Indhold i dette nummer: Nr årgang Oktober 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold i dette nummer: Nr. 30 7. årgang Oktober 2001"

Transkript

1 Nr årgang Oktober 2001 Indhold i dette nummer: Leder... 1 Besøg i Tønsberg.. 2 Logen Sirius historie... 3 Skovlogen Møde med Storlogen Jutlandia og grundlogerne... 4 Dagbogsblade fra Australien del Ændring af kodeord... 8 Kære SIRIUS brødre Sommeren er forbi og de varme dage med solskin forsvinder hastigt. Selvom det er længe siden høsten begyndte ses der stadig korn på markerne. Dagene bliver kortere og kortere og inden længe skifter skoven farve fra grøn til mere røde og gulbrune nuancer. Ja, årstidernes skiften er en kilde til evig forundring og beundring! Når blæst, rusk og regn sætter ind ja, så ved vi, at det igen er tid til at mødes i vor loge. Embedsmændene har udsendt det kommende års arbejdsplan. Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange brødre vil bakke op omkring møderne for kun derved får vi alle det optimale ud af et logemøde. Vi har kun fået positiv respons på vort interne blads nye udseende, komponeret af br. Kurt Lund. Der har været drøftelse af forslaget til annoncer i bladet for derved at skaffe kapital til bl.a. farvetryk. Vi må jo nok erkende, at det er endda meget svært at skaffe annoncekroner udenfor logens regi, så vi vil nok prøve at komme med et oplæg til egne brødre! Ritualudvalget i Rigsstorlogen er færdig med ændringerne af ritualhæfterne i I, II og III grad. Den væsentligste ændring er sket under optagelsesritualet i I. grad, hvor vor fadderordning nu direkte er indføjet i ritualet. Siden sidste udgivelse har vi haft Skovloge ved br. Jes med stor deltagelse og i weekenden var der besøg ved vores venskabsloge loge EKEN i Tønsberg i Norge. For første gang siden vi indledte samarbejdet med loge EKEN var deltagerantallet under 20. Med ønsket om, at alle brødre med deres familie har haft en god sommer vil jeg sige på gensyn ved næste logemøde! Br. Ib

2 Besøg i Tønsberg Så var det Sirius-brødrenes tur til at besøge loge Eken i Tønsberg i Norge. Torsdag den 13. september 2001 kl. ca. 21 var der afgang fra Horsens med bus, som sædvanlig med br. Bent Andersen som chauffør. Alle brødre med damer var afhentet og turen gik nordpå en regnvåd septemberaften. Der var rigeligt med plads i bussen idet kun ni brødre og syv damer, i alt 16 deltagere, var med på turen. Br. Steen og br. Ole var med fra Rejseudvalget, så deltagerne var i gode hænder. Vi nåede Hirtshals og afsejlede med færgen kl Vi gik til ro i sovekabinerne og da færgen anløb Kristianssand kl gik vi i land, hoppede i bussen og kørte nordpå. Efter et par stop undervejs nåede vi Tønsberg kl , hvor vi blev modtaget af vore norske venner. Der var som sædvanlig stor gensynsglæde, men mange var skuffede over det lille fremmøde af danske brødre. Resten af fredagen foregik under private former, og lørdag eftermiddag mødtes mange brødre til en øl i Tønsberg by. Højtidsloge i Horten Kl kørte Bent os til Horten, hvor vore norske brødre afholdt højtidsloge i anledning af vort besøg. Deres eget logehus i Tønsberg, Gimle, var optaget. Det er et utrolig flot hus brødre i Horten har fået bygget og det var en oplevelse at se Lunden. Derefter retur til Tønsberg og kl samledes brødrene med damer til fest i handelstandsforeningens hus i Tønsberg. Det var også noget nyt, og det var nogle hyggelige og dejlige lokaler vi på den måde fik lov at opleve. En god fest Efter en fin, fin fest, god mad og vin og dans til kl. to, var det sengetid. Næste dag startede vi kl. ni og kørte i retning mod Oslo og via en lang tunnel fortsatte vi hjemturen på Oslo-fjordens østside til Svindesund, videre til Göteborg, hvor vi ankom kl Kl. 16 var der afgang til Frederikshavn med ankomst kl. 19, og de første danske brødre med damer blev sat af bussen i Horsens kl Kom til Norge Jeg kan kun anbefale flere danske brødre at tage med på turen til Norge næste gang. Der er mange norske brødre, der vanter på at få lov til at møde og tage imod vore brødre og damer! Jeg vil sluttelig rette en rigtig stor tak til de brødre og damer, der bakkede op omkring dette arrangement! Br. Ib SIRIUSNYT Siriusnyt udkommer fire gange om året. 15. januar, 15. april,15. juli og 15. oktober. Indlæg til bladet bedes leveret til et medlem af redaktionen senest én måned før deadline. Redaktionen foretrækker indlæg på elektronisk form ( eller disketter). Redaktionen kan kontaktes via en af nedenstående redaktionsmedlemmer eller på Ansv. redaktør: br. Ib F. Mathiesen Redaktionssekretær: br. Kurt Lund Udl. korrespondent: br. Chr. Lundberg Redaktør: br. Bent Hansen 2

3 Logen Sirius historie Br. Harry holdt et rigtig godt indlæg i logen den 28. august 2001 om logen Sirius, som vi med stor glæde bringer her, så også fraværende brødre kan berige sig med det. Desuden kan indlægget også findes på Når man bliver udpeget til at holde et indlæg i Lunden, er første opgave at finde et emne, som indlægget skal bygges op omkring, for derefter at bearbejde emnet. Nu er det jo sådan, at der ikke er stillet krav i arbejdsplanen til indlæggets indhold, så et stykke henad vejen er der frit spil, det vil jeg så benytte mig af. I tidens løb har jeg haft mange af vore yngre brødre til undervisning i efterlogen i forbindelse med festloger i 2. og 3. grad, det har været interessante møder, og mange gange er vi havnet ved spørgsmålet, hvordan er logen Sirius opstået? Derfor vil jeg objektivt forsøge at bearbejde dette emne. Det er jo særdeles vigtigt at kende sine rødder, og det gælder i enhver henseende, for derved at forholde sig til den rette baggrund. Sig mig hvor du kommer fra, og jeg skal sige dig hvem du er. Lad os derfor starte med begyndelsen. I vore ritualer hører vi igen og igen om de gamle druider, om kelterne, om gallerne, de hører fortiden til. Henry Hurle manden bag Druideordenen i sin nuværende form er med baggrund i de gamle ritualer genopstået i England i 1781, og som sådan udsprunget derfra, og ordenens stifter var en idealist ved navn Henry Hurle, et navn vi nikker genkendende til. Som udgangspunkt fungerede ordenen som sygekasse, arbejdsløshedskasse, begravelseskasse, funktioner som det offentlige stort set har overtaget i dag. Med udgangspunkt i England skete udbredelsen til de øvrige lande, og i 1904 blev den første loge i Skandinavien indstiftet i Sverige, herfra blev den første loge i Danmark nemlig logen Gral i København etableret i 1921, det var jo i 3 perioden omkring den 1. Verdenskrig, men i perioden op til 2. Verdenskrig udbredte ordenen sig til nye loger i Københavnsområdet, bl.a. logerne Artus og Parcifal. Endvidere blev logen Mona indstiftet i 1934 udenfor FGDO og denne blev først indstiftet under FGDO i I 1960 blev Logen Concordia i Odense installeret som den første druideloge vest for Storebælt. Vitus en driftig loge Efter en positiv opstart af logen Jotar i 1963 i Århus, med stor tilgang af nye brødre i det jyske, fik man blod på tanden og syv brødre fra logen Jotar stod bag stiftelsen af logen Vitus i Horsens i Der skete en hurtig ekspansion i logen Vitus, så på fem år var logen Vitus vokset til ca. 40 brødre, i dejlige logelokaler ved Håndværkerforeningen i Horsens, så alt burde være fryd og gammen. Geografisk var brødrene placeret fra Randers i nord, Ikast i vest og Vejle i syd, det var selvfølgelig med det in mente, at få oprettet datterloger i Randers og Ikast, derudover var der tætte venskabsforbindelser til logen Marcentreue i Heide i Tyskland. Der var virkelig tale om en driftig loge med engagerede brødre, og en god og solid embedsmandsstab, som naturligvis var fundamentet i denne udvikling. Problemerne opstår Så langt så godt, men på et tidspunkt, må der nødvendigvis udskiftes i embedsmandsstaben. Logen Vitus fik en ny Ædel Ærk menlig Jens Andreas Bredahl, og den tidligere stærke trio br. Arne Fjordvang og br. Per Boe samt nuværende ROÆ i logen Jotar br. Jens Arne Hartvigsen Fortsættes på side 5

4 Skovlogen 2001 Lørdag den 18. august havde vi vor anden Skovloge med efterfølgende sommerfest med damer, 1 alt 43 deltagere. Stedet var igen hos br. Jes og Ea, menuen helstegt pattegris med tilbehør. Stor tak til festudvalget for et flot arrangement. Hvor var det dejligt at se vore to nye brødre br. Jacob og Ute, samt br. Kurt og Lisbeth deltage, det er dejligt at hilse på deres damer. Til Skovlogen havde vi i år fundet en anden plads, men i samme område som sidst, den nye Møde med Storlogen Jutlandia og grundlogerne Onsdag den 15. august 2001 havde SL Jutlandia indkaldt til møde i logelokalerne ved Blicher i Ikast. Embedsmændene fra samtlige grundloger (Concordia, Jotar, Vitus, Aros, Blicher, Sirius og Merlin) gav møde, ligesom flere embedsmænd fra RSL var mødt op. Vi var over 60 brødre forplads var mere lukket, egenes kroner dannede nærmest et tag. Br. Ib mathiesen fungerede som ÆÆ idet br. Jens Lerche var på ferie. ÆÆ bød velkommen og åbnede mødet. Br. Jes havde holdt et indlæg om stedet vi befandt os på og dets historie. Herefter sang vi en sang om Egen på melodien»jeg er havren«. Så havde br. Chr. et indlæg om august måned, og om høstarbejdet i ældre tid. En flot og vel udført Skovloge. Br. Chr. samlet og storlogens embedsmænd gave en orientering om de nye ritualer og IN for embedsmænd. Det er jo beklageligt, at ikke alle ÆÆ og UÆ var til stede, men SL håber, at de embedsmænd der var til stede vil videregive og informere om de væsentligste ting, der blev gennemgået. Br. Ib Dagbogsblade fra Australien Del 2 Lørdag den 25. marts 2000 Vi stod op kl og blev hentet af bussen kl Vi kørte forbi andre hoteller og hentede gæster. Traf herunder et yngre ægtepar med to børn fra Viborg. De var på en tremåneders rejsetur og havde netop været ca. en måned i New Zealand. De skulle videre til Bali. Vi spiste morgenmad i lufthavnen. Vi fik tid til at købe et par flasker gin og en flaske Bacardi. Der var sol og fint vejr og vi fløj fra Singapore kl Kl fik vi serveret mad. Bjarne og jeg fik kylling Anna fik Noodles. Kl fik vi en gin & tonic. Kl serveredes mad med rødvin (australsk lokal tid kl ). Kl lokal tid landede vi i Melbourne lufthavn. Der var 21 C varmt. Flyvetid: 7 timer. 4 Ingen problemer med indrejse. I forhallen stod John Butler samt en anden ældre logebroder og tog imod og kørte os til vores hotel Ibis Hotel. Her boede Mogens og Kirsten også. Der var en dansk pige i receptionen på hotellet. Efter tildeling af værelser gik vi en tur til en nærliggende gade, hvor der var mange restauranter. Vi fik en pizza og en øl. Ved 23-tiden gik vi tilbage og i seng. Søndag den 26. marts 2000 Vi stod op kl Bjarne skulle til embeds-

5 Logen Sirius historie... Fortsat fra side 3 trådte i baggrunden. Desværre var trioen ikke rede til at afgive magten, men ville fastholde indflydelse i embedsmandsstaben, det i sig selv er desavouerende for udførelse af embedsmandsopgaven. Logen Vitus, som hidtil havde fungeret som et flagskib, var med dette tiltag blevet delt i to grene, og som stod særdeles stejl overfor hinanden, og der var total splittelse i ledelsen og blandt de ældre brødre, dette spreder sig naturligvis ned i kredsen af brødre. Det skal i den forbindelse også nævnes, at specielt Arne Fjordvang var oppe at køre med Ordensledelsen i København centreret omkring Druidegården på Mariendalsvej, dette gav visse spændinger den vej omkring. Det skal også anføres, at logens efterlogevært var en kontroversiel person med særdeles tætte relationer til ÆÆ Jens Andreas Bredahl. Dette til trods optog logen Vitus fem nye brødre i oktober 1977, bl.a. blev OÆ Normann Poulsen og jeg selv optaget den 27. oktober Allerede på denne festaften var der en vis uro i geledderne, afsluttende med, at vores dame i efterlogen gik grædende hjem. Om ikke problemerne stod i lys lue, så ulmede de i baggrunden. Nu håber jeg selvfølgelig ikke, at problemerne opstod hverken på grund af eller på trods af min optagelse i Vitus. Konflikterne eskalerer På de efterfølgende møder stof spændingerne helt tydelige, der var ældre brødre, som stod i klare kontraster overfor hinanden. Problemerne omkring efterlogedamen var en uholdbar debat om et tillæg på kr. 5,00 for serveringen, dette var kun en af de famøse dråber som fik bægeret til at flyde over. Logemøderne startede hver gang med et møde Fortsættes på side 6 mandsmøde i IGLD fra kl Anna og jeg tog derfor sporvognen til St. Kilda en køretur på ca. ti km til stranden udenfor Melbourne. Det var utrolig fint vejr, solen skinnede. Langs med vejen var der utallige boder, hvor der blev solgt alle mulige slags varer. Der var ingen, der badede. Sommeren var jo forbi, selvom temperaturen var 28 C og bladene var begyndt at falde af træerne. Kl. ca tog vi sporvognen tilbage til city, hvor vi gik rundt et stykke tid. Vi gik gennem Swanson st., hvor vi fik øje på en treetagers bygning, hvor der allerøverst oppe var en statue af en gammel ærkedruide med stav med 5 segl i hånden. På bygningen stod årstallet Der stod også et skilt Injoy Druids. Kl var vi tilbage på hotellet, hvor vi lige måtte hvile os lidt. Kl blev vi hentet i bus på hotellet og vi kørte til reception i byens udkant. Vi var der ved 19-tiden det var ved at blive mørkt og vi blev sat af ved indgangen til en stor parklignende have i Ripponlea. Vi gik ad en buet indkørsel til huset, et stort flot gammelt hus med tilhørende swimmingpool, og her for enden var der et ca. 50- mands orkester unge mennesker som spillede under receptionen. Der blev budt Fortsættes på side 7 Druidebygning i Melbourne

6 Logen Sirius historie... Fortsat fra side 5 i 3. grad, disse møder trak ud, så vi yngre brødre måtte vente i efterlogen, uvidende i øvrigt om forholdene i embedsmandsstaben og blandt de ældre brødre, dog var vi ikke i tvivl om, at der foregik visse spændinger, men uden i øvrigt at kende til omfanget af disse problemstillinger. Det er klart, at der var tale om en uholdbar situation, der blev holdt et utal af møder i de respektive grupperinger, og der blev gjort forsøg på at få klinket skårene. Mangel på tolerance Med al respekt for de forskellige personer, som hver især indeholdt positive elementer, men desværre med en total mangel på tolerance og manglende respekt for andres gøren og laden, blev de interne forhold destruktive, og i fuldstændig disharmoni med vore udmærkede ritualer og målsætninger i øvrigt. Med baggrund i den fastlåste situation, blev der indkaldt til et ekstraordinært møde i 3. grad i februar Til dette møde havde embedsmændene hidkaldt repræsentanter for ordensledelsen i København repræsenteret ved den daværende RSÆÆ Thorkild Vello. Hvad der foregik på dette møde skal jeg lade være usagt, alene af den grund, at jeg som 1. grads broder ikke havde adgang til et møde i 3. grad. Men med ét meddelte den daværende RSÆÆ Thorkild Vello, at br. Arne Fjordvang hermed var uønsket og ekskluderet fra vor orden, og han skulle omgående forlade lunden, med ham gik også en kreds af brødre, som ikke kunne goutere en sådan handling, blandt de brødre der forlod lunden var bl.a. br. Egon Østergård og br. Gunnar Andreasen, og senere fulgte flere efter. 6 Logen Vitus sprænges Logen Vitus var hermed sprængt, og som 1. grads broder måtte jeg forholde mig til situationen, og jeg valgte at følge min stiller, som jo netop var br. Egon Østergård, denne beslutning har jeg ikke fortrudt. Mange gode kræfter var med ét ude af logen Vitus og FGDO, nogle af egen fri vilje andre af tvang, så hermed var der opstået en ny situation. Der var mange gode kræfter, for at holde sammen på denne kreds, og det var vigtigt at få sat struktur på denne personkreds omgående. Der blev afholdt flere møder i kælderen på restaurant Laden i Torsted, blandt disse hårdtprøvede personer. Ville alle være med, hvordan skulle vi komme videre, hvordan skulle vi forholde os uden for FGDO, hvor skulle vi holde vore møder, hvordan skulle embedsmandsstaben skrues sammen, hvad med økonomien og mange andre vigtige spørgsmål. Nu skal det jo lige anføres, at vi alle var mere end 20 år yngre end i dag, hvorfor vi ikke iagttog forhindringer, men udelukkende øjnede muligheder, vi havde ungdommens entusiasme, og det varder i øvrigt også i høj grad brug for. Logen Sirius opstår Så allerede den 30. september 1978 kunne ni brødre stifte logen Sirius under den Frie Druideorden. De ni brødre var: Richardt Jensen, Arne Fjordvang, Gunnar Andreasen, Erling Sand, Egon Østergård, Svend Aage Hejnsvig, Ole Sørensen, Niels Anton Christensen og Harry Hansen. Hermed var grundstenen lagt, men arbejdet langt fra fuldendt. Logens 1. ÆÆ var br. Svend Aage Hejnsvig, derefter fulgte br. Egon som ÆÆ i Allerede i november 1978 kunne vi optage den første nye broder, nu afdøde br. Charles Andersen, og ved målrettet indsats kunne vi successivt optage nye brødre, om end vi også havde afgang af forskellige årsager, så udviklede broderskaren sig støt og roligt med et godt og positivt sammenhold til følge. Fortsættes på side 8

7 Dagbogsblade... Fortsat fra side 5 på champagne, vin og øl med tilhørende små madder (som vi ikke fik ret meget af). Der var velkomsttale af en lokal australier, derefter af verdenspræsidenten, Lennart Petersson, og derefter gik snakken. Jeg mødte da flere bekendte fra Norge, USA og Tyskland. Vi var på hotellet kl. ca Vi fik en drink sammen med Bjarne. I seng kl Mandag den 27. februar 2000 Fik morgenmad kl Bjarne og jeg bliver hentet i bus til møde. Afgang til reception: br. Mogens Petersson og frue, br. Bjarne, Anna og br. Ib Anna tog med bussen kl damearrangement. De besøgte flere blomsterhaver og druidernes plejehjem i St. Hildas. Hjemme kl Vi blev hentet kl og mødet begyndte kl med den ceremonielle åbning. De delegeredes navne blev råbt op og stemmesedler udleveret. Der var 70 stemmeberettigede. Derefter var der optagelse i IGLD, tre fra Norge, en fra Sverige, to fra Tyskland og fem fra Australien. Præsidentens, sekretærens og skatmesterens rapporter blev gennemgået. Der var et indlæg ved dr. Keith Suter han fortsatte næste dag. 7 Fra receptionen: tidligere verdenspræsident fra Norge, br. Ib, RSÆÆ fra Norge, Reidar Syversen og br. Bjarne Han fortalte om den globale struktur mv. virkelig godt indlæg. Derefter blev der gennemgået noget post. Vi var hjemme ved 16-tiden. Vi skiftede tøj og var klar til aftentur kl Vi kørte på et stort casino seks etager og lokalerne var lige så lange, som man kunne se. Der var tusindvis af spillemaskiner, spilleborde mm. Vi spiste på stedet og bussen kørte os derefter en aftentur, hvor vi fik lejlighed til at se Melbourne by night. Flot tur. Vi var hjemme kl , hvor vi fik drinks sammen med Bjarne.

8 Logen Sirius historie... Fortsat fra side 6 Indenfor FGDO blev der i samme periode arbejdet på at få oprettet Storloger, dette blev en realitet i begyndelsen af Hermed var afstanden blevet kortere i og med at Jutlandia havde hovedsæde i Århus. Og Jutlandia fulgte med interesse udviklingen i logen Sirius. I den forbindelse skal det også anføres, at vor tidligere br. Richardt Jensen havde gode og tætte relationer til flere old Ærker i Jutlandia. Der blev afholdt et vatemøde i logen Sirius, hvor SÆÆ nu afdøde br. Sigvald Jensen og Tjg. SOÆ nu afdøde br. Christian Thomsen deltog, det var et særdeles positivt møde med gode dialoger, herefter blev der iværksat en møderække, hvor mangen sten blev vendt, og forhindring på forhindring blev bortelimineret, det var en særdeles hektisk og til tider næsten for spændende en periode diplomatiet skulle stå sin prøve. Disse to personer kom til at betyde meget for logen Sirius. Sirius optages under FGDO I foråret/sommeren 1983 fik vi den glædelige meddelelse, at logen Sirius med samtlige 23 brødre kunne optages under FGDO med storlogen Jutlandia som moderloge, og datoen blev fastlagt til den 29. og 30. oktober Det var en stor og glædelig meddelelse, og gav nye kræfter, så alle trak i arbejdstøjet. Lunden blev udvidet og lokalerne renoveret, så de fremstod nyrenoverede til denne store højtidsdag. Endelig oprandt dagen hvor 23 Siriusbrødre drog til Nørrebrogade i Århus og blev optaget Ændring af kodeord Rigsstorlogen har rettet henvendelse til Sirius for at få ændret vores adgangskode. Problemet er at løsenet på intet tidspunkt må være nedskrevet og da dette er umuligt at undgå, når det anvendes som adgangskode på internettet, har Rigsstorlogen forlangt at dette ændres. 8 under FGDO i henholdsvis 1., 2. og 3. grad og embedsmandsstaben blev installeret, denne handling blev udført af Storlogen Jutlandias embedsmænd omgærdet af mange gæstende brødre, festdagen blev afsluttet med et let brodermåltid, hvorefter vi drog hjemad en stor oplevelse rigere. Søndag den 30. oktober kl mødtes vi i Rådhusgade i Horsens, startende med en let reception, kl kunne RSÆÆ Hans Erik Mertz, med den specialfremstillede nøgle, åbne døren til vor lund, og 70 brødre fra nær og fjern entrede lunden, efter recepten, hvor der er hjerterum er der også husrum, og på særdeles højtidelig vis blev alteret rejst og vore lokaler indviet af Ordensledelsen, som var mødt fuldtallig op fra København. Denne dag sluttede vi af med en fest sammen med vore damer og gæster på Jørgensens Hotel, der deltog 84 personer, det var en ubeskrivelig weekend, som vi alle husker. Logen Sirius er fortsat vokset støt og kontinuerligt, og er i dag den største loge under FGDO, og er fortsat veldreven med et godt og broderligt sammenhold, og med respekt for den til enhver tid siddende embedsmandsstab. Det er en opgave at nå målet, men det kræver en lige så stor indsats og styrke at fastholde det opnåede mål. Som den navnkundige Edward Moses, som var mange gange verdensmester og OL guldvinder i 400 m hækkeløb, besvarede spørgsmålet»hvor ofte træner du?«. Svaret var»altid, fordi hvis jeg ikke træner, er der altid en anden som træner for at blive bedre end mig!«. Disse ord er faktisk værd at notere sig. Derfor skal der fra dette blads udgivelse bruges følgende kode for at komme i kontakt med de beskyttede sider på SiriusNet: sommelier Denne information tilgår samtidig Druiden, så vore brødre rundt om i landet også har mulighed for at bruge SiriusNet.

Sommeren er forbi for denne gang. Vi er allerede

Sommeren er forbi for denne gang. Vi er allerede Nr. 38 10. årgang Oktober 2004 Indhold i dette nummer: Leder... 1 Nyt om brødre... 2 Ture går til Amsterdam... 4 Besøg fra losje Eken... 9 Indvielse af logebygening...10 Så mange er vi...11 Verdenskongres

Læs mere

Indhold i dette nummer: Nr. 29 7. årgang Juli 2001. Leder... 1 Keltiske våbenofferpladser. Embedsmandsinstallation. Installation i Nordmark

Indhold i dette nummer: Nr. 29 7. årgang Juli 2001. Leder... 1 Keltiske våbenofferpladser. Embedsmandsinstallation. Installation i Nordmark Nr. 29 7. årgang Juli 2001 Indhold i dette nummer: Leder... 1 Keltiske våbenofferpladser... 1 Embedsmandsinstallation... 2 Installation i Nordmark... 2 Nyt bladudvalg... 2 Nyt om brødre... 2 Runde fødselsdage...

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Logen Excalibur af Danmark. De Frie Druider. Matrikel

Logen Excalibur af Danmark. De Frie Druider. Matrikel Logen Excalibur af Danmark De Frie Druider Matrikel August 2014 Ordenens Loge hus. Haveselskabsvej 3 A 1823 Frederiksberg C DE FRIE DRUIDER. LOGEN EXCALIBUR Logens Embedsmænd for perioden 2014-2016 Tjensg.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Indhold i dette nummer: Nr. 31 8. årgang Januar 2002

Indhold i dette nummer: Nr. 31 8. årgang Januar 2002 Nr. 31 8. årgang Januar 2002 Indhold i dette nummer: Leder... 1 Optagelse... 2 Nyt om brødre... 3 Julefesten... 3 Indføring 2. grad.. 4 Rund fødselsdag... 4 Dagbogsblade fra Australien del 3... 4 Odd Fellow

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014 Hotel Valentin Star på Menorca af Perhaps 26. september 2014 Fra den 25. maj 2014 til den 8. juni 2014 gæstede vi Hotel Valentin Star i Cala n Bosch på Menorca. Hotellet har fire stjerner, og er et voksenhotel.

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vi har efter bedste evne forsøgt os at lære os noget kinesisk af vores tålmodige lærer Ning. Hun har samtidig givet

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2014 Nr. 23 12. årgang Formanden har ordet: Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at tænke på den kommende skisæson. Se

Læs mere

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,-

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,- Lørdag d. 18. oktober 2014 Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier Gevinster for over 20.000,- Program for Iøbsdagen: Fra kl. 10.00 Kl. 12.30 Kl. 12.30 Kl. 13.15 Kl. 13.15 Afhentning

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Centrets Computerklub Solrød

Centrets Computerklub Solrød Centrets Computerklub Solrød Medlemsbrev - juni 2009 Kære medlem! Computerklubben har den glæde at kunne præsentere efterårets program. Computerklubben udmærker sig ved både at være en hobbygruppe og gennem

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Gilleleje Golfklub 2006

Gilleleje Golfklub 2006 Gilleleje Golfklub 2006 ***Pronstorfer Krug, Wardersee, Tyskland Vers. 2 14. oktober 05 Forventet rejseplan med forbehold for ændringer Kl. Fredag den 05. maj 2006 07.00 Afgang fra Gilleleje Golfklub.

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Australian Open 2014 med

Australian Open 2014 med Australian Open 2014 med Fra 8995,- pr. person Eksklusiv og unik tennisoplevelse Fantastiske Melbourne og Australien Se de største tennisstjerner i aktion Egne tenniseksperter guider dig gennem turneringen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 268/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Bulgarien. 1.6-8.6.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 7.058 kr. (inkl. værelsestillæg) Utilfredsstillende

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere