EG A/S. Årsrapport EG CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11"

Transkript

1 EG A/S Årsrapport 2014 EG CVR

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions 14 EG Industry Solutions 15 EG Citizen Solutions 16 EG Business Application Services Organisation og selskabsledelse 17 Corporate governance 18 Samfundsansvar Risikostyring 19 Risikostyring Bestyrelsen og direktionen 21 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Påtegninger 24 Ledelsespåtegning 25 Revisionspåtegning Regnskabspraksis 26 Anvendt regnskabspraksis 33 Definitioner Koncernens regnskab 34 Totalindkomstopgørelse 35 Balance 37 Egenkapital 38 Pengestrømsopgørelse 40 Noter Koncerninformationer 60 Koncernstruktur EG A/S ÅRSRAPPORT

3 EG-koncernens hovedtal Omsætning og vækst EBITA og margin (normaliseret) ,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % ,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % ,0 % ,0 % Nettoomsætning i milloner DKK Omsætningsændring Normaliseret EBITA, driftsresultat i millioner DKK EBITA i pct. af omsætning, normaliseret EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal

4 EG-koncernens hovedtal Pengestrøm fra driftsaktivitet Resultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret) 450,0 400,0 350,0 300,0% 250,0% 140,0 120,0 35,0 % 30,0 % 300,0 200,0% 100,0 25,0 % 250,0 200,0 150,0 150,0% 100,0% 80,0 60,0 20,0 % 15,0 % 100,0 50,0 0,0 50,0% 0,0% 40,0 20,0 10,0 % 5,0 % -50, ,0% 0, ,0 % Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet, i pct. af EBITDA Normaliseret resultat efter skat i millioner DKK Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal

5 Året, der gik Bedste resultat nogensinde 2014 blev endnu et godt år for EG med det bedste resultat til dato. Omsætningen rundede DKK 1.636,2 mio., svarende til en stigning på 2,1 % fra året før, opnået gennem en blanding af organisk og akkvisitiv vækst. Resultatet udviklede sig ligeledes positivt med en normaliseret indtjening (EBITDA) på DKK 229,4 mio. en stigning fra 2013 på 17,5 %. Den normaliserede EBITDA-margin voksede fra 12,2 % i 2013 til 14,0 % i Omsætningsmixet er ændret løbende siden 2010, så en stadig større del af omsætningen kommer fra cloudløsninger, faste serviceaftaler og software. Denne udvikling fortsatte i 2014 med en stigende bruttoavance og forudsigelige indtægtsstrømme til følge. EG s evne til at generere frit cashflow giver handlefrihed på en række områder, herunder opkøb. I 2014 opkøbte vi EG Tacticus, EMAR A/S, EM-Soft ApS, IT Minds ApS og Team Online A/S, der alle har bidraget positivt til omsætningen. EG har strukturen til at være blandt dem, der konsoliderer markedet, og vi har stor erfaring med at sikre vellykkede integrationer. Opkøb vil også fremover være en del af vores vækststrategi. Samtidig har vi i 2014 brugt betydelige ressourcer på en større reorganisering, som sigter mod at øge EG s eksekveringskraft. Bl.a. har vi reduceret antallet af divisioner fra syv til fire og øget fokus på vores udvalgte forretningsmodeller og brancher. Ændringerne er baseret på vores best practice-erfaringer og forventes at styrke både salget, projektimplementeringen og serviceforretningen. Organisationsændringerne blev gennemført i 4. kvartal 2014 med forventet effekt i Krydssalg Det enklere organisatoriske snit baner yderligere vejen for øget krydssalg til vores mere end eksisterende kunder, hvor der ligger et stort uudnyttet potentiale for organisk vækst. Denne har i 2014 været påvirket negativt af afviklingen af enkelte store kunderelationer. For kunderne betyder krydssalg, at de har adgang til en komplet it-produktportefølje fra en leverandør, som er med dem hele vejen fra indledende analyser til implementering af en ny løsning og efterfølgende drift. Med vores store kunde- og løsningsportefølje og relativt lave share of wallet indebærer målrettet krydssalg et betragteligt vækstpotentiale. Optimeret produktportefølje I den løbende optimering af vores produktportefølje opprioriterer vi cloudløsninger og faste serviceaftaler, hvilket øger andelen af forudsigelige omsætningsstrømme med høj bruttoavance, som udgør en fortsat større andel af både omsætning og EBITDA. Hertil kommer EG s betydelige udvikling og salg af egen software, der ligeledes påvirker resultatet positivt. Det gælder vores egenudviklede ASPECT4-platform med løsninger til transport, tekstil, trælast samt logistik og produktion, og det gælder branche- og tillægsløsninger med egen IP baseret på standardplatforme fra fx Microsoft. Vi har i 2014 investeret kraftigt i udvikling af nye brancheløsninger, bl.a. til procesproducerende og projektproducerende virksomheder. Samlet set er den relative del af mixet bestående af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser øget set i forhold til hardware. Resultatet er en fortsat stigende bruttomargin, der over de seneste fem år ( ) er øget fra 72,5 % til 78,4 %. Stærke partnerskaber EG er leverandøruafhængig, og vi kan dermed rådgive vores kunder ud fra deres behov uden at være låst til en bestemt teknologi. Vi har stærke partnerskaber med en række leverandører, fx Microsoft, IBM, M3, HP og SAP. EG er en af de største Microsoft Dynamics AX-partnere i Europa og har i løbet af året modtaget en række priser og anerkendelser i dette regi, bl.a. som årets Dynamics-partner i Norge og årets vertikale partner i Danmark. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Året, der gik

6 Årets resultat Finansielle forhold 2,1 % stigning i omsætning 12,0 % stigning i EBITDA og 17,5 % stigning i normaliseret EBITDA 17,0 % stigning i EBITA og 15,0 % stigning i normaliseret EBITA. Koncernen nåede i 2014 en samlet omsætning på DKK 1.636,2 mio., hvilket er en stigning på 2,1 %. Omsætningsstigningen er positivt påvirket af opkøb. Nettoomsætningen i 2014 har været påvirket af ophør af et større kundeengagement, men der har gennem det sidste halve år af 2014 været en stigende organisk vækst i forretningen. Derudover påvirker valutakursudviklingen for norske kroner og svenske kroner omsætningen negativt med 1,7 %. Gennem de senere år har EG haft større fokus på salg af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser frem for salg af hardware, og det har været medvirkende til en fortsat stigende bruttomargin. Siden 2010 har selskabet forøget sin bruttomargin fra 72,5 % til 78,4 % i Med en indtjening (EBITDA) på DKK 178,7 mio. opnåede EG sit bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie, og EG havde en indtjeningsmæssig fremgang på 12,0 % i forhold til Normaliseret EBITDA reguleret for omkostninger til opkøb, restrukturering samt normaliseringer for opkøbte virksomheder, som ikke indgår med en 12-måneders ejerperiode, androg i 2014 DKK 229,4 mio. (DKK 195,2 mio.) svarende til en vækst på 17,5 %. Indtjeningen i 2014 er påvirket negativt af investeringer, som skyldes de initiativer, som er foretaget for at realisere selskabets strategiplan for I forbindelse med tilpasningen af strategien og reduktion i antallet af divisioner er der afholdt betydelige omkostninger til restrukturering i 2014, som påvirker rapporteret EBITDA negativt. Fusioner Som led i koncernens strategi om at reducere antallet af selskaber er moderselskaberne EDB Gruppen Holding A/S og EG Holding A/S samt datterselskaberne EG Utility A/S og DataPro A/S med virkning fra 1. januar 2014 fusioneret med EG A/S. Ved fusionen er valgt at anvende sammenlægningsmetoden i forbindelse med fusionen, hvorfor sammenligningstal er korrigeret. Nettoomsætning EG-koncernens omsætning udgør DKK 1.636,2 mio. (DKK 1.603,3 mio.) svarende til en vækst på 2,1 %. Omsætningsfremgangen fra 2013 til 2014 er positivt påvirket af opkøbene af Tacticus AB, EMAR A/S, IT Minds A/S samt Team Online A/S. Afvikling af enkelte større kundeengagementer har påvirket omsætningen negativt. Inden for salg af hardware har der i 2014 været en omsætningsnedgang på 11 % i forhold til Det skyldes EG s valg om at fokusere på de kunder, til hvem vi sælger brancheløsninger. Eksklusive hardwaresalg har EG haft en omsætningsfremgang på 3,2 %. Divisionen Logistik & Produktion med brancheløsninger til produktions- og logistikkunder baseret på AX, NAV, ASPECT4, M3 og SAP har i 2014 haft en omsætning på DKK 448,5 mio. mod DKK 403,5 mio. i 2013, som bl.a. er skabt via opkøbet af Tacticus AB. Divisionen Bygge & Anlæg med hovedfokus på Trælast og Byg & Installation har i 2014 haft en omsætning på DKK 278,0 mio. (DKK 280,6 mio.). Omsætningen er negativt påvirket af kursudviklingen i norske kroner. Divisionen Retail & Medie, som bl.a. er leverandør af værdiskabende it-løsninger til detailhandlen og udbyder af specialiserede it-løsninger til mediebranchen, har i 2014 oplevet en nedgang, som skyldes afvikling af et større kundeengagement samt negativ kursudvikling på norske og svenske kroner. Omsætningen i 2014 var på DKK 197,1 mio. (DKK 232,3 mio.). Divisionen Utility, som leverer it-løsninger og service til forsyningsselskaber i Norden, har i 2014 haft en omsætning på DKK 127,4 mio. (DKK 157 mio.). Divisionen Professional Services, som bl.a. leverer fuldpakketerede, egne brancheløsninger til mindre virksomheder i udvalgte brancher har haft en omsætning på DKK 135,3 mio. (DKK 109,8 mio.), som bl.a. er skabt via organisk vækst samt køb af EMAR. Divisionen Technology & Delivery, som bl.a. leverer driftsservice, infrastrukturløsninger og business intelligence-løsninger. til EG-koncernens kunder, har i 2014 haft en omsætning på DKK 348,7 mio. (DKK 343,2 mio.), som dækker over en omsætningsvækst inden for driftsservice, hvorimod der har været tilbagegang i omsætningen inden for traditionelt hardwaresalg. Købet af IT Minds har også påvirket omsætningen positivt. Divisionen Public, som leverer it- og effektiviseringsløsninger til stat og kommuner, har i 2014 haft en omsætning på DKK 131,3 mio. (DKK 111,8 mio.). Købet af Team Online har påvirket omsætningen positivt. Fremadrettet har vi fire divisioner: EG Business Ready Solutions, EG Industry Solutions, EG Citizen Solutions og EG Business Application Services. Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste er øget fra DKK 1.238,8 mio. i 2013 til DKK 1.282,4 mio. i 2014 svarende til en stigning på 3,5 %. Den positive udvikling i bruttomarginen i procent af omsætningen er fortsat fra tidligere år, og bruttomarginen EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Årets resultat

7 Årets resultat androg 78,4 % i 2014 mod 77,3 % i Koncernens øgede fokus på salg af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser frem for salg af hardware har været medvirkende til en stigende bruttomargin i de senere år. Tilbage i 2010 var EG s bruttomargin 72,5 %. Resultatudvikling, EBITDA EG-koncernens EBITDA for 2014 udgør DKK 178,7 mio. i forhold til DKK 159,6 mio. for den tilsvarende periode i 2013 svarende til en fremgang på 12,0 %. EBITDA-fremgangen skyldes en forbedret lønsomhed i den eksisterende forretning, men opkøb bidrager også positivt. I vurderingen af EBITDAfremgangen er der i 2014 anvendt betydelige ressourcer, både kvantificerbare og ikke-kvantificerbare, til opkøb og efterfølgende integration af de opkøbte virksomheder og til at dække investeringer, som skyldes de initiativer, der er foretaget for at realisere selskabets strategiplan for Normaliseret EBITDA androg i 2014 DKK 229,4 mio. (DKK 195,2 mio.) svarende til en vækst på 17,5 %. Resultatudvikling, EBITA EG-koncernens EBITA for 2014 udgør DKK 149,9 mio. i forhold til DKK 128,1 mio. for den tilsvarende periode i 2013 svarende til en fremgang på 17,0 %. EBITA-fremgangen skyldes en forbedret lønsomhed i den eksisterende forretning, men opkøb bidrager også positivt. Derudover har der været betydelige engangsomkostninger, som nævnt under EBITDA. Normaliseret EBITA androg i 2014 DKK 200,6 mio. (DKK 174,6 mio.) svarende til en vækst på 15,0 %. Resultatudvikling, EBIT EG-koncernen realiserede i 2014 et EBIT på DKK 101,2 mio. i forhold til DKK 89,9 mio. i Normaliseret resultat efter skat Normaliseret resultat efter skat udtrykker årets resultat efter skat reguleret for ekstraordinære forhold, som ikke kan tilskrives den fortsættende driftsaktivitet, herunder salg af aktiviteter, restruktureringsomkostninger, omkostninger til integration af opkøbte virksomheder og amortiseringer i forbindelse med opkøb. Normaliseret resultat efter skat androg DKK 121,6 mio. i 2014 mod DKK 132,1 mio. i Skat af årets resultat Skat af årets resultat består af aktuel skat på DKK 19,3 mio., regulering af tidligere års skat med DKK -0,1 mio. og ændring i udskudt skat på DKK 8,4 mio., således at skat af årets resultat udgør DKK 27,5 mio. (DKK 8,4 mio.). Skatteprocenten udgør således 36,2 % (11,1 %). Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgør DKK 317,6 mio. (DKK 384,1 mio.), som skyldes en kombination af selskabets vækst, øget pengebinding i arbejdskapital grundet opkøb samt ændring i kortfristet gæld. Ændringen i kortfristet gæld (DKK 229,0 mio.) skyldes primært mellemværender med moderselskabet i forbindelse med opkøb af virksomheder. Arbejdskapitalen udgør 11,3 % (10,5 %) af omsætningen. Stigningen skyldes periodeforskydninger. EG har gennem kontinuerlig stramning af forretningsmodellen sikret, at en stigende andel af driftsindtjeningen bliver konverteret til frit cashflow, som kan anvendes til opkøb af relevante virksomheder eller gældsnedbringelse. Opkøb foretaget i 2014 er finansieret via låneoptagelse i modelselskabet AX IV EG Holding III ApS. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK -320,8 mio. (DKK -95,9 mio.). Stigning i forhold til 2013 skyldes stigende aktivitetsopkøb. Af årets investeringer på DKK 320,8 mio. kan DKK 242,0 mio. henføres til køb af virksomheder, investeringer i immaterielle aktiver udgjorde 62,4 mio., mens investeringer i materielle aktiver udgjorde DKK 16,8 mio.. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK -5,6 mio. mod DKK -266,6 mio. i Årets pengestrøm udgør DKK -8,8 mio. mod DKK 21,6 mio. i Nettoarbejdskapital Arbejdskapitalen udgør DKK 185,2 mio. (DKK 168,4 mio.). Ved udgangen af 2014 udgjorde arbejdskapitalen 11,3 % af omsætningen, hvilket er en stigning i forhold til 2013, hvor arbejdskapitalen udgjorde 10,5 % af omsætningen, men en forbedring i forhold til 2008, hvor arbejdskapitalen udgjorde 17,6 % af omsætningen. Stigningen i arbejdskapitalen fra 2013 til 2014 skyldes bl.a. periodeforskydninger. Balance Ultimo 2014 havde EG A/S en samlet koncernbalance på DKK 1.619,9 mio. (DKK 1.259,9 mio.). Stigningen i balancen skyldes primært en forøgelse af goodwill samt andre immaterielle aktiver som følge af tilgang af opkøbte virksomheder. Egenkapitalen var ultimo 2014 på DKK 518,7 mio. (DKK 472,2 mio.). Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Forventninger EG forventer, at der i 2015 vil være fortsat fremgang i omsætning og indtjening. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Årets resultat

8 Tid til at gøre en forskel Effektive arbejdsgange er en forudsætning for at være konkurrencedygtig, og barren løftes hele tiden. Sidste års mål får sandsynligvis et nøk opad i indeværende år. Det er den hverdag, vi hjælper vores kunder med at navigere i. Konstant optimering er blot starten. Fortsat konkurrenceevne kræver mere. Forskellen mellem, hvad det koster at frembringe kundeværdi, og hvad kunden vil betale for den, skal hele tiden udbygges. Succesfulde virksomheder mestrer balancen mellem at optimere internt og skabe værdi eksternt. Det kræver hård prioritering, når tid er en knap ressource. Skab tid til det vigtige Vi løber tør for tid, før vi løber tør for ideer. Det ved succesfulde virksomheder, og derfor har de fokus på realiserbar værdi, når de optimerer. Hvor meget tid frigør vi? Hvad nedsætter vi gennemløbstiden med? Hvordan øger det kundetilfredsheden? Hvert enkelt initiativ skal skabe større råderum, som organisationen kan bruge til fortsat at minimere omkostningerne og øge værdiskabelsen. Det er den gode cirkel, hvor den operationelle styring skærpes samtidig med, at der er tid til den vigtige innovation. Tid til tanker. Tid til implementering. Tid til at gøre en forskel. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

9 Brancheviden er vejen til optimering Hvorfor opfinde den dybe tallerken, hvis den allerede eksisterer? Hos EG har vi indgående brancheviden og kender de udfordringer, der er karakteristiske for de brancher, vi arbejder med. Vi ved også, hvilke løsninger der har virket for andre virksomheder i samme branche og vi har sandsynligvis komponenterne klar allerede. Derfor kan vi minimere kompleksiteten, nedbringe risikoen og lade vores kunder vælge, hvor de med fordel kan bruge best practice, og hvor de skal investere i at være unikke. Det optimerer hverdagen, frigør tid og skaber rum til at præstere i særklasse. ORGANISATION Forretning først, teknologi bagefter EG s særkende er præcist tilpassede brancheløsninger, hvor teknologi, processer og organisation går op i en højere enhed. Vi har stærke kompetencer inden for markedsledende itplatforme og sammensætter uden besvær komponenterne til den teknologiske løsning, der bedst understøtter kundens forretning. Vi siger altid forretning først, teknologi bagefter. Det er sådan, vi sikrer it-løsninger, der giver virksomhederne det optimale fundament. TEKNOLOGI PROCESSER Det optimale fundament under forretningen skabes i samspillet mellem teknologi, organisation og processer. Her hentes den forretningsmæssige værdi. De tre dimensioner er tænkt ind i enhver brancheløsning fra EG. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

10 It leveret, så det passer til kunden Både mindre og større virksomheder har brug for en it-løsning, der understøtter deres arbejdsgange. Med udgangspunkt i branchens best practice-processer kommer vi rigtig tæt på. Forskellen mellem mindre og større virksomheder ligger ofte i, hvor stort behovet for individuelle tilpasninger er. Her kan det være en afvejning mellem enkel, forudsigelig it på den ene side og en høj grad af fleksibilitet på den anden. Løsninger, der rækker fra A til Z EG er med hele vejen fra forretningsudvikling over implementering af it-løsningen til efterfølgende drift og support. Vi er den partner, der sikrer både den bedste løsning til din situation og den bedste understøttelse af dagligdagen efterfølgende, så du kan høste den fulde gevinst. Vi tager udgangspunkt i kundens behov og tænker forretning før it. Det kan vi, fordi vi har hele løsningspaletten til rådighed. EG benytter standardplatforme og -teknologier fra bl.a. Microsoft, IBM, HP og SAP. Størstedelen af vores brancheløsninger er tilrettet ud fra standard-platformene Microsoft Dynamics AX og NAV, Microsoft C5 og XAL, samt M3, SAP og vores egenudviklede ASPECT4. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

11 EG i din hverdag Hver dag året rundt er vores kunder med til at holde hjulene i gang. De skaber arbejdspladser og leverer produkter og serviceydelser til gavn for os alle. Gennem effektiviserede arbejdsgange understøttet af it hjælper vi dem med at øge produktiviteten, så de kan blive ved med at skabe værdi for deres kunder og for Danmark. Når du læser din morgenavis, er det ofte en EG-løsning, der står bag styringen af dit abonnement samt trykning og distribution af avisen. Der er stor sandsynlighed for, at de lastbiler, du overhaler på vej til arbejde, bliver styret ved hjælp af EG s transportløsning. Indkøbsturen på vej hjem fra arbejdet er hurtigt klaret af en effektiv ekspedient, der har alle funktioner ved hånden med EG s butiksløsning. Når du handler på nettet og hurtigt har overblik over tilgængelige varer, er det ofte en EG-løsning, der giver dig opdaterede data. Bor du under store forhold? En EG-løsning har skabt overblikket i projektøkonomien under ombygningen af et slot. Lever du mere beskedent, er din leje- eller andelsbolig sikkert administreret med en EG-løsning. Størrelsen på din elregning kan meget vel være resultatet af en forbrugsberegning foretaget med en EG-løsning. Energirenovering? Vinduerne, beslagene og tagpappet er ligesom en lang række andre produkter i mange tilfælde produceret med anvendelse af en EG-løsning. Håndværkeren, der laver arbejdet på huset, har sikkert en EGløsning, der hjælper ham med at styre byggeprojektet sikkert i mål. Er du gør det selv-mand, vil du i byggemarkedet med overvejende sandsynlighed blive betjent med et system leveret af EG. Bliver du uvenner med naboen, er der en god chance for, at din advokat bruger en EG-løsning til at styre sagen. Når du bliver syg, kan du trygt ringe til din læge eller vagtlæge med en løsning fra EG har lægen det overblik, du håber på. Godt medicinen virkede! Så behøver du ikke vide, at EG står for løsninger til næsten alle landets kirker og kirkegårde. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

12 EG som arbejdsplads EG s vigtigste aktiv er medarbejderne, og derfor er vores højeste prioritet at skabe gode rammer for dem. Det betyder helt konkret: Et job, der giver mening og med plads til at gøre en forskel Plads til personlig udvikling og frirum til at træffe egne beslutninger Gode kolleger, der giver en hånd med, når det behøves, og som interesserer sig for mennesket bag Ordentlige arbejdsforhold med styr på alt det, man forventer hos en stor virksomhed. Lokal og global Alle medarbejdere er knyttet til en mindre, tæt enhed og samtidig en del af en koncern med knapt medarbejdere, der samarbejder på tværs af flere lande og mere end 25 lokationer. På den måde kombinerer vi det bedste ved at være lille med mulighederne i en stor virksomhed. Branchefokus og specialistkompetencer Mange arbejder med branchefokus, og andre arbejder med specialistkompetencer inden for fx ledelsesrådgivning, it-udvikling og standardplatforme. Samarbejdet på tværs er støttet af interne processer, der er designet til at gøre det smidigt og værdiskabende. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

13 EG Business Ready Solutions EG Business Ready Solutions leverer nøglefærdige brancheløsninger til mindre virksomheder, som kunden kan tage i brug med det samme. Mindre virksomheder har ofte behov for en it-løsning, der præcist understøtter branchens specifikke arbejdsgange, så de kan tilrettelægge og udføre arbejdet smidigt og uden unødigt tidsforbrug. Branchens behov er bygget ind Stor brancheviden og dyb indsigt i optimale arbejdsgange er udgangspunktet for sammensætningen af vores nøglefærdige brancheløsninger. Det betyder, at kunderne med i pakken får understøttelse af de arbejdsgange, der er karakteristiske for deres virksomhed. Det gælder for eksempel funktioner som indbygget tilbudskalkulation og mobil tidsopsamling direkte på arbejdspladsen til håndværkeren eller integration til EKGscannere og enkel medicinudskrivning til lægen. EG har nøglefærdige brancheløsninger til en række brancher, bl.a. håndværkere, installatører, boligadministratorer, advokater, læger, bedemænd, plantecentre, kirker og kirkegårde» Én leverandør, der tager hånd om hele din it-løsning. Det frigiver tid til det væsentlige. «Jesper Andersen, direktør EG Business Ready Solutions EG Business Ready Solutions har fokus på hovedområderne: Læger Håndværkere og installatører Entreprenører Bolig- og ejendomsadministratorer Advokater Kirkegårde Plantecentre Bedemænd. EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder EG Business Ready Solutions

14 EG Industry Solutions EG Industry Solutions tilbyder itløsninger baseret på brancheindsigt til virksomheder inden for logistik, produktion og detailhandel. Strømlinede processer og villighed til forandring er nødvendigt, når virksomheder optimerer. Sammen med kunden afdækker vi de nuværende arbejdsgange og analyserer os frem til, hvordan de bliver mere effektive. Vi har en unik viden om best practiceprocesser og et solidt metodeapparat til procesoptimering og implementering. Vi rådgiver med udgangspunkt i kundens forretningsmæssige mål. Vores brancheløsninger er baseret på Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, SAP, M3 og ASPECT4. I mange tilfælde er udgangspunktet tæt på virksomhedens behov og hvor der er brug for det, tilpasser vi løsningen sammen. Vores samlede pulje af kompetencer og brancheviden er kundens sikkerhed for, at vi sammen finder realiserbart gevinstpotentiale. Det sikrer værdiskabende løsninger.» Sammen med vores kunder øger vi produktiviteten i Danmark. «Bjarne Aarup, direktør EG Industry Solutions EG Industry Solutions har fokus på hovedområderne: Proces-, projekt- og ordreproducerende virksomheder Detailkæder og engrosvirksomheder Logistik Transport Tekstil Medievirksomheder og grafiske virksomheder. EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder EG Industry Solutions

15 EG Citizen Solutions EG Citizen Solutions leverer itløsninger, der giver enkle og effektive arbejdsgange. Det gør det nemmere for medarbejderne at have fokus på det væsentlige.» Det skal være nemt at betjene borgere og forbrugere. Det understøtter vi. «Bo Haaber, direktør EG Citizen Solutions Vi tager ansvar for at løse opgaven, uanset om det drejer sig om udvikling af fagsystemer, en ny onlineportal, omfattende nytænkning af arbejdsgange i forbindelse med lovændringer eller leverance af løsninger, der gør det lettere for forsyningsvirksomheder at levere nye produkter og dermed konkurrere på markedet. Med EG-koncernens brede kompetencer i ryggen er vi en aktiv og fleksibel partner, der har viden og kapacitet til at finde løsninger, som opfylder krav fra både brugere, borgere og myndigheder. Løsninger til offentlig administration, borgerbetjening og sagsbehandling Vores portefølje af it-løsninger understøtter de daglige arbejdsgange i danske offentlige institutioner og i den offentlige og private social- og sundhedssektor. Løsningerne følger lovkravene til punkt og prikke og understøtter bølgeplanerne fuldt ud. Økonomisystemet ØS Indsigt, sagsbehandlingsløsninger, lovinformationssystemer og borgerrettede selvbetjeningssystemer er eksempler på løsninger, som er fuldstændigt tilpasset dagligdagen i den offentlige forvaltning. Samtidig bruger vi vores dybe faglige viden, når vi leverer centrale løsninger til kommunerne. EG Citizen Solutions har fokus på hovedområderne: Selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsninger Lovinformation Koncernøkonomi (ØS Indsigt) Virksomhedsløsninger til administration og afregning af energiforsyning Projektleverancer til centrale løsninger til kommunerne. Løsninger til forsyningsbranchen Vi står bag it-løsninger, der understøtter den moderne forsyningsvirksomheds behov for gennemsigtighed og effektivitet i de administrative arbejdsgange. Desuden tager vi os af tilbagevendende opgaver som fakturering. Omdrejningspunktet for vores arbejde er de krav, forsyningsvirksomhederne står over for i en konkurrencepræget hverdag: omstillingsparathed, effektiv handel med energi, god kundeservice og håndtering af store datamængder. EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder EG Citizen Solutions

16 EG Business Application Services Effektiv drift og løbende optimering er en forudsætning for, at virksomheden får det maksimale ud af sin it-investering. Vi sikrer dagligdagen, hvor gevinsterne for alvor skal høstes. Værdiskabelse efter implementering af ERP Afslutningen af en større ERP-implementering er samtidig startskuddet til værdiskabelse i hverdagen. Struktur, stabilitet og sikkerhed er vigtige for, at driften kører optimalt. Samtidig skal tilgrænsende løsninger løbende tilpasses nye forretningsmæssige behov. Vi hjælper større virksomheder med at skabe et sikkert og stabilt fundament under virksomhedens it-løsning. Det giver overskud til at fokusere på de forretningsmæssige mål. Managed services Når det handler om bedre performance, behovsbestemt service, drift og support og løbende rådgivning, er vi på hjemmebane. Vi tager hånd om alle elementer, der understøtter kundens fulde it-løsning, efter at den er gået i drift. Det gælder, uanset om kunden vælger selv at håndtere opgaven eller lægger ansvaret helt eller delvist over til os. På den måde bliver løsningen et langsigtet aktiv for virksomheden.» Vi tager hånd om kundernes itportefølje, så de kan fokusere på deres forretning. «Henrik R. Møller, direktør EG Business Application Services EG Business Application Services har fokus på hovedområderne: Infrastruktur og drift Cloud og hosting Service og support Application management services Business analytics CRM og SharePoint. Cross-business applications CRM, business analytics og videndeling supplerer ERPplatformen og sikrer både synergieffekter og effektiv anvendelse af data. Vi er med hele vejen fra sparring om, hvilke it-løsninger der bedst understøtter den forretningsmæssige udvikling, til implementering og efterfølgende support. EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder EG Business Application Services

17 Corporate governance Koncernen er i kraft af sit ejerskab underlagt Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse, udstukket af Danish Venture Capital and Private Equity Association. Retningslinjerne kan findes på DVCA s hjemmeside, Det er EG A/S hensigt at følge retningslinjerne til fulde, hvor det er relevant for EG. Grundlaget for tilrettelæggelse af ledelsens opgaver er bl.a. selskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis fra sammenlignelige virksomheder. Herudover monitorerer EG A/S ledelse løbende udviklingen inden for corporate governance. På den måde sikrer ledelsen, at selskabet, internt såvel som eksternt, er ledet på en måde, som er i harmoni med tiden og i overensstemmelse med gældende lovgivning, således at samtlige interessenters tarv bliver varetaget. Bestyrelsen har vedtaget en opdateret forretningsorden for bestyrelsen. Endvidere anvender bestyrelsen komiteer til særlige opgaver. Der er således nedsat en formandskomite, en revisions- og risikokomite og en vederlagskomite. Følgende bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i de enkelte komiteer: Formandskomite: Klaus Holse og Christian Bamberger Bro Revisions- og risikokomite: Christian Bamberger Bro og Jørgen Lindholm Lau Vederlagskomite: Klaus Holse og Christian Bamberger Bro. Bestyrelsen Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer. 2 af repræsentanterne er udpeget af hovedaktionæren, 3 af repræsentanterne er uafhængige og 3 af repræsentanterne er valgt af EG s medarbejdere. Axcel Fond IV er repræsenteret i bestyrelsen ved partner Christian Bamberger Bro samt partner Jørgen Lindholm Lau. Der afholdes 4-5 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen fastlægger selskabets strategi og er en aktiv sparringspartner for selskabets ledelse. Revisions- og risikokomite Der afholdes 4-5 møder om året i revisions- og risikokomiteen. Revisionsudvalgets arbejde bliver fastlagt i en årsplan, som er godkendt af bestyrelsen. Af årsplanen fremgår det, at det er komiteens opgave at overvåge selskabets regnskabsaflæggelse og det interne kontrolmiljø samt at fastsætte relationer og rammer for den eksterne revision. Faste procedurer er blevet etableret, bl.a. med fokus på opdatering af regnskabsstandarder og gennemgang af poster, der indeholder væsentlige regnskabsmæssige skøn, samt poster af engangskarakter. Selskabet har etableret en funktion, som løbende overvåger, hvorvidt selskabets regnskabsguidelines og -politikker bliver overholdt. Denne funktion rapporterer kontinuerligt til revisions- og risikokomiteen. Mangfoldighed Det er EG s mål at fremme mangfoldigheden, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af kvinder i både bestyrelse og den øverste lederkreds, ud fra et ønske om at styrke virksomhedens alsidighed, samle kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er p.t. mænd, mens der blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er to kvinder og en mand. Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden, hvad angår alder, baggrund, nationalitet, køn mv. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i EG. Disse forhold vurderes, når der skal identificeres nye kandidater til bestyrelsen, og indstilling af kandidater vil altid ske med udgangspunkt i en vurdering af kandidaternes kompetencer, disses match med behovene i EG og kandidaternes bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet. Det er i de kommende år målet at øge andelen af kvinder i lederkredsen til omkring 20 % og i bestyrelsen til omkring 20 %. Ejerforhold EG A/S er ejet 100 % af AX IV EG Holding III ApS. AX IV EG Holding III ApS er finansieret med en kombination af egen- og fremmedkapital. Egenkapitalen har én anpartsklasse, som ejes af AX IV EG Holding ApS. Fremmedkapitalen består af obligationsgæld. Gælden vurderes som passende i forhold til behovet for finansiel fleksibilitet i EG A/S. Formandskomite Formandskomiteen mødes hver måned med selskabets ledelse. EG A/S ÅRSRAPPORT Organisation og selskabsledelse Corporate governance

Årsrapport for 2014. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39

Årsrapport for 2014. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39 Årsrapport for 2014 AX IV EG Holding III ApS CVR-nr. 35 38 11 39 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal 2013... 2 Året, der gik... 4 Årets resultat... 6 Forretningsområder... 11 EG Business Ready Solutions...

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2015 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S Årsrapport 2015 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat Organisation og selskabsledelse 9 Corporate governance

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport for AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr

Årsrapport for AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr Årsrapport for 2015 AX IV EG Holding III ApS CVR-nr. 35 38 11 39 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal 2015... 2 Året, der gik... 4 Årets resultat... 6 Corporate governance... 9 Samfundsansvar... 11

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39 Årsrapport for 2013 AX IV EG Holding III ApS CVR-nr. 35 38 11 39 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal 2013, 4 måneders driftsresultat 01.09. 31.12. 2013... 3 Køb af EDB Gruppen Holding... 5 Året, der

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2013. EDB Gruppen Holding A/S. CVR-nr. 31 59 88 50

Årsrapport for 2013. EDB Gruppen Holding A/S. CVR-nr. 31 59 88 50 Årsrapport for 2013 EDB Gruppen Holding A/S CVR-nr. 31 59 88 50 Indholdsfortegnelse Hovedtal og Nøgletal 2013... 2 Året, der gik... 4 Årets resultat... 7 Når it blot er et redskab... 11 Løsninger, der

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere