JernbanefritidDecember Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang"

Transkript

1 9 JernbanefritidDecember Årgang

2 ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og ombygning Telefon: Sats på detaljer sats på LEONHARD WEISS. Med vores nye sporombygningstog klarer vi med lethed selv den mindste radius. Over hele Europa står vores kompetente medarbejdere til rådighed med støtte til Deres ombygningsprojekter pålideligt og 24 timer i døgnet. LEONHARD WEISS DERES FØRSTE ADRESSE INDENFOR SPORBYGNING

3 DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST Danmark A/S, EL Togsæt Helgoland, Strandvænget 22, 2100 København Ø ( Udkommer: 7 gange årligt, således: Nummer Materiale Deadline dec jan feb apr juli sep nov Oplag: 3800 eksemplarer. Abonnement: Kr. 112,80 årligt. Dækning: Direkte til alle medlemmer og tjenestesteder ved DSB, Banedanmark, DSB S-tog a/s, Railion og Atkins. Gengivelse: af artikler m.m. er tilladt. Angiv venligst kilde. Annonceekspedition: JERNBANEFRITID, Damgårdsvej 46, Gram, 8660 Skanderborg, tlf Grafisk produktion: FL Reklame Agerbakken Hørning Tlf Danske Jernbaners Fritidsforbund: Postadresse og kontor: Bernstorffsgade København V Tlf Kontortid: Tirsdag - onsdag Torsdag Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund. Forsidefoto: Billede er fra Norddeutsche Eisenbahngesellschaft, som bl.a kører mellem Niebüll og Dagebüll. Her fotograferet på Dagebüll Mole. Fotograf: Karl Wigh ISSN: Udkommer til medl. ca. 15. feb mar apr jun sep okt dec I N D H O L D S F O R T E G N E L S E DJF NYT Formandens julehilsen...side 4 Koncentreret referat fra styrelsesmøder...side 6 Beretning fra Landskedsstævnet side 7 Notat fra midtvejsmødet den 5-6 nov side 8 BADMINTONSEKTIONEN Invitation til vinterstævne side 9 Beretning fra DJM oldboys/girls individuelt side 10 BILLARDSEKTIONEN Beretning og resultater fra DJM side 12 Invitation til handicapturnering side 13 BORDTENNISSEKTIONEN Invitation til DJM side 15 BRIDGESEKTIONEN Beretning fra sektionsmødet og holdturnering side 16 Invitation til DJM for par side 17 FODBOLDSEKTIONEN Indkaldelse til sektionsmødet side 18 Indbydelse til DJM inde side 19 FOLKEDANSERSEKTIONEN Beretning fra efterårstræf i Skanderborg...side 20 Invitation til forårstræf og sektionsmøde side 21 FOTOSEKTIONEN Beretning fra FISAIC foto side 22 Sort sol en rejse værd side 22 LØB OG MOTIONSSEKTIONEN Beretningen om Er nordmænd bedst....side 24 Resultater fra NJM side 30 Terminer for løb i side 31 ORIENTERINGSSEKTIONEN Beretning og resultater fra efterårsløbet side 32 SKYTTESEKTIONEN Resultater fra hjemmebaneskydning på 10 meter side 36 Indbydelse til DJM på 10 meter...side 37 NYT FRA FORENINGERNE Nyt fra DEFA esperantoforeningen....side 38 Rejsetilbud fra DJT side 39 DE BLÅ SIDER side 40 3

4 DJF Nyt Glædelig jul og Godt Nytår Alle medlemmer og jeres familie ønske en glædelig jul og et rigtig godt nytår. Her hvor julen nærmer sig og året rinder ud, er det igen tid til at stoppe op og se tilbage på året der gik. Det gamle år går stille og roligt på held og julefreden indfinder sig hos de fleste. Denne mørke tid er samtidig kendetegnet ved et lidt lavt aktivitetsniveau både på de idrætslige og kulturelle aktiviteter. Det giver plads til at se på hvordan det er gået i det forløbne år. I november holdt vi Midtvejsmøde på Knudshoved, her var hovedtemaet MEDLEMSHVERVNING. Til at hjælpe os igennem temaet, havde vi fået DFIF til at køre en 4 timers seance igennem. Et rigtig godt oplæg til det videre arbejde, men mere om det lidt senere i denne artikel. Inden vi kom så langt, i det år der er gået siden vi var samlet til Repræsentantskabsmøde i Fredericia, ja så er det også her tiden for at opsumerer, hvad styrelsen har arbejdet med det sidste års tid. Jeg kan kort nævne følgende: Kryptering eller ikke kryptering af personfølsomme oplysninger. Foreningsanalyse af DJF/styrelsen foretaget af DFIF Frihed til internationale arrangementer. Ny hjemmeside Mulighed for at abonnerer på nyheder Debatforum på hjemmesiden Opkrævning af vedligeholdelse og energiudgifter i lokaler lejet af DSB. FISAIC Etablering af en ny cykelsektion USIC Orientering i Danmark i 2011 USIC kongres i Polen USIC Teknisk møde i Berlin USIC Indledende kampe i fodbold. NJF møde i Finland. Medlemshvervning Nuværende struktur Herudover har styrelsen behandlet mange andre sager Som nævnt, ja så har der været nok at arbejde med det sidste års tid. Et emne der har og fylder meget er problematikken omkrig lokaler og ikke mindst de opkrævninger som nu stille og roligt er begyndt at komme ind til de klubber som har lejet lokalet rundt omkring i landet. I skrivende stund er der desværre endnu ikke nogen afklaring om økonomien, jeg vil naturligvis sikre, at de berørte klubber løbende bliver informeret om udviklingen. Status i skrivende stund er dette, at der er ved at blive udarbejdet et beslutningsnotat til DSB s direktion, dette skal forhåbentlig ende ud i at, vi får lavet en aftale på samme måde som den vi i dag har omkring husleje. En anden nyhed her i år, at oprettelsen af debatforum på hjemmesiden. Et tiltag jeg forventer mig meget af, så herfra en opfordring til at bruge den. Her i efteråret har styrelsen fået foretaget en forenings analyse af forbundet. Tiden var inde til at få udefra kommende til at se på forbundet med nye øjne. Jeg vil godt udtrykke min store glæde over at, vi tog denne beslutning. Styrelsen har igennemdiskuteret en lang række spørgsmål, hvor der i hvert enkelt spørgsmål skulle opnås enighed. Resultatet er endt ud i, at der er udvalgt 3 fokusområder som der i den kommende tid arbejdes videre med i et tæt samarbejde med DFIF s konsulenter. Som før nævnt, så var hoved temaet på Midtvejsmødet MEDLEMSVERVNING. Udover, at DFIF gav mange eksempler på hvordan vi kunne etablerer nye aktiviteter, så gennemgik deltagerne ligeledes en SPOT analyse som gik ud på at finde 3 til 4 styrkeområder disse skulle udmønstres i hvilke trusler der måtte være for forbundet eksternt fra. Herefter var det de interne udfordringer der skulle ses på, og endelig hvilke muligheder er der så for DJF. Til sidst skulle der opstilles mål, som naturligvis skulle være målbare attraktive og realistiske. DET LYKKEDES. Hvad jeg og styrelsen er rigtig glade for. MEN MEN. Det stopper ikke her. NEJ. Det er nemlig ikke kun styrelsens arbejdsredskab i den kommende tid. Det er alles redskab, i første omgang den gruppe på ca. 35 som var samlet i Nyborg her til Midtvejsmødet. Næste step, er et 24 timers seminar også i Nyborg d februar, her kommer vi alle til at arbejde med målene mv. Det seminar glæder styrelsen sig meget til. 4

5 Er der et behov for at vide mere om de specifikke ting som styrelsen har arbejdet med det sidste års tid, kan jeg henvise til hjemmesiden, hvor referater og andet er publiceret. Herudover har arrangementer bredt fordelt over hele landet og alle sektioner, budt på mange positive oplevelser både kulturelle og idrætslige var og har også været et år som ikke har båret præg af de store problemer organisatorisk og dog. Her på det seneste er eller har vi indgået en aftale med FL- Reklame om at vi fra 2011 overgår til kun at få udgivet 7 blade, dette grundet Finans krisen, den har betydet, at der har været en markant nedgang i annoncerne og dermed økonomien i Jernbane Fritid. Det blad der nu udelades, er sommerbladet som i forvejen var noget tyndt, herefter er bladene koncentreret omkring de perioder hvor der er mange aktiviteter. I en tid hvor foreninger især ude i de mindre byer desværre nedlægges grundet rekrutterings problemer mv. er det også glædeligt, at det kan gå den anden vej. 2 nye foreninger er undervejs nemlig Go- Cart og en motorcykelforening. Her i 2010 har DJF ligeledes indgået kontrakt med DSB om gratis Fitness i de 2 centre for DSB s medarbejdere, lige nu i skrivende stund er der 207 tilmeldte til denne ordning. Styrelsen har ligeledes fortsat et Power Point indslag om DJF. Det er så meningen, at det skal bruges ude i virksomhederne og andre steder for at gøre reklame for DJF. Det bliver spændende i de kommende år hvad det kan give af flere medlemmer. Det er allerede blevet positivt modtaget flere steder. Det er fortsat ikke lykkedes at få etableret en cykelsektion, den der sidst havde sagt ja til at starte op trak sig i sidste øjeblik. I stedet vil Styrelsen gennemføre et prøvestævne i løbet af Omkring det internationale samarbejde, er det jo efterhånden ikke nogen hemmelighed, at det er lykkedes at ændre sproget i USIC til 1 fælles sprog nemlig Engelsk. Desværre er det ikke lige så let at få ændret i FISIAC, her er der meget store organisatoriske problemer had bl.a. også kan ses når man forsøger at finde informationer på deres hjemmeside. Der står slet ingen ting.. I 2010 troede vi ellers at det var lykkedes, men i sidste øjeblik var der alligevel flertal for at bevarer de nuværende sprog. Rolf Petersen har sat sig i spidsen for at det lykkedes næste gang. Overordnet har vi i DJF haft et godt aktivitetsniveau med mange stævner og aktiviteter i både ind og udland, desværre har vi også i det gamle år endnu engang måttet se flere stævner og aktiviteter blive minimeret deltagermæssigt og der har også igen været stævner der har måttet aflyses på grund af manglende deltagerantal. DJF nu og i fremtiden. De Europæiske jernbaner inkl. Danmark er i opbrud med stadig større opsplitning med privatiseringer o.s.v. Her ligger der en meget stor opgave i Danmark men så sandelig også på det internationale plan. Det sidste tiltag fra DSB s side, er en opsplitning, hvor alle værksteder kommer over i et aktieselskab, som dog i første omgang er 100 % ejet af DSB, men det sidste i den retning er endnu ikke sagt. Udfordringen består af følgende to hovedpunkter: At holde sammen på et forbund, hvor vores medlemmer bliver spredt på stadig flere virksomheder. At bevarer et rimeligt medlemsgrundlag i en situation, hvor vores medlemsvirksomheder fortsat effektiviserer og skærer ned i antallet af ansatte. Styrelsen har som bekendt allerede taget initiativer (se ovenfor), men som nedgangen i vores medlemstal viser, så er der fortsat et kæmpe behov for vi arbejder med denne store udfordring. Styrelsen har ligeledes lagt op til en debat om den nuværende struktur som vi efterhånden har arbejdet med og i, i ca. 9 år. Skal vi foretage justeringer skal vi ryste posen helt og se hvordan vi så kan strukturerer os skal vi slanke organisationen, eller skal vi fortsætte som hidtil. Ja der er nok at tage stilling til. Debatten er hermed åbnet. Til slut vil jeg gerne rette en tak for et godt samarbejde til alle frivillige ledere og styrelsen samt til alle de, der på en eller anden måde har medvirket til samarbejdet i DJF er forløbet rigtig godt. Jeg ser frem til de kommende år med glæde, der bliver nok at arbejde med. Med disse ord vil jeg endnu engang ønske jer alle en rigtig god jul samt et rigtigt godt nytår. Med venlig hilsen Christian Hagensen 5

6 Koncentreret referat fra Styrelsesmødet den september 2010 Spørgsmålet om foreningernes opdeling i regionale/lokale foreninger og landsdækkende foreninger, blev debatteret. Skal oplistningen ske på en anden måde, både i Jernbanefritid og på hjemmesiden? Spørgsmålet om oprettelse af en cykelaktivitet i DJF blev gennemgået. GJ vil gerne forsøge, at starte sådan en aktivitet op, hvis evt. deltagere vil komme med et bud på hvilke cykelløb man skal deltage i. Emnet tages op på Midtvejsmødet. Driftsregnskabet blev gennemgået. Økonomien ser fin ud. Kontaktpersonerne skal erindre sektionslederne om, at kontrolskema if. med DJM skal indsendes til Kassereren, når denne skal opkræve deltagerbetaling. DSB Understøttelsfonds udlodning er endnu ikke blevet offentliggjort. Der var et ønske om, at Styrelsen får en oversigt over hvem der søger i Understøttelsesfonden. JN har modtaget henvendelse om oprettelse af en Motorcykelforening og en Go cart forening. Der er dog intet konkret endnu. JSF Fredericia har modtaget en regning på ca kr. til fællesudgifter og energi, fra DSB Ejendomme. DJF har udsendt forespørgsel hos andre foreninger om de har problemer med lignende opkrævninger. Der er indtil videre kommet 6 svar fra foreninger med problemer. CHA har taget problematikken op overfor DSB. I oktober 2010 indføres nyt nøglesystem i Bernstorffsgade i København der bl.a. omfatter motionscenteret. Kortet er forsynet med billede af ihændehaveren. Pris pr. kort er 100 kr. Økonomien er fin i motionscentrene. Der blev besluttet at oprette et debatforum på hjemmesiden, hvor Styrelsen vil besvare evt. spørgsmål. JE holder øje med spørgsmålene. Der forsøges oprettet en tæller på hjemmesiden, så brugen af hjemmesiden kan kontrolleres. Alle klubber der ikke har børn under 15 år skal underskrive erklæring om dette. Ellers får de ikke tilskud fra kommunen. Skemaerne udsendes af kommunen. Kursus om foreningsledelse og foreningsuddannelse fra DFIF blev fremlagt. Foreningerne opfordres til at gå på DFIFs hjemmeside, hvor kursuskatalog findes. DJF giver tilskud jf. håndbogen. JN har været til Teknisk møde i USIC. Der var stor ros til Danmark for kvalifikationsstævnet i Fodbold. USIC mesterskaberne i Golf afholdes den juni 2011 i Podebrady i Tjekkiet. Jan Eskildsen Koncentreret referat fra Styrelsesmødet den 5. november 2010 I forbindelse med den foretagne foreningsanalyse, er der manglende indberetning af arrangementer i Kontaktpersoner tager kontakt til deres sektioner. Efter den afholdte Foreningsanalyse blev Styrelsen enige om, at prioritere følgende aktiviteter i det videre arbejde: 1. Synlighed, 2. Markedsføring, 3. Lederrekruttering. Aktiviteterne optages på aktivitetslisten. Christian Hagensen tager kontakt til DFIF vedr. det videre arbejde. Driftsregnskabet blev gennemgået, og det ser fint ud. Siden april 2010 er der kommet 30 nye medlemmer i motionscentrene. Derudover har der været en tilgang på 55 nye medlemmer i motionscentrene i forbindelse med virksomhedsbetalt fitness (DSB) JIF Århus har søgt tilskud til et billardbord. Styrelsen har snakket om oplistningen af foreningerne i Jernbanefritid samt på hjemmesiden. Skal oplistningen ske alfabetisk uden hensyntagen til geografisk placering, da stort set alle foreninger optager medlemmer fra hele landet? Spørgsmålet stilles også på Midtvejsmødet, samt lægges på hjemmesiden til debat. Flere foreninger har modtaget varsel om opkrævning af fællesudgifter på de lokaler som ejes af DSB. Christian Hagensen har haft kontakt til DSB for at få dette stoppet. Der er fremsendt en liste over lokaliteter, og DSB forsøger at finde en løsning. Jan Eskildsen kunne oplyse, at der er kommet en tæller på hjemmesiden. Den viser et gennemsnitlig månedligt besøgstal på ca Jan Eskildsen kunne derudover oplyse, at det nu er muligt at få nyheder via RSS Feed systemet via hjemmesiden. Man tilmelder sig på hjemmesiden og får tilsendt en oplysning når der er nyheder. Selve fremgangsmåden kan ses på hjemmesiden således: Menupunktet Forbundet RSS Feed. 6

7 Christian Hagensen fortalte om årsmøde med FL reklame. Dead-line på bladet rykkes ca. 15 dage. Udgivelsen nedskæres til 7 blade. Sommerbladet falder bort. Frantz Jønsson kunne oplyse, at der har været 24 deltager fra DJF til Landskredsstævnet. Der er kommet forslag til nye regler indenfor Bowling, Fodbold og Bordtennis, indenfor USIC. Kontaktpersonerne kontakter sektionslederne mht. vore bemærkninger om forslagene. Bemærkningerne skal være forbundet i hænde senest maj Rolf B.Petersen orienterede om deltagelse i FISAIC generalforsamling i Rumænien. 3 lande er tæt på eksklusion pga. manglende betaling af medlemsbidrag. Det drejer sig om Italien, Makedonien og Serbien. - Det nordiske forslag om at ændre fællessproget til engelsk, blev nedstemt. - Økonomien i FISAIC ser skidt ud. Der bør gøres noget. - Rolf B. Petersen kunne oplyse, at det ikke forventes at Musiksektionen deltager i FISAIC musikstævne i Norge, pga. eget jubilæum. Sektionerne Fodbold, Bowling, Skak, Bridge og Badminton laver et fællesstævne i Nyborg den De fire kontaktpersoner bliver tovholdere på stævnet. - Günther Johansen forsøger at arrangere cykelløb i foråret Banedanmark har muligvis en del personer som er interesseret i cykling. Cykelløbene vil være en afprøvning af, om denne aktivitet kan startes op i DJF. Landskredsstævne 2010 i Fredericia Landskredsen under Dansk FirmaIdræts Forbund afviklede det årlige stævne i Fredericia som vanlig den sidste weekend i oktober. Der deltog i år 326 aktivitetsdeltagere i 7 idrætsgrene badminton, bowling, dart, indefodbold, kegler, golf og terrænløb. Det er et mindre antal deltagere end Fra DJF deltog 24 fra 4 foreninger JS Fredericia, JIF Århus, DSB Randers og DSB København. Der er plads til flere til stævnet 2011 den oktober, så allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen. Resultater: Badminton Herredouble C-rækken 1. Elo Jensen/Kaj Richter JIF Århus 2. Flemming Monsrud/Freddy Johansen JIF Århus Dart Damesingle 7. Ann Bonnerup DSB Kbh. Herresingle 3. Søren Frandsen, DSB Kbh. 7. Poul Erik Nielsen (Julle), DSB Kbh. 9. Erik Kruse, DSB KBH. 12. Jan Jensen, DSB Randers 15. Rene Skovvang, DSB Kbh. Højeste lukning: Søren Frandsen 116 Damedouble 3-4. Jane Lauritsen/Ann Bonnerup, DSB Kbh Anette Thomassen/Bergthora Nielsen, DSB Randers/ Dsb Kbh. Herredouble 3 Søren Frandsen/ Poul Erik Nielsen, DSB Kbh. 5 Niels Poulsen/Jan Jensen, DSB Randers 7 Rene Skovvang/Heinz Dahl, DSB Kbh./Posten Vejle 8 Anders Thomassen/Flemming Sørensen, DSB Randers Mixdouble 3 Ann Bonnerup/Søren Frandsen, DSB Kbh. 5 Jane Lauritsen/Poul Erik Nielsen, DSB Kbh. 8 Anette Thomassen/Anders Thomassen, DSB Randers Højeste score: Søren Frandsen, 180 Kegler. Super A-rækken 1. Arne Nielsen, JS Fredericia, Mogens Eriksen, JS Fredericia, 718 B-rækken 1. Flemming Rasmussen, JS Fredericia, Arne Hansen, JS Fredericia, Tage Brøchner, JS Fredericia, 663 E-rækken 2. Hugo Hørlyck, JS Fredericia, 618 Lørdag aften var der arrangeret en knaldgod aftenfest med 130 feststemte deltagere der hyggede og dansede til orkestret, Tailors fra Hovedgård ved Horsens. Både lørdag og søndag kunne alle deltagere prøve deres færdigheder ved et Wii-konsol med forskellige spil. Der var desværre ikke så mange del prøvede dette nye tiltage til stævnet. Jeg håber at mange flere DJF-medlemmer vil deltage i stævnet til næste år i oktober. I kan finde alt om tilmelding i Jernbanefritid omkring august 2011 og på DJFs hjemmeside til den tid. Hvis der er noget du er i tvivl om da kontakt undertegnede. Tak til alle deltagerne, hjælpere og landskredsbestyrelse for en hyggelig week-end. Frantz Jønsson 7

8 Notat fra Midtvejsmødet den november 2010 Til Midtvejsmødet den november var der mødt 31 delegerede. De 12 af dem kom fra foreningerne. Christian Hagensen startede mødet med mindeord om den tidligere sektionsleder for Folkedans, Ejvind Kristensen. Carl Erik Hunnerup var blevet bedt om at komme med et oplæg om medlemshvervning. Hvad har JAM gjort for at få og bibeholde medlemstallet, samt havd man kan gøre for at strukturere hvervearbejdet. Hovedemnet for dagene var medlemshvervning. Styrelsen havde indbudt Sannie Kalkerup og Steen Pedersen fra DFIF, til at gennemgå mulighederne for styrkelse af medlemshvervningen. De startede med at gennemgå et billede af det nuværende idrætsbillede i Danmark, som peger på, at det hovedsageligt er nye former for idræt og ikke så meget holdtidrætten der er in for tiden. Nye forslag til aktiviteter blev gennemgået. Aktiviteter som er påbegyndt i DFIF. Der blev foretaget en SPOT analyse som skulle belyse de styrker, trusler, udfordringer og muligheder som DJF har. Værktøjet SMART blev også gennemgået. Et værktøj man bruger til at sætte mål for foreningens arbejde. SMART står for: Specifikt, Målbart, Attraktivt, Acceptabelt, Realistisk og Tidsafgrænset. Dagen blev sluttet af med en ny sportsgren: GPS motion, hvor man fik forskellige punkter opgivet, og skulle finde dem. Man skulle hjembringe et bogstav som senere skulle sammensættes til et ord. Jan Pedersen fra Esbjerg fortalte om hvordan man i Esbjerg prøver at fastholde medlemmer i JIK Esbjerg. Formanden fortalte om Styrelsens arbejde og pegede på følgende hovedpunkter: Ny hjemmeside, der er foretaget en foreningsanalyse af DJF, problemer med lokaler, problemer/glæder med frihed til internationale arrangementer, afholdelse af USIC orientering i 2011, deltagelse i USIC generalforsamling i Polen, USIC kvalifikationsturnering i fodbold i Danmark, medlemshvervning, forbundets struktur, oplistning af klubber i Jernbanefritid/på hjemmesiden og kryptering af data. Formanden opfordrede til, at man på hjemmesidens debatforum diskuterede emnerne: Ny struktur i forbundet og oplistning af klubberne i Jernbanefritid/på hjemmesiden. Rolf B. Petersen havde et indlæg omkring indholdet af indbydelser til DJM. Sektionslederne skal huske de nye regler om, at man ikke behøver at være medlem af en forening ved tilmelding. Turneringsreglementerne skal justeres. Flere sektioner har ikke fået rettet reglerne efter Repræsentantskabsmødet i Forbundets medarbejder, Anny Kjærsig, laver udkast til ændringer for de enkelte sektioner og sender dem til godkendelse hos sektionslederne. Kassereren Günther Johansen gennemgik regnskabet for Han opfordrede til, at regninger blev påført arrangement, og at de rigtige blanketter blev brugt if. med afregning. Blanketterne Bilagsoversigt, Kontrolskema og Rejsegodtgørelse findes på hjemmesidens Ekstranet. Der blev besluttet at de tilstedeværende skulle mødes igen den for at forsætte arbejdet med medlemshvervning. På styrelsesmødet i december vil styrelsen tage beslutning om der skal inviteres flere med til seminaret. Sektioner under kontaktperson John L. Nielsen Fodbold Tony Kim Andersen Nandrupsvej 7, 3. tv Frederiksberg, Løb og Motion Carl Erik Hunnerup Dagmarvej Espergærde, Orientering Marianne B. Krowicki Rishøjvej Hvidovre, Skak Bent L. Andersen Poppel Allé Hvidovre,

9 Badminton sektionen Lars Bach Johansson Rungsvej Fredericia Invitation Arrangement: Vinterstævne i Badminton Tid og sted: Deltagere: Omfang: Lørdag den 22. januar Der spilles i Der spilles i Korsørhallen, Tovesvej 30 B, 4220 Korsør Stævnet starter kl. ca Deltagerne skal, ved tilmeldingen være medlem af Danske Jernbaners Fritidsforbund og tilmeldes gennem en DJF-forening. Der kan tilmeldes i følgende rækker: Herresingle: Mester, A Herredouble: Mester, A Damedouble: Mester, A Mixdouble: Mester, A Alle kan tilmeldes i 3 kategorier. Der spilles i puljer. Tilmeldingen skal fortrinsvis ske i par ved doubler, der bliver så efterfølgende trukket lod om ens doublemakker i alle rækker. Dog hver række for sig. Tilmelding ifølge styrkeliste. Nye spillere tilmeldes skønsmæssigt af foreningernes badmintonledere. Tilmelding: Startpenge: Præmier: Program: Afslutning: Skal være mig i hænde senest den 10. januar Tilmelding til spisning foretages samtidig. 40 kr. for single og 80 kr. for double, indbetales foreningsvis. Der udsættes præmier, ifølge præmieregulativet for andre Individuelle stævner. Tilsendes klubberne ca. en uge før stævnet. Efter stævnet arrangeres fælles spisning og præmieoverrækkelse Maden vil koste ca. 125,00 kr. pr person. På gensyn i Korsør Lars B. Johansson, Tlf , mailto: 9

10 Det årlige mesterskab i badminton for oldgirls/boys individuelt blev i år afholdt i Korsørhallen Tovesvej 30B i Korsør den 2. oktober 2010 Deltager antallet var kun 25 dog en fremgang på 1 i forhold til sidste år, men det ville være ønskeligt om flere spillere havde mulighed for at komme til stævnet fremover. 2 fra Fredericia. 2 fra Korsør, 4 fra Roskilde og 17 fra HI. Fordelt på Mesterrækken og A-rækken så alle fik så mange kampe som muligt. Selve forløbet af turneringen blev styret af Lars B Johansson og alle hans hjælpere. Desværre gik det galt for Klaus Bendtsen HI i singlen mod Svend Bjerno HI, idet han trådte forkert på venstre ben. Det så ret dramatisk ud og der blev da også tilkaldt en ambulance. Resultaterne af selve stævnet: Vinder af herresingle blev Søren Hansen Kø og hermed danmarksmester nr. 2 blev Svend Bjerno HI, der var spillet i 2 grupper da der var 6 singlespillere i Mesterrækken Danmarksmester i damedoublemesterrækken, hvor der var opstillet 4 par blev Britta Mortensen og Tina Kertesz fra henholdsvis KØ og HI Danmarksmester i Herredoublemesterrækken vandt Michael Hansen og Lars B Johansson FA og fik derved de gyldne palmer. I mesterrækken mix. double hvor 4 par stillede op vandt Britta Mortensen og Søren Hansen begge KØ Danmarksmesterskabet. I A-rækken var der 3 singlespillere og her vandt John Pagh HI. A-rækkens herredouble hvor der stillede 5 par op blev rækken vundet af Niels Jensen og Johs. Pedersen begge Ro efter ret jævnbyrdige kampe. A-rækkens mix. double vandt Annelise Jørgensen og Kent Böje begge HI alle deres kampe og blev vindere af rækken. 10

11 Tillykke til alle med sejrene og oprykningerne. Efter vel udført dåd på badmintonbanerne var der en flok på 16 deltagere der traditionen tro mødtes hos Britta og Hubert til et veldækket bord for i fællesskab at nyd det kulinariske og hinandens selskab. Efter spisningen forestod Lars B Johansson præmieoverrækningen til vinderne, samt trøstepræmier til de af de tilstedeværende deltagere der ikke havde vundet i turneringen. Med sportslig hilsen Jan Kjær-Hansen HI 11

12 Billard sektionen Bo Jørgensen Horsekildevej 36,1 tv Valby DJM billard individuelt 2010 lørdag 30. oktober i Odense 21 havde meldt sig til stævnet i billardklubben Bristols meget flotte lokaler, John Hansen, Kalundborg måtte melde afbud med influenza. Der kunne som sædvanligt spilles i 3 rækker, Mester, A og B. Mesterrækken blev vundet klart af Svend-Erik Christensen fra HI. Han vandt alle 3 kampe han spillede, klart, og blev en suveræn jernbanemester. Knud Møller, HI tog 2. pladsen med 2 sejre og Henrik Alsted-Svendsen også fra HI, tog 3. pladsen med 1 sejr over Stephen Eckhausen fra JIF København. Så mesterrækken var rent københavneri. A-rækken blev også vundet klart, det var Bjørn Semberg, HI, der havde en af sine gode dage og vandt alle 3 kampe med et snit på 8,11. Sektionslederen snuppede 2. pladsen og overlod 3. pladsen til storklubben HI s formand Erik Jørgensen. Stakkels Jens Mortensen fra JIF København måtte, som klubkammerat Stephen i mesterrækken, rejse hjem uden sejr. B-rækken blev delt i 3 puljer a 4 mand. Tonni Frederiksen fra JIF Odense løb med 1. pladsen, det var også ret suverænt, 5 kampe 5 sejre. Rookien Per Perle Nielsen fra HI snuppede overraskende 2. pladsen foran rutinerede Aksel Fevre fra JIF København. 16 deltagere fra de Københavnske klubber HI og JIF KBH og 4 fra de 2 fynske JIF Odense og JIF Nyborg. Men ingen jyder til at forstyrre den Københavnske dominans med lidt fynsk krydderi i B-rækken. Er der ingen jyske togmænd der spiller billard? Tak til alle deltagere og billardklubben Bristol for en dejlig dag. Håber vi ses igen lørdag d. 5. februar 2011 til handicapturneringen i Valby. DJM billard i Odense 30. oktober 2010 Mesterrækken Kampe Kegler/ind. snit Svend-Erik Christensen, HI /63 16,67 3 sejre. Knud Møller, HI 3 944/65 14,52 2 sejre, tabte til Svend-Erik Henrik Alsted Svendsen, HI 3 676/63 10,73 1 sejr, vandt over Stephen Stephen Eckhausen, JIF KH 3 778/91 8,55 0 sejre A-rækken Bjørn Semberg, HI 3 600/74 8,11 3 sejre Bo Jørgensen, HI 3 488/72 6,78 2 sejre, tabte til Bjørn Erik Jørgensen, HI 3 536/77 6,96 1 sejr, vandt over Jens Jens Mortensen, JIF KH 3 456/81 5,63 0 sejre B-rækken Tonni Frederiksen, JIF Od 5 518/100 5,18 5 sejre Per Nielsen, HI 5 532/100 5,32 4 sejre, tabte finale til Tonni Aksel Fevre, JIF KH 5 452/100 4,52 2 sejre, tabte til John, Tonni og Per Ib Andersen, HI 4 380/80 4,75 2 sejre John Cruusberg, JIF Od 3 256/60 4,27 2 sejre, tabte til Bjarne Lundberg Ove Knudsen, JIF Ng 3 288/58 4,97 1 sejr, vandt over Bent Østerby Øvrige deltagere i B-rækken Kenneth Aa Rasmussen, Bjarne Lundberg, Bent Østerby, Mogens Lyø, Freddy Christensen alle HI og Inge Knudsen fra Nyborg. Mvh Bo Jørgensen, sektionsleder DJF billard 12

13 Invitation Arrangement: Handicap-turnering i Billard Tid og sted: Deltagere: Lørdag d. 05. februar 2011 kl i FSKBH s lokaler på Gl. Køgelandevej 117, 2. sal Valby. Alle DJF medlemmer, helst gennem en klub-formand. Men du behøver ikke længere at være medlem af en klub. Handicap: Distancen er dit snit gange 20 plus 20 plus sektionslederens afrunding, dog mindst 76. Startgebyr: 70 kr. pr. deltager. Indbetales på gironummer Tilmelding: Sendes til undertegnede/sektionslederen senest torsdag 13. januar Program udsendes pr. eller brev til klubformænd m/k. PS. Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer, da der er mulighed for at købe det i cafeteriet, og cafeteriet har et udmærket udvalg af smørrebrød og lune retter til rimelige priser. Mvh Bo Jørgensen (Hvidovre) Sektionsleder Mobil Vi bygger bro Vi har bygget mere end 500 broanlæg samt udført et utal af brorenoveringer Kontakt: Afdelingsleder Lars M: W: 13

14 - ønsker alle en god sommer Kirkebjerg A/S Hovedvejen 232, Osted 4320 Lejre Tlf Kirkebjerg A/s udfører teknikentrepriser samt fagentrepriser inden for fagområderne: VVS, El, Ventilation, sprinkler samt fjernvarme Osted - København - Birkerød - Kolding - Århus - Haderslev 14

15 Bordtennis sektionen Bent Ole Jacobsen Krabbesholms Allé Viby J Invitation Arrangement: DJM BORDTENNIS 2011 Tid og sted: Deltagere: Omfang: Lørdag 22. januar Der spilles på Ellekjær Skole Jernaldervej, Århus N, som vi plejer. Start kl. 11,00. Deltagerne skal, ved tilmeldingen være medlem af Danske Jernbaners Fritidsforbund og tilmeldes gennem en DJF-forening. Der kan tilmeldes i følgende rækker: Herresingle: Mester A + B og Old Boys Herredouble: Mester A og B Tilmelding: Skal være mig i hænde senest d. 10. januar Startpenge: Single kr Double kr pr. par. Præmier: Program: Spisning: Afslutning: Der udsættes præmier, ifølge præmieregulativet. Udleveres ved stævnet. Der kan købes madder øl, vand, kaffe og te. Efter stævnet indkaldes, der til sektionsmøde. Med sportslig hilsen Bent Ole Jakobsen Sektionsleder Bordtennis Sektioner under kontaktperson Rolf B. Petersen Billard Bo Jørgensen Horsekildevej 36, 1. tv Valby, Bridge Rolf. B. Petersen, Tårnbjerggårdsvej 25, 4320 Lejre, Folkedans John Havtorn, Vesterled 10, 8870 Langå, Musik John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød, Radio John F. Langebeck, Vestergade 41, 1. th., 4930 Maribo,

16 Bridge sektionen Rolf B. Petersen Tårnbjerggårdsvej Lejre Sektionsmøde og holdturnering i Bridge 2010 Det lykkedes igen i år at stable 3 hold a 4 spillere på banen til en holdturnering i bridge. Men det kneb. 10 minutter før udløb af ansøgningsfristen modtog jeg en besked om, at et par godt ville spille, men kun hvis turneringen kunne afvikles over 1 dag. Et andet par fulgte op med samme tilbud. Tidsplan og program i øvrigt samt aftaler med Villa Gulle måtte derfor justeres til et eendags arrangement, således at medlemmernes ønske kunne imødekommes. Vi startede lørdag den 25.september omkring kl.10:30 med 1.runde over 12 spil. Herefter var der frokost med gode sager fra Gulles køkken. Efter frokosten tog vi endnu 2 runder a 12 spil og fortsatte med sektionsmøde, der behandlede følgende: 1. Poul Munk blev valgt som dirigent 2. PM konstaterede sektionsmødet som rettidig indvarslet og oplæste mødets forretningsorden. 3. Sektionslederen blev valgt som sekretær og dermed skriver af dette til Jernbanefritid. 4. Der var 7 stemmeberettigede: 3 fra HI, 3 fra Roskilde Bridge samt sektionslederen. 5.Sektionslederen berørte i sin beretning aflysning af parturnering i januar på grund af vejrsituationen. Deltagelsen i FISAIC Bridge i Pécs med et hold på 5. Usikkerhed omkring Nordisk Bridge fremover. Deltagerne på turen til Ungarn var meget tilfredse med oplevelsen. Beretningen blev godkendt 6. Sektionslederen havde med udgangspunkt i dialogen på sidste sektionsmøde lavet et indspil til diskussion og beslutning m h t fremtiden. Endvidere var der udarbejdet forslag til ændring/justering af turneringsreglement for bridge der er indeholdt i DJF håndbogen. Den direkte anledning til ændring i reglementet er foranlediget af Repræsentantskabsmødets beslutning om, at der ikke fremover kræves tilmelding til et DJF arrangement via en forening. Herudover havde sektionslederen i sit oplæg medtaget ønskelige justeringer baseret på den aktuelle situation i sektionen. Mødet besluttede, at sigtet fremover fortsat er afholdelse af en parturnering samt en holdturnering om året og fortsat i slutningen af januar hhv i september. Sigtet er afholdelse af turnering om lørdagen. Kan der ikke skaffes fornøden tilslutning til DJM jfr sektionens eget krav om minimumsdeltagelse, kan der afholdes alternative turneringer med færre deltagere. Dette indlægges i turneringsreglementet som en mulighed. Da sektionslederen har fremlagt en plan for afvikling af en holdturnering med 4 hold, som kan afvikles på 1 dag (3 runder a 20 spil) var det ønsket at dette alternativ blev benyttet. Tilmeldes mere en 4 hold er der behov for et 2 dages arrangement. En tilføjelse om sektionslederens regelsæt vedrørende udtagelse til NJM og FISAIC turnering blev justeret derhen, at de udtagne skal have deltaget i mindst 2 af de seneste 3 turneringer. En tilføjelse om sektionslederens mulighed for at nedregulere deltagerantallet i NJM og FISAIC turneringer blev afvist af mødet. 7. Efter en længere betænkningstid indvilgede sektionslederen, der nu har haft 24 år i stolen, at fortsætte i endnu en periode. 8. Under dette punkt behandles sektionens fremtid, der m h t turneringer allerede er besluttet jfr foranstående pkt 6. Sektionslederen henledte opmærksomheden på et planlagt fælles stævne i DJF den 5.marts 2011 i Nyborg. Ønskede at høre interessen for også at spille Bridge ved sådan et stævne. Det var der interesse for. 9. Dirigenten afsluttede mødet med en tak til deltagerne for aktiv medvirken i debatten. Herefter afsluttede vi med sidste runde a 12 spil, hvorefter vi i forbindelse med en tallerken asparges suppe kunne hylde vinderne af turneringen og uddele vinpræmier. Resultatet af turneringen: Nr 1. Holdet bestod af Irene og Knud Ougtvig samt Peter Højslev og Karen Sørensen 49 KP Nr 2. Holdet bestod af Kirsten Tolderlund og Lis Frost samt Jonna Sørensen og Bendt Schmidt 25 KP Nr 3. Holdet bestod af Poul Munk og Peter H Sørensen samt Anny Kjærsig og Lilli Beck med 16 KP Rolf Petersen 16

17 Invitation Arrangement: Dansk Jernbane Mesterskab i bridge for par Evt. i stedet evt. en par turnering, hvis ikke der er mindst 10 deltagende par. Bemærk: Systemkort er obligatorisk. Dato: Lørdag den 29.januar 2011 Sted: Deltagere: Startpenge: Præmier: Forplejning: Turneringen: Formentlig i Fredericia. Bliver vi 10 par forsøger jeg arrangement i Vejle. Medlemmer af Danske Jernbaners Fritidsforbund. 95 kr. Pokal og vinpræmier hvis det bliver et DJM Ellers alene vinpræmier Der arrangeres som sædvanlig fælles spisning, idet der laves aftale med en lokal leverandør om levering af smørrebrød. Hvis man ikke ønsker at deltage i fælles spisning bedes det meddelt ved tilmelding. Drikkevarer til lave priser Der spilles alle mod alle og i henhold til turneringsreglerne i DJF håndbogen. Foreløbig tidsplan: Start omkring kl Frokost omkring kl Afslutning omkring kl.?? afhængig af antal deltagere og dermed turneringsform Tilmelding Til sektionslederen senest med morgenposten mandag den 3.januar 2011, men meget gerne tidligere og så snart du og din makker har besluttet Jer for deltagelse. Savner du en makker vil jeg prøve at hjælpe. Så kontakt mig blot. Rolf Petersen Sektionsleder 17

18 Fodbold sektionen Tony Kim Andersen Nandrupsvej 7, 3.tv Frederiksberg Sektionsmøde Indkaldelse til sektionsmøde i fodboldsektionen Der indkaldes hermed til fodboldsektionsmøde, lørdag den 5. marts 2011, i forlængelse af DJM indefodboldstævnet, i Nyborghallerne, Halvej 1, Nyborg. I Nyborghallerne s cafeteria. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Valg af sekretær Stemmeudvalg. 3: Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter 4: Fodboldsektionslederens beretning 5: Indkomne forslag 6: Valg af UK, for 1 år: Jan Petersen, JIK Esbjerg Jens Tackmann, JSF Fredericia Anne-Grethe Møller, Hovedstadens Jernbane Idræt 7: Sektionens Fremtidige virksomhed 8: evt. / og afslutning Forslag der ønskes behandlet på sektionsmødet, skal være sektionslederen i hænde senest 3 uger, 12. februar 2011, før mødets afholdelse. Indsendes det pr. mail, vil der blive afsendt en kvittering. Sendes til samt til kontaktperson, Sektionsmødet omfatter indtil 3 stemmeberettigede repræsentanter fra hver forening, samt sektionslederen. Med Sportslig Hilsen Tony Kim Andersen Fodboldsektionsleder DJFs styrelse Christian Hagensen, Formand, Trige Møllevej 184, 8380 Trige, John L Nielsen, Næstformand, Slåenvænget 7, 2680 Solrød Strand, Günther K Johansen, Kasserer, Carl Blochsvej 4, 7000 Fredericia, Rolf B Petersen, Styrelsesmedlem, Tårnbjerggårdsvej 25, 4320 Lejre, Jan Eskildsen, Sekretær, Mejerivænget 23, 8310 Tranbjerg J, Frantz Jønsson, Styrelsesmedlem, Hirsevej 13, 4040 Jyllinge, Tony Kim Andersen, Styrelsesmedlem, Nandrupsvej 7, 3.tv., 2000 Frederiksberg,

19 Invitation Arrangement: DJM i indefodbold i Nyborghallerne Tid: Lørdag den 5. marts 2011 Sted: Deltagere: Disciplin/kategori: Startpenge: Tilmelding: Præmier: Forplejning: Tilmelding: Nyborghallerne, Halvej 1, Nyborg Alle DJF medlemmer, der tilmeldes igennem en DJF-forening Senior Damer Mix. Oldboys, 32 år på spilledagen Ældre Oldboys, 38 år på spilledagen Veteran, 43 år på spilledagen Startpenge, 240.-kr. pr. hold Der udsendes girokort sammen med programmet Skal være sektionslederen i hænde senest lørdag den 12. februar 2011, med morgenposten. Deltagerlisterne skal for godkendelse indsendes til sektionslederen senest onsdag den 2. marts Begrundelsen tages op på sektionsmødet. Programmet vil blive tilsendt klubberne ca. 7 dage før stævnet. Der uddeles holdpræmier, til de tre første i hver række, samt vandrepokal til vinderne Der forefindes cafeteria i hallen Der vil blive arbejdet på en buffet eller platte, som de senere år Herom sendes ud til klubberne Tony Kim Andersen / arb Tilmeldes der pr. , vil der blive afsendt en kvittering på modtagelse. Er der spørgsmål eller lign. angående stævnet afholdelse, kan jeg træffes pr. telefon eller mail, hvor jeg vil svare efter bedste evne Med Sportslig Hilsen Tony Kim Andersen Fodboldsektionsleder Sektioner under kontaktperson Tony Kim Andersen Foto Kurt Jeppesen, Hestkøb Vænge 97, 3460 Birkerød, Golf Henrik Kahr Rødkælkevej glostrup, Kegler Hugo Hørlyck Lillebælts Allé Fredericia, Skydning Jan Eskildsen Mejerivænget Tranbjerg J.,

20 Dansk Jernbane Folkedans John Havtorn Vesterled Langå Da folkedanserne gik under jorden! Var det for at vi var bange for et eller andet, eller var det for at gemme os? Nej det er da vist helt ude i skoven? Jaee ---- det var det faktisk, for begge dele var rigtigt Vi havde nemlig vores efterårstræf 2010, på Skanderborg vandrehjem i weekenden d oktober. Skanderborg vandrehjem ligger nemlig helt ude i skoven, og samtidig er det placeret så tæt ved Skanderborg Sø som det overhoved kan,--- der er vel 25 meter ned vandkanten. Så det er en helt fantastisk skøn beliggenhed. Vi skulle mødes ved vandrehjemmet ved middagstid lørdag, nogen kom med toget og nogle kørte selv. Vi var desværre ikke så mange i år, til vores træf, nogle måtte melde fra på grund af sygdom, det er jo ikke til at holde for. Vi blev hurtigt enige om at det skulle blive en hyggelig weekend, og det blev det. Vi startede vanen tro med frokost, i nogle meget hyggelige lokaler, og frokosten var som, var jeg lige ved at sige også som vanlig god. Nu må jeg ikke glemme, at inden vi gik til frokost, havde Jytte medicin, fra Dr. Nielsen med, så vi havde noget at stå imod med. Efter frokosten havde vi bestilt et besøg på frihedsmuseet, dette ligger meter fra vandrehjemmet, så ved tiden mødte vi op derovre, og hilste på vores guide. Det viste sig så, efter at vi havde præsenteret os, og han havde sagt hvem han var, at han var pensioneret lokofører. Hans navn er Jørgen Bech Olesen, måske nogle nikker genkendende til hans navn. Han startede udenfor, vejret var jo herligt, med en meget grundig beretning om hvad det egentlig var vi stod foran. Museet har nemlig til huse i to pænt store tyske bunkers, som blev bygget under den anden verdenskrig. Han fortalte også at, skal vi kalde det hovedbygningen ovre på vandrehjemmet, som er en meget flot træ bygningen, som vi bl.a. havde spist frokost i, under krigen var tysk officersmesse. Efter orienteringen, skulle vi så ned i museet, og se kommer her det så ind med at vi gik under jorden. Vi var alle enige om at det var meget interessant at se alle de forskellige effekter som var samlet der. Der var også meget godt skrevet materiale til de forskellige ting. Efter et par gode timer, sagde vi tak og farvel til vores guide, som havde været dygtig til at knytte beretninger til tingene. Da det i den weekend var et meget flot vejr, så blev eftermiddagskaffen, efter museumsbesøget, nydt udenfor, til herlige chokoladekugler som Ellen og Hans havde haft med. Ved tiden mødtes vi til aftensmad, i officersmessen. Dejlig to retters menu, med hvad dertil hører, så stemningen begyndte jo allerede der at blive en tak bedre. Snakken og grinene udviklede sig godt, måske også fordi der var fuldt hus af gæster, bl.a. en 40 yngre mennesker fra Qvickly i Skanderborg. Senere på aftenen viste det sig at de skulle ud på forskellige opgaver i det fri. Da vi besluttede at rykke over til os selv, vi havde nemlig også et dejligt stort lokale til rådighed, hankede vi op i div, flydende rester + nyindkøbte. Det blev dog besluttet at der ikke var så hyggeligt i det store lokale, når vi ikke var så mange. Alle de andre blev så hurtigt enige om at der var bedst plads på formandens værelse, fordi han havde eneværelse. Stole og bord blev hentet fra andre værelser, og så gik snakken og historierne ellers på jækle vis. Aftenkaffen blev hentet i officersmessen og nydt sammen med dejlig bradepandekage som Mona og Flemming havde haft med, i en meget avanceret kagetransportkasse. Godnat og tak for i aften. Medicinen fra Dr. Nielsen bliver indtaget. Parti foran de 2 bunkers. 20

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 85. Håber alle er kommet igennem jul og nytåret og er klar til en ny sæson på banen og i hallerne. En lille bøn fra vores mand som passer vores kartotek,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Referat Afdelingsmøde 2013 i Cykling

Referat Afdelingsmøde 2013 i Cykling Referat Afdelingsmøde 201 i Cykling Tid: Søndag den 15/09.201 ca. kl. 17.0 umiddelbart efter præmieuddeling ved løbet i Taulov. Cykling Karsten Bukholt Karsten Bukholt Vennebjergvej 122 9480 Løkken Tlf.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Bordtennis

Danske Politimesterskaber i Bordtennis Danske Politimesterskaber i Bordtennis Tirsdag den 9. og onsdag den 10. april 2013 Valby-Hallen Julius Andersens Vej 3, 2450 Købehavn SV Arrangør: PI- Velkommen Som formand for Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

VALBY OPEN 2014. 23.-24. august i Valbyhallen

VALBY OPEN 2014. 23.-24. august i Valbyhallen VALBY OPEN 2014 23.-24. august i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2014 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 23.-24. AUGUST Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super stemning

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2011 i Fredericia Idrætscenter

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2011 i Fredericia Idrætscenter Foreninger: Landskredsen - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel - Danske Jernbaners Fritidsforbund - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Dansk Taxi Sport - Kommunernes

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

DM i Firmaidræt Bordtennis. PROGRAM Odense den 19. - 20. april 2008

DM i Firmaidræt Bordtennis. PROGRAM Odense den 19. - 20. april 2008 DM i Firmaidræt Bordtennis PROGRAM Odense den 19. - 20. april 2008 1 Velkommen til DM i bordtennis, den 19.-20. april 2008 Vi er glade for at kunne byde spillere, ledere og publikum velkommen til firmasportens

Læs mere

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Danske Politimesterskaber Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Fyns Politi, ved Odense Politis Idrætsforening, var vært ved årets Danske Politimesterskaber

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

VALBY OPEN oktober i Valbyhallen

VALBY OPEN oktober i Valbyhallen VALBY OPEN 2016 1.-2. oktober i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2016 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 1.-2. OKTOBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super stemning

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE 1 Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE Badminton-træning med faste makkere er en rigtig god motion og hyggeligt samvær, men kom nu ud og prøv at møde flere : Hermed en oversigt over stævner og aktiviteter,

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn Årsmøde 2013/2014 Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn med 395 klubber. Velkommen til vores gæst: Jeanette vores formand for firmasporten storkøbenhavn. Firmaidræt StorKøbenhavn

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Bordtennis. PROGRAM - single, double og hold Sønderborg den 27. - 28. marts 2010

Bordtennis. PROGRAM - single, double og hold Sønderborg den 27. - 28. marts 2010 DM i Firmaidræt Bordtennis PROGRAM - single, double og hold Sønderborg den 27. - 28. marts 2010 1 Velkommen til DM i bordtennis, den 27. og 28. marts 2010 Vi er glade for at byde deltagerne i bordtennis

Læs mere

KOM OG VÆR MED. Den 21. - 22. februar 2015 i hallerne i Svendborg

KOM OG VÆR MED. Den 21. - 22. februar 2015 i hallerne i Svendborg KOM OG VÆR MED Den 21. - 22. februar 2015 i hallerne i Svendborg Alle kan deltage i årets festligste idrætsweekend åbne stævner i forskellige idrætter, fest og masser af sjove oplevelser Svendborg Firma

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2012 i Fredericia Idrætscenter

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2012 i Fredericia Idrætscenter Foreninger: Landskredsen - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel -Jernbanerfritid - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Kommunernes Fritidsog - Dansk Politi -

Læs mere

KOM OG VÆR MED. Den 6. - 7. februar 2016 i hallerne i Svendborg

KOM OG VÆR MED. Den 6. - 7. februar 2016 i hallerne i Svendborg KOM OG VÆR MED Den 6. - 7. februar 2016 i hallerne i Svendborg Alle kan deltage i årets festligste idrætsweekend åbne stævner i forskellige idrætter, fest og masser af sjove oplevelser Svendborg Firma

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

DGI Fyn Badminton for 60+ og Motion: Foreløbigt Program for stævnet :

DGI Fyn Badminton for 60+ og Motion: Foreløbigt Program for stævnet : side 1 Badminton for 60+ og Motion: Foreløbigt Program for stævnet : Dato: Mandag den 16. oktober 2017 kl. 09.00 Sted: Bolde: Rækker: Protest: Spilleregler: Afbud: Tidsplan: Korup Kultur- & Idrætscenter

Læs mere

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 POSTEN Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 11 Deadlines For Hjemstavnsposten 2016-2017

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. oktober 2010 i Fredericia Idrætscenter

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. oktober 2010 i Fredericia Idrætscenter Foreninger: Landskredsen - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel - Danske Jernbaners Fritidsforbund - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Dansk Taxi Sport - Kommunernes

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Bordtennis. Danske Politimesterskaber i. Tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. marts 2012. Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

Bordtennis. Danske Politimesterskaber i. Tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. marts 2012. Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Arrangør: PI-Aalborg Danske Politimesterskaber i Bordtennis Tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. marts 2012 Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Dansk Politiidrætsforbund Tryksager kræver

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere