g r a p h i c. b d c o m. c o m

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "g r a p h i c. b d c o m. c o m"

Transkript

1 g r a p h i c. b d c o m. c o m G r a p h i c D e p a r t m e n t 69/K, KK Bhaban, Panthapath, Dhaka- 1205, Phone: +880 (02) ; , Fax: web: graphic.bdcom.com

2 M 2 3 B D CO About us Introduction Vision, Mission And Our Focus BDCOM Online Limited is a trusted name for Internet Service, e-commerce Service, IT Infrastructure Development & Industry Standard Software department, has emerged as NEW GENERATION GRAPHIC SOLUTION PROVIDER ON JANUARY From the beginning BDCOM envisaged Total Excellence as its principle for guiding line, around which revolves its entire spectrum of activities. With the unique vision, BDCOM is the forerunner in the value centric service Market place and an architect of high value end-to-end ICT solutions and software for both National and International market. Its Graphics Design wing is no exception. We are currently working for Photoshop Clipping Path, Color Corrections, page layout & makeup for Magazines, advertising agencies and printing companies around the world in fulfilling their design needs. We are known for quality work and meeting deadlines. Our system is easy-to-use. Our up- and downloading system just makes the process simple and easy for our clients. Furthermore, our effective prices and speed adds value to your operations, taking away the burden of laborintensive routine jobs. In addition to that Time Difference makes it possible to get your work done while you are sleeping. Working with us as a partner helps you becoming more competitive in your own market. The result for you is more time for planning, executing and creativity. We aim for long term relationships with our clients, by being customer oriented and by delivering work of the highest degree of satisfaction and flexibility. Just as the saying goes, Buyers are the Master of the Market. Based in Dhaka, Bangladesh we work with a dedicated team of professionals. Visit graphics.bdcom.com for a general overview of our services. We have 25+ designers who have ample knowledge in graphics designing. We provide on-time, quality products at competitive price. Our clients are able to reduce their production cost significantly by outsourcing their productions to us. Our production team is efficient, internationally trained, specialized, talented, enthusiastic and multilingual. Our Vision To revolutionisc the advertising industry by offering lowest cost without compromising the quality. Our Mission Being user-friendly is what BDCOM Graphic is all about. We aim to help our clients save their valuable time by providing them with an application that is very simple to apply. We guarantee a fast turnaround time, at an affordable price and with desired result. Customer satisfaction is our number 1 priority. Any problems, complaints, or comments are welcome. Our Focus Our strategic thinking, concept development, graphic design and technical savvy are a few of our greatest assets. But our team is also passionate about creative element we apply to each project. Our approach to any design is pragmatic and effective. It begins by meeting with key members of your staff to obtain clear insights into your goals and objectives. That information is then translated into powerful communications tools. NAME AND ADDRESS Name of the Company : BDCOM Online Ltd. Graphic Department Office Address : K.K. Bhaban, 69/K, Panthapath Dhaka 1205, Bangladesh. Web Site : TRADE LICENSE Registration Number : No Renewal Date : 07th August, Registered To : Dhaka City Corporation CERTIFICATE OF INCORPORATION Number : No. C-32328(1449)/97 Date : 12th February, 1997 Registered To : Register of Joint Stock Companies and Firms Bangladesh, Dhaka, Bangladesh ISO CERTIFICATION Name : ISO 9001:2000 Certificate Number : Issue No. 1 Date of Issue : 25th February, 2005 Issued By : United Registrar of Systems Ltd. USA.

3 4 5 Where Magazine & Bangladesh is is well known for its its highly motivated & low cost human resource pool we are Catalogue We can turn things aroung for you very quickly, but quality is rest assured, Because we are putting together Catalogue and Magazine on a daily basis. We pride curselves on the high quality of our design work and woun t rest until you are 100% satisfied with the job. We allow unlimited number of revisions for Catalogue and Magazines which can give you assurance that we will listen to yo and take into consideration of all your wishes through design process. It also has very rich cultural heritage We are we located at Panthapath, Dhaka, Bangladesh which is a part of South-East Asia, bordering the Bay of Bengal, between Burma and India. Basic info about our country is as follows. Government Name : Peoples Republic of Bangladesh Capital City : Dhaka Basic Area : 143,998 sq km (55,598 sq miles) Populations : million (UN, 2005) Major religions : Islam, Hinduism Major languages : Bangla, English Year of independence : 1971 Currency Name : Taka Internet domain :.bd International dialing code : +880 Type of government : Parliamentary democracy GNI per capita : $ 470 (WB 2006) Main exports : Garments, finish jute goods, leather products It s first impressions that count, so to make sure your company or service gets the due attention it deserves, there is no alternative of good presentation materials. A finely crafted Magazine design is a proven way of leaving new customers impressed and likely to come back and buy. At Magazine designers we believe in offering our customers a high quality, creative service at a fraction of the cost some other big name design agencies have the cheek to charge. Our design team have many years collective experience in all fields of commercial design and include layout artists, art editors and art directors with corporate blue chip companies.

4 6 7 Newspaper & Ad Design Services Amager Bladet AF HANNE HØJBERG KarenHækkeruper i Ø- rådet og skriver klumme om stigningen i antallet af overfald begået af unge. KLUMME/ SIDE 6 KøbenhavnsKommune, Vejdirektoratet, Bella Center A/S, Københavns Energi og Tårnby Kommune. Kalvebod Miljøcenter står for at grave kubikmeterrenjord ud af areal mellemkalvebodløbet og Amagermotorvejenforatskabe pladstiletdepottilforurenetjordfra byggeriikøbenhavn. Det billigere formiljøcentret-ogmeremiljørigtigt - atdestorejordmængderkunskaltil Vestamager, frem deponering langt inde på Sjælland. Pumpedigelagetharforsindel brug mængder af i den størrelsesorden at realisere et mangeårgammeltønskeomatfor- stærkediget, fordi risikoanalyservi- ser, detgamledigeienstormflods- situationrisikereratbrydesammen.»vi har haft risikoanalysersiden 1997ogfrem, ogharhaftantennerne ude for at finde en lejlighed en vognlæs jord fra Kalvebod Miljøcenter planlægges brugt til at sikre syv kilometerdigelangsvest- amager. Diget gøres både bredereog forhøjes fra 3,7 til 5,9 meter. Den forstærkningskullesammen medet2,7kmlanddige, der fra kystdigetsslutpunktgårnordomkongelunden til Ullerup, mangehundrede år ud i fremtiden, sikre Vestamagers strandenge, Ørestad, boligområderi Tårnby KommuneogØresundsfor- bindelsensanlægunderhavetsover- flademodoversvømmelseforårsaget af stormflod eller miljøforandringer. Denplanlagtekystsikringforegåri et samarbejdemellemkalvebodmil- jøcenter og VestamagerPumpedige- lag, der består af Skov- og Naturstyrelsen Hovedstaden, ArealudviklingsselskabetI/S, Sund & Bælt A/S, økonomi, der kunnegøreensikring mulig. Det lykkedes så i en dialog med KalvebodMiljøcenter, stod for at udgrave store mængderjord. En større grad af symbiosekanman næstenikkefinde,«sigerprojektchef Ole Christensen fra A/S Øresund. Omsorg for tudser omkringaugustiårogvilformentlig strække sig over måneder.»vi har fået grundig gennemgang af Sund & Bælt og Vestamager Pumpedigelag, og vi forventerattage stilling til sagen i løbet af 14 dage til tre uger. Vi har så også fået en lang skrivelseomprojektetfradanskor- nitologisk Forening (DOF), som er meget imod projektet. DOF er ikke blandt organisationer, der er klageberettigede, men vi vil selvfølgelig tagedetmedivoresovervejelser,«siger fuldmægtig Henrik Nielsen fra Kystdirektoratet. Hos Pumpedigelagetkrydserman fingrefor, manogsåkantalesigtil rette modstandere.»klagesagerhardetmedattage tid, og det kan kommetilatstøde sammenmedmiljøcentretspresse- rende behov for kommeafderes jord-såerdenødttilatdeponeredet andetsteds. Menvihåber, dendialog, Imidlertidharstorenaturområderpå Vestamager og arter, som lever der, streng og lovmæssigbeskyttel- sesstatusviadesåkaldtenatura2000 direktiver. Så indenmanbuldrerind medde60.000vognlæsjord, skalder igangsættes ihærdige forberedelser, så flora og fauna ikke lider skade. RådgivningsfirmaetCowiharud- ført en konsekvensvurdering, der især peger vidtgåendehensyntil områdetsrigefugleliv. For eksempel skalanlægsarbejdetpådigetundgåsi det lukkedefuglereservat i yngleperioden 1. april-15. juli for at skåne blandtandreterne, klydeogengryle. Nænsomhedenianlægsarbejdet gælderogsåtosmåbruneoggrønne fætre - strandtudse grønbroget tudse. Sidstnævntearthartidligere kvækkettalrigtpåvestamager, men den gik kraftigtnediantalefterbyg- ningen af Kalvebodbroen. Og fordi tudserne har det fint med at søge fødepåbyggepladserogveje, skalder gøres omfattendeforberedelser, før anlægsarbejdet går i gang. Såkaldte paddehegnskalforhin- dre tudserne i at hoppe ind på anlægsarealet. Diget skal om aftenen gennemgåsfortudserafmandskab iført pandelamper, ligesom der skal opsættes spandefælder, som hver morgentjekkesfortudser. Først når derfiredageitrækikkeerfangetno- gentudser, ermanklartilatgåigang. Forstærket dige fremtidssikrer Vestamager DOF ikke begejstrede Kystdirektoratetvaretagermyndig- hedsrollen og har modtaget Cowis redegørelseionsdags. Hvis planerne godkendesher, går arbejdet i gang vi har med ornitologerne og andre parter, vil give et positivt resultat,«siger Ole Christensen. TIRSDAG12. FEBRUAR2008 NR ÅRGANG INTERNETAVIS: TIL SAMTLIGE HUSSTANDE VESTAMAGER: Det er umiddelbart en win-win-situation, når Kalvebod Miljøcenter fra sensommeren i år forventes at levere jord til at forstærke syv kilometer kystdige langs Vestamager. Men først skal projektet godkendes i Kystdirektoratet. NYHEDER Læs Amager Bladets nyhedshistorier med relaterede artikler til sager og emner. SPORT Amager Bladets Idrætspriskomité har været samlet til det årlige kåringsmøde. KULTUR Kom bag om nogle af nogle af Amagerstjernerne i X-Faktor. Ø-RÅDET Læs de seneste klummer fra Ø-rådets skribenter. DEBAT Læs de seneste læserbreve fra amagerkanerne. MIT AMAGER Se billedserien fra Mit Amager, hvor vi beder amagerkanere ramme deres yndlingssteder på Amager ind og fortælle, hvorfor det sted er vigtigt for dem. LEDEREN Læs de seneste lederartikler fra Amager Bladet. PLUS1 Tandlægeklinik Hos Plus1 er vi specialister i parodontosebehandlinger, kirurgi samt genopbygning af slidte tandsæt. Derudover udfører vi alle former for almindelig tandpleje. Plus1 anvender de nyeste og bedste behandlingsmetoder hvilket sikrer otte og holdbare resultater. Vi arbejder bl.a. med digital røntgen samt interoralt kamara. Tandlægeteamet består af Charlotte Lebahn, Lars Christensen samt kirurg Ole Flindt. Akutte behandlinger tages samme dag hvis der ringes inden kl Amagerbrogade 193 Tlf Åbent fra 8.00 til "Lidt Bedre end andre gode køkken/bad forretninger." Der ydes 5 års garanti på alle standardvarer. Vi leverer alle standardvarer på 48 timer. Vi hjælpergernemedattegneogdesigneditnye køkken, badoggarderobe. DufårenserviceudoverdetsædvanligehosSusanne ogcarsten Arbejdsledig? Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning. Det er gratis - og der er jobgaranti. Ring og bestil informationsmateriale eller download Nye infoark om Kofoeds Skoles tilbud på Det er gratis for dig som elev at gå på Kofoeds Skole. Din kommune skal dog i nogle tilfælde betale for dit forløb. MURERMESTER BAG VINDER- VIRKSOMHED NYHED/SIDE 5 NYHED/SIDE 3 Amager Tandklinik Marie Schleisner og Tage Lotz AMAGER Vikinger og skjoldmøer fejrede Ny Helgoland FÅ KROPPEN PÅ TOPPEN Kofoeds Skole Nyrnberggade København S Tlf / HOS TINDHOLM Tingvej København S Massage SPORT/SIDE 17 Skadebehandling Afstresningsmasage Bindevævsmassage Velværemassage Din lokalmægler Akupunktur 2000 Tidsbestilling Godt til både gamle og nye skader Tlf KÅRINGSMØDE I IDRÆTSPRIS- KOMITEEN MIDVINTER- FESTIVAL I DEN GRÅ HAL DOBBELTFEST: Vinterbaderne fra Det Kolde Gys ved Helgoland holdt dobbelt festivitas ved Amager Strandpark i lørdags. Først var der dåbsfest for de nye vinterbadere - de såkaldte skrællinge, som nu kan kalde sig vikinger eller skjoldmøer. Hvis man har badet i mindst to sæsoner kan man lade sig døbe af Kong Neptun og hans følge og overfor ham og offentligheden bevise, at man er i stand til at opholde sig i det kolde vand og svømme en vis afstand. Herefter var der jubeldåb for de badere, som har været medlem af foreningen i 25 år - det indløser et vaskeægte vikingenavn. Lørdag formiddag bød også på rejsegilde for Ny Helgoland, hvor entreprenørfirmaet Pihl & Søn er i fuld gang med den nye badeanstalt, der konstrueres på pæle af træ fra Cameroun, og arbejdet er nu kommet så vidt, at projektet skulle fejres på behørig vis med pølsevogn og lidt til halsen. Efter planen står det nye friluftsbad klar til sommer. /jape KULTUR/SIDE19 PRISVINDER VISER SIT FAVORITSTED NAVNE/SIDE 21 Der er nu en større efterspørgsel af ejerlejligheder i netop dit område. Vi har derfor i de seneste måneder solgt mange ejendomme, såvel store som små. AMAGER Hos home Amager er vores mål, at du anbefaler os til andre eller henvender dig næste gang du skal købe eller sælge. Først da ved vi, at vi har gjort vores arbejde tilfredsstillende. AMAGER Bjerregaard & Co. v/ JensH. Bjerregaard Statsaut. ejendomsmægler, MDE Kastrupvej89, 2300KøbenhavnS Tlf GRATIS rådgivning opmåling tegning Drømmer du om nyt køkken? Alt udføres... EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN Køkken Bad Garderobe Skydedøre Se vor store 1000 m 2 udstilling Totalløsninger - Gør det selv - eller en kombination af begge Vi måler gratis op og du får en flot 3-D tegning med hjem Vi indretter efter dine ønsker og behov Vi har køkkener i alle prisklasser - så er det muligt Se mere på: Trivento 75 cl. Argentina. Malbec, Bonarda eller Viognier. føtex normalpris 48,95. Literpris 33,33 VVS RASMUSSEN SØN & SØNNER Frit valg SPAR 23,95 vi gør mere for dig -Se vores udstilling Amagerbrogade 135 Tlf Telefax Our Professional graphic designers are capable of making all types of newspapers advertisement. Each ad has its own style, color combination, and templates. Generally our clients send us images, text and a scan copy of hand drawn layout in a compressed file (.zip or.sit) and according to that we prepare the advert and upload it to the web based proofing system. If there is any correction clients mark correction on that pdf. Downloading the marked pdf we make due correction and upload the final pdf to the client for print. The maximum time taken in the whole process is around 6 Hrs. ABC Auto Repair Banglamotor, Dhaka Pantho Child care center & play ground abc center Panthopath, Dhaka Pantho Child care center & play ground abc center R# 43, H# 101 Panthopath, Dhaka abc center Road 43, House 101 Panthopath, Dhaka Kongelundsvej Kastrup Tlf Aut. VVS & KLOAKMESTER

5 8 9 Clipping Printing Packages Path Services Outsource your Image masking and clipping path creation to Dhaka, Bangladesh and save on labour costs! Before Clipping Path Alpha Clipping Image masking Image Re-Touching Automatic Image Optimization After Before After Once you have had your Corporate Identity Package designed around your Logo Design why not choose The Company BDCOM Graphic for our competitively priced printing packages. Send your Image masking and clipping path creation to Dhaka, Bangladesh and save labour costs & time. Your job will be done when you are sleeping. The Company BDCOM Graphic offers the printing of Letterheads, Business cards and Compliment Slips that are up to 40% cheaper than High Street Print Shops. We offer Professional Hand Made Clipping Path (Photoshop Image Masking) Services to create transparency or remove background from images or drafts. Our team of professional experts ensures minimum clipping or anchor points, very quick turnaround time, professional service at low price, and fully flexible online service. Our studio in South-East Asia (Dhaka, Bangladesh) ensures you even quicker turnaround time by letting your jobs to be done overnight. We also offer Free Trial. We deliver quality and high volume Photoshop masking, knockout services and clipping paths for your images in just a matter of a few hours. With regards to the complexity of the images we use different applications to get the best results. Various techniques are also used to achieve the required masking quality. We make use of different Software to get the best result. By outsourcing the tedious task of producing clipping paths for your images, you save precious time. Additional to this service you can also ask us lens corrections, retouching (removal of dust and scratches), colour corrections, removal of unwanted objects.

6 10 11 If you want your business to be the one that others remember, and the business that stands out above your competitors then we suggest that invest in a custom designed logo. If you have a logo you will find that it helps to elevate your business by giving you a professional look and by making you memorable to others. In addition your logo will help your current customers remember you later and attract future customers. When properly designed, your logo conveys that you are credible, trustworthy, and are a professionally run business. Once you have had you logo designed you will then need to implement across your business so it can start having an impact. To aid this we can design and implement your logo into your headed note paper, compliment slips and business cards. We offer a great combined package of both the logo design and the corporate identity. Absolute Satisfaction Guaranteed: Our staff is dedicated to producing exceptional logos. We will work on your company logo design until you are absolutely certain the logo design accurately reflects your corporate image. Affordable Price: While most local agencies charge more than two thousand dollars BDCOM packages start at 50% off. We are so confident in our logo design that we only charge your 50% to start your project, for all projects, and you will pay the remaining balance once we have sent your first logo draft. Fantastic Customer Service: You will work with trained professionals who are courteous and understand how to help you design the logo image you need. We provide telephone support, support and skype or MSN conversation. Design Re-Design

7 12 13 Services Provided BDCOM Graphics Limited provides the following Pre-press services: - Publication Design - Marketing/Advertising Designs - Newspapers & Magazines Ad Design - Illustration and copywriting - Logo Design and Re-design - Directorial Service At BDCOM Graphic, we have the necessary tools and the expertise to get you into gear. We have the creativity to address even your most complex requirements. We create practical and simple solutions that fit your needs and produce the best results. Whether you want a brand new system or you just need to enhance what you already have, our solutions give you an edge in the market and make your vision become reality. Our Strength Cutting edge technology in combination of sufficient bandwidth Mac & IBM Platforms All latest Adobe Products like Adobe Photoshop CS Adobe Illustrator CS Adobe InDesign CS And Passport QuarkXpress Smooth file transfer system between us and anywhere in the world through Internet. Pitstop Server Based QC under Windows Server Platform Web based Proof reading (www.webproof.com) Our compelling BDCOM Graphic Design Department is Managed by seasoned professionals. DTP-studios Lithographers / Prepress companies Photographers/ Photo studios Database publishers Printing companies Publishing companies Magazines companies Advertising / communication / design agencies Chain stores / franchise corporations Mail order companies/ Webshops Wholesale traders and producers General (private) use And companies from different industries such as jewelry industry, textile industry who regularly publish brochures, leaflets or other promotional material regarding their products. Have 25+ designers who are efficient with softwares like Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Passport QuarkXprees Adeobe Acrobat And Distiller, CorelDraw etc. Our Production Managers, ETP er, Proofreaders are - Efficient - Internationally trained & specialized - Talented - Enthusiastic - Multilingual We offer Round the clock service Economical pricing World class quality Our Potential Customers Category

8 14 15 BDCOM Software BDCOM Software is a leading software company in Bangladesh with a rich background in software development in a broad range of technologies. BDCOM focuses on meeting the business world s rapidly changing software requirements. With years of experience working on software development and with a team of skilled developers working on technologies from database to mobile communication solution, the company is proud of its capability to provide the right solution at the right time. Through our Open Channel Software and Services outsourcing, BDCOM provides a one stop outsourcing solution that is transparent, streamlined and cost effective. Over Night Delivery Customer BDCOM s Keys to Success Skill Matrix Domain Expertise Company Financial Stability International standard quality policy Effective communication Transparency and Excellence in fulfilling the promise High-quality service and customer satisfaction Create multiple opportunities from a single line of expertise Key Management team. BDCOM FTP Customer FTP Why BDCOM Experience Future proof Technology coverage Innovative Complete solution Optimum Cost Infrastructure Key benefits of outsourcing software development to BDCOM are: Experience of developing customized, fully integrated systems for industry leading firms. React quickly and flexibly to any changes or additions during the course of project. Dedication of programmers to meet deadline Approach to long term relationship building Committed to client benefit maximization Intellectual property protection A low risk delivery model Reduce development cost by more than 40% Correction Work Flow Production At BDCOM, we safeguard the client s intellectual property, proprietary software and new development specifications. At the end of project, Clients retain full ownership of all intellectual property rights and software source code. We are focused on helping you to get your project done Quickly, Efficiently and Effectively. Certifications and Awards ISO 9001: 2000 Certified Web Proof PDF Web Proof Main products/services offered Workflow Management E-Commerce Community Portal VOIP Billing Pharmaceutical Order Management HRM Solutions ISP Billing and Management Customized Software Development System Integration BPO Services Network and ICT Infrastructure Fleet Management and AVLS Value Proposition Transparency in the entire process Efficient delivery model Effective Risk Management process High Skill Matrix Domain Expertise Company Financial Stability International standard quality policy Effective communication Transparency and Excellence in fulfilling the promise High-quality service and customer satisfaction Create multiple opportunities from a single line of expertise. Key Management team. Markets Total export earnings of BDCOM are around 22% of the annual turnover. Our local client base includes WFP, UNDP, CDMP, SEDF, World Bank in Bangladesh, GrameenPhone, AKTEL, REB, Incepta Pharmaceuticals ltd, BANBEIS, Ministry of Education, Jamuna Multipurpose Bridge Authority, National Housing Authority, Government of Bangladesh etc. Our foreign clients include I.Core technology, Canada; IBFD, Netherland; and a number of companies in UK, USA and Italy. Key figures Financial Period Turnover in US$ 1,134,352 1,031, ,367 Number of Employees Step-1: Step-2: Step-3: Step-4: Step-5: Step-6: Step-7: Customer Proof Customer makes a layout/ Template. The layout along with images, text & Job-order are uploaded to BDCOM Graphic FTP in NEW folder with an notification. The job goes to the designer and done. The done job is passed through Acrobat Distiller & Pitstop server with pre-flighting to make PDF. The proof PDF is uploaded to web-proof server for proof reading by customer. Customer looks at the proof PDF and puts necessary annotations. The status changes automatically and designers are notified. Necessary corrections are made and proof PDF is uploaded to web-proof for 2nd proof reading. When Customer says OK, the status of web-proof is changed to Final. The Final job is delivered as PDF/ EPS or original InDesign/Quark file and uploaded to DONE folder in BDCOM Graphic FTP/ Client FTP. Generalized work flow

9 G r a p h i c D e p a r t m e n t 69/K, KK Bhaban, Panthapath, Dhaka- 1205, Phone: +880 (02) ; , Fax: web: graphic.bdcom.com

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Cleantech. Accelerator

Cleantech. Accelerator Cleantech Accelerator Cleantechs muligheder Udgangspunkt Næste innovationsbølge Global efterspørgsel Er vi et skridt foran? Klimatopmøde 2009 Stærk elite Stor pipeline Stærkt fundament Vækst Faglig udfordring

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere