EG A/S. Årsrapport EG CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11"

Transkript

1 EG A/S Årsrapport 2014 EG CVR

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions 14 EG Industry Solutions 15 EG Citizen Solutions 16 EG Business Application Services Organisation og selskabsledelse 17 Corporate governance 18 Samfundsansvar Risikostyring 19 Risikostyring Bestyrelsen og direktionen 21 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Påtegninger 24 Ledelsespåtegning 25 Revisionspåtegning Regnskabspraksis 26 Anvendt regnskabspraksis 33 Definitioner Koncernens regnskab 34 Totalindkomstopgørelse 35 Balance 37 Egenkapital 38 Pengestrømsopgørelse 40 Noter Koncerninformationer 60 Koncernstruktur EG A/S ÅRSRAPPORT

3 EG-koncernens hovedtal Omsætning og vækst EBITA og margin (normaliseret) ,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % ,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % ,0 % ,0 % Nettoomsætning i milloner DKK Omsætningsændring Normaliseret EBITA, driftsresultat i millioner DKK EBITA i pct. af omsætning, normaliseret EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal

4 EG-koncernens hovedtal Pengestrøm fra driftsaktivitet Resultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret) 450,0 400,0 350,0 300,0% 250,0% 140,0 120,0 35,0 % 30,0 % 300,0 200,0% 100,0 25,0 % 250,0 200,0 150,0 150,0% 100,0% 80,0 60,0 20,0 % 15,0 % 100,0 50,0 0,0 50,0% 0,0% 40,0 20,0 10,0 % 5,0 % -50, ,0% 0, ,0 % Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet, i pct. af EBITDA Normaliseret resultat efter skat i millioner DKK Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal

5 Året, der gik Bedste resultat nogensinde 2014 blev endnu et godt år for EG med det bedste resultat til dato. Omsætningen rundede DKK 1.636,2 mio., svarende til en stigning på 2,1 % fra året før, opnået gennem en blanding af organisk og akkvisitiv vækst. Resultatet udviklede sig ligeledes positivt med en normaliseret indtjening (EBITDA) på DKK 229,4 mio. en stigning fra 2013 på 17,5 %. Den normaliserede EBITDA-margin voksede fra 12,2 % i 2013 til 14,0 % i Omsætningsmixet er ændret løbende siden 2010, så en stadig større del af omsætningen kommer fra cloudløsninger, faste serviceaftaler og software. Denne udvikling fortsatte i 2014 med en stigende bruttoavance og forudsigelige indtægtsstrømme til følge. EG s evne til at generere frit cashflow giver handlefrihed på en række områder, herunder opkøb. I 2014 opkøbte vi EG Tacticus, EMAR A/S, EM-Soft ApS, IT Minds ApS og Team Online A/S, der alle har bidraget positivt til omsætningen. EG har strukturen til at være blandt dem, der konsoliderer markedet, og vi har stor erfaring med at sikre vellykkede integrationer. Opkøb vil også fremover være en del af vores vækststrategi. Samtidig har vi i 2014 brugt betydelige ressourcer på en større reorganisering, som sigter mod at øge EG s eksekveringskraft. Bl.a. har vi reduceret antallet af divisioner fra syv til fire og øget fokus på vores udvalgte forretningsmodeller og brancher. Ændringerne er baseret på vores best practice-erfaringer og forventes at styrke både salget, projektimplementeringen og serviceforretningen. Organisationsændringerne blev gennemført i 4. kvartal 2014 med forventet effekt i Krydssalg Det enklere organisatoriske snit baner yderligere vejen for øget krydssalg til vores mere end eksisterende kunder, hvor der ligger et stort uudnyttet potentiale for organisk vækst. Denne har i 2014 været påvirket negativt af afviklingen af enkelte store kunderelationer. For kunderne betyder krydssalg, at de har adgang til en komplet it-produktportefølje fra en leverandør, som er med dem hele vejen fra indledende analyser til implementering af en ny løsning og efterfølgende drift. Med vores store kunde- og løsningsportefølje og relativt lave share of wallet indebærer målrettet krydssalg et betragteligt vækstpotentiale. Optimeret produktportefølje I den løbende optimering af vores produktportefølje opprioriterer vi cloudløsninger og faste serviceaftaler, hvilket øger andelen af forudsigelige omsætningsstrømme med høj bruttoavance, som udgør en fortsat større andel af både omsætning og EBITDA. Hertil kommer EG s betydelige udvikling og salg af egen software, der ligeledes påvirker resultatet positivt. Det gælder vores egenudviklede ASPECT4-platform med løsninger til transport, tekstil, trælast samt logistik og produktion, og det gælder branche- og tillægsløsninger med egen IP baseret på standardplatforme fra fx Microsoft. Vi har i 2014 investeret kraftigt i udvikling af nye brancheløsninger, bl.a. til procesproducerende og projektproducerende virksomheder. Samlet set er den relative del af mixet bestående af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser øget set i forhold til hardware. Resultatet er en fortsat stigende bruttomargin, der over de seneste fem år ( ) er øget fra 72,5 % til 78,4 %. Stærke partnerskaber EG er leverandøruafhængig, og vi kan dermed rådgive vores kunder ud fra deres behov uden at være låst til en bestemt teknologi. Vi har stærke partnerskaber med en række leverandører, fx Microsoft, IBM, M3, HP og SAP. EG er en af de største Microsoft Dynamics AX-partnere i Europa og har i løbet af året modtaget en række priser og anerkendelser i dette regi, bl.a. som årets Dynamics-partner i Norge og årets vertikale partner i Danmark. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Året, der gik

6 Årets resultat Finansielle forhold 2,1 % stigning i omsætning 12,0 % stigning i EBITDA og 17,5 % stigning i normaliseret EBITDA 17,0 % stigning i EBITA og 15,0 % stigning i normaliseret EBITA. Koncernen nåede i 2014 en samlet omsætning på DKK 1.636,2 mio., hvilket er en stigning på 2,1 %. Omsætningsstigningen er positivt påvirket af opkøb. Nettoomsætningen i 2014 har været påvirket af ophør af et større kundeengagement, men der har gennem det sidste halve år af 2014 været en stigende organisk vækst i forretningen. Derudover påvirker valutakursudviklingen for norske kroner og svenske kroner omsætningen negativt med 1,7 %. Gennem de senere år har EG haft større fokus på salg af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser frem for salg af hardware, og det har været medvirkende til en fortsat stigende bruttomargin. Siden 2010 har selskabet forøget sin bruttomargin fra 72,5 % til 78,4 % i Med en indtjening (EBITDA) på DKK 178,7 mio. opnåede EG sit bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie, og EG havde en indtjeningsmæssig fremgang på 12,0 % i forhold til Normaliseret EBITDA reguleret for omkostninger til opkøb, restrukturering samt normaliseringer for opkøbte virksomheder, som ikke indgår med en 12-måneders ejerperiode, androg i 2014 DKK 229,4 mio. (DKK 195,2 mio.) svarende til en vækst på 17,5 %. Indtjeningen i 2014 er påvirket negativt af investeringer, som skyldes de initiativer, som er foretaget for at realisere selskabets strategiplan for I forbindelse med tilpasningen af strategien og reduktion i antallet af divisioner er der afholdt betydelige omkostninger til restrukturering i 2014, som påvirker rapporteret EBITDA negativt. Fusioner Som led i koncernens strategi om at reducere antallet af selskaber er moderselskaberne EDB Gruppen Holding A/S og EG Holding A/S samt datterselskaberne EG Utility A/S og DataPro A/S med virkning fra 1. januar 2014 fusioneret med EG A/S. Ved fusionen er valgt at anvende sammenlægningsmetoden i forbindelse med fusionen, hvorfor sammenligningstal er korrigeret. Nettoomsætning EG-koncernens omsætning udgør DKK 1.636,2 mio. (DKK 1.603,3 mio.) svarende til en vækst på 2,1 %. Omsætningsfremgangen fra 2013 til 2014 er positivt påvirket af opkøbene af Tacticus AB, EMAR A/S, IT Minds A/S samt Team Online A/S. Afvikling af enkelte større kundeengagementer har påvirket omsætningen negativt. Inden for salg af hardware har der i 2014 været en omsætningsnedgang på 11 % i forhold til Det skyldes EG s valg om at fokusere på de kunder, til hvem vi sælger brancheløsninger. Eksklusive hardwaresalg har EG haft en omsætningsfremgang på 3,2 %. Divisionen Logistik & Produktion med brancheløsninger til produktions- og logistikkunder baseret på AX, NAV, ASPECT4, M3 og SAP har i 2014 haft en omsætning på DKK 448,5 mio. mod DKK 403,5 mio. i 2013, som bl.a. er skabt via opkøbet af Tacticus AB. Divisionen Bygge & Anlæg med hovedfokus på Trælast og Byg & Installation har i 2014 haft en omsætning på DKK 278,0 mio. (DKK 280,6 mio.). Omsætningen er negativt påvirket af kursudviklingen i norske kroner. Divisionen Retail & Medie, som bl.a. er leverandør af værdiskabende it-løsninger til detailhandlen og udbyder af specialiserede it-løsninger til mediebranchen, har i 2014 oplevet en nedgang, som skyldes afvikling af et større kundeengagement samt negativ kursudvikling på norske og svenske kroner. Omsætningen i 2014 var på DKK 197,1 mio. (DKK 232,3 mio.). Divisionen Utility, som leverer it-løsninger og service til forsyningsselskaber i Norden, har i 2014 haft en omsætning på DKK 127,4 mio. (DKK 157 mio.). Divisionen Professional Services, som bl.a. leverer fuldpakketerede, egne brancheløsninger til mindre virksomheder i udvalgte brancher har haft en omsætning på DKK 135,3 mio. (DKK 109,8 mio.), som bl.a. er skabt via organisk vækst samt køb af EMAR. Divisionen Technology & Delivery, som bl.a. leverer driftsservice, infrastrukturløsninger og business intelligence-løsninger. til EG-koncernens kunder, har i 2014 haft en omsætning på DKK 348,7 mio. (DKK 343,2 mio.), som dækker over en omsætningsvækst inden for driftsservice, hvorimod der har været tilbagegang i omsætningen inden for traditionelt hardwaresalg. Købet af IT Minds har også påvirket omsætningen positivt. Divisionen Public, som leverer it- og effektiviseringsløsninger til stat og kommuner, har i 2014 haft en omsætning på DKK 131,3 mio. (DKK 111,8 mio.). Købet af Team Online har påvirket omsætningen positivt. Fremadrettet har vi fire divisioner: EG Business Ready Solutions, EG Industry Solutions, EG Citizen Solutions og EG Business Application Services. Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste er øget fra DKK 1.238,8 mio. i 2013 til DKK 1.282,4 mio. i 2014 svarende til en stigning på 3,5 %. Den positive udvikling i bruttomarginen i procent af omsætningen er fortsat fra tidligere år, og bruttomarginen EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Årets resultat

7 Årets resultat androg 78,4 % i 2014 mod 77,3 % i Koncernens øgede fokus på salg af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser frem for salg af hardware har været medvirkende til en stigende bruttomargin i de senere år. Tilbage i 2010 var EG s bruttomargin 72,5 %. Resultatudvikling, EBITDA EG-koncernens EBITDA for 2014 udgør DKK 178,7 mio. i forhold til DKK 159,6 mio. for den tilsvarende periode i 2013 svarende til en fremgang på 12,0 %. EBITDA-fremgangen skyldes en forbedret lønsomhed i den eksisterende forretning, men opkøb bidrager også positivt. I vurderingen af EBITDAfremgangen er der i 2014 anvendt betydelige ressourcer, både kvantificerbare og ikke-kvantificerbare, til opkøb og efterfølgende integration af de opkøbte virksomheder og til at dække investeringer, som skyldes de initiativer, der er foretaget for at realisere selskabets strategiplan for Normaliseret EBITDA androg i 2014 DKK 229,4 mio. (DKK 195,2 mio.) svarende til en vækst på 17,5 %. Resultatudvikling, EBITA EG-koncernens EBITA for 2014 udgør DKK 149,9 mio. i forhold til DKK 128,1 mio. for den tilsvarende periode i 2013 svarende til en fremgang på 17,0 %. EBITA-fremgangen skyldes en forbedret lønsomhed i den eksisterende forretning, men opkøb bidrager også positivt. Derudover har der været betydelige engangsomkostninger, som nævnt under EBITDA. Normaliseret EBITA androg i 2014 DKK 200,6 mio. (DKK 174,6 mio.) svarende til en vækst på 15,0 %. Resultatudvikling, EBIT EG-koncernen realiserede i 2014 et EBIT på DKK 101,2 mio. i forhold til DKK 89,9 mio. i Normaliseret resultat efter skat Normaliseret resultat efter skat udtrykker årets resultat efter skat reguleret for ekstraordinære forhold, som ikke kan tilskrives den fortsættende driftsaktivitet, herunder salg af aktiviteter, restruktureringsomkostninger, omkostninger til integration af opkøbte virksomheder og amortiseringer i forbindelse med opkøb. Normaliseret resultat efter skat androg DKK 121,6 mio. i 2014 mod DKK 132,1 mio. i Skat af årets resultat Skat af årets resultat består af aktuel skat på DKK 19,3 mio., regulering af tidligere års skat med DKK -0,1 mio. og ændring i udskudt skat på DKK 8,4 mio., således at skat af årets resultat udgør DKK 27,5 mio. (DKK 8,4 mio.). Skatteprocenten udgør således 36,2 % (11,1 %). Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgør DKK 317,6 mio. (DKK 384,1 mio.), som skyldes en kombination af selskabets vækst, øget pengebinding i arbejdskapital grundet opkøb samt ændring i kortfristet gæld. Ændringen i kortfristet gæld (DKK 229,0 mio.) skyldes primært mellemværender med moderselskabet i forbindelse med opkøb af virksomheder. Arbejdskapitalen udgør 11,3 % (10,5 %) af omsætningen. Stigningen skyldes periodeforskydninger. EG har gennem kontinuerlig stramning af forretningsmodellen sikret, at en stigende andel af driftsindtjeningen bliver konverteret til frit cashflow, som kan anvendes til opkøb af relevante virksomheder eller gældsnedbringelse. Opkøb foretaget i 2014 er finansieret via låneoptagelse i modelselskabet AX IV EG Holding III ApS. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK -320,8 mio. (DKK -95,9 mio.). Stigning i forhold til 2013 skyldes stigende aktivitetsopkøb. Af årets investeringer på DKK 320,8 mio. kan DKK 242,0 mio. henføres til køb af virksomheder, investeringer i immaterielle aktiver udgjorde 62,4 mio., mens investeringer i materielle aktiver udgjorde DKK 16,8 mio.. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK -5,6 mio. mod DKK -266,6 mio. i Årets pengestrøm udgør DKK -8,8 mio. mod DKK 21,6 mio. i Nettoarbejdskapital Arbejdskapitalen udgør DKK 185,2 mio. (DKK 168,4 mio.). Ved udgangen af 2014 udgjorde arbejdskapitalen 11,3 % af omsætningen, hvilket er en stigning i forhold til 2013, hvor arbejdskapitalen udgjorde 10,5 % af omsætningen, men en forbedring i forhold til 2008, hvor arbejdskapitalen udgjorde 17,6 % af omsætningen. Stigningen i arbejdskapitalen fra 2013 til 2014 skyldes bl.a. periodeforskydninger. Balance Ultimo 2014 havde EG A/S en samlet koncernbalance på DKK 1.619,9 mio. (DKK 1.259,9 mio.). Stigningen i balancen skyldes primært en forøgelse af goodwill samt andre immaterielle aktiver som følge af tilgang af opkøbte virksomheder. Egenkapitalen var ultimo 2014 på DKK 518,7 mio. (DKK 472,2 mio.). Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Forventninger EG forventer, at der i 2015 vil være fortsat fremgang i omsætning og indtjening. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Årets resultat

8 Tid til at gøre en forskel Effektive arbejdsgange er en forudsætning for at være konkurrencedygtig, og barren løftes hele tiden. Sidste års mål får sandsynligvis et nøk opad i indeværende år. Det er den hverdag, vi hjælper vores kunder med at navigere i. Konstant optimering er blot starten. Fortsat konkurrenceevne kræver mere. Forskellen mellem, hvad det koster at frembringe kundeværdi, og hvad kunden vil betale for den, skal hele tiden udbygges. Succesfulde virksomheder mestrer balancen mellem at optimere internt og skabe værdi eksternt. Det kræver hård prioritering, når tid er en knap ressource. Skab tid til det vigtige Vi løber tør for tid, før vi løber tør for ideer. Det ved succesfulde virksomheder, og derfor har de fokus på realiserbar værdi, når de optimerer. Hvor meget tid frigør vi? Hvad nedsætter vi gennemløbstiden med? Hvordan øger det kundetilfredsheden? Hvert enkelt initiativ skal skabe større råderum, som organisationen kan bruge til fortsat at minimere omkostningerne og øge værdiskabelsen. Det er den gode cirkel, hvor den operationelle styring skærpes samtidig med, at der er tid til den vigtige innovation. Tid til tanker. Tid til implementering. Tid til at gøre en forskel. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

9 Brancheviden er vejen til optimering Hvorfor opfinde den dybe tallerken, hvis den allerede eksisterer? Hos EG har vi indgående brancheviden og kender de udfordringer, der er karakteristiske for de brancher, vi arbejder med. Vi ved også, hvilke løsninger der har virket for andre virksomheder i samme branche og vi har sandsynligvis komponenterne klar allerede. Derfor kan vi minimere kompleksiteten, nedbringe risikoen og lade vores kunder vælge, hvor de med fordel kan bruge best practice, og hvor de skal investere i at være unikke. Det optimerer hverdagen, frigør tid og skaber rum til at præstere i særklasse. ORGANISATION Forretning først, teknologi bagefter EG s særkende er præcist tilpassede brancheløsninger, hvor teknologi, processer og organisation går op i en højere enhed. Vi har stærke kompetencer inden for markedsledende itplatforme og sammensætter uden besvær komponenterne til den teknologiske løsning, der bedst understøtter kundens forretning. Vi siger altid forretning først, teknologi bagefter. Det er sådan, vi sikrer it-løsninger, der giver virksomhederne det optimale fundament. TEKNOLOGI PROCESSER Det optimale fundament under forretningen skabes i samspillet mellem teknologi, organisation og processer. Her hentes den forretningsmæssige værdi. De tre dimensioner er tænkt ind i enhver brancheløsning fra EG. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

10 It leveret, så det passer til kunden Både mindre og større virksomheder har brug for en it-løsning, der understøtter deres arbejdsgange. Med udgangspunkt i branchens best practice-processer kommer vi rigtig tæt på. Forskellen mellem mindre og større virksomheder ligger ofte i, hvor stort behovet for individuelle tilpasninger er. Her kan det være en afvejning mellem enkel, forudsigelig it på den ene side og en høj grad af fleksibilitet på den anden. Løsninger, der rækker fra A til Z EG er med hele vejen fra forretningsudvikling over implementering af it-løsningen til efterfølgende drift og support. Vi er den partner, der sikrer både den bedste løsning til din situation og den bedste understøttelse af dagligdagen efterfølgende, så du kan høste den fulde gevinst. Vi tager udgangspunkt i kundens behov og tænker forretning før it. Det kan vi, fordi vi har hele løsningspaletten til rådighed. EG benytter standardplatforme og -teknologier fra bl.a. Microsoft, IBM, HP og SAP. Størstedelen af vores brancheløsninger er tilrettet ud fra standard-platformene Microsoft Dynamics AX og NAV, Microsoft C5 og XAL, samt M3, SAP og vores egenudviklede ASPECT4. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

11 EG i din hverdag Hver dag året rundt er vores kunder med til at holde hjulene i gang. De skaber arbejdspladser og leverer produkter og serviceydelser til gavn for os alle. Gennem effektiviserede arbejdsgange understøttet af it hjælper vi dem med at øge produktiviteten, så de kan blive ved med at skabe værdi for deres kunder og for Danmark. Når du læser din morgenavis, er det ofte en EG-løsning, der står bag styringen af dit abonnement samt trykning og distribution af avisen. Der er stor sandsynlighed for, at de lastbiler, du overhaler på vej til arbejde, bliver styret ved hjælp af EG s transportløsning. Indkøbsturen på vej hjem fra arbejdet er hurtigt klaret af en effektiv ekspedient, der har alle funktioner ved hånden med EG s butiksløsning. Når du handler på nettet og hurtigt har overblik over tilgængelige varer, er det ofte en EG-løsning, der giver dig opdaterede data. Bor du under store forhold? En EG-løsning har skabt overblikket i projektøkonomien under ombygningen af et slot. Lever du mere beskedent, er din leje- eller andelsbolig sikkert administreret med en EG-løsning. Størrelsen på din elregning kan meget vel være resultatet af en forbrugsberegning foretaget med en EG-løsning. Energirenovering? Vinduerne, beslagene og tagpappet er ligesom en lang række andre produkter i mange tilfælde produceret med anvendelse af en EG-løsning. Håndværkeren, der laver arbejdet på huset, har sikkert en EGløsning, der hjælper ham med at styre byggeprojektet sikkert i mål. Er du gør det selv-mand, vil du i byggemarkedet med overvejende sandsynlighed blive betjent med et system leveret af EG. Bliver du uvenner med naboen, er der en god chance for, at din advokat bruger en EG-løsning til at styre sagen. Når du bliver syg, kan du trygt ringe til din læge eller vagtlæge med en løsning fra EG har lægen det overblik, du håber på. Godt medicinen virkede! Så behøver du ikke vide, at EG står for løsninger til næsten alle landets kirker og kirkegårde. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

12 EG som arbejdsplads EG s vigtigste aktiv er medarbejderne, og derfor er vores højeste prioritet at skabe gode rammer for dem. Det betyder helt konkret: Et job, der giver mening og med plads til at gøre en forskel Plads til personlig udvikling og frirum til at træffe egne beslutninger Gode kolleger, der giver en hånd med, når det behøves, og som interesserer sig for mennesket bag Ordentlige arbejdsforhold med styr på alt det, man forventer hos en stor virksomhed. Lokal og global Alle medarbejdere er knyttet til en mindre, tæt enhed og samtidig en del af en koncern med knapt medarbejdere, der samarbejder på tværs af flere lande og mere end 25 lokationer. På den måde kombinerer vi det bedste ved at være lille med mulighederne i en stor virksomhed. Branchefokus og specialistkompetencer Mange arbejder med branchefokus, og andre arbejder med specialistkompetencer inden for fx ledelsesrådgivning, it-udvikling og standardplatforme. Samarbejdet på tværs er støttet af interne processer, der er designet til at gøre det smidigt og værdiskabende. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

13 EG Business Ready Solutions EG Business Ready Solutions leverer nøglefærdige brancheløsninger til mindre virksomheder, som kunden kan tage i brug med det samme. Mindre virksomheder har ofte behov for en it-løsning, der præcist understøtter branchens specifikke arbejdsgange, så de kan tilrettelægge og udføre arbejdet smidigt og uden unødigt tidsforbrug. Branchens behov er bygget ind Stor brancheviden og dyb indsigt i optimale arbejdsgange er udgangspunktet for sammensætningen af vores nøglefærdige brancheløsninger. Det betyder, at kunderne med i pakken får understøttelse af de arbejdsgange, der er karakteristiske for deres virksomhed. Det gælder for eksempel funktioner som indbygget tilbudskalkulation og mobil tidsopsamling direkte på arbejdspladsen til håndværkeren eller integration til EKGscannere og enkel medicinudskrivning til lægen. EG har nøglefærdige brancheløsninger til en række brancher, bl.a. håndværkere, installatører, boligadministratorer, advokater, læger, bedemænd, plantecentre, kirker og kirkegårde» Én leverandør, der tager hånd om hele din it-løsning. Det frigiver tid til det væsentlige. «Jesper Andersen, direktør EG Business Ready Solutions EG Business Ready Solutions har fokus på hovedområderne: Læger Håndværkere og installatører Entreprenører Bolig- og ejendomsadministratorer Advokater Kirkegårde Plantecentre Bedemænd. EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder EG Business Ready Solutions

14 EG Industry Solutions EG Industry Solutions tilbyder itløsninger baseret på brancheindsigt til virksomheder inden for logistik, produktion og detailhandel. Strømlinede processer og villighed til forandring er nødvendigt, når virksomheder optimerer. Sammen med kunden afdækker vi de nuværende arbejdsgange og analyserer os frem til, hvordan de bliver mere effektive. Vi har en unik viden om best practiceprocesser og et solidt metodeapparat til procesoptimering og implementering. Vi rådgiver med udgangspunkt i kundens forretningsmæssige mål. Vores brancheløsninger er baseret på Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, SAP, M3 og ASPECT4. I mange tilfælde er udgangspunktet tæt på virksomhedens behov og hvor der er brug for det, tilpasser vi løsningen sammen. Vores samlede pulje af kompetencer og brancheviden er kundens sikkerhed for, at vi sammen finder realiserbart gevinstpotentiale. Det sikrer værdiskabende løsninger.» Sammen med vores kunder øger vi produktiviteten i Danmark. «Bjarne Aarup, direktør EG Industry Solutions EG Industry Solutions har fokus på hovedområderne: Proces-, projekt- og ordreproducerende virksomheder Detailkæder og engrosvirksomheder Logistik Transport Tekstil Medievirksomheder og grafiske virksomheder. EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder EG Industry Solutions

15 EG Citizen Solutions EG Citizen Solutions leverer itløsninger, der giver enkle og effektive arbejdsgange. Det gør det nemmere for medarbejderne at have fokus på det væsentlige.» Det skal være nemt at betjene borgere og forbrugere. Det understøtter vi. «Bo Haaber, direktør EG Citizen Solutions Vi tager ansvar for at løse opgaven, uanset om det drejer sig om udvikling af fagsystemer, en ny onlineportal, omfattende nytænkning af arbejdsgange i forbindelse med lovændringer eller leverance af løsninger, der gør det lettere for forsyningsvirksomheder at levere nye produkter og dermed konkurrere på markedet. Med EG-koncernens brede kompetencer i ryggen er vi en aktiv og fleksibel partner, der har viden og kapacitet til at finde løsninger, som opfylder krav fra både brugere, borgere og myndigheder. Løsninger til offentlig administration, borgerbetjening og sagsbehandling Vores portefølje af it-løsninger understøtter de daglige arbejdsgange i danske offentlige institutioner og i den offentlige og private social- og sundhedssektor. Løsningerne følger lovkravene til punkt og prikke og understøtter bølgeplanerne fuldt ud. Økonomisystemet ØS Indsigt, sagsbehandlingsløsninger, lovinformationssystemer og borgerrettede selvbetjeningssystemer er eksempler på løsninger, som er fuldstændigt tilpasset dagligdagen i den offentlige forvaltning. Samtidig bruger vi vores dybe faglige viden, når vi leverer centrale løsninger til kommunerne. EG Citizen Solutions har fokus på hovedområderne: Selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsninger Lovinformation Koncernøkonomi (ØS Indsigt) Virksomhedsløsninger til administration og afregning af energiforsyning Projektleverancer til centrale løsninger til kommunerne. Løsninger til forsyningsbranchen Vi står bag it-løsninger, der understøtter den moderne forsyningsvirksomheds behov for gennemsigtighed og effektivitet i de administrative arbejdsgange. Desuden tager vi os af tilbagevendende opgaver som fakturering. Omdrejningspunktet for vores arbejde er de krav, forsyningsvirksomhederne står over for i en konkurrencepræget hverdag: omstillingsparathed, effektiv handel med energi, god kundeservice og håndtering af store datamængder. EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder EG Citizen Solutions

16 EG Business Application Services Effektiv drift og løbende optimering er en forudsætning for, at virksomheden får det maksimale ud af sin it-investering. Vi sikrer dagligdagen, hvor gevinsterne for alvor skal høstes. Værdiskabelse efter implementering af ERP Afslutningen af en større ERP-implementering er samtidig startskuddet til værdiskabelse i hverdagen. Struktur, stabilitet og sikkerhed er vigtige for, at driften kører optimalt. Samtidig skal tilgrænsende løsninger løbende tilpasses nye forretningsmæssige behov. Vi hjælper større virksomheder med at skabe et sikkert og stabilt fundament under virksomhedens it-løsning. Det giver overskud til at fokusere på de forretningsmæssige mål. Managed services Når det handler om bedre performance, behovsbestemt service, drift og support og løbende rådgivning, er vi på hjemmebane. Vi tager hånd om alle elementer, der understøtter kundens fulde it-løsning, efter at den er gået i drift. Det gælder, uanset om kunden vælger selv at håndtere opgaven eller lægger ansvaret helt eller delvist over til os. På den måde bliver løsningen et langsigtet aktiv for virksomheden.» Vi tager hånd om kundernes itportefølje, så de kan fokusere på deres forretning. «Henrik R. Møller, direktør EG Business Application Services EG Business Application Services har fokus på hovedområderne: Infrastruktur og drift Cloud og hosting Service og support Application management services Business analytics CRM og SharePoint. Cross-business applications CRM, business analytics og videndeling supplerer ERPplatformen og sikrer både synergieffekter og effektiv anvendelse af data. Vi er med hele vejen fra sparring om, hvilke it-løsninger der bedst understøtter den forretningsmæssige udvikling, til implementering og efterfølgende support. EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder EG Business Application Services

17 Corporate governance Koncernen er i kraft af sit ejerskab underlagt Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse, udstukket af Danish Venture Capital and Private Equity Association. Retningslinjerne kan findes på DVCA s hjemmeside, Det er EG A/S hensigt at følge retningslinjerne til fulde, hvor det er relevant for EG. Grundlaget for tilrettelæggelse af ledelsens opgaver er bl.a. selskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis fra sammenlignelige virksomheder. Herudover monitorerer EG A/S ledelse løbende udviklingen inden for corporate governance. På den måde sikrer ledelsen, at selskabet, internt såvel som eksternt, er ledet på en måde, som er i harmoni med tiden og i overensstemmelse med gældende lovgivning, således at samtlige interessenters tarv bliver varetaget. Bestyrelsen har vedtaget en opdateret forretningsorden for bestyrelsen. Endvidere anvender bestyrelsen komiteer til særlige opgaver. Der er således nedsat en formandskomite, en revisions- og risikokomite og en vederlagskomite. Følgende bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i de enkelte komiteer: Formandskomite: Klaus Holse og Christian Bamberger Bro Revisions- og risikokomite: Christian Bamberger Bro og Jørgen Lindholm Lau Vederlagskomite: Klaus Holse og Christian Bamberger Bro. Bestyrelsen Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer. 2 af repræsentanterne er udpeget af hovedaktionæren, 3 af repræsentanterne er uafhængige og 3 af repræsentanterne er valgt af EG s medarbejdere. Axcel Fond IV er repræsenteret i bestyrelsen ved partner Christian Bamberger Bro samt partner Jørgen Lindholm Lau. Der afholdes 4-5 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen fastlægger selskabets strategi og er en aktiv sparringspartner for selskabets ledelse. Revisions- og risikokomite Der afholdes 4-5 møder om året i revisions- og risikokomiteen. Revisionsudvalgets arbejde bliver fastlagt i en årsplan, som er godkendt af bestyrelsen. Af årsplanen fremgår det, at det er komiteens opgave at overvåge selskabets regnskabsaflæggelse og det interne kontrolmiljø samt at fastsætte relationer og rammer for den eksterne revision. Faste procedurer er blevet etableret, bl.a. med fokus på opdatering af regnskabsstandarder og gennemgang af poster, der indeholder væsentlige regnskabsmæssige skøn, samt poster af engangskarakter. Selskabet har etableret en funktion, som løbende overvåger, hvorvidt selskabets regnskabsguidelines og -politikker bliver overholdt. Denne funktion rapporterer kontinuerligt til revisions- og risikokomiteen. Mangfoldighed Det er EG s mål at fremme mangfoldigheden, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af kvinder i både bestyrelse og den øverste lederkreds, ud fra et ønske om at styrke virksomhedens alsidighed, samle kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er p.t. mænd, mens der blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er to kvinder og en mand. Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden, hvad angår alder, baggrund, nationalitet, køn mv. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i EG. Disse forhold vurderes, når der skal identificeres nye kandidater til bestyrelsen, og indstilling af kandidater vil altid ske med udgangspunkt i en vurdering af kandidaternes kompetencer, disses match med behovene i EG og kandidaternes bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet. Det er i de kommende år målet at øge andelen af kvinder i lederkredsen til omkring 20 % og i bestyrelsen til omkring 20 %. Ejerforhold EG A/S er ejet 100 % af AX IV EG Holding III ApS. AX IV EG Holding III ApS er finansieret med en kombination af egen- og fremmedkapital. Egenkapitalen har én anpartsklasse, som ejes af AX IV EG Holding ApS. Fremmedkapitalen består af obligationsgæld. Gælden vurderes som passende i forhold til behovet for finansiel fleksibilitet i EG A/S. Formandskomite Formandskomiteen mødes hver måned med selskabets ledelse. EG A/S ÅRSRAPPORT Organisation og selskabsledelse Corporate governance

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere