s.e.trin. 7.s.e.trin 8.s.e.trin 9.s.e.trin 10.s.e.trin Tullebølle 10.00*P P P ingen 13.30*P ingen ingen 19.00*P P P ingen ingen M P ingen Tranekær P ingen P ingen P 10.00*P P ingen 19.00*P ingen 9.00 M ingen ingen P ingen Bøstrup ingen P ingen 11.00*P ingen 8.45 P P P ingen P ingen 9.00 M ingen ingen 9.00 M Rudkøbing T T T A T A A A A T T T T T T Simmerbølle T T T ingen T A A ingen A T T ingen T T T Strynø A ingen A ingen A ingen A ingen 19.30*A ingen A ingen T ingen 14.00*A Longelse B 13.30*B B 09.00*B ingen W ingen ingen B ingen ingen B B ingen B Fuglsbølle ingen ingen B ingen B ingen W ingen ingen B 19.30*B ingen B ingen ingen Skrøbelev B B B ingen B ingen ingen P B B B B ingen B B Lindelse B W 9.00 W ingen 8.45 B W W A ingen B ingen 9.00 B W 8.45 W W Tryggelev ingen ingen W B ingen ingen W ingen ingen ingen B ingen ingen W ingen Fodslette ingen 8.45 W W ingen ingen 8.45 W ingen ingen 9.00 B ingen ingen ingen W ingen W Humble F F F B F F F S S S F F F F F Kædeby ingen ingen F ingen ingen F ingen ingen ingen ingen F ingen F ingen ingen Ristinge ingen ingen ingen ingen ingen ingen F ingen ingen ingen ingen ingen ingen F ingen A= Lene Carina Kjær Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Friman Hansen, M= Stig A. Munch, P= Torben Poulsen, S= Jan Schøler Nielsen, T= Pia Tønsberg-Jensen, W= Trille Brink Westergaard. Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere. 20

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Juni Juli August 2009 Kirkekontoret

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

De ni sogne. Sommerkirke

De ni sogne. Sommerkirke De ni sogne Sommer 2011 Juni, juli og august Frydendal Hjembæk Holmstrup Jyderup Kundby Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Svinninge Sommerkirke Børn fra 4., 5. og 6. klasse var sidste år med til Sommerkirke

Læs mere

bladet Ærø 3 September Oktober November 2011

bladet Ærø 3 September Oktober November 2011 Kirke bladet Ærø 3 September Oktober November 2011 Den nye provst Jeg har været sognepræst i Lindelse, Tryggelev og Fodslette på Langeland de sidste 20 år. Jeg har 4 børn: Elsi på 19 og Christian på 17,

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

2 Juni Juli August 2010

2 Juni Juli August 2010 Kirke bladet Ærø 2 Juni Juli August 2010 Angst og forjættelse (synden og håbet) Angst og forjættelse, synd og håb står i et dialektisk forhold til hinanden. Det dialektiske ved tilværelsen er nok, kort

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013 Præstens ord Advent, at vente og forvente Med advent begynder det nye kirkeår. Og med 1. søndag i advent fejrer vi kirkens nytår, hvilket medfører,

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

4 December Januar Februar 2013/14

4 December Januar Februar 2013/14 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2013/14 Kirkeværge, hvad er det? Johan Knudsen har velvilligt sagt ja til at fortælle om sin funktion som kirkeværge i Rise, og jeg føler mig ventet og velkommen

Læs mere

Juli - august - september - oktober 2015

Juli - august - september - oktober 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015 Fællessider og så forventer vi at

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke. Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke. Kirkebladet. for Ærø. Ommel Kirke

Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke. Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke. Kirkebladet. for Ærø. Ommel Kirke Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke Kirkebladet for Ærø Ommel Kirke Nr. 1 marts - april - maj 2008 LEDER NYT KIRKEBLAD I slutningen af 2007 meddelte Post

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Jungshoved Nr. 4 December 2011 Årgang 7

Jungshoved Nr. 4 December 2011 Årgang 7 Jungshoved Nr. 4 December 2011 Årgang 7 INDHOLD Løst og fast... 4 Om bladet Jungshoved... 8 Ud vil jeg! Ud! (9)... 11 Planter på Jungshoved (13)... 13 Et sted på Jungshoved (3)... 14 Forsamlingshuset...

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere