TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN"

Transkript

1 TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

2 Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer 7 Fremleje 7 Fyrværkeri 8 Garage 8 Grill 8 Haver 8 Husdyr 9 Hærværk 9 Kælderrum 10 Køleskabe, komfurer og lign. 11 Leg og boldspil 11 Maskiner 11 Musik 11 Opgange 11 Parkering og motorkørsel 12 Radiatorer 12 Råderet 12 Storskrald 12 Skadedyr 12 Støj og larm - generelt 13 Telt og campingvogne 13 Tekniske installationer 13 Vandforbrug 13 Vask og tørring 13 Vedligeholdelse af din lejlighed 14 Generelt og gode råd 14 Gode råd om varme 15 Vagtordningen i Tåstrupgård 16 Indeklima 10 Infokanal 10 Side 2 Internet 10 Klublokaler og hobbyrum 10

3 Forord til husorden Denne husorden du sidder med i hånden, er en husorden som er lavet af beboerne til beboerne. Den er skabt for at skabe tryghed og for at sikre, at Tåstrupgård er et rart sted at bo for dig og dine naboer. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at vi opstiller visse regler for at skabe et godt klima i Tåstrupgård. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og Tåstrupgård. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Husordenen er vedtaget på demokratisk vis og kan kun ændres af beboerne på et afdelingsmøde. Generelt skal vi i dagligdagen tage hensyn til Tåstrupgårds beboere og Tåstrupgård. Husk, at I gennem huslejen betaler for reparationer, udskiftninger, istandsættelser - også af det som ødelægges ved hærværk. Denne husorden er et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for os beboere, holde Tåstrupgård og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Der er en del forhold, som allerede er reguleret på forhånd i lovgivningen, og disse forhold kan man ikke ændre på ved at fastsætte regler om dem i husordenen. Nogle forhold er de forhold, der på forhånd er reguleret, og det er: huslejens størrelse, betaling for varme og vand, fraflytning, fremleje, bytte m.v. Husk, du kan få mere at vide på og på Tåstrupgårds infokanal. Side 3

4 Affald Affaldscontainer Affaldet skal være indpakket. Affaldsposer skal lukkes og smides i affaldscontainerne. Af hensyn til lugtgener skal affaldscontainerne lukkes efter brug. Aviscontainer Aviser, ugeblade, papir og pap skal smides i kommunens opsatte papir- og papcontainere på afdelingens affaldsøer. Flaskecontainer Flasker skal afleveres i flaskecontainere, som står på afdelingens affaldsøer. Genbrugsgården Genbrugsgården er beliggende på Taastrupgårdsvej 9. Den er åben alle dage kl. 10:00 16:00 På Genbrugsgården sorteres der affald i 8 fraktioner, og derfor kan du stort set aflevere alt, hvad du har af affald. Storskrald er blandt andet, papkasser, madrasser, møbler og lignende, som altid skal afleveres på Genbrugsgården. Glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal ligeledes afleveres på Genbrugsgården. Hvis du er i tvivl, så spørg AKBs medarbejdere eller de frivillige medarbejdere på Genbrugsgården. Hvis Genbrugsgården er lukket, skal storskraldet afleveres i slusen ved Genbrugsgården. Hvis ikke I har mulighed for selv at aflevere affaldet/storskraldet, så kontakt Genbrugsgården på , og få en afhentningsaftale med dem. Medicinrester skal afleveres på apoteket. Det er ikke tilladt at henstille affald eller andre effekter på trapper eller andre arealer. Affald i opgangene, kældergange og andre steder lugter grimt og tiltrækker skadedyr. Trappeopgangene er redningsveje. Derfor er det ikke tilladt at have skoreoler eller andre effekter stående i opgangene, da der skal være fri passage for brandfolk. Side 4

5 Altanerne skal holdes ryddelige således, at papir, plastposer og lignende ikke kan blæse ud i det omliggende miljø. Tøj må gerne tørres på altanerne, men ikke ud over altanen. Det samme gælder for tæpper. Altaner Det er vigtigt at sørge for, at duer ikke slår sig ned på altanerne. Derfor er det ikke tilladt at fodre eller lægge brød til fuglene. Kast heller ikke brød, affald, møbler, cigaretskodder eller lignende ud fra altanerne og vinduerne. Vis respekt for dine naboer de har ikke bedt om at få affald, cigaretskodder og lignende smidt ned i haven. Ligeledes tiltrækker affald rotter og andre skadedyr. Altanoverdækning og lignende skal altid godkendes af Ejendomskontoret og udføres i godkendte materialer. Inden arbejdet påbegyndes skal Ejendomskontoret kontaktes, her udleveres tegninger og materialelister. Efterfølgende skal overdækningen godkendes af Ejendomskontoret. Ulovlige tilbygninger skal fjernes på forlangende, ellers fjernes de af afdelingen på beboerens regning. Husk, at alle forandringer skal godkendes af Ejendomskontoret. Ellers risikerer du, at skulle bringe lejligheden tilbage som den var for egen regning. Derudover må altanerne ikke anvendes som pulterkammer. Hold altid afløbet på altanen fri for blade og lignende. Afløbet skal rengøres, så vi undgår vandskader eller lignende. Når du rengør altanen, vander blomster, tørrer tæpper og lignende, skal det gøres under hensyntagen til jeres underboere. Side 5

6 Antenner & paraboler Alle beboere har ret til at se tv. Hvis der ikke er den ønskede kanal via tvnettet, må man sætte en parabol op. Ejendomskontoret kan henvise til, hvor parabolen skal sidde. Beboeren skal betale for installation og føring af ledninger m.v., samt depositum til nedtagelse af parabolen og ved evt. skade. Beboeren skal have en indboforsikring i tilfælde af skader på bygningen og hvis parabolen eventuelt falder ned. Regler for opsætning af paraboler findes i afdelingens råderetskatalog under afsnittet Installationsretten. Bad & toilet Der må ikke bades i tidsrummet kl. 00:00 05:00. For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Husk at rense alle afløb jævnligt, da dette forhindrer alvorlige tilstopninger. Kontakt Ejendomskontoret hurtigst muligt, hvis et afløb stopper, eller hvis der er utætheder fra rør og haner. Bemærk at et udkald fra VVS koster ca. 5000,- kr. uden for normal arbejdstid. Der er beboerne, der betaler disse udgifter. Uberettede kald betales af beboeren selv. For nærmere regler henvises til Vagtordningen, side 16. Barnevogne For at sikre fri passage må barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.m. ikke henstilles i opgangen. Disse skal henstilles på de pladser eller i de rum, der er indrettet til det. Brandvæsen og redningsfolk skal have fri passage i krisesituationer. Bilvask Det er ikke tilladt at vaske bil i området eller i garagerne med slange eller anden form for rindende vand. Side 6

7 Branddøre skal holdes lukket. Det gælder din og dine naboers sikkerhed. Branddøre Kørsel med cykler og knallerter er forbudt på gangstierne i bebyggelsen. Cykler og barnevogne skal placeres i afdelingens cykel- og barnevognsrum. Af hensyn til brandsikkerhed skal cykler og barnevogne ikke henstilles i trappeopgange eller indgangspartier. Du kan få en nøgle til et af afdelingens cykel- og barnevognsrum på Ejendomskontoret. Cykling og cykler på stier Døre, som er forsynet med en smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Dette skyldes brandfare. Døre For at skåne dørene må navneskiltet kun opsættes i den udførelse, som er godkendt af Ejendomskontoret. Dørskilte Reklamer, malerier m.m. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for lejligheden. AKB har en bygningsforsikring, som dækker bygningsdele og men ikke beboernes indbo. Heller ikke vandskade på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængninger. Det er derfor vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring, og det skal I selv sørge for at skaffe og betale. Husk, at du som lejer hæfter for eventuelle skader forvoldt af dig selv, medlemmer af din husstand eller dine gæster. Forsikring Elevatorerne er beregnet til persontransport. Misbrug medfører erstatningspligt. I forbindelse med elevatorstop tryk hjælp. Derefter ringes der til Vagten på Gem eventuelt dette vagtnummer i din mobil. Elevatorer Hvis man gerne vil fremleje sin lejlighed kan det kun ske med en særlig tilladelse fra KAB. Henvendelse om fremleje skal ske til KABs udlejningsafdeling. Fremlejer du lejligheden uden særlig tilladelse, betragtes det som kontraktbrud og dermed ophævelse af lejemålet. Fremleje Side 7

8 Fyrværkeri Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Ulovligt (knald-) fyrværkeri må ikke afbrændes på Tåstrupgårds område. Det henvises til at bebeoerne følger Politiets anvisninger som siger, at der kun må fyres fyrværkeri af i perioden 1. december til 5. januar. Se mere på Garage Grill Haver Garagerne er kun beregnet til parkering af motorkøretøjer. Der må ikke udføres erhvervsarbejde eller lign. i garagerne, og der må ikke være koblet permanente strømbrugere, såsom køle/fryseskabe til garagens strømforsyning. Der må heller ikke opbevares brændstoffer og lignende i garagerne. Det er tilladt at grille på altanerne, i haverne og i fællesarealerne, hvor der er cementeret bund. Eventuelle kommunale forbud i tørkeperioder skal overholdes. Ved brug af havegrill på udearealerne skal det foregå så langt væk fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. Beboere med haver skal selv sørge for at holde disse med hækklipning, græsslåning og buskklipning med max. 180 cm. højde og min. 120 cm højde. Det samme gælder for hegn og træer. Haverne skal fremstå ryddelige og pæne. Side 8

9 Der må gerne holdes ét dyr (hund eller kat) pr. husstand. Det kræver en skriftlig tilladelse fra Ejendomskontoret. Ansøgningsskemaet får du på Ejendomskontoret. Alle dyr i Tåstrupgård skal være forsikret, så husk: at medbringe forsikringspapir på husdyret når du anmelder det til Ejendomskontoret. Husdyr Der må holdes hunde, som ikke er klassificeret som kamphunde Kamphunde er: Pitbull Terrier, Tosa Inu, Amerikansk staffordshire Terrier, Fila Brasileiro, Dogo Argentine, Amerikansk Bulldog, Boerboel, Kangal, Centralasiatisk Ovtcharka, Kaukasisk Ovtcharka, Sydrussisk Ovtcharka, Tornjak og Sarplaninac. Kamphunde eller muskelhunde, eller som er krydsninger, hvori disse hunde indgår, må kun være i Tåstrupgård, hvis de er anskaffet senest den 17. marts Hvis en beboer ikke kan føre klart bevis for, hvilken race hunden tilhører, er det afdelingsbestyrelsen, der træffer beslutning om, der kan udstedes husdyrtilladelse. Følgende regler skal overholdes: 1. Hunde og katte skal føres i snor i Tåstrupgårds område 2. Hunde og katte må ikke besørge på Tåstrupgårds område. Er uheldet ude, er hunde- og katteejerne forpligtet til omgående at gøre rent efter hunden eller katten. Efterladenskaberne smides ud i først kommende affaldsspand. 3. Hunde og katte må ikke gøre sig bemærket ved unødig støj Hærværk er ulovligt og det bliver altid politianmeldt. Der vil altid blive rejst erstatningskrav, og lejeren kan i sidste ende blive smidt ud af lejemålet, hvis lejeren selv eller medlemmer af husstanden eller lejerens gæster udøver hærværk på ejendommen. Hærværk Side 9

10 Indeklima Luft ordentlig ud i lejligheden for at undgå fugtskader. Madlavning, bad, vask, m.m. afgiver store mængder fugt, og det er derfor meget vigtig at lufte ordentlig ud. Der opstår færrest luftproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet til en temperatur på ca. 20 C. Luft dagligt ud 3 gange ad 5 minutters varighed. Dette køler ikke lejligheden ned, men fjerner al den fugtige luft. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader/skimmelsvamp på væggen. Se varmevejledningen på side 15. Hæng den gerne op på køleskabet. Infokanal Tåstrupgård har en infokanal, der kan ses på dit fjernsyn på kanal 98. Her kan du se hele husordenen og de mange gode råd om det at bo i Tåstrupgård. Internet Klublokaler og hobbyrum Kælderrum Tåstrupgård har en internetside, hvor alle oplysninger om Tåstrupgård kan findes. Du kan finde hjemmesiden på denne adresse: Hobbyrummene og de klublokaler, som er blevet tildelt af Afdelingsbestyrelsen i Tåstrupgård, skal altid fremstå ryddeligt og ordentligt og i øvrigt overholde de gældende regler. Kælderrummet skal være aflåst, og må kun benyttes til opbevaring af almindelig ting. Din forsikring dækker ikke særlige værdigenstande, der er blevet stjålet fra dit kælderrum. Er du i tvivl om hvilke genstande din indboforsikring vil dække, når de befinder sig i et kælderrum, kontakt dit forsikringsselskab. Kælderrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum. Man må heller ikke opbevare knallerter, brændstof eller lignende i kælderrumne. Side 10

11 Køle/fryseskab og komfurer er fast inventar i lejemålet. Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt Ejendomskontoret. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for. Køleskabe, komfurer og lign. Har lejeren fået tilladelse til at opsætte opvaskemaskine i køkkenet, skal der opsættes en drypbakke under den. Det er lovpligtigt. Se bilag 5: Installationsretten Leg er bedst på legepladser. Benyt de nye legepladser, som skyder op i Tåstrupgård. Det er ikke tilladt at tegne eller male på Tåstrupgårds træ-og murværk eller på anden måde beskadige Tåstrupgård eller dens haveanlæg. Det er ikke tilladt at spille med bold mod husfacaderne. Leg og ophold i trappeopgangen og i elevatorerne er forbudt. Al støj efter 22:00 er forbudt. Leg og boldspil El-boremaskiner og lignende støjende værktøjer må benyttes i tidsrummet: Mandag til fredag kl. 8:00 18:00 Lørdag kl. 10:00 18:00 Søn- og helligdage kl. 10:00 18:00 Maskiner Radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal høres og ses under størst mulig hensynstagen til naboerne. Musik I sene aftentimer skal der udvises særligt hensyn til naboer, ved at dæmpe støjen mest muligt, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres, dvs. musik må afspilles for lukkede døre og vinduer af hensyn til dine naboer. Benyt hovedtelefoner hvis du vil høre højt musik. Støjende adfærd skal begrænses. I særlige tilfælde bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 22:00. I opgangene og kældergangene må der ikke repareres knallerter, motorcykler og lign. Opgange Side 11

12 Parkering og motorkørsel Af hensyn til børnenes sikkerhed henstiller vi beboerne om at køre forsigtigt over alt i Tåstrupgård. Husk: det er måske dit barn, som leger på boligvejen. Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på etablerede parkeringspladser. Biler, motorcykler, knallerter, cykler og barnevogne skal parkeres på de anviste steder. Last- og campingvogne samt uinregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på Tåstrupgårds parkeringsplads, medmindre man har fået særlig tilladelse. Afdelingen råder over enkelte handicapparkeringspladser. Henvend dig på Ejendomskontoret, hvis du har behov for en handicapparkering. Radiatorer Giv Ejendomskontoret besked hurtigst muligt, hvis du opdager en utæt radiator eller en ventil, som ikke lukker. Se side 15. Råderet Ønsker du at foretage boligforbedringer eller boligændringer skal du kontakte Ejendomskontoret inden du går i gang. Råderetskatalog findes i beboermappen. Det kan også afhentes på Ejendomskontoret. Storskrald Storskrald skal afleveres til Genbrugsgården efter forudgående aftale med Genbrugsgården. Genbrugsgården: Taastrupgårdsvej 9. Se under afsnittet om affald på side 4. Skadedyr Fodring af fugle eller andre dyr er ikke tilladt af hensyn til rottefare og andre skadedyr. Hvis du ser et skadedyr, skal du straks melde til Ejendomskontoret, hvor og hvornår du har set skadedyrene, rotterne eller lignende. Angreb af væggelus, kakerlakker og lignende skal omgående anmeldes til Ejendomskontoret. Side 12

13 Vis generelt hensyn til dine naboer i forbindelse med leg, brug af værktøjer, fester m.m. Spørg dine naboer, hvornår det passer dem bedst, at du bruger støjende værktøjer osv. I øvrigt skal du overholde de i husorden gældende regler for brugen af maskiner. Støj og larm - generelt Symaskiner, vaskemaskiner, højttalere og lignende, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjgenen mest muligt. Det er ikke tilladt at overnatte i telt og campingvogne på Tåstrupgårds område. Alle tekniske installationer serviceres af Ejendomskontoret og medarbejdere, der er ansat i Tåstrupgård. Det er beboernes pligt at passe godt på lejligheden og lejlighedens installationer. Telt og campingvogne Tekniske installationer Husk, det er kun beboerne, der betaler for udskiftningen og reparationerne af alle installationerne, såvel i din lejlighed, som i Tåstrupgård. Vand er meget dyrt. Så hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane drypper, skal du omgående kontakte Ejendomskontoret i åbningstiden. Ved akutte skader kontakt Vagten på Se side 16. Vandforbrug Tåstrupgård er udstyret med 3 betalingsvaskerier, som udelukkende står til rådighed for Tåstrupgårds beboere. Vask og tørring På vaskerierne er der ophængt ordensregler om brug af vaskeriets maskiner og tørretumblere. Egen vaskemaskine og/eller tørretumbler må kun benyttes i tidsrummet kl. 7:30 20:30. Tilslutning af vand og afløb skal udføres af autoriserede håndværkere og godkendes af Ejendomskontoret, ellers dækker din forsikring ikke eventuelle skader. Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altanerne, vinduerne eller på trappeopgangen. Side 13

14 Vedligeholdelse af din lejlighed Det er din pligt som beboer at sørge for, at din lejlighed er ren og vedligeholdt, så der ikke opstår skader på ejendommen. På Tåstrupgårds info-kanal kan du læse om, hvordan du skal vedligeholde din lejlighed. Hvis du er i tvivl, kan du få råd og vejledning på Ejendomskontoret. Generelt og gode råd Tag hensyn til andre beboere og udvis god ro og orden, så ingen har grund til at føle sig utrygge og generede. Pas på Tåstrupgård, dens installationer og arealer, så den ikke bliver skadet eller skæmmet. Det er rart at bo et velholdt sted. Undgå at genere eller bringe andre beboere eller ejendommen i fare med ting som f.eks. lugte, støj eller ting, der udgør en brandfare. Brandsikkerheden/Brandmyndighederne kræver, at fællesarelaer som trapper, reposer, kældergange mv. holdes frie, så flugtveje ikke spærres for Redningsberedskabet og beboere. Det betyder, at vi ikke må stille f.eks. affald eller genstande som barnevogne, cykler, møbler, aviser, reklamer mv. på gangarealerne. Stiller man alligevel disse genstande på gangarealerne, vil det blive fjernet af Tåstrupsgårds medarbejdere. Genstandene vil blive opbevaret af Ejendomskontoret i 3 måneder, hvorefter det vil blive smidt ud. I denne periode kan man afhente sine ting ved henvendelse på Ejendomskontoret mod betaling af et beløb svarende til den arbejdstid, der er brugt på at fjerne, opbevare og udlevere tingene. For henkastet affald udskrives der en faktura for den tid, der er brugt på fjernelse og korrekt sortering af affaldet på Genbrugsgården. Timeprisen er 500 kr. pr. time i Prisen indeksreguleres årligt. Enhver form for tilbygning, inde som ude, der ikke følger enhver tids gældende anvisningsfortegnelse, der kan afhentes på Ejendomskontoret, kan uden yderligere varsel fjernes af Tåstrupgård/Ejendomskontoret. Denne husorden erstatter husordenen, der er vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2001 nyt punkt 25 vedtaget på afdelingsmødet den 7. september 2010, Miljøkampagne af Side 14 Ny husordenen vedtaget på afdelingsmøde september 2013.

15 Gode råd om varme Hvordan opvarmer du din lejlighed og sikrer dig et godt indeklima? I Tåstrupgård har vi et varmeanlæg, som selv skruer op for temperaturen til radiatorerne, når temperaturen falder udenfor. For at finde frem til en behagelig temperatur i lejligheden, bør I anskaffe jer et termometer. Det må gerne være et billigt termometer. Termometeret skal placeres på en indvendig væg, og ikke på en ydervæg. Her skal det sidde ca. 1 meter over gulvet. For at finde den rumtemperatur som passer jer bedst, skal I prøve jer lidt frem. Det er ikke sikkert, at to radiatorer skal stå på præcis det samme. Brug alle radiatorerne i lejligheden. Radiatorerne er forskellige i størrelse og effekt alt efter rummets størrelse. Hvis I slukker for en radiator i et rum, sætter I de andre radiatorer på overarbejde. Dette bliver dyrere for jer, end at bruge alle radiatorerne samtidig. Når I har fundet den temperatur, som I ønsker, kan I med en blyantsstreg markere det ud for den grønne indikator på radiatortermostat. Denne markering kan I bruge, når I skal finde den rette temperatur efter jeres daglige udluftning. Det er vigtigt, at I lufter ud i lejligheden 3 gange dagligt. Ganske kort, bare 5 minutter med gennemtræk. Det er vigtigt, at I skruer ned for radiatorerne, når I lufter ud, ellers står de og varmer til ingen nytte. Det handler om at skifte luften ud, og ikke køle jeres lejlighed og inventar ned. Det er vigtigt for både indeklimaet og varmeøkonomien. Dårlig luft, som blandt andet er mados og vanddamp er tung luft, og tung luft er sværere at varme op end frisk luft. Derfor er det også vigtigt, at I ikke tørrer tøj indenfor i lejligheden. Skal I på ferie, har I ikke brug for den samme mængde varme i jeres lejlighed. Derfor er det en god idé at skrue lidt ned for varmen til en temperatur på ca. 18 C, mens I er bortrejst. Hurtige varmeråd Køb et termometer Find jeres lejligheds temperatur Marker temperaturen på jeres radiatortermostat Benyt alle lejlighedens radiatorer Luft ud 3 gange dagligt af 5 minutters varighed Ingen varme så skru radiatorerne op på 5 og lad dem stå i nogle timer. Er der stadigvæk ingen varme, så kontakt ejendomskontoret. Tør aldrig tøj indenfor i lejligheden Jeg betaler mere end min nabo, vores lejligheder er helt ens? A conto varme kan variere, fordi forbruget af varme er meget individuelt. Den temperatur I opfatter som passende, er måske for høj for jeres nabo. Side 15

16 Vagtordningen Vagtordningen i Tåstrupgård Det er vigtigt, at I tænker jer godt og grundigt om, før I ringer til vagten. Har I et problem, som kan vente til først kommende arbejdsdag, går I ned på ejendomskontoret og fortæller om jeres problem til personalet. Herfra tager personalet vare om jeres problem. Vagtens telefon nr Vælger I ikke at følge vagtreglerne, ender regningen for vagtudkaldet hos jer. Problemer, som kan vente til førstkommende arbejdsdag, er: Køleskab og komfur, der er defekt. Stikkontakt, der ikke virker. Delvis fejl på elinstallationer. Biler, der er låst inde i området Indbrud i kælderrum henvises til beboerens indbosforsikring Defekt vaskemaskine på vaskerierne Dryppende vandhaner og løbende toiletter Glemte nøgler Kolde radiatorer Koldt vand fra den varme hane Smadrede ruder Større skader som kræver et opkald, er: Større fejl på HPFI-Relæ Brud på rør samt radiatorer Driftstop på elevator Stoppet faldstamme Yderdøre til lejemål som ikke kan repareres Brand Større vandskader Side 16

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Thielebo-ungdomsboliger Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. For. Emil Pipers Have. Lyngby Boligselskab. Lyngby Boligselskab 4306-8 Emil Pipers Have Godkendt på afdelingsmødet den 13.

Husorden. For. Emil Pipers Have. Lyngby Boligselskab. Lyngby Boligselskab 4306-8 Emil Pipers Have Godkendt på afdelingsmødet den 13. For Emil Pipers Have Lyngby Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. for. Skolevænget. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Skolevænget. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Skolevænget Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset

Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset Husorden revideret på ekstraordinært afdelingsmøde den 27. november 2008. Omdelt til samtlige beboere oktober 2009. Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes

Læs mere

Husorden. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark

Husorden. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Husorden 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007 Ændret på generalforsamlingen d. 18. maj 2011 (se under husdyr) GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Husorden 1-6099/3042-1 Sejlhuset

Husorden 1-6099/3042-1 Sejlhuset Husorden 1-6099/3042-1 Sejlhuset Husorden layout revideret den 6. oktober 2010 Genrelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Husorden. For. Himmerlandshuse

Husorden. For. Himmerlandshuse For Himmerlandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. for Cederbo. Herlev Boligselskab

Husorden. for Cederbo. Herlev Boligselskab for Cederbo Herlev Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Egedal Boligselskab Kløveren Til godkendelse på repræsentantskabsmødet den 14. november 2002 Godkendt på afdelingsmødet den xx.

Egedal Boligselskab Kløveren Til godkendelse på repræsentantskabsmødet den 14. november 2002 Godkendt på afdelingsmødet den xx. For Kløveren Smørum Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 2601-7. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager hensyn

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af, at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af, at tage hensyn til hinanden. For Absalonsgade 36-44 Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Frederiksberg Forenede Boligselskaber 3102-3 Nyelandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 17. januar 2000

Frederiksberg Forenede Boligselskaber 3102-3 Nyelandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 17. januar 2000 for Nyelandshuse E-mail: Lk-ffb@kab-bolig.dk Hjemmeside:www.ffb-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et minisamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Thielebo-ældreboliger Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Carl Lunds Vænge. Lyngby Boligselskab. Lyngby Boligselskab Carl Lunds Vænge Godkendt på afdelingsmødet den 27.

Husorden. For. Carl Lunds Vænge. Lyngby Boligselskab. Lyngby Boligselskab Carl Lunds Vænge Godkendt på afdelingsmødet den 27. Husorden For Carl Lunds Vænge Lyngby Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. for. Krogsbæk RKE. RKE Krogsbæk Godkendt på afdelingsmødet den 3. juni 1999

Husorden. for. Krogsbæk RKE. RKE Krogsbæk Godkendt på afdelingsmødet den 3. juni 1999 for Krogsbæk RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

RKE Schweizervænget Godkendt på afdelingsmødet den 24. maj Husorden. for. Schweizervænget RKE. Husorden Side 1 af 6

RKE Schweizervænget Godkendt på afdelingsmødet den 24. maj Husorden. for. Schweizervænget RKE. Husorden Side 1 af 6 Husorden for Schweizervænget RKE Husorden Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset

Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset Husorden revideret på ordinært afdelingsmøde den 12. september 2013 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

Husorden 1-6083 Poppelvænget

Husorden 1-6083 Poppelvænget Husorden 1-6083 Poppelvænget Revideret på afdelingsmødet den 13. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden. For. Skolebakken. Lyngby Boligselskab. Lyngby Boligselskab Skolebakken Godkendt på afdelingsmødet den 15.

Husorden. For. Skolebakken. Lyngby Boligselskab. Lyngby Boligselskab Skolebakken Godkendt på afdelingsmødet den 15. Husorden For Skolebakken Lyngby Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

Husorden. For VALBYHOLM SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3058-0 Valbyholm Godkendt på afdelingsmødet den 2.

Husorden. For VALBYHOLM SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3058-0 Valbyholm Godkendt på afdelingsmødet den 2. For VALBYHOLM SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Firkløverparken. Vallensbæk Boligselskab

Husorden. For. Firkløverparken. Vallensbæk Boligselskab Husorden For Firkløverparken Vallensbæk Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Wittenberghus

Husorden. For. Wittenberghus Wittenberghus For Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark

Husorden. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Husorden 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007 Ændret på generalforsamlingen d. 18. maj 2011 (se under husdyr) Ændret på generalforsamlingen d. 29. maj 2013 (se

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDDØRE... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. For. Herlev Ringgård

Husorden. For. Herlev Ringgård For Herlev Ringgård E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre

Læs mere

Husorden. For. Nordvænget II. Furesø Boligselskab. Furesø Boligselskab 4104-6 Nordvænget II Godkendt på afdelingsmødet den 01.03.

Husorden. For. Nordvænget II. Furesø Boligselskab. Furesø Boligselskab 4104-6 Nordvænget II Godkendt på afdelingsmødet den 01.03. Husorden For Nordvænget II Furesø Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For Samvirkende Boligselskab Askholm. Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4. Vedtaget på afdelingsmødet November 2009

Husorden. For Samvirkende Boligselskab Askholm. Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4. Vedtaget på afdelingsmødet November 2009 Husorden For Samvirkende Boligselskab Askholm Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4 Vedtaget på afdelingsmødet November 2009 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk

Læs mere

Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab

Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden / Brohuset Ændringer vedtaget på afdelingsmøde

Husorden / Brohuset Ændringer vedtaget på afdelingsmøde Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset Ændringer vedtaget på afdelingsmøde 30.03.2016 Husorden revideret på ordinært afdelingsmøde den 19. maj 2010 Ændringer vedtaget på afdelingsmøde den 30. marts 2016 Generelt

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. Sallinghus. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3021-3 - Sallinghus Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. Sallinghus. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3021-3 - Sallinghus Godkendt på afdelingsmødet den 8. Sallinghus Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Valhals Kvarter. Sydkystens Boligselskab

Husorden. For. Valhals Kvarter. Sydkystens Boligselskab For Valhals Kvarter Sydkystens Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER M.M.

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. for Lindevang. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. for Lindevang. Ballerup Ejendomsselskab for 4710 - Lindevang Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. For. Grøndalslund. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Grøndalslund. Samvirkende Boligselskaber For Grøndalslund Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For. Greveflex. Sydkystens Boligselskab. Sydkystens Boligselskab 5106-9 - Greveflex Godkendt på afdelingsmødet den 21.

Husorden. For. Greveflex. Sydkystens Boligselskab. Sydkystens Boligselskab 5106-9 - Greveflex Godkendt på afdelingsmødet den 21. For Greveflex Sydkystens Boligselskab KAB E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For GRØNDALS ÆLDREBOLIGER SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For GRØNDALS ÆLDREBOLIGER SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For GRØNDALS ÆLDREBOLIGER SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Birkehegnet. Sydkystens Boligselskab. Sydkystens Boligselskab Birkehegnet Godkendt på afdelingsmødet den 4.

Husorden. For. Birkehegnet. Sydkystens Boligselskab. Sydkystens Boligselskab Birkehegnet Godkendt på afdelingsmødet den 4. For Birkehegnet Sydkystens Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber For Fynshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For. Holmehusene. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Holmehusene Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For. Holmehusene. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Holmehusene Godkendt på afdelingsmødet den 29. For Holmehusene Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden. for. Baunehøjparken

Husorden. for. Baunehøjparken for Baunehøjparken Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. for. Horsevænget RKE. RKE Horsevænget Besluttet på Afdelingsmøde 16. maj 2013.

Husorden. for. Horsevænget RKE. RKE Horsevænget Besluttet på Afdelingsmøde 16. maj 2013. for Horsevænget RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Ordensreglement BOLIGKONTORET FREDERICIA. Afdeling 306 - Lumbyesparken LUMBYESVEJ 8, 10, 12 og14

Ordensreglement BOLIGKONTORET FREDERICIA. Afdeling 306 - Lumbyesparken LUMBYESVEJ 8, 10, 12 og14 Ordensreglement BOLIGKONTORET FREDERICIA Afdeling 306 - Lumbyesparken LUMBYESVEJ 8, 10, 12 og14 1 Som beboer i en almen boligorganisation er man fælles med øvrige beboere om mange ting af såvel økonomisk

Læs mere

Husorden. for. Kirkehøj Kædehuse

Husorden. for. Kirkehøj Kædehuse for Kirkehøj Kædehuse Herlev Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Fyrrehegnet. Sydkystens Boligselskab

Husorden. For. Fyrrehegnet. Sydkystens Boligselskab For Fyrrehegnet Sydkystens Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: Kab@ kab-bolig.dk. Hjemmeside: www. Kab-bolig.dk 1 GENERELT Byggeriet Søndermarken er en af 17 ejendomme i den selvejende organisation Frederiksberg

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL- KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber 3109-4 - Finsenshave Godkendt på afdelingsmødet

Frederiksberg forenede Boligselskaber 3109-4 - Finsenshave Godkendt på afdelingsmødet for Finsenshave Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere