FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009"

Transkript

1 STUDENTEREKSAMEN MAJ SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU MATEMATIK C-NIVEAU MATEMATIK FRANSK Mandag C-NIVEAU den 31. august 2009 FORTSÆTTERSPROG Mandag Kl. den august TILVALGSFAG Kl HF092-MAC 2HF092-MAC Torsdag den 19. maj 2005 Kl

2 Opgavesættet består af 8 opgaver med i alt 14 spørgsmål. De 14 spørgsmål indgår med lige vægt ved bedømmelsen. Til opgavesættet hører et bilag. Bedømmelsen af det skriftlige eksamenssæt I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart, herunder om der i opgavebesvarelsen er: en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af, hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk skik en dokumentation ved et passende antal mellemregninger en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde, herunder den eventuelle brug af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder en brug af figurer og illustrationer en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke kan henføres til standardviden en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og med brug af almindelig matematisk notation.

3 hf matematik C august 2009 side 1 af 3 hf matematik C august 2009 side 1 af 3 Opgave 1 Opgave 1 Figuren viser to ensvinklede trekanter ABC og A 1 B 1 C 1. Nogle af målene fremgår af figuren. Figuren viser to ensvinklede trekanter ABC og A 1 B 1 C 1. Nogle af målene fremgår af figuren. a) Bestem længden af hver af siderne A 1 B 1 og AC. a) Bestem længden af hver af siderne A 1 B 1 og AC. Opgave 2 Nedenstående tabel viser antallet af diabetikere i Danmark i 2001 og Opgave 2 Nedenstående tabel viser antallet af diabetikere i Danmark i 2001 og År År Antal Antal Antallet af diabetikere i Danmark i perioden kan med god tilnærmelse beskrives Antallet af ved diabetikere en model i af Danmark formen i yperioden ax b , hvor y er kan antal med diabetikere, god tilnærmelse og x er antal år efter beskrives ved en model af formen y ax b, hvor y er antal diabetikere, og x er antal år efter a) Bestem tallene a og b. a) Bestem tallene a og b. b) I hvilket år vil antallet af diabetikere passere , hvis denne udvikling b) I fortsætter? hvilket år vil antallet af diabetikere passere , hvis denne udvikling fortsætter? Kilde: Det Nationale Diabetesregister Sundhedsstyrelsen. Kilde: Det Nationale Diabetesregister Sundhedsstyrelsen. Opgave 3 Opgave 3 En person indsætter et beløb på en bankkonto. Kontoen forrentes med en fast årlig rente En på 2,04 person %. indsætter Efter 5 år et til beløb denne på rente bankkonto. står der 16 Kontoen 593,71 kr. forrentes på kontoen. med en fast årlig rente på 2,04 %. Efter 5 år til denne rente står der ,71 kr. på kontoen. a) Bestem det beløb, der blev indsat på kontoen. a) Bestem det beløb, der blev indsat på kontoen. Personen lukker nu kontoen og indsætter de ,71 kr. i en anden bank til en højere Personen rente. Efter lukker 4 år på nu den kontoen nye konto og indsætter står der de ,00 593,71 kr. kr. på i kontoen. anden bank til en højere rente. Efter 4 år på den nye konto står der ,00 kr. på kontoen. b) Bestem den årlige procentvise rente i den nye bank. b) Bestem den årlige procentvise rente i den nye bank.

4 hf matematik C august 2009 side 2 af 3 Opgave 4 Tabellen viser aldersfordelingen for de kvinder, der i 2005 blev indlagt for spontan abort på et sygehus i Danmark. Alder (år) Frekvens (%) 2,5 9,1 24,2 32,5 22,2 8,6 0,9 Kilde: a) Tegn et histogram for aldersfordelingen. Nedenstående figur viser en sumkurve for aldersfordelingen. Bilag vedlagt b) Bestem medianen, og gør rede for, hvad dette tal fortæller om aldersfordelingen. Hvor mange procent af de kvinder, der blev indlagt for spontan abort, var over 37 år? Opgave 5 Udviklingen i antallet af indbyggere i Afrikas største by Lagos kan med god tilnærmelse beskrives ved modellen x y 10,5 1,044, hvor y er antallet af indbyggere (målt i millioner), og x er antal år efter a) Bestem antallet af indbyggere i Lagos i 2009 ifølge modellen. Bestem fordoblingstiden for antallet af indbyggere i Lagos. b) Hvad fortæller tallene 10,5 og 1,044 om antallet af indbyggere i Lagos? Kilde: POLITIKEN, 31. december 2006.

5 hf matematik C august 2009 side 3 af 3 hf matematik C august 2009 side 3 af 3 Opgave 6 Opgave 6 Figuren viser en retvinklet trekant ABC. Punktet D ligger på siden BC, således at AD halverer Figuren viser vinkel en A. retvinklet Nogle af trekant målene ABC. fremgår Punktet af figuren. D ligger på siden BC, således at AD halverer vinkel A. Nogle af målene fremgår af figuren. a) Bestem vinklen v. a) Bestem vinklen v. b) Bestem arealet af trekant ABC. b) Bestem arealet af trekant ABC. Opgave 7 Opgave 7 Grafen for en funktion af typen Grafen for en funktion a af typen y b x a y b x går gennem punkterne P (10,19) og Q (25,11). går gennem punkterne P (10,19) og Q (25,11). a) Bestem tallene a og b. a) Bestem tallene a og b. Opgave 8 Opgave 8 Et teleselskab sælger mobiltelefoner med abonnement. Abonnementet koster 30 kr. pr. måned, Et teleselskab og derudover sælger mobiltelefoner skal man betale med 0,85 abonnement. kr. pr. minut Abonnementet for samtaler. koster 30 kr. pr. måned, og derudover skal man betale 0,85 kr. pr. minut for samtaler. a) Opstil en formel, der beskriver sammenhængen mellem den samlede månedlige a) udgift Opstil og en formel, det antal der minutter, beskriver man sammenhængen taler i telefonen mellem pr. måned. den samlede månedlige udgift og det antal minutter, man taler i telefonen pr. måned. Et andet teleselskab sælger mobiltelefoner uden abonnement. Her skal man betale 0,99 kr. pr. Et andet minut teleselskab for samtaler. sælger mobiltelefoner uden abonnement. Her skal man betale 0,99 kr. pr. minut for samtaler. b) Hvor mange minutter skal man mindst tale i telefonen på en måned, hvis det første b) Hvor teleselskab mange skal minutter være det skal billigste? man mindst tale i telefonen på en måned, hvis det første teleselskab skal være det billigste?

6

7

8

9 BILAG hf matematik C august 2009 Bilaget kan indgå i opgavebesvarelsen Kursus Hold Kursist nr. Navn Ark nr. Antal ark i alt Tilsynsførende 4.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER I oldtiden regnede man med 7 underværker, hvilket var seværdigheder, som man fremhævede på grund af deres størrelse, skønhed og udseende. Kun et enkelt af disse

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk)

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) I det følgende gives et forslag til, hvordan en elev i 9. klasse med programmet VisiRegn til rådighed

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Et lynkursus i dobbelt bogholderi

Et lynkursus i dobbelt bogholderi Den lille bogholder Et lynkursus i dobbelt bogholderi Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem, der kaldes dobbelt bogholderi. Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes dobbelt

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere