Softwareinstallationsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Softwareinstallationsguide"

Transkript

1 Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Hvis du vil konfigurere indstillinger for trådløst LAN manuelt via Smart Organizing Monitor, skal du først installere programmet via en USB-forbindelse. Yderligere oplysninger om konfiguration af trådløst LAN findes i vejledningen Indstillinger for trådløst netværk. Rutediagram De følgende rutediagrammer beskriver proceduren for softwareinstallation via USB eller netværk. USB-tilslutning Før installation af software (klargøring af de nødvendige elementer) (se side 2) Lyninstallation med USB (installation af software) (se side 3) Netværksforbindelse (IPv4-miljø) Før installation af software (klargøring af de nødvendige elementer) (se side 6) Valg af type og metode for konfiguration af IP-adresse (se side 6) Tilslutning af computeren og maskinen (se side 7) Udskrivning af liste over netværksindstillinger (se side 8) Lyninstallation via netværk (installation af software) (se side 9) Efter installation af software (kontrol af IP-adresse) (se side 13) Netværksforbindelse (IPv6-miljø) Før installation af software (klargøring af de nødvendige elementer) (se side 6) Valg af type og metode for konfiguration af IP-adresse (se side 6) Tilslutning af computeren og maskinen (se side 7) Udskrivning af liste over netværksindstillinger (se side 8) Konfiguration af IPv6-adresse via Web Image Monitor eller betjeningspanel (se side 16 og brugervejledningen ) Lyninstallation via netværk (installation af software) (se side 9) Efter installation af software (kontrol af IP-adresse) (se side 13) 1

2 1. Tilslutning af computer og installation af software (USB-tilslutning) Tilslut maskinen til computeren med USB-kablet, og klik på [Lyninstallation med USB] for at installere softwaren. CTT Lyninstallation med USB SP 200, 200N, 200Nw, 201N, 201Nw Installér printerdriveren og Smart Organizing Monitor. SP 200S, 202SN, 203S, 204SN Installér printerdriveren, TWAIN/WIA-driveren, og Smart Organizing Monitor. SP 203SF, 203SFN, 203SFNw, 204SF, 204SFN, 204SFNw Installér printerdriveren, TWAIN/ WIA-driveren, PC-fax-driveren og Smart Organizing Monitor. Før installation af software Et USB-kabel og den medfølgende cd-rom er påkrævet for at installere software med en USBforbindelse. 2

3 Lyninstallation med USB Installation af software. Tænd ikke for maskinen, før du har læst, hvordan det gøres. CTT136 Tilslut ikke USB-kablet til maskinen, før det fremgår af en meddelelse. CXP Kontrollér, at maskinen er slukket. 2. Tænd for computeren. 3. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. CXP Vælg et sprog for interfacet, og klik på [OK]. 3

4 5. Klik på [Lyninstallation med USB] i menuen på cd-rommen. 6. Følg instruktionerne i installationsguiden. Hvis der vises en meddelelse om, at du skal tænde for strømmen og tilslutte USB-kablet, skal du gøre følgende: Tilslut maskinen til computeren med et USB-kabel. Tænd for maskinen. CTT137 CTT061 4

5 2. Tilslutning af computer og installation af software (netværksforbindelse) Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Indstillingerne for Ethernet og det trådløse netværk kan ikke aktiveres samtidig. Tilslut maskinen til computeren med Ethernet-kablet, og klik derefter på [Lyninstallation via netværk (DHCP)] eller [Lyninstallation via netværk (fast IP)] for at installere softwaren. 1. Lyninstallation via netværk (DHCP) 2. Lyninstallation via netværk (fast IP) SP 200N, 200Nw, 201N, 201Nw Installér printerdriveren og Smart Organizing Monitor. SP 202SN, 204SN Installér printerdriveren, TWAIN/WIA-driveren og Smart Organizing Monitor. SP 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SFNw Installér printerdriveren, TWAIN/WIA-driveren, PC-fax-driveren og Smart Organizing Monitor. CTT178 5

6 Før installation af software Et Ethernet-kabel og den medfølgende cd-rom er påkrævet for at installere softwaren via en netværksforbindelse. Der kræves en router med indbygget DHCP-server for at hente IP-adressen automatisk. Valg af type og metode for konfiguration af IP-adresse Hvad er en IP-adresse? IP-adressen er et identifikationsnummer, som tildeles til computere og andre enheder, der er tilsluttet til et IP-netværk. En IP-adresse er en adresse til brug på et netværk. Der findes to typer IP-adresser: IPv4 og IPv6. IPv4-adresse IPv4-adressen består at fire felter, som f.eks. " ". De første tre felter ( ) er faste, og det sidste (113) er variabelt CTT Fast del 2. Variabel del Det er kun nødvendigt at ændre den variable del for at styre netværket Router 2. En anden computer 3. Maskine 4. Din computer IPv6-adresse Da der snart ikke er flere ledige IPv4-adresser pga. den omfattende brug af internettet, er IPv6 blevet udviklet til fremtidig brug. 6 CTT180

7 Hvad er en DHCP-server? Du kan konfigurere indstillinger til automatisk at hente IP-adressen fra en DHCP-server. Der skal være en DHCP-server på netværket, for at maskinen automatisk kan modtage en IPadresse. Typer af IP-adresser som kan konfigureres til maskinen (1) Konfiguration af maskinindstillinger til automatisk hentning af IPv4-adresse (2) Manuel konfiguration af maskinens IPv4-adresse (3) Konfiguration af maskinindstillinger til automatisk hentning af IPv6-adresse (4) Manuel konfiguration af maskinens IPv6-adresse Tilslutning af maskinen til computeren Hvis du benytter indstilligen for trådløst LAN, skal du frakoble Ethernet-kablet. 1. Tilslut Ethernet-kablet til Ethernet-porten. CTT Tilslut den anden ende af kablet til en netværksenhed, f.eks. en hub. 3. Tænd for maskinen. CTT061 7

8 Udskrivning af liste over netværksindstillinger Før du installerer softwaren, skal du udskrive en liste over netværksindstillinger for at kontrollere netværksoplysningerne. Det kan tage op til to minutter at udskrive listen. Udskrivning af liste over netværksindstillinger SP 200N, 200Nw, 201N, 201Nw 1. Tryk på [Start]-tasten. Hold den nede i to sekunder. SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Udskr. liste/rapport], og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindst.liste], og tryk derefter på [OK]. Kontrol af liste over netværksindstillinger MAC-adresse Dette er en unik adresse, der identificerer hardwaren. IPv4-konfiguration Du kan kontrollere IP-adressen. Hvis der anvendes en DHCP-server: Du kan kontrollere den IPv4-adresse, der tildeles automatisk af en DHCP-server. Hvis IPv4-adressen ikke tildeles automatisk af DHCP-serveren: Maskinen vælger automatisk en ubrugt IPv4-adresse startende med " xxx.xxx" (AutoIP-funktion). IPv6-konfiguration Du kan kontrollere link-local-adressen. CTT175 For modellerne SP 200Nw, 201Nw, 203SFNw og 204SFNw skal du, inden du konfigurerer indstillinger for trådløst LAN, kontrollere følgende elementer under "WiFi-status" i listen over netværksindstillinger. 8

9 Lyninstallation via netværk For modellerne SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN og 204SFNw skal du angive en IP-adresse via betjeningspanelet, før du installerer driveren. Se "Ændring af indstillinger for IP-adressen via betjeningspanelet (kun SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw)" for yderligere oplysninger. I et IPv6-miljø skal du angive en IP-adresse via Web Image Monitor eller betjeningspanelet, før du installerer driveren. Se "Konfiguration af netværksindstillinger" og "Brug af Web Image Monitor" i Betjeningsvejledningen for yderligere info om konfiguration af IP-adresser. Se "Sådan starter du Web Image Monitor" for oplysninger om dette. For modellerne SP 200Nw, 201Nw, 203SFNw og 204SFNw skal du, for trådløs opkobling ved brug af WPS, først konfigurere indstillingen for trådløst LAN og derefter installere driveren. Yderligere oplysninger om konfiguration af trådløst LAN findes i vejledningen Indstillinger for trådløst netværk. Vælg [Lyninstallation via netværk (fast IP)] eller [Lyninstallation via netværk (DHCP)] Emnet, der skal vælges, afhænger af den valgte type og metode for konfiguration af IP-adresse i "Valg af type og metode for konfiguration af IP-adresse". Installér softwaren i henhold til følgende procedure. (1) Konfiguration af maskinindstillinger til automatisk hentning af IPv4-adresse [Lyninstallation via netværk (DHCP)] (2) Manuel konfiguration af maskinens IPv4-adresse [Lyninstallation via netværk (fast IP)] (3) Konfiguration af maskinindstillinger til automatisk hentning af IPv6-adresse [Lyninstallation via netværk (DHCP)] eller [Lyninstallation via netværk (fast IP)] (4) Manuel konfiguration af maskinens IPv6-adresse [Lyninstallation via netværk (DHCP)] eller [Lyninstallation via netværk (fast IP)] 9

10 Valg af [Lyninstallation via netværk (DHCP)] 1. Tænd for computeren. Luk alle programmer. 2. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. CXP Vælg et sprog for interfacet, og klik på [OK]. 4. Klik på [Lyninstallation via netværk (DHCP)] i menuen på cd-rommen. 5. Læs hele licensaftalen omhyggeligt. Hvis du accepterer betingelserne, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter på [Næste >]. 6. Vælg [Tilføj en ny printer], og klik derefter på [Næste >]. 7. Vælg metode for registrering af printeren, og klik derefter på [Næste >]. Vælg [Søg efter printere automatisk] for automatisk søgning efter printere. Vælg [Søg efter printere ud fra angivet IP-adresse] for at søge ud fra IP-adressen. Vælg [Vælg port eller angiv ny port] for at vælge en port eller angive en ny. Hvis der vises en dialogboks til valg af porttype, anbefales det at vælge standard TCP/IP-porten. 8. Følg instruktionerne i installationsguiden. CTT193 10

11 Valg af [Lyninstallation via netværk (fast IP)] 1. Tænd for computeren. Luk alle programmer. 2. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. CXP Vælg et sprog for interfacet, og klik på [OK]. 4. Klik på [Lyninstallation via netværk (fast IP)] i menuen på cd-rommen. 5. Læs hele licensaftalen omhyggeligt. Hvis du accepterer betingelserne, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter på [Næste >]. CTT190 11

12 6. Indtast MAC- og IP-adressen, og klik derefter på [OK]. For at angive disse i et IPv6-miljø skal du klikke på [Annullér] og derefter fortsætte til trin 8. MAC-adresse Indtast MAC-adressen, der vises på listen over netværksindstillinger. IP-adresse Indtast brugerens IP-adresse. Computerens IP-adresse kan bekræftes ved brug af Command Prompt. Åbn Command Prompt, indtast "ipconfig", og tryk derefter på [Enter]-tasten for at få vist IP-adressen. Indtast den anvendte computers IP-adresse, hvor den variable del i IP-adressen er ændret. Subnetmaske, standard gatewayadresse Angiv subnetmasken og standard gatewayadressen som påkrævet i henhold til netværksmiljøet. 7. Hvis proceduren fuldføres, skal du klikke på [OK]. Hvis proceduren mislykkes, skal du klikke på [OK] for at vende tilbage til det vindue, der vises i trin 6. Prøv at angive indstillingen igen. Hvis problemet ikke kan løses, kan du se under "Problemløsning" for at kontrollere, om det skyldes en forbindelsesfejl eller andet, eller kontakt en servicetekniker. 8. Vælg [Tilføj en ny printer], og klik derefter på [Næste >]. 9. Vælg metode for registrering af printeren, og klik derefter på [Næste >]. Vælg [Søg efter printere automatisk] for automatisk søgning efter printere. Vælg [Søg efter printere ud fra angivet IP-adresse] for at søge ud fra IP-adressen. Vælg [Vælg port eller angiv ny port] for at vælge en port eller angive en ny. Hvis der vises en dialogboks til valg af porttype, anbefales det at vælge standard TCP/IP-porten. 10. Følg instruktionerne i installationsguiden. CTT191 12

13 Efter installation af software Kontrol af liste over netværksindstillinger Kontrollér listen over netværksindstillinger for at kontrollere, om den konfigurerede IP-adresse er blevet anvendt. Se "Udskrivning af liste over netværksindstillinger" for yderligere oplysninger om dette. 13

14 3. Ændring af indstillinger for IP-adressen Ændring af IP-adresseindstillinger via betjeningspanelet (kun SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw) For modellerne 203SFNw og 204SFNw skal du vælge [Trådløst LAN] under [LAN-type] for trådløs opkobling eller [Ethernet] under [LAN-type] for kablet opkobling. Konfiguration af maskinindstillinger til automatisk hentning af IPv4-adresse 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstil.], og tryk derefter på [OK]. For modellerne SP 203SFNw og 204SFNw skal du vælge [WiFi-indstillinger] under [Netværksindstil.] for trådløs opkobling. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Mask. IPv4-adresse], og tryk derefter på [OK]. Netværksindstil. Mask. IPv4-adresse 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [DHCP aktiveret], og tryk derefter på [OK]. Mask. IPv4-adresse DHCP aktiveret 5. Kontrollér, at [DHCP aktiveret] er indstillet til [Til]. DHCP aktiveret Til Maskinen genstarter automatisk, når en indstilling er blevet ændret. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] eller [ ]-tasten, hvis du ikke vil vente på, at maskinen genstarter. Manuel konfiguration af maskinens IPv4-adresse 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstil.], og tryk derefter på [OK]. For modellerne SP 203SFNw og 204SFNw skal du vælge [WiFi-indstillinger] under [Netværksindstil.] for trådløs opkobling. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Mask. IPv4-adresse], og tryk derefter på [OK]. Netværksindstil. Mask. IPv4-adresse 14

15 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [DHCP aktiveret], og tryk derefter på [OK]. Mask. IPv4-adresse DHCP aktiveret 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Fra], og tryk derefter på [OK]. DHCP aktiveret Fra Hvis du ændrer denne indstilling, genstarter maskinen automatisk, inden denne procedure kan gennemføres. I det tilfælde skal du vente på, at maskinen er genstartet, gentage trin 1 til 3 og derefter gå videre til næste trin. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [IP-adresse], og tryk derefter på [OK]. Mask. IPv4-adresse IP-adresse 7. Indtast maskinens IPv4-adresse med taltasterne. IP-adresse Tryk [ ] for at skifte mellem felterne. 8. Indtast værdier i alle felterne, og tryk på [OK]. Angiv subnetmasken og standard gatewayadressen som påkrævet i henhold til netværksmiljøet. Maskinen genstarter automatisk, når en indstilling er blevet ændret. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] eller [ ]-tasten, hvis du ikke vil vente på, at maskinen genstarter. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger om konfiguration af IPv6-adressen. Du kan ikke konfigurere netværksindstillinger, mens maskinen udfører en handling (udskriver, modtager en fax osv.). Tilsvarende kan maskinen ikke modtage udskriftsjob og fax, mens netværksindstillingerne konfigureres (efter at have klikket på [Netværksindstil.]). 15

16 Ændring af indstillinger for IP-adressen via Web Image Monitor For modellerne SP 200Nw og 201Nw skal du vælge [Trådløst LAN] under [LAN-type] for trådløs opkobling eller [Ethernet] under [LAN-type] for kablet opkobling. Sådan starter du Web Image Monitor 1. Åbn webbrowseren. 2. Indtast " IP-adresse)/" i adresselinjen. IPv4-adresse Indtast IP-adressen, der vises på listen over netværksindstillinger. Brug en computer med IP-adressen, der vises i listen over netværksindstillinger med en ændret variabel del. IPv6-adresse Indtast IP-adressen, der vises under "Link-local-adresse" på listen over netværksindstillinger. Angiv IP-adressen som følger med firkantede parenteser: " 3. Klik på [Log ind]. 4. Indtast administratorpasswordet, og klik på [Log ind]. Hvis du logger på for første gang, skal du indtaste "admin133" som password. Konfiguration af maskinindstillinger til automatisk hentning af IPv4-adresse Kontrollér, at [DHCP] er indstillet til [Aktivér] i [IPv4] i Web Image Monitor. Hvis [DHCP] er indstillet til [Aktivér], kan maskinen automatisk hente IP-adressen. CTT163 16

17 Manuel konfiguration af maskinens IPv4-adresse 1. Start Web Image Monitor, og log på. 2. Klik på [IPv4]. 3. Indstil [DHCP] til [Deaktivér]. 4. Angiv IP-adressen i [IPv4-adresse]. Angiv subnetmasken og standard gatewayadressen som påkrævet i henhold til netværksmiljøet. 5. Angiv, om nødvendigt, andre indstillinger. 6. Klik på [OK]. CTT167 Se brugervejledningen for yderligere oplysninger om konfiguration af IPv6-adressen. 17

18 Ændring af IPv4-adresseindstillinger via Smart Organizing Monitor Nulstilling af netværksindstillinger Netværksindstillingerne skal nulstilles, hvis IP-adressen skal ændres efter flytning af maskinen eller andet. SP 200N, 200Nw, 201N, 201Nw 1. Tænd for strømmen, mens du holder tasten [Nulstil job] nede. SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw 1. Tænd for strømmen, mens du holder tasten [Slet/Stop] på betjeningspanelet nede. Hold tasten nede i fem sekunder. Hold tasten nede, indtil advarselsindikatoren lyser. Når indstillingerne er nulstillet, genstarter maskinen automatisk. Ændring af indstillinger for IP-adressen Brug betjeningspanelet eller Web Image Monitor til at hente IPv4-adressen eller konfigurere IPv6-adressen automatisk. Tilslut maskinen til computeren med et USB-kabel for at konfigurere indstillinger for trådløst LAN manuelt. 1. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 2. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Klik på [IP-adresseindstilling...] på fanen [Brugerværktøj]. 5. Indtast MAC- og IP-adressen. MAC-adresse Indtast MAC-adressen, der vises på listen over netværksindstillinger. IP-adresse Indtast brugerens IP-adresse. Computerens IP-adresse kan bekræftes ved brug af Command Prompt. Åbn Command Prompt, indtast "ipconfig", og tryk derefter på [Enter]-tasten for at få vist IP-adressen. Indtast den anvendte computers IP-adresse, hvor den variable del i IP-adressen er ændret. Subnetmaske, standard gatewayadresse Angiv subnetmasken og standard gatewayadressen som påkrævet i henhold til netværksmiljøet. 6. Klik på [OK]. Hvis konfigurationen lykkes, vises meddelelsen "IP-adressen er indstillet.". Hvis konfigurationen mislykkes, vises meddelelsen "Kunne ikke indstille IP-adressen. Prøv igen." I det tilfælde skal du gentage proceduren fra trin Klik på [OK]. 8. Klik på [Luk]. 18

19 4. Problemløsning USB-tilslutning USB-kablet er måske ikke tilsluttet korrekt. Kontrollér, at USB-kablet er intakt og tilsluttet korrekt. Cd-rommen er muligvis ikke indsat korrekt. Kontrollér, at cd-rommen er indsat korrekt. Kontrollér også, at den ikke er beskadiget, og at cd-rom-drevet fungerer korrekt. Andre programmer er ikke lukkede. Når du installerer software, skal du afslutte alle andre programmer. Installation kan blive afbrudt, hvis andre applikationer er åbne. Afslut også eventuelle antivirusprogrammer, der kører. Der er blevet tændt for maskinen inden installationen. Sluk for maskinen, tænd den igen, og foretag derefter "Lyninstallation med USB" igen. Netværkstilslutning Ethernet-kablet er måske ikke tilsluttet ordentligt. Kontrollér, at Ethernet-kablet er intakt og tilsluttet korrekt. Cd-rommen er muligvis ikke indsat korrekt. Kontrollér, at cd-rommen er indsat korrekt. Kontrollér også, at den ikke er beskadiget, og at cd-rom-drevet fungerer korrekt. Maskinens IP-adresse er ikke blevet konfigureret, eller maskinen og computeren er ikke på samme netværk. Hvis maskinen ikke vises på netværket, er dens IP-adresse ikke konfigureret, eller den er på et andet netværk end computeren. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere maskinens IPadresse og netværkskonfigurationen. Maskinen kan ikke hente IP-adressen automatisk. Kontrollér, om DHCP-serveren fungerer. Netværksindstillinger er ikke nulstillet. Netværksindstillingerne skal nulstilles for at ændre IP-adressen via Smart Organizing Monitor. Se "Nulstilling af netværksindstillinger" for yderligere oplysninger. 19

20 DA DK M

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Guide til opsætning. Opsætning af maskinen. Installation af software. Status for LED-lamper. Hvor købes forbrugsstoffer

Guide til opsætning. Opsætning af maskinen. Installation af software. Status for LED-lamper. Hvor købes forbrugsstoffer Guide til opsætning Opsætning af maskinen 1 Installation af software 2 Status for LED-lamper Hvor købes forbrugsstoffer 1 2 1. Opsætning af maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA

Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA Softwareinstallation Bemærk angående USB-tilslutning: Tilslut ikke USB-kablet før du bliver bedt om at gøre det. Hvis skærmen ikke vises, skal du klikke på

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA NPD 5286-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Trådløs sikkerhed Windows XP

Trådløs sikkerhed Windows XP 8 trins guide til øget sikkerhed i dit trådløse netværk (Windows XP). Denne guide gælder for det trådløse modem Billion BiPAC 5200GR3. Med hjælp fra denne guide kan du registrere de computere, som du ønsker

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Netværksvejledning NPD 5287-00 DA

Netværksvejledning NPD 5287-00 DA NPD 5287-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

N300 WiFi Range-udvider

N300 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N300 WiFi Range-udvider Model WN3000RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK E460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/1260475

Din brugermanual LEXMARK E460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/1260475 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Manualer til denne printer...8 Forberedelse til udskrivning Lyninstallation...9 Bekræftelse af tilslutningsmetoden...11 Netværksforbindelse...11

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800 Hurtig start AC750 WiFi Range-udvider Model EX3800 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Brugervejledning Vejledning til maskinen Ilægning af papir Udskrivning af dokumenter Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Vedligeholdelse af maskinen Problemløsning Tillæg Husk først

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring

Læs mere

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall router med 3DES-accelerator Bemærk Hvis du vil have

Læs mere

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

N600 WiFi Range-udvider

N600 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N600 WiFi Range-udvider Model WN2500RP Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Lær din udvider at kende................................. 4 Frontpanel.........................................

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere