KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10"

Transkript

1 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her er det Bjerringbros sognebørn, der er i Nordby på Samsø. Læs side 7 Guds skaberværk lavet af minikonfirmander fra Egeskov skolen Arrangementer og informationer fra alle sogne - se side En biskop, en præst og et sognebarn skriver om høsten, læs side 2-3 En hilsen til de nye konfirmander fra de gamle, læs side 6 Bladet efterår

2 Præster i Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen Nørregade 33a, 8850 Bjerringbro. Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Friweekend oktober. Ferie uge 42 Sognepræst Ken Nørgaard Pedersen Tingstedvej 12, Hjermind, 8850 Bjerringbro Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag Friweekend okt & nov. Ferie uge 42 Sognepræst Merete Lindhardt Christensen har adoptionsorlov Vikarpræst Bjerringbro/Sahl/Gullev Laila Hansen Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Friweekend sept. & okt. Vikarpræst Bjerring Steen Sunesen Tlf: Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Friweekend sept & nov. Redaktion: Sognemedhjælper Christin V. Clausen. Da hun er fratrådt sin stilling pr. 1/8 skal henvendelse ske til medlem af redaktionen: Birthe Lauritsen: Telefon Deadline for næste blad: Tirsdag den 22. oktober 2013 Høsten Lige nu er vi midt i Trinitatis tiden. En lang men lidt hemmelig del af kirkeåret. Vi spurgte derfor Biskop Karsten Nissen om, hvad han havde at sige om netop denne del af kirkeåret. Det er også høsttid, og det har præst Laila Hansen og tidligere landmandskone Asta Appel gjort sig nogen tanker om. Trinitatis Efter julens, påskens og pinsens fest følger de mange søndage efter trinitatis, der indledes med trinitatis søndag, eller hellig trefoldigheds fest, som man sagde før i tiden. Trinitatis er et andet ord for treenighed: Gud Fader, Søn og Helligånd. Derfor falder trinitatistiden naturligt efter kirkeårets tre store fester: Julen, som minder os om, at Gud blev menneske i Jesus Kristus, Påsken, som fastholder os i troen på, at Jesus ved Guds kraft opstod af sin grav efter at have bragt soning for al verdens synd og Pinsen, som fortæller om Guds nærvær hos os ved sin Helligånd, der skaber tro, og fastholder os i troen. Troen på den treenige Gud er troen på en Gud i bevægelse. Gud er den samme i går og i dag, ja til evig tid, som det siges om Jesus Kristus i Hebræerbrevet 13,7. Men Gud er også bestandigt foranderlig og i bevægelse. Han kommer os i møde som Fader, Søn og Helligånd på utallige vidunderligt opfindsomme måder. Og denne uforanderlige, men dog bevægelige Gud er grundtemaet i alle teksterne igennem hele trinitatistiden. Trinitatistiden begynder i sommertiden, hvor 2 Bladet efterår 2013

3 kornet gror i jorden, og hvor de grønne spirer efterhånden bliver til modne aks. En gang i august eller begyndelsen af september holdes der høstgudstjeneste, hvor vi takker Gud for hans gode gaver til os. Derefter følger efteråret, og første søndag i november holder vi alle helgens dag, hvor vi takker Gud for det, vi modtog fra dem, der ikke længere er iblandt os, men som lever i vores minde. Netop som vinteren begynder, står vi ved indgangen til et nyt kirkeår den første søndag i advent. Sådan drejer kirkeårets hjul i takt med naturens skiften. Trinitatistiden er derfor tiden til taknemmelighed og undren over Guds kærlighed til mennesker og til troens stille vækst i et menneskes sind. Af Karsten Nissen Høsten idag Det er sæson for høst gudstjenester. For mig er høsten en god tid. Jeg har stor glæde af den daglige høst i køkkenhaven. For mig hører det med til glæden, at jeg kan dele høsten med nogen. Både grøntsagerne og arbejdet. Der kan være meget arbejde i en køkkenhave, og så er det godt med en hjælpende hånd. Og ofte er der også brug for hjælp til at spise alt det, vi har fået dyrket. Det er også det med at deles om arbejde og høst, der gør høsten i marken til en god tid. Hjemme hos os hjælper jeg næsten ikke til i landbruget. Men i høst er alle med. Også min far, der efter et langt liv som bager, synes noget af det sjoveste er at køre traktor. Så når det er høst, så er familien samlet, samlet om arbejdet. Og det er jo også en glæde. Denne sammenhæng mellem arbejde og glæde, tror jeg er årsag til, at Jesus tit bruger billedet af høsten i sine lignelser. Høsten er et godt billede på samarbejdet mellem Gud og mennesker. Et samarbejde til glæde for alle. Mennesker yder med deres arbejdskraft, og Gud yder med sin skaberkraft til glæde og gavn for os alle. Om det samarbejde vil jeg fortælle jer en lille historie. Jeg har kendt den så længe, at jeg ikke kan huske, hvor jeg kender den fra. Rasmus havde købt hus, en gammel faldefærdig ejendom. Huset havde stået tomt en årrække, og haven havde passet sig selv lige så længe - så det var nok, hvad ejendomsmæglere ville kalde: "En ejendom med mange muligheder for gørdet-selv-manden." Både hus og have trængte til mere end én kærlig hånd. Og der gik så Rasmus og puklede - og efterhånden fik han skik på både hus og have. En dag kom præsten forbi, og de to fik sig en sludder over hækken: "Ja, der kan man jo se, hvad du og Vor Herre har fået ud af det morads," sagde præsten - og Rasmus svarede tørt: " Ja, præsten kan vel nok huske, hvordan det så ud, da Vor Herre var alene om det." Ja, Gud har også brug for os. Ikke bare når det gælder vores høst, men også, når det gælder Guds høst. Og når der skal fortælles om Gudsrige og om Guds kærlighed, så er vi alle sendt ud til lige så mange forskellige opgaver, som vi er mennesker. For Gud kan bruge os, ja Gud har brug for os, når vi skal bringe budskabet om tro håb og kærlighed ud til alle. Og her er der ikke kun brug for fine ord. Også i denne form for høst er der masser, der skal gøres, og der er opgaver nok til os alle. Og når vi fejrer høsten med en gudstjeneste, så samles vi om at takke Gud. Vi takker for samarbejde, arbejdsglæde og avl, for Guds skaberkraft, i markerne, haverne og i vores liv. Ja, vi takker for Høsten. Lukas 10,1-2 : Derefter udpegede Herren tooghalvfjerds andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. Han sagde til dem: Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå! Af Laila Hansen Bladet efterår

4 Høsten dengang Nu er det længe siden - Ja, meget i høsttiden har ændret sig, jeg har altid følt den tid som en højtid. Flere linjer i den dejlige høstsang er jo en lovprisning af skabelsen. Som en bøn til altets skaber før avlen bringes ind eller så slutter far i Jesu navn og hjemmet går til hvile. Et skønt minde for mig var, når vi kørte hjem med det sidste læs, og vi sang Og nu går det hjemad med det allersidste læs. Alt dette føles i dag som historie, og meget af højtiden forsvinder i de store maskiners larm. Alle de hyggestunder, vi havde ind imellem arbejdet, kendes ikke mere. Heldigvis er der en tradition, der endnu ligger fast: vores høstgudstjeneste, hvor vi af hele hjertet synger Vi pløjed og vi såed, så vi dermed får sagt tak for høsten. For os der altid har arbejdet med mulden, er det under, der sker med det, vi lægger i jorden, ligetil. Mine tanker går til dem, der synger med uden at vide, hvad de synger om. Så bringer min fantasi tanken frem, at menneskelivet jo også er en kerne, her er det bare ikke markens grøde, der bestemmer udviklingen, men mange ting livet igennem, for eksempel modgang, hvor mange bliver knækket, mens andre bliver stærkere af det var livet en dans på roser, mon alt så var bedre endnu. Jeg forlænger min fantasi med, at der ved en høstgudstjeneste vil være rig lejlighed til at sige tak for livet, fordi den kerne vi var, fik lov at udvikle sig. Min afslutning skal da være det vers, jeg synger i mit indre efter aftenbønnen: Giv os o Gud, vi på dit bud må leve så tilsammen, at vi hos dig evindelig i himmerig må få din glæde, amen. Af Asta Appel Høsten fra Asta Appels barndom 4 Bladet efterår 2013

5 Ny provst i Viborg Østre Provsti Det var en skøn følelse, der løb gennem kroppen, da jeg d. 14. maj modtog besked fra dronningen om, at hendes majestæt havde udnævnt mig til provst for Viborg Østre Provsti. Efterfølgende blev jeg ved en flot og festlig gudstjeneste i Viborg Domkirke indsat som provst og kunne derefter fra 1. juni begynde det nye arbejde med udgangspunkt i provstikontoret i Viborg. Viborg Østre Provsti dækker et stort geografisk område, der går som en pølse øst om Viborg, startende i Ulbjerg mod nord og sluttende med Karup i syd. Alle sognene i den gamle Bjerringbro Kommune hører med i provstiet, hvor der er 40 kirker, 20 præster og indbyggere. Hvad laver en provst? Det er provstens opgave, at være biskoppens medarbejder, når det drejer sig om tilsynet med læren, forkyndelsen og menighedslivet. Opgaven består for provstens del pri mært i at inspirere, motivere, opmuntre, vejlede og være i dialog med præster og menighedsråd om den helt centrale udfordring, som udspringer af folkekirkens mission. Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. ns overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave. Betænkning 1477, ministeriet Jeg vil gerne skærpe fokus på denne mission i et konkret samspil med provstiudvalg og menighedsråd. Dernæst er det provstens ansvar at føre tilsyn med kirker, kirkegårde, præstegårde mm. og drage omsorg for, at love og regler følges også når det drejer sig om kirkens ansatte. Målsætning for arbejdet Min målsætning for arbejdet som provst er at være en synlig og aktiv medspiller i forhold til præster og menighedsråd. Jeg vil derfor, så hyppigt som muligt, deltage i gudstjenester rundt omkring i provstiet. Jeg kommer også gerne omkring for at indgå i en dialog både om de kirkelige aktiviteter og de ydre rammer og deres vedligeholdelse. Jeg ser en stor udfordring i gennem budgetter og langsigtede mål at være med til at skabe gode rammer for kirken i vort provsti. Endelig vil jeg arbejde for, at folkekirkens organisatoriske sammenhængskraft styrkes ved at betone det fælles ansvar for kirke og menighed på tværs af sognegrænser. Bjarne Markussen Provst for Viborg Østre Provsti Bladet efterår

6 Bjerringbro Til de nye konfirmander Sommeren er ved at gå på hæld, og glansen er ved at gå af forårets konfirmander. Nu står et nyt hold for tur. Konfirmationsforberedelserne og konfirmationerne som forårets højdepunkt er en fast og væsentlig del i kirkens cyklus. For generationer siden var det adgangsbilletten til de voksnes verden på godt og ondt. For endnu flere generationer siden kunne man komme i fængsel, hvis man ikke var blevet konfirmeret inden sit attende år. I dag betyder konfirmationen måske nok mindre i forhold til livet før og efter konfirmationen, men det gør ikke nødvendigvis oplevelsen mindre for konfirmanden. Stine Vestergaard Biller og Maria Bøgh blev spurgt om, hvordan det var at blive konfirmeret. Stine: Det er stort at blive konfirmeret. Jeg gad godt prøve det igen, selvom jeg var meget nervøs. Maria: Det var jeg også, dagen før havde jeg kvalme. Jeg lavede også en fejl. Jeg satte mig ned i stedet for at gå ud, og så sad jeg der, og alle gloede og ventede på, at jeg fik rejst mig op igen. Begge pigerne blev konfirmeret, fordi de tror, så de var ikke i tvivl om, at de skulle konfirmeres eller ej. Men inden selve konfirmationen kom alle forberedelserne. Både dem med præsten og dem derhjemme. Stine: Til minikonfirmand fik vi frugt og lavede sjove ting, men til konfirmand skulle vi lære lidt mere. Stine og Maria i konfirmationskjoler Maria: Ja, men det var sjovt at øve. Pigerne er enige om, at noget af det bedste ved hele konfirmationen var at finde kjole og sko ja og så gaverne. Stine: Det var mega svært at vælge kjolen og så måtte jeg sidde med rank ryg hele dagen, fordi det var en med corsage. Fra selve dagen var de også enige om, at noget af det største var det oppe i kirken. Stine: Det jeg husker bedst var det, der skete oppe i kirken. Der var så meget til festen med mad, sange, taler og en masse mennesker. I kirken var det mere simpelt, og vi havde jo øvet os netop til det. Maria: Jeg holdt også en tale. Det krævede alt mit mod at holde den, men det var fedt at få sagt tak og være midtpunkt en hel dag. Til slut blev de spurgt om, der var noget, de gerne ville sige til de kommende konfirmander, og næsten i kor svarer de, at de skal huske at nyde det, for det går så stærkt. Og Maria tilføjer: Og der er ingen grund til at være nervøse, men det bliver I nok alligevel. Af Christin V. Clausen 6 Bladet efterår 2013

7 Bjerringbro, Mammen, Lee/Hjorthede og Skjern r Sogneudflugter Flere af bladets mange sogne har været på herlige og gode sogneudflugter i forsommeren. Sogneudflugterne er en mulighed for at komme ud at opleve noget sammen med naboen. En mulighed som ganske mange benyttede sig af: 33 i Lee/Hjorthede/Skjern, 100 i Bjerringbro og 21 i Mammen. Her er der indtryk fra de tre ture. Lee/Hjorthede/Skjern Dagen startede med Gudstjeneste i Skjern kirke og sangen fortsatte i bussen mod Aarhus. Første stop var Aros, hvor der blev set på Guldalder malerier samlet fra hele verden, der blev vist rundt i den afgående direktørs udvalgte værker, og der blev gået tur i Olafur Eliassons regnbue, der sætter sine helt egne farver på byen. En lækker brunch i Folkekøkkenet på Godsbanen blev det også til. Klogere og beriget af indtryk gik turen videre til Gellerupplanet og Gellerup. En kirke i et multikulturelt område. Områdets befolkningssammensætning blev taget med i kirkebyggeriet, hvor der er brugt affaldsmursten mellem de andre; her skal der være plads til at være anderledes og skæv. Også i kirkerummet var der vendt rundt på det, så menigheden sidder i en halvcirkel vendt mod midten, fællesskabet og hinanden. Det virkede anderledes og hyggeligt. Der blev spillet for os og Ele Bonde, der tidligere har været ansat i kirken, fortalte om kirkens arbejde med børn og unge. Godt arrangement og en god tur. Af Hanne og Rasmus Mølgaard samt Margit og Tommy Pilheden Mammen Sogneudflugten gik i år til Vendsyssel. Busturen var fornøjelig, godt krydret med humør, snak og sang. Først besøgte vi Brønderslev gamle kirke, vi var forsinket, og der skulle være begravelse, så det blev kort. I stedet kørte vi til rododendronparken. Den var meget flot. Vores spisested var Den gamle Smedje ved Børglum. Vi sad i det det gamle værksted og fik en meget lækker middag. Børglumkloster lå lige overfor, og vi gik derover. Her så vi de mange historiske-/dukkeudstillinger, og selvfølgelig julekalenderscene udstillingen. Der var et velbevaret herskabskøkken og selvfølgelig klosterkirken. Trods forfald havde rummet en fantastisk akustik. Grete kunne da heller ikke undlade at give en prøve på sin skønsang. Sidste stop var KFUM s soldaterhjem i Hvorup. Her blev der serveret kaffe, og KUF-mor fortalte om hjemmet og FN soldaternes botilbud efter hjemsendelse. En interessant og spændende tur, som alle var glade for. Af Jørgen Lindgaard Bjerringbro I det tidlige morgengry mødtes en stor flok af Bjerringbros sognebørn foran både og sal. To busser blev fyldt op, og så gik turen mod færgen til Samsø. Mange var blevet trukket med på turen for at se eller gense Samsø. Godt hjulpet på vej af sang og kaffe fik menighedsrådsformanden, som kørte den ene bus, fundet Hou. Vel ovre på øen gik turen fra nord- til sydspidsen. Det siges, at der på Samsø er samlet hele Danmarks natur. Smukt var der i hvert fald. Enkelte forhindringer var der dog, som når store busser skal kante sig forbi en lille prærievogn på en ganske smal vej. En travetur rundt om Nordbyens gadekær bød på minder for mange og et glimt af en helt privat Jesper Teilgård for de få.i Tranebjerg var der både fællessang, orgelspil og historiske anekdoter. Derpå kørte busserne mod syd forbi Brattingborg Gods ikke helt tæt nok, mente nogen, men så tæt som privatlivets fred gav mulighed for. Herpå gik turen hjemad med kaffe på færgen, en blund i bussen, og da vi nåede Bjerringbro tog dagens eneste regnskyl i mod os. Tak for en god tur! Af Christin Vesterager Clausen Vi håber, at der også til næste år vil være mange, der griber muligheden for at komme på sognetur i det danske land. Bladet efterår

8 Gudstjenester Dato Dag Bjerringbro salen Bjerring Mammen Hjermind Lee KNP 9.00 SSU 9.00 KNP s.e.trin GBJ* SSU SSU KK s.e.trin GBJ* SSU KK s.e trin GBJ KK SSU SSU KNP* s.e.trin SSU SSU KNP* Torsdag KNP s.e.trin GBJ GBJ LH s.e.trin GBJ* SSU 9.00 SSU s.e.trin LH SSU SSU s.e.trin LH KK SSU SSU KK Onsdag s.e.trin GBJ* SSU 9.00 SSU Alle Helgensdag Tirsdag SSU GBJ* SSU SSU KNP KK s.e.trin KNP KK MLC KNP KK Torsdag GBJ s.e.trin MLC SSU Sidste s.i kirkeåret MLC SSU 9.00 SSU KNP KK Onsdag GBJ s. i GBJ SSU SSU KNP* advent Noter: KK: kaffe GBJ: Gerda Brøchner Jørgensen KNP: Ken Nørgaard Pedersen LH: Laila Hansen MLC: Merete Lindhardt Christensen SSU: Steen Sunesen 8 Bladet efterår 2013

9 Hjorthede Skjern Bemærkninger KNP KK *Friluftsgudtjeneste. ved sol og vandtrappen KNP KK - *Høstvandring efter Gudstjenste KNP *Høstgudstjeneste - - *Høstgudstjeneste Børnegudstjeneste KNP KNP KK *Høstgudstjeneste og guldkonfirmandjubilæum Koncert ** KNP KK - * BUSK + kirkefrokost **Særgudstjeneste se side 14 (under Lee/Hjorthede Skjern) KNP *frokost SSU KNP Hverdagsgudstjeneste for seniorer Børnegudstjeneste Fredslysgudstjeneste - - * familiegudstjeneste & afslutning med minikonfirmander Der tages forbehold for ændringer i prædikantlisten m.v. Se venligst dagspressen og I Bjerringbro er altervinen alkoholfri den første søndag i hver måned samt til familiegudstjenester. bil Bjerringbro Bjerring Hjermind: bil kan bestilles til og fra kirkerne på tlf (Bjerringbro Taxi I/S) Mammen: bil kører til og fra den første gudstjeneste i hver måned. Henvendelse om kørsel dagen før på tlf Lee-Hjorthede-Skjern kirkebil kan bestilles til og fra kirkerne hos Mortens Busser tlf Gudstjenester på Skovvænget Laila Hansen Gerda Brøchner Jørgensen (altergang) Steen Sunesen Ken Nørgaard Pedersen Merete Lindhardt Christensen Gerda Brøchner Jørgensen Kollekter: Bjerringbro 08.09: Norea Radio 06.10: FDF i Bjerringbro 03.11: Dansk Sømands- og Udlandskirker 24.11: Indre Mission i Danmark Konfirmationsdatoer År Bjerringbro Bjerring Mammen Hjermind Lee, Hjorthede og Skjern /5 1, 18/5 2 16/5 2 11/5 4 16/5 2 11/ /4 3, 26/4 1, 3/ /4 3, 17/4 1, 22/4 2, 24/4 2 1/5 2 26/4 4 1/5 2 26/ /4 2 17/4 4 22/4 2 17/ Bøgeskovskolen 2 Egeskovskolen 3 Gudenådalens Friskole i Vindum d. 10/5 4 Mammen Friskole 5 Nørreåskolen Forældrene opfordres til at gøre sig bekendt med, hvilken kirke deres konfirmand hører til evt. ved henvendelse til præsterne. Bladet efterår

10 Bjerring og Mammen r Tak! For næsten 22 år siden blev jeg af Bjerring og Mammen Menighedsråd kaldet som sognepræst med ansættelse fra d. 15. sept. 1991, og få dage efter blev jeg ordineret og indsat, og vi fik lov til som præstefamilie at flytte ind i den skønne gamle præstegård med den parklignende have med udsigt ned over Gudenådalen. I disse skønne omgivelser er vore børn vokset op, og vi haft vort hjem. Hvor har det det været gode og rige år, med et skønt samarbejde med menighedsråd og medarbejdere og med et rigt menighedsliv og fællesskab i sognene. Jeg har fået lov til at være sammen med familier i glæde og sorg, til barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelser, og det betyder, at jeg gennem årene er blevet lukket ind i rigtig mange hjem og det har været et privilegium at være sammen med mennesker om det dybeste i deres liv for dér at sprede tro, håb og kærlighed det har i alt fald været mit mål. Jeg har undervist konfirmander og minikonfirmander, og der har gennem årene været mange. Og lidt fodbold er det vist også blevet til. I 2003 blev også Bjerringbro og Hjermind en del af ansættelsen, med et præsteteam nu på 4 sognepræster i Bjerringbro med et fælles ansvar for byen, med jævnlige møder med planlægning og fordeling af fælles opgaver og med kaffe og en god snak. Gennem de sidste 10 år har jeg derfor også i Bjerringbro været med til mange skønne gudstjenester og kirkelige handlinger og har nydt, når sangen har løftet sig mig mod himlen, og orglet har fået det til at bruse under kirkens hvælvinger. Men nu er jeg kaldet til en anden tjeneste. Jeg er fra 1.6. udnævnt til provst for Viborg Østre Provsti og sognepræst for Højbjerg-Elsborg sogne, og det betyder, at vi også i løbet af efteråret rykker teltpælene op og flytter til Højbjerg. De gamle sogne er fortsat en del af mit ansvarsområde, men nu på en ny måde. Fra 1. aug. til 31. dec. vil Steen Sunesen være konstitueret som sognepræst, og omkring nytår vil en ny sognepræst så kunne tiltræde her. Susanne og Bjarne Markussen Det betyder også, at det nu er tid til at sige tak. Tak for fællesskab og samarbejde, for hvert et smil og håndtryk, for samtaler og samvær, for venlighed og venskab. Guds fred og alt godt! Susanne og Bjarne Markussen 10 Bladet efterår 2013

11 Fælles information Fælles sogneaftener for Bjerring, Hjermind og Bjerringbro I centeret: Jødisk kultur og tro - foredrag med tidligere overrabbiner Bent Melchior. Onsdag den 11. september kl Bemærk tidspunktet! Bent Melchior var overrabbiner for Mosaisk trossamfund i 26 år, han vil indføre os i den jødiske kulturs skikke og troens udtryk samt give et bud på, hvad de messianske tanker betyder og har betydet for regionen. Entre inklusiv sandwich 30 kr. Alle er velkomne. Koncert med Gudenåkoret Onsdag den 23. oktober kl er der koncert i Bjerringbro med Gudenåkoret. Koret dirigeres af Lars B. Olesen og er på 40 medlemmer. De synger klassiske og nyere sange og salmer, der passer til årstiden. Organist Steffen Jungild spiller Bachs toccata og fuga i F-dur. Der er gratis adgang til koncerten. Hverdagsgudstjeneste for seniorer i Bjerringbro Tirsdag den 5. november kl Vel mødt til alle, der måtte ønske at deltage i hyggeligt samvær i kirkeligt regi. Der er Gudstjeneste ved konstitueret sognepræst Steen Sunesen og efterfølgende kaffebord i centeret. Pris 30 kr. Bjerringbro Menighedsrådsformand: Flemming Holmberg. Tlf værge: Anders Mogensen. Tlf Menighedsrådsmøder Tirsdag den 10/9, 8/10 og 12/11, hver gang kl i centeret Høstgudstjeneste og Guldkonfirmander den 6. oktober Der har nu i en årrække været tradition for, at Bjerringbro menighedsråd inviterer til guldkonfirmandjubilæum med en særlig indbydelse til de, der er konfirmeret i Bjerringbro for henholdsvis 50, 60 og 70 år siden. Guldkonfirmandjubilæet finder sted søndag den 6. oktober og begynder med høstgudstjeneste kl , hvor vi synger efterårs- og høstsalmer i en smuk pyntet kirke. Høstgudstjenesten er åben for alle. Alle Helgens gudstjeneste Søndag den 3. november kl Den første søndag i november er dagen, hvor vi mindes vore døde, og i forlængelse af prædiken vil sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen læse navnene på alle de, der er begravet eller bisat fra Bjerringbro siden sidste Alle Helgen. Derefter mindes vi vore kære i et øjebliks stilhed. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en frokost i kirkecenteret, hvor alle er velkomne, og der er ingen tilmelding. Voksne 40 kr. Børn 10 kr. Fredslysgudstjeneste Onsdag den 27. november kl Traditionen tro sørger Sct. Georgs Gildet for, at Fredslyset fra Betlehem modtages ved en ceremoni i Byhaven kl Derefter går et fakkeltog med musik gennem byen til Bjerringbro, hvor der afholdes en kort gudstjeneste ved sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen, som indleder med at tænde alterlysene med flammen fra lyset. Bladet efterår

12 Bjerringbro Bjerringbro kontor sekretær/kordegn: Gitte Winding Jensen Regnskabsfører: Svend Riis Nielsen Fax: Kontortid: Mandag - fredag kl Torsdag tillige kl Det er altid en god ide at ringe i forvejen og aftale tid for udfærdigelse af attester og aftale om kirkelige handlinger Bjerringbro gårdskontor gårdsleder: Knud Birk Fax: Træffes bedst på kontoret tirsdag - fredag kl Torsdag tillige kl Bjerringbro - og kirkegårdskontor Nørregade 33 B, 8850 Bjerringbro Sognemedhjælper: Tlf Stillingen er pt. Vacant tjener: Lisbet Refer Dalsgaard Organist: Steffen Jungild, Vibevej 13, Bjerringbro. Tlf sanger: Else-Marie Jeppesen Tlf centeret: Nørregade 33 B. tlf Hjemmeside: Her findes bl.a. Bjerringbro s oplysninger vedr. fødsel, dåb, dåbskjole, vielse, begravelse og hjemmealtergang og besøg Bjerring Menighedsrådsformand: Helge Grann. Tlf værge: Finn Aage Gervin. Tlf Graver: Elna D. Kristensen. Tlf Organist: Kristian Nørholm. Tlf sanger: Grethe Jensen. Tlf Menighedsrådsmøder - i Bjerring konfirmandstue den første onsdag i måneden. Dagsorden og referat fremgår af opslag i våbenhuset. Mammen Menighedsrådsformand: Jens Dam. Tlf værge: Jens Iver Iversen. Tlf Graver: Lene Glud. Tlf Organist: Kristian Nørholm. Tlf sanger: Grethe Jensen. Tlf Menighedsrådsmøder - i Mammen offentliggøres ved ophæng i våbenhuset. 12 Bladet efterår 2013

13 Hjermind Menighedsrådsformand: Finn Andsbjerg Larsen. Tlf værge: Ivar Rud Hansen. Tlf Graver: Bob Nicholson. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf sangere: Else-Marie Jeppesen, Bjerringbro, Gitte Winding Jensen, Sahl-Gullev og Merete Lund, Ulstrup. Menighedsrådsmøder - afholdes i Hjermind præstegård, bekendtgøres ved opslag i våbenhuset. Tag kaffen med til dig selv og de andre Menighedsrådet i Hjermind søger personer, der gerne vil give kirkekaffe engang imellem også gerne en konfirmand. Se i kirkebladet hvornår der er kirkekaffe og meld tilbage, hvornår det kunne passe. kaffen består af: 2 kander kaffe, 1 kande the og 1 kande saft eller juice til børnene. Lidt fløde eller mælk til kaffen og så en småkage eller noget andet efter eget valg til kaffen. Henvendelse til Gitte Henriksen på tlf eller Hjermind Bladet efterår

14 Lee Hjorthede Skjern Lee værge: Ketty Kramer Nielsen. Tlf Graver: Bente Jørgensen. Tlf Hjorthede : værge: Tove Bjerring Hansen. Tlf Graver: Lars Andersen. Tlf Skjern : værge: Lars Kjeldsen. Tlf Graver: Susanne Berg Mariussen. Tlf Pastoratrådet: Formand: Niels Ole Mortensen. Tlf Næstformand: Bent Andersen. Tlf Sekretær: Berit Pedersen. Tlf sangere ved alle tre kirker: Else-Marie Jeppesen, Bjerringbro, Gitte Winding Jensen, Sahl-Gullev og Merete Lund, Ulstrup. Organist ved alle tre kirker: Eva Handberg. Tlf Babettes gæstebud af Karen Blixen Et mesterværk fortalt af historiefortæller Helle Erdmann Frantzen og organist Steen Jørgensen i Hjorthede kirke tirsdag den 29. oktober kl Berit Pedersen fra Skjern, som oplevede forestillingen sidste år, husker den som stærk og meningsfuld: En kold aften sidste efterår så jeg tilfældigt en annonce, for en fortælleaften over Karen Blixens Babettes gæstebud. Jeg huskede den lidt fra mine unge dage - dengang forstod jeg ikke helt meningen. Jeg sad tryllebundet hele aftenen. Fortællingen og ordene fik ny mening, og dramaerne føltes, som var man der selv. Kom og hør den gamle fortælling, som blev skrevet for mere end 60 år siden. Den handler om Babette, der i 14 år laver øllebrød og klipfisk til to fromme provstedøtre i Berlevåg. Hvad søstrene ikke ved er, at Babette har været køkkenchef på den fineste restaurant i Paris. En dag vinder hun i lotteri, og hun bruger alle pengene på at tilberede et guddommeligt måltid til søstrene og deres lille menighed. Et måltid, der får englene til at synge, og hvor lykken og endda forsoningen kan vokse frem efterhånden, som retterne glider ned. Vi har her i pastoratet valgt, at der også skal være en gudstjeneste om Babettes gæstebud, det sker søndag den 27. oktober kl i Hjorthede kirke. Den vil handle om tilgivelse. Om hvordan tilgivelse kan blive mulig og om, hvordan sanserne nærmest kan lokke og forføre os til en forsoning. Både til søndag efter gudstjenesten og til tirsdag finder vi på bittesmå lækkerier. Alle er velkomne. 14 Bladet efterår 2013

15 Foreninger & foreningsarrangementer Grundtvigsk Konvent for Viborg Stift Kontakt: Tlf KFUM Spejderne Bjerringbro Gruppe, Gudenåvej 22 A, 8850 Bjerringbro v/niels Kr. S. Nielsen Tlf / FDF Bjerringbro Skovparken 1, v/carsten Mortensen. Tlf Indre Mission i Bjerringbro Bethel, Nørregade 22. Eftermiddag mødestart sep. Villy Sørensen, Hammel: Du er min. 29. okt. Seniorgruppen fra Alderslyst: Sangeftermiddag. 26. nov. Tale ved Gerda Brøchner Jørgensen Aften - mødestart sep. Fællesmøde i Tange hos ELM kl. 19:30: Jan Fredensborg 12. sep. Høst- og fødselsdagsfest ved forstander Jens Medum Madsen, Skrødstrup: Giv dig rig 19. sep. Bibelkredse i hjemmene 26. sep. Mission Afrika-aften ved Rikke Vestergaard, Thisted. 1. og 2. okt. Oktobermøde i Ørum. Se program 4. okt. Fredag. Familieaften ved Lissen Jensen, Hinnerup. Fællesspisning m/tilm. 10. okt. Møde ved missionær Poul Erik Hansen, Farsø 17. okt. Bibelkredse i hjemmene 24. okt. Generalforsamling 31. okt. Møde ved Pastor Erik Nicolajsen, Lind: 7. nov. Møde i Møldrup. Se program. 14. nov. Møde ved missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde 21. nov. Bibelkredse i hjemmene 28. nov. Aften med forsk. program. Indre Mission kontakt Formand: Tlf Legestue: Tlf IMU: Tlf Juniorklub: Tlf Børneklub: Tlf Eftermiddagsmøder Tlf.: Se også indremissionbjerringbro.dk ELM i Bjerringbro Kontakt: Tlf Mødestart Fællesspisning Sted centeret 6. sep. Møde ved Henrik Vindum 20. sep. Møde ved Jan Fredensborg 27. sep. Høstfest ved Peder Ø. Jensen m/tilmelding NB: kl okt. Møde ved Poul Iversen 18. okt. Møde i centeret 01. nov. Møde ved Allan Fomsgaard 15. nov. Møde ved Christian Mikkelsen 29. nov. Møde ved Lars Brixen Mission Afrika Kl okt. og 12. nov. Møde på Ingemannsvej 23. Danmission 9. sep. Møde på Ingemannsvej dec. Adventsmøde i Bethel. Mammen Kaffeklub Fredage kl sep. Rejse til Cambodia. Ingrid Bak. 25. okt. Oasens sangkor 29. nov. Adventshygge m. æbleskiver. FDF Mammen v/keld Sølvsten, Engholmvej 10, tlf Mammen IM Tlf.: / Menighedshuset kl sept. Høstfest ved biskop Karsten Nissen, Viborg. 24. okt. Sangaften ved Ulrik Haastrup, Silkeborg. 13. nov. Tema-aften ved pastor Preben Salomonsen. Gamle helligdage der har fået nyt liv. Alle er velkomne. Foreningstekst sendes til: Bladet efterår

16 NØJ - det er for børn Denne gang er der på bagsiden en lille opgave. Udfyld alle felterne, så vil der blive dannet to ord i det gule felt. Find yderligere hjælp på Løsningen skal du medbringe til Børnegudstjenesten den 26. september. Så må du se, hvad der sker. ns Børnekor Øver hver onsdag eftermiddag i salen. Henvendelse til organist Steffen Jungild, tlf BUSKgudstjeneste Søndag den 27. oktober kl i Bjerringbro. BUSKgudstjenesten er en familiegudstjeneste, hvor FDF og KFUM-spejderne medvirker med forskellige indslag i samarbejde med sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen. Efter gudstjenesten samles vi til frokost i centeret arrangeret af FDF. Voksne 40 kr. Børn 10 kr. Alle er velkomne! Børnegudstjenester kl i Bjerringbro Det er efterhånden blevet en hyggelig tradition med fire årlige børnegudstjenester ved kirkens forskellige præster efterfulgt af en børnevenlig aftensmad i centeret. Voksne 40 kr. Børn 10 kr. Børnegudstjenesterne er åbne for alle mellem 0 og 99 år. Der er ingen tilmelding. Torsdag den 26. september ved sognepræst Ken Nørgaard Pedersen Torsdag den 14. november ved sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen Sats & Layout: TotalGrafik Gudenådalens Reklamebureau. 16 Bladet efterår 2013

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 august- december 2011 Samlingshuset Trods forsinkelser af

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1 Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere