Cubeton Digital Fotoramme DP-7000CK Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cubeton Digital Fotoramme DP-7000CK Brugsanvisning"

Transkript

1 DANSK Betjeningsknapper Cubeton Digital Fotoramme DP-7000CK Brugsanvisning Funkoner Ved start vises miniature billeder på skærmen, hvilket gør det nemt for brugeren at vælge det /de ønskede billede(r). Der vises op l 6 miniature billeder på skærmen af gangen. LEFT og RIGHT PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE EXIT: Brug knapperne LEFT og RIGHT på betjeningspanelet l at gå l hhv. venstre og højre i miniature billederne. Tryk på knappen PLAY/PAUSE på betjeningspanelet for at få billedet vist på hele skærmen. Hold knappen inde i 4 sekunder for at slukke fotorammen. Tryk på knappen EXIT på betjeningspanelet for at gå lbage l forrige skærmbillede. Slideshow og billedstyring Under visning af billede: LEFT Tryk på knappen LEFT for at gå l foregående billede. RIGHT Tryk på knappen RIGHT for at gå videre l næste billede. PLAY/PAUSE Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at starte en SLIDESHOW (billederne vises fortløbende). EXIT Tryk på knappen EXIT for at gå lbage l miniature visning af billederne.

2 DANSK Opsætning Indstillingafpræferencerforvisningafbilleder SETUP Trykpåknappen SETUP påbetjeningspaneletforatgåtil opsætningsmenuen. LEFT/RIGHT Benytknapperne LEFT og RIGHT foratmanøvreremellemdemulige funktioner. PLAY/PAUSE Benytknappen PLAY/PAUSE påbetjeningspaneletforatvælgeenindstilling ogbekræftevalget. EXIT Trykpåknappen EXIT foratforladesetupmenuen. Visningafslideshow Nårdertrykkespåknappen PLAY/PAUSE førstegangvisesdetvalgtebilledepåskærmen.trykkesigen,vil ordet PLAY blive vist på skærmen og billederne vil begynde at skifte fortløbende. Trykkes på knappen tredjegang,visesordet PAUSE påskærmenogslideshowetstopper.trykkespå PLAY/PAUSE enfjerde gangvilslideshowetfortsætte. Billedeffekter Der kan vælges mellem mange forskellige overgangseffekter, der benyttes, når den digitale fotoramme skifterfraetbilledetildetnæste. 1ALL 8)Insert 23DFlip 9)News 33DCircle 10)PlusSign 43DFloat 11)Flabellate 5Shutter 12)Fade 6BoxingShutter 13)Shrink 7CrossComb 14)3DCube Slideshowinterval Sætinterval:Afgiverhvorlangtidetbilledevisesførdendigitalefotorammeautomatiskskiftertilnæste billede. Tryk på SETUP når skærmen er på miniaturevisning. Benyt knapper LEFT og RIGHT for at vælge mellem indstillingerne. Tryk PLAY/PAUSE for at vælge indstillingen. Der kan vælges mellem følgende intervaller: 1)3sekunder. 2)10sekunder 3)1minut 4)2timer

3 DANSK ResetFunktion ResetFunktion:Vælgesdenneindstillingnulstillesdendigitalefotorammeogalleindstillingerstillespå fabriksindstillinger. Sprog Standard sproget er sat til engelsk. Tryk SETUP for at skifte til alternativt sprog. Der kan vælges mellem følgendebetjeningssprog: 1. Engelsk 2. Fransk 3. Spansk 4. Italiensk 5. Hollandsk 6. Tysk 7. Russisk 8. Portugisisk Farveindstillinger Lysstyrke, kontrast og farve kan justeres ved at trykke på SETUP og herefter vælge menupunktet COLOR (farve)vedattrykkepå PLAY/PAUSE. 1Brightness:Benyt LEFT og RIGHT foratjustereindstillingen. 2Contrast:Benyt LEFT og RIGHT foratjustereindstillingen. 3Saturation(farvemætning):Benyt LEFT og RIGHT foratjustereindstillingen. 4Hue(farvetone):Benyt LEFT og RIGHT foratjustereindstillingen. SoftwareVersion Idennemenukansoftwareversionensreferencenummerses. Rotate Når er billede vises i fuldskærm kan knappen SETUP trykkes og herefter kan der vælges ROTATE hvorved billedetroteres90graderiuretsretning. Exif EXIF: I denne funktion vises information omkring kamera model, blænder indstilling, ISO værdi og dato for billedet.

4 DANSK Saveaslogo Vælgdettemenupunktunderopsætningforatindstilledendigitalefotorammetilatvisedetvalgtebilledesom opstartslogo/billede. Delete Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at bekræfte sletning af et billede. Vær opmærksom på, at når dette bekræftesbliverbilledetslettetfrakortetforaltid! Zoom Detaktuellebilledekanforstørresi5niveauervedattrykkepåknappen PLAY/PAUSE.Billedetgårtilbagetil originalstørrelsevedattrykkepå PLAY/PAUSE 6.gang. GLOSELISTE AspectRatio Forholdetmellemlængdeoghøjdepåetbilledeellerenskærm.Deflestecomputerskærmeogdigitalkameraer harenaspectratiopå4:3eller16:9. 35mmfilmognogledigitalkameraertagerbillederiaspectratio3:2. BITMAP Bitmaperetgrafiskformat,derspecificererbådeantalletafpixelsogfarvenpådissepixels. BMP EnikkekomprimeretbitmapfiltilbrugiforeksempelMicrosoftWindows. Downsampling Detteerenmetodehvorpåstørrelsenafetbilledereduceresvedatsænkeopløsningen(antalletafpixels)af billedet. Flash/hukommelseskort MS/MMC/SDermedier,derbenyttesafdeflestedigitalekameraertilatlagrebilleder.Dendigitalefotoramme understøtterdissesamtusb: MS: MemoryStick SD: SecureDigital MMS: MultiMediaCard USB: UniversalSerialBus JPEG Joint Photographic Experts Group; Gruppen der udviklede formatet for et komprimeret 24bit farvebillede navngavformatetefterderesegetgruppenavn. MegaPixel 1 million pixels (punkter). En høj angivelse af mega pixel er typisk ensbetydende med høj kvalitet for digital kameraer. Opløsning/Resolution Antallet af pixels, der vises på skærmen, angives ved det horisontale antal først og det vertikale antal efterfølgende.eksempelvis1024*768.johøjereopløsning,joflerepixelsogjoklareredetaljerkangengives.lav opløsningkanrisikereatudeladedenønskededetaljegrad. Slideshow Kontinuerligvisningafenserieafvalgtebilleder,derautomatiskvises. Miniature/Thumbnail Metodehvorpåsmåudgaverafstorebillederkanvisessamtidigforatgørepladstilvisningafogsorteringiflere billedersamtidigpåbegrænsetplads.

5 DANSK Spørgsmålogsvar FAQ(Frequentlyaskedquestions) Q:Hvordanaktivererjegmindigitalefotoramme? A: Den digitale fotoramme er utrolig nem at få fra æsken til reolen. Det tager kun et par minutter. Sæt strømkablets lille stik i udtaget bagpå den digitale fotoramme og tilslut strømforsyningen til en ganske almindelig100240vvekselstrømskontakt.derefterisættesethukommelseskort(sd/mmc/ms)ikortlæseren. Q:Hvilkeformerforflashhukommelseskortkandendigitalefotorammelæse? A: Den digitale fotoramme kan læse kort i alle størrelser fra 32MB4GB i de tre typer MS/MMC/SD. (MemoryStick/MultiMediaCard/SecureDigital). UdoverdetkandenlæseUSBsticks. Q:Hvilkebilledeformaterunderstøtterdendigitalefotoramme? A:DendigitalefotorammeunderstøtterJPEGbilledeformatet. Q:Jegharsatmindigitalefotorammetilstrømmen.Hvorforstarterdenikke? A:Adaptorenermuligvisikkekorrektforbundettilfotorammenellerdererikketændtpåstikkontakten. Q:Jegharsatethukommelseskortidendigitalefotoramme.Hvorforkanjegikkesebillederne? A:Iførsteomgangbørdetkontrolleresatbådekortogbilledfilererideunderstøttedeformaternævntovenfor. Hernæstskifteskontaktenpådendigitalefotorammetil OFF ogdetkontrolleresatkorteterisatogvender denrigtigevej.skiftkontaktentil ON ogdendigitalefotorammevilgenkendekortetautomatisk.tilsidstbør detkontrolleresatdenkorrekteindstilling PHOTOFORSTILLIMAGES ervalgtunder MODE. NOTE: Nogle digitale kameraer gemmer billeder i et ikkestandard format. Kontroller kameraets instruktions manualfordetaljerherom. Q:UnderstøtterdendigitalefotorammealleJPEGbilleder? A:Nej,dendigitalefotorammeunderstøtterJPEGfraetdigitalkamera.Dendigitalefotorammelæserikkealle billederhentetfrainternettetellerredigeretgennemdiversegrafikprogrammer.

6 DANSK TEKNISKE SPECIFIKATIONER Understøede flash formater MS/MMC/SD/USB Understøet billede format: JPEG Skærmstørrelse: 7 LCD monitor Opløsning480*234 pixels BilledevisningFuldskærm, 16:9/4:3, Slide show, eller miniature. BilledeffektRoter, zoom, justering, hasghed Lysnet lslutning: VAC, 50/60Hz Strømforsyning: Ind: V Ud: 5V DC, 1A Sikkerhedsinstrukoner - Udsæt ikke den digitale fotoramme for vand eller fugt. - Placer ikke den digitale fotoramme på ustabilt underlag. - Sørg for ordentlig venlaon omkring den digitale fotoramme. Sl aldrig rammen op af puder/tæpper og monter aldrig fotorammen i tæt omsluede miljøer. - Sl aldrig den digitale fotoramme på varme steder såsom over radiatorer. - Læg aldrig ledningen l digitale fotoramme på steder hvor der er risiko for at den trædes på eller kommer i klemme på anden vis. - Tag ald ledningen ud af digitale fotoramme i lfælde af torden og lynnedslag. - Opsøg ald professionel hjælp hvis strømforsyningen er blevet beskadiget, der er blevet hældt væske i fotorammen, rammen ikke fungerer eller er blevet tabt eller beskadiget. - Forsøg aldrig selv at åbne strømforsyningen eller fotorammen. - Rengør rammen med en let fugg klud og rengør selve skærmen med midler l rengøring af skærme og TV. - Hvis den digitale fotoramme tages fra et kold miljø l et varmt, skal der gå 1-2 mer før strømmen lslues for at undgå kondens og beskadigelse. Der tages forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende. Evt. reelser vil blive foretaget uden yderligere varsel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brugen af den digitale fotoramme. Produceret af Cubeton ApS, 2009

7 ENGLISH Cubeton Digital Photo Frame DP-7000CK User s Manual IMPORTANT SAFEGUARDS Signal Word Definions DANGER WARNING CAUTION Indicates an imminently hazardous situaon, which, if not avoided, will result in death or serious injury.usage of this signal word is limited to the most extreme situaons. Indicates a potenally hazardous situaon, which, if not avoided, could result in death or serious injury. Indicates a potenally hazardous situaon, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury or product/property damage. it also alerts against unsafe pracces. WARNING To reduce the risk of fire or shock hazard, do not expose this product to rain or moisture. WARNING To prevent the risk of electric shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury: HEED WARNINGS. Adhere to all warnings in the operang instrucons and on the Digital photo frame itself. WATER AND MOISTURE. Do not use the unit water or expose to rain or moisture. ATTACHMENTS. Use only manufacturer-recommended aachments or accessories. ACCESSORIES. Do not place the Digital Photo Frame on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The unit may fall, causing injury to you and serious damage to the product. VENTILATION. Posion the Digital Photo Frame so that its locaon does not interfere with its proper venlaon. For example, the unit should not be situated on a bed, sofa, tug or similar surface that may block the venlaon opening, or placed in a built-in installaon, such as a bookcase or cabinet, that may impede the flow of air through the venlaon openings.

8 ENGLISH HEAT.PositionthedigitalPhotoFrameawayfromsourcesofhighheatsuchasradiatorsorstoves. POWER CORD PROTECTION. Route power cords so that they are not likely to be walked on ot pinched by items placed on or against them, paying particular attention to the point where the cordattachestothedigitalphotoframe. NONUSE.Unplugthepowercordfromtheoutletwhentheunitisnotinuse. AVOIDINGSURGES.Foraddedprotectionduringlightningstorm,unplug the DigitalPhotoFrame fromthewalloutlettopreventdamagetotheproductduetopowerlinesurges. OVERLOADING.Donotoverloadwalloutletsorextensioncords. OBJECTANDLIQUIDENTRY.DonotplaceobjectsontoorspillliquidsonorinsidetheDigitalPhoto Frame. DAMAGEREQUIRINGSERVICE.Seekservicebyqualifiedservicepersonnelwhen: o Thepowersupplyhasbeendamaged. o LiquidhasbeenspilledontotheDigitalPhotoFrame. o Theunithasbeenexposedtorain. o Theunitdoesnotoperatenormally,orexhibitsamarkedchangeinperformance. o Theunithasbeendroppedorphysicallydamaged. SERVICING.DonotattempttoservicetheDigitalPhotoFramebeyondthosemeansdescribedin theseoperatinginstructions.allotherservicingshouldbereferredtoqualifiedservicepersonnel. CAUTION Toreducetheriskofpersonalinjuryorproduct/propertydamage: CLEANING CleantheoutersurfaceoftheDigitalPhotoFrame(excludingthescreen)gentlyusingasoftcloth dampened with water. Clean the screen only with a specified cleaning solution for use with products such as laptops and computer monitors. These are available at most retail consumer electronicsstores.donotcleantheinsideoftheunit. NOTE:ThisproductoperateswithanUnderwriter slaboratories(ul)listedpowertransformer.thecombined powertransformeranddigitalphotoframehavenotbeenevaluatedforullisting.

9 ENGLISH Condensation Ifcoldwaterispouredintoaglass,waterdropletsformontheoutsideoftheglass.Thisiscalled condensation.condensationmayoccuroninternaloperatingpartsoftheproduct.condensation occurs: o Whentheproductisbroughtfromtheoutdoorsintoawarmroom,orifitisinacoldroom whichisheatedquickly. o If the unit is moved occur, the product may not operate properly if condensation occurs. Wait12hours(toallowtheinternalpartstoadjusttothesurroundingtemperature)before usingtheproduct. SAVETHESEINSTRUCTIONSFORFUTUREREFERENCE.

10 ENGLISH FREQUENTLYASKEDQUESTIONS Q:HowdoIsetupmyDigitalPhotoFrame? A: The Digital photo Frame setup is very easy from outofthebox to upandrunning in a few short minutes.justplugthepoweradapterintothepowerinjackonthebackofthedigitalphotoframeandplug thepowercordintoastandard100240voltacelectricaloutlet.next,insertamemorycardintothecard slotandslidethepowerswitchtoon. Q:WhatmemorycardscantheDigitalPhotoFrameread? A: The Digital photo Frame can read all popular memory cards in all sizes including the current large capacity 32MB4GB cards and above, and 3card types including: MS/MMC/SD. Furthermore, the photoframeisequippedwithausbhostforusbstickreading. Q:WhatmediaformatsdoestheDigitalPhotoFramesupport? A:TheDigitalPhotoFramesupportsJPEGpictureformats Q:IsetuptheDigitalPhotoFrame;whyisitnotpoweredon? A:TheAdapterisnotsecurelyconnectedtothePhotoFrameorthePowerSwitchisnotintheONposition. Q:IhaveamemorycardintheDigitalPhotoFrame;whycan tiviewtheimages? A:First,makesurethatthememorycardisoneofthecardformatslistedaboveandthatthefilesonthe cardareinoneofthesupportedformatsaslistedabove.second,turnthedigitalphotoframeoffand makesurethatthememorycardisinsertedallthecardslotandisfacingthecorrectdirection.third,turn theframeonandthedigitalphotoframewillrecognizeyourmemorycardautomatically.finally,make certainyouareselectingthecorrectmodefromthenextmenu:photoforstillimages. NOTE:Somedigitalcamerassaveimagesinnonstandardformat.Pleaserefertoyourcamera sinstruction manualfordetails. Q:DoestheDigitalPhotoFramesupportallJPEG? A:No,theDigitalPhotoFramewillsupportJPEGformadigitalcamera.TheDigitalphotoframemaynot readallimagesorvideofilesdownloadedfromtheinternetorfromothersoftwaregraphicsapplications.

11 ENGLISH Control buon Control funcon In PHOTO mode,a thumbnail screen will appear to enable easy selecon of images. This mode displays a set of up to six thumbnail on the screen at a me. LEFT RIGHT PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE EXIT Use the LEFT or RIGHT buon on the Control panel to select an image Press the PLAY/PAUSE buon from the control panel to view the selected image at full screen size. Press the buon for 4 seconds to turn off the photoframe. Press the EXIT buon from the control panel to return to the previous image

12 ENGLISH SLIDESHOWANDIMAGECONTROL Whenviewinganimage: LEFT Whenviewinganimage,presstheleftarrowonthecontrolpaneltoreturntotheprevious image. RIGHT Whenviewinganimage,presstherightarrowonthecontrolpaneltoskiptothenextimage. PLAY/PAUSE PressPLAY/PAUSEbuttonconfirmtoenterSLIDESHOWview. EXIT PressEXITbuttononthecontrolpaneltoreturntothethumbnailstate. SETUP Tosetviewingpreferences SETUP PressSETUPbuttononthetoppaneltoaccessthesetupmenu. LEFT/RIGHT UsetheLEFTandRIGHTbuttonstoscrolltoselectionfunction PLAY/PAUSE Press PLAY/PAUSE button on the top panel to choose an item and confirm selection EXIT PresstheEXITbuttononthetoppaneltoexitthemenu SLIDESHOWDISPLAY It will enter the selection picture when you press enter button for the first time. Press again, the word play will appear on the photo and the frame will play pictures automatically. The word pause will appearwhenyoupressthethirdtimeandthephotoswillstopplaying.pressagainandtheframecontinues toplayautomatically. PICTURESHOWEFFECT 1) ALL 8) Insert 2) 3DFlip 3) 3DCicle 4) 3DFloat 5) Shutter 6) BoxingShutter 7) CrossComb 9) News 10) PlusSign 11) Flabellate 12) Fade 13) Shrink 14) 3DCube Slideshowinterval Set interval time of each image as follows (operation clew: Press the left and right button to choose previousandnextpicture,press confirm toenterorselect):

13 ENGLISH 1) 3seconds. 2) 10seconds 3) 1minute 4) 2hours ResetSetting ResetSetting:Afterthisfunctiontoconfirmallthesettingswillreverttothefactorysettings Language DefaultsettingisEnglish,pressSETUPbuttononthetoppaneltoswitchlanguage 1) English 2) French 3) Spanish 4) Italian 5) Dutch 6) German 7) Russian 8) Portuguese Color Debuggingpictureandscreenbrightness,contrast,color.(operationclew:presstheleftandrightbuttonto choosepreviousandnextpicture,press confirm toenterorselect): 1) Brightness:UseupandDownarrowsbuttontoadjustcontrast 2) Contrast:OperationIbid 3) Saturation:OperationIbid 4) Hue:OperationIbid SoftwareVersion EnterthismenucanseetheSoftwareVersion Rotate When viewing a fullscreen image, press the SETUP button on the top panel to selection ROTATE item, pressenterbuttoncanselectpictureofthecurrentrotation.rotateimage90degreepertime,atotalof fourrotating360degrees. Exif EXIF Toseethecameramodel,aperturesize,ISOvalueonthedatefourfunction Saveaslogo

14 ENGLISH TopressthissetuptosetyourfavoritepictureaswelcomingLOGO Delete PressPLAY/PAUSEbuttontoconfirmwhetherdeletethepicture. ZOOM ZOOM:Thecurrentpicturecanbeenlargedfor5timesbypressingPLAY/PAUSE.Itwillreverttotheoriginal sizebypressingplay/pause6 times.thepicturecanbeenlargedforonetimesbypressingplay/pause foronetime. EXIT Seriestopressthezoombutton;aftersixpresses,theimagewillreturntonormalsize GLOSSARYOFTERMS AspectRatio Teeratioofthelengthofanimagetoitswidth.Mostcomputerscreensanddigitalcamerasshootimages thathaveanaspectratioof4:3./16:9 35mmfilmandsomedigitalcamerasshootimagesthathaveanaspectratio3:2. BITMAP Atypeofgraphicsformatthatspecifiesanumberofpixelsandthenspecifieswhatcolorthosepixelsare. BMP AnuncompressedbitmappedfileformatusedwithMicrosoftWindows. Downsampling Theprocessofreducingthesizeofanimagebydecreasingtheresolution(numberofpixels)inanimage. MemoryCard Thesystemusedtostoreimagesbymostdigitalcameras.Unlikeacomputermemorycard,thiscardretains dataevenwithoutelectricity. JPEG JointphotographicExpertsGroup;thedevelopmentgroupforacompressed24bitcolorimagestorage formatthatalsobearsitsname. MegaPixel Onemillionpixels.Ahighmegapixelratingtypicallyequatestoahighmaximumperformanceforgraphics, orbetterqualitypicturesfordigitalcameras. Resolution

15 ENGLISH The amount of pixels that are displayed on a screen measured in pixels horizontal by pixels vercal, such as 1024*768. The higher the resoluon, the more pixels and greater detail can be displayed. Lower resoluon are interpolated and may lose detail. Slideshow A display of a series of selected images. Thumbnail A small representaon of a larger graphic oen used to display several graphics at once and allowing easy Sorng through images. TECHNICAL SPECIFICATION Input formats MS/MMC/SD/USB Supported file formats: JPEG Display: 7 LCD monitor Resoluon480*234 Viewing modefull-screen 16:9/4:3 Stand Standard Aspect Rao, Slide show, or thumbnail. Image effectrotate, ZOOM, TRANSITIONS, SLIDE DURATION Power input: VAC 50/60Hz Power output: DC 5V, 1A Produced by Cubeton ApS, 2009

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

BRUGER MANUAL. Dansk

BRUGER MANUAL. Dansk BRUGER MANUAL Dansk 7 CAUTION Fare for elektrisk stød MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, FJERN IKKE DÆKSLET. INGEN BRUGER SERVICE DELE INDE I INSTRUMENTET. OVERLAD SERVICERING

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Dansk/norsk vejledning... 5 Introduktion... 5 Funktioner... 6 Bredt område for Elma 611B... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Release-bemærkninger. Version 3.20

Release-bemærkninger. Version 3.20 Release-bemærkninger Version 3.20 Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald

Læs mere

Galvanisk tæring. Bedst til anoder

Galvanisk tæring. Bedst til anoder Galvanisk tæring 1 Bedst til anoder Galvanisk tæring af ShipShop & MgDuff Korrosion kan opstå i alle typer vand med dramatisk effekt. Når metaller med forskellige elektrokemiske potentialer er i elektrisk

Læs mere

TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM

TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM Brigitte Rosenkranz, Thomas Knudsen, Hanne E. Mortensen, Peter Bøving Michealsen Indhold Summary and Introduction Poul Frederiksen,

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere