Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen."

Transkript

1 Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen, Møllevej 14, i henhold til regulativ for erhvervsaffald i Ringsted Kommune, 27. Tillæg 4 1. Formål Det primære formål med ordningen er at virksomheder har mulighed for at bortskaffe mindre mængder affald på en miljømæssig korrekt måde. 2. Definitioner 2.1 Affaldsproducenter: Alle virksomheder, offentlige og private institutioner i Ringsted Kommune. 2.2 Affaldsfraktioner som affaldsproducenter må aflevere på Genbrugspladsen, fremgår af sorteringsvejledningen, bilag 1 til dette tillæg Anvisning af affald på Genbrugspladsen. 3. Affaldshåndtering 3.1. Anvisningsordning Bestemmelserne gælder for affaldsproducenter i Ringsted Kommune, der har ret til at aflevere mindre mængder af affald til genbrugspladsen i kommunen Åbningstider på Genbrugspladsen offentliggøres i aviser, hjemmesider og ved skiltning på genbrugspladsen Affaldsproducenterne har pligt til at efterkomme tillæggets bestemmelser og følge anvisninger/instrukser/regler ved benyttelse Genbrugspladsen. 3.2 Mængdebegrænsning Generelt har affaldsproducenten ret til at benytte Genbrugspladsen med affaldsmængder svarende til en husstand Affaldsproducenten må komme med op til 2 tons affald pr. år. Heraf må de 50 kg bestå af farligt affald Der er særlig mængdebegrænsning pr. aflevering på en række fraktioner, hvilket fremgår af bilag 1, til dette tillæg Der er ingen mængdebegrænsning for elektronikskrot omfattet af WEEE-system, blyakkumulatorer og nikkel-cadmium akkumulatorer. 3.3 Sortering Affaldet skal sorteres i de fraktioner som må afleveres på Genbrugspladsen.

2 3.3.2 Der må kun benyttes klare/gennemsigtige sække, hvis affaldet afleveres i sække. 3.4 Adgangsbetingelser For transport i biler til Genbrugspladsen gælder det, at der må benyttes biler eksklusiv trailer, med en totalvægt indtil kg Affaldsproducenten må maksimalt anvende genbrugspladsen, én gang pr. dag. 3.5 Regler ved benyttelse af Genbrugspladsen Affaldsproducenten må aflevere sorteret affald manuelt (håndaflæsning) i opstillede containere til de respektive affaldsfraktioner Affaldsproducenten skal opsamle tabt eller spildt affald Affaldsproducenten skal følge mundtlige og skriftlige anvisninger/instrukser fra personalet Personalet har ret til at bortvise affaldsproducenter, som ikke følger anvisninger/instrukser/regler, eksempelvis angående forkert sorteret affald, aflæsning i forkert container, mængdegrænser er overskredet, antallet af besøg er overskredet m.m Klunsning på Genbrugspladsen er forbudt. 4. Gebyrer Det af Byrådet vedtagne gebyr for benyttelse af genbrugsstationerne opkræves direkte hos affaldsproducenterne ved særskilt opkrævning. Ringsted Kommune kan overlade opkrævningen til I/S FASAN. For at afgøre hvem der skal betale erhvervsaffaldsgebyr og dermed er affaldsproducent, tages udgangspunkt i CVR-registret således, at der opkræves betaling pr. aktivt P-nr. i henhold til CVR-registret. Dog undtages fra betalingspligten de foreninger, fonde eller lignende som er optaget i registret alene med henblik på at erhverve en nem-konto eller modtagelse af et offentligt tilskud. Der er med andre ord tale om almennyttige foreninger, sociale foreninger eller sociale foranstaltninger, hvis virksomheds formål er almennyttigt. De foreninger, fonde og lignende, som ikke opkræves affaldsgebyr, fremgår af bilag Gebyret medgår til finansiering af drift af ordningen: Etablering og drift Behandlingsafgifter på FASAN s anlæg Behandlingsafgift på andre anlæg Statsafgifter Administration af ordningen Hensættelser Kapitalomkostninger Forsøg. Indtægter for salg af materialer modregnes i gebyret Gebyret fremgår af takstbladet. 5. Øvrige bestemmelser

3 5.1 Hvor intet andet fremgår af dette tillæg gælder bestemmelserne i hoveddelen i regulativet. 6. Ikrafttrædelse Tillægget træder i kraft den XX.XX.2007 og samtidig ophæves tidligere tillæg om benyttelse af Genbrugspladsen. Bilag 1: Anvisning af affald på Genbrugspladsen Fraktion Beskrivelse Container nr. Mængdegrænse pr. dag Meddelelsespligt forud for aflevering Asbest Hårde tagplader og lignende. Større Max. 20. stk mængder anvises af kommunen Autoruder Autoruder Belysning Lysstofrør, energipærer, neonrør/solarierør Max. 20. stk Ved mere end 20 stk. Deponi Træstød og store rødder, glaseret tegl og keramik, vaske og wc-kummer, imprægneret træ, vinyl, blød pvc Direkte genbrug Dæk Elektronikaffald Fortroligt papir Gips Glas og flasker Haveaffald Jern og metal Miljøfarligt affald Møbler, bøger, legetøj, cykler, porcelæn Bildæk uden fælge Fjernsyn, video, musikanlæg, computere, printere, teleudstyr, husholdningsapparater Papir som ønskes behandlet fortroligt (makuleres og genbruges) Rent og tørt gips Rene og tomme glasemballager og flasker Alt organisk affald fra haven ikke træstød og store rødder Rene metalemballager, cykler, jern og metalskrot Maling, olie, benzin, batterier, medicinrester, spraydåser, bekæmpelsesmidler Max. 10 stk. Ved mere end 10 enheder. Max 50 kg eller 50 liter. Beholderne må max indeholde 20 l/kg pr. stk. Pap Papemballager, papkasser og bølgepap, karton Papir Rene aviser, reklamer, ugeblade, tryksager, telefonbøger Pvc genbrug Tagrender, kloakrør, drænrør, trapezplader, kofangere Plastdunke Rene og tomme plastdunke Plastfolie farvet Rent farvet plastfolie, bæreposer Plastfolie klart Rent klart/gennemsigtigt plastfolie Plasthavemøbler Plasthavemøbler Pvc genbrug Tagrender, kloakrør, drænrør, trapezplader, kofangere Ren jord Ren jord, sand og grus Max. 1. m3 pr. dag. Småt brændbart (under 1x1 m) flamingo, tæpper, skumgummi, bøger, trækasser, legetøj, klude, hynder og andet der kan brænde Sten og brokker Store husholdningsapp arater Stort brændbart Cement, beton, mursten og uglasseret tegl og keramik Hårde hvidevarer, kølemøbler, el-radiatorer/ventilatorer, salgsautomater, mikrobølgeovne (Over 1x1 m) trækasser, gulvtæpper, paller, linoleum, brædder, lægter, møbler, madrasser, tagpap og andre store emner der kan brænde Max. 10 stk.. Ved mere end 10 stk.

4 Tøj og sko Vinduesglas Rent tøj og sko, gardiner og tæpper Vinduesglas med/uden ramme, termoruder Forudgående meddelelse om aflevering af større mængder elektronikaffald skal ske til Genbrugspladsen på tlf senest 1 uge før aflevering. Bilag 2 Registreringer i CVR- registret undtaget fra betalingspligten Kriterier: 1. Størrelseskoden er B (0 ansat) og kode for virksomhedsform er enten 90 Fond, 110 Forening, 115 Frivillig forening eller 2. Størrelseskoden er B (0 ansat) og branchekoden er en af nedenstående: Branchekode Branchetekst Almennyttige boligselskaber Private andelsboligforeninger Anden udlejning af bolig Ejerforening Andre skoler med almendannende voksenundervisning Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål Legater og fonde med velgørende formål Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer Faglige, oplysende foreninger Fagforeninger Religiøse institutioner og foreninger Politiske foreninger

5 Lejerforeninger Friluftsorganisationer Andre politiske og ideologiske organisationer Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner Selskabelige foreninger, loger mv Radiovirksomhed Teater- og koncertvirksomhed Museer Idrætsklubber Andre aktiviteter i.f.m. sport undt. idrætsklubber Andre aktiviteter i.f.m. fritid i øvrigt Private husholdninger med privat hushjælp (jf. serviceloven)

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

Sorteringsvejledning for erhvervsaffald (alfabetisk liste)

Sorteringsvejledning for erhvervsaffald (alfabetisk liste) Akkumulatorer Modtagestationen for Farligt Affald (tlf.89401668) Levering til anden godkendt modtager skal søges hos kommunen Asbest Ikke støvende (f.eks. tagplader) Støvende (f.eks. bløde lofts- og vægplader)

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere