ROAD-bagskifter. Forhandlermanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROAD-bagskifter. Forhandlermanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700"

Transkript

1 (Danish) DM-RD ROAD-bagskifter Forhandlermanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700

2 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ... 6 MONTERING... 8 Kædelængde... 8 Samles med tandhjul maks. 27T eller mindre... 8 Samles med tandhjul maks. 28T eller mere... 9 Samles med tandhjul maks. 30T eller mindre ved tredobbelt klinge foran... 9 Samles med tandhjul maks. 32T eller mere ved tredobbelt klinge foran JUSTERING SIS-justering Øvre justering Fastgørelse af inderkablet Justering af den lille gearkrans Justering af B-spændingens justeringsskrue SIS-justering VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af skiven Sådan monteres B-akslen og B-akselhætten Afmontering af B-akselhætten Afmontering af B-aksel Montering af B-akslen Montering af B-akselhætten Udskiftning af kablet

3 VIGTIG BEMÆRKNING VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug for professionelle cykelmekanikere. Personer, som ikke er erhvervsmæssigt uddannede til samling af cykler, bør afstå fra at montere komponenterne, selv ved hjælp af forhandlermanualerne. Hvis du finder noget af informationen i manualen uklar, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt i stedet købsstedet eller din lokale cykelhandler med henblik på assistance. Sørg for at gennemlæse samtlige vejledningsmanualer, som følger med produktet. Du må ikke adskille eller ændre på produktet på anden vis end som anført i denne forhandlermanual. Samtlige forhandlermanualer og betjeningsvejledninger er tilgængelige online på vores hjemmeside ( Sørg venligst for at overholde gældende regler og lovgivning i det/den land, stat eller region, hvor du driver forhandlervirksomhed. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du sørge for at læse forhandlermanualen grundigt inden ibrugtagen og følge den med henblik på korrekt brug. De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser. Instruktionerne er klassificerede efter graden af fare eller skade, der kan opstå ved ukorrekt brug af produktet. FARE Hvis anvisningerne ikke overholdes, vil det medføre død eller alvorlig tilskadekomst. ADVARSEL Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader eller død. FORSIGTIG Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller skade på udstyr og omgivelser. 3

4 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN ADVARSEL Når du monterer komponenterne, skal du sørge for at følge anvisningerne, der angives i betjeningsvejledningen. Det anbefales udelukkende at bruge ægte Shimano-dele. Hvis dele såsom bolte og møtrikker løsner sig eller bliver beskadigede, kan cyklen pludselig vælte, hvilket kan forårsage alvorlig tilskadekomst. Hertil kommer, at hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan der opstå problemer, som gør, at cyklen pludselig kan vælte, hvilket kan forårsage alvorlig tilskadekomst. Sørg for at anvende sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne ved udførelse af vedligeholdelsesopgaver såsom udskiftning af dele. Forhandlermanualen bør gennemlæses grundigt og opbevares et sikkert sted til senere brug. Vær sikker på også at informere brugerne om følgende: Vedligeholdelsesintervallerne afhænger af brug og cyklingsforhold. Rengør kæden regelmæssigt med en velegnet kæderens. Anvend aldrig alkali- eller syrebaserede opløsningsmidler som f.eks. rustfjerner. Ved brug af sådanne opløsningsmidler kan kæden knække med risiko for alvorlig personskade. Kontrollér kæden for skader (deformation eller revner), afhopning eller andre uregelmæssigheder, såsom utilsigtet gearskifte. Hvis der opstår nogen problemer, skal du henvende dig til en forhandler eller et værksted. Kæden kan gå i stykker, og du kan vælte. BEMÆRK Montering og vedligeholdelse: Brug et OT-SP forseglet yderkabel og kabelfører, så kabelføringen er gnidningsfri. Smør inderkablet og indersiden af yderkablet før brug for at sikre, at de glider, som de skal. Undgå ophobning af støv på inderkablet. Hvis smøremidlet på det indvendige kabel er blevet tørret af, anbefales det at påføre smøremidlet SIS SP41 (Y ). Den ende af yderkablet, hvor aluminiumshætten sidder, skal være på bagskiftersiden. 1 Gearskifterside (A) Aluminiumshætte (B) Hætte med langt endestop Hvis det ikke er muligt at udføre justeringer af gearskiftet, skal du tjekke, at gaffelenderne bagtil flugter. Tjek om kablet er smurt og rent, og om yderkablet er for langt eller for kort. Du bør rengøre bagskifteren med jævne mellemrum og smøre alle bevægelige dele (mekanisme og drivskiver). Nogle spændingsførere er påført en pil, som indikerer rotationsretningen. I det tilfælde monteres føreren således, at pilen peger i urets retning, når man ser på ydersiden af skifteren. Hvis der opstår unormal støj fra en drivskive, fordi den er løs, bør du udskifte skiven. Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, da denne manual hovedsagligt er tænkt som en forklaring af produktets anvendelse. Vær sikker på også at informere brugerne om følgende: Hvis gearskiftet ikke sker jævnt, skal du rense for- og bagskifteren og smøre alle bevægelige dele. Hvis leddene er så løse, at gearskiftet ikke kan justeres, skal gearskifteren udskiftes. Tandhjulene bør vaskes med et neutralt rensemiddel regelmæssigt. Desuden kan både tandhjulenes og kædens levetid forlænges ved at rense kæden med et neutralt rensemiddel og smøre den. Produkterne er ikke garantidækket for almindeligt slid og nedbrydning som følge af normal brug og aldring. 4

5 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ

6 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ Følgende værktøj er nødvendigt til monterings-, justerings- og vedligeholdelsesformål. Værktøj Værktøj Værktøj 3mm unbraconøgle 5mm unbraconøgle Flad skruetrækker 4mm unbraconøgle Skruetrækker[#2] Låseringstænger 6

7 MONTERING

8 MONTERING MONTERING Under montering skal du passe på, at der ikke opstår deformation ved at B-spændingens justeringsskrue kommer i kontakt med tappen på gaffelenden. Kædelængde Samles med tandhjul maks. 27T eller mindre 1 Ret vinkel ift. jorden (90 ) (A) Mindste tandhjul (B) Største klinge (C) Dobbelt kædehjul foran (D) Kæde (E) Førerrulle (F) Spændingspulley (A) 5mm unbraconøgle (B) Tap i gaffelende (C) B-spændingens justeringsskrue Tilspændingsmoment 5mm unbraconøgle 8-10 N m { kgf cm} BEMÆRK Når der spændes, skal unbraconøglen være stukket hele vejen ind i hullet på krankboksakselværktøjet. Brug ikke en unbraconøgle med kuglehoved. (A) Unbraconøgle med kuglehoved Hvis der ikke spændes korrekt, kan følgende ske: Deformation/ødelæggelse af hullet, der umuliggør afog påmontering. Forringet gearskifteydelse. 8

9 MONTERING Samles med tandhjul maks. 28T eller mere Læg 2 led til det "mindste antal led, der kan sammenkobles", mens kæden sidder på såvel største tandhjul som største klinge. Samles med tandhjul maks. 30T eller mindre ved tredobbelt klinge foran Under montering af kæde placeres kæden på den største klinge og det mindste tandhjul. (A) Mindste tandhjul 1 +2 led (A) Største tandhjul (B) Største klinge (C) Dobbelt kædehjul foran (D) Kæde (B) Største klinge (C) Tredobbelt kædehjul foran (D) Kæde TEKNISKE TIPS Vinkelret på underlaget Indstilles så en linje gennem førerrullen og spændingsrullen er 90 eller mere ift. jorden. 1 Ikke OK 2 OK 3 90 (A) Mindste tandhjul 9

10 MONTERING Samles med tandhjul maks. 32T eller mere ved tredobbelt klinge foran Læg 2 led til det "mindste antal led, der kan sammenkobles", mens kæden sidder på såvel største tandhjul som største klinge. BEMÆRK Samlingen til baghjulets forskifterplade er udstyret med en stift eller plade, der forhindrer kæden i at afspore. Når du fører kæden igennem bagskifteren, skal du føre den hen til bagskifterhuset fra stifte-/pladesiden som vist på illustrationen for at undgå, at kæden afsporer. Hvis kæden ikke føres igennem det rigtige sted, kan kæde eller bagskifter tage skade led (A) Største tandhjul (B) Største klinge (C) Tredobbelt kædehjul foran (D) Kæde (A) Stift/plade til forhindring af kædeafsporing 10

11 JUSTERING

12 JUSTERING JUSTERING SIS-justering Fastgørelse af inderkablet Tilslut kablet til bagskifteren. Saml kabelslækket op og fastgør det til bagskifteren som vist på illustrationen. Øvre justering Justér stilleskruen for den største gearkrans således, at førerrullen er under yderringen på det mindste tandhjul set bagfra. 1 Træk BEMÆRK Sørg for, at kablet sidder inde i rillen. (A) Mindste tandhjul (B) Førerrulle (C) Skruetrækker[#2] (D) Øverste justeringsbolt Der kan opstå fnuller, når inderkablet monteres, eller når belægningen beskadiges i brug, men dette vil ikke påvirke dens funktioner. Sørg for at udskifte dækslet med endestop samtidigt med det indvendige kabel. Hætte med endestop følger kun med RD-9000, 6800 og (A) Dæksel med endestop 12

13 JUSTERING Hvor inderkablet skal føres I nogle tilfælde indikerer en pil, hvor inderkablet skal føres igennem. Hvis der findes en pil, skal den bruges som reference. RD-9000/RD-6800-SS/RD-5800-SS/RD-5800-GS/ RD-4700-SS RD-6800-GS/RD-4700-GS På RD-6800-GS/RD-4700-GS sidder rillen på inderkablet anderledes end på RD-9000/RD-6800-SS/RD-5800-SS/RD-5800-GS. (A) Pil (B) Rille (A) Pil (B) Rille Tilspændingsmoment 4mm unbraconøgle 6-7 N m {60-70 kgf cm} Tilspændingsmoment 4mm unbraconøgle 6-7 N m {60-70 kgf cm} 13

14 JUSTERING Justering af den lille gearkrans Justér på stillebolten for den lille gearkrans, indtil førerrullen kommer til at ligge lige under det største tandhjul. SIS-justering 1. Betjen skiftegrebet gentagne gange for at flytte kæden til 2. tandhjul. Drej derpå pedalarmen, mens du trykker på grebet lige akkurat nok til at opsamle sløret i grebet. (A) Største tandhjul (B) Førerrulle (C) Skruetrækker[#2] (D) Nederste justeringsbolt BEMÆRK Hvis hjulegerne sidder for tæt på bagskifterens inderside, drej da den nedre justeringsskrue i retning mod [A] for at udføre justering. 1 Ret ud (A) Greb 2. Juster gearenes position ved at dreje kabeljusteringsskruen. Optimal indstilling Den bedste indstilling er, når skiftegrebet trykkes ind lige akkurat, så grebets mellemrum lukkes til, og kæden rører det 3. tandhjul og støjer. Justering af B-spændingens justeringsskrue Monter kæden på den mindste kædekrans og det største tandhjul, og drej pedalarmen baglæns. Drej B-spændingens justeringsskrue, så den øverste gearrulle kommer så tæt på tandhjulet som muligt, uden at den gnider imod. Sæt derpå kæden på det mindste tandhjul og gentag proceduren ovenfor for at kontrollere, at gearrullen ikke rører tandhjulet. (A) Største tandhjul (B) Mindste tandhjul (C) Skruetrækker[#2] (D) B-spændingens justeringsskrue 14

15 JUSTERING Når du skifter til 3. Spænd kabeljusteringsskruen, indtil kæden returnerer til 2. tandhjul. (Med uret) 3. Sæt grebet tilbage i udgangspositionen (positionen hvor grebet er i stillingen for 2. tandhjul og er sluppet) og drej pedalarmen med uret. Hvis kæden berører 3. tandhjul og afgiver støj, strammes kabeljusteringsskruen forsigtigt med uret for at stramme den indtil lige hvor støjen ophører. 4. Betjen grebet for at skifte gear og kontrollér, at der ikke er støj ved nogen af gearpositionerne. TEKNISKE TIPS For at opnå bedst mulig SIS-funktion skal du smøre alle kraftoverførende dele regelmæssigt. (A) Kabeljusteringsskrue Når ingen lyd høres overhovedet Løsn kabeljusteringsskruen, indtil kæden kommer i berøring med 3. tandhjul og begynder at støje. (Mod uret) (A) Kabeljusteringsskrue 15

16 JUSTERING Råd om brug af junior-tandgruppe Hvis der er problemer med chokskifte pga. indadgående gearskifte ved justering af CS T, skal du udføre justering som beskrevet nedenfor. 1. Stram B-spændingens justeringsbolt i retning mod [A]. (A) B-spændingens justeringsskrue (B) Skruetrækker[#2] 2. Drej kabeljusteringsskruen med uret (indtil gearchokket afhjælpes), og flyt dernæst førerrullen udad. (A) Kabeljusteringsskrue (B) Mindste tandhjul (C) Største tandhjul (D) Førerrulle 16

17 VEDLIGEHOLDELSE

18 VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af skiven 1. Udskift drivskiverne med en 3mm unbraconøgle. Sådan monteres B-akslen og B-akselhætten Afmontering af B-akselhætten RD Hold B-akselhætten og B-akselhættens C-ring nede. (A) 3mm unbraconøgle BEMÆRK På RD-9000 påfør tilstrækkeligt med fedt på indersiden af rullehætten. RD-4700 kædefører har ikke nogen pil. Tilspændingsmoment 3mm unbraconøgle 2,5-5 N m {25-50 kgf cm} (A) B-akselhættens C-ring (B) Krankboksens aksel (C) B-akselhætte (D) B-akselskive (E) B-akslens låsering (F) B-akslens bølgeskive 18

19 VEDLIGEHOLDELSE 2. Udvid spalten i B-akselhættens C-ring ved hjælp af et spidst værktøj og fjern derefter B-akselhættens C-ring, B-akselhætten og B-akslens bølgeskive. Afmontering af B-aksel RD Udvid B-akslens låsering ved hjælp af en låseringtang og fjern den derefter fra B-akslen. Mens B-akslens låsering fjernes, trykkes B-akslen i pilens retning. (A) B-akselhætte (B) B-akslens bølgeskive FORSIGTIG Vær forsigtig under udførelsen, så du ikke skærer fingrene på det spidse værktøj. (A) Låseringstænger (B) B-akslens låsering 2. Fjern B-akselskiven og tag så B-akslen ud af konsolhuset i pilens retning. 19

20 VEDLIGEHOLDELSE RD-6800/RD-5800/RD Afmontér B-akslens stopring ved hjælp af en kærvskruetrækker. Montering af B-akslen BEMÆRK Påfør tilstrækkeligt med fedt på de bevægelige dele (B-aksel, B-akselleje, B-akselskive, stopplade) og B-spændingsfjederen. (A) Flad skruetrækker (B) B-akslens stopring 1. Ved montering af B-spændingsfjederen skal den lange ende af fjederen sættes ind i siden på konsolhuset, og den korte ende af fjederen sættes i hullet på siden med stoppladen. FORSIGTIG Vær forsigtig ved fjernelsen af B-akslens stopring, da stoppladen kan hoppe ud pga. fjederkraften. 2. Fjern stoppladen ved at dreje den i pilens retning ved hjælp af tænger. (A) Konsolsiden (B) Side med stopplade (C) B-spændingsfjeder (D) Stopplade 1 Låseringstænger 3. Afmontér B-akslens tætningsring og B-spændingsfjederen og fjern derefter B-akslen i pilens retning. 2. Montér midlertidigt B-spændingsfjederen, B-huspakningsringen, stoppladen (forsynet med B-spændingsjusteringsbolten) og B-akslen på B-huset. (A) B-spændingsfjeder (B) Stopplade 20

21 VEDLIGEHOLDELSE 3. Sæt en 3mm unbraconøgle i som vist på illustrationen og drej derefter nøglen mod uret. 6. Hægt stoppladen på konsolhusets stoptand. RD-6800/RD-5800/RD-4700 (A) 3mm unbraconøgle 4. Drej unbrakonøglen, indtil tanden på stoppladen krydser tanden på B-huset. (A) Stoptand BEMÆRK Påfør tilstrækkeligt med fedt på B-akselskiven, inden den monteres. RD-9000 Sæt stoppladen på stoptanden på konsolhuset, og sæt B-akselskiven i med et tryk. Sæt derefter B-akslens låsering i ved hjælp af tængerne. Pas på ikke at forveksle den med rillen til B-akselhættens C-ring. (A) 3mm unbraconøgle 5. Sæt unbraconøglen i. Hvis det er vanskeligt at sætte unbraconøglen i, kan den skubbes i ved at bevæge den let. (A) 3mm unbraconøgle 1 Låseringstænger (A) Stoptand (B) Rille til C-ring (C) Rille til låsering BEMÆRK Påfør tilstrækkeligt med fedt på B-akselskiven, inden den monteres. 21

22 VEDLIGEHOLDELSE 7. Montér B-akslens stopring. Montering af B-akselhætten 1. Monter B-akslens bølgeskive på konsolhuset. (A) B-akslens stopring FORSIGTIG Pas på ikke at bøje B-akslens låsering eller at gøre den større end B-akslens udvendige diameter. (Hvis låseringens indvendige diameter udvides til Ø10,15mm eller derover under monteringen, deformeres låseringen.) Sørg for, at der ikke er mellemrum mellem låseringen og B-akslen efter montering. Hvis der er mellemrum, deformeres låseringen. Dette kan forårsage, at B-akslen frigør sig, og du kan falde af. Udskift låseringen med en ny. (A) B-akslens bølgeskive BEMÆRK Vær opmærksom på retningen, når du monterer B-akslens bølgeskive på konsolhuset. 22

23 VEDLIGEHOLDELSE 2. Monter B-akselhætten og B-akselhættens C-ring. Sørg for, at C-ringen er monteret korrekt i rillen på B-akslen. Udskiftning af kablet 1. Fjern kablet. 2. Fjern kabeljusteringsskruen og fjern dernæst dækslet med endestop. (A) Dæksel med endestop (B) Kabeljusteringsskrue 3. Fastgør et nyt dæksel med endetop. TEKNISKE TIPS Et dæksel med endestop leveres med et valgfrit kabel. 4. Skru kabeljusteringsskruen ned til det rette punkt. 5. Fastgør et nyt kabel. 23

24 Bemærk venligst, at specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring. (Danish)

DM-RBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter

DM-RBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter (Danish) DM-RBRD001-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter CLARIS RD-R2000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...

Læs mere

Bagskifter til landevej

Bagskifter til landevej (Danish) DM-RD0003-09 Bagskifter til landevej Forhandlermanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT...3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...4 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ...6 MONTERING...8

Læs mere

DM-RARD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000

DM-RARD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 (Danish) DM-RARD001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

(Danish) DM-UARD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter METREA RD-U5000

(Danish) DM-UARD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter METREA RD-U5000 (Danish) DM-UARD001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter METREA RD-U5000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 LISTE

Læs mere

Kæde (11 gear) Forhandlermanual CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

Kæde (11 gear) Forhandlermanual CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Danish) DM-CN0001-05 Kæde (11 gear) Forhandlermanual CN-9000 CN-6800 CN-HG901-11 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG601-11 CN-HG600-11 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Kassettetandhjul (11-gear)

Kassettetandhjul (11-gear) (Danish) DM-CS0004-04 Kassettetandhjul (11-gear) Forhandlermanual CS-9000 CS-6800 CS-5800 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug for professionelle cykelmekanikere. Personer,

Læs mere

(Danish) DM-RD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000

(Danish) DM-RD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 (Danish) DM-RD0004-08 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG NING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

(Danish) DM-RACS Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11

(Danish) DM-RACS Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 (Danish) DM-RACS001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassette DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

Fornav/Friløbskrans (Standard type)

Fornav/Friløbskrans (Standard type) (Danish) DM-HB0001-05 Forhandlermanual Fornav/Friløbskrans (Standard type) LANDEVEJ HB-3500 FH-3500 HB-2400 FH-2400 HB-RS400 FH-RS400 HB-RS300 FH-RS300 MTB HB-MX71 HB-TX800 FH-TX800 Trekking HB-T670 FH-T670

Læs mere

DM-TRSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000

DM-TRSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 (Danish) DM-TRSL001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Forreste kædehjul. Forhandlermanual SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking

Forreste kædehjul. Forhandlermanual SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking (Danish) DM-RBFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030 Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB

Læs mere

DM-MBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000

DM-MBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 (Danish) DM-MBRD001-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...

Læs mere

Kassettekædehjul. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE

Kassettekædehjul. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE (Danish) DM-CS0003-08 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassettekædehjul CS-M9000 CS-M9001 CS-M8000 CS-HG500-10 CS-HG400-9 CS-HG300-9 CS-HG200-9 CS-HG200-8

Læs mere

On Road-skivebremsenav

On Road-skivebremsenav (Danish) DM-HB0004-01 Forhandlermanual On Road-skivebremsenav HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere.

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781

Forskifter. Forhandlermanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 (Danish) DM-FD0001-03 Forskifter Forhandlermanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786 Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 LANDEVEJ FD-3500 FD-3503 FD-A050 FD-A070 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-RS400 FC-RS510. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-RS400 FC-RS510. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-RCFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul Non-Series FC-RS400 FC-RS510 Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R FD LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike DM-RAFD001-04

Forskifter. Forhandlermanual DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R FD LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike DM-RAFD001-04 (Danish) DM-RAFD001-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R8000 105 FD-5801 Fremgangsmåderne for justering af

Læs mere

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus 11 gear

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus 11 gear (Danish) DM-SL0005-04 Skiftegreb Forhandlermanual RAPIDFIRE Plus 11 gear MTB XTR SL-M9000 DEORE XT SL-M8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ...

Læs mere

DM-RBCS (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette CS-HG400-9 CS-HG50-8

DM-RBCS (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Danish) DM-RBCS001-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassette CS-HG400-9 CS-HG50-8 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4

Læs mere

DM-MBCS (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassettekædehjul SLX CS-M CS-HG500-10

DM-MBCS (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassettekædehjul SLX CS-M CS-HG500-10 (Danish) DM-MBCS001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassettekædehjul SLX CS-M7000-11 CS-HG500-10 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Brugervejledning fra forhandleren SL-BSR1

Brugervejledning fra forhandleren SL-BSR1 (Danish) DM-SL0003-00 Brugervejledning fra forhandleren SL-BSR1 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere. Brugere, der ikke er uddannet til

Læs mere

DM-MBSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000

DM-MBSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 (Danish) DM-MBSL001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Skiftegreb SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE

Forskifter. Forhandlermanual SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE (Danish) DM-RBFD001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Forreste kædehjul METREA FC-U5000. Krankboks SM-BBR60 SM-BB72-41B

Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Forreste kædehjul METREA FC-U5000. Krankboks SM-BBR60 SM-BB72-41B (Danish) DM-UAFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul METREA FC-U5000 Krankboks SM-BBR60 SM-BB72-41B INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual ALIVIO FD-M4000 FD-M4020. Non-Series FD-MT400. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE

Forskifter. Forhandlermanual ALIVIO FD-M4000 FD-M4020. Non-Series FD-MT400. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE (Danish) DM-MDFD001-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Non-Series FD-MT400 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. LANDEVEJ MTB Trekking

Forskifter. Forhandlermanual SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. LANDEVEJ MTB Trekking (Danish) DM-MBFD001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LANDEVEJ Forreste kædehjul

LANDEVEJ Forreste kædehjul (Danish) DM-FC0003-06 LANDEVEJ Forreste kædehjul Forhandlermanual FC-9000 FC-6800 FC-5800 FC-4700 FC-4703 SM-BB9000 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B BB-RS500 BB-RS500-PB INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-MT500-2 FC-MT500-B2 FC-MT500-3 FC-MT600-2 FC-MT600-B2 FC-MT700-2 FC-MT700-B2

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-MT500-2 FC-MT500-B2 FC-MT500-3 FC-MT600-2 FC-MT600-B2 FC-MT700-2 FC-MT700-B2 (Danish) DM-MBFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul DEORE XT FC-M8000-1 FC-M8000-B1 FC-M8000-2 FC-M8000-B2 FC-M8000-3 SLX FC-M7000-11-1

Læs mere

Forreste kædehjul/klinge

Forreste kædehjul/klinge (Danish) DM-TRFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul/klinge DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010 Krankboks BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 SLX FD-M672 FD-M677

Forskifter. Forhandlermanual XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 SLX FD-M672 FD-M677 (Danish) DM-FD0003-06 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617

Læs mere

MTB-bagskifter. Brugervejledning fra forhandleren MTB SHADOW RD+ MTB SHADOW RD. RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ny RD-M615

MTB-bagskifter. Brugervejledning fra forhandleren MTB SHADOW RD+ MTB SHADOW RD. RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ny RD-M615 (Danish) DM-RD0001-05 Brugervejledning fra forhandleren MTB-bagskifter MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ny RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 Ny RD-M610 RD-M4000 RD-M3000

Læs mere

Navsæt (skivebremse)

Navsæt (skivebremse) (Danish) DM-MBHB001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE SLX HB-M7000 HB-M7010 HB-M7010-B FH-M7000 FH-M7010 FH-M7010-B Navsæt (skivebremse) E-THRU Axle

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Klinge. Forhandlermanual DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000. Krankboks BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B. LANDEVEJ MTB Trekking

Klinge. Forhandlermanual DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000. Krankboks BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B. LANDEVEJ MTB Trekking (Danish) DM-RAFC001-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Klinge DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000 Krankboks BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B

Læs mere

Brugervejledning fra forhandleren Kædeenhed

Brugervejledning fra forhandleren Kædeenhed (Danish) DM-CD0001-00 Brugervejledning fra forhandleren Kædeenhed SM-CD50 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere. Brugere, der ikke er uddannet

Læs mere

DM-ST (Danish) Forhandlermanual. Dual control-greb ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800 ST-4700 ST-4703

DM-ST (Danish) Forhandlermanual. Dual control-greb ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800 ST-4700 ST-4703 (Danish) DM-ST0002-05 Forhandlermanual Dual control-greb ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800 ST-4700 ST-4703 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 6 Liste over

Læs mere

Flad pedal. Forhandlermanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Non-Series PD-GR500. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

Flad pedal. Forhandlermanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Non-Series PD-GR500. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-PD0001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Flad pedal DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828 Non-Series PD-GR500 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT...

Læs mere

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus (Danish) DM-SL0001-09 Skiftegreb Forhandlermanual RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M820-I SL-M820-B-I SM-SL82-B DEORE XT SL-M780 SL-M780-I

Læs mere

Klinge. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M ALTUS FC-M2000

Klinge. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M ALTUS FC-M2000 (Danish) DM-MDFC001-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Klinge ALIVIO FC-M4000 FC-M4050 FC-M4050-B2 FC-M4060 ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M3000-8 ALTUS

Læs mere

Cantileverbremser. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike

Cantileverbremser. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike (Danish) DM-RCBR001-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Cantileverbremser BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700 ST-4600

Læs mere

Skiftegreb. Forhandlermanual SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030. Non-Series ST-RS200 ST-RS203

Skiftegreb. Forhandlermanual SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030. Non-Series ST-RS200 ST-RS203 (Danish) DM-RBSL001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Skiftegreb SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030

Læs mere

Mekanisk skivebremse

Mekanisk skivebremse (Danish) DM-BR0007-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Mekanisk skivebremse BR-TX805 BR-M375 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Mekaniske skivebremser

Mekaniske skivebremser (Danish) DM-RBMBR01-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Mekaniske skivebremser Non-Series BR-RS305 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Skiftegreb. Forhandlermanual LANDEVEJ MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603 SORA ST-3500 ST-3503

Skiftegreb. Forhandlermanual LANDEVEJ MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603 SORA ST-3500 ST-3503 (Danish) DM-ST0001-05 Skiftegreb Forhandlermanual MTB RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370 EZ-FIRE Plus ST-EF65 ST-EF51 ST-EF51-A ST-TX800 ST-EF41 ST-EF40 LANDEVEJ Tiagra ST-4600

Læs mere

(Danish) DM-TRPD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Pedal DEORE XT PD-T8000

(Danish) DM-TRPD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Pedal DEORE XT PD-T8000 (Danish) DM-TRPD001-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Pedal DEORE XT PD-T8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...

Læs mere

LANDEVEJ MTB Trekking. Klinge. LANDEVEJ MTB Trekking Krankboks ACERA FC-M3000 FC-M DEORE FC-T611

LANDEVEJ MTB Trekking. Klinge. LANDEVEJ MTB Trekking Krankboks ACERA FC-M3000 FC-M DEORE FC-T611 (Danish) DM-FC0002-12 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Klinge LANDEVEJ MTB Trekking Krankboks SORA FC-3503 FC-3550 Claris FC-2403 FC-2450 Non-Series

Læs mere

SPD-SL-pedal. Forhandlermanual DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike E-BIKE URBAN SPORT SM-PD63

SPD-SL-pedal. Forhandlermanual DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike E-BIKE URBAN SPORT SM-PD63 (Danish) DM-RAPD001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE SPD-SL-pedal DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000 SM-PD63 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Forhandlermanual. Generelle anvisninger

Forhandlermanual. Generelle anvisninger (Danish) DM-GN0001-20 Forhandlermanual Generelle anvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 9 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 10 BAGSKIFTER 11 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSY... 12 BAGSKIFTER TIL MTB/TREKKING... 14

Læs mere

DM-RCWH (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Hjulsæt. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12

DM-RCWH (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Hjulsæt. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12 (Danish) DM-RCWH001-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hjulsæt WH-RX31 SM-AX720-100x12 SM-AX720-142x12 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Dobbeltakset fælgbremse

Dobbeltakset fælgbremse (Danish) DM-RBBR001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Dobbeltakset fælgbremse SORA BL-R3000 BR-R3000 CLARIS BL-R2000 BR-R2000 Bremsekabel BC-1051 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DM-EX (Danish) Forhandlermanual. Di2 Adapter B EW-EX010 EW-JC200

DM-EX (Danish) Forhandlermanual. Di2 Adapter B EW-EX010 EW-JC200 (Danish) DM-EX0001-02 Di2 Adapter B Forhandlermanual EW-EX010 EW-JC200 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...4 KOMPATIBILITET...6 Kompatibilitetstabel... 6...8 Elektrisk

Læs mere

Fornav/ friløbskrans (skivebremse)

Fornav/ friløbskrans (skivebremse) (Danish) DM-HB0002-13 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Fornav/ friløbskrans (skivebremse) Downhill/Freeride Trekking HB-M820 HB-M640 FH-M820 FH-M825

Læs mere

DM-RBWU (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Trådløs enhed EW-WU101

DM-RBWU (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Trådløs enhed EW-WU101 (Danish) DM-RBWU001-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Trådløs enhed EW-WU101 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER... 4

Læs mere

Hjulsæt til crosscykel

Hjulsæt til crosscykel (Danish) DM-WH0003-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hjulsæt til crosscykel WH-RX830 WH-RX31 WH-RX05 WH-RX010 SM-FÆLGBÅND INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT...

Læs mere

DM-EX (Danish) Forhandlermanual. DI2 Adapter B EW-EX010 EW-JC200

DM-EX (Danish) Forhandlermanual. DI2 Adapter B EW-EX010 EW-JC200 (Danish) DM-EX0001-03 DI2 Adapter B Forhandlermanual EW-EX010 EW-JC200 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 KOMPATIBILITET... 6 Kompatibilitetstabel...6 MONTERING... 8 Elektrisk

Læs mere

SI-6RX0A-005-04 SERVICEVEJLEDNING ST-7970. Dobbelt kontrolgreb

SI-6RX0A-005-04 SERVICEVEJLEDNING ST-7970. Dobbelt kontrolgreb SI-6RX0A-005-04 SERVICEVEJLEDNING ST-7970 Dobbelt kontrolgreb INDEKS Danish 3 14 Fremgangsmåde for gearskift D4 Montering D5 Justering D6 Andre grebbetjeningsfunktioner D10 Vedligeholdelse D11 Generelle

Læs mere

DM-HRB (Danish) Forhandlermanual. Navrullebremse BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A

DM-HRB (Danish) Forhandlermanual. Navrullebremse BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A (Danish) DM-HRB001-02 Forhandlermanual Navrullebremse BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 4 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Nexus. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike SG-3R40 SG-3R45 SG-3R75 SG-3R75-A SG-3R75-B SG-3D55 SG-3C41

Nexus. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike SG-3R40 SG-3R45 SG-3R75 SG-3R75-A SG-3R75-B SG-3D55 SG-3C41 (Danish) DM-SG0005-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Nexus SG-3R40 SG-3R45 SG-3R75 SG-3R75-A SG-3R75-B SG-3D55 SG-3C41 SL-3S35-E SL-3S41-E SL-3S42-E

Læs mere

DM-SG (Danish) Forhandlermanual. Nexus. Inter-8 Inter-7 Inter-5

DM-SG (Danish) Forhandlermanual. Nexus. Inter-8 Inter-7 Inter-5 (Danish) DM-SG0003-06 Forhandlermanual Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5 INDHOLDSFORTEGNELSE MODELLER OMFATTET AF DENNE FORHANDLERMANUAL... 4 VIGTIG MEDDELELSE... 5 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 6 LISTE OVER

Læs mere

Pedal. Forhandlermanual PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995

Pedal. Forhandlermanual PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 (Danish) DM-PD0002-07 Forhandlermanual Pedal PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 PD-T700 PD-T420 PD-T400 PD-MT50 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NEXUS. Forhandlermanual. Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C SL-C6000. Inter-7 SG-C3001 SB-C SL-C3000. LANDEVEJ MTB Trekking

NEXUS. Forhandlermanual. Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C SL-C6000. Inter-7 SG-C3001 SB-C SL-C3000. LANDEVEJ MTB Trekking (Danish) DM-CASG001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE NEXUS Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C6000-8 SL-C6000 Inter-7 SG-C3001 SB-C3000-7 SL-C3000 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjulsæt til MTB Non-Series

Hjulsæt til MTB Non-Series (Danish) DM-WH0005-04 Forhandlermanual Hjulsæt til MTB Non-Series WH-MT68 WH-MT66 WH-MT35 WH-MT15 WH-MT500 WH-MT600 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 7 Dækstørrelse...7

Læs mere

DM-GN (Danish) Forhandlermanual. Generel drift

DM-GN (Danish) Forhandlermanual. Generel drift (Danish) DM-GN0001-09 Generel drift Forhandlermanual INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 5 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...6 1 BAGSKIFTER... 7 BAGSKIFTER TIL MTB / TREKKING...8 BAGSKIFTER TIL RACER...15

Læs mere

Hjulsæt. Brugervejledning fra forhandleren VEJ MTB SM-RIMTAPE WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R WH-R501

Hjulsæt. Brugervejledning fra forhandleren VEJ MTB SM-RIMTAPE WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R WH-R501 (Danish) DM-WH0004-01 Brugervejledning fra forhandleren Hjulsæt VEJ WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R501-30 WH-R501 MTB WH-M785-F WH-M785-R WH-M788-R WH-M785-F15 WH-M788-F15 SM-RIMTAPE

Læs mere

DM-FD0002-05. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700

DM-FD0002-05. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 (Danish) DM-FD0002-05 Forskifter Forhandlermanual FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Hjulsæt. Forhandlermanual DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

Hjulsæt. Forhandlermanual DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-RAWH001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hjulsæt DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr Form No. 66-8 Rev B Forbindelsessæt til hastighedsstyring 009 GrandStand -plæneklipper Modelnr. 9-8770 Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Læs mere

Dual Pivot kaliberbremse

Dual Pivot kaliberbremse (Danish) DM-BR0003-06 Forhandlermanual Dual Pivot kaliberbremse BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

DM-SG (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Inter-11 Inter-8

DM-SG (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Inter-11 Inter-8 (Danish) DM-SG0004-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Inter-11 Inter-8 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 LISTE OVER NØDVENDIGT

Læs mere

Dual Pivot kaliberbremse

Dual Pivot kaliberbremse (Danish) DM-BR0003-08 Forhandlermanual Dual Pivot kaliberbremse BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-RS500 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Dobbeltakset fælgbremse

Dobbeltakset fælgbremse (Danish) DM-RACBR01-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Dobbeltakset fælgbremse DURA-ACE ST-R9100 BR-R9100 BR-R9110 ULTEGRA ST-R8000 BR-R8000 BR-R8010

Læs mere

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1 E user manual D betriebsanleitung F notice d utilisation Nl handleiding Dk brugsanvisning Sv bruksanvisning DualDrive December 2002 1 Denne instruktion indeholder vigtige informationer om dit SRAM i-motion

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

// Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler

// Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler Samlevejledning 1 // Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler // Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler 2 1 x skruetrækker 2 x 10mm skruenøgle 1 x 15mm

Læs mere

DM-WH (Danish) Forhandlermanual. ROAD-hjulsæt DURA-ACE WH-9000 ULTEGRA WH Non-Series WH-RS81 WH-RS61 WH-RS31 WH-RS21 WH-RS11

DM-WH (Danish) Forhandlermanual. ROAD-hjulsæt DURA-ACE WH-9000 ULTEGRA WH Non-Series WH-RS81 WH-RS61 WH-RS31 WH-RS21 WH-RS11 (Danish) DM-WH0002-02 Forhandlermanual ROAD-hjulsæt DURA-ACE WH-9000 ULTEGRA WH-6800 Non-Series WH-RS81 WH-RS61 WH-RS31 WH-RS21 WH-RS11 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...

Læs mere

SIRA FJEDERBALANCER BETJENINGSVEJLEDNING. SPECIFIKATIONER Model: Kapacitet: Kabellængde: Netto vægt: Minimum Maximum kg. kg. meter kg.

SIRA FJEDERBALANCER BETJENINGSVEJLEDNING. SPECIFIKATIONER Model: Kapacitet: Kabellængde: Netto vægt: Minimum Maximum kg. kg. meter kg. SIRA FJEDERBALANCER BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Model: Kapacitet: Kabellængde: Netto vægt: Minimum Maximum kg. kg. meter kg. FLEX-15 9,0 15,0 1,3 3,8 FLEX-22 15,0 22,0 1,5 7,2 FLEX-30 22,0 30,0

Læs mere

LANDEVEJ MTB Trekking. MTB-hjulsæt

LANDEVEJ MTB Trekking. MTB-hjulsæt (Danish) DM-WH0007-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE MTB-hjulsæt MTB XTR WH-M9000-TU-R-29 WH-M9000-TU-F15-29 WH-M9000-TU-R12-29 WH-M9000-TL-R-29 WH-M9000-TL-F15-29

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

DK Magasin Skrueautomat Brugsanvisning

DK Magasin Skrueautomat Brugsanvisning DK Magasin Skrueautomat Brugsanvisning 6842 6843 6844 1 3 2 A B 1 2 6 7 5 4 3 4 8 9 11 14 10 5 6 12 13 5mm 12 6 15 A 17 16 B 18 7 8 2 19 9 10 20 11 12 21 13 14 22 12 15mm 23 15 16 3 24 25 17 4 DANSK 1

Læs mere

SENIORCYKEL SAMLEVEJLEDNING

SENIORCYKEL SAMLEVEJLEDNING SENIORCYKEL SAMLEMANUAL SAMLEVEJLEDNING Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Cyklen leveres delvist samlet, og det er vigtigt, at læse manualen igennem, inden monteringen påbegyndes,

Læs mere

Carbon Ultralight KEEP DISCOVERING THE WORLD AROUND YOU

Carbon Ultralight KEEP DISCOVERING THE WORLD AROUND YOU Carbon Ultralight KEEP DISCOVERING THE WORLD AROUND YOU Tillykke med din nye Carbon Ultralight rollator. Det er verdens letteste rollator. For at udnytte alle de muligheder Carbon Ultralight giver, er

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Hydraulisk skivebremse

Hydraulisk skivebremse (Danish) DM-MDBR001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivebremse BR-M315 BR-M365 BL-M315 BL-M365 ST-EF505 Monteringsadapter SM-MA-F180P/P2

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053255 Centrifugalspreder, 23 liter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Håndspreder - Varenr. 9053255 Beskrivelse: Centrifugalspreder

Læs mere

Hydraulisk skivebremse

Hydraulisk skivebremse (Danish) DM-BR0008-08 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivebremse ST-RS505 ST-RS685 BR-RS505 BR-RS785 BR-RS805 Denne manual omfatter ikke

Læs mere

6870-serien. Forhandlermanual ULTEGRA SW-R610 SW-9071 SW-R671. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

6870-serien. Forhandlermanual ULTEGRA SW-R610 SW-9071 SW-R671. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-UL0001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE 6870-serien ULTEGRA SW-R610 SW-9071 SW-R671 ST-6870 ST-6871 FD-6870 RD-6870 SM-EW90-A SM-EW90-B

Læs mere

Hydraulisk skivebremse

Hydraulisk skivebremse (Danish) DM-RADBR01-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivebremse DURA-ACE ST-R9120 BR-R9170 SM-RT900 ULTEGRA ST-R8020 BR-R8070 SM-RT800

Læs mere

Instruktioner. Gryphon Diamant Båndsav model C 40

Instruktioner. Gryphon Diamant Båndsav model C 40 Diamond Band Saw Model C Made in USA Instruktioner Gryphon Diamant Båndsav model C 40 Sikkerhedsforanstaltninger Bær altid øjenbeskyttelse Kør ikke med en tør klinge Hold fingrene fri af bevægelige dele

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl.

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl. Da der fra tid til anden har været spørgsmål om dette emne har jeg lavet denne lille guide der dækker samling af koblingssneglen, samt justering afkoblingen. Indledning: Herunder en tegning af de komponenter

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere