ANALYSENOTAT It-kriminalitet mod danske virksomheder vokser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSENOTAT It-kriminalitet mod danske virksomheder vokser"

Transkript

1 ANALYSENOTAT It-kriminalitet mod danske virksomheder vokser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD Cybersikkerhed er kommet højt op på dagsordenen i erhvervslivet og i den politiske verden. Konsekvenserne af it-kriminalitet kan være lammende både for den enkelte berørte virksomhed og for store dele af erhvervslivet og samfundets infrastruktur generelt, så som hospitaler, lufthavne og forsyning, som vi eksempelvis så det med WannaCry -angrebet tidligere på året. Mange danske virksomheder oplever at truslerne, de står over for, er blevet større, mere sofistikerede, og flertallet forventer at denne udvikling vil fortsætte. Phishing og malware, hacking, CEO-fraud (hvor virksomhedens franarres penge ved at en kriminelle giver sig ud for at være direktøren der beder om en hurtig pengeoverførsel) og andre typer såkaldte cyberangreb er desværre noget, som i stigende grad truer rigtig mange virksomheder. Dansk Erhverv har i en undersøgelse blandt vores medlemmer kortlagt omfanget af problemet, og set nærmere på de centrale udviklingstendenser. Blandt andet konstaterer vi, at: Danske virksomheder står over for en lang række cybertrusler, fra phishing og malware til hacking, ransomware og CEO fraud. 73 pct. er blevet ramt eller forsøgt ramt af en eller flere typer cyberangreb 28 pct. af et succesfuldt angreb/trussel, i den forstand at bagmændene opnåede, hvad de ville. Udfordringerne med it-kriminalitet rettet mod danske virksomheder er voksende: 48 pct. af virksomhederne er mere bekymrede i dag end for et par år siden, 55 pct. oplever at angrebene er blevet mere sofistikerede, og 68 pct. vurderer at truslen mod dem alt i alt er blevet større. 2 ud af 3 virksomheder mener det er sandsynligt, at de vil blive udsat for et angreb i 2018 og ¼ virksomheder vurderer ligefrem, at det er sandsynligt at de bliver ramt af et succesfuldt angreb/trussel, hvor gerningsmændene får held med deres forehavende. Omkring halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har øget deres investeringer i cyber-sikkerhed, og en tilsvarende andel forventer at gøre det fremadrettet. Dette trusselsbillede nødvendiggør en række politiske tiltag, der sikrer erhvervsliv og samfundsliv bedre mod forskellige former for kriminalitet og cyberangreb. Truslen fra cyberangreb fylder mere i danske virksomheder i dag, end for 2-3 år siden. Dette ses på baggrund af andelen af virksomheder, der vil øge deres ressourcer på itsikkerhedsinvesteringer samt den generelle bekymring blandt virksomhederne. DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT #

2 Flertallet af virksomhederne ramt af cyberangreb de seneste år Ser man først detaljeret på, hvor udbredte de forskellige former for cybercrime er, ligger phishing og malware højt. Forsøg på CEO-fraud lader dog også til at være måske overraskende hyppigt forekommende, ligesom hacking udefra er noget knap hver femte virksomhed har oplevet de seneste par år. Alt i alt er trusselsbilledet for de fleste danske virksomheder bredt, og spænder fra forskellige forsøg på at snyde medarbejdere via CEO-fraud og diverse malware- og phishing-mails til egentlige hackingangreb. Kun denial of service-angreb, der kan lægge en hjemmeside ned, er sjældne; hvilket måske kan ses i lyset af, at det er en form for cyber-kriminalitet, man ikke som bagmand tjener penge på. Ser man samlet på det er det i alt 73 pct. af virksomhederne, der er blevet ramt eller forsøgt ramt af en eller flere af de forskellige viste typer cyberangreb og 28 pct. af virksomhederne har været ude for et succesfuldt angreb, hvor det eksempelvis er lykkedesat en mail med malware er blev åbnet, hackerne fik adgang til systemet etc. Selvom de negative konsekvenser for firmaet kan variere afhængig af typen af angreb er det tydeligt, at risikoen er betydelig og at man mange steder har oplevet at sikkerheden ikke har været tilstrækkelig. Figur 1 Er din virksomhed blevet ramt eller forsøgt ramt, af forskellige type cyberangreb de seneste 2-3 år, pct. Phising CEO-fraud 7% 12% 28% 46% Phishing er mest udbredt, men også CEO-fraud, hacking og ransomwareangreb er noget, mange danske virksomheder desværre stifter bekendtskab med Anden malvare 11% 22% Hacking 5% 17% Ransomware 10% 10% Denial of Service 1% 2% Ramt Forsøgt ramt i DANSK ERHVERV 2

3 2 af 3 virksomheder forventer at blive ramt af et cyberangreb i 2018 Sammenlagt 65 pct. af de adspurgte virksomheder, mener at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil blive udsat for mindst et cyberangreb i pct. mener at det er usandsynligt eller meget usandsynligt. Figur 2 Hvor sandsynligt tror du det er, at din virksomhed bliver udsat for et eller flere forsøg på cyberangreb i 2018? 41% 24% 16% 7% 12% 2 ud af 3 virksomheder finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil blive ramt af et cyberangreb i 2018 Meget sandsynligt Sandsynligt Usandsynligt Meget usandsynligt Hyppigere og mere sofistikerede angreb Cyberangrebene, som danske virksomheder udsættes for, bliver mere hyppige og mere sofistikerede, lyder den generelle vurdering. Knap halvdelen oplever således, at cyberangrebene mod dem er blevet mere hyppige, og stort set ingen har oplevet det modsatte. 55 pct. af virksomhederne angiver, at cyberangrebene generelt er blevet mere sofistikerede, og næsten ingen oplever at de er blevet mindre sofistikerede (jf. figur 4 nedenfor). Figur 3 Oplever I at cyberangreb generelt er blevet mere hyppige eller mindre hyppige de seneste to år? 47% 37% 14% Næsten halvdelen af virksomhederne, 47%, oplever at cyber angreb sker hyppigere 2% Mere hyppige Ingen ændring Mindre hyppige DANSK ERHVERV 3

4 Figur 4 Oplever I at cyberangreb generelt er blevet mere sofistikerede (dvs. at personerne bag er blevet dygtigere) eller mindre sofistikerede de seneste to år? Mere sofistikerede 55% Ingen ændring 26% Mindre sofistikerede 1% 18% ¼ virksomheder regner med at blive ramt af et succesfuldt cyberangreb Mange virksomheder oplever trusler næsten dagligt, når medarbejderne spammes til af dubiøse mails med malware, eller når hackere sætter sigtekornet på virksomheden. Men det er et wake-up call at hver fjerde virksomhed ligefrem regner med, at de i 2018 vil blive ramt af et succesfuldt cyberangreb, forstået sådan at bagmændene får held med det, de gerne vil opnår. Selvom truslerne selvfølgelig varierer meget i forhold til, hvor alvorlige følgerne vil være for virksomheden, er det et meget iøjenfaldende resultat, at en fjerdedel af erhvervslivet altså ligefrem regner med, at de vil opleve en eller anden form for skade på grund af it-kriminalitet i det kommende år. Figur 5 Hvor sandsynligt tror du det er, at din virksomhed bliver udsat for et eller flere succesfulde cyberangreb i 2018 (dvs. et, hvor personerne bag har held til at opnå det de gerne vil, fx få adgang til jeres data)? Meget sandsynligt 2% 23% af virksomhederne finder det sandsynligt eller Sandsynligt Usandsynligt 21% 42% meget sandsynligt, at de ville blive succesfuldt ramt af et cyberangreb i 2018 Meget usandsynligt 17% 17% Forventer mere alvorligt trusselsbillede fremover Fremadrettet vurderer mange virksomheder, at cyberangreb vil blive et større problem. Mange er mere bekymrede i dag end for to år siden, og 68 pct. oplever, at truslen er blevet større (jf. figur 6 og figur 7). DANSK ERHVERV 4

5 Figur 6 Er du mere eller mindre bekymret i dag end for to år siden over risikoen for cyberangreb mod din virksomhed? 48% 47% Næsten halvdelen af virksomhederne, 48%, er mere bekymrede for cyberangreb i dag end for 2 år siden 3% 2% Mere bekymret Ingen ændring Mindre bekymret Figur 7 Når du ser alt i alt på det, vurderer du så, at truslen fra cyberangreb er større eller mindre i dag end for to år siden? 68% 25% 2 ud af 3 virksomheder vurderer, at truslen fra cybercrime er større i dag end for 2 år siden. 2% 5% Større Uændret Mindre Mange investerer mere men ikke alle er med Godt halvdelen af virksomhederne bruger flere ressourcer i dag end for to år siden på cybersikkerhed. Meget få bruger færre ressourcer. Alt i alt er der altså ingen tvivl om, at man mange steder men altså omvendt langt fra alle steder i erhvervslivet har fået et øget fokus på området. DANSK ERHVERV 5

6 Figur 8 Når du ser på jeres it-investeringer og it-medarbejdernes tidsforbrug osv., bruger I så flere eller færre ressourcer i dag end for to år siden på at beskytte jer mod cyberangreb? 47% 44% Næsten halvdelen af Flere ressourcer / gør mere Ingen ændring 1% Færre ressourcer / gør mindre 8% virksomhederne, 47%, bruger i dag flere ressourcer på beskyttelse mod cyberangreb end for 2 år siden Tilsvarende er det halvdelen som fremadrettet at bruge flere ressourcer på cybersikkerhed. Figur 9 Når du ser på de kommende år, vurderer du så at din virksomhed vil bruge flere eller færre ressourcer for at beskytte jer mod cyberangreb end i dag? 49% 42% 8% Næsten halvdelen af virksomheder, vurderer at de i de kommende år vil bruge flere ressourcer/gøre mere for at beskytte sig mod cyberangreb. Ingen forventer at bruge færre ressourcer/gøre mindre 0% Vil bruge flere ressourcer/gøre mere Ingen ændring Vil bruge færre ressourcer/gøre mindre DANSK ERHVERV 6

7 Behov for politiske initiativer for bedre cybersikkerhed Som følge af den voldsomme vækst i antallet og omfanget af trusler er der behov for stor politisk bevågenhed om cybersikkerhedsområdet på nationalt plan og i EU-regi. På europæisk plan er NIS-direktivet (Directive on security of Network and Information Systems) blevet vedtaget og trådte i kraft i august 2016, med frist for den nationale implementering den 9. maj Direktivet vil blandt andet betyde, at der skal etableres en positivliste over operatører af væsentlige tjenester, som har underretningspligt ved sikkerhedshændelser og forpligtes til at sikre en robust cyber-infrastruktur. Det er centralt at positivlisten fastlægges med en fornuftig afvejning imellem behovet for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af central infrastruktur og de omkostninger, de forøgede krav kan få for erhvervslivet. Kommissionen foreslår et EU Cybersecurity Agency, der skal sikre stærkere europæiske koordinering mellem også EU og NATO. Arbejdet bygger videre på det hidtidige European Agency for Network and Information Security (ENISA), men med øget bevilling og permanent mandat. Det støtter Dansk Erhverv varmt. Internettet er per definition grænseoverskridende. Der er tale om internationale problemer, der kræver internationale løsninger. Skulle vi savne noget er det samarbejde, der rækker ud over EU. Her har Dansk Erhverv tidligere talt for en global digital Geneve-konvention ii, der skal beskytte civil infrastruktur, hvor lande og virksomheder tiltræder en række spilleregler om deling af viden om sårbarheder i it-systemer og om ikke at angribe civil infrastruktur. Eksempelvis vil det være hensigtsmæssigt at forsøge at skabe international accept af, at det ikke er acceptabelt at gennemføre cyberangreb mod hospitalsinfrastruktur, ligesom det at angribe hospitaler ikke er tilladt efter den normale krigs love. Mere generelt er det vigtigt at EU forsøger at skabe enighed i FN, trods de vanskeligheder det indtil nu har været forbundet med, omkring fælles spilleregler på området. Samtidig er det i national sammenhæng hensigtsmæssigt at se på, hvilken forstærket rolle de danske myndigheder kan spille i forhold til cybersikkerhed. Aktuelt tilskrives Forsvarets Center for Cybersikkerhed en stor rolle, samtidig med at Dansk Erhverv har talt for en national strategi for cyber- informationssikkerhed iii der omfatter alle myndighedsniveauer. Derfor hilser i det velkommen at regeringen afsætter 100 mio. kr. til en styrket indsats med deltagelse af flere myndigheder også private aktører. Den kommende cyber- og informationssikkerhedsstrategien forankres i Finansministeriet, vil gælde i perioden , og forankres i en tværministeriel arbejdsgruppe med repræsentanter for 13 ministerier. Regeringen forventer at fremlægge strategien i begyndelsen af det nye år. Det vil være hensigtsmæssigt at erhvervslivet i højere grad også får adgang til relevante informationer om sikkerhedstrusler og hændelser. At informationssikkerhed er et område i hastig bevægelse ses også af, at EU sætter også fokus på Tingenes internet (Internet of Things, IoT). Udviklingen af IoT handler om, DANSK ERHVERV 7

8 at alt fra husholdningsapparater til legetøj flytter på internettet. Der er en risiko for, at dette vil skabe nye sårbarheder, som it-kriminelle kan udnytte. Dansk Erhverv hilser det velkomment, at Kommissionen har fokus på at afsøge muligheden for at øge cybersikkerheden i EU ved hjælp af certificerings- og standardiseringsordninger, og i øvrigt sætter fokus på at forbedre forbrugernes og virksomhedernes cyberhygiejne, dvs. altså uddannelse i, hvordan man omgås forbundne enheder og tager basale forholdsregler. Fakta om analysens datagrundlag Analysen er baseret på data indsamlet via en medlemsundersøgelse gennemført blandt et tilfældigt udvalgt udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer. I alt er indsamlet 259 besvarelser i november Undersøgelsen vurderes at være bredt dækkende for Dansk Erhvervs medlemmer, som udgør et bredt udsnit af det danske erhvervsliv, med særlig vægt på servicesektoren, som udgør ca. 70 pct. af alle private beskæftigede. Med survey-analyser af denne karakter kan der være en risiko for, at der sker et systematisk frafald af virksomheder, der ikke oplever problemer og derfor ikke interesserer sig for emnet omkring cybersikkerhed, der derfor undlader at svare. I kontakten til vores medlemmer har vi gjort alt for at opfordre dem til at svare også selvom de ikke oplever aktuelle udfordringer. Den anvendte stikprøve adskiller sig ikke markant fra hvad der kan forventes ved et tilfældigt udsnit af medlemspopulationen eller de stikprøver, Dansk Erhverv typisk får. Derfor vurderes resultaterne alt i alt at være generelt dækkende. DANSK ERHVERV 8

9 OM DETTE NOTAT Cyber-truslen mod danske virksomheder vokser er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 66 i Redaktionen er afsluttet den 5. december OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. KONTAKT Henvendelser angående analysen kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på eller tlf Henvendelser angående digitalisering, datasikkerhed og cybertrusler kan ske til fagchef Janus Sandsgaard på eller tlf NOTER i Svarmulighederne var: Ja, vi er desværre blevet ramt af denne type cyber-kriminalitet Vi er blevet forsøgt angrebet, men det lykkedes ikke for dem Nej, har ikke oplevet det ii Se fx Politiken den 29. juni 2017: NSA har på ny medansvar for ødelæggende angreb: Erhvervslivet kræver digital våbenkontrol iii Dansk Erhvervs digitale politik vækst gennem digitalisering (maj 2017) - DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT #

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Velfærd og erhvervsvilkår er hinandens forudsætninger God velfærd og gode

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN CLEMENSEN Digitaliseringen griber om sig og forårsager grundlæggende forandringer

Læs mere

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke ANALYSENOTAT Black Friday 2016: kan forbrugsfesten fortsætte? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD De senere par år har den danske detailhandel taget den amerikanske

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

ANALYSENOTAT E-sporten boomer

ANALYSENOTAT E-sporten boomer ANALYSENOTAT E-sporten boomer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD E-sporten er i kraftig vækst. Der organiseres professionelle turneringer med store præmiepenge,

Læs mere

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det?

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ENERGIPOLITISK CHEF SØREN BÜCHMANN Et flertal af kommunalpolitikerne

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil ANALYSE Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil Resumé Forandringstempoet i erhvervslivet er højt, og mange virsomheder oplever at deres konkurrentlandskab

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF, RASMUS LARSEN LINDBLOM Flere foretrækker private end offentlige plejehjem

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden ANALYSE Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden Hvis man tror at deleøkonomi kun er et storbyfænomen for folk i hovedstaden tager man fejl, for faktisk er der også en del nordjyder og personer bosat

Læs mere

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Deleøkonomien fik sit folkelige gennembrud i 2016, og står foran et politisk gennembrud i 2017 med taxalovgivning og deleøkonomi-strategi

Læs mere

Misbrug af betalingskort

Misbrug af betalingskort ANALYSE Misbrug af betalingskort Misbrug af betalingskort er desværre et betydeligt problem i Danmark både for danske forbrugere og for dansk erhvervsliv. Når der sker misbrug af betalingskort, kan det

Læs mere

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

E-sporten boomer ANALYSE

E-sporten boomer ANALYSE ANALYSE E-sporten boomer E-sporten har oplevet en meget voldsom vækst de senere år, og nye tal viser, at denne tendens fortsatte ufortrødent i 2017. Da der ikke findes officielle totale opgørelser af e-sportens

Læs mere

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter ANALYSE Virksomhedernes outsourcing skifter karakter Danske virksomheder har udnyttet mulighederne ved en international arbejdsdeling, så de eksempelvis kan outsource til udlandet. Det kan være forbundet

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Bilag 1.Talepapir ved samråd i KOU den 8. oktober

Bilag 1.Talepapir ved samråd i KOU den 8. oktober Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Bilag 1.Talepapir ved samråd i KOU den 8. oktober Samrådsspørgsmål: Finansministeren bedes redegøre for kritikken af sikkerheden

Læs mere

E-sporten boomer videre

E-sporten boomer videre ANALYSE E-sporten boomer videre Hovedfindings Danske Spils tal for betting på e-sportsområdet giver en interessant indikation på den hastige vækst, e-sporten oplever i disse år. Tager vi udgangspunkt i

Læs mere

> DKCERT og Danskernes informationssikkerhed

> DKCERT og Danskernes informationssikkerhed > DKCERT og Danskernes informationssikkerhed Fujitsu Security Event, 29. januar 2019 Henrik Larsen 28 January, 2019 S 1 > Hvem er DKCERT? > Grundlagt 1991 efter en af de første store hackersager i Danmark

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Årets julehandel nærmer sig. Salget op til jul har stor betydning

Læs mere

EU s Persondataforordning. for danske virksomheder. ca. 8 mia. kr. ANALYSE

EU s Persondataforordning. for danske virksomheder. ca. 8 mia. kr. ANALYSE ANALYSE EU s Persondataforordning koster danske virksomheder ca. 8 mia. kr. Den 25. maj træder EU s Persondataforordning (GDPR General Data Protection Regulation) i kraft. Forordningen er blandt den mest

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR

eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR ANALYSE eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR Resumé Fredag den 25. maj 2018 var en skillelinje for alle danske virksomheder, da det var dagen, hvor EU s Persondataforordning trådte i

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark

Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark ANALYSE Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark Resumé Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark. Det er vurderingen fra 447 virksomheder, der har deltaget i en survey

Læs mere

It-sikkerhed i danske virksomheder

It-sikkerhed i danske virksomheder It-sikkerhed i danske virksomheder Rundspørge blandt it-chefer, it-sikkerhedsansvarlige og ledere DANSK IT har gennemført en rundspørge blandt danske it-chefer, it-sikkerhedschefer og ledere for at finde

Læs mere

8 initiativer. der kan styrke cybersikkerheden i Danmark

8 initiativer. der kan styrke cybersikkerheden i Danmark 8 initiativer der kan styrke cybersikkerheden i Danmark November 2017 2 Gør cybersikkerhed til en dansk styrkeposition Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Digitaliseringen har skabt

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

ANALYSENOTAT Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget

ANALYSENOTAT Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget Nov 01, 2017 Nov 03, 2017 Nov 07, 2017 Nov 09, 2017 Nov 13, 2017 Nov 15, 2017 Nov 17, 2017 Nov 21, 2017 Nov 24, 2017 Nov 28, 2017 Nov 30, 2017 Dec 04, 2017 Dec 06, 2017 Dec 08, 2017 Dec 12, 2017 Dec 14,

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR Fredag den 25. maj 2018 var en skillelinje for alle danske virksomheder,

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

INFORMATIONSSIKKERHED I

INFORMATIONSSIKKERHED I INFORMATIONSSIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR ANALYSE: OFFENTLIGT ANSATTE SLÅR FORTROLIGE OPLYSNINGER OP AF NYSGERRIGHED KMD Analyse Briefing Juni 2016 OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Bedre opgørelse af den offentlige service Danmarks Statistik offentliggjorde medio november reviderede

Læs mere

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst AF CHEFKONSULENT MICHAEL BREMERSKOV JENSEN OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Største frihandelsaftale i mange år I sommers afsluttede

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

Mangel på arbejdskraft har for alvor ramt detailhandlen

Mangel på arbejdskraft har for alvor ramt detailhandlen ANALYSE Mangel på arbejdskraft har for alvor ramt detailhandlen Resumé Det er efterhånden velkendt, at rigtig mange danske virksomheder mangler arbejdskraft, hvilket for mange virksomheder betyder færre

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning ANALYSE Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning Resumé Blandt de virksomheder, som kender til EU s Persondataforordning og som vurderer, at den er relevant for deres virksomhed,

Læs mere

DI ITEK-gennemgang: National strategi for cyber- og informationssikkerhed

DI ITEK-gennemgang: National strategi for cyber- og informationssikkerhed Den 18. december 2014 DI ITEK-gennemgang: National strategi for cyber- og informationssikkerhed 1. Overordnet vurdering En række sager med store datatab fra vigtige danske dataejere, som f.eks. CPR, SSI,

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

INFORMATIONS- SIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR

INFORMATIONS- SIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR INFORMATIONS- SIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR KMD Analyse Juni 2016 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private

Læs mere

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på Digitalt nødråb: vores r klæder os ikke godt nok på AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Digitaliseringen påvirker samfundet og ikke mindst arbejdsgange, krav og forventninger

Læs mere

Danmark og cybersikkerhed: Cybertruslen bekymrer flere end tidligere, og vi ser et skærpet fokus på den kommende EU-persondataforordning

Danmark og cybersikkerhed: Cybertruslen bekymrer flere end tidligere, og vi ser et skærpet fokus på den kommende EU-persondataforordning Danmark og cybersikkerhed: Cybertruslen bekymrer flere end tidligere, og vi ser et skærpet fokus på den kommende EU-persondataforordning Cybercrime Survey 2017 Oktober 2017 250 danske og 100 norske virksomhedsledere,

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag AF POLITISK KONSULENT TINE MARIE ANDERSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Onsdag den 14. februar er det Valentinsdag, og det er i høj grad

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund EU s Persondataforordning koster danske virksomheder ca. 8 mia. kr. Den 25. maj træder EU s Persondataforordning (GDPR General

Læs mere

CFCS Beretning Center for Cybersikkerhed.

CFCS Beretning Center for Cybersikkerhed. Center for Cybersikkerheds Beretning 2017 Center for Cybersikkerhed www.cfcs.dk 2 Cybertruslen - - - - - - - Center for Cybersikkerheds indsatser i 2017 - rådet. Det er centerets mission at styrke beskyttelsen

Læs mere

Status for dansk modeeksport

Status for dansk modeeksport ANALYSE Status for dansk modeeksport 2018 blev et fint år for dansk modeeksport. Analysen ser nærmere på udvikling, trends og tendenser, og konstaterer blandt andet: Den danske modeeksport (beklædning

Læs mere

FSOR. Cybersikkerhed i den finansielle sektor VISION 2020 FINANSIELT SEKTORFORUM FOR OPERATIONEL ROBUSTHED

FSOR. Cybersikkerhed i den finansielle sektor VISION 2020 FINANSIELT SEKTORFORUM FOR OPERATIONEL ROBUSTHED FSOR FINANSIELT SEKTORFORUM FOR OPERATIONEL ROBUSTHED DECEMBER 2016 Cybersikkerhed i den finansielle sektor VISION 2020 Den danske finansielle sektor skal være best in class i Europa til at imødegå truslen

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser ANALYSE E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik netop har udgivet giver os den nyeste og mest aktuelle

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017.

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017. ANALYSE Behov for at justere virksomhedspantet Erhvervsvirksomheder har mulighed for at stille pant i forskellige aktivklasser som sikkerhed for eksempelvis et lån eller en kassekredit. Det er noget, især

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Erhvervslivet forventer vækst

Erhvervslivet forventer vækst ANALYSE Erhvervslivet forventer vækst Resumé Dansk økonomi er i et opsving. Væksten de sidste tre år har i gennemsnit været på omkring 2 pct., og selvom det ser ud til, at væksten i år bliver lidt lavere,

Læs mere

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark ANALYSE Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark Resumé De danske virksomheder oplever i disse år en mangel på arbejdskraft, som ikke er oplevet magen siden dagene før finanskrisen i slutningen

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Detailbranchen endelig på vej mod genopretning Efter en vedvarende

Læs mere

Danskerne bryder stadig loven på nettet

Danskerne bryder stadig loven på nettet ANALYSE Danskerne bryder stadig loven på nettet Resumé Det lovlige marked for streamingtjenester bliver stadigt større, og som forbruger kan du i dag vælge mellem en lang række udbydere inden for tv-serier

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler?

ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler? ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND De selvkørende biler er på vej, og flertallet er positive Hvad der for få år siden

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere