EG A/S. Årsrapport EG CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11"

Transkript

1 EG A/S Årsrapport 2014 EG CVR

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions 14 EG Industry Solutions 15 EG Citizen Solutions 16 EG Business Application Services Organisation og selskabsledelse 17 Corporate governance 18 Samfundsansvar Risikostyring 19 Risikostyring Bestyrelsen og direktionen 21 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Påtegninger 24 Ledelsespåtegning 25 Revisionspåtegning Regnskabspraksis 26 Anvendt regnskabspraksis 33 Definitioner Koncernens regnskab 34 Totalindkomstopgørelse 35 Balance 37 Egenkapital 38 Pengestrømsopgørelse 40 Noter Koncerninformationer 60 Koncernstruktur EG A/S ÅRSRAPPORT

3 EG-koncernens hovedtal Omsætning og vækst EBITA og margin (normaliseret) ,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % ,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % ,0 % ,0 % Nettoomsætning i milloner DKK Omsætningsændring Normaliseret EBITA, driftsresultat i millioner DKK EBITA i pct. af omsætning, normaliseret EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal

4 EG-koncernens hovedtal Pengestrøm fra driftsaktivitet Resultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret) 450,0 400,0 350,0 300,0% 250,0% 140,0 120,0 35,0 % 30,0 % 300,0 200,0% 100,0 25,0 % 250,0 200,0 150,0 150,0% 100,0% 80,0 60,0 20,0 % 15,0 % 100,0 50,0 0,0 50,0% 0,0% 40,0 20,0 10,0 % 5,0 % -50, ,0% 0, ,0 % Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet, i pct. af EBITDA Normaliseret resultat efter skat i millioner DKK Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal

5 Året, der gik Bedste resultat nogensinde 2014 blev endnu et godt år for EG med det bedste resultat til dato. Omsætningen rundede DKK 1.636,2 mio., svarende til en stigning på 2,1 % fra året før, opnået gennem en blanding af organisk og akkvisitiv vækst. Resultatet udviklede sig ligeledes positivt med en normaliseret indtjening (EBITDA) på DKK 229,4 mio. en stigning fra 2013 på 17,5 %. Den normaliserede EBITDA-margin voksede fra 12,2 % i 2013 til 14,0 % i Omsætningsmixet er ændret løbende siden 2010, så en stadig større del af omsætningen kommer fra cloudløsninger, faste serviceaftaler og software. Denne udvikling fortsatte i 2014 med en stigende bruttoavance og forudsigelige indtægtsstrømme til følge. EG s evne til at generere frit cashflow giver handlefrihed på en række områder, herunder opkøb. I 2014 opkøbte vi EG Tacticus, EMAR A/S, EM-Soft ApS, IT Minds ApS og Team Online A/S, der alle har bidraget positivt til omsætningen. EG har strukturen til at være blandt dem, der konsoliderer markedet, og vi har stor erfaring med at sikre vellykkede integrationer. Opkøb vil også fremover være en del af vores vækststrategi. Samtidig har vi i 2014 brugt betydelige ressourcer på en større reorganisering, som sigter mod at øge EG s eksekveringskraft. Bl.a. har vi reduceret antallet af divisioner fra syv til fire og øget fokus på vores udvalgte forretningsmodeller og brancher. Ændringerne er baseret på vores best practice-erfaringer og forventes at styrke både salget, projektimplementeringen og serviceforretningen. Organisationsændringerne blev gennemført i 4. kvartal 2014 med forventet effekt i Krydssalg Det enklere organisatoriske snit baner yderligere vejen for øget krydssalg til vores mere end eksisterende kunder, hvor der ligger et stort uudnyttet potentiale for organisk vækst. Denne har i 2014 været påvirket negativt af afviklingen af enkelte store kunderelationer. For kunderne betyder krydssalg, at de har adgang til en komplet it-produktportefølje fra en leverandør, som er med dem hele vejen fra indledende analyser til implementering af en ny løsning og efterfølgende drift. Med vores store kunde- og løsningsportefølje og relativt lave share of wallet indebærer målrettet krydssalg et betragteligt vækstpotentiale. Optimeret produktportefølje I den løbende optimering af vores produktportefølje opprioriterer vi cloudløsninger og faste serviceaftaler, hvilket øger andelen af forudsigelige omsætningsstrømme med høj bruttoavance, som udgør en fortsat større andel af både omsætning og EBITDA. Hertil kommer EG s betydelige udvikling og salg af egen software, der ligeledes påvirker resultatet positivt. Det gælder vores egenudviklede ASPECT4-platform med løsninger til transport, tekstil, trælast samt logistik og produktion, og det gælder branche- og tillægsløsninger med egen IP baseret på standardplatforme fra fx Microsoft. Vi har i 2014 investeret kraftigt i udvikling af nye brancheløsninger, bl.a. til procesproducerende og projektproducerende virksomheder. Samlet set er den relative del af mixet bestående af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser øget set i forhold til hardware. Resultatet er en fortsat stigende bruttomargin, der over de seneste fem år ( ) er øget fra 72,5 % til 78,4 %. Stærke partnerskaber EG er leverandøruafhængig, og vi kan dermed rådgive vores kunder ud fra deres behov uden at være låst til en bestemt teknologi. Vi har stærke partnerskaber med en række leverandører, fx Microsoft, IBM, M3, HP og SAP. EG er en af de største Microsoft Dynamics AX-partnere i Europa og har i løbet af året modtaget en række priser og anerkendelser i dette regi, bl.a. som årets Dynamics-partner i Norge og årets vertikale partner i Danmark. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Året, der gik

6 Årets resultat Finansielle forhold 2,1 % stigning i omsætning 12,0 % stigning i EBITDA og 17,5 % stigning i normaliseret EBITDA 17,0 % stigning i EBITA og 15,0 % stigning i normaliseret EBITA. Koncernen nåede i 2014 en samlet omsætning på DKK 1.636,2 mio., hvilket er en stigning på 2,1 %. Omsætningsstigningen er positivt påvirket af opkøb. Nettoomsætningen i 2014 har været påvirket af ophør af et større kundeengagement, men der har gennem det sidste halve år af 2014 været en stigende organisk vækst i forretningen. Derudover påvirker valutakursudviklingen for norske kroner og svenske kroner omsætningen negativt med 1,7 %. Gennem de senere år har EG haft større fokus på salg af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser frem for salg af hardware, og det har været medvirkende til en fortsat stigende bruttomargin. Siden 2010 har selskabet forøget sin bruttomargin fra 72,5 % til 78,4 % i Med en indtjening (EBITDA) på DKK 178,7 mio. opnåede EG sit bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie, og EG havde en indtjeningsmæssig fremgang på 12,0 % i forhold til Normaliseret EBITDA reguleret for omkostninger til opkøb, restrukturering samt normaliseringer for opkøbte virksomheder, som ikke indgår med en 12-måneders ejerperiode, androg i 2014 DKK 229,4 mio. (DKK 195,2 mio.) svarende til en vækst på 17,5 %. Indtjeningen i 2014 er påvirket negativt af investeringer, som skyldes de initiativer, som er foretaget for at realisere selskabets strategiplan for I forbindelse med tilpasningen af strategien og reduktion i antallet af divisioner er der afholdt betydelige omkostninger til restrukturering i 2014, som påvirker rapporteret EBITDA negativt. Fusioner Som led i koncernens strategi om at reducere antallet af selskaber er moderselskaberne EDB Gruppen Holding A/S og EG Holding A/S samt datterselskaberne EG Utility A/S og DataPro A/S med virkning fra 1. januar 2014 fusioneret med EG A/S. Ved fusionen er valgt at anvende sammenlægningsmetoden i forbindelse med fusionen, hvorfor sammenligningstal er korrigeret. Nettoomsætning EG-koncernens omsætning udgør DKK 1.636,2 mio. (DKK 1.603,3 mio.) svarende til en vækst på 2,1 %. Omsætningsfremgangen fra 2013 til 2014 er positivt påvirket af opkøbene af Tacticus AB, EMAR A/S, IT Minds A/S samt Team Online A/S. Afvikling af enkelte større kundeengagementer har påvirket omsætningen negativt. Inden for salg af hardware har der i 2014 været en omsætningsnedgang på 11 % i forhold til Det skyldes EG s valg om at fokusere på de kunder, til hvem vi sælger brancheløsninger. Eksklusive hardwaresalg har EG haft en omsætningsfremgang på 3,2 %. Divisionen Logistik & Produktion med brancheløsninger til produktions- og logistikkunder baseret på AX, NAV, ASPECT4, M3 og SAP har i 2014 haft en omsætning på DKK 448,5 mio. mod DKK 403,5 mio. i 2013, som bl.a. er skabt via opkøbet af Tacticus AB. Divisionen Bygge & Anlæg med hovedfokus på Trælast og Byg & Installation har i 2014 haft en omsætning på DKK 278,0 mio. (DKK 280,6 mio.). Omsætningen er negativt påvirket af kursudviklingen i norske kroner. Divisionen Retail & Medie, som bl.a. er leverandør af værdiskabende it-løsninger til detailhandlen og udbyder af specialiserede it-løsninger til mediebranchen, har i 2014 oplevet en nedgang, som skyldes afvikling af et større kundeengagement samt negativ kursudvikling på norske og svenske kroner. Omsætningen i 2014 var på DKK 197,1 mio. (DKK 232,3 mio.). Divisionen Utility, som leverer it-løsninger og service til forsyningsselskaber i Norden, har i 2014 haft en omsætning på DKK 127,4 mio. (DKK 157 mio.). Divisionen Professional Services, som bl.a. leverer fuldpakketerede, egne brancheløsninger til mindre virksomheder i udvalgte brancher har haft en omsætning på DKK 135,3 mio. (DKK 109,8 mio.), som bl.a. er skabt via organisk vækst samt køb af EMAR. Divisionen Technology & Delivery, som bl.a. leverer driftsservice, infrastrukturløsninger og business intelligence-løsninger. til EG-koncernens kunder, har i 2014 haft en omsætning på DKK 348,7 mio. (DKK 343,2 mio.), som dækker over en omsætningsvækst inden for driftsservice, hvorimod der har været tilbagegang i omsætningen inden for traditionelt hardwaresalg. Købet af IT Minds har også påvirket omsætningen positivt. Divisionen Public, som leverer it- og effektiviseringsløsninger til stat og kommuner, har i 2014 haft en omsætning på DKK 131,3 mio. (DKK 111,8 mio.). Købet af Team Online har påvirket omsætningen positivt. Fremadrettet har vi fire divisioner: EG Business Ready Solutions, EG Industry Solutions, EG Citizen Solutions og EG Business Application Services. Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste er øget fra DKK 1.238,8 mio. i 2013 til DKK 1.282,4 mio. i 2014 svarende til en stigning på 3,5 %. Den positive udvikling i bruttomarginen i procent af omsætningen er fortsat fra tidligere år, og bruttomarginen EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Årets resultat

7 Årets resultat androg 78,4 % i 2014 mod 77,3 % i Koncernens øgede fokus på salg af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser frem for salg af hardware har været medvirkende til en stigende bruttomargin i de senere år. Tilbage i 2010 var EG s bruttomargin 72,5 %. Resultatudvikling, EBITDA EG-koncernens EBITDA for 2014 udgør DKK 178,7 mio. i forhold til DKK 159,6 mio. for den tilsvarende periode i 2013 svarende til en fremgang på 12,0 %. EBITDA-fremgangen skyldes en forbedret lønsomhed i den eksisterende forretning, men opkøb bidrager også positivt. I vurderingen af EBITDAfremgangen er der i 2014 anvendt betydelige ressourcer, både kvantificerbare og ikke-kvantificerbare, til opkøb og efterfølgende integration af de opkøbte virksomheder og til at dække investeringer, som skyldes de initiativer, der er foretaget for at realisere selskabets strategiplan for Normaliseret EBITDA androg i 2014 DKK 229,4 mio. (DKK 195,2 mio.) svarende til en vækst på 17,5 %. Resultatudvikling, EBITA EG-koncernens EBITA for 2014 udgør DKK 149,9 mio. i forhold til DKK 128,1 mio. for den tilsvarende periode i 2013 svarende til en fremgang på 17,0 %. EBITA-fremgangen skyldes en forbedret lønsomhed i den eksisterende forretning, men opkøb bidrager også positivt. Derudover har der været betydelige engangsomkostninger, som nævnt under EBITDA. Normaliseret EBITA androg i 2014 DKK 200,6 mio. (DKK 174,6 mio.) svarende til en vækst på 15,0 %. Resultatudvikling, EBIT EG-koncernen realiserede i 2014 et EBIT på DKK 101,2 mio. i forhold til DKK 89,9 mio. i Normaliseret resultat efter skat Normaliseret resultat efter skat udtrykker årets resultat efter skat reguleret for ekstraordinære forhold, som ikke kan tilskrives den fortsættende driftsaktivitet, herunder salg af aktiviteter, restruktureringsomkostninger, omkostninger til integration af opkøbte virksomheder og amortiseringer i forbindelse med opkøb. Normaliseret resultat efter skat androg DKK 121,6 mio. i 2014 mod DKK 132,1 mio. i Skat af årets resultat Skat af årets resultat består af aktuel skat på DKK 19,3 mio., regulering af tidligere års skat med DKK -0,1 mio. og ændring i udskudt skat på DKK 8,4 mio., således at skat af årets resultat udgør DKK 27,5 mio. (DKK 8,4 mio.). Skatteprocenten udgør således 36,2 % (11,1 %). Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgør DKK 317,6 mio. (DKK 384,1 mio.), som skyldes en kombination af selskabets vækst, øget pengebinding i arbejdskapital grundet opkøb samt ændring i kortfristet gæld. Ændringen i kortfristet gæld (DKK 229,0 mio.) skyldes primært mellemværender med moderselskabet i forbindelse med opkøb af virksomheder. Arbejdskapitalen udgør 11,3 % (10,5 %) af omsætningen. Stigningen skyldes periodeforskydninger. EG har gennem kontinuerlig stramning af forretningsmodellen sikret, at en stigende andel af driftsindtjeningen bliver konverteret til frit cashflow, som kan anvendes til opkøb af relevante virksomheder eller gældsnedbringelse. Opkøb foretaget i 2014 er finansieret via låneoptagelse i modelselskabet AX IV EG Holding III ApS. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK -320,8 mio. (DKK -95,9 mio.). Stigning i forhold til 2013 skyldes stigende aktivitetsopkøb. Af årets investeringer på DKK 320,8 mio. kan DKK 242,0 mio. henføres til køb af virksomheder, investeringer i immaterielle aktiver udgjorde 62,4 mio., mens investeringer i materielle aktiver udgjorde DKK 16,8 mio.. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK -5,6 mio. mod DKK -266,6 mio. i Årets pengestrøm udgør DKK -8,8 mio. mod DKK 21,6 mio. i Nettoarbejdskapital Arbejdskapitalen udgør DKK 185,2 mio. (DKK 168,4 mio.). Ved udgangen af 2014 udgjorde arbejdskapitalen 11,3 % af omsætningen, hvilket er en stigning i forhold til 2013, hvor arbejdskapitalen udgjorde 10,5 % af omsætningen, men en forbedring i forhold til 2008, hvor arbejdskapitalen udgjorde 17,6 % af omsætningen. Stigningen i arbejdskapitalen fra 2013 til 2014 skyldes bl.a. periodeforskydninger. Balance Ultimo 2014 havde EG A/S en samlet koncernbalance på DKK 1.619,9 mio. (DKK 1.259,9 mio.). Stigningen i balancen skyldes primært en forøgelse af goodwill samt andre immaterielle aktiver som følge af tilgang af opkøbte virksomheder. Egenkapitalen var ultimo 2014 på DKK 518,7 mio. (DKK 472,2 mio.). Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Forventninger EG forventer, at der i 2015 vil være fortsat fremgang i omsætning og indtjening. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Årets resultat

8 Tid til at gøre en forskel Effektive arbejdsgange er en forudsætning for at være konkurrencedygtig, og barren løftes hele tiden. Sidste års mål får sandsynligvis et nøk opad i indeværende år. Det er den hverdag, vi hjælper vores kunder med at navigere i. Konstant optimering er blot starten. Fortsat konkurrenceevne kræver mere. Forskellen mellem, hvad det koster at frembringe kundeværdi, og hvad kunden vil betale for den, skal hele tiden udbygges. Succesfulde virksomheder mestrer balancen mellem at optimere internt og skabe værdi eksternt. Det kræver hård prioritering, når tid er en knap ressource. Skab tid til det vigtige Vi løber tør for tid, før vi løber tør for ideer. Det ved succesfulde virksomheder, og derfor har de fokus på realiserbar værdi, når de optimerer. Hvor meget tid frigør vi? Hvad nedsætter vi gennemløbstiden med? Hvordan øger det kundetilfredsheden? Hvert enkelt initiativ skal skabe større råderum, som organisationen kan bruge til fortsat at minimere omkostningerne og øge værdiskabelsen. Det er den gode cirkel, hvor den operationelle styring skærpes samtidig med, at der er tid til den vigtige innovation. Tid til tanker. Tid til implementering. Tid til at gøre en forskel. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

9 Brancheviden er vejen til optimering Hvorfor opfinde den dybe tallerken, hvis den allerede eksisterer? Hos EG har vi indgående brancheviden og kender de udfordringer, der er karakteristiske for de brancher, vi arbejder med. Vi ved også, hvilke løsninger der har virket for andre virksomheder i samme branche og vi har sandsynligvis komponenterne klar allerede. Derfor kan vi minimere kompleksiteten, nedbringe risikoen og lade vores kunder vælge, hvor de med fordel kan bruge best practice, og hvor de skal investere i at være unikke. Det optimerer hverdagen, frigør tid og skaber rum til at præstere i særklasse. ORGANISATION Forretning først, teknologi bagefter EG s særkende er præcist tilpassede brancheløsninger, hvor teknologi, processer og organisation går op i en højere enhed. Vi har stærke kompetencer inden for markedsledende itplatforme og sammensætter uden besvær komponenterne til den teknologiske løsning, der bedst understøtter kundens forretning. Vi siger altid forretning først, teknologi bagefter. Det er sådan, vi sikrer it-løsninger, der giver virksomhederne det optimale fundament. TEKNOLOGI PROCESSER Det optimale fundament under forretningen skabes i samspillet mellem teknologi, organisation og processer. Her hentes den forretningsmæssige værdi. De tre dimensioner er tænkt ind i enhver brancheløsning fra EG. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

10 It leveret, så det passer til kunden Både mindre og større virksomheder har brug for en it-løsning, der understøtter deres arbejdsgange. Med udgangspunkt i branchens best practice-processer kommer vi rigtig tæt på. Forskellen mellem mindre og større virksomheder ligger ofte i, hvor stort behovet for individuelle tilpasninger er. Her kan det være en afvejning mellem enkel, forudsigelig it på den ene side og en høj grad af fleksibilitet på den anden. Løsninger, der rækker fra A til Z EG er med hele vejen fra forretningsudvikling over implementering af it-løsningen til efterfølgende drift og support. Vi er den partner, der sikrer både den bedste løsning til din situation og den bedste understøttelse af dagligdagen efterfølgende, så du kan høste den fulde gevinst. Vi tager udgangspunkt i kundens behov og tænker forretning før it. Det kan vi, fordi vi har hele løsningspaletten til rådighed. EG benytter standardplatforme og -teknologier fra bl.a. Microsoft, IBM, HP og SAP. Størstedelen af vores brancheløsninger er tilrettet ud fra standard-platformene Microsoft Dynamics AX og NAV, Microsoft C5 og XAL, samt M3, SAP og vores egenudviklede ASPECT4. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

11 EG i din hverdag Hver dag året rundt er vores kunder med til at holde hjulene i gang. De skaber arbejdspladser og leverer produkter og serviceydelser til gavn for os alle. Gennem effektiviserede arbejdsgange understøttet af it hjælper vi dem med at øge produktiviteten, så de kan blive ved med at skabe værdi for deres kunder og for Danmark. Når du læser din morgenavis, er det ofte en EG-løsning, der står bag styringen af dit abonnement samt trykning og distribution af avisen. Der er stor sandsynlighed for, at de lastbiler, du overhaler på vej til arbejde, bliver styret ved hjælp af EG s transportløsning. Indkøbsturen på vej hjem fra arbejdet er hurtigt klaret af en effektiv ekspedient, der har alle funktioner ved hånden med EG s butiksløsning. Når du handler på nettet og hurtigt har overblik over tilgængelige varer, er det ofte en EG-løsning, der giver dig opdaterede data. Bor du under store forhold? En EG-løsning har skabt overblikket i projektøkonomien under ombygningen af et slot. Lever du mere beskedent, er din leje- eller andelsbolig sikkert administreret med en EG-løsning. Størrelsen på din elregning kan meget vel være resultatet af en forbrugsberegning foretaget med en EG-løsning. Energirenovering? Vinduerne, beslagene og tagpappet er ligesom en lang række andre produkter i mange tilfælde produceret med anvendelse af en EG-løsning. Håndværkeren, der laver arbejdet på huset, har sikkert en EGløsning, der hjælper ham med at styre byggeprojektet sikkert i mål. Er du gør det selv-mand, vil du i byggemarkedet med overvejende sandsynlighed blive betjent med et system leveret af EG. Bliver du uvenner med naboen, er der en god chance for, at din advokat bruger en EG-løsning til at styre sagen. Når du bliver syg, kan du trygt ringe til din læge eller vagtlæge med en løsning fra EG har lægen det overblik, du håber på. Godt medicinen virkede! Så behøver du ikke vide, at EG står for løsninger til næsten alle landets kirker og kirkegårde. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

12 EG som arbejdsplads EG s vigtigste aktiv er medarbejderne, og derfor er vores højeste prioritet at skabe gode rammer for dem. Det betyder helt konkret: Et job, der giver mening og med plads til at gøre en forskel Plads til personlig udvikling og frirum til at træffe egne beslutninger Gode kolleger, der giver en hånd med, når det behøves, og som interesserer sig for mennesket bag Ordentlige arbejdsforhold med styr på alt det, man forventer hos en stor virksomhed. Lokal og global Alle medarbejdere er knyttet til en mindre, tæt enhed og samtidig en del af en koncern med knapt medarbejdere, der samarbejder på tværs af flere lande og mere end 25 lokationer. På den måde kombinerer vi det bedste ved at være lille med mulighederne i en stor virksomhed. Branchefokus og specialistkompetencer Mange arbejder med branchefokus, og andre arbejder med specialistkompetencer inden for fx ledelsesrådgivning, it-udvikling og standardplatforme. Samarbejdet på tværs er støttet af interne processer, der er designet til at gøre det smidigt og værdiskabende. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

13 EG Business Ready Solutions EG Business Ready Solutions leverer nøglefærdige brancheløsninger til mindre virksomheder, som kunden kan tage i brug med det samme. Mindre virksomheder har ofte behov for en it-løsning, der præcist understøtter branchens specifikke arbejdsgange, så de kan tilrettelægge og udføre arbejdet smidigt og uden unødigt tidsforbrug. Branchens behov er bygget ind Stor brancheviden og dyb indsigt i optimale arbejdsgange er udgangspunktet for sammensætningen af vores nøglefærdige brancheløsninger. Det betyder, at kunderne med i pakken får understøttelse af de arbejdsgange, der er karakteristiske for deres virksomhed. Det gælder for eksempel funktioner som indbygget tilbudskalkulation og mobil tidsopsamling direkte på arbejdspladsen til håndværkeren eller integration til EKGscannere og enkel medicinudskrivning til lægen. EG har nøglefærdige brancheløsninger til en række brancher, bl.a. håndværkere, installatører, boligadministratorer, advokater, læger, bedemænd, plantecentre, kirker og kirkegårde» Én leverandør, der tager hånd om hele din it-løsning. Det frigiver tid til det væsentlige. «Jesper Andersen, direktør EG Business Ready Solutions EG Business Ready Solutions har fokus på hovedområderne: Læger Håndværkere og installatører Entreprenører Bolig- og ejendomsadministratorer Advokater Kirkegårde Plantecentre Bedemænd. EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder EG Business Ready Solutions

14 EG Industry Solutions EG Industry Solutions tilbyder itløsninger baseret på brancheindsigt til virksomheder inden for logistik, produktion og detailhandel. Strømlinede processer og villighed til forandring er nødvendigt, når virksomheder optimerer. Sammen med kunden afdækker vi de nuværende arbejdsgange og analyserer os frem til, hvordan de bliver mere effektive. Vi har en unik viden om best practiceprocesser og et solidt metodeapparat til procesoptimering og implementering. Vi rådgiver med udgangspunkt i kundens forretningsmæssige mål. Vores brancheløsninger er baseret på Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, SAP, M3 og ASPECT4. I mange tilfælde er udgangspunktet tæt på virksomhedens behov og hvor der er brug for det, tilpasser vi løsningen sammen. Vores samlede pulje af kompetencer og brancheviden er kundens sikkerhed for, at vi sammen finder realiserbart gevinstpotentiale. Det sikrer værdiskabende løsninger.» Sammen med vores kunder øger vi produktiviteten i Danmark. «Bjarne Aarup, direktør EG Industry Solutions EG Industry Solutions har fokus på hovedområderne: Proces-, projekt- og ordreproducerende virksomheder Detailkæder og engrosvirksomheder Logistik Transport Tekstil Medievirksomheder og grafiske virksomheder. EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder EG Industry Solutions

15 EG Citizen Solutions EG Citizen Solutions leverer itløsninger, der giver enkle og effektive arbejdsgange. Det gør det nemmere for medarbejderne at have fokus på det væsentlige.» Det skal være nemt at betjene borgere og forbrugere. Det understøtter vi. «Bo Haaber, direktør EG Citizen Solutions Vi tager ansvar for at løse opgaven, uanset om det drejer sig om udvikling af fagsystemer, en ny onlineportal, omfattende nytænkning af arbejdsgange i forbindelse med lovændringer eller leverance af løsninger, der gør det lettere for forsyningsvirksomheder at levere nye produkter og dermed konkurrere på markedet. Med EG-koncernens brede kompetencer i ryggen er vi en aktiv og fleksibel partner, der har viden og kapacitet til at finde løsninger, som opfylder krav fra både brugere, borgere og myndigheder. Løsninger til offentlig administration, borgerbetjening og sagsbehandling Vores portefølje af it-løsninger understøtter de daglige arbejdsgange i danske offentlige institutioner og i den offentlige og private social- og sundhedssektor. Løsningerne følger lovkravene til punkt og prikke og understøtter bølgeplanerne fuldt ud. Økonomisystemet ØS Indsigt, sagsbehandlingsløsninger, lovinformationssystemer og borgerrettede selvbetjeningssystemer er eksempler på løsninger, som er fuldstændigt tilpasset dagligdagen i den offentlige forvaltning. Samtidig bruger vi vores dybe faglige viden, når vi leverer centrale løsninger til kommunerne. EG Citizen Solutions har fokus på hovedområderne: Selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsninger Lovinformation Koncernøkonomi (ØS Indsigt) Virksomhedsløsninger til administration og afregning af energiforsyning Projektleverancer til centrale løsninger til kommunerne. Løsninger til forsyningsbranchen Vi står bag it-løsninger, der understøtter den moderne forsyningsvirksomheds behov for gennemsigtighed og effektivitet i de administrative arbejdsgange. Desuden tager vi os af tilbagevendende opgaver som fakturering. Omdrejningspunktet for vores arbejde er de krav, forsyningsvirksomhederne står over for i en konkurrencepræget hverdag: omstillingsparathed, effektiv handel med energi, god kundeservice og håndtering af store datamængder. EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder EG Citizen Solutions

16 EG Business Application Services Effektiv drift og løbende optimering er en forudsætning for, at virksomheden får det maksimale ud af sin it-investering. Vi sikrer dagligdagen, hvor gevinsterne for alvor skal høstes. Værdiskabelse efter implementering af ERP Afslutningen af en større ERP-implementering er samtidig startskuddet til værdiskabelse i hverdagen. Struktur, stabilitet og sikkerhed er vigtige for, at driften kører optimalt. Samtidig skal tilgrænsende løsninger løbende tilpasses nye forretningsmæssige behov. Vi hjælper større virksomheder med at skabe et sikkert og stabilt fundament under virksomhedens it-løsning. Det giver overskud til at fokusere på de forretningsmæssige mål. Managed services Når det handler om bedre performance, behovsbestemt service, drift og support og løbende rådgivning, er vi på hjemmebane. Vi tager hånd om alle elementer, der understøtter kundens fulde it-løsning, efter at den er gået i drift. Det gælder, uanset om kunden vælger selv at håndtere opgaven eller lægger ansvaret helt eller delvist over til os. På den måde bliver løsningen et langsigtet aktiv for virksomheden.» Vi tager hånd om kundernes itportefølje, så de kan fokusere på deres forretning. «Henrik R. Møller, direktør EG Business Application Services EG Business Application Services har fokus på hovedområderne: Infrastruktur og drift Cloud og hosting Service og support Application management services Business analytics CRM og SharePoint. Cross-business applications CRM, business analytics og videndeling supplerer ERPplatformen og sikrer både synergieffekter og effektiv anvendelse af data. Vi er med hele vejen fra sparring om, hvilke it-løsninger der bedst understøtter den forretningsmæssige udvikling, til implementering og efterfølgende support. EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder EG Business Application Services

17 Corporate governance Koncernen er i kraft af sit ejerskab underlagt Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse, udstukket af Danish Venture Capital and Private Equity Association. Retningslinjerne kan findes på DVCA s hjemmeside, Det er EG A/S hensigt at følge retningslinjerne til fulde, hvor det er relevant for EG. Grundlaget for tilrettelæggelse af ledelsens opgaver er bl.a. selskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis fra sammenlignelige virksomheder. Herudover monitorerer EG A/S ledelse løbende udviklingen inden for corporate governance. På den måde sikrer ledelsen, at selskabet, internt såvel som eksternt, er ledet på en måde, som er i harmoni med tiden og i overensstemmelse med gældende lovgivning, således at samtlige interessenters tarv bliver varetaget. Bestyrelsen har vedtaget en opdateret forretningsorden for bestyrelsen. Endvidere anvender bestyrelsen komiteer til særlige opgaver. Der er således nedsat en formandskomite, en revisions- og risikokomite og en vederlagskomite. Følgende bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i de enkelte komiteer: Formandskomite: Klaus Holse og Christian Bamberger Bro Revisions- og risikokomite: Christian Bamberger Bro og Jørgen Lindholm Lau Vederlagskomite: Klaus Holse og Christian Bamberger Bro. Bestyrelsen Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer. 2 af repræsentanterne er udpeget af hovedaktionæren, 3 af repræsentanterne er uafhængige og 3 af repræsentanterne er valgt af EG s medarbejdere. Axcel Fond IV er repræsenteret i bestyrelsen ved partner Christian Bamberger Bro samt partner Jørgen Lindholm Lau. Der afholdes 4-5 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen fastlægger selskabets strategi og er en aktiv sparringspartner for selskabets ledelse. Revisions- og risikokomite Der afholdes 4-5 møder om året i revisions- og risikokomiteen. Revisionsudvalgets arbejde bliver fastlagt i en årsplan, som er godkendt af bestyrelsen. Af årsplanen fremgår det, at det er komiteens opgave at overvåge selskabets regnskabsaflæggelse og det interne kontrolmiljø samt at fastsætte relationer og rammer for den eksterne revision. Faste procedurer er blevet etableret, bl.a. med fokus på opdatering af regnskabsstandarder og gennemgang af poster, der indeholder væsentlige regnskabsmæssige skøn, samt poster af engangskarakter. Selskabet har etableret en funktion, som løbende overvåger, hvorvidt selskabets regnskabsguidelines og -politikker bliver overholdt. Denne funktion rapporterer kontinuerligt til revisions- og risikokomiteen. Mangfoldighed Det er EG s mål at fremme mangfoldigheden, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af kvinder i både bestyrelse og den øverste lederkreds, ud fra et ønske om at styrke virksomhedens alsidighed, samle kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er p.t. mænd, mens der blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er to kvinder og en mand. Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden, hvad angår alder, baggrund, nationalitet, køn mv. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i EG. Disse forhold vurderes, når der skal identificeres nye kandidater til bestyrelsen, og indstilling af kandidater vil altid ske med udgangspunkt i en vurdering af kandidaternes kompetencer, disses match med behovene i EG og kandidaternes bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet. Det er i de kommende år målet at øge andelen af kvinder i lederkredsen til omkring 20 % og i bestyrelsen til omkring 20 %. Ejerforhold EG A/S er ejet 100 % af AX IV EG Holding III ApS. AX IV EG Holding III ApS er finansieret med en kombination af egen- og fremmedkapital. Egenkapitalen har én anpartsklasse, som ejes af AX IV EG Holding ApS. Fremmedkapitalen består af obligationsgæld. Gælden vurderes som passende i forhold til behovet for finansiel fleksibilitet i EG A/S. Formandskomite Formandskomiteen mødes hver måned med selskabets ledelse. EG A/S ÅRSRAPPORT Organisation og selskabsledelse Corporate governance

Årsrapport for 2014. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39

Årsrapport for 2014. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39 Årsrapport for 2014 AX IV EG Holding III ApS CVR-nr. 35 38 11 39 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal 2013... 2 Året, der gik... 4 Årets resultat... 6 Forretningsområder... 11 EG Business Ready Solutions...

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39 Årsrapport for 2013 AX IV EG Holding III ApS CVR-nr. 35 38 11 39 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal 2013, 4 måneders driftsresultat 01.09. 31.12. 2013... 3 Køb af EDB Gruppen Holding... 5 Året, der

Læs mere

Årsrapport for 2013. EDB Gruppen Holding A/S. CVR-nr. 31 59 88 50

Årsrapport for 2013. EDB Gruppen Holding A/S. CVR-nr. 31 59 88 50 Årsrapport for 2013 EDB Gruppen Holding A/S CVR-nr. 31 59 88 50 Indholdsfortegnelse Hovedtal og Nøgletal 2013... 2 Året, der gik... 4 Årets resultat... 7 Når it blot er et redskab... 11 Løsninger, der

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere