beholdere Buffer liter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter"

Transkript

1 beholdere Buffer liter Creating hot water

2 Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen i større anlæg, men også til procesanlæg i industrien. Beholderne er emaljeret med EMAPAN emalje og forsynet med målbar magnesiumanode, og er VA-godkendt. Bufferbeholdere er meget flexible med 4 rørtilslutninger, hvoraf to går til toppen af beholderen og to til bunden. Et 3/4" rør i toppen og et i bunden der kan forsynes med pex-rør i en længde, der passer til den aktuelle løsning. Beholderne er velegnede til seriekobling for at opnå en større akkumuleret vandmængde. Bufferbeholdere er monteret i et lakeret kabinet, og er isoleret med miljøvenligt, CFC fri isolering. Bemærk METRO-kvaliteten METRO EMAPAN emalje 5 års garanti mod gennemtæring. Designet er elegant og afrundet. Små indbygningsmål. Effektiv isolering. 100% CFC fri. Forbrugervenlig. G G B C F G L Y Rør til top Rør til bund Blindflange med 3/8" x 400 mm dyklomme 3/4" Muffe med prop Justerbare ben 3/4" nippel med slut muffe g Tilslutninger liter 2 stk. 5/4" nippelrør i bunden, det ene rør går til toppen af beholderen. Nippelrøret i bunden er forsynet med en plastbøsning der kan udskiftes med et pexrør i længde efter ønske. Pexrøret bestilles seperat. I topmuffen kan monteres METRO s cirkulationssæt med pexrør. Tekniske data Type nr Liter Egenvægt a1 b c e f g j * * * * mål excl. ben benjustering mm Data Type nr. VA nr. vvs nr. ean. nr. metro nr /DK /DK /DK

3 Bufferbeholder type 4644 og 4605 METRO s 110L og 160L bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmt eller koldt vand. Bufferbeholderen kan bruges i brugsvandsforsyningen hvor den primære opvarmningskilde har problemer ved spids-belastningerne. Typiske anvendelses muligheder vil derfor være i forbindelse med fjernvarmeunits med gennemstrømnings pladevekslere, eller i varmepumpeanlæg hvor den nødvendige tilførte elektriske effekt, ellers vil overskride de maksimale strømstyrker som el-installationen kan bære. Beholderne er emaljeret med EMA- PAN emalje og forsynet med målbar magnesiumanode, og er VA-godkendt. Bufferbeholderne er meget flexible med 4 stk ¾" rørtilslutninger, hvor af to går til toppen af beholderen og to til bunden. Ved behov for cirkulation kan dette nemt etableres ved at benytte de to rørtilslutninger i bunden til retur, toprøret til afløb af det varme brugsvand, samt cirkulation på det normale varmtvands-pexrør ved at afkorte dette til 2/3 af den oprindelige længde. Når bufferbeholderen anvendes i forbindelse med en varmepumpe, anbefaler vi følgende tilslutning: Fremløb fra varmepumpe = B Retur til varmepumpe = Y Fremløb til rumopvarmning = G Retur fra rumopvarmning = C Beholderen er endvidere velegnet til seriekobling for at opnå en større akkumuleret vandmængde. Bufferbeholdere er monteret i et lakeret kabinet, og er isoleret med miljøvenlig CFC fri isolering. Bemærk METRO-kvaliteten METRO EMAPAN emalje 5 års garanti mod gennemtæring. Designet er elegant og afrundet. Små indbygningsmål. Effektiv isolering. 100% CFC fri. Forbrugervenlig. 4644/4605 B C F1 G H Y 3/4" rør til top (pexrør) 3/4" rør til bund Flange med 3/4" nippel med slutmuffe og 2 dykrør, -3/8" 400 mm, Ø7 mm 600 mm 3/4" nippelrør Huller i ophængningsbeslag 3/4" nippel med slut muffe Tekniske data Type nr Liter Egenvægt a a1 b c e f h i j Data Type nr. VA nr. vvs nr. ean. nr. metro nr /DK /DK

4 METRO ladekreds LV2 med loddet veksler Elektronisk brugsvandsstyring Etiket: INGEN Principløsninger Manual: 08:830 Kabinet: varenr. Papkasse: 910x850 mm Tekniske Data : LADEKREDS LV2 Ydelse brugsvand Temp. brugsvand Temp. Fjv. varme Cirkl. Brugsvand Temp. Fjv. varme Temp. Brugsvand : 64 KW : 10/55 C : 60/30 C : 20 KW : C : C A B S T Y K L I S T E 1: Veksler brugsvand (ladeveksler) SWEP IC : Veksler Cirkulation brugsvand SWEP IC8*30 9: Styring Danfoss ECL kort P17 Bufferbeholdere liter Brugsvandsforsyning 10: Føler fremløber (D) Danfoss med ESMU-250 bufferbeholder og ladekreds. 15: Afspærringsventil DN25 Bufferbeholdere 16: Snavssamler DN20 bruges ofte til 17: 2-vejs ventil VM2 kvs 4,0 DN20 en 18: brugsvandsinstallation Motor AMV30 med ladekreds og en pladeveksler. 19: Termostatisk regulerings ventil AVTB DN15 I forhold 25A: Termo-/ til Manometer en brugsvandsforsyning C, 0-16bar 10A: Føler (start ladepumpe) Danfoss ESMB (er med i unit) 10B: Føler (Stop ladepumpe) Danfoss ESMB (er med i unit) 20: Motor ventil BILIMO, R215 DN15, PN40, On/Off, NC, TRF : Flow regulering 8-30 l/min TacoNova setter (styres efter undersiden af flowindikator) 28: Aftapningsventil 29: Pumpe for ladekreds Grundfos UPS : Kontraventil 3 4" 31: Sikkerhedsventil 10bar DN20 31A: Sikkerhedsventil 10bar (hvis montage af EL-varmelegme for legionella sikring finder sted, skal sikkerhedsventil 31A monteres som vist i PI-diagram) Bufferbeholder l A+B: Buffer beholder. se brochure 02:050 der vælges imellem 200L, 300L el. 450L LF Opdateret ifølge aftale METRO THERM A/S Rundinsvej 55, 3200 Helsinge, Tlf.: TEGNING Ladekreds LV2 64 KW RST Ændring af pi+tekst TP flyttet E RST Ændring af pi+tekst D med en pladeveksler til at dække Væghængt varmtvandsforsyningen, Uden rørisolering giver Uden kabinet løsningen med en bufferbeholder MÅL: en mindre stikledning og en Højde : 960 mm Bredde: 800 mm mindre effektafgift. Dybde : 425 mm (Yderlige oplysninger brochure 03:007) A: Fjernvarme frem DN 25 B: Fjernvarme Retur DN 25 C. Koldt brugsvand DN 25 D. Varmt Brugsvand DN 25 E: Cirkulation DN 20 LF C KVM nr.: DATO 11/01/2008 Metro nr.: FIL NR Veksler brugsvand (ladeveksler) 3 Veksler Cirkulation brugsvand 9 Styring Danfoss ECL kort P17 10 Føler fremløber (D) 10A Føler (start ladepumpe) 10B Føler (Stop ladepumpe) 15 Afspærringsventil 16 Snavssamler 17 2-vejs ventil 18 Motor 19 Termostatisk regulerings ventil 20 Motor ventil 22 Flow regulering 25A Termo-/ Manometer 28 Aftapningsventil 29 Pumpe for ladekreds 30 Kontraventil 31 Sikkerhedsventil 31A Sikkerhedsventil (hvis montage af EL-varmelegme for legionella sikring finder sted, skal sikkerhedsventil 31A monteres som vist i PI-diagram) A+B: Buffer beholder. se brochure 02:050 der vælges imellem 200L, 300L el. 450L A: Fjernvarme frem DN 25 B: Fjernvarme Retur DN 25 C: Koldt brugsvand DN 25 D: Varmt Brugsvand DN 25 E: Cirkulation DN 20 6 Kontraventil 6A Termostatisk ventil 7 Termostat 8 Ur 12 Cirkulationspumpe (Brugsvand) 12A Cirkulationspumpe (Cirkulation) 18 Sikkerhedsarmatur Funktionsbeskrivelse Den termostatiske ventil (6A) styrer fremløbstemperaturen fra veksleren. Termostaten (7) styrer pumpen (12) i beholderens ladekreds. Så er der styr på fremløbstemperaturen og beholderen lades op til den ønskede temperatur er nået. Husk at termostat (7) stilles lavere end termostatisk ventil (6A) da pumpen ellers vil køre konstant.

5 »Knirkeløsninger«Bufferbeholder Vandvarmer N-Gas kedel 1 Motorventil 12 Cir ku la ti onspum pe 12 Radiatoranlæg 1 Knirkestøj opstår på grund af kraftige temperatursvingninger, der får radiator rørene til at udvide og trække sig sammen, og derved arbejde mod f.eks. gulvbrædder, rørgennemføringer o. lign. Det er specielt, hvor man har skiftet et oliefyr ud til en moderne naturgas kedel, at der kan opstå knirkestøj.»knirkeløsningen«som denne populært kaldes, består i at sætte en bufferbeholder på radiatoranlægget. Dermed kan man holde en lavere og mere ensartet fremløbstemperatur således at de kraftige temperatursvingninger undgås i radiatoranlægget. En tommelfingerregel er, at bufferbeholderen skal indeholde en vandmængde svarende til 4 gange kedlens ydelse i kw. Endvidere kan bufferbeholderen med fordel bruges som»blande beholdere«i større anlæg, hvor man ønsker at blande varmt og koldt vand til en ønsket temperatur, inden det sendes til tappestederne. En god løsning, hvor man har mange brusere.

6 Tilbehør Termometer Til montering i beholder. Med kapillarrør til montering i dykrør C. Cirkulationssæt Bestående af emaljeret forlængerrør til montering i toppen af vandvarmeren og pex-rør der monteres i vandvarmeren. H-stativ Til montering i forbindelse med»svage«og»skæve«vægge. Hviler på gulvet og fastgøres i væggen. Monteret med justerbare ben. Pladesæt Til inddækning af rørinstallationer når vandvarmeren monteres på væg. 110,160 liter, højde: 400, 600 mm Farve: Hvid 400 mm pladesæt kan også monteres på stativ. Pladesættene til 110 og 160 liter er forsynet med udtræksskinner. Stativ Åbent rørstativ når vandvarmeren placeres på gulv. Med justerbare ben. Højde: 400 mm. Farve: Hvid Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømning gennem sikkerhedsventil. 10 bar.

7 Garanti bestemmelser Til lykke med Deres nye METRO vandvarmer! Vi er sikre på, at De bliver glad for den, vi har ihvertfald gjort os enhver tænkelig anstrengelse for at levere et godt og gennemkontrolleret dansk produkt. Skulle der mod forventning alligevel vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, skal De vide: at De indenfor 24 måneder fra dokumenteret installations- eller købs- dato, automatisk er dækket i henhold til købeloven. Henvend Dem blot med fakturaen til Deres leverandør, som da skal kontakte fabrikken. at METRO herudover tilsikrer Dem yderligere 3 års holdbarhed for den indvendige beholder mod gennemtæring. I tilfælde af tæring foretager METRO vederlagsfrit reparation af beholder på vor fabrik. METRO THERM A/S 3200 HELSINGE TLF FAX hvor reparation foretages på stedet leverer fabrikken nye dele til ombytning, men dækker ikke selve monteringsomkostningerne. Erstatning for andre ting, eller personskade, forårsaget af eventuelle defekter ved produktet, omfattes ikke af vor forpligtigelse, ligesom denne kun er gældende, såfremt: 1. METRO er kontaktet inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er truffet aftale om reparationens omfang. Vi dækker ikke forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, helligdage eller uden for normal arbejdstid. 2. Fabrikationsnummer opgives ved henvendelse til os. 3. Kopi af faktura for køb eller installation og den defekte del indsendes til os gennem deres leverandør. 4. Reparation eller andre indgreb ikke er foretaget i apparatet udover alm. forskriftsmæssig tilslutning. 5. Apparatet ikke har været tilsluttet nogen anden temperatur eller tryk end den på mærkepladen anførte, og at installationen er udført i overensstemmelse med gældende regulativ. Frost,- lyn,- eller tørkogningsskader, eller ødelæggelse som følge af kedelstens afsætninger og overtryk erstattes ikke. OBS Det påhviler installatøren at instruere forbrugeren om vandvarmerens funktion, pasning og bortskaffelse. Brugervej led ningen skal, ifølge Arbejdstilsynet, opbevares ved vandvarmeren. Det udtjente produkt skal bortskaffes på den mest miljørigtige måde. Ved uregelmæssig drift tilkald installatøren! Fabrikationsnummer Opsat og instruktion givet af installatør: (navn) Underskrift: Dato: Ret til ændringer i udførelse forbeholdes. Godtgørelse og garanti gælder for modtagelse i Danmark

8 METRO THERM A/S 3200 HELSINGE TLF FAX : S T O R M T R Y K

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere