NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH"

Transkript

1 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

2 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co., Ltd. Navnet på dette produkt er det registrerede varemærke for Samsung Techwin Co., Ltd. Andre varemærker nævnt i denne vejledning er det registrerede varemærke for den respektive virksomhed. Begrænsning Samsung Techwin Co., Ltd forbeholder sig copyrighten til dette dokument. Dette dokument må under ingen omstændigheder reproduceres, distribueres eller ændres, delvist eller helt, uden formel godkendelse fra Samsung Techwin. Fraskrivelse Samsung Techwin gør mest muligt ud af at sikre integriteten og rigtigheden af indholdet i dette dokument, men der gives ingen formel garanti. Brug af dette dokument og efterfølgende resultateter sker udelukkende på brugerens eget ansvar. Samsung Techwin forbeholder sig retten til at ændre indholdet af dette dokument uden forudgående underretning. Garanti Hvis produktet ikke fungerer korrekt under normale forhold, bør du gøre os opmærksom på det. Samsung Techwin vil løse problemet gratis. Garantiperioden er 3 år. Følgende er dog ikke inkluderet: Hvis systemet ikke fungerer normalt, og det skyldes, at du kører et program, der ikke er relevant for systemdriften. Forringet ydelse eller naturlig nedslidning med tiden Design og specifikationer kan ændres uden forudgaende varsel. Standardadgangskoden kan blive eksponeret for hackertrusler, så det anbefales at skifte adgangskode efter installation af produktet. Bemærk, at sikkerhed og andre relaterede problemstillinger forårsaget af uændret adgangskode er brugerens ansvar.

3 oversigt VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Vær opmærksom på alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke dette udstyr nær vand. 6. Brug kun en tør klud til rengøring. 7. Blokér ikke nogen ventilationsåbning, og installér i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner. 8. Installer ikke tæt på varmekilder, som f.eks. radiatorer, varmeovne eller andre afspillere (herunder forstærkere), der afgiver varme. 9. Et polariseret stik eller et stik med jordforbindelse har et vigtigt sikkerhedsformål. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to ben og en tredje tand til jordforbindelsen. Det brede ben eller den tredje tand findes af hensyn til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til din stikkontakt, skal du konsultere en elektriker for at få en erstatning for det forkerte stik. 10. Sørg for, at du ikke bøjer eller trykker på netledningen, specielt ved stikkene, på opbevaringssteder og det sted, hvor den udgår fra afspilleren. 11. Brug kun tilbehør, der er specificeret af fabrikanten. 12. Brug kun rullebord, sokkel stativ, ophæng eller bord, som anbefalet af fabrikanten, eller der sælges sammen med afspilleren. Når der anvendes et rullebord, skal du være forsigtig, når du flytter rullebordet/afspilleren for at forhindre skade pga. tippende apparater. 13. Tag ledningen ud af afspilleren ved uvejr med lyn og torden, eller hvis den ikke skal anvendes i længere tid. 14. Overlad al service til uddannet servicepersonale. Service er nødvendig, hvis afspilleren er blevet beskadiget på nogen måde, som f.eks. beskadiget netledning eller stik, hvis der er spildt væske, hvis der er kommet objekter ind i afspilleren, hvis afspilleren har været udsat for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt på gulvet. OVERSIGT Dansk _3

4 oversigt ADVARSEL DETTE PRODUKT MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT, DA DER ER RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. INDFØR IKKE METALGENSTANDE GENNEM VENTILATIONSRISTEN ELLER ANDRE ÅBNINGER PÅ UDSTYRET. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen genstande, der er fyldt med væske, f.eks. vaser, må anbringes på apparatet. FORSIGTIG FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES FORSIGTIG : FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. FJERN IKKE DÆKSEL (ELLER BAGBEKLÆDNING). DER ER INTET INDENI, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. OVERLAD SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. FORKLARING PÅ GRAFISKE SYMBOLER Lynet med pilen i trekanten har til formål at advare brugeren mod tilstedeværelse af "farlig spænding" inde i produktets kabinet, som kan være i en sådan størrelsesorden, at den kan udgøre en risiko for, at personer kan få elektrisk stød. Udråbstegnet i trekanten har til hensigt at advare brugeren mod tilstedeværelse af vigtige drifts- og vedligeholdelses- (service) instruktioner i den dokumentation, som følger med produktet. 4_ oversigt

5 Batteri Batterier (batteripakker eller installerede batterier) må ikke udsættes for stor varme, f.eks. solskin, ild eller lignende. FORSIGTIG Serviceinstruktionerne er kun til brug af uddannet servicepersonale. Du må ikke udføre anden service end den, der omtales i driftsinstruktionerne, medmindre du har de fornødne kvalifikationer, da der er risiko for elektrisk stød. Produktets BNC Out-stik er beregnet til nemmere installation, og anbefales ikke til overvågningsformål. Hvis du bevarer BNC-kablet tilsluttet, er der risiko for, at lys kan medføre skade eller fejlfunktion på produktet. OVERSIGT Dansk _5

6 oversigt Læs omhyggeligt følgende anbefalede sikkerhedsforanstaltninger. Anbring ikke apparatet på en ujævn overflade. Anbring ikke dette apparat i nærheden af elektrisk ledende materiale. Forsøg ikke selv at udføre service på dette apparat. Anbring ikke produktet tæt på magnetiske kilder. Blokér ikke nogen ventilationsåbning. Anbring ikke tunge genstande oven på produktet. Udsæt ikke kameraet for radioaktivitet. Brugermanualen er en vejledning i, hvordan produkterne anvendes. De anvendte tegn i bogen har følgende betydning: Reference: Der gives informationer om brug af produktet Bemærk: Hvis der er risiko for at påføre produkter og mennesker skade, hvis vejledningen ikke følges Læs denne manual igennem, inden produktet tages i brug, og opbevar den et sikkert sted. 6_ oversigt

7 INDHOLD OVERSIGT 3 3 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 9 Produktfunktioner 9 Anbefalede PC-specifikationer 10 Anbefalede SD-/SDHChukommelseskort specifikationer 10 Dette Følger 12 Hurtigt overblik (SNP-3302/3371) 15 Hurtigt overblik (SNP-3302H/3371H/3371TH) OVERSIGT INSTALLATION OG TILSLUTNING DIP-switchindstillinger (SNP-3302H/3371H/3371TH) 29 Installation 40 Indsætning/udtagning af et SDhukommelseskort 41 Information om hukommelseskortet (medfølger ikke) NETVÆRKSFORBINDELSE OG OPSÆTNING Tilslutning af kameraet direkte til lokalt netværk 43 Tilslutning af kameraet direkte til et DHCP-baseret DSL-/ kabelmodem 44 Tilslutning af kameraet direkte til et PPPoE-modem 45 Tilslutning af Kameraet til en Bredbånds-router med PPPoE-/ Kabelmodemmet 46 Anvendte knapper i IPinstallationsprogrammet 47 Statisk IP-opsætning 50 Dynamisk IP-opsætning 51 Opsætning af videresendelse af portinterval (porttilknytning) 53 Tilslutning til kameraet fra en delt lokal PC 53 Tilslutning til kameraet fra en fjern-pc via internettet Dansk _7

8 oversigt OPSÆTNINGSSKÆRM Tilslutning til kameraet 55 Log på 56 Installation af Silverlight Runtime 58 Brug af Live-skærmen 61 Afspilning 63 Afspilning af sikkerhedskopioptagelserne OPSÆTNINGSSKÆRM Opsætning 64 Opsætning af Audio og video 79 Netværksopsætning 85 Opsætning af begivenhed 94 Systemopsætning APPENDIKS Specifikation 104 Produktoversigt 106 Problemløsning 108 Open Source Announcement 110 GPL/LGPL Software License 8_ oversigt

9 PRODUKTFUNKTIONER 4CIF-videokvalitet Multi-streaming Dette netværkskamera kan vise videoer i forskellige opløsninger og kvaliteter samtidig ved hjælp af forskellige CODECs. Men MPEG-4-videoer kan ikke afspilles på en webside. Brug CMS-software, hvis du vil afspille M videoen på en webside. Webbrowserbaseret overvågning Bruger webbrowseren til at afspille billedet i et lokalt netværksmiljø. Alarm Hvis der opstår en hændelse, overføres den hændelsesrelaterede video til den , som brugeren har angivet, eller den gemmes på SD-hukommelsen, eller signalet for hændelsen sendes til alarmudgangen. Intelligent videoanalyse Analyserer hændelsesvideoen i henhold til regler, som brugeren har angivet, for at genkende hændelsen. Overholdelse af ONVIF (spec 1.02) Dette produkt understøtter ONVIF Core spec Yderligere oplysninger findes på OVERSIGT ANBEFALEDE PC-SPECIFIKATIONER CPU : Intel(R) Core(TM) GHz eller højere Operativsystem : Windows XP, VISTA, 7, Mac OS Opløsning : 1280 X 1024 pixels eller højere RAM : 1GB eller højere Webbrowser : Internet Explorer 7.0 eller 8.0, Firefox, Chrome, Safari Hverken en anden betatest-version end den, der findes på virksomhedens hjemmeside, eller udviklingsversionen vil blive understøttet. På Firefox v3.5 eller nyere kan visning af en dialogboks med en advarsel medføre en fejl. Ved tilslutning til IPv6 i Windows XP kan det give problemer. Det anbefales at slutte til IPv6 i Windows 7. Videohukommelse : 128MB eller højere Dansk _9

10 oversigt ANBEFALEDE SD-/SDHC-HUKOMMELSESKORT SPECIFIKATIONER 2GB ~ 32GB For at opnå korrekt optagelse af videodata anbefaler vi, at du bruger et hukommelseskort, der understøtter en læse-/skrivehastighed på mindst 10 Mbps og klasse 6. DETTE FØLGER Kontroller, om kameraet og alt tilbehør medfølger i emballagen. Udseende Elementets navn Antal Beskrivelse Modelnavn Kamera 1 SNP-3302/3371, SNP-3302H/ 3371H/3371TH Brugervejledning, CD med installationssoftware, DVD med CMS-software 2 Hurtig vejledning 1 SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH BNC-kabel 1 Bruges til at teste kameraforbindelsen til en bærbar fremvisningsenhed Installationssokkel 1 Såfremt der installeres indendørs eller i et husloft SNP-3302/ _ oversigt

11 Udseende Elementets navn Antal Beskrivelse Modelnavn Selvskærende skrue 3 Bruges til installation på væg eller loft Skabelon 1 Produktinstallationsvejledning SNP-3302/3371 OVERSIGT Sekskantet skrue 3 Anvendes til at sætte installationssoklen sammen med kameraet. Unbrakonøgle 1 Anvendes til at fastgøre installationssoklen, efter den er sat på kameraet. SNP-3302H/3371H/ 3371TH Installationssokkel 1 Beslag til montering udendørs Dansk _11

12 oversigt HURTIGT OVERBLIK (SNP-3302/3371) Udseende c b Element Lås knappen op Beskrivelse Anvendes såfremt kameraet installeres i installationssoklen. b Kuppeldæksel c Hovedenhed Rum til SDhukommelseskort Kuppeldæksel til at beskytte objektiv og enhed. Beskytter den interne PTZ-mekanisme mod direkte sollys. Rum til SD-hukommelseskortet. Knappen Reset Trykker Port til efterservice du og holder på denne knap i ca. 5 sekunder, nulstilles alle kameraindstillinger til fabriksstandarden. Denne er til kun reparationsformål, og den kan ikke anvendes af brugeren. 12_ oversigt

13 ON OFF ON SW SW2 ON Protocol STW OFF OFF OFF OFF Pelco-D OFF OFF OFF ON Pelco-P OFF OFF ON OFF SEC OFF OFF ON ON Panasonic OFF ON OFF OFF Vicon OFF ON OFF ON Honeywell OFF ON ON OFF AD OFF ON ON ON Baud Address Weight 2,400 ON ON ,800 ON OFF ,600 OFF OFF ,200 OFF ON Termination X OFF OFF O ON ON ETC ON Response ON AUX1 AUX2 ON OFF Installationssoklen set fra bunden. Indvendigt syn af installationssoklen b SW2 SW1 OVERSIGT c b Element Switch til kommunikationsopsætning Switch til ID-opsætning Beskrivelse Indstiller overførselshastigheden og -protokoller. Angiver kamera-id et. c Kabelbeskyttelseskrog Kommunikations- og lydporte Netværkstilslutninger Lydindgangsport Kabelkrog er designet til at forebygge, at produktet falder ved et uheld. Anvendes til RS-485-kommunikation. Port til netværkskabel. Anvendes til at tilslutte lydindgangskablet. Dansk _13

14 oversigt Element Lydudgangsport Alarm-indgangs/ udgangs-port Strømport Videoudgangsport Beskrivelse Anvendes til at tilslutte lydudgangskablet. Anvendes til at tilslutte alarm indgangs/udgangs-kablet. Bruges til tilslutning af strømmen. Analog videoudgangsport. (til installation) 14_ oversigt

15 HURTIGT OVERBLIK (SNP-3302H/3371H/3371TH) Udseende c OVERSIGT b Element Hovedenhed b Kuppeldæksel c Kabelbeskyttelseskrog Beskrivelse Beskytter den interne PTZ-mekanisme mod direkte sollys, regn eller ekstern påvirkning. Kuppeldæksel til at beskytte objektiv og enhed. Kabelkrog er designet til at forebygge, at produktet falder ved et uheld. Dansk _15

16 oversigt Installationssoklen set fra bunden. Indvendigt syn af installationssoklen b c Element Omskifter til kommunikationsopsætning b Switch til ID-opsætning Kommunikations- og c lydporte Lydindgangsport Lydudgangsport Netværkstilslutninger Videoudgangsport Strømport Alarm-indgangs/ udgangs-port Beskrivelse Indstiller overførselshastigheden og -protokoller. Angiver kamera-id et. Anvendes til RS-485-kommunikation. Anvendes til at tilslutte lydindgangskablet. Anvendes til at tilslutte lydudgangskablet. Port til netværkskabel. Analog videoudgangsport. (til installation) Bruges til tilslutning af strømmen. Anvendes til at tilslutte alarm indgangs/udgangs-kablet. 16_ oversigt

17 installation og tilslutning Kamerakabling til grænsefladekort Om kamerakablingen: Se billedet herunder. Strømforsyning Videoudgang ETHERNET Alarm 24V vekselstrøm 2,5A Strømindgang Jord Alarmudgang Alarmindgang INSTALLATION OG TILSLUTNING Lydudgang Lydindgang Kommunikation og lyd D+ D- TX+ TX- GND COM N.O Se Signaltilslutningsdiagram Lydudgang Dansk _17

18 installation og tilslutning Signaltilslutning RS-485 Kommunication Kamera D+ D- Controller TXD+ TXD- RS-422 Kommunication Kamera D+ D- TX+ TX- Controller TXD+ TXD- RXD+ RXD- J Den maksimale strømkapacitet for alarm- and lydudgange er 30V jævnstrøm/2a, 125V vekselstrøm/0.5a og 250V vekselstrøm/0.25a. Ved tilslutning af alarmindgangs- og udgangskabler skal du huske at slutte ét kabel til hver terminal. Brug en ekstra relæenhed til at tilslutte produkter, der overstiger kameraets kapacitet. Når strømmen og GND-stikket tilsluttes ukorrekt til NC/NO- og COM-portene kan det medføre kortslutning, som kan føre til brand og beskadige kameraet. 18_ installation og tilslutning

19 DIP-SWITCHINDSTILLINGER (SNP-3302H/3371H/3371TH) Sådan indstilles Protokoller og ID DIP-kontakter Du kan styre forskellige kameraindstillinger med kommunikations- og ID-DIP-switche. Inden du installerer produktet, skal du indstille DIP-switchene i henhold til installationsmiljøet. 1. Indstil switchene i henhold til dit installationsmiljø. For mere detaljerede opsætningsinformationer se oversigten på næste side. 2. Kameraet kan fungere forkert, hvis switchene ikke helt står i Til/Fra-stilling. Dobbelttjek switchene, inden du afslutter opsætningen. DIP-switch (SW2), kommunikationsprotokol INSTALLATION OG TILSLUTNING DIP-switch (SW1), kamera-id Indstillinger af DIP-switch (SW2), kommunikationsprotokol ON ON OFF SW2 Dansk _19

20 installation og tilslutning SW2 Bennr. Formål 1~4 Protokolindstillinger 5~6 Indstilling af baudhastighed 7 Overførselsmetode-indstillinger (RS-485/422) 8 Indstillinger af svartilstand 9 RESERVERET 10~11 Termineringsindstillinger 12 RESERVERET Protokolindstillinger Vælg en kommunikationsprotokol til kameraet. Nr. Protokol SW2-#1 SW2-#2 SW2-#3 SW2-#4 1 SAMSUNG-T OFF OFF OFF OFF 2 PELCO-D OFF OFF OFF ON 3 PELCO-P OFF OFF ON OFF 4 SAMSUNG-E OFF OFF ON ON 5 Panasonic OFF ON OFF OFF 6 VICON OFF ON OFF ON 7 Honeywell OFF ON ON OFF 8 AD OFF ON ON ON 9 Reserveret ON OFF OFF OFF 10 Reserveret ON OFF OFF ON 11 Reserveret ON OFF ON OFF 12 Reserveret ON OFF ON ON 13 Reserveret ON ON OFF OFF 14 Reserveret ON ON OFF ON 15 Reserveret ON ON ON OFF 16 Reserveret ON ON ON ON 20_ installation og tilslutning

21 Indstilling af baudhastighed Vælg overførselshastigheden til en valgt kommunikationsprotokol. Nr. Baudhastighed (BPS) SW2-#5 SW2-# ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON Kommunikationsmetode-indstillinger Vælg en kommunikationsmetode til kameraet. Funktion ON OFF SW2-#7 Switch, overførselstilstand RS-422(4Kabel) RS-485(2Kabel) Indstillinger for kommunikationssvar Vælg en metode til kommunikationssvar til kameraet og controlleren: Svar eller Intet svar. INSTALLATION OG TILSLUTNING Funktion ON OFF SW2-#8 Switch, svartilstand Svar Intet svar Termineringsindstillinger For at forhindre dæmpning af kommunikationssignaler mellem kameraet og controlleren skal elementerne ved enden af linjen indstilles med termineringsindstillinger. M Kameraindgangsposition SW2-#10 SW2-#11 Terminering af den længste vej ON ON På vejen OFF OFF Standardværdien er forsynet med skygge i hver indstillingstabel. For at anvende en tredjeparts-controller med dette produkt bedes du kontakte vores eftersalgsafdeling eller teknologiafdeling. Dansk _21

22 installation og tilslutning DIP-switchindstillinger (SW1), kamera-id For at indstille kamera-id er skal du se vores Kamera-ID-oversigt herunder. ON ON OFF Kamera-ID-oversigt SW1 ID SW1-#1 SW1-#2 SW1-#3 SW1-#4 SW1-#5 SW1-#6 SW1-#7 SW1-#8 1 ON/OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 2 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 3 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 4 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 5 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 6 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF 7 ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF 8 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF 9 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF 10 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF 11 ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF 12 OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF 13 ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF 14 OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF 15 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF 16 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 17 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 18 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF 19 ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF 20 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF 21 ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF 22 OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF 23 ON ON ON OFF ON OFF OFF OFF 24 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF 25 ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF 26 OFF ON OFF ON ON OFF OFF OFF 27 ON ON OFF ON ON OFF OFF OFF 28 OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF 22_ installation og tilslutning

23 ID SW1-#1 SW1-#2 SW1-#3 SW1-#4 SW1-#5 SW1-#6 SW1-#7 SW1-#8 29 ON OFF ON ON ON OFF OFF OFF 30 OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF 31 ON ON ON ON ON OFF OFF OFF 32 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 33 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 34 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF 35 ON ON OFF OFF OFF ON OFF OFF 36 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF 37 ON OFF ON OFF OFF ON OFF OFF 38 OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF 39 ON ON ON OFF OFF ON OFF OFF 40 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF 41 ON OFF OFF ON OFF ON OFF OFF 42 OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF 43 ON ON OFF ON OFF ON OFF OFF 44 OFF OFF ON ON OFF ON OFF OFF 45 ON OFF ON ON OFF ON OFF OFF 46 OFF ON ON ON OFF ON OFF OFF 47 ON ON ON ON OFF ON OFF OFF 48 OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF 49 ON OFF OFF OFF ON ON OFF OFF 50 OFF ON OFF OFF ON ON OFF OFF 51 ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF 52 OFF OFF ON OFF ON ON OFF OFF 53 ON OFF ON OFF ON ON OFF OFF 54 OFF ON ON OFF ON ON OFF OFF 55 ON ON ON OFF ON ON OFF OFF 56 OFF OFF OFF ON ON ON OFF OFF 57 ON OFF OFF ON ON ON OFF OFF 58 OFF ON OFF ON ON ON OFF OFF 59 ON ON OFF ON ON ON OFF OFF 60 OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF 61 ON OFF ON ON ON ON OFF OFF 62 OFF ON ON ON ON ON OFF OFF 63 ON ON ON ON ON ON OFF OFF 64 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF 65 ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF 66 OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF 67 ON ON OFF OFF OFF OFF ON OFF INSTALLATION OG TILSLUTNING Dansk _23

24 installation og tilslutning ID SW1-#1 SW1-#2 SW1-#3 SW1-#4 SW1-#5 SW1-#6 SW1-#7 SW1-#8 68 OFF OFF ON OFF OFF OFF ON OFF 69 ON OFF ON OFF OFF OFF ON OFF 70 OFF ON ON OFF OFF OFF ON OFF 71 ON ON ON OFF OFF OFF ON OFF 72 OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF 73 ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF 74 OFF ON OFF ON OFF OFF ON OFF 75 ON ON OFF ON OFF OFF ON OFF 76 OFF OFF ON ON OFF OFF ON OFF 77 ON OFF ON ON OFF OFF ON OFF 78 OFF ON ON ON OFF OFF ON OFF 79 ON ON ON ON OFF OFF ON OFF 80 OFF OFF OFF OFF ON OFF ON OFF 81 ON OFF OFF OFF ON OFF ON OFF 82 OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF 83 ON ON OFF OFF ON OFF ON OFF 84 OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF 85 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF 86 OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF 87 ON ON ON OFF ON OFF ON OFF 88 OFF OFF OFF ON ON OFF ON OFF 89 ON OFF OFF ON ON OFF ON OFF 90 OFF ON OFF ON ON OFF ON OFF 91 ON ON OFF ON ON OFF ON OFF 92 OFF OFF ON ON ON OFF ON OFF 93 ON OFF ON ON ON OFF ON OFF 94 OFF ON ON ON ON OFF ON OFF 95 ON ON ON ON ON OFF ON OFF 96 OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF 97 ON OFF OFF OFF OFF ON ON OFF 98 OFF ON OFF OFF OFF ON ON OFF 99 ON ON OFF OFF OFF ON ON OFF 100 OFF OFF ON OFF OFF ON ON OFF 101 ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF 102 OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF 103 ON ON ON OFF OFF ON ON OFF 104 OFF OFF OFF ON OFF ON ON OFF 105 ON OFF OFF ON OFF ON ON OFF 106 OFF ON OFF ON OFF ON ON OFF 24_ installation og tilslutning

25 ID SW1-#1 SW1-#2 SW1-#3 SW1-#4 SW1-#5 SW1-#6 SW1-#7 SW1-#8 107 ON ON OFF ON OFF ON ON OFF 108 OFF OFF ON ON OFF ON ON OFF 109 ON OFF ON ON OFF ON ON OFF 110 OFF ON ON ON OFF ON ON OFF 111 ON ON ON ON OFF ON ON OFF 112 OFF OFF OFF OFF ON ON ON OFF 113 ON OFF OFF OFF ON ON ON OFF 114 OFF ON OFF OFF ON ON ON OFF 115 ON ON OFF OFF ON ON ON OFF 116 OFF OFF ON OFF ON ON ON OFF 117 ON OFF ON OFF ON ON ON OFF 118 OFF ON ON OFF ON ON ON OFF 119 ON ON ON OFF ON ON ON OFF 120 OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF 121 ON OFF OFF ON ON ON ON OFF 122 OFF ON OFF ON ON ON ON OFF 123 ON ON OFF ON ON ON ON OFF 124 OFF OFF ON ON ON ON ON OFF 125 ON OFF ON ON ON ON ON OFF 126 OFF ON ON ON ON ON ON OFF 127 ON ON ON ON ON ON ON OFF 128 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON 129 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON 130 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON 131 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF ON 132 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON 133 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF ON 134 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF ON 135 ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON 136 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF ON 137 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF ON 138 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF ON 139 ON ON OFF ON OFF OFF OFF ON 140 OFF OFF ON ON OFF OFF OFF ON 141 ON OFF ON ON OFF OFF OFF ON 142 OFF ON ON ON OFF OFF OFF ON 143 ON ON ON ON OFF OFF OFF ON 144 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF ON 145 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF ON INSTALLATION OG TILSLUTNING Dansk _25

26 installation og tilslutning ID SW1-#1 SW1-#2 SW1-#3 SW1-#4 SW1-#5 SW1-#6 SW1-#7 SW1-#8 146 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF ON 147 ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON 148 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF ON 149 ON OFF ON OFF ON OFF OFF ON 150 OFF ON ON OFF ON OFF OFF ON 151 ON ON ON OFF ON OFF OFF ON 152 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF ON 153 ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON 154 OFF ON OFF ON ON OFF OFF ON 155 ON ON OFF ON ON OFF OFF ON 156 OFF OFF ON ON ON OFF OFF ON 157 ON OFF ON ON ON OFF OFF ON 158 OFF ON ON ON ON OFF OFF ON 159 ON ON ON ON ON OFF OFF ON 160 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON 161 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF ON 162 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF ON 163 ON ON OFF OFF OFF ON OFF ON 164 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON 165 ON OFF ON OFF OFF ON OFF ON 166 OFF ON ON OFF OFF ON OFF ON 167 ON ON ON OFF OFF ON OFF ON 168 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF ON 169 ON OFF OFF ON OFF ON OFF ON 170 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 171 ON ON OFF ON OFF ON OFF ON 172 OFF OFF ON ON OFF ON OFF ON 173 ON OFF ON ON OFF ON OFF ON 174 OFF ON ON ON OFF ON OFF ON 175 ON ON ON ON OFF ON OFF ON 176 OFF OFF OFF OFF ON ON OFF ON 177 ON OFF OFF OFF ON ON OFF ON 178 OFF ON OFF OFF ON ON OFF ON 179 ON ON OFF OFF ON ON OFF ON 180 OFF OFF ON OFF ON ON OFF ON 181 ON OFF ON OFF ON ON OFF ON 182 OFF ON ON OFF ON ON OFF ON 183 ON ON ON OFF ON ON OFF ON 184 OFF OFF OFF ON ON ON OFF ON 26_ installation og tilslutning

27 ID SW1-#1 SW1-#2 SW1-#3 SW1-#4 SW1-#5 SW1-#6 SW1-#7 SW1-#8 185 ON OFF OFF ON ON ON OFF ON 186 OFF ON OFF ON ON ON OFF ON 187 ON ON OFF ON ON ON OFF ON 188 OFF OFF ON ON ON ON OFF ON 189 ON OFF ON ON ON ON OFF ON 190 OFF ON ON ON ON ON OFF ON 191 ON ON ON ON ON ON OFF ON 192 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON 193 ON OFF OFF OFF OFF OFF ON ON 194 OFF ON OFF OFF OFF OFF ON ON 195 ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON 196 OFF OFF ON OFF OFF OFF ON ON 197 ON OFF ON OFF OFF OFF ON ON 198 OFF ON ON OFF OFF OFF ON ON 199 ON ON ON OFF OFF OFF ON ON 200 OFF OFF OFF ON OFF OFF ON ON 201 ON OFF OFF ON OFF OFF ON ON 202 OFF ON OFF ON OFF OFF ON ON 203 ON ON OFF ON OFF OFF ON ON 204 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 205 ON OFF ON ON OFF OFF ON ON 206 OFF ON ON ON OFF OFF ON ON 207 ON ON ON ON OFF OFF ON ON 208 OFF OFF OFF OFF ON OFF ON ON 209 ON OFF OFF OFF ON OFF ON ON 210 OFF ON OFF OFF ON OFF ON ON 211 ON ON OFF OFF ON OFF ON ON 212 OFF OFF ON OFF ON OFF ON ON 213 ON OFF ON OFF ON OFF ON ON 214 OFF ON ON OFF ON OFF ON ON 215 ON ON ON OFF ON OFF ON ON 216 OFF OFF OFF ON ON OFF ON ON 217 ON OFF OFF ON ON OFF ON ON 218 OFF ON OFF ON ON OFF ON ON 219 ON ON OFF ON ON OFF ON ON 220 OFF OFF ON ON ON OFF ON ON 221 ON OFF ON ON ON OFF ON ON 222 OFF ON ON ON ON OFF ON ON INSTALLATION OG TILSLUTNING Dansk _27

28 installation og tilslutning ID SW1-#1 SW1-#2 SW1-#3 SW1-#4 SW1-#5 SW1-#6 SW1-#7 SW1-#8 223 ON ON ON ON ON OFF ON ON 224 OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON 225 ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON 226 OFF ON OFF OFF OFF ON ON ON 227 ON ON OFF OFF OFF ON ON ON 228 OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON 229 ON OFF ON OFF OFF ON ON ON 230 OFF ON ON OFF OFF ON ON ON 231 ON ON ON OFF OFF ON ON ON 232 OFF OFF OFF ON OFF ON ON ON 233 ON OFF OFF ON OFF ON ON ON 234 OFF ON OFF ON OFF ON ON ON 235 ON ON OFF ON OFF ON ON ON 236 OFF OFF ON ON OFF ON ON ON 237 ON OFF ON ON OFF ON ON ON 238 OFF ON ON ON OFF ON ON ON 239 ON ON ON ON OFF ON ON ON 240 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 241 ON OFF OFF OFF ON ON ON ON 242 OFF ON OFF OFF ON ON ON ON 243 ON ON OFF OFF ON ON ON ON 244 OFF OFF ON OFF ON ON ON ON 245 ON OFF ON OFF ON ON ON ON 246 OFF ON ON OFF ON ON ON ON 247 ON ON ON OFF ON ON ON ON 248 OFF OFF OFF ON ON ON ON ON 249 ON OFF OFF ON ON ON ON ON 250 OFF ON OFF ON ON ON ON ON 251 ON ON OFF ON ON ON ON ON 252 OFF OFF ON ON ON ON ON ON 253 ON OFF ON ON ON ON ON ON 254 OFF ON ON ON ON ON ON ON 255 ON ON ON ON ON ON ON ON 28_ installation og tilslutning

29 INSTALLATION Forberedelse af adapteren og kablet Sæt strømadapteren i stikkontakten. Kontroller den angivne spænding og strøm, inden du udfører tilslutninger. Angivet strøm Tilladt indgangsstrøm Strømforbrug 24V vekselstrøm 22V ~ 26V vekselstrøm 2,5 A INSTALLATION OG TILSLUTNING J SNP-3302/3371 : Hvis både PoE+ og 24V vekselstrøm bruges, vil dette kamera få strøm fra PoE+. SNP-3302H/3371H/3371TH - Hvis både PoE+ og 24V vekselstrøm anvendes i opvarmningsdriftstilstanden, vil varmekilden få strøm fra 24V vekselstrøm, og de øvrige enheder fra PoE+. - Hvis både PoE+ og 24V vekselstrøm bruges med slukket varmekilde, vil dette kamera få strøm fra PoE+. - Hvis du anvender PoE (Power over Ethernet), kører varmeren slet ikke. - Brug en adapter, hvis installationsstedet kræver brug af en varmekilde. Adapter sælges separat. Vedr. installation og specifikation for strømadapteren: Se det relaterede afsnit. Dansk _29

30 installation og tilslutning Elektrisk modstand i kobberledning ved [20 C (68 F)] Kobber trådttykkelsesmåler (AWG) #24(0.22mm 2 ) #22(0.33mm 2 ) #20(0.52mm 2 ) #18(0.83mm 2 ) Modstand (Ω/m) Spændingsfald (V/m) Anbefales afstand (m) Mindre end 20 Mindre end 30 Mindre end 30 Mindre end 30 Som vist i tabellen ovenover, kan du finde spændingstab afhængigt af ledningens længde. Hvis du bruger en alt for langt ledning, risikerer du, at kameraet ikke virker ordentligt. - Kameraets driftsspænding : 24V±10% vekselstrøm - Spændingstabsmålingerne på skemaet ovenfor kan variere afhængig af kobberledningens type og fabrikat. Kommunikationskablet For at kameraet kan kommunikere med controlleren er en RS-485/422 kommunikationslinie nødvendig. J Det anbefales at bruge en ledning på max. 30 meter til forbindelsen. Kommunikationskablet er ikke vedlagt kameraet. Tilslutning af installationsskærmen Slut kablet til kameraets bageste videoudgangsstik og installationsskærmens videoindgangsstik. Skærm 30_ installation og tilslutning

31 Kabelføringen varierer afhængig af din skærmtype og eksternt udstyr. Se instruktionsbogen for hver enhed. Du skal sikre, at skærmen og kameraet er slukket, når du forbinder dem. J Dette produkt er et netværkskamera, der sender video via netværk. Videoudgangsterminalen er indstillet til kameraets billedrækkevidde ved installationen. Bruges terminalen til overvågningsopgaver, kan der opstå problemer såsom forringet billedkvalitet. Forberedelse & Installering af Kamerabeslag (SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH) Se installationsvejledningen, der er vedlagt beslagene eller huset, for installationsvejledning om beslagene og huset. Tilgængelige beslagmodeler INSTALLATION OG TILSLUTNING Model Element SNP-3302/3371 SHP-3700H Udendørshuse SHP-3700F Loftsmonteret hus SBP-300HM1 Beslag til ophængning SBP-300WM1 Vægbeslag SBP-300WM Vægbeslag Ja SBP-300CM Loftsbeslag SBP-300LM Rækværksbeslag SBP-300KM Hjørnebeslag SBP-300PM Stangbeslag SNP-3302H/3371H/ 3371TH - Ja M Se Ekstraudstyr til installation for hvert usamlet belag. (side 37) Dansk _31

32 installation og tilslutning Installering ved overflademontering M SNP-3302H/3371H/3371TH kan ikke installeres på overfladen af en væg eller et loft. Monteringsskabelon & Installering af Installationssokkel 1. Fastgør den medfølgende skabelon under loftet. Baseret på skabelonen bor et 88 mm hul i loftet og før ledningerne igennem hullet. 2. Installer installationssokkel som vist. 3. Før installering af de viste beslag, skal du åbne det hængslede dæksel i bunden af beslaget som illustreret. Træk i håndtaget på det hængslede dæksel for at åbne det. Skabelon Håndtag Forbind ledninger til terminalen 1. Forbind ledningerne til terminalblokken på det hængslede dæksel. Se Kamerakabling til grænsefladekort. (side 17) 2. Når alle ledninger er forbundet, luk det hængslede dæksel. J Slut ikke strømmen til kameraet, før installationen er færdig. Tilslutter du strømmen under installationen, kan der opstå brand eller skade på produktet. 32_ installation og tilslutning

33 ON OFF ON SW SW2 ON Protocol STW OFF OFF OFF OFF Pelco-D OFF OFF OFF ON Pelco-P OFF OFF ON OFF SEC OFF OFF ON ON Panasonic OFF ON OFF OFF Vicon OFF ON OFF ON Honeywell OFF ON ON OFF AD OFF ON ON ON Baud Address Weight 2,400 ON ON ,800 ON OFF ,600 OFF OFF ,200 OFF ON Termination X OFF OFF O ON ON ETC ON Response ON AUX1 AUX2 ON OFF Konfiguerer kamera DIP-switche DIP-switche til kommunikation og ID-protokoller findes i kameraets bund. SW2 DIP-switche Tilslutning af kameraets sikkerhedskabel og montering af kamera SW1 1. Monter omhyggeligt kameraet på beslaget ifølge punkterne i placeringsvejledningen som illustreret. 2. Sæt først kameraets sikkerhedskabel i beslaget og monter derefter kameraet. Sikkerhedkablet er rullet sammen inden i soklen. 3. Træk sikkerhedskablet fra soklen, og stik det derefter ind i beslaget som vist på det venstre billede. Til montering af kameraet på beslaget se punkterne i placeringsvejledningen som illustreret. INSTALLATION OG TILSLUTNING Sikkerhedskabel Retningsførere Retningsførere Flugt retningsførerne J Husk at montere kameraets sikkerhedskabel, før du går videre med monteringen. Ellers risikerer du at komme alvorligt til skade, hvis kameraet falder ned. Dansk _33

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SND-1011 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-3002

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-3002 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-3002 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning CD en i pakken indeholder en detaljeret engelsk betjeningsmanual. Denne kvik-guide på dansk kan bruges til hurtig indførsel i produktets anvendelse.

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere