Cubeton Digital Fotoramme DP-7000CK Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cubeton Digital Fotoramme DP-7000CK Brugsanvisning"

Transkript

1 DANSK Betjeningsknapper Cubeton Digital Fotoramme DP-7000CK Brugsanvisning Funkoner Ved start vises miniature billeder på skærmen, hvilket gør det nemt for brugeren at vælge det /de ønskede billede(r). Der vises op l 6 miniature billeder på skærmen af gangen. LEFT og RIGHT PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE EXIT: Brug knapperne LEFT og RIGHT på betjeningspanelet l at gå l hhv. venstre og højre i miniature billederne. Tryk på knappen PLAY/PAUSE på betjeningspanelet for at få billedet vist på hele skærmen. Hold knappen inde i 4 sekunder for at slukke fotorammen. Tryk på knappen EXIT på betjeningspanelet for at gå lbage l forrige skærmbillede. Slideshow og billedstyring Under visning af billede: LEFT Tryk på knappen LEFT for at gå l foregående billede. RIGHT Tryk på knappen RIGHT for at gå videre l næste billede. PLAY/PAUSE Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at starte en SLIDESHOW (billederne vises fortløbende). EXIT Tryk på knappen EXIT for at gå lbage l miniature visning af billederne.

2 DANSK Opsætning Indstillingafpræferencerforvisningafbilleder SETUP Trykpåknappen SETUP påbetjeningspaneletforatgåtil opsætningsmenuen. LEFT/RIGHT Benytknapperne LEFT og RIGHT foratmanøvreremellemdemulige funktioner. PLAY/PAUSE Benytknappen PLAY/PAUSE påbetjeningspaneletforatvælgeenindstilling ogbekræftevalget. EXIT Trykpåknappen EXIT foratforladesetupmenuen. Visningafslideshow Nårdertrykkespåknappen PLAY/PAUSE førstegangvisesdetvalgtebilledepåskærmen.trykkesigen,vil ordet PLAY blive vist på skærmen og billederne vil begynde at skifte fortløbende. Trykkes på knappen tredjegang,visesordet PAUSE påskærmenogslideshowetstopper.trykkespå PLAY/PAUSE enfjerde gangvilslideshowetfortsætte. Billedeffekter Der kan vælges mellem mange forskellige overgangseffekter, der benyttes, når den digitale fotoramme skifterfraetbilledetildetnæste. 1ALL 8)Insert 23DFlip 9)News 33DCircle 10)PlusSign 43DFloat 11)Flabellate 5Shutter 12)Fade 6BoxingShutter 13)Shrink 7CrossComb 14)3DCube Slideshowinterval Sætinterval:Afgiverhvorlangtidetbilledevisesførdendigitalefotorammeautomatiskskiftertilnæste billede. Tryk på SETUP når skærmen er på miniaturevisning. Benyt knapper LEFT og RIGHT for at vælge mellem indstillingerne. Tryk PLAY/PAUSE for at vælge indstillingen. Der kan vælges mellem følgende intervaller: 1)3sekunder. 2)10sekunder 3)1minut 4)2timer

3 DANSK ResetFunktion ResetFunktion:Vælgesdenneindstillingnulstillesdendigitalefotorammeogalleindstillingerstillespå fabriksindstillinger. Sprog Standard sproget er sat til engelsk. Tryk SETUP for at skifte til alternativt sprog. Der kan vælges mellem følgendebetjeningssprog: 1. Engelsk 2. Fransk 3. Spansk 4. Italiensk 5. Hollandsk 6. Tysk 7. Russisk 8. Portugisisk Farveindstillinger Lysstyrke, kontrast og farve kan justeres ved at trykke på SETUP og herefter vælge menupunktet COLOR (farve)vedattrykkepå PLAY/PAUSE. 1Brightness:Benyt LEFT og RIGHT foratjustereindstillingen. 2Contrast:Benyt LEFT og RIGHT foratjustereindstillingen. 3Saturation(farvemætning):Benyt LEFT og RIGHT foratjustereindstillingen. 4Hue(farvetone):Benyt LEFT og RIGHT foratjustereindstillingen. SoftwareVersion Idennemenukansoftwareversionensreferencenummerses. Rotate Når er billede vises i fuldskærm kan knappen SETUP trykkes og herefter kan der vælges ROTATE hvorved billedetroteres90graderiuretsretning. Exif EXIF: I denne funktion vises information omkring kamera model, blænder indstilling, ISO værdi og dato for billedet.

4 DANSK Saveaslogo Vælgdettemenupunktunderopsætningforatindstilledendigitalefotorammetilatvisedetvalgtebilledesom opstartslogo/billede. Delete Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at bekræfte sletning af et billede. Vær opmærksom på, at når dette bekræftesbliverbilledetslettetfrakortetforaltid! Zoom Detaktuellebilledekanforstørresi5niveauervedattrykkepåknappen PLAY/PAUSE.Billedetgårtilbagetil originalstørrelsevedattrykkepå PLAY/PAUSE 6.gang. GLOSELISTE AspectRatio Forholdetmellemlængdeoghøjdepåetbilledeellerenskærm.Deflestecomputerskærmeogdigitalkameraer harenaspectratiopå4:3eller16:9. 35mmfilmognogledigitalkameraertagerbillederiaspectratio3:2. BITMAP Bitmaperetgrafiskformat,derspecificererbådeantalletafpixelsogfarvenpådissepixels. BMP EnikkekomprimeretbitmapfiltilbrugiforeksempelMicrosoftWindows. Downsampling Detteerenmetodehvorpåstørrelsenafetbilledereduceresvedatsænkeopløsningen(antalletafpixels)af billedet. Flash/hukommelseskort MS/MMC/SDermedier,derbenyttesafdeflestedigitalekameraertilatlagrebilleder.Dendigitalefotoramme understøtterdissesamtusb: MS: MemoryStick SD: SecureDigital MMS: MultiMediaCard USB: UniversalSerialBus JPEG Joint Photographic Experts Group; Gruppen der udviklede formatet for et komprimeret 24bit farvebillede navngavformatetefterderesegetgruppenavn. MegaPixel 1 million pixels (punkter). En høj angivelse af mega pixel er typisk ensbetydende med høj kvalitet for digital kameraer. Opløsning/Resolution Antallet af pixels, der vises på skærmen, angives ved det horisontale antal først og det vertikale antal efterfølgende.eksempelvis1024*768.johøjereopløsning,joflerepixelsogjoklareredetaljerkangengives.lav opløsningkanrisikereatudeladedenønskededetaljegrad. Slideshow Kontinuerligvisningafenserieafvalgtebilleder,derautomatiskvises. Miniature/Thumbnail Metodehvorpåsmåudgaverafstorebillederkanvisessamtidigforatgørepladstilvisningafogsorteringiflere billedersamtidigpåbegrænsetplads.

5 DANSK Spørgsmålogsvar FAQ(Frequentlyaskedquestions) Q:Hvordanaktivererjegmindigitalefotoramme? A: Den digitale fotoramme er utrolig nem at få fra æsken til reolen. Det tager kun et par minutter. Sæt strømkablets lille stik i udtaget bagpå den digitale fotoramme og tilslut strømforsyningen til en ganske almindelig100240vvekselstrømskontakt.derefterisættesethukommelseskort(sd/mmc/ms)ikortlæseren. Q:Hvilkeformerforflashhukommelseskortkandendigitalefotorammelæse? A: Den digitale fotoramme kan læse kort i alle størrelser fra 32MB4GB i de tre typer MS/MMC/SD. (MemoryStick/MultiMediaCard/SecureDigital). UdoverdetkandenlæseUSBsticks. Q:Hvilkebilledeformaterunderstøtterdendigitalefotoramme? A:DendigitalefotorammeunderstøtterJPEGbilledeformatet. Q:Jegharsatmindigitalefotorammetilstrømmen.Hvorforstarterdenikke? A:Adaptorenermuligvisikkekorrektforbundettilfotorammenellerdererikketændtpåstikkontakten. Q:Jegharsatethukommelseskortidendigitalefotoramme.Hvorforkanjegikkesebillederne? A:Iførsteomgangbørdetkontrolleresatbådekortogbilledfilererideunderstøttedeformaternævntovenfor. Hernæstskifteskontaktenpådendigitalefotorammetil OFF ogdetkontrolleresatkorteterisatogvender denrigtigevej.skiftkontaktentil ON ogdendigitalefotorammevilgenkendekortetautomatisk.tilsidstbør detkontrolleresatdenkorrekteindstilling PHOTOFORSTILLIMAGES ervalgtunder MODE. NOTE: Nogle digitale kameraer gemmer billeder i et ikkestandard format. Kontroller kameraets instruktions manualfordetaljerherom. Q:UnderstøtterdendigitalefotorammealleJPEGbilleder? A:Nej,dendigitalefotorammeunderstøtterJPEGfraetdigitalkamera.Dendigitalefotorammelæserikkealle billederhentetfrainternettetellerredigeretgennemdiversegrafikprogrammer.

6 DANSK TEKNISKE SPECIFIKATIONER Understøede flash formater MS/MMC/SD/USB Understøet billede format: JPEG Skærmstørrelse: 7 LCD monitor Opløsning480*234 pixels BilledevisningFuldskærm, 16:9/4:3, Slide show, eller miniature. BilledeffektRoter, zoom, justering, hasghed Lysnet lslutning: VAC, 50/60Hz Strømforsyning: Ind: V Ud: 5V DC, 1A Sikkerhedsinstrukoner - Udsæt ikke den digitale fotoramme for vand eller fugt. - Placer ikke den digitale fotoramme på ustabilt underlag. - Sørg for ordentlig venlaon omkring den digitale fotoramme. Sl aldrig rammen op af puder/tæpper og monter aldrig fotorammen i tæt omsluede miljøer. - Sl aldrig den digitale fotoramme på varme steder såsom over radiatorer. - Læg aldrig ledningen l digitale fotoramme på steder hvor der er risiko for at den trædes på eller kommer i klemme på anden vis. - Tag ald ledningen ud af digitale fotoramme i lfælde af torden og lynnedslag. - Opsøg ald professionel hjælp hvis strømforsyningen er blevet beskadiget, der er blevet hældt væske i fotorammen, rammen ikke fungerer eller er blevet tabt eller beskadiget. - Forsøg aldrig selv at åbne strømforsyningen eller fotorammen. - Rengør rammen med en let fugg klud og rengør selve skærmen med midler l rengøring af skærme og TV. - Hvis den digitale fotoramme tages fra et kold miljø l et varmt, skal der gå 1-2 mer før strømmen lslues for at undgå kondens og beskadigelse. Der tages forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende. Evt. reelser vil blive foretaget uden yderligere varsel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brugen af den digitale fotoramme. Produceret af Cubeton ApS, 2009

7 ENGLISH Cubeton Digital Photo Frame DP-7000CK User s Manual IMPORTANT SAFEGUARDS Signal Word Definions DANGER WARNING CAUTION Indicates an imminently hazardous situaon, which, if not avoided, will result in death or serious injury.usage of this signal word is limited to the most extreme situaons. Indicates a potenally hazardous situaon, which, if not avoided, could result in death or serious injury. Indicates a potenally hazardous situaon, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury or product/property damage. it also alerts against unsafe pracces. WARNING To reduce the risk of fire or shock hazard, do not expose this product to rain or moisture. WARNING To prevent the risk of electric shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury: HEED WARNINGS. Adhere to all warnings in the operang instrucons and on the Digital photo frame itself. WATER AND MOISTURE. Do not use the unit water or expose to rain or moisture. ATTACHMENTS. Use only manufacturer-recommended aachments or accessories. ACCESSORIES. Do not place the Digital Photo Frame on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The unit may fall, causing injury to you and serious damage to the product. VENTILATION. Posion the Digital Photo Frame so that its locaon does not interfere with its proper venlaon. For example, the unit should not be situated on a bed, sofa, tug or similar surface that may block the venlaon opening, or placed in a built-in installaon, such as a bookcase or cabinet, that may impede the flow of air through the venlaon openings.

8 ENGLISH HEAT.PositionthedigitalPhotoFrameawayfromsourcesofhighheatsuchasradiatorsorstoves. POWER CORD PROTECTION. Route power cords so that they are not likely to be walked on ot pinched by items placed on or against them, paying particular attention to the point where the cordattachestothedigitalphotoframe. NONUSE.Unplugthepowercordfromtheoutletwhentheunitisnotinuse. AVOIDINGSURGES.Foraddedprotectionduringlightningstorm,unplug the DigitalPhotoFrame fromthewalloutlettopreventdamagetotheproductduetopowerlinesurges. OVERLOADING.Donotoverloadwalloutletsorextensioncords. OBJECTANDLIQUIDENTRY.DonotplaceobjectsontoorspillliquidsonorinsidetheDigitalPhoto Frame. DAMAGEREQUIRINGSERVICE.Seekservicebyqualifiedservicepersonnelwhen: o Thepowersupplyhasbeendamaged. o LiquidhasbeenspilledontotheDigitalPhotoFrame. o Theunithasbeenexposedtorain. o Theunitdoesnotoperatenormally,orexhibitsamarkedchangeinperformance. o Theunithasbeendroppedorphysicallydamaged. SERVICING.DonotattempttoservicetheDigitalPhotoFramebeyondthosemeansdescribedin theseoperatinginstructions.allotherservicingshouldbereferredtoqualifiedservicepersonnel. CAUTION Toreducetheriskofpersonalinjuryorproduct/propertydamage: CLEANING CleantheoutersurfaceoftheDigitalPhotoFrame(excludingthescreen)gentlyusingasoftcloth dampened with water. Clean the screen only with a specified cleaning solution for use with products such as laptops and computer monitors. These are available at most retail consumer electronicsstores.donotcleantheinsideoftheunit. NOTE:ThisproductoperateswithanUnderwriter slaboratories(ul)listedpowertransformer.thecombined powertransformeranddigitalphotoframehavenotbeenevaluatedforullisting.

9 ENGLISH Condensation Ifcoldwaterispouredintoaglass,waterdropletsformontheoutsideoftheglass.Thisiscalled condensation.condensationmayoccuroninternaloperatingpartsoftheproduct.condensation occurs: o Whentheproductisbroughtfromtheoutdoorsintoawarmroom,orifitisinacoldroom whichisheatedquickly. o If the unit is moved occur, the product may not operate properly if condensation occurs. Wait12hours(toallowtheinternalpartstoadjusttothesurroundingtemperature)before usingtheproduct. SAVETHESEINSTRUCTIONSFORFUTUREREFERENCE.

10 ENGLISH FREQUENTLYASKEDQUESTIONS Q:HowdoIsetupmyDigitalPhotoFrame? A: The Digital photo Frame setup is very easy from outofthebox to upandrunning in a few short minutes.justplugthepoweradapterintothepowerinjackonthebackofthedigitalphotoframeandplug thepowercordintoastandard100240voltacelectricaloutlet.next,insertamemorycardintothecard slotandslidethepowerswitchtoon. Q:WhatmemorycardscantheDigitalPhotoFrameread? A: The Digital photo Frame can read all popular memory cards in all sizes including the current large capacity 32MB4GB cards and above, and 3card types including: MS/MMC/SD. Furthermore, the photoframeisequippedwithausbhostforusbstickreading. Q:WhatmediaformatsdoestheDigitalPhotoFramesupport? A:TheDigitalPhotoFramesupportsJPEGpictureformats Q:IsetuptheDigitalPhotoFrame;whyisitnotpoweredon? A:TheAdapterisnotsecurelyconnectedtothePhotoFrameorthePowerSwitchisnotintheONposition. Q:IhaveamemorycardintheDigitalPhotoFrame;whycan tiviewtheimages? A:First,makesurethatthememorycardisoneofthecardformatslistedaboveandthatthefilesonthe cardareinoneofthesupportedformatsaslistedabove.second,turnthedigitalphotoframeoffand makesurethatthememorycardisinsertedallthecardslotandisfacingthecorrectdirection.third,turn theframeonandthedigitalphotoframewillrecognizeyourmemorycardautomatically.finally,make certainyouareselectingthecorrectmodefromthenextmenu:photoforstillimages. NOTE:Somedigitalcamerassaveimagesinnonstandardformat.Pleaserefertoyourcamera sinstruction manualfordetails. Q:DoestheDigitalPhotoFramesupportallJPEG? A:No,theDigitalPhotoFramewillsupportJPEGformadigitalcamera.TheDigitalphotoframemaynot readallimagesorvideofilesdownloadedfromtheinternetorfromothersoftwaregraphicsapplications.

11 ENGLISH Control buon Control funcon In PHOTO mode,a thumbnail screen will appear to enable easy selecon of images. This mode displays a set of up to six thumbnail on the screen at a me. LEFT RIGHT PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE EXIT Use the LEFT or RIGHT buon on the Control panel to select an image Press the PLAY/PAUSE buon from the control panel to view the selected image at full screen size. Press the buon for 4 seconds to turn off the photoframe. Press the EXIT buon from the control panel to return to the previous image

12 ENGLISH SLIDESHOWANDIMAGECONTROL Whenviewinganimage: LEFT Whenviewinganimage,presstheleftarrowonthecontrolpaneltoreturntotheprevious image. RIGHT Whenviewinganimage,presstherightarrowonthecontrolpaneltoskiptothenextimage. PLAY/PAUSE PressPLAY/PAUSEbuttonconfirmtoenterSLIDESHOWview. EXIT PressEXITbuttononthecontrolpaneltoreturntothethumbnailstate. SETUP Tosetviewingpreferences SETUP PressSETUPbuttononthetoppaneltoaccessthesetupmenu. LEFT/RIGHT UsetheLEFTandRIGHTbuttonstoscrolltoselectionfunction PLAY/PAUSE Press PLAY/PAUSE button on the top panel to choose an item and confirm selection EXIT PresstheEXITbuttononthetoppaneltoexitthemenu SLIDESHOWDISPLAY It will enter the selection picture when you press enter button for the first time. Press again, the word play will appear on the photo and the frame will play pictures automatically. The word pause will appearwhenyoupressthethirdtimeandthephotoswillstopplaying.pressagainandtheframecontinues toplayautomatically. PICTURESHOWEFFECT 1) ALL 8) Insert 2) 3DFlip 3) 3DCicle 4) 3DFloat 5) Shutter 6) BoxingShutter 7) CrossComb 9) News 10) PlusSign 11) Flabellate 12) Fade 13) Shrink 14) 3DCube Slideshowinterval Set interval time of each image as follows (operation clew: Press the left and right button to choose previousandnextpicture,press confirm toenterorselect):

13 ENGLISH 1) 3seconds. 2) 10seconds 3) 1minute 4) 2hours ResetSetting ResetSetting:Afterthisfunctiontoconfirmallthesettingswillreverttothefactorysettings Language DefaultsettingisEnglish,pressSETUPbuttononthetoppaneltoswitchlanguage 1) English 2) French 3) Spanish 4) Italian 5) Dutch 6) German 7) Russian 8) Portuguese Color Debuggingpictureandscreenbrightness,contrast,color.(operationclew:presstheleftandrightbuttonto choosepreviousandnextpicture,press confirm toenterorselect): 1) Brightness:UseupandDownarrowsbuttontoadjustcontrast 2) Contrast:OperationIbid 3) Saturation:OperationIbid 4) Hue:OperationIbid SoftwareVersion EnterthismenucanseetheSoftwareVersion Rotate When viewing a fullscreen image, press the SETUP button on the top panel to selection ROTATE item, pressenterbuttoncanselectpictureofthecurrentrotation.rotateimage90degreepertime,atotalof fourrotating360degrees. Exif EXIF Toseethecameramodel,aperturesize,ISOvalueonthedatefourfunction Saveaslogo

14 ENGLISH TopressthissetuptosetyourfavoritepictureaswelcomingLOGO Delete PressPLAY/PAUSEbuttontoconfirmwhetherdeletethepicture. ZOOM ZOOM:Thecurrentpicturecanbeenlargedfor5timesbypressingPLAY/PAUSE.Itwillreverttotheoriginal sizebypressingplay/pause6 times.thepicturecanbeenlargedforonetimesbypressingplay/pause foronetime. EXIT Seriestopressthezoombutton;aftersixpresses,theimagewillreturntonormalsize GLOSSARYOFTERMS AspectRatio Teeratioofthelengthofanimagetoitswidth.Mostcomputerscreensanddigitalcamerasshootimages thathaveanaspectratioof4:3./16:9 35mmfilmandsomedigitalcamerasshootimagesthathaveanaspectratio3:2. BITMAP Atypeofgraphicsformatthatspecifiesanumberofpixelsandthenspecifieswhatcolorthosepixelsare. BMP AnuncompressedbitmappedfileformatusedwithMicrosoftWindows. Downsampling Theprocessofreducingthesizeofanimagebydecreasingtheresolution(numberofpixels)inanimage. MemoryCard Thesystemusedtostoreimagesbymostdigitalcameras.Unlikeacomputermemorycard,thiscardretains dataevenwithoutelectricity. JPEG JointphotographicExpertsGroup;thedevelopmentgroupforacompressed24bitcolorimagestorage formatthatalsobearsitsname. MegaPixel Onemillionpixels.Ahighmegapixelratingtypicallyequatestoahighmaximumperformanceforgraphics, orbetterqualitypicturesfordigitalcameras. Resolution

15 ENGLISH The amount of pixels that are displayed on a screen measured in pixels horizontal by pixels vercal, such as 1024*768. The higher the resoluon, the more pixels and greater detail can be displayed. Lower resoluon are interpolated and may lose detail. Slideshow A display of a series of selected images. Thumbnail A small representaon of a larger graphic oen used to display several graphics at once and allowing easy Sorng through images. TECHNICAL SPECIFICATION Input formats MS/MMC/SD/USB Supported file formats: JPEG Display: 7 LCD monitor Resoluon480*234 Viewing modefull-screen 16:9/4:3 Stand Standard Aspect Rao, Slide show, or thumbnail. Image effectrotate, ZOOM, TRANSITIONS, SLIDE DURATION Power input: VAC 50/60Hz Power output: DC 5V, 1A Produced by Cubeton ApS, 2009

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse 1. Etablering af forbindelse (4) 2. Isætning af batterier i fjernbetjeningen (5) 3. Anvendelse (6) Kapitel! 1 Indledning Denne brugervejledning er beregnet til brugere

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Cubeton Digital Foto Album 7000EL Brugsanvisning

Cubeton Digital Foto Album 7000EL Brugsanvisning DANSK Cubeton Digital Foto Album 7000EL Brugsanvisning Oversigt og Knapper 1 www.cubeton.com DANSK Brug af dit digitale foto album Kontroller inden start af fotoalbummet, at der minimum er ét billed/videoklip/musiknummer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Baby Cam BC-10 Version 1.3 ease read this user manual carefully before using this produc 1 ilure to understand operation procedures may result in injury Packing List Packing List Indhold

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

Dell UltraSharp U2417HA 24" 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell UltraSharp U2417HA 24 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell UltraSharp U2417HA 24" 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell UltraSharp U2417HA - LED monitor - 24" (23.8" viewable) - 1920 x 1080 Full

Læs mere

Betjeningsvejledning. Baby Cam BC-20

Betjeningsvejledning. Baby Cam BC-20 Betjeningsvejledning Baby Cam BC-20 Indholdsfortegnelse Oversigt Indhold......02 Oversigt.....03 Infrarød LED S Linse Mikrofon Installationsdiagram......04 Installation...05 Tekniske Data...08 Antenne

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Sonys Reader er klar i Danmark

Sonys Reader er klar i Danmark Pressemeddelelse Sony, 7. oktober 2010 Sonys Reader er klar i Danmark De populære Readers med Sonys anerkendte touch-teknologi samt læsevenlige displays præsenteres nu på det danske marked Med lanceringen

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele VIGTIGT - Undlad at åbne dækslet under vand. - Luk batteridækslet ordentligt for bedste vand forsegling. - Skyl med rent vand efter brugte og holde det tørt til opbevaring. 1. Få dit kamera at kende 3M

Læs mere

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA 21,5 Medieskærm Brugermanual Venligst læs denne brugermanual inden brug af Medieskærmen. CuzMedia 2012 - www.cuzmedia.dk VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs denne brugsanvisning:

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dell P " 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell P  1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell P2016 20" 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell P2016 - LED monitor - 20" (19.45" viewable) - 1440 x 900 HD 720p - IPS - 250 cd/m² - 1000:1-6 ms -

Læs mere

Bolyguard SG520. Brugervejledning

Bolyguard SG520. Brugervejledning Bolyguard SG520 Brugervejledning www.specialkamera.dk Vigtige tips Spændingen på kameraet er 6 volt. Du skal bruge enten 4 eller 8 stk. AA batterier i en god kvalitet eller en ekstern 6 volt DC strømforsyning.

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

2 S i d e. Erik Vestergaard

2 S i d e. Erik Vestergaard 2 S i d e Erik Vestergaard S i d e 3 Video udstyr Det nye Sanyo videokamera kan som næsten alle apparater i dag en utrolig masse, og der følger en lang instruktionsmanual på ca. 200 sider med! For at lette

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

User manual. PhotoFrame

User manual. PhotoFrame User manual Manuel d utilisation Benutzerhandbuch Manual del usuario Gebruikershandleiding Manuale per l'utent Manual do usuário Användar-handbok PhotoFrame 9FF2 Classic 9FF2CWO Modern 9FF2CMI 9FF2M4 9FF2CME

Læs mere

Sony lancerer den første digitale fotoramme med HD-video

Sony lancerer den første digitale fotoramme med HD-video Pressemeddelelse Sony, 1. september 2010 Sony lancerer den første digitale fotoramme med HD-video Den nye S-frame-serie har unikke fotoalbum-egenskaber, der gør det let at dele dine fotooplevelser Syv

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT HEIMDALL EN CLINT HI-FI STREAMING ADAPTER.

TAK FORDI DU HAR KØBT HEIMDALL EN CLINT HI-FI STREAMING ADAPTER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT HEIMDALL EN CLINT HI-FI STREAMING ADAPTER. Velkommen til vores Clint Asgard verden. Designet og udviklet med elegance og enkelhed af danske designer Phillip Bodum. Vores Asgard

Læs mere

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Senest redigeret 1. april 2014 Om lyn Og transienter i elektronik Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Materialet er meget foreløbigt. Derfor modtages rettelser og forslag

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere