KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10"

Transkript

1 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her er det Bjerringbros sognebørn, der er i Nordby på Samsø. Læs side 7 Guds skaberværk lavet af minikonfirmander fra Egeskov skolen Arrangementer og informationer fra alle sogne - se side En biskop, en præst og et sognebarn skriver om høsten, læs side 2-3 En hilsen til de nye konfirmander fra de gamle, læs side 6 Bladet efterår

2 Præster i Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen Nørregade 33a, 8850 Bjerringbro. Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Friweekend oktober. Ferie uge 42 Sognepræst Ken Nørgaard Pedersen Tingstedvej 12, Hjermind, 8850 Bjerringbro Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag Friweekend okt & nov. Ferie uge 42 Sognepræst Merete Lindhardt Christensen har adoptionsorlov Vikarpræst Bjerringbro/Sahl/Gullev Laila Hansen Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Friweekend sept. & okt. Vikarpræst Bjerring Steen Sunesen Tlf: Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Friweekend sept & nov. Redaktion: Sognemedhjælper Christin V. Clausen. Da hun er fratrådt sin stilling pr. 1/8 skal henvendelse ske til medlem af redaktionen: Birthe Lauritsen: Telefon Deadline for næste blad: Tirsdag den 22. oktober 2013 Høsten Lige nu er vi midt i Trinitatis tiden. En lang men lidt hemmelig del af kirkeåret. Vi spurgte derfor Biskop Karsten Nissen om, hvad han havde at sige om netop denne del af kirkeåret. Det er også høsttid, og det har præst Laila Hansen og tidligere landmandskone Asta Appel gjort sig nogen tanker om. Trinitatis Efter julens, påskens og pinsens fest følger de mange søndage efter trinitatis, der indledes med trinitatis søndag, eller hellig trefoldigheds fest, som man sagde før i tiden. Trinitatis er et andet ord for treenighed: Gud Fader, Søn og Helligånd. Derfor falder trinitatistiden naturligt efter kirkeårets tre store fester: Julen, som minder os om, at Gud blev menneske i Jesus Kristus, Påsken, som fastholder os i troen på, at Jesus ved Guds kraft opstod af sin grav efter at have bragt soning for al verdens synd og Pinsen, som fortæller om Guds nærvær hos os ved sin Helligånd, der skaber tro, og fastholder os i troen. Troen på den treenige Gud er troen på en Gud i bevægelse. Gud er den samme i går og i dag, ja til evig tid, som det siges om Jesus Kristus i Hebræerbrevet 13,7. Men Gud er også bestandigt foranderlig og i bevægelse. Han kommer os i møde som Fader, Søn og Helligånd på utallige vidunderligt opfindsomme måder. Og denne uforanderlige, men dog bevægelige Gud er grundtemaet i alle teksterne igennem hele trinitatistiden. Trinitatistiden begynder i sommertiden, hvor 2 Bladet efterår 2013

3 kornet gror i jorden, og hvor de grønne spirer efterhånden bliver til modne aks. En gang i august eller begyndelsen af september holdes der høstgudstjeneste, hvor vi takker Gud for hans gode gaver til os. Derefter følger efteråret, og første søndag i november holder vi alle helgens dag, hvor vi takker Gud for det, vi modtog fra dem, der ikke længere er iblandt os, men som lever i vores minde. Netop som vinteren begynder, står vi ved indgangen til et nyt kirkeår den første søndag i advent. Sådan drejer kirkeårets hjul i takt med naturens skiften. Trinitatistiden er derfor tiden til taknemmelighed og undren over Guds kærlighed til mennesker og til troens stille vækst i et menneskes sind. Af Karsten Nissen Høsten idag Det er sæson for høst gudstjenester. For mig er høsten en god tid. Jeg har stor glæde af den daglige høst i køkkenhaven. For mig hører det med til glæden, at jeg kan dele høsten med nogen. Både grøntsagerne og arbejdet. Der kan være meget arbejde i en køkkenhave, og så er det godt med en hjælpende hånd. Og ofte er der også brug for hjælp til at spise alt det, vi har fået dyrket. Det er også det med at deles om arbejde og høst, der gør høsten i marken til en god tid. Hjemme hos os hjælper jeg næsten ikke til i landbruget. Men i høst er alle med. Også min far, der efter et langt liv som bager, synes noget af det sjoveste er at køre traktor. Så når det er høst, så er familien samlet, samlet om arbejdet. Og det er jo også en glæde. Denne sammenhæng mellem arbejde og glæde, tror jeg er årsag til, at Jesus tit bruger billedet af høsten i sine lignelser. Høsten er et godt billede på samarbejdet mellem Gud og mennesker. Et samarbejde til glæde for alle. Mennesker yder med deres arbejdskraft, og Gud yder med sin skaberkraft til glæde og gavn for os alle. Om det samarbejde vil jeg fortælle jer en lille historie. Jeg har kendt den så længe, at jeg ikke kan huske, hvor jeg kender den fra. Rasmus havde købt hus, en gammel faldefærdig ejendom. Huset havde stået tomt en årrække, og haven havde passet sig selv lige så længe - så det var nok, hvad ejendomsmæglere ville kalde: "En ejendom med mange muligheder for gørdet-selv-manden." Både hus og have trængte til mere end én kærlig hånd. Og der gik så Rasmus og puklede - og efterhånden fik han skik på både hus og have. En dag kom præsten forbi, og de to fik sig en sludder over hækken: "Ja, der kan man jo se, hvad du og Vor Herre har fået ud af det morads," sagde præsten - og Rasmus svarede tørt: " Ja, præsten kan vel nok huske, hvordan det så ud, da Vor Herre var alene om det." Ja, Gud har også brug for os. Ikke bare når det gælder vores høst, men også, når det gælder Guds høst. Og når der skal fortælles om Gudsrige og om Guds kærlighed, så er vi alle sendt ud til lige så mange forskellige opgaver, som vi er mennesker. For Gud kan bruge os, ja Gud har brug for os, når vi skal bringe budskabet om tro håb og kærlighed ud til alle. Og her er der ikke kun brug for fine ord. Også i denne form for høst er der masser, der skal gøres, og der er opgaver nok til os alle. Og når vi fejrer høsten med en gudstjeneste, så samles vi om at takke Gud. Vi takker for samarbejde, arbejdsglæde og avl, for Guds skaberkraft, i markerne, haverne og i vores liv. Ja, vi takker for Høsten. Lukas 10,1-2 : Derefter udpegede Herren tooghalvfjerds andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. Han sagde til dem: Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå! Af Laila Hansen Bladet efterår

4 Høsten dengang Nu er det længe siden - Ja, meget i høsttiden har ændret sig, jeg har altid følt den tid som en højtid. Flere linjer i den dejlige høstsang er jo en lovprisning af skabelsen. Som en bøn til altets skaber før avlen bringes ind eller så slutter far i Jesu navn og hjemmet går til hvile. Et skønt minde for mig var, når vi kørte hjem med det sidste læs, og vi sang Og nu går det hjemad med det allersidste læs. Alt dette føles i dag som historie, og meget af højtiden forsvinder i de store maskiners larm. Alle de hyggestunder, vi havde ind imellem arbejdet, kendes ikke mere. Heldigvis er der en tradition, der endnu ligger fast: vores høstgudstjeneste, hvor vi af hele hjertet synger Vi pløjed og vi såed, så vi dermed får sagt tak for høsten. For os der altid har arbejdet med mulden, er det under, der sker med det, vi lægger i jorden, ligetil. Mine tanker går til dem, der synger med uden at vide, hvad de synger om. Så bringer min fantasi tanken frem, at menneskelivet jo også er en kerne, her er det bare ikke markens grøde, der bestemmer udviklingen, men mange ting livet igennem, for eksempel modgang, hvor mange bliver knækket, mens andre bliver stærkere af det var livet en dans på roser, mon alt så var bedre endnu. Jeg forlænger min fantasi med, at der ved en høstgudstjeneste vil være rig lejlighed til at sige tak for livet, fordi den kerne vi var, fik lov at udvikle sig. Min afslutning skal da være det vers, jeg synger i mit indre efter aftenbønnen: Giv os o Gud, vi på dit bud må leve så tilsammen, at vi hos dig evindelig i himmerig må få din glæde, amen. Af Asta Appel Høsten fra Asta Appels barndom 4 Bladet efterår 2013

5 Ny provst i Viborg Østre Provsti Det var en skøn følelse, der løb gennem kroppen, da jeg d. 14. maj modtog besked fra dronningen om, at hendes majestæt havde udnævnt mig til provst for Viborg Østre Provsti. Efterfølgende blev jeg ved en flot og festlig gudstjeneste i Viborg Domkirke indsat som provst og kunne derefter fra 1. juni begynde det nye arbejde med udgangspunkt i provstikontoret i Viborg. Viborg Østre Provsti dækker et stort geografisk område, der går som en pølse øst om Viborg, startende i Ulbjerg mod nord og sluttende med Karup i syd. Alle sognene i den gamle Bjerringbro Kommune hører med i provstiet, hvor der er 40 kirker, 20 præster og indbyggere. Hvad laver en provst? Det er provstens opgave, at være biskoppens medarbejder, når det drejer sig om tilsynet med læren, forkyndelsen og menighedslivet. Opgaven består for provstens del pri mært i at inspirere, motivere, opmuntre, vejlede og være i dialog med præster og menighedsråd om den helt centrale udfordring, som udspringer af folkekirkens mission. Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. ns overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave. Betænkning 1477, ministeriet Jeg vil gerne skærpe fokus på denne mission i et konkret samspil med provstiudvalg og menighedsråd. Dernæst er det provstens ansvar at føre tilsyn med kirker, kirkegårde, præstegårde mm. og drage omsorg for, at love og regler følges også når det drejer sig om kirkens ansatte. Målsætning for arbejdet Min målsætning for arbejdet som provst er at være en synlig og aktiv medspiller i forhold til præster og menighedsråd. Jeg vil derfor, så hyppigt som muligt, deltage i gudstjenester rundt omkring i provstiet. Jeg kommer også gerne omkring for at indgå i en dialog både om de kirkelige aktiviteter og de ydre rammer og deres vedligeholdelse. Jeg ser en stor udfordring i gennem budgetter og langsigtede mål at være med til at skabe gode rammer for kirken i vort provsti. Endelig vil jeg arbejde for, at folkekirkens organisatoriske sammenhængskraft styrkes ved at betone det fælles ansvar for kirke og menighed på tværs af sognegrænser. Bjarne Markussen Provst for Viborg Østre Provsti Bladet efterår

6 Bjerringbro Til de nye konfirmander Sommeren er ved at gå på hæld, og glansen er ved at gå af forårets konfirmander. Nu står et nyt hold for tur. Konfirmationsforberedelserne og konfirmationerne som forårets højdepunkt er en fast og væsentlig del i kirkens cyklus. For generationer siden var det adgangsbilletten til de voksnes verden på godt og ondt. For endnu flere generationer siden kunne man komme i fængsel, hvis man ikke var blevet konfirmeret inden sit attende år. I dag betyder konfirmationen måske nok mindre i forhold til livet før og efter konfirmationen, men det gør ikke nødvendigvis oplevelsen mindre for konfirmanden. Stine Vestergaard Biller og Maria Bøgh blev spurgt om, hvordan det var at blive konfirmeret. Stine: Det er stort at blive konfirmeret. Jeg gad godt prøve det igen, selvom jeg var meget nervøs. Maria: Det var jeg også, dagen før havde jeg kvalme. Jeg lavede også en fejl. Jeg satte mig ned i stedet for at gå ud, og så sad jeg der, og alle gloede og ventede på, at jeg fik rejst mig op igen. Begge pigerne blev konfirmeret, fordi de tror, så de var ikke i tvivl om, at de skulle konfirmeres eller ej. Men inden selve konfirmationen kom alle forberedelserne. Både dem med præsten og dem derhjemme. Stine: Til minikonfirmand fik vi frugt og lavede sjove ting, men til konfirmand skulle vi lære lidt mere. Stine og Maria i konfirmationskjoler Maria: Ja, men det var sjovt at øve. Pigerne er enige om, at noget af det bedste ved hele konfirmationen var at finde kjole og sko ja og så gaverne. Stine: Det var mega svært at vælge kjolen og så måtte jeg sidde med rank ryg hele dagen, fordi det var en med corsage. Fra selve dagen var de også enige om, at noget af det største var det oppe i kirken. Stine: Det jeg husker bedst var det, der skete oppe i kirken. Der var så meget til festen med mad, sange, taler og en masse mennesker. I kirken var det mere simpelt, og vi havde jo øvet os netop til det. Maria: Jeg holdt også en tale. Det krævede alt mit mod at holde den, men det var fedt at få sagt tak og være midtpunkt en hel dag. Til slut blev de spurgt om, der var noget, de gerne ville sige til de kommende konfirmander, og næsten i kor svarer de, at de skal huske at nyde det, for det går så stærkt. Og Maria tilføjer: Og der er ingen grund til at være nervøse, men det bliver I nok alligevel. Af Christin V. Clausen 6 Bladet efterår 2013

7 Bjerringbro, Mammen, Lee/Hjorthede og Skjern r Sogneudflugter Flere af bladets mange sogne har været på herlige og gode sogneudflugter i forsommeren. Sogneudflugterne er en mulighed for at komme ud at opleve noget sammen med naboen. En mulighed som ganske mange benyttede sig af: 33 i Lee/Hjorthede/Skjern, 100 i Bjerringbro og 21 i Mammen. Her er der indtryk fra de tre ture. Lee/Hjorthede/Skjern Dagen startede med Gudstjeneste i Skjern kirke og sangen fortsatte i bussen mod Aarhus. Første stop var Aros, hvor der blev set på Guldalder malerier samlet fra hele verden, der blev vist rundt i den afgående direktørs udvalgte værker, og der blev gået tur i Olafur Eliassons regnbue, der sætter sine helt egne farver på byen. En lækker brunch i Folkekøkkenet på Godsbanen blev det også til. Klogere og beriget af indtryk gik turen videre til Gellerupplanet og Gellerup. En kirke i et multikulturelt område. Områdets befolkningssammensætning blev taget med i kirkebyggeriet, hvor der er brugt affaldsmursten mellem de andre; her skal der være plads til at være anderledes og skæv. Også i kirkerummet var der vendt rundt på det, så menigheden sidder i en halvcirkel vendt mod midten, fællesskabet og hinanden. Det virkede anderledes og hyggeligt. Der blev spillet for os og Ele Bonde, der tidligere har været ansat i kirken, fortalte om kirkens arbejde med børn og unge. Godt arrangement og en god tur. Af Hanne og Rasmus Mølgaard samt Margit og Tommy Pilheden Mammen Sogneudflugten gik i år til Vendsyssel. Busturen var fornøjelig, godt krydret med humør, snak og sang. Først besøgte vi Brønderslev gamle kirke, vi var forsinket, og der skulle være begravelse, så det blev kort. I stedet kørte vi til rododendronparken. Den var meget flot. Vores spisested var Den gamle Smedje ved Børglum. Vi sad i det det gamle værksted og fik en meget lækker middag. Børglumkloster lå lige overfor, og vi gik derover. Her så vi de mange historiske-/dukkeudstillinger, og selvfølgelig julekalenderscene udstillingen. Der var et velbevaret herskabskøkken og selvfølgelig klosterkirken. Trods forfald havde rummet en fantastisk akustik. Grete kunne da heller ikke undlade at give en prøve på sin skønsang. Sidste stop var KFUM s soldaterhjem i Hvorup. Her blev der serveret kaffe, og KUF-mor fortalte om hjemmet og FN soldaternes botilbud efter hjemsendelse. En interessant og spændende tur, som alle var glade for. Af Jørgen Lindgaard Bjerringbro I det tidlige morgengry mødtes en stor flok af Bjerringbros sognebørn foran både og sal. To busser blev fyldt op, og så gik turen mod færgen til Samsø. Mange var blevet trukket med på turen for at se eller gense Samsø. Godt hjulpet på vej af sang og kaffe fik menighedsrådsformanden, som kørte den ene bus, fundet Hou. Vel ovre på øen gik turen fra nord- til sydspidsen. Det siges, at der på Samsø er samlet hele Danmarks natur. Smukt var der i hvert fald. Enkelte forhindringer var der dog, som når store busser skal kante sig forbi en lille prærievogn på en ganske smal vej. En travetur rundt om Nordbyens gadekær bød på minder for mange og et glimt af en helt privat Jesper Teilgård for de få.i Tranebjerg var der både fællessang, orgelspil og historiske anekdoter. Derpå kørte busserne mod syd forbi Brattingborg Gods ikke helt tæt nok, mente nogen, men så tæt som privatlivets fred gav mulighed for. Herpå gik turen hjemad med kaffe på færgen, en blund i bussen, og da vi nåede Bjerringbro tog dagens eneste regnskyl i mod os. Tak for en god tur! Af Christin Vesterager Clausen Vi håber, at der også til næste år vil være mange, der griber muligheden for at komme på sognetur i det danske land. Bladet efterår

8 Gudstjenester Dato Dag Bjerringbro salen Bjerring Mammen Hjermind Lee KNP 9.00 SSU 9.00 KNP s.e.trin GBJ* SSU SSU KK s.e.trin GBJ* SSU KK s.e trin GBJ KK SSU SSU KNP* s.e.trin SSU SSU KNP* Torsdag KNP s.e.trin GBJ GBJ LH s.e.trin GBJ* SSU 9.00 SSU s.e.trin LH SSU SSU s.e.trin LH KK SSU SSU KK Onsdag s.e.trin GBJ* SSU 9.00 SSU Alle Helgensdag Tirsdag SSU GBJ* SSU SSU KNP KK s.e.trin KNP KK MLC KNP KK Torsdag GBJ s.e.trin MLC SSU Sidste s.i kirkeåret MLC SSU 9.00 SSU KNP KK Onsdag GBJ s. i GBJ SSU SSU KNP* advent Noter: KK: kaffe GBJ: Gerda Brøchner Jørgensen KNP: Ken Nørgaard Pedersen LH: Laila Hansen MLC: Merete Lindhardt Christensen SSU: Steen Sunesen 8 Bladet efterår 2013

9 Hjorthede Skjern Bemærkninger KNP KK *Friluftsgudtjeneste. ved sol og vandtrappen KNP KK - *Høstvandring efter Gudstjenste KNP *Høstgudstjeneste - - *Høstgudstjeneste Børnegudstjeneste KNP KNP KK *Høstgudstjeneste og guldkonfirmandjubilæum Koncert ** KNP KK - * BUSK + kirkefrokost **Særgudstjeneste se side 14 (under Lee/Hjorthede Skjern) KNP *frokost SSU KNP Hverdagsgudstjeneste for seniorer Børnegudstjeneste Fredslysgudstjeneste - - * familiegudstjeneste & afslutning med minikonfirmander Der tages forbehold for ændringer i prædikantlisten m.v. Se venligst dagspressen og I Bjerringbro er altervinen alkoholfri den første søndag i hver måned samt til familiegudstjenester. bil Bjerringbro Bjerring Hjermind: bil kan bestilles til og fra kirkerne på tlf (Bjerringbro Taxi I/S) Mammen: bil kører til og fra den første gudstjeneste i hver måned. Henvendelse om kørsel dagen før på tlf Lee-Hjorthede-Skjern kirkebil kan bestilles til og fra kirkerne hos Mortens Busser tlf Gudstjenester på Skovvænget Laila Hansen Gerda Brøchner Jørgensen (altergang) Steen Sunesen Ken Nørgaard Pedersen Merete Lindhardt Christensen Gerda Brøchner Jørgensen Kollekter: Bjerringbro 08.09: Norea Radio 06.10: FDF i Bjerringbro 03.11: Dansk Sømands- og Udlandskirker 24.11: Indre Mission i Danmark Konfirmationsdatoer År Bjerringbro Bjerring Mammen Hjermind Lee, Hjorthede og Skjern /5 1, 18/5 2 16/5 2 11/5 4 16/5 2 11/ /4 3, 26/4 1, 3/ /4 3, 17/4 1, 22/4 2, 24/4 2 1/5 2 26/4 4 1/5 2 26/ /4 2 17/4 4 22/4 2 17/ Bøgeskovskolen 2 Egeskovskolen 3 Gudenådalens Friskole i Vindum d. 10/5 4 Mammen Friskole 5 Nørreåskolen Forældrene opfordres til at gøre sig bekendt med, hvilken kirke deres konfirmand hører til evt. ved henvendelse til præsterne. Bladet efterår

10 Bjerring og Mammen r Tak! For næsten 22 år siden blev jeg af Bjerring og Mammen Menighedsråd kaldet som sognepræst med ansættelse fra d. 15. sept. 1991, og få dage efter blev jeg ordineret og indsat, og vi fik lov til som præstefamilie at flytte ind i den skønne gamle præstegård med den parklignende have med udsigt ned over Gudenådalen. I disse skønne omgivelser er vore børn vokset op, og vi haft vort hjem. Hvor har det det været gode og rige år, med et skønt samarbejde med menighedsråd og medarbejdere og med et rigt menighedsliv og fællesskab i sognene. Jeg har fået lov til at være sammen med familier i glæde og sorg, til barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelser, og det betyder, at jeg gennem årene er blevet lukket ind i rigtig mange hjem og det har været et privilegium at være sammen med mennesker om det dybeste i deres liv for dér at sprede tro, håb og kærlighed det har i alt fald været mit mål. Jeg har undervist konfirmander og minikonfirmander, og der har gennem årene været mange. Og lidt fodbold er det vist også blevet til. I 2003 blev også Bjerringbro og Hjermind en del af ansættelsen, med et præsteteam nu på 4 sognepræster i Bjerringbro med et fælles ansvar for byen, med jævnlige møder med planlægning og fordeling af fælles opgaver og med kaffe og en god snak. Gennem de sidste 10 år har jeg derfor også i Bjerringbro været med til mange skønne gudstjenester og kirkelige handlinger og har nydt, når sangen har løftet sig mig mod himlen, og orglet har fået det til at bruse under kirkens hvælvinger. Men nu er jeg kaldet til en anden tjeneste. Jeg er fra 1.6. udnævnt til provst for Viborg Østre Provsti og sognepræst for Højbjerg-Elsborg sogne, og det betyder, at vi også i løbet af efteråret rykker teltpælene op og flytter til Højbjerg. De gamle sogne er fortsat en del af mit ansvarsområde, men nu på en ny måde. Fra 1. aug. til 31. dec. vil Steen Sunesen være konstitueret som sognepræst, og omkring nytår vil en ny sognepræst så kunne tiltræde her. Susanne og Bjarne Markussen Det betyder også, at det nu er tid til at sige tak. Tak for fællesskab og samarbejde, for hvert et smil og håndtryk, for samtaler og samvær, for venlighed og venskab. Guds fred og alt godt! Susanne og Bjarne Markussen 10 Bladet efterår 2013

11 Fælles information Fælles sogneaftener for Bjerring, Hjermind og Bjerringbro I centeret: Jødisk kultur og tro - foredrag med tidligere overrabbiner Bent Melchior. Onsdag den 11. september kl Bemærk tidspunktet! Bent Melchior var overrabbiner for Mosaisk trossamfund i 26 år, han vil indføre os i den jødiske kulturs skikke og troens udtryk samt give et bud på, hvad de messianske tanker betyder og har betydet for regionen. Entre inklusiv sandwich 30 kr. Alle er velkomne. Koncert med Gudenåkoret Onsdag den 23. oktober kl er der koncert i Bjerringbro med Gudenåkoret. Koret dirigeres af Lars B. Olesen og er på 40 medlemmer. De synger klassiske og nyere sange og salmer, der passer til årstiden. Organist Steffen Jungild spiller Bachs toccata og fuga i F-dur. Der er gratis adgang til koncerten. Hverdagsgudstjeneste for seniorer i Bjerringbro Tirsdag den 5. november kl Vel mødt til alle, der måtte ønske at deltage i hyggeligt samvær i kirkeligt regi. Der er Gudstjeneste ved konstitueret sognepræst Steen Sunesen og efterfølgende kaffebord i centeret. Pris 30 kr. Bjerringbro Menighedsrådsformand: Flemming Holmberg. Tlf værge: Anders Mogensen. Tlf Menighedsrådsmøder Tirsdag den 10/9, 8/10 og 12/11, hver gang kl i centeret Høstgudstjeneste og Guldkonfirmander den 6. oktober Der har nu i en årrække været tradition for, at Bjerringbro menighedsråd inviterer til guldkonfirmandjubilæum med en særlig indbydelse til de, der er konfirmeret i Bjerringbro for henholdsvis 50, 60 og 70 år siden. Guldkonfirmandjubilæet finder sted søndag den 6. oktober og begynder med høstgudstjeneste kl , hvor vi synger efterårs- og høstsalmer i en smuk pyntet kirke. Høstgudstjenesten er åben for alle. Alle Helgens gudstjeneste Søndag den 3. november kl Den første søndag i november er dagen, hvor vi mindes vore døde, og i forlængelse af prædiken vil sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen læse navnene på alle de, der er begravet eller bisat fra Bjerringbro siden sidste Alle Helgen. Derefter mindes vi vore kære i et øjebliks stilhed. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en frokost i kirkecenteret, hvor alle er velkomne, og der er ingen tilmelding. Voksne 40 kr. Børn 10 kr. Fredslysgudstjeneste Onsdag den 27. november kl Traditionen tro sørger Sct. Georgs Gildet for, at Fredslyset fra Betlehem modtages ved en ceremoni i Byhaven kl Derefter går et fakkeltog med musik gennem byen til Bjerringbro, hvor der afholdes en kort gudstjeneste ved sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen, som indleder med at tænde alterlysene med flammen fra lyset. Bladet efterår

12 Bjerringbro Bjerringbro kontor sekretær/kordegn: Gitte Winding Jensen Regnskabsfører: Svend Riis Nielsen Fax: Kontortid: Mandag - fredag kl Torsdag tillige kl Det er altid en god ide at ringe i forvejen og aftale tid for udfærdigelse af attester og aftale om kirkelige handlinger Bjerringbro gårdskontor gårdsleder: Knud Birk Fax: Træffes bedst på kontoret tirsdag - fredag kl Torsdag tillige kl Bjerringbro - og kirkegårdskontor Nørregade 33 B, 8850 Bjerringbro Sognemedhjælper: Tlf Stillingen er pt. Vacant tjener: Lisbet Refer Dalsgaard Organist: Steffen Jungild, Vibevej 13, Bjerringbro. Tlf sanger: Else-Marie Jeppesen Tlf centeret: Nørregade 33 B. tlf Hjemmeside: Her findes bl.a. Bjerringbro s oplysninger vedr. fødsel, dåb, dåbskjole, vielse, begravelse og hjemmealtergang og besøg Bjerring Menighedsrådsformand: Helge Grann. Tlf værge: Finn Aage Gervin. Tlf Graver: Elna D. Kristensen. Tlf Organist: Kristian Nørholm. Tlf sanger: Grethe Jensen. Tlf Menighedsrådsmøder - i Bjerring konfirmandstue den første onsdag i måneden. Dagsorden og referat fremgår af opslag i våbenhuset. Mammen Menighedsrådsformand: Jens Dam. Tlf værge: Jens Iver Iversen. Tlf Graver: Lene Glud. Tlf Organist: Kristian Nørholm. Tlf sanger: Grethe Jensen. Tlf Menighedsrådsmøder - i Mammen offentliggøres ved ophæng i våbenhuset. 12 Bladet efterår 2013

13 Hjermind Menighedsrådsformand: Finn Andsbjerg Larsen. Tlf værge: Ivar Rud Hansen. Tlf Graver: Bob Nicholson. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf sangere: Else-Marie Jeppesen, Bjerringbro, Gitte Winding Jensen, Sahl-Gullev og Merete Lund, Ulstrup. Menighedsrådsmøder - afholdes i Hjermind præstegård, bekendtgøres ved opslag i våbenhuset. Tag kaffen med til dig selv og de andre Menighedsrådet i Hjermind søger personer, der gerne vil give kirkekaffe engang imellem også gerne en konfirmand. Se i kirkebladet hvornår der er kirkekaffe og meld tilbage, hvornår det kunne passe. kaffen består af: 2 kander kaffe, 1 kande the og 1 kande saft eller juice til børnene. Lidt fløde eller mælk til kaffen og så en småkage eller noget andet efter eget valg til kaffen. Henvendelse til Gitte Henriksen på tlf eller Hjermind Bladet efterår

14 Lee Hjorthede Skjern Lee værge: Ketty Kramer Nielsen. Tlf Graver: Bente Jørgensen. Tlf Hjorthede : værge: Tove Bjerring Hansen. Tlf Graver: Lars Andersen. Tlf Skjern : værge: Lars Kjeldsen. Tlf Graver: Susanne Berg Mariussen. Tlf Pastoratrådet: Formand: Niels Ole Mortensen. Tlf Næstformand: Bent Andersen. Tlf Sekretær: Berit Pedersen. Tlf sangere ved alle tre kirker: Else-Marie Jeppesen, Bjerringbro, Gitte Winding Jensen, Sahl-Gullev og Merete Lund, Ulstrup. Organist ved alle tre kirker: Eva Handberg. Tlf Babettes gæstebud af Karen Blixen Et mesterværk fortalt af historiefortæller Helle Erdmann Frantzen og organist Steen Jørgensen i Hjorthede kirke tirsdag den 29. oktober kl Berit Pedersen fra Skjern, som oplevede forestillingen sidste år, husker den som stærk og meningsfuld: En kold aften sidste efterår så jeg tilfældigt en annonce, for en fortælleaften over Karen Blixens Babettes gæstebud. Jeg huskede den lidt fra mine unge dage - dengang forstod jeg ikke helt meningen. Jeg sad tryllebundet hele aftenen. Fortællingen og ordene fik ny mening, og dramaerne føltes, som var man der selv. Kom og hør den gamle fortælling, som blev skrevet for mere end 60 år siden. Den handler om Babette, der i 14 år laver øllebrød og klipfisk til to fromme provstedøtre i Berlevåg. Hvad søstrene ikke ved er, at Babette har været køkkenchef på den fineste restaurant i Paris. En dag vinder hun i lotteri, og hun bruger alle pengene på at tilberede et guddommeligt måltid til søstrene og deres lille menighed. Et måltid, der får englene til at synge, og hvor lykken og endda forsoningen kan vokse frem efterhånden, som retterne glider ned. Vi har her i pastoratet valgt, at der også skal være en gudstjeneste om Babettes gæstebud, det sker søndag den 27. oktober kl i Hjorthede kirke. Den vil handle om tilgivelse. Om hvordan tilgivelse kan blive mulig og om, hvordan sanserne nærmest kan lokke og forføre os til en forsoning. Både til søndag efter gudstjenesten og til tirsdag finder vi på bittesmå lækkerier. Alle er velkomne. 14 Bladet efterår 2013

15 Foreninger & foreningsarrangementer Grundtvigsk Konvent for Viborg Stift Kontakt: Tlf KFUM Spejderne Bjerringbro Gruppe, Gudenåvej 22 A, 8850 Bjerringbro v/niels Kr. S. Nielsen Tlf / FDF Bjerringbro Skovparken 1, v/carsten Mortensen. Tlf Indre Mission i Bjerringbro Bethel, Nørregade 22. Eftermiddag mødestart sep. Villy Sørensen, Hammel: Du er min. 29. okt. Seniorgruppen fra Alderslyst: Sangeftermiddag. 26. nov. Tale ved Gerda Brøchner Jørgensen Aften - mødestart sep. Fællesmøde i Tange hos ELM kl. 19:30: Jan Fredensborg 12. sep. Høst- og fødselsdagsfest ved forstander Jens Medum Madsen, Skrødstrup: Giv dig rig 19. sep. Bibelkredse i hjemmene 26. sep. Mission Afrika-aften ved Rikke Vestergaard, Thisted. 1. og 2. okt. Oktobermøde i Ørum. Se program 4. okt. Fredag. Familieaften ved Lissen Jensen, Hinnerup. Fællesspisning m/tilm. 10. okt. Møde ved missionær Poul Erik Hansen, Farsø 17. okt. Bibelkredse i hjemmene 24. okt. Generalforsamling 31. okt. Møde ved Pastor Erik Nicolajsen, Lind: 7. nov. Møde i Møldrup. Se program. 14. nov. Møde ved missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde 21. nov. Bibelkredse i hjemmene 28. nov. Aften med forsk. program. Indre Mission kontakt Formand: Tlf Legestue: Tlf IMU: Tlf Juniorklub: Tlf Børneklub: Tlf Eftermiddagsmøder Tlf.: Se også indremissionbjerringbro.dk ELM i Bjerringbro Kontakt: Tlf Mødestart Fællesspisning Sted centeret 6. sep. Møde ved Henrik Vindum 20. sep. Møde ved Jan Fredensborg 27. sep. Høstfest ved Peder Ø. Jensen m/tilmelding NB: kl okt. Møde ved Poul Iversen 18. okt. Møde i centeret 01. nov. Møde ved Allan Fomsgaard 15. nov. Møde ved Christian Mikkelsen 29. nov. Møde ved Lars Brixen Mission Afrika Kl okt. og 12. nov. Møde på Ingemannsvej 23. Danmission 9. sep. Møde på Ingemannsvej dec. Adventsmøde i Bethel. Mammen Kaffeklub Fredage kl sep. Rejse til Cambodia. Ingrid Bak. 25. okt. Oasens sangkor 29. nov. Adventshygge m. æbleskiver. FDF Mammen v/keld Sølvsten, Engholmvej 10, tlf Mammen IM Tlf.: / Menighedshuset kl sept. Høstfest ved biskop Karsten Nissen, Viborg. 24. okt. Sangaften ved Ulrik Haastrup, Silkeborg. 13. nov. Tema-aften ved pastor Preben Salomonsen. Gamle helligdage der har fået nyt liv. Alle er velkomne. Foreningstekst sendes til: Bladet efterår

16 NØJ - det er for børn Denne gang er der på bagsiden en lille opgave. Udfyld alle felterne, så vil der blive dannet to ord i det gule felt. Find yderligere hjælp på Løsningen skal du medbringe til Børnegudstjenesten den 26. september. Så må du se, hvad der sker. ns Børnekor Øver hver onsdag eftermiddag i salen. Henvendelse til organist Steffen Jungild, tlf BUSKgudstjeneste Søndag den 27. oktober kl i Bjerringbro. BUSKgudstjenesten er en familiegudstjeneste, hvor FDF og KFUM-spejderne medvirker med forskellige indslag i samarbejde med sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen. Efter gudstjenesten samles vi til frokost i centeret arrangeret af FDF. Voksne 40 kr. Børn 10 kr. Alle er velkomne! Børnegudstjenester kl i Bjerringbro Det er efterhånden blevet en hyggelig tradition med fire årlige børnegudstjenester ved kirkens forskellige præster efterfulgt af en børnevenlig aftensmad i centeret. Voksne 40 kr. Børn 10 kr. Børnegudstjenesterne er åbne for alle mellem 0 og 99 år. Der er ingen tilmelding. Torsdag den 26. september ved sognepræst Ken Nørgaard Pedersen Torsdag den 14. november ved sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen Sats & Layout: TotalGrafik Gudenådalens Reklamebureau. 16 Bladet efterår 2013

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Rune Herholdt leder gospelworkshop side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Rune Herholdt leder gospelworkshop side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2012 8. årgang Sara døbt før konfirmationen Den 11. december 2011 blev en stor dag for Sara Fjordbak fra

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern. Velkommen Skjern Sogn. Nyt Pastoratråd.

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern. Velkommen Skjern Sogn. Nyt Pastoratråd. KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2008 4. årgang Velkommen Skjern Sogn Fra 1. september hører Skjern Sogn med blandt sognene som KirkeBladet

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KirkeBladet. Kirken på nettet

KirkeBladet. Kirken på nettet KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede Nr. 4 Efterår 2007 3. årgang Kirken på nettet Vel vidende, at nogle af bladets læsere ikke har mulighed for at bruge Internettet

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

IKAST august KIRKE 2010

IKAST august KIRKE 2010 IKAST KIRKE a u g u s t 2 0 1 0 v e d d u a t : K a l e n d e r Ved du? at man tidligere brugte Mikkelsdag d. 29.9. som markering og fejring af høsten. I dag har folkekirken ikke en officiel helligdag,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2 KIRKEBLAD JUNI JULI AUGUST NR. 2 Sørbymagle Kirkerup Trinitatistiden SIDE 2 Kim Sjøgren SIDE 3 Hvad laver en spejder? SIDE 6 TRINITATISTIDEN TIDEN KOMMER OS I MØDE Ligesom vi har et kalenderår, har vi

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere