Påsken rummer det hele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påsken rummer det hele"

Transkript

1 NR. 2 marts 2005 til maj 2005 udgivet af Tølløse Baptistmenighed Påsken rummer det hele INDHOLD s Påskegudstjenester i Tølløse Baptistkirke s Lidelsens problem s Familiegudstjeneste/ menighedsweekend s Spejderprogrammer s Pilgrimsvandring s BWAid s Gudstjenester/ møder i Baptistkirken s På vandring med Bibelen Påsken er den store passion. Historien der udspilles er fuld af overraskende elementer, der er lidelse, sorg, sprudlende glæde og eftertænksomhed Af Allan Ibsen Påsken er den store passion. Historien der udspilles er fuld af overraskende elementer, der er lidelse, sorg, sprudlende glæde og eftertænksomhed. Langfredag oprinder. Vi møder mange mennesker med forskellige holdninger til, hvem Jesus er. Langfredag er også afgørelsens timer. Det er pine og død. Det er tvivlens mørke dag, hvor ingen for alvor ved, om det er fuldbragt eller alt er tabt på gulvet. Vi kender selv tidspunkter, hvor vi oplever, at ting bliver afgjort i vores liv, og hvor magtesløsheden gør os små, usikkerheden gør os rådvilde, og vi kan føle, at det grundlag vi troede at stå på, forsvinder under vore fødder. Men det blev, og bliver, påskesøndag, både dengang og nu. MOSAIK er udgivet af Tølløse Baptistmenighed Redaktion: Kirsten Nielsen (ansvh.) Tryk: S. M. Olsen, Holbæk Lay-out: Henrik Kristiansen Det er skærtorsdag, hvor vennerne samles for at spise sammen. Et festmåltid i venners lag. Sådan noget kræver praktiske forberedelse, og det er noget man ser frem til. Festligt bliver det. Overraskende. Og som vi kender det ved gode måltider, flyver også de store ord gennem luften. Sommetider er det også der skænderier begynder eller bliver bilagt. Den påskesøndag blev der i sandhed stor opstandelse. God morgen! Her blev Fortsættes på side 2 Spejderprogrammer mm. s. 5-7 Efter måltidet oplever vennerne den dramatiske anholdelse af Jesus og de føler rådvildhed og angst for, hvad der nu skal ske. 1

2 Påsken rummer det hele Fortsat fra forsiden livet til og graven tømt for indhold. Og indholdet flyttede ind i menneskers liv. Det er umuligt at komme uden om påskemorgens tomme grav. Det uforklarlige rykker ind i vort liv som en mulighed og et håb. På 2. påskedag er det næsten blevet hverdag igen. Håbet kan allerede begynde at falme i mødet med hverdagen, og tvivlen kan nage, for hvad var det hele egentlig for noget? Følelsen af tvivl er menneskelig, på samme måde som håbet er menneskeligt. Påsken gør noget ved os, hvis vi vælger håbet. Livet er nemlig ikke helt det samme, som før. I opstandelsen overvandt Jesus døden, og han gav vort liv mening. Påskegudstjenester i Tølløse Baptistkirke 24. marts: Skærtorsdag. Kl : Vi spiser sammen i krypten. Som traditionen er, begynder vi spisningen med læsning, salme og bøn. Efter at have spist lam, fortsætter vi kl i kirken. Tilmelding til spisningen kan ske på listen i kirkens forgang eller på Kl : Nadvergudstjeneste i kirken. - En stille gudstjenestefejring med tid til eftertanke over nadveren. 25. marts: Langfredag. Kl : Langfredagsandagt. Ved andagten medvirker: Hille Grønbæk (Tværfløjte), RoseAnn Semler (Sopran) og Ellen Karberg (orgel og klaver). Musikken vil blive Bach, Händel, Telemann, Mozart samt nyere værker. Ved gudstjenesten vil der ikke være prædiken. Musik og læsninger vil præge andagten i kirken. 27. marts: Påskesøndag. Kl : Påskesøndagsgudstjeneste med nadver. Påskegudstjenesten er traditionelt en gudstjeneste, hvor vi synger meget. Opstandelsen og det nye liv formidles bedst gennem sang! Efter børnetalen vil der være aktiviteter for børnene i krypten og efter gudstjenesten er der kaffe i krypten. 28. marts: 2. påskedag. Kl : Opstandelsesgudstjeneste med gospeltoner. Gospelkoret Liberty, under ledelse af Ellen Karberg, medvirker ved gudstjenesten. Den megen musik vil sætte ord og toner på hele påskens fantastiske dramatik og konsekvenser for vores liv. Vær velkommen til alle påskens anledninger i vores kirke. 2

3 Lidelsens problem Ufatteligt store katastrofer som den i Sydøstasien og ulykker der rammer i de nære forhold, får os til at spørge: Er der en mening med lidelsen? Af Henrik Kristiansen Intet let svar Desværre kan der ikke svares på en enkel og opmuntrende måde på spørgsmål om lidelsen. På den ene side ville svaret: Nej, der er ingen mening, kunne gøre lidelsen endnu værre. Ikke alene må mennesker altså lide, men der er oven i købet ingen mening med lidelsen, der kommer ikke noget ud af det... På den anden side kan også det modsatte svar virke som et slag i ansigtet på den lidende eller dem der står den lidende nær: Der er en mening med din lidelse. Det kan let blive opfattet som: Det er meningen at du skal lide! Det gamle Testamente I Det gamle Testamente klager mennesker deres nød til Gud. Nogle gange sker det i form af en bøn om at blive befriet for lidelserne, andre gange ligner det mere en direkte anklage mod Gud der tillader lidelsen. Og på sin vis hænger de to reaktioner sammen. For hvis Gud er i stand til at fjerne lidelsen, og det er jo forudsætningen for meningsfyldt at kunne bede ham om at gøre det, så er der heller ikke langt til anklagen når lidelsen ikke forsvinder eller mildnes. sammen: Netop fordi den skal bekæmpes, bliver lidelsen en udfordring for os. Et par rationelle forsøg Nogle gange søges lidelsen forklaret ved dens opdragende og udviklende effekt. Og sandt er det, at mange mennesker bagefter har oplevet lidelse og modgang som en anledning til personlig modning og vækst. Og sådanne erfaringer af at det onde kan vendes til det gode, er der naturligvis kun grund til at glæde sig over. Men dette er ikke hele billedet. Der er også situationer hvor mennesker simpelt hen knuses af ondskab, modgang eller ulykke. Situationer, hvor det ikke er menneskeligt muligt at få øje på det pædagogiske vækstperspektiv. Andre gange forklares lidelsen som resultat af det nødvendige spillerum, Gud må give, for at hans forhold til mennesker kan være et frit forhold grundet på kærlighed. Og det er da også sandt, at mange former for lidelse og ondskab er nært forbundet med menneskers misbrug af deres frihed. Men det ændrer ikke på at denne verden også rummer naturkatastrofer, sygdomme og menneskelige handicap, der ikke på nogen direkte måde hænger sammen med mennesker udfoldelser. hårdt lidelse kan ramme, eller vi reducerer Gud til en halvgud der ikke kan eller vil stille noget op mod ondskaben. Job og Jesus Personligt har jeg fundet måden at møde lidelsen på ved at sammenholde Jobs bog fra Det gamle Testamente med beretningerne om Jesus fra Det Nye. Stillet over for en uforståelig og ubærlig lidelse klager og anklager Job. Og han bringes først til ro da han indser at Gud der er herre over både lidelse og lykke, også har sin opmærksomhed rettet mod enkeltmennesker som Job. Der kommer ingen forklaring, men erfaringen af at han ikke i lidelsen er gudsforladt, bliver et vendepunkt for Job. Jesus skærper det yderligere. Uden at afvise at Gud er herre over både lykke og ulykke, fastslår han at den lidende endog i særlig grad står Guds hjerte nær. Og lige så klart peger Jesus på at det er vores pligt, ja, meningen med vores liv, at bekæmpe menneskelig nød og lidelse hvorend vi møder den. At gruble over årsager kan have sin tid, men den praktiske handling der mindsker lidelsen og spreder lys i verden er mindst lige så vigtig som de dybsindige overvejelser om lidelsens væsen og oprindelse. Jesus I Det nye Testamente møder Jesus også lidelsen. Og hans reaktion er lige så tvetydig som Gammel Testamentes. På samme tid opfattes lidelsen som Guds udfordring til menneskers næstekærlighed og som et onde, der skal bekæmpes. Også disse to reaktioner på eller opfattelser af lidelsen hænger nært Ingen rationel forklaring Det må konstateres at når al lidelsen i verden betragtes, så er der ingen rationelle forklaringer der slår til. Her dur fornuften ikke alene. Ja, faktisk bliver forklaringerne allermest umenneskelige, når vi forsøger at gøre lidelsen forståelig for fornuften. Enten bliver vi overfladiske i vores forhold til hvor 3

4 Familiegudstjeneste i Tølløse Baptistkirke er ikke nogen ny gudstjenesteform, den har eksisteret længe I familierne har hvert familiemedlem sine egne oplevelser i skole og klub, på arbejde og blandt venner, og det er dejligt at kunne komme hjem og fortælle om sine oplevelser. Familiegudstjenesten derimod giver familien en fælles oplevelse noget man sammen kan reagere på og tale om. Modellen for gudstjenesten er lavet af en gruppe personer, der stiler mod at lave en gudstjeneste med både højtid og stilhed. En gudstjeneste, som ved sin appel til øjet, ved sin længde og afveksling, er børnerigtig. Vi tror, vi har fundet en god form om end ikke den eneste rigtige. En aften ikke længe før gudstjenesten, inviterer vi et par familier med børn til sammen at fylde modellen ud. Efter at have spist sammen, vælges bibelord, salmer, prædikenform osv. Derefter fordeler vi opgaverne imellem os. Alle familier indbydes til at være med i baptistkirkens familiegudstjenester: den 20. marts, den 8. maj, den 14. august og den 13. november i Der er saft eller kaffe i krypten bagefter, og søndagen er stadig lang og fri til udfoldelse. Forhåbentlig med noget godt at tænke på, og tale om, resten af dagen. Husk alle er velkomne til familiegudstjenesterne, og hele familien er velkommen til alle gudstjenester. Ved alle de andre gudstjenester kan børnene, efter det første kvarter, hvor der bl.a. er børnetale, gå ned i krypten, hvor der er samvær fortælling/historie drama sang klippe/klistre eller noget helt andet. Anne Elleby, Winnie Petersen og Tonny Christiansen Det gode liv Menighedsweekend den april 2005 Menighedsweekenden i april vil have temaet Det gode liv. På mange måder vil vi kredse om temaet og forhåbentlig opleve det i løbet af weekenden. Det hele begynder fredag aften. Der vil være lejrbål, underholdning og andagt. Efter sengetid er der aftenhygge for voksne. Lørdag vil børnene have deres helt eget program, som spejderkonsulent Dan Bruun Larsen har planlagt. Imens er der voksenindlæg om Det gode liv. Om eftermiddagen fortsætter vi vores kredsen om weekendens tema. Her vil være forskellige tilbud, man kan snakke, synge, være kreativ, finde fordybelse og meget mere! Sidst på dagen skal vi en tur til Cuba. Det skal nok blive festligt! Dagen slutter med en stille andagt i pejsestuen. Søndag er der gudstjeneste kl Altså ingen gudstjeneste i kirken i Tølløse denne dag! 4 Menighedsweekenden foregår i Birkedalshytten, Overdrevsvej 10, 4340 Tølløse. Hyttens tlf. nr. er eller Allan Ibsen mobil: Der vil blive arrangeret transport for de, som ønsker det. Tilmeldingsfoldere ligger i kirken. Har du spørgsmål om weekenden, er du velkommen til at kontakte Peter Kofoed eller Allan Ibsen Der er plads til mange i Birkedalshytten, værelserne er gode, og det plejer at være rigtig hyggeligt. Vi håber, du har lyst! Weekendudvalget/ki

5 Baptist Spejderne Baptist Spejderne Baptist Spejderne Flokken For 7-10-årige, onsdage v/peter og Susanne Kofoed, tlf Program for flokken Marts 2/3: Nybyggermærke. Snor, bånd og tovværk. 9/3: Fuldmånemøde. Inddeling i bander. 16/3: Koder og morse. 23/3: Påskeferie 30/3: Mærkeaften, Løb. April 6/4: Fuldmånemøde. Bandeførere og bandeassistenter. 10/4: Spejdergudstjeneste og Brunch. For hele familien! Kl i Baptistkirken. 13/4: Kniv og bål. Reservatet. 20/4: Knob og knuder. 27/4: Spejdere i hele verden. Maj 4/5: Insektfanger. Liv i skoven. Reservatet. 11/5: Fuldmånemøde /5: Flokkens sommerlejr. Avnstrup Spejdercenter. 18/5: Fri 25/5: Hulebygning. Reservatet. Nærmere informationer om sommerlejren følger. Forældrene er meget velkomne til at hjælpe til i forbindelse med sommerlejren. Med spejderhilsen Camilla, Emil, Mads, Anna, Peter og Susanne Tølløse Baptistmenigheds Fritidsunion Per Christiansen Violvej 1 tlf Spejderne Kontaktperson Mette Birk Peder Billesvej Holbæk tlf Kredsrådet Hanne Bruus Ådalvej 17 tlf Kasserer Kjeld Sørensen Kvarmløsevej 10 tlf giro Salg af spejderudstyr første mandag og onsdag i måneden et kvarter før spejdermødet. Anne Rørholm Sørensen Pilevej 59 tlf Børnekirken Anne Elleby Sørensen Kvarmløsevej 27 B 4340 Tølløse Tlf Redaktion af børne- og ungdomsprogrammer Mikael Ronex Søbæksparken 16 C 4450 Jyderup Tlf /

6 Baptist Spejderne Baptist Spejderne Baptist Spejderne Troppen For årige, mandage Kære spejdere og forældre i fortroppen og bagtroppen! Så er vi igen ved at være klar til at tage fat på spejderarbejdet. Vi har haft en rigtig lang ferie, og vi glæder os meget til igen at se jer alle sammen. Foråret byder på en masse spændende ting. Bl.a. er vi jo kommet godt i gang med fejden, hvor vi forhåbentlig får samlet en masse point sammen til den store finale på Øksedal til sommer. Vel mødt! Tropsførerne Er der spørgsmål er I velkomne til at kontakte: Lars, mobil eller eller Trine, telefon eller Fortroppen og Bagtroppen Marts 7/3: Fejdemøde 11-13/3: Fejdeweekend 14/3: Fri 21/3: Påskeferie 28/3: Påskeferie April 4/4: Ringenes Herre 10/4: Spejder-gudstjeneste kl. 10:00 i Baptistkirken. Der vil efterfølgende være brunch, så inviter hele familien og alle vennerne med! 11/4: Pige-/drenge-møde i reservatet Piger: mad Drenge: Skovhugger 18/4: Fejdemøde i Reservatet 25/4: Fejdemøde i Reservatet 29-30/4: Fejdeweekend Maj 2/5: Fri 9/5: Drenge-/pige-møde i Reservatet Piger: Røv og torpedo Drenge: Røv og torpedo 16/5: Pinseferie 23/5: Skovløb i Reservatet 30/5: Broen over floden i Reservatet Juni 6/6: Husker du? i Reservatet 13/6: Sommer-afslutning. Pølseristning og hygge. Forældrene er velkomne den sidste halve time, hvis de har spørgsmål angående sommerlejren. 20/6: Vi pakker i kasser til uge 26: Sommerlejr på Øksedal Med Fast venstre fra førerne 6

7 Baptist Spejderne Baptist Spejderne Baptist Spejderne Gruppen For årige, mandage [eller reservatet] v/ Thomas Thomsen & Mette B. Christensen Peder Billesvej Holbæk Er der spørgsmål er I velkomne til at kontakte Søren Bundgaard på tlf eller mail: Marts 7/3: Spejdermøde 11-13/: Fejdeweekend + Poseuddeling Vi ses Styrke og mod Staben 11/4: Vi besøger Bundgaard 18/4: Reservatet 25/4: Reservatet Maj 2/5: Intet møde 9/5: Reservatet 16/5: Pinseferie 23/5: Reservatet 30/5: Reservatet Hej Gruppespejdere! Så er det tid til at tage fat på et nyt spejderår. Der er mange spændende oplevelser på tapetet bl.a. skal vi på to fejdeweekender og på sommerlejr til sommer, og mon ikke der også sniger sig andre ting ind i foråret. Vi håber I har nydt vinterferien, for nu kommer der igen til at ske noget for jer mandag aften enten i UG eller Reservatet. 14/3: Intet møde 21/3: Påskeferie 28/3: Påskeferie April 4/4: Ringenes Herre 10/4: Spejder-gudstjeneste kl. 10:00 i Baptistkirken. Der vil efterfølgende være brunch, så inviter hele familien og alle vennerne med Juni 6/6: Reservatet 13/6: Sommer-afslutning. Pølseristning og hygge. 20/6: Vi pakker til sommerlejren på Øksedal i uge 26 Valter, Jacob og Søren Billedet: Gruppespejdere på tur 7

8 En pilgrim er en vandrer En pilgrim er altid undervejs En pilgrim begyndte et sted, engang En pilgrim søger et mål En pilgrim er undervejs mellem begyndelse og mål Fra Kirkedagsavisen 1998 Pilgrimsvandring Af: Bent Hylleberg Det er blevet in at tage på pilgrimsvandring. Sådan helt bogstaveligt at gå sammen med andre med et bestemt mål for øje. Sidste sommer gik en række skandinaver fra forskellige skandinaviske byer med klosteret i Vadstena midt i Sverige som mål. I Danmark var udgangspunktet Aalborg. Mange danskere er også begyndt at gå langt eller kort med Santiago de Compostella i Spanien som mål for deres pilgrimsvandring. I øjeblikket gøres der en indsats for at ombygge en række landejendomme langs Den jyske Hærvej til herberger, hvor folk, der ønsker at gå på pilgrimsvandring fra Viborg og sydpå, kan overnatte for små penge, inden vandringen genoptages næste dag med endnu 20 km som dagsrejse. Selv var jeg pilgrim på vandring med klosteret i Sostrup på Norddjursland som udgangspunkt i efteråret - 30 km i løbet af en weekend sammen med 40 andre danskere, der havde fået samme idé. Hvad er meningen? Hvad går der af os, når vi begynder på den slags? Pilgrimsvandring er en af de former for spiritualitet, hvor vi kan mødes med forskellige erfaringer af, hvad det vil sige at være på vej. Livet er en pilgrimsvandring. Den ydre vandring fra vugge til grav er en vej, vi alle skal gå. Hvad tænker vi om dette? Giver det mening? I de bibelske skrifter hører vi, at Jesus kaldte sig selv for Vejen. Hvad vil det sige at være optaget af den kristne tro, der er formuleret af Vejen? Og hvad kan det betyde, at de første kristne blev kaldt dem, der hørte til Vejen? Det er der givet mange bud på. Nogle gik vejen ud i ørkenen for at finde vej i stilhed og eftertanke. Andre gjorde sig tilgængelige for mennesker på deres vandring - ud over alle grænser med evangeliet som sjælesørgere, læger og socialarbejdere. I den kristne tradition er der mange former for pilgrimsvandring. Nu er der en ny teologi om vejen på vej omkring dette, der skal 8 hjælpe os som pilgrimme til at gennemtænke sammenhængen mellem den ydre og den indre vandring - eller mellem den lille fysiske vandring som metafor for den store livsvandring. Enhver gåtur kan ikke kaldes en pilgrimsvandring. En gåtur bliver til en pilgrimsvandring, når vi søger Gud med et salmevers i tanken, et ord fra Bibelen i hjertet eller en bøn: Gud, vis mig din vej. Og giv mig mod til at gå den! Og når vi på vandring bliver villige til at dele vores erfaringer af Gud med hinanden. Så er vi pilgrimme - på vandring. I det ydre - og i det indre. I fællesskab - på ny. Om alt dette handler en ny lille bog, oversat til dansk af Elisabeth Lidell: Den lille pilgrimsbog. Forlaget Anis Og du kan læse om danske pilgrimsvandringer på

9 BWAid et svar på lidelsens problem Baptisternes internationale nødhjælpsorganisation BWAid er trods sin ringe størrelse ofte hurtig og effektiv når der skal ydes katastrofehjælp Når lidelser rammer mennesker i form af krig, sult, sygdom eller naturkatastrofer er hurtig hjælp påkrævet. Og i sådanne situationer er det en stor fordel dels at have lokale folk til hjælp i arbejdet, dels at have folk med, der er parate til at yde lidt ekstra når det er nødvendigt. Begge dele præger arbejdet i den lille, men aktive nødhjælpsorganisation BWAid. Baptistkirken er repræsenteret i næsten alle verdens lande, og det er derfor ofte muligt at få hjælp af mennesker, som kender til de lokale udfordringer. Og medarbejderne er mennesker der brænder for at række ud med hjælp til de mennesker de opfatter som Guds elskede børn. Sådan er det også gået i forbindelse med katastrofen i Sydøstasien. Der samarbejder BWAid så vidt muligt med de lokale, og indsatsen bærer præg af en håndfuld ildsjæle fra det ungarske baptistsamfund, som har set en særlig opgave i at gøre en indsats netop i forbindelse med oversvømmelserne på Sri Lanka. Hurtigt blev der også iværksat en verdensomspændende indsamling til støtte for arbejdet, en indsamling som også danske baptister har taget aktiv del i. Vigtigt er det i denne sammenhæng at nok bruges lokale baptister ofte som medarbejdere, men hjælpen rækkes ud til alle, uden hensyn til race, religion, etnisk tilhørsforhold eller politiske anskuelser. Og vigtigt er det også at BWAid gerne samarbejder med andre, ikkebaptistiske organisationer, og at danske baptister lige så ofte vælger at støtte projekter iværksat af fx Folkekirkens Nødhjælp, hvis det er mere praktisk i forhold til de konkrete udfordringer. NB! Både private og menigheder stadig kan bidrage til BWAid gennem Baptist- Kirkens Sekretariat: Bankkonto reg. nr konto nr , eller girokonto Mrk. Indbetalingen: Flodbølge. Glimt af de ungarske baptisters og BWAids fælles indsats i forbindelse med flodbølgen der i december ramte bl.a. Sri Lanka 9

10 tjenester og møder Gudstjenester og møder Gudstjenester og møder Guds Velkommen i Tølløse baptistkirke til gudstjeneste og møder for alle Marts Tirsd. den 1. kl : Onsd. den 2. kl : Spisning kl : Advokat Ebbe Holm Det er baptisterne, der gør noget ved religionsfriheden. Se omtale s. 11. Tors. den 3. kl : Mit job i limousine-service Svend Ryding, præst, limousinechauffør m.m. Sted: Hanne Bruus og Birk Christensen, Ådalvej 17. Sønd. den 6. kl : Nadvergudstjeneste. Tekst: Johs. 6,1-15. Allan Ibsen. Børneaktiviteter. Se omtale s. 4. Tirsd. den 8. kl : Onsd. den 9. kl : Spisning kl : International mission En aften om kristne nydanskere i Tølløse. Torsd. den 24. kl : kl : Skærtorsdagsspisning. Nadvergudstjeneste. Allan Ibsen. Fred. den 25. kl : Langfredagsandagt. Musik v. Ellen Karberg, orgel og klaver, Hille Grønbæk, fløjte og Rose Ann, sang. Sønd. den 27. kl : Mand. den 28. kl : Tirsd. den 29. kl : April Påskegudstjeneste. Nadver. Tekst: Mk. 16,1-8. Allan Ibsen. Børneaktiviteter. Gospelgudstjeneste. Liberty og Ellen Karberg. Sønd. den 3. kl : Gudstjeneste. Bent Hylleberg. Nadver. Koret. Barnevelsignelse. Efter gudstjenesten er der frokost i krypten. Sønd. den 13. kl : Tirsd. den 15. kl : Onsd. den 16. kl : kl : Gudstjeneste. Tema: Van Gogh i ord og billeder. Finn Iversen og Allan Ibsen. Spisning. Tanker om Tænketankens tanker. Efter oplæg fra arbejdsgruppen er der fælles drøftelse. Rapporten ligger i kirken, og den kan fås elektronisk. Tirsd. den 5. kl : Onsd. den 6. kl : Nyt fra Rwanda v/ Signe Lund Sørensen. Torsd. den 7. kl : kl : Sønd. den 10. kl : Tirsd. den 12. kl : Spisning. Forberedelse til Rom-tur Spejdergudstjeneste. Trine Skårhøj, Line Jul Hylleberg m.fl. Sønd. den 20. kl : Palmesøndag. Familiegudstjeneste v/ familier. Fred. den 15. sønd. den 17.: Menighedsweekend i Birkedalhytten. Se omtale s. 4. Tirsd. den 22. kl : Onsd. den 23. Skolernes påskegudstjenester om formiddagen. Sønd. den 17. kl : Gudstjeneste i Birkedalhytten. Ingen gudstjeneste i kirken. 10

11 tjenester og møder Gudstjenester og Tirsd. den 19. kl : Sønd. den 24. kl : Maj Gudstjeneste. Allan Ibsen. Tekst: Jh. 16, Børneaktiviteter. Sønd. den 1. kl : Gudstjeneste. Bodil Skjøtt, Det Danske Bibelselskab. Nadver. Koret. Efter kirkefrokost er der bibelvandring. Se omtale. Tirsd. den 3. kl : Tirsd. den 3. kl : Generalforsamling i skolekredsen på Baptisternes skoler i skolens samlingssal Sønd. den 8. kl : Familiegudstjeneste v/ familier Tirsd. den 10. kl : Onsd. den 11. kl : Missionsrådsmøde Torsd. den 12.: Seniorgruppens sommerudflugt Program udsendes. Lørd. d. 14. kl : Vielse: Trine Skårhøj & Søren Bundgaard Sønd. den 15. kl : Tirsd. den 17. kl : Onsd. den 18. kl : Sønd. den 22. kl : Tirsd. den 24. kl : Pinsegudstjeneste. Allan Ibsen. Nadver. Tekst: Jh. 14, Menighedsmøde. Gudstjeneste. Allan Ibsen. Kristendomsklassens afslutning. Tekst: Jh. 3,1-15. Børneaktiviteter. MENIGHEDSWEEKEND Sæt X i kalenderen april 2005 Lørd. den 28. kl : kl Sønd. den 29. kl : Tirsd. den 31. kl : Juni Elevstævne, Baptisternes Skoler Kaffe. Lærer Finn Iversen causerer. Han synger egne sange og tekster blandet med kendte fællessange samlet under temaet Historierne om Anders og alle de andre. Gudstjeneste. Allan Ibsen. Tekst: Lk. 16, Børneaktiviteter. Bibel- og bedemøde i krypten sidste gang inden sommerferien. Sønd. den 5. kl : Gudstjeneste. Nadver. Allan Ibsen. Tekst: Lk. 14, Koret. Advokat Ebbe Holm vil onsdag den 2. marts kl tale over emnet: Det er baptisterne, der gør noget ved religionsfriheden Blandt sagkyndige i kirkeret hersker der enighed om, at de første danske baptister, der protesterede mod barnedåben i 1830 erne, udløste indførelsen af religionsfrihed i den danske grundlov. I over 150 år har danske baptister påpeget uligheder mellem Folkekirken og de øvrige trossamfund og opfordret staten til at ophæve den religiøse ulighed i vort samfund. Talrige henvendelser er endt resultatløse. Nu har en ung baptistfamilie udløst en civil lovstridig aktion ved at nægte at lade deres nyfødte søn registrere i Folkekirken. Lad os drøfte, og prøve at forstå, denne aktion og vurdere, hvad den indebærer for os. Der er fællesspisning kl i kirkens krypt. Tilmelding til præsten. 11

12 På vandring med Bibelen som inspirator Søndag den 1. maj får Tølløse baptistmenighed besøg af cand. teol. Bodil F. Skjøtt der er Bibelinspirator i Det Danske Bibelselskab. Arbejdet går, som titlen siger det, ud på at inspirere til bibelbrug og bibellæsning. Lidt om Bibelselskabet Det Danske Bibelselskab har som sit motto at gøre Bibelen nærværende. Det indebærer både, at Bibelen skal gøres tilgængelig for mennesker, som har svært ved at få fat i en Bibel og at gøre Bibelen relevant og tilgængelig i det danske samfund. Derfor har Bibelselskabet netop udgivet en ny konfirmandbibel, og derfor arbejdes der netop nu med en oversættelse til nu-dansk, hvor de bibelske beretninger gøres lettere at læse. Bibelselskabet udgiver også studiemateriale, som kan bringe os tættere på Bibelens verden og koble Bibelens budskab sammen med vores verden. Alt det bliver der mulighed for at høre mere om efter gudstjeneste og i forbindelse med kirkekaffen/frokosten den 1. maj. Lidt om Bibelvandringen De bibelske beretninger udfordrer os til at bryde op eller vende om og sender os på vandring. Måske gennem en ny fase og et ukendt landskab, men ikke uden mål og ikke uden håb og aldrig alene. Derfor er de bibelske tekster også gode vejvisere og ledsagere at have med sig, når man bryder op eller er på vandring, hvad enten man er det helt konkret eller i overført betydning. Efter gudstjenesten og kirkefrokosten den 1. maj vil der være mulighed for at gå med på en bibelvandring, hvor vi helt konkret tager nogle af de bibelske tekster med os på en vandring. Det kan forhåbentlig blive en ny oplevelse af en vandretur, men også en ny måde at læse og reflektere over tekster fra Bibelen. ki Tølløse Baptistmenighed Menighedens præst: Ungdomsgården Pilevej Tølløse tlf Tølløse Baptistkirke Kvarmløsevej Tølløse Allan Ibsen Plantagevænget Tølløse tlf

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

At tage livet, som det falder

At tage livet, som det falder NR. 4 september 2004 til november 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed At tage livet, som det falder INDHOLD s. 3... Tølløse seniorgruppe: Når man ta r fri en eftermiddag s. 4/9... Baptistspejdernes

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

NR. 3 juni 2002 til august 2002 udgivet af Tølløse Baptistmenighed

NR. 3 juni 2002 til august 2002 udgivet af Tølløse Baptistmenighed NR. 3 juni 2002 til august 2002 udgivet af Tølløse Baptistmenighed INDHOLD s. 2... Barnevelsignelse i baptistkirken s. 3... Eidskog 2002 nordisk spejderlejr s. 4-5.. SPEJDER- PROGRAMMER s. 6-7.. Gudstjenester

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer Forord Vi vil inspirere dig til at skabe relationer Vi er stolte over at kunne præsentere Juniorfrø 1, som er den første bog i en serie af tre grundbøger fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).

Læs mere

Vanløse Frikirke Kirkeblad september og oktober 2017

Vanløse Frikirke  Kirkeblad september og oktober 2017 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2017 LÆS OM: Tema: Den store historie Gæstetaler Menighedsweekend Åbent Hus Gæstetaler Krea-aftener 1 Dit kirkeblad Velkommen til

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Er du en fersken eller et løg? Temaet for i år var Vi vokser sammen. Jeg hørte Jacob Viftrup tale om dette til åbningsmødet i hallen. Han talte om ferskenkristne der ser sig selv som kernen, hvorom alting

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

På besøg i baptistkirkens kristendomsklasse

På besøg i baptistkirkens kristendomsklasse NR. 1 marts april maj 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed INDHOLD s. 2-3... Fra Liberty til præstetjeneste i København s. 4... Dogmekirkedage: Tro til tiden s. 5-7... Spejderprogrammer s. 8-9... Gudstjenester,

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

NR. 1 januar-februar 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Gud er det utrolige, og når jeg tvivler, er det det, jeg vender tilbage til!

NR. 1 januar-februar 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Gud er det utrolige, og når jeg tvivler, er det det, jeg vender tilbage til! NR. 1 januar-februar 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed INDHOLD s. 3... På turné med Liberty s. 4... Spejdere mod mobning s. 5... På besøg hos den nye spejderflok s. 6-7... Spejderprogrammer s. 8...

Læs mere

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto.

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto. Som mange vil vide, har Roskilde Vineyard fra denne måned benyttet Roskilde Frikirkes lokaler til deres ugentlige gudstjenester, som afholdes søndag kl. 15. Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 20. FEBRUAR 2011 SØNDAG SEPTUAGESIMA Tekster: Jer. 9,22-23; 1.Kor.9,24-27; Matth. 20,1-16 Salmer: 736,309,490,170,60

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 20. FEBRUAR 2011 SØNDAG SEPTUAGESIMA Tekster: Jer. 9,22-23; 1.Kor.9,24-27; Matth. 20,1-16 Salmer: 736,309,490,170,60 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 20. FEBRUAR 2011 SØNDAG SEPTUAGESIMA Tekster: Jer. 9,22-23; 1.Kor.9,24-27; Matth. 20,1-16 Salmer: 736,309,490,170,60 Styrk mig, lær mig, lad mig blive Tålig, trøstig her i live, Bedre

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt Prædiken holdt i Haderslev Domkirke søndag 15. februar 2015 af sognepræst Henning Wehner 402-441 - 450-192 / 142-208 29 Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl.10.00 Matt 3.13-17 Ved gudstjenesten i dag handler

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Indledn før gudstj.: Skærtorsdag. Er det sådan, at et nederlag kan bære sejren i sig? = tanke, jeg

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ...

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ... Påske Hvad ved du om Jesus og påsken? Påsketest Hvad plejer du at gøre til påske, nu eller da du var yngre? At få påskeæg med slik At være på skiferie At lave påskekyllinger med fjer At udsmykke æg At

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken 2. Påskedag, 1. tekstrække, Luk 24,13-35. Det kræver noget tid at komme tilbage til hverdagen.

Prædiken 2. Påskedag, 1. tekstrække, Luk 24,13-35. Det kræver noget tid at komme tilbage til hverdagen. Prædiken 2. Påskedag, 1. tekstrække, Luk 24,13-35. Det kræver noget tid at komme tilbage til hverdagen. Det kan for så vidt også opleves, når vi har være på Se, hvis man en enkelt gang ha været i biografen

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere