Pigtråds- og poporkestre i Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pigtråds- og poporkestre i Roskilde 1963-1967"

Transkript

1 Pigtråds- og poporkestre i Roskilde Af Mogens Hansen The Shouts. Roskilde Tidende, 20. november It s my generation yeah my generation det dunker ud i det lille kælderrum. Rundt omkring tre mikrofoner står de - disse unge mænd med deres spillende maskiner - med sved på panden og efterhånden hæse stemmer og øver øver øver, og øver om igen. 1 En mørk novemberaften i 1965 befandt en journalist fra Roskilde Tidende sig i et tidligere fyrrum under et flødeis-depot på Helligkorsvej i Roskilde. Stedet var øvelokale for orkestret The Shouts, og journalisten var kommet på besøg for med egne øjne og ører at opleve nogle af de ung- 105

2 dommelige musikere som prægede Roskildes spillesteder i midten af 1960 erne. Journalisten fik i løbet af aftenen stimuleret sin høresans så grundigt, at indtrykkene efterfølgende blev præsenteret for avislæserne med overskriften De råbende råber op. 2 Journalisten skriver dog, at hele lydbilledet faktisk var mere kendetegnet af en konstant dunken end råben, men det gjorde ikke lydniveauet mindre. I spillepauserne var der tilstrækkelig ørenlyd til, at der kunne stilles spørgsmål til orkestermedlemmerne. Deres svar og adfærd giver en fornemmelse af den energi, som også kom til udtryk, når der var tændt for strømmen til instrumenter og forstærkeranlæg. Det oplyses ikke, hvilke numre der blev gennemprøvet i løbet af øveaftenen, men musikken har ganske givet været af den slags, som samtidens presse kaldte for pigtråds- eller popmusik. I denne artikel fremlægges resultatet af en undersøgelse vedrørende pigtråds- og poporkestrene i Roskilde i perioden , hvor betegnelserne pigtråd og pop ofte blev forbundet med den unge musik i byen. 3 Hensigten med undersøgelsen har været i oversigtsform at registrere hvilke pigtråds- og poporkestre, der spillede hvor og hvornår i Roskilde. I særlig grad har det været et mål at fremdrage de lokale orkestres rolle i sammenhængen. Artiklen er disponeret således, at første del består af en i hovedstrukturen kronologisk fremstilling af emnet. Anden del er en alfabetisk ordnet liste over lokale orkestre, som gennem undersøgelsen er konstateret aktive i pigtråds- eller popsammenhæng. Ordene pigtrådsmusik eller brugt med den samme betydning pigtråd indgik i dansk sprogbrug fra ca og blev anvendt som betegnelser for en art rytmisk musik i rockgenren. 4 Pigtrådsmusik og pigtråd er specielle danske betegnelser for den type af rockmusik, som fra 1960 ernes begyndelse blev spillet med især Cliff Richards orkester The Shadows som det store forbillede. 5 Senere blev andre berømte udenlandske orkestre som The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks m.fl. meget store inspirationskilder for de unge mennesker, som overalt i Danmark i disse år fandt sammen og dannede orkestre. 6 Ordene pigtrådsmusik eller pigtråd blev i 1960 erne ofte benyttet i en blanding 106

3 med det lidt ældre og bredere dækkende udtryk for populærmusik, popmusik 7, i forbindelse med samtidens nye ungdomsmusik, orkestrene, der spillede den og de forskellige arrangementer, hvor musikken blev fremført. Pigtrådsmusik blev spillet på elektriske instrumenter og med elektrisk forstærker- og højtalerudstyr. Standardbesætningen i orkestrene var 2-3 guitarer, bas og trommer, mens andre instrumenter hørte til undtagelserne. Sangen blev varetaget af et eller flere af orkestermedlemmerne, og i nogle tilfælde havde et medlem af et orkester udelukkende som opgave at være sanger. Orkestrenes repertoire bestod for en stor dels vedkommende af kopinumre af de udenlandske idolers indspilninger. Efterhånden som de musikalske impulser fra udlandet ændrede sig, skiftede de danske orkestre også musikstil og fremtræden. I midten af 1960 erne var der foruden pigtråds- og popmusik også andre tilbud på det musikalske marked i Roskilde, som kunne appellere til det ungdommelige publikum. Således eksisterede der flere jazzklubber i byen, og især var jazzklubben Birdland og jazz- og folkemusikklubben Paramount aktive. Disse klubber afholdt masser af arrangementer, undertiden sammenfaldende med pigtråds- og popaktiviteterne. Jazzklubbernes bedrifter vil imidlertid ikke blive nærmere omtalt i artiklen. 8 Sommermånedernes parkunderholdning har sikkert også haft unge mennesker blandt publikum. Der var dog kun pigtrådsmusik på programmet få gange, og underholdningen omtales derfor ikke i større omfang i artiklen. Derimod vandt pigtrådsmusikken indpas som et vigtigt element i forbindelse med periodens byfester, og for at sætte pigtråds- og popmusikken i relief er det samlede musikudbud ved disse fester medtaget. I 1966 og 1967 blev der oprettet diskoteker i Roskilde, men disse omtales ikke i artiklen. 107

4 Annonce. Roskilde Tidende, 28. februar Annonce. Roskilde Tidende, 7. maj

5 1963: Nu skal der poppes i Roskilde Den 10. januar 1963 kunne Roskilde Tidende i en lille artikel med overskriften Nu skal der poppes i Roskilde oplyse, at der var et planlægningsarbejde i gang med henblik på at oprette et stort antal popcentre fordelt over hele Danmark. Som et forsøg ville der også i Roskilde blive afholdt et arrangement, hvor konceptet lige som andre steder bestod i at præsentere et populært danseorkester vekslende med optræden af forskellige danske og udenlandske solister. 9 Denne cocktail af show og dans skulle i de følgende år vise sig at præge adskillige andre arrangementer i byen, og dansen blev en meget vigtig ingrediens ved samtlige pigtråds- og popbegivenheder. Lørdag den 19. januar løb det første af de arrangementer, som Dansk Pop Centrum kom til at afholde i Roskilde, af stabelen. Hotel Roar lagde lokaler til alle arrangementerne og markerede sig dermed som et spillested for den nye musik. 10 På premiereaftenen var det Moonlight Twisters, der spillede op til dans, mens sangeren Eugen Tajmer, sangerinden Ulla Pia, bugtaleren Bent Goa, trompetisten Sonny Boy, parodisten Alvin Linnemann og sangeren Teddy Edellmann var aftenens solister. 11 I forbindelse med de følgende danseaftener annonceredes med orkestrene Medley Swingers, den svenske sanger Pop-Christiand med The Bucchaneers, Pop-Swingers, The Rocky Mountains, The Treffters og The Cliffters. Som solister medvirkede skuespilleren Ebbe Langberg, Ulla Pia, guitaristen og sangeren Tommy, sangerinden Kitty Swan, Alvin Linnemann, sangerinden Lone Lis, den skotske sanger Jimmy Scott, sangeren Jes Willems og den svenske sanger Jørn Matts. 12 Ved det sidste arrangement, som blev afholdt den 5. oktober under betegnelsen Showkarrusellen, optrådte orkestret The Strangers, Alvin Linnemann, striptease-danserinden Ninette Conet, tryllekunstneren Mr. Nemo, sangerduoen Lecia og Lucienne og grammofonstjernen Nikkel. Blandt de medvirkende orkestre var The Cliffters et særdeles kendt dansk poporkester i samtiden. Orkestret havde bl.a. gjort sig stærkt gældende gennem indspilningen af succesnummeret Django på grammofonplade. 13 Som det fremgår, var der i forbindelse med Dansk Pop Centrum tale 109

6 om en bred kunstnerisk programsammensætning, hvor der var tilbud til næsten enhver smag. For yderligere at skærpe publikumsinteressen, blev der i forbindelse med nogle arrangementer afholdt konkurrencer samt foretaget uddeling af gaver og bortlodning af grammofonpladepræmier. I april dannedes rock-klubben La Paloma i Roskilde. Initiativtagerne var fire unge mennesker, og interessen for klubben syntes fra starten at være ganske pæn, idet det i avisomtalen af klubbens stiftelse oplyses, at der allerede var medlemmer. 14 Klubben nåede dog tilsyneladende kun at afholde ganske få medlemsaftener med dans på Fjordvilla og restaurant Kongsgaarden, inden klubben indstillede sin virksomhed. Ved La Palomas arrangementer blev der annonceret med The Flintons, The Twanglers og The Shouts. Af disse orkestre var The Flintons et pigtrådsorkester tilknyttet Vesterbro Ungdomsgård i København, mens The Shouts var orkestret, som er omtalt i denne artikels indledning. Fjordvilla blev i de kommende år et kraftcentrum for pigtråds- og popmusikken i Roskilde. 15 La Paloma delte skæbne med en tidligere popklub, Blue Moon, som allerede var blevet dannet i marts I denne klubs tilfælde var initiativet udgået fra nogle lærlinge, som fik lov til at låne Hedegårdenes skoles festsal til klubarrangementer, hvor der ikke ville blive serveret spiritus. Det har kun været muligt at efterspore enkelte af denne klubs arrangementer, 17 men efter en generalforsamling den 24. august 1962 vedtog klubben en sammenlægning med Club Hot Circle fra Køge og klubber fra Ringsted og Næstved. 18 Med Club Hot Circle som arrangør blev der den 8. september 1962 afholdt en Popfestival i Roskilde- Hallen. 19 Her kæmpede 10 amatørorkestre om en præmie på 100 kr. til hvert medlem i det vindende orkester. Konkurrencen blev vundet af The Twisters, og omkring unge mennesker overværede orkestrenes anstrengelser og dansede så sveden sprang. Et avisreferat af aftenens begivenheder beskæftiger sig en del med, at ikke alle deltagernes tørst, trods totalt spiritusforbud, blev slukket udelukkende ved hjælp af alkoholfrie læskedrikke. 20 The Twisters blev endnu engang præsenteret i Roskilde af Club Hot Circle ved et arrangement på Sct. Jørgens skole den 22. september

7 The Young Lions. Roskilde Dagblad, 6. august Byfesten i Roskilde i 1963 fandt sted fredag til søndag, den 9., 10. og 11. august. 22 Festen blev afholdt dels på en plads ved Roskilde-Hallen, hvor en forlystelsespark var opstillet, og dels i selve hallen. Byfestkomiteen havde som arrangør tilrettelagt programmet sådan, at festpladsens underholdning kunne flyttes ind i hallen i tilfælde af dårligt vejr. Byfesten bød på et stort og varieret underholdningsprogram med kendte kunstnere til både den udendørs optræden og til halballerne lørdag og søndag aften. På festpladsen var Blue Boys, parodisten Svend Bjerre og komikerne Ben & Andy på programmet lørdag aften, mens danseorkestret Top Hat Boys spillede på scenen i Hallen. 111

8 Søndag aften var der udendørs optræden ved sangerne Hans Kurt og Eugen Tajmer. Desuden var ensemblet Melody Mixers blevet fløjet hjem til Roskilde fra deres optræden i de svenske folkeparker for at kunne medvirke. Musikken ved ballet søndag aften blev leveret af det kendte jazzorkester Papa Bue og hans vikinger. I en pause kl. 21, hvor jazzmusikerne flyttede udenfor til en kortere optræden på festpladsen, var der imidlertid plads på scenen i Hallen til, at det lokale orkester The Young Lions kunne få deres offentlige debut. Orkestermedlemmerne havde på dette tidspunkt haft deres instrumenter i ca. fem måneder, men havde øvet så tit det havde været muligt. Orkestret havde lært numre, men havde kun planlagt at spille deres selvkomponerede nummer Napoleon efterfulgt af You are my Sunshine, F.B.I., The Breeze and I, Guitar Tango samt Boots. Orkestret mente, at disse numre ville være velkendte blandt publikum. 23 Roskilde Tidende omtalte debuten som stormfuld og fremhævede, at tilhørerne var begejstrede. Der er ingen tvivl om, at de unge gerne vil gå til bal i Roskilde-Hallen, var den samlede opfattelse : Club Shadow og Club Beethoven Roskildes politiske ungdomsforeninger mente i januar 1964, at musikinteressen blandt ungdommen kunne have en befordrende og positiv effekt i den politiske oplysnings tjeneste. DSU, RU, VU og KU besluttede derfor at samarbejde om et arrangement, hvor repræsentanter for de forskellige foreninger hver holdt nogle korte præsentationstaler og fremlagde orienteringsmateriale. Den politiske del af aftenen skulle krydres med gættekonkurrencer, amerikansk lotteri og dans til et poporkester. Og hvad var vel mere nærliggende end at rette henvendelse til det lokale orkester, som havde haft så stor succes ved byfestdebuten? Således kom The Young Lions, som siden byfesten i august 1963 var blevet et efterspurgt orkester rundt omkring i de sjællandske ungdomsforeninger, den 21. januar 1964 til at spille ved den afsluttende dans efter et ungdomspolitisk møde på Hotel Roar. 25 På trods af et pænt fremmøde viste dette tilfælde af samvirke mellem et tværpolitisk oplysningsarbejde og ungdomsmusik sig at være af enkeltstående art. 112

9 Derimod viste en blanding af sport og musik sig at kunne genbruges. Sammensætningen blev afprøvet, da Roskilde Ungdomsklub i weekenden den 4. og 5. april 1964 afholdt et kombineret indendørs fodboldstævne og ungdomsshow i Roskilde-Hallen. Ungdomsklubber fra hele Sjælland, Lolland-Falster og det sydlige Sverige var inviteret, og 42 drengehold samt 4 pigehold havde tilmeldt sig. De sportslige opgør fandt sted lørdag fra kl. 15 til 18 og søndag mellem kl. 9 og 18. Lørdag aften var afsat til underholdning og dans, og hvor der havde været pauser mellem fodboldkampene, blev der ikke meget ophold i underholdningen. Denne blev varetaget af poporkestret The Boys fra ungdomsklubben Sct. Johannesgården i København, den amerikanske sangkvartet The Singing Mormons, skuespilleren Bent Sørensen og The Young Lions. Omkring unge deltog i showet. 26 Roskilde Ungdomsklub afholdt den april 1965 igen et tilsvarende stævne, også i Roskilde-Hallen. 425 unge gæster fra 35 forskellige ungdomsklubber på Sjælland, Fyn, Lolland-Falster og København deltog i stævnet, hvor alle unge i Roskilde var inviteret med som tilskuere til sportskampene, men også som deltagere i popballet lørdag aften. Her blev musikken leveret af The Shakemasters, som var det nye navn på The Young Lions. 27 Desuden spillede The Zorros, hvis medlemmer kom fra Roskildes omegn. 28 Flere skiftende arrangører afholdt i løbet af 1964 popballer med udenbys orkestre på Roskildes spillesteder. Således præsenterede Skandinavisk Musik Bureau i februar, sammen med andre kunstnere, tre københavnske poporkestre under betegnelsen Lørdags-sjov, 29 og håndboldklubben R.H. 33 afholdt i september offentligt popbal med musik af The Weedons for de unge og af Skovholts Stjerne Band for de noget ældre. Begge dele foregik på Hotel Roar, som selv arrangerede festaftener i oktober, november og december. Dansen ved disse lejligheder foregik til musik fra henholdsvis The Rocking Ghosts, den svenske sangerinde Gunilla Thorn og The Bristols samt Melvis and his Gentlemen. På Fjordvilla afholdt Max Hansens Show Agency og Mørks Musikforlag i februar et popshow, hvor The Sharks spillede. Påskelørdag den 28. marts blev der i Roskilde-Hallen afviklet en stor popfestival med deltagelse af ikke mindre end 100 musikere fordelt på 113

10 Annonce for det første arrangement i Club Shadow. Roskilde Tidende, 10. januar orkestre. Tilrettelægger og konferencier var den daglige leder af Vesterbro Ungdomsgård i København, og alle de optrædende orkestre kom fra København. Hvert orkester spillede fire numre, men der var ikke bal. Måske var dette forhold samt påskedagenes øvrige musiktilbud i jazzklubben Birdland og Club Shadow årsag til, at et for arrangørerne skuffende publikumsantal på kun 300 mødte op. 30 I forbindelse med den såkaldte Turistfest i Roskilde den august var der lørdag den 29. et stort bal i Roskilde-Hallen, hvor danseglade unge mennesker var samlet, og The Beethovens sønderrev luften med deres Beatles-musik, mens man hvilede ørerne til Top Hat Boys og deres populære dansemelodier. 31 I oktober var K.H. arrangør af et internationalt popshow i Roskilde- Hallen. Her blev der budt på non-stop dans men også på en kort modeopvisning, hvor der bl.a. blev vist topløse badedragter. 32 Dette show samlede ca. 800 gæster på en weekend, som ellers var spækket med et righoldigt udvalg af underholdningstilbud til Roskildes ungdom. I weekenden afholdt Club Beethoven således et bal på Osted Kro, Hotel Roar bød lørdag aften på dixieland-jazz med Theiss-Nygaards orkester, og søndag var der offentligt bal til The Rocking Ghosts. Samtidig var der ordinære dansearrangementer på Fjordvilla og Ritz samt fest i gymnasieforeningen på Roskilde Katedralskole. I oplandet var der bl.a. bal i Vindinge forsamlingshus og underholdning på Malerklemmen i Dyndet ved Borup. Årets musikprogram i Roskilde-Hallen sluttede i december, hvor man som gaver under juletræet kunne finde billetter til et julebal, som P.H. Musikbureau arrangerede den 26. december. I spidsen for løjerne 114

11 stod Otto Brandenburg suppleret af Nat Russell, The Danish Sharks, Sir Henry and his Butlers, The Shakers, Yvonne & The Bingoes, The Noodles og The Black Beats var året, hvor The Beatles kom til Danmark og gav koncerter i KB Hallen i København den 4. juni. Foruden dønningerne i form af avisskriverier omkring denne begivenhed 33 blev Roskildes borgere også bekendt med interessen for orkestrets musik gennem to baller, som den sjællandske Beatles-fanklub afholdt. Begge gange, den 5. og 9. august, var Fjordvilla gerningsstedet, og ved hvert arrangement optrådte The Beatmakers. The Beatmakers var oprindeligt blevet dannet i Hedehusene men regnedes for et Roskildeorkester. Orkestret repræsenterede også Roskilde, da Club Hot Circle søndag den 5. april 1964 afholdt et Sjællandsmesterskab i pigtråd på Hotel Casino i Ringsted. Konkurrencen varede time og blev vundet af The Boozers foran The Whispers og The Visitors var i udpræget grad popklubbernes år i Roskilde. Det var i dette år, at både Club Shadow og Club Beethoven blev stiftet og hver for sig afviklede en række klubaftener. Club Shadow kom til verden i januar 1964 med Hillerødklubben Lazy River som fødselshjælper. 35 Denne klub påtog sig at medvirke rent finansielt ved de første tre arrangementer, mens tre unge mænd fra Roskilde, Mogens Meisner Petersen, Ole Sandfuss og Poul Jensen, påtog sig opgaverne med at skaffe medlemmer og lokal interesse. Klubben havde planer om at byde på både pop og jazz men ville begynde med popballer, da der var erfaring for, at popmusikken samlede flest unge i første omgang. 36 Den første klubaften blev afholdt lørdag den 11. januar på Hotel Prinsen og forløb let og smertefrit til glæde for alle parter. Stemningen og medlemmernes adfærd var prisværdig, især når den forholdsvis unge gennemsnitsalder tages i betragtning. 37 The Shouts var på scenen, og dette orkester spillede også ved det efterfølgende fastelavnsarrangement, da det oprindeligt engagerede orkester The Flintons måtte melde afbud på grund af sygdom. Om The Shouts hed det, at Orkestret viste godt sammenspil medlemmerne imellem. Inspireret af alle engelske teenagers idoler i dag, nemlig The Beatles, spillede Roskilde-orkestret i den såkaldte Liverpool-stil

12 Club Shadow. Roskilde Tidende, 19. september Ifølge avisomtale havde The Shouts spillet i flere københavnske ungdomsklubber og var blevet så kendt, at orkestret havde fået tilbud om turneer i England og Norge. Tilbuddene var imidlertid blevet afslået, da alle medlemmerne stod i lære. At orkestrets musik virkelig kunne skabe trængsel på et dansegulv viste sig bl.a. den 17. februar, da orkestret spillede til en skolefest på Hotel Roar for Hedegårdenes skoles store klasser. 39 Ved de næste arrangementer skiftedes Fjordvilla og Hotel Prinsen til at give Club Shadow husly. Af optrædende orkestre var det flere gange de lokale The Shouts og The Beatmakers som stod for musikken. I en annonce for et popbal, hvor The Beatmakers spillede, blev det nævnt, at det var et orkester der leverer pigtrådsmusik. 40 Nogle aftener var der flere orkestre på plakaten, og i disse tilfælde var det ene som regel enten The Shouts eller The Beatmakers. Der foreligger kun få og korte omtaler af arrangementerne, men efter påskeballet i marts oplyses, at der havde været tale om en vellykket aften med fuldt hus i Fjordvillas to sale søndag aften. Det blev en rigtig danseaften med popstemning. I forbindelse med et besøg af The Beefeaters i juni nævnes, at sjældent har der vel været så meget larm på Hotel Prinsen, men de unge opførte sig pænt. Et forsøg på vandalisme overfor en bil og en smadret kæbe hos en fan var såmænd det hele. 41 Årets sidste klubaften bestod i en pop-matiné den 13. december, hvor der blev twistet og shaket til The Shakemasters. Club Shadow var i oktober og november arrangør af to større begivenheder med internationalt skær. 42 Den første, som fandt sted på Hotel Roar, samlede 400 tilhørere. Suzie and The Hi-Grades, en hollandsk sangerinde med et engelsk orkester, var hovedattraktionen, 116

13 mens The Rocking Ghosts, The Twisters og The Legends var de danske indslag. Den anden afvikledes i Roskilde-Hallen som et offentligt bal med en størrelse ud over det sædvanlige og specielt henvendt til den del af ungdommen i Roskilde og omegn, der kunne lide pigtråd. Med Brian Poole and The Tremeloes som hovednavn blev arrangementet omtalt som en kæmpe-popfestival og udnævnt til årets pop-begivenhed i Roskilde. Sir Henry and his Butlers deltog også sammen med The Caretakers, Harmony Swingers, Kenny and The Stringers, Rocking Barons, The Yellow Stones og som lokalt indslag, The Shouts. Selv om arrangementet foregik en mandag aften, samlede det alligevel 800 deltagere. Det kunne efterfølgende konstateres, at Roskilde bør være stolt af sine unge popfans. Ganske vist er tonen ikke blidere end andre steder, når der bliver sat strøm på pigtråden, men ballade har der endnu ikke været. Den terrorbølge i popklubber, der i øjeblikket går hen over landet, har man undgået i Roskilde - gudskelov. 43 Club Beethoven begyndte sin virksomhed i september 1964, hvor det i pressen blev oplyst, at en ny popklub havde set dagens lys i Roskilde under det langhårede navn Beethoven, men indholdet er just ikke klassisk. 44 Klubben havde vanskeligheder ved at skaffe lokaler i Roskilde by og lagde derfor den 19. september ud med et klubarrangement i Kr. Saaby Forsamlingshus. Underholdningen stod The Young Lions for. De udenbys aktiviteter fortsatte resten af året med arrangementer to gange på Osted Kro, en gang på Tølløse Hotel og endelig tre besøg på Langtved Færgekro. De optrædende orkestre var københavnske The Needles, The Shouts, The Flames fra Ringsted, The Teenmakers ligeledes fra Ringsted og The Valiants fra København. Både Club Shadow og Club Beethoven havde i forbindelse med deres etablering ikke fået afholdt stiftende generalforsamlinger, og det samme var i øvrigt tilfældet med jazzklubben Birdland. Efter at politiet i oktober 1964 begyndte at interessere sig for dette aspekt af klublivet, fik klubberne travlt med at indhente det forsømte. Club Shadow holdt således stiftende generalforsamling den 2. november på Fjordvilla, hvor søskendeparret Jette og Mogens Meizner blev valgt til henholdsvis næstformand og formand. Til kasserer valgtes Allan Jensen. Club Beethoven holdt samme dato på restaurant Kongsgaarden sin stiftende generalforsamling, hvor Jørgen og Mogens 117

14 Pop og popcorn i Club Beethoven. Annonce. Roskilde Tidende, 20. november Brangstrup-Olsen, Erik Hansen, John Jensen og Svend Erik Hansen blev valgt til bestyrelsen. Ved begge generalforsamlinger var antallet af deltagere meget lavt. 45 Byfesten i Roskilde i 1964 strakte sig over hele ti dage begyndende med en grundlovsfest i Palæets gård fredag den 5. juni og kulminerende fredag til søndag, juni, med Stændertorvet og de nærmestliggende gader som ramme om den egentlige fest. 46 Hele begivenheden blev omtalt som atomalderens største byfest i Roskildes centrum 47, og festen var navngivet Atomiaden for at markere atomforsøgsstationen Risøs deltagelse i arrangementet. Samtidig havde årets olympiade været i tankerne ved valget af byfestnavnet. Festens logo var udformet med inspiration fra elektronernes kredsløb omkring atomkernen. Byfestens program var omfattende, og de musikalske indslag var mange og forskelligartede. Ved den indledende grundlovsfest var der koncert med et hjemmeværnsorkester, optræden ved herrekoret Vokalion, tale af kulturminister Julius Bomholt og afsluttende sang ved Sjællandske Folkekor. 118

15 Næste aften, den 6. juni, var der mere højlydt underholdning, idet der i Roskilde-Hallen blev afholdt et stort popbal med Johnny Reimar og The Scarletts. Dette orkester blev suppleret med pigtrådsorkestrene The Beefeaters og The Young Lions. Endvidere sørgede Jette Ziegler og hendes kvartet for, at dansepauserne blev så få og små som muligt. Roskilde Ungdomsklub var arrangør af ballet. Den 7. juni holdt jazzklubben Birdland, også i Roskilde-Hallen, festival med amatørkonkurrence og optræden af kendte navne som Dexter Gordon, Albert Nicholas, Tete Montoliu, Rosita Thomas, Alex Riel, Niels-Henning Ørsted og Papa Bue. Popballet samlede ca deltagere. Stemningen var vældig fin, og pigerne skreg, som var det The Beatles selv, der spillede. Jazzfestivalen kunne trods særlig buskørsel fra en række sjællandske byer kun samle ca. 700 mennesker. 48 Hverdagsaftenerne mellem de to byfestweekender bød på Risø-bal på Hotel Roar med servering af snitter og Atomiade-bryg, en revy udført af Risø-medarbejdere og musik af Top Hat Boys. Andre aftener var der parkdans i Byparken med Jørn Grauengaards orkester og elektronisk musik på Roskilde Bibliotek. Den afsluttende weekend var underholdningen flyttet til Roskildes centrum, hvor der var opstillet en stor tribune på Stændertorvet og en mindre i Algade. Foruden en stor tivolipark var der etableret midlertidige restauranter med til lejligheden passende naturvidenskabelige navne som Helsefysisk Laboratorium, Kernehuset og Hot Cell Bar. Lørdag var der på Stændertorvet optræden af Lily Broberg, norske Wenche Myhre og Grethe Sønck. Til asfaltballet på torvet spillede Bror Kalles kapel. På den lille scene i Algade kunne festdeltagerne opleve Otto Hænning, Ole Monty og Lene Luther. The Rocking Ghosts spillede på skift med Papa Benny og hans orkester til dans. Delvist sideløbende med disse udendørs oplevelser var der byfestbal på Hotel Roar med Top Hat Boys og midnatscabaret på Hotel Prinsen under medvirken af Simon Rosenbaum, Birgit Brüel, Erik Paaske og Niels Borges orkester. Ud på de små timer var der også striptease. Søndagens solister på Stændertorvet var Bodil Udsen, Raquel Rastenni, Ulrik og Ulla Neumann samt Wenche Myhre. I Algade var Otto Hænning, Holger Fællessanger samt Frits og Erik på scenen. 119

16 Søndagens asfaltbal foregik på Stændertorvet til musik af Top Hat Boys, mens det i Algade var The Cliffters, der spillede. Arrangørerne af byfesten vurderede, at mindst mennesker havde betalt entre til de afspærrede festområder lørdag og søndag. Hertil skulle lægges et stort antal besøgende på den entrefri fredag. Om musikken hed det bl.a. at underholdningen på tribunerne havde et overordentligt stort publikum. I Algade havde man hver aften pigtrådsmusik til asfaltdansen, og det samlede et skrigende og rock ende publikum, der til tider gjorde passage af gaden næsten umulig : 220 volts koncentreret pigtråd Ungdoms- og musikbladet Hit udskrev i efteråret 1964 en landsomfattende konkurrence for amatørpigtrådsorkestre om Danmarksmesterskabet i pigtråd Deltagerbetingelserne var enkle: Orkestrene måtte ikke have indspillet grammofonplader, og orkestermedlemmerne skulle have spillet sammen i mindst 1 måned. Hvert orkester skulle spille tre melodier: Melodi nr. 1 var en tvungen opgave, således at dommerkomiteen havde et ensartet grundlag at dømme ud fra. Melodi nr. 2 skulle være en melodi med en danserytme, og melodi nr. 3 skulle være en hjemmelavet melodi komponeret af et eller flere af orkestrets medlemmer. Alle orkestre ville i første runde få et beløb på 150 kr. som en slags startpenge til dækning af transportudgifter. Indledende runder ville blive afholdt i Aalborg, Odense, Esbjerg og København, og de to bedst placerede orkestre fra hver af disse konkurrencer ville modtage 500 og 250 kr. samt fortsætte til finalen. Her ville det vindende orkester foruden mesterskabstitlen modtage en 1. præmie på kr. samt muligheden for en pladeindspilning og et engagement i Hit House. 50 De indledende runder blev afviklet i løbet af januar 1965, og finalen fandt sted den 30. januar i KB Hallen. Det sjællandske mesterskab blev afholdt den 21. januar Skuepladsen var Hit House, og det lykkedes for de meget stærkt spillende The Shouts at placere sig på førstepladsen foran The Flames fra Ringsted. 51 The Shouts gik dermed videre til finalen, hvor det fra KB Hallens brede scene og foran næsten tilskuere lykkedes for 120

17 The Shouts på scenen i KB Hallen. Hit, 1965, nr. 3. orkestret at spille sig til en tredjeplads efter The Donkeys og The Blackpooles. Hit bragte adskillige fotografier af orkestre, som havde deltaget i konkurrencen uden at nå til finalen. Blandt disse ses Roskildeorkestrene The Beatmakers og The Zorros. 52 Konkurrencelysten ramte også spillestederne i Roskilde, hvor pigtrådsfeberen for alvor brød ud og hærgede i I januar afholdt Fjordvilla popbal og popdansant med henholdsvis 3 og 4 timers pigtrådsmusik. Begge begivenheder fandt sted på søndage og hver gang med The Shouts på scenen. Den sidste gang kunne orkestret lade sig hylde som nykårede Sjællandsmestre. I februar tog bestyrer Poul Andersen, Fjordvilla, endnu et skridt og inviterede alle pigtrådsorkestre fra Roskilde og omegn til en dyst, kaldet Pigtrådsfestival 1965, for at få opklaret, hvem der var byens bedste pigtrådsorkester. Der udsattes en sølvpokal, Fjordvillapokalen, til vinderen samt pengepræmier til de to bedst placerede orkestre. 53 Efter en indledende runde den 21. februar og en finale søndag den 28. med 500 fremmødte unge blev dette Roskildemesterskab i pigtrådsmusik vundet af The Beatmakers foran The Shakemasters og The Minx. 54 Det sidstnævnte orkester blev omtalt som Roskildes svar på et af samtidens populæreste orkestre i Danmark, The Lollipops. 121

18 The Beatmakers. Hit, 1965, nr. 3. The Zorros. Hit, 1965, nr

19 The Shouts var ikke deltagere i konkurrencen men optrådte som gæsteorkester. Hotel Roar lagde også lokaler til en konkurrence. Der var tale om en semifinale i et pop grand prix, hvor der dystedes om at blive kåret til De danske Rolling Stones. Konkurrencen, med non-stop underholdning og dans, fandt sted søndag den 21. marts 1965 med deltagelse af 16 orkestre fra Sjælland og Lolland. 55 Søndag var ugedagen, hvor den ungdommelige musik blev spillet i Roskilde. Og en stor del af året blev den kaldt for pigtråd, især på Fjordvilla hvor Bent Lensvold tiltrådte som bestyrer i april. En gennemgang af annoncerne i Roskilde Tidende viser, at der i 1965 blev afholdt en lang række søndagsarrangementer på Fjordvilla. Ordet pigtråd og dets tilsyneladende magnetiske tiltrækningskraft på ungdommen blev benyttet som virkemiddel ved en stor del af annonceringen for disse begivenheder. Der blev skrevet om pigtråd, pigtrådsmusik, pigtrådsfestival, pigtrådsfest og pigtrådsbal. Der blev nævnt pigtrådssøndag, helligdagspigtråd, pinsepigtråd, sommerpigtråd og pigtrådsdrøn. Og der blev reklameret med 220 volts koncentreret pigtråd, ligesom der torsdag den 12. august blev rullet flere meter pigtråd ud i forbindelse med et besøg af Peter Belli & Les Rivals. 56 Anledningen til det sidstnævnte arrangement var, at underholdningskonceptet med ung musik på Fjordvilla, kaldet Beat Hall, fejrede 1 års jubilæum. Programlægningen af musik på Fjordvilla fik efterfølgende denne kommentar i Roskilde Dagblad: Fjordvillas restauratør har indset, at ungdommen i dag kræver ét, nemlig pigtråd i metervis, næste generation noget ganske andet, og han har indrettet sin forretning derefter. Søndag og torsdag vover han pelsen, restaurantens gulv og porcelæn og lader ungdommen rulle pigtråd ud. Tirsdag og lørdag hører til de mere moderate aftener, og fredag er det De unge på fyrre, der har chancen. Det er en glimrende opdeling, og den virker tilsyneladende efter hensigten. 57 Ved en stor del af arrangementerne på Fjordvilla var det de lokale orkestre The Beatmakers, The Minx, The Shakemasters, The Shouts og The Zorros som spillede. 58 Orkestrene optrådte nogle gange sammen med et udenbys navn, bl.a. havde Fjordvilla besøg af The Black- 123

20 Pigtråd og bøfsandwich. Annonce. Roskilde Tidende, 1. april Hotel Roar var beliggende Algade 12. Roskilde Tidende, 25. marts 124

Arrangementer i PG klubben og efterfølgeren ATP klubben september 1964 december 1969

Arrangementer i PG klubben og efterfølgeren ATP klubben september 1964 december 1969 Arrangementer i PG klubbens 1. periode, september 1964 til juni 1965 NB. Hvis ikke andet er nævnt foregik arrangementerne på Hotel Phønix i Brønderslev. Der er ikke nævnt hjemsted for de lokale grupper

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Nina Kære Nina John Mogensen Der er noget galt i Danmark Cd 2 Når Det Blir Sommer Igen Bjørn Tidmand Minder 21 af de allerstørste O Marie Jeg Vil Hjem

Nina Kære Nina John Mogensen Der er noget galt i Danmark Cd 2 Når Det Blir Sommer Igen Bjørn Tidmand Minder 21 af de allerstørste O Marie Jeg Vil Hjem Title Artist Album Aldrig Mer' Må Jeg Se Dig Lars Stryg The Real Dansktop Vol 2 Arrivederci Franz Birthe Kjær Birthe Kjær Gennem Tiden Bank Tre Gange Klaus & Servants 30 dansk top pop år Bli' Væk Fra Vort

Læs mere

Velkommen. Bjarne Dam Formand

Velkommen. Bjarne Dam Formand Arrangementer 2016 Velkommen Så er vi klar med kendte og nye spændende oplevelser- og fra efteråret glæder vi os til at byde jer velkommen i en opvarmet lade. Sæsonen 2016 byder på endnu mere af det, som

Læs mere

156 år med stemning og musik

156 år med stemning og musik 156 år med stemning og musik Musikprogram 2014 Åbent alle dage fra 17. april til 14. september Bordbestilling på tlf. 36 16 11 33 M.G. Petersens familiehave byder velkommen til sæsonen 2014 og håber vores

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Tegning over boldbanerne i Lille Lihme Fodbold på sportspladsen i Rodal Sæson 1927. Årets 1. fodboldkamp blev spillet i Vandel. Det var

Læs mere

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Ollerup den 30. august 2012 Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13 Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Her følger det første af en række nyhedsbreve med nyheder om livet på Ollerup Efterskole. For

Læs mere

Aktivitetskalender 2016 Stengårdens Byggelegeplads

Aktivitetskalender 2016 Stengårdens Byggelegeplads Aktivitetskalender 2016 Stengårdens Byggelegeplads *Husk der dagligt er mulighed for kreative værksteder, Januar 2016 Hele Januar Projekt i kaningården Der bygges spring i fællesskab med træværkstedet

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Powered by Bang & Olufsen 10 KM & HALVMARATHON I STRUER LYDENS BY

Powered by Bang & Olufsen 10 KM & HALVMARATHON I STRUER LYDENS BY Powered by Bang & Olufsen 10 KM & HALVMARATHON I STRUER LYDENS BY Om arrangøren f.reklame: Sport, marketing og events f.reklame A/S er en virksomhed med en bred kontaktflade. Vi har i mere end 40 år beskæftiget

Læs mere

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski!

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski! Januar Nytårsfest. I fritidsklubben markeres det nye års begyndelse med nytårs sjov og diskotek den første fredag i det nye år. Klubben byder på kransekage og saft, og der er festlige konkurrencer med

Læs mere

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD D1470_plancher_2014.indd 5 22-10-2014 12:47:37 Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere Slagelse ROTARY Musikhus ER... tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER

Læs mere

Ugekalender for Jammerbugten

Ugekalender for Jammerbugten Ugekalender for Jammerbugten Fra fredag den 10. juli - søndag den 19. juli udgives hver uge af Jammerbugt Turistbureau Redaktør: Anitta Olesen. Mail: aol@jammerbugt.dk Dato/tid Fredag den 10. juli - søndag

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nordjysk Beat Revival Young Flowers Blues Jamboree Alberte + Marie Frank Tørfisk Peter Belli og De Rejsende Jane & Shane + Lasse & Mathilde

Nordjysk Beat Revival Young Flowers Blues Jamboree Alberte + Marie Frank Tørfisk Peter Belli og De Rejsende Jane & Shane + Lasse & Mathilde Nordjysk Beat Revival Young Flowers Blues Jamboree Alberte + Marie Frank Tørfisk Peter Belli og De Rejsende Jane & Shane + Lasse & Mathilde Torsdag 4. juni Fredag 5. juni Nodjysk Beat Revival: McKinleys

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde Februar 2013

Referat fra: DAASDC Region Øst møde Februar 2013 Referat fra: DAASDC Region Øst møde Februar 2013 Tid: Søndag den 24.02.13 kl. 10:30 Sted: Slagelsevej 50, 4270 Høng Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Ruth Nielsen Deltagende Klubber/Klubrepræsentanter:

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER OKTOBER 2014 Det sker i Brøndby Lørdag den 25. oktober kl. 20.00 Irsk aften med Trad Lads & Green Steps Kulturhuset Brønden Kulturkalender oktober 2014 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

" # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+# " #..). ) &2 ".#. * " + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9

 # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+#  #..). ) &2 .#. *  + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9 ! " #$% #& #$#'()#* #'#$+, #& # - ( +%)#, +#- $#& $.#/ " # ( & #& #, " #( #* 0 #0 +#'1 # '/ 2 #3 ( #3 ( #2. %)#'3 & #4 # & #- #1 5 )#& #6#63 #( % #%.! #/ #, 5!! " # $ %/. + / +.. & -... + # $ 7 ' $ ( )

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

UNGE I KØGE Bio på Torvet

UNGE I KØGE Bio på Torvet UNGE I KØGE Mens børnene havde det sjovt, var de unge teenagere knap så tilfredse. Køge var dødkedelig! Man kunne godt gå til sport, gymnastik, spejder osv., men der var ikke rigtig nogen steder, hvor

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Torsdag fra (gratis børnekoncert og aften hygge til 25 kr. early bird og 49 kr. efter 1. juli/500 billetter solgt)

Torsdag fra (gratis børnekoncert og aften hygge til 25 kr. early bird og 49 kr. efter 1. juli/500 billetter solgt) Furesø Kommune og (31. august til 2. september) Kontakt www.furesoefestival.dk eller ring til Benny(20207339) eller Jakob(26147007) Politisk og økonomisk støtte - Til Furesø Kommunes 10 års jubilæums fest,

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev M A J 2 0 1 1 Streams of Culture I N D H O L D : Fjerde projektmøde. Referat fra mødet i København Resultater og produkter Traditionelle sange og danse København

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Ophavsret og det der ligner

Ophavsret og det der ligner Ophavsret og det der ligner Case: Sankthansaften i Byparken Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Kære medlemmer af Kulturmøllen!

Kære medlemmer af Kulturmøllen! Kære medlemmer af Kulturmøllen! 12/2 2012 Kulturmøllen har nu afholdt den årlige generalforsamling i særdeles vellykket stil. Fremmødet var større end nogensinde før, formanden berettede om mange vellykkede

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017 Heinz K & Rold Dolls MUSIK KONCERT Foto: Klaus Rasmussen Gratis musik på Gammel Torv. Koncert for musikelskere med bandet Heinz K & Rold

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

CLASSIC ROCK Historierne bag billederne

CLASSIC ROCK Historierne bag billederne Pressebilleder til CLASSIC ROCK Historierne bag billederne Et billedforedrag af Jørgen Angel 24 pressebilleder. ID#: HendrixB_37 Jimi Hendrix, 3. September 1970. Efter sigende en af guitaristens bedste

Læs mere

Så kom solen til Søften. Hanne Johnsen Område: Hinnerup

Så kom solen til Søften. Hanne Johnsen Område: Hinnerup Hanne Johnsen Område: Hinnerup Profil: Jeg er ny i Hinnerup - og glæder mig til at høre og skrive om hverdagen her. Jeg har job i en fagforening. Jeg er glad for min cykel, vild med musik og politik -

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Køge 1961-64 DUI og Søndre Skoles Festsal Formand: Fotograf Flemming Larsen Kasserer: Mekaniker Keld Nielsen

Køge 1961-64 DUI og Søndre Skoles Festsal Formand: Fotograf Flemming Larsen Kasserer: Mekaniker Keld Nielsen Køge 1961-64 DUI og Søndre Skoles Festsal Formand: Fotograf Flemming Larsen Kasserer: Mekaniker Keld Nielsen Rock-klubben (som var betegnelsen man benyttede før man kaldte det pop-klub) startede i det

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

MUSIKBUTIKKEN TEATERGRUPPEN DANS Aldersgruppe: 10-14 år

MUSIKBUTIKKEN TEATERGRUPPEN DANS Aldersgruppe: 10-14 år MUSIKBUTIKKEN TEATERGRUPPEN DANS Aldersgruppe: 10-14 år Absalonsgade 8, 1658 Kbh. V E-mail: post@vesterbro-ungdomsgaard.dk www.vesterbro-ungdomsgaard.dk Tlf.: 3355 0080 TILMELDINGER MUSIKBUTIKKEN Vesterbro

Læs mere

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 29.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk

Læs mere

NSU Fodbold arrangerer i juni 2014 vores årlige skoleturnering i fodbold for pigehold og drengehold.

NSU Fodbold arrangerer i juni 2014 vores årlige skoleturnering i fodbold for pigehold og drengehold. TIL SKOLELEDEREN NSU Fodbold arrangerer i juni 2014 vores årlige skoleturnering i fodbold for pigehold og drengehold. Turneringen kommer til at omfatte klassetrinene børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER MAJ 2015 Det sker i Brøndby Lørdag den 30. maj kl. 20.30 The Rocking Ghosts Kulturhuset Brønden Kulturkalender MAJ 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER MAJ 2015 Udstillinger: Tirsdag den

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014

Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014 Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014 Udarbejdet af Tønder Festival, november 2014 Foto 1: Ard Jongsma, Still Words Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING: TØNDER FESTIVAL SOM KULTURELT

Læs mere

Formål På trods af opdelingen blev de opstillede formål fastholdt i de to arrangementer:

Formål På trods af opdelingen blev de opstillede formål fastholdt i de to arrangementer: GLADSAXE KOMMUNE Kultur, Fritid og Idræt Den 3. juli 2013 Holger Kortbek og Pia Bagger Afrapportering af Idrætsevent 2013: Fodboldkamp 20. maj Idrættens Dag 2. juni Indledning Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Læs mere

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken Oktober 2017 Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken GYMNASTIKUDVALGET Parasport Danmark Gymnastik dhif.gymnastik@gmail.com Formand Bibiana Gade Tvedvej 197, Tved 5700 Svendborg Mobil: 50 57 45 22 Ansvarsområde:

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014 Tid: Søndag den 28.09.14 kl. 10:30 Sted: Stege Skole, Birkevænget 2, 4780 Stege Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Jette Johansen Deltagende Klubber/Klubrepræsentanter:

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Aktivitetskalender 2016 Stengårdens Byggelegeplads

Aktivitetskalender 2016 Stengårdens Byggelegeplads Aktivitetskalender 2016 Stengårdens Byggelegeplads *Husk der dagligt er mulighed for kreative værksteder, Januar 2016 Hele Januar Projekt i kaningården Der bygges spring i fællesskab med træværkstedet

Læs mere

Den 18. Danske Barbershop Festival

Den 18. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 18. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 5.-6. marts 2011 i København Vi holder festival og fejrer Copenhagen Hot

Læs mere

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne.

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne. Vi har haft følgende aktiviteter: 3 Søndag den 13. nov. 2011, Tyrolermusik i Agerbæk. Fredag den 25. nov. 2011, jul i city, herefter julefrokost på Britannia. Søndag den 11. dec 2011, jul i city Søndag

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Hovedsponsor............ 4 Guldsponsor.............

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Det Gule Telt Sølystvej / Borgergade Program

Det Gule Telt Sølystvej / Borgergade Program Det Gule Telt Sølystvej / Borgergade Program Onsdag d. 13. aug. Torsdag d. 14. aug. 18:30-01:00 - Spisning og KANDIS Aftenen starter med spisning og efter spisningen kan du få luftet danseskoene, når KANDIS

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen April 1999 2 Aktivitetskalender: Til opslagstavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der motionsløb eller gåtur fra Marienlystcentret, vælg 3 km, 5 km, 8 km eller længere rute. 22. 23. 24. April Shat

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere