Brødremenigheden Christiansfeld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brødremenigheden Christiansfeld"

Transkript

1 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 2 April - Maj - Juni 2014 Prospekt af Søstrehus og have set fra nord 1790

2 2 "Gud, giv os mod til at handle dristigt med vort liv, fordi det er dit." Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.: Fax.: Regnskabskontor: Nørregade 14 A Duetten 6070 Christiansfeld Tlf.: Bank: Reg: 9743 NR: Ældsteråd: Formand: Käte Thomsen Skovvænget Christiansfeld Tlf.: Jørgen Bøytler Henning Jacobsen Hans Schmidt Jens Christian Schmidt Anne Marie Schneider Livet, det at være, det at eksistere, - tænk lige et øjeblik over, hvilket under det er, at du sidder lige her og sådan set bare er. Enhver har fået evner, kræfter, forstand, kunnen og efterhånden erfaringer. Dem må vi bruge, og vi må bruge dem i tjenesten for Gud, og det betyder netop i tjenesten for mennesker. Gud er den, der har givet mig mine talenter og "gener" og som jeg overalt i det menneskelige må stå til ansvar overfor. Ideen, der lever i Brødremenighedens tænkning, om det liturgiske liv, som anser alt hvad man foretager sig som gudstjeneste, ethvert arbejde, enhver opgave gøres eller løses i tjeneste for Gud, denne tanke kan hjælpe os til at forstå, at leve det liv, vi fik. Livet leves som en gudstjeneste, og dermed bliver det et rigt, til tider spændende, altid indholdsrigt, ofte indholdsmættet liv. Det forunderlige er, at Gud giver at ville og at kunne. Det vel-levede liv leves i livets Guds nærhed, i Guds lys og gennem Guds kraft. Det handler om at stille sig til rådighed, det handler om at turde tro, også det, der ikke kan bevises på forhånd, det handler om at turde at håndtere de givne muligheder, bruge al sin energi og evne til at leve med Gud, med blik for de andre. Vi vil gerne høre evangeliet, og evangeliet er, at vi ikke kan blive frelst ved egne gode gerninger, vi kan ikke frelse os selv. Frelsen gives som en gave, og den etableres, gøres mulig, da Jesus Kristus dør på korset. Og vi har lov til at leve med ubekymrethed om frelsen, evangeliet tilsiger os alle vore synders nådige forladelse. Lad nu være med at gå og frygte for døden, for den er besejret. Jesus døde, tog al synd, inklusiv arvesynd og al mulig anden synd på sig, - han gjorde det af kærlighed til mennesker, kærlighed til dig og mig, så det kan da ikke gå galt. Jørgen Bøytler

3 Turistavisen Christiansfeld 2014, Byens lys. Da kirkepladsen blev fornyet. 3 Enhver, der kender lidt til den historiske by Christiansfeld, har været på kirkepladsen. Den er byens centrum, med et springvand midt på pladsen, høje lindetræer omkranser pladsen, nogle kanstanietræer inde langs de korsformede stier, græs i fire felter. Sådan kender vi pladsen, på hvis vestside Brødremenighedens salshus, altså kirkebygning, danner rammen. Mod nord er det Søstrehuset der afgrænser pladsen, mens præstebolig og forstanderhus ses mod syd. Østsiden præges af to mindre, ens huse, og det såkaldte sprøjtehus i midten. Jo, det var sådan vi kendte pladsen, indtil en dag alle de store gamle træer blev fældet. Træerne var mere end tohundrede år gamle, og de havde stået der siden byens første tid. Dem, der kom forbi i dagene efter, og det var mange Christiansfeld borgere, de kunne se, at der ikke var noget valg, træerne måtte fældes; de var hule indeni, kun en skal var der tilbage. Billedet taler for sig selv - de måtte fældes Kirkepladsen umiddelbart efter træfældningen Allerede inden da var nogle få træer fældet og et par stykker var væltet af sig selv for flere år siden. Der var lavet undersøgelser af træernes beskaffenhed, og fagfolkene sagde, at fældningen af træerne kun kunne gå for langsomt, det var på høje tid. Nu er der jo ofte følelser forbundet med træer, måske fordi de er levende væsner, men også fordi de i nogle tilfælde bliver gamle, mange generationer ser de samme træer, de giver en følelse af kontinuitet i slægten, i byen. Træer bliver stående, når meget andet falder.

4 4 Derfor var det en voldsom oplevelse, når en så markant gruppe træer som kastanie- og lindetræerne på kirkepladsen blev fældet, og det skete inden for få timer. Det blev nok af mange oplevet som en chokerende oplevelse, og en refleks-reaktion var nok for mange: "Det var da en skam, hvordan kunne de dog gøre det." Men når man så de fældede træer, ja så var grunden til at de blev fældet evident: Det var nødvendigt, fordi træerne var for farlige at have til at stå. Men så skete der et lille under, for selv om der lå store stakke af træstammer på pladsen, så kunne man lige pludselig begynde at se meget mere. Øde -læggelsens vederstyggelighed forvandledes til en åbenbaring, til et helt nyt indtryk af pladsen og især af de omgivende bygninger. Pludselig kunne man se, hvor stor og imponerende kirkebygningen er, Søstrehuset, Nørregade 12 og Nørregade 7 set fra kirken af pludselig fornemmede man pladsens størrelse, man så Søstrehuset, og selv om de to huse mod Lindegade var pakket ind i stilladser, kunne man godt forestille sig, hvad der var ved at ske: Byens centrum var blevet forvandlet. Byrummet, måske et af de smukkeste i Nordeuropa kom til syne. Ret hurtigt tog forvandlingen form. De store bunker af gamle træstammer blev fjernet, store maskiner gennemarbejdede jorden. Stierne blev anlagt på ny, afgrænset af Et kig fra Søstrehuset mod Lindegade 26 og 28 som er pakket ind i stilladser og plastik

5 5 af teglsten på højkant og dækket af gulligt slotsgrus. Og der blev plantet nye lindetræer, samme antal som før, men helt nye træer, der dog allerede havde en pæn størrelse. Der blev lagt ny pigbro rundt om pladsen og en dag blev tre magnolietræer plantet. Med vilje er de blevet plantet, så de ikke danner noget mønster, men ved deres placering bryder de den ellers gennemførte stringens på pladsen. De vil blomstre til sommer og give farve i det grønne. Kirken og kirkepladsen blev pludselig meget stor Pladsen har så hen over vinteren ligget og ventet på, at det skulle blive muligt at så græs, og springvandet skal også friskes lidt op, men så er kirkepladsen også klar til at blive beset, blive brugt og blive nydt. Vi er alle så privilegerede, at vi har fået lov til at opleve, både de store, gamle træer med den skønhed og historie de repræsenterede og vi får nu lov til at opleve den nyskabte og nyrenoverede kirkeplads, som nok i høj grad ser ud, som byens første indbyggere så den, og som det var tænkt, nemlig en smuk åben plads, hvor både træerne og græsset kan ses og mærkes, men hvor også byens bygninger kan ses og opleves i en sammenhæng. Byens lys vendte til tilbage. Jørgen Bøytler Mailadresser: Brødremenigheden kan spare porto, når der f.eks. skal sendes kvitteringer ud, det kræver bare, at I sender jeres mailadresser til: Det er også praktisk i andre sammenhænge.

6 Menighedsforordningen Annemette Løkke Berg fra Christiansfeld Centret har under arbejdet med Unesco ansøgningen fået fat på Menighedsforordningen fra Annemette indbød til fyraftensmøde med dette tema. Herefter kunne vi i Brødremenighedens arkiv finde et lignende eksemplar, og fandt i Ældsterådsprotokollen fra 1780 under punkt 6 følgende notits: Det ville være godt, hvis man havde oversat menighedsforordningen til dansk, i hvert fald i uddrag. Der skulle tales med broder Kastrup, om han ville påtage sig en oversættelse. Og for øvrigt skulle menighedsforordningen trykkes på tysk i Barby. Ja, og trykt blev ordningen ikke kun til Christiansfeld, men til en hel række af Brødremenigheder, hertil følgende bemærkninger: Menighedsforordning tanker, informationer og fakta dertil: Udgangspunkt: Bl.a. inspireret af læsning af gamle Comenius breve havde grev Zinzendorf efter den første apostolske kirkeordning og den gamle mæhriske kirkeordning sammen med pastor Rothe og indbyggerne i Herrnhut skitseret et udkast til en ny krist -broderlig menighedsforordning, som blev godtaget den 12. maj (Tryk: Hahn/Reichel) Citat hertil: Den var en velsignet dag, på hvilken den gamle brødreforfatning, efter den apostolske kirkes forbillede, blev fornyet. Først blev 20 mænd valgt til menighedsældste og deraf 4 til overældste, greven blev forstander og Watterwille hans medhjælp. Desuden opstod yderligere mange embeder som hjælper, fattighjælper, sygepasser, opdrager ( mænd og kvinder), menigheden delte sig i kor. I 1730 kom en ny version. Den videre udvikling: Grev Zinzendorf er død, og valgt til hans efterfølger bliver i 1762 hans ven August Gottlieb Spangenberg. Han var biskop fra 1744 og meget anset. Han bekymrede sig meget om brødrene og blev derfor kaldt Josef på grund af 1. Mosebog i bibelen. Til hans opgaver hørte bl.a. saneringen af unitetets økonomi, konstitueringen af det fornyede Brødreunitet og forsvarer af bebrejdelserne mod

7 at Zinzendorf afveg fra den sande lære. Spangenberg skrev 1777 værket Idea fidei fratrum, Brødremenighedens kristelige lære! I hans embedstid er Brødremenighedens menighedsforordninger blevet til og derfor stærk præget af hans overbevisninger. Det ses af følgende 2 eksempler: Lt. Spangenberg (1766) ingen myndighed uden Gud! ingen stridigheder med landsherren!! osv. En tilsvarende sætning i Christiansfelder forordningen, som blev nævnt efter foredraget, er ingen særligt hensyntagen til grundlæggeren af byen, Kong Christian den 7., men hensigtsmæssigt anbragt i alle menighedsforordninger. Beslutninger fra Ældsterådsmøderne taler direkte om Disciplin og principper og forordninger. (se: Publikation Synodal-Verlasses fra 1775) Med henblik på datidens byplan kan man gå ud fra at forordningen har været en hjælp til at bringe overensstemmelse mellem det offentlige, det kristlige og det private liv. Jeg har senere fundet yderligere menighedsforordninger: En trykt for Herrnhut som eksempel for de andre menigheder, en for Neu-Dietendorf, en for Niesky m.fl. De ser alle ens ud, også tekstsiderne, som jeg har sammenlignet er i vid udstrækning enslydende. Desuden har jeg fundet menighedsforordningen for menigheden i Sarepta, med 14 artikler fra den 31. august 1768, som blev godkendt med alle voksnes underskrift. Den blev ligeledes trykt i Barby med uvæsentlige ændringer. Rudolf Grunert Fund af postkort Under restaureringen af Lindegade 28 har håndværkerne under gulvet fundet dette sjove kort fra 24. juli Kortet er fra Westerland på Sild og skrevet på tysk og sønderjysk. Det er skrevet til Købmand Chr. Tüchsen og der står: Du aner det ikke, for a hele uge endelig alene! Kære ven! Hermed en lille illustration fra damebadet, hun er jo for resten ikke dårlig i min mening. Sku do fo tid så kom herover og se dem i virklighed! Ellers går det godt, forhåbentlig også derhjemme. 7

8 8 Hils alle bekendte og mange hilsener til dig og din kone. Adr. S.J. Schmidt, Sild Udover dette postkort blev der fundet nogle efterkravs kvitteringer og en enkelt chokoladebestilling fra en fabrik i Flensborg. Kvindernes Internationale Bededag i Christiansfeld Fredag den 7. marts var vi igen samlede i Brødremenighedens kirke i Christiansfeld for at deltage i Kvindernes Internationale Bededag, Dagen var på forskellig vis forberedt. Der var annonceret og omtalt i de lokale aviser, sat plakater op i byens butikker, hvor der normalt kommer mange mennesker. Via nettet og postvæsenet var der sendt indbydelser til nogle af de steder, der ligger lidt længere fra Christiansfeld, som vi også gerne ville gøre opmærksomme på, at her skulle ske noget specielt. De, der skulle medvirke, havde forberedt sig, og flittige hænder og iderige hjerner havde sørget for at stedet var parat til at modtage gæster. Forsamlingen blev budt velkommen af Kirsten Gubi, medlem af Danmarks Økumeniske Kvindekomite. Else Marie orienterede om meningen med dagen. Vi havde til første afdeling - kaffebordet - et helt sønderjysk kaffebord og livlig snak. Desuden havde vi fået besøg af Henrik Halken fra Aller Aqua Group. Aller Aqua Group laver fiskefoder Der lyttes til Henrik Halkens spændende beretning og eksporterer til forskellige lande, bl. a. Egypten, og har nu også en fabrik der. Egypterne spiser meget fisk og eksporterer også. Gennem foredraget og billederne fik vi et vindue mere lukket op til landet og dets befolkning. Anden afdeling gudstjenesten foregik i den store kirkesal. Vi var ca. 50 mennesker, de fleste kvinder. Gæsteprædikanten og leder af gudstjenesten var Biskop Marianne Christiansen fra Haderslev. De egyptiske kvinders program for gudstjenesten var stærkt. Teksten var Jesus og den samaritanske kvinde. Biskop Marianne kaldte det bevægende. Det var også betagende, ikke mindst når man tænker på situationen i Egypten og i Ukraine lige nu. Der var afsat tid til stille eller fri bøn.

9 9 Man fornemmede, at mange var bevægede, og at det gjorde godt med den stille stund. Der var til sidst en litani med forbøn ledet af Biskop Marianne Christiansen. Fire kvinder, Egyptens stemmer, sluttede med at sige i kor: Dette siger Herren: Jeg Biskop Marianne Christiansen ved liturgibordet udgyder vand over den tørstige jord, strømme af vand over det tørre land. Jeg udgyder min ånd over dit afkom, og min velsignelse over dine efterkommere. Efter at Marianne Christiansen havde lyst velsignelsen tog Kirsten Gubi afsked med eftermiddagens menighed. Vi kunne tage hjem, berigede efter en bevægende eftermiddag. Kirsten Thomsen Knud Elmo Knudsen på besøg i Danmark Knud fortalte om arbejdet i Tanzania og Congo på et godt besøgt menighedsmøde. Historierne og billederne af børnene på børnehjemmet i Sumbawanga var meget rørende og viser, at der er brug for donationer Der lyttes ivrigt Fire egyptiske kvinder foredrager teksten om Jesus og den samaritanske kvinde til BDM s arbejde. Knud fortæller

10 Lidt om sjov søndag: 10 Nu er ca. halvdelen af forårs sæsonen, for Sjov søndag, gået. Det har været meget svingende med antal af børn, men de der har været, har vi hygget os sammen med. Der er ind til nu blevet tegnet og malet til søndagens tekst, malet på flasker, lavet flotte fastelavnsris og her var det rigtig hyggeligt, at de store (konfirmander) havde lyst til at deltage. Vi har tilladt os at putte en ekstra Sjov søndag ind. Det bliver d. 30. marts, hvor vi vil starte på, at lave vores egen lille påskehave. Dvs. d. 30. marts begynder vi på figurer, der skal være i haven og d. 6. april gøres haven helt færdig. Samtidig opfordrer vi til, at I holder øje med kalenderen, som er sendt ud til alle børnefamilier. Skulle der være nogen, som ikke har fået eller nogen der gerne vil have kalenderen for sjov søndag tilsendt på mail, er i meget velkommen til at sende en mail med mailadresse til så vil I komme på listen. Børnebørn er også meget velkommen. Den. 15. juni er der lige som sidste år afslutning for sjov søndag i Christinero. Her vil der igen blive serveret pølser m. brød og lidt drikkelse. Det er et tilbud til alle, både børn og voksne, voksne uden børn og voksne med børnebørn og skulle der være børn, hvor de voksne ikke lige har mulighed for at deltage, finder vi en løsning. De børn der deltager i sjov søndag, går som de plejer i starten af gudstjenesten. Vi går ud og gør klar. Er der voksne der ikke kan gå ud til Christinero, men gerne vil med, finder vi ud af en kørselsmulighed, bare giv os besked. Datoer for de sidste gange sjov søndag: 30. marts: påskehave (Duetten) 06. april: Påskehave (Duetten) 27. april: Vi leger med sæbebobler (Duetten) 11. maj: Besøg i Knud s garage (Tingskovhedevej 26) 01. juni: gamle lege (Duetten) 15. juni: Afslutning i Christinero, for alle Mvh team Sjov søndag.

11 Konfirmandforberedelse 11 Josefine, Oliver og Julius fortæller her, hvordan det har været at gå til præst 10 lørdage fra klokken en weekend. Lørdagshygge med mad og Jesusfilm Julius fortæller, at han før de begyndte at gå til præst tænkte: 5 timer hver gang, det er godt nok længe, men sådan føltes det slet ikke. Hvis det ikke havde været en lørdag, så kunne jeg jo slet ikke have været med, da jeg jo bor i København. Alle 3 fortæller: Tiden gik utrolig hurtigt, det har været rigtig hyggeligt, og vi har lært hinanden rigtig godt at kende. Det er meget hyggeligere, end hvis vi havde været mange, for vi har fået lavet noget, og lært en masse. Hvis ikke vi havde fået lavet lektier, så blev vi hurtigt opdaget. Ja, og så var der også maden, der var nok af. Vi har også lavet flere forskellige arrangementer i kirken, det synes vi var rigtig sjovt og hyggeligt. I det hele taget har forløbet været afslappende, sjovt og lærerrigt. Vi har lært meget om Gud, der har ikke været slavearbejde, som nogle af de andre klassekammerater synes, det har været for dem. Så har vi også været med til at Præstens talkshow med konfirmanderne holde gudstjeneste, det var rigtig sjovt at prøve det, som præsten ellers altid gør. Det var sjovere end normal kirke. Slutbemærkningen fra konfirmanderne var: Nu føler vi os helt klar til vores konfirmation, og I er alle velkomne til at være med i kirken den 13. april klokken

12 BDM - nyt 12 EN KORT HISTORIE februar 2014 Forleden kom en yngre forretningsmand fra Tabora til poliklinikken på Sikonge Hospital. Diagnosen var klar nok; men han fremviste også selv sit kort, hvoraf det fremgik at han var sat i behandling for spedalskhed af Tabora distrikts specialenhed for spedalskhed og TB for et par måneder siden. Han syntes ikke, han blev bedre, og da de i Tabora ikke kunne tilbyde ham yderligere, kom han herned. Med hævede pletter der stod en hel centimeter over omgivende hud var der ikke mindste tvivl om, at han havde en kraftig reaktion en immunologisk reaktion, der kan give varige nerveskader, lammelser og tab af følesans. Han blev indlagt og sat i den relevante En sygestue på Leprosariet behandling, nemlig kortison, og han har allerede fået det betydeligt bedre. Det viste sig, at de i Tabora ikke alene havde undladt at diagnosticere og behandle hans reaktion, de havde heller ikke gjort den indledende undersøgelse af hans følesans og muskelfunktion i hænder og fødder, som skal foretages for hver eneste ny patient og indtegnes på hans stamkort, ligesom de heller ikke havde undervist ham i at passe på de angrebne hænder og fødder, eller givet ham det særlige fodtøj, det nationale program i Dar es Salaam har givet dem til gratis uddeling. Det sker ikke så sjældent, at spedalske patienter kommer til os fra andre steder, hvor de har fået en yderst mangelfuld behandling, selv af det personale der i hvert distrikt og region er sat af ministeriet til at tage sig specielt af spedalskhed og tuberkulose. Og selv om det kreperer os hver gang, viser det os jo også, at der er brug for os her i Sikonge. Missionær Steen Møllgaard Andersen, Sikonge

13 13 Missionsfest søndag d. 25. maj 2014 Velkommen til en inspirerende og festlig søndag i Christiansfeld til BDMs Missionsfest og Missions-forsamling. I år kan missionens venner møde nogle af vore missionærer og volontører fra Kipili, Rwanda og Burundi Tanzania. Kl : Gudstjeneste i Brødremenighedens kirke Prædikant: Sognepræst Gert Nicolajsen, Vorgod Kl : Frokost i Christiansfeld skoles gymnastiksal Kl : Missionsforsamling: Formandens beretning Den nye generalsekretær Jens Peter Rejkjær Missionærerne Eva og Jonas Fibiger Diemer, Kipili Seniorvolontørerne Birthe og Kaj Bruun, Rwanda og Burundi VUB ernes indslag Kl 14.30: Kaffebord Salg af stjerner, bøger osv. Gensyn med missionsvenner Kl : Missionsfesten 2014 slutter Der er brug for BDMs indsats i Tanzania, D. R. Congo, Burundi og Albanien. - Der er brug for støtte, BDM er Mission her og nu! Din gave kan indbetales på bankkonto mærket Missionsfestgave 2014 eller afleveres personligt ved Missionsfesten. Erik Baun

14 Kirkelige meddelelser 14 Begravelse: Den 8. februar 2014 fulgte vi Sr. Anne Kjestine Schmidt født den 20. januar 1932, død den 4. februar 2014 til hendes sidste hvilested på Gudsageren Optagelse: Den 9. februar 2014 blev Sr. Martha Judith Vanegas Schmidt, Sr. Birthe Lis Sølvstem Grøn og Br. Kristian Sølvsten Grøn optaget i menigheden. I bydes hjertelig velkommen Indsamlede midler gennem kollekter: Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til: Menighedens arbejde i Christiansfeld Brødremenighedens Danske Mission Bibelselskabet Unitetskollekt 5.619,50 kr ,00 kr. 285,00 kr ,00 kr. Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver. Sjov søndag i kirketiden /3, 6/4, 27/4, 11/5, 1/6 og 15/6 se mere side 10 i bladet Missionsfest søndag den 25. maj 2014 kl Se program side 13 Sommerfest lørdag den 9. august 2014 Sæt allerede nu kryds i kalenderen

15 15 Bibelgruppe 2. kvartal 2014 Onsdag den 2. april kl Nørregade 15 Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde Sykreds 2. kvartal april: Volontør igen og igen og., ved Anne Miriam Bøytler 17. april: Skærtorsdag intet møde 01. maj: Vi hører mere om Mama Larsen 15. maj: Tværkulturel sognemedhjælper i Kolding v/elisabeth P. Olesen Alle møder holdes i Duetten bag Søstrehuset Koncerter i 2. kvartal april klokken koncert med 35 klassiske MGKSYD elever fra Kolding Musikskole. Entre 50 kr. 02. maj klokken koncert med Sønderjyllands symfoniorkester en koncert hvor essensen af dansk forår og sommer af bl.a. komponisterne Heise og Gade m. fl. vil blive fremført. 08. maj klokken koncert med Kousy (Kolding Musikskoles Ungdoms Symfoniorkester) Et af Kolding Musikskoles flagskibe med 45 musikskoleelever, der under dirigent Troels Lund Nielsen spiller et blandet klassisk symfonisk repertoire krydret med enkelte solist indslag (koncerten er gratis) Tid til Bøn hver fredag kl i den lille kirkesal. Tak til alle gardinstrygerne, tak til alle der har været med til at gøre kirken forårsren. Ældsterådet

16 Måned: Dato: Dag: Tid: Sted: Tjeneste: Tekst: Præst: April Maj Juni 06 Mariæ Bebudelses dag Store sal Gudstjeneste Luk. 1,46-55 J Bøytler 12 Lørdag Store sal Betaniatime J Bøytler 13 Palmesøndag Store sal Gudstjeneste/Konfirmation Mark. 14,3-9 J. Bøytler 13 Palmesøndag Store sal Hosianna J. Bøytler 14 Mandag Lille sal Læseforsamling J. Bøytler 14 Tirsdag Lille sal Læseforsamling J. Bøytler 15 Onsdag Lille sal Nadverforberedelse J. Bøytler 17 Skærtorsdag Store sal Gudstjeneste Joh. 13,1-15 J. Bøytler 17 Skærtorsdag Store sal Nadver J. Bøytler 18 Langfredag Store sal Gudstjeneste Luk. 23,26-48 J. Bøytler 18 Langfredag Store sal Kristi dødstime J. Bøytler 20 Påskedag Store sal Påskemorgenliturgi J. Bøytler 20 Påskedag Store sal Gudstjeneste Matt. 28,1-8 J. Bøytler søndag efter påske Store sal Gudstjeneste Joh. 10,22-30 J. Bøytler søndag efter påske Store sal Gudstjeneste Joh. 14,1-11 E. Baun søndag efter påske Store sal Gudstjeneste Joh. 8,28-36 J. Bøytler søndag efter påske Store sal Missionsfest/Nadver Joh. 17,1-11 J. Bøytler 29. Kristi Himmelfarts dag Store sal Gudstjeneste Luk. 24,46-53 J. Bøytler søndag efter påske Store sal Gudstjeneste Joh. 17,20-26 K. Kynde 08. Pinsedag Store sal Gudstjeneste/Nadver Joh. 14, J. Bøytler 15. Trinitatis søndag Store sal Gudstjeneste Matt. 28,16-20 K. Grøn søndag e.trinitatis Store sal Torvegudstjeneste Luk. 12,13-21 K. Grøn søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk. 14,25-35 J. Bøytler søndag efter påske Store sal Gudstjeneste/Kaffe Joh. 21,15-19 J. Bøytler

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2014 Kirken set fra præsteboligens gårdside en smuk sommerdag 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang # 172. årgang BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion TEMA: OM AT GIVE EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS 3 BDMnyt udgives af Brødremenighedens Danske Mission REDAKTØR FORMAND jørgen Bøytler tlf.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 4 Oktober - November - December 2014

Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 4 Oktober - November - December 2014 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2014 Kirkepladsen set fra tårnet 27. september 2014 2 Hvor evangeliet kan høres Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2011 Søstrene er ved at gøre klar til Kærlighedsmåltid 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2012 Søstrehuset en kold vinterdag 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2013 Historiske Hopedale set fra søsiden Læs om Labrador side 3-8 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2011 Gudsageren med de nystynede træer set fra liften 2 Autoriteter. Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011 Kirkepladsen december 2010 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.:

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2015

Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2015 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2015 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.: 74561420 40361420 Fax.:

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere