JernbanefritidDecember Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang"

Transkript

1 9 JernbanefritidDecember Årgang

2 ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og ombygning Telefon: Sats på detaljer sats på LEONHARD WEISS. Med vores nye sporombygningstog klarer vi med lethed selv den mindste radius. Over hele Europa står vores kompetente medarbejdere til rådighed med støtte til Deres ombygningsprojekter pålideligt og 24 timer i døgnet. LEONHARD WEISS DERES FØRSTE ADRESSE INDENFOR SPORBYGNING

3 DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST Danmark A/S, EL Togsæt Helgoland, Strandvænget 22, 2100 København Ø ( Udkommer: 7 gange årligt, således: Nummer Materiale Deadline dec jan feb apr juli sep nov Oplag: 3800 eksemplarer. Abonnement: Kr. 112,80 årligt. Dækning: Direkte til alle medlemmer og tjenestesteder ved DSB, Banedanmark, DSB S-tog a/s, Railion og Atkins. Gengivelse: af artikler m.m. er tilladt. Angiv venligst kilde. Annonceekspedition: JERNBANEFRITID, Damgårdsvej 46, Gram, 8660 Skanderborg, tlf Grafisk produktion: FL Reklame Agerbakken Hørning Tlf Danske Jernbaners Fritidsforbund: Postadresse og kontor: Bernstorffsgade København V Tlf Kontortid: Tirsdag - onsdag Torsdag Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund. Forsidefoto: Billede er fra Norddeutsche Eisenbahngesellschaft, som bl.a kører mellem Niebüll og Dagebüll. Her fotograferet på Dagebüll Mole. Fotograf: Karl Wigh ISSN: Udkommer til medl. ca. 15. feb mar apr jun sep okt dec I N D H O L D S F O R T E G N E L S E DJF NYT Formandens julehilsen...side 4 Koncentreret referat fra styrelsesmøder...side 6 Beretning fra Landskedsstævnet side 7 Notat fra midtvejsmødet den 5-6 nov side 8 BADMINTONSEKTIONEN Invitation til vinterstævne side 9 Beretning fra DJM oldboys/girls individuelt side 10 BILLARDSEKTIONEN Beretning og resultater fra DJM side 12 Invitation til handicapturnering side 13 BORDTENNISSEKTIONEN Invitation til DJM side 15 BRIDGESEKTIONEN Beretning fra sektionsmødet og holdturnering side 16 Invitation til DJM for par side 17 FODBOLDSEKTIONEN Indkaldelse til sektionsmødet side 18 Indbydelse til DJM inde side 19 FOLKEDANSERSEKTIONEN Beretning fra efterårstræf i Skanderborg...side 20 Invitation til forårstræf og sektionsmøde side 21 FOTOSEKTIONEN Beretning fra FISAIC foto side 22 Sort sol en rejse værd side 22 LØB OG MOTIONSSEKTIONEN Beretningen om Er nordmænd bedst....side 24 Resultater fra NJM side 30 Terminer for løb i side 31 ORIENTERINGSSEKTIONEN Beretning og resultater fra efterårsløbet side 32 SKYTTESEKTIONEN Resultater fra hjemmebaneskydning på 10 meter side 36 Indbydelse til DJM på 10 meter...side 37 NYT FRA FORENINGERNE Nyt fra DEFA esperantoforeningen....side 38 Rejsetilbud fra DJT side 39 DE BLÅ SIDER side 40 3

4 DJF Nyt Glædelig jul og Godt Nytår Alle medlemmer og jeres familie ønske en glædelig jul og et rigtig godt nytår. Her hvor julen nærmer sig og året rinder ud, er det igen tid til at stoppe op og se tilbage på året der gik. Det gamle år går stille og roligt på held og julefreden indfinder sig hos de fleste. Denne mørke tid er samtidig kendetegnet ved et lidt lavt aktivitetsniveau både på de idrætslige og kulturelle aktiviteter. Det giver plads til at se på hvordan det er gået i det forløbne år. I november holdt vi Midtvejsmøde på Knudshoved, her var hovedtemaet MEDLEMSHVERVNING. Til at hjælpe os igennem temaet, havde vi fået DFIF til at køre en 4 timers seance igennem. Et rigtig godt oplæg til det videre arbejde, men mere om det lidt senere i denne artikel. Inden vi kom så langt, i det år der er gået siden vi var samlet til Repræsentantskabsmøde i Fredericia, ja så er det også her tiden for at opsumerer, hvad styrelsen har arbejdet med det sidste års tid. Jeg kan kort nævne følgende: Kryptering eller ikke kryptering af personfølsomme oplysninger. Foreningsanalyse af DJF/styrelsen foretaget af DFIF Frihed til internationale arrangementer. Ny hjemmeside Mulighed for at abonnerer på nyheder Debatforum på hjemmesiden Opkrævning af vedligeholdelse og energiudgifter i lokaler lejet af DSB. FISAIC Etablering af en ny cykelsektion USIC Orientering i Danmark i 2011 USIC kongres i Polen USIC Teknisk møde i Berlin USIC Indledende kampe i fodbold. NJF møde i Finland. Medlemshvervning Nuværende struktur Herudover har styrelsen behandlet mange andre sager Som nævnt, ja så har der været nok at arbejde med det sidste års tid. Et emne der har og fylder meget er problematikken omkrig lokaler og ikke mindst de opkrævninger som nu stille og roligt er begyndt at komme ind til de klubber som har lejet lokalet rundt omkring i landet. I skrivende stund er der desværre endnu ikke nogen afklaring om økonomien, jeg vil naturligvis sikre, at de berørte klubber løbende bliver informeret om udviklingen. Status i skrivende stund er dette, at der er ved at blive udarbejdet et beslutningsnotat til DSB s direktion, dette skal forhåbentlig ende ud i at, vi får lavet en aftale på samme måde som den vi i dag har omkring husleje. En anden nyhed her i år, at oprettelsen af debatforum på hjemmesiden. Et tiltag jeg forventer mig meget af, så herfra en opfordring til at bruge den. Her i efteråret har styrelsen fået foretaget en forenings analyse af forbundet. Tiden var inde til at få udefra kommende til at se på forbundet med nye øjne. Jeg vil godt udtrykke min store glæde over at, vi tog denne beslutning. Styrelsen har igennemdiskuteret en lang række spørgsmål, hvor der i hvert enkelt spørgsmål skulle opnås enighed. Resultatet er endt ud i, at der er udvalgt 3 fokusområder som der i den kommende tid arbejdes videre med i et tæt samarbejde med DFIF s konsulenter. Som før nævnt, så var hoved temaet på Midtvejsmødet MEDLEMSVERVNING. Udover, at DFIF gav mange eksempler på hvordan vi kunne etablerer nye aktiviteter, så gennemgik deltagerne ligeledes en SPOT analyse som gik ud på at finde 3 til 4 styrkeområder disse skulle udmønstres i hvilke trusler der måtte være for forbundet eksternt fra. Herefter var det de interne udfordringer der skulle ses på, og endelig hvilke muligheder er der så for DJF. Til sidst skulle der opstilles mål, som naturligvis skulle være målbare attraktive og realistiske. DET LYKKEDES. Hvad jeg og styrelsen er rigtig glade for. MEN MEN. Det stopper ikke her. NEJ. Det er nemlig ikke kun styrelsens arbejdsredskab i den kommende tid. Det er alles redskab, i første omgang den gruppe på ca. 35 som var samlet i Nyborg her til Midtvejsmødet. Næste step, er et 24 timers seminar også i Nyborg d februar, her kommer vi alle til at arbejde med målene mv. Det seminar glæder styrelsen sig meget til. 4

5 Er der et behov for at vide mere om de specifikke ting som styrelsen har arbejdet med det sidste års tid, kan jeg henvise til hjemmesiden, hvor referater og andet er publiceret. Herudover har arrangementer bredt fordelt over hele landet og alle sektioner, budt på mange positive oplevelser både kulturelle og idrætslige var og har også været et år som ikke har båret præg af de store problemer organisatorisk og dog. Her på det seneste er eller har vi indgået en aftale med FL- Reklame om at vi fra 2011 overgår til kun at få udgivet 7 blade, dette grundet Finans krisen, den har betydet, at der har været en markant nedgang i annoncerne og dermed økonomien i Jernbane Fritid. Det blad der nu udelades, er sommerbladet som i forvejen var noget tyndt, herefter er bladene koncentreret omkring de perioder hvor der er mange aktiviteter. I en tid hvor foreninger især ude i de mindre byer desværre nedlægges grundet rekrutterings problemer mv. er det også glædeligt, at det kan gå den anden vej. 2 nye foreninger er undervejs nemlig Go- Cart og en motorcykelforening. Her i 2010 har DJF ligeledes indgået kontrakt med DSB om gratis Fitness i de 2 centre for DSB s medarbejdere, lige nu i skrivende stund er der 207 tilmeldte til denne ordning. Styrelsen har ligeledes fortsat et Power Point indslag om DJF. Det er så meningen, at det skal bruges ude i virksomhederne og andre steder for at gøre reklame for DJF. Det bliver spændende i de kommende år hvad det kan give af flere medlemmer. Det er allerede blevet positivt modtaget flere steder. Det er fortsat ikke lykkedes at få etableret en cykelsektion, den der sidst havde sagt ja til at starte op trak sig i sidste øjeblik. I stedet vil Styrelsen gennemføre et prøvestævne i løbet af Omkring det internationale samarbejde, er det jo efterhånden ikke nogen hemmelighed, at det er lykkedes at ændre sproget i USIC til 1 fælles sprog nemlig Engelsk. Desværre er det ikke lige så let at få ændret i FISIAC, her er der meget store organisatoriske problemer had bl.a. også kan ses når man forsøger at finde informationer på deres hjemmeside. Der står slet ingen ting.. I 2010 troede vi ellers at det var lykkedes, men i sidste øjeblik var der alligevel flertal for at bevarer de nuværende sprog. Rolf Petersen har sat sig i spidsen for at det lykkedes næste gang. Overordnet har vi i DJF haft et godt aktivitetsniveau med mange stævner og aktiviteter i både ind og udland, desværre har vi også i det gamle år endnu engang måttet se flere stævner og aktiviteter blive minimeret deltagermæssigt og der har også igen været stævner der har måttet aflyses på grund af manglende deltagerantal. DJF nu og i fremtiden. De Europæiske jernbaner inkl. Danmark er i opbrud med stadig større opsplitning med privatiseringer o.s.v. Her ligger der en meget stor opgave i Danmark men så sandelig også på det internationale plan. Det sidste tiltag fra DSB s side, er en opsplitning, hvor alle værksteder kommer over i et aktieselskab, som dog i første omgang er 100 % ejet af DSB, men det sidste i den retning er endnu ikke sagt. Udfordringen består af følgende to hovedpunkter: At holde sammen på et forbund, hvor vores medlemmer bliver spredt på stadig flere virksomheder. At bevarer et rimeligt medlemsgrundlag i en situation, hvor vores medlemsvirksomheder fortsat effektiviserer og skærer ned i antallet af ansatte. Styrelsen har som bekendt allerede taget initiativer (se ovenfor), men som nedgangen i vores medlemstal viser, så er der fortsat et kæmpe behov for vi arbejder med denne store udfordring. Styrelsen har ligeledes lagt op til en debat om den nuværende struktur som vi efterhånden har arbejdet med og i, i ca. 9 år. Skal vi foretage justeringer skal vi ryste posen helt og se hvordan vi så kan strukturerer os skal vi slanke organisationen, eller skal vi fortsætte som hidtil. Ja der er nok at tage stilling til. Debatten er hermed åbnet. Til slut vil jeg gerne rette en tak for et godt samarbejde til alle frivillige ledere og styrelsen samt til alle de, der på en eller anden måde har medvirket til samarbejdet i DJF er forløbet rigtig godt. Jeg ser frem til de kommende år med glæde, der bliver nok at arbejde med. Med disse ord vil jeg endnu engang ønske jer alle en rigtig god jul samt et rigtigt godt nytår. Med venlig hilsen Christian Hagensen 5

6 Koncentreret referat fra Styrelsesmødet den september 2010 Spørgsmålet om foreningernes opdeling i regionale/lokale foreninger og landsdækkende foreninger, blev debatteret. Skal oplistningen ske på en anden måde, både i Jernbanefritid og på hjemmesiden? Spørgsmålet om oprettelse af en cykelaktivitet i DJF blev gennemgået. GJ vil gerne forsøge, at starte sådan en aktivitet op, hvis evt. deltagere vil komme med et bud på hvilke cykelløb man skal deltage i. Emnet tages op på Midtvejsmødet. Driftsregnskabet blev gennemgået. Økonomien ser fin ud. Kontaktpersonerne skal erindre sektionslederne om, at kontrolskema if. med DJM skal indsendes til Kassereren, når denne skal opkræve deltagerbetaling. DSB Understøttelsfonds udlodning er endnu ikke blevet offentliggjort. Der var et ønske om, at Styrelsen får en oversigt over hvem der søger i Understøttelsesfonden. JN har modtaget henvendelse om oprettelse af en Motorcykelforening og en Go cart forening. Der er dog intet konkret endnu. JSF Fredericia har modtaget en regning på ca kr. til fællesudgifter og energi, fra DSB Ejendomme. DJF har udsendt forespørgsel hos andre foreninger om de har problemer med lignende opkrævninger. Der er indtil videre kommet 6 svar fra foreninger med problemer. CHA har taget problematikken op overfor DSB. I oktober 2010 indføres nyt nøglesystem i Bernstorffsgade i København der bl.a. omfatter motionscenteret. Kortet er forsynet med billede af ihændehaveren. Pris pr. kort er 100 kr. Økonomien er fin i motionscentrene. Der blev besluttet at oprette et debatforum på hjemmesiden, hvor Styrelsen vil besvare evt. spørgsmål. JE holder øje med spørgsmålene. Der forsøges oprettet en tæller på hjemmesiden, så brugen af hjemmesiden kan kontrolleres. Alle klubber der ikke har børn under 15 år skal underskrive erklæring om dette. Ellers får de ikke tilskud fra kommunen. Skemaerne udsendes af kommunen. Kursus om foreningsledelse og foreningsuddannelse fra DFIF blev fremlagt. Foreningerne opfordres til at gå på DFIFs hjemmeside, hvor kursuskatalog findes. DJF giver tilskud jf. håndbogen. JN har været til Teknisk møde i USIC. Der var stor ros til Danmark for kvalifikationsstævnet i Fodbold. USIC mesterskaberne i Golf afholdes den juni 2011 i Podebrady i Tjekkiet. Jan Eskildsen Koncentreret referat fra Styrelsesmødet den 5. november 2010 I forbindelse med den foretagne foreningsanalyse, er der manglende indberetning af arrangementer i Kontaktpersoner tager kontakt til deres sektioner. Efter den afholdte Foreningsanalyse blev Styrelsen enige om, at prioritere følgende aktiviteter i det videre arbejde: 1. Synlighed, 2. Markedsføring, 3. Lederrekruttering. Aktiviteterne optages på aktivitetslisten. Christian Hagensen tager kontakt til DFIF vedr. det videre arbejde. Driftsregnskabet blev gennemgået, og det ser fint ud. Siden april 2010 er der kommet 30 nye medlemmer i motionscentrene. Derudover har der været en tilgang på 55 nye medlemmer i motionscentrene i forbindelse med virksomhedsbetalt fitness (DSB) JIF Århus har søgt tilskud til et billardbord. Styrelsen har snakket om oplistningen af foreningerne i Jernbanefritid samt på hjemmesiden. Skal oplistningen ske alfabetisk uden hensyntagen til geografisk placering, da stort set alle foreninger optager medlemmer fra hele landet? Spørgsmålet stilles også på Midtvejsmødet, samt lægges på hjemmesiden til debat. Flere foreninger har modtaget varsel om opkrævning af fællesudgifter på de lokaler som ejes af DSB. Christian Hagensen har haft kontakt til DSB for at få dette stoppet. Der er fremsendt en liste over lokaliteter, og DSB forsøger at finde en løsning. Jan Eskildsen kunne oplyse, at der er kommet en tæller på hjemmesiden. Den viser et gennemsnitlig månedligt besøgstal på ca Jan Eskildsen kunne derudover oplyse, at det nu er muligt at få nyheder via RSS Feed systemet via hjemmesiden. Man tilmelder sig på hjemmesiden og får tilsendt en oplysning når der er nyheder. Selve fremgangsmåden kan ses på hjemmesiden således: Menupunktet Forbundet RSS Feed. 6

7 Christian Hagensen fortalte om årsmøde med FL reklame. Dead-line på bladet rykkes ca. 15 dage. Udgivelsen nedskæres til 7 blade. Sommerbladet falder bort. Frantz Jønsson kunne oplyse, at der har været 24 deltager fra DJF til Landskredsstævnet. Der er kommet forslag til nye regler indenfor Bowling, Fodbold og Bordtennis, indenfor USIC. Kontaktpersonerne kontakter sektionslederne mht. vore bemærkninger om forslagene. Bemærkningerne skal være forbundet i hænde senest maj Rolf B.Petersen orienterede om deltagelse i FISAIC generalforsamling i Rumænien. 3 lande er tæt på eksklusion pga. manglende betaling af medlemsbidrag. Det drejer sig om Italien, Makedonien og Serbien. - Det nordiske forslag om at ændre fællessproget til engelsk, blev nedstemt. - Økonomien i FISAIC ser skidt ud. Der bør gøres noget. - Rolf B. Petersen kunne oplyse, at det ikke forventes at Musiksektionen deltager i FISAIC musikstævne i Norge, pga. eget jubilæum. Sektionerne Fodbold, Bowling, Skak, Bridge og Badminton laver et fællesstævne i Nyborg den De fire kontaktpersoner bliver tovholdere på stævnet. - Günther Johansen forsøger at arrangere cykelløb i foråret Banedanmark har muligvis en del personer som er interesseret i cykling. Cykelløbene vil være en afprøvning af, om denne aktivitet kan startes op i DJF. Landskredsstævne 2010 i Fredericia Landskredsen under Dansk FirmaIdræts Forbund afviklede det årlige stævne i Fredericia som vanlig den sidste weekend i oktober. Der deltog i år 326 aktivitetsdeltagere i 7 idrætsgrene badminton, bowling, dart, indefodbold, kegler, golf og terrænløb. Det er et mindre antal deltagere end Fra DJF deltog 24 fra 4 foreninger JS Fredericia, JIF Århus, DSB Randers og DSB København. Der er plads til flere til stævnet 2011 den oktober, så allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen. Resultater: Badminton Herredouble C-rækken 1. Elo Jensen/Kaj Richter JIF Århus 2. Flemming Monsrud/Freddy Johansen JIF Århus Dart Damesingle 7. Ann Bonnerup DSB Kbh. Herresingle 3. Søren Frandsen, DSB Kbh. 7. Poul Erik Nielsen (Julle), DSB Kbh. 9. Erik Kruse, DSB KBH. 12. Jan Jensen, DSB Randers 15. Rene Skovvang, DSB Kbh. Højeste lukning: Søren Frandsen 116 Damedouble 3-4. Jane Lauritsen/Ann Bonnerup, DSB Kbh Anette Thomassen/Bergthora Nielsen, DSB Randers/ Dsb Kbh. Herredouble 3 Søren Frandsen/ Poul Erik Nielsen, DSB Kbh. 5 Niels Poulsen/Jan Jensen, DSB Randers 7 Rene Skovvang/Heinz Dahl, DSB Kbh./Posten Vejle 8 Anders Thomassen/Flemming Sørensen, DSB Randers Mixdouble 3 Ann Bonnerup/Søren Frandsen, DSB Kbh. 5 Jane Lauritsen/Poul Erik Nielsen, DSB Kbh. 8 Anette Thomassen/Anders Thomassen, DSB Randers Højeste score: Søren Frandsen, 180 Kegler. Super A-rækken 1. Arne Nielsen, JS Fredericia, Mogens Eriksen, JS Fredericia, 718 B-rækken 1. Flemming Rasmussen, JS Fredericia, Arne Hansen, JS Fredericia, Tage Brøchner, JS Fredericia, 663 E-rækken 2. Hugo Hørlyck, JS Fredericia, 618 Lørdag aften var der arrangeret en knaldgod aftenfest med 130 feststemte deltagere der hyggede og dansede til orkestret, Tailors fra Hovedgård ved Horsens. Både lørdag og søndag kunne alle deltagere prøve deres færdigheder ved et Wii-konsol med forskellige spil. Der var desværre ikke så mange del prøvede dette nye tiltage til stævnet. Jeg håber at mange flere DJF-medlemmer vil deltage i stævnet til næste år i oktober. I kan finde alt om tilmelding i Jernbanefritid omkring august 2011 og på DJFs hjemmeside til den tid. Hvis der er noget du er i tvivl om da kontakt undertegnede. Tak til alle deltagerne, hjælpere og landskredsbestyrelse for en hyggelig week-end. Frantz Jønsson 7

8 Notat fra Midtvejsmødet den november 2010 Til Midtvejsmødet den november var der mødt 31 delegerede. De 12 af dem kom fra foreningerne. Christian Hagensen startede mødet med mindeord om den tidligere sektionsleder for Folkedans, Ejvind Kristensen. Carl Erik Hunnerup var blevet bedt om at komme med et oplæg om medlemshvervning. Hvad har JAM gjort for at få og bibeholde medlemstallet, samt havd man kan gøre for at strukturere hvervearbejdet. Hovedemnet for dagene var medlemshvervning. Styrelsen havde indbudt Sannie Kalkerup og Steen Pedersen fra DFIF, til at gennemgå mulighederne for styrkelse af medlemshvervningen. De startede med at gennemgå et billede af det nuværende idrætsbillede i Danmark, som peger på, at det hovedsageligt er nye former for idræt og ikke så meget holdtidrætten der er in for tiden. Nye forslag til aktiviteter blev gennemgået. Aktiviteter som er påbegyndt i DFIF. Der blev foretaget en SPOT analyse som skulle belyse de styrker, trusler, udfordringer og muligheder som DJF har. Værktøjet SMART blev også gennemgået. Et værktøj man bruger til at sætte mål for foreningens arbejde. SMART står for: Specifikt, Målbart, Attraktivt, Acceptabelt, Realistisk og Tidsafgrænset. Dagen blev sluttet af med en ny sportsgren: GPS motion, hvor man fik forskellige punkter opgivet, og skulle finde dem. Man skulle hjembringe et bogstav som senere skulle sammensættes til et ord. Jan Pedersen fra Esbjerg fortalte om hvordan man i Esbjerg prøver at fastholde medlemmer i JIK Esbjerg. Formanden fortalte om Styrelsens arbejde og pegede på følgende hovedpunkter: Ny hjemmeside, der er foretaget en foreningsanalyse af DJF, problemer med lokaler, problemer/glæder med frihed til internationale arrangementer, afholdelse af USIC orientering i 2011, deltagelse i USIC generalforsamling i Polen, USIC kvalifikationsturnering i fodbold i Danmark, medlemshvervning, forbundets struktur, oplistning af klubber i Jernbanefritid/på hjemmesiden og kryptering af data. Formanden opfordrede til, at man på hjemmesidens debatforum diskuterede emnerne: Ny struktur i forbundet og oplistning af klubberne i Jernbanefritid/på hjemmesiden. Rolf B. Petersen havde et indlæg omkring indholdet af indbydelser til DJM. Sektionslederne skal huske de nye regler om, at man ikke behøver at være medlem af en forening ved tilmelding. Turneringsreglementerne skal justeres. Flere sektioner har ikke fået rettet reglerne efter Repræsentantskabsmødet i Forbundets medarbejder, Anny Kjærsig, laver udkast til ændringer for de enkelte sektioner og sender dem til godkendelse hos sektionslederne. Kassereren Günther Johansen gennemgik regnskabet for Han opfordrede til, at regninger blev påført arrangement, og at de rigtige blanketter blev brugt if. med afregning. Blanketterne Bilagsoversigt, Kontrolskema og Rejsegodtgørelse findes på hjemmesidens Ekstranet. Der blev besluttet at de tilstedeværende skulle mødes igen den for at forsætte arbejdet med medlemshvervning. På styrelsesmødet i december vil styrelsen tage beslutning om der skal inviteres flere med til seminaret. Sektioner under kontaktperson John L. Nielsen Fodbold Tony Kim Andersen Nandrupsvej 7, 3. tv Frederiksberg, Løb og Motion Carl Erik Hunnerup Dagmarvej Espergærde, Orientering Marianne B. Krowicki Rishøjvej Hvidovre, Skak Bent L. Andersen Poppel Allé Hvidovre,

9 Badminton sektionen Lars Bach Johansson Rungsvej Fredericia Invitation Arrangement: Vinterstævne i Badminton Tid og sted: Deltagere: Omfang: Lørdag den 22. januar Der spilles i Der spilles i Korsørhallen, Tovesvej 30 B, 4220 Korsør Stævnet starter kl. ca Deltagerne skal, ved tilmeldingen være medlem af Danske Jernbaners Fritidsforbund og tilmeldes gennem en DJF-forening. Der kan tilmeldes i følgende rækker: Herresingle: Mester, A Herredouble: Mester, A Damedouble: Mester, A Mixdouble: Mester, A Alle kan tilmeldes i 3 kategorier. Der spilles i puljer. Tilmeldingen skal fortrinsvis ske i par ved doubler, der bliver så efterfølgende trukket lod om ens doublemakker i alle rækker. Dog hver række for sig. Tilmelding ifølge styrkeliste. Nye spillere tilmeldes skønsmæssigt af foreningernes badmintonledere. Tilmelding: Startpenge: Præmier: Program: Afslutning: Skal være mig i hænde senest den 10. januar Tilmelding til spisning foretages samtidig. 40 kr. for single og 80 kr. for double, indbetales foreningsvis. Der udsættes præmier, ifølge præmieregulativet for andre Individuelle stævner. Tilsendes klubberne ca. en uge før stævnet. Efter stævnet arrangeres fælles spisning og præmieoverrækkelse Maden vil koste ca. 125,00 kr. pr person. På gensyn i Korsør Lars B. Johansson, Tlf , mailto: 9

10 Det årlige mesterskab i badminton for oldgirls/boys individuelt blev i år afholdt i Korsørhallen Tovesvej 30B i Korsør den 2. oktober 2010 Deltager antallet var kun 25 dog en fremgang på 1 i forhold til sidste år, men det ville være ønskeligt om flere spillere havde mulighed for at komme til stævnet fremover. 2 fra Fredericia. 2 fra Korsør, 4 fra Roskilde og 17 fra HI. Fordelt på Mesterrækken og A-rækken så alle fik så mange kampe som muligt. Selve forløbet af turneringen blev styret af Lars B Johansson og alle hans hjælpere. Desværre gik det galt for Klaus Bendtsen HI i singlen mod Svend Bjerno HI, idet han trådte forkert på venstre ben. Det så ret dramatisk ud og der blev da også tilkaldt en ambulance. Resultaterne af selve stævnet: Vinder af herresingle blev Søren Hansen Kø og hermed danmarksmester nr. 2 blev Svend Bjerno HI, der var spillet i 2 grupper da der var 6 singlespillere i Mesterrækken Danmarksmester i damedoublemesterrækken, hvor der var opstillet 4 par blev Britta Mortensen og Tina Kertesz fra henholdsvis KØ og HI Danmarksmester i Herredoublemesterrækken vandt Michael Hansen og Lars B Johansson FA og fik derved de gyldne palmer. I mesterrækken mix. double hvor 4 par stillede op vandt Britta Mortensen og Søren Hansen begge KØ Danmarksmesterskabet. I A-rækken var der 3 singlespillere og her vandt John Pagh HI. A-rækkens herredouble hvor der stillede 5 par op blev rækken vundet af Niels Jensen og Johs. Pedersen begge Ro efter ret jævnbyrdige kampe. A-rækkens mix. double vandt Annelise Jørgensen og Kent Böje begge HI alle deres kampe og blev vindere af rækken. 10

11 Tillykke til alle med sejrene og oprykningerne. Efter vel udført dåd på badmintonbanerne var der en flok på 16 deltagere der traditionen tro mødtes hos Britta og Hubert til et veldækket bord for i fællesskab at nyd det kulinariske og hinandens selskab. Efter spisningen forestod Lars B Johansson præmieoverrækningen til vinderne, samt trøstepræmier til de af de tilstedeværende deltagere der ikke havde vundet i turneringen. Med sportslig hilsen Jan Kjær-Hansen HI 11

12 Billard sektionen Bo Jørgensen Horsekildevej 36,1 tv Valby DJM billard individuelt 2010 lørdag 30. oktober i Odense 21 havde meldt sig til stævnet i billardklubben Bristols meget flotte lokaler, John Hansen, Kalundborg måtte melde afbud med influenza. Der kunne som sædvanligt spilles i 3 rækker, Mester, A og B. Mesterrækken blev vundet klart af Svend-Erik Christensen fra HI. Han vandt alle 3 kampe han spillede, klart, og blev en suveræn jernbanemester. Knud Møller, HI tog 2. pladsen med 2 sejre og Henrik Alsted-Svendsen også fra HI, tog 3. pladsen med 1 sejr over Stephen Eckhausen fra JIF København. Så mesterrækken var rent københavneri. A-rækken blev også vundet klart, det var Bjørn Semberg, HI, der havde en af sine gode dage og vandt alle 3 kampe med et snit på 8,11. Sektionslederen snuppede 2. pladsen og overlod 3. pladsen til storklubben HI s formand Erik Jørgensen. Stakkels Jens Mortensen fra JIF København måtte, som klubkammerat Stephen i mesterrækken, rejse hjem uden sejr. B-rækken blev delt i 3 puljer a 4 mand. Tonni Frederiksen fra JIF Odense løb med 1. pladsen, det var også ret suverænt, 5 kampe 5 sejre. Rookien Per Perle Nielsen fra HI snuppede overraskende 2. pladsen foran rutinerede Aksel Fevre fra JIF København. 16 deltagere fra de Københavnske klubber HI og JIF KBH og 4 fra de 2 fynske JIF Odense og JIF Nyborg. Men ingen jyder til at forstyrre den Københavnske dominans med lidt fynsk krydderi i B-rækken. Er der ingen jyske togmænd der spiller billard? Tak til alle deltagere og billardklubben Bristol for en dejlig dag. Håber vi ses igen lørdag d. 5. februar 2011 til handicapturneringen i Valby. DJM billard i Odense 30. oktober 2010 Mesterrækken Kampe Kegler/ind. snit Svend-Erik Christensen, HI /63 16,67 3 sejre. Knud Møller, HI 3 944/65 14,52 2 sejre, tabte til Svend-Erik Henrik Alsted Svendsen, HI 3 676/63 10,73 1 sejr, vandt over Stephen Stephen Eckhausen, JIF KH 3 778/91 8,55 0 sejre A-rækken Bjørn Semberg, HI 3 600/74 8,11 3 sejre Bo Jørgensen, HI 3 488/72 6,78 2 sejre, tabte til Bjørn Erik Jørgensen, HI 3 536/77 6,96 1 sejr, vandt over Jens Jens Mortensen, JIF KH 3 456/81 5,63 0 sejre B-rækken Tonni Frederiksen, JIF Od 5 518/100 5,18 5 sejre Per Nielsen, HI 5 532/100 5,32 4 sejre, tabte finale til Tonni Aksel Fevre, JIF KH 5 452/100 4,52 2 sejre, tabte til John, Tonni og Per Ib Andersen, HI 4 380/80 4,75 2 sejre John Cruusberg, JIF Od 3 256/60 4,27 2 sejre, tabte til Bjarne Lundberg Ove Knudsen, JIF Ng 3 288/58 4,97 1 sejr, vandt over Bent Østerby Øvrige deltagere i B-rækken Kenneth Aa Rasmussen, Bjarne Lundberg, Bent Østerby, Mogens Lyø, Freddy Christensen alle HI og Inge Knudsen fra Nyborg. Mvh Bo Jørgensen, sektionsleder DJF billard 12

13 Invitation Arrangement: Handicap-turnering i Billard Tid og sted: Deltagere: Lørdag d. 05. februar 2011 kl i FSKBH s lokaler på Gl. Køgelandevej 117, 2. sal Valby. Alle DJF medlemmer, helst gennem en klub-formand. Men du behøver ikke længere at være medlem af en klub. Handicap: Distancen er dit snit gange 20 plus 20 plus sektionslederens afrunding, dog mindst 76. Startgebyr: 70 kr. pr. deltager. Indbetales på gironummer Tilmelding: Sendes til undertegnede/sektionslederen senest torsdag 13. januar Program udsendes pr. eller brev til klubformænd m/k. PS. Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer, da der er mulighed for at købe det i cafeteriet, og cafeteriet har et udmærket udvalg af smørrebrød og lune retter til rimelige priser. Mvh Bo Jørgensen (Hvidovre) Sektionsleder Mobil Vi bygger bro Vi har bygget mere end 500 broanlæg samt udført et utal af brorenoveringer Kontakt: Afdelingsleder Lars M: W: 13

14 - ønsker alle en god sommer Kirkebjerg A/S Hovedvejen 232, Osted 4320 Lejre Tlf Kirkebjerg A/s udfører teknikentrepriser samt fagentrepriser inden for fagområderne: VVS, El, Ventilation, sprinkler samt fjernvarme Osted - København - Birkerød - Kolding - Århus - Haderslev 14

15 Bordtennis sektionen Bent Ole Jacobsen Krabbesholms Allé Viby J Invitation Arrangement: DJM BORDTENNIS 2011 Tid og sted: Deltagere: Omfang: Lørdag 22. januar Der spilles på Ellekjær Skole Jernaldervej, Århus N, som vi plejer. Start kl. 11,00. Deltagerne skal, ved tilmeldingen være medlem af Danske Jernbaners Fritidsforbund og tilmeldes gennem en DJF-forening. Der kan tilmeldes i følgende rækker: Herresingle: Mester A + B og Old Boys Herredouble: Mester A og B Tilmelding: Skal være mig i hænde senest d. 10. januar Startpenge: Single kr Double kr pr. par. Præmier: Program: Spisning: Afslutning: Der udsættes præmier, ifølge præmieregulativet. Udleveres ved stævnet. Der kan købes madder øl, vand, kaffe og te. Efter stævnet indkaldes, der til sektionsmøde. Med sportslig hilsen Bent Ole Jakobsen Sektionsleder Bordtennis Sektioner under kontaktperson Rolf B. Petersen Billard Bo Jørgensen Horsekildevej 36, 1. tv Valby, Bridge Rolf. B. Petersen, Tårnbjerggårdsvej 25, 4320 Lejre, Folkedans John Havtorn, Vesterled 10, 8870 Langå, Musik John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød, Radio John F. Langebeck, Vestergade 41, 1. th., 4930 Maribo,

16 Bridge sektionen Rolf B. Petersen Tårnbjerggårdsvej Lejre Sektionsmøde og holdturnering i Bridge 2010 Det lykkedes igen i år at stable 3 hold a 4 spillere på banen til en holdturnering i bridge. Men det kneb. 10 minutter før udløb af ansøgningsfristen modtog jeg en besked om, at et par godt ville spille, men kun hvis turneringen kunne afvikles over 1 dag. Et andet par fulgte op med samme tilbud. Tidsplan og program i øvrigt samt aftaler med Villa Gulle måtte derfor justeres til et eendags arrangement, således at medlemmernes ønske kunne imødekommes. Vi startede lørdag den 25.september omkring kl.10:30 med 1.runde over 12 spil. Herefter var der frokost med gode sager fra Gulles køkken. Efter frokosten tog vi endnu 2 runder a 12 spil og fortsatte med sektionsmøde, der behandlede følgende: 1. Poul Munk blev valgt som dirigent 2. PM konstaterede sektionsmødet som rettidig indvarslet og oplæste mødets forretningsorden. 3. Sektionslederen blev valgt som sekretær og dermed skriver af dette til Jernbanefritid. 4. Der var 7 stemmeberettigede: 3 fra HI, 3 fra Roskilde Bridge samt sektionslederen. 5.Sektionslederen berørte i sin beretning aflysning af parturnering i januar på grund af vejrsituationen. Deltagelsen i FISAIC Bridge i Pécs med et hold på 5. Usikkerhed omkring Nordisk Bridge fremover. Deltagerne på turen til Ungarn var meget tilfredse med oplevelsen. Beretningen blev godkendt 6. Sektionslederen havde med udgangspunkt i dialogen på sidste sektionsmøde lavet et indspil til diskussion og beslutning m h t fremtiden. Endvidere var der udarbejdet forslag til ændring/justering af turneringsreglement for bridge der er indeholdt i DJF håndbogen. Den direkte anledning til ændring i reglementet er foranlediget af Repræsentantskabsmødets beslutning om, at der ikke fremover kræves tilmelding til et DJF arrangement via en forening. Herudover havde sektionslederen i sit oplæg medtaget ønskelige justeringer baseret på den aktuelle situation i sektionen. Mødet besluttede, at sigtet fremover fortsat er afholdelse af en parturnering samt en holdturnering om året og fortsat i slutningen af januar hhv i september. Sigtet er afholdelse af turnering om lørdagen. Kan der ikke skaffes fornøden tilslutning til DJM jfr sektionens eget krav om minimumsdeltagelse, kan der afholdes alternative turneringer med færre deltagere. Dette indlægges i turneringsreglementet som en mulighed. Da sektionslederen har fremlagt en plan for afvikling af en holdturnering med 4 hold, som kan afvikles på 1 dag (3 runder a 20 spil) var det ønsket at dette alternativ blev benyttet. Tilmeldes mere en 4 hold er der behov for et 2 dages arrangement. En tilføjelse om sektionslederens regelsæt vedrørende udtagelse til NJM og FISAIC turnering blev justeret derhen, at de udtagne skal have deltaget i mindst 2 af de seneste 3 turneringer. En tilføjelse om sektionslederens mulighed for at nedregulere deltagerantallet i NJM og FISAIC turneringer blev afvist af mødet. 7. Efter en længere betænkningstid indvilgede sektionslederen, der nu har haft 24 år i stolen, at fortsætte i endnu en periode. 8. Under dette punkt behandles sektionens fremtid, der m h t turneringer allerede er besluttet jfr foranstående pkt 6. Sektionslederen henledte opmærksomheden på et planlagt fælles stævne i DJF den 5.marts 2011 i Nyborg. Ønskede at høre interessen for også at spille Bridge ved sådan et stævne. Det var der interesse for. 9. Dirigenten afsluttede mødet med en tak til deltagerne for aktiv medvirken i debatten. Herefter afsluttede vi med sidste runde a 12 spil, hvorefter vi i forbindelse med en tallerken asparges suppe kunne hylde vinderne af turneringen og uddele vinpræmier. Resultatet af turneringen: Nr 1. Holdet bestod af Irene og Knud Ougtvig samt Peter Højslev og Karen Sørensen 49 KP Nr 2. Holdet bestod af Kirsten Tolderlund og Lis Frost samt Jonna Sørensen og Bendt Schmidt 25 KP Nr 3. Holdet bestod af Poul Munk og Peter H Sørensen samt Anny Kjærsig og Lilli Beck med 16 KP Rolf Petersen 16

17 Invitation Arrangement: Dansk Jernbane Mesterskab i bridge for par Evt. i stedet evt. en par turnering, hvis ikke der er mindst 10 deltagende par. Bemærk: Systemkort er obligatorisk. Dato: Lørdag den 29.januar 2011 Sted: Deltagere: Startpenge: Præmier: Forplejning: Turneringen: Formentlig i Fredericia. Bliver vi 10 par forsøger jeg arrangement i Vejle. Medlemmer af Danske Jernbaners Fritidsforbund. 95 kr. Pokal og vinpræmier hvis det bliver et DJM Ellers alene vinpræmier Der arrangeres som sædvanlig fælles spisning, idet der laves aftale med en lokal leverandør om levering af smørrebrød. Hvis man ikke ønsker at deltage i fælles spisning bedes det meddelt ved tilmelding. Drikkevarer til lave priser Der spilles alle mod alle og i henhold til turneringsreglerne i DJF håndbogen. Foreløbig tidsplan: Start omkring kl Frokost omkring kl Afslutning omkring kl.?? afhængig af antal deltagere og dermed turneringsform Tilmelding Til sektionslederen senest med morgenposten mandag den 3.januar 2011, men meget gerne tidligere og så snart du og din makker har besluttet Jer for deltagelse. Savner du en makker vil jeg prøve at hjælpe. Så kontakt mig blot. Rolf Petersen Sektionsleder 17

18 Fodbold sektionen Tony Kim Andersen Nandrupsvej 7, 3.tv Frederiksberg Sektionsmøde Indkaldelse til sektionsmøde i fodboldsektionen Der indkaldes hermed til fodboldsektionsmøde, lørdag den 5. marts 2011, i forlængelse af DJM indefodboldstævnet, i Nyborghallerne, Halvej 1, Nyborg. I Nyborghallerne s cafeteria. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Valg af sekretær Stemmeudvalg. 3: Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter 4: Fodboldsektionslederens beretning 5: Indkomne forslag 6: Valg af UK, for 1 år: Jan Petersen, JIK Esbjerg Jens Tackmann, JSF Fredericia Anne-Grethe Møller, Hovedstadens Jernbane Idræt 7: Sektionens Fremtidige virksomhed 8: evt. / og afslutning Forslag der ønskes behandlet på sektionsmødet, skal være sektionslederen i hænde senest 3 uger, 12. februar 2011, før mødets afholdelse. Indsendes det pr. mail, vil der blive afsendt en kvittering. Sendes til samt til kontaktperson, Sektionsmødet omfatter indtil 3 stemmeberettigede repræsentanter fra hver forening, samt sektionslederen. Med Sportslig Hilsen Tony Kim Andersen Fodboldsektionsleder DJFs styrelse Christian Hagensen, Formand, Trige Møllevej 184, 8380 Trige, John L Nielsen, Næstformand, Slåenvænget 7, 2680 Solrød Strand, Günther K Johansen, Kasserer, Carl Blochsvej 4, 7000 Fredericia, Rolf B Petersen, Styrelsesmedlem, Tårnbjerggårdsvej 25, 4320 Lejre, Jan Eskildsen, Sekretær, Mejerivænget 23, 8310 Tranbjerg J, Frantz Jønsson, Styrelsesmedlem, Hirsevej 13, 4040 Jyllinge, Tony Kim Andersen, Styrelsesmedlem, Nandrupsvej 7, 3.tv., 2000 Frederiksberg,

19 Invitation Arrangement: DJM i indefodbold i Nyborghallerne Tid: Lørdag den 5. marts 2011 Sted: Deltagere: Disciplin/kategori: Startpenge: Tilmelding: Præmier: Forplejning: Tilmelding: Nyborghallerne, Halvej 1, Nyborg Alle DJF medlemmer, der tilmeldes igennem en DJF-forening Senior Damer Mix. Oldboys, 32 år på spilledagen Ældre Oldboys, 38 år på spilledagen Veteran, 43 år på spilledagen Startpenge, 240.-kr. pr. hold Der udsendes girokort sammen med programmet Skal være sektionslederen i hænde senest lørdag den 12. februar 2011, med morgenposten. Deltagerlisterne skal for godkendelse indsendes til sektionslederen senest onsdag den 2. marts Begrundelsen tages op på sektionsmødet. Programmet vil blive tilsendt klubberne ca. 7 dage før stævnet. Der uddeles holdpræmier, til de tre første i hver række, samt vandrepokal til vinderne Der forefindes cafeteria i hallen Der vil blive arbejdet på en buffet eller platte, som de senere år Herom sendes ud til klubberne Tony Kim Andersen / arb Tilmeldes der pr. , vil der blive afsendt en kvittering på modtagelse. Er der spørgsmål eller lign. angående stævnet afholdelse, kan jeg træffes pr. telefon eller mail, hvor jeg vil svare efter bedste evne Med Sportslig Hilsen Tony Kim Andersen Fodboldsektionsleder Sektioner under kontaktperson Tony Kim Andersen Foto Kurt Jeppesen, Hestkøb Vænge 97, 3460 Birkerød, Golf Henrik Kahr Rødkælkevej glostrup, Kegler Hugo Hørlyck Lillebælts Allé Fredericia, Skydning Jan Eskildsen Mejerivænget Tranbjerg J.,

20 Dansk Jernbane Folkedans John Havtorn Vesterled Langå Da folkedanserne gik under jorden! Var det for at vi var bange for et eller andet, eller var det for at gemme os? Nej det er da vist helt ude i skoven? Jaee ---- det var det faktisk, for begge dele var rigtigt Vi havde nemlig vores efterårstræf 2010, på Skanderborg vandrehjem i weekenden d oktober. Skanderborg vandrehjem ligger nemlig helt ude i skoven, og samtidig er det placeret så tæt ved Skanderborg Sø som det overhoved kan,--- der er vel 25 meter ned vandkanten. Så det er en helt fantastisk skøn beliggenhed. Vi skulle mødes ved vandrehjemmet ved middagstid lørdag, nogen kom med toget og nogle kørte selv. Vi var desværre ikke så mange i år, til vores træf, nogle måtte melde fra på grund af sygdom, det er jo ikke til at holde for. Vi blev hurtigt enige om at det skulle blive en hyggelig weekend, og det blev det. Vi startede vanen tro med frokost, i nogle meget hyggelige lokaler, og frokosten var som, var jeg lige ved at sige også som vanlig god. Nu må jeg ikke glemme, at inden vi gik til frokost, havde Jytte medicin, fra Dr. Nielsen med, så vi havde noget at stå imod med. Efter frokosten havde vi bestilt et besøg på frihedsmuseet, dette ligger meter fra vandrehjemmet, så ved tiden mødte vi op derovre, og hilste på vores guide. Det viste sig så, efter at vi havde præsenteret os, og han havde sagt hvem han var, at han var pensioneret lokofører. Hans navn er Jørgen Bech Olesen, måske nogle nikker genkendende til hans navn. Han startede udenfor, vejret var jo herligt, med en meget grundig beretning om hvad det egentlig var vi stod foran. Museet har nemlig til huse i to pænt store tyske bunkers, som blev bygget under den anden verdenskrig. Han fortalte også at, skal vi kalde det hovedbygningen ovre på vandrehjemmet, som er en meget flot træ bygningen, som vi bl.a. havde spist frokost i, under krigen var tysk officersmesse. Efter orienteringen, skulle vi så ned i museet, og se kommer her det så ind med at vi gik under jorden. Vi var alle enige om at det var meget interessant at se alle de forskellige effekter som var samlet der. Der var også meget godt skrevet materiale til de forskellige ting. Efter et par gode timer, sagde vi tak og farvel til vores guide, som havde været dygtig til at knytte beretninger til tingene. Da det i den weekend var et meget flot vejr, så blev eftermiddagskaffen, efter museumsbesøget, nydt udenfor, til herlige chokoladekugler som Ellen og Hans havde haft med. Ved tiden mødtes vi til aftensmad, i officersmessen. Dejlig to retters menu, med hvad dertil hører, så stemningen begyndte jo allerede der at blive en tak bedre. Snakken og grinene udviklede sig godt, måske også fordi der var fuldt hus af gæster, bl.a. en 40 yngre mennesker fra Qvickly i Skanderborg. Senere på aftenen viste det sig at de skulle ud på forskellige opgaver i det fri. Da vi besluttede at rykke over til os selv, vi havde nemlig også et dejligt stort lokale til rådighed, hankede vi op i div, flydende rester + nyindkøbte. Det blev dog besluttet at der ikke var så hyggeligt i det store lokale, når vi ikke var så mange. Alle de andre blev så hurtigt enige om at der var bedst plads på formandens værelse, fordi han havde eneværelse. Stole og bord blev hentet fra andre værelser, og så gik snakken og historierne ellers på jækle vis. Aftenkaffen blev hentet i officersmessen og nydt sammen med dejlig bradepandekage som Mona og Flemming havde haft med, i en meget avanceret kagetransportkasse. Godnat og tak for i aften. Medicinen fra Dr. Nielsen bliver indtaget. Parti foran de 2 bunkers. 20

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

JernbanefritidDecember 2009 63. Årgang

JernbanefritidDecember 2009 63. Årgang 10 JernbanefritidDecember 2009 63. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

JernbanefritidNovember 2009 63. Årgang

JernbanefritidNovember 2009 63. Årgang 9 JernbanefritidNovember 2009 63. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Indkaldelse med dagsorden er vedlagt. Der var fremmødt 33 medlemmer, heraf 28 stemmeberettigede medlemmer.

Indkaldelse med dagsorden er vedlagt. Der var fremmødt 33 medlemmer, heraf 28 stemmeberettigede medlemmer. Referat fra ordinært afdelingsmøde i billardafdelingen onsdag den 15. maj 2013 kl. 19:00 i FSKBH s billard lokale Gl. Køgelandevej 117, 2. - 2500 Valby. Indkaldelse med dagsorden er vedlagt. Der var fremmødt

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

JernbanefritidOktober 2011 65. Årgang

JernbanefritidOktober 2011 65. Årgang 6 JernbanefritidOktober 2011 65. Årgang Et sted i din have findes en skat I jorden, luften eller søen i din have findes tilstrækkelig med energi til at sænke dine varmeomkostninger med op til 60%. Alt

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

JernbanefritidSeptember 2010 64. Årgang

JernbanefritidSeptember 2010 64. Årgang 7 JernbanefritidSeptember 2010 64. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Odense CLASSIC 2010 20082008 Odense Badminton Klub inviterer til

Odense CLASSIC 2010 20082008 Odense Badminton Klub inviterer til Odense CLASSIC 2010 20082008 Odense Badminton Klub inviterer til Odense CLASSIC 2010 RÆKKER: Turneringen afvikles i Senior Mester-, A-, B- og C-rækkerne. TID: Fredag d. 5. marts 2010 Kl. 18.00: Evt. indledende

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

DM i Firmaidræt Håndbold. PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009

DM i Firmaidræt Håndbold. PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009 DM i Firmaidræt Håndbold PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009 1 Velkommen til DM i håndbold Det er mig en glæde at byde deltagerne i DM, håndbold indenfor Dansk Firmaidrætsforbund velkommen til

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter Foreninger: Landskredsen - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund -Jernbanerfritid - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Dansk Taxi Sport - Kommunernes

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

DM i Firmaidræt Fodbold. PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009

DM i Firmaidræt Fodbold. PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009 DM i Firmaidræt Fodbold PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009 1 Velkommen til DM-stævne den 21.-22. marts 2009 i Helsingør Det glæder altid mit gamle sportshjerte, når en af Helsingørs idrætsforeninger

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Badmintonafdeling Og inviterer til Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Sted: Deltagere: Kategorier: Bolde: Allesøhallen, Søhusvej

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

JernbanefritidFebruar 2010 64. Årgang

JernbanefritidFebruar 2010 64. Årgang 1 JernbanefritidFebruar 2010 64. Årgang SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere