GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT"

Transkript

1 GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej DK 7451 Sunds Productions as Telefon Telefax LDK41500.doc/

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Beskrivelse af Termix Brugsvandsunit Advarsler Ekstraudstyr Betjening og pasning af anlægget Generelt Regulering af temperaturen på varmt brugsvand Vedligeholdelse MONTERING OG OPSTART Montering Opstart Fejlfindingsskema EL-TILSLUTNING TEKNISKE DATA Mål og vægt Principdiagram GARANTI OG ANSVAR Garanti Ansvar Overensstemmelseserklæring

4 Generelt 1. Generelt Tillykke med Deres nye Termix Brugsvandsunit. Før De tager Deres ny Termix Brugsvandsunit i brug bør De grundigt læse hele afsnit 1 igennem, vær især opmærksom på afsnittet Advarsler. Afsnit 2 Montering og opstart er tekniske vejledninger til VVS- installatøren og elektrikeren. 1.1 Beskrivelse af Termix Brugsvandsunit Termix Brugsvandsunit er en præfabrikeret fjernvarmeunit til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. Maksimal fremløbstemperatur er 120ºC og anlægget er udføret i PN16. Kredsen er forsynet med temperaturstyret motor ventil, hvilket giver mulighed for individuel indregulering og forebygger dermed pendlinger ved forskellige belastninger. Alle komponenterne er elektrisk forbundene og unitten er forsynet med stik til 230V. Pumpen indgår i unitten. Anlæggets støjniveau ligger under de grænseværdier, der er angivet i maskindirektivet 89/392/EØF. 1.2 Advarsler Anlægget kan blive så varmt, at berøring kan medføre forbrænding. Indgreb i klemmekasserne må kun foretages af autoriseret el-installatør. Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder(kontakt), hvorved den kan slukkes. Fjernvarmevandet kan være meget varmt og under højt tryk. Derfor skal anlægget før enhver demontering og adskillelse af anlægget være tømt for vand, eller afspærringsventilerne på begge sider af anlægget skal være lukkede. Installation og drift skal i øvrigt ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Ved enhver fejl bedes de kontakte Deres VVS-installatør, og ikke selv begynde at reparere anlægget, dette er forbudt ved dansk lov. Der kan ved reparationen opstå farlige situationer. 2

5 Generelt 1.3 Ekstraudstyr Termix Brugsvandsunit kan leveres med følgende ekstraudstyr: Shunt foran ladeveksleren Shunt foran ladeveksleren, som opblander fremløbsvandet til ca. 65ºC og forebygger tilkalkning. Ekstraudstyr som indgår i denne Termix Brugsvandsunit er afkrydset. Termix Brugsvandsunittens mål og vægt kan ændre sig ved bestykning med ekstra udstyr. Se hertil under pkt. 4. Tekniske data. 1.4 Betjening og pasning af anlægget Generelt Det anbefales at tilse anlægget jævnlig og kontrollere alle relevante driftsparameter. Vandvarmeren er udrustet med to AVTB ventiler, der er grundindstillet fra fabrikken, det kan dog være nødvendigt at finjustere indstillingerne under drift. Den mest økonomiske brugsvandstemperatur er gr.c. Et indreguleret anlæg kræver ud over rutine kontroller såsom rensning af snavssamlerne ingen pasning Regulering af temperaturen på varmt brugsvand Regulering af temperaturen på varmt brugsvand: Ønskes der højere temperatur drejes grebet på ventilen mod højere talværdi. Ønskes en lavere temperatur, drejes grebet mod en lavere talværdi. Hvis der er monteret to ventiler i kaskade, er det vigtigt at anlægget indstilles efter nedenstående: Den lille ventil er til små tappemængder og den store ventil er til store tappemængder. 1. Den store ventil lukkes helt (reguleringshåndtaget drejes helt i top) 2. Et tappested åbnes 3. Den lille ventil stilles på den ønskede temperatur (50 C). Indstillingen markeres med et mærke og ventilen lukkes helt. 4. Der åbnes for flere tappesteder og den store ventil stilles 3-5 C lavere end den lille ventil. 5. Den lille ventil stilles tilbage på mærket. Bemærk Det er vigtigt at den lille ventil står de 3-5 C højere end den stor ventil. I modsat fald vil det ikke være muligt at styre temperaturen på de små tappemængder Vedligeholdelse Termix Brugsvandsunitten kræver ikke vedligeholdelse udover almindeligt tilsyn. Obs.: Ved driftsforstyrrelser bedes De kontakte Deres VVS-installatør - ikke Varmeforsyningen 3

6 Montering og opstart (vejledning til VVS- og El-installatøren) 2. Montering og opstart Før begyndelse af montering vær opmærksom på følgende: Gennemlæs de relevante afsnit, i afsnit 1, vær især opmærksom på afsnittet Advarsler. Anlægget må kun tilsluttes til fjernvarme, og ikke andre medier, såsom f.eks. damp. De elektriske tilslutninger af anlægget, må kun foretages af en autoriseret el-installatør. Installationen skal overholde evt. lokale krav. Anlægget skal afleveres indstillet til forbrugeren. 2.1 Montering Inden montering skal dimensioneringsgrundlaget være afklaret. Termix Brugsvandsunitten er beregnet til vægmontage, hvor bagpladen er udstyret med nøglehuller for skruemontage. Der stilles ikke særlige krav til VVS-monteringen udover VVS-faglige kvalifikationer. 2.2 Opstart Pga. transportrystelser og varmeudvidelsen skal unioner og omløbere spændes, efter montage og opstart. 4

7 Montering og opstart (vejledning til VVS- og El-installatøren) 2.3 Fejlfindingsskema Inden fejlfinding på Termix Brugsvandsunitten påbegyndes, sikres at følgende punkter er afklaret: Fremløbstemperaturet fra værket er højt nok (Aflæses på termometer primær frem.) Differenstrykket er stort nok (Differenstrykket mellem primær frem og retur skal minimum være 0,5 bar) El-tilslutning til pumpen er etableret og intakt. Anlæg generelt brugsvandskreds Problem: For lille ydelse Snavssamler i fremløbsledning eller returledning tilstoppet. Rørdimension til unit for lille eller for langt stikledning. Problem: Forbruget for stort / afkøling er for dårligt For lav fremløbstemperatur. For lang stikledning. Varmt brugsvand (brugsvandskreds) Problem: For lidt eller ingen varmt vand Snavssamler i fremløbsledning eller returledning tilstoppet. Brugsvandscirkulationspumpe ude af drift eller indstillet på et for lavt trin. Kontraventil defekt eller snavs i kontraventilen. Defekt ventil eller føler. Veksler tilkalket. Problem: Faldende temperatur ved aftapning Veksler tilkalket. Problem: Varmt vand i nogle, men ikke i alle haner Koldt vand opblandes med det varme vand, ved f.eks. en termostatblandeventil (utæt kontraventil). Defekt eller tilsnavset kontraventil på cirkulationsledning. Problem: Varmtvandstemperaturen for højt (stort forbrug) Snavs i ventilen. Defekt ventil eller føler. Rens snavssamler. Kontroller rørdimension. Kontakt evt. fjernvarmeværket. Rens snavssamler. Kontroller cirkulationspumpen. Udskift - rense. Kontroller - udskift. Udskift - udsyre. Udskift - udsyre. Kontroller - udskift. Udskift - rense. Kontroller - rense. Kontroller - udskift. 5

8 El-tilslutning 3. El-tilslutning Før begyndelse af el-tilslutning vær opmærksom på følgende: Gennemlæs de relevante afsnit, i afsnit 1, vær især opmærksom på afsnittet Advarsler. El-tilslutningen skal foretages i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. De elektriske tilslutninger, må kun foretages af en autoriseret el-installatør. Pumpen skal tilsluttes til 230V AC. Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder, hvorved pumpen kan slukkes. 6

9 Tekniske data 4. Tekniske data Termix Brugsvandsunitten, kan leveres i flere forskellige størrelser af ladeveksler. Unitten er beregnet for PN 16 (max. 16 bar). Den maksimale driftstemperatur er 120 C. Vekslerne er kobberloddet, og udført i syrefast rustfri stål (AISI 316). 4.1 Mål og vægt Typebetegnelse Mål (h x b x d) Termix Brugsvandsunit 1000 x 750 x 350 mm 4.2 Principdiagram B Brugsvandsveksler 7 Termisk ventil 11 Brugsvandscirkulationspumpe 18 Termometer 35 Kontraventil 7

10 Garanti og ansvar 5. Garanti og ansvar 5.1 Garanti Se medfølgende garantibevis. 5.2 Ansvar Gemina Termix Productions A/S's ansvarsområde omfatter ikke styring, dimensioneringsgrundlaget samt montering og korrekt tilslutning af unitten. 8

11 Garanti og ansvar 5.3 Overensstemmelseserklæring 9

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013)

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Retlige

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg Kbh./Fr.berg Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 Hovedkomponenter (Standard) / foto... 3 Hovedkomponenter (Kbh./Fr.berg) / foto... 4 Montage / Tilslutning... 5 Vandpåfyldning... 6 Returbegrænser (Kbh.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, Varmt Vand Bilag 1 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, varmt vand Forord Levering af fjernvarme fra Københavns Energi sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra Københavns Energi og

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.0 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skagen Varmeværk A.m.b.a. Ellehammervej 21, 9990 Skagen, i

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Retslige forhold...6

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

Fjernvarme. Beholderløsninger Vekslerløsninger

Fjernvarme. Beholderløsninger Vekslerløsninger Fjernvarme Beholderløsninger Vekslerløsninger Fjernvarme er mere effektivt og belaster miljøet væsentlig mindre, end når hver enkelt husejer fyrer i eget varmeanlæg, uanset hvilken type brændsel, der benyttes.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. Meretesvej 6 9310 Vodskov Vester Hassing Januar 2008 Rev. november 2013 Side nr 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. Disse tekniske bestemmelser er gældende fra 1. januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner mv 2. Etablering

Læs mere