Softwareinstallationsguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Softwareinstallationsguide"

Transkript

1 Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Hvis du vil konfigurere indstillinger for trådløst LAN manuelt via Smart Organizing Monitor, skal du først installere programmet via en USB-forbindelse. Yderligere oplysninger om konfiguration af trådløst LAN findes i vejledningen Indstillinger for trådløst netværk. Rutediagram De følgende rutediagrammer beskriver proceduren for softwareinstallation via USB eller netværk. USB-tilslutning Før installation af software (klargøring af de nødvendige elementer) (se side 2) Lyninstallation med USB (installation af software) (se side 3) Netværksforbindelse (IPv4-miljø) Før installation af software (klargøring af de nødvendige elementer) (se side 6) Valg af type og metode for konfiguration af IP-adresse (se side 6) Tilslutning af computeren og maskinen (se side 7) Udskrivning af liste over netværksindstillinger (se side 8) Lyninstallation via netværk (installation af software) (se side 9) Efter installation af software (kontrol af IP-adresse) (se side 13) Netværksforbindelse (IPv6-miljø) Før installation af software (klargøring af de nødvendige elementer) (se side 6) Valg af type og metode for konfiguration af IP-adresse (se side 6) Tilslutning af computeren og maskinen (se side 7) Udskrivning af liste over netværksindstillinger (se side 8) Konfiguration af IPv6-adresse via Web Image Monitor eller betjeningspanel (se side 16 og brugervejledningen ) Lyninstallation via netværk (installation af software) (se side 9) Efter installation af software (kontrol af IP-adresse) (se side 13) 1

2 1. Tilslutning af computer og installation af software (USB-tilslutning) Tilslut maskinen til computeren med USB-kablet, og klik på [Lyninstallation med USB] for at installere softwaren. CTT Lyninstallation med USB SP 200, 200N, 200Nw, 201N, 201Nw Installér printerdriveren og Smart Organizing Monitor. SP 200S, 202SN, 203S, 204SN Installér printerdriveren, TWAIN/WIA-driveren, og Smart Organizing Monitor. SP 203SF, 203SFN, 203SFNw, 204SF, 204SFN, 204SFNw Installér printerdriveren, TWAIN/ WIA-driveren, PC-fax-driveren og Smart Organizing Monitor. Før installation af software Et USB-kabel og den medfølgende cd-rom er påkrævet for at installere software med en USBforbindelse. 2

3 Lyninstallation med USB Installation af software. Tænd ikke for maskinen, før du har læst, hvordan det gøres. CTT136 Tilslut ikke USB-kablet til maskinen, før det fremgår af en meddelelse. CXP Kontrollér, at maskinen er slukket. 2. Tænd for computeren. 3. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. CXP Vælg et sprog for interfacet, og klik på [OK]. 3

4 5. Klik på [Lyninstallation med USB] i menuen på cd-rommen. 6. Følg instruktionerne i installationsguiden. Hvis der vises en meddelelse om, at du skal tænde for strømmen og tilslutte USB-kablet, skal du gøre følgende: Tilslut maskinen til computeren med et USB-kabel. Tænd for maskinen. CTT137 CTT061 4

5 2. Tilslutning af computer og installation af software (netværksforbindelse) Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Indstillingerne for Ethernet og det trådløse netværk kan ikke aktiveres samtidig. Tilslut maskinen til computeren med Ethernet-kablet, og klik derefter på [Lyninstallation via netværk (DHCP)] eller [Lyninstallation via netværk (fast IP)] for at installere softwaren. 1. Lyninstallation via netværk (DHCP) 2. Lyninstallation via netværk (fast IP) SP 200N, 200Nw, 201N, 201Nw Installér printerdriveren og Smart Organizing Monitor. SP 202SN, 204SN Installér printerdriveren, TWAIN/WIA-driveren og Smart Organizing Monitor. SP 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SFNw Installér printerdriveren, TWAIN/WIA-driveren, PC-fax-driveren og Smart Organizing Monitor. CTT178 5

6 Før installation af software Et Ethernet-kabel og den medfølgende cd-rom er påkrævet for at installere softwaren via en netværksforbindelse. Der kræves en router med indbygget DHCP-server for at hente IP-adressen automatisk. Valg af type og metode for konfiguration af IP-adresse Hvad er en IP-adresse? IP-adressen er et identifikationsnummer, som tildeles til computere og andre enheder, der er tilsluttet til et IP-netværk. En IP-adresse er en adresse til brug på et netværk. Der findes to typer IP-adresser: IPv4 og IPv6. IPv4-adresse IPv4-adressen består at fire felter, som f.eks. " ". De første tre felter ( ) er faste, og det sidste (113) er variabelt CTT Fast del 2. Variabel del Det er kun nødvendigt at ændre den variable del for at styre netværket Router 2. En anden computer 3. Maskine 4. Din computer IPv6-adresse Da der snart ikke er flere ledige IPv4-adresser pga. den omfattende brug af internettet, er IPv6 blevet udviklet til fremtidig brug. 6 CTT180

7 Hvad er en DHCP-server? Du kan konfigurere indstillinger til automatisk at hente IP-adressen fra en DHCP-server. Der skal være en DHCP-server på netværket, for at maskinen automatisk kan modtage en IPadresse. Typer af IP-adresser som kan konfigureres til maskinen (1) Konfiguration af maskinindstillinger til automatisk hentning af IPv4-adresse (2) Manuel konfiguration af maskinens IPv4-adresse (3) Konfiguration af maskinindstillinger til automatisk hentning af IPv6-adresse (4) Manuel konfiguration af maskinens IPv6-adresse Tilslutning af maskinen til computeren Hvis du benytter indstilligen for trådløst LAN, skal du frakoble Ethernet-kablet. 1. Tilslut Ethernet-kablet til Ethernet-porten. CTT Tilslut den anden ende af kablet til en netværksenhed, f.eks. en hub. 3. Tænd for maskinen. CTT061 7

8 Udskrivning af liste over netværksindstillinger Før du installerer softwaren, skal du udskrive en liste over netværksindstillinger for at kontrollere netværksoplysningerne. Det kan tage op til to minutter at udskrive listen. Udskrivning af liste over netværksindstillinger SP 200N, 200Nw, 201N, 201Nw 1. Tryk på [Start]-tasten. Hold den nede i to sekunder. SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Udskr. liste/rapport], og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindst.liste], og tryk derefter på [OK]. Kontrol af liste over netværksindstillinger MAC-adresse Dette er en unik adresse, der identificerer hardwaren. IPv4-konfiguration Du kan kontrollere IP-adressen. Hvis der anvendes en DHCP-server: Du kan kontrollere den IPv4-adresse, der tildeles automatisk af en DHCP-server. Hvis IPv4-adressen ikke tildeles automatisk af DHCP-serveren: Maskinen vælger automatisk en ubrugt IPv4-adresse startende med " xxx.xxx" (AutoIP-funktion). IPv6-konfiguration Du kan kontrollere link-local-adressen. CTT175 For modellerne SP 200Nw, 201Nw, 203SFNw og 204SFNw skal du, inden du konfigurerer indstillinger for trådløst LAN, kontrollere følgende elementer under "WiFi-status" i listen over netværksindstillinger. 8

9 Lyninstallation via netværk For modellerne SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN og 204SFNw skal du angive en IP-adresse via betjeningspanelet, før du installerer driveren. Se "Ændring af indstillinger for IP-adressen via betjeningspanelet (kun SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw)" for yderligere oplysninger. I et IPv6-miljø skal du angive en IP-adresse via Web Image Monitor eller betjeningspanelet, før du installerer driveren. Se "Konfiguration af netværksindstillinger" og "Brug af Web Image Monitor" i Betjeningsvejledningen for yderligere info om konfiguration af IP-adresser. Se "Sådan starter du Web Image Monitor" for oplysninger om dette. For modellerne SP 200Nw, 201Nw, 203SFNw og 204SFNw skal du, for trådløs opkobling ved brug af WPS, først konfigurere indstillingen for trådløst LAN og derefter installere driveren. Yderligere oplysninger om konfiguration af trådløst LAN findes i vejledningen Indstillinger for trådløst netværk. Vælg [Lyninstallation via netværk (fast IP)] eller [Lyninstallation via netværk (DHCP)] Emnet, der skal vælges, afhænger af den valgte type og metode for konfiguration af IP-adresse i "Valg af type og metode for konfiguration af IP-adresse". Installér softwaren i henhold til følgende procedure. (1) Konfiguration af maskinindstillinger til automatisk hentning af IPv4-adresse [Lyninstallation via netværk (DHCP)] (2) Manuel konfiguration af maskinens IPv4-adresse [Lyninstallation via netværk (fast IP)] (3) Konfiguration af maskinindstillinger til automatisk hentning af IPv6-adresse [Lyninstallation via netværk (DHCP)] eller [Lyninstallation via netværk (fast IP)] (4) Manuel konfiguration af maskinens IPv6-adresse [Lyninstallation via netværk (DHCP)] eller [Lyninstallation via netværk (fast IP)] 9

10 Valg af [Lyninstallation via netværk (DHCP)] 1. Tænd for computeren. Luk alle programmer. 2. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. CXP Vælg et sprog for interfacet, og klik på [OK]. 4. Klik på [Lyninstallation via netværk (DHCP)] i menuen på cd-rommen. 5. Læs hele licensaftalen omhyggeligt. Hvis du accepterer betingelserne, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter på [Næste >]. 6. Vælg [Tilføj en ny printer], og klik derefter på [Næste >]. 7. Vælg metode for registrering af printeren, og klik derefter på [Næste >]. Vælg [Søg efter printere automatisk] for automatisk søgning efter printere. Vælg [Søg efter printere ud fra angivet IP-adresse] for at søge ud fra IP-adressen. Vælg [Vælg port eller angiv ny port] for at vælge en port eller angive en ny. Hvis der vises en dialogboks til valg af porttype, anbefales det at vælge standard TCP/IP-porten. 8. Følg instruktionerne i installationsguiden. CTT193 10

11 Valg af [Lyninstallation via netværk (fast IP)] 1. Tænd for computeren. Luk alle programmer. 2. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. CXP Vælg et sprog for interfacet, og klik på [OK]. 4. Klik på [Lyninstallation via netværk (fast IP)] i menuen på cd-rommen. 5. Læs hele licensaftalen omhyggeligt. Hvis du accepterer betingelserne, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter på [Næste >]. CTT190 11

12 6. Indtast MAC- og IP-adressen, og klik derefter på [OK]. For at angive disse i et IPv6-miljø skal du klikke på [Annullér] og derefter fortsætte til trin 8. MAC-adresse Indtast MAC-adressen, der vises på listen over netværksindstillinger. IP-adresse Indtast brugerens IP-adresse. Computerens IP-adresse kan bekræftes ved brug af Command Prompt. Åbn Command Prompt, indtast "ipconfig", og tryk derefter på [Enter]-tasten for at få vist IP-adressen. Indtast den anvendte computers IP-adresse, hvor den variable del i IP-adressen er ændret. Subnetmaske, standard gatewayadresse Angiv subnetmasken og standard gatewayadressen som påkrævet i henhold til netværksmiljøet. 7. Hvis proceduren fuldføres, skal du klikke på [OK]. Hvis proceduren mislykkes, skal du klikke på [OK] for at vende tilbage til det vindue, der vises i trin 6. Prøv at angive indstillingen igen. Hvis problemet ikke kan løses, kan du se under "Problemløsning" for at kontrollere, om det skyldes en forbindelsesfejl eller andet, eller kontakt en servicetekniker. 8. Vælg [Tilføj en ny printer], og klik derefter på [Næste >]. 9. Vælg metode for registrering af printeren, og klik derefter på [Næste >]. Vælg [Søg efter printere automatisk] for automatisk søgning efter printere. Vælg [Søg efter printere ud fra angivet IP-adresse] for at søge ud fra IP-adressen. Vælg [Vælg port eller angiv ny port] for at vælge en port eller angive en ny. Hvis der vises en dialogboks til valg af porttype, anbefales det at vælge standard TCP/IP-porten. 10. Følg instruktionerne i installationsguiden. CTT191 12

13 Efter installation af software Kontrol af liste over netværksindstillinger Kontrollér listen over netværksindstillinger for at kontrollere, om den konfigurerede IP-adresse er blevet anvendt. Se "Udskrivning af liste over netværksindstillinger" for yderligere oplysninger om dette. 13

14 3. Ændring af indstillinger for IP-adressen Ændring af IP-adresseindstillinger via betjeningspanelet (kun SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw) For modellerne 203SFNw og 204SFNw skal du vælge [Trådløst LAN] under [LAN-type] for trådløs opkobling eller [Ethernet] under [LAN-type] for kablet opkobling. Konfiguration af maskinindstillinger til automatisk hentning af IPv4-adresse 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstil.], og tryk derefter på [OK]. For modellerne SP 203SFNw og 204SFNw skal du vælge [WiFi-indstillinger] under [Netværksindstil.] for trådløs opkobling. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Mask. IPv4-adresse], og tryk derefter på [OK]. Netværksindstil. Mask. IPv4-adresse 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [DHCP aktiveret], og tryk derefter på [OK]. Mask. IPv4-adresse DHCP aktiveret 5. Kontrollér, at [DHCP aktiveret] er indstillet til [Til]. DHCP aktiveret Til Maskinen genstarter automatisk, når en indstilling er blevet ændret. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] eller [ ]-tasten, hvis du ikke vil vente på, at maskinen genstarter. Manuel konfiguration af maskinens IPv4-adresse 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstil.], og tryk derefter på [OK]. For modellerne SP 203SFNw og 204SFNw skal du vælge [WiFi-indstillinger] under [Netværksindstil.] for trådløs opkobling. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Mask. IPv4-adresse], og tryk derefter på [OK]. Netværksindstil. Mask. IPv4-adresse 14

15 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [DHCP aktiveret], og tryk derefter på [OK]. Mask. IPv4-adresse DHCP aktiveret 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Fra], og tryk derefter på [OK]. DHCP aktiveret Fra Hvis du ændrer denne indstilling, genstarter maskinen automatisk, inden denne procedure kan gennemføres. I det tilfælde skal du vente på, at maskinen er genstartet, gentage trin 1 til 3 og derefter gå videre til næste trin. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [IP-adresse], og tryk derefter på [OK]. Mask. IPv4-adresse IP-adresse 7. Indtast maskinens IPv4-adresse med taltasterne. IP-adresse Tryk [ ] for at skifte mellem felterne. 8. Indtast værdier i alle felterne, og tryk på [OK]. Angiv subnetmasken og standard gatewayadressen som påkrævet i henhold til netværksmiljøet. Maskinen genstarter automatisk, når en indstilling er blevet ændret. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] eller [ ]-tasten, hvis du ikke vil vente på, at maskinen genstarter. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger om konfiguration af IPv6-adressen. Du kan ikke konfigurere netværksindstillinger, mens maskinen udfører en handling (udskriver, modtager en fax osv.). Tilsvarende kan maskinen ikke modtage udskriftsjob og fax, mens netværksindstillingerne konfigureres (efter at have klikket på [Netværksindstil.]). 15

16 Ændring af indstillinger for IP-adressen via Web Image Monitor For modellerne SP 200Nw og 201Nw skal du vælge [Trådløst LAN] under [LAN-type] for trådløs opkobling eller [Ethernet] under [LAN-type] for kablet opkobling. Sådan starter du Web Image Monitor 1. Åbn webbrowseren. 2. Indtast "http://(maskinens IP-adresse)/" i adresselinjen. IPv4-adresse Indtast IP-adressen, der vises på listen over netværksindstillinger. Brug en computer med IP-adressen, der vises i listen over netværksindstillinger med en ændret variabel del. IPv6-adresse Indtast IP-adressen, der vises under "Link-local-adresse" på listen over netværksindstillinger. Angiv IP-adressen som følger med firkantede parenteser: "http:/[fe80:226:73ff:fe47:62e]/". 3. Klik på [Log ind]. 4. Indtast administratorpasswordet, og klik på [Log ind]. Hvis du logger på for første gang, skal du indtaste "admin133" som password. Konfiguration af maskinindstillinger til automatisk hentning af IPv4-adresse Kontrollér, at [DHCP] er indstillet til [Aktivér] i [IPv4] i Web Image Monitor. Hvis [DHCP] er indstillet til [Aktivér], kan maskinen automatisk hente IP-adressen. CTT163 16

17 Manuel konfiguration af maskinens IPv4-adresse 1. Start Web Image Monitor, og log på. 2. Klik på [IPv4]. 3. Indstil [DHCP] til [Deaktivér]. 4. Angiv IP-adressen i [IPv4-adresse]. Angiv subnetmasken og standard gatewayadressen som påkrævet i henhold til netværksmiljøet. 5. Angiv, om nødvendigt, andre indstillinger. 6. Klik på [OK]. CTT167 Se brugervejledningen for yderligere oplysninger om konfiguration af IPv6-adressen. 17

18 Ændring af IPv4-adresseindstillinger via Smart Organizing Monitor Nulstilling af netværksindstillinger Netværksindstillingerne skal nulstilles, hvis IP-adressen skal ændres efter flytning af maskinen eller andet. SP 200N, 200Nw, 201N, 201Nw 1. Tænd for strømmen, mens du holder tasten [Nulstil job] nede. SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw 1. Tænd for strømmen, mens du holder tasten [Slet/Stop] på betjeningspanelet nede. Hold tasten nede i fem sekunder. Hold tasten nede, indtil advarselsindikatoren lyser. Når indstillingerne er nulstillet, genstarter maskinen automatisk. Ændring af indstillinger for IP-adressen Brug betjeningspanelet eller Web Image Monitor til at hente IPv4-adressen eller konfigurere IPv6-adressen automatisk. Tilslut maskinen til computeren med et USB-kabel for at konfigurere indstillinger for trådløst LAN manuelt. 1. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 2. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Klik på [IP-adresseindstilling...] på fanen [Brugerværktøj]. 5. Indtast MAC- og IP-adressen. MAC-adresse Indtast MAC-adressen, der vises på listen over netværksindstillinger. IP-adresse Indtast brugerens IP-adresse. Computerens IP-adresse kan bekræftes ved brug af Command Prompt. Åbn Command Prompt, indtast "ipconfig", og tryk derefter på [Enter]-tasten for at få vist IP-adressen. Indtast den anvendte computers IP-adresse, hvor den variable del i IP-adressen er ændret. Subnetmaske, standard gatewayadresse Angiv subnetmasken og standard gatewayadressen som påkrævet i henhold til netværksmiljøet. 6. Klik på [OK]. Hvis konfigurationen lykkes, vises meddelelsen "IP-adressen er indstillet.". Hvis konfigurationen mislykkes, vises meddelelsen "Kunne ikke indstille IP-adressen. Prøv igen." I det tilfælde skal du gentage proceduren fra trin Klik på [OK]. 8. Klik på [Luk]. 18

19 4. Problemløsning USB-tilslutning USB-kablet er måske ikke tilsluttet korrekt. Kontrollér, at USB-kablet er intakt og tilsluttet korrekt. Cd-rommen er muligvis ikke indsat korrekt. Kontrollér, at cd-rommen er indsat korrekt. Kontrollér også, at den ikke er beskadiget, og at cd-rom-drevet fungerer korrekt. Andre programmer er ikke lukkede. Når du installerer software, skal du afslutte alle andre programmer. Installation kan blive afbrudt, hvis andre applikationer er åbne. Afslut også eventuelle antivirusprogrammer, der kører. Der er blevet tændt for maskinen inden installationen. Sluk for maskinen, tænd den igen, og foretag derefter "Lyninstallation med USB" igen. Netværkstilslutning Ethernet-kablet er måske ikke tilsluttet ordentligt. Kontrollér, at Ethernet-kablet er intakt og tilsluttet korrekt. Cd-rommen er muligvis ikke indsat korrekt. Kontrollér, at cd-rommen er indsat korrekt. Kontrollér også, at den ikke er beskadiget, og at cd-rom-drevet fungerer korrekt. Maskinens IP-adresse er ikke blevet konfigureret, eller maskinen og computeren er ikke på samme netværk. Hvis maskinen ikke vises på netværket, er dens IP-adresse ikke konfigureret, eller den er på et andet netværk end computeren. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere maskinens IPadresse og netværkskonfigurationen. Maskinen kan ikke hente IP-adressen automatisk. Kontrollér, om DHCP-serveren fungerer. Netværksindstillinger er ikke nulstillet. Netværksindstillingerne skal nulstilles for at ændre IP-adressen via Smart Organizing Monitor. Se "Nulstilling af netværksindstillinger" for yderligere oplysninger. 19

20 DA DK M

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Brugervejledning Vejledning til maskinen Ilægning af papir Udskrivning af dokumenter Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Vedligeholdelse af maskinen Problemløsning Tillæg Husk først

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Læs dette først Placering af mærkaterne ADVARSEL og FORSIGTIG...5 Vejledninger til denne printer...7 Sådan læser du denne vejledning...8 Symboler...8 Navne på vigtigt

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Multiprotokol on-board Ethernet multifunktions printserver og trådløs multifunktions printserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sådan kommer du i gang Før

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning giver nyttige informationer om indstilling af kabelbaseret

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Installationsvejledning for Fiery til WorkCentre 7300 Series

Installationsvejledning for Fiery til WorkCentre 7300 Series Installationsvejledning for Fiery til WorkCentre 7300 Series I dette dokument beskrives, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. VIGTIGT: Den komplette

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

Brugervejledning NPD4429-00 DA

Brugervejledning NPD4429-00 DA NPD4429-00 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker... 7 Brug af denne vejledning.... 8 Konventioner... 8 Produktfunktioner... 9 Om Epson AcuLaser C1750-serien.... 9 Funktioner...

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Indledning. Inden du går i gang. Installations- og konfigurationsoversigt. Fejlfinding. Kontakt os. Ofte stillede spørgsmål. Title

Indledning. Inden du går i gang. Installations- og konfigurationsoversigt. Fejlfinding. Kontakt os. Ofte stillede spørgsmål. Title Brugervejledning Title til Kabelmodem Serie SB5100 Klik på dit valg (der findes en komplet Indholdsfortegnelse på side v): Indledning Introduktion af dit SURFboard-kabelmodem og beskrivelse af kontrolfunktionerne

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere