NY facade isolering housecoat STRONG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY facade isolering housecoat STRONG"

Transkript

1 NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * * * * meget isolerende stor slag og slidstyrke lyddæmpende perfekt indeklima vejrbestandig stor sikkerhed mod revnedannelse modstandsdygtig for svamp, alger, dyr diffusionsåben brandsikker vandskyende opbygningsvenlig mht. gesims, borter, mv skruefast for montage af lamper, kontakter, espalier, o.s.v mange muligheder for strukturer og farver Før Efter 1

2 MØLLERS BYGGERÅDGIVNING BYGGEFORMIDLING Tlf: * Fax: * Mob: * Mail: * Web: PRODUKT BESKRIVELSE AF COMBIBLOKKEN: Housecoat STRONG Kombiblokken kan ses som en direkte konkurrent til isoleringsplader i de kendte etablerede facadepudssystemer på det dansk marked. Blokkens opbygning vil dog tillægge egenskaber som ikke opnås ved de konkurrerende produkter. Kombiblokken består af en kerne af Sundolitt Climate+ med variabel tykkelse (100, 150, 200, 250 og 300 mm), og herpå en klæbet 25 mm porebetonskal. Kombiblokken er produceres i to formater 200x600; 400x600 mm. Porebetonskallens formål er, at sammen med puds, give blokken den fornødne brandsikring (K10 B-s1,d0 [beklædningsklasse 1]), og dertil give den afsluttende pudsoverflade en ikke ubetydelig ekstra robusthed. Blokken opfylder krav til K10 B-s1,d0 jf. test ved Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut test rapport nummer PG af 6. januar Kombiblokken monteres på ydervæg (eller bagvæg ved nybyggeri) med lim og med mekanisk forankring typisk indskruede murbindere. Blokken limes mod eksisterende facadevæg (tung væg af tegl, beton, gasbeton eller letbeton) og indbyrdes i vandrette fuger. Vandrette fuger forankres mekanisk således vindlast optages. Mængden af mekanisk fastgørelse afhænger af dimensionerende vindlast. Konstruktionen tilfører ved blokken i lille format, og på grund af sin udformning, eksisterende facadevæg yderligere stabilitet. Blokkene opsættes med forbandt, uden nærmere specifikation. Porebetonskal limes langs alle fire kanter. Ved stort format limes blokke til eksisterende væg punktvis. Omfang af punktlimning bestemmes ved forsøg (eventuelt med assistance fra Teknologisk). Kombiblokkens mål i byggeriet er såvel lavt byggeri (vil formodentlig vige for puds direkte på EPS med revisionen for BR2010 ved boligbyggeri) som etagebyggeri, sidstnævnte dog med højdebegrænsning for byggeriet - 9,6 m fra terræn til overside gulv i øverste etage. Kombiblokken er tiltænkt efterisoleringsmarkedet, men vil uden ændringer kunne bruges til nybyggeri i samme målbyggeri. Blokken/systemet er testet på Teknologisk med europæiske krav til facadepudssystemer som rettesnor. I EOTA regi er der for facadepudssystemer (ETICS) udarbejdet guidelines for pudssystemer. ETAG004 Guideline for European Technical Approval of external insulation composite systems with rendering. Guidelinen er som angivet gældende for pudssystemer, herved vil der i guidelinen findes egenskabskrav, der er irrelevante for kombiblokken, ligesom der er et enkelt egenskabsforhold der specielt må tillægges Kombiblokken. ISOLANS: Blokken er som nævnt opbygget med ClimateC80 som isolerende del. Deklareret lambda 0,031 W/m2K. Da elementerne limes i liggefuger vil blokke termiske ydeevne blive reduceret. Isolans skal reduceres med ca. 9%. Husk på at lambda forbedringen ved Climate (lambda 0,031 W/m2K) er % i forhold til flere af de etablerede isoleringstyper. Dokumentation herfor er udført af Teknologisk. Skulle der være spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig her om. Jeg stiller også gerne op til en måske mere uddybende snak. Med venlig hilsen / Best regards MØLLERS BYGGERÅDGIVNING H. Møller 2

3 Sokkelskinne Forarbejde. Soklens højde skal bestemmes og markeres med en kridtsnor. Montering. Sokkellisten monteres i den korrekte bredde svarende til blokkenes tykkelse. Sokkellisten nivelleres vandret og monteres med egnede dybler pr ca 35 cm 3 fastgørelser pr lbm. Ujævnheder i væggen justeres med afstandsbrikker. Der skal være mindst 4 mm imellem listerne ved stødsamlinger. Hjørner Hjørner kan udføres med smig skæring, mindst 4 mm luft eller 2lomme Montage af housecoat strong efterisoleringsblokke. Montage sker efter den metode, som er fastlagt ved forundersøgelsen. Klæbning til facaden kan ske som Fuldklæbning med tandspartel Kantklæbning Punktklæbning Fuldklæbning Murersnor Udspænd en murersnor til styring af det første skifte. Klæber LIP fliseklæb blandes efter anvisning på posen. Overhold produktets åbningstid idet der tages hensyn til de aktuelle vejr og temperaturforhold Første skifte. Muren påføres klæber med tandspartel i str mm. Alt efter underlages beskaffenhed. Blokken klæbes mod muren og justeres modunderlaget/understøtningen. Blokkens øverste ydre kant flugter snoren. Blokken hviler mod understøtningen. Efterfølgende skifter. Muren påføres klæber med tandspartel. Med tandspartel udlægges et lag klæber på det foregåede skifte. Klæber skal påføres på både EPS og porebeton kanten. Blokkene påføres klæber på studsen og på bagsiden og klæbes mod muren og det underliggende skifte. Løbende under montagen. Overskydende lim fjernes fra porebeton pladernes forside 3

4 Kantklæbning Murersnor Udspænd en murersnor til styring af montagen af det første skifte Klæber En portion H + H porebeton puds blandes efter anvisning på posen til konsistens som muremørtel. Overhold nøje produktets åbningstid, idet der tages hensyn til de aktuelle vejr og temperatur forhold Første skifte. Blokken påføres 2 vandrette pølser klæbemørtel på bagsiden, mindst 30*500 mm hver. Det første skifte af blokke oplægges på mørtel og afrettes efter den udspændte murersnor, så de flugter vandret og med facaden. Der skal være mørtel nok i pølserne til at blokken kan trykkes ind mod og klæbe til underlaget. Efterfølgende skifter. Murersnor udspændes og nivelleres til det næste skifte. Med tandspartel udlægges et tyndt lag mørtel på det foregående skifte. Klæber skal påføres på både EPS og porebetonkanten. Blokken forsynes med 2 pølser klæbermørtel på bagsiden. Blokken monteres i flugt efter murersnoren, idet der skal være mørtel nok på bagsiden til at klæbe til underlaget. 4

5 Punktklæbning med efterfølgende udfyldning Murersnor Udspænd en murersnor til styring af montagen af det første skift Illustration Klæber. En portion H + H porebeton puds blandes efter anvisning på posen til en konsistens som muremørtel. Overhold nøje produktets åbningstid, idet der tages hensyn til de aktuelle vejr og temperaturforhold. Første skifte. Blokken påføres 6 klatter klæbemørtel punktvis på bagsiden, mindst Ø 70mm. Det første skifte af blokke oplægges på mørtel og afrettes efter den udspændte murersnor, så de flugter vandret med facaden. Der skal være mørtel nok i de 6 punkter til at blokken kan trykkes ind mod og klæbe til underlaget. Efterfølgende skifter. Murersnor udspændes og nivelleres til det næste skifte. Med tandspartel udlægges et tyndt lag mørtel på det foregående skifte. Klæber skal påføres både EPS og porebetonkanten. Blokken forsynes med 6 klatter klæbemørtel på bagsiden. Blokken monteres i flugt efter murersnoren, idet der klæbes mørtel nok på bagsiden til at klæbe på underlaget. Fyldmørtel. En portion H + H porebeton puds blandes efter anvisning på posen til en flydende konsistens Fyldmørtel. For hver højst 3. skifte fyldes mellemrummene mellem blokkenes bagside og underlaget med den flydende mørtel. 5

6 Tilskæring af blokke og udførelse af samlinger. Sundolitt efterisoleringsblokke kan tilskæres med rundsavsklinge egnet til porebeton. For korrekt og tæt montage skal tilskæringer foretages nøjagtigt og i vinkel med tolerancer på ±1 mm. Ved afslutninger og udadgående hjørne, hvor EPS én blottes, afsluttes med påklæbning af 25 mm porebeton tilskårne plade stykker. Ved indadgående hjørner og lignende monteres EPS uden porebeton i det indadgående hjørne. Bindere. Der anvendes bindere af den type og længde og det antal, som er fastlagt iht. Forundersøgelser og projektet. Bindere monteres i formuren i henhold til producentens anvisninger og projektbeskrivelsen(antal, metode for forankring i formur, etc.) Såfremt skiftegangen i det eksisterende murværk ikke er proportional med 200 mm, og fugerne dermed kommer til at ligge ud for hinanden i de enkelte skifter, indbores binderen skævt i den overliggene mursten og bukkes et skarpt knæk, som vist på følgende figur. Afslutning. Ved midlertidig understøtning under terræn. Når systemet er færdigmuret i højden og hærdnet, kan de midlertidige understøninger eventuelt fjernes, eller de kan efterlades. Herefter udføres det afsluttende pudslag * Til slut kan terræn genopfyldes og efterisoleringen er tilendebragt. Ved anvendelse af sokkelskinne. Når systemet er færdigmuret i højden, monteres blokke uden porebeton under sokkelskinne efter den valgte metode. Der fortsættes under terræn iht. Projektmaterialet. Herefter udføres det afsluttende pudslag* Til slut kan terræn genopfyldes og efterisoleringen er tilendebragt. *Slutpuds udføres iht H + H anvisninger. Anvisningen skal ikke gentages her, men det bør fremgå, at der skal udføres sokkelpuds under terræn, som også vist på H + H detaljer. Overgang til sokkelpuds jf. H+H detaljer. 6

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere