Cubeton Digital Fotoramme DP-7000CK Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cubeton Digital Fotoramme DP-7000CK Brugsanvisning"

Transkript

1 DANSK Betjeningsknapper Cubeton Digital Fotoramme DP-7000CK Brugsanvisning Funkoner Ved start vises miniature billeder på skærmen, hvilket gør det nemt for brugeren at vælge det /de ønskede billede(r). Der vises op l 6 miniature billeder på skærmen af gangen. LEFT og RIGHT PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE EXIT: Brug knapperne LEFT og RIGHT på betjeningspanelet l at gå l hhv. venstre og højre i miniature billederne. Tryk på knappen PLAY/PAUSE på betjeningspanelet for at få billedet vist på hele skærmen. Hold knappen inde i 4 sekunder for at slukke fotorammen. Tryk på knappen EXIT på betjeningspanelet for at gå lbage l forrige skærmbillede. Slideshow og billedstyring Under visning af billede: LEFT Tryk på knappen LEFT for at gå l foregående billede. RIGHT Tryk på knappen RIGHT for at gå videre l næste billede. PLAY/PAUSE Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at starte en SLIDESHOW (billederne vises fortløbende). EXIT Tryk på knappen EXIT for at gå lbage l miniature visning af billederne.

2 DANSK Opsætning Indstillingafpræferencerforvisningafbilleder SETUP Trykpåknappen SETUP påbetjeningspaneletforatgåtil opsætningsmenuen. LEFT/RIGHT Benytknapperne LEFT og RIGHT foratmanøvreremellemdemulige funktioner. PLAY/PAUSE Benytknappen PLAY/PAUSE påbetjeningspaneletforatvælgeenindstilling ogbekræftevalget. EXIT Trykpåknappen EXIT foratforladesetupmenuen. Visningafslideshow Nårdertrykkespåknappen PLAY/PAUSE førstegangvisesdetvalgtebilledepåskærmen.trykkesigen,vil ordet PLAY blive vist på skærmen og billederne vil begynde at skifte fortløbende. Trykkes på knappen tredjegang,visesordet PAUSE påskærmenogslideshowetstopper.trykkespå PLAY/PAUSE enfjerde gangvilslideshowetfortsætte. Billedeffekter Der kan vælges mellem mange forskellige overgangseffekter, der benyttes, når den digitale fotoramme skifterfraetbilledetildetnæste. 1ALL 8)Insert 23DFlip 9)News 33DCircle 10)PlusSign 43DFloat 11)Flabellate 5Shutter 12)Fade 6BoxingShutter 13)Shrink 7CrossComb 14)3DCube Slideshowinterval Sætinterval:Afgiverhvorlangtidetbilledevisesførdendigitalefotorammeautomatiskskiftertilnæste billede. Tryk på SETUP når skærmen er på miniaturevisning. Benyt knapper LEFT og RIGHT for at vælge mellem indstillingerne. Tryk PLAY/PAUSE for at vælge indstillingen. Der kan vælges mellem følgende intervaller: 1)3sekunder. 2)10sekunder 3)1minut 4)2timer

3 DANSK ResetFunktion ResetFunktion:Vælgesdenneindstillingnulstillesdendigitalefotorammeogalleindstillingerstillespå fabriksindstillinger. Sprog Standard sproget er sat til engelsk. Tryk SETUP for at skifte til alternativt sprog. Der kan vælges mellem følgendebetjeningssprog: 1. Engelsk 2. Fransk 3. Spansk 4. Italiensk 5. Hollandsk 6. Tysk 7. Russisk 8. Portugisisk Farveindstillinger Lysstyrke, kontrast og farve kan justeres ved at trykke på SETUP og herefter vælge menupunktet COLOR (farve)vedattrykkepå PLAY/PAUSE. 1Brightness:Benyt LEFT og RIGHT foratjustereindstillingen. 2Contrast:Benyt LEFT og RIGHT foratjustereindstillingen. 3Saturation(farvemætning):Benyt LEFT og RIGHT foratjustereindstillingen. 4Hue(farvetone):Benyt LEFT og RIGHT foratjustereindstillingen. SoftwareVersion Idennemenukansoftwareversionensreferencenummerses. Rotate Når er billede vises i fuldskærm kan knappen SETUP trykkes og herefter kan der vælges ROTATE hvorved billedetroteres90graderiuretsretning. Exif EXIF: I denne funktion vises information omkring kamera model, blænder indstilling, ISO værdi og dato for billedet.

4 DANSK Saveaslogo Vælgdettemenupunktunderopsætningforatindstilledendigitalefotorammetilatvisedetvalgtebilledesom opstartslogo/billede. Delete Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at bekræfte sletning af et billede. Vær opmærksom på, at når dette bekræftesbliverbilledetslettetfrakortetforaltid! Zoom Detaktuellebilledekanforstørresi5niveauervedattrykkepåknappen PLAY/PAUSE.Billedetgårtilbagetil originalstørrelsevedattrykkepå PLAY/PAUSE 6.gang. GLOSELISTE AspectRatio Forholdetmellemlængdeoghøjdepåetbilledeellerenskærm.Deflestecomputerskærmeogdigitalkameraer harenaspectratiopå4:3eller16:9. 35mmfilmognogledigitalkameraertagerbillederiaspectratio3:2. BITMAP Bitmaperetgrafiskformat,derspecificererbådeantalletafpixelsogfarvenpådissepixels. BMP EnikkekomprimeretbitmapfiltilbrugiforeksempelMicrosoftWindows. Downsampling Detteerenmetodehvorpåstørrelsenafetbilledereduceresvedatsænkeopløsningen(antalletafpixels)af billedet. Flash/hukommelseskort MS/MMC/SDermedier,derbenyttesafdeflestedigitalekameraertilatlagrebilleder.Dendigitalefotoramme understøtterdissesamtusb: MS: MemoryStick SD: SecureDigital MMS: MultiMediaCard USB: UniversalSerialBus JPEG Joint Photographic Experts Group; Gruppen der udviklede formatet for et komprimeret 24bit farvebillede navngavformatetefterderesegetgruppenavn. MegaPixel 1 million pixels (punkter). En høj angivelse af mega pixel er typisk ensbetydende med høj kvalitet for digital kameraer. Opløsning/Resolution Antallet af pixels, der vises på skærmen, angives ved det horisontale antal først og det vertikale antal efterfølgende.eksempelvis1024*768.johøjereopløsning,joflerepixelsogjoklareredetaljerkangengives.lav opløsningkanrisikereatudeladedenønskededetaljegrad. Slideshow Kontinuerligvisningafenserieafvalgtebilleder,derautomatiskvises. Miniature/Thumbnail Metodehvorpåsmåudgaverafstorebillederkanvisessamtidigforatgørepladstilvisningafogsorteringiflere billedersamtidigpåbegrænsetplads.

5 DANSK Spørgsmålogsvar FAQ(Frequentlyaskedquestions) Q:Hvordanaktivererjegmindigitalefotoramme? A: Den digitale fotoramme er utrolig nem at få fra æsken til reolen. Det tager kun et par minutter. Sæt strømkablets lille stik i udtaget bagpå den digitale fotoramme og tilslut strømforsyningen til en ganske almindelig100240vvekselstrømskontakt.derefterisættesethukommelseskort(sd/mmc/ms)ikortlæseren. Q:Hvilkeformerforflashhukommelseskortkandendigitalefotorammelæse? A: Den digitale fotoramme kan læse kort i alle størrelser fra 32MB4GB i de tre typer MS/MMC/SD. (MemoryStick/MultiMediaCard/SecureDigital). UdoverdetkandenlæseUSBsticks. Q:Hvilkebilledeformaterunderstøtterdendigitalefotoramme? A:DendigitalefotorammeunderstøtterJPEGbilledeformatet. Q:Jegharsatmindigitalefotorammetilstrømmen.Hvorforstarterdenikke? A:Adaptorenermuligvisikkekorrektforbundettilfotorammenellerdererikketændtpåstikkontakten. Q:Jegharsatethukommelseskortidendigitalefotoramme.Hvorforkanjegikkesebillederne? A:Iførsteomgangbørdetkontrolleresatbådekortogbilledfilererideunderstøttedeformaternævntovenfor. Hernæstskifteskontaktenpådendigitalefotorammetil OFF ogdetkontrolleresatkorteterisatogvender denrigtigevej.skiftkontaktentil ON ogdendigitalefotorammevilgenkendekortetautomatisk.tilsidstbør detkontrolleresatdenkorrekteindstilling PHOTOFORSTILLIMAGES ervalgtunder MODE. NOTE: Nogle digitale kameraer gemmer billeder i et ikkestandard format. Kontroller kameraets instruktions manualfordetaljerherom. Q:UnderstøtterdendigitalefotorammealleJPEGbilleder? A:Nej,dendigitalefotorammeunderstøtterJPEGfraetdigitalkamera.Dendigitalefotorammelæserikkealle billederhentetfrainternettetellerredigeretgennemdiversegrafikprogrammer.

6 DANSK TEKNISKE SPECIFIKATIONER Understøede flash formater MS/MMC/SD/USB Understøet billede format: JPEG Skærmstørrelse: 7 LCD monitor Opløsning480*234 pixels BilledevisningFuldskærm, 16:9/4:3, Slide show, eller miniature. BilledeffektRoter, zoom, justering, hasghed Lysnet lslutning: VAC, 50/60Hz Strømforsyning: Ind: V Ud: 5V DC, 1A Sikkerhedsinstrukoner - Udsæt ikke den digitale fotoramme for vand eller fugt. - Placer ikke den digitale fotoramme på ustabilt underlag. - Sørg for ordentlig venlaon omkring den digitale fotoramme. Sl aldrig rammen op af puder/tæpper og monter aldrig fotorammen i tæt omsluede miljøer. - Sl aldrig den digitale fotoramme på varme steder såsom over radiatorer. - Læg aldrig ledningen l digitale fotoramme på steder hvor der er risiko for at den trædes på eller kommer i klemme på anden vis. - Tag ald ledningen ud af digitale fotoramme i lfælde af torden og lynnedslag. - Opsøg ald professionel hjælp hvis strømforsyningen er blevet beskadiget, der er blevet hældt væske i fotorammen, rammen ikke fungerer eller er blevet tabt eller beskadiget. - Forsøg aldrig selv at åbne strømforsyningen eller fotorammen. - Rengør rammen med en let fugg klud og rengør selve skærmen med midler l rengøring af skærme og TV. - Hvis den digitale fotoramme tages fra et kold miljø l et varmt, skal der gå 1-2 mer før strømmen lslues for at undgå kondens og beskadigelse. Der tages forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende. Evt. reelser vil blive foretaget uden yderligere varsel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brugen af den digitale fotoramme. Produceret af Cubeton ApS, 2009

7 ENGLISH Cubeton Digital Photo Frame DP-7000CK User s Manual IMPORTANT SAFEGUARDS Signal Word Definions DANGER WARNING CAUTION Indicates an imminently hazardous situaon, which, if not avoided, will result in death or serious injury.usage of this signal word is limited to the most extreme situaons. Indicates a potenally hazardous situaon, which, if not avoided, could result in death or serious injury. Indicates a potenally hazardous situaon, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury or product/property damage. it also alerts against unsafe pracces. WARNING To reduce the risk of fire or shock hazard, do not expose this product to rain or moisture. WARNING To prevent the risk of electric shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury: HEED WARNINGS. Adhere to all warnings in the operang instrucons and on the Digital photo frame itself. WATER AND MOISTURE. Do not use the unit water or expose to rain or moisture. ATTACHMENTS. Use only manufacturer-recommended aachments or accessories. ACCESSORIES. Do not place the Digital Photo Frame on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The unit may fall, causing injury to you and serious damage to the product. VENTILATION. Posion the Digital Photo Frame so that its locaon does not interfere with its proper venlaon. For example, the unit should not be situated on a bed, sofa, tug or similar surface that may block the venlaon opening, or placed in a built-in installaon, such as a bookcase or cabinet, that may impede the flow of air through the venlaon openings.

8 ENGLISH HEAT.PositionthedigitalPhotoFrameawayfromsourcesofhighheatsuchasradiatorsorstoves. POWER CORD PROTECTION. Route power cords so that they are not likely to be walked on ot pinched by items placed on or against them, paying particular attention to the point where the cordattachestothedigitalphotoframe. NONUSE.Unplugthepowercordfromtheoutletwhentheunitisnotinuse. AVOIDINGSURGES.Foraddedprotectionduringlightningstorm,unplug the DigitalPhotoFrame fromthewalloutlettopreventdamagetotheproductduetopowerlinesurges. OVERLOADING.Donotoverloadwalloutletsorextensioncords. OBJECTANDLIQUIDENTRY.DonotplaceobjectsontoorspillliquidsonorinsidetheDigitalPhoto Frame. DAMAGEREQUIRINGSERVICE.Seekservicebyqualifiedservicepersonnelwhen: o Thepowersupplyhasbeendamaged. o LiquidhasbeenspilledontotheDigitalPhotoFrame. o Theunithasbeenexposedtorain. o Theunitdoesnotoperatenormally,orexhibitsamarkedchangeinperformance. o Theunithasbeendroppedorphysicallydamaged. SERVICING.DonotattempttoservicetheDigitalPhotoFramebeyondthosemeansdescribedin theseoperatinginstructions.allotherservicingshouldbereferredtoqualifiedservicepersonnel. CAUTION Toreducetheriskofpersonalinjuryorproduct/propertydamage: CLEANING CleantheoutersurfaceoftheDigitalPhotoFrame(excludingthescreen)gentlyusingasoftcloth dampened with water. Clean the screen only with a specified cleaning solution for use with products such as laptops and computer monitors. These are available at most retail consumer electronicsstores.donotcleantheinsideoftheunit. NOTE:ThisproductoperateswithanUnderwriter slaboratories(ul)listedpowertransformer.thecombined powertransformeranddigitalphotoframehavenotbeenevaluatedforullisting.

9 ENGLISH Condensation Ifcoldwaterispouredintoaglass,waterdropletsformontheoutsideoftheglass.Thisiscalled condensation.condensationmayoccuroninternaloperatingpartsoftheproduct.condensation occurs: o Whentheproductisbroughtfromtheoutdoorsintoawarmroom,orifitisinacoldroom whichisheatedquickly. o If the unit is moved occur, the product may not operate properly if condensation occurs. Wait12hours(toallowtheinternalpartstoadjusttothesurroundingtemperature)before usingtheproduct. SAVETHESEINSTRUCTIONSFORFUTUREREFERENCE.

10 ENGLISH FREQUENTLYASKEDQUESTIONS Q:HowdoIsetupmyDigitalPhotoFrame? A: The Digital photo Frame setup is very easy from outofthebox to upandrunning in a few short minutes.justplugthepoweradapterintothepowerinjackonthebackofthedigitalphotoframeandplug thepowercordintoastandard100240voltacelectricaloutlet.next,insertamemorycardintothecard slotandslidethepowerswitchtoon. Q:WhatmemorycardscantheDigitalPhotoFrameread? A: The Digital photo Frame can read all popular memory cards in all sizes including the current large capacity 32MB4GB cards and above, and 3card types including: MS/MMC/SD. Furthermore, the photoframeisequippedwithausbhostforusbstickreading. Q:WhatmediaformatsdoestheDigitalPhotoFramesupport? A:TheDigitalPhotoFramesupportsJPEGpictureformats Q:IsetuptheDigitalPhotoFrame;whyisitnotpoweredon? A:TheAdapterisnotsecurelyconnectedtothePhotoFrameorthePowerSwitchisnotintheONposition. Q:IhaveamemorycardintheDigitalPhotoFrame;whycan tiviewtheimages? A:First,makesurethatthememorycardisoneofthecardformatslistedaboveandthatthefilesonthe cardareinoneofthesupportedformatsaslistedabove.second,turnthedigitalphotoframeoffand makesurethatthememorycardisinsertedallthecardslotandisfacingthecorrectdirection.third,turn theframeonandthedigitalphotoframewillrecognizeyourmemorycardautomatically.finally,make certainyouareselectingthecorrectmodefromthenextmenu:photoforstillimages. NOTE:Somedigitalcamerassaveimagesinnonstandardformat.Pleaserefertoyourcamera sinstruction manualfordetails. Q:DoestheDigitalPhotoFramesupportallJPEG? A:No,theDigitalPhotoFramewillsupportJPEGformadigitalcamera.TheDigitalphotoframemaynot readallimagesorvideofilesdownloadedfromtheinternetorfromothersoftwaregraphicsapplications.

11 ENGLISH Control buon Control funcon In PHOTO mode,a thumbnail screen will appear to enable easy selecon of images. This mode displays a set of up to six thumbnail on the screen at a me. LEFT RIGHT PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE EXIT Use the LEFT or RIGHT buon on the Control panel to select an image Press the PLAY/PAUSE buon from the control panel to view the selected image at full screen size. Press the buon for 4 seconds to turn off the photoframe. Press the EXIT buon from the control panel to return to the previous image

12 ENGLISH SLIDESHOWANDIMAGECONTROL Whenviewinganimage: LEFT Whenviewinganimage,presstheleftarrowonthecontrolpaneltoreturntotheprevious image. RIGHT Whenviewinganimage,presstherightarrowonthecontrolpaneltoskiptothenextimage. PLAY/PAUSE PressPLAY/PAUSEbuttonconfirmtoenterSLIDESHOWview. EXIT PressEXITbuttononthecontrolpaneltoreturntothethumbnailstate. SETUP Tosetviewingpreferences SETUP PressSETUPbuttononthetoppaneltoaccessthesetupmenu. LEFT/RIGHT UsetheLEFTandRIGHTbuttonstoscrolltoselectionfunction PLAY/PAUSE Press PLAY/PAUSE button on the top panel to choose an item and confirm selection EXIT PresstheEXITbuttononthetoppaneltoexitthemenu SLIDESHOWDISPLAY It will enter the selection picture when you press enter button for the first time. Press again, the word play will appear on the photo and the frame will play pictures automatically. The word pause will appearwhenyoupressthethirdtimeandthephotoswillstopplaying.pressagainandtheframecontinues toplayautomatically. PICTURESHOWEFFECT 1) ALL 8) Insert 2) 3DFlip 3) 3DCicle 4) 3DFloat 5) Shutter 6) BoxingShutter 7) CrossComb 9) News 10) PlusSign 11) Flabellate 12) Fade 13) Shrink 14) 3DCube Slideshowinterval Set interval time of each image as follows (operation clew: Press the left and right button to choose previousandnextpicture,press confirm toenterorselect):

13 ENGLISH 1) 3seconds. 2) 10seconds 3) 1minute 4) 2hours ResetSetting ResetSetting:Afterthisfunctiontoconfirmallthesettingswillreverttothefactorysettings Language DefaultsettingisEnglish,pressSETUPbuttononthetoppaneltoswitchlanguage 1) English 2) French 3) Spanish 4) Italian 5) Dutch 6) German 7) Russian 8) Portuguese Color Debuggingpictureandscreenbrightness,contrast,color.(operationclew:presstheleftandrightbuttonto choosepreviousandnextpicture,press confirm toenterorselect): 1) Brightness:UseupandDownarrowsbuttontoadjustcontrast 2) Contrast:OperationIbid 3) Saturation:OperationIbid 4) Hue:OperationIbid SoftwareVersion EnterthismenucanseetheSoftwareVersion Rotate When viewing a fullscreen image, press the SETUP button on the top panel to selection ROTATE item, pressenterbuttoncanselectpictureofthecurrentrotation.rotateimage90degreepertime,atotalof fourrotating360degrees. Exif EXIF Toseethecameramodel,aperturesize,ISOvalueonthedatefourfunction Saveaslogo

14 ENGLISH TopressthissetuptosetyourfavoritepictureaswelcomingLOGO Delete PressPLAY/PAUSEbuttontoconfirmwhetherdeletethepicture. ZOOM ZOOM:Thecurrentpicturecanbeenlargedfor5timesbypressingPLAY/PAUSE.Itwillreverttotheoriginal sizebypressingplay/pause6 times.thepicturecanbeenlargedforonetimesbypressingplay/pause foronetime. EXIT Seriestopressthezoombutton;aftersixpresses,theimagewillreturntonormalsize GLOSSARYOFTERMS AspectRatio Teeratioofthelengthofanimagetoitswidth.Mostcomputerscreensanddigitalcamerasshootimages thathaveanaspectratioof4:3./16:9 35mmfilmandsomedigitalcamerasshootimagesthathaveanaspectratio3:2. BITMAP Atypeofgraphicsformatthatspecifiesanumberofpixelsandthenspecifieswhatcolorthosepixelsare. BMP AnuncompressedbitmappedfileformatusedwithMicrosoftWindows. Downsampling Theprocessofreducingthesizeofanimagebydecreasingtheresolution(numberofpixels)inanimage. MemoryCard Thesystemusedtostoreimagesbymostdigitalcameras.Unlikeacomputermemorycard,thiscardretains dataevenwithoutelectricity. JPEG JointphotographicExpertsGroup;thedevelopmentgroupforacompressed24bitcolorimagestorage formatthatalsobearsitsname. MegaPixel Onemillionpixels.Ahighmegapixelratingtypicallyequatestoahighmaximumperformanceforgraphics, orbetterqualitypicturesfordigitalcameras. Resolution

15 ENGLISH The amount of pixels that are displayed on a screen measured in pixels horizontal by pixels vercal, such as 1024*768. The higher the resoluon, the more pixels and greater detail can be displayed. Lower resoluon are interpolated and may lose detail. Slideshow A display of a series of selected images. Thumbnail A small representaon of a larger graphic oen used to display several graphics at once and allowing easy Sorng through images. TECHNICAL SPECIFICATION Input formats MS/MMC/SD/USB Supported file formats: JPEG Display: 7 LCD monitor Resoluon480*234 Viewing modefull-screen 16:9/4:3 Stand Standard Aspect Rao, Slide show, or thumbnail. Image effectrotate, ZOOM, TRANSITIONS, SLIDE DURATION Power input: VAC 50/60Hz Power output: DC 5V, 1A Produced by Cubeton ApS, 2009

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony

Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony Pressemeddelelse 3. september 2009 Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony Med det ultra-kompakte MHS-PM1 kamera fra Sony er det nemt at tage billeder og videoer til hurtig upload

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL DIGITAL FOTORAMME TELEFUNKEN DPF 10332 DIAMOND

BRUGSANVISNING TIL DIGITAL FOTORAMME TELEFUNKEN DPF 10332 DIAMOND BRUGSANVISNING TIL DIGITAL FOTORAMME TELEFUNKEN DPF 10332 DIAMOND I. Om rammen / Installering... 2 1. Pakkens indhold... 3 2. Rammediagrammer... 3 3. Installations... 3 II. Sådan bruges rammen... 3 1.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Sony lancerer verdens letteste 6 e-bogslæser med indbygget WiFi og forbedret trykfølsom skærm

Sony lancerer verdens letteste 6 e-bogslæser med indbygget WiFi og forbedret trykfølsom skærm Pressemeddelelse Sony, IFA 31. august 2011 Sony lancerer verdens letteste 6 e-bogslæser med indbygget WiFi og forbedret trykfølsom skærm Sonys nye Reader er ultrakompakt med sine 8,9 mm. og en vægt på

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

English... 2. Dank... 47. Deutsch... 91

English... 2. Dank... 47. Deutsch... 91 English... 2 Dank... 47 Deutsch... 91 V 1.3 Contents Contents... 2 Trademarks... 5 Introduction... 5 Intended use... 5 Package Contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 8 Explanation

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Dette dokument forklarer de nye teknologier, der er integreret i ovennævnte produkter. Nyudviklet vidvinkel objektiv med 20x optisk zoom XA25, XA20 og LEGRIA

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bestillingsskema 2 Orderform 2

Bestillingsskema 2 Orderform 2 Bestillingsskema 1 Orderform 1 nr. No. Pakkeløsning, leje af / "Ready go go" package, rent of Pakkløsning med barbord og hvid disk / 8301 1.540 "Ready go go" package with bar table and white counter Pakkløsning

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere