Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres"

Transkript

1 nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS MERE PÅ SIDE 2 Genbrug er guld Nye beholdere til lejligheder LÆS MERE PÅ SIDE 3

2 02 Sommerskrald Sommerskrald 03 Storskrald fra skybrud Med sommerens komme er det højsæson for skybrud. Men hvad gør du egentlig, hvis uheldet er ude, og du efter et ordentligt regnskyl står med et pulterkammer eller en kælder fyldt med vandskadede møbler og bogkasser? Få styr på haveaffaldet På Borgervænget Genbrugsstation på Østerbro kan du hente vækstmuld hele året. Storskrald fra skybrud skal som alt andet større skrald sorteres. Elektronik skal stilles i en bunke for sig og ikke blandes sammen med andet som fx møbler, cykler og bogkasser. Det bliver nemlig ikke hentet af samme skraldebil dette gælder også, selv om der er bestilt en container. Al elektronik som fx køleskabe, fladskærme og solarier skal stilles ved siden af containeren. BESTILLING AF STORSKRALD Det er jeres affaldsansvarlige, der kan bestille afhentning af (gælder for etageboliger). Det gøres elektronisk via Nem Affaldsservice på kk.dk/affald. Storskrald fra både etageejendomme og villaer skal stå pænt og tilgængeligt, så skraldemanden kan komme til det uden for stort besvær. Ved større mængder kan midlertidige containere bestilles på Nem Affaldsservice (flere villaer kan dele en container), men i tilfælde af skybrud må forventes nogen ventetid. Husk, at aske skal være helt afkølet og pakkes ind i en tæt lukket pose. Vidste du det? Ved skybruddet den 2. juli 2011 var de mange københavnske kældre ikke gearet til de enorme mængder vand, og mange steder blev pulterkamre og kældre oversvømmet i kortere eller længere perioder. Det betød, at mængderne af steg til ton i løbet af juli og august. Det svarer til flyttekasser eller næsten dobbelt så meget som normalt for årstiden. Støv og aske i lukkede poser Det er skønt at grille i haven, på altanen eller i en af byens grønne åndehuller. Men uanset om du har kuglegrill eller investerer i en engangs-grill, så skal grillen eller asken være helt afkølet og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det ud. På den måde undgår du, at støv og aske hvirvler op og forurener luft og lunger hos skraldemanden, når beholderen tømmes. Derhjemme skal du smide den tæt lukkede pose ud som dagrenovation og i parker eller på stranden i de offentlige affaldsbeholdere. Reglen om, at støvende affald skal være pakket godt og tæt ind, gælder selvfølgelig også for støvsugerposer, savsmuld, gulvafhøvl og alt andet støvende affald. Havesæsonen er i fuld gang. Vær opmærksom på, at når du får hentet dit haveaffald, bliver det ikke sorteret mere, inden det komposteres. Brug derfor aldrig plastsække til haveaffaldet og heller ikke plast- og metalsnor til bundter, da plast og metal ødelægger komposteringen. Du skal altid sætte dit haveaffald ud til skraldebilen i enten haveaffaldsbeholderen, i bundter eller i papirsække. Haveaffald er fx hækafklip, nedfaldsfrugt, ukrudt, græs, blomsteraffald, mindre grene og rødder. Grene fra buske og træer må højest være 120 cm i længden og skal bundtes. Jord må ikke afleveres som haveaffald det skal du aflevere på genbrugsstationen. Dyrestrøelse er heller ikke haveaffald og skal altid afleveres i en tæt lukket pose som dagrenovation. Haveaffaldsbeholdere og sække skal kunne håndteres af skraldemanden uden at gå i stykker derfor må sække max fyldes til stregen og skal kunne løftes uden at gå i stykker. Beholdere kan også revne, hvis de fyldes med fx jord, så det tunge haveaffald skal altid afleveres på genbrugsstationen. Find nærmeste på kk.dk/affald. De nye affaldsbeholdere har betydet, at københavnere nu har adgang til at sortere hård plast, metal og småt elektronik tæt på deres bolig. Så meget er der samlet ind stadig haveaffald genbrug er guld beholdere til hård plast, metal og elektronik er nu leveret til 444 beboerne i lejligheder i København. Beholderne er blevet modtaget over al forventning, og københavnerne vil rigtig gerne sortere. ton hård plast 470 ton metal 328 ton elektronik

3 nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 guide til affaldssortering Vend bladet og læs dit Affald KBH

4 XTRA Få styr på skraldet Det meste af det affald, du har i din husholdning, kan bruges igen, hvis du sorterer og afleverer det rigtigt. Se her, hvordan du gør. pap Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm, flamingo og anden indmad fra papkasser skal du aflevere i beholderen til dagrenovation. Én enkel papkasse fra en Weber-grill kan fylde en hel papbeholder, så buk og fold altid pappet, inden du lægger det i beholderen, eller inden du stiller det frem i en bunke for sig ved siden af et (hvis du bor i villa). Pap og karton køres til en fabrik, hvor det bliver brugt i nye papprodukter. Papfibre kan bruges mange gange. papir Papir er ikke kun dine gamle aviser, men også ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, kontorpapir, gavepapir, bøger, tryksager og skrivepapir og du må gerne lade clips og tape blive siddende. Når alt papiret er smidt i papirbeholderne, som er obligato - risk for både etageejendomme og villaer, så køres det til en papirfabrik. Her lægges papiret i blød, og fx clips synker til bunds. Papirsuppen bliver til nyt papir, som fx det papir, AFFALD KBH er trykt på. farligt affald Det er ikke kun terpentin, maling og kemikalier, der ikke skal i køkkenaffaldet. Farligt affald er også en lang række helt almindelige produkter fra hverdagen som neglelak, spray dåser og sparepærer. Det må ikke afleveres i skraldespanden, da det er skadeligt for miljøet. Nogle typer farligt affald er så skadeligt, at selv den tomme beholder skal afleveres som farligt affald. Når det farlige affald er stillet i ejendommens miljøskab eller lagt i villaens røde boks, så bliver det hentet af Miljøbilen. Den specielt indrettede miljølastbil samler også farligt affald ind på faste stoppesteder i byen. Det farlige affald sorteres, og herefter sendes det enten til specialbehandling eller genanvendelse. Du kan også altid aflevere dit farlige affald på genbrugsstationen. farligt affald Medicinrester, gamle kviksølvtermometre og kanyler skal du aflevere på apoteket. glas Glas er ikke kun vinflasker, men alle typer tomme glas og flasker, fx vin- og spiritusflasker, glas fra fødevarer, glasskår eller drikkeglas. Også små glas fra krydderier og pesto er velkomne i containerne. Når glasset er afleveret i de glascontainere, der står opstillet ude i gaderne, i gårdene, ved rækkehuse, haveforeninger og på genbrugsstationen, bliver det sorteret. Hele flasker vaskes og fyldes igen, resten knuses og smeltes om til nyt glas. glas Skruelåg må gerne blive siddende på, da de kan genanvendes. pap De genanvendelige fibre i pap og papir er forskellige og sælges hver for sig. Derfor skal pap og papir ALTID i hver sin beholder. papir dagrenovation Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra. Dagrenovation er fx madaffald, mælkekartoner, pizzabakker, almindelige elpærer (sparepærer er farligt affald!), bleer, hygiejneaffald, flamingo og snavset/snasket pap og papir. Papir, pap, glas, farligt affald, metal, elektronik, hård plast, haveaffald og er ikke dagrenovation. Alle boliger i København har en beholder til dagrenovation, og en stor del af vores affald afleveres i den og bliver altså ikke genanvendt. Affaldet køres i stedet til et forbrændingsanlæg, hvor det bruges til at producere fjernvarme og elektricitet. dagrenovation I dag genanvendes 28 % af husholdningsaffaldet i København. Målet er, at vi i 2018 genanvender 45 %.

5 XTRA hård plast elektronik metal Plastemballage fylder rigtig meget i husholdningen. Fx er flasker, beholdere og dunke fra flydende rengørings- og vaskemidler, tomme cd-hylstre, madkasser, opvaskebaljer/ -bakker og beholdere til opbevaring af mad, legetøj eller lignende næsten altid lavet af hård plast. Når den hårde plast er afleveret i beholdere med det lysegrå låg, der står opstillet ved de fleste etageejendomme, eller på genbrugsstationen, så presses den sammen i store baller på et centralt modtageanlæg. Ballerne fragtes til en plastfabrik, hvor plasten bliver gjort klar til genanvendelse. Uanset om det er lavet af metal, plast, træ eller gummi, så er det elektronik, hvis det har ledning på eller er drevet af batterier/solceller. Småt elektronik er fx bærbare pc er, stavblendere, mobiltelefoner, opladere eller batteridrevet legetøj. Stort elektronik er fx køleskabe, støvsugere, stander lamper eller store fladskærme. Løse batterier må ikke afleveres i elektronikbeholderen. Stort elektronikaffald skal afleveres sammen med, men i en bunke for sig. Småt elektronik i beholderen til elektronik. Beboere i villa eller rækkehus kan aflevere småt elektronik i den røde boks. Den afhentede elektronik skilles ad, og metaller som guld og aluminium bliver genanvendt. Nogle af delene fra elektronikken sorteres fra til specialbehandling, da det er farligt affald. Metal er ikke kun dåserne fra makrel i tomat eller sodavand. Metal er også fx gryder, pander, haveredskaber, blikdåser, legetøj og værktøj uden batteri eller ledning, cykler, radiatorer, arkivskabe og rør. Metal fra fødevarer skal være drypfri og kan eventuelt lige skylles i en smule koldt vand. Alt efter størrelse afleveres metallet enten i beholderen til småt metal eller som stort metal stablet ved siden af et. På modtageanlægget sorteres metallet efter type, og de forskellige metaller smeltes og kan herefter bruges som råvarer i nye produkter som cykler, konservesdåser eller foliebakker. Storskrald er fx udtjente og ødelagte møbler, madrasser, gulvtæpper eller brædder uden imprægnering. Storskrald kan også være affald fra renovering og nedrivning, der er gjort uden hjælp fra en håndværksvirksomhed. Dog ikke brokker af mursten, tagsten, beton og lignende. Heller ikke sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus. Beboere i villaer og rækkehuse får fast hentet fire gange årligt, og alle kan aflevere på genbrugsstationen. Beboere i etageejendomme kan indrette sig på flere måder, men hvad enten et afleveres og hentes i srum, en midlertidig container, et sted i gården eller opstillet ude på fortovet, så skal det være sorteret i håndterbare bunker. Fra et bliver metal og jern sorteret fra og genbrugt, mens de brændbare effekter bliver til fjernvarme og elektricitet på et forbrændingsanlæg. Hård plast er alt det, du IKKE kan slå knude på! elektronik Selv om der er et håndtag af plast/træ på, så skal fx en hammer afleveres som metal den smeltes ved høj varme. hård plast I 200 mobiltelefoner er der guld nok til en ny fingerring. Layout tmf design foto Ursula Bach, Colourbox, Lennart Søgaard-Høyer redaktion Mette Ebdrup og Susan Vera Mortensen. Ansv. redaktør Enhedschef Jens Purup, Københavns Kommune. papir bli r til papir NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag metal Affald og Genbrug Byens Drift Islands Brygge 37 Postboks København S kk.dk/affald Mail til redaktionen Få nem Affaldsservice døgnet rundt på kk.dk/affald På storkrald.dk kan du forære ting væk, som andre kan have glæde af.

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

KBH. Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid. læs mere på side 6-7

KBH. Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid. læs mere på side 6-7 nyhedsbrev fra københavns kommune JUNI 2009 AFFALD KBH Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid SORTER DIT AFFALD find nærmeste Genbrugsstation læs mere på side 2-3 SPAR PÅ SKRALDET følg varens vej

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

f w d a l ko m AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald

f w d a l ko m AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald af fal d ld ETTET fa f A PÅ N G t Mi TJENIN w k/ VBE w SEL w. ege d a l ko m n mu e. d AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald 2014 BRUG "MIT AFFALD" PÅ VORES HJEMMESIDE På

Læs mere

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc.

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc. Affaldsguide 2015 Indhold 9. årgang Frederikssund Kommune Fotograf: Kenneth Jensen. Motiver fra Frederikssund og omegn Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

HAVEAFFALD HAVEAFFALD

HAVEAFFALD HAVEAFFALD HAVEAFFALD HAVEAFFALD Sorteringshåndbog til genbrugspladsen 2015 HAVEAFFALD HAVEAFFALD Se åbningstider på genbrugspladserne på favrskovforsyning.dk/genbrugspladser 4 Hvorslev 1 Hadsten Hammel 2 Hinnerup

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5

KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5 nyhedsbrev fra københavns kommune DECEMBER 2009 AFFALD KBH MILJØBILENS KØREPLAN RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN Julens affald sådan skaffer du dig af med juletræet læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver

Læs mere

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers Det nye affaldshæfte 2011 tema: Affaldssortering På tur for et renere randers Oversigt over storskraldsruten side 32-43 Jeg er også en synder! Indrømmet! En gang imellem kommer jeg til at smide et stykke

Læs mere

skoleavisen com Miljø Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget En dansker: Affald i skolen:

skoleavisen com Miljø Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget En dansker: Affald i skolen: Miljø skoleavisen com Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Nr. 16 Produceret i samarbejde med En dansker: Mobiltelefon: Affald i skolen: Farligt

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2014

DEN LILLE GRØNNE 2014 DEN LILLE GRØNNE 2014 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2009 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på en våd

Læs mere

- for borgere i Høje-Taastrup Kommune

- for borgere i Høje-Taastrup Kommune - for borgere i Høje-Taastrup Kommune Genbrugsstation Affald 2015 Her kan du finde svar på spørgsmål til affald i kommunen Storskrald Ny renovatør Batterier og småt elektronik i pose på skraldespand Plast

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere