KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: AS Solution A/S Marielundvej 46E 2730 Herlev v/jan Jarlbæk Indklagede: Peter Kim Broadbent Danielsen Lundtoftevej 270 A 2800 Kongens Lyngby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede skal overdrage domænenavnet parsifalservices.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 29. april 2016 med ni bilag (bilag 1-9), svarskrift af 8. maj 2016 med seks bilag (bilag A-F), replik af 24. maj 2016 uden bilag (bilag 10-13), duplik af 6. juni 2016 med to bilag (bilag G-H), supplerende processkrift A af 8. juni 2016 og supplerende processkrift I uden bilag. Registreringsforhold: Domænenavnet parsifalservices.dk er registreret den 18. april Sagsfremstilling: Klageren er ifølge udskrift af 29. april 2016 fra Erhvervsstyrelsen, fremlagt som bilag 9, et aktieselskab, der er registreret med startdatoen 10. december Af sekretariatets opslag i Det Centrale Virksomhedsregister ( den 7. oktober 2016 fremgår bl.a., at klageren den 23. november 2015 fik registreret binavnet Parsifal Service A/S. Det fremgår videre bl.a., at selskabets 1

2 formål er at drive vagt- og sikkerhedsvirksomhed i Danmark, herunder person beskyttelsesopgaver, og dermed beslægtet virksomhed. I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: Domænenavnet skal anvendes i regi af selskabets aktiviteter. Selskabet har siden opstart 01. November 2013 været beskæftiget med efterforskning og sikkerhedsrådgivning. Navn, logo og aktiviteter indgik og indgår fortsat i den samlede strategi. Logo og domæne, både.dk og.com har virket som entydige kendetegn for selskabets aktiviteter i Danmark og udlandet. Indklagede stod i den indledende fase, frem til 01. November 2013, for registrering af domænerne. Indklagede har siden forladt selskabet, hvorefter indklagede ikke har været involveret i selskabets aktiviteter. Indklagede har været ansat og medejer af selskabet. Efter opsigelse med udgangen af August 2015, har indklagede ikke været involveret i selskabets aktiviteter. Indklagede er ved flere lejligheder anmodet om, at overlevere domænet, hvilket indklagede har nægtet. Indklagede har oplyst, at domænet tilbageholdes indtil indklagede modtager en skrivelse der skal anvendes i en forhandling med Lønmodtagernes Garantifond. Indklagede har efter det oplyste ikke anvendt domænet. Indklagede har efter det oplyste ikke haft udgifter forbundet med registrering, herunder fortsat registrering efter udløb, idet alle udgifter er overført til selskabet Parsifal Services. [ ] Indklagedes fastholdelse af registreringen, menes uberettiget idet indklagede ikke kan fortsætte markedsføring på platformen efter forretningen er overført til AS Solution der har til hensigt at fortsætte markedsføring under bi-navn Parsifal Services. Det faktuelle behov for domænet henligger hos AS Solution og ikke indklagede. Selskabet har siden starten i Nov. 2013, markedsført navnet massivt og er i tiden siden blevet kendt i Danmark som værende selskabet der tilbyder professionel efterforskning til danske og internationale virksomheder. Indklagede har siden første registrering overført alle udgifter til Parsifal Services, hvorfor det faktuelle ejerforhold menes at ligge hos Parsifal Services og siden AS Solution der har købt rettigheder til navn og.com domæne. Udgifter til produktion og vedligehold af hjemmesiden på domænet har hele tiden ligget hos Parsifal Services. 2

3 Klageren har som bilag 1-4 fremlagt kopier af fakturaer fra dandomain med opkrævning af betaling for mailhotel vedrørende domænenavnet parsifalservices.com. Fakturaerne, der er dateret hhv. den 24. marts 2014, 23. september 2014, 23. marts 2015 og 8. oktober 2015, er alle stilet til indklagede. Bilag 5-6 er kopier af fakturaer fra DK Hostmaster med opkrævning af periodegebyr vedrørende domænenavnet parsifalservices.dk. Fakturaerne er begge stilet til indklagede og vedrører perioderne 1. maj 2014 til 30. april 2015 hhv. 1. maj 2015 til 30. april Bilag 7 er kopi af et udkast til en aftale, der er anonymiseret i en sådan grad, at det ikke fremgår, hvad aftalen angår. Udkastet, der er fremsendt af advokat Jørgen Erik Frandsen, er dateret den 2. december 2015 og ikke underskrevet. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: Domænenavnet oprettede og betalte jeg personligt i april 2013 på et tidspunkt hvor etableringen af Parsifal Services endnu blot var en løs ide og på skitseplan. De var 7 måneder inden selskabet Parsifal Services (CVR nr ) rent faktisk blev stiftet og ejeraftale og kapitaltilførelse med hovedinvestor AS Solution A/S blev indgået og 8 måneder inden jeg tiltrådte selskabet og dermed modtog min første løn. Jeg har desuden en aftale med selskabets bestyrelsesformand om at jeg personligt ejer domænenavnet. Den 6. november 2015 anmelder selskabet 2. november 2015 ApS egen-konkursbegæring. Det er samme selskab, der 4 dage tidligere hed Parsifal Services ApS, men som foretager navneskift for at kunne fortsætte driften samt videreføre Parsifal Services brandet. Ved samme navneskiftmanøvre vender selskabet med hovedinvestoras Solution A/S og tidl. adm. direktør i Parsifal Services og tidl. politiassistent Jan Jarlbæk ryggen til oparbejdet milliongæld til tidligere medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere i ind- og udland, SKAT og andre offentlige instanser. [ ] Jeg har på intet tidspunkt overdraget domænenavnet til Parsifal Services ApS og har personligt betalt fornyet registreringer hos DK Hostmaster. Som kommerciel direktør for Parsifal Services ApS refererede jeg direkte til selskabets bestyrelsesformand Kenneth Plummer og indgik aftale med ham i august 2013 om at jeg personligt fremstår som ejer af domænenavnet for altid. Kenneth Plummer kan bekræfte dette. Kenneth Plummer træffes på mobil [40xxxxxx] eller Jeg henviser til Bilag A der bekræfter at jeg modtog bekræftelse fra DanDomain på oprettelse af domænenavn. Bilag B der bekræfter min netbank betaling for registreringsfornyelse hos DK Hostmaster pr. 10. juni 2014 Bilag C der bekræfter min netbank betaling for seneste registreringsfornyelse hos DK Hostmaster pr. 8. april

4 Herudover er jeg under etablering af filmproduktionsselskabet Parsifal Services Filmproduktion der arbejder videre igennem det store netværk som jeg har etableret til dansk erhvervsliv med kommerciel filmproduktion for BtB kunder herunder webbaseret online content. Der eksisterer en hel del selskaber med Parsifal navnetrækket også i Danmark og da AS Solution A/S ikke har registreret navnet under filmproduktion er jeg i min gode ret til at drive den aktivitet med Parsifal Services navnet. Jeg henviser til Bilag D der viser Parsifal Services Filmprodukton s landing page på Bilag E der viser Parsifal Services Filmproduktion s virksomhedsside på Facebook. Selskabet af 2. november 2015 under konkurs Jeg henviser til Bilag F der viser oplysninger om konkursboet. Indklagede har som bilag A fremlagt kopi af faktura af 18. april 2013 fra dandomain vedrørende oprettelse af domænenavnene parsifalservices.dk og parsifalservices.com. Fakturaen er stilet til indklagede. Bilag B-C er skærmprints af betalingsoplysninger vedrørende overførsler af hhv. 10. juni 2014 og 8. april 2016 via netbank. Af betalingsoplysninger fremgår, at der tilsyneladende begge datoer er blevet overført 45 kr. fra Kim og Susanne Danielsen til DK Hostmaster A/S. Bilag D er ifølge indklagedes oplysninger et skærmprint fra hjemmesiden Af skærmprintet, der er udateret, fremgår alene følgende tekst: PARSIFAL SERVICES FILMPRODUKTION SITET ER UNDER UDVIKLING VENLIGST KONTAKT KIM BROADBENT DIREKTE PÅ MOBIL Ved opslag på den 3. maj 2016 har sekretariatet taget følgende kopi: 4

5 Ved fornyet opslag på den 19. september 2016 har sekretariatet taget følgende kopi, hvoraf bl.a. fremgår at det omtvistede domænenavn nu hostes af Frankly A/S: Ved sekretariatets fornyede opslag den 5. oktober 2016 på fremkom i det væsentlige samme hjemmeside, dog således at teksten Et kreativt digital bureau var ændret til Kreative ideere, simple løsninger.. Som bilag E har indklagede fremlagt skærmprint fra Facebook ( der angiveligt viser startsiden for brugeren Parsifal Services Filmproduktion. Sekretariatet har ved en søgning på Facebook den 8. oktober 2016 konstateret, at der ikke længere eksisterer en bruger under navnet Parsifal Services Filmproduktion på Facebook. 5

6 Bilag F er kopi af cirkulæreskrivelse nr. 2 af 3. december 2015 fra daværende kurator advokat Jørgen Erik Frandsen vedrørende selskabet 2. november 2015 ApS (tidl. Parsifal Services ApS) under konkurs. Af skrivelsen fremgår bl.a., at selskabet blev taget under konkursbehandling ved dekret af 10. november 2015 på baggrund af en begæring modtaget den 4. november I sin replik har klageren bl.a. anført følgende: Ref. nedenstående og med henvisning til svarskrift fra Kim Broadbent Danielsen, kan jeg bekræfte at Kim Broadbent Danielsen foretog indbetaling som beskrevet. Imidlertid har Kim Broadbent Danielsen fået refunderet betalingerne, herunder betalinger der blev foretaget inden selskabets stiftelse. Kim Broadbent Danielsen anfører at der skulle være indgået en aftale med selskabets daværende bestyrelsesformand. Aftalen eksisterer ikke i bestyrelsesreferater, hvorfor der ikke kan føres dokumentation herfor. Der er i CVR ikke foretaget registreringer af et selskab som beskrevet af Kim Broadbent Danielsen. I lyset heraf, fastholdes kravet om, at domænenavnet overføres til AS Solution. Hertil har indklagede i sin duplik bl.a. anført følgende: [ ] [ ] Jeg har ikke modtaget refunderet registreringsomkostninger hos DK Hostmaster fra det konkursramte selskab Parsifal Services ApS for min registrering i april 2013 eller min fornyelse pr. april En mundtlig aftale med Bestyrelsesformanden Kenneth Plummer er ligeså valid som en skriftlig, og I er velkommen til at kontakte Kenneth Plummer på mobil [40xxxxxx] der kan bekræfte vores aftale om at domænenavne tilhører undertegnede personligt. Kenneth Plummer er kopieret ind i denne mail. Konkursboet efter Parsifal Services kan ikke overdrage domæner som selskabet aldrig har ejet til anden virksomhed. Min nye brand Parsifal Services Filmproduktion videreføres ikke som selvstændigt selskab, men som et brand i eksisterende virksomhed! Jeg undrer mig over at Jan Jarlbæk benytter Parsifal Services signatur når han for længst markedsfører sig og kommunikerer til markedet igennem AS Solution og benytter mailadressen (se vedlagt screendump fra Som bilag G har indklagede fremlagt et udateret skærmprint, der ifølge indklagedes oplysninger stammer fra klagerens hjemmeside Skærmprintet indeholder bl.a. en tekst med oplysninger om Corporate Investigation Services. I bunden af skærmprintet henvises der bl.a. til, at klageren kan kontaktes på telefon eller ved henvendelse på 6

7 Bilag E er en kopi af klagerens replik, hvoraf bl.a. fremgår, at replikken er indsendt af Jan Jarlbæk fra adressen hvilken adresse, der også henvises til i ens autosignatur. Ligeledes fremgår af autosignaturen, at Jan Jarlbæk er Director i Parsifal Services Part of AS Solution, ligesom der i autosignaturen bl.a. er anvendt et logo, der indeholder betegnelsen Parsifal Services. Indklagede har supplerende i processkrift A bl.a. anført følgende: [ ] Jeg sender kopi af Børsen artikel (den 4. artikel i denne uge omhandlende 2. november 2015 ApS s konkurs som er det tidligere Parsifal Services ApS) fra torsdag den 9. juni hvor adm. direktør Sonny Schürer fra AS Solution A/S udtaler til Børsen, at selskabet ikke agter at benytte Parsifal brandet fremadrettet ligesom jeg har antydet i min seneste skrivelse. [ ] Indklagede har som bilag I fremlagt kopi af den omtalte artikel af 9. juni 2016 fra dagbladet Børsen, hvoraf bl.a. fremgår, at adm. direktør i klageren til dagbladet har udtalt følgende: Vi kommer nok ikke til at fortsætte med at bruge Parsifal-brandet. Vores marketingfolk siger, at det ikke giver nogen mening her og nu at fortsætte med det navn. Af artiklen fremgår videre bl.a., at klageren har købt brandnavnet Parsifal af 2. november 2015 ApS (tidligere Parsifal Services ApS) under konkurs, og at Jan Jarlbæk i forbindelse hermed fik ansættelse hos klageren. Det fremgår endvidere bl.a., at daværende kurator advokat Jørgen Erik Frandsen solgte rettighederne til navnet for kr. til klageren, der var storaktionær i det konkursramte selskab. Endelig fremgår bl.a., at det i en skrivelse fra kurator til kreditorerne i boet er bemærket, at købesummen er fastsat blandt andet ud fra det forhold, at der ved dekret var strid om rettighederne til selskabets domænenavn m.v. Indklagede har som bilag J fremlagt kopi af en artikel af 15. juni 2016 ligeledes fra dagbladet Børsen, hvoraf bl.a. fremgår, at advokat Jørgen Erik Frandsen efter en telefonisk samtale med skifteretten har trukket sig som kurator i konkursboet. Klageren har afslutningsvis i sit processkrift I bl.a. anført følgende: [ ] Fsva. Peter Kim Broadbent Danielsens henvisning til Børsens artikel den 09. Juni 2016, er det blevet mig meddelt, at Børsens udlægning ikke er korrekt. Der er blevet brugt anseelige beløb igennem tiden og der er afsat midler til fortsat at markedsføre aktiviteterne under navnet Parsifal Services. Fsva. Peter Kim Broadbent Danielsens henvisning til Børsens artikel den 15. juni 2016, er jeg i tvivl om relevansen i denne sammenhæng, og forbeholder mig yderligere kommentarer for det tilfælde, at Peter Kim Broadbent Danielsen uddyber hensigten med at inkludere artiklen. [ ] Af sekretariatets opslag i Det Centrale Virksomhedsregister den 6. oktober 2016 fremgår bl.a., at selskabet 2. november 2015 ApS er registreret med startdatoen 1. november 2013 og med status 7

8 under konkurs. Det fremgår videre bl.a., at selskabets formål var efterforsknings-, rådgivnings- og uddannelsesvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. Af de registrerede ejerforhold fremgår bl.a., at klageren var hovedaktionær i selskabet med en ejerandel på mellem 50-66,66 %. Indklagede er endvidere anført som en del af ejerkredsen, dog uden oplyst ejerandel. Af registreringshistorikken fremgår bl.a., at selskabet fra startdatoen og indtil den 2. november 2015, hvor selskabet skiftede navn, bar navnet Parsifal Services ApS. Sekretariatet har ved en søgning den 5. oktober 2016 på parsifalservices.dk på Internet Archive Wayback Machine ( konstateret, at der i perioden fra den 25. december 2013 til den 3. oktober 2016 er blevet arkiveret 15 hjemmesider, herunder følgende, der er arkiveret den 21. december 2014: Efter den 21. december 2014 er der ikke arkiveret hjemmesider med reelt indhold, men hjemmesider svarende til sekretariatets skærmprint taget hhv. den 3. maj og 19. september Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet parsifalservices.com den 5. oktober 2016 konstateret, at der ikke er nogen hjemmeside forbundet med domænenavnet, ligesom der ikke er arkiveret nogen hjemmesider på Internet Archive Wayback Machine tilhørende domænenavnet. Sekretariatet har ved opslag den 8. oktober 2016 på klagerens hjemmeside og tilhørende undersider konstateret, at betegnelsen Parsifal Services ikke ses anvendt på siden. Af sekretariatets opslag i Wikipedia ( fremgår bl.a., at Parsifal er navnet på en opera af Richard Wagner om den unge ridder Parsifal og hans søgen efter det hellige spyd. Ved en søgning i Google den 6. oktober 2016 på parsifal services blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ingen af de første 50 søgeresultater vedrørte klageren, mens et enkelt resultat var en henvisning til indklagedes hjemmeside 8

9 Af de resterende 49 søgeresultater vedrørte 37 omtale af selskabet Parsifal Services A/S på diverse medier, herunder omtale af omstændighederne i forbindelse med konkursbehandlingen. De resterende resultater uden relation til nogen af parterne vedrørte forskelligartede forhold, herunder et hotel, et skib og et ur, der alle bar navnet Parsifal. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet parsifalservices.dk er uberettiget, idet indklagede ikke kan fortsætte markedsføring på platformen efter forretningen er overført til klageren, der har til hensigt at fortsætte markedsføring under binavnet Parsifal Services, at det faktuelle behov for domænenavnet ligger hos klageren og ikke hos indklagede, at selskabet siden starten i november 2013 har markedsført navnet massivt og i tiden siden da er blevet kendt i Danmark som værende selskabet, der tilbyder professionel efterforskning til danske og internationale virksomheder, at indklagede siden første registrering har overført alle udgifter til Parsifal Services, hvorfor det faktuelle ejerforhold menes at ligge hos Parsifal Services og siden AS Solution, der har købt rettigheder til navn og.com domæne, og at udgifter til produktion og vedligehold af hjemmesiden på domænet hele tiden har ligget hos Parsifal Services. Indklagede har bl.a. gjort gældende, at indklagede på intet tidspunkt har overdraget domænenavnet til Parsifal Services ApS, at indklagede personligt har betalt fornyede registreringer hos DK Hostmaster, at indklagede som kommerciel direktør for Parsifal Services ApS refererede direkte til selskabets bestyrelsesformand, at indklagede i august 2013 indgik aftale med bestyrelsesformanden om, at indklagede for altid skulle fremstå som ejer af domænenavnet, at indklagede er under etablering af filmproduktionsselskabet Parsifal Services Filmproduktion, der arbejder videre gennem det store netværk, som indklagede har etableret til dansk erhvervsliv, med kommerciel filmproduktion for BtB kunder, herunder webbaseret online content, at der eksisterer en hel del selskaber med Parsifal navnetrækket også i Danmark, og da klageren ikke har registreret navnet under filmproduktion, er indklagede i sin gode ret til at drive den nævnte aktivitet under navnet Parsifal Services. Nævnets bemærkninger: Efter sagens oplysninger lægger klagenævnet til grund, at domænenavnet parsifalservices.dk tidligere er blevet anvendt til bl.a. hjemmeside for selskabet 2. november 2015 ApS, der fra startdatoen 1. november 2013 og indtil den 2. november 2015 hed Parsifal Services ApS, og som indgav egenbegæring om konkurs den 4. november Det kan endvidere lægges til grund, at indklagede siden oprettelsen af det omtvistede domænenavn den 18. april 2013 har stået som registrant af domænenavnet. Klageren har oplyst, at det konkursramte selskabs aktiviteter er blevet overdraget til klageren, der har købt rettighederne til betegnelsen Parsifal Services. Dette er imidlertid ikke underbygget 9

10 yderligere, og klagenævnet har på baggrund af sagens oplysninger ikke mulighed for at verificere oplysningerne. Klageren har registreret Parsifal Service A/S som binavn, men ses ikke at anvende betegnelsen i forbindelse med sin virksomhed. Som ovenfor nævnt må klagenævnet efter sagens oplysninger dog lægge til grund, at klageren i et vist omfang har erhvervet rettighederne til at gøre brug af betegnelsen Parsifal Services i forbindelse med sin virksomhed. Klageren driver ifølge sit formål virksomhed indenfor vagt- og sikkerhedsvirksomhed i Danmark, herunder person beskyttelsesopgaver, og dermed beslægtet virksomhed, hvilket formentlig også svarer til den virksomhed, betegnelsen tidligere er blevet anvendt i forbindelse med. Indklagede har oplyst, at det omtvistede domænenavn vil blive anvendt i forbindelse med filmproduktion. Uanset at klagenævnets undersøgelser ikke bekræfter denne anvendelse, finder klagenævnet ikke anledning til at tilsidesætte indklagedes oplysning herom. Klagenævnet finder herefter ikke, at indklagedes påtænkte brug vil være i strid med klagerens eventuelle kendetegnsrettigheder. Selvom indklagedes brug af domænenavnet parsifalservices.dk ikke krænker klagerens eventuelle kendetegnsrettigheder, forudsætter indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), der har følgende ordlyd: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Klageren har bl.a. gjort gældende, at Parsifal Services ApS og siden klageren har haft det reelle ejerskab til det omtvistede domænenavn. Indklagede har bestridt denne oplysning. I en situation som den foreliggende, hvor der er strid om ejerskabet til et domænenavn, må det være den part, som påberåber sig ejerskabet i modstrid med de faktiske registreringsforhold, der skal dokumentere sin påstand. Klageren har ikke fremlagt dokumentation for, at udgifterne til domænenavnet reelt er blevet afholdt af Parsifal Services ApS, ligesom klageren ikke har dokumenteret, at ejerskabet til domænenavnet rettelig har været Parsifal Services ApS, eller at domænenavnet ifølge aftale er blevet overført til klageren. Klagenævnet lægger herefter til grund, at indklagede som en del af ejerkredsen alene har stillet brugsretten til domænenavnet parsifalservices.dk til rådighed for Parsifal Services ApS. Da 10

11 ejerskabet således ikke er overgået til Parsifal Services ApS, har kurator ikke kunnet råde over domænenavnet, der således ikke kan anses for at være blevet overdraget til klageren. Indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet parsifalservices.dk og afvisning af at overføre domænenavnet til klageren kan derfor ikke anses for at være illoyal eller på anden vis i strid med reglen om god domænenavnsskik, hvorfor klagenævnet træffer følgende: A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, AS Solution A/S, medhold i, at indklagede, Peter Kim Broadbent Danielsen, skal overføre registreringen af domænenavnet parsifalservices.dk til klageren. Dato: 15. november 2016 Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 11

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0037 Klager: Jan Dybdahl Mikkelsen Langdalsparken 10 8600 Silkeborg Indklagede: Christian Wissing Kruse Granen 12 9260 Gistrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0155 Klager: Trepol A/S under konkurs Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/ kurator Søren Schulz Indklagede: Berit Poulsen Lærkesvinget 22 8472 Harlev Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0153 Klager: Nem CV ApS Drejøgade 26C, lejl. 203 2100 København Ø Indklagede: Mark Henriksen Gurrevej 175 St. 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0189 Klager: Masterlab ApS Århusvej 22 A 8500 Grenaa v/advokatfirmaet Bech-Bruun Indklagede: Merck & Co., Inc. One Merck Drive 08889 Whitehouse Station United States v/advokat Ida Dinesen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0197 Klager: Midtsjællands Mini Racing Klub Industrivej 12 4340 Tølløse Indklagede: Tølløse Auto Service Vestergade 29 4340 Tølløse Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0140 Klager: SCT Transport A/S Stæremosen 21-23 3250 Gilleleje v/ Christian Lading Lyshøj Hansen Indklagede: SCT Nordic A/S Strandgade 73 1401 København K Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0146 Klager: Betterlife.dk ApS Magisterparken 6, 1. th 9000 Aalborg Danmark Indklagede: René Bakdal Tornager 9 7300 Jelling Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0148 Klager: Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Indklagede: Peter Sørensen Lindevangsvej 33 Trørød 2950 Vedbæk Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0110 Klager: Gazelle Marketing ApS Lautruphøj 1 2750 Ballerup Indklagede: A Ost Pedersen U Piastow 67/5 70-332 Szczecin Polen Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0122 Klager: Polyteknisk Forening Anker Egelundsvej 101 E 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Europe Domains MBX 1391, London Road SS92SA Leigh On Sea United Kingdom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0151 Klager: Dentsply IH AB Aminogatan 1 SE-431 53 Möndal v/ adv. Rasmus Lund Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1400 Klager: Casa-Italia.dk S.N.C. v/kasper Karlsson Via Roma 26 67020 Gagliano Alterno (AQ) Italien Indklagede: Det lille Enoteca Kyringevej 52 4100 Ringsted Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0095 Klager: Smart Repair IVS Julius Lassens Vej 4 2500 Valby Danmark v/ advokat Martin Hoffgaard Rasmussen Indklagede: HANDZON SANDVIKA AS Postboks 28 N-1401 SKI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0058 Klager: Facton Ltd. Strawinikylaan 3105 1077ZX Amsterdam Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Søren Schaarup Rødegårdsvej 104, st. tv. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0233 Klager: Ann Vibeke Lokdam Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Den Gode Oplevelse ApS Kokkedal Allé 6 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0086 Klager: Dansk Ejendoms Consult v/henrik Håkansson Østerbrogade 113 8 2100 København Ø Indklagede: Jørgen Friberg Hersegade 32, 1. 4000 Roskilde Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0075 Klager: ACCORD A/S Vesterbrogade 63 1620 København V v/ Advokat Jakob Heebøll Indklagede: bc2m ejendomme CPH ApS Granvej 7 3650 Ølstykke Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1539 Klager: Storkereden Lundtoftevej 233A 2800 Lyngby Indklagede: Storkereden Catering Bomosevej 39 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0057 Klager: Hornskov Vindberg ApS Gammel Kongevej 160 1850 Frederiksberg C Indklagede: Herning Vin Center & Import v/ Johannes Chr. Madsen Niels Bohrs Vej 45 7400

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 329 Klager: Hasse Jeppesen Østergården 37 H 2635 Ishøj Indklagede: Pilemølle Produktionsskole Pilemøllevej 90 2635 Ishøj v/jens Barfred Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1624

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1624 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1624 Klager: John Pragner Østerlågen 3 2700 Brønshøj Indklagede: Jensen & Hansen ApS Lindholmvej 22 6710 Esbjerg V Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0138 Klager: JETSKI.DK ApS Stenildhøjdalen 27 9600 Aars Indklagede: Indklagede 1 (registranten): MIRA INTERNET A/S (opløst efter konkurs) Nybovej 19 7500 Holstebro

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere