Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne"

Transkript

1 Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Juni - juli - august Nr Konfirmand-ikoner Se flere ikoner og læs om deres tilblivelse på næste side!

2 Konfirmand-ikoner v/ Inger Marie Raunkiær-Jensen Lørdag d. 2. februar brugte konfirmanderne fra Jerlev og Højen en halv dag på at lave moderne ikoner i Højen Sognehus. De fik kyndig instruktion og frisk inspiration af kunstner og lærer, Kåre Deichmann. Konfirmanderne fik til opgave at fremstille en moderne ikon over deres bibelord, som de selv har valgt til konfirmationen. I den store danske encyclopædi står der bl.a. om ikonen: En ikon er et helligt billede i den ortodokse kirke, der anvendes såvel ved gudstjenester i kirken som i hjemmet. Nogle ikoner har et fortællende indhold, scener fra Det Gamle eller Det Nye Testamente, andre er portrætter af Kristus, Guds Moder eller en helgen. Uanset mo- 2

3 tivet bygger gengivelsen på en tusindårig tradition for komposition, figurtegning, farvevalg og stilisering af foldekast og ansigtstræk, der understreger ikonens egentlige formål: ikke at illustrere en konkret virkelighed, men gennem sin symbolik og sin todimensionalitet at fungere som en afspejling af den himmelske virkelighed. I vor tid er der en del kunstnere også i vores protestantiske kirke som laver moderne ikoner. I år har vore konfirmander så forsøgt sig som kunstnere. Jeg synes, at der er kommet nogle meget smukke og tankevækkende ikoner ud af det. Det var en fornøjelse både for Kåre og mig at se med hvilken ildhu og hvilket engagement, de tog fat på opgaven. Måske var det også en øjenåbner for flere af dem. Een af dem udbrød i hvert tilfælde: Jeg vidste slet ikke, at jeg var kunstner! Ikonerne har været udstillet i de respektive kirker indtil konfirmationen. Derefter fik konfirmanderne dem med hjem. 3

4 Konfirmation 2013 Den 21. april og d. 28. april blev årets konfirmander konfirmeret i henholdsvis Højen Kirke og Jerlev Kirke ved to festlige gudstjenester. Også i år var kirkerne fyldte til bristepunktet af feststemte og glade mennesker. 4

5 Mening, ikke-mening, mening, ikke-mening v/ Martin Bonde Eriksen Jeg forestiller mig, at jeg går og plukker bladene af en blomst, mens jeg igen og igen gentager ordene mening, ikkemening. Hvad er meningen, hvor kom den fra, og hvorfor er den der ikke altid? Jeg har flere bud på gode svar, men der er altid forskellige svagheder i de svar. I meget gamle dage var svarene på de tre spørgsmål ganske klare: Hvad er meningen? Jesus. Hvor kom den fra? Gud. Hvorfor er den der ikke altid? Øh Det er som om, svarene ikke helt slår til i dag. For hvis meningen er Jesus, i hvilken forstand er Jesus da meningen? Hvis meningen kommer fra Gud, hvilken Gud taler vi så om? Og når meningen ikke er der, så er øh vel et lidt utilfredsstillende svar. At noget skal være meningsfuldt et liv, en oplevelse, et arbejde, et ægteskab er et relativt nyt fænomen. Måske fordi der ikke længere findes nogen objektiv autoritet, der kan afgøre, om noget er meningsfuldt eller ej. Den vigtigste autoritet er den enkelte selv, og derfor fylder spørgsmålet om mening eller ikke-mening nok mere, end det gjorde for 300 år siden. Mit gæt er, at mening både skal føles rigtig, og at man rationelt skal kunne argumentere for, at noget er meningsfuldt. Det er en vældig stor opgave for den enkelte selv at skulle forholde sig til meningen med livet. Det går, som regel, så længe livet er til at overskue. Men når det indimellem sker, at forbindelsen mellem følelse og intellekt forsvinder, så kan livet forekomme meningsløst. Det sker særligt i forbindelse med tab og livskriser. Når meningen alene er den enkeltes eget ansvar, så er der en fare for, at ordet mening mister sin værdi, fordi der er lige så mange meninger med livet, som der er mennesker. Jeg vil kalde det for en absurd subjektiv relativisme. Jeg forestiller mig, at jeg går og plukker bladene af en blomst, mens jeg igen og igen gentager ordene mening, ikke-mening. For mig at se er kristendommen og kirkens fællesskab til gudstjenester, begravelser, bryllupper, konfirmationer, dåb og sogneaftener den blomst. Kristendommen og kirkens fællesskab er den blomst, der hjælper mig til at spørge ind til meningen. Kirken er et fortolkningsfællesskab, hvor mening ikke er den enkeltes eget ansvar alene, men hvor mening er noget, vi sammen spørger ind til. Det er ikke blot en intellektuel øvelse, meningen er også selve fællesskabet, meningen er også handlinger; mening opstår, når der er overensstemmelse mellem budskabet, fællesskabet og handlingerne. Kirken er altså et rum, hvor der er plads til, at mennesker i fællesskab spørger ind til meningen. Men det er også et rum, hvor der er plads til ikke-mening, for på sin vis er ikke-mening lige så vigtig som mening det er bare meget vanskeligere at håndtere. Mit ydmyge og meget kortfattede bud på et svar er følgende: Hvad er meningen? Den anden. Hvor kom den fra? Kristus. Hvorfor er den der ikke altid? Fordi det er et for stort krav at stille os selv. 5

6 Jeg er holdt som kirkesanger Der er nok en del unge mennesker i Højen, som både er døbt, har været med i børnekoret, er konfirmeret og måske gift, hvor jeg har været med som kirkesanger på bagerste række. Der er en del af de ældre i Højen, som jeg har mødt i kirken gennem årene, hvor jeg nu har været med til deres begravelse, igen på bagerste række. Jeg har det bedst med at synge nede bagved. Dels kan jeg bedre følge organisten, dels er jeg genert. Jeg søgte egentlig ikke jobbet som kirkesanger, men da jeg var interesseret i stillingen, forhørte jeg mig og fik tilsendt et 10 sider langt regulativ om stillingen. Det var nok til, at jeg ikke søgte den. Jeg lod mig dog overtale af menighedsrådsformand Elsa Münch til at være med til en prøve-gudstjeneste. Jeg har senere hørt, at præstens kone, fru Kelkjær, syntes, at jeg skulle ansættes, fordi jeg havde sådan nogle venlige øjne. Fru Kelkjær gav mig for øvrigt også den første hvide rullekravebluse, hun syntes nok, at det passede bedre til mig end skjorte og slips. Det syntes jeg også. Ove for 28 år sidenøver derhjemme. Jeg fik jo jobbet til deling med en anden ansøger, Svend Åge Pallesen. Vi faldt hurtigt i hak og havde mange Ove anno 2013 gode år som kollegaer. Han holdt, da han blev 75, og var så afløser i mange år. I begyndelsen var der mange salmer at lære, ofte 3 pr. søndag. Jeg klimtede melodien på violinen, og min kone hjalp på fløjte, når der var mange fortegn. Organisterne, Marie Larsen og Anna Vesterdahl, hjalp mig også meget med indøvningen enten hos Anna i Bramdrupdam eller i kirken inden gudstjenesten. Det er fornylig gået op for mig, at min kollega, Pernille ikke står op under præludiet. Det har jeg altid gjort. Det fortalte Maren kirkesanger, min forgænger, at man skulle. Det var også kirkesangerens pligt at sørge for pastiller til ham selv og til organisten til at spise under prædikenen! Den skik er dog smuldret væk. Jeg havde meget bøvl med min generthed de første mange år, for jeg var også bange for at gøre noget forkert. En nat drømte jeg, at jeg kom gående op ad kirkegulvet. Så kiggede jeg ned på mine fødder--- jeg havde mine gamle slidte hjemmesko på! Åh--- det var kun en drøm! Ofte havde jeg svært ved at gennemføre den sidste salme af nervøsitet over, at jeg snart skulle læse udgangsbøn. Der gik nok de første 15 år, før jeg slappede helt af med hensyn til ind- og udgangsbøn. Selv om jeg har bestræbt mig på, at 6

7 det ikke skulle ske, har jeg dummet mig nogle gange. F.eks. har jeg to gange glemt at stille uret (vintertid/sommertid). Den ene gang var jeg for tidlig på den, og det gjorde ikke noget. Men den anden gang ringede graveren, Arne Mortensen, 10 minutter før gudstjenesten og spurgte, om jeg havde glemt at stille uret. Han var nødt til at trække ringningen et par minutter, og jeg så nok lidt søvnig ud, da jeg kom. Når jeg ser tilbage på 28 år i Højen kirke og 12 år i Jerlev kirke, er jeg fuld af taknemlighed. Tak til mine kollegaer for godt samarbejde. Tak til menighedsrådene og menighederne for smil, små samtaler og opbakning. Jeg har lært 100-vis af salmer, hvilket er en uvurderlig skat. Jeg er knap så genert. Jeg har aldrig været ked af at skulle af sted til kirke, og jeg har altid været glad og opløftet, når jeg kom hjem. Jeg har nu holdt en lille dør åben ved at tilbyde mig som afløser, så vi ses Hjertelig hilsen, Ove Veinholt Jensen Aktiviteter Kirkekorenes opstart efter ferien Højen Kirkes Voksenkor starter onsdag d. 4. sept. kl i Højen sognehus. Højen Kirkes Børnekor starter torsdag d. 5. sept. kl i Multihuset i Højen. Jerlev Kirkes Børne- og Ungdomskor starter torsdag d. 5. sept. kl i Jerlev Kirke. Juniorkonfirmander i Højen Også i år indbyder vi alle børn i Højen, som går i 3. klasse til at være juniorkonfirmander. Alle børn kan deltage også selv om de ikke er døbte. Hvad går den indledende konfirmandforberedelse ud på? Den går ud på at gøre børnene fortrolige med den kristne børnelærdom og kirkens gudstjeneste. Det vil ske i samvær med børnene om bibelfortælling, salmer og sange, Trosbekendelsen og Fadervor. Vi vil gå på opdagelse i kirken og lære den bedre at kende. Hvor og hvornår? Forløbet er et kort forløb, der strækker sig over seks gange fra d. 21. august. Alle børn i 3. klasse vil få en indbydelse tilsendt med oplysninger om ugedag og tidspunkt. Organist Hanne Agerbo Baungaard vil i samarbejde med sognepræst Inger Marie Raunkiær-Jensen forestå undervisningen. Babysalmesang i Højen Babysalmesang er sang, musik, bevægelse og rytmik for de allermindste med udgangspunkt i salmerne. Vi synger og danser og vugger salmernes stemning ind i de små. Salmerne lægges ned i barnet som et lille kim. Vi laver rim og remser, puster sæbebobler, vifter med tørklæder, lytter til musik og forskellige instrumenter, alt imens vi bruger kirkerummet og dets muligheder. Alle kan være med. Dog gælder tilbuddet kun for børn i alderen fra 2-9 mdr. Der kræves ingen særlige forudsætninger. Hvert forløb afsluttes med en kop kaffe, te, vand og en lille hyggesnak. Vi starter i september. Nærmere information kommer i det næste kirkeblad. For yderligere information er man velkommen til at henvende sig til Hanne Agerbo Baungaard, tlf

8 Særlige arrangementer og gudstjenester Friluftsgudstjeneste søndag d. 2. juni i Højen kl i Gryden for enden af Aakjærvænget I Jerlev kl på det grønne område ved Grenen Musikanter fra FDF Vejle 1 Brass Band vil spille til salmerne, og Højen Voksenkor og Jerlev Børne- og Ungdomskor vil synge for og med os. Efter gudstjenesten er de respektive menighedsråd vært for en kop kirkekaffe i det grønne. I tilfælde af regnvejr rykker vi ind i kirken. Fælles sommermøde for Jerlev og Højen i Højen Præstegård søndag d. 25. august v/ Henrik Wigh-Poulsen, domprovst ved Odense Domkirke Moral og politik Efter en gudstjeneste i Jerlev Kirke kl med Henrik Wigh-Poulsen som prædikant, fortsætter vi med kaffe, hygge og foredrag I præstegårdshaven. Henrik Wigh-Poulsen vil tale over emnet Moral og politik og siger følgende derom: Det politiske liv har forandret sig en del på det sidste. Nu kan spørgsmålet om personlig moral pludselig få taburetter til at vakle. Spørg bare Helle, Lene, Lars, Troels, Henrik og alle de andre politikere, vi er kommet på fornavn med. I det hele taget spiller det personlige en stadigt større rolle i politik. Det er som om vi på godt og ondt kommer tættere på hinanden. Hvorfor, og hvad gør det ved demokratiet? Foredraget er blevet til på baggrund af mange års ihærdigt tv-kiggeri, så jeg gætter på, at der vil være en del iagttagelser vi er fælles om. Alle, børn, unge og voksne er hjertelig velkomne. 8

9 Sogneudflugt i Højen søndag d. 1. september Højen Kirke og Højen Efterløns- og Pensionistforening har i år henlagt den årlige udflugt til en søndag for at give alle interesserede mulighed for at deltage. Turen søndag d. 1. september går til Lyng Kirke ved Fredericia med deltagelse i gudstjenesten, efterfulgt af middag på Hotel Postgaarden, kendt fra mange indslag i TV-Syd. Efter en kop kaffe på hotellet kører vi til Vestfyn sydpå langs Lillebælt, og afhængigt af vejret gøres holdt et par interessante steder. Endeligt program med nærmere oplysninger om tidspunkter osv. fremkommer senere hos indbyderne. Turleder Johs Rahbek, Højen, tlf Sogneudflugt i Jerlev søndag d. 15. september Det foreløbige program ser således ud: Deltagelse i gudstjenesten i Askov Kirke, middag på Kongeåkroen i Foldingbro og besøg på Sønderskov Hovedgård. Kaffe på Gram slotskro. Nærmere oplysninger om tider og pris i næste nummer af kirkebladet, og fra maj er endeligt program fremlagt i kirkens våbenhus. Turleder Johs Rahbek, Højen, tlf

10 Nyt fra menighedsrådene Nyt fra begge menighedsråd Ændringer i kirkesangerstillingerne Kirkesanger Ove Jensen har valgt at opsige sin stilling ved Jerlev og Højen Kirke med virkning fra d. 1 maj. Ove har sammen med Pernille Bøser de sidste år delt jobbet som kirkesanger ved Jerlev og Højen kirker. Tak til Ove for godt samarbejde gennem årene. Som følge af de nye sognestrukturer vil der også ske ændringer af kirkesangerstillingerne ved Højen, Jerlev og Ødsted kirker. De vil fremover blive varetaget af Frida Jensen og Hans Jørgen Bjerre, begge pt ansat ved Ødsted kirke, samt Pernille Böser. Velkommen til dem alle i Jerlev og Højen. Kirkeblad I Højen arbejder vi på, at kirkebladet bliver en del af Vor Flue, så vi får et fælles sogneblad. Det er endnu i skrivende stund ikke helt afklaret, hvordan det bliver, f.eks. hvor ofte det skal udkomme, men vi arbejder på sagen og håber på en god løsning til glæde for alle. Nyt fra Jerlev Menighedsråd Kirkeblad Et nyt kirkeblad for Jerlev-Ødsted sogne forventes at udkomme til næste gang, dvs. til september. Der arbejdes ligeledes på en ny hjemmeside. Nyt fra Højen Menighedsråd Kirkebil til gudstjenester Højen menighedsråd har besluttet, at man gerne må benytte kirkebilen til gudstjenester også i Jerlev Kirke og Ødsted Kirke på de søndage og øvrige helligdage, hvor der ikke er gudstjeneste i Højen Kirke. Og selvfølgelig må man fortsat benytte den til de fællesarrangementer og gudstjenester, som vi holder, også når de finder sted i Jerlev og Ødsted. 10

11 Adresser: Sognepræst i Jerlev: Martin Bonde Eriksen, Ribevej 42, Ødsted, 7100 Vejle. Telefon , Fridag: Mandag. Præsten har ferie den juni og d august. Sognepræst i Højen: Inger Marie Raunkiær-Jensen, Gl. Højenvej 136, 7100 Vejle. Telefon , Fridag: fredag. Præsten har ferie den juli. Præsterne passer gensidigt hinandens embeder, når de har fri. Hvis en anden vikarierer, henvises der til denne på telefonsvareren. Præsterne står altid til rådighed for en personlig samtale, sygebesøg eller lignende. Ungdomspræst Rikke Holm Haraldsgade 10, 7100 Vejle, Tlf , HØJEN Menighedsrådsformand: Marcus Kring, tlf , Kirkeværge: Ingrid Møller-Nielsen, tlf , Organist og korleder: Hanne Agerbo Baungård, tlf , Kirkesangere: Pernille Böser, tlf Frida Jensen, tlf Hans Jørgen Bjerre, tlf Graver: Ingrid Hvidberg, tlf , KFUM-spejderne i Højen: Interesserede kan henvende sig til Birte Nielsen, tlf eller JERLEV Menighedsrådsformand: Carsten Bjerre, tlf , Kirkeværge: Arne Jørgensen, tlf , Organist og korleder: Hanne Agerbo Baungård, tlf , Kirkesangere: Pernille Böser, tlf Frida Jensen, tlf Hans Jørgen Bjerre, tlf Graver: Allan Jensen, tlf , . Hjemmeside-adresser: og 11

12 Højen Gudstjenesteliste Jerlev 2. juni 11.00* (1. s. e. trin.) 9.30* 9. juni M (2. s. e. trin.) juni Se Jerlev (3. s. e. trin.) IM 23. juni 9.00 (4. s. e. trin.) Se Højen 30. juni (5. s. e. trin.) juli 9.00 M (6. s. e. trin.) juli Se Jerlev (7. s. e. trin.) juli DT (8. s. e. trin.) Se Højen 28. juli 9.00 M (9. s. e. trin.) aug (10. s. e. trin) aug. Se Jerlev (11. s. e. trin.) IM 18. aug (12. s. e. trin.) aug. Se Jerlev (13. s. e. trin.) 13.30** 1. sept. Sogneudflugt *** (14. s. e. trin.) *: Friluftsgudstjeneste. **: Sommermøde ***: Se s. 9. M: Martin Bonde Eriksen; IM: Inger Marie Raunkiær-Jensen; DT: Doris Tiedemann. Hvidkilde Der holdes gudstjeneste på Hvidkilde tirsdag d. 4. juni og tirsdag d. 13. august, begge dage kl Alle er velkomne. Kirkebil til alle gudstjenester og menighedsrådets arrangementer i Højen og Jerlev: Ring til Vejle Taxa, tlf , ved gudstjenester senest kl. 20 dagen før; ved arrangementer i god tid samme dag

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2015 SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE 2015 Af sognepræst Erik Bredmose Da jeg var dreng opholdt børn og unge

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Nr. 2 Februar, marts, april og maj 2011 17. årg. Spjellerup - Smerup - Hellested - Vemmetofte

Nr. 2 Februar, marts, april og maj 2011 17. årg. Spjellerup - Smerup - Hellested - Vemmetofte Nr. 2 Februar, marts, april og maj 2011 17. årg. Spjellerup - Smerup - Hellested - Vemmetofte 1 K i r k e l i g v e j v i s e r Personale Alle fire sogne Sognepræst Torben Petersen Præstestien 2, 4653

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

2007 september - oktober - november

2007 september - oktober - november Pedersborg Bromme KIRKEBLADET Årgang 48 nr. 3 2007 september - oktober - november Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, som os fra moders liv, og

Læs mere