16. Peter Lassen Schmidt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. Peter Lassen Schmidt."

Transkript

1 16. Peter Lassen Schmidt. 7. generation (4.2) Peter Lassen Schmidt: Født den1 aug., søn af Forpagter Christen Lassen Schmidt og Hustru Marie Margarethe, født Hansen i Hydewatt Døbt den 8 Aug. i Hellevad Kirke. Faddere: Peter L. Hansen, Hydewatt, Milert Jørgensen, Kløveres (Kro i Hellevad, hvor MJ var krovært og han døde den 31 Jan. 1895) og Maria Nissen, Hydewatt I denne periode, hvor Hans og Abeline Jessine Petersen ejede gården i Hydevad, havde Peter Lassen Schmidt delvis ophold på gården. De sidste år af opholdet var han sandsynligvis ansat som tjenestekarl og herfra sendte han et postkort fra Hellevad til sine forældre i Toftlund, hvor billedet er gårdens stuehus og med følgende tekst: Stuehuset til gården i Hydevad o. 1905, som postkort Kære forældre! Her kan I jo se den ganske..., den er blevet aftegnet (?). Det går alt godt. Når vejret bliver godt, kommer jeg på søndag. Med venlig hilsen Eders Peter. Foroven på kortet står skrevet: Jeg har ventet efter at høre fra Eder. Kære.. og vise mig hendes bluse Ifølge Helga Caroline Hansen (4.2.6): - Peter Lassen Schmidt voksede delvis op hos sin moster og onkel, Abeline Jessine og Hans Petersen, Hydevad/Hellevad. Hans Petersen var førstelærer og degn i Hellevad og overtog gården i Hydevad i 1901 efter Christen Lassen Schmidt. Grunden til, at Peter Lassen Schmidt voksede op hos sin moster og onkel, har sandsynligvis været, at hans forældre sad økonomisk hårdt i det, efter at de havde været tvunget til at afstå gården i Hydevad. Endvidere havde Abeline Jessine og Hans Petersen ingen børn. Abeline Jessine og Hans Petersen solgte i 1911 gården til Jens Boisen Reggelsen fra Toghale ved Møgeltønder, der var søn af Jens Boysen Reggelsen, født i Toghale og Anna Kiestine Hansen, født i Hydevad og dermed fætter til Abeline Jessine Hansen og Marie Margarethe Hansen (4H). Side 1 af 29

2 Peter Lassen Schmidt vedblev med at have et nært forhold til Abeline og Hans Petersen og arvede en møntsamling og en merskumspibe med sølvbeslag efter Hans Petersen, hvilket senere hen er arvet af FHT ( ). - Der er ingen tvivl om, at gaarden i Hydevad havde en stor plads i Peter Lassen Schmidts hjerte. Når han ofte senere i livet omtalte gården, fortalte han med begejstring om sin tid på gården og ofte, når lejlighed bød sig, lagde han turen forbi gården. Undertegnede besøgte gården sammen med Peter Lassen Schmidt i 1967, og jeg er ikke i tvivl om, at hans tanker ofte kredsede om gården og de bristede drømme om en overtagelse af gården, som ældste søn efter Christen Lassen Schmidt og Marie Margaretha f/hansen Jan., da tjente PLS i Gøtterup ved Toftlund. - Militærtjeneste: Uddrag af Peter Lassen Schmidt s soldaterbog - Ifølge den tyske lægdsrulle: - Ved sessionen: Nr.: 797, Brystmål: 86/94 cm, Højde: 178 cm, Vægt: 69,5 Kg, Syn: 5/5 - Indstillet til 4. Garderregiment Infanteri Påbegyndte den 14 Okt. militærtjeneste i Berlin hos 4. Garderregiment zu fuss, der havde kaserne på Rathenowerstr. 9-18/ Seidlitzstr.: 12/13 und 15/16 (I dag: Fritz Schloss Park). I følge Overførsels-Generalieblad for Grenader Peter Lassen Schmidt II, 4. Garde-regiment til fods, 1. Kompagni, Årsklasse 1913: Signalement af Bogindehaver: 1. For- og Efternavn: Peter Lassen Schmidt II, Født den 1 Aug i Hydevad, Forvaltningsregion: Aabenraa, Stat: Preussen. 2. Stilling: Kusk 3. Religion: Evangelisk 4. Gift: -, Børn: - 5. Tjenesttiltrædelse: 14 Okt som Reserve-Rekrut Side 2 af 29

3 6. Troppeafdeling: 4. Garde-Regiment til Fods, 1. Kompagni, Forflyttelser: -, Forfremmelser: - 7. Afskedigelse: 16 Maj 1914 til Reservemyndighedernes Disposition 8. Fra hvilken Troppe-afdeling: 4 Garde-Reg. til Fods, 1. Kompagni, Troppelægdsrulle: Nr. 60 for 1913, Kropshøjde: 1,79 9. Orden og Hædersmærke: Felttog og kvæstelser 11. Særlig militæruddannelse: Er ikke færdiguddannet, Skydeklasse: II, Skyttetegn: -, Anmærkninger: Støvlemål: Længde: 301/2 Cm, Vidde: 2. Ifølge anordning fra Gardekorpsets Gen. Kommando af 14 Maj 1914 Sektion: IIc, Nr.: afskediget som nu tjenestubrugelig til Reservemyndighedernes Disposition, under Bevilgning af en Militærrente på 22 Mark og 50 Pfennig månedligt fra 1 Juni 1914 indtil videre, dog højst til slutning af Sept Duelighedsattest: Opførsel: Meget god Straffe: Ingen 1. Afgangsjournal: Fra 4. Garder regiment til fods, I Bataljon i Berlin, Journal-Nr. 940/ Indgangsjournal: Til Toftlund, Haderslev Amt, Distriktskommando Flensburg, Infg. Journal: indgået 27 Maj Dato-overførsel: H Kontrolmyndighedsjournal: J.L.a Meldinger og Anmærkninger: Toftlund 8. Lægdsrulle Udskrift for ikke færdig-uddannet Grenader, der skal afskediges som tjenestuduelig med Forsørgelse til Reservemyndighedernes Disposition og overføres til Distriktskommando Flensborg: 1. Løbenr Navn: Schmidt II, Peter Lassen. Tjenestegrad: Grenader 3. Fødsel: i Hydevad, Aabenraa Amt, Slesvig-Holsten 4. Forældres Bopæl: Far: Cresten, Hestehandler. Mor: Maria født Hansen, Toftlund Soldatens Bopæl før Tjenesttiltrædelse: Toftlund, Haderslev Amt 5. Religion: Evangelisk Gift, Børn: - 6. Stilling: Kusk Straffe før Tjenesttiltrædelse: - 7. Personbeskrivelse: Højde: 1,79 m, Brystomfang: 86/93 cm, Vægt: 70 kg, Figur: slank, Hage, Næse, Mund: almindelig, Hår: blond, Skæg: Antydning af Overskæg, Særlige Kendetegn: - 8. Udskrevet: Haderslev E347/13. Frivillig indtrådt: Reserve-Rekrut 9. Tiltrådt Tjenesten: , Taget i Ed: Tjenestforhold: II skydeklasse 11. Orden og Hæderstegn: -, Felttog: Kvæstelser, Tjenestskader, Sygdom: Lazaret, Røde Hunde Kasernesygestue, bronkialkatar med feber Lazaret, to-fligede Hjerteklap - manglende lukkeevne 13. Opførsel: god, Straffe: ingen 14. Afskediget: Ifølge Beslutning fra Gardekorpsets Gen. Kommando af 14 Maj 1914 Sekt. IIc, Nr som nu tjenestubrugelig til Reservemyndighedernes Disposition til Toftlund, Haderslev Amt, Distriktskommando Flensburg 15. Anmærkninger: Støvler: Længde 301/2 cm, Vidde: 2 -.Krigsartikel fra forelæst af Løjtn. Von Peines d. 20 Okt Pudsemiddel-penge: udbetalt Underskrifter: Set Berlin, d. 27. April Hû.., Oberst og Regimentschef Side 3 af 29

4 Berlin, d. 25 April 1914, von Burg.., Kaptajnløjtnant og Kompagnichef Ifølge bogen Das 4. Garde-Regiment zu Fuß af Oberst Wilhelm Reinhard, der var ø- verstkommanderende for regimentet i perioden : Mar. Regimentet deltog i deres første slag mod Danmark ved Snoghøj, hvor et dansk kompagni blev tilfangetaget og 2 Dannebrogsflag blev erobret. Derefter foretog de en belejring af Fredericia og senere hen Dybbøl Dec. Tilbage i Spandau/Berlin og 5 dage efter deltog de i en sejrsparade i Berlin Juni Blev indsat i krigen mod Østrig Aug. Overskred grænsen til Frankrig Mar. Sejrsparade i Paris Aug. Indmarch i Belgien Aug. Indmarch i Frankrig Apr. Blev overført til Østfronten Polen og Ukraine Sept. Overførtes igen til Vestfronten Frankrig, hvor de blandt andet deltog i kampene ved Somme og Visne-Champagne Juli Overførtes til Østfronten Øst-Galicien, Tarnopol Juli Forflyttedes til Kurland Riga Okt. Overførtes igen til Vestfronten, hvor de blandt andet deltog i kampene ved Reims, omkring Arras/La Fere (som var et af de største slag under I Verdenskrig), Marne, Argonnen, le Chesne-Kanalen, som var det sidste større slag de deltog i og ved krigens afslutning blev de indsat i Antwerpen-Mass Stillingen (tilbagetog) Nov. Tilbagetrækning til Tyskland. Regimentet bestod af 3 Bataljoner, der i alt omfattede 18 Kompagnier (ca. 125 Mand i hvert Kompagni). Under I Verdenskrig omkom der ca mand, mand blev såret og regimentet havde ca kampdage Ved hjemsendelsen blev Peter Lassen Schmidt erklæret for 50% invalid; men i 1915, hvor I Verdenskrig var i fuld gang, blev invaliditetsgraden nedgraderet fra 50% til 20%, hvilket fik den konsekvens at: 1915 Den 5 dec. blev Peter Lassen Schmidt genindkaldt til: Train Ers. Bat. I. m/ Garnison i Kônigsberg. Peter Lassen Schmidt s metier i perioden maj 1914 dec. 1915, se efterflg. sider Tilbage i civil tjeneste 1916 Den10 Jan. blev Peter Lassen Schmidt, via Fuhrp. Kol I. D. m/ Garnison i Stralsund, overført til Fronten i en Train Kol Den 25 maj blev Peter Lassen Schmidt indlagt med bronchitis på Reserve Lazarett V, Vereins Lazarett, Marienhospital i Stuttgart. Side 4 af 29

5 Peter Lassen Schmidt, siddende th. - Et postkort, der blev afsendt fra et lazaret-ophold (sandsynligvis i Stuttgart) til familien i Toftlund: Her sender jeg Eder et Billede, her kan I se mig i min Lazarett-Uniform, vi ligger sammen på en stue, nok en gang en hjertelig hilsen til Eder alle,. Eders Peter 1916 Den 21 juli returnerede Peter Lassen Schmidt til Garnisonen i Königsberg Den 25 aug. blev Peter Lassen Schmidt sygemeldt grundet feber og indlagt på Festungshilfslazarett VI i Königsberg Den 23 sept. var Peter Lassen Schmidt igen tilbage i Garnisonen Den 13 okt. blev Peter Lassen Schmidt indlagt med neglerodsbetændelse i en finger på et Lazarett i Königsberg Den 16 okt. var Peter Lassen Schmidt igen tilbage i Garnisonen, hvor han blev sygepasser på Lazarettet Den 17 marts, hvor Peter Lassen Schmidt befandt sig i Königsberg, afsendte han et postkort til svogeren Wilhelm Christian Martens (der senere hen omkom under I Verdenskrig), der var gift med Petra Carolina,f./Rasmussen. Kortet var skrevet på tysk, da der var forbud imod, at skrive på dansk og al post blev censureret. Kônigsberg d Kære Svoger! Peter Lassen Schmidt i Königsberg, Postkort Meddeler dig, at jeg har modtaget dit kære Kort, hvilket jeg siger dig hjertelig tak for. Ville for længst have skrevet til dig; men jeg ville vente til mine billeder var færdige, så jeg straks kunne sende dig et. Hvad der udgår af dit kort, så er du stadig væk sund og rask, hvad jeg også kan sige om mig selv. Kære svoger, mine kære kone (frue) skrev til mig, at Side 5 af 29

6 din kære kone (frue) og lille Willy, begge var blevet opereret, men forhåbentlig er alt i orden igen. Til sidst de bedste hilsener, din svoger Peter Lev vel, vi ses igen 1918 Den 2 maj blev Peter Lassen Schmidt overført som sygepasser til et Lazarett i Etappen. Etappen er et forsyningssted bag en fremrykkende hær. Bagland for fronten, så der har sandsynligvis været tale om et Felt-Lazarett Den 4 sept. blev Peter Lassen Schmidt indlagt med hjertelidelse og influenza på et Kriegslazarett Abtlg. 7. (sandsynligvis et Felt-Lazarett) Den 6 okt. blev Peter Lassen Schmidt overflyttet til Vereins-Lazarett i Hammelburg. Da Hammelburg ligger nord for Würzburg og vest for Frankfurt am Main, så har det sandsynligvis været Vestfronten i Frankrig, som Peter Lassen Schmidt er blevet overført fra til Hammelburg. Peter Lassen Schmidt th. Bemærk placeringen af deres ëne arm 1918 Den 18 okt. blev Peter Lassen Schmidt tilbageført til Garnisonen Den 26 feb. blev Peter Lassen Schmidt hjemsendt. Efter krigen fik Peter Lassen Schmidt udbetalt en mindre invalide-pension og ved Genforeningen i 1920 overtog den danske stat denne forpligtigelse. Den månedlige udbetaling skete på politistationen i Toftlund Ved Genforeningen, blev alle våbenduelige mænd i Sønderjylland, der var født efter 1888, optaget i den danske lægdsrulle. Vedtegninger for Peter Lassen Schmidt: Fremmed Tjeneste: 10/ / Uddannet som: Infanterist Udtaget til 22. Batl Den 31 dec. blev Peter Lassen Schmidt slettet af lægdsrullen. Den store krig, som den kaldes, brød ud den 28 juni 1914, hvor 60 millioner mænd drog i krig og heraf kom 9 millioner mænd ikke tilbage igen, da krigen sluttede den 11 nov Alene i slaget ved Somme i Frankrig, der indledtes den 1 juli 1916 og sluttede 4 måneder senere, omkom der 1 millioner mænd sønderjyder deltog i I Verdenskrig, faldt, blev krigsinvalider, blev krigsfanger, kvinder blev enker og børn blev faderløse. Peter Lassen Schmidt havde tre svogre, der omkom under I Verdenskrig, hvilket var Wilhelm Christian Martens, Albert Ernst Martin Genz og Hans Hansen Carl. - Efter krigens afslutning var Peter Lassen Schmidt medlem af DSK Fore- Side 6 af 29

7 ningen af Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere DSK udgav i perioden en årbog, hvori forskellige medlemmer skrev om nogle af deres krigsoplevelser som krigsdeltager i I Verdenskrig, så vel muntre, som alvorlige og tragiske hændelser. Peter Lassen Schmidt omtalte stort set aldrig sine oplevelser fra I Verdenskrig; men undertegnede glemmer aldrig, hvor han af undertegnede havde lånt bogen Intet nyt fra Vestfron ten af Erich Maria Remarque og læste den stort set uden afbrydelser. Ved afleveringen af bogen, med tårer i øjnene, sagde han: virkeligheden havde været meget mere brutal end beskrevet af Erich Maria Remarque. Tilbage i civil tjeneste: Ved sønnerne Kristen og Peter s dåb var Peter Lassen Schmidts stilling ifølge kirkebogen Pferdehändler (Hestehandler) og det er sandsynligvis det job, han fortsatte med, efter sin første hjemsendelse fra militæret, i samarbejde med sin far Christen Lassen Schmidt. De boede til leje hos Berg i Østergade (Tuborg Depot og Margarinefabrikken Eva ) Viet den 17 April i Gram Kirke til Alma Frida Rasmussen. Ifølge kirkebogen for Gram: Kutscher & Junggeselle Peter Lassen Schmidt, sohn von Pâchter Christen Lassen Schmidt & Ehefrau Maria Margretha Geb./Hansen zu Mâdchen Alma Frida Rasmussen,Tochter von Stellmacher Rasmus Jørgen Rasmussen & Ehefrau Marie Cecilie Geb./Christensen. Før giftermålet havde Alma Frieda Rasmussen været i huset hos en familie i Aabenraa, hvor fruen var fotograf og franskmand. Her blev Alma Frieda Rasmussen indført i den franske kogekunst, der efterfølgende afspejlede sig i madlavningen for familien i Toftlund. Blandt andet kom makaroni til at indgå i madlavningen. Det var meget usædvanlig i Nord-Schleswig /Sønderjylland på daværende tidspunkt. Side 7 af 29

8 Alma Frieda Rasmussen tv. med veninder og en cigaret i munden, o Senere hen fik Alma Frieda Rasmussen job som ekspeditrice i en købmandsforretning, der var beliggende i Østergade (naboejendom til Centralhotellet) i Toftlund og det har sandsynligvis været her hun traf Peter Lassen Schmidt. (Se endvidere under Rasmussen-slægten) - Børn: Kristen Rasmussen Schmidt født den 11 Juli 1915 i Toftlund Peter Lassen Schmidt født den 10 Jan i Toftlund Marie Rosalie Schmidt født den 19 Dec i Toftlund Magda Aboline Schmidt født den 13 Aug i Toftlund Tove Margrethe Schmidt født den 29 Jan i Toftlund Helga Caroline Schmidt født den 26 Nov i Toftlund Levevilkårene i de små hjem i Sønderjylland under I Verdenskrig var svære. Der blev indført rationeringer på madvarer mm. Eksempelvis kom der restriktioner på brødet den 25 jan. og den 5 mar. fik man rationeringskort, der bevirkede at hver person kunne tilkomme 2 kg brød om ugen. Man fik noget, der hed ernæringens 10 bud, og plakater var hængt op overalt og budene lød som følger: 1. Spis ikke mere end nødvendigt. Undgå overflødige måltider. Du vil holde dig frisk og sund. 2. Hold brødet helligt og anvend hver lille bid brød til menneskeføde. Af tørre brødrester får man en velsmagende suppe. 3. Spar på smør og fedt. Smør i stedet sirup, frugtsmør eller marmelade på brødet. 4. Hold dig til mælk og ost. Drik især skummetmælk og kærnemælk. 5. Brug meget sukker i maden, thi sukker er et fortrinligt næringsmiddel. 6. Kog altid kartoflen med skrællen på, derved sparer du 20 %. 7. Brug mindre øl og alkoholiske drikke, derved sparer du på vort korn og kartoffelforråd. 8. Spis mange grøntsager og megen frugt og benyt hvert stykke dertil egnet jord til dyrkning af af grøntsager. Men spar på konserves så længe der er friske grøntsager. 9. Saml alt det køkkenaffald, som ikke er tjenligt til menneskeføde sammen til kreaturfoder. Men pas nøje på at der ikke kommer skadelig stoffer i affaldet. 10. Kog og varm op med gas eller koks. Derved hjælper du især med at fremskaffe et vigtigt gødningsstof, thi ved gas og kokstilvirkning indvindes foruden andre vigtige biprodukter også kvælstofholdig ammoniak. Side 8 af 29

9 Mærk dig ved alle disse bud, at du sparer for dit fædreland. Derfor må også de, hvis midler tillader dem endog i denne tid at leve som hidtil at lægge sig disse bud på sinde Den 24 juli afsendte Alma Frieda Schmidt/Rasmussen et postkort til sin far Rasmus Rasmussen med Woyens-Arnum Bahnpost. På postkortet er Alma Frieda Schmidt/Rasmussen s svigerfar Christen Lassen Schmidt med sin hest og gig afbildet. Kære Fader modtag til din Fødselsdag vor allerhjerteligste Lykønskning. Jeg havde jo ventet Peter hjem, men i stedet er han kommet til Kônigsberg igen, men måske kan han få orlov derfra. Mange kærlige hilsner til Eder alle fra lille Cedde og Eders Alma. ( Billedet ses under kapitel 13 Christen Lassen Schmidt) Ved datteren Marie Rosalie s dåb var Peter Lassen Schmidts stilling ifølge kirkebogen Arbejder og de boede til leje på Nyvej i Toftlund Ved datteren Magda Aboline s dåb var Peter Lassen Schmidts stilling ifølge kirkebogen Vognmand. - Som vognmand havde Peter Lassen Schmidt en del grise-transport fra Sønderjylland til det øvrige Jylland, blandt andet til Allingåbro på Djursland; det var noget af en tur på daværende tidspunkt. Da hans søn Kristen var omkring år, indtrådte han ofte som hjælpe-chauffør på disse langture. Peter Lassen Schmidts første lastbil var en amerikansk MACK med fast gummi på hjulene og senere hen blev den udskiftet med en INTERNATIO- NAL. - Peter Lassen Schmidt har formodentlig fået en uddannelse som motorvognsfører ved det preussiske militær, da han under I Verdenskrig var tilknyttet train-tropperne og har dermed haft en basis for at starte op som vognmand. At være indehaver af et kørekort på daværende tidspunkt var ret usædvanligt. Peter Lassen Schmidt s første lastvogn o. 1921, Peter Lassen Schmidt med sit International var en Mack AC Bulldog, der blev fremstillet i lastvognstræk o Perioden Tidsbilleder fra Toftlund: Modersmaalet den 19 juli: Toftlund Sogneraad holdt forleden Møde, ved hvilket Arbejdet med nogle Reparationer ved Sognets Skoler overdroges forskellige Haandværkere. Levering af Brændsel til Skolerne overdroges Købmand Truelsen til følgende priser pr kg: Vestfalske Cinders 38,25 Kr., Ærtekoks 42 Kr. og Nøddekul 30,50 Kr. Et Andragende fra Vognmand Holm, Aabøl, om Oprettelse af en fast Fragtbilrute Toftlund Haderslev, kunde ikke anbefales. For lukkede Døre behandledes en Række Aldersrente- og Skattesager. Side 9 af 29

10 I Toftlund Lystskov afholdes en Skovfest Søndag Eftermiddag med Koncert af et 4 Mands Orkester. Om Aftenen bliver der Dans i et Telt; ved ugunstigt Vejr i Centralhotellet Ved døtrene Tove Margrethe og Helga Caroline s dåb var Peter Lassen Schmidts stilling ifølge kirkebogen Chaffeur. - Peter Lassen Schmidt var chauffør for Toftlund Trælasthandel, hvis indehaver var hans bror Lassen Schmidt Peter og Alma Lassen Schmidt overtog den nyopførte villa Osnok, Nyvej 3 i Toftlund. Villaen Osnok Side 10 af 29

11 Nørre Rangstrup og Hvidding Herreders Folkeblad (Toftlund og Omegns Folkeblad) 27 juli 1928 Bemærk bekendtgørelser, øverste venstre hjørne. Side 11 af 29

12 Nørre Rangstrup og Hvidding Herreders Folkeblad (Toftlund og Omegns Folkeblad) 27 juli 1928 Side 12 af 29

13 Ifølge Dagbogen for Retskreds Nr. 91, Nørre Rangstrup og Hvidding Herreder: Betinget Skøde. Underskrevne Tømmerhandler Lassen Schmidt, Toftlund sælger og skøder herved til Chauffør Peter Lassen Schmidt, Toftlund den mig tilhørende Ejendom indført i Tingbogen for Toftlund (Ejerlav) Bind VIII, Blad 164 Art. Nr. 362 af Areal ha. Under Overdragelsen, der sker med de samme almindelige Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har ejet den solgte Ejendom, er indbefattet dennes rette Til- og Underliggende med paastaaende Bygninger disses mur- og sømfaste Tilbehør, herunder Kakkelovne, Komfur og alle ledninger, alt som Køberen paavist. Overtagelsen har fundet sted, hvoraf følger at Køberen i Ildsvaadestilfælde hæver Assurancesummerne til vedtægtsmæssig Anvendelse. Den 1 Juni 1931 er Skæringsdag med Hensyn til de paa Ejendommen hvilende Skatter og Afgifter. Købesummen er fastsat til Kr ,- skriver Ni Tusinde Fem Hundrede Kroner, der skal berigtiges paa følgende Maade. Kontant betales ved det endelige Skødes Udstedelse, den 1 September 1931 Kr Restkøbesummen Kr ,- lader Sælgeren blive indestaaende i Ejendommen paa Betingelse af at Køberen straks søger Kreditforeningslaan størst muligt, hvilket Laans Hovedstol skal afbetales og afskrives paa Restkøbesummen, saaledes at Sælgeren bærer Kurstabet. For hvad der herefter maatte restere af Restkøbesummen udsteder Køberen til Sælgeren et Pantebrev med 2 Prioritets Panteret i den solgte Ejendom, næstefter det omhandlede Kreditforeningslaan. Pantebrevet forrentes med 5% p.a. i hver 11 Juni og 11 December Termin. Det er uopsigeligt fra Kreditor s Side undtagen i Tilfælde af Ejerskifte, hvor det straks forfalder til Udbetaling. Pantebrevet skal udstedes senest den 1 September 1931, samtidig med den kontante Købesum s Erlæggelse og det endelige Skødes Udstedelse. Skødet er betinget af Købesummen s Berigtigelse som fornævnt. Alle i Forbindelse med dette Skødes Tinglysning, Stempling og Oprettelse forbundne Omkostninger samt med det omhandlede Kreditforeningslaans Optagelse forbundne Omkostninger betales af Sælgeren Alene. Paa Tro og Love ansættes den solgte Ejendom s Værdi til Købesummen. Medunderskrevne Ægtefælle samtykker herved i den skete Ejendomsoverdragelse. Toftlund, den 27 Maj Som Sælger: sign. Lassen Schmidt sign. Margarete Schmidt Som Køber: sign.peter Lassen Schmidt Underskrevne bevidner herved, at foranstaaende Underskrifter er ægte, at Datoen er rigtig, samt at Sælgeren er myndig. Sagfører cand jur. B. Haastrup, Toftlund Det attesters herved at af Trælasthandler Lassen Schmidt til Vognmand Peter Schmidt itoftlund solgte Ejendom har en Ejendomsskyld af Kr. Toftlund Sogneraad, den , N. Simonsen Side 13 af 29

14 Fv.. Marie Rosalie, Helga Caroline, Peter, Tove Margrethe, Magda Aboline og Kristen Julen Omkring den tid havde Alma Frieda i Toftlund besøg af sin lillesøster Agnes og de sendte sammen et postkort til deres storesøster Petra Martens/Rasmussen i Frederiks imellem Herning og Viborg. På postkortet er afbildet Alma Frieda og Peter Lassen Schmidts nyerhvervede villa Osnok på Nyvej i Toftlund. Herzlich Glückwünsch zu deinem Geburtstag sendet Dir dein Schwester Agnes. Bin Heute i Toftlund. Habe ja klein K.H. abgeholt, er fühlt sich ganz wohl hier. Fahre Morgen nach Hornslet. Du komst wohl den bald nach dort. Her sender vi dig et helt nyt hus til din fødselsdag, flot ikke. Alma De flyttede op i ejendommen på Grønningen i Toftlund, der hvor Brugsen i dag ligger. Peter Lassen Schmidt forpagtede ejendommen af sin bror Lassen Schmidt og dermed gik endelig Peter Lassens store drøm, om at være selvstændig Landmand og Hesteavler, i opfyldelse. Ejendommen på Grønnigen i Toftlund I dag er Superbrugsen placeret på grunden Tegnet af Jens D. Andersen og originalen findes i Superbrugsen i Toftlund - I den tid, Peter Lassen Schmidt havde ejendommen på Grønnigen i Toftlund, var han ofte afløserchauffør for Toftlund Trælasthandel A/S. Undertegnede har ofte været med ham til Haderslev, Aabenraa og Sønderborg for at hente tømmer, der var ankommet dertil med skib Side 14 af 29

15 og til Egernsund-Alnor området for at hente tegl. Peter Lassen Schmidt, som afløser-chauffør på Toftlund Trælasthandel A/S s Bedford, o Peter Lassen Schmidt var igennem hele sit liv meget heste-interesseret og avlede en del heste af Oldenborg og Frederiksborg-racerne, der egnede sig både til at være arbejds- og rideheste. Peter Lassen Schmidt var også en særdeles habil rytter og derfor var han også medlem af Toftlund Ringriderforening og deltog som aktiv rytter til op i en meget høj alder. Han opnåede at blive Konge adskillige gange og et af årene, hvor han blev Konge, havde han den glæde også at se sine to sønner Kristen og Peter placeret som henholdsvis Kronprins og Prins og det var noget af en begivenhed i Toftlund. Peter Lassen Schmidt som aktiv ringrider-rytter o.1950 Også Foreningens organisatoriske arbejde tog Peter Lassen Schmidt del i, hvor han igennem årene havde en del tillidshverv, eksempelvis var han foreningens kasserer i begyndelsen af 1950 erne. Kronen på værket blev Peter Lassen Schmidt s udnævnelse til Æresmedlem i Toftlund Ringriderforening og indbydelsen som Æresgæst til Foreningens 60 og 70 Års jubilæum i henholdsvis 1957 og Side 15 af 29

16 Æresmedlemmer af Toftlund Ringriderforening Peter Lassen Schmidt, lænende sig op ad vognen og siddende i vognen th. Hans Hegelund sandsynligvis ved Ringriderforeningens 70 års jubilæum i 1967 Peter Lassen Schmidt, sammen med sine kære heste Den 1 sep. blev villa Osnok på Nyvej solgt til landinspektør J. Raunkjær. Ifølge Tingbogen for Toftlund, Bd. X, Bl. 5: BETINGET SKØDE. Underskrevne, Landmand Peter Schmidt, Toftlund, sælger og overdrager herved til Landinspektør J. Raunkjær, Toftlund Den mig tilhørende beboelsesejendom Art. Nr. 362 Bd.X Bl.5 Toftlund By og Sogn, beliggende Nyvej, af Areal ha., med de derpaa værende Bygninger med grund-, mur- og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfur, indmuret Gryde og elektriske Installationer, alt som det er og forefindes og som det er forevist Køberen, idet Sælgeren ikke indestaar for Mangler af hvad Art nævnes kan, derunder navnlig ikke for Angreb af Svamp eller Husbukke. Ejendommens Hegn og Plantninger medfølger i Handlen. Vilkaarene er følgende: 1. Ejendommen er overtaget i Dag og henligger fremtidig for Køberens Regning og Risiko i enhver henseende, derunder navnlig ogsaa saaledes, at han i tilfælde af Ildsvaade oppebærer Assurancesummerne til vedtægtsmæssigt Anvendelse. 2. Overtagelsesdagen er Skæringsdag for Skatter og Afgifter samt Indtægter og Udgifter, hvorved bemærkes, at Køberen er bekendt med det om Ejendommen indgaaende Lejemaal, som han overtager, ligesom han selv skal sørge for Opsigelse af Lejeren. 3. Ejendommene overdrages med de samme Rettigheder og Forpligtelser hvormed den har tilhørt Sælgeren, idet vi særlig bemærker, at der ikke iflg. Tingbogen paahviler Ejendommen Servitutter eller lignende Byrder. 4. Eventuelle Krigsforsikringsbidrag betaler Sælgeren. 5. Købesummen andrager Kr., hvilke Tyve Tusinder Kroner, oo Øre er afgjort ved, at Køberen har forpligtet sig til at overtage eller indfri og fra Dato forrente den i Ejendommen indestaaende Prioritet til Side 16 af 29

17 Jydsk Husmandskreditforening Til Rente 4½ % p.a. og med statutmæssige Forpligtelser, idet betalte Afdrag og eventuelle Reservefondsandele tilkommer Køberen, kontant har betalt samtidig hermed medens Restkøbesummen 5.800,oo Kr ,oo Kr ,oo Kr. er afgjort ved, at Køberen til Sælgeren har udstedt Pantebrev, stort Kr., med Prioritet næst foranstaaende Prioritet til Kreditforeningen, at forrente med 4½ % p.a. der betales med Halvdelen i hver 11. Juni og 11. December Termin, første Gang i 11. December Termin 1946 for det da forløbne Tidsrum. Kapitalen afdrages med 200 Kr. hver Termin, første Gang i 11. Juni Termin Kapitalen er i øvrigt opsigelig fra Debitors Side med et halvt Aars Varsel til en Termin, men uopsigelig fra Kreditorrs Side, idet dog Kapitalen forfalder til fuldstændig Udbetaling uden Opsigelse i Tilfælde af Ejerskifte eller Misligeholdelse. 6. Alle Omkostningerne vedr. dette Skøde deles lige mellem Parterne, Sælgeren betaler Kommissionssalæret, medens Køberen alene betaler Omkostningerne ved Overtagelsen. 7. Vi erklærer paa Tro og Love, at der ikke paa Ejendommen findes Skov eller fredsskovpligtig Grund, at Sælgerens Hustru ikke bebor Ejendommen eller benytter denne til Erhverv, samt at Overdragelsen sker direkte fra Sælger til Køber uden mellemliggende Aftale med Tredjemand. 8. Vi bemærker at Sælger er indforstaaet med, at Pantebrevet ikke p.t. kan lyses fuldt ud, hvorfor Afdragene først vil være at afskrive paa den utinglyste Del af Pantebrevet. Toftlund den 31 August Som Sælger: Peter L. Schmidt Som Køber: J. Raunkjær Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed, samt tillige som Anmelder til Lysning af Skødet som Erklæring paa Tro og Love, at Parternes foranstaaende Erklæring, saavidt det er mig bekendt, er i Overensstemmelse med de faktiske Forhold: V. Petersen, Landsretssagfører, Toftlund. At fornævnte Ejendom Art. Nr. 362 i Toftlund By og Sogn ved Vurdering pr. 1/ under Løbe Nr. 252 er ansat til Ejendomsskyldværdi Kr., heraf Grundværdi 400 Kr., attesteres herved Fradragsbeløbet i Henhold til 5 2.Stk. i Lov af 20 Maj 1933 om Grundstigningsskyld udgør o Kr. Haderslev Amtsstue, den 4. Sep R. Jensen, F. Sørensen, F. ENDELIGT SKØDE. Idet Købesummen nu er berigtiget, skøder og endelig overdrager jeg, Peter Schmidt, herved til J. Raunkjær Ejendommen Art. Nr. 362 Bd.X Bl.5 Toftlund By og Sogn, af Areal ha. paa de i øvrigt i foranstaaende betingede Skøde omhandlede Vilkaar. Toftlund, den 9 Sept Peter L. Schmidt Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed: V. Petersen, Landsretssagfører, Toftlund De byggede et nyt hus oppe i Sønderbyen i Toftlund, hvor de skulle nyde deres otium. Side 17 af 29

18 I den tid, de boede der, hjalp Peter Lassen Schmidt ofte nogle af deres bekendte, der var landmænd, med markarbejde, hvor han var traktorfører; hvilket han nød og var en lille smule stolt af, trods det han ikke ville bruge traktor på ejendommen på Grønnigen; men kun heste. Alma Frieda og Peter Lassen Schmidt sammen med deres børn på Peter Lassen Schmidt s 70 års fødselsdag i 1963 fv.: Helga Caroline, Tove Margrethe, Kristen, Marie Rosalie, Peter og Magda Aboline dec. døde Alma Frida Schmidt, f/rasmussen og begravelsen fandt sted den 28 dec., 1963 i Toftlund Kirke ved Pastor Lassen. Nekrolog i Jydske Tidende den 24 dec for Fru Alma Schmidt, Sønderby, Toftlund: Mandag aften er fhv. landmand Peter Lassen Schmidts hustru, fru Alma Schmidt, Sønderby, Toftlund, pludselig død, ramt af en blodprop ved hjertet. Udfor Toftlund Skole blev hun syg, og en forbipasserende tilkaldte Falck-Zonen. I en ambulance blev hun kørt til dr. Schmidt, der konstaterede, at døden var indtrådt. Fru Alma Schmidt overleves foruden af sin mand af seks børn, to sønner og fire døtre, for hvem hun var en ualmindelig god hustru og kærlig moder. Sønnerne er overbetjent Chr. Schmidt, Tønder og Peter Schmidt er murermester i Toft lund. Døtrene er gift og bosiddende. Marie er gift med værkfører Thomsen, Auning Kartoffelmelsfabrik, Magda med matrikeltekniker Mathias Juhl, Toftlund, Helga med boghandler Hansen, Ålborg, og Tove er ugift og ansat i Handelsbanken i København. Afdøde blev 73 år. I følge Jydske Tidende: Lørdag eftermiddag begravedes fhv. landmand Peter Lassen Schmidts hustru, fru Alma Schmidt, Søndergade, Toftlund, på Toftlund kirkegård under stor deltagelse. Der var sendt et væld af kranse. Efter salmen Under dine vingers skygge talte pastor H. C. Lassen udfra en af Brorsons julesalmer, ligesom han rettede trøstende ord til mand og børn, der lige til julen skulle miste deres kære hustru og mor. Ved graven forrettede pastor H. C. Lassen jordpåkastelsen og lyste velsignelsen. Kirkesangeren, Chr. Fredensborg, takkede på familiens vegne for deltagelsen feb. døde Peter Lassen Schmidt og begravelsen fandt sted den 9 feb i Toftlund Kirke ved sognepræst Henning Jørgen Madsen. Nekrolog i Jydske Tidende den 6 feb. 1970: Side 18 af 29

19 I en alder af 76 år er fhv. landmand Peter Lassen Schmidt, Toftlund afgået ved døden. Peter Lassen Schmidt havde i mange år den landejendom, hvor Toftlund Brugsforening nu har til huse. Han har været en meget virksom mand. Toftlund Ringriderforening nød i mange år godt af hans arbejdskraft. Som bestyrelsesmedlem og aktiv rytter ved de stor ringriderstævner, gjorde han sit til, at den ældgamle sport blev holdt i hævd. Han blev for flere år siden udnævnt til æresmedlem af foreningen. For nogle år siden mistede han sin hustru, og det tog hårdt på den ellers så virksomme mand. Han overleves af fire døtre og to sønner. De to af børnene bor i Toftlund, hvor sønnen Peter Schmidt har en byggeforretning og datteren Magda er gift med matrikeltekniker Mathias Juhl. Side 19 af 29

20 9. (LS.X.4.2) Peter Lassen Schmidt. Et postkort fra Königsberg til broderen Lassen Schmidt Feldpost Abs.: M.K.W. Schmidt, Königsberg, F.H. Lazarett, St.... Schütze Lassen Schmidt II M.G. Kompagnie Feltlazarett 112 Latte II Feldpost 352 Inft. Reg. 357 Kjære Lassen! Takker mange gange for brevet. Hermed sender jeg dig dette billede, som ikke er så godt Din broder Peter Den store krig, som den kaldes, brød ud den 28 juni 1914, hvor 60 millioner mænd drog i krig og heraf kom 9 millioner mænd ikke tilbage igen, da krigen sluttede den 11 nov Alene i slaget ved Somme i Frankrig, der indledtes den 1 juli 1916 og sluttede 4 måneder senere, omkom der 1 millioner mænd sønderjyder deltog i I Verdenskrig, faldt, blev krigsinvalider, blev krigsfanger, kvinder blev enker og børn blev faderløse. Alene i Toftlund Sogn faldt der i I Verdenskrig 370 mand ud af sognets 1700 indbyggere og dertil kom en stor del Krigsinvalider. (Kilde: side 30 i Bogens Højskole af Lis Mikkelsen) Efterfølgende var Peter Lassen Schmidt medlem af DSK, Toftlund Afdeling (Foreningen af Dansksindede Sønderjydske Krigsdeltagere). Avisudklip fra Toftlund omkring Genforeningen Side 20 af 29

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere