16. Peter Lassen Schmidt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. Peter Lassen Schmidt."

Transkript

1 16. Peter Lassen Schmidt. 7. generation (4.2) Peter Lassen Schmidt: Født den1 aug., søn af Forpagter Christen Lassen Schmidt og Hustru Marie Margarethe, født Hansen i Hydewatt Døbt den 8 Aug. i Hellevad Kirke. Faddere: Peter L. Hansen, Hydewatt, Milert Jørgensen, Kløveres (Kro i Hellevad, hvor MJ var krovært og han døde den 31 Jan. 1895) og Maria Nissen, Hydewatt I denne periode, hvor Hans og Abeline Jessine Petersen ejede gården i Hydevad, havde Peter Lassen Schmidt delvis ophold på gården. De sidste år af opholdet var han sandsynligvis ansat som tjenestekarl og herfra sendte han et postkort fra Hellevad til sine forældre i Toftlund, hvor billedet er gårdens stuehus og med følgende tekst: Stuehuset til gården i Hydevad o. 1905, som postkort Kære forældre! Her kan I jo se den ganske..., den er blevet aftegnet (?). Det går alt godt. Når vejret bliver godt, kommer jeg på søndag. Med venlig hilsen Eders Peter. Foroven på kortet står skrevet: Jeg har ventet efter at høre fra Eder. Kære.. og vise mig hendes bluse Ifølge Helga Caroline Hansen (4.2.6): - Peter Lassen Schmidt voksede delvis op hos sin moster og onkel, Abeline Jessine og Hans Petersen, Hydevad/Hellevad. Hans Petersen var førstelærer og degn i Hellevad og overtog gården i Hydevad i 1901 efter Christen Lassen Schmidt. Grunden til, at Peter Lassen Schmidt voksede op hos sin moster og onkel, har sandsynligvis været, at hans forældre sad økonomisk hårdt i det, efter at de havde været tvunget til at afstå gården i Hydevad. Endvidere havde Abeline Jessine og Hans Petersen ingen børn. Abeline Jessine og Hans Petersen solgte i 1911 gården til Jens Boisen Reggelsen fra Toghale ved Møgeltønder, der var søn af Jens Boysen Reggelsen, født i Toghale og Anna Kiestine Hansen, født i Hydevad og dermed fætter til Abeline Jessine Hansen og Marie Margarethe Hansen (4H). Side 1 af 29

2 Peter Lassen Schmidt vedblev med at have et nært forhold til Abeline og Hans Petersen og arvede en møntsamling og en merskumspibe med sølvbeslag efter Hans Petersen, hvilket senere hen er arvet af FHT ( ). - Der er ingen tvivl om, at gaarden i Hydevad havde en stor plads i Peter Lassen Schmidts hjerte. Når han ofte senere i livet omtalte gården, fortalte han med begejstring om sin tid på gården og ofte, når lejlighed bød sig, lagde han turen forbi gården. Undertegnede besøgte gården sammen med Peter Lassen Schmidt i 1967, og jeg er ikke i tvivl om, at hans tanker ofte kredsede om gården og de bristede drømme om en overtagelse af gården, som ældste søn efter Christen Lassen Schmidt og Marie Margaretha f/hansen Jan., da tjente PLS i Gøtterup ved Toftlund. - Militærtjeneste: Uddrag af Peter Lassen Schmidt s soldaterbog - Ifølge den tyske lægdsrulle: - Ved sessionen: Nr.: 797, Brystmål: 86/94 cm, Højde: 178 cm, Vægt: 69,5 Kg, Syn: 5/5 - Indstillet til 4. Garderregiment Infanteri Påbegyndte den 14 Okt. militærtjeneste i Berlin hos 4. Garderregiment zu fuss, der havde kaserne på Rathenowerstr. 9-18/ Seidlitzstr.: 12/13 und 15/16 (I dag: Fritz Schloss Park). I følge Overførsels-Generalieblad for Grenader Peter Lassen Schmidt II, 4. Garde-regiment til fods, 1. Kompagni, Årsklasse 1913: Signalement af Bogindehaver: 1. For- og Efternavn: Peter Lassen Schmidt II, Født den 1 Aug i Hydevad, Forvaltningsregion: Aabenraa, Stat: Preussen. 2. Stilling: Kusk 3. Religion: Evangelisk 4. Gift: -, Børn: - 5. Tjenesttiltrædelse: 14 Okt som Reserve-Rekrut Side 2 af 29

3 6. Troppeafdeling: 4. Garde-Regiment til Fods, 1. Kompagni, Forflyttelser: -, Forfremmelser: - 7. Afskedigelse: 16 Maj 1914 til Reservemyndighedernes Disposition 8. Fra hvilken Troppe-afdeling: 4 Garde-Reg. til Fods, 1. Kompagni, Troppelægdsrulle: Nr. 60 for 1913, Kropshøjde: 1,79 9. Orden og Hædersmærke: Felttog og kvæstelser 11. Særlig militæruddannelse: Er ikke færdiguddannet, Skydeklasse: II, Skyttetegn: -, Anmærkninger: Støvlemål: Længde: 301/2 Cm, Vidde: 2. Ifølge anordning fra Gardekorpsets Gen. Kommando af 14 Maj 1914 Sektion: IIc, Nr.: afskediget som nu tjenestubrugelig til Reservemyndighedernes Disposition, under Bevilgning af en Militærrente på 22 Mark og 50 Pfennig månedligt fra 1 Juni 1914 indtil videre, dog højst til slutning af Sept Duelighedsattest: Opførsel: Meget god Straffe: Ingen 1. Afgangsjournal: Fra 4. Garder regiment til fods, I Bataljon i Berlin, Journal-Nr. 940/ Indgangsjournal: Til Toftlund, Haderslev Amt, Distriktskommando Flensburg, Infg. Journal: indgået 27 Maj Dato-overførsel: H Kontrolmyndighedsjournal: J.L.a Meldinger og Anmærkninger: Toftlund 8. Lægdsrulle Udskrift for ikke færdig-uddannet Grenader, der skal afskediges som tjenestuduelig med Forsørgelse til Reservemyndighedernes Disposition og overføres til Distriktskommando Flensborg: 1. Løbenr Navn: Schmidt II, Peter Lassen. Tjenestegrad: Grenader 3. Fødsel: i Hydevad, Aabenraa Amt, Slesvig-Holsten 4. Forældres Bopæl: Far: Cresten, Hestehandler. Mor: Maria født Hansen, Toftlund Soldatens Bopæl før Tjenesttiltrædelse: Toftlund, Haderslev Amt 5. Religion: Evangelisk Gift, Børn: - 6. Stilling: Kusk Straffe før Tjenesttiltrædelse: - 7. Personbeskrivelse: Højde: 1,79 m, Brystomfang: 86/93 cm, Vægt: 70 kg, Figur: slank, Hage, Næse, Mund: almindelig, Hår: blond, Skæg: Antydning af Overskæg, Særlige Kendetegn: - 8. Udskrevet: Haderslev E347/13. Frivillig indtrådt: Reserve-Rekrut 9. Tiltrådt Tjenesten: , Taget i Ed: Tjenestforhold: II skydeklasse 11. Orden og Hæderstegn: -, Felttog: Kvæstelser, Tjenestskader, Sygdom: Lazaret, Røde Hunde Kasernesygestue, bronkialkatar med feber Lazaret, to-fligede Hjerteklap - manglende lukkeevne 13. Opførsel: god, Straffe: ingen 14. Afskediget: Ifølge Beslutning fra Gardekorpsets Gen. Kommando af 14 Maj 1914 Sekt. IIc, Nr som nu tjenestubrugelig til Reservemyndighedernes Disposition til Toftlund, Haderslev Amt, Distriktskommando Flensburg 15. Anmærkninger: Støvler: Længde 301/2 cm, Vidde: 2 -.Krigsartikel fra forelæst af Løjtn. Von Peines d. 20 Okt Pudsemiddel-penge: udbetalt Underskrifter: Set Berlin, d. 27. April Hû.., Oberst og Regimentschef Side 3 af 29

4 Berlin, d. 25 April 1914, von Burg.., Kaptajnløjtnant og Kompagnichef Ifølge bogen Das 4. Garde-Regiment zu Fuß af Oberst Wilhelm Reinhard, der var ø- verstkommanderende for regimentet i perioden : Mar. Regimentet deltog i deres første slag mod Danmark ved Snoghøj, hvor et dansk kompagni blev tilfangetaget og 2 Dannebrogsflag blev erobret. Derefter foretog de en belejring af Fredericia og senere hen Dybbøl Dec. Tilbage i Spandau/Berlin og 5 dage efter deltog de i en sejrsparade i Berlin Juni Blev indsat i krigen mod Østrig Aug. Overskred grænsen til Frankrig Mar. Sejrsparade i Paris Aug. Indmarch i Belgien Aug. Indmarch i Frankrig Apr. Blev overført til Østfronten Polen og Ukraine Sept. Overførtes igen til Vestfronten Frankrig, hvor de blandt andet deltog i kampene ved Somme og Visne-Champagne Juli Overførtes til Østfronten Øst-Galicien, Tarnopol Juli Forflyttedes til Kurland Riga Okt. Overførtes igen til Vestfronten, hvor de blandt andet deltog i kampene ved Reims, omkring Arras/La Fere (som var et af de største slag under I Verdenskrig), Marne, Argonnen, le Chesne-Kanalen, som var det sidste større slag de deltog i og ved krigens afslutning blev de indsat i Antwerpen-Mass Stillingen (tilbagetog) Nov. Tilbagetrækning til Tyskland. Regimentet bestod af 3 Bataljoner, der i alt omfattede 18 Kompagnier (ca. 125 Mand i hvert Kompagni). Under I Verdenskrig omkom der ca mand, mand blev såret og regimentet havde ca kampdage Ved hjemsendelsen blev Peter Lassen Schmidt erklæret for 50% invalid; men i 1915, hvor I Verdenskrig var i fuld gang, blev invaliditetsgraden nedgraderet fra 50% til 20%, hvilket fik den konsekvens at: 1915 Den 5 dec. blev Peter Lassen Schmidt genindkaldt til: Train Ers. Bat. I. m/ Garnison i Kônigsberg. Peter Lassen Schmidt s metier i perioden maj 1914 dec. 1915, se efterflg. sider Tilbage i civil tjeneste 1916 Den10 Jan. blev Peter Lassen Schmidt, via Fuhrp. Kol I. D. m/ Garnison i Stralsund, overført til Fronten i en Train Kol Den 25 maj blev Peter Lassen Schmidt indlagt med bronchitis på Reserve Lazarett V, Vereins Lazarett, Marienhospital i Stuttgart. Side 4 af 29

5 Peter Lassen Schmidt, siddende th. - Et postkort, der blev afsendt fra et lazaret-ophold (sandsynligvis i Stuttgart) til familien i Toftlund: Her sender jeg Eder et Billede, her kan I se mig i min Lazarett-Uniform, vi ligger sammen på en stue, nok en gang en hjertelig hilsen til Eder alle,. Eders Peter 1916 Den 21 juli returnerede Peter Lassen Schmidt til Garnisonen i Königsberg Den 25 aug. blev Peter Lassen Schmidt sygemeldt grundet feber og indlagt på Festungshilfslazarett VI i Königsberg Den 23 sept. var Peter Lassen Schmidt igen tilbage i Garnisonen Den 13 okt. blev Peter Lassen Schmidt indlagt med neglerodsbetændelse i en finger på et Lazarett i Königsberg Den 16 okt. var Peter Lassen Schmidt igen tilbage i Garnisonen, hvor han blev sygepasser på Lazarettet Den 17 marts, hvor Peter Lassen Schmidt befandt sig i Königsberg, afsendte han et postkort til svogeren Wilhelm Christian Martens (der senere hen omkom under I Verdenskrig), der var gift med Petra Carolina,f./Rasmussen. Kortet var skrevet på tysk, da der var forbud imod, at skrive på dansk og al post blev censureret. Kônigsberg d Kære Svoger! Peter Lassen Schmidt i Königsberg, Postkort Meddeler dig, at jeg har modtaget dit kære Kort, hvilket jeg siger dig hjertelig tak for. Ville for længst have skrevet til dig; men jeg ville vente til mine billeder var færdige, så jeg straks kunne sende dig et. Hvad der udgår af dit kort, så er du stadig væk sund og rask, hvad jeg også kan sige om mig selv. Kære svoger, mine kære kone (frue) skrev til mig, at Side 5 af 29

6 din kære kone (frue) og lille Willy, begge var blevet opereret, men forhåbentlig er alt i orden igen. Til sidst de bedste hilsener, din svoger Peter Lev vel, vi ses igen 1918 Den 2 maj blev Peter Lassen Schmidt overført som sygepasser til et Lazarett i Etappen. Etappen er et forsyningssted bag en fremrykkende hær. Bagland for fronten, så der har sandsynligvis været tale om et Felt-Lazarett Den 4 sept. blev Peter Lassen Schmidt indlagt med hjertelidelse og influenza på et Kriegslazarett Abtlg. 7. (sandsynligvis et Felt-Lazarett) Den 6 okt. blev Peter Lassen Schmidt overflyttet til Vereins-Lazarett i Hammelburg. Da Hammelburg ligger nord for Würzburg og vest for Frankfurt am Main, så har det sandsynligvis været Vestfronten i Frankrig, som Peter Lassen Schmidt er blevet overført fra til Hammelburg. Peter Lassen Schmidt th. Bemærk placeringen af deres ëne arm 1918 Den 18 okt. blev Peter Lassen Schmidt tilbageført til Garnisonen Den 26 feb. blev Peter Lassen Schmidt hjemsendt. Efter krigen fik Peter Lassen Schmidt udbetalt en mindre invalide-pension og ved Genforeningen i 1920 overtog den danske stat denne forpligtigelse. Den månedlige udbetaling skete på politistationen i Toftlund Ved Genforeningen, blev alle våbenduelige mænd i Sønderjylland, der var født efter 1888, optaget i den danske lægdsrulle. Vedtegninger for Peter Lassen Schmidt: Fremmed Tjeneste: 10/ / Uddannet som: Infanterist Udtaget til 22. Batl Den 31 dec. blev Peter Lassen Schmidt slettet af lægdsrullen. Den store krig, som den kaldes, brød ud den 28 juni 1914, hvor 60 millioner mænd drog i krig og heraf kom 9 millioner mænd ikke tilbage igen, da krigen sluttede den 11 nov Alene i slaget ved Somme i Frankrig, der indledtes den 1 juli 1916 og sluttede 4 måneder senere, omkom der 1 millioner mænd sønderjyder deltog i I Verdenskrig, faldt, blev krigsinvalider, blev krigsfanger, kvinder blev enker og børn blev faderløse. Peter Lassen Schmidt havde tre svogre, der omkom under I Verdenskrig, hvilket var Wilhelm Christian Martens, Albert Ernst Martin Genz og Hans Hansen Carl. - Efter krigens afslutning var Peter Lassen Schmidt medlem af DSK Fore- Side 6 af 29

7 ningen af Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere DSK udgav i perioden en årbog, hvori forskellige medlemmer skrev om nogle af deres krigsoplevelser som krigsdeltager i I Verdenskrig, så vel muntre, som alvorlige og tragiske hændelser. Peter Lassen Schmidt omtalte stort set aldrig sine oplevelser fra I Verdenskrig; men undertegnede glemmer aldrig, hvor han af undertegnede havde lånt bogen Intet nyt fra Vestfron ten af Erich Maria Remarque og læste den stort set uden afbrydelser. Ved afleveringen af bogen, med tårer i øjnene, sagde han: virkeligheden havde været meget mere brutal end beskrevet af Erich Maria Remarque. Tilbage i civil tjeneste: Ved sønnerne Kristen og Peter s dåb var Peter Lassen Schmidts stilling ifølge kirkebogen Pferdehändler (Hestehandler) og det er sandsynligvis det job, han fortsatte med, efter sin første hjemsendelse fra militæret, i samarbejde med sin far Christen Lassen Schmidt. De boede til leje hos Berg i Østergade (Tuborg Depot og Margarinefabrikken Eva ) Viet den 17 April i Gram Kirke til Alma Frida Rasmussen. Ifølge kirkebogen for Gram: Kutscher & Junggeselle Peter Lassen Schmidt, sohn von Pâchter Christen Lassen Schmidt & Ehefrau Maria Margretha Geb./Hansen zu Mâdchen Alma Frida Rasmussen,Tochter von Stellmacher Rasmus Jørgen Rasmussen & Ehefrau Marie Cecilie Geb./Christensen. Før giftermålet havde Alma Frieda Rasmussen været i huset hos en familie i Aabenraa, hvor fruen var fotograf og franskmand. Her blev Alma Frieda Rasmussen indført i den franske kogekunst, der efterfølgende afspejlede sig i madlavningen for familien i Toftlund. Blandt andet kom makaroni til at indgå i madlavningen. Det var meget usædvanlig i Nord-Schleswig /Sønderjylland på daværende tidspunkt. Side 7 af 29

8 Alma Frieda Rasmussen tv. med veninder og en cigaret i munden, o Senere hen fik Alma Frieda Rasmussen job som ekspeditrice i en købmandsforretning, der var beliggende i Østergade (naboejendom til Centralhotellet) i Toftlund og det har sandsynligvis været her hun traf Peter Lassen Schmidt. (Se endvidere under Rasmussen-slægten) - Børn: Kristen Rasmussen Schmidt født den 11 Juli 1915 i Toftlund Peter Lassen Schmidt født den 10 Jan i Toftlund Marie Rosalie Schmidt født den 19 Dec i Toftlund Magda Aboline Schmidt født den 13 Aug i Toftlund Tove Margrethe Schmidt født den 29 Jan i Toftlund Helga Caroline Schmidt født den 26 Nov i Toftlund Levevilkårene i de små hjem i Sønderjylland under I Verdenskrig var svære. Der blev indført rationeringer på madvarer mm. Eksempelvis kom der restriktioner på brødet den 25 jan. og den 5 mar. fik man rationeringskort, der bevirkede at hver person kunne tilkomme 2 kg brød om ugen. Man fik noget, der hed ernæringens 10 bud, og plakater var hængt op overalt og budene lød som følger: 1. Spis ikke mere end nødvendigt. Undgå overflødige måltider. Du vil holde dig frisk og sund. 2. Hold brødet helligt og anvend hver lille bid brød til menneskeføde. Af tørre brødrester får man en velsmagende suppe. 3. Spar på smør og fedt. Smør i stedet sirup, frugtsmør eller marmelade på brødet. 4. Hold dig til mælk og ost. Drik især skummetmælk og kærnemælk. 5. Brug meget sukker i maden, thi sukker er et fortrinligt næringsmiddel. 6. Kog altid kartoflen med skrællen på, derved sparer du 20 %. 7. Brug mindre øl og alkoholiske drikke, derved sparer du på vort korn og kartoffelforråd. 8. Spis mange grøntsager og megen frugt og benyt hvert stykke dertil egnet jord til dyrkning af af grøntsager. Men spar på konserves så længe der er friske grøntsager. 9. Saml alt det køkkenaffald, som ikke er tjenligt til menneskeføde sammen til kreaturfoder. Men pas nøje på at der ikke kommer skadelig stoffer i affaldet. 10. Kog og varm op med gas eller koks. Derved hjælper du især med at fremskaffe et vigtigt gødningsstof, thi ved gas og kokstilvirkning indvindes foruden andre vigtige biprodukter også kvælstofholdig ammoniak. Side 8 af 29

9 Mærk dig ved alle disse bud, at du sparer for dit fædreland. Derfor må også de, hvis midler tillader dem endog i denne tid at leve som hidtil at lægge sig disse bud på sinde Den 24 juli afsendte Alma Frieda Schmidt/Rasmussen et postkort til sin far Rasmus Rasmussen med Woyens-Arnum Bahnpost. På postkortet er Alma Frieda Schmidt/Rasmussen s svigerfar Christen Lassen Schmidt med sin hest og gig afbildet. Kære Fader modtag til din Fødselsdag vor allerhjerteligste Lykønskning. Jeg havde jo ventet Peter hjem, men i stedet er han kommet til Kônigsberg igen, men måske kan han få orlov derfra. Mange kærlige hilsner til Eder alle fra lille Cedde og Eders Alma. ( Billedet ses under kapitel 13 Christen Lassen Schmidt) Ved datteren Marie Rosalie s dåb var Peter Lassen Schmidts stilling ifølge kirkebogen Arbejder og de boede til leje på Nyvej i Toftlund Ved datteren Magda Aboline s dåb var Peter Lassen Schmidts stilling ifølge kirkebogen Vognmand. - Som vognmand havde Peter Lassen Schmidt en del grise-transport fra Sønderjylland til det øvrige Jylland, blandt andet til Allingåbro på Djursland; det var noget af en tur på daværende tidspunkt. Da hans søn Kristen var omkring år, indtrådte han ofte som hjælpe-chauffør på disse langture. Peter Lassen Schmidts første lastbil var en amerikansk MACK med fast gummi på hjulene og senere hen blev den udskiftet med en INTERNATIO- NAL. - Peter Lassen Schmidt har formodentlig fået en uddannelse som motorvognsfører ved det preussiske militær, da han under I Verdenskrig var tilknyttet train-tropperne og har dermed haft en basis for at starte op som vognmand. At være indehaver af et kørekort på daværende tidspunkt var ret usædvanligt. Peter Lassen Schmidt s første lastvogn o. 1921, Peter Lassen Schmidt med sit International var en Mack AC Bulldog, der blev fremstillet i lastvognstræk o Perioden Tidsbilleder fra Toftlund: Modersmaalet den 19 juli: Toftlund Sogneraad holdt forleden Møde, ved hvilket Arbejdet med nogle Reparationer ved Sognets Skoler overdroges forskellige Haandværkere. Levering af Brændsel til Skolerne overdroges Købmand Truelsen til følgende priser pr kg: Vestfalske Cinders 38,25 Kr., Ærtekoks 42 Kr. og Nøddekul 30,50 Kr. Et Andragende fra Vognmand Holm, Aabøl, om Oprettelse af en fast Fragtbilrute Toftlund Haderslev, kunde ikke anbefales. For lukkede Døre behandledes en Række Aldersrente- og Skattesager. Side 9 af 29

10 I Toftlund Lystskov afholdes en Skovfest Søndag Eftermiddag med Koncert af et 4 Mands Orkester. Om Aftenen bliver der Dans i et Telt; ved ugunstigt Vejr i Centralhotellet Ved døtrene Tove Margrethe og Helga Caroline s dåb var Peter Lassen Schmidts stilling ifølge kirkebogen Chaffeur. - Peter Lassen Schmidt var chauffør for Toftlund Trælasthandel, hvis indehaver var hans bror Lassen Schmidt Peter og Alma Lassen Schmidt overtog den nyopførte villa Osnok, Nyvej 3 i Toftlund. Villaen Osnok Side 10 af 29

11 Nørre Rangstrup og Hvidding Herreders Folkeblad (Toftlund og Omegns Folkeblad) 27 juli 1928 Bemærk bekendtgørelser, øverste venstre hjørne. Side 11 af 29

12 Nørre Rangstrup og Hvidding Herreders Folkeblad (Toftlund og Omegns Folkeblad) 27 juli 1928 Side 12 af 29

13 Ifølge Dagbogen for Retskreds Nr. 91, Nørre Rangstrup og Hvidding Herreder: Betinget Skøde. Underskrevne Tømmerhandler Lassen Schmidt, Toftlund sælger og skøder herved til Chauffør Peter Lassen Schmidt, Toftlund den mig tilhørende Ejendom indført i Tingbogen for Toftlund (Ejerlav) Bind VIII, Blad 164 Art. Nr. 362 af Areal ha. Under Overdragelsen, der sker med de samme almindelige Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har ejet den solgte Ejendom, er indbefattet dennes rette Til- og Underliggende med paastaaende Bygninger disses mur- og sømfaste Tilbehør, herunder Kakkelovne, Komfur og alle ledninger, alt som Køberen paavist. Overtagelsen har fundet sted, hvoraf følger at Køberen i Ildsvaadestilfælde hæver Assurancesummerne til vedtægtsmæssig Anvendelse. Den 1 Juni 1931 er Skæringsdag med Hensyn til de paa Ejendommen hvilende Skatter og Afgifter. Købesummen er fastsat til Kr ,- skriver Ni Tusinde Fem Hundrede Kroner, der skal berigtiges paa følgende Maade. Kontant betales ved det endelige Skødes Udstedelse, den 1 September 1931 Kr Restkøbesummen Kr ,- lader Sælgeren blive indestaaende i Ejendommen paa Betingelse af at Køberen straks søger Kreditforeningslaan størst muligt, hvilket Laans Hovedstol skal afbetales og afskrives paa Restkøbesummen, saaledes at Sælgeren bærer Kurstabet. For hvad der herefter maatte restere af Restkøbesummen udsteder Køberen til Sælgeren et Pantebrev med 2 Prioritets Panteret i den solgte Ejendom, næstefter det omhandlede Kreditforeningslaan. Pantebrevet forrentes med 5% p.a. i hver 11 Juni og 11 December Termin. Det er uopsigeligt fra Kreditor s Side undtagen i Tilfælde af Ejerskifte, hvor det straks forfalder til Udbetaling. Pantebrevet skal udstedes senest den 1 September 1931, samtidig med den kontante Købesum s Erlæggelse og det endelige Skødes Udstedelse. Skødet er betinget af Købesummen s Berigtigelse som fornævnt. Alle i Forbindelse med dette Skødes Tinglysning, Stempling og Oprettelse forbundne Omkostninger samt med det omhandlede Kreditforeningslaans Optagelse forbundne Omkostninger betales af Sælgeren Alene. Paa Tro og Love ansættes den solgte Ejendom s Værdi til Købesummen. Medunderskrevne Ægtefælle samtykker herved i den skete Ejendomsoverdragelse. Toftlund, den 27 Maj Som Sælger: sign. Lassen Schmidt sign. Margarete Schmidt Som Køber: sign.peter Lassen Schmidt Underskrevne bevidner herved, at foranstaaende Underskrifter er ægte, at Datoen er rigtig, samt at Sælgeren er myndig. Sagfører cand jur. B. Haastrup, Toftlund Det attesters herved at af Trælasthandler Lassen Schmidt til Vognmand Peter Schmidt itoftlund solgte Ejendom har en Ejendomsskyld af Kr. Toftlund Sogneraad, den , N. Simonsen Side 13 af 29

14 Fv.. Marie Rosalie, Helga Caroline, Peter, Tove Margrethe, Magda Aboline og Kristen Julen Omkring den tid havde Alma Frieda i Toftlund besøg af sin lillesøster Agnes og de sendte sammen et postkort til deres storesøster Petra Martens/Rasmussen i Frederiks imellem Herning og Viborg. På postkortet er afbildet Alma Frieda og Peter Lassen Schmidts nyerhvervede villa Osnok på Nyvej i Toftlund. Herzlich Glückwünsch zu deinem Geburtstag sendet Dir dein Schwester Agnes. Bin Heute i Toftlund. Habe ja klein K.H. abgeholt, er fühlt sich ganz wohl hier. Fahre Morgen nach Hornslet. Du komst wohl den bald nach dort. Her sender vi dig et helt nyt hus til din fødselsdag, flot ikke. Alma De flyttede op i ejendommen på Grønningen i Toftlund, der hvor Brugsen i dag ligger. Peter Lassen Schmidt forpagtede ejendommen af sin bror Lassen Schmidt og dermed gik endelig Peter Lassens store drøm, om at være selvstændig Landmand og Hesteavler, i opfyldelse. Ejendommen på Grønnigen i Toftlund I dag er Superbrugsen placeret på grunden Tegnet af Jens D. Andersen og originalen findes i Superbrugsen i Toftlund - I den tid, Peter Lassen Schmidt havde ejendommen på Grønnigen i Toftlund, var han ofte afløserchauffør for Toftlund Trælasthandel A/S. Undertegnede har ofte været med ham til Haderslev, Aabenraa og Sønderborg for at hente tømmer, der var ankommet dertil med skib Side 14 af 29

15 og til Egernsund-Alnor området for at hente tegl. Peter Lassen Schmidt, som afløser-chauffør på Toftlund Trælasthandel A/S s Bedford, o Peter Lassen Schmidt var igennem hele sit liv meget heste-interesseret og avlede en del heste af Oldenborg og Frederiksborg-racerne, der egnede sig både til at være arbejds- og rideheste. Peter Lassen Schmidt var også en særdeles habil rytter og derfor var han også medlem af Toftlund Ringriderforening og deltog som aktiv rytter til op i en meget høj alder. Han opnåede at blive Konge adskillige gange og et af årene, hvor han blev Konge, havde han den glæde også at se sine to sønner Kristen og Peter placeret som henholdsvis Kronprins og Prins og det var noget af en begivenhed i Toftlund. Peter Lassen Schmidt som aktiv ringrider-rytter o.1950 Også Foreningens organisatoriske arbejde tog Peter Lassen Schmidt del i, hvor han igennem årene havde en del tillidshverv, eksempelvis var han foreningens kasserer i begyndelsen af 1950 erne. Kronen på værket blev Peter Lassen Schmidt s udnævnelse til Æresmedlem i Toftlund Ringriderforening og indbydelsen som Æresgæst til Foreningens 60 og 70 Års jubilæum i henholdsvis 1957 og Side 15 af 29

16 Æresmedlemmer af Toftlund Ringriderforening Peter Lassen Schmidt, lænende sig op ad vognen og siddende i vognen th. Hans Hegelund sandsynligvis ved Ringriderforeningens 70 års jubilæum i 1967 Peter Lassen Schmidt, sammen med sine kære heste Den 1 sep. blev villa Osnok på Nyvej solgt til landinspektør J. Raunkjær. Ifølge Tingbogen for Toftlund, Bd. X, Bl. 5: BETINGET SKØDE. Underskrevne, Landmand Peter Schmidt, Toftlund, sælger og overdrager herved til Landinspektør J. Raunkjær, Toftlund Den mig tilhørende beboelsesejendom Art. Nr. 362 Bd.X Bl.5 Toftlund By og Sogn, beliggende Nyvej, af Areal ha., med de derpaa værende Bygninger med grund-, mur- og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfur, indmuret Gryde og elektriske Installationer, alt som det er og forefindes og som det er forevist Køberen, idet Sælgeren ikke indestaar for Mangler af hvad Art nævnes kan, derunder navnlig ikke for Angreb af Svamp eller Husbukke. Ejendommens Hegn og Plantninger medfølger i Handlen. Vilkaarene er følgende: 1. Ejendommen er overtaget i Dag og henligger fremtidig for Køberens Regning og Risiko i enhver henseende, derunder navnlig ogsaa saaledes, at han i tilfælde af Ildsvaade oppebærer Assurancesummerne til vedtægtsmæssigt Anvendelse. 2. Overtagelsesdagen er Skæringsdag for Skatter og Afgifter samt Indtægter og Udgifter, hvorved bemærkes, at Køberen er bekendt med det om Ejendommen indgaaende Lejemaal, som han overtager, ligesom han selv skal sørge for Opsigelse af Lejeren. 3. Ejendommene overdrages med de samme Rettigheder og Forpligtelser hvormed den har tilhørt Sælgeren, idet vi særlig bemærker, at der ikke iflg. Tingbogen paahviler Ejendommen Servitutter eller lignende Byrder. 4. Eventuelle Krigsforsikringsbidrag betaler Sælgeren. 5. Købesummen andrager Kr., hvilke Tyve Tusinder Kroner, oo Øre er afgjort ved, at Køberen har forpligtet sig til at overtage eller indfri og fra Dato forrente den i Ejendommen indestaaende Prioritet til Side 16 af 29

17 Jydsk Husmandskreditforening Til Rente 4½ % p.a. og med statutmæssige Forpligtelser, idet betalte Afdrag og eventuelle Reservefondsandele tilkommer Køberen, kontant har betalt samtidig hermed medens Restkøbesummen 5.800,oo Kr ,oo Kr ,oo Kr. er afgjort ved, at Køberen til Sælgeren har udstedt Pantebrev, stort Kr., med Prioritet næst foranstaaende Prioritet til Kreditforeningen, at forrente med 4½ % p.a. der betales med Halvdelen i hver 11. Juni og 11. December Termin, første Gang i 11. December Termin 1946 for det da forløbne Tidsrum. Kapitalen afdrages med 200 Kr. hver Termin, første Gang i 11. Juni Termin Kapitalen er i øvrigt opsigelig fra Debitors Side med et halvt Aars Varsel til en Termin, men uopsigelig fra Kreditorrs Side, idet dog Kapitalen forfalder til fuldstændig Udbetaling uden Opsigelse i Tilfælde af Ejerskifte eller Misligeholdelse. 6. Alle Omkostningerne vedr. dette Skøde deles lige mellem Parterne, Sælgeren betaler Kommissionssalæret, medens Køberen alene betaler Omkostningerne ved Overtagelsen. 7. Vi erklærer paa Tro og Love, at der ikke paa Ejendommen findes Skov eller fredsskovpligtig Grund, at Sælgerens Hustru ikke bebor Ejendommen eller benytter denne til Erhverv, samt at Overdragelsen sker direkte fra Sælger til Køber uden mellemliggende Aftale med Tredjemand. 8. Vi bemærker at Sælger er indforstaaet med, at Pantebrevet ikke p.t. kan lyses fuldt ud, hvorfor Afdragene først vil være at afskrive paa den utinglyste Del af Pantebrevet. Toftlund den 31 August Som Sælger: Peter L. Schmidt Som Køber: J. Raunkjær Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed, samt tillige som Anmelder til Lysning af Skødet som Erklæring paa Tro og Love, at Parternes foranstaaende Erklæring, saavidt det er mig bekendt, er i Overensstemmelse med de faktiske Forhold: V. Petersen, Landsretssagfører, Toftlund. At fornævnte Ejendom Art. Nr. 362 i Toftlund By og Sogn ved Vurdering pr. 1/ under Løbe Nr. 252 er ansat til Ejendomsskyldværdi Kr., heraf Grundværdi 400 Kr., attesteres herved Fradragsbeløbet i Henhold til 5 2.Stk. i Lov af 20 Maj 1933 om Grundstigningsskyld udgør o Kr. Haderslev Amtsstue, den 4. Sep R. Jensen, F. Sørensen, F. ENDELIGT SKØDE. Idet Købesummen nu er berigtiget, skøder og endelig overdrager jeg, Peter Schmidt, herved til J. Raunkjær Ejendommen Art. Nr. 362 Bd.X Bl.5 Toftlund By og Sogn, af Areal ha. paa de i øvrigt i foranstaaende betingede Skøde omhandlede Vilkaar. Toftlund, den 9 Sept Peter L. Schmidt Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed: V. Petersen, Landsretssagfører, Toftlund De byggede et nyt hus oppe i Sønderbyen i Toftlund, hvor de skulle nyde deres otium. Side 17 af 29

18 I den tid, de boede der, hjalp Peter Lassen Schmidt ofte nogle af deres bekendte, der var landmænd, med markarbejde, hvor han var traktorfører; hvilket han nød og var en lille smule stolt af, trods det han ikke ville bruge traktor på ejendommen på Grønnigen; men kun heste. Alma Frieda og Peter Lassen Schmidt sammen med deres børn på Peter Lassen Schmidt s 70 års fødselsdag i 1963 fv.: Helga Caroline, Tove Margrethe, Kristen, Marie Rosalie, Peter og Magda Aboline dec. døde Alma Frida Schmidt, f/rasmussen og begravelsen fandt sted den 28 dec., 1963 i Toftlund Kirke ved Pastor Lassen. Nekrolog i Jydske Tidende den 24 dec for Fru Alma Schmidt, Sønderby, Toftlund: Mandag aften er fhv. landmand Peter Lassen Schmidts hustru, fru Alma Schmidt, Sønderby, Toftlund, pludselig død, ramt af en blodprop ved hjertet. Udfor Toftlund Skole blev hun syg, og en forbipasserende tilkaldte Falck-Zonen. I en ambulance blev hun kørt til dr. Schmidt, der konstaterede, at døden var indtrådt. Fru Alma Schmidt overleves foruden af sin mand af seks børn, to sønner og fire døtre, for hvem hun var en ualmindelig god hustru og kærlig moder. Sønnerne er overbetjent Chr. Schmidt, Tønder og Peter Schmidt er murermester i Toft lund. Døtrene er gift og bosiddende. Marie er gift med værkfører Thomsen, Auning Kartoffelmelsfabrik, Magda med matrikeltekniker Mathias Juhl, Toftlund, Helga med boghandler Hansen, Ålborg, og Tove er ugift og ansat i Handelsbanken i København. Afdøde blev 73 år. I følge Jydske Tidende: Lørdag eftermiddag begravedes fhv. landmand Peter Lassen Schmidts hustru, fru Alma Schmidt, Søndergade, Toftlund, på Toftlund kirkegård under stor deltagelse. Der var sendt et væld af kranse. Efter salmen Under dine vingers skygge talte pastor H. C. Lassen udfra en af Brorsons julesalmer, ligesom han rettede trøstende ord til mand og børn, der lige til julen skulle miste deres kære hustru og mor. Ved graven forrettede pastor H. C. Lassen jordpåkastelsen og lyste velsignelsen. Kirkesangeren, Chr. Fredensborg, takkede på familiens vegne for deltagelsen feb. døde Peter Lassen Schmidt og begravelsen fandt sted den 9 feb i Toftlund Kirke ved sognepræst Henning Jørgen Madsen. Nekrolog i Jydske Tidende den 6 feb. 1970: Side 18 af 29

19 I en alder af 76 år er fhv. landmand Peter Lassen Schmidt, Toftlund afgået ved døden. Peter Lassen Schmidt havde i mange år den landejendom, hvor Toftlund Brugsforening nu har til huse. Han har været en meget virksom mand. Toftlund Ringriderforening nød i mange år godt af hans arbejdskraft. Som bestyrelsesmedlem og aktiv rytter ved de stor ringriderstævner, gjorde han sit til, at den ældgamle sport blev holdt i hævd. Han blev for flere år siden udnævnt til æresmedlem af foreningen. For nogle år siden mistede han sin hustru, og det tog hårdt på den ellers så virksomme mand. Han overleves af fire døtre og to sønner. De to af børnene bor i Toftlund, hvor sønnen Peter Schmidt har en byggeforretning og datteren Magda er gift med matrikeltekniker Mathias Juhl. Side 19 af 29

20 9. (LS.X.4.2) Peter Lassen Schmidt. Et postkort fra Königsberg til broderen Lassen Schmidt Feldpost Abs.: M.K.W. Schmidt, Königsberg, F.H. Lazarett, St.... Schütze Lassen Schmidt II M.G. Kompagnie Feltlazarett 112 Latte II Feldpost 352 Inft. Reg. 357 Kjære Lassen! Takker mange gange for brevet. Hermed sender jeg dig dette billede, som ikke er så godt Din broder Peter Den store krig, som den kaldes, brød ud den 28 juni 1914, hvor 60 millioner mænd drog i krig og heraf kom 9 millioner mænd ikke tilbage igen, da krigen sluttede den 11 nov Alene i slaget ved Somme i Frankrig, der indledtes den 1 juli 1916 og sluttede 4 måneder senere, omkom der 1 millioner mænd sønderjyder deltog i I Verdenskrig, faldt, blev krigsinvalider, blev krigsfanger, kvinder blev enker og børn blev faderløse. Alene i Toftlund Sogn faldt der i I Verdenskrig 370 mand ud af sognets 1700 indbyggere og dertil kom en stor del Krigsinvalider. (Kilde: side 30 i Bogens Højskole af Lis Mikkelsen) Efterfølgende var Peter Lassen Schmidt medlem af DSK, Toftlund Afdeling (Foreningen af Dansksindede Sønderjydske Krigsdeltagere). Avisudklip fra Toftlund omkring Genforeningen Side 20 af 29

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Anne Petersen Februar 2013

Anne Petersen Februar 2013 Anne Petersen Februar 2013 Billeder af barndomshjemmet Barndomshjemmet i Sommersted Anne Petersen blev født i 1903 på gården Bjerndrupvej nr. 1 sådan hedder adressen i dag. Til gården hørte ca. 20?? ha,

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes Coca Cola-projekt Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes sammenligne forskellige drikkes indhold beregne indholdet i forskellige beholdere

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

No. 27 Else Dahl Knudsen

No. 27 Else Dahl Knudsen Else Dahl Knudsen Forældre: nr. 54 Thyge Hansen og nr. 55 Ane Hansen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Christian Bruuns jul 1917.

Christian Bruuns jul 1917. Christian Bruuns jul 1917. Oversat til nudansk og med nutidig retskrivning står der: D. 25./12. 1917. Kære forældre og søster. Vil hurtigt skrive et par ord inden middag. Det var altså den fjerde juleaften

Læs mere