Curriculum Vitae. Indledning. Erhvervsforløb. Thomas Bo Jensen Kirkebyvej 10, 2740 Skovlunde Mobil:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae. Indledning. Erhvervsforløb. Thomas Bo Jensen Kirkebyvej 10, 2740 Skovlunde Email: grafiskviden@gmail.com Mobil: 26 79 89 92"

Transkript

1 Curriculum Vitae Thomas Bo Jensen Kirkebyvej 10, 2740 Skovlunde Mobil: Indledning Arbejdet med mennesker er nøglen til succes i IT projekter. Jeg sikrer, at IT systemer bidrager til virksomhedens forretningsgrundlag og samtidig er et godt redskab for brugerne. Jeg kortlægger de opgaver systemet skal understøtte og tilrettelægger uddannelse og support i forhold til brugernes behov. Jeg har metoder til at sikre, at det er let for brugerne at finde rundt i systemerne. Jeg evner at se systemerne fra brugernes situation og formidle deres ønsker til udviklingsteam, kombineret med en professionel forståelse for de kommercielle vilkår i udviklingsarbejdet. Min uddannelse på universitetet indenfor IT er af nyere dato, men IT anvendelse har været en rød tråd i min karriere. Jeg ser min Cand.it. uddannelse som starten på et nyt spor i min karriere, et spor der fordrer et brancheskift derfor har mit fokus siden sommeren 2008 været automatisering og SCADA systemer, det fagområde jeg gerne vil arbejde med. Erhvervsforløb September 2010 oktober 2010 IT konsulent, DanSteel A/S. Projektafdelingen (virksomhedspraktik). Evaluering af forskellige SCADA systemer. F.eks. til processtyring af en normaliseringsovn i DanSteels nye tykpladecenter. Evaluering af brugergruppernes behov i forhold til IT systemer og dokumentation. Foranalyse i forbindelse med kommende projekter/udbud. August 2010 september 2010 IT konsulent, Siemens A/S. Automation og drevteknologi (virksomhedspraktik). Evaluering af et SCADA system (WinCC), samt to CTS systemer på Herlev Hospital. Januar 2008 juni 2009 Lektor, Danmarks Medie og Journalisthøjskole (tidl. Den Grafiske Højskole). Undervisning i produktionstilrettelægning, færdiggørelsesteknik, digital medieproduktion m.m. Udarbejdelse af undervisningsmateriale, lærebøger og artikler. Juli 1986 december 2007 Underviser og konsulent, Den Grafiske Højskole. Undervisning i produktionstilrettelægning, færdiggørelsesteknik, anlægsplanlægning m.m. Konsulentopgaver indenfor kvalitetsstyring (ISO 9000). Udarbejdelse af undervisningsmateriale, lærebøger og artikler. Januar 2000 december 2008 (bijob) Management konsulent, Grafisk Viden Aps. Konsulentopgaver for grafiske virksomheder. Undervisning. Optimering af indkøb.udvikling af indhold til Intranet i forbindelse med produktionsledelse/ kvalitetsstyring. Tekniske rådgivning af tryksagskøbere. Rådgivning i forbindelse med kvalitetsstyring og ISO 9000 certificering i etikettrykkerier og bogbinderier. Udmeldt som syn og skønsmand i flere tvister imellem tryksagsleverandører og tryksagsindkøbere. January 1998 december 1998 (bijob) Forfatter, Grafisk Litteratur. Medforfatter til Håndbog i grafisk produktion (1999). Medforfatter til Håndbog i grafisk produktion (1992). 1

2 August 1982 juni 1984 Tryktekniker, John Heron, Perth, Australien. Produktion af forretningstryksager, reklametryksager, magasiner og bøger. Juli 1981 juli 1982 Tryktekniker, Moree Champion, NSW Australien. Produktion af forretningstryksager, reklametryksager, avisproduktion. Moree Champion udgiver aviser og har civiltrykkeri. Juli 1979 juli 1981 Flexotrykker, Etiketto Label printing. Produktion af selvklæbende etiketter. Uddannelse x Automation efteruddannelse, TEC Ballerup (uddannelse påbegyndt december 2010) Cand.it. E business, IT Universitetet, København (har taget uddannelsen sideløbende med mit arbejde) Professionsbachelor i Medieproduktion og ledelse, Den Grafiske Højskole Det almene studium, Den Grafiske Højskole Tryktekniker, Walentins Bogtrykkeri, Hvidovre Kompetencer Nedenfor har jeg udvalgt centrale kompetenceområder, som jeg beskriver kort. Jeg har naturligvis andre kompetencer end de nedenfor nævnte, og jeg går gerne i dialog om beslægtede arbejdsområder med henblik på en ansættelse i jeres virksomhed. Udvikling af SCADA applikationer Automatisering og SCADA systemer er min faglige interesse. Især design af Human Machine Interface applikationer. At udvikle og designe et brugervenligt User Interface og et effektivt system, til en maskine eller et procesanlæg, er en spændende udfordring, som jeg gerne vil arbejde med. Den stigende anvendelse af komplekse HMI applikationer og systemintegration (f.eks. med MES og ERP systemer) fordrer en bred vifte af kompetencer i virksomheder, der udvikler og bygger SCADA/SRO systemer. Min indsigt i SCADA systemer (In touch og Simatic WinCC) har jeg fået i forbindelse med min research og konsulentopgaver hos Nilpeter A/S, Rockwool A/S, Siemens A/S, Herlev Hospital samt DanSteel A/S. Endvidere har jeg i december 2010 påbegyndt Automatik efteruddannelsen, med et kursus i PLC programmering (Schneider Unity Pro). Projektledelse Som konsulent og projektleder har jeg erfaringer med de discipliner, denne rolle indeholder. At bevare et godt overblik og handle løbende og fleksibelt er vigtige elementer i denne rolle. Samarbejde og god kommunikation er andre vigtige faktorer. Jeg har kendskab til PRINCE2, SCRUM og CMMI. Kurser på IT Universitetet [IT projektledelse, Forretningsprogrammering med.net, 3D begynder, Databasestøttet webpublicering, Grundlæggende webdesign]. Softwareudvikling Min forståelse for softwareudvikling af IT systemer har jeg opnået fra mine projekter på IT Universitetet, fra private web projekter samt fra især Siemens A/S og DanSteel A/S. Som udvikler af mindre projekter har jeg erfaring med C#, php, SQL, html, CSS, og jeg har herved opnået forståelse for, hvordan softwareprodukter kan udvikles. Kurser på IT Universitetet [IT projektledelse, Forretningsprogrammering med.net, 3D begynder, Databasestøttet webpublicering, Grundlæggende webdesign]. Forretningsforståelse og teknisk forståelse Jeg har en bred indsigt i arbejdsgangen i den grafiske branche. Min viden om ordreproducerende virksomhed, maskinbygning og industriel fremstilling af papir, folie og farve. Det er en viden, jeg kan overføre til en række brancher med lignende processer og således hurtigt forstå en forretningsgang. Indsigt i økonomisk og 2

3 ledelsesteori har jeg fra mine uddannelser. Jeg har et detaljeret kendskab til mange maskiners funktionsprincip og opbygning. En viden der både giver forståelse for maskiners styring, samt for maskiners mulighed for at producere serier i en ensartet kvalitet. Kurser [Knowledge Management, Strategiske og taktiske værktøjer til e business, It og internet jura]. Brugerinddraget design Vandfaldsmodellen er i dag historie. I dag foregår vellykket udvikling i samarbejde med de brugere, der når systemet er færdig udviklet skal have let ved at bruge dette. Omfanget af brugerinddragelse afhænger af projektet og ligeledes valget af metoder, der kan omfatte etnografisk deltagende observation, interviews og workshops m.m. Kurser [Interaktionsdesign, Læring og it.]. User Interface Design I arbejdet med nye brugergrænseflader er min tilgang analytisk. Flere parametre er vigtige, når jeg som informationsarkitekt i samarbejde med grafiker og programmør skaber den gode løsning. Typografiske regler, gestaltlovene, psykologiske faktorer og designmanualer er faktorer, der må tages hensyn til. Datamodeller, funktionsbeskrivelser og prototyper er metoder, jeg anvender i mit arbejde med brugergrænsefladen. Kurser [Design af brugergrænseflader og data, Usability, Grundlæggende webdesign]. Undervisning og forskning Fra min erhvervskarriere har jeg erfaring som underviser, konsulent og forsker. Min værktøjskasse indeholder mange afprøvede metoder og fremgangsmåder til at skabe resultater, bl.a. gennem research. Omstilling og nye udfordringer har præget mit arbejdsliv, så det at overskue et nyt projekt eller fagområde er noget, jeg ofte har prøvet. Software kompetencer Jeg anvender ofte: Officepakken, Photoshop, Dreamweaver, Firstclass, Lotus Notes, Axure. Jeg har i perioder arbejdet med: Simatic WinCC, Schneider Unity Pro, Visual Studio (C#), 3D studiomax, SketchUp, Adobe Illustrator, MS SQL Server, phpmyadmin, MS Projekt, In Touch, PHP, SQL, CSS, HTML, Joomla CMS og Sitecore CMS. Jeg er desuden rutineret bruger af: digital kamera, scanner og videokamera. Har erfaring med billedbehandling og OCR scanning. IT projekter Mine erfaringer og resultater med IT projekter er fra mit studie på universitetet, fra mit virke på Den Grafiske Højskole og fra opgaver hos Siemens A/S og DanSteel A/S. Projektopgaver hos Siemens A/S (case Herlev Hospital) og DanSteel A/S Rapport om CTS systemer på Herlev Hospital. Rapporten beskæftiger sig med CTS systemer på Herlev Hospital. Et system fra Honeywell og et fra Siemens. Hovedvægten er lagt på en evaluering af brugergrænsefladen på det nye system (Simatic WinCC). Rapporten indeholder forslag til den videre udvikling og kommende projektforløb på Herlev Hospital, samt kommentarer til de nuværende systemer. Konklusionen var bl.a., at Herlev Hospital bør få udarbejdet en designmaual med retningslinjer for hvorledes kommende SCADA projekter skal implementeres i CTS systemet. Rapport om SCADA systemer på DanSteel A/S. Rapporten beskæftiger sig med SCADA systemer i Tykpladecenteret. Hovedvægten er lagt på en evaluering af brugergrænsefladen på det nye system til ovnstyringen (Simatic WinCC). Dog inddrages andre IT systemer i et vist omfang, da stålteknikerne m.fl. anvender flere systemer i deres dagligdag. Jeg har med min faglige baggrund som Cand.it. og øvrige erhvervserfaring, stillet en række konstruktive forslag til den videre udvikling og kommende projektforløb på DanSteel A/S, og kommenterer de nuværende systemer. Rapporten viser, flere eksempler på GUI design som maskinleverandører finder acceptable, men som brugerne har mange kommentarer til. 3

4 Projektopgaver fra IT Universitetet Mit specialeemne: Analyse af HMI applikationer (Human Machine Interface) til styring af produktionsmaskiner. Jeg har i forbindelse med denne opgave inddraget følgende virksomheder som case: Nilpeter A/S, Rockwool A/S, Københavns Tekniske Skole (Bogbinderiet). (link til projektbeskrivelsen Min motivation for specialet: Det er min erfaring, at der mangler viden om udvikling af HMI applikationer og SCADA systemet. En dokumentation der belyser hvilke faktorer og egenskaber, designteam skal forholde sig til, ved udformningen af nye HMI applikationer. Fra de seneste 15 år hvor HMI applikationer med en grafisk brugerflade og interaktion med en Touch Screen er blevet almindeligt i industrien, består dokumenterede erfaringer med HMI applikationer primært i vejledende materiale fra softwareproducenterne. Arbejdssituationens indflydelse på design og udvikling af applikationer til styring af etikettrykmaskiner. (16 ugers projektopgave). Jeg har i forbindelse med denne opgave inddraget følgende virksomheder som case: Nilpeter A/S, flexiket A/S, tesa Labels. Virksomheders overvejelser og muligheder i forhold til domænenavns registrering og tvister. (4 ugers projekt). Usability rapport til Scleroseforeningen (miniprojekt). Bookingsystem til et rejsebureau (miniprojekt) +.NET applikation (webservice+website+winform). 3D rapport (miniprojekt) + 3D scene lavet med 3D StudioMax. Grundlæggende webdesign. Webshop TrendDesign (miniprojekt) + website (HTML/CSS). Mål & Midler. Projektstyring i 7. klasse + mockup (miniprojekt). Digitale resultater / projekter / beta versioner Etablering af websiden: et online grafisk leksikon. (rolle: udvikler). Opbygning af on line kompendier i produktionstilrettelægning: og færdiggørelsesteknik: Etablering af Wikibook Digital_medieproduktion: (betaversion) Etablering af Grafisk Blog Grafisk_Viden: (betaversion) Etablering af en online fotosamling: om grafiske produkter og teknologi Tilrettelægning af e learning med softwaren Firstclass. (rolle: konceptudvikler og underviser). PostpressSIM, EU finansieret projekt under ledelse af VTT i Finland. Etablering af en webside om Human Computer Interface: : HMI applikationer knowhow.dk/ Etablering af en online dansk / engelsk grafisk ordbog: (rolle: udvikler). Jeg har erfaring med søgemaskineoptimering SEO, f.eks. er min webside postpress nummer et ved en Google søgning med ordet postpress. Sprog Engelsk. Læsning og samtale på et højt niveau. Jeg har boet og arbejdet tre år i Australien. Tre af mine kurser på IT Universitetet foregik på engelsk. I Australien gennemførte jeg et engelskkursus og et økonomikursus. Tysk. Læsning og samtale på et grundlæggende niveau. Flere studierejser til Tyskland. 4

5 Personlige informationer Jeg er 52 år. Jeg er gift med Winnie som er socialpædagog. Sammen har vi har tre drenge på 14, 18 og 21 år. Vi bor i en villa i Skovlunde. I min fritid dyrker jeg jiu jitsu. Jeg holder af udeliv, naturen og camping. Jeg er frivillig lektiehjælper på Skovlunde Bibliotek og med i bestyrelsen for Høve Camping. Kurser (løbende) 2011 Kurser på TEC Ballerup i automatik og proces Kurser på TEC Ballerup i automatik og proces. Workshop i Elektronisk sketching (med Arduino UNO, hardware/software) hos DELTA i Hørsholm. Kursus i IT projektledelse (IT Universitetet) Kursus i MS Projekt 2007 (Projectum) Kursus i processing (Mediehøjskolen, Stig Møller Hansen). Introduktion til Lotus Notes (Mediehøjskolen) Introduktion til konferencesystemet First Class. Bygherrerådgivning (DJØF). Kursus i færdiggørelsesteknik (FOGRA, München). Layoutkursus på DGH (Niels Bøje Ziegler). Kursus i vejledning af specialestuderende (CBS, LearningLab). Pædagogisk grundkursus (Svendborg). IT kurser på Købmandsskolen (EDB skolen): Programmering af mindre systemer. Programmering af større systemer. Datakommunikation. Kurser vedr. drift og database i forhold til Norsk Data installation på Den Grafiske Højskole. Norsk Data, Ballerup. Publikationer Periode Internet: Forfatter, udvikler og webmaster for der indeholder to online lærebøger, en ang. færdiggørelsesteknik og en vedr. tilrettelægning. Periode Lærebøger m.m., Den Grafiske Højskole: Forfatter til kompendier i produktionstilrettelægning, færdiggørelsesteknik og anlægsplanlægning. Medforfatter til en vejledning til ISOstandarden: DS/ISO 11798:2000 Information og dokumentation permanens og holdbarhed ved skrivning, trykning og kopiering på papirdokumenter krav og prøvningsmetoder. Medforfatter til Bogen om bølgepap. Periode Artikler i Den Grafiske Højskoles tidsskrift Rubrik: Artikler om anlægsplanlægning samt bogtilrettelægning. Periode Artikler i Kraks Grafiske Katalog: Artikler til leksikale opslagssider om grafisk produktion. Periode Artikler i fagtidsskriftet Aktuelt Grafisk Information:Reportager fra grafiske messer og åben hus dage hos grafiske leverandører. Periode 1992 og Forlagsudgivelser: Medforfatter til Håndbog i grafisk produktion (1999) Forlaget Grafisk Litteratur. Medforfatter til Håndbog i grafisk produktion (1992) Forlaget Grafisk Litteratur. Investering Jeg er en solid og fornuftig investering og venter blot på at tilføre Jeres virksomhed alle mine evner og egenskaber. 5

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING 1 VELKOMMEN TIL LEDERNES LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING Brug Lynguiden, når du hurtigt vil i gang med at målrette din jobsøgning og have styr på jobsøgningsmaterialet frem mod

Læs mere

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil Personlige data navn Ulla Sprogøe født 14. november 1956 adresse Azaleagangen 12, 2300 København S. telefon 2731 4150 email sprogoe@privat.dk barn Sofie, født oktober 1996 Uddannelser 1982 edb-assistent

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB

Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2014 Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB INTERVIEW MED NY FORMAND TINE JØRGENSEN 11 FORSKER: VI BLIVER KOLLEKTIVT STUPIDE MØD BF S NYE HOVEDBESTYRELSE

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere