Indhold i dette nummer: Nr årgang Oktober 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold i dette nummer: Nr. 30 7. årgang Oktober 2001"

Transkript

1 Nr årgang Oktober 2001 Indhold i dette nummer: Leder... 1 Besøg i Tønsberg.. 2 Logen Sirius historie... 3 Skovlogen Møde med Storlogen Jutlandia og grundlogerne... 4 Dagbogsblade fra Australien del Ændring af kodeord... 8 Kære SIRIUS brødre Sommeren er forbi og de varme dage med solskin forsvinder hastigt. Selvom det er længe siden høsten begyndte ses der stadig korn på markerne. Dagene bliver kortere og kortere og inden længe skifter skoven farve fra grøn til mere røde og gulbrune nuancer. Ja, årstidernes skiften er en kilde til evig forundring og beundring! Når blæst, rusk og regn sætter ind ja, så ved vi, at det igen er tid til at mødes i vor loge. Embedsmændene har udsendt det kommende års arbejdsplan. Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange brødre vil bakke op omkring møderne for kun derved får vi alle det optimale ud af et logemøde. Vi har kun fået positiv respons på vort interne blads nye udseende, komponeret af br. Kurt Lund. Der har været drøftelse af forslaget til annoncer i bladet for derved at skaffe kapital til bl.a. farvetryk. Vi må jo nok erkende, at det er endda meget svært at skaffe annoncekroner udenfor logens regi, så vi vil nok prøve at komme med et oplæg til egne brødre! Ritualudvalget i Rigsstorlogen er færdig med ændringerne af ritualhæfterne i I, II og III grad. Den væsentligste ændring er sket under optagelsesritualet i I. grad, hvor vor fadderordning nu direkte er indføjet i ritualet. Siden sidste udgivelse har vi haft Skovloge ved br. Jes med stor deltagelse og i weekenden var der besøg ved vores venskabsloge loge EKEN i Tønsberg i Norge. For første gang siden vi indledte samarbejdet med loge EKEN var deltagerantallet under 20. Med ønsket om, at alle brødre med deres familie har haft en god sommer vil jeg sige på gensyn ved næste logemøde! Br. Ib

2 Besøg i Tønsberg Så var det Sirius-brødrenes tur til at besøge loge Eken i Tønsberg i Norge. Torsdag den 13. september 2001 kl. ca. 21 var der afgang fra Horsens med bus, som sædvanlig med br. Bent Andersen som chauffør. Alle brødre med damer var afhentet og turen gik nordpå en regnvåd septemberaften. Der var rigeligt med plads i bussen idet kun ni brødre og syv damer, i alt 16 deltagere, var med på turen. Br. Steen og br. Ole var med fra Rejseudvalget, så deltagerne var i gode hænder. Vi nåede Hirtshals og afsejlede med færgen kl Vi gik til ro i sovekabinerne og da færgen anløb Kristianssand kl gik vi i land, hoppede i bussen og kørte nordpå. Efter et par stop undervejs nåede vi Tønsberg kl , hvor vi blev modtaget af vore norske venner. Der var som sædvanlig stor gensynsglæde, men mange var skuffede over det lille fremmøde af danske brødre. Resten af fredagen foregik under private former, og lørdag eftermiddag mødtes mange brødre til en øl i Tønsberg by. Højtidsloge i Horten Kl kørte Bent os til Horten, hvor vore norske brødre afholdt højtidsloge i anledning af vort besøg. Deres eget logehus i Tønsberg, Gimle, var optaget. Det er et utrolig flot hus brødre i Horten har fået bygget og det var en oplevelse at se Lunden. Derefter retur til Tønsberg og kl samledes brødrene med damer til fest i handelstandsforeningens hus i Tønsberg. Det var også noget nyt, og det var nogle hyggelige og dejlige lokaler vi på den måde fik lov at opleve. En god fest Efter en fin, fin fest, god mad og vin og dans til kl. to, var det sengetid. Næste dag startede vi kl. ni og kørte i retning mod Oslo og via en lang tunnel fortsatte vi hjemturen på Oslo-fjordens østside til Svindesund, videre til Göteborg, hvor vi ankom kl Kl. 16 var der afgang til Frederikshavn med ankomst kl. 19, og de første danske brødre med damer blev sat af bussen i Horsens kl Kom til Norge Jeg kan kun anbefale flere danske brødre at tage med på turen til Norge næste gang. Der er mange norske brødre, der vanter på at få lov til at møde og tage imod vore brødre og damer! Jeg vil sluttelig rette en rigtig stor tak til de brødre og damer, der bakkede op omkring dette arrangement! Br. Ib SIRIUSNYT Siriusnyt udkommer fire gange om året. 15. januar, 15. april,15. juli og 15. oktober. Indlæg til bladet bedes leveret til et medlem af redaktionen senest én måned før deadline. Redaktionen foretrækker indlæg på elektronisk form ( eller disketter). Redaktionen kan kontaktes via en af nedenstående redaktionsmedlemmer eller på Ansv. redaktør: br. Ib F. Mathiesen Redaktionssekretær: br. Kurt Lund Udl. korrespondent: br. Chr. Lundberg Redaktør: br. Bent Hansen 2

3 Logen Sirius historie Br. Harry holdt et rigtig godt indlæg i logen den 28. august 2001 om logen Sirius, som vi med stor glæde bringer her, så også fraværende brødre kan berige sig med det. Desuden kan indlægget også findes på Når man bliver udpeget til at holde et indlæg i Lunden, er første opgave at finde et emne, som indlægget skal bygges op omkring, for derefter at bearbejde emnet. Nu er det jo sådan, at der ikke er stillet krav i arbejdsplanen til indlæggets indhold, så et stykke henad vejen er der frit spil, det vil jeg så benytte mig af. I tidens løb har jeg haft mange af vore yngre brødre til undervisning i efterlogen i forbindelse med festloger i 2. og 3. grad, det har været interessante møder, og mange gange er vi havnet ved spørgsmålet, hvordan er logen Sirius opstået? Derfor vil jeg objektivt forsøge at bearbejde dette emne. Det er jo særdeles vigtigt at kende sine rødder, og det gælder i enhver henseende, for derved at forholde sig til den rette baggrund. Sig mig hvor du kommer fra, og jeg skal sige dig hvem du er. Lad os derfor starte med begyndelsen. I vore ritualer hører vi igen og igen om de gamle druider, om kelterne, om gallerne, de hører fortiden til. Henry Hurle manden bag Druideordenen i sin nuværende form er med baggrund i de gamle ritualer genopstået i England i 1781, og som sådan udsprunget derfra, og ordenens stifter var en idealist ved navn Henry Hurle, et navn vi nikker genkendende til. Som udgangspunkt fungerede ordenen som sygekasse, arbejdsløshedskasse, begravelseskasse, funktioner som det offentlige stort set har overtaget i dag. Med udgangspunkt i England skete udbredelsen til de øvrige lande, og i 1904 blev den første loge i Skandinavien indstiftet i Sverige, herfra blev den første loge i Danmark nemlig logen Gral i København etableret i 1921, det var jo i 3 perioden omkring den 1. Verdenskrig, men i perioden op til 2. Verdenskrig udbredte ordenen sig til nye loger i Københavnsområdet, bl.a. logerne Artus og Parcifal. Endvidere blev logen Mona indstiftet i 1934 udenfor FGDO og denne blev først indstiftet under FGDO i I 1960 blev Logen Concordia i Odense installeret som den første druideloge vest for Storebælt. Vitus en driftig loge Efter en positiv opstart af logen Jotar i 1963 i Århus, med stor tilgang af nye brødre i det jyske, fik man blod på tanden og syv brødre fra logen Jotar stod bag stiftelsen af logen Vitus i Horsens i Der skete en hurtig ekspansion i logen Vitus, så på fem år var logen Vitus vokset til ca. 40 brødre, i dejlige logelokaler ved Håndværkerforeningen i Horsens, så alt burde være fryd og gammen. Geografisk var brødrene placeret fra Randers i nord, Ikast i vest og Vejle i syd, det var selvfølgelig med det in mente, at få oprettet datterloger i Randers og Ikast, derudover var der tætte venskabsforbindelser til logen Marcentreue i Heide i Tyskland. Der var virkelig tale om en driftig loge med engagerede brødre, og en god og solid embedsmandsstab, som naturligvis var fundamentet i denne udvikling. Problemerne opstår Så langt så godt, men på et tidspunkt, må der nødvendigvis udskiftes i embedsmandsstaben. Logen Vitus fik en ny Ædel Ærk menlig Jens Andreas Bredahl, og den tidligere stærke trio br. Arne Fjordvang og br. Per Boe samt nuværende ROÆ i logen Jotar br. Jens Arne Hartvigsen Fortsættes på side 5

4 Skovlogen 2001 Lørdag den 18. august havde vi vor anden Skovloge med efterfølgende sommerfest med damer, 1 alt 43 deltagere. Stedet var igen hos br. Jes og Ea, menuen helstegt pattegris med tilbehør. Stor tak til festudvalget for et flot arrangement. Hvor var det dejligt at se vore to nye brødre br. Jacob og Ute, samt br. Kurt og Lisbeth deltage, det er dejligt at hilse på deres damer. Til Skovlogen havde vi i år fundet en anden plads, men i samme område som sidst, den nye Møde med Storlogen Jutlandia og grundlogerne Onsdag den 15. august 2001 havde SL Jutlandia indkaldt til møde i logelokalerne ved Blicher i Ikast. Embedsmændene fra samtlige grundloger (Concordia, Jotar, Vitus, Aros, Blicher, Sirius og Merlin) gav møde, ligesom flere embedsmænd fra RSL var mødt op. Vi var over 60 brødre forplads var mere lukket, egenes kroner dannede nærmest et tag. Br. Ib mathiesen fungerede som ÆÆ idet br. Jens Lerche var på ferie. ÆÆ bød velkommen og åbnede mødet. Br. Jes havde holdt et indlæg om stedet vi befandt os på og dets historie. Herefter sang vi en sang om Egen på melodien»jeg er havren«. Så havde br. Chr. et indlæg om august måned, og om høstarbejdet i ældre tid. En flot og vel udført Skovloge. Br. Chr. samlet og storlogens embedsmænd gave en orientering om de nye ritualer og IN for embedsmænd. Det er jo beklageligt, at ikke alle ÆÆ og UÆ var til stede, men SL håber, at de embedsmænd der var til stede vil videregive og informere om de væsentligste ting, der blev gennemgået. Br. Ib Dagbogsblade fra Australien Del 2 Lørdag den 25. marts 2000 Vi stod op kl og blev hentet af bussen kl Vi kørte forbi andre hoteller og hentede gæster. Traf herunder et yngre ægtepar med to børn fra Viborg. De var på en tremåneders rejsetur og havde netop været ca. en måned i New Zealand. De skulle videre til Bali. Vi spiste morgenmad i lufthavnen. Vi fik tid til at købe et par flasker gin og en flaske Bacardi. Der var sol og fint vejr og vi fløj fra Singapore kl Kl fik vi serveret mad. Bjarne og jeg fik kylling Anna fik Noodles. Kl fik vi en gin & tonic. Kl serveredes mad med rødvin (australsk lokal tid kl ). Kl lokal tid landede vi i Melbourne lufthavn. Der var 21 C varmt. Flyvetid: 7 timer. 4 Ingen problemer med indrejse. I forhallen stod John Butler samt en anden ældre logebroder og tog imod og kørte os til vores hotel Ibis Hotel. Her boede Mogens og Kirsten også. Der var en dansk pige i receptionen på hotellet. Efter tildeling af værelser gik vi en tur til en nærliggende gade, hvor der var mange restauranter. Vi fik en pizza og en øl. Ved 23-tiden gik vi tilbage og i seng. Søndag den 26. marts 2000 Vi stod op kl Bjarne skulle til embeds-

5 Logen Sirius historie... Fortsat fra side 3 trådte i baggrunden. Desværre var trioen ikke rede til at afgive magten, men ville fastholde indflydelse i embedsmandsstaben, det i sig selv er desavouerende for udførelse af embedsmandsopgaven. Logen Vitus, som hidtil havde fungeret som et flagskib, var med dette tiltag blevet delt i to grene, og som stod særdeles stejl overfor hinanden, og der var total splittelse i ledelsen og blandt de ældre brødre, dette spreder sig naturligvis ned i kredsen af brødre. Det skal i den forbindelse også nævnes, at specielt Arne Fjordvang var oppe at køre med Ordensledelsen i København centreret omkring Druidegården på Mariendalsvej, dette gav visse spændinger den vej omkring. Det skal også anføres, at logens efterlogevært var en kontroversiel person med særdeles tætte relationer til ÆÆ Jens Andreas Bredahl. Dette til trods optog logen Vitus fem nye brødre i oktober 1977, bl.a. blev OÆ Normann Poulsen og jeg selv optaget den 27. oktober Allerede på denne festaften var der en vis uro i geledderne, afsluttende med, at vores dame i efterlogen gik grædende hjem. Om ikke problemerne stod i lys lue, så ulmede de i baggrunden. Nu håber jeg selvfølgelig ikke, at problemerne opstod hverken på grund af eller på trods af min optagelse i Vitus. Konflikterne eskalerer På de efterfølgende møder stof spændingerne helt tydelige, der var ældre brødre, som stod i klare kontraster overfor hinanden. Problemerne omkring efterlogedamen var en uholdbar debat om et tillæg på kr. 5,00 for serveringen, dette var kun en af de famøse dråber som fik bægeret til at flyde over. Logemøderne startede hver gang med et møde Fortsættes på side 6 mandsmøde i IGLD fra kl Anna og jeg tog derfor sporvognen til St. Kilda en køretur på ca. ti km til stranden udenfor Melbourne. Det var utrolig fint vejr, solen skinnede. Langs med vejen var der utallige boder, hvor der blev solgt alle mulige slags varer. Der var ingen, der badede. Sommeren var jo forbi, selvom temperaturen var 28 C og bladene var begyndt at falde af træerne. Kl. ca tog vi sporvognen tilbage til city, hvor vi gik rundt et stykke tid. Vi gik gennem Swanson st., hvor vi fik øje på en treetagers bygning, hvor der allerøverst oppe var en statue af en gammel ærkedruide med stav med 5 segl i hånden. På bygningen stod årstallet Der stod også et skilt Injoy Druids. Kl var vi tilbage på hotellet, hvor vi lige måtte hvile os lidt. Kl blev vi hentet i bus på hotellet og vi kørte til reception i byens udkant. Vi var der ved 19-tiden det var ved at blive mørkt og vi blev sat af ved indgangen til en stor parklignende have i Ripponlea. Vi gik ad en buet indkørsel til huset, et stort flot gammelt hus med tilhørende swimmingpool, og her for enden var der et ca. 50- mands orkester unge mennesker som spillede under receptionen. Der blev budt Fortsættes på side 7 Druidebygning i Melbourne

6 Logen Sirius historie... Fortsat fra side 5 i 3. grad, disse møder trak ud, så vi yngre brødre måtte vente i efterlogen, uvidende i øvrigt om forholdene i embedsmandsstaben og blandt de ældre brødre, dog var vi ikke i tvivl om, at der foregik visse spændinger, men uden i øvrigt at kende til omfanget af disse problemstillinger. Det er klart, at der var tale om en uholdbar situation, der blev holdt et utal af møder i de respektive grupperinger, og der blev gjort forsøg på at få klinket skårene. Mangel på tolerance Med al respekt for de forskellige personer, som hver især indeholdt positive elementer, men desværre med en total mangel på tolerance og manglende respekt for andres gøren og laden, blev de interne forhold destruktive, og i fuldstændig disharmoni med vore udmærkede ritualer og målsætninger i øvrigt. Med baggrund i den fastlåste situation, blev der indkaldt til et ekstraordinært møde i 3. grad i februar Til dette møde havde embedsmændene hidkaldt repræsentanter for ordensledelsen i København repræsenteret ved den daværende RSÆÆ Thorkild Vello. Hvad der foregik på dette møde skal jeg lade være usagt, alene af den grund, at jeg som 1. grads broder ikke havde adgang til et møde i 3. grad. Men med ét meddelte den daværende RSÆÆ Thorkild Vello, at br. Arne Fjordvang hermed var uønsket og ekskluderet fra vor orden, og han skulle omgående forlade lunden, med ham gik også en kreds af brødre, som ikke kunne goutere en sådan handling, blandt de brødre der forlod lunden var bl.a. br. Egon Østergård og br. Gunnar Andreasen, og senere fulgte flere efter. 6 Logen Vitus sprænges Logen Vitus var hermed sprængt, og som 1. grads broder måtte jeg forholde mig til situationen, og jeg valgte at følge min stiller, som jo netop var br. Egon Østergård, denne beslutning har jeg ikke fortrudt. Mange gode kræfter var med ét ude af logen Vitus og FGDO, nogle af egen fri vilje andre af tvang, så hermed var der opstået en ny situation. Der var mange gode kræfter, for at holde sammen på denne kreds, og det var vigtigt at få sat struktur på denne personkreds omgående. Der blev afholdt flere møder i kælderen på restaurant Laden i Torsted, blandt disse hårdtprøvede personer. Ville alle være med, hvordan skulle vi komme videre, hvordan skulle vi forholde os uden for FGDO, hvor skulle vi holde vore møder, hvordan skulle embedsmandsstaben skrues sammen, hvad med økonomien og mange andre vigtige spørgsmål. Nu skal det jo lige anføres, at vi alle var mere end 20 år yngre end i dag, hvorfor vi ikke iagttog forhindringer, men udelukkende øjnede muligheder, vi havde ungdommens entusiasme, og det varder i øvrigt også i høj grad brug for. Logen Sirius opstår Så allerede den 30. september 1978 kunne ni brødre stifte logen Sirius under den Frie Druideorden. De ni brødre var: Richardt Jensen, Arne Fjordvang, Gunnar Andreasen, Erling Sand, Egon Østergård, Svend Aage Hejnsvig, Ole Sørensen, Niels Anton Christensen og Harry Hansen. Hermed var grundstenen lagt, men arbejdet langt fra fuldendt. Logens 1. ÆÆ var br. Svend Aage Hejnsvig, derefter fulgte br. Egon som ÆÆ i Allerede i november 1978 kunne vi optage den første nye broder, nu afdøde br. Charles Andersen, og ved målrettet indsats kunne vi successivt optage nye brødre, om end vi også havde afgang af forskellige årsager, så udviklede broderskaren sig støt og roligt med et godt og positivt sammenhold til følge. Fortsættes på side 8

7 Dagbogsblade... Fortsat fra side 5 på champagne, vin og øl med tilhørende små madder (som vi ikke fik ret meget af). Der var velkomsttale af en lokal australier, derefter af verdenspræsidenten, Lennart Petersson, og derefter gik snakken. Jeg mødte da flere bekendte fra Norge, USA og Tyskland. Vi var på hotellet kl. ca Vi fik en drink sammen med Bjarne. I seng kl Mandag den 27. februar 2000 Fik morgenmad kl Bjarne og jeg bliver hentet i bus til møde. Afgang til reception: br. Mogens Petersson og frue, br. Bjarne, Anna og br. Ib Anna tog med bussen kl damearrangement. De besøgte flere blomsterhaver og druidernes plejehjem i St. Hildas. Hjemme kl Vi blev hentet kl og mødet begyndte kl med den ceremonielle åbning. De delegeredes navne blev råbt op og stemmesedler udleveret. Der var 70 stemmeberettigede. Derefter var der optagelse i IGLD, tre fra Norge, en fra Sverige, to fra Tyskland og fem fra Australien. Præsidentens, sekretærens og skatmesterens rapporter blev gennemgået. Der var et indlæg ved dr. Keith Suter han fortsatte næste dag. 7 Fra receptionen: tidligere verdenspræsident fra Norge, br. Ib, RSÆÆ fra Norge, Reidar Syversen og br. Bjarne Han fortalte om den globale struktur mv. virkelig godt indlæg. Derefter blev der gennemgået noget post. Vi var hjemme ved 16-tiden. Vi skiftede tøj og var klar til aftentur kl Vi kørte på et stort casino seks etager og lokalerne var lige så lange, som man kunne se. Der var tusindvis af spillemaskiner, spilleborde mm. Vi spiste på stedet og bussen kørte os derefter en aftentur, hvor vi fik lejlighed til at se Melbourne by night. Flot tur. Vi var hjemme kl , hvor vi fik drinks sammen med Bjarne.

8 Logen Sirius historie... Fortsat fra side 6 Indenfor FGDO blev der i samme periode arbejdet på at få oprettet Storloger, dette blev en realitet i begyndelsen af Hermed var afstanden blevet kortere i og med at Jutlandia havde hovedsæde i Århus. Og Jutlandia fulgte med interesse udviklingen i logen Sirius. I den forbindelse skal det også anføres, at vor tidligere br. Richardt Jensen havde gode og tætte relationer til flere old Ærker i Jutlandia. Der blev afholdt et vatemøde i logen Sirius, hvor SÆÆ nu afdøde br. Sigvald Jensen og Tjg. SOÆ nu afdøde br. Christian Thomsen deltog, det var et særdeles positivt møde med gode dialoger, herefter blev der iværksat en møderække, hvor mangen sten blev vendt, og forhindring på forhindring blev bortelimineret, det var en særdeles hektisk og til tider næsten for spændende en periode diplomatiet skulle stå sin prøve. Disse to personer kom til at betyde meget for logen Sirius. Sirius optages under FGDO I foråret/sommeren 1983 fik vi den glædelige meddelelse, at logen Sirius med samtlige 23 brødre kunne optages under FGDO med storlogen Jutlandia som moderloge, og datoen blev fastlagt til den 29. og 30. oktober Det var en stor og glædelig meddelelse, og gav nye kræfter, så alle trak i arbejdstøjet. Lunden blev udvidet og lokalerne renoveret, så de fremstod nyrenoverede til denne store højtidsdag. Endelig oprandt dagen hvor 23 Siriusbrødre drog til Nørrebrogade i Århus og blev optaget Ændring af kodeord Rigsstorlogen har rettet henvendelse til Sirius for at få ændret vores adgangskode. Problemet er at løsenet på intet tidspunkt må være nedskrevet og da dette er umuligt at undgå, når det anvendes som adgangskode på internettet, har Rigsstorlogen forlangt at dette ændres. 8 under FGDO i henholdsvis 1., 2. og 3. grad og embedsmandsstaben blev installeret, denne handling blev udført af Storlogen Jutlandias embedsmænd omgærdet af mange gæstende brødre, festdagen blev afsluttet med et let brodermåltid, hvorefter vi drog hjemad en stor oplevelse rigere. Søndag den 30. oktober kl mødtes vi i Rådhusgade i Horsens, startende med en let reception, kl kunne RSÆÆ Hans Erik Mertz, med den specialfremstillede nøgle, åbne døren til vor lund, og 70 brødre fra nær og fjern entrede lunden, efter recepten, hvor der er hjerterum er der også husrum, og på særdeles højtidelig vis blev alteret rejst og vore lokaler indviet af Ordensledelsen, som var mødt fuldtallig op fra København. Denne dag sluttede vi af med en fest sammen med vore damer og gæster på Jørgensens Hotel, der deltog 84 personer, det var en ubeskrivelig weekend, som vi alle husker. Logen Sirius er fortsat vokset støt og kontinuerligt, og er i dag den største loge under FGDO, og er fortsat veldreven med et godt og broderligt sammenhold, og med respekt for den til enhver tid siddende embedsmandsstab. Det er en opgave at nå målet, men det kræver en lige så stor indsats og styrke at fastholde det opnåede mål. Som den navnkundige Edward Moses, som var mange gange verdensmester og OL guldvinder i 400 m hækkeløb, besvarede spørgsmålet»hvor ofte træner du?«. Svaret var»altid, fordi hvis jeg ikke træner, er der altid en anden som træner for at blive bedre end mig!«. Disse ord er faktisk værd at notere sig. Derfor skal der fra dette blads udgivelse bruges følgende kode for at komme i kontakt med de beskyttede sider på SiriusNet: sommelier Denne information tilgår samtidig Druiden, så vore brødre rundt om i landet også har mulighed for at bruge SiriusNet.

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider Fædrelandssang - Fugleskydning - Lokalpolitik - Vin

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05 skræppebladet tjuni 2008 nr. 05 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere