Pigtråds- og poporkestre i Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pigtråds- og poporkestre i Roskilde 1963-1967"

Transkript

1 Pigtråds- og poporkestre i Roskilde Af Mogens Hansen The Shouts. Roskilde Tidende, 20. november It s my generation yeah my generation det dunker ud i det lille kælderrum. Rundt omkring tre mikrofoner står de - disse unge mænd med deres spillende maskiner - med sved på panden og efterhånden hæse stemmer og øver øver øver, og øver om igen. 1 En mørk novemberaften i 1965 befandt en journalist fra Roskilde Tidende sig i et tidligere fyrrum under et flødeis-depot på Helligkorsvej i Roskilde. Stedet var øvelokale for orkestret The Shouts, og journalisten var kommet på besøg for med egne øjne og ører at opleve nogle af de ung- 105

2 dommelige musikere som prægede Roskildes spillesteder i midten af 1960 erne. Journalisten fik i løbet af aftenen stimuleret sin høresans så grundigt, at indtrykkene efterfølgende blev præsenteret for avislæserne med overskriften De råbende råber op. 2 Journalisten skriver dog, at hele lydbilledet faktisk var mere kendetegnet af en konstant dunken end råben, men det gjorde ikke lydniveauet mindre. I spillepauserne var der tilstrækkelig ørenlyd til, at der kunne stilles spørgsmål til orkestermedlemmerne. Deres svar og adfærd giver en fornemmelse af den energi, som også kom til udtryk, når der var tændt for strømmen til instrumenter og forstærkeranlæg. Det oplyses ikke, hvilke numre der blev gennemprøvet i løbet af øveaftenen, men musikken har ganske givet været af den slags, som samtidens presse kaldte for pigtråds- eller popmusik. I denne artikel fremlægges resultatet af en undersøgelse vedrørende pigtråds- og poporkestrene i Roskilde i perioden , hvor betegnelserne pigtråd og pop ofte blev forbundet med den unge musik i byen. 3 Hensigten med undersøgelsen har været i oversigtsform at registrere hvilke pigtråds- og poporkestre, der spillede hvor og hvornår i Roskilde. I særlig grad har det været et mål at fremdrage de lokale orkestres rolle i sammenhængen. Artiklen er disponeret således, at første del består af en i hovedstrukturen kronologisk fremstilling af emnet. Anden del er en alfabetisk ordnet liste over lokale orkestre, som gennem undersøgelsen er konstateret aktive i pigtråds- eller popsammenhæng. Ordene pigtrådsmusik eller brugt med den samme betydning pigtråd indgik i dansk sprogbrug fra ca og blev anvendt som betegnelser for en art rytmisk musik i rockgenren. 4 Pigtrådsmusik og pigtråd er specielle danske betegnelser for den type af rockmusik, som fra 1960 ernes begyndelse blev spillet med især Cliff Richards orkester The Shadows som det store forbillede. 5 Senere blev andre berømte udenlandske orkestre som The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks m.fl. meget store inspirationskilder for de unge mennesker, som overalt i Danmark i disse år fandt sammen og dannede orkestre. 6 Ordene pigtrådsmusik eller pigtråd blev i 1960 erne ofte benyttet i en blanding 106

3 med det lidt ældre og bredere dækkende udtryk for populærmusik, popmusik 7, i forbindelse med samtidens nye ungdomsmusik, orkestrene, der spillede den og de forskellige arrangementer, hvor musikken blev fremført. Pigtrådsmusik blev spillet på elektriske instrumenter og med elektrisk forstærker- og højtalerudstyr. Standardbesætningen i orkestrene var 2-3 guitarer, bas og trommer, mens andre instrumenter hørte til undtagelserne. Sangen blev varetaget af et eller flere af orkestermedlemmerne, og i nogle tilfælde havde et medlem af et orkester udelukkende som opgave at være sanger. Orkestrenes repertoire bestod for en stor dels vedkommende af kopinumre af de udenlandske idolers indspilninger. Efterhånden som de musikalske impulser fra udlandet ændrede sig, skiftede de danske orkestre også musikstil og fremtræden. I midten af 1960 erne var der foruden pigtråds- og popmusik også andre tilbud på det musikalske marked i Roskilde, som kunne appellere til det ungdommelige publikum. Således eksisterede der flere jazzklubber i byen, og især var jazzklubben Birdland og jazz- og folkemusikklubben Paramount aktive. Disse klubber afholdt masser af arrangementer, undertiden sammenfaldende med pigtråds- og popaktiviteterne. Jazzklubbernes bedrifter vil imidlertid ikke blive nærmere omtalt i artiklen. 8 Sommermånedernes parkunderholdning har sikkert også haft unge mennesker blandt publikum. Der var dog kun pigtrådsmusik på programmet få gange, og underholdningen omtales derfor ikke i større omfang i artiklen. Derimod vandt pigtrådsmusikken indpas som et vigtigt element i forbindelse med periodens byfester, og for at sætte pigtråds- og popmusikken i relief er det samlede musikudbud ved disse fester medtaget. I 1966 og 1967 blev der oprettet diskoteker i Roskilde, men disse omtales ikke i artiklen. 107

4 Annonce. Roskilde Tidende, 28. februar Annonce. Roskilde Tidende, 7. maj

5 1963: Nu skal der poppes i Roskilde Den 10. januar 1963 kunne Roskilde Tidende i en lille artikel med overskriften Nu skal der poppes i Roskilde oplyse, at der var et planlægningsarbejde i gang med henblik på at oprette et stort antal popcentre fordelt over hele Danmark. Som et forsøg ville der også i Roskilde blive afholdt et arrangement, hvor konceptet lige som andre steder bestod i at præsentere et populært danseorkester vekslende med optræden af forskellige danske og udenlandske solister. 9 Denne cocktail af show og dans skulle i de følgende år vise sig at præge adskillige andre arrangementer i byen, og dansen blev en meget vigtig ingrediens ved samtlige pigtråds- og popbegivenheder. Lørdag den 19. januar løb det første af de arrangementer, som Dansk Pop Centrum kom til at afholde i Roskilde, af stabelen. Hotel Roar lagde lokaler til alle arrangementerne og markerede sig dermed som et spillested for den nye musik. 10 På premiereaftenen var det Moonlight Twisters, der spillede op til dans, mens sangeren Eugen Tajmer, sangerinden Ulla Pia, bugtaleren Bent Goa, trompetisten Sonny Boy, parodisten Alvin Linnemann og sangeren Teddy Edellmann var aftenens solister. 11 I forbindelse med de følgende danseaftener annonceredes med orkestrene Medley Swingers, den svenske sanger Pop-Christiand med The Bucchaneers, Pop-Swingers, The Rocky Mountains, The Treffters og The Cliffters. Som solister medvirkede skuespilleren Ebbe Langberg, Ulla Pia, guitaristen og sangeren Tommy, sangerinden Kitty Swan, Alvin Linnemann, sangerinden Lone Lis, den skotske sanger Jimmy Scott, sangeren Jes Willems og den svenske sanger Jørn Matts. 12 Ved det sidste arrangement, som blev afholdt den 5. oktober under betegnelsen Showkarrusellen, optrådte orkestret The Strangers, Alvin Linnemann, striptease-danserinden Ninette Conet, tryllekunstneren Mr. Nemo, sangerduoen Lecia og Lucienne og grammofonstjernen Nikkel. Blandt de medvirkende orkestre var The Cliffters et særdeles kendt dansk poporkester i samtiden. Orkestret havde bl.a. gjort sig stærkt gældende gennem indspilningen af succesnummeret Django på grammofonplade. 13 Som det fremgår, var der i forbindelse med Dansk Pop Centrum tale 109

6 om en bred kunstnerisk programsammensætning, hvor der var tilbud til næsten enhver smag. For yderligere at skærpe publikumsinteressen, blev der i forbindelse med nogle arrangementer afholdt konkurrencer samt foretaget uddeling af gaver og bortlodning af grammofonpladepræmier. I april dannedes rock-klubben La Paloma i Roskilde. Initiativtagerne var fire unge mennesker, og interessen for klubben syntes fra starten at være ganske pæn, idet det i avisomtalen af klubbens stiftelse oplyses, at der allerede var medlemmer. 14 Klubben nåede dog tilsyneladende kun at afholde ganske få medlemsaftener med dans på Fjordvilla og restaurant Kongsgaarden, inden klubben indstillede sin virksomhed. Ved La Palomas arrangementer blev der annonceret med The Flintons, The Twanglers og The Shouts. Af disse orkestre var The Flintons et pigtrådsorkester tilknyttet Vesterbro Ungdomsgård i København, mens The Shouts var orkestret, som er omtalt i denne artikels indledning. Fjordvilla blev i de kommende år et kraftcentrum for pigtråds- og popmusikken i Roskilde. 15 La Paloma delte skæbne med en tidligere popklub, Blue Moon, som allerede var blevet dannet i marts I denne klubs tilfælde var initiativet udgået fra nogle lærlinge, som fik lov til at låne Hedegårdenes skoles festsal til klubarrangementer, hvor der ikke ville blive serveret spiritus. Det har kun været muligt at efterspore enkelte af denne klubs arrangementer, 17 men efter en generalforsamling den 24. august 1962 vedtog klubben en sammenlægning med Club Hot Circle fra Køge og klubber fra Ringsted og Næstved. 18 Med Club Hot Circle som arrangør blev der den 8. september 1962 afholdt en Popfestival i Roskilde- Hallen. 19 Her kæmpede 10 amatørorkestre om en præmie på 100 kr. til hvert medlem i det vindende orkester. Konkurrencen blev vundet af The Twisters, og omkring unge mennesker overværede orkestrenes anstrengelser og dansede så sveden sprang. Et avisreferat af aftenens begivenheder beskæftiger sig en del med, at ikke alle deltagernes tørst, trods totalt spiritusforbud, blev slukket udelukkende ved hjælp af alkoholfrie læskedrikke. 20 The Twisters blev endnu engang præsenteret i Roskilde af Club Hot Circle ved et arrangement på Sct. Jørgens skole den 22. september

7 The Young Lions. Roskilde Dagblad, 6. august Byfesten i Roskilde i 1963 fandt sted fredag til søndag, den 9., 10. og 11. august. 22 Festen blev afholdt dels på en plads ved Roskilde-Hallen, hvor en forlystelsespark var opstillet, og dels i selve hallen. Byfestkomiteen havde som arrangør tilrettelagt programmet sådan, at festpladsens underholdning kunne flyttes ind i hallen i tilfælde af dårligt vejr. Byfesten bød på et stort og varieret underholdningsprogram med kendte kunstnere til både den udendørs optræden og til halballerne lørdag og søndag aften. På festpladsen var Blue Boys, parodisten Svend Bjerre og komikerne Ben & Andy på programmet lørdag aften, mens danseorkestret Top Hat Boys spillede på scenen i Hallen. 111

8 Søndag aften var der udendørs optræden ved sangerne Hans Kurt og Eugen Tajmer. Desuden var ensemblet Melody Mixers blevet fløjet hjem til Roskilde fra deres optræden i de svenske folkeparker for at kunne medvirke. Musikken ved ballet søndag aften blev leveret af det kendte jazzorkester Papa Bue og hans vikinger. I en pause kl. 21, hvor jazzmusikerne flyttede udenfor til en kortere optræden på festpladsen, var der imidlertid plads på scenen i Hallen til, at det lokale orkester The Young Lions kunne få deres offentlige debut. Orkestermedlemmerne havde på dette tidspunkt haft deres instrumenter i ca. fem måneder, men havde øvet så tit det havde været muligt. Orkestret havde lært numre, men havde kun planlagt at spille deres selvkomponerede nummer Napoleon efterfulgt af You are my Sunshine, F.B.I., The Breeze and I, Guitar Tango samt Boots. Orkestret mente, at disse numre ville være velkendte blandt publikum. 23 Roskilde Tidende omtalte debuten som stormfuld og fremhævede, at tilhørerne var begejstrede. Der er ingen tvivl om, at de unge gerne vil gå til bal i Roskilde-Hallen, var den samlede opfattelse : Club Shadow og Club Beethoven Roskildes politiske ungdomsforeninger mente i januar 1964, at musikinteressen blandt ungdommen kunne have en befordrende og positiv effekt i den politiske oplysnings tjeneste. DSU, RU, VU og KU besluttede derfor at samarbejde om et arrangement, hvor repræsentanter for de forskellige foreninger hver holdt nogle korte præsentationstaler og fremlagde orienteringsmateriale. Den politiske del af aftenen skulle krydres med gættekonkurrencer, amerikansk lotteri og dans til et poporkester. Og hvad var vel mere nærliggende end at rette henvendelse til det lokale orkester, som havde haft så stor succes ved byfestdebuten? Således kom The Young Lions, som siden byfesten i august 1963 var blevet et efterspurgt orkester rundt omkring i de sjællandske ungdomsforeninger, den 21. januar 1964 til at spille ved den afsluttende dans efter et ungdomspolitisk møde på Hotel Roar. 25 På trods af et pænt fremmøde viste dette tilfælde af samvirke mellem et tværpolitisk oplysningsarbejde og ungdomsmusik sig at være af enkeltstående art. 112

9 Derimod viste en blanding af sport og musik sig at kunne genbruges. Sammensætningen blev afprøvet, da Roskilde Ungdomsklub i weekenden den 4. og 5. april 1964 afholdt et kombineret indendørs fodboldstævne og ungdomsshow i Roskilde-Hallen. Ungdomsklubber fra hele Sjælland, Lolland-Falster og det sydlige Sverige var inviteret, og 42 drengehold samt 4 pigehold havde tilmeldt sig. De sportslige opgør fandt sted lørdag fra kl. 15 til 18 og søndag mellem kl. 9 og 18. Lørdag aften var afsat til underholdning og dans, og hvor der havde været pauser mellem fodboldkampene, blev der ikke meget ophold i underholdningen. Denne blev varetaget af poporkestret The Boys fra ungdomsklubben Sct. Johannesgården i København, den amerikanske sangkvartet The Singing Mormons, skuespilleren Bent Sørensen og The Young Lions. Omkring unge deltog i showet. 26 Roskilde Ungdomsklub afholdt den april 1965 igen et tilsvarende stævne, også i Roskilde-Hallen. 425 unge gæster fra 35 forskellige ungdomsklubber på Sjælland, Fyn, Lolland-Falster og København deltog i stævnet, hvor alle unge i Roskilde var inviteret med som tilskuere til sportskampene, men også som deltagere i popballet lørdag aften. Her blev musikken leveret af The Shakemasters, som var det nye navn på The Young Lions. 27 Desuden spillede The Zorros, hvis medlemmer kom fra Roskildes omegn. 28 Flere skiftende arrangører afholdt i løbet af 1964 popballer med udenbys orkestre på Roskildes spillesteder. Således præsenterede Skandinavisk Musik Bureau i februar, sammen med andre kunstnere, tre københavnske poporkestre under betegnelsen Lørdags-sjov, 29 og håndboldklubben R.H. 33 afholdt i september offentligt popbal med musik af The Weedons for de unge og af Skovholts Stjerne Band for de noget ældre. Begge dele foregik på Hotel Roar, som selv arrangerede festaftener i oktober, november og december. Dansen ved disse lejligheder foregik til musik fra henholdsvis The Rocking Ghosts, den svenske sangerinde Gunilla Thorn og The Bristols samt Melvis and his Gentlemen. På Fjordvilla afholdt Max Hansens Show Agency og Mørks Musikforlag i februar et popshow, hvor The Sharks spillede. Påskelørdag den 28. marts blev der i Roskilde-Hallen afviklet en stor popfestival med deltagelse af ikke mindre end 100 musikere fordelt på 113

10 Annonce for det første arrangement i Club Shadow. Roskilde Tidende, 10. januar orkestre. Tilrettelægger og konferencier var den daglige leder af Vesterbro Ungdomsgård i København, og alle de optrædende orkestre kom fra København. Hvert orkester spillede fire numre, men der var ikke bal. Måske var dette forhold samt påskedagenes øvrige musiktilbud i jazzklubben Birdland og Club Shadow årsag til, at et for arrangørerne skuffende publikumsantal på kun 300 mødte op. 30 I forbindelse med den såkaldte Turistfest i Roskilde den august var der lørdag den 29. et stort bal i Roskilde-Hallen, hvor danseglade unge mennesker var samlet, og The Beethovens sønderrev luften med deres Beatles-musik, mens man hvilede ørerne til Top Hat Boys og deres populære dansemelodier. 31 I oktober var K.H. arrangør af et internationalt popshow i Roskilde- Hallen. Her blev der budt på non-stop dans men også på en kort modeopvisning, hvor der bl.a. blev vist topløse badedragter. 32 Dette show samlede ca. 800 gæster på en weekend, som ellers var spækket med et righoldigt udvalg af underholdningstilbud til Roskildes ungdom. I weekenden afholdt Club Beethoven således et bal på Osted Kro, Hotel Roar bød lørdag aften på dixieland-jazz med Theiss-Nygaards orkester, og søndag var der offentligt bal til The Rocking Ghosts. Samtidig var der ordinære dansearrangementer på Fjordvilla og Ritz samt fest i gymnasieforeningen på Roskilde Katedralskole. I oplandet var der bl.a. bal i Vindinge forsamlingshus og underholdning på Malerklemmen i Dyndet ved Borup. Årets musikprogram i Roskilde-Hallen sluttede i december, hvor man som gaver under juletræet kunne finde billetter til et julebal, som P.H. Musikbureau arrangerede den 26. december. I spidsen for løjerne 114

11 stod Otto Brandenburg suppleret af Nat Russell, The Danish Sharks, Sir Henry and his Butlers, The Shakers, Yvonne & The Bingoes, The Noodles og The Black Beats var året, hvor The Beatles kom til Danmark og gav koncerter i KB Hallen i København den 4. juni. Foruden dønningerne i form af avisskriverier omkring denne begivenhed 33 blev Roskildes borgere også bekendt med interessen for orkestrets musik gennem to baller, som den sjællandske Beatles-fanklub afholdt. Begge gange, den 5. og 9. august, var Fjordvilla gerningsstedet, og ved hvert arrangement optrådte The Beatmakers. The Beatmakers var oprindeligt blevet dannet i Hedehusene men regnedes for et Roskildeorkester. Orkestret repræsenterede også Roskilde, da Club Hot Circle søndag den 5. april 1964 afholdt et Sjællandsmesterskab i pigtråd på Hotel Casino i Ringsted. Konkurrencen varede time og blev vundet af The Boozers foran The Whispers og The Visitors var i udpræget grad popklubbernes år i Roskilde. Det var i dette år, at både Club Shadow og Club Beethoven blev stiftet og hver for sig afviklede en række klubaftener. Club Shadow kom til verden i januar 1964 med Hillerødklubben Lazy River som fødselshjælper. 35 Denne klub påtog sig at medvirke rent finansielt ved de første tre arrangementer, mens tre unge mænd fra Roskilde, Mogens Meisner Petersen, Ole Sandfuss og Poul Jensen, påtog sig opgaverne med at skaffe medlemmer og lokal interesse. Klubben havde planer om at byde på både pop og jazz men ville begynde med popballer, da der var erfaring for, at popmusikken samlede flest unge i første omgang. 36 Den første klubaften blev afholdt lørdag den 11. januar på Hotel Prinsen og forløb let og smertefrit til glæde for alle parter. Stemningen og medlemmernes adfærd var prisværdig, især når den forholdsvis unge gennemsnitsalder tages i betragtning. 37 The Shouts var på scenen, og dette orkester spillede også ved det efterfølgende fastelavnsarrangement, da det oprindeligt engagerede orkester The Flintons måtte melde afbud på grund af sygdom. Om The Shouts hed det, at Orkestret viste godt sammenspil medlemmerne imellem. Inspireret af alle engelske teenagers idoler i dag, nemlig The Beatles, spillede Roskilde-orkestret i den såkaldte Liverpool-stil

12 Club Shadow. Roskilde Tidende, 19. september Ifølge avisomtale havde The Shouts spillet i flere københavnske ungdomsklubber og var blevet så kendt, at orkestret havde fået tilbud om turneer i England og Norge. Tilbuddene var imidlertid blevet afslået, da alle medlemmerne stod i lære. At orkestrets musik virkelig kunne skabe trængsel på et dansegulv viste sig bl.a. den 17. februar, da orkestret spillede til en skolefest på Hotel Roar for Hedegårdenes skoles store klasser. 39 Ved de næste arrangementer skiftedes Fjordvilla og Hotel Prinsen til at give Club Shadow husly. Af optrædende orkestre var det flere gange de lokale The Shouts og The Beatmakers som stod for musikken. I en annonce for et popbal, hvor The Beatmakers spillede, blev det nævnt, at det var et orkester der leverer pigtrådsmusik. 40 Nogle aftener var der flere orkestre på plakaten, og i disse tilfælde var det ene som regel enten The Shouts eller The Beatmakers. Der foreligger kun få og korte omtaler af arrangementerne, men efter påskeballet i marts oplyses, at der havde været tale om en vellykket aften med fuldt hus i Fjordvillas to sale søndag aften. Det blev en rigtig danseaften med popstemning. I forbindelse med et besøg af The Beefeaters i juni nævnes, at sjældent har der vel været så meget larm på Hotel Prinsen, men de unge opførte sig pænt. Et forsøg på vandalisme overfor en bil og en smadret kæbe hos en fan var såmænd det hele. 41 Årets sidste klubaften bestod i en pop-matiné den 13. december, hvor der blev twistet og shaket til The Shakemasters. Club Shadow var i oktober og november arrangør af to større begivenheder med internationalt skær. 42 Den første, som fandt sted på Hotel Roar, samlede 400 tilhørere. Suzie and The Hi-Grades, en hollandsk sangerinde med et engelsk orkester, var hovedattraktionen, 116

13 mens The Rocking Ghosts, The Twisters og The Legends var de danske indslag. Den anden afvikledes i Roskilde-Hallen som et offentligt bal med en størrelse ud over det sædvanlige og specielt henvendt til den del af ungdommen i Roskilde og omegn, der kunne lide pigtråd. Med Brian Poole and The Tremeloes som hovednavn blev arrangementet omtalt som en kæmpe-popfestival og udnævnt til årets pop-begivenhed i Roskilde. Sir Henry and his Butlers deltog også sammen med The Caretakers, Harmony Swingers, Kenny and The Stringers, Rocking Barons, The Yellow Stones og som lokalt indslag, The Shouts. Selv om arrangementet foregik en mandag aften, samlede det alligevel 800 deltagere. Det kunne efterfølgende konstateres, at Roskilde bør være stolt af sine unge popfans. Ganske vist er tonen ikke blidere end andre steder, når der bliver sat strøm på pigtråden, men ballade har der endnu ikke været. Den terrorbølge i popklubber, der i øjeblikket går hen over landet, har man undgået i Roskilde - gudskelov. 43 Club Beethoven begyndte sin virksomhed i september 1964, hvor det i pressen blev oplyst, at en ny popklub havde set dagens lys i Roskilde under det langhårede navn Beethoven, men indholdet er just ikke klassisk. 44 Klubben havde vanskeligheder ved at skaffe lokaler i Roskilde by og lagde derfor den 19. september ud med et klubarrangement i Kr. Saaby Forsamlingshus. Underholdningen stod The Young Lions for. De udenbys aktiviteter fortsatte resten af året med arrangementer to gange på Osted Kro, en gang på Tølløse Hotel og endelig tre besøg på Langtved Færgekro. De optrædende orkestre var københavnske The Needles, The Shouts, The Flames fra Ringsted, The Teenmakers ligeledes fra Ringsted og The Valiants fra København. Både Club Shadow og Club Beethoven havde i forbindelse med deres etablering ikke fået afholdt stiftende generalforsamlinger, og det samme var i øvrigt tilfældet med jazzklubben Birdland. Efter at politiet i oktober 1964 begyndte at interessere sig for dette aspekt af klublivet, fik klubberne travlt med at indhente det forsømte. Club Shadow holdt således stiftende generalforsamling den 2. november på Fjordvilla, hvor søskendeparret Jette og Mogens Meizner blev valgt til henholdsvis næstformand og formand. Til kasserer valgtes Allan Jensen. Club Beethoven holdt samme dato på restaurant Kongsgaarden sin stiftende generalforsamling, hvor Jørgen og Mogens 117

14 Pop og popcorn i Club Beethoven. Annonce. Roskilde Tidende, 20. november Brangstrup-Olsen, Erik Hansen, John Jensen og Svend Erik Hansen blev valgt til bestyrelsen. Ved begge generalforsamlinger var antallet af deltagere meget lavt. 45 Byfesten i Roskilde i 1964 strakte sig over hele ti dage begyndende med en grundlovsfest i Palæets gård fredag den 5. juni og kulminerende fredag til søndag, juni, med Stændertorvet og de nærmestliggende gader som ramme om den egentlige fest. 46 Hele begivenheden blev omtalt som atomalderens største byfest i Roskildes centrum 47, og festen var navngivet Atomiaden for at markere atomforsøgsstationen Risøs deltagelse i arrangementet. Samtidig havde årets olympiade været i tankerne ved valget af byfestnavnet. Festens logo var udformet med inspiration fra elektronernes kredsløb omkring atomkernen. Byfestens program var omfattende, og de musikalske indslag var mange og forskelligartede. Ved den indledende grundlovsfest var der koncert med et hjemmeværnsorkester, optræden ved herrekoret Vokalion, tale af kulturminister Julius Bomholt og afsluttende sang ved Sjællandske Folkekor. 118

15 Næste aften, den 6. juni, var der mere højlydt underholdning, idet der i Roskilde-Hallen blev afholdt et stort popbal med Johnny Reimar og The Scarletts. Dette orkester blev suppleret med pigtrådsorkestrene The Beefeaters og The Young Lions. Endvidere sørgede Jette Ziegler og hendes kvartet for, at dansepauserne blev så få og små som muligt. Roskilde Ungdomsklub var arrangør af ballet. Den 7. juni holdt jazzklubben Birdland, også i Roskilde-Hallen, festival med amatørkonkurrence og optræden af kendte navne som Dexter Gordon, Albert Nicholas, Tete Montoliu, Rosita Thomas, Alex Riel, Niels-Henning Ørsted og Papa Bue. Popballet samlede ca deltagere. Stemningen var vældig fin, og pigerne skreg, som var det The Beatles selv, der spillede. Jazzfestivalen kunne trods særlig buskørsel fra en række sjællandske byer kun samle ca. 700 mennesker. 48 Hverdagsaftenerne mellem de to byfestweekender bød på Risø-bal på Hotel Roar med servering af snitter og Atomiade-bryg, en revy udført af Risø-medarbejdere og musik af Top Hat Boys. Andre aftener var der parkdans i Byparken med Jørn Grauengaards orkester og elektronisk musik på Roskilde Bibliotek. Den afsluttende weekend var underholdningen flyttet til Roskildes centrum, hvor der var opstillet en stor tribune på Stændertorvet og en mindre i Algade. Foruden en stor tivolipark var der etableret midlertidige restauranter med til lejligheden passende naturvidenskabelige navne som Helsefysisk Laboratorium, Kernehuset og Hot Cell Bar. Lørdag var der på Stændertorvet optræden af Lily Broberg, norske Wenche Myhre og Grethe Sønck. Til asfaltballet på torvet spillede Bror Kalles kapel. På den lille scene i Algade kunne festdeltagerne opleve Otto Hænning, Ole Monty og Lene Luther. The Rocking Ghosts spillede på skift med Papa Benny og hans orkester til dans. Delvist sideløbende med disse udendørs oplevelser var der byfestbal på Hotel Roar med Top Hat Boys og midnatscabaret på Hotel Prinsen under medvirken af Simon Rosenbaum, Birgit Brüel, Erik Paaske og Niels Borges orkester. Ud på de små timer var der også striptease. Søndagens solister på Stændertorvet var Bodil Udsen, Raquel Rastenni, Ulrik og Ulla Neumann samt Wenche Myhre. I Algade var Otto Hænning, Holger Fællessanger samt Frits og Erik på scenen. 119

16 Søndagens asfaltbal foregik på Stændertorvet til musik af Top Hat Boys, mens det i Algade var The Cliffters, der spillede. Arrangørerne af byfesten vurderede, at mindst mennesker havde betalt entre til de afspærrede festområder lørdag og søndag. Hertil skulle lægges et stort antal besøgende på den entrefri fredag. Om musikken hed det bl.a. at underholdningen på tribunerne havde et overordentligt stort publikum. I Algade havde man hver aften pigtrådsmusik til asfaltdansen, og det samlede et skrigende og rock ende publikum, der til tider gjorde passage af gaden næsten umulig : 220 volts koncentreret pigtråd Ungdoms- og musikbladet Hit udskrev i efteråret 1964 en landsomfattende konkurrence for amatørpigtrådsorkestre om Danmarksmesterskabet i pigtråd Deltagerbetingelserne var enkle: Orkestrene måtte ikke have indspillet grammofonplader, og orkestermedlemmerne skulle have spillet sammen i mindst 1 måned. Hvert orkester skulle spille tre melodier: Melodi nr. 1 var en tvungen opgave, således at dommerkomiteen havde et ensartet grundlag at dømme ud fra. Melodi nr. 2 skulle være en melodi med en danserytme, og melodi nr. 3 skulle være en hjemmelavet melodi komponeret af et eller flere af orkestrets medlemmer. Alle orkestre ville i første runde få et beløb på 150 kr. som en slags startpenge til dækning af transportudgifter. Indledende runder ville blive afholdt i Aalborg, Odense, Esbjerg og København, og de to bedst placerede orkestre fra hver af disse konkurrencer ville modtage 500 og 250 kr. samt fortsætte til finalen. Her ville det vindende orkester foruden mesterskabstitlen modtage en 1. præmie på kr. samt muligheden for en pladeindspilning og et engagement i Hit House. 50 De indledende runder blev afviklet i løbet af januar 1965, og finalen fandt sted den 30. januar i KB Hallen. Det sjællandske mesterskab blev afholdt den 21. januar Skuepladsen var Hit House, og det lykkedes for de meget stærkt spillende The Shouts at placere sig på førstepladsen foran The Flames fra Ringsted. 51 The Shouts gik dermed videre til finalen, hvor det fra KB Hallens brede scene og foran næsten tilskuere lykkedes for 120

17 The Shouts på scenen i KB Hallen. Hit, 1965, nr. 3. orkestret at spille sig til en tredjeplads efter The Donkeys og The Blackpooles. Hit bragte adskillige fotografier af orkestre, som havde deltaget i konkurrencen uden at nå til finalen. Blandt disse ses Roskildeorkestrene The Beatmakers og The Zorros. 52 Konkurrencelysten ramte også spillestederne i Roskilde, hvor pigtrådsfeberen for alvor brød ud og hærgede i I januar afholdt Fjordvilla popbal og popdansant med henholdsvis 3 og 4 timers pigtrådsmusik. Begge begivenheder fandt sted på søndage og hver gang med The Shouts på scenen. Den sidste gang kunne orkestret lade sig hylde som nykårede Sjællandsmestre. I februar tog bestyrer Poul Andersen, Fjordvilla, endnu et skridt og inviterede alle pigtrådsorkestre fra Roskilde og omegn til en dyst, kaldet Pigtrådsfestival 1965, for at få opklaret, hvem der var byens bedste pigtrådsorkester. Der udsattes en sølvpokal, Fjordvillapokalen, til vinderen samt pengepræmier til de to bedst placerede orkestre. 53 Efter en indledende runde den 21. februar og en finale søndag den 28. med 500 fremmødte unge blev dette Roskildemesterskab i pigtrådsmusik vundet af The Beatmakers foran The Shakemasters og The Minx. 54 Det sidstnævnte orkester blev omtalt som Roskildes svar på et af samtidens populæreste orkestre i Danmark, The Lollipops. 121

18 The Beatmakers. Hit, 1965, nr. 3. The Zorros. Hit, 1965, nr

19 The Shouts var ikke deltagere i konkurrencen men optrådte som gæsteorkester. Hotel Roar lagde også lokaler til en konkurrence. Der var tale om en semifinale i et pop grand prix, hvor der dystedes om at blive kåret til De danske Rolling Stones. Konkurrencen, med non-stop underholdning og dans, fandt sted søndag den 21. marts 1965 med deltagelse af 16 orkestre fra Sjælland og Lolland. 55 Søndag var ugedagen, hvor den ungdommelige musik blev spillet i Roskilde. Og en stor del af året blev den kaldt for pigtråd, især på Fjordvilla hvor Bent Lensvold tiltrådte som bestyrer i april. En gennemgang af annoncerne i Roskilde Tidende viser, at der i 1965 blev afholdt en lang række søndagsarrangementer på Fjordvilla. Ordet pigtråd og dets tilsyneladende magnetiske tiltrækningskraft på ungdommen blev benyttet som virkemiddel ved en stor del af annonceringen for disse begivenheder. Der blev skrevet om pigtråd, pigtrådsmusik, pigtrådsfestival, pigtrådsfest og pigtrådsbal. Der blev nævnt pigtrådssøndag, helligdagspigtråd, pinsepigtråd, sommerpigtråd og pigtrådsdrøn. Og der blev reklameret med 220 volts koncentreret pigtråd, ligesom der torsdag den 12. august blev rullet flere meter pigtråd ud i forbindelse med et besøg af Peter Belli & Les Rivals. 56 Anledningen til det sidstnævnte arrangement var, at underholdningskonceptet med ung musik på Fjordvilla, kaldet Beat Hall, fejrede 1 års jubilæum. Programlægningen af musik på Fjordvilla fik efterfølgende denne kommentar i Roskilde Dagblad: Fjordvillas restauratør har indset, at ungdommen i dag kræver ét, nemlig pigtråd i metervis, næste generation noget ganske andet, og han har indrettet sin forretning derefter. Søndag og torsdag vover han pelsen, restaurantens gulv og porcelæn og lader ungdommen rulle pigtråd ud. Tirsdag og lørdag hører til de mere moderate aftener, og fredag er det De unge på fyrre, der har chancen. Det er en glimrende opdeling, og den virker tilsyneladende efter hensigten. 57 Ved en stor del af arrangementerne på Fjordvilla var det de lokale orkestre The Beatmakers, The Minx, The Shakemasters, The Shouts og The Zorros som spillede. 58 Orkestrene optrådte nogle gange sammen med et udenbys navn, bl.a. havde Fjordvilla besøg af The Black- 123

20 Pigtråd og bøfsandwich. Annonce. Roskilde Tidende, 1. april Hotel Roar var beliggende Algade 12. Roskilde Tidende, 25. marts 124

Arrangementer i PG klubben og efterfølgeren ATP klubben september 1964 december 1969

Arrangementer i PG klubben og efterfølgeren ATP klubben september 1964 december 1969 Arrangementer i PG klubbens 1. periode, september 1964 til juni 1965 NB. Hvis ikke andet er nævnt foregik arrangementerne på Hotel Phønix i Brønderslev. Der er ikke nævnt hjemsted for de lokale grupper

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Fritidsaktiviteter i fritidsklubben i 1959. Den sammenbidte ungersvend til højre er Per Hansen, senere basguitarist i Boozers.

Fritidsaktiviteter i fritidsklubben i 1959. Den sammenbidte ungersvend til højre er Per Hansen, senere basguitarist i Boozers. Ringsted placerede sig overbevisende på Rockens Danmarkskort i de glade pigtrådsdage: Sjællandsmestre i pigtråd i 1964, Danmarksmestre i beat i 1965 og igen Danmarksmestre i pop i 1966. Efter de heftige

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 05/06 Marie Kruses Skole stx musik, niveau C

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Mac P sens. Production name:macp sens. 1. Will the Circle Be Unbroken 4:47 2. Whiskey in the Jar 3:20. Før det er for sent

Mac P sens. Production name:macp sens. 1. Will the Circle Be Unbroken 4:47 2. Whiskey in the Jar 3:20. Før det er for sent Før det er for sent 1. Will the Circle Be Unbroken 4:47 2. Whiskey in the Jar 3:20 3. Før det er for sent 2:59 4. På en dønning ude i Århus Bugt 3:09 5. The Town I Loved So Well 5:50 6. The Red Rose Café

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Årsberetning Klüvers Big Band 2010

Årsberetning Klüvers Big Band 2010 Årsberetning Klüvers Big Band 2010 Indledning 2010 var både et økonomisk og kunstnerisk godt år for Klüvers Big Band (KBB). Bigbandet spillede mange større projekter med mange forskellige solister og indenfor

Læs mere

THE BEAT KINKS Køge 1965

THE BEAT KINKS Køge 1965 THE BEAT KINKS 1965 Først på aftenen var orkesterslipsene stadig stramme og dansegulvet oplyst Guitar: Niels Poul Nielsen Trommer:? Bas:? Guitar:? Kvartet, der mest spillede lokalt. Åbnede Roklubs popklub.

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

Fredag d. 4. september 2015 kl. 17.30-19.00

Fredag d. 4. september 2015 kl. 17.30-19.00 Blad uge 34-2015 Ferritslev Fritidshus Ferritslev Fritidshus - Ørbækvej 916-5863 Ferritslev Fyn - tlf. 65981315 Hjemmeside: ferritslev-fritidshus.dk mail@ferritslev-fritidshus.dk Betaling af billetter

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Korsør (med den danske Cliff) Lohals Badehotel Lohals Badehotel eftermid. 30/08 The Centaures

Korsør (med den danske Cliff) Lohals Badehotel Lohals Badehotel eftermid. 30/08 The Centaures Arrangementlisten er sammensat af oplysninger fra diverse avisannoncer og scrapbøger. Listen går fra 1964 til 1970. Der er korrigeret for evt. stavefejl i avisannoncerne. Listen giver sig ikke ud for at

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

FUNDRAISING GALLA 7-9-13

FUNDRAISING GALLA 7-9-13 FUNDRAISING GALLA 7-9-13 7. SEPTEMBER 2013 I BELLA CENTER Til fordel for mennesker i Danmark, som har en afhængighed, et misbrug eller som er pårørende. Silvia Meyer Initiativtager og Formand for Misbrugsportalen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER MAJ 2015 Det sker i Brøndby Lørdag den 30. maj kl. 20.30 The Rocking Ghosts Kulturhuset Brønden Kulturkalender MAJ 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER MAJ 2015 Udstillinger: Tirsdag den

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

The Merchants Vardes første (og bedste) pigtrådsorkester

The Merchants Vardes første (og bedste) pigtrådsorkester Billeder - artikler fra gemmerne Danskbeat.com The Merchants Vardes første (og bedste) pigtrådsorkester Vi skrev 1964, jeg gik i 2. real A og min interesse for pigtrådsmusik var allerede stor, til mine

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Program. Lørdag den 30. maj 2015 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune.

Program. Lørdag den 30. maj 2015 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune. Program Lørdag den 30. maj 2015 i Hedeland Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup Kommune. Hedelandsfestival 2015 arrangeres i år, af Reerslev Skoles Landsbyordning

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi har stor erfaring og kan rådgive dig med ideer til netop dit arrangement. Booking & kontakt: Bent Glendøs

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi har stor erfaring og kan rådgive dig med ideer til netop dit arrangement. Booking & kontakt: Bent Glendøs Kære arrangør mine damer & herrer! Må vi præsentere vort danseorkester: OPUS 4 er et professionelt danseorkester med stor erfaring og referencer fra hele Danmark & udlandet. For referencer, kontakt Bent

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

tirsdag, onsdag, torsdag d. 13. - 14. & 15. sept. 05

tirsdag, onsdag, torsdag d. 13. - 14. & 15. sept. 05 06052694 festival-program 21/06/05 13:11 Side 1 på Søholms festplads Nellikevej 48 Vester Såby 4060 Kirke Såby BILLETPRISER: Alle dage, kr. 400,- Dagsbillet, kr. 200,- Billetter kan bestilles på: Telefon

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

CUP 2012. En rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2012/2013!

CUP 2012. En rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2012/2013! RIF s FODBOLDSUPPORT og Sportmaster ØNSKER HERMED ALLE SPONSORER, TRÆNERE, DRENGENE, FAMILIERNE OG ALLE ANDRE INVOLVEREDE - CUP 2012 Fredag til søndag, 14., 15. og 16. december En rigtig glædelig jul samt

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Fjordholmen Country Line Dancers..Klubblad:

Fjordholmen Country Line Dancers..Klubblad: Fjordholmen Country Line Dancers.Klubblad: Pris. 10 kr. Klubsblad 1. Kvartal 2011 Indholdsfortegnelse: Side 1: Billedet er taget fra vores fødselsdag 2010. Side 2: Indholdsfortegnelse. Side 3: Danseliste

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Himmerland og den fælles sjæl

Himmerland og den fælles sjæl Himmerland og den fælles sjæl - om at spille ny musik på tværs af genrer, grænser og kulturer Det er en mild efterårs aften i marts på en af Australiens største folk festivals. De mange mennesker i det

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

CLASSIC ROCK Historierne bag billederne

CLASSIC ROCK Historierne bag billederne Pressebilleder til CLASSIC ROCK Historierne bag billederne Et billedforedrag af Jørgen Angel 24 pressebilleder. ID#: HendrixB_37 Jimi Hendrix, 3. September 1970. Efter sigende en af guitaristens bedste

Læs mere

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne d. 8/1 1987 kl. 18,00 " Underholdning til salg " DR. 1.... d. 8/1 1989 kl. 19,20 " Steen Bramsen

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere