KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10"

Transkript

1 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her er det Bjerringbros sognebørn, der er i Nordby på Samsø. Læs side 7 Guds skaberværk lavet af minikonfirmander fra Egeskov skolen Arrangementer og informationer fra alle sogne - se side En biskop, en præst og et sognebarn skriver om høsten, læs side 2-3 En hilsen til de nye konfirmander fra de gamle, læs side 6 Bladet efterår

2 Præster i Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen Nørregade 33a, 8850 Bjerringbro. Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Friweekend oktober. Ferie uge 42 Sognepræst Ken Nørgaard Pedersen Tingstedvej 12, Hjermind, 8850 Bjerringbro Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag Friweekend okt & nov. Ferie uge 42 Sognepræst Merete Lindhardt Christensen har adoptionsorlov Vikarpræst Bjerringbro/Sahl/Gullev Laila Hansen Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Friweekend sept. & okt. Vikarpræst Bjerring Steen Sunesen Tlf: Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Friweekend sept & nov. Redaktion: Sognemedhjælper Christin V. Clausen. Da hun er fratrådt sin stilling pr. 1/8 skal henvendelse ske til medlem af redaktionen: Birthe Lauritsen: Telefon Deadline for næste blad: Tirsdag den 22. oktober 2013 Høsten Lige nu er vi midt i Trinitatis tiden. En lang men lidt hemmelig del af kirkeåret. Vi spurgte derfor Biskop Karsten Nissen om, hvad han havde at sige om netop denne del af kirkeåret. Det er også høsttid, og det har præst Laila Hansen og tidligere landmandskone Asta Appel gjort sig nogen tanker om. Trinitatis Efter julens, påskens og pinsens fest følger de mange søndage efter trinitatis, der indledes med trinitatis søndag, eller hellig trefoldigheds fest, som man sagde før i tiden. Trinitatis er et andet ord for treenighed: Gud Fader, Søn og Helligånd. Derfor falder trinitatistiden naturligt efter kirkeårets tre store fester: Julen, som minder os om, at Gud blev menneske i Jesus Kristus, Påsken, som fastholder os i troen på, at Jesus ved Guds kraft opstod af sin grav efter at have bragt soning for al verdens synd og Pinsen, som fortæller om Guds nærvær hos os ved sin Helligånd, der skaber tro, og fastholder os i troen. Troen på den treenige Gud er troen på en Gud i bevægelse. Gud er den samme i går og i dag, ja til evig tid, som det siges om Jesus Kristus i Hebræerbrevet 13,7. Men Gud er også bestandigt foranderlig og i bevægelse. Han kommer os i møde som Fader, Søn og Helligånd på utallige vidunderligt opfindsomme måder. Og denne uforanderlige, men dog bevægelige Gud er grundtemaet i alle teksterne igennem hele trinitatistiden. Trinitatistiden begynder i sommertiden, hvor 2 Bladet efterår 2013

3 kornet gror i jorden, og hvor de grønne spirer efterhånden bliver til modne aks. En gang i august eller begyndelsen af september holdes der høstgudstjeneste, hvor vi takker Gud for hans gode gaver til os. Derefter følger efteråret, og første søndag i november holder vi alle helgens dag, hvor vi takker Gud for det, vi modtog fra dem, der ikke længere er iblandt os, men som lever i vores minde. Netop som vinteren begynder, står vi ved indgangen til et nyt kirkeår den første søndag i advent. Sådan drejer kirkeårets hjul i takt med naturens skiften. Trinitatistiden er derfor tiden til taknemmelighed og undren over Guds kærlighed til mennesker og til troens stille vækst i et menneskes sind. Af Karsten Nissen Høsten idag Det er sæson for høst gudstjenester. For mig er høsten en god tid. Jeg har stor glæde af den daglige høst i køkkenhaven. For mig hører det med til glæden, at jeg kan dele høsten med nogen. Både grøntsagerne og arbejdet. Der kan være meget arbejde i en køkkenhave, og så er det godt med en hjælpende hånd. Og ofte er der også brug for hjælp til at spise alt det, vi har fået dyrket. Det er også det med at deles om arbejde og høst, der gør høsten i marken til en god tid. Hjemme hos os hjælper jeg næsten ikke til i landbruget. Men i høst er alle med. Også min far, der efter et langt liv som bager, synes noget af det sjoveste er at køre traktor. Så når det er høst, så er familien samlet, samlet om arbejdet. Og det er jo også en glæde. Denne sammenhæng mellem arbejde og glæde, tror jeg er årsag til, at Jesus tit bruger billedet af høsten i sine lignelser. Høsten er et godt billede på samarbejdet mellem Gud og mennesker. Et samarbejde til glæde for alle. Mennesker yder med deres arbejdskraft, og Gud yder med sin skaberkraft til glæde og gavn for os alle. Om det samarbejde vil jeg fortælle jer en lille historie. Jeg har kendt den så længe, at jeg ikke kan huske, hvor jeg kender den fra. Rasmus havde købt hus, en gammel faldefærdig ejendom. Huset havde stået tomt en årrække, og haven havde passet sig selv lige så længe - så det var nok, hvad ejendomsmæglere ville kalde: "En ejendom med mange muligheder for gørdet-selv-manden." Både hus og have trængte til mere end én kærlig hånd. Og der gik så Rasmus og puklede - og efterhånden fik han skik på både hus og have. En dag kom præsten forbi, og de to fik sig en sludder over hækken: "Ja, der kan man jo se, hvad du og Vor Herre har fået ud af det morads," sagde præsten - og Rasmus svarede tørt: " Ja, præsten kan vel nok huske, hvordan det så ud, da Vor Herre var alene om det." Ja, Gud har også brug for os. Ikke bare når det gælder vores høst, men også, når det gælder Guds høst. Og når der skal fortælles om Gudsrige og om Guds kærlighed, så er vi alle sendt ud til lige så mange forskellige opgaver, som vi er mennesker. For Gud kan bruge os, ja Gud har brug for os, når vi skal bringe budskabet om tro håb og kærlighed ud til alle. Og her er der ikke kun brug for fine ord. Også i denne form for høst er der masser, der skal gøres, og der er opgaver nok til os alle. Og når vi fejrer høsten med en gudstjeneste, så samles vi om at takke Gud. Vi takker for samarbejde, arbejdsglæde og avl, for Guds skaberkraft, i markerne, haverne og i vores liv. Ja, vi takker for Høsten. Lukas 10,1-2 : Derefter udpegede Herren tooghalvfjerds andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. Han sagde til dem: Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå! Af Laila Hansen Bladet efterår

4 Høsten dengang Nu er det længe siden - Ja, meget i høsttiden har ændret sig, jeg har altid følt den tid som en højtid. Flere linjer i den dejlige høstsang er jo en lovprisning af skabelsen. Som en bøn til altets skaber før avlen bringes ind eller så slutter far i Jesu navn og hjemmet går til hvile. Et skønt minde for mig var, når vi kørte hjem med det sidste læs, og vi sang Og nu går det hjemad med det allersidste læs. Alt dette føles i dag som historie, og meget af højtiden forsvinder i de store maskiners larm. Alle de hyggestunder, vi havde ind imellem arbejdet, kendes ikke mere. Heldigvis er der en tradition, der endnu ligger fast: vores høstgudstjeneste, hvor vi af hele hjertet synger Vi pløjed og vi såed, så vi dermed får sagt tak for høsten. For os der altid har arbejdet med mulden, er det under, der sker med det, vi lægger i jorden, ligetil. Mine tanker går til dem, der synger med uden at vide, hvad de synger om. Så bringer min fantasi tanken frem, at menneskelivet jo også er en kerne, her er det bare ikke markens grøde, der bestemmer udviklingen, men mange ting livet igennem, for eksempel modgang, hvor mange bliver knækket, mens andre bliver stærkere af det var livet en dans på roser, mon alt så var bedre endnu. Jeg forlænger min fantasi med, at der ved en høstgudstjeneste vil være rig lejlighed til at sige tak for livet, fordi den kerne vi var, fik lov at udvikle sig. Min afslutning skal da være det vers, jeg synger i mit indre efter aftenbønnen: Giv os o Gud, vi på dit bud må leve så tilsammen, at vi hos dig evindelig i himmerig må få din glæde, amen. Af Asta Appel Høsten fra Asta Appels barndom 4 Bladet efterår 2013

5 Ny provst i Viborg Østre Provsti Det var en skøn følelse, der løb gennem kroppen, da jeg d. 14. maj modtog besked fra dronningen om, at hendes majestæt havde udnævnt mig til provst for Viborg Østre Provsti. Efterfølgende blev jeg ved en flot og festlig gudstjeneste i Viborg Domkirke indsat som provst og kunne derefter fra 1. juni begynde det nye arbejde med udgangspunkt i provstikontoret i Viborg. Viborg Østre Provsti dækker et stort geografisk område, der går som en pølse øst om Viborg, startende i Ulbjerg mod nord og sluttende med Karup i syd. Alle sognene i den gamle Bjerringbro Kommune hører med i provstiet, hvor der er 40 kirker, 20 præster og indbyggere. Hvad laver en provst? Det er provstens opgave, at være biskoppens medarbejder, når det drejer sig om tilsynet med læren, forkyndelsen og menighedslivet. Opgaven består for provstens del pri mært i at inspirere, motivere, opmuntre, vejlede og være i dialog med præster og menighedsråd om den helt centrale udfordring, som udspringer af folkekirkens mission. Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. ns overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave. Betænkning 1477, ministeriet Jeg vil gerne skærpe fokus på denne mission i et konkret samspil med provstiudvalg og menighedsråd. Dernæst er det provstens ansvar at føre tilsyn med kirker, kirkegårde, præstegårde mm. og drage omsorg for, at love og regler følges også når det drejer sig om kirkens ansatte. Målsætning for arbejdet Min målsætning for arbejdet som provst er at være en synlig og aktiv medspiller i forhold til præster og menighedsråd. Jeg vil derfor, så hyppigt som muligt, deltage i gudstjenester rundt omkring i provstiet. Jeg kommer også gerne omkring for at indgå i en dialog både om de kirkelige aktiviteter og de ydre rammer og deres vedligeholdelse. Jeg ser en stor udfordring i gennem budgetter og langsigtede mål at være med til at skabe gode rammer for kirken i vort provsti. Endelig vil jeg arbejde for, at folkekirkens organisatoriske sammenhængskraft styrkes ved at betone det fælles ansvar for kirke og menighed på tværs af sognegrænser. Bjarne Markussen Provst for Viborg Østre Provsti Bladet efterår

6 Bjerringbro Til de nye konfirmander Sommeren er ved at gå på hæld, og glansen er ved at gå af forårets konfirmander. Nu står et nyt hold for tur. Konfirmationsforberedelserne og konfirmationerne som forårets højdepunkt er en fast og væsentlig del i kirkens cyklus. For generationer siden var det adgangsbilletten til de voksnes verden på godt og ondt. For endnu flere generationer siden kunne man komme i fængsel, hvis man ikke var blevet konfirmeret inden sit attende år. I dag betyder konfirmationen måske nok mindre i forhold til livet før og efter konfirmationen, men det gør ikke nødvendigvis oplevelsen mindre for konfirmanden. Stine Vestergaard Biller og Maria Bøgh blev spurgt om, hvordan det var at blive konfirmeret. Stine: Det er stort at blive konfirmeret. Jeg gad godt prøve det igen, selvom jeg var meget nervøs. Maria: Det var jeg også, dagen før havde jeg kvalme. Jeg lavede også en fejl. Jeg satte mig ned i stedet for at gå ud, og så sad jeg der, og alle gloede og ventede på, at jeg fik rejst mig op igen. Begge pigerne blev konfirmeret, fordi de tror, så de var ikke i tvivl om, at de skulle konfirmeres eller ej. Men inden selve konfirmationen kom alle forberedelserne. Både dem med præsten og dem derhjemme. Stine: Til minikonfirmand fik vi frugt og lavede sjove ting, men til konfirmand skulle vi lære lidt mere. Stine og Maria i konfirmationskjoler Maria: Ja, men det var sjovt at øve. Pigerne er enige om, at noget af det bedste ved hele konfirmationen var at finde kjole og sko ja og så gaverne. Stine: Det var mega svært at vælge kjolen og så måtte jeg sidde med rank ryg hele dagen, fordi det var en med corsage. Fra selve dagen var de også enige om, at noget af det største var det oppe i kirken. Stine: Det jeg husker bedst var det, der skete oppe i kirken. Der var så meget til festen med mad, sange, taler og en masse mennesker. I kirken var det mere simpelt, og vi havde jo øvet os netop til det. Maria: Jeg holdt også en tale. Det krævede alt mit mod at holde den, men det var fedt at få sagt tak og være midtpunkt en hel dag. Til slut blev de spurgt om, der var noget, de gerne ville sige til de kommende konfirmander, og næsten i kor svarer de, at de skal huske at nyde det, for det går så stærkt. Og Maria tilføjer: Og der er ingen grund til at være nervøse, men det bliver I nok alligevel. Af Christin V. Clausen 6 Bladet efterår 2013

7 Bjerringbro, Mammen, Lee/Hjorthede og Skjern r Sogneudflugter Flere af bladets mange sogne har været på herlige og gode sogneudflugter i forsommeren. Sogneudflugterne er en mulighed for at komme ud at opleve noget sammen med naboen. En mulighed som ganske mange benyttede sig af: 33 i Lee/Hjorthede/Skjern, 100 i Bjerringbro og 21 i Mammen. Her er der indtryk fra de tre ture. Lee/Hjorthede/Skjern Dagen startede med Gudstjeneste i Skjern kirke og sangen fortsatte i bussen mod Aarhus. Første stop var Aros, hvor der blev set på Guldalder malerier samlet fra hele verden, der blev vist rundt i den afgående direktørs udvalgte værker, og der blev gået tur i Olafur Eliassons regnbue, der sætter sine helt egne farver på byen. En lækker brunch i Folkekøkkenet på Godsbanen blev det også til. Klogere og beriget af indtryk gik turen videre til Gellerupplanet og Gellerup. En kirke i et multikulturelt område. Områdets befolkningssammensætning blev taget med i kirkebyggeriet, hvor der er brugt affaldsmursten mellem de andre; her skal der være plads til at være anderledes og skæv. Også i kirkerummet var der vendt rundt på det, så menigheden sidder i en halvcirkel vendt mod midten, fællesskabet og hinanden. Det virkede anderledes og hyggeligt. Der blev spillet for os og Ele Bonde, der tidligere har været ansat i kirken, fortalte om kirkens arbejde med børn og unge. Godt arrangement og en god tur. Af Hanne og Rasmus Mølgaard samt Margit og Tommy Pilheden Mammen Sogneudflugten gik i år til Vendsyssel. Busturen var fornøjelig, godt krydret med humør, snak og sang. Først besøgte vi Brønderslev gamle kirke, vi var forsinket, og der skulle være begravelse, så det blev kort. I stedet kørte vi til rododendronparken. Den var meget flot. Vores spisested var Den gamle Smedje ved Børglum. Vi sad i det det gamle værksted og fik en meget lækker middag. Børglumkloster lå lige overfor, og vi gik derover. Her så vi de mange historiske-/dukkeudstillinger, og selvfølgelig julekalenderscene udstillingen. Der var et velbevaret herskabskøkken og selvfølgelig klosterkirken. Trods forfald havde rummet en fantastisk akustik. Grete kunne da heller ikke undlade at give en prøve på sin skønsang. Sidste stop var KFUM s soldaterhjem i Hvorup. Her blev der serveret kaffe, og KUF-mor fortalte om hjemmet og FN soldaternes botilbud efter hjemsendelse. En interessant og spændende tur, som alle var glade for. Af Jørgen Lindgaard Bjerringbro I det tidlige morgengry mødtes en stor flok af Bjerringbros sognebørn foran både og sal. To busser blev fyldt op, og så gik turen mod færgen til Samsø. Mange var blevet trukket med på turen for at se eller gense Samsø. Godt hjulpet på vej af sang og kaffe fik menighedsrådsformanden, som kørte den ene bus, fundet Hou. Vel ovre på øen gik turen fra nord- til sydspidsen. Det siges, at der på Samsø er samlet hele Danmarks natur. Smukt var der i hvert fald. Enkelte forhindringer var der dog, som når store busser skal kante sig forbi en lille prærievogn på en ganske smal vej. En travetur rundt om Nordbyens gadekær bød på minder for mange og et glimt af en helt privat Jesper Teilgård for de få.i Tranebjerg var der både fællessang, orgelspil og historiske anekdoter. Derpå kørte busserne mod syd forbi Brattingborg Gods ikke helt tæt nok, mente nogen, men så tæt som privatlivets fred gav mulighed for. Herpå gik turen hjemad med kaffe på færgen, en blund i bussen, og da vi nåede Bjerringbro tog dagens eneste regnskyl i mod os. Tak for en god tur! Af Christin Vesterager Clausen Vi håber, at der også til næste år vil være mange, der griber muligheden for at komme på sognetur i det danske land. Bladet efterår

8 Gudstjenester Dato Dag Bjerringbro salen Bjerring Mammen Hjermind Lee KNP 9.00 SSU 9.00 KNP s.e.trin GBJ* SSU SSU KK s.e.trin GBJ* SSU KK s.e trin GBJ KK SSU SSU KNP* s.e.trin SSU SSU KNP* Torsdag KNP s.e.trin GBJ GBJ LH s.e.trin GBJ* SSU 9.00 SSU s.e.trin LH SSU SSU s.e.trin LH KK SSU SSU KK Onsdag s.e.trin GBJ* SSU 9.00 SSU Alle Helgensdag Tirsdag SSU GBJ* SSU SSU KNP KK s.e.trin KNP KK MLC KNP KK Torsdag GBJ s.e.trin MLC SSU Sidste s.i kirkeåret MLC SSU 9.00 SSU KNP KK Onsdag GBJ s. i GBJ SSU SSU KNP* advent Noter: KK: kaffe GBJ: Gerda Brøchner Jørgensen KNP: Ken Nørgaard Pedersen LH: Laila Hansen MLC: Merete Lindhardt Christensen SSU: Steen Sunesen 8 Bladet efterår 2013

9 Hjorthede Skjern Bemærkninger KNP KK *Friluftsgudtjeneste. ved sol og vandtrappen KNP KK - *Høstvandring efter Gudstjenste KNP *Høstgudstjeneste - - *Høstgudstjeneste Børnegudstjeneste KNP KNP KK *Høstgudstjeneste og guldkonfirmandjubilæum Koncert ** KNP KK - * BUSK + kirkefrokost **Særgudstjeneste se side 14 (under Lee/Hjorthede Skjern) KNP *frokost SSU KNP Hverdagsgudstjeneste for seniorer Børnegudstjeneste Fredslysgudstjeneste - - * familiegudstjeneste & afslutning med minikonfirmander Der tages forbehold for ændringer i prædikantlisten m.v. Se venligst dagspressen og I Bjerringbro er altervinen alkoholfri den første søndag i hver måned samt til familiegudstjenester. bil Bjerringbro Bjerring Hjermind: bil kan bestilles til og fra kirkerne på tlf (Bjerringbro Taxi I/S) Mammen: bil kører til og fra den første gudstjeneste i hver måned. Henvendelse om kørsel dagen før på tlf Lee-Hjorthede-Skjern kirkebil kan bestilles til og fra kirkerne hos Mortens Busser tlf Gudstjenester på Skovvænget Laila Hansen Gerda Brøchner Jørgensen (altergang) Steen Sunesen Ken Nørgaard Pedersen Merete Lindhardt Christensen Gerda Brøchner Jørgensen Kollekter: Bjerringbro 08.09: Norea Radio 06.10: FDF i Bjerringbro 03.11: Dansk Sømands- og Udlandskirker 24.11: Indre Mission i Danmark Konfirmationsdatoer År Bjerringbro Bjerring Mammen Hjermind Lee, Hjorthede og Skjern /5 1, 18/5 2 16/5 2 11/5 4 16/5 2 11/ /4 3, 26/4 1, 3/ /4 3, 17/4 1, 22/4 2, 24/4 2 1/5 2 26/4 4 1/5 2 26/ /4 2 17/4 4 22/4 2 17/ Bøgeskovskolen 2 Egeskovskolen 3 Gudenådalens Friskole i Vindum d. 10/5 4 Mammen Friskole 5 Nørreåskolen Forældrene opfordres til at gøre sig bekendt med, hvilken kirke deres konfirmand hører til evt. ved henvendelse til præsterne. Bladet efterår

10 Bjerring og Mammen r Tak! For næsten 22 år siden blev jeg af Bjerring og Mammen Menighedsråd kaldet som sognepræst med ansættelse fra d. 15. sept. 1991, og få dage efter blev jeg ordineret og indsat, og vi fik lov til som præstefamilie at flytte ind i den skønne gamle præstegård med den parklignende have med udsigt ned over Gudenådalen. I disse skønne omgivelser er vore børn vokset op, og vi haft vort hjem. Hvor har det det været gode og rige år, med et skønt samarbejde med menighedsråd og medarbejdere og med et rigt menighedsliv og fællesskab i sognene. Jeg har fået lov til at være sammen med familier i glæde og sorg, til barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelser, og det betyder, at jeg gennem årene er blevet lukket ind i rigtig mange hjem og det har været et privilegium at være sammen med mennesker om det dybeste i deres liv for dér at sprede tro, håb og kærlighed det har i alt fald været mit mål. Jeg har undervist konfirmander og minikonfirmander, og der har gennem årene været mange. Og lidt fodbold er det vist også blevet til. I 2003 blev også Bjerringbro og Hjermind en del af ansættelsen, med et præsteteam nu på 4 sognepræster i Bjerringbro med et fælles ansvar for byen, med jævnlige møder med planlægning og fordeling af fælles opgaver og med kaffe og en god snak. Gennem de sidste 10 år har jeg derfor også i Bjerringbro været med til mange skønne gudstjenester og kirkelige handlinger og har nydt, når sangen har løftet sig mig mod himlen, og orglet har fået det til at bruse under kirkens hvælvinger. Men nu er jeg kaldet til en anden tjeneste. Jeg er fra 1.6. udnævnt til provst for Viborg Østre Provsti og sognepræst for Højbjerg-Elsborg sogne, og det betyder, at vi også i løbet af efteråret rykker teltpælene op og flytter til Højbjerg. De gamle sogne er fortsat en del af mit ansvarsområde, men nu på en ny måde. Fra 1. aug. til 31. dec. vil Steen Sunesen være konstitueret som sognepræst, og omkring nytår vil en ny sognepræst så kunne tiltræde her. Susanne og Bjarne Markussen Det betyder også, at det nu er tid til at sige tak. Tak for fællesskab og samarbejde, for hvert et smil og håndtryk, for samtaler og samvær, for venlighed og venskab. Guds fred og alt godt! Susanne og Bjarne Markussen 10 Bladet efterår 2013

11 Fælles information Fælles sogneaftener for Bjerring, Hjermind og Bjerringbro I centeret: Jødisk kultur og tro - foredrag med tidligere overrabbiner Bent Melchior. Onsdag den 11. september kl Bemærk tidspunktet! Bent Melchior var overrabbiner for Mosaisk trossamfund i 26 år, han vil indføre os i den jødiske kulturs skikke og troens udtryk samt give et bud på, hvad de messianske tanker betyder og har betydet for regionen. Entre inklusiv sandwich 30 kr. Alle er velkomne. Koncert med Gudenåkoret Onsdag den 23. oktober kl er der koncert i Bjerringbro med Gudenåkoret. Koret dirigeres af Lars B. Olesen og er på 40 medlemmer. De synger klassiske og nyere sange og salmer, der passer til årstiden. Organist Steffen Jungild spiller Bachs toccata og fuga i F-dur. Der er gratis adgang til koncerten. Hverdagsgudstjeneste for seniorer i Bjerringbro Tirsdag den 5. november kl Vel mødt til alle, der måtte ønske at deltage i hyggeligt samvær i kirkeligt regi. Der er Gudstjeneste ved konstitueret sognepræst Steen Sunesen og efterfølgende kaffebord i centeret. Pris 30 kr. Bjerringbro Menighedsrådsformand: Flemming Holmberg. Tlf værge: Anders Mogensen. Tlf Menighedsrådsmøder Tirsdag den 10/9, 8/10 og 12/11, hver gang kl i centeret Høstgudstjeneste og Guldkonfirmander den 6. oktober Der har nu i en årrække været tradition for, at Bjerringbro menighedsråd inviterer til guldkonfirmandjubilæum med en særlig indbydelse til de, der er konfirmeret i Bjerringbro for henholdsvis 50, 60 og 70 år siden. Guldkonfirmandjubilæet finder sted søndag den 6. oktober og begynder med høstgudstjeneste kl , hvor vi synger efterårs- og høstsalmer i en smuk pyntet kirke. Høstgudstjenesten er åben for alle. Alle Helgens gudstjeneste Søndag den 3. november kl Den første søndag i november er dagen, hvor vi mindes vore døde, og i forlængelse af prædiken vil sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen læse navnene på alle de, der er begravet eller bisat fra Bjerringbro siden sidste Alle Helgen. Derefter mindes vi vore kære i et øjebliks stilhed. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en frokost i kirkecenteret, hvor alle er velkomne, og der er ingen tilmelding. Voksne 40 kr. Børn 10 kr. Fredslysgudstjeneste Onsdag den 27. november kl Traditionen tro sørger Sct. Georgs Gildet for, at Fredslyset fra Betlehem modtages ved en ceremoni i Byhaven kl Derefter går et fakkeltog med musik gennem byen til Bjerringbro, hvor der afholdes en kort gudstjeneste ved sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen, som indleder med at tænde alterlysene med flammen fra lyset. Bladet efterår

12 Bjerringbro Bjerringbro kontor sekretær/kordegn: Gitte Winding Jensen Regnskabsfører: Svend Riis Nielsen Fax: Kontortid: Mandag - fredag kl Torsdag tillige kl Det er altid en god ide at ringe i forvejen og aftale tid for udfærdigelse af attester og aftale om kirkelige handlinger Bjerringbro gårdskontor gårdsleder: Knud Birk Fax: Træffes bedst på kontoret tirsdag - fredag kl Torsdag tillige kl Bjerringbro - og kirkegårdskontor Nørregade 33 B, 8850 Bjerringbro Sognemedhjælper: Tlf Stillingen er pt. Vacant tjener: Lisbet Refer Dalsgaard Organist: Steffen Jungild, Vibevej 13, Bjerringbro. Tlf sanger: Else-Marie Jeppesen Tlf centeret: Nørregade 33 B. tlf Hjemmeside: Her findes bl.a. Bjerringbro s oplysninger vedr. fødsel, dåb, dåbskjole, vielse, begravelse og hjemmealtergang og besøg Bjerring Menighedsrådsformand: Helge Grann. Tlf værge: Finn Aage Gervin. Tlf Graver: Elna D. Kristensen. Tlf Organist: Kristian Nørholm. Tlf sanger: Grethe Jensen. Tlf Menighedsrådsmøder - i Bjerring konfirmandstue den første onsdag i måneden. Dagsorden og referat fremgår af opslag i våbenhuset. Mammen Menighedsrådsformand: Jens Dam. Tlf værge: Jens Iver Iversen. Tlf Graver: Lene Glud. Tlf Organist: Kristian Nørholm. Tlf sanger: Grethe Jensen. Tlf Menighedsrådsmøder - i Mammen offentliggøres ved ophæng i våbenhuset. 12 Bladet efterår 2013

13 Hjermind Menighedsrådsformand: Finn Andsbjerg Larsen. Tlf værge: Ivar Rud Hansen. Tlf Graver: Bob Nicholson. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf sangere: Else-Marie Jeppesen, Bjerringbro, Gitte Winding Jensen, Sahl-Gullev og Merete Lund, Ulstrup. Menighedsrådsmøder - afholdes i Hjermind præstegård, bekendtgøres ved opslag i våbenhuset. Tag kaffen med til dig selv og de andre Menighedsrådet i Hjermind søger personer, der gerne vil give kirkekaffe engang imellem også gerne en konfirmand. Se i kirkebladet hvornår der er kirkekaffe og meld tilbage, hvornår det kunne passe. kaffen består af: 2 kander kaffe, 1 kande the og 1 kande saft eller juice til børnene. Lidt fløde eller mælk til kaffen og så en småkage eller noget andet efter eget valg til kaffen. Henvendelse til Gitte Henriksen på tlf eller Hjermind Bladet efterår

14 Lee Hjorthede Skjern Lee værge: Ketty Kramer Nielsen. Tlf Graver: Bente Jørgensen. Tlf Hjorthede : værge: Tove Bjerring Hansen. Tlf Graver: Lars Andersen. Tlf Skjern : værge: Lars Kjeldsen. Tlf Graver: Susanne Berg Mariussen. Tlf Pastoratrådet: Formand: Niels Ole Mortensen. Tlf Næstformand: Bent Andersen. Tlf Sekretær: Berit Pedersen. Tlf sangere ved alle tre kirker: Else-Marie Jeppesen, Bjerringbro, Gitte Winding Jensen, Sahl-Gullev og Merete Lund, Ulstrup. Organist ved alle tre kirker: Eva Handberg. Tlf Babettes gæstebud af Karen Blixen Et mesterværk fortalt af historiefortæller Helle Erdmann Frantzen og organist Steen Jørgensen i Hjorthede kirke tirsdag den 29. oktober kl Berit Pedersen fra Skjern, som oplevede forestillingen sidste år, husker den som stærk og meningsfuld: En kold aften sidste efterår så jeg tilfældigt en annonce, for en fortælleaften over Karen Blixens Babettes gæstebud. Jeg huskede den lidt fra mine unge dage - dengang forstod jeg ikke helt meningen. Jeg sad tryllebundet hele aftenen. Fortællingen og ordene fik ny mening, og dramaerne føltes, som var man der selv. Kom og hør den gamle fortælling, som blev skrevet for mere end 60 år siden. Den handler om Babette, der i 14 år laver øllebrød og klipfisk til to fromme provstedøtre i Berlevåg. Hvad søstrene ikke ved er, at Babette har været køkkenchef på den fineste restaurant i Paris. En dag vinder hun i lotteri, og hun bruger alle pengene på at tilberede et guddommeligt måltid til søstrene og deres lille menighed. Et måltid, der får englene til at synge, og hvor lykken og endda forsoningen kan vokse frem efterhånden, som retterne glider ned. Vi har her i pastoratet valgt, at der også skal være en gudstjeneste om Babettes gæstebud, det sker søndag den 27. oktober kl i Hjorthede kirke. Den vil handle om tilgivelse. Om hvordan tilgivelse kan blive mulig og om, hvordan sanserne nærmest kan lokke og forføre os til en forsoning. Både til søndag efter gudstjenesten og til tirsdag finder vi på bittesmå lækkerier. Alle er velkomne. 14 Bladet efterår 2013

15 Foreninger & foreningsarrangementer Grundtvigsk Konvent for Viborg Stift Kontakt: Tlf KFUM Spejderne Bjerringbro Gruppe, Gudenåvej 22 A, 8850 Bjerringbro v/niels Kr. S. Nielsen Tlf / FDF Bjerringbro Skovparken 1, v/carsten Mortensen. Tlf Indre Mission i Bjerringbro Bethel, Nørregade 22. Eftermiddag mødestart sep. Villy Sørensen, Hammel: Du er min. 29. okt. Seniorgruppen fra Alderslyst: Sangeftermiddag. 26. nov. Tale ved Gerda Brøchner Jørgensen Aften - mødestart sep. Fællesmøde i Tange hos ELM kl. 19:30: Jan Fredensborg 12. sep. Høst- og fødselsdagsfest ved forstander Jens Medum Madsen, Skrødstrup: Giv dig rig 19. sep. Bibelkredse i hjemmene 26. sep. Mission Afrika-aften ved Rikke Vestergaard, Thisted. 1. og 2. okt. Oktobermøde i Ørum. Se program 4. okt. Fredag. Familieaften ved Lissen Jensen, Hinnerup. Fællesspisning m/tilm. 10. okt. Møde ved missionær Poul Erik Hansen, Farsø 17. okt. Bibelkredse i hjemmene 24. okt. Generalforsamling 31. okt. Møde ved Pastor Erik Nicolajsen, Lind: 7. nov. Møde i Møldrup. Se program. 14. nov. Møde ved missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde 21. nov. Bibelkredse i hjemmene 28. nov. Aften med forsk. program. Indre Mission kontakt Formand: Tlf Legestue: Tlf IMU: Tlf Juniorklub: Tlf Børneklub: Tlf Eftermiddagsmøder Tlf.: Se også indremissionbjerringbro.dk ELM i Bjerringbro Kontakt: Tlf Mødestart Fællesspisning Sted centeret 6. sep. Møde ved Henrik Vindum 20. sep. Møde ved Jan Fredensborg 27. sep. Høstfest ved Peder Ø. Jensen m/tilmelding NB: kl okt. Møde ved Poul Iversen 18. okt. Møde i centeret 01. nov. Møde ved Allan Fomsgaard 15. nov. Møde ved Christian Mikkelsen 29. nov. Møde ved Lars Brixen Mission Afrika Kl okt. og 12. nov. Møde på Ingemannsvej 23. Danmission 9. sep. Møde på Ingemannsvej dec. Adventsmøde i Bethel. Mammen Kaffeklub Fredage kl sep. Rejse til Cambodia. Ingrid Bak. 25. okt. Oasens sangkor 29. nov. Adventshygge m. æbleskiver. FDF Mammen v/keld Sølvsten, Engholmvej 10, tlf Mammen IM Tlf.: / Menighedshuset kl sept. Høstfest ved biskop Karsten Nissen, Viborg. 24. okt. Sangaften ved Ulrik Haastrup, Silkeborg. 13. nov. Tema-aften ved pastor Preben Salomonsen. Gamle helligdage der har fået nyt liv. Alle er velkomne. Foreningstekst sendes til: Bladet efterår

16 NØJ - det er for børn Denne gang er der på bagsiden en lille opgave. Udfyld alle felterne, så vil der blive dannet to ord i det gule felt. Find yderligere hjælp på Løsningen skal du medbringe til Børnegudstjenesten den 26. september. Så må du se, hvad der sker. ns Børnekor Øver hver onsdag eftermiddag i salen. Henvendelse til organist Steffen Jungild, tlf BUSKgudstjeneste Søndag den 27. oktober kl i Bjerringbro. BUSKgudstjenesten er en familiegudstjeneste, hvor FDF og KFUM-spejderne medvirker med forskellige indslag i samarbejde med sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen. Efter gudstjenesten samles vi til frokost i centeret arrangeret af FDF. Voksne 40 kr. Børn 10 kr. Alle er velkomne! Børnegudstjenester kl i Bjerringbro Det er efterhånden blevet en hyggelig tradition med fire årlige børnegudstjenester ved kirkens forskellige præster efterfulgt af en børnevenlig aftensmad i centeret. Voksne 40 kr. Børn 10 kr. Børnegudstjenesterne er åbne for alle mellem 0 og 99 år. Der er ingen tilmelding. Torsdag den 26. september ved sognepræst Ken Nørgaard Pedersen Torsdag den 14. november ved sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen Sats & Layout: TotalGrafik Gudenådalens Reklamebureau Bladet efterår 2013

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Babyer under stjernetæppet til babysalmesang.

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Babyer under stjernetæppet til babysalmesang. KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 3 Sommer 2013 9. årgang Babyer under stjernetæppet til babysalmesang. Læs side 5 Fisk lavet af minikonfirmander og

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Jens Jødal som disciplen Peter

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Jens Jødal som disciplen Peter KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2013 9. årgang Teater i Bjerringbro Kirke Som et spændende og fornyende input med humor vi valgt ovenstående

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Konfirmand-snak. Mit liv i Kirkecenteret side 6 og 7

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Konfirmand-snak. Mit liv i Kirkecenteret side 6 og 7 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2009 5. årgang Konfirmand-snak Inden længe er der konfirmation i vores forskellige kirker, og inde i bladet

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nye initiativer i kirken

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nye initiativer i kirken KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2010 6. årgang Nye initiativer i kirken Landet over tænkes nye tanker omkring gudstjeneste og formidling.

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Rune Herholdt leder gospelworkshop side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Rune Herholdt leder gospelworkshop side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2012 8. årgang Sara døbt før konfirmationen Den 11. december 2011 blev en stor dag for Sara Fjordbak fra

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere