g r a p h i c. b d c o m. c o m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "g r a p h i c. b d c o m. c o m"

Transkript

1 g r a p h i c. b d c o m. c o m G r a p h i c D e p a r t m e n t 69/K, KK Bhaban, Panthapath, Dhaka- 1205, Phone: +880 (02) ; , Fax: web: graphic.bdcom.com

2 M 2 3 B D CO About us Introduction Vision, Mission And Our Focus BDCOM Online Limited is a trusted name for Internet Service, e-commerce Service, IT Infrastructure Development & Industry Standard Software department, has emerged as NEW GENERATION GRAPHIC SOLUTION PROVIDER ON JANUARY From the beginning BDCOM envisaged Total Excellence as its principle for guiding line, around which revolves its entire spectrum of activities. With the unique vision, BDCOM is the forerunner in the value centric service Market place and an architect of high value end-to-end ICT solutions and software for both National and International market. Its Graphics Design wing is no exception. We are currently working for Photoshop Clipping Path, Color Corrections, page layout & makeup for Magazines, advertising agencies and printing companies around the world in fulfilling their design needs. We are known for quality work and meeting deadlines. Our system is easy-to-use. Our up- and downloading system just makes the process simple and easy for our clients. Furthermore, our effective prices and speed adds value to your operations, taking away the burden of laborintensive routine jobs. In addition to that Time Difference makes it possible to get your work done while you are sleeping. Working with us as a partner helps you becoming more competitive in your own market. The result for you is more time for planning, executing and creativity. We aim for long term relationships with our clients, by being customer oriented and by delivering work of the highest degree of satisfaction and flexibility. Just as the saying goes, Buyers are the Master of the Market. Based in Dhaka, Bangladesh we work with a dedicated team of professionals. Visit graphics.bdcom.com for a general overview of our services. We have 25+ designers who have ample knowledge in graphics designing. We provide on-time, quality products at competitive price. Our clients are able to reduce their production cost significantly by outsourcing their productions to us. Our production team is efficient, internationally trained, specialized, talented, enthusiastic and multilingual. Our Vision To revolutionisc the advertising industry by offering lowest cost without compromising the quality. Our Mission Being user-friendly is what BDCOM Graphic is all about. We aim to help our clients save their valuable time by providing them with an application that is very simple to apply. We guarantee a fast turnaround time, at an affordable price and with desired result. Customer satisfaction is our number 1 priority. Any problems, complaints, or comments are welcome. Our Focus Our strategic thinking, concept development, graphic design and technical savvy are a few of our greatest assets. But our team is also passionate about creative element we apply to each project. Our approach to any design is pragmatic and effective. It begins by meeting with key members of your staff to obtain clear insights into your goals and objectives. That information is then translated into powerful communications tools. NAME AND ADDRESS Name of the Company : BDCOM Online Ltd. Graphic Department Office Address : K.K. Bhaban, 69/K, Panthapath Dhaka 1205, Bangladesh. Web Site : TRADE LICENSE Registration Number : No Renewal Date : 07th August, Registered To : Dhaka City Corporation CERTIFICATE OF INCORPORATION Number : No. C-32328(1449)/97 Date : 12th February, 1997 Registered To : Register of Joint Stock Companies and Firms Bangladesh, Dhaka, Bangladesh ISO CERTIFICATION Name : ISO 9001:2000 Certificate Number : Issue No. 1 Date of Issue : 25th February, 2005 Issued By : United Registrar of Systems Ltd. USA.

3 4 5 Where Magazine & Bangladesh is is well known for its its highly motivated & low cost human resource pool we are Catalogue We can turn things aroung for you very quickly, but quality is rest assured, Because we are putting together Catalogue and Magazine on a daily basis. We pride curselves on the high quality of our design work and woun t rest until you are 100% satisfied with the job. We allow unlimited number of revisions for Catalogue and Magazines which can give you assurance that we will listen to yo and take into consideration of all your wishes through design process. It also has very rich cultural heritage We are we located at Panthapath, Dhaka, Bangladesh which is a part of South-East Asia, bordering the Bay of Bengal, between Burma and India. Basic info about our country is as follows. Government Name : Peoples Republic of Bangladesh Capital City : Dhaka Basic Area : 143,998 sq km (55,598 sq miles) Populations : million (UN, 2005) Major religions : Islam, Hinduism Major languages : Bangla, English Year of independence : 1971 Currency Name : Taka Internet domain :.bd International dialing code : +880 Type of government : Parliamentary democracy GNI per capita : $ 470 (WB 2006) Main exports : Garments, finish jute goods, leather products It s first impressions that count, so to make sure your company or service gets the due attention it deserves, there is no alternative of good presentation materials. A finely crafted Magazine design is a proven way of leaving new customers impressed and likely to come back and buy. At Magazine designers we believe in offering our customers a high quality, creative service at a fraction of the cost some other big name design agencies have the cheek to charge. Our design team have many years collective experience in all fields of commercial design and include layout artists, art editors and art directors with corporate blue chip companies.

4 6 7 Newspaper & Ad Design Services Amager Bladet AF HANNE HØJBERG KarenHækkeruper i Ø- rådet og skriver klumme om stigningen i antallet af overfald begået af unge. KLUMME/ SIDE 6 KøbenhavnsKommune, Vejdirektoratet, Bella Center A/S, Københavns Energi og Tårnby Kommune. Kalvebod Miljøcenter står for at grave kubikmeterrenjord ud af areal mellemkalvebodløbet og Amagermotorvejenforatskabe pladstiletdepottilforurenetjordfra byggeriikøbenhavn. Det billigere formiljøcentret-ogmeremiljørigtigt - atdestorejordmængderkunskaltil Vestamager, frem deponering langt inde på Sjælland. Pumpedigelagetharforsindel brug mængder af i den størrelsesorden at realisere et mangeårgammeltønskeomatfor- stærkediget, fordi risikoanalyservi- ser, detgamledigeienstormflods- situationrisikereratbrydesammen.»vi har haft risikoanalysersiden 1997ogfrem, ogharhaftantennerne ude for at finde en lejlighed en vognlæs jord fra Kalvebod Miljøcenter planlægges brugt til at sikre syv kilometerdigelangsvest- amager. Diget gøres både bredereog forhøjes fra 3,7 til 5,9 meter. Den forstærkningskullesammen medet2,7kmlanddige, der fra kystdigetsslutpunktgårnordomkongelunden til Ullerup, mangehundrede år ud i fremtiden, sikre Vestamagers strandenge, Ørestad, boligområderi Tårnby KommuneogØresundsfor- bindelsensanlægunderhavetsover- flademodoversvømmelseforårsaget af stormflod eller miljøforandringer. Denplanlagtekystsikringforegåri et samarbejdemellemkalvebodmil- jøcenter og VestamagerPumpedige- lag, der består af Skov- og Naturstyrelsen Hovedstaden, ArealudviklingsselskabetI/S, Sund & Bælt A/S, økonomi, der kunnegøreensikring mulig. Det lykkedes så i en dialog med KalvebodMiljøcenter, stod for at udgrave store mængderjord. En større grad af symbiosekanman næstenikkefinde,«sigerprojektchef Ole Christensen fra A/S Øresund. Omsorg for tudser omkringaugustiårogvilformentlig strække sig over måneder.»vi har fået grundig gennemgang af Sund & Bælt og Vestamager Pumpedigelag, og vi forventerattage stilling til sagen i løbet af 14 dage til tre uger. Vi har så også fået en lang skrivelseomprojektetfradanskor- nitologisk Forening (DOF), som er meget imod projektet. DOF er ikke blandt organisationer, der er klageberettigede, men vi vil selvfølgelig tagedetmedivoresovervejelser,«siger fuldmægtig Henrik Nielsen fra Kystdirektoratet. Hos Pumpedigelagetkrydserman fingrefor, manogsåkantalesigtil rette modstandere.»klagesagerhardetmedattage tid, og det kan kommetilatstøde sammenmedmiljøcentretspresse- rende behov for kommeafderes jord-såerdenødttilatdeponeredet andetsteds. Menvihåber, dendialog, Imidlertidharstorenaturområderpå Vestamager og arter, som lever der, streng og lovmæssigbeskyttel- sesstatusviadesåkaldtenatura2000 direktiver. Så indenmanbuldrerind medde60.000vognlæsjord, skalder igangsættes ihærdige forberedelser, så flora og fauna ikke lider skade. RådgivningsfirmaetCowiharud- ført en konsekvensvurdering, der især peger vidtgåendehensyntil områdetsrigefugleliv. For eksempel skalanlægsarbejdetpådigetundgåsi det lukkedefuglereservat i yngleperioden 1. april-15. juli for at skåne blandtandreterne, klydeogengryle. Nænsomhedenianlægsarbejdet gælderogsåtosmåbruneoggrønne fætre - strandtudse grønbroget tudse. Sidstnævntearthartidligere kvækkettalrigtpåvestamager, men den gik kraftigtnediantalefterbyg- ningen af Kalvebodbroen. Og fordi tudserne har det fint med at søge fødepåbyggepladserogveje, skalder gøres omfattendeforberedelser, før anlægsarbejdet går i gang. Såkaldte paddehegnskalforhin- dre tudserne i at hoppe ind på anlægsarealet. Diget skal om aftenen gennemgåsfortudserafmandskab iført pandelamper, ligesom der skal opsættes spandefælder, som hver morgentjekkesfortudser. Først når derfiredageitrækikkeerfangetno- gentudser, ermanklartilatgåigang. Forstærket dige fremtidssikrer Vestamager DOF ikke begejstrede Kystdirektoratetvaretagermyndig- hedsrollen og har modtaget Cowis redegørelseionsdags. Hvis planerne godkendesher, går arbejdet i gang vi har med ornitologerne og andre parter, vil give et positivt resultat,«siger Ole Christensen. TIRSDAG12. FEBRUAR2008 NR ÅRGANG INTERNETAVIS: TIL SAMTLIGE HUSSTANDE VESTAMAGER: Det er umiddelbart en win-win-situation, når Kalvebod Miljøcenter fra sensommeren i år forventes at levere jord til at forstærke syv kilometer kystdige langs Vestamager. Men først skal projektet godkendes i Kystdirektoratet. NYHEDER Læs Amager Bladets nyhedshistorier med relaterede artikler til sager og emner. SPORT Amager Bladets Idrætspriskomité har været samlet til det årlige kåringsmøde. KULTUR Kom bag om nogle af nogle af Amagerstjernerne i X-Faktor. Ø-RÅDET Læs de seneste klummer fra Ø-rådets skribenter. DEBAT Læs de seneste læserbreve fra amagerkanerne. MIT AMAGER Se billedserien fra Mit Amager, hvor vi beder amagerkanere ramme deres yndlingssteder på Amager ind og fortælle, hvorfor det sted er vigtigt for dem. LEDEREN Læs de seneste lederartikler fra Amager Bladet. PLUS1 Tandlægeklinik Hos Plus1 er vi specialister i parodontosebehandlinger, kirurgi samt genopbygning af slidte tandsæt. Derudover udfører vi alle former for almindelig tandpleje. Plus1 anvender de nyeste og bedste behandlingsmetoder hvilket sikrer otte og holdbare resultater. Vi arbejder bl.a. med digital røntgen samt interoralt kamara. Tandlægeteamet består af Charlotte Lebahn, Lars Christensen samt kirurg Ole Flindt. Akutte behandlinger tages samme dag hvis der ringes inden kl Amagerbrogade 193 Tlf Åbent fra 8.00 til "Lidt Bedre end andre gode køkken/bad forretninger." Der ydes 5 års garanti på alle standardvarer. Vi leverer alle standardvarer på 48 timer. Vi hjælpergernemedattegneogdesigneditnye køkken, badoggarderobe. DufårenserviceudoverdetsædvanligehosSusanne ogcarsten Arbejdsledig? Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning. Det er gratis - og der er jobgaranti. Ring og bestil informationsmateriale eller download Nye infoark om Kofoeds Skoles tilbud på Det er gratis for dig som elev at gå på Kofoeds Skole. Din kommune skal dog i nogle tilfælde betale for dit forløb. MURERMESTER BAG VINDER- VIRKSOMHED NYHED/SIDE 5 NYHED/SIDE 3 Amager Tandklinik Marie Schleisner og Tage Lotz AMAGER Vikinger og skjoldmøer fejrede Ny Helgoland FÅ KROPPEN PÅ TOPPEN Kofoeds Skole Nyrnberggade København S Tlf / HOS TINDHOLM Tingvej København S Massage SPORT/SIDE 17 Skadebehandling Afstresningsmasage Bindevævsmassage Velværemassage Din lokalmægler Akupunktur 2000 Tidsbestilling Godt til både gamle og nye skader Tlf KÅRINGSMØDE I IDRÆTSPRIS- KOMITEEN MIDVINTER- FESTIVAL I DEN GRÅ HAL DOBBELTFEST: Vinterbaderne fra Det Kolde Gys ved Helgoland holdt dobbelt festivitas ved Amager Strandpark i lørdags. Først var der dåbsfest for de nye vinterbadere - de såkaldte skrællinge, som nu kan kalde sig vikinger eller skjoldmøer. Hvis man har badet i mindst to sæsoner kan man lade sig døbe af Kong Neptun og hans følge og overfor ham og offentligheden bevise, at man er i stand til at opholde sig i det kolde vand og svømme en vis afstand. Herefter var der jubeldåb for de badere, som har været medlem af foreningen i 25 år - det indløser et vaskeægte vikingenavn. Lørdag formiddag bød også på rejsegilde for Ny Helgoland, hvor entreprenørfirmaet Pihl & Søn er i fuld gang med den nye badeanstalt, der konstrueres på pæle af træ fra Cameroun, og arbejdet er nu kommet så vidt, at projektet skulle fejres på behørig vis med pølsevogn og lidt til halsen. Efter planen står det nye friluftsbad klar til sommer. /jape KULTUR/SIDE19 PRISVINDER VISER SIT FAVORITSTED NAVNE/SIDE 21 Der er nu en større efterspørgsel af ejerlejligheder i netop dit område. Vi har derfor i de seneste måneder solgt mange ejendomme, såvel store som små. AMAGER Hos home Amager er vores mål, at du anbefaler os til andre eller henvender dig næste gang du skal købe eller sælge. Først da ved vi, at vi har gjort vores arbejde tilfredsstillende. AMAGER Bjerregaard & Co. v/ JensH. Bjerregaard Statsaut. ejendomsmægler, MDE Kastrupvej89, 2300KøbenhavnS Tlf GRATIS rådgivning opmåling tegning Drømmer du om nyt køkken? Alt udføres... EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN Køkken Bad Garderobe Skydedøre Se vor store 1000 m 2 udstilling Totalløsninger - Gør det selv - eller en kombination af begge Vi måler gratis op og du får en flot 3-D tegning med hjem Vi indretter efter dine ønsker og behov Vi har køkkener i alle prisklasser - så er det muligt Se mere på: Trivento 75 cl. Argentina. Malbec, Bonarda eller Viognier. føtex normalpris 48,95. Literpris 33,33 VVS RASMUSSEN SØN & SØNNER Frit valg SPAR 23,95 vi gør mere for dig -Se vores udstilling Amagerbrogade 135 Tlf Telefax Our Professional graphic designers are capable of making all types of newspapers advertisement. Each ad has its own style, color combination, and templates. Generally our clients send us images, text and a scan copy of hand drawn layout in a compressed file (.zip or.sit) and according to that we prepare the advert and upload it to the web based proofing system. If there is any correction clients mark correction on that pdf. Downloading the marked pdf we make due correction and upload the final pdf to the client for print. The maximum time taken in the whole process is around 6 Hrs. ABC Auto Repair Banglamotor, Dhaka Pantho Child care center & play ground abc center Panthopath, Dhaka Pantho Child care center & play ground abc center R# 43, H# 101 Panthopath, Dhaka abc center Road 43, House 101 Panthopath, Dhaka Kongelundsvej Kastrup Tlf Aut. VVS & KLOAKMESTER

5 8 9 Clipping Printing Packages Path Services Outsource your Image masking and clipping path creation to Dhaka, Bangladesh and save on labour costs! Before Clipping Path Alpha Clipping Image masking Image Re-Touching Automatic Image Optimization After Before After Once you have had your Corporate Identity Package designed around your Logo Design why not choose The Company BDCOM Graphic for our competitively priced printing packages. Send your Image masking and clipping path creation to Dhaka, Bangladesh and save labour costs & time. Your job will be done when you are sleeping. The Company BDCOM Graphic offers the printing of Letterheads, Business cards and Compliment Slips that are up to 40% cheaper than High Street Print Shops. We offer Professional Hand Made Clipping Path (Photoshop Image Masking) Services to create transparency or remove background from images or drafts. Our team of professional experts ensures minimum clipping or anchor points, very quick turnaround time, professional service at low price, and fully flexible online service. Our studio in South-East Asia (Dhaka, Bangladesh) ensures you even quicker turnaround time by letting your jobs to be done overnight. We also offer Free Trial. We deliver quality and high volume Photoshop masking, knockout services and clipping paths for your images in just a matter of a few hours. With regards to the complexity of the images we use different applications to get the best results. Various techniques are also used to achieve the required masking quality. We make use of different Software to get the best result. By outsourcing the tedious task of producing clipping paths for your images, you save precious time. Additional to this service you can also ask us lens corrections, retouching (removal of dust and scratches), colour corrections, removal of unwanted objects.

6 10 11 If you want your business to be the one that others remember, and the business that stands out above your competitors then we suggest that invest in a custom designed logo. If you have a logo you will find that it helps to elevate your business by giving you a professional look and by making you memorable to others. In addition your logo will help your current customers remember you later and attract future customers. When properly designed, your logo conveys that you are credible, trustworthy, and are a professionally run business. Once you have had you logo designed you will then need to implement across your business so it can start having an impact. To aid this we can design and implement your logo into your headed note paper, compliment slips and business cards. We offer a great combined package of both the logo design and the corporate identity. Absolute Satisfaction Guaranteed: Our staff is dedicated to producing exceptional logos. We will work on your company logo design until you are absolutely certain the logo design accurately reflects your corporate image. Affordable Price: While most local agencies charge more than two thousand dollars BDCOM packages start at 50% off. We are so confident in our logo design that we only charge your 50% to start your project, for all projects, and you will pay the remaining balance once we have sent your first logo draft. Fantastic Customer Service: You will work with trained professionals who are courteous and understand how to help you design the logo image you need. We provide telephone support, support and skype or MSN conversation. Design Re-Design

7 12 13 Services Provided BDCOM Graphics Limited provides the following Pre-press services: - Publication Design - Marketing/Advertising Designs - Newspapers & Magazines Ad Design - Illustration and copywriting - Logo Design and Re-design - Directorial Service At BDCOM Graphic, we have the necessary tools and the expertise to get you into gear. We have the creativity to address even your most complex requirements. We create practical and simple solutions that fit your needs and produce the best results. Whether you want a brand new system or you just need to enhance what you already have, our solutions give you an edge in the market and make your vision become reality. Our Strength Cutting edge technology in combination of sufficient bandwidth Mac & IBM Platforms All latest Adobe Products like Adobe Photoshop CS Adobe Illustrator CS Adobe InDesign CS And Passport QuarkXpress Smooth file transfer system between us and anywhere in the world through Internet. Pitstop Server Based QC under Windows Server Platform Web based Proof reading (www.webproof.com) Our compelling BDCOM Graphic Design Department is Managed by seasoned professionals. DTP-studios Lithographers / Prepress companies Photographers/ Photo studios Database publishers Printing companies Publishing companies Magazines companies Advertising / communication / design agencies Chain stores / franchise corporations Mail order companies/ Webshops Wholesale traders and producers General (private) use And companies from different industries such as jewelry industry, textile industry who regularly publish brochures, leaflets or other promotional material regarding their products. Have 25+ designers who are efficient with softwares like Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Passport QuarkXprees Adeobe Acrobat And Distiller, CorelDraw etc. Our Production Managers, ETP er, Proofreaders are - Efficient - Internationally trained & specialized - Talented - Enthusiastic - Multilingual We offer Round the clock service Economical pricing World class quality Our Potential Customers Category

8 14 15 BDCOM Software BDCOM Software is a leading software company in Bangladesh with a rich background in software development in a broad range of technologies. BDCOM focuses on meeting the business world s rapidly changing software requirements. With years of experience working on software development and with a team of skilled developers working on technologies from database to mobile communication solution, the company is proud of its capability to provide the right solution at the right time. Through our Open Channel Software and Services outsourcing, BDCOM provides a one stop outsourcing solution that is transparent, streamlined and cost effective. Over Night Delivery Customer BDCOM s Keys to Success Skill Matrix Domain Expertise Company Financial Stability International standard quality policy Effective communication Transparency and Excellence in fulfilling the promise High-quality service and customer satisfaction Create multiple opportunities from a single line of expertise Key Management team. BDCOM FTP Customer FTP Why BDCOM Experience Future proof Technology coverage Innovative Complete solution Optimum Cost Infrastructure Key benefits of outsourcing software development to BDCOM are: Experience of developing customized, fully integrated systems for industry leading firms. React quickly and flexibly to any changes or additions during the course of project. Dedication of programmers to meet deadline Approach to long term relationship building Committed to client benefit maximization Intellectual property protection A low risk delivery model Reduce development cost by more than 40% Correction Work Flow Production At BDCOM, we safeguard the client s intellectual property, proprietary software and new development specifications. At the end of project, Clients retain full ownership of all intellectual property rights and software source code. We are focused on helping you to get your project done Quickly, Efficiently and Effectively. Certifications and Awards ISO 9001: 2000 Certified Web Proof PDF Web Proof Main products/services offered Workflow Management E-Commerce Community Portal VOIP Billing Pharmaceutical Order Management HRM Solutions ISP Billing and Management Customized Software Development System Integration BPO Services Network and ICT Infrastructure Fleet Management and AVLS Value Proposition Transparency in the entire process Efficient delivery model Effective Risk Management process High Skill Matrix Domain Expertise Company Financial Stability International standard quality policy Effective communication Transparency and Excellence in fulfilling the promise High-quality service and customer satisfaction Create multiple opportunities from a single line of expertise. Key Management team. Markets Total export earnings of BDCOM are around 22% of the annual turnover. Our local client base includes WFP, UNDP, CDMP, SEDF, World Bank in Bangladesh, GrameenPhone, AKTEL, REB, Incepta Pharmaceuticals ltd, BANBEIS, Ministry of Education, Jamuna Multipurpose Bridge Authority, National Housing Authority, Government of Bangladesh etc. Our foreign clients include I.Core technology, Canada; IBFD, Netherland; and a number of companies in UK, USA and Italy. Key figures Financial Period Turnover in US$ 1,134,352 1,031, ,367 Number of Employees Step-1: Step-2: Step-3: Step-4: Step-5: Step-6: Step-7: Customer Proof Customer makes a layout/ Template. The layout along with images, text & Job-order are uploaded to BDCOM Graphic FTP in NEW folder with an notification. The job goes to the designer and done. The done job is passed through Acrobat Distiller & Pitstop server with pre-flighting to make PDF. The proof PDF is uploaded to web-proof server for proof reading by customer. Customer looks at the proof PDF and puts necessary annotations. The status changes automatically and designers are notified. Necessary corrections are made and proof PDF is uploaded to web-proof for 2nd proof reading. When Customer says OK, the status of web-proof is changed to Final. The Final job is delivered as PDF/ EPS or original InDesign/Quark file and uploaded to DONE folder in BDCOM Graphic FTP/ Client FTP. Generalized work flow

9 G r a p h i c D e p a r t m e n t 69/K, KK Bhaban, Panthapath, Dhaka- 1205, Phone: +880 (02) ; , Fax: web: graphic.bdcom.com

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere