KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: AS Solution A/S Marielundvej 46E 2730 Herlev v/jan Jarlbæk Indklagede: Peter Kim Broadbent Danielsen Lundtoftevej 270 A 2800 Kongens Lyngby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede skal overdrage domænenavnet parsifalservices.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 29. april 2016 med ni bilag (bilag 1-9), svarskrift af 8. maj 2016 med seks bilag (bilag A-F), replik af 24. maj 2016 uden bilag (bilag 10-13), duplik af 6. juni 2016 med to bilag (bilag G-H), supplerende processkrift A af 8. juni 2016 og supplerende processkrift I uden bilag. Registreringsforhold: Domænenavnet parsifalservices.dk er registreret den 18. april Sagsfremstilling: Klageren er ifølge udskrift af 29. april 2016 fra Erhvervsstyrelsen, fremlagt som bilag 9, et aktieselskab, der er registreret med startdatoen 10. december Af sekretariatets opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (www.virk.dk) den 7. oktober 2016 fremgår bl.a., at klageren den 23. november 2015 fik registreret binavnet Parsifal Service A/S. Det fremgår videre bl.a., at selskabets 1

2 formål er at drive vagt- og sikkerhedsvirksomhed i Danmark, herunder person beskyttelsesopgaver, og dermed beslægtet virksomhed. I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: Domænenavnet skal anvendes i regi af selskabets aktiviteter. Selskabet har siden opstart 01. November 2013 været beskæftiget med efterforskning og sikkerhedsrådgivning. Navn, logo og aktiviteter indgik og indgår fortsat i den samlede strategi. Logo og domæne, både.dk og.com har virket som entydige kendetegn for selskabets aktiviteter i Danmark og udlandet. Indklagede stod i den indledende fase, frem til 01. November 2013, for registrering af domænerne. Indklagede har siden forladt selskabet, hvorefter indklagede ikke har været involveret i selskabets aktiviteter. Indklagede har været ansat og medejer af selskabet. Efter opsigelse med udgangen af August 2015, har indklagede ikke været involveret i selskabets aktiviteter. Indklagede er ved flere lejligheder anmodet om, at overlevere domænet, hvilket indklagede har nægtet. Indklagede har oplyst, at domænet tilbageholdes indtil indklagede modtager en skrivelse der skal anvendes i en forhandling med Lønmodtagernes Garantifond. Indklagede har efter det oplyste ikke anvendt domænet. Indklagede har efter det oplyste ikke haft udgifter forbundet med registrering, herunder fortsat registrering efter udløb, idet alle udgifter er overført til selskabet Parsifal Services. [ ] Indklagedes fastholdelse af registreringen, menes uberettiget idet indklagede ikke kan fortsætte markedsføring på platformen efter forretningen er overført til AS Solution der har til hensigt at fortsætte markedsføring under bi-navn Parsifal Services. Det faktuelle behov for domænet henligger hos AS Solution og ikke indklagede. Selskabet har siden starten i Nov. 2013, markedsført navnet massivt og er i tiden siden blevet kendt i Danmark som værende selskabet der tilbyder professionel efterforskning til danske og internationale virksomheder. Indklagede har siden første registrering overført alle udgifter til Parsifal Services, hvorfor det faktuelle ejerforhold menes at ligge hos Parsifal Services og siden AS Solution der har købt rettigheder til navn og.com domæne. Udgifter til produktion og vedligehold af hjemmesiden på domænet har hele tiden ligget hos Parsifal Services. 2

3 Klageren har som bilag 1-4 fremlagt kopier af fakturaer fra dandomain med opkrævning af betaling for mailhotel vedrørende domænenavnet parsifalservices.com. Fakturaerne, der er dateret hhv. den 24. marts 2014, 23. september 2014, 23. marts 2015 og 8. oktober 2015, er alle stilet til indklagede. Bilag 5-6 er kopier af fakturaer fra DK Hostmaster med opkrævning af periodegebyr vedrørende domænenavnet parsifalservices.dk. Fakturaerne er begge stilet til indklagede og vedrører perioderne 1. maj 2014 til 30. april 2015 hhv. 1. maj 2015 til 30. april Bilag 7 er kopi af et udkast til en aftale, der er anonymiseret i en sådan grad, at det ikke fremgår, hvad aftalen angår. Udkastet, der er fremsendt af advokat Jørgen Erik Frandsen, er dateret den 2. december 2015 og ikke underskrevet. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: Domænenavnet oprettede og betalte jeg personligt i april 2013 på et tidspunkt hvor etableringen af Parsifal Services endnu blot var en løs ide og på skitseplan. De var 7 måneder inden selskabet Parsifal Services (CVR nr ) rent faktisk blev stiftet og ejeraftale og kapitaltilførelse med hovedinvestor AS Solution A/S blev indgået og 8 måneder inden jeg tiltrådte selskabet og dermed modtog min første løn. Jeg har desuden en aftale med selskabets bestyrelsesformand om at jeg personligt ejer domænenavnet. Den 6. november 2015 anmelder selskabet 2. november 2015 ApS egen-konkursbegæring. Det er samme selskab, der 4 dage tidligere hed Parsifal Services ApS, men som foretager navneskift for at kunne fortsætte driften samt videreføre Parsifal Services brandet. Ved samme navneskiftmanøvre vender selskabet med hovedinvestoras Solution A/S og tidl. adm. direktør i Parsifal Services og tidl. politiassistent Jan Jarlbæk ryggen til oparbejdet milliongæld til tidligere medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere i ind- og udland, SKAT og andre offentlige instanser. [ ] Jeg har på intet tidspunkt overdraget domænenavnet til Parsifal Services ApS og har personligt betalt fornyet registreringer hos DK Hostmaster. Som kommerciel direktør for Parsifal Services ApS refererede jeg direkte til selskabets bestyrelsesformand Kenneth Plummer og indgik aftale med ham i august 2013 om at jeg personligt fremstår som ejer af domænenavnet for altid. Kenneth Plummer kan bekræfte dette. Kenneth Plummer træffes på mobil [40xxxxxx] eller Jeg henviser til Bilag A der bekræfter at jeg modtog bekræftelse fra DanDomain på oprettelse af domænenavn. Bilag B der bekræfter min netbank betaling for registreringsfornyelse hos DK Hostmaster pr. 10. juni 2014 Bilag C der bekræfter min netbank betaling for seneste registreringsfornyelse hos DK Hostmaster pr. 8. april

4 Herudover er jeg under etablering af filmproduktionsselskabet Parsifal Services Filmproduktion der arbejder videre igennem det store netværk som jeg har etableret til dansk erhvervsliv med kommerciel filmproduktion for BtB kunder herunder webbaseret online content. Der eksisterer en hel del selskaber med Parsifal navnetrækket også i Danmark og da AS Solution A/S ikke har registreret navnet under filmproduktion er jeg i min gode ret til at drive den aktivitet med Parsifal Services navnet. Jeg henviser til Bilag D der viser Parsifal Services Filmprodukton s landing page på Bilag E der viser Parsifal Services Filmproduktion s virksomhedsside på Facebook. Selskabet af 2. november 2015 under konkurs Jeg henviser til Bilag F der viser oplysninger om konkursboet. Indklagede har som bilag A fremlagt kopi af faktura af 18. april 2013 fra dandomain vedrørende oprettelse af domænenavnene parsifalservices.dk og parsifalservices.com. Fakturaen er stilet til indklagede. Bilag B-C er skærmprints af betalingsoplysninger vedrørende overførsler af hhv. 10. juni 2014 og 8. april 2016 via netbank. Af betalingsoplysninger fremgår, at der tilsyneladende begge datoer er blevet overført 45 kr. fra Kim og Susanne Danielsen til DK Hostmaster A/S. Bilag D er ifølge indklagedes oplysninger et skærmprint fra hjemmesiden Af skærmprintet, der er udateret, fremgår alene følgende tekst: PARSIFAL SERVICES FILMPRODUKTION SITET ER UNDER UDVIKLING VENLIGST KONTAKT KIM BROADBENT DIREKTE PÅ MOBIL Ved opslag på den 3. maj 2016 har sekretariatet taget følgende kopi: 4

5 Ved fornyet opslag på den 19. september 2016 har sekretariatet taget følgende kopi, hvoraf bl.a. fremgår at det omtvistede domænenavn nu hostes af Frankly A/S: Ved sekretariatets fornyede opslag den 5. oktober 2016 på fremkom i det væsentlige samme hjemmeside, dog således at teksten Et kreativt digital bureau var ændret til Kreative ideere, simple løsninger.. Som bilag E har indklagede fremlagt skærmprint fra Facebook (www.facebook.com), der angiveligt viser startsiden for brugeren Parsifal Services Filmproduktion. Sekretariatet har ved en søgning på Facebook den 8. oktober 2016 konstateret, at der ikke længere eksisterer en bruger under navnet Parsifal Services Filmproduktion på Facebook. 5

6 Bilag F er kopi af cirkulæreskrivelse nr. 2 af 3. december 2015 fra daværende kurator advokat Jørgen Erik Frandsen vedrørende selskabet 2. november 2015 ApS (tidl. Parsifal Services ApS) under konkurs. Af skrivelsen fremgår bl.a., at selskabet blev taget under konkursbehandling ved dekret af 10. november 2015 på baggrund af en begæring modtaget den 4. november I sin replik har klageren bl.a. anført følgende: Ref. nedenstående og med henvisning til svarskrift fra Kim Broadbent Danielsen, kan jeg bekræfte at Kim Broadbent Danielsen foretog indbetaling som beskrevet. Imidlertid har Kim Broadbent Danielsen fået refunderet betalingerne, herunder betalinger der blev foretaget inden selskabets stiftelse. Kim Broadbent Danielsen anfører at der skulle være indgået en aftale med selskabets daværende bestyrelsesformand. Aftalen eksisterer ikke i bestyrelsesreferater, hvorfor der ikke kan føres dokumentation herfor. Der er i CVR ikke foretaget registreringer af et selskab som beskrevet af Kim Broadbent Danielsen. I lyset heraf, fastholdes kravet om, at domænenavnet overføres til AS Solution. Hertil har indklagede i sin duplik bl.a. anført følgende: [ ] [ ] Jeg har ikke modtaget refunderet registreringsomkostninger hos DK Hostmaster fra det konkursramte selskab Parsifal Services ApS for min registrering i april 2013 eller min fornyelse pr. april En mundtlig aftale med Bestyrelsesformanden Kenneth Plummer er ligeså valid som en skriftlig, og I er velkommen til at kontakte Kenneth Plummer på mobil [40xxxxxx] der kan bekræfte vores aftale om at domænenavne tilhører undertegnede personligt. Kenneth Plummer er kopieret ind i denne mail. Konkursboet efter Parsifal Services kan ikke overdrage domæner som selskabet aldrig har ejet til anden virksomhed. Min nye brand Parsifal Services Filmproduktion videreføres ikke som selvstændigt selskab, men som et brand i eksisterende virksomhed! Jeg undrer mig over at Jan Jarlbæk benytter Parsifal Services signatur når han for længst markedsfører sig og kommunikerer til markedet igennem AS Solution og benytter mailadressen (se vedlagt screendump fra Som bilag G har indklagede fremlagt et udateret skærmprint, der ifølge indklagedes oplysninger stammer fra klagerens hjemmeside Skærmprintet indeholder bl.a. en tekst med oplysninger om Corporate Investigation Services. I bunden af skærmprintet henvises der bl.a. til, at klageren kan kontaktes på telefon eller ved henvendelse på 6

7 Bilag E er en kopi af klagerens replik, hvoraf bl.a. fremgår, at replikken er indsendt af Jan Jarlbæk fra adressen hvilken adresse, der også henvises til i ens autosignatur. Ligeledes fremgår af autosignaturen, at Jan Jarlbæk er Director i Parsifal Services Part of AS Solution, ligesom der i autosignaturen bl.a. er anvendt et logo, der indeholder betegnelsen Parsifal Services. Indklagede har supplerende i processkrift A bl.a. anført følgende: [ ] Jeg sender kopi af Børsen artikel (den 4. artikel i denne uge omhandlende 2. november 2015 ApS s konkurs som er det tidligere Parsifal Services ApS) fra torsdag den 9. juni hvor adm. direktør Sonny Schürer fra AS Solution A/S udtaler til Børsen, at selskabet ikke agter at benytte Parsifal brandet fremadrettet ligesom jeg har antydet i min seneste skrivelse. [ ] Indklagede har som bilag I fremlagt kopi af den omtalte artikel af 9. juni 2016 fra dagbladet Børsen, hvoraf bl.a. fremgår, at adm. direktør i klageren til dagbladet har udtalt følgende: Vi kommer nok ikke til at fortsætte med at bruge Parsifal-brandet. Vores marketingfolk siger, at det ikke giver nogen mening her og nu at fortsætte med det navn. Af artiklen fremgår videre bl.a., at klageren har købt brandnavnet Parsifal af 2. november 2015 ApS (tidligere Parsifal Services ApS) under konkurs, og at Jan Jarlbæk i forbindelse hermed fik ansættelse hos klageren. Det fremgår endvidere bl.a., at daværende kurator advokat Jørgen Erik Frandsen solgte rettighederne til navnet for kr. til klageren, der var storaktionær i det konkursramte selskab. Endelig fremgår bl.a., at det i en skrivelse fra kurator til kreditorerne i boet er bemærket, at købesummen er fastsat blandt andet ud fra det forhold, at der ved dekret var strid om rettighederne til selskabets domænenavn m.v. Indklagede har som bilag J fremlagt kopi af en artikel af 15. juni 2016 ligeledes fra dagbladet Børsen, hvoraf bl.a. fremgår, at advokat Jørgen Erik Frandsen efter en telefonisk samtale med skifteretten har trukket sig som kurator i konkursboet. Klageren har afslutningsvis i sit processkrift I bl.a. anført følgende: [ ] Fsva. Peter Kim Broadbent Danielsens henvisning til Børsens artikel den 09. Juni 2016, er det blevet mig meddelt, at Børsens udlægning ikke er korrekt. Der er blevet brugt anseelige beløb igennem tiden og der er afsat midler til fortsat at markedsføre aktiviteterne under navnet Parsifal Services. Fsva. Peter Kim Broadbent Danielsens henvisning til Børsens artikel den 15. juni 2016, er jeg i tvivl om relevansen i denne sammenhæng, og forbeholder mig yderligere kommentarer for det tilfælde, at Peter Kim Broadbent Danielsen uddyber hensigten med at inkludere artiklen. [ ] Af sekretariatets opslag i Det Centrale Virksomhedsregister den 6. oktober 2016 fremgår bl.a., at selskabet 2. november 2015 ApS er registreret med startdatoen 1. november 2013 og med status 7

8 under konkurs. Det fremgår videre bl.a., at selskabets formål var efterforsknings-, rådgivnings- og uddannelsesvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. Af de registrerede ejerforhold fremgår bl.a., at klageren var hovedaktionær i selskabet med en ejerandel på mellem 50-66,66 %. Indklagede er endvidere anført som en del af ejerkredsen, dog uden oplyst ejerandel. Af registreringshistorikken fremgår bl.a., at selskabet fra startdatoen og indtil den 2. november 2015, hvor selskabet skiftede navn, bar navnet Parsifal Services ApS. Sekretariatet har ved en søgning den 5. oktober 2016 på parsifalservices.dk på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) konstateret, at der i perioden fra den 25. december 2013 til den 3. oktober 2016 er blevet arkiveret 15 hjemmesider, herunder følgende, der er arkiveret den 21. december 2014: Efter den 21. december 2014 er der ikke arkiveret hjemmesider med reelt indhold, men hjemmesider svarende til sekretariatets skærmprint taget hhv. den 3. maj og 19. september Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet parsifalservices.com den 5. oktober 2016 konstateret, at der ikke er nogen hjemmeside forbundet med domænenavnet, ligesom der ikke er arkiveret nogen hjemmesider på Internet Archive Wayback Machine tilhørende domænenavnet. Sekretariatet har ved opslag den 8. oktober 2016 på klagerens hjemmeside og tilhørende undersider konstateret, at betegnelsen Parsifal Services ikke ses anvendt på siden. Af sekretariatets opslag i Wikipedia (www.wikipedia.org), fremgår bl.a., at Parsifal er navnet på en opera af Richard Wagner om den unge ridder Parsifal og hans søgen efter det hellige spyd. Ved en søgning i Google den 6. oktober 2016 på parsifal services blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ingen af de første 50 søgeresultater vedrørte klageren, mens et enkelt resultat var en henvisning til indklagedes hjemmeside 8

9 Af de resterende 49 søgeresultater vedrørte 37 omtale af selskabet Parsifal Services A/S på diverse medier, herunder omtale af omstændighederne i forbindelse med konkursbehandlingen. De resterende resultater uden relation til nogen af parterne vedrørte forskelligartede forhold, herunder et hotel, et skib og et ur, der alle bar navnet Parsifal. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet parsifalservices.dk er uberettiget, idet indklagede ikke kan fortsætte markedsføring på platformen efter forretningen er overført til klageren, der har til hensigt at fortsætte markedsføring under binavnet Parsifal Services, at det faktuelle behov for domænenavnet ligger hos klageren og ikke hos indklagede, at selskabet siden starten i november 2013 har markedsført navnet massivt og i tiden siden da er blevet kendt i Danmark som værende selskabet, der tilbyder professionel efterforskning til danske og internationale virksomheder, at indklagede siden første registrering har overført alle udgifter til Parsifal Services, hvorfor det faktuelle ejerforhold menes at ligge hos Parsifal Services og siden AS Solution, der har købt rettigheder til navn og.com domæne, og at udgifter til produktion og vedligehold af hjemmesiden på domænet hele tiden har ligget hos Parsifal Services. Indklagede har bl.a. gjort gældende, at indklagede på intet tidspunkt har overdraget domænenavnet til Parsifal Services ApS, at indklagede personligt har betalt fornyede registreringer hos DK Hostmaster, at indklagede som kommerciel direktør for Parsifal Services ApS refererede direkte til selskabets bestyrelsesformand, at indklagede i august 2013 indgik aftale med bestyrelsesformanden om, at indklagede for altid skulle fremstå som ejer af domænenavnet, at indklagede er under etablering af filmproduktionsselskabet Parsifal Services Filmproduktion, der arbejder videre gennem det store netværk, som indklagede har etableret til dansk erhvervsliv, med kommerciel filmproduktion for BtB kunder, herunder webbaseret online content, at der eksisterer en hel del selskaber med Parsifal navnetrækket også i Danmark, og da klageren ikke har registreret navnet under filmproduktion, er indklagede i sin gode ret til at drive den nævnte aktivitet under navnet Parsifal Services. Nævnets bemærkninger: Efter sagens oplysninger lægger klagenævnet til grund, at domænenavnet parsifalservices.dk tidligere er blevet anvendt til bl.a. hjemmeside for selskabet 2. november 2015 ApS, der fra startdatoen 1. november 2013 og indtil den 2. november 2015 hed Parsifal Services ApS, og som indgav egenbegæring om konkurs den 4. november Det kan endvidere lægges til grund, at indklagede siden oprettelsen af det omtvistede domænenavn den 18. april 2013 har stået som registrant af domænenavnet. Klageren har oplyst, at det konkursramte selskabs aktiviteter er blevet overdraget til klageren, der har købt rettighederne til betegnelsen Parsifal Services. Dette er imidlertid ikke underbygget 9

10 yderligere, og klagenævnet har på baggrund af sagens oplysninger ikke mulighed for at verificere oplysningerne. Klageren har registreret Parsifal Service A/S som binavn, men ses ikke at anvende betegnelsen i forbindelse med sin virksomhed. Som ovenfor nævnt må klagenævnet efter sagens oplysninger dog lægge til grund, at klageren i et vist omfang har erhvervet rettighederne til at gøre brug af betegnelsen Parsifal Services i forbindelse med sin virksomhed. Klageren driver ifølge sit formål virksomhed indenfor vagt- og sikkerhedsvirksomhed i Danmark, herunder person beskyttelsesopgaver, og dermed beslægtet virksomhed, hvilket formentlig også svarer til den virksomhed, betegnelsen tidligere er blevet anvendt i forbindelse med. Indklagede har oplyst, at det omtvistede domænenavn vil blive anvendt i forbindelse med filmproduktion. Uanset at klagenævnets undersøgelser ikke bekræfter denne anvendelse, finder klagenævnet ikke anledning til at tilsidesætte indklagedes oplysning herom. Klagenævnet finder herefter ikke, at indklagedes påtænkte brug vil være i strid med klagerens eventuelle kendetegnsrettigheder. Selvom indklagedes brug af domænenavnet parsifalservices.dk ikke krænker klagerens eventuelle kendetegnsrettigheder, forudsætter indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), der har følgende ordlyd: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Klageren har bl.a. gjort gældende, at Parsifal Services ApS og siden klageren har haft det reelle ejerskab til det omtvistede domænenavn. Indklagede har bestridt denne oplysning. I en situation som den foreliggende, hvor der er strid om ejerskabet til et domænenavn, må det være den part, som påberåber sig ejerskabet i modstrid med de faktiske registreringsforhold, der skal dokumentere sin påstand. Klageren har ikke fremlagt dokumentation for, at udgifterne til domænenavnet reelt er blevet afholdt af Parsifal Services ApS, ligesom klageren ikke har dokumenteret, at ejerskabet til domænenavnet rettelig har været Parsifal Services ApS, eller at domænenavnet ifølge aftale er blevet overført til klageren. Klagenævnet lægger herefter til grund, at indklagede som en del af ejerkredsen alene har stillet brugsretten til domænenavnet parsifalservices.dk til rådighed for Parsifal Services ApS. Da 10

11 ejerskabet således ikke er overgået til Parsifal Services ApS, har kurator ikke kunnet råde over domænenavnet, der således ikke kan anses for at være blevet overdraget til klageren. Indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet parsifalservices.dk og afvisning af at overføre domænenavnet til klageren kan derfor ikke anses for at være illoyal eller på anden vis i strid med reglen om god domænenavnsskik, hvorfor klagenævnet træffer følgende: A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, AS Solution A/S, medhold i, at indklagede, Peter Kim Broadbent Danielsen, skal overføre registreringen af domænenavnet parsifalservices.dk til klageren. Dato: 15. november 2016 Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 11

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0082 Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej 11 8270 Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0063 Klager: SHOPICITY ApS c/o Talkompagniet Nytorv 3 8500 Grenaa v/ Thrane.nu v/thomas Trane Indklagede: SØREN ABILDRUP JOHANSEN HOLDING ApS c/o Søren Johansen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0061 Klager: Lyoness Danmark ApS Bomhusvej 13, st. th. 2100 København Ø Indklagede: Onlineafdelingen ApS Vallensbækvej 20 A, 3. tv. 2605 Brøndby Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0082 Klager: kompatibel ink Ravnsborg Tværgade 4B, 1. th. 2200 København N Indklagede: KP INVEST IVS V Strandgade 26 6950 Ringkøbing Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0005 Klager: Mathias Kolringen Christiansrovej 2, 1. sal 2930 Klampenborg Indklagede: Jørn Andersen Caroline Amalie Vej 25 2800 Kongens Lyngby Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0185 Klager: JuicOrganic ApS Rugvænget 54-56 2630 Taastrup Indklagede: Akd Gruppen As (under konkurs) Elverhøj 8 3300 Frederiksværk Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1762 Klager: Shop USA ApS Petersborgvej 6, 4 2 2100 København Ø Indklagede: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0215 Klager: Prophet Analytics ApS Gammel Holtevej 119 2840 Holte Indklagede: Fadi Sleiman Næstvedvej 276 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0072 Klager: SRAM, LLC 1000 W. Fulton Market, 4th Floor Chicago IL 60607 USA v/ Lone Prehn, Zacco Denmark A/S Indklagede: Mogens Nordberg Jensen Kovangen 518 3480

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0213 Klager: Bullerup Begravelsesforretning Fjordvej 83 5330 Munkebo Indklagede: Bedemand-fyn.dk Malervænget 2 5560 Aarup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0221 Klager: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Indklagede: Marcus Rosenberg Andersen Oktobervej 123 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0056 Klager: Mark Industri v/mark Jensen Naverland 2 2600 Glostrup Indklagede: KODYL ApS Klostergade 56C 8000 Aarhus C Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0090 (tidl. j.nr.: 1834) Klager: Rejseklubben Odin, c/o Hans Rasmussen Industrigatan 58 J 28333 Osby Sverige Indklagede: Rene Wiinblad Jørgensen Vinkelhuse 1, 3. th. 2770 Kastrup Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0074 Klager: Family Group ApS Lysholt Alle 2 7430 Ikast Indklagede: Arvid Kristiansen Strandgårdsvænget 47 5600 Faaborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0177 Klager: VVS Grossisten ApS Industrivej 61 7080 Børkop v/advokat Christian Buhl Christiansen Indklagede: Peter Sørensen Lindevangsvej 33 Trørød 2950 Vedbæk Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere