Brødremenigheden Christiansfeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brødremenigheden Christiansfeld"

Transkript

1 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 2 April - Maj - Juni 2014 Prospekt af Søstrehus og have set fra nord 1790

2 2 "Gud, giv os mod til at handle dristigt med vort liv, fordi det er dit." Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.: Fax.: Regnskabskontor: Nørregade 14 A Duetten 6070 Christiansfeld Tlf.: Bank: Reg: 9743 NR: Ældsteråd: Formand: Käte Thomsen Skovvænget Christiansfeld Tlf.: Jørgen Bøytler Henning Jacobsen Hans Schmidt Jens Christian Schmidt Anne Marie Schneider Livet, det at være, det at eksistere, - tænk lige et øjeblik over, hvilket under det er, at du sidder lige her og sådan set bare er. Enhver har fået evner, kræfter, forstand, kunnen og efterhånden erfaringer. Dem må vi bruge, og vi må bruge dem i tjenesten for Gud, og det betyder netop i tjenesten for mennesker. Gud er den, der har givet mig mine talenter og "gener" og som jeg overalt i det menneskelige må stå til ansvar overfor. Ideen, der lever i Brødremenighedens tænkning, om det liturgiske liv, som anser alt hvad man foretager sig som gudstjeneste, ethvert arbejde, enhver opgave gøres eller løses i tjeneste for Gud, denne tanke kan hjælpe os til at forstå, at leve det liv, vi fik. Livet leves som en gudstjeneste, og dermed bliver det et rigt, til tider spændende, altid indholdsrigt, ofte indholdsmættet liv. Det forunderlige er, at Gud giver at ville og at kunne. Det vel-levede liv leves i livets Guds nærhed, i Guds lys og gennem Guds kraft. Det handler om at stille sig til rådighed, det handler om at turde tro, også det, der ikke kan bevises på forhånd, det handler om at turde at håndtere de givne muligheder, bruge al sin energi og evne til at leve med Gud, med blik for de andre. Vi vil gerne høre evangeliet, og evangeliet er, at vi ikke kan blive frelst ved egne gode gerninger, vi kan ikke frelse os selv. Frelsen gives som en gave, og den etableres, gøres mulig, da Jesus Kristus dør på korset. Og vi har lov til at leve med ubekymrethed om frelsen, evangeliet tilsiger os alle vore synders nådige forladelse. Lad nu være med at gå og frygte for døden, for den er besejret. Jesus døde, tog al synd, inklusiv arvesynd og al mulig anden synd på sig, - han gjorde det af kærlighed til mennesker, kærlighed til dig og mig, så det kan da ikke gå galt. Jørgen Bøytler

3 Turistavisen Christiansfeld 2014, Byens lys. Da kirkepladsen blev fornyet. 3 Enhver, der kender lidt til den historiske by Christiansfeld, har været på kirkepladsen. Den er byens centrum, med et springvand midt på pladsen, høje lindetræer omkranser pladsen, nogle kanstanietræer inde langs de korsformede stier, græs i fire felter. Sådan kender vi pladsen, på hvis vestside Brødremenighedens salshus, altså kirkebygning, danner rammen. Mod nord er det Søstrehuset der afgrænser pladsen, mens præstebolig og forstanderhus ses mod syd. Østsiden præges af to mindre, ens huse, og det såkaldte sprøjtehus i midten. Jo, det var sådan vi kendte pladsen, indtil en dag alle de store gamle træer blev fældet. Træerne var mere end tohundrede år gamle, og de havde stået der siden byens første tid. Dem, der kom forbi i dagene efter, og det var mange Christiansfeld borgere, de kunne se, at der ikke var noget valg, træerne måtte fældes; de var hule indeni, kun en skal var der tilbage. Billedet taler for sig selv - de måtte fældes Kirkepladsen umiddelbart efter træfældningen Allerede inden da var nogle få træer fældet og et par stykker var væltet af sig selv for flere år siden. Der var lavet undersøgelser af træernes beskaffenhed, og fagfolkene sagde, at fældningen af træerne kun kunne gå for langsomt, det var på høje tid. Nu er der jo ofte følelser forbundet med træer, måske fordi de er levende væsner, men også fordi de i nogle tilfælde bliver gamle, mange generationer ser de samme træer, de giver en følelse af kontinuitet i slægten, i byen. Træer bliver stående, når meget andet falder.

4 4 Derfor var det en voldsom oplevelse, når en så markant gruppe træer som kastanie- og lindetræerne på kirkepladsen blev fældet, og det skete inden for få timer. Det blev nok af mange oplevet som en chokerende oplevelse, og en refleks-reaktion var nok for mange: "Det var da en skam, hvordan kunne de dog gøre det." Men når man så de fældede træer, ja så var grunden til at de blev fældet evident: Det var nødvendigt, fordi træerne var for farlige at have til at stå. Men så skete der et lille under, for selv om der lå store stakke af træstammer på pladsen, så kunne man lige pludselig begynde at se meget mere. Øde -læggelsens vederstyggelighed forvandledes til en åbenbaring, til et helt nyt indtryk af pladsen og især af de omgivende bygninger. Pludselig kunne man se, hvor stor og imponerende kirkebygningen er, Søstrehuset, Nørregade 12 og Nørregade 7 set fra kirken af pludselig fornemmede man pladsens størrelse, man så Søstrehuset, og selv om de to huse mod Lindegade var pakket ind i stilladser, kunne man godt forestille sig, hvad der var ved at ske: Byens centrum var blevet forvandlet. Byrummet, måske et af de smukkeste i Nordeuropa kom til syne. Ret hurtigt tog forvandlingen form. De store bunker af gamle træstammer blev fjernet, store maskiner gennemarbejdede jorden. Stierne blev anlagt på ny, afgrænset af Et kig fra Søstrehuset mod Lindegade 26 og 28 som er pakket ind i stilladser og plastik

5 5 af teglsten på højkant og dækket af gulligt slotsgrus. Og der blev plantet nye lindetræer, samme antal som før, men helt nye træer, der dog allerede havde en pæn størrelse. Der blev lagt ny pigbro rundt om pladsen og en dag blev tre magnolietræer plantet. Med vilje er de blevet plantet, så de ikke danner noget mønster, men ved deres placering bryder de den ellers gennemførte stringens på pladsen. De vil blomstre til sommer og give farve i det grønne. Kirken og kirkepladsen blev pludselig meget stor Pladsen har så hen over vinteren ligget og ventet på, at det skulle blive muligt at så græs, og springvandet skal også friskes lidt op, men så er kirkepladsen også klar til at blive beset, blive brugt og blive nydt. Vi er alle så privilegerede, at vi har fået lov til at opleve, både de store, gamle træer med den skønhed og historie de repræsenterede og vi får nu lov til at opleve den nyskabte og nyrenoverede kirkeplads, som nok i høj grad ser ud, som byens første indbyggere så den, og som det var tænkt, nemlig en smuk åben plads, hvor både træerne og græsset kan ses og mærkes, men hvor også byens bygninger kan ses og opleves i en sammenhæng. Byens lys vendte til tilbage. Jørgen Bøytler Mailadresser: Brødremenigheden kan spare porto, når der f.eks. skal sendes kvitteringer ud, det kræver bare, at I sender jeres mailadresser til: Det er også praktisk i andre sammenhænge.

6 Menighedsforordningen Annemette Løkke Berg fra Christiansfeld Centret har under arbejdet med Unesco ansøgningen fået fat på Menighedsforordningen fra Annemette indbød til fyraftensmøde med dette tema. Herefter kunne vi i Brødremenighedens arkiv finde et lignende eksemplar, og fandt i Ældsterådsprotokollen fra 1780 under punkt 6 følgende notits: Det ville være godt, hvis man havde oversat menighedsforordningen til dansk, i hvert fald i uddrag. Der skulle tales med broder Kastrup, om han ville påtage sig en oversættelse. Og for øvrigt skulle menighedsforordningen trykkes på tysk i Barby. Ja, og trykt blev ordningen ikke kun til Christiansfeld, men til en hel række af Brødremenigheder, hertil følgende bemærkninger: Menighedsforordning tanker, informationer og fakta dertil: Udgangspunkt: Bl.a. inspireret af læsning af gamle Comenius breve havde grev Zinzendorf efter den første apostolske kirkeordning og den gamle mæhriske kirkeordning sammen med pastor Rothe og indbyggerne i Herrnhut skitseret et udkast til en ny krist -broderlig menighedsforordning, som blev godtaget den 12. maj (Tryk: Hahn/Reichel) Citat hertil: Den var en velsignet dag, på hvilken den gamle brødreforfatning, efter den apostolske kirkes forbillede, blev fornyet. Først blev 20 mænd valgt til menighedsældste og deraf 4 til overældste, greven blev forstander og Watterwille hans medhjælp. Desuden opstod yderligere mange embeder som hjælper, fattighjælper, sygepasser, opdrager ( mænd og kvinder), menigheden delte sig i kor. I 1730 kom en ny version. Den videre udvikling: Grev Zinzendorf er død, og valgt til hans efterfølger bliver i 1762 hans ven August Gottlieb Spangenberg. Han var biskop fra 1744 og meget anset. Han bekymrede sig meget om brødrene og blev derfor kaldt Josef på grund af 1. Mosebog i bibelen. Til hans opgaver hørte bl.a. saneringen af unitetets økonomi, konstitueringen af det fornyede Brødreunitet og forsvarer af bebrejdelserne mod

7 at Zinzendorf afveg fra den sande lære. Spangenberg skrev 1777 værket Idea fidei fratrum, Brødremenighedens kristelige lære! I hans embedstid er Brødremenighedens menighedsforordninger blevet til og derfor stærk præget af hans overbevisninger. Det ses af følgende 2 eksempler: Lt. Spangenberg (1766) ingen myndighed uden Gud! ingen stridigheder med landsherren!! osv. En tilsvarende sætning i Christiansfelder forordningen, som blev nævnt efter foredraget, er ingen særligt hensyntagen til grundlæggeren af byen, Kong Christian den 7., men hensigtsmæssigt anbragt i alle menighedsforordninger. Beslutninger fra Ældsterådsmøderne taler direkte om Disciplin og principper og forordninger. (se: Publikation Synodal-Verlasses fra 1775) Med henblik på datidens byplan kan man gå ud fra at forordningen har været en hjælp til at bringe overensstemmelse mellem det offentlige, det kristlige og det private liv. Jeg har senere fundet yderligere menighedsforordninger: En trykt for Herrnhut som eksempel for de andre menigheder, en for Neu-Dietendorf, en for Niesky m.fl. De ser alle ens ud, også tekstsiderne, som jeg har sammenlignet er i vid udstrækning enslydende. Desuden har jeg fundet menighedsforordningen for menigheden i Sarepta, med 14 artikler fra den 31. august 1768, som blev godkendt med alle voksnes underskrift. Den blev ligeledes trykt i Barby med uvæsentlige ændringer. Rudolf Grunert Fund af postkort Under restaureringen af Lindegade 28 har håndværkerne under gulvet fundet dette sjove kort fra 24. juli Kortet er fra Westerland på Sild og skrevet på tysk og sønderjysk. Det er skrevet til Købmand Chr. Tüchsen og der står: Du aner det ikke, for a hele uge endelig alene! Kære ven! Hermed en lille illustration fra damebadet, hun er jo for resten ikke dårlig i min mening. Sku do fo tid så kom herover og se dem i virklighed! Ellers går det godt, forhåbentlig også derhjemme. 7

8 8 Hils alle bekendte og mange hilsener til dig og din kone. Adr. S.J. Schmidt, Sild Udover dette postkort blev der fundet nogle efterkravs kvitteringer og en enkelt chokoladebestilling fra en fabrik i Flensborg. Kvindernes Internationale Bededag i Christiansfeld Fredag den 7. marts var vi igen samlede i Brødremenighedens kirke i Christiansfeld for at deltage i Kvindernes Internationale Bededag, Dagen var på forskellig vis forberedt. Der var annonceret og omtalt i de lokale aviser, sat plakater op i byens butikker, hvor der normalt kommer mange mennesker. Via nettet og postvæsenet var der sendt indbydelser til nogle af de steder, der ligger lidt længere fra Christiansfeld, som vi også gerne ville gøre opmærksomme på, at her skulle ske noget specielt. De, der skulle medvirke, havde forberedt sig, og flittige hænder og iderige hjerner havde sørget for at stedet var parat til at modtage gæster. Forsamlingen blev budt velkommen af Kirsten Gubi, medlem af Danmarks Økumeniske Kvindekomite. Else Marie orienterede om meningen med dagen. Vi havde til første afdeling - kaffebordet - et helt sønderjysk kaffebord og livlig snak. Desuden havde vi fået besøg af Henrik Halken fra Aller Aqua Group. Aller Aqua Group laver fiskefoder Der lyttes til Henrik Halkens spændende beretning og eksporterer til forskellige lande, bl. a. Egypten, og har nu også en fabrik der. Egypterne spiser meget fisk og eksporterer også. Gennem foredraget og billederne fik vi et vindue mere lukket op til landet og dets befolkning. Anden afdeling gudstjenesten foregik i den store kirkesal. Vi var ca. 50 mennesker, de fleste kvinder. Gæsteprædikanten og leder af gudstjenesten var Biskop Marianne Christiansen fra Haderslev. De egyptiske kvinders program for gudstjenesten var stærkt. Teksten var Jesus og den samaritanske kvinde. Biskop Marianne kaldte det bevægende. Det var også betagende, ikke mindst når man tænker på situationen i Egypten og i Ukraine lige nu. Der var afsat tid til stille eller fri bøn.

9 9 Man fornemmede, at mange var bevægede, og at det gjorde godt med den stille stund. Der var til sidst en litani med forbøn ledet af Biskop Marianne Christiansen. Fire kvinder, Egyptens stemmer, sluttede med at sige i kor: Dette siger Herren: Jeg Biskop Marianne Christiansen ved liturgibordet udgyder vand over den tørstige jord, strømme af vand over det tørre land. Jeg udgyder min ånd over dit afkom, og min velsignelse over dine efterkommere. Efter at Marianne Christiansen havde lyst velsignelsen tog Kirsten Gubi afsked med eftermiddagens menighed. Vi kunne tage hjem, berigede efter en bevægende eftermiddag. Kirsten Thomsen Knud Elmo Knudsen på besøg i Danmark Knud fortalte om arbejdet i Tanzania og Congo på et godt besøgt menighedsmøde. Historierne og billederne af børnene på børnehjemmet i Sumbawanga var meget rørende og viser, at der er brug for donationer Der lyttes ivrigt Fire egyptiske kvinder foredrager teksten om Jesus og den samaritanske kvinde til BDM s arbejde. Knud fortæller

10 Lidt om sjov søndag: 10 Nu er ca. halvdelen af forårs sæsonen, for Sjov søndag, gået. Det har været meget svingende med antal af børn, men de der har været, har vi hygget os sammen med. Der er ind til nu blevet tegnet og malet til søndagens tekst, malet på flasker, lavet flotte fastelavnsris og her var det rigtig hyggeligt, at de store (konfirmander) havde lyst til at deltage. Vi har tilladt os at putte en ekstra Sjov søndag ind. Det bliver d. 30. marts, hvor vi vil starte på, at lave vores egen lille påskehave. Dvs. d. 30. marts begynder vi på figurer, der skal være i haven og d. 6. april gøres haven helt færdig. Samtidig opfordrer vi til, at I holder øje med kalenderen, som er sendt ud til alle børnefamilier. Skulle der være nogen, som ikke har fået eller nogen der gerne vil have kalenderen for sjov søndag tilsendt på mail, er i meget velkommen til at sende en mail med mailadresse til så vil I komme på listen. Børnebørn er også meget velkommen. Den. 15. juni er der lige som sidste år afslutning for sjov søndag i Christinero. Her vil der igen blive serveret pølser m. brød og lidt drikkelse. Det er et tilbud til alle, både børn og voksne, voksne uden børn og voksne med børnebørn og skulle der være børn, hvor de voksne ikke lige har mulighed for at deltage, finder vi en løsning. De børn der deltager i sjov søndag, går som de plejer i starten af gudstjenesten. Vi går ud og gør klar. Er der voksne der ikke kan gå ud til Christinero, men gerne vil med, finder vi ud af en kørselsmulighed, bare giv os besked. Datoer for de sidste gange sjov søndag: 30. marts: påskehave (Duetten) 06. april: Påskehave (Duetten) 27. april: Vi leger med sæbebobler (Duetten) 11. maj: Besøg i Knud s garage (Tingskovhedevej 26) 01. juni: gamle lege (Duetten) 15. juni: Afslutning i Christinero, for alle Mvh team Sjov søndag.

11 Konfirmandforberedelse 11 Josefine, Oliver og Julius fortæller her, hvordan det har været at gå til præst 10 lørdage fra klokken en weekend. Lørdagshygge med mad og Jesusfilm Julius fortæller, at han før de begyndte at gå til præst tænkte: 5 timer hver gang, det er godt nok længe, men sådan føltes det slet ikke. Hvis det ikke havde været en lørdag, så kunne jeg jo slet ikke have været med, da jeg jo bor i København. Alle 3 fortæller: Tiden gik utrolig hurtigt, det har været rigtig hyggeligt, og vi har lært hinanden rigtig godt at kende. Det er meget hyggeligere, end hvis vi havde været mange, for vi har fået lavet noget, og lært en masse. Hvis ikke vi havde fået lavet lektier, så blev vi hurtigt opdaget. Ja, og så var der også maden, der var nok af. Vi har også lavet flere forskellige arrangementer i kirken, det synes vi var rigtig sjovt og hyggeligt. I det hele taget har forløbet været afslappende, sjovt og lærerrigt. Vi har lært meget om Gud, der har ikke været slavearbejde, som nogle af de andre klassekammerater synes, det har været for dem. Så har vi også været med til at Præstens talkshow med konfirmanderne holde gudstjeneste, det var rigtig sjovt at prøve det, som præsten ellers altid gør. Det var sjovere end normal kirke. Slutbemærkningen fra konfirmanderne var: Nu føler vi os helt klar til vores konfirmation, og I er alle velkomne til at være med i kirken den 13. april klokken

12 BDM - nyt 12 EN KORT HISTORIE februar 2014 Forleden kom en yngre forretningsmand fra Tabora til poliklinikken på Sikonge Hospital. Diagnosen var klar nok; men han fremviste også selv sit kort, hvoraf det fremgik at han var sat i behandling for spedalskhed af Tabora distrikts specialenhed for spedalskhed og TB for et par måneder siden. Han syntes ikke, han blev bedre, og da de i Tabora ikke kunne tilbyde ham yderligere, kom han herned. Med hævede pletter der stod en hel centimeter over omgivende hud var der ikke mindste tvivl om, at han havde en kraftig reaktion en immunologisk reaktion, der kan give varige nerveskader, lammelser og tab af følesans. Han blev indlagt og sat i den relevante En sygestue på Leprosariet behandling, nemlig kortison, og han har allerede fået det betydeligt bedre. Det viste sig, at de i Tabora ikke alene havde undladt at diagnosticere og behandle hans reaktion, de havde heller ikke gjort den indledende undersøgelse af hans følesans og muskelfunktion i hænder og fødder, som skal foretages for hver eneste ny patient og indtegnes på hans stamkort, ligesom de heller ikke havde undervist ham i at passe på de angrebne hænder og fødder, eller givet ham det særlige fodtøj, det nationale program i Dar es Salaam har givet dem til gratis uddeling. Det sker ikke så sjældent, at spedalske patienter kommer til os fra andre steder, hvor de har fået en yderst mangelfuld behandling, selv af det personale der i hvert distrikt og region er sat af ministeriet til at tage sig specielt af spedalskhed og tuberkulose. Og selv om det kreperer os hver gang, viser det os jo også, at der er brug for os her i Sikonge. Missionær Steen Møllgaard Andersen, Sikonge

13 13 Missionsfest søndag d. 25. maj 2014 Velkommen til en inspirerende og festlig søndag i Christiansfeld til BDMs Missionsfest og Missions-forsamling. I år kan missionens venner møde nogle af vore missionærer og volontører fra Kipili, Rwanda og Burundi Tanzania. Kl : Gudstjeneste i Brødremenighedens kirke Prædikant: Sognepræst Gert Nicolajsen, Vorgod Kl : Frokost i Christiansfeld skoles gymnastiksal Kl : Missionsforsamling: Formandens beretning Den nye generalsekretær Jens Peter Rejkjær Missionærerne Eva og Jonas Fibiger Diemer, Kipili Seniorvolontørerne Birthe og Kaj Bruun, Rwanda og Burundi VUB ernes indslag Kl 14.30: Kaffebord Salg af stjerner, bøger osv. Gensyn med missionsvenner Kl : Missionsfesten 2014 slutter Der er brug for BDMs indsats i Tanzania, D. R. Congo, Burundi og Albanien. - Der er brug for støtte, BDM er Mission her og nu! Din gave kan indbetales på bankkonto mærket Missionsfestgave 2014 eller afleveres personligt ved Missionsfesten. Erik Baun

14 Kirkelige meddelelser 14 Begravelse: Den 8. februar 2014 fulgte vi Sr. Anne Kjestine Schmidt født den 20. januar 1932, død den 4. februar 2014 til hendes sidste hvilested på Gudsageren Optagelse: Den 9. februar 2014 blev Sr. Martha Judith Vanegas Schmidt, Sr. Birthe Lis Sølvstem Grøn og Br. Kristian Sølvsten Grøn optaget i menigheden. I bydes hjertelig velkommen Indsamlede midler gennem kollekter: Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til: Menighedens arbejde i Christiansfeld Brødremenighedens Danske Mission Bibelselskabet Unitetskollekt 5.619,50 kr ,00 kr. 285,00 kr ,00 kr. Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver. Sjov søndag i kirketiden /3, 6/4, 27/4, 11/5, 1/6 og 15/6 se mere side 10 i bladet Missionsfest søndag den 25. maj 2014 kl Se program side 13 Sommerfest lørdag den 9. august 2014 Sæt allerede nu kryds i kalenderen

15 15 Bibelgruppe 2. kvartal 2014 Onsdag den 2. april kl Nørregade 15 Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde Sykreds 2. kvartal april: Volontør igen og igen og., ved Anne Miriam Bøytler 17. april: Skærtorsdag intet møde 01. maj: Vi hører mere om Mama Larsen 15. maj: Tværkulturel sognemedhjælper i Kolding v/elisabeth P. Olesen Alle møder holdes i Duetten bag Søstrehuset Koncerter i 2. kvartal april klokken koncert med 35 klassiske MGKSYD elever fra Kolding Musikskole. Entre 50 kr. 02. maj klokken koncert med Sønderjyllands symfoniorkester en koncert hvor essensen af dansk forår og sommer af bl.a. komponisterne Heise og Gade m. fl. vil blive fremført. 08. maj klokken koncert med Kousy (Kolding Musikskoles Ungdoms Symfoniorkester) Et af Kolding Musikskoles flagskibe med 45 musikskoleelever, der under dirigent Troels Lund Nielsen spiller et blandet klassisk symfonisk repertoire krydret med enkelte solist indslag (koncerten er gratis) Tid til Bøn hver fredag kl i den lille kirkesal. Tak til alle gardinstrygerne, tak til alle der har været med til at gøre kirken forårsren. Ældsterådet

16 Måned: Dato: Dag: Tid: Sted: Tjeneste: Tekst: Præst: April Maj Juni 06 Mariæ Bebudelses dag Store sal Gudstjeneste Luk. 1,46-55 J Bøytler 12 Lørdag Store sal Betaniatime J Bøytler 13 Palmesøndag Store sal Gudstjeneste/Konfirmation Mark. 14,3-9 J. Bøytler 13 Palmesøndag Store sal Hosianna J. Bøytler 14 Mandag Lille sal Læseforsamling J. Bøytler 14 Tirsdag Lille sal Læseforsamling J. Bøytler 15 Onsdag Lille sal Nadverforberedelse J. Bøytler 17 Skærtorsdag Store sal Gudstjeneste Joh. 13,1-15 J. Bøytler 17 Skærtorsdag Store sal Nadver J. Bøytler 18 Langfredag Store sal Gudstjeneste Luk. 23,26-48 J. Bøytler 18 Langfredag Store sal Kristi dødstime J. Bøytler 20 Påskedag Store sal Påskemorgenliturgi J. Bøytler 20 Påskedag Store sal Gudstjeneste Matt. 28,1-8 J. Bøytler søndag efter påske Store sal Gudstjeneste Joh. 10,22-30 J. Bøytler søndag efter påske Store sal Gudstjeneste Joh. 14,1-11 E. Baun søndag efter påske Store sal Gudstjeneste Joh. 8,28-36 J. Bøytler søndag efter påske Store sal Missionsfest/Nadver Joh. 17,1-11 J. Bøytler 29. Kristi Himmelfarts dag Store sal Gudstjeneste Luk. 24,46-53 J. Bøytler søndag efter påske Store sal Gudstjeneste Joh. 17,20-26 K. Kynde 08. Pinsedag Store sal Gudstjeneste/Nadver Joh. 14, J. Bøytler 15. Trinitatis søndag Store sal Gudstjeneste Matt. 28,16-20 K. Grøn søndag e.trinitatis Store sal Torvegudstjeneste Luk. 12,13-21 K. Grøn søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk. 14,25-35 J. Bøytler søndag efter påske Store sal Gudstjeneste/Kaffe Joh. 21,15-19 J. Bøytler

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2014 Kirken set fra præsteboligens gårdside en smuk sommerdag 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning,

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning, Som nævnt ved menighedsmødet den 13. september 2009, har vi i menighedens lederteam arbejdet med at supplere lederteamet med nye kræfter. Dette forløb har været meget spændende er nu gået ind i sin afsluttende

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Opgør med uheldige ord En anden spændende ting de havde gjort i Århus var at de havde inviteret nogle antropologstuderende

Opgør med uheldige ord En anden spændende ting de havde gjort i Århus var at de havde inviteret nogle antropologstuderende Jeg har nu været på min første nationalrådssamling. Jeg oplevede det meget inspirerende. Det er godt at være en del af et netværk hvor det kan opleves at alle får lov til at udvikle sig og hvor menighederne

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

Solveig Møller fylder 85 år den 10. marts.

Solveig Møller fylder 85 år den 10. marts. Temaet for 2010 er: Alt levende - Pris Gud I år finder mødet sted hos Frelsens Hær, Bredgade 20. Dato: fredag 5. marts Tidspunkt: kl. 19.30 Solveig Møller fylder 85 år den 10. marts. Vi ønsker dig hjerteligt

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 2 April - Maj - Juni 2013 Lidt stemning fra Sjov søndag 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.:

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil dele fotoerfaringer, og udfordre hinanden med små spændende fotoopgaver.

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil dele fotoerfaringer, og udfordre hinanden med små spændende fotoopgaver. Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil dele fotoerfaringer, og udfordre hinanden med små spændende fotoopgaver. Tag dit fotogrej med, hvad enten det er det avanceret udstyr eller en mobiltelefon

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto.

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto. Som mange vil vide, har Roskilde Vineyard fra denne måned benyttet Roskilde Frikirkes lokaler til deres ugentlige gudstjenester, som afholdes søndag kl. 15. Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Xxx. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Xxx. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Har vi lov at have store drømme, når vi taler om vores fantastiske Gud? Har vi lov at forvente Hans indgreb i vores tid at Han mente det, når Han bad os bede bønnen Komme dit rige! at det også gælder for

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Søndag den 22. februar får vi besøg af Patricia og Dan Kirk, som arbejder i projekt Faros. Et arbejde blandt uledsagede flygtningebørn i Grækenland.

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Livet har mange faser - hver med deres skønhed

Livet har mange faser - hver med deres skønhed Livet har mange faser - hver med deres skønhed SommerCamp glæder sig til at få besøg af Thomas Hansen, ledende præst i Hillsong København. Thomas er opvokset i Apostolsk Kirke og har været elev på bibelskolen

Læs mere

Studie 12 Menigheden 70

Studie 12 Menigheden 70 Studie 12 Menigheden 70 Åbne spørgsmål Enten/eller Er menighedens primære formål at skabe rammer for, at troende kan vokse eller at fokusere på at nå ikke-troende? Vis, hvor du tror, din menighed er, på

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde!

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde! PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG DEN 6.APRIL 2015 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 22,22b-32; Ap.G. 10,34-44; Luk. 24,13-35 Salmer: 237,233,244,245,235 Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

14. søndag efter Trinitatis

14. søndag efter Trinitatis 14. søndag efter Trinitatis Salmevalg 13: Måne og sol, vand, luft og vind 448: Dåbssalme: Fyldt af glæde 42: I underværkers land jeg bor 508: Bryd frem mit hjertes trang at lindre 14: Tænk, at livet koster

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk Gruppen for RoskildeCare er i fuld gang med næste angement. Det er et vælgermøde op til kommunalvalget. Dagen bliver den 14. november kl. 16.30.

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Det er jordens mest syge og dårlige undskyldninger for ikke at komme til festen. De kunne lige så godt sige: Jeg gider dig

Det er jordens mest syge og dårlige undskyldninger for ikke at komme til festen. De kunne lige så godt sige: Jeg gider dig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. juni 2013 Kirkedag: 2.s.e.Trin/A Tekst: Luk 14,16-24 Salmer: SK: 422 * 331 * 289 * 68 * 492,4 * 31 LL: 422 * 331 * 68 * 492,4 * 31 Jeg har købt fem

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere