JernbanefritidDecember Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang"

Transkript

1 9 JernbanefritidDecember Årgang

2 ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og ombygning Telefon: Sats på detaljer sats på LEONHARD WEISS. Med vores nye sporombygningstog klarer vi med lethed selv den mindste radius. Over hele Europa står vores kompetente medarbejdere til rådighed med støtte til Deres ombygningsprojekter pålideligt og 24 timer i døgnet. LEONHARD WEISS DERES FØRSTE ADRESSE INDENFOR SPORBYGNING

3 DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST Danmark A/S, EL Togsæt Helgoland, Strandvænget 22, 2100 København Ø ( Udkommer: 7 gange årligt, således: Nummer Materiale Deadline dec jan feb apr juli sep nov Oplag: 3800 eksemplarer. Abonnement: Kr. 112,80 årligt. Dækning: Direkte til alle medlemmer og tjenestesteder ved DSB, Banedanmark, DSB S-tog a/s, Railion og Atkins. Gengivelse: af artikler m.m. er tilladt. Angiv venligst kilde. Annonceekspedition: JERNBANEFRITID, Damgårdsvej 46, Gram, 8660 Skanderborg, tlf Grafisk produktion: FL Reklame Agerbakken Hørning Tlf Danske Jernbaners Fritidsforbund: Postadresse og kontor: Bernstorffsgade København V Tlf Kontortid: Tirsdag - onsdag Torsdag Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund. Forsidefoto: Billede er fra Norddeutsche Eisenbahngesellschaft, som bl.a kører mellem Niebüll og Dagebüll. Her fotograferet på Dagebüll Mole. Fotograf: Karl Wigh ISSN: Udkommer til medl. ca. 15. feb mar apr jun sep okt dec I N D H O L D S F O R T E G N E L S E DJF NYT Formandens julehilsen...side 4 Koncentreret referat fra styrelsesmøder...side 6 Beretning fra Landskedsstævnet side 7 Notat fra midtvejsmødet den 5-6 nov side 8 BADMINTONSEKTIONEN Invitation til vinterstævne side 9 Beretning fra DJM oldboys/girls individuelt side 10 BILLARDSEKTIONEN Beretning og resultater fra DJM side 12 Invitation til handicapturnering side 13 BORDTENNISSEKTIONEN Invitation til DJM side 15 BRIDGESEKTIONEN Beretning fra sektionsmødet og holdturnering side 16 Invitation til DJM for par side 17 FODBOLDSEKTIONEN Indkaldelse til sektionsmødet side 18 Indbydelse til DJM inde side 19 FOLKEDANSERSEKTIONEN Beretning fra efterårstræf i Skanderborg...side 20 Invitation til forårstræf og sektionsmøde side 21 FOTOSEKTIONEN Beretning fra FISAIC foto side 22 Sort sol en rejse værd side 22 LØB OG MOTIONSSEKTIONEN Beretningen om Er nordmænd bedst....side 24 Resultater fra NJM side 30 Terminer for løb i side 31 ORIENTERINGSSEKTIONEN Beretning og resultater fra efterårsløbet side 32 SKYTTESEKTIONEN Resultater fra hjemmebaneskydning på 10 meter side 36 Indbydelse til DJM på 10 meter...side 37 NYT FRA FORENINGERNE Nyt fra DEFA esperantoforeningen....side 38 Rejsetilbud fra DJT side 39 DE BLÅ SIDER side 40 3

4 DJF Nyt Glædelig jul og Godt Nytår Alle medlemmer og jeres familie ønske en glædelig jul og et rigtig godt nytår. Her hvor julen nærmer sig og året rinder ud, er det igen tid til at stoppe op og se tilbage på året der gik. Det gamle år går stille og roligt på held og julefreden indfinder sig hos de fleste. Denne mørke tid er samtidig kendetegnet ved et lidt lavt aktivitetsniveau både på de idrætslige og kulturelle aktiviteter. Det giver plads til at se på hvordan det er gået i det forløbne år. I november holdt vi Midtvejsmøde på Knudshoved, her var hovedtemaet MEDLEMSHVERVNING. Til at hjælpe os igennem temaet, havde vi fået DFIF til at køre en 4 timers seance igennem. Et rigtig godt oplæg til det videre arbejde, men mere om det lidt senere i denne artikel. Inden vi kom så langt, i det år der er gået siden vi var samlet til Repræsentantskabsmøde i Fredericia, ja så er det også her tiden for at opsumerer, hvad styrelsen har arbejdet med det sidste års tid. Jeg kan kort nævne følgende: Kryptering eller ikke kryptering af personfølsomme oplysninger. Foreningsanalyse af DJF/styrelsen foretaget af DFIF Frihed til internationale arrangementer. Ny hjemmeside Mulighed for at abonnerer på nyheder Debatforum på hjemmesiden Opkrævning af vedligeholdelse og energiudgifter i lokaler lejet af DSB. FISAIC Etablering af en ny cykelsektion USIC Orientering i Danmark i 2011 USIC kongres i Polen USIC Teknisk møde i Berlin USIC Indledende kampe i fodbold. NJF møde i Finland. Medlemshvervning Nuværende struktur Herudover har styrelsen behandlet mange andre sager Som nævnt, ja så har der været nok at arbejde med det sidste års tid. Et emne der har og fylder meget er problematikken omkrig lokaler og ikke mindst de opkrævninger som nu stille og roligt er begyndt at komme ind til de klubber som har lejet lokalet rundt omkring i landet. I skrivende stund er der desværre endnu ikke nogen afklaring om økonomien, jeg vil naturligvis sikre, at de berørte klubber løbende bliver informeret om udviklingen. Status i skrivende stund er dette, at der er ved at blive udarbejdet et beslutningsnotat til DSB s direktion, dette skal forhåbentlig ende ud i at, vi får lavet en aftale på samme måde som den vi i dag har omkring husleje. En anden nyhed her i år, at oprettelsen af debatforum på hjemmesiden. Et tiltag jeg forventer mig meget af, så herfra en opfordring til at bruge den. Her i efteråret har styrelsen fået foretaget en forenings analyse af forbundet. Tiden var inde til at få udefra kommende til at se på forbundet med nye øjne. Jeg vil godt udtrykke min store glæde over at, vi tog denne beslutning. Styrelsen har igennemdiskuteret en lang række spørgsmål, hvor der i hvert enkelt spørgsmål skulle opnås enighed. Resultatet er endt ud i, at der er udvalgt 3 fokusområder som der i den kommende tid arbejdes videre med i et tæt samarbejde med DFIF s konsulenter. Som før nævnt, så var hoved temaet på Midtvejsmødet MEDLEMSVERVNING. Udover, at DFIF gav mange eksempler på hvordan vi kunne etablerer nye aktiviteter, så gennemgik deltagerne ligeledes en SPOT analyse som gik ud på at finde 3 til 4 styrkeområder disse skulle udmønstres i hvilke trusler der måtte være for forbundet eksternt fra. Herefter var det de interne udfordringer der skulle ses på, og endelig hvilke muligheder er der så for DJF. Til sidst skulle der opstilles mål, som naturligvis skulle være målbare attraktive og realistiske. DET LYKKEDES. Hvad jeg og styrelsen er rigtig glade for. MEN MEN. Det stopper ikke her. NEJ. Det er nemlig ikke kun styrelsens arbejdsredskab i den kommende tid. Det er alles redskab, i første omgang den gruppe på ca. 35 som var samlet i Nyborg her til Midtvejsmødet. Næste step, er et 24 timers seminar også i Nyborg d februar, her kommer vi alle til at arbejde med målene mv. Det seminar glæder styrelsen sig meget til. 4

5 Er der et behov for at vide mere om de specifikke ting som styrelsen har arbejdet med det sidste års tid, kan jeg henvise til hjemmesiden, hvor referater og andet er publiceret. Herudover har arrangementer bredt fordelt over hele landet og alle sektioner, budt på mange positive oplevelser både kulturelle og idrætslige var og har også været et år som ikke har båret præg af de store problemer organisatorisk og dog. Her på det seneste er eller har vi indgået en aftale med FL- Reklame om at vi fra 2011 overgår til kun at få udgivet 7 blade, dette grundet Finans krisen, den har betydet, at der har været en markant nedgang i annoncerne og dermed økonomien i Jernbane Fritid. Det blad der nu udelades, er sommerbladet som i forvejen var noget tyndt, herefter er bladene koncentreret omkring de perioder hvor der er mange aktiviteter. I en tid hvor foreninger især ude i de mindre byer desværre nedlægges grundet rekrutterings problemer mv. er det også glædeligt, at det kan gå den anden vej. 2 nye foreninger er undervejs nemlig Go- Cart og en motorcykelforening. Her i 2010 har DJF ligeledes indgået kontrakt med DSB om gratis Fitness i de 2 centre for DSB s medarbejdere, lige nu i skrivende stund er der 207 tilmeldte til denne ordning. Styrelsen har ligeledes fortsat et Power Point indslag om DJF. Det er så meningen, at det skal bruges ude i virksomhederne og andre steder for at gøre reklame for DJF. Det bliver spændende i de kommende år hvad det kan give af flere medlemmer. Det er allerede blevet positivt modtaget flere steder. Det er fortsat ikke lykkedes at få etableret en cykelsektion, den der sidst havde sagt ja til at starte op trak sig i sidste øjeblik. I stedet vil Styrelsen gennemføre et prøvestævne i løbet af Omkring det internationale samarbejde, er det jo efterhånden ikke nogen hemmelighed, at det er lykkedes at ændre sproget i USIC til 1 fælles sprog nemlig Engelsk. Desværre er det ikke lige så let at få ændret i FISIAC, her er der meget store organisatoriske problemer had bl.a. også kan ses når man forsøger at finde informationer på deres hjemmeside. Der står slet ingen ting.. I 2010 troede vi ellers at det var lykkedes, men i sidste øjeblik var der alligevel flertal for at bevarer de nuværende sprog. Rolf Petersen har sat sig i spidsen for at det lykkedes næste gang. Overordnet har vi i DJF haft et godt aktivitetsniveau med mange stævner og aktiviteter i både ind og udland, desværre har vi også i det gamle år endnu engang måttet se flere stævner og aktiviteter blive minimeret deltagermæssigt og der har også igen været stævner der har måttet aflyses på grund af manglende deltagerantal. DJF nu og i fremtiden. De Europæiske jernbaner inkl. Danmark er i opbrud med stadig større opsplitning med privatiseringer o.s.v. Her ligger der en meget stor opgave i Danmark men så sandelig også på det internationale plan. Det sidste tiltag fra DSB s side, er en opsplitning, hvor alle værksteder kommer over i et aktieselskab, som dog i første omgang er 100 % ejet af DSB, men det sidste i den retning er endnu ikke sagt. Udfordringen består af følgende to hovedpunkter: At holde sammen på et forbund, hvor vores medlemmer bliver spredt på stadig flere virksomheder. At bevarer et rimeligt medlemsgrundlag i en situation, hvor vores medlemsvirksomheder fortsat effektiviserer og skærer ned i antallet af ansatte. Styrelsen har som bekendt allerede taget initiativer (se ovenfor), men som nedgangen i vores medlemstal viser, så er der fortsat et kæmpe behov for vi arbejder med denne store udfordring. Styrelsen har ligeledes lagt op til en debat om den nuværende struktur som vi efterhånden har arbejdet med og i, i ca. 9 år. Skal vi foretage justeringer skal vi ryste posen helt og se hvordan vi så kan strukturerer os skal vi slanke organisationen, eller skal vi fortsætte som hidtil. Ja der er nok at tage stilling til. Debatten er hermed åbnet. Til slut vil jeg gerne rette en tak for et godt samarbejde til alle frivillige ledere og styrelsen samt til alle de, der på en eller anden måde har medvirket til samarbejdet i DJF er forløbet rigtig godt. Jeg ser frem til de kommende år med glæde, der bliver nok at arbejde med. Med disse ord vil jeg endnu engang ønske jer alle en rigtig god jul samt et rigtigt godt nytår. Med venlig hilsen Christian Hagensen 5

6 Koncentreret referat fra Styrelsesmødet den september 2010 Spørgsmålet om foreningernes opdeling i regionale/lokale foreninger og landsdækkende foreninger, blev debatteret. Skal oplistningen ske på en anden måde, både i Jernbanefritid og på hjemmesiden? Spørgsmålet om oprettelse af en cykelaktivitet i DJF blev gennemgået. GJ vil gerne forsøge, at starte sådan en aktivitet op, hvis evt. deltagere vil komme med et bud på hvilke cykelløb man skal deltage i. Emnet tages op på Midtvejsmødet. Driftsregnskabet blev gennemgået. Økonomien ser fin ud. Kontaktpersonerne skal erindre sektionslederne om, at kontrolskema if. med DJM skal indsendes til Kassereren, når denne skal opkræve deltagerbetaling. DSB Understøttelsfonds udlodning er endnu ikke blevet offentliggjort. Der var et ønske om, at Styrelsen får en oversigt over hvem der søger i Understøttelsesfonden. JN har modtaget henvendelse om oprettelse af en Motorcykelforening og en Go cart forening. Der er dog intet konkret endnu. JSF Fredericia har modtaget en regning på ca kr. til fællesudgifter og energi, fra DSB Ejendomme. DJF har udsendt forespørgsel hos andre foreninger om de har problemer med lignende opkrævninger. Der er indtil videre kommet 6 svar fra foreninger med problemer. CHA har taget problematikken op overfor DSB. I oktober 2010 indføres nyt nøglesystem i Bernstorffsgade i København der bl.a. omfatter motionscenteret. Kortet er forsynet med billede af ihændehaveren. Pris pr. kort er 100 kr. Økonomien er fin i motionscentrene. Der blev besluttet at oprette et debatforum på hjemmesiden, hvor Styrelsen vil besvare evt. spørgsmål. JE holder øje med spørgsmålene. Der forsøges oprettet en tæller på hjemmesiden, så brugen af hjemmesiden kan kontrolleres. Alle klubber der ikke har børn under 15 år skal underskrive erklæring om dette. Ellers får de ikke tilskud fra kommunen. Skemaerne udsendes af kommunen. Kursus om foreningsledelse og foreningsuddannelse fra DFIF blev fremlagt. Foreningerne opfordres til at gå på DFIFs hjemmeside, hvor kursuskatalog findes. DJF giver tilskud jf. håndbogen. JN har været til Teknisk møde i USIC. Der var stor ros til Danmark for kvalifikationsstævnet i Fodbold. USIC mesterskaberne i Golf afholdes den juni 2011 i Podebrady i Tjekkiet. Jan Eskildsen Koncentreret referat fra Styrelsesmødet den 5. november 2010 I forbindelse med den foretagne foreningsanalyse, er der manglende indberetning af arrangementer i Kontaktpersoner tager kontakt til deres sektioner. Efter den afholdte Foreningsanalyse blev Styrelsen enige om, at prioritere følgende aktiviteter i det videre arbejde: 1. Synlighed, 2. Markedsføring, 3. Lederrekruttering. Aktiviteterne optages på aktivitetslisten. Christian Hagensen tager kontakt til DFIF vedr. det videre arbejde. Driftsregnskabet blev gennemgået, og det ser fint ud. Siden april 2010 er der kommet 30 nye medlemmer i motionscentrene. Derudover har der været en tilgang på 55 nye medlemmer i motionscentrene i forbindelse med virksomhedsbetalt fitness (DSB) JIF Århus har søgt tilskud til et billardbord. Styrelsen har snakket om oplistningen af foreningerne i Jernbanefritid samt på hjemmesiden. Skal oplistningen ske alfabetisk uden hensyntagen til geografisk placering, da stort set alle foreninger optager medlemmer fra hele landet? Spørgsmålet stilles også på Midtvejsmødet, samt lægges på hjemmesiden til debat. Flere foreninger har modtaget varsel om opkrævning af fællesudgifter på de lokaler som ejes af DSB. Christian Hagensen har haft kontakt til DSB for at få dette stoppet. Der er fremsendt en liste over lokaliteter, og DSB forsøger at finde en løsning. Jan Eskildsen kunne oplyse, at der er kommet en tæller på hjemmesiden. Den viser et gennemsnitlig månedligt besøgstal på ca Jan Eskildsen kunne derudover oplyse, at det nu er muligt at få nyheder via RSS Feed systemet via hjemmesiden. Man tilmelder sig på hjemmesiden og får tilsendt en oplysning når der er nyheder. Selve fremgangsmåden kan ses på hjemmesiden således: Menupunktet Forbundet RSS Feed. 6

7 Christian Hagensen fortalte om årsmøde med FL reklame. Dead-line på bladet rykkes ca. 15 dage. Udgivelsen nedskæres til 7 blade. Sommerbladet falder bort. Frantz Jønsson kunne oplyse, at der har været 24 deltager fra DJF til Landskredsstævnet. Der er kommet forslag til nye regler indenfor Bowling, Fodbold og Bordtennis, indenfor USIC. Kontaktpersonerne kontakter sektionslederne mht. vore bemærkninger om forslagene. Bemærkningerne skal være forbundet i hænde senest maj Rolf B.Petersen orienterede om deltagelse i FISAIC generalforsamling i Rumænien. 3 lande er tæt på eksklusion pga. manglende betaling af medlemsbidrag. Det drejer sig om Italien, Makedonien og Serbien. - Det nordiske forslag om at ændre fællessproget til engelsk, blev nedstemt. - Økonomien i FISAIC ser skidt ud. Der bør gøres noget. - Rolf B. Petersen kunne oplyse, at det ikke forventes at Musiksektionen deltager i FISAIC musikstævne i Norge, pga. eget jubilæum. Sektionerne Fodbold, Bowling, Skak, Bridge og Badminton laver et fællesstævne i Nyborg den De fire kontaktpersoner bliver tovholdere på stævnet. - Günther Johansen forsøger at arrangere cykelløb i foråret Banedanmark har muligvis en del personer som er interesseret i cykling. Cykelløbene vil være en afprøvning af, om denne aktivitet kan startes op i DJF. Landskredsstævne 2010 i Fredericia Landskredsen under Dansk FirmaIdræts Forbund afviklede det årlige stævne i Fredericia som vanlig den sidste weekend i oktober. Der deltog i år 326 aktivitetsdeltagere i 7 idrætsgrene badminton, bowling, dart, indefodbold, kegler, golf og terrænløb. Det er et mindre antal deltagere end Fra DJF deltog 24 fra 4 foreninger JS Fredericia, JIF Århus, DSB Randers og DSB København. Der er plads til flere til stævnet 2011 den oktober, så allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen. Resultater: Badminton Herredouble C-rækken 1. Elo Jensen/Kaj Richter JIF Århus 2. Flemming Monsrud/Freddy Johansen JIF Århus Dart Damesingle 7. Ann Bonnerup DSB Kbh. Herresingle 3. Søren Frandsen, DSB Kbh. 7. Poul Erik Nielsen (Julle), DSB Kbh. 9. Erik Kruse, DSB KBH. 12. Jan Jensen, DSB Randers 15. Rene Skovvang, DSB Kbh. Højeste lukning: Søren Frandsen 116 Damedouble 3-4. Jane Lauritsen/Ann Bonnerup, DSB Kbh Anette Thomassen/Bergthora Nielsen, DSB Randers/ Dsb Kbh. Herredouble 3 Søren Frandsen/ Poul Erik Nielsen, DSB Kbh. 5 Niels Poulsen/Jan Jensen, DSB Randers 7 Rene Skovvang/Heinz Dahl, DSB Kbh./Posten Vejle 8 Anders Thomassen/Flemming Sørensen, DSB Randers Mixdouble 3 Ann Bonnerup/Søren Frandsen, DSB Kbh. 5 Jane Lauritsen/Poul Erik Nielsen, DSB Kbh. 8 Anette Thomassen/Anders Thomassen, DSB Randers Højeste score: Søren Frandsen, 180 Kegler. Super A-rækken 1. Arne Nielsen, JS Fredericia, Mogens Eriksen, JS Fredericia, 718 B-rækken 1. Flemming Rasmussen, JS Fredericia, Arne Hansen, JS Fredericia, Tage Brøchner, JS Fredericia, 663 E-rækken 2. Hugo Hørlyck, JS Fredericia, 618 Lørdag aften var der arrangeret en knaldgod aftenfest med 130 feststemte deltagere der hyggede og dansede til orkestret, Tailors fra Hovedgård ved Horsens. Både lørdag og søndag kunne alle deltagere prøve deres færdigheder ved et Wii-konsol med forskellige spil. Der var desværre ikke så mange del prøvede dette nye tiltage til stævnet. Jeg håber at mange flere DJF-medlemmer vil deltage i stævnet til næste år i oktober. I kan finde alt om tilmelding i Jernbanefritid omkring august 2011 og på DJFs hjemmeside til den tid. Hvis der er noget du er i tvivl om da kontakt undertegnede. Tak til alle deltagerne, hjælpere og landskredsbestyrelse for en hyggelig week-end. Frantz Jønsson 7

8 Notat fra Midtvejsmødet den november 2010 Til Midtvejsmødet den november var der mødt 31 delegerede. De 12 af dem kom fra foreningerne. Christian Hagensen startede mødet med mindeord om den tidligere sektionsleder for Folkedans, Ejvind Kristensen. Carl Erik Hunnerup var blevet bedt om at komme med et oplæg om medlemshvervning. Hvad har JAM gjort for at få og bibeholde medlemstallet, samt havd man kan gøre for at strukturere hvervearbejdet. Hovedemnet for dagene var medlemshvervning. Styrelsen havde indbudt Sannie Kalkerup og Steen Pedersen fra DFIF, til at gennemgå mulighederne for styrkelse af medlemshvervningen. De startede med at gennemgå et billede af det nuværende idrætsbillede i Danmark, som peger på, at det hovedsageligt er nye former for idræt og ikke så meget holdtidrætten der er in for tiden. Nye forslag til aktiviteter blev gennemgået. Aktiviteter som er påbegyndt i DFIF. Der blev foretaget en SPOT analyse som skulle belyse de styrker, trusler, udfordringer og muligheder som DJF har. Værktøjet SMART blev også gennemgået. Et værktøj man bruger til at sætte mål for foreningens arbejde. SMART står for: Specifikt, Målbart, Attraktivt, Acceptabelt, Realistisk og Tidsafgrænset. Dagen blev sluttet af med en ny sportsgren: GPS motion, hvor man fik forskellige punkter opgivet, og skulle finde dem. Man skulle hjembringe et bogstav som senere skulle sammensættes til et ord. Jan Pedersen fra Esbjerg fortalte om hvordan man i Esbjerg prøver at fastholde medlemmer i JIK Esbjerg. Formanden fortalte om Styrelsens arbejde og pegede på følgende hovedpunkter: Ny hjemmeside, der er foretaget en foreningsanalyse af DJF, problemer med lokaler, problemer/glæder med frihed til internationale arrangementer, afholdelse af USIC orientering i 2011, deltagelse i USIC generalforsamling i Polen, USIC kvalifikationsturnering i fodbold i Danmark, medlemshvervning, forbundets struktur, oplistning af klubber i Jernbanefritid/på hjemmesiden og kryptering af data. Formanden opfordrede til, at man på hjemmesidens debatforum diskuterede emnerne: Ny struktur i forbundet og oplistning af klubberne i Jernbanefritid/på hjemmesiden. Rolf B. Petersen havde et indlæg omkring indholdet af indbydelser til DJM. Sektionslederne skal huske de nye regler om, at man ikke behøver at være medlem af en forening ved tilmelding. Turneringsreglementerne skal justeres. Flere sektioner har ikke fået rettet reglerne efter Repræsentantskabsmødet i Forbundets medarbejder, Anny Kjærsig, laver udkast til ændringer for de enkelte sektioner og sender dem til godkendelse hos sektionslederne. Kassereren Günther Johansen gennemgik regnskabet for Han opfordrede til, at regninger blev påført arrangement, og at de rigtige blanketter blev brugt if. med afregning. Blanketterne Bilagsoversigt, Kontrolskema og Rejsegodtgørelse findes på hjemmesidens Ekstranet. Der blev besluttet at de tilstedeværende skulle mødes igen den for at forsætte arbejdet med medlemshvervning. På styrelsesmødet i december vil styrelsen tage beslutning om der skal inviteres flere med til seminaret. Sektioner under kontaktperson John L. Nielsen Fodbold Tony Kim Andersen Nandrupsvej 7, 3. tv Frederiksberg, Løb og Motion Carl Erik Hunnerup Dagmarvej Espergærde, Orientering Marianne B. Krowicki Rishøjvej Hvidovre, Skak Bent L. Andersen Poppel Allé Hvidovre,

9 Badminton sektionen Lars Bach Johansson Rungsvej Fredericia Invitation Arrangement: Vinterstævne i Badminton Tid og sted: Deltagere: Omfang: Lørdag den 22. januar Der spilles i Der spilles i Korsørhallen, Tovesvej 30 B, 4220 Korsør Stævnet starter kl. ca Deltagerne skal, ved tilmeldingen være medlem af Danske Jernbaners Fritidsforbund og tilmeldes gennem en DJF-forening. Der kan tilmeldes i følgende rækker: Herresingle: Mester, A Herredouble: Mester, A Damedouble: Mester, A Mixdouble: Mester, A Alle kan tilmeldes i 3 kategorier. Der spilles i puljer. Tilmeldingen skal fortrinsvis ske i par ved doubler, der bliver så efterfølgende trukket lod om ens doublemakker i alle rækker. Dog hver række for sig. Tilmelding ifølge styrkeliste. Nye spillere tilmeldes skønsmæssigt af foreningernes badmintonledere. Tilmelding: Startpenge: Præmier: Program: Afslutning: Skal være mig i hænde senest den 10. januar Tilmelding til spisning foretages samtidig. 40 kr. for single og 80 kr. for double, indbetales foreningsvis. Der udsættes præmier, ifølge præmieregulativet for andre Individuelle stævner. Tilsendes klubberne ca. en uge før stævnet. Efter stævnet arrangeres fælles spisning og præmieoverrækkelse Maden vil koste ca. 125,00 kr. pr person. På gensyn i Korsør Lars B. Johansson, Tlf , mailto: 9

10 Det årlige mesterskab i badminton for oldgirls/boys individuelt blev i år afholdt i Korsørhallen Tovesvej 30B i Korsør den 2. oktober 2010 Deltager antallet var kun 25 dog en fremgang på 1 i forhold til sidste år, men det ville være ønskeligt om flere spillere havde mulighed for at komme til stævnet fremover. 2 fra Fredericia. 2 fra Korsør, 4 fra Roskilde og 17 fra HI. Fordelt på Mesterrækken og A-rækken så alle fik så mange kampe som muligt. Selve forløbet af turneringen blev styret af Lars B Johansson og alle hans hjælpere. Desværre gik det galt for Klaus Bendtsen HI i singlen mod Svend Bjerno HI, idet han trådte forkert på venstre ben. Det så ret dramatisk ud og der blev da også tilkaldt en ambulance. Resultaterne af selve stævnet: Vinder af herresingle blev Søren Hansen Kø og hermed danmarksmester nr. 2 blev Svend Bjerno HI, der var spillet i 2 grupper da der var 6 singlespillere i Mesterrækken Danmarksmester i damedoublemesterrækken, hvor der var opstillet 4 par blev Britta Mortensen og Tina Kertesz fra henholdsvis KØ og HI Danmarksmester i Herredoublemesterrækken vandt Michael Hansen og Lars B Johansson FA og fik derved de gyldne palmer. I mesterrækken mix. double hvor 4 par stillede op vandt Britta Mortensen og Søren Hansen begge KØ Danmarksmesterskabet. I A-rækken var der 3 singlespillere og her vandt John Pagh HI. A-rækkens herredouble hvor der stillede 5 par op blev rækken vundet af Niels Jensen og Johs. Pedersen begge Ro efter ret jævnbyrdige kampe. A-rækkens mix. double vandt Annelise Jørgensen og Kent Böje begge HI alle deres kampe og blev vindere af rækken. 10

11 Tillykke til alle med sejrene og oprykningerne. Efter vel udført dåd på badmintonbanerne var der en flok på 16 deltagere der traditionen tro mødtes hos Britta og Hubert til et veldækket bord for i fællesskab at nyd det kulinariske og hinandens selskab. Efter spisningen forestod Lars B Johansson præmieoverrækningen til vinderne, samt trøstepræmier til de af de tilstedeværende deltagere der ikke havde vundet i turneringen. Med sportslig hilsen Jan Kjær-Hansen HI 11

12 Billard sektionen Bo Jørgensen Horsekildevej 36,1 tv Valby DJM billard individuelt 2010 lørdag 30. oktober i Odense 21 havde meldt sig til stævnet i billardklubben Bristols meget flotte lokaler, John Hansen, Kalundborg måtte melde afbud med influenza. Der kunne som sædvanligt spilles i 3 rækker, Mester, A og B. Mesterrækken blev vundet klart af Svend-Erik Christensen fra HI. Han vandt alle 3 kampe han spillede, klart, og blev en suveræn jernbanemester. Knud Møller, HI tog 2. pladsen med 2 sejre og Henrik Alsted-Svendsen også fra HI, tog 3. pladsen med 1 sejr over Stephen Eckhausen fra JIF København. Så mesterrækken var rent københavneri. A-rækken blev også vundet klart, det var Bjørn Semberg, HI, der havde en af sine gode dage og vandt alle 3 kampe med et snit på 8,11. Sektionslederen snuppede 2. pladsen og overlod 3. pladsen til storklubben HI s formand Erik Jørgensen. Stakkels Jens Mortensen fra JIF København måtte, som klubkammerat Stephen i mesterrækken, rejse hjem uden sejr. B-rækken blev delt i 3 puljer a 4 mand. Tonni Frederiksen fra JIF Odense løb med 1. pladsen, det var også ret suverænt, 5 kampe 5 sejre. Rookien Per Perle Nielsen fra HI snuppede overraskende 2. pladsen foran rutinerede Aksel Fevre fra JIF København. 16 deltagere fra de Københavnske klubber HI og JIF KBH og 4 fra de 2 fynske JIF Odense og JIF Nyborg. Men ingen jyder til at forstyrre den Københavnske dominans med lidt fynsk krydderi i B-rækken. Er der ingen jyske togmænd der spiller billard? Tak til alle deltagere og billardklubben Bristol for en dejlig dag. Håber vi ses igen lørdag d. 5. februar 2011 til handicapturneringen i Valby. DJM billard i Odense 30. oktober 2010 Mesterrækken Kampe Kegler/ind. snit Svend-Erik Christensen, HI /63 16,67 3 sejre. Knud Møller, HI 3 944/65 14,52 2 sejre, tabte til Svend-Erik Henrik Alsted Svendsen, HI 3 676/63 10,73 1 sejr, vandt over Stephen Stephen Eckhausen, JIF KH 3 778/91 8,55 0 sejre A-rækken Bjørn Semberg, HI 3 600/74 8,11 3 sejre Bo Jørgensen, HI 3 488/72 6,78 2 sejre, tabte til Bjørn Erik Jørgensen, HI 3 536/77 6,96 1 sejr, vandt over Jens Jens Mortensen, JIF KH 3 456/81 5,63 0 sejre B-rækken Tonni Frederiksen, JIF Od 5 518/100 5,18 5 sejre Per Nielsen, HI 5 532/100 5,32 4 sejre, tabte finale til Tonni Aksel Fevre, JIF KH 5 452/100 4,52 2 sejre, tabte til John, Tonni og Per Ib Andersen, HI 4 380/80 4,75 2 sejre John Cruusberg, JIF Od 3 256/60 4,27 2 sejre, tabte til Bjarne Lundberg Ove Knudsen, JIF Ng 3 288/58 4,97 1 sejr, vandt over Bent Østerby Øvrige deltagere i B-rækken Kenneth Aa Rasmussen, Bjarne Lundberg, Bent Østerby, Mogens Lyø, Freddy Christensen alle HI og Inge Knudsen fra Nyborg. Mvh Bo Jørgensen, sektionsleder DJF billard 12

13 Invitation Arrangement: Handicap-turnering i Billard Tid og sted: Deltagere: Lørdag d. 05. februar 2011 kl i FSKBH s lokaler på Gl. Køgelandevej 117, 2. sal Valby. Alle DJF medlemmer, helst gennem en klub-formand. Men du behøver ikke længere at være medlem af en klub. Handicap: Distancen er dit snit gange 20 plus 20 plus sektionslederens afrunding, dog mindst 76. Startgebyr: 70 kr. pr. deltager. Indbetales på gironummer Tilmelding: Sendes til undertegnede/sektionslederen senest torsdag 13. januar Program udsendes pr. eller brev til klubformænd m/k. PS. Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer, da der er mulighed for at købe det i cafeteriet, og cafeteriet har et udmærket udvalg af smørrebrød og lune retter til rimelige priser. Mvh Bo Jørgensen (Hvidovre) Sektionsleder Mobil Vi bygger bro Vi har bygget mere end 500 broanlæg samt udført et utal af brorenoveringer Kontakt: Afdelingsleder Lars M: W: 13

14 - ønsker alle en god sommer Kirkebjerg A/S Hovedvejen 232, Osted 4320 Lejre Tlf Kirkebjerg A/s udfører teknikentrepriser samt fagentrepriser inden for fagområderne: VVS, El, Ventilation, sprinkler samt fjernvarme Osted - København - Birkerød - Kolding - Århus - Haderslev 14

15 Bordtennis sektionen Bent Ole Jacobsen Krabbesholms Allé Viby J Invitation Arrangement: DJM BORDTENNIS 2011 Tid og sted: Deltagere: Omfang: Lørdag 22. januar Der spilles på Ellekjær Skole Jernaldervej, Århus N, som vi plejer. Start kl. 11,00. Deltagerne skal, ved tilmeldingen være medlem af Danske Jernbaners Fritidsforbund og tilmeldes gennem en DJF-forening. Der kan tilmeldes i følgende rækker: Herresingle: Mester A + B og Old Boys Herredouble: Mester A og B Tilmelding: Skal være mig i hænde senest d. 10. januar Startpenge: Single kr Double kr pr. par. Præmier: Program: Spisning: Afslutning: Der udsættes præmier, ifølge præmieregulativet. Udleveres ved stævnet. Der kan købes madder øl, vand, kaffe og te. Efter stævnet indkaldes, der til sektionsmøde. Med sportslig hilsen Bent Ole Jakobsen Sektionsleder Bordtennis Sektioner under kontaktperson Rolf B. Petersen Billard Bo Jørgensen Horsekildevej 36, 1. tv Valby, Bridge Rolf. B. Petersen, Tårnbjerggårdsvej 25, 4320 Lejre, Folkedans John Havtorn, Vesterled 10, 8870 Langå, Musik John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød, Radio John F. Langebeck, Vestergade 41, 1. th., 4930 Maribo,

16 Bridge sektionen Rolf B. Petersen Tårnbjerggårdsvej Lejre Sektionsmøde og holdturnering i Bridge 2010 Det lykkedes igen i år at stable 3 hold a 4 spillere på banen til en holdturnering i bridge. Men det kneb. 10 minutter før udløb af ansøgningsfristen modtog jeg en besked om, at et par godt ville spille, men kun hvis turneringen kunne afvikles over 1 dag. Et andet par fulgte op med samme tilbud. Tidsplan og program i øvrigt samt aftaler med Villa Gulle måtte derfor justeres til et eendags arrangement, således at medlemmernes ønske kunne imødekommes. Vi startede lørdag den 25.september omkring kl.10:30 med 1.runde over 12 spil. Herefter var der frokost med gode sager fra Gulles køkken. Efter frokosten tog vi endnu 2 runder a 12 spil og fortsatte med sektionsmøde, der behandlede følgende: 1. Poul Munk blev valgt som dirigent 2. PM konstaterede sektionsmødet som rettidig indvarslet og oplæste mødets forretningsorden. 3. Sektionslederen blev valgt som sekretær og dermed skriver af dette til Jernbanefritid. 4. Der var 7 stemmeberettigede: 3 fra HI, 3 fra Roskilde Bridge samt sektionslederen. 5.Sektionslederen berørte i sin beretning aflysning af parturnering i januar på grund af vejrsituationen. Deltagelsen i FISAIC Bridge i Pécs med et hold på 5. Usikkerhed omkring Nordisk Bridge fremover. Deltagerne på turen til Ungarn var meget tilfredse med oplevelsen. Beretningen blev godkendt 6. Sektionslederen havde med udgangspunkt i dialogen på sidste sektionsmøde lavet et indspil til diskussion og beslutning m h t fremtiden. Endvidere var der udarbejdet forslag til ændring/justering af turneringsreglement for bridge der er indeholdt i DJF håndbogen. Den direkte anledning til ændring i reglementet er foranlediget af Repræsentantskabsmødets beslutning om, at der ikke fremover kræves tilmelding til et DJF arrangement via en forening. Herudover havde sektionslederen i sit oplæg medtaget ønskelige justeringer baseret på den aktuelle situation i sektionen. Mødet besluttede, at sigtet fremover fortsat er afholdelse af en parturnering samt en holdturnering om året og fortsat i slutningen af januar hhv i september. Sigtet er afholdelse af turnering om lørdagen. Kan der ikke skaffes fornøden tilslutning til DJM jfr sektionens eget krav om minimumsdeltagelse, kan der afholdes alternative turneringer med færre deltagere. Dette indlægges i turneringsreglementet som en mulighed. Da sektionslederen har fremlagt en plan for afvikling af en holdturnering med 4 hold, som kan afvikles på 1 dag (3 runder a 20 spil) var det ønsket at dette alternativ blev benyttet. Tilmeldes mere en 4 hold er der behov for et 2 dages arrangement. En tilføjelse om sektionslederens regelsæt vedrørende udtagelse til NJM og FISAIC turnering blev justeret derhen, at de udtagne skal have deltaget i mindst 2 af de seneste 3 turneringer. En tilføjelse om sektionslederens mulighed for at nedregulere deltagerantallet i NJM og FISAIC turneringer blev afvist af mødet. 7. Efter en længere betænkningstid indvilgede sektionslederen, der nu har haft 24 år i stolen, at fortsætte i endnu en periode. 8. Under dette punkt behandles sektionens fremtid, der m h t turneringer allerede er besluttet jfr foranstående pkt 6. Sektionslederen henledte opmærksomheden på et planlagt fælles stævne i DJF den 5.marts 2011 i Nyborg. Ønskede at høre interessen for også at spille Bridge ved sådan et stævne. Det var der interesse for. 9. Dirigenten afsluttede mødet med en tak til deltagerne for aktiv medvirken i debatten. Herefter afsluttede vi med sidste runde a 12 spil, hvorefter vi i forbindelse med en tallerken asparges suppe kunne hylde vinderne af turneringen og uddele vinpræmier. Resultatet af turneringen: Nr 1. Holdet bestod af Irene og Knud Ougtvig samt Peter Højslev og Karen Sørensen 49 KP Nr 2. Holdet bestod af Kirsten Tolderlund og Lis Frost samt Jonna Sørensen og Bendt Schmidt 25 KP Nr 3. Holdet bestod af Poul Munk og Peter H Sørensen samt Anny Kjærsig og Lilli Beck med 16 KP Rolf Petersen 16

17 Invitation Arrangement: Dansk Jernbane Mesterskab i bridge for par Evt. i stedet evt. en par turnering, hvis ikke der er mindst 10 deltagende par. Bemærk: Systemkort er obligatorisk. Dato: Lørdag den 29.januar 2011 Sted: Deltagere: Startpenge: Præmier: Forplejning: Turneringen: Formentlig i Fredericia. Bliver vi 10 par forsøger jeg arrangement i Vejle. Medlemmer af Danske Jernbaners Fritidsforbund. 95 kr. Pokal og vinpræmier hvis det bliver et DJM Ellers alene vinpræmier Der arrangeres som sædvanlig fælles spisning, idet der laves aftale med en lokal leverandør om levering af smørrebrød. Hvis man ikke ønsker at deltage i fælles spisning bedes det meddelt ved tilmelding. Drikkevarer til lave priser Der spilles alle mod alle og i henhold til turneringsreglerne i DJF håndbogen. Foreløbig tidsplan: Start omkring kl Frokost omkring kl Afslutning omkring kl.?? afhængig af antal deltagere og dermed turneringsform Tilmelding Til sektionslederen senest med morgenposten mandag den 3.januar 2011, men meget gerne tidligere og så snart du og din makker har besluttet Jer for deltagelse. Savner du en makker vil jeg prøve at hjælpe. Så kontakt mig blot. Rolf Petersen Sektionsleder 17

18 Fodbold sektionen Tony Kim Andersen Nandrupsvej 7, 3.tv Frederiksberg Sektionsmøde Indkaldelse til sektionsmøde i fodboldsektionen Der indkaldes hermed til fodboldsektionsmøde, lørdag den 5. marts 2011, i forlængelse af DJM indefodboldstævnet, i Nyborghallerne, Halvej 1, Nyborg. I Nyborghallerne s cafeteria. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Valg af sekretær Stemmeudvalg. 3: Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter 4: Fodboldsektionslederens beretning 5: Indkomne forslag 6: Valg af UK, for 1 år: Jan Petersen, JIK Esbjerg Jens Tackmann, JSF Fredericia Anne-Grethe Møller, Hovedstadens Jernbane Idræt 7: Sektionens Fremtidige virksomhed 8: evt. / og afslutning Forslag der ønskes behandlet på sektionsmødet, skal være sektionslederen i hænde senest 3 uger, 12. februar 2011, før mødets afholdelse. Indsendes det pr. mail, vil der blive afsendt en kvittering. Sendes til samt til kontaktperson, Sektionsmødet omfatter indtil 3 stemmeberettigede repræsentanter fra hver forening, samt sektionslederen. Med Sportslig Hilsen Tony Kim Andersen Fodboldsektionsleder DJFs styrelse Christian Hagensen, Formand, Trige Møllevej 184, 8380 Trige, John L Nielsen, Næstformand, Slåenvænget 7, 2680 Solrød Strand, Günther K Johansen, Kasserer, Carl Blochsvej 4, 7000 Fredericia, Rolf B Petersen, Styrelsesmedlem, Tårnbjerggårdsvej 25, 4320 Lejre, Jan Eskildsen, Sekretær, Mejerivænget 23, 8310 Tranbjerg J, Frantz Jønsson, Styrelsesmedlem, Hirsevej 13, 4040 Jyllinge, Tony Kim Andersen, Styrelsesmedlem, Nandrupsvej 7, 3.tv., 2000 Frederiksberg,

19 Invitation Arrangement: DJM i indefodbold i Nyborghallerne Tid: Lørdag den 5. marts 2011 Sted: Deltagere: Disciplin/kategori: Startpenge: Tilmelding: Præmier: Forplejning: Tilmelding: Nyborghallerne, Halvej 1, Nyborg Alle DJF medlemmer, der tilmeldes igennem en DJF-forening Senior Damer Mix. Oldboys, 32 år på spilledagen Ældre Oldboys, 38 år på spilledagen Veteran, 43 år på spilledagen Startpenge, 240.-kr. pr. hold Der udsendes girokort sammen med programmet Skal være sektionslederen i hænde senest lørdag den 12. februar 2011, med morgenposten. Deltagerlisterne skal for godkendelse indsendes til sektionslederen senest onsdag den 2. marts Begrundelsen tages op på sektionsmødet. Programmet vil blive tilsendt klubberne ca. 7 dage før stævnet. Der uddeles holdpræmier, til de tre første i hver række, samt vandrepokal til vinderne Der forefindes cafeteria i hallen Der vil blive arbejdet på en buffet eller platte, som de senere år Herom sendes ud til klubberne Tony Kim Andersen / arb Tilmeldes der pr. , vil der blive afsendt en kvittering på modtagelse. Er der spørgsmål eller lign. angående stævnet afholdelse, kan jeg træffes pr. telefon eller mail, hvor jeg vil svare efter bedste evne Med Sportslig Hilsen Tony Kim Andersen Fodboldsektionsleder Sektioner under kontaktperson Tony Kim Andersen Foto Kurt Jeppesen, Hestkøb Vænge 97, 3460 Birkerød, Golf Henrik Kahr Rødkælkevej glostrup, Kegler Hugo Hørlyck Lillebælts Allé Fredericia, Skydning Jan Eskildsen Mejerivænget Tranbjerg J.,

20 Dansk Jernbane Folkedans John Havtorn Vesterled Langå Da folkedanserne gik under jorden! Var det for at vi var bange for et eller andet, eller var det for at gemme os? Nej det er da vist helt ude i skoven? Jaee ---- det var det faktisk, for begge dele var rigtigt Vi havde nemlig vores efterårstræf 2010, på Skanderborg vandrehjem i weekenden d oktober. Skanderborg vandrehjem ligger nemlig helt ude i skoven, og samtidig er det placeret så tæt ved Skanderborg Sø som det overhoved kan,--- der er vel 25 meter ned vandkanten. Så det er en helt fantastisk skøn beliggenhed. Vi skulle mødes ved vandrehjemmet ved middagstid lørdag, nogen kom med toget og nogle kørte selv. Vi var desværre ikke så mange i år, til vores træf, nogle måtte melde fra på grund af sygdom, det er jo ikke til at holde for. Vi blev hurtigt enige om at det skulle blive en hyggelig weekend, og det blev det. Vi startede vanen tro med frokost, i nogle meget hyggelige lokaler, og frokosten var som, var jeg lige ved at sige også som vanlig god. Nu må jeg ikke glemme, at inden vi gik til frokost, havde Jytte medicin, fra Dr. Nielsen med, så vi havde noget at stå imod med. Efter frokosten havde vi bestilt et besøg på frihedsmuseet, dette ligger meter fra vandrehjemmet, så ved tiden mødte vi op derovre, og hilste på vores guide. Det viste sig så, efter at vi havde præsenteret os, og han havde sagt hvem han var, at han var pensioneret lokofører. Hans navn er Jørgen Bech Olesen, måske nogle nikker genkendende til hans navn. Han startede udenfor, vejret var jo herligt, med en meget grundig beretning om hvad det egentlig var vi stod foran. Museet har nemlig til huse i to pænt store tyske bunkers, som blev bygget under den anden verdenskrig. Han fortalte også at, skal vi kalde det hovedbygningen ovre på vandrehjemmet, som er en meget flot træ bygningen, som vi bl.a. havde spist frokost i, under krigen var tysk officersmesse. Efter orienteringen, skulle vi så ned i museet, og se kommer her det så ind med at vi gik under jorden. Vi var alle enige om at det var meget interessant at se alle de forskellige effekter som var samlet der. Der var også meget godt skrevet materiale til de forskellige ting. Efter et par gode timer, sagde vi tak og farvel til vores guide, som havde været dygtig til at knytte beretninger til tingene. Da det i den weekend var et meget flot vejr, så blev eftermiddagskaffen, efter museumsbesøget, nydt udenfor, til herlige chokoladekugler som Ellen og Hans havde haft med. Ved tiden mødtes vi til aftensmad, i officersmessen. Dejlig to retters menu, med hvad dertil hører, så stemningen begyndte jo allerede der at blive en tak bedre. Snakken og grinene udviklede sig godt, måske også fordi der var fuldt hus af gæster, bl.a. en 40 yngre mennesker fra Qvickly i Skanderborg. Senere på aftenen viste det sig at de skulle ud på forskellige opgaver i det fri. Da vi besluttede at rykke over til os selv, vi havde nemlig også et dejligt stort lokale til rådighed, hankede vi op i div, flydende rester + nyindkøbte. Det blev dog besluttet at der ikke var så hyggeligt i det store lokale, når vi ikke var så mange. Alle de andre blev så hurtigt enige om at der var bedst plads på formandens værelse, fordi han havde eneværelse. Stole og bord blev hentet fra andre værelser, og så gik snakken og historierne ellers på jækle vis. Aftenkaffen blev hentet i officersmessen og nydt sammen med dejlig bradepandekage som Mona og Flemming havde haft med, i en meget avanceret kagetransportkasse. Godnat og tak for i aften. Medicinen fra Dr. Nielsen bliver indtaget. Parti foran de 2 bunkers. 20

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang 5 JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund. Styr på strategien for markedsføringen i foreningen. Danske Spil vandt over Ladbrokes

Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund. Styr på strategien for markedsføringen i foreningen. Danske Spil vandt over Ladbrokes 10 Nov./Dec. 2006 Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund Styr på strategien for markedsføringen i foreningen Danske Spil vandt over Ladbrokes LEDER AF LOUISE PEDERSEN. LEDER AF LIVSSTILSKLUBBEN

Læs mere

AAIG atletik, tri & motion organisation

AAIG atletik, tri & motion organisation AAIG atletik, tri & motion organisation Klubbladsredaktør Kirsten E. Møller, Møllevej 50, Felstedskov, 6200 Aabenraa 74 68 58 73 eskildsen-moeller@stutteri-hesselholt.dk I redaktionen Bodil Nielsen, bniel@aabenraa.dk

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider Fædrelandssang - Fugleskydning - Lokalpolitik - Vin

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere