Lavt forbrug. Højt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavt forbrug. Højt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: Forbrug: Oplyst for perioden: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Energimærke Lavt forbrug A B C D E F G C Besparelsesforslag Højt forbrug Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl.moms Tilbagebetalingstid Bygning A: 1 Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg 472 kwh el kwh kr kr. 3,6 år 2 Byg A: Isolering af ventiler m.m.. -2 kwh el kwh kr kr. 7,5 år Bygning B: 7 Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg 471 kwh el kwh kr kr. 5,2 år 8 Isolering af ventiler m.m.. -4 kwh el kwh kr kr. 7,6 år 9 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 729 kwh el kr kr. 9,4 år

2 SIDE 2 AF 33 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl.moms Tilbagebetalingstid Bygning C: 12 Isolering af partier mellem vinduer 82 kwh el kwh kr kr. 22,2 år 13 Udskiftning af 400W modulerende pumpe 770 kwh el kr kr. 5,6 år 14 Isolering af ventiler m.m.. -2 kwh el kwh 700 kr kr. 8,0 år Bygning D: 21 Isolering af partier mellem vinduer 34 kwh el kwh 22 Isolering af ventiler m.m.. -1 kwh el kwh kr kr. 18,6 år 500 kr kr. 7,6 år Bygning E: 28 Isolering af partier mellem vinduer 40 kwh el kwh 29 Isolering af ventiler m.m.. -1 kwh el kwh kr kr. 18,3 år 800 kr kr. 7,9 år Bygning F: 36 Isolering af partier mellem vinduer 5 kwh el kwh kr kr. 21,1 år 37 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 698 kwh el kr kr. 7,4 år 38 Isolering af ventiler m.m.. 2 kwh el kwh kr kr. 8,9 år

3 SIDE 3 AF 33 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl.moms Tilbagebetalingstid Bygning G: 43 Udskiftning af cirkulationspumpe for varmt brugsvand 44 Udskiftning ag glødepærer i PH lamper med kompaktrør kwh el kwh 911 kwh el -440 kwh kr kr. 2,8 år kr kr. 3,7 år 45 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 843 kwh el kr kr. 5,1 år 46 Isolering af ventiler m.m kwh el kwh kr kr. 7,5 år Bygning H: 54 Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg 374 kwh el kwh kr kr. 3,8 år 55 Isolering af brugsvandsveksler 7 kwh el kwh 500 kr kr. 5,6 år 56 Montering af ny cirkulationspumpe på blandesløjfe for gulvvarme 312 kwh el 600 kr kr. 8,2 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

4 SIDE 4 AF 33 Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse - her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis forslagene gennemføres vil det forbedre bygningens energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedringer Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.inkl.moms Bygning A: 3 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 11 kwh el kwh kr.

5 SIDE 5 AF 33 Forslag til forbedringer Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.inkl.moms 4 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. 6 kwh el kwh kr. 5 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 127 kwh el 300 kr. 6 Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 14 kwh el kwh kr. Bygning B: 10 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 54 kwh el kwh kr. 11 Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 48 kwh el kwh kr. Bygning C: 15 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i yderdøre 1 kwh el kwh 16 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 8 kwh el kwh 17 Udskiftning af 3 lags termoruder til energiruder i vinduer 8 kwh el kwh 500 kr kr kr. 18 Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 37 kwh el kwh kr. 19 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 61 kwh el 200 kr. 20 Udskiftning af belysningsanlæg i kontor, til anlæg med lysføler og bevægelsesmelder kwh el kwh kr. Bygning D:

6 SIDE 6 AF 33 Forslag til forbedringer Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.inkl.moms 23 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. 7 kwh el kwh 24 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i yderdøre kwh kr. 500 kr. 25 Nyt belysningsanlæg i kontor med bevægelsemelder og Lysstyring kwh el kwh kr. 26 Udskiftning af 3 lags termoruder til energiruder i vinduer 3 kwh el kwh kr. 27 Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 12 kwh el kwh kr. Bygning E: 30 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 115 kwh el 300 kr. 31 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. 8 kwh el kwh 32 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i yderdøre kwh 33 Udskiftning af 3 lags termoruder til energiruder i vinduer 3 kwh el kwh kr. 500 kr kr. 34 Nyt belysningsanlæg i kontor med bevægelsemelder og Lysstyring 35 Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR kwh el kwh 12 kwh el kwh kr kr. Bygning F: 39 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 12 kwh el kwh kr.

7 SIDE 7 AF 33 Forslag til forbedringer Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.inkl.moms 40 Udskiftning af 3 lags termoruder til energiruder i vinduer 12 kwh el kwh kr. 41 Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08-1 kwh el kwh kr. 42 Udskiftning af pumpe til blandesløjfe på ventilationsanlæg 38 kwh el 66 kr. Bygning G: 47 Montering af ny cirkulationspumpe på varmluftsanlæg. 499 kwh el 900 kr. 48 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i yderdøre 2 kwh el 810 kwh 49 Udskiftning af 3 lags termoruder til energiruder i vinduer 62 kwh el kwh 400 kr kr. 50 Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 51 Nyt belysningsanlæg i kontor med bevægelsemelder og Lysstyring 34 kwh el kwh kwh el kwh kr kr. 52 Udskiftning af ovenlys med 2 lags termorude 75 kwh el kwh kr. Pavillion: 53 Nyt belysningsanlæg i kontor med bevægelsemelder og Lysstyring kwh el -610 kwh kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ejendommen består af 7 bygninger betegnet A til F og H samt en mellembygning betegnet G der også udgør en gang mellem bygningerne. Endvidere er der på ejendommen en "midlertidig" bygning fra 1999 der betegnes Pavillionen. Bygning A: Bygning A er opført i Kælderen anvendes til erhverv men indgår ikke i det opvarmet

8 SIDE 8 AF 33 areal. Bygning B: Bygning B er opført i 1972 og er udbygget ved udnyttelse af tegetagen i perioden Kælderen er udnyttet til kontor langs vestfacaden. Den øvrige del af kælderen anvendes til erhverv men indgår ikke i det opvarmet areal. Bygning C: Bygning C er opført i 1977 og er udbygget ved udnyttelse af tegetagen i perioden Kælderen er udnyttet til kontor langs østfacaden. Den øvrige del af kælderen anvendes til erhverv men indgår ikke i det opvarmet areal. Bygning D: Bygning D er opført i Kælderen er udnyttet til kontor langs østfacaden. Den øvrige del af kælderen anvendes til erhverv men indgår ikke i det opvarmet areal. Bygning E: Bygning E er opført i Kælderen er udnyttet til kontor langs vestfacaden. Den øvrige del af kælderen anvendes til erhverv men indgår ikke i det opvarmet areal. Bygning F: Bygning F er opført i 1977 og er udbygget ved udnyttelse af tegetagen i perioden Kælderen er udnyttet til kontor langs vestfacaden. Bygning G: Bygning G er opført i Kælderen anvendes til erhverv men indgår ikke i det opvarmet areal. Bygning G er delvis opvarmet af varmtluftsanlæg. Disse anlæg er fra bygningens oprindelse, men er løbende renoveret i forbindelse med vedligeholdelse. Da anlæggene ikke er i brug mere en ½delen af drifttiden for bygningen, vurderes det, at det ikke er energiøkonomisk, at skifte anlæggene ud, med anlæg med lavenergi ventilatorer og motorer. I forbindelse med en evt. totalrenovering af bygningen, bør det overvejes, om der skal etableres et andet opvarmningsanlæg, f.eks. et traditionelt radiatoranlæg. Pavillion: Pavillionen er en midlertidig bygning i et plan der er opført i Bygningen er opført med lette ydervægge og tagpap tag. Bygningen står på et beton fundament. Under pavillionen er også medtaget mellemgang. Der er i nærværende mærke ikke medtaget besparelsesforslagen, da det er en midlertidlig bygnigning. Bygning H: Bygning H med tilhørende mellemgang til bygning F er opført i 2002, Bygning H er opført 1 etage højer end de øvrige bygninger, der er således 3 etager med kontor o.l. samt en kælder. Kælderen indgår i erhvervsarealet, men er uopvarmet. Energimærket er udført i energimærkningsprogrammet Energy08, version Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Bygning A: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 100 mm mineraluld.

9 SIDE 9 AF 33 Bygningsdele Forslag 4: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Bygning B: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge og vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Bygning C: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge og vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Bygning D: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Forslag 23: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Bygning E: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Forslag 31: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Bygning F:

10 SIDE 10 AF 33 Bygningsdele Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge og vandret skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Bygning G: Det flade tag er opbygget af 6 cm ral, tagpap, 16 cm polystyren og 22 cm beton. Pavillion: Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 250 mm mineraluld. Bygning H: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 250 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) over mellemgangen er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge Bygning A: 35 cm hulmur isoleret med ca. 75 mm isolering og kuldebro. Forslag 6: Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Bygning B: 35 cm hulmur isoleret med ca. 75 mm isolering og kuldebro.

11 SIDE 11 AF 33 Bygningsdele Forslag 11: Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Bygning C: 27 cm hulmur af 108 mm teglsten, 45 mm isolering og 100 mm beton. Gavle er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendig af beton. Muren anslås isoleret med 125 mm mineraluld.. Mellem vinduerne er etableret et lukket parti med en tykkelse på 5 cm. Partiet er isoleret med et skummaterialle, som er faldt sammen og hovedsagligt ligger i bunden af partiet. Her i bygning C er partiet indvendig yderlig beklædt med Rockfon plader af ca. 2 cm tykke Rockwools plader. Forslag 12: Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering i partier mellem vinduerne. Montering af indvendig isoleringsvæg med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Malearbejder er indeholdt i overslaget Evt. flyning af inventar m.m., er ikke indeholdt i overslaget. Ud over den energimæssige besparelse, medfører forslaget også en betydlig forbedring af indeklimaet, idet kuldepåvirkningen er en kilde til gene for medarbejderne. Forslag 18: Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer tilpasses ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Bygning D:

12 SIDE 12 AF 33 Bygningsdele Partier under vinduer er 27 cm hulmur af 108 mm teglsten, 45 mm isolering og 100 mm beton. Gavle er 41 cm hulmur med formur af tegl og bagmur af beton. Mellem vinduerne er etableret et lukket parti med en tykkelse på 5 cm. Partiet er isoleret med et skummaterialle, som er faldt sammen og hovedsagligt ligger i bunden af partiet. Forslag 21: Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering i partier mellem vinduerne. Montering af indvendig isoleringsvæg med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Malearbejder er indeholdt i overslaget Evt. flyning af inventar m.m., er ikke indeholdt i overslaget. Ud over den energimæssige besparelse, medfører forslaget også en betydlig forbedring af indeklimaet, idet kuldepåvirkningen er en kilde til gene for medarbejderne. Forslag 27: Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer tilpasses ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Bygning E: Partier under vinduer er 27 cm hulmur af 108 mm teglsten, 45 mm isolering og 100 mm beton. Gavle er 41 cm hulmur med formur af tegl og bagmur af beton. Mellem vinduerne er etableret et lukket parti med en tykkelse på 5 cm. Partiet er isoleret med et skummaterialle, som er faldt sammen og hovedsagligt ligger i bunden af partiet. Forslag 28: Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering i partier mellem vinduerne. Montering af indvendig isoleringsvæg med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Malearbejder er indeholdt i overslaget Evt. flyning af inventar m.m., er ikke indeholdt i overslaget. Ud over den energimæssige besparelse, medfører forslaget også en betydlig forbedring af indeklimaet, idet kuldepåvirkningen er en kilde til gene for medarbejderne.

13 SIDE 13 AF 33 Bygningsdele Forslag 35: Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer tilpasses ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Bygning F: 27 cm hulmur af 108 mm teglsten, 45 mm isolering og 100 mm beton. Mellem vinduerne er etableret et lukket parti med en tykkelse på 5 cm. Partiet er isoleret med et skummaterialle, som er faldt sammen og hovedsagligt ligger i bunden af partiet. Gavle er udført som 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendig af beton. Muren anslås isoleret med 125 mm mineraluld.. Forslag 36: Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering i partier mellem vinduerne. Montering af indvendig isoleringsvæg med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Malearbejder er indeholdt i overslaget Evt. flyning af inventar m.m., er ikke indeholdt i overslaget. Ud over den energimæssige besparelse, medfører forslaget også en betydlig forbedring af indeklimaet, idet kuldepåvirkningen er en kilde til gene for medarbejderne. Forslag 41: Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer tilpasses ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Bygning G:

14 SIDE 14 AF 33 Bygningsdele Facade under vinduer er 27 cm hulmur af 108 mm teglsten, 45 mm isolering og 100 mm beton. Facade på ovenbygning er hul teglstensvæg med 125 mm isolering Forslag 50: Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer tilpasses ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Pavillion: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Væggen er 30 cm tyk hulrum mellem beklædninger anslås isoleret med 250 mm mineraluld, så den opfylder gældende krav på opførselstidspunktet. Bygning H: Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt en halvstens teglmur og indvendig af 105 mm beton elementer. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. Vinduer, døre og ovenlys Bygning A: Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Forslag 3: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Bygning B: Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Lodrette vinduer i tagetagen er 1 fags med lavenergiruder. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude.

15 SIDE 15 AF 33 Bygningsdele Forslag 10: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Bygning C: Lodrette vinduer i tagetagen er 1 fags med lavenergiruder. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 3 lags termorude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Forslag 15: Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 16: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 17: Udskiftning af 3 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Bygning D: Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 3 lags termorude. Forslag 24: Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 26: Udskiftning af 3 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Bygning E: Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 3 lags termorude. Forslag 32: Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 33: Udskiftning af 3 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Bygning F:

16 SIDE 16 AF 33 Bygningsdele Lodrette vinduer i tagetagen er 1 fags med lavenergiruder. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 3 lags termorude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Forslag 39: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 40: Udskiftning af 3 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Bygning G: Vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 3 lags termorude. Fast ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Forslag 48: Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 49: Udskiftning af 3 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 52: Udskiftning af ovenlys med 2 lags termorude til ny ovenlys monteret med 2 lags energirude/acryl. Pavillion: Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med lavenergiruder. Bygning H: Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags lavenergirude. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Glaspart i mellemgangen er alu profiler der er monteret med 2 lags energirude. Gulve og terrændæk Bygning A: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af 8 cm beton og 17 cm klinkebeton. Bygning B: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af 20 cm beton. Terrændæk i kælder består af 8 cm beton og 17 cm klinkebeton.

17 SIDE 17 AF 33 Bygningsdele Bygning C: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af 20 cm beton. Terrændæk i kælder består af 8 cm beton og 17 cm klinkebeton. Bygning D: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af 20 cm beton. Terrændæk i kælder består af 20 cm beton og 20 cm klinkebeton. Bygning E: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af 20 cm beton. Terrændæk i kælder består af 20 cm beton og 20 cm klinkebeton. Bygning F: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af 20 cm beton. Terrændæk i kælder består af 8 cm beton og 17 cm klinkebeton. Bygning G: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af 20 cm beton og slidlag. Pavillion: Terrændæk i kælder består af 20 cm beton og isolering. Bygning H: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af 50 mm slidlag og 270 mm huldæk. Terrændæk i mellemgang er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm letklinker under betonen. Kælder Bygning A: Der er kælder under hele bygning A. Kælderen er uopvarmet. Bygning B: Væg mod uopvarmet kælder består af 30 cm betonvæg. Der er kælder under hele bygning A. Kælderen er uopvarmet. Bygning C:

18 SIDE 18 AF 33 Bygningsdele Væg mod uopvarmet kælder består af 30 cm betonvæg. Der er kælder under hele bygning A. Kælderen er uopvarmet. Bygning D: Væg mod uopvarmet kælder består af 30 cm betonvæg. Der er kælder under hele bygning A. Kælderen er uopvarmet. Bygning E: Væg mod uopvarmet kælder består af 30 cm betonvæg. Der er kælder under hele bygning A. Kælderen er uopvarmet. Bygning F: Væg mod uopvarmet kælder består af 30 cm betonvæg. Der er kælder under hele bygning A. Kælderen er uopvarmet. Bygning G: Der er kælder under hele bygning A. Kælderen er uopvarmet. Pavillion: Der er kælder under hele bygning A. Kælderen er uopvarmet. Bygning H: Der er kælder under hele bygning A. Kælderen er uopvarmet. Ventilation Ventilation Bygning A: Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kundeområdet. Aggregatet er med roterende varmeveksler. I den øvrige del af bygningen er der naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygning B:

19 SIDE 19 AF 33 Ventilation Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer tagetagen. Aggregate er fab Systemair type DV20 med roterende varmeveksler. I den øvrige del af bygningen er der naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygning C: Bygningen er med naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygning D: Bygningen er med naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygning E: Der er monteret et nyt mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer motionsrum i kælderen. Anlægget er fab. Systemair type DV10 fra Anlægget anslåes. at være i drift ½delen af brugstiden for bygningen. Den øvrige del af bygningen er med naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygning F: Der er monteret et nyt mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer lokaler der anvendes til undervisning. Ventiationsaggregatet er placeret udendøres. Cirkulationspumpe på blandesløjfe til varmefaden er fab. Grundfos type UPS Anlægget er i drift inden for bygningens drifttid på 45 timer om ugen. Den øvrige del af bygningen er med naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygning G:

20 SIDE 20 AF 33 Ventilation Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer gæstekantinen. Anlægget er fab. Exhausto type VEX 5.5 fra Anlægget anslåes. at være i drift ½delen af brugstiden for bygningen. I mødelokaler, amtrådssalen, kantine og køkken sker friskluftstilførelsen via varmluftsanlæggene. Den øvrige del af bygningen er med naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Pavillion: Bygningen er med naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygning H: Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kundeområdet. Ventiationsaggregatet er fab. NB vventilation type THLZ 280 FF. Cirkulationspumpe på blandesløjfe til varmefaden er fab. Grundfos type UPS Anlægget er i drift inden for bygningens drifttid på 45 timer om ugen. Den øvrige del af bygningen er med naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er intakte. Varme Varmeanlæg Bygning A: Bygningen opvarmes med via eget stik. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. Der er etableret 2 blandesløjfer for henholdsvis øst og vest facaden. Blandesløjferne er bestykket med cirkulationspumper af fab. Grundfos type UM med en effekt på 25 W. Bygning B: Bygningen opvarmes med via eget stik. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. Der er etableret 2 blandesløjfer for henholdsvis øst og vest facaden. Blandesløjferne er bestykket med cirkulationspumper af fab. Grundfos type UP 40-37F med en effekt på 60 W, henholdsvis type UP 40-50F med en effekt på 160W.

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj

Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj Det Energipolitiske Udvalg L 136 - O Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 23. september 2004 Ejendommens BBR nr.: 157 110993 001 Byggeår: 1925 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Eksempelvej 33,

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Energimærkning. skønnet Tilbage- kr. 1 Etablering af solvarme. Hlli,1 e.r".s:--.t nins tor føtsende ejendoml. inv st ring betalingstld

Energimærkning. skønnet Tilbage- kr. 1 Etablering af solvarme. Hlli,1 e.r.s:--.t nins tor føtsende ejendoml. inv st ring betalingstld Hlli,1 e.r".s:--.t nins tor føtsende ejendoml BBR-nr.: Energimarkning nr.: Gyldigt 10 årfra: 3650 ølstykke 240 014Q04 o7 06-2011 EK-Pro. Be06 version 4 Firma: Tetcon A/s Energimærkninq oplyser om bygningens

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere