MÅRSLET-bladet MAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet MAJ"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet MAJ

2 2 MÅRSLET-Bladet Sogne- og lokalblad for foreninger tilsluttet Mårslet Fællesråd, Kirkeblad for Mårslet Sogn, skoleblad for Mårslet skole, TMG- Nyt, Lokalcenter-Nyt og Egns-arkiv Orientering. Ansvar overfor Presseloven: På vegne af FU - Arkitekt Poul H Poulsen Redaktør: Ole Hansen, Bedervej 138, 8320 Mårslet, Tlf Tekst mv.: Henrik Gram Nielsen Korrektur mv.: Jytte Weihrauch Billedredaktør/Layout: Sven Voxtorp Alle på: Annoncer: Ivan Dybvad, Gyldenkronesvej 33, 8320 Mårslet. (Priser; se bagerst i bladet) Indlæg til bladet indsendes til: Forsidefoto: Den integrerede Institution SOLHUSET, set fra Eskegårdsvej. Foto SV Indlæg repræsenterer ikke nødvendigvis bladets holdning, men indsenderens. Red. Har ret til at redigere det indleverede stof. MÅRSLET-bladet MAJ 2017 Nyt fra Forretningsudvalget under Mårslet Fællesråd (FU): Mårslet Fællesråds forretningsudvalg (FU) er nu konstitueret, rollerne fordelt og vi er således klar til endnu et spændende år i arbejdet med og omkring Mårslets fortsatte udvikling. Nyt medlem i FU er Simon Axø, tiltrædende forstander på Testrup Højskole. Velkommen til! Efter en veloverstået første fase af arbejdet omkring Helhedsplanen (som er sendt til Aarhus Se yderligere om arbejdet i FU i referaterne på FU-sekr. Kommune og tilgængelig på Mårslet Nettet), fortsættes nu arbejdet med særlig fokus på nogle få udvalgte områder og initiativer. Et egentligt udvalgsarbejde er således i støbeskeen, hvor vi i FU lige nu arbejder på at udarbejde et kommissorium herfor. Samtidig og i klar sammenhæng med udvalgsarbejdet fokuserer vi også på, at fortsætte det gode samarbejde med Aarhus Kommune. Konkret har vi taget initiativ til møder med såvel den ansvarlige chefingeniør for vores område, samt med selve Rådmanden for Teknik og Miljø, Christian Würtz. Vi tror på, at det er både relevant og værdifuldt for Mårslet, at vi fortsætter og udbygger det gode og tætte samarbejde og dialog med Aarhus Kommune. FU glæder sig desuden over, at den engagerede gruppe bag Mårslet Bladet er lykkes flot med at fortætte bladet og samtidig aktivt videreudvikle det. Arbejdsgruppen bag bladet vil være i tæt samarbejde med FU, hvorfor vi i FU har udnævnt en ansvarshavende redaktør på vegne af Mårslet Fællesråds forretningsudvalg: Poul H Poulsen. Næste møde i FU er den 9. maj. Dagsorden samt tid og sted præsenteres på Mårslet Net inden mødet. Som altid er input, ideer og kommentarer til FU er meget velkommen på Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2500 stk. - dog ikke i januar og august. Distribution: Post Nord (Sogneomdeling) Udebliver bladet, så kontakt: Tryk: AKAPRINT a/s, P.O. Pedersensvej 8200 Aarhus N, Tlf Regnbuen Foto: Jesper Andersen Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU) Formand: Anders Kjær Langballevænget Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf Sekretær: Carsten Bedsted Hørretløkkevej Mårslet Tlf FU-medlem: Anette Poulsen Nymarksallé Mårslet Tlf FU-medlem: Simon Axø Testrup Højskole Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf Suppleant: Troels Laursen Hørretvej Mårslet Tlf Suppleant: Finn Larsen Langballevænget Mårslet Tlf

3 MÅRSLET-bladet MAJ Grundlovens dag Grundlovsdag er for mange mere en halv fridag, end det er dagen, hvor vi fejrer den lov, som er fundamentet under vort demokrati. Men med de strømninger og tendenser, som breder sig i verden omkring os, er det godt at give sig tid til at standse op for et øjeblik, og give vort demokrati og dets Grundlov en tanke. Det sker i en tid, hvor nye måder at forstå samfund og nationalstat på, gør det vigtigere end nogensinde at fejre vores Grundlov som en samlende og identitetsskabende lov - en ramme om vores selvforståelse. Den danske Grundlov blev til i en omvæltningernes tid. Der var opstande overalt i Europa i I Danmark blev det ikke til opstand, men til et folkeoptog til den nye konge, Frederik d. 7., med krav om en fri forfatning en Grundlov. I dag er Frederik d. 7. vel mest husket for sin kæreste Louise Rasmussen, eller grevinde Danner, som hun kom til at hedde. Men ikke desto mindre var det ham, som sikrede, at tilblivelsen af et dansk demokrati forløb uden blodsudgydelser, vist nok mest fordi Frederik ikke rigtig gad alt det der med regeringsansvar og politik. - Han havde andre interesser. N.F.S. Grundtvig var den, som havde den stærkeste indflydelse på ånden i vores Grundlov. Han formulerede sit berømte udsagn om frihed i 1832 Frihed lad være vort Løsen i Nord, Frihed for Loke såvelsom for Thor. og gjorde det til omdrejningspunkt for sit arbejde i den Grundlovgivende Forsamling, som udformede den Grundlov, der blev underskrevet den 5. juni 1849, og som, med ikke mange, men vigtige ændringer undervejs, stadig gælder. Hvad Grundtvig forlangte, var ikke bare trosfrihed, men også tankens, ytringens og åndens frihed for alle. I en globaliseringens tidsalder, hvor samfundets og kulturens almindeligt accepterede værdier, velkendte og velprøvede institutioner og traditioner er under pres eller afvikling, bliver dette så meget vigtigere at huske på en Grundlovsdag, så vi ikke taber meningen med demokratiet af syne i en forvirringens tid. Om demokrati har mange sagt meget. Berømt er den tidligere, engelske premierminister Winston Churchills bombastiske udsagn om, at Demokrati er den værste form for regering når man ser bort fra alle andre. Men i den forbindelse kan det være fornuftigt at huske på filosoffen K.E. Løgstrups mere sagtmodige ord: Demokrati er den skikkeligste måde at være uenig på. De ord er også ganske gode at erindre sig på en Grundlovsdag, ikke mindst for os i nærmiljøerne, hvor vi virkelig har chancen for at mødes, lade meninger brydes og finde løsninger sammen. Redaktøren Hvad vi også har; Anemoner i Vilhelmsborg Skov - Foto: Jesper Andersen

4 4 MÅRSLET-bladet MAJ 2017 Første spadestik til MultiHallen Godt 50 mennesker mødte torsdag d. 30 marts Det blev en festlig markering af en vigtig milepæl i et projekt, der efterhånden har mange år på bagen. Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad- Ahmed mødte op og havde den kommunale idrætsspa-de med. Spaden, der har taget mange første spadestik til andre idrætsrelaterede byggerier i Aarhus Kommune herunder vores eget HalHus.Rabih Azad-Ahmed roste det store lokale engagement og det høje ambitionsniveau, som har præget projektet gennem årene. Og han ønskede også tillykke til folkene bag og til alle borgere i Mårslet og omegn. Tak til SuperBrugsen, der gav øl/vand og snacks. Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad- Ahmed m. spaden Status på byggeriet Flytningen af petanquebaner og overdækning blev færdig primo april. Indenfor i det eksisterende Hal- Hus, som fremover skal huse TMG Motion, pågår de afsluttende arbejder, så indflytning kan ske ultimo april. Herefter opstarter arbejdet med det resterende byggeri samtidig med, at pavillonerne bliver revet ned. Det har desværre ikke været muligt at afhænde dem til andre. Vi går derfor et forår og sommer i møde med udgravning, kloak- og betonarbejder samt betonelementmontage og montage af stålrammer og spær til de nye bygninger Indsamling og fonde En arbejdsgruppe er nu i gang med det store arbejde omkring fondsansøgninger. Forhåbningerne er, at det vil lykkes at hente nogle midler hjem, nu hvor det er tydeligt, hvad der ikke er penge til i hal -byggeriet. Det gælder fx ribber, højttalere, bander, infotavler, scoretavle og bord, klatrevæg, loungemøbler, hejsevæg, projektorer i loft samt flytbare mødeborde og -stole bare for at nævne noget af det, der mangler penge til. Har du ikke støttet MultiHallen endnu, er der rig mulighed for at gøre det. Du kan indbetale et beløb via MobilePay på , eller du kan indbetale et valgfrit beløb via DGI s Gavefond og få fradrag for dit bidrag. Det er stadig muligt at købe en Folkemur -sten og få dit navn på MultiHallen. Se mere: Nogle af folkene bag MultiHallen. Fra venstre: Steffen Laustsen, Pia Eskildsen, Sune Birk Kerndrup, Kurt Kirkedal, rådmand Rabih Azad- Ahmed, Niels Ole Christiansen og Kristjan Friis

5 MÅRSLET-bladet MAJ Foredrag med Rasmus Tantholdt Den 4. maj 2017 kommer tv-journalist og krigskorrespondent Rasmus Tantholdt til Mårslet for at holde foredrag. I mere end ti år har han rapporteret fra diverse konflikt-, krigs- og katastrofeområder. Han har bl.a. dækket krigen i Irak, Afghanistan, Syrien og flygtningekrisen i Europa. Under foredraget vil Rasmus fortælle om sine rørende, spændende og indimellem voldsomme oplevelser fra den verden, der er hans arbejdsplads. Han vil beskrive de situationer, hvor han troede, han skulle dø, og om de mange etiske overvejelser og svære dilemmaer han står over for, hver gang han er af sted. Et farligt og voldsomt job - men samtidig også et job han brænder for mere end noget andet. Selvom emnerne og historierne er alvorlige, er de krydret med humor og sjove anekdoter. I kan derfor se frem til en meget underholdende, inspirerende og oplysende aften. Foredraget er baseret på bogen Verden er stadig ny fra 2015, som han har skrevet i samarbejde med Andreas Fugl Thøgersen. Det vil være muligt at købe bogen og få den signeret i forbindelse med foredraget. Billetterne til foredraget koster 225 kr. pr. stk. Alt overskud går ubeskåret til MultiHallen. Billetterne kan købes i SuperBrugsen eller online på Foredraget er støttet af Mårslet Aftenskole. /MultiHallens eventgruppe (Pia Eskildsen og Marie Bendix) -bladet.dk Mårsletbladet

6 6 MÅRSLET-bladet MAJ 2017 Mårslet Dagtilbud Artikel nr. 2 i Serien om Børneinstitutioner i Mårslet. Fra Forsiden I sidste nummer kom vi forbi den første børneinstitution på vej fra stationen, Valnødden, som viste sig at have en meget interessant historie kædet uløseligt sammen med den gamle Sneglenuset - her th. Institutionen på Nymarks Alle herunder skole, kæmnerkontor og det nuværende borgerhus. Fra Valnødden og dens mange glade børn, forældre og personaler bevæger vi os forsigtigt videre i denne den næsthurtigst voksende by i Danmark. Fra en selvejende institution til de kommunale børneinstitutioners område. Det er nok helt anderledes!? Inden vi fysisk besøger de mårslet-

7 MÅRSLET-bladet MAJ Mårslet Dagtilbud Artikel nr. 2 i Serien om Børneinstitutioner i Mårslet. ske institutioner tager vi fat på kommunens ganske instruktive hjemmeside. Som ny bruger/borger i Mårslet er der mange krinkelkroge at fare vild i, men går man efter det helt basale hvad gør jeg er det let nok. Vi er heldige her i 8320 der er ligefremt overskud af pladser lige pt. Hvis man vil filosofere lidt over, hvordan det hænger sammen det hele, så kig lidt på planchen her ovenfor. Vi starter med et det hele drejer sig om det enkelte menneske, som gerne skulle opleve livet som en helhed og ikke en tilværelse opdelt efter de afdelinger kommunen nu indeholder. Derfor har vores fællesråd da også udarbejdet endnu en udgave af en helhedsplan, der med stor borgerstøtte er præsenteret for kommunen. Helhedsplanen er en klar demonstration af, at vi her i Mårslet ønsker at se det hele i en samlet pakke, hvor det ofte er svært for kommunens mange afdelinger og underafdelinger at koordinere indsatsen. Borgmesteren, Jacob Bundsgaard, danner sammen med de øvrige rådmand og medlemmer Magistraten, som gennemgår de fleste forslag der behandles i Byrådet, som naturligvis er den højeste myndighed i kommunen udmøntet i en række udvalg, som sørger for detail studier, sammen med de enkelte afdelingers embedsmænd. Børn og Unge Afdelingen bor ude ved idrætsanlæggene ved Skanderborgvej i Viby er er enormt velorganiseret. På Børnepasningsområdet hører vi under Oddervej og vi hedder så Mårslet Dagtilbud. Dagtilbuddet består af en leder, som har kontor på Skolen og hedder Birgitte Rasmussen. Birgitte koordinerer mellem alle de mange institutioner og sørger for at så mange ønsker som muligt opfyldes og fordelingen er så god som muligt. Valhalla Græsbakken Gentænkningsagenten (SV) Solhuset Borrevænget

8 8 MÅRSLET-bladet MAJ 2017 Projekt Havevenner Vi mødte projektleder Tove Hansen på grønttorvet på Ingerslevs Boulevard for at få en snak om projektet Når jeg står her på grønttorvet, går jeg hen til folk og spørger, om jeg lige må forstyrre dem, og så fortæller jeg om Havevenner og siger, det egentligt er en slags omvendt besøgsordning, for det er jo ikke havearbejde, det er simpelthen socialt. Vi vil bringe to parter sammen: nogle haveejere og nogen der gerne vil ud og besøge nogen i en have. Jeg talte med en, der sagde Jeg har kun en lille have. Men det betyder ikke noget, det er mødet mellem to mennesker, der betyder noget, at den her ældre medborger kommer ud i stedet for at få besøg derhjemme. Det skal give lidt mere, det der med at man skal ud, man skal gøre sig klar og man skal af sted. Man snakker om den historie, haven har, og så slutter man af med en kop kaffe, og så tager havegæsten hjem igen. Det henvender sig selvfølgelig til mennesker, som ikke selv har have, også til dem, som bor på lokalcentrene. Jo, et område som Mårslet vil også have min interesse, for der skal nok være et menneske derude, som tænker, åh det kunne jeg da godt tænke mig, at komme hen til de mennesker der og få en snak med dem. Jeg tænker, at der vil være nogen som synes, Projektleder Tove Hansen det ville være rigtigt dejligt at kommer hen og tale med nogen et par timer en eftermiddag. Ja, jeg har fundet havevenner, de har meldt sig på Facebook, og dem er vi ved at følge op på nu. Nu skal vi have gjort kontakterne mere konkrete og sende spørgsmål ud til de interesserede haveejere, så de kan svare på, hvad er det for en type have, de har? Er der adgang for kørestol/rollator? Er der trapper og sådan nogen ting. Vi prøver også på at sige, at der skal være så kort afstand mellem haveejere og havegæ- Fakta om havevenner: Projektleder Tove Hansen Telefon: Mail: ster, så ikke man skal køre igennem Aarhus f.eks. fra Mårslet til Skødstrup medmindre, det er en helt speciel have, men ellers er det vigtigste mødet mellem de to parter i den enes have, og det skal man ikke køre for langt for. Vi søger frivillige lige nu, fordi der er så meget gang i den, så nu er der behov for nogle hænder til at taste de informationer, vi får ind, og der prøver vi så at få haveejere og haveven ner parret. Vi er måske lidt tidligt ude i forhold til havevejret, men vi skal have skabt organisationen, vi kan ikke bare vente til det bliver maj måned. Det med at finde frivillige har jeg prøvet før, jeg har tidligere været konsulent i Hjerteforeningen og før det var jeg leder af Kirkens Korshær i Horsens også baseret på frivillige. Der bliver brug for frivillige, der taster informationer ind på Havevenners hjemmeside om haveejere og havegæster, og de skal også være en hjælpende hånd til seniorer, der ikke bruger computer, som tager telefonen og ringer ind til en af de frivillige, der så taster ind for dem. Hjemmesiden skal blive sådan, at hvis man har adgang til en pc, kan havejerne taste sig ind og sige, vi vil gerne have besøg fx tre tirsdage eller tre lørdage eller hvad det nu er. Så bliver der en kalender, hvor man kan se, hvornår der er ledigt, og så kan man som haveven gå ind og sige, der vil jeg gerne komme. Haveejerne melder også ind, hvor mange gæster, man har plads til. Jo færre der er, jo tættere bliver relationen mellem haveejer og havegæst. Henrik Projektet var blandt de 8 projekter, der i november 2016 blev udpeget til at modtage penge fra Aarhus Kommunes innovationskonkurrence inden for ældeområdet.

9 MÅRSLET-bladet MAJ (- måske)

10 10 MÅRSLET-bladet MAJ 2017

11 Den 42-årige Daniel Jaskov er en mand med en hel del pakket i rygsækken. Han har prøvet lidt af hvert, lige fra at tage stoffer til at begå voldsom kriminalitet. Han har udført adskillige væbnede røverier, på apoteker og i banker, hvor der både var vold og kidnapning involveret. MÅRSLET-bladet MAJ Jeg troede, at jeg skulle dø af det! Som årig blev Daniel første gang introduceret for hash. Det var begyndelsen på et liv med et voldsomt stofmisbrug. Han fortæller, at han hang meget ud med dem, der var lidt ældre end han selv, de havde selvfølgelig prøvet en masse og de var grunden til at han startede. I starten var det bare for sjov, men senere gik det hen og tog overhånd. Der kunne ikke gå en dag uden at han skulle have stoffer i blodet. I hverdagen holdt han sig flydende på en cocktail af heroin, kokain og sovepiller, der til tider kostede op mod kroner om dagen, mens kroppen var pumpet op med steroider. Jeg røg min første joint som 12 årig. Da jeg blev 17 var jeg dybt afhængig af heroin forklarer han. Hans lyst til narko blev større og større, og der skulle mere og mere til efterhånden. Jeg troede, at jeg skulle dø af det, fortæller han. Det blev pludselig til indbrud og indbrud blev til væbnede og voldelige røverier. Da han blev ældre stoppede den voldelige kriminalitet, men i stedet startede Daniel Jaskov så en sidegeschæft, hvor han bag den Dette billede er taget af Daniel, mens han beskæftiger sig med det han elsker, nemlig fodbold. Han ved ikke noget bedre end at spille bold med kammeraterne i sin fritid. ærlige facade som klejnsmed solgte amfetamin, kokain og hælervarer. Nu er der kun fremskridt i Daniel Jaskovs liv; Han har været helt clean i cirka 3 år. Han arbejder som frivillig på et opholdssted for domsanbragte unge, og som projektleder på et forsorgshjem i Århus. Desuden har han fast arbejde to gange om ugen i en ungdomsklub. Han holder også foredrag og prøver at give sine erfaringer videre. Det giver mig bare så meget. Samtidig er jeg i gang med en akademiuddannelse i ungdomspædagogik, som jeg færdiggør om et års tid fortæller han Lærke Neergaard Poulsen og Josephine Pagh Pedersen, 8. klasse, Mårslet Skole lavede dette interview:

12 12 MÅRSLET-bladet MAJ 2017 Aktiviteter i Maj Mandag d. 1. maj kl Lille Banko i Caféen. Fredag d. 5. maj kl Vaffelbagning i Caféen. Fredag d. 19. maj kl Foredrag og musik ved Peter Thomsen. Mandag d. 22. maj kl Smartex viser mode. Onsdag d. 10. maj kl Kom og syng med Josser Herold. Mandag d. 15. maj kl Hanne Torp læser eventyr i Caféen. Onsdag d. 31. maj kl Eftermiddag med aktuelt foredrag. Navnet på foredragsholderen offentliggøres senere på Mårslet Net. Onsdag d. 17. maj kl Mormormad på Kildevang. Aftenens menu: Tunmousse med dilddressing. Frikadeller og kold kartoffelsalat. Herefter kaffe. Pris 30/60 kr. Tilmelding nødvendig senest 10. maj på Brugerrådets tlf: Ret til ændringer forbeholdes. Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet. Område Syd, tlf hverdage kl Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J Brugerrådets tlf.: (direkte) Caféens daglige madplan kan altid findes på Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i lige uger kl til Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K , Villy P og Henry L Birgit Jørgensen, Forstander ved Kildevang, tlf Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: fra kl Sundhedsenheden - hverdage mellem kl på tlf.: Så er sæsonen 2016/17 afsluttet i Mårslet Bridgeklub. Når dette læses, har der netop været afholdt sæsonafslutning. I næste nummer af Mårslet- Bladet kan vi fortælle mere om klubmestrene i de 2 rækker. Men selv om sæsonen er afsluttet, så kan der stadig spilles bridge i Mårslet i de kommende måneder. Mårslet Bridgeklub arrangerer sommerbridge i lighed med tidligere år på følgende datoer: Maj og Juni , , , og August , og Der spilles om mesterpoint og vinpræmier. Mårslet Bridgeklub Mødetid: kl på Lokalcenter Kildevang. Man medbringer selv kaffe/the. Tilmelding til Hanne Salling-Jensen, senest onsdagen før spilleaften kl. 12, på mail: Tilmelding efter først-til-mølleprincippet Pris: 30,00 kr. pr. deltager pr. gang. Betaling kan ske ved indgangen ved kontantbetaling eller mobilepay. Bestyrelsen Mårslet Bridgeklub

13 MÅRSLET-bladet MAJ sponsorerer forbruget denne dag. Det er dejligt og hyggeligt, at vi kan starte med et godt rundstykke og slutte dagen af med en øl eller vand. Superbrugsen har hjulpet os i alle årene. Vi glæder os til næste års HOLD MÅRSLET REN og til at se jer igen. Pas godt på hinanden og på vores dejlige område. Tak for jeres indsats i år. Lars Peter og Jørgen Udsnit af de frivillige med en del af høsten Vi kan da ikke lade affaldet ligge, selv om vi har valgt at samle ind til Kræftens Bekæmpelse - Som sagt så gjort! Jessica og Liam er 8 og 11 år. De har deltaget i begge indsamlinger i flere år, deres unge alder til trods. Så da de to fandt ud af, at begge indsamlinger skulle foregå samme dag på samme klokkeslæt, samlede de penge ind med den ene hånd og affald med den anden hånd. Viljefaste unge mennesker, der får tingene til at ske. Derudover deltog 41 mårslettere, unge som ældre og dejligt mange gengangere fra tidligere år, nogle få har endda været med i alle 19 år. Vi fik gjort rigtig godt rent rundt omkring og skønner, at der blev indsamlet 310 kg, heraf ca. 100 øldåser og en hel del flasker. På landsplan har der været 1327 organiserede indsamlingssteder. Vi vil fremhæve Superbrugsen, som danbolig Beder er vokset! Vi er nu fire butikker beliggende i Ry, Galten, Skanderborg og Beder som samarbejder om at sælge din bolig. Med en markedsandel på henholdsvis 46% og 67% er vi den mest sælgende villa og rækkehusmægler i Mårslet*. Overvejer du at sælge? Så start med en gratis og uforpligtende salgsvurdering af din bolig. Kontakt danbolig Beder på eller kig forbi vores butik på Kirkebakken 22, 8330 Beder. *Jf. Boligsiden d. 10/

14 14 MÅRSLET-bladet MAJ 2017

15 Hvad er Mårslet Juletræslaug?? MÅRSLET-bladet MAJ Mårslet Juletræslaug er et rimelig privat sammenrend. Sådan kan man roligt betegne Mårslet Juletræslaug,der består af 7 mennesker. Der findes ingen love eller vedtægter. Lauget er også medlem af Mårslet Fællesråd. Så langt, så godt! Det hele startede lige ved år 2000, dengang man i 8320 Mårslet gennemlevede Væreby/Leveby-proektet, et projekt, der blev støttet økonomisk af Aarhus kommune. Én af de 5 grupper der arbejdede hed "Egne Begivenheder". Et noget besynderligt navn kan man synes her nogle år efter, men det var gruppens opgave at understøtte eksisterende Mårsletbegivenheder, eller måske opfinde nye, der kunne gøre Mårslet lidt festligere at bo i. En anden gruppe tog sig for eksempel af kommunikation, som siden er blevet til Mårslet-webben. Gruppen "Egne Begivenheder" besluttede allerede dengang at prøve at forny byfesten i Mårslet, der var gået noget død i det. Byfesten skulle flyttes ned i byen. Det blev til det kræmmermarked vi kender i dag i Bomgårdshaven. Et særdeles populært og velbesøgt kræmmermarked endda. Flytningen fra telt og boldbaner må siger at være lykkedes. Også Fodboldens Venner flyttede nogle år efter til Bomgårdshaven med deres spisning, der begynder umiddelbart efter, at der er ryddet op efter kræmmermarkedet. Nu har håndbolden overtaget med telt og spisning. Om søndagen bliver der nu afholdt friluftsgudstjeneste netop i Bomgårdshaven. Gruppen "Egne Begivenheder" fortsatte også efter Væreby/Leveby -projektet var afsluttet. Nogle år efter tog man navneforandring til Mårslet Juletræslaug, det var helt naturligt, fordi vi i år 2000 lavede det allerførste juletræsarrangement i Mårslet, med musik, fællessang, julemand og slik til 300 børn. Siden den lørdag i år 2000 er denne juletræstænding blevet et fast arrangement den første lørdag i advent. En tradition er skabt. Det er også blevet en tradition, at kirken - efter at juletræet er tændt - åbner dørene, for at vi sammen kan synge julen ind. Nytårsdag arrangerer Juletræslauget Nytårsluntningen, med afgang fra OK-tanken kl En frisk travetur rundt om Vilhelmsborg; ca.5 km. Her serverer Juletræslauget saftevand, kaffe og måske en dram. Her mødes de friskeste af byens borgere. Økonomisk ligger Mårslet Juletræslaug lunt i svinget. Hvert år sælger vi medlemsbeviser à 20 kr. Heldigvis er der mange af byens beboere, der køber disse medlemsbeviser. Det takker vi for. Medlemsbeviserne er hele grundlaget for vor eksistens og vore aktiviteter. Det hjælper naturligvis også, at vi (og byen) de seneste år har fået det store juletræ fra private, uden beregning. Juletræslauget tjener også en skilling på kræmmermarkedet ved byfesten. Derfor har Juletræslauget heldigvis været i stand til at yde økonomisk støtte til flere events i Mårslet gennem de forløbne år. Vi har således givet bidrag til trafikkampagner i byen, gribetænger til Gøre Rent Dagen i april, blomsterløg til græsplænen foran OK-tanken, og til Tyvstarten, cykelturen for de ældre i byfesten, og ikke mindst til træskulpturen i midtbyen som Jørn Rønnov skar med motorsav i Et par gange gennem årene har Juletræslauget også doneret penge til Multihal-projektet, som netop i dette forår har stukket spaden i jorden. Det kan vi, og resten af Mårslet glæde sig over. Med venlig hilsen Mårslet Juletræslaug

16 16 MÅRSLET-bladet MAJ 2017

17 MÅRSLET-bladet MAJ

18 18 MÅRSLET-bladet MAJ 2017

19 MÅRSLET-bladet MAJ

20 20 MÅRSLET-bladet MAJ 2017

21 MÅRSLET-bladet MAJ

22 22 MÅRSLET-bladet MAJ 2017

23 MÅRSLET-bladet MAJ

24 24 MÅRSLET-bladet MAJ 2017

25 MÅRSLET-bladet MAJ Badminton for de mindste i Mårslet TMG Badminton tilbyder nu MINITON for alle Mårslets børn i alderen ca. 3-5 år. MINITON er motorisk træning, badminton, leg, og ikke mindst skæg og ballade for børn. Nettet bliver sat ned i højde (eller taget helt væk) og børnene lærer ikke blot at holde på ketsjeren og spille med en ballon eller fjerbold; de udvikler også deres motorik og indlærer badminton som en leg. Vi bruger et væld af sjove redskaber såsom fluesmækkere, mini-ketsjere, hulahopringe, balloner, masser af fjerbolde og meget mere. TMG Badminton sørger for ketsjere, fjerbolde og balloner til alle. Instruktørerne er rutinerede badmintontrænere, der selv har børn med på holdet. Den 1. april holdt MNINTON åbent hus-arrangement, og det var en stor succes med ca. 30 glade børn og deres forældre. Vi glæder os til at se dig og dit. Der er træning følgende lørdage inden sommerferien i Mårslet-hallen: Lørdag den 22/4 kl Lørdag den 13/5 kl Lørdag den 17/6 kl Efter sommerferien startes MINITON op på en fast ugentlig dag (lørdag eller søndag). Find mere information i gruppen TMG Badminton Miniton på Facebook eller kontakt Julie Homann Carøe, tlf eller Jesper Munk, tlf Julie Homann Carøe U9: Klubmester for U9 blev Sofus Zacho -Broe, Jonas Klit blev nummer 2 U11: Klubmester for U11 blev Magnus Lohmann Davidsen. Jonas Meldgaard Tvist blev nummer 2 Fra Åbent hus-arrangementet, hvor godt 30 børn legede og spillede med deres forældre Nyt badminton-samarbejde med Højbjerg TMG Badminton vil gerne tilbyde endnu bedre forhold for vores nuværende og kommende spillere, og derfor har afdelingen indgået et samarbejde med Højbjerg Badmintonklubs træner Michael Kjeldsen. Michael, der i øvrigt selv er ny borger i Mårslet, er én af Danmarks bedste trænere, og han har brugt sit netværk til at finde kompetente trænere til alle træningerne i TMG Badminton. Det er et rigtig godt supplement til klubbens nuværende trænerteam, og målet er at højne kvaliteten i træningen. Til glæde for nuværende og kommende spillere i TMG Badminton. Julie Homann Carøe

26 26 MÅRSLET-bladet MAJ 2017 Før TMG s ordinære generalforsamling 15. marts 2017 blev der overrakt 3 pokaler. Alle pokaler tilfaldt medlemmer af TMG Fodbold. TMG siger tillykke til de 3 glade pokalmodtagere. Jubilæumspokalen blev overrakt til Gürkan Gürsoy Træningsfremgangspokalen overraktes Oskar Sand Nielsen Kammeratskabspokalen blev givet til Bjarne Johnsen (ej fremmødt)

27 MÅRSLET-bladet MAJ

28 28 MÅRSLET-bladet MAJ 2017 Billeder fra opvisning 25. marts Med venlig hilsen Tine Westergaard Clausen

29 MÅRSLET-bladet MAJ

30 30 MÅRSLET-bladet MAJ 2017

31 MÅRSLET-bladet MAJ Forårsmøde for andelsboligforeninger i Mårslet Mandag den 8. maj 2017 kl Alle andelsboligforeninger i Mårslet er velkomne. Mødet holdes i A/B Nymarksvejs fælleshus, Nymarksvej 20H Et par gange om året mødes vi til en snak om løst og fast. Syv foreninger har været med: Bytoften, Hasselhegnet, Karlsminde, Mustrupvej, Nymarksvej, Præsteengen, Tanderparken, - men der er flere i byen, og I er alle velkomne. På det næste møde vil vi blandt andet tage en snak om den nye overdragelsesaftale vi laver en kort gennemgang af den. Aftalen kan bruges i alle overdragelser af andelsboliger, uanset om foreningen har administrator eller ej, og om der medvirker ejendomsmægler. Nogle af jer har måske været på et af ABF s kurser. Der er opslået nye i Aarhus d. 22. maj, men de er snart fuldt optaget. Har I deltaget i nogen af ABF s medlemsarrangementer? Har I forslag til kurser og arrangementer, I selv kunne have lyst til at komme til? Nogle af arrangementerne koster gebyr, afholder det jer fra at komme? Nogen dage før mødet kommer der en dagsorden ud på mail, og hvis nogen af jer, der ikke har været med før, gerne vil have den, så send mig en mail eller sms med jeres mailadresse. Henrik Gram Nielsen Præsteengen 8, 8320 Mårslet ~ Husk Deadline Den 10. hver måned

32 32 MÅRSLET-bladet MAJ 2017»Jeg mener, at e-sport opfylder kravene til at være en sport,«siger han. Netop konkurrence er sportens tydeligste kendetegn. Kilde: videnskab.dk/krop-sundhed/er-esport-og-computerspil-en-sport I disse år slår E-sport for alvor igennem, godt hjulpet på vej af Counter Strike-holdet Astralis der vandt den store CS:GO-turnering ELEAGUE Major og en stor præmiecheck. Også FCK s satsning inden for E-sport med CS:GO -holdet North er med til at skabe opmærksomhed på sporten. Mårslet E-Sport Mårslet er kendt for sit rige foreningsliv. Her i byen finder du også en e-sportsforening: Mårslet E-sport. En forening, hvor en gruppe børn og unge mødes hver mandag aften for at træne competitive gaming, i øjeblikket med fokus på CS:GO. Medlemstilstrømningen blev godt hjulpet på vej af et indslag på TV2OJ den 14. februar 2017 og presseomtale i lokalaviser. (Se indslaget på TV2OJ: arkiv/ ) Man skal være i god fysisk form, og her spiller kost og søvn også ind. Så det er vigtigt, at de kommende instruktører også kan undervise i det Uddannede e-sports-instruktører Mårslet E-sport har nu tre instruktører tilknyttet, som alle har mange års og timers spilerfaring. De skal være med til at gøre medlemmerne endnu bedre. Derfor tilbydes de alle instruktøruddannelsen i e-sport, som udbydes af DGI. Instruktørerne bliver certificeret e-sportsinstruktør af forbundet for danske e- sportsforeninger esport Danmark. Fokus på sundhed Uddannelsen lægger vægt på at højne og standardisere kvaliteten af undervisningen i e-sport. Samtidig er der også fokus på at sikre det sundhedsfaglige i uddannelsen med undervisning og inspiration om kost, relevant fysisk træning og søvnrytmer. Visioner for Mårslet E-sport Lige nu holder foreningen til i lokaler på Mårslet Skole. Men vi drømmer om at kunne rykke ind i nye lokaler i Multihallen. Derved placeres e-sporten sammen med andre sportsgrene. Der er indledt drøftelser med TMG om et muligt fremtidigt samarbejde. Foreningslivet får dermed en Første e-sportforening i DGI Østjylland Flere og flere idrætsforeninger får også øjnene op for, at her er en mulighed for at tilbyde en anderledes sportsgren og få flere medlemmer i foreningen. Mårslet E-sport er netop blevet optaget som medlem af DGI Østjylland - som den første e- sportforening! Årsagen til, at DGI har fokus på e- sporten er ønsket om at trække sporten ind i foreningslivet og fremme den sunde livsstil. Helt i Mårslet E-sports ånd! I DGI ser vi en værdi i, at computer -spillere bliver en del af det frivillige foreningsliv og derigennem oplever et fællesskab både gennem selve spillet, men også i samværet med de andre spillere. Er det overhovedet en sport? Vandene er delte, når det drøftes hvorvidt der er tale om en sportsgren. Det kræver at vi ser på definitionen af begrebet sport. Verner Møller, der er idrætsprofessor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, forklarer, at sport er karakteriseret ved følgende fire elementer: 1. Sport er en aktivitet, der skal udspille sig som en konkurrence, der tages alvorligt, skønt den ikke tjener et alvorligt formål 2. Målet er at vinde og komme højere op i hierarkiet inden for aktivitetens struktur. Det betyder noget, om man rykker op eller ned. 3. Aktiviteten skal være organiseret og fungere i en institutionaliseret ramme, hvor resultaterne nedskrives og tillægges betydning. 4. Sport skal være styret af et regelsæt, som ideelt set forvaltes af en upartisk dommer. endnu mere central rolle - og den sunde livsstil, i kraft af muligheden for motion lige uden for klublokalerne. Mårslet Skole er også en interessant samarbejdspartner, da de har sat E- sport på skoleskemaet som valgfag. Fremtidens e-sport-lokale

33 MÅRSLET-bladet MAJ Sammen med DGI drømmer vi om at indrette fremtidens ideelle e-sportslokaler, og vi arbejder pt. på at finde virksomheder der kan se en idé i at gøre drømmen til en realitet. Du kan følge med i udviklingen af Mårslet E -sport på vores hjemmeside eller på vores facebookside. Har du lyst til at spille med, så mød op! Mårslet E-sport Praktiske oplysninger Foreningen Mårslet E-sport er for alle børn og unge i alderen 7-17 år med interesse for E-sport. Vi mødes til fælles træningsaftener på Mårslet Skole fra kl Vi spiller primært CS:GO, men også Overwatch, FIFA eller andet alt efter medlemmernes interesse. Det er muligt at træne individuelt eller som del af et hold, og er instruktører, der kan hjælpe med coaching. Foreningen tilbyder frisk frugt og vand til træningen sponoreret af SuperBrugsen Mårslet. Vi stiller switches, PS4-konsol samt spil til rådighed. Medbring egen PC, internetkabel, forlænger-ledning m.m. Følg os på Facebook eller via vores hjemmeside! Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr

34 34 MÅRSLET-bladet MAJ 2017

35 MÅRSLET-bladet MAJ Vinavl. Hobbyvinavler med etableret vinmark søger engagerede partnere eller forpagtere til dyrkning af vinstokke og fremstilling af lige så mange flasker god lokal vin. For yderligere orientering kontakt: Ole Nielsson, tlf , Hørret Skovvej 16-18, 8320 Mårslet.

36 36 MÅRSLET-bladet MAJ 2017

37 MÅRSLET-bladet MAJ Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv Husk Mårslet Egnsarkiv har åbent den 2. og 4. onsdag i hver måned fra kl Indgang fra skolens lille P-plads på Obstrupvej. Næste gang er onsdag den 10. maj og onsdag den 24. maj ses vi? Mail: Husk at betale kontingent for 2017 nu på de omdelte indbetalingskort Enkeltperson: kr. 75,- Husstand: kr. 150,- Generalforsamlingen 2017 var en af de allerhyggeligste af slagsen med lokal musikalsk underholdning bagefter. 65 medlemmer var mødt op til en fornøjelig aften, hvor dagsordenen efterfulgtes af boller og lagkage samt sjove anekdoter og livsbekræftende musik, der endog fik deltagerne til at rejse sig for at tage en svingom! Foto: Carl Gerhard de Lichtenberg Crone Uddrag af beretningen fra generalforsamlingen i M.S.L.F. Aktiviteter i det forgangne år: I Brugsen og på Kildevang kører hver dag billedserier på en skærm. Det er Rie og Mogens Carlsen, der troligt tænder dem hver dag og sørger for fornyelse. Til Brugsens generalforsamling blev der efter ønske fra uddeleren lavet en billedserie om Brugsen og igen da Brugsen fyldte 130 år. Testrup Højskole har haft 150 års jubilæum, og i den forbindelse blev der også lavet en billedserie. I forbindelse med jubilæumsugen på højskolen havde Egnsarkivet besøg af en gruppe elever, som ville lave et drama (ligesom Rejseholdet) over noget, der var sket i Mårslet. Vi mødtes på kirkegården og var i arkivet bagefter. Resultatet blev fremført fra højskolen og ned til det tidligere teglværk i Testrup kl en aften. Vi skriver i Mårslet-Bladet hver gang og er glade for, at bladet kan fortsætte. Bl.a. har vi indsendt en artikel om flagalléen, da den fyldte 30 år og om branddammen som var en vandtank, der blev gravet op ovre på skolen sidste sommer. Til Mårslet Byfest havde vi arrangeret rundvisning i vores dejlige kirke, hvor Jørgen Thorendahl, Storhøj, fortalte om den ældre kirkehistorie og vi var oppe i tårnet og se klokken og nyde udsigten. Kirken har en lang historie, og vi nåede slet ikke hele vejen rundt, så der er grundlag for at fortsætte gennemgangen en anden god gang. Som støtteforening har vi støttet Egnsarkivet bl.a. til indkøb af pc, scanner og kopimaskine. I arkivet har vi haft en dygtig virksomhedspraktikant fra kommunen, Susan Møller, som har fået registreret en hel masse i arkibas og arkiv.dk. Som frivillige i arkivet har vi alle mulighed for at komme på diverse kurser i arkivarbejdet. For eksempel havde vi sidste år et par stykker afsted på et Facebookkursus, hvilket har resulteret i, at der nu er oprettet en Facebook-side, der hedder Mårslet Lokalhistorie. Der er pt. 63 venner, men opslagene når alligevel ud til flere hundrede, når de deles. Så det går kun fremad med den. Jeg vil da opfordre jer til at være med til at gøre siden levende ved at være aktiv på siden. Til Arkivernes Dag i november holdt vi traditionen tro åbent hus i Egnsarkivet og havde gæster hele dagen. Det var en rigtig hyggelig dag. Det overordnede tema var sport og idræt og derfor var der lavet en særlig udstilling om dette emne. Det faldt godt i tråd med, at vi havde inviteret Ivan Dybvad til at fortælle til vores lokalhistoriske aften i november. Ivan Dybvad fortalte om TMG s historie særligt i de år, hvor han og hans far og bror var særligt aktive i TMG og han tilmed var hovedformand. Ivan havde været i TMG s arkiv og medbragte en hel del effekter, bl.a. den ældste fane, et smukt syn. Det var et rigtig fint foredrag, som blev foreviget af Susanne og Jørgen Lauritsen, der stod bag kameraet. Sidste år besluttede vi, at tiden var inde til at udgive et nyt hæfte med lokalhistoriske artikler. Dette hæfte fik vi lavet og det udkom i november, hvor vi fik solgt det første oplag til julemarkederne på Kildevang og i Borgerhuset samt en fredag eftermiddag oppe i Brugsen. Vi sælger også hæftet nede på Egnsarkivet, når vi holder åbent to gange om måneden. Her er vi altid et par stykker fra bestyrelsen, der har vagt. Det er noget vi nyder, når der kommer besøg fra nær og fjern, både for at søge efter oplysninger og for at aflevere materiale eller bare til en lokalhistorisk snak. Så som I forhåbentlig kan høre, er vi stadig en levende forening, der arbejder for at formidle lokalhistorien på forskellig vis og vi føler, at vi når ud til mange. Jeg vil hermed takke bestyrelsen og de øvrige arkivmedarbejdere for godt samarbejde om vores forening og egnsarkiv og en stor tak til alle jer medlemmer, uden jer, var der ingen forening. Næste gang I møder naboerne, så fortæl gerne om vores forening og opfordrer dem til også at melde sig ind og støtte op om Mårslets historie. Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, Formand i Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening

38 38 MÅRSLET-bladet MAJ 2017 Første weekend i april drog ca. 90 blå spejdere fra Mårslet på tur. Turen gik til Gammel Rye til hytten Ryekol. En ægte spejderhytte i træ med græs på taget omgivet af den skønneste natur. For de ældste spejdere - Mini til Trop startede turen allerede fredag eftermiddag. De havde alle pakket rygsækken med alt deres habengut, for turen skulle tilbagelægges med tog til Ry og herefter til fods, de godt 6 km til hytten i Gl. Rye. Fremme ved hytten stod et hold frivillige klar med aftensmad, som bestod af alle børns livret, nemlig pasta med kødsovs. Lørdag formiddag stødte resten af gruppen til, Familiespejderne, samt Mikroerne, og dagens program kunne starte. Formiddagen bød på forskellige aktiviteter i de enkelte grene. Der blev bl.a. bygget i rafter, syet mærker på uniformen og gået ture i det dejlige område. Efter en overdådig frokost, igen tilberedt af vores køkkenhold, stod den på samarbejde på tværs af alder. Spejderne fra Familiespejd til Junior skulle ud på et løb i området. Løbet var tilrettelagt af Troppen og lederne og bød på mange fine poster. Der skulle bl.a. løses koder, laves drinks og pandekager, skrælles de længste kartoffelskræller og meget mere. Alle patruljer var super gode til at samarbejde og havde det sjovt sammen. Så var det blevet tid til at fejre fødselsdag. Det gjorde vi godt nok allerede i januar, hvor gruppen kunne fejre 10 års fødselsdag. Men sådan en stor dag, kan man sagtens fejre igen. Så der var købt kagemand i lange baner. Og der var mere end et stykke til hver : -) Efter aftensmaden var det tid til et rigtigt spejderlejrbål, med sange underholdning og skuespil. Og mens solen langsomt gik ned, bredte der sig en fantastisk stemning med glade børn og voksne. Så var det blevet sengetid for de yngste - Familie-

39 MÅRSLET-bladet MAJ spejd, Mikor, Mini og Junior. Ja det troede Juniorerne da, men Troppen havde andre planer, da de havde planlagt et natløb for alle Juniorspejderne. Et par timer senere, kom en flok glade spejdere hjem til hytten, og roen sænkede sig. Søndag bød på morgenmad, leg og rengøring, inden turen atter kunne gå hjem til Mårslet. Vi havde alle en super dejlig tur, og ser nu frem til den næste, noget større spejdertur sammen. Nemlig Spejdernes Lejr i Sønderborg, hvor godt spejdere fra nær fjern mødes. Hvis I er nysgerrig på at læse mere om De Blå Spejder i Mårslet eller Spejdernes Lejr 2017, så kan I læse mere på følgende hjemmesider: og Karina Vestergaard

40 40 MÅRSLET-bladet MAJ 2017 Månedens mest velkomne og savnede billede: Fra Multihallen!

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Dato: Tirsdag den 20. sept. 2016, kl. 19.00 Mødested: Tilstede: Afbud: Referent: TMG Halhuset Jens Thomsen, Anders Kjær, Troels Laursen, Lars Munk, Finn Larsen, Margrethe

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Dato: Tirsdag den 25. okt. 2016, kl. 19.00 Mødested: Tilstede: Afbud: Referent: TMG Halhuset Anders Kjær, Anette Poulsen, Finn Larsen, Poul Håkon Poulsen, Carsten

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Dato: Tirsdag den 23. aug. 2016, kl. 19.00 Mødested: Tilstede: Afbud: Referent: TMG Halhuset Jens Thomsen, Anders Kjær, Troels Laursen, Lars Munk, Finn Larsen, Anette

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Fredagsbrev Special edition made by 8. klasse

Fredagsbrev Special edition made by 8. klasse Fredagsbrev Special edition made by 8. klasse Velkommen til denne særlige udgave af fredagsbrevet, som i denne uge er udformet af ÅF's forrygende og seje 8. klasse. I kan i dette brev læse om bl.a. Høstival,

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere