København Hvidovre. Februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København Hvidovre. Februar 2014"

Transkript

1 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord: At være heldig er få beskåret, Det sker for de færreste en gang om året, At føle sig heldig bestemmer man selv, At være glad, når dagen og livet går på hæld Viljen til livet. Jeg føler tit at min hverdag er fyldt af begge disse udsagn, for det er få beskåret at være heldig, men jeg føler at jeg har været det en del i år, og det er mig selv der har gjort at jeg har været heldig. Jeg ønsker livet, og jeg prøver at hjælpe andre, hvis de føler at livet er svært at leve. Jeg bruger de tekniske hjælpemidler rigtig meget, så jeg har mulighed for at følge med i, hvad mine venner laver, at jeg så også kan synes at mobiltelefonen fylder for meget i de unges liv, det er så noget helt andet, men kunne da ikke forestille mig at lade min blive hjemme. Og af og til siger jeg til mig selv, jamen hvad gjorde man i gamle dage, hvis man ikke kunne finde hinanden? Jo, det kan jeg huske, man fandt ikke hinanden, og gik skuffet hjem. Det har jeg prøvet et par gange, og har da også stået et sted, før jeg fik mobil og skulle ringe til mine forældre i Odense, fordi toget blev flere timer forsinket, hvor jeg tænkte, hvorfor har jeg dog ikke en mobiltelefon, så jeg kan ringe og sige, at min far ikke skulle tage ind på banegården for at hente mig. For så heldig var jeg, han hentede mig hver gang jeg kom hjem, så vi fik et stykke tid alene sammen. Lis, 1. gruppe

2 Fødselsdage i Febura: Vi ønsker begge tillykke. OBS Indlæg til næste nr. af gildenyt OBS Bedes tilsendt inden Redaktøren vil gerne opfordre alle til at komme med aktuelle indlæg til bladet. Gildemester Birgit Bach Gl. Køge Landevej 2650 Hvidovre / B, st.3 Kansler Kirsten Harring Strandmarksvej 70, st tv 2650 Hvidovre Skatmester Birger Hansen Langstrupvej 3A 2650 Hvidovre Redaktør Lennart Knifström Selma Lagerløfs Alle 22A 2860 Søborg Tryk Bent Lantow Kongshaven Valby GILDEGÅRDEN Vanløse Alle Vanløse 2

3 Der indkaldes til Gildeting tirsdag d. 25. marts 2014 Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Gildemesteren aflægger beretning. 3. Repræsentanter fra fond, laug og udvalg aflægger beretning. 4. Behandling af indkomne skriftlige forslag. 5. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år, herunder fastsættelse af det årlige kontingent. 6. Valg af gildeledelse: På valg er : Gildekansler og gildeskatmester. 7. Valg af suppleanter til gildeledelse. 8. Valg af revisorer og suppleanter hertil. 9. Valg af repræsentanter til fond, laug og udvalg Valg af herolder. Eventuelt. Husk at forslag til behandling under punkt 4 skal være gildemesteren i hænde senest 15. feb. Vel mødt. Gildeledelsen 3

4 Husk gilderådsmødet i Hulen tirsdag d. 11. februar kl Gildeledelse, vicere, redaktør, webmaster, gruppeledere, herolder og repræsentanter i fond, laug og udvalg. Der serveres kaffe/ te og brød med pålæg/ost. Er du forhindret i at møde, så send din suppleant eller meld afbud til Birgit / eller Gildeledelsen Gildeåret 2014 første halvår 28. januar Nytårs gildehal 4.gruppe 11. februar gilderådsmøde led. 20. februar gildemøde 1.gruppe 20. marts Dybenkærshave 4.gruppe 25. marts Gildeting 3.gruppe 24. april sgt. Geo gildehal 1.+2.gruppe 13. maj gilderådsmåde led. 23. maj sommertur led. 4

5 Gildemestertale 26. nov november er den 330 dag i året, så der er 35 dage tilbage af Dagens navn er Conradus. Conradus var biskop i Constanz omkring år : Kong Hans af Danmark krones til konge af Sverige 1778: i Hawaii øgruppen er kaptajn James Cook den første europæer, der besøger Maui. 1922: Bliver Døren åbnet til Tut Ankh Amons grav i Kongernes dal. 1941: USA's præsident Franklin Roosevelt underskriver en lov der gør 4. torsdag i november til Thanksgivingdag i USA. 1950: Koreakrigen: tropper fra Kina rykker ind i Nordkorea og andgriber Sydkorea og de amerikansk ledede FN tropper. 1983: Ved det største kup i Storbritaniens historier bliver guldbarrer til en værdi af 475 mil. kr. stjålet uden for Heatrow lufthavn. 1998: Som den første britiske premierminister taler Tony Blair i Irlands parlement Dette et udpluk af små ogstore begivenheder der er sket d. 26. nov. Den vigtigste begivenhed for mig var, at min far blev født d. 26. nov 1914 i Sakstrup, en lille landsby nord for Hjørring. Min far var barn no. 8 i en børneflok på i alt 9. Den næstældste var sømand og han forsvandt i 1. verdenskrig Min fars forældre blev gift i De boede på et lille husmandssted på mager, sandet jord. Min farfar arbejdede som daglejer for bønderne i nærheden samt med tørvegravning og passede jo også egne dyr og marker. Min farmor hjalp med slagtning, storvask og andet husarbejde hos de omkringboende fruer. Der må nu også have været nok at gøre i hjemmet med 9 børn. Dog skal man huske at de ældste jo ikke var hjemme, da de yngste blev født. Min far var 11 år da han blev ansat som hyrdedreng for sommeren på en gård et stykke vej fra sit hjem. Der boede han så, gik i skole 2 dage om ugen, i maj, juni og august, hvis der var tid og han havde fri søndag eftermiddag. Han måtte gå /løbe hele vejen hjem på besøg hos mor og far. Sådan gik somrene, om vinteren var skoledagene lange, så det har været mørkt inden de nåede hjem til den sidste bebyggelse på vejen. Efter sin konfirmation kom min far ud og tjene på forskellige landbrug på sin hjemegnen. I 1935, da han var 21 år, rejste han til Sjælland til en gård i udkanten af Slagelse. Her skulle han passe et lille landbrug tilhørende en menighedsskole. Lederen af denne menighedsskole var Niels Dael, som jo blev min morfar. 5

6 Ja sådan gik det til at min mor og far mødtes. De blev forlovede i 1937 og gift i Min far var meget præget af sin fattige opvækst, og det at han så tidligt kom hjemmefra. Han havde lært, at det var nødvendigt at gøre sit bedste for at kunne blive agtet af andre mennesker. Hans plovfurer var f.eks. altid fuldstændig lige. Han krævede også meget af sine omgivelser og af os børn. Man skulle altid gøre sit bedste, ikke det næstbedste. Jeg tror egentlig, at der var en masse glæde i det hjem i Sakstrup, selv om pengene var små og huset lille og jorden ikke gav meget udbytte. Men de havde hinanden og hjalp hinanden. Min farmor var en lille mild kone, hun var glad for at få gæster og elskede at snakke med andre, hvor min farfar var en lille alvorlig mand. De var altid glade for besøg af den efterhånden store familie. Der var et godt sammenhold de 8 søskende imellem, selv om de kom til at bo milevidt fra hinanden fra Iowa i USA til Hvidovre og fra Sommersted til Hirtshals. Jeg husker fra min barndom, hvor spændende det var, når der var brev fra én af min fars søskende eller min farmor, ja særligt brev og pakke fra Iowa. Sammenholdet havde de med sig fra det lille hjem i bakkerne nord for Hjørring.. Når jeg er sikker på, at de var glade og positive i den familie får det mig til at tænke på, hvad der gør os glade. Der er glæden over årstiders skiften, forårets frodighed, sommerens varme, efterårets høst og vinterens mørke og kulde, tiden hvor vi har ro til fordybelse og de indendørs glæder, samt tid til deltagelse i aftenskole og foreningsarbejde. Der er Himlens farve, fuglenes sang og leg, stormens susen i træerne- dog ikke orkan- Glæde over at være sammen med med mennesker man holder af : familie, venner og gildebrødre. Glæden ved at deltage i Gildearbejde, i gildet, i stadsgildet og på landsplan. Glæden over opgaver der lykkes, glæden ved at læse gode bøger, glæde over at kunne gå en tur i skoven eller ved stranden, glæden over at rejse til andre egne eller lande. Lad os samle på glæde, samle så meget, at vi kan dele ud af den og så mange at vi kan have et lager vi kan tære på, hvis vi ikke synes vores hverdag er udpræget glædelig. Jeg tror, at hvis vi aktivt begynder at samle glæder, vil vi forøge både vores egen og vore omgivelsers livskvalitet. Glæder kan saktens hentes frem i situationer, hvor vi ikke synes der er så meget at glædes over. For der er altid noget man kan glæde sig over. 6 Birgit

7 Emne: Referat af gildehal 26.nov Aftenen startede med, at vi fik en rigtig lækker middag serveret ved et veldækket grønt bord: Laksefileter med broccoli og hollandaisesovs, derefter en fin kage med indbagt is. Kl bød herolden gildebrødrene ind til gildehal. Vi savnede desværre både vores skatmester og vores kansler, som blev erstattet af vicerne Ellen og Alice. Steen Bisgård holdt 5. min sct Georg, hvor han fortalte om sit liv som gildebror siden optagelsen i 1976 i Nyborg. I efterhallen havde vi besøg af 2 repræsentanter for CARE, som er en international hjælpeorganisation. De fortalte på skift om et project i Nepal, ledsaget af meget illustrerende billeder. Den yderst alvorlige situation i Nepal var knugende og sørgelig at høre om, især at kvindernes liv er så hårdt! Ref.Alice Maarbjerg. Kære Gildebrødre! Først mange tak fordi jeg har fået lov til at lægge beslag på Jeres tid til at holde mit indlæg:5 min. sct. Georg. Det er meget vigtigt for mig, at I forstår, hvad det betyder for mig at være med i denne kreds. Hvordan det skete? Jo, først var jeg meget, da en af mine spejderkammerater fra 1. Kerteminde trop en dag i Nyborg spurgte mig, om jeg ikke burde være med i gildet i Nyborg. Det var på et tidspunkt, da man normalt skulle have 2 proponenter for at blive optaget. Den ene var så ham, min gamle spejderkammerat, den anden var så min tidligere divisionschef og en nær ven af min Far. Således blev jeg optaget i Gildet 23. April 1976 og min kone Jytte blev optaget samme dag. Når jeg nævner min familie her, at min Far var medstifter af Kertemindegildet, og min Svigerfar og Svigermor var aktive i Fåborggildet. Og så et par ord om, hvorfor jeg nu står her i denne kreds: Jeg fik en 7

8 blodprop og måtte opgive et meste af mit tidligere liv, da min kone på det tidspunkt var død af kræft.det er nu 11 år siden. Da det meste af min familie på det tidspunkt var flyttet til København, sørgede min Svigerdatter for, at jeg kom til at bo på Sølund Plejehjem i København, og anbragt der, fik jeg et stort behov for at skabe mig en ny vennekreds. Det var da naturligt at kontakte gildekontoret, og der sagde man til mig, at 1.Kbh.Vanløse sikkert med glæde ville optage mig. Det blev så optakten til det liv, jeg nu er en del af, og rigtig mange tak for det! Jeg har lavet et lille vers, der rummer en livserfaring: "At være heldig er få beskåret, det sker for de færreste en gang om året, at føle sig heldig bestemmer man selv, og det er vigtigt, når livet går på held!" Hvad har jeg bidraget med i Nyborggildet? Vi lavede en kirkekoncert med Lillian Boute(Musical ambassadeur og New Orleans) og Hans Knudsens orkester(her musical friends). En anden begivenhed var: En Ridderhal for riddere fra hele Fyn i Riddersalen på Daneborgslottet, bedre kendt som Nyborg Slot. Til slut vil jeg give en varm og stor TAK til min gruppe, bestående af Dan, Lis og Prop, som er de bedste venner, man kan ønske sig. 8

9 Referat af gruppemøde i 1. gruppe Vi mødtes hjemme hos Dan den 16. december for at holde vores hyggelige gruppemøde. Jeg skulle lige i Føtex, og tiden løb fra mig, så jeg kom lidt for sent, men de andre ventede pænt på mig. Vi fik skøn julemad, og hyggesnakkede længe. Da vi var mætte, satte vi os til at tale om hvad vi skulle lave når det var vores gruppe der skulle stå for arrangementet. Det blev aftalt hvem der skulle ordne hvad. Så talte vi lidt om hvad vi skulle i julen. Efter en skøn dag hos Dan tog vi hjem. Næste gruppemøde bliver hos mig den 30. januar. Lis Gruppemøde i 2. gruppe. Kort før jul var der gruppemøde hos Alice i hendes smukt julepyntede hus. Nikolaj og jeg skulle hente Else på vejen, men der var en misforståelse om tidspunktet, så vi kørte videre uden hende. Else kom dog med en taxa, vi blev dermed mere end fuldtallige, idet også Aase og Steen også deltog. Der var ingen opgaver til dette møde, så vi nød den gode mad og drikke og kunne fortælle om vores juletraditioner i de enkelte familier. Vi glædede os over, at Birger kunne deltage igen efter sin alvorlige sygdom i de tidligere måneder. Efter en hyggelig og varm aften kunne vi ønske hinanden glædelig jul og godt Nytår. Tak for en endnu en god aften i 2. gruppe. Birgit 3. gruppe Vi mødtes til årets sidste gruppemøde i Bentes hyggelige lejlighed på Frederiksberg. Vi startede med hej og goddag, derefter satte vi os til bords og nød Bentes gode og veltilbrete mad. Efterfølgendne fik vi aftalt inkøb til Søvangsgården og planlage vores gruppetur til slagelse, derefter fik vi snakket om løst og fast her op til jul. Set, hørt og (mis)forstået af Lennart 9

10 Stadsgildepennen Det nye år 2014 i Stadsgildet startede på en god måde. Nytårskuren søndag d. 5. januar var en rar og hyggelig eftermiddag. Københavns Stadsgildemester indledte med en tale, som gav os gildebrødre noget at tænke over. Derefter underholdt Hvidovrekoret med et repertoire af meget forskellige sange. Da koret sluttede, blev der sat frem til ta selv bord. Alle gik til bordet med god appetit. Dog fik de ikke tømt fadene helt. Dette var optakten til det halve år, som er tilbage af gildeåret, og hvor der stadig er flere arrangementer - forhåbentlig også med stort fremmøde og lige så rar og hyggelig stemning. Der var 40 Gildebrødre og 20 sangere med ved nytårskuren. Godt nytår og godt gildeår ønskes alle. Edith o 0 o Kære Stadsgildeledelse. Det var vel nok en flot buffet I havde lavet med de mange små kanapéer til Nytårskuren. Mit kor sagde alle samstemmende, at de var helt overvældede og glade for at være inviterede med. Jeg måtte love at sige stor tak fra dem alle sammen. Hilsen fra Hvidovrekoret Kirsten Harring. 10

11 Københavns Stadsgildes kalender Februar 2014 Tir. 4. Stadsgilderådsmøde salen Tor. 6. Naverne salen + hulen Tir Gilde, gildemøde salen Tir Gilde, gilderådsmøde hulen Tor. 13. KT-Gildet, gildemøde salen Tir Gilde, gildemøde er aflyst salen Tor Gilde, gildemøde med foredrag salen Tir Gilde, gildemøde salen Ons. 26. SeniorHoldet på møbelværksted Nørrebrogade 45 Tor. 27. Good Turn Lauget, bankospil salen Marts 2014 Tor. 6. Naverne salen + hulen Tir Gilde, gildeting salen Tor. 13. KT-Gildet, gildeting salen Tir Gilde, gildeting salen Tir Gilde, gildeting salen Tor Gilde, gildeting salen Gildegårdens inspektør Bjarne Rosenvard: Inspektør Bjarne Rosenvards mail-adresse: o 0 o Stadsgilderådsmøde i Gildegården tirsdag den 4. februar 2014 kl Alle gildebrødre er velkomne. Stadsgilderådet indkaldes særskilt i januar måned. Af hensyn til traktementet bedes interesserede tilmelde sig på eller Med gildehilsen Fritse Rosendal SGK 11

12 Distriktsgildehal Mandag den 24. februar 2014 I Rønnevang kirke, Taastrup Hovedgade Taastrup Forhal kl. 18:30 Gildehal kl. 19:00 Efter gildehallen vil Kommandørkaptajn og gildebror Per Mikkelsen holde et spændende foredrag med overskriften Mit liv i søværnet! Der vil ligeledes blive serveret et let traktement. Prisen for dette arrangement er: 65,00 kr. pr. person. Gilde- og gruppevis bindende tilmelding senest den 17. februar til Jackie mail: eller Gunnar Kjær mail: m.g.h. Distriktsgildeledelsen 12

13 Senior Holdet skal se på møbler. Vi besøger - Rud. Rasmussens Snedkerier Nørrebrogade 45 Onsdag den 26. februar 2014 kl Vi mødes i porten, ved hjørnet af Stengade. Snedkeriet er oprettet i1869 og laver eksklusive møbler af bl.a. Kaare Klint, Mogens Koch, Mogens Lassen. Det familieejede firma blev i 2011 af 5. generation overdraget til det over 100 år gamle Carl Hansen & Søn i Assens og drives videre på Nørrebro. Efter at træet er tørret udendørs i mindst et halvt år, tages det ind i kælderen til tørring i op til ét år. Vi vil i en lille times rund-visning på etagerne se firmaets showroom, maskinsnedkeriet, håndsnedkeriet, polstringsværkstedet og kvalitetskontrollen. Vi kan ikke spise medbragt her, men interesserede kan vel finde et passende spisested i nærheden. Prisen er som sædvanlig 40,- kr. pr. person. Tilmelding senest fredag den 21. februar til: Jørn H. Vinther,tlf (tlf. svarer). Mobil Kun åben på dagen fra kl

14 VELKOMMEN til Good Turn Lauget s Bankospil torsdag d. 27. februar 2014 kl I Gildegården, Vanløse Alle 41 Billetter kan købes ved indgangen eller hos dit gildes repræsentant, pris 15 kr. inkl. lodtrækning om en and samt kaffe/te og kage. Husk at du også kan deltage ved at købe fjernspil. 10 kr. pr. stk. til 10 gennemgående spil. På gensyn Bestyrelsen 14

15 DET KØBENHAVNSKE SCT. GEORGS FOND GILDEGÅRDEN Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse Navernes møde den 9. januar. Mødet i december blev aflyst på grund af stormen Bodil, så der var meget at indhente denne gang. Som sædvanligt blev el-, vand- og varmeforbruget aflæst og vurderet, gulvafløbene i kælderen blev kontrolleret, og stoledupper efterset/ udskiftet både i salen og i hulen. En kasse til skjul af vandrør ved toiletterne blev færdigbygget og malet 1. gang. Klosettet på det ene dametoilet blev udskiftet. Det flotte sæde af kirsebærtræ på det gamle kloset flyttede naturligvis over på det nye kloset. Manglende pote til et mødebord i hulen blev fremstillet og monteret. Gardiner i vandrehallen blev vasket og hængt op igen. Stropper til forhænget i salen blev syet og monteret med ringe. Tak til Edith for det smukke arbejde. Tak til Bitten og Jane for det helt ekstraordinært flotte traktement med smarte kanapeer, Canard a la Normandie og en chokoladedessert. Ekstravagancen blev begrundet med, at vi i december blev snydt for et juletraktement på grund af stormen, at Jane for nylig havde haft fødselsdag, og at Jørgen Rasmussen lige havde passeret 25-årsdagen for sin optagelse i gildet. Det er rigtig hyggeligt at være naver i Gildegården. Ole O. Good Turn Laugets lotteri serie : Til udbetaling i februar 2014 er trukket: 1. præmie kr. lod nr præmie kr. lod nr præmie - 50 kr. lod nr præmie - 25 kr. lod nr. 139 Vindere bedes kontakte Kirsten på mail og oplyse reg.nr. og kontonummer, så beløbet kan overføres. 15

16 Indbydelse til Gildemøde i 4. Gilde 1. gruppe indkalder hermed til Gildemøde i Gildegården. Torsdag d. 20 februar 2014 kl. 19. Der bydes først på en lille lækker buffet der er høflig selvbetjening help yourself Drikkevarerne er sponseret af??? Herefter giver vi ordet til hospicechef Aino Andersen & sygeplejejske Kirsten Krarup, som vil fortælle om deres arbejde på hospice Sjælland. I pausen serveres kaffe/the med lækker æblekage. For alt dette skal Du bøde 40,00 kr. Tilmelding senest d. 14 februar gruppevis til Lis ( ) eller Dan ( ) Vi glæder os til at se rigtig mange til denne spændende aften.

København Hvidovre Sidste nyt.

København Hvidovre Sidste nyt. September Oktober Maj 2012 September København Hvidovre Sidste nyt. Efterår Den 18. september det herrens år 2012, vilde det således være, at to af vores tro gildebrødre skulde optages i riddernes kreds.

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001 Dybdemåleren Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON December 2001 Læs i dette nummer bl.a.: Indkaldelse til generelforsamling Prøv din viden De nye sikkerhedsregler Turkallender for vinteren Fællesspisning

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere