9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne"

Transkript

1 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ne og 10. klasse mv Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ne og 10. klasse, som eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget. Notatet tager udgangspunkt i elevers ansøgninger, som er modtaget via optagelse.dk 1 fra elever i 9. og 10. klasse pr. 15. marts I notatet indgår udelukkende 1. prioritets tilmeldingerne. Opgørelsen af andelen af ansøgere til erhvervsuddannelserne indgår som et af de overordnede klare mål i erhvervsuddannelsesreformen. Der indgår ikke i opgørelsen ældre ansøgere, der søger uden at komme direkte fra grundskolen. Elevernes 1. prioritets uddannelsesvalg viser følgende: Elevernes uddannelsesvalg 2017 Figur 1 Tilmelding til ne fra elever i 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen i 2017, procent ,5 1 Optagelse.dk er et elektronisk ansøgningssystem, som fra 2009 har været obligatorisk for elever fra 9. og 10. klasse. Før 2009 blev aggregerede oplysninger indberettet af institutionerne på et skema. 2 Bemærk, at populationen ikke indeholder alle, men dog langt de fleste 9. og 10. klasseelever. Udtrækket er foretaget 16. marts Bemærk også, at der fra 2016 er sket ændringer i ansøgningsproceduren mht. underskrift af ansøgers forældre, som evt. også kan have betydning for antallet af ansøgninger. 74,0 uddannelser 1,2 (se note 1) Note 1: Omfatter egu, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt kombineret ungdomsuddannelse. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk. 6,3 Øvrigt (se note 2)

2 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 2 af 24 Figuren viser bl.a., at 74,0 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen, har valgt en gymnasial uddannelse som 1. prioritet, mens 18,5 procent har valgt en erhvervsuddannelse som 1. prioritet. Samlet fremgår følgende bl.a. af notatet: Udviklingen i elevernes uddannelsesvalg siden Andelen, der har søgt en gymnasial uddannelse, ud af dem, der forlader grundskolen, er 74 procent i Andelen har været stigende i årene , herefter har andelen svinget mellem 73 og 74 procent. Der har været et støt fald i andelen af 9. og 10. klasseelever, som ønsker at fortsætte på en erhvervsuddannelse ud af dem, der forlader grundskolen i perioden Mens 31,7 procent af de elever, som forlod grundskolen i 2001 ønskede en erhvervsuddannelse, var andelen i 2016 på 18,4 procent, og i 2017 er det stort set status quo med 18,5 procent. Blandt de unge, som har søgt en erhvervsuddannelse som første prioritet, har der været en stigning på 3 procentpoint i andelen, der har tilkendegivet, at de ønsker en eux fra 2016 til I 2014 ønskede 10 procent en eux og tallet har været stigende lige siden. I 2017 er det 30 procent, der ønsker en eux. Samlet set søger 79 procent en ungdomsuddannelse med et gymnasialt niveau, hvilket er på niveau med Andelen af elever fra 9. klasse, som har valgt at fortsætte i 10. klasse, har siden 2007 været lidt under 50 procent. I årene var andelen på ca. 48 procent. I 2016 og 2017 er andelen faldet til henholdsvis 45 og 46 procent. Andelen af eleverne fra 9. og 10. klasse, der har valgt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse som 1. prioritet ud af dem, der forlader grundskolen, har i perioden ligget på mellem 1,3 og 1,5. I 2016 og 2017 faldt den til 1,2 procent. Med særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse menes EGU, STU eller kombineret ungdomsuddannelse. Valg af ungdomsuddannelse 2017 Blandt de elever, der vælger en gymnasial uddannelse, vælger størstedelen, nemlig 61 procent, stx, 20 procent vælger hhx. 10 procent har søgt htx som første prioritet og 8 procent hf. De seneste to år er andelen, der vælger stx, faldet et par procentpoint. Til gengæld er der sket en lille stigning i søgningen til hf fra 7 til 8 procent. Det skyldes hovedsagelig at det i 2017 er muligt at søge hf direkte fra 9. klasse. 12 procent (462) af dem, der har søgt en hf (3.826), kommer fra 9. klasse. Blandt de elever, der ønsker at fortsætte på en erhvervsuddannelse, har halvdelen tilmeldt sig hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. 19 procent har søgt ind på Kontor, handel og forretningsservice, 17 procent 3 Se også bilag 1-5 side 14-15

3 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 3 af 24 på Omsorg, sundhed og pædagogik og 14 procent på Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Blandt de elever, der har søgt en erhvervsuddannelse, har 30 procent tilkendegivet ønske om eux. Størst er andelen blandt de elever, der har søgt hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice, hvor nu mere end halvdelen, 56 procent, af ansøgerne tilkendegiver et ønske om eux. 26 procent af de elever, som har søgt hovedområdet Teknologi, byggeri og transport har ønsket eux. For Fødevarer, jordbrug og oplevelser er andelen 21 procent og lavest er andelen for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik med 20 procent. Uddannelsesparathed 9 procent af dem, der har søgt en erhvervsuddannelse som første prioritet, er vurderet ikke-parat. Blandt dem, der har søgt en gymnasial uddannelse som første prioritet, er det 4 procent, der er vurderet ikke-parat. Tilmelding til 10. klasse i 2017 Type af 10. klasse I 2017 har personer valgt 10. klasse. 3 procent af dem, der har valgt 10. klasse, har ønsket en EUD10 som første prioritet og 1 procent har ønsket en 10. klasse efter 20/20-ordningen.

4 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 4 af og 10. klasseelevernes uddannelsesvalg Det samlede antal ansøgninger i 2017 fordeler sig på ansøgninger fra elever, der går i 9. klasse, og ansøgninger fra elever, der går i 10. klasse 2, jf. tabel 1. Samlet set er det lidt færre ansøgere end sidste år, men faldet passer med, at 9. og 10. klasseårgangene er mindre. Af de elever, der går i 9. klasse og har søgt ind på en uddannelse via optagelse.dk, har 46 procent valgt at fortsætte i 10. klasse, mens 50 procent ønsker at fortsætte på enten en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. 0,3 procent har valgt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 4, mens 3 procent ikke har tilmeldt sig ungdomsuddannelse eller 10. klasse 5. Af de elever, der går i 10. klasse og har søgt ind på en uddannelse via optagelse.dk, fortsætter 1,5 procent i 10. klasse igen, mens 90 procent ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. 2 procent er tilmeldt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, mens 6 procent ikke har tilmeldt sig ungdomsuddannelse eller 10. klasse 5. Nedenfor i tabel 2 foretages en samlet opgørelse i forhold til de elever, som forlader grundskolen. Tabel 1 9. og 10. klasseelevernes uddannelsesvalg i 2017, fordelt på klassetrin Uddannelsesvalg 9. klasse 10. klasse 9. og 10. klasse Antal Procent Antal Procent Antal Procent 10. klasse ,1% 492 1,5% ,3% ,3% ,6% ,7% uddannelser ,9% ,8% ,8% ,3% 624 1,9% 821 0,8% Øvrigt ,4% ,1% ,3% I alt % % % Note 1: Omfatter egu, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt kombineret ungdomsuddannelse. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk. Uddannelsesvalg for de 9. og 10. klasseelever, som forlader grundskolen elever i 9. og 10. klasse har søgt en ungdomsuddannelse eller andet uden for grundskolen. 74,0 procent af disse elever har søgt ind på en gymnasial uddannelse, 4 Omfatter egu, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) samt kombineret ungdomsuddannelse. 5 Eleverne har i stedet angivet produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet.

5 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 5 af 24 18,5 på en erhvervsuddannelse og 1,2 procent på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, se tabel 2 og figur 1. I alt og 10. klasseelever har søgt en af de særligt. Af disse elever har 76 procent (626) af disse har søgt en STU, 15 procent (124) en egu og 9 procent (71) en kombineret ungdomsuddannelse (fremgår ikke af tabellen). Tabel 2 Uddannelsesvalg i 2017 for 9. og 10. klasseeleverne, der forlader grundskolen, fordelt på klassetrin. Uddannelsesvalg efter grundskolen 9. klasse 10. klasse 9. og 10. klasse Antal Procent Antal Procent Antal Procent ,6% ,0% ,5% uddannelser ,5% ,9% ,0% ,6% 624 2,0% 821 1,2% Øvrigt ,4% ,2% ,3% I alt % % % Note 1: Omfatter egu, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt kombineret ungdomsuddannelse. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk. Udvikling i uddannelsesvalg siden 2001 Uddannelsesvalg for de 9. og 10. klasse elever, som forlader grundskolen. I 2017 er der en større andel, der forlader grundskolen efter 9. klasse. Figur 2 viser udviklingen over tid for de elever, der forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. Det fremgår af figuren, at der fra 2001 til 2013 har været et støt fald i andelen af elever, der ønsker at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Siden da er andelen stabiliseret. I 2017 er andelen 18,5 procent, hvilket er en minimal stigning på 0,1 procentpoint i forhold til I samme periode har der været en stigende tendens i andelen, der har ønsket at fortsætte på en gymnasial uddannelse. I 2001 var der således 59 procent, der ønskede en gymnasial uddannelse, men andelen i 2013 var steget til 73,6 procent. Efter et mindre fald i 2014 er andelen i igen stigende. I 2017 er andelen faldet en lille smule med 0,3 procentpoint til 74,0 procent.

6 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 6 af 24 Figur 2 Tilmelding til ne fra elever i 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen i perioden 2001 til 2017, procent Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse, samt fra 2003 til 2008 manglende udfyldt tilmelding. Bemærk: Andelene og antal ses også på tabelform i bilag 3 og 4 side 15. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk. Eleverne fra 9. klasse uddannelser (se note 1) Øvrigt (se note 2) Figur 3 beskriver udviklingen over årene. Siden 2001 har en stadigt mindre andel af eleverne fra 9. klasse valgt at fortsætte i 10. klasse. I begyndelsen af perioden valgte omkring 60 procent af eleverne i 9. klasse at fortsætte i 10. klasse. Dette billede er de seneste år ændret, og de sidste ti år har under halvdelen valgt at fortsætte i 10. klasse. I 2017 er andelen 46 procent. Samtidig med at en mindre andel vælger 10. klasse vælger en fortsat større andel at påbegynde en gymnasial uddannelse, se figur 3. I 2016 og 2017 ser stigningen dog ud til at være stabiliseret med henholdsvis 44 og 43 procent. I 2017 har 7 procent af eleverne fra 9. klasse valgt en erhvervsuddannelse. Det er samme niveau som i

7 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 7 af 24 Figur 3 9. klasseelevernes uddannelsesvalg i perioden 2001 til 2017, procent Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet samt fra 2003 til 2008 manglende udfyldt tilmelding. Bemærk: Andelene ses også på tabelform i bilag 1 side 14. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk. Eleverne fra 10. klasse 10. klasse uddannelser (se note 1) Øvrigt (se note 2) Figur 4 beskriver udviklingen over tid. For eleverne i 10. klasse er andelen, der vælger en erhvervsuddannelse stort set på niveau med sidste år. I 2017 valgte 23,6 procent en erhvervsuddannelse som første prioritet, i 2016 var procenten 23,7. I 2017 valgte 66,8 procent en gymnasial uddannelse, hvilket stort set er på niveau med andelen på 67,1 i Fra 2002 til 2007 valgte omkring 0,5 procent af eleverne i 10. klasse en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som i denne periode bestod udelukkende af egu. I 2008 steg andelen til 1,7 procent, hvilket primært skyldes den da nyoprettede ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I 2017 er andelen på 1,9 procent, en anelse mindre end sidste års andel på 2,1 procent.

8 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 8 af 24 Figur klasseelevernes uddannelsesvalg i perioden 2001 til 2017, procent klasse (se note 1) uddannelser (se note 2) Øvrigt (se note 3) Note 1: I indberetningsskemaet før 2009 var det ikke muligt at indtaste elever, der gik fra en 10. klasse til en 10. klasse. Note 2: Omfatter i hele perioden egu. I 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse. Note 3: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse, samt fra 2003 til 2008 manglende udfyldt tilmelding. Bemærk: Andelene ses også på tabelform i bilag 2 side 14. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk. Udvikling i valg af gymnasiale uddannelser siden 2001 I 2017 har 61 procent af de elever, der ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse, valgt stx. Herefter følger hhx, som er valgt af 20 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse. Henholdsvis 10 procent og 8 procent har valgt htx og hf, jf. figur 5. Figur 5 viser blandt andet, at alle andele har været forholdsvist stabile hen over årene siden De seneste par år er andelen, der vælger stx, dog faldet et par procentpoint. Til gengæld er der sket en lille stigning i søgningen til hf fra 7 til 8 procent. Det skyldes hovedsagelig at det i 2017 er muligt at søge hf direkte fra 9. klasse. 12 procent (462) af dem, der har søgt en hf (3.826), kommer fra 9. klasse.

9 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 9 af 24 Figur 5 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til gymnasiet i perioden 2001 til 2017, fordelt på gymnasial uddannelse, procent Højere forberedelseseksamen - hf Højere teknisk eksamen - htx Studentereksamen - stx Højere handelseksamen - hhx International Baccalaureate - IB Studenterkursus Bemærk: Andelene ses også på tabelform i bilag 5 side 16. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk. Udvikling i valg af erhvervsuddannelser siden 2001 Fra 2015 er erhvervsuddannelserne opbygget omkring fire hovedområder. I 2015 valgte næsten halvdelen af de 9. og 10. klasseelever, der søger en erhvervsuddannelse, hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. De resterende elever fordeler sig nogenlunde jævnt på de tre øvrige hovedområder (se figur 6). I 2017 er billedet næsten det samme. 50 procent har valgt hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. 19 procent har valgt Kontor, handel og forretningsservice, 17 procent har valgt Omsorg, sundhed og pædagogik og 14 procent har søgt Fødevarer, jordbrug og oplevelser i 2017.

10 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 10 af 24 Figur 6 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til erhvervsuddannelserne 1 i , fordelt på hovedområde, procent Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport del grundforløb Note 1: ne blev i 2015 omlagt fra 12 indgange til 4 hovedområder. Note 2: 143 elever har søgt 2. del grundforløb direkte. Note 3: Søjlerne i grafen er baseret på decimaltal, mens andelene i procent vist over søjlerne er de afrundede værdier. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk. I perioden kunne 9. og 10. klasseelever, som søgte ind på en erhvervsuddannelse, vælge blandt 12 indgange. Tabel 3 viser fordelingen på indgange blandt de elever, som søgte ind på en erhvervsuddannelse som første prioritet. Tabel 3 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til erhvervsuddannelserne 1 i perioden 2008 til 2014, fordelt på indgang, procent Bil, fly og andre transportmidler 12,1 13,1 13,7 13,9 13,5 11,8 11,2 Bygge og anlæg 21,4 16,8 15,8 15,8 15,7 15,1 15,8 Bygnings- og brugerservice 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Dyr, planter og natur 5,3 5,9 6,8 6,7 7,7 8,8 8,7 Krop og stil 5,2 4,2 3,9 3,3 3,5 2,8 2,8 Mad til mennesker 6,4 7,0 6,9 7,8 7,8 7,3 7,9 Medieproduktion 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 Merkantil 21,8 22,8 21,6 21,2 20,6 20,9 17,9 Produktion og udvikling 4,9 5,1 4,5 4,3 4,6 4,5 5,1 Strøm, styring og it 9,2 9,7 8,8 9,0 9,3 11,2 12,9 Sundhed, omsorg og pædagogik 9,7 11,9 14,7 14,3 13,6 13,4 13,6 Transport og logistik 1,1 0,7 0,6 0,9 0,8 1,2 1,0 i alt Note 1: ne blev i 2008 omlagt fra 7 til 12 indgange. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk.

11 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 11 af 24 Eux 30 procent af de 9. og 10. klasseelever, som har søgt en erhvervsuddannelse som første prioritet i 2017, har tilkendegivet, at de ønsker en eux. I 2016 var andelen på 27 procentpoint. Der er i perioden kommet flere uddannelser med eux. Ser man på den samlede population af 9. og 10. klasseelever, der forlader grundskolen, er det 5 procent, der har ønsket eux. Figur 7 Andel af 9. og 10. klasseelever, som har tilkendegivet at de ønsker EUX, ud af de elever, som har søgt en erhvervsuddannelse som første prioritet, Note 1: Data vedr. eux 2014 er baseret på et udtræk fra optagelse.dk, fra 10. april 2014 (hvor de øvrige oplysninger fra 2014 er trukket fra optagelse.dk den 19. marts 2014). Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk. Ansøgningstallene for 2017 viser, at andelen er højest, nemlig 56 procent, blandt dem, der har søgt ind på hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice. Den laveste andel på 20 procent er blandt dem, der har søgt ind på hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik, jf. figur 8.

12 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 12 af 24 Figur 8 Andel af 9. og 10. klasseelever, som søger en erhvervsuddannelse, som har tilkendegivet, at de ønsker eux, i alt og opdelt på hovedområde, Alle EUD Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice 0 Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport del grundforløb Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk. Valg af de erhvervsrettede 10. klasseformer eud10 og 20/20-ordningen i 2017 Eud10 er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Eud10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som betones mod erhvervsuddannelserne. 20/20-ordningen er en kombineret 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, hvor eleverne efter det kombinerede skoleår har afsluttet såvel 10. klasse som grundforløbets 1. del fuldt ud. Det er desuden en betingelse, at eleverne opfylder adgangskravet til eud-grundforløbet ved start på skoleåret. I 2017 har personer valgt 10. klasse. 3 procent (1034) af dem, der har valgt 10. klasse, har ønsket en EUD10 som første prioritet og 1 procent (392) har ønsket en 10. klasse efter 20/20-ordningen. Uddannelsesparathed 9 procent af dem, der har søgt en erhvervsuddannelse som første prioritet, er vurderet ikke-parat. Blandt dem, der har søgt en gymnasial uddannelse som første prioritet, er det 4 procent der er vurderet ikke-parat. Ser man på udviklingen i perioden , hvor eleverne er blevet uddannelsesparathedsvurderet, ses, at indtil erhvervsuddannelsesreformens start i 2015, var det 2 procent af dem, der søgte en erhvervsuddannelse, der blev vurderet ikke-parat til denne. Tilsvarende var det i samme periode 6 procent af dem, der søgte en gymnasial uddannelse, der blev vurderet ikke-parat. I 2015 steg andelen, der blev vurderet ikke-parat til en erhvervsuddannelse fra 2 til 5 procent samtidigt med at andelen, der blev vurderet ikke-parat til en gymnasial uddannelse, faldt til 4 procent. I både 2016 og 2017 stiger andelen der er vurderet ikke-parat til en erhvervsuddannelse,

13 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 13 af 24 mens andelen der er vurderet ikke-parat til en gymnasial uddannelse har ligget på 4 procent de seneste tre år. Figur 9 Andel, der er vurderet ikke-parat til den uddannelse, de har søgt som første prioritet, , procent 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 9% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% uddannelser Note 1: Denne figur omhandler 9. og 10. klasseelever, som har søgt i en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse som 1 prioritet i Det er den specifikke parathedsvurdering på 1. prioritetsønsket, som andelene er beregnet på bagrund af. Note 2: Søjlerne i grafen er baseret på decimaltal, mens andelene i procent vist over søjlerne er de afrundede værdier. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk.

14 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 14 af 24 Bilag Bilag 1 9. klasseelevernes uddannelsesvalg i perioden 2001 til 2017, procent Uddannelsesvalg klasse 60,4 60,1 57,1 55,2 54,2 51,9 49,0 48,3 47,6 47,6 49,1 48,8 48,3 48,3 48,1 45,4 46,1 uddannelser 1 10,5 10,2 11,2 11,2 11,3 12,2 13,1 12,7 12,2 10,6 9,0 8,2 7,2 7,6 7,0 7,2 7,3 25,7 26,5 27,6 29,4 30,0 31,5 32,9 34,1 36,9 38,4 38,0 39,1 40,5 40,5 41,0 43,7 42,9 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 Øvrigt 2 3,0 3,0 3,8 4,1 4,1 4,2 4,7 4,6 3,0 3,1 3,5 3,6 3,7 3,4 3,6 3,5 3,4 9. kl. i alt Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet samt fra 2003 til 2008 manglende udfyldt tilmelding. Kilde: Styrelsen for It og Læring, baseret på udtræk fra optagelse.dk. Bilag klasseelevernes uddannelsesvalg i perioden 2001 til 2017, procent Uddannelsesvalg klasse ,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,5 1,7 1,6 1,5 uddannelser 2 35,2 35,1 34,6 33,9 33,5 32,8 31,6 28,3 27,8 27,1 25,5 24,5 23,4 24,3 23,2 23,7 23,6 54,4 55,2 56,1 56,4 56,9 57,6 58,3 60,6 63,4 64,7 65,3 65,9 67,4 66,7 67,4 67,1 66,8 2,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 1,7 0,9 1,3 1,9 2,2 2,2 2,0 2,2 2,1 1,9 Øvrigt 3 8,4 9,1 8,8 9,1 9,0 9,1 9,6 9,3 6,2 5,2 5,5 5,9 5,3 5,5 5,5 5,6 6,1 10. kl. i alt Note 1: I indberetningsskemaet før 2009 var det ikke muligt at indtaste elever, der gik fra en 10. klasse til en 10. klasse. Note 2: Omfatter i hele perioden egu. I 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse. Note 3: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse, samt fra 2003 til 2008 manglende udfyldt tilmelding. Kilde: Styrelsen for It og Læring, baseret på udtræk fra optagelse.dk.

15 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 15 af 24 Bilag 3 Tilmelding til ne fra elever i 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen i perioden 2001 til 2017, procent Uddannelsesvalg uddannelser ,7 31,2 31,0 29,8 29,3 29,1 28,5 26,3 25,7 23,7 21,8 20,4 18,8 19,6 18,5 18,4 18,5 58,6 59,9 59,6 60,6 61,1 61,5 61,6 63,5 67,7 69,7 70,7 71,6 73,6 73,0 73,9 74,3 74,0 1,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 1,1 0,7 0,9 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 1,2 1,2 Øvrigt 2 8,1 8,4 8,8 9,2 9,0 8,9 9,4 9,1 6,0 5,7 6,2 6,5 6,3 6,1 6,3 6,1 6,3 Elever, der forlader grundskolen, i alt Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse, samt fra 2003 til 2008 manglende udfyldt tilmelding. Kilde: Styrelsen for It og Læring, baseret på udtræk fra optagelse.dk. Bilag 4 Tilmelding til ne fra elever i 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen i perioden 2009 til 2017, antal Uddannelsesvalg uddannelser Øvrigt Elever, der forlader grundskolen, i alt Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse. Kilde: Styrelsen for It og Læring, baseret på udtræk fra optagelse.dk.

16 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 16 af 24 Bilag 5 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til gymnasiet i perioden 2001 til 2017, fordelt på gymnasial uddannelse, procent Gymnasial uddannelsesvalg Højere handelseksamen - hhx Højere teknisk eksamen - htx ,3 20,6 20,0 20,7 20,3 19,5 19,0 18,8 18,8 17,7 16,3 17,0 16,4 18,2 19,3 19,2 19,6 9,8 8,8 9,2 8,5 9,1 8,9 9,4 10,2 10,3 10,1 9,5 9,4 9,4 9,8 10,1 10,7 10,4 Studentereksamen - stx 62,0 63,5 63,1 63,4 64,4 65,6 65,6 64,5 64,0 64,1 65,1 64,3 65,2 63,6 63,4 62,6 61,3 Studenterkursus 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 Højere forberedelses-eksamen - hf International Baccalaureate - IB uddannelser i alt 6,8 6,8 7,4 7,0 5,7 5,5 5,8 6,3 6,9 8,0 8,5 8,7 8,3 7,9 6,6 6,9 7,8 0,1 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0, Kilde: Styrelsen for It og Læring, baseret på udtræk fra optagelse.dk

17 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 17 af 24 Bilag 6 Tilmeldinger 2016 og 2017 fra 9. og 10. klasseeleverne, som forlader grundskolen 1, grupperet på grundskolekommune og uddannelsesvalg, procent Region Kommune (Institutionsbeliggenhed) 2 uddannelser 3 4 Øvrigt Antal elever ,6 13,4 79,3 79,4 0,9 0,8 6,2 6, Albertslund 20,5 20,1 65,5 63,9 2,4 6,6 11,6 9, Allerød 9,3 5,8 82,2 89,7 3,8-4,7 4, Ballerup 17,0 15,3 71,0 71,4 0,8 1,2 11,1 12, Bornholm 30,3 31,3 62,5 61,3 1,4 3,2 5,7 4, Brøndby 20,9 18,9 72,5 75,6-0,7 6,2 4, Dragør 17,4 15,1 81,9 84, Egedal 16,4 16,3 77,5 76, ,9 7, ,8 6,4 88,2 90,4 0,6-5,4 3, ,3 11,2 84,8 86,0 0,4-3,4 2, ,6 20,4 78,1 71,7 0,6-5,8 7, Furesø 8,7 8,2 88,0 87,5-0,6 2,9 3, Gentofte 2,6 2,9 94,2 93, ,0 3, Gladsaxe 11,5 10,5 80,6 80,7 0,6 0,8 7,3 8, Glostrup 14,8 16,2 79,9 76, ,3 7, Gribskov 20,4 15,1 71,4 76,1 0,9 1,0 7,3 7, Halsnæs 21,4 24,2 74,9 69, ,7 6, Helsingør 14,4 14,5 78,7 79,0-1,1 6,7 5, Herlev 15,0 14,6 73,8 72, ,2 12, Hillerød 22,6 15,2 69,3 73,8 2,1 1,0 6,1 9, Hvidovre 17,5 20,8 73,9 71,0 1,0 0,9 7,7 7, Hovedstaden Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Høje- Taastrup 21,6 19,0 72,4 75,1 0,8 0,6 5,3 5, Hørsholm 4,1 7,2 95,3 91, ,6 1, Ishøj 14,4 20,9 78,2 71,9-2,4 6,9 4, København 11,2 11,7 79,2 79,1 1,4 1,0 8,2 8, Lyngby- Taarbæk 6,8 7,7 85,1 86,4 1,9 1,2 6,2 4, Rudersdal 9,3 9,6 88,4 87, ,9 2, Rødovre 18,5 17,2 71,5 76,6 3,0-7,0 5, Tårnby 18,9 23,2 74,4 68,9 0,8 0,9 6,0 7, Vallensbæk 12,4 12,0 84,1 79, ,4 8,

18 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 18 af 24 Bilag 6 fortsat Region Kommune (Institutionsbeliggenhed) 2 uddannelser 3 4 Øvrigt Antal elever Midtjylland 19,4 19,8 72,9 71,6 1,4 1,6 6,4 7, Favrskov 19,0 25,1 74,1 67,3 1,2 0,5 5,6 7, Hedensted 21,6 21,0 73,4 73,3 0,5 0,7 4,5 5, Herning 24,3 23,2 68,0 70,1 0,9 1,2 6,8 5, Holstebro 21,6 21,4 69,9 69,2 2,2 0,8 6,3 8, Horsens 20,0 19,5 74,3 72,2 1,7 2,5 4,0 5, Ikast-Brande 19,0 14,1 78,6 81, ,2 4, Lemvig 23,8 22,3 69,6 67,3-4,8 6,4 5, Norddjurs 22,5 24,2 64,0 61,8 2,3 4,7 11,1 9, Odder 20,4 20,1 74,5 72, ,1 7, Randers 19,3 22,7 71,2 66,4 1,3 1,1 8,3 9, Ringkøbing- Skjern 22,2 21,7 67,7 70,0 2,7 3,0 7,4 5, Samsø 37,4 36,0 55,0 59, ,9 4, Silkeborg 19,4 17,7 68,7 68,2 2,8 3,4 9,1 10, Skanderborg 16,2 20,1 76,1 72,6 0,3 0,6 7,3 6, Skive 24,4 20,5 63,1 64,5 1,8 3,6 10,7 11, Struer 22,9 23,5 71,3 66, ,3 9, Syddjurs 23,6 24,9 69,5 67, ,6 7, Viborg 17,2 19,0 77,7 75,6 0,7 1,2 4,4 4, Aarhus 11,8 12,5 79,7 78,1 2,2 1,7 6,3 7, Nordjylland 21,9 22,8 71,8 71,4 1,1 0,6 5,2 5, Brønderslev 26,6 19,1 68,0 71,7-1,1 4,9 8, Frederikshavn 23,5 24,7 70,2 70,0 0,4-5,8 5, Hjørring 23,8 23,2 63,7 69,9 3,7 1,2 8,8 5, Jammerbugt 18,9 20,8 76,4 73,2 0,6-4,1 6, Læsø 75, ,0 4 4 Mariagerfjord 26,7 29,2 65,0 62,7 1,1 0,4 7,2 7, Morsø 42,3 46,1 49,5 43,6 1,8-6,3 9, Rebild 22,7 23,6 72,3 74, ,0 2, Thisted 24,8 22,7 63,2 67,5 3,6 3,1 8,4 6, Vesthimmerland 20,7 21,8 74,6 71,7-0,4 4,5 6, Aalborg 14,6 17,4 83,2 80, ,0 2,

19 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 19 af 24 Bilag 6 fortsat Region Kommune (Institutionsbeliggenhed) 2 uddannelser 3 4 Øvrigt Antal elever Sjælland 20,2 20,2 72,5 72,6 1,4 1,5 5,9 5, Faxe 16,5 17,1 66,3 65,1 7,3 7,4 9,8 10, Greve 15,7 17,7 74,7 76,0 2,4 0,9 7,2 5, ,5 21,9 65,4 68,9 3,8 2,2 7,3 7, Holbæk 16,6 19,5 79,8 75,9-0,8 3,4 3, Kalundborg 27,3 22,3 69,2 74, ,4 2, Køge 23,1 20,9 71,5 75, ,1 4, Lejre 22,9 23,3 70,5 73, ,0 3, Lolland 25,9 31,8 68,1 63,4-0,7 5,8 4, Næstved 18,5 15,9 76,6 77,8 0,5 1,0 4,4 5, Odsherred 15,0 12,5 81,4 85, ,4 1, Ringsted 23,3 25,9 63,6 57,6 1,3 2,7 11,8 13, Roskilde 18,8 16,6 77,4 78,6 0,4 0,4 3,4 4, Slagelse 20,6 22,4 70,8 65,5 1,2 3,5 7,4 8, Solrød 20,0 17,8 77,6 79,8 0,9-1,5 2, Sorø 19,2 21,5 74,0 72, ,6 6, Stevns 15,4 13,8 76,5 78,8 1,4-6,7 7, Guldborgsund Vordingborg 21,8 24,6 63,7 65,5 2,4 2,9 12,1 7,

20 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 20 af 24 Bilag 6 fortsat Region Kommune (Institutionsbeliggenhed) 2 uddannelser 3 4 Øvrigt Antal elever Syddanmark 19,5 19,5 72,9 73,0 1,4 1,3 6,2 6, Assens 22,6 21,7 74,1 73,9-0,6 3,2 3, Billund 27,1 33,0 64,4 58,3 1,4-7,1 8, Esbjerg 20,9 20,9 70,0 70,5 0,9 1,2 8,3 7, Fanø ,2 76, Fredericia 20,7 21,8 73,4 71,2 2,3 1,3 3,6 5, Faaborg- Midtfyn 19,2 20,2 77,0 76,3 0,2 0,3 3,5 3, Haderslev 18,6 18,2 73,0 73,6 1,8 1,9 6,6 6, Kerteminde 26,8 21,9 66,8 71, ,4 6, Kolding 17,6 16,7 77,5 78,4 0,7 0,4 4,2 4, Langeland 25,0 18,1 65,3 70, ,7 11, Middelfart 16,5 14,3 79,6 79,8 0,4 1,0 3,4 4, Nordfyn 42,5 39,2 44,8 50,8 2,5 0,8 10,1 9, Nyborg 17,7 20,9 76,3 71,6-2,6 6,0 4, Odense 17,8 16,1 71,9 75,9 2,1 2,0 8,2 6, Svendborg 11,0 10,8 80,4 79,6 2,1 2,4 6,5 7, Sønderborg 20,4 21,5 66,9 68,4 2,5 2,3 10,3 7, Tønder 16,7 17,8 76,1 75,7 2,1 0,9 5,1 5, Varde 17,0 20,0 74,9 70,0 1,2 2,3 6,9 7, Vejen 32,8 30,4 60,7 62,8-0,4 6,3 6, Vejle 16,7 18,1 77,4 75,4 1,2 1,3 4,7 5, Ærø 20,2 15,0 43,7 38,3 8,4 6,7 27,7 40, Aabenraa 23,6 24,9 67,1 64,8 3,3 1,5 6,0 8, Note 1: Elever, som vælger 10. klasse, er ikke medregnet. Note 2.: Opdelingen i region er baseret på 9./10. klasse institutionens beliggenhed. Note 3: Omfatter egu samt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse. Note 4: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet. Kilde: Styrelsen for It og Læring, baseret på udtræk fra optagelse.dk.

21 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 21 af 24 Bilag 7 Tilmeldinger 2016 og 2017 fra 9. og 10. klasseeleverne, som forlader grundskolen 1, grupperet på bopælskommune og uddannelsesvalg, procent Region Kommune (Bopæl) 2 uddannelser 3 4 Øvrigt Antal elever ,7 13,2 79,3 79,9 1,0 0,9 5,9 6, Albertslund 19,9 20,3 67,8 69,1 2,0 2,4 10,3 8, Allerød 11,8 8,0 82,9 88,7 1,4-3,9 2, Ballerup 15,2 14,4 77,7 76,9 1,1 1,3 6,0 7, Bornholm 28,6 28,1 65,1 63,8 1,5 3,4 4,8 4, Brøndby 18,4 12,7 72,1 80,1 0,9 1,5 8,5 5, Dragør 15,2 9,4 82,0 88, ,8 2, Egedal 18,3 14,9 75,4 78,2 0,6-5,7 6, ,6 11,5 81,8 83,6 1,5-6,1 4, ,0 6,3 86,1 89,3 1,4 0,6 3,5 3, ,5 23,5 72,9 66,5 0,8 0,6 6,9 9, Furesø 9,7 8,2 85,4 87,5 1,0 0,9 3,9 3, Gentofte 3,3 4,2 93,4 91, ,2 3, Gladsaxe 11,6 11,0 78,5 78,9 1,5 1,4 8,4 8, Glostrup 16,3 12,6 75,1 77,4-1,7 7,8 8, Gribskov 23,1 16,2 67,5 73,0 1,4 1,3 8,1 9, Halsnæs 24,6 22,5 69,4 70,4 1,2-4,7 6, Helsingør 13,6 12,8 80,3 81,5 0,9 0,9 5,2 4, Herlev 15,6 15,8 73,8 75,0 0,9 1,5 9,8 7, Hillerød 15,6 13,1 77,6 78,9 1,3 0,7 5,5 7, Hvidovre 18,9 16,7 71,5 75,0 1,3 0,8 8,3 7, Hovedstaden Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Høje- Taastrup 23,2 21,1 70,3 72,1 1,0 1,7 5,5 5, Hørsholm 6,5 5,4 91,3 91, ,2 3, Ishøj 17,4 22,9 73,6 69,3-3,2 8,5 4, København 11,1 12,6 81,1 80,3 1,1 0,8 6,7 6, Lyngby- Taarbæk 6,5 6,2 87,7 88,8 0,6-5,2 4, Rudersdal 5,2 4,4 90,8 91,7 1,0 0,5 3,0 3, Rødovre 21,4 18,3 70,9 74,0 1,1 1,0 6,6 6, Tårnby 18,9 23,1 74,3 68,5 1,1 1,3 5,7 7, Vallensbæk 11,4 13,9 82,6 80,7 1,6-4,3 4,

22 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 22 af 24 Bilag 7 fortsat Region Kommune (Bopæl) 2 uddannelser 3 4 Øvrigt Antal elever Midtjylland 18,9 19,6 73,3 71,7 1,3 1,5 6,5 7, Favrskov 20,2 23,7 71,1 67,6 1,6 1,2 7,0 7, Hedensted 24,6 25,7 66,6 64,1 1,4 1,9 7,4 8, Herning 19,5 17,9 74,3 75,4 0,5 1,1 5,7 5, Holstebro 17,5 19,5 73,1 70,5 2,6 0,9 6,7 9, Horsens 22,7 20,9 71,2 69,9 1,7 2,8 4,4 6, Ikast-Brande 24,7 18,6 71,3 73,3 0,8 1,2 3,2 6, Lemvig 22,0 19,7 68,1 73,5-1,7 9,3 5, Norddjurs 30,2 36,1 59,3 52,7 1,4 2,6 9,1 8, Odder 19,8 20,4 71,6 72,4 1,0 1,0 7,6 6, Randers 17,2 22,8 73,4 66,9 1,3 0,7 8,1 9, Ringkøbing- Skjern 21,5 21,9 70,7 71,8 1,1 1,6 6,6 4, Samsø 29,4 38,7 54,9 45,2 5,9-9,8 16, Silkeborg 18,3 17,2 74,1 74,2 1,4 1,3 6,2 7, Skanderborg 15,4 20,1 75,8 71,2 0,5 2,0 8,2 6, Skive 23,6 22,7 68,0 67,0 1,4 2,4 7,0 7, Struer 22,7 25,2 69,5 58,9 1,0 3,3 6,8 12, Syddjurs 23,0 23,9 68,3 67,1 0,9 0,9 7,8 8, Viborg 19,9 20,7 74,3 72,2 0,9 1,9 4,9 5, Aarhus 12,4 12,4 79,7 79,5 1,8 1,2 6,0 6, Nordjylland 21,6 22,2 72,2 72,0 1,0 0,6 5,2 5, Brønderslev 23,9 18,3 71,2 75, ,5 6, Frederikshavn 24,8 25,8 68,5 67,7 1,0 0,5 5,7 6, Hjørring 20,7 22,1 69,6 71,2 1,2 1,1 8,5 5, Jammerbugt 23,2 25,9 70,0 66,7 1,4-5,4 7, Læsø 52,9 52,9 41,2 41, Mariagerfjord 19,7 23,9 73,1 69,7 1,3-5,9 6, Morsø 30,9 31,6 63,3 58,0 1,2 1,2 4,7 9, Rebild 25,9 19,6 69,3 78, ,9 2, Thisted 25,6 26,3 62,1 63,9 3,9 3,4 8,4 6, Vesthimmerland 25,2 25,5 66,8 64,2 0,7 1,0 7,3 9, Aalborg 16,3 17,8 81,1 79,8 0,4 0,2 2,2 2,

23 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 23 af 24 Bilag 7 fortsat Region Kommune (Bopæl) 2 uddannelser 3 4 Øvrigt Antal elever Sjælland 20,7 21,0 72,4 72,0 1,1 1,3 5,8 5, Faxe 24,8 24,6 64,9 67,4 3,1 1,3 7,2 6, Greve 18,0 16,9 75,1 77,6 1,6 0,8 5,3 4, ,6 21,6 67,7 71,4 1,1 0,9 4,6 6, Holbæk 16,7 21,4 79,0 72,8 0,8 1,3 3,5 4, Kalundborg 31,4 27,4 62,7 66, ,5 6, Køge 22,0 21,1 71,5 74,0 1,1 0,8 5,3 4, Lejre 18,1 17,6 76,1 79,1 1,0 1,4 4,7 1, Lolland 21,0 28,8 70,1 64,0 0,9 2,1 8,0 5, Næstved 21,3 19,9 70,8 72,0 1,4 1,6 6,5 6, Odsherred 24,8 25,2 70,0 68, ,2 5, Ringsted 20,5 26,5 71,1 63,6-1,3 8,4 8, Roskilde 14,2 14,2 81,2 81,6 0,5 0,8 4,1 3, Slagelse 18,9 20,0 72,2 67,3 1,3 3,7 7,6 9, Solrød 13,7 11,5 83,5 85,2 1,0-1,9 3, Sorø 22,3 23,2 69,6 66,8 0,7 0,8 7,4 9, Stevns 27,5 25,9 63,0 65,8 2,9-6,5 7, Guldborgsund Vordingborg 21,0 23,4 68,2 71,3 1,6 1,1 9,2 4,

24 Styrelsen for It og Læring, marts 2017 Side 24 af 24 Bilag 7 fortsat Region Kommune (Bopæl) 2 uddannelser 3 4 Øvrigt Antal elever Syddanmark 21,0 21,0 71,1 70,8 1,5 1,5 6,4 6, Assens 25,8 24,0 65,9 65,8 0,9 1,7 7,4 8, Billund 25,1 24,9 70,6 68,2 1,3 0,8 3,0 6, Esbjerg 19,3 19,3 71,1 72,4 1,3 1,1 8,2 7, Fanø 9,1-84,8 87, Fredericia 20,2 21,7 73,5 71,5 2,0 1,5 4,3 5, Faaborg- Midtfyn 24,1 24,3 67,4 66,7 1,5 1,4 7,0 7, Haderslev 20,5 19,1 69,8 71,2 2,2 2,3 7,5 7, Kerteminde 29,4 24,0 60,4 65,7 1,3 3,2 8,9 7, Kolding 17,7 17,7 76,5 75,6 0,8 0,7 5,0 5, Langeland 31,3 36,1 63,3 51,3-1 3,9 11, Middelfart 21,7 17,5 71,9 73,5 1,3 1,4 5,0 7, Nordfyn 33,6 27,6 58,8 63,0 0,8 2,1 6,7 7, Nyborg 20,8 23,8 72,7 68,0-3,2 6,5 5, Odense 17,1 15,0 75,3 79,0 1,4 1,3 6,2 4, Svendborg 17,4 19,0 75,2 72,3 1,1 2,1 6,3 6, Sønderborg 19,7 23,9 69,2 67,6 2,8 2,3 8,3 6, Tønder 22,6 23,0 67,1 66,7 3,7 1,6 6,7 8, Varde 19,9 24,2 71,8 65,6 1,7 2,7 6,6 7, Vejen 27,0 30,2 65,5 61,5 0,9 0,8 6,7 7, Vejle 19,4 20,1 73,8 72,6 1,7 1,1 5,1 6, Ærø 27,4 14,3 64,2 73, ,4 12, Aabenraa 24,9 23,8 67,7 67,0 1,8 1,1 5,6 8, Note 1: Elever, som vælger 10. klasse, er ikke medregnet. Note 2.: Opdelingen i region/kommune er baseret på elevens bopælskommune. Note 3: Omfatter egu samt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse. Note 4: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet. Kilde: Styrelsen for It og Læring, baseret på udtræk fra optagelse.dk.

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere