PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS"

Transkript

1 OKTOBER 2014 PARKINSONFORENINGEN PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk OKTOBER 2014 PARKINSONFORENINGEN PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS RAPPORT UDGIVELSESDATO 9. oktober 2014 UDARBEJDET Cand. polit, ph. d. Niels Anker

4

5 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 5 INDHOLD 1 Indledning Baggrund Formål Metode 8 2 Afgrænsning af parkinsonpatienterne i undersøgelsen 9 3 Baggrundsoplysninger 13 4 Andre sygdomme 16 5 Patienternes forsørgelsesstatus Forsørgelsesstatus i de enkelte aldersgrupper Forsørgelsesstatus blandt patienter med og uden sygehuskontakt 20 6 Bilag 22

6

7 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 7 1 Indledning Dette notat præsenterer resultaterne af et projekt, som søger at afgrænse gruppen af parkinsonpatienter og belyse patienternes forsørgelsesstatus. Projektet er finansieret af Parkinsonforeningen. Cand. polit., ph.d. Niels Anker, COWI A/S har gennemført analyserne på grundlag af data fra Lægemiddeldatabasen, Landspatientregisteret, Beskæftigelsesministeriets DREAM-database og en række registre i Danmarks Statistik. Analyserne er foretaget på Danmarks Statistiks Forskermaskine. I forbindelse med afgrænsningen af gruppen af parkinsonpatienter har neurolog Tove Henriksen, lægekonsulent for Parkinsonforeningen stået for fastlæggelsen af kriterier med hensyn til, hvilke lægemidler med tilhørende dosering, styrke og indikation for ordination der indgår i undersøgelsens inklusionskriterier. Læge, ph.d. Christina Funch Lassen, Kræftens Bekæmpelse har ligeledes bidraget med gode råd og forslag til undersøgelsens design og tilrettelæggelse. 1.1 Baggrund 1 Parkinsons sygdom er en kronisk og fremadskridende hjernesygdom som rammer ca. 1 ud af mennesker. Symptomerne varierer meget fra person til person, men er karakteriseret ved rysten, muskelstivhed, langsomme træge bevægelser, problemer med finmotorikken og balance- og gangforstyrrelser. Årsagen til sygdommen er ikke kendt, men skyldes bl.a. mangel på det organiske signalstof dopamin i hjernen. Ved et optimalt behandlingsforløb kan et flertal forvente en høj grad af symptomdæmpning og et livsforløb, som ikke bliver kortere på grund af sygdommen. 1 Dette afsnit bygger på og citerer samt html.

8 8 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 1.2 Formål Formålet med undersøgelsen er at belyse parkinsonpatienternes forsørgelsesstatus, herunder hvor stor en del af parkinsonpatienterne i den erhvervsaktive alder, der er i beskæftigelse, og hvor mange patienter, der modtager forskellige typer af overførselsindkomster. Desuden belyses omfanget af komorbiditet blandt parkinsonpatienterne samt udvalgte baggrundsforhold. 1.3 Metode Undersøgelsen er gennemført som en registerbaseret undersøgelse på grundlag af data fra Lægemiddeldatabasen, Landspatientregisteret, Beskæftigelsesministeriets DREAM-database, Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik samt uddannelsesregistrene i Danmarks Statistik. Identifikationen af parkinsonpatienterne er blevet foretaget med udgangspunkt i lægemiddeldatabasens oplysninger om indløste recepter i 2009 og Analysen af patienternes forsørgelsesstatus bygger på Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database. Det er en forløbsdatabase, der uge for uge viser, om personerne har modtaget visse offentlige overførselsindkomster i den pågældende uge. Eftersom der kun kan registreres én ugentlig ydelsesoplysning pr. person foretages der en prioritering af oplysningerne i uger, hvor personen skifter ydelse. DREAMdatabasens oplysninger giver derfor et godt billede af, hvor mange, der modtager en given ydelse i en bestemt uge, men oplysningerne er ikke helt sammenlignelige med bestandsopgørelser baseret på de oprindelige datakilder.

9 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 9 2 Afgrænsning af parkinsonpatienterne i undersøgelsen Afgrænsningen af undersøgelsens population er blevet foretaget med udgangspunkt i oplysninger fra Lægemiddelregisteret. Lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom hører under ATC-gruppe N04B. For at skelne behandling med disse lægemidler af Parkinsons sygdom fra andre lidelser eller sygdomme som Restless Legs Syndrome ses der derfor primært på de pågældende lægemidler i kombination med styrke og dosering 2. Den valgte afgrænsning omfatter personer, der var i live ultimo 2010, og som i 2009 eller 2010 mindst 2 gange indløste recept på et af de viste lægemidler i tabel 1 - under forudsætning af, at lægen samtidig har angivet, at lægemidlet er ordineret til Parkinsons sygdom eller Parkinsondemens, dvs. at indikationskoden for ordination er lig med 351: Parkinsons sygdom eller 595: Parkinsondemens personer inkluderes i analysen som parkinsonpatienter med denne afgrænsning. Heraf er personer (53 %) tillige blevet udskrevet med diagnosekoden G20 Parkinsons sygdom som aktionsdiagnose efter behandling på et sygehus i perioden For resten af de inkluderede personer, dvs personer er dette ikke tilfældet. 2 Medicin i grupperne N04AA02/04 er præparater som typisk anvendes i psykiatrien som bivirkningsmedicin til neuroleptika. Det drejer sig om præparaterne biperidin, orphenadin og procyclin. Det kan være ganske få parkinsonpatienter som medicineres med disse præparater, men det drejer sig anslået om færre end 10. Det er derfor ikke fundet nødvendigt at medtage disse præparater i undersøgelsen.

10 10 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS Tabel 1. Lægemidler, der indgår i inklusionskriterierne inkl. dosering og styrke - recepter indløst i 2009 eller Handelsnavn Indholdsstoffer ATC-kode Dosisinterval Duodopa carbidopa, levodopa N04BA02 Alle Levodopa/carbidopa carbidopa, lavodopa N04BA02 >=2 tbl. dgl. Sinemet carbidopa,levodopa N04BA02 >=2 tbl. dgl. Sinemet depot carbidopa,levodopa N04BA02 >=2 tbl. dgl. Madopar benserazid,levodopa N04BA02 > =2 tbl. dlg. Madopar depot benserazid,levodopa N04BA02 >= 2 tbl. dlg Levodopa/ benerazid benserazid,levodopa N04BA02 >=2 tbl. dgl. "Teva" Stalevo levodopa,carbidopa,entakapon N04BA03 Alle Azilect rasagilin N04BD02 Alle Selegilin selegilin N04BD01 Alle Eldepryl selegilin N04BD01 Alle Comtan entakapon N04BX02 Alle Comtess entakapon N04BX02 Alle Tasmar tolcapon N04BX01 Alle Apo-go apomorfin N04BC07 Alle Pramipexol pramipexol N04BC05 Mindst ½ tablet 3 gange daglig Pramipexol depot pramipexol N04BC05 Alle Oprymea pramipexol N04BC05 Mindst ½ tablet 3 gange daglig Oprymea depot pramipexol N04BC05 Alle Cabaser cabergolin N04BC06 >=2 mg døgndosis Cabergolin cabergolin N04BC06 > =2 mg døgndosis Permax pergolid N04BC02 >=0.25 mg døgndosis Pergolid pergolid N04BC02 >=0,25 mg døgndosis Sifrol pramipexol N04BC05 Mindst ½ tablet 3 gange daglig Sifrol depot pramipexol depot N04BC05 Alle Mirapexin pramipexol N04BC05 Mindst ½ tablet 3 gange daglig Requip ropinirol N04BC04 Mindst ½ tablet 3 gange daglig Requip depot ropinirol depot N04BC04 Alle Ropinirol ropinirol N04BC04 Mindst ½ tablet 3 gange daglig Ropinirol depot ropinirol N04BC04 Alle Neupro rotigotin N04BC09 > =2 mg døgndosis Note: De markerede felter i tabellen markerer lægemidler, med hvilke der ikke er fundet ekspeditioner i 2009 og 2010.

11 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 11 Tabel 2. Antallet af personer, der opfylder forskellige mulige inklusionskriterier. Krav til indløsning af recept på lægemidler Krav til Indikationskode for ordination Antal personer der opfylder kriterierne i LMDB LMDB og LPR Kun LMDB Kun LPR Mindst 1 ekspedition i med lægemidlerne i tabel Mindst 1 ekspedition i med lægemidlerne i tabel 1 Indikationskode for ordination er IKKE = 389 Restless Legs Syndrome (RLS) Mindst 1 ekspedition i med lægemidlerne i tabel 1 Indikationskode for ordination = 351(Parkinsons sygdom) eller 595 (Parkinsondemens) Mindst 2 ekspeditioner i med lægemidlerne i tabel Mindst 2 ekspeditioner i med lægemidlerne i tabel 1 Indikationskode for ordination er IKKE = 389 Restless Legs Syndrome (RLS) Mindst 2 ekspeditioner i med lægemidlerne i tabel 1 Indikationskode for ordination = 351(Parkinsons sygdom) eller 595 (Parkinsondemens) Note: LPR = Udskrevet med diagnosekode = G20 som aktionsdiagnose efter behandling på sygehus i perioden LMDB: Personer der opfylder de viste inklusionskriterier baseret på lægemiddeldatabasen. Yderligere personer opfylder ikke inklusionskriterierne, men er blevet udskrevet med diagnosekoden G20 Parkinsons sygdom som aktionsdiagnose efter behandling på et sygehus i perioden

12 12 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS Som det ses af tabel 2 har vi undersøgt, hvor mange personer, der ville blive inkluderet i undersøgelsen ved forskellige alternative inklusionskriterier. De valgte inklusionskriterier er markeret med fed skrift. Som det fremgår af tabellen, ville en alternativ afgrænsning, der tog udgangspunkt i at patienten skulle have foretaget mindst en ekspedition med de valgte lægemidler i perioden , kombineret med kravet om lægen skal have angivet, at lægemidlet er ordineret mod Parkinsons Sygdom eller Parkinsondemens, have som resultat, at personer opfyldte inklusionskriterierne. Det må antages, at en del af de godt personer (forskellen på og patienter), der alene har foretaget én ekspedition med de pågældende lægemidler i 2009/2010, også er parkinsonpatienter. I denne gruppe kan fx indgå nydiagnostiserede parkinsonpatienter, der er diagnostiseret så sent i perioden, at de alene har nået at få udleveret lægemidlerne i forbindelse med en enkelt ekspedition. Det kan udelukkes, at patienterne alene har foretaget en enkelt ekspedition, fordi de er afgået ved døden idet der i udtrækket alene indgår personer, der levede ultimo Når vi alligevel har valgt at tage udgangspunkt i et krav om, at der skal være foretaget mindst to ekspeditioner med de pågældende lægemidler, skyldes det ønsket om at undgå at tilfældige fejlregistreringer i lægemiddeldatabasen fører til, at patienter, der ikke har parkinsons sygdom, medregnes som parkinsonpatienter. Afgrænsningskriterierne er således valgt ud fra et forsigtighedsprincip og det må på den baggrund antages, at der i Danmark ved udgangen af 2010 levede mindst patienter med Parkinsons sygdom. Det kan ikke udelukkes, at der blandt de patienter, som vi her afgrænser som patienter med Parkinsons sygdom, indgår enkelte patienter med MSA (multipel systemisk atrofi). MSA er en akut livstruende sygdom med et hurtigt forløb og fatal udgang. Upublicerede data fra den befolkningsbaserede videnskabelige undersøgelse PASIDA (Parkinsons sygdom i Danmark ), har vist, at når journaler for personer med aktionsdiagnosen G20 ved udskrivelsen gennemgås med henblik på differentialdiagnosticering, så findes det, at der blandt personer i PASIDA forekommer 44 patienter med diagnosen MSA (multipel systemisk atrofi). Antallet af patienter med MSA blandt de patienter må på den baggrund antages at være ganske lavt.

13 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 13 3 Baggrundsoplysninger Der er flere mænd end kvinder blandt parkinsonpatienterne. 57 % af de parkinsonpatienter er mænd, 43 % er kvinder. En meget stor del er over 65 år. 78 % er således over 65 år. Figur 1 viser aldersfordelingen blandt parkinsonpatienterne. Figur 1. Aldersfordeling blandt parkinsonpatienterne i undersøgelsen. 90+ år; 2% år; 7% år; 0% år; 2% år; 14% år; 9% år; 11% år; 19% år; 16% år; 19% Note: Figuren omfatter gruppen af parkinsonpatienter jf. afsnit 2, i alderen 18+ år ult. uge % af patienterne har dansk baggrund. 4 % har indvandrer-baggrund, dvs. er indvandrere eller efterkommere af indvandrere.

14 14 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS Figur 2. Parkinsonpatienternes uddannelsesbaggrund. Højeste fuldførte uddannelse pr. oktober % 40% 35% 30% 40% 36% 25% 20% 15% 13% 10% 5% 0% 2% 3% 6% En stor del af parkinsonpatienter (42 %) har ikke en kompetencegivende uddannelse. Det ses af Figur 2, der viser parkinsonpatienternes uddannelsesbaggrund. 36 % har gennemført en erhvervsfaglig uddannelse. 22 % har gennemført en videregående uddannelse. Parkinsonpatienternes uddannelsesbaggrund svarer i høj grad til befolkningens, når der tages højde for, at parkinsonpatienterne er en del ældre end befolkningen i almindelighed. 30 % af parkinsonpatienterne bor alene. Det vil sige, at de hverken bor sammen med en ægtefælle eller samlever eller bor på plejehjem (Figur 3). Denne andel er 40 % blandt de 80+ årige. 11 % bor på plejehjem. Det svarer til, at omkring 740 personer bor på plejehjem ifølge Danmarks Statistik. Dette omfatter plejehjem, beskyttede boliger, plejeboliger og friplejeboliger, herunder også selvejende institutioner og diakonhjem. Den tilsvarende andel er 13 % blandt de 65+ årige og 25 % blandt de 80+ årige. 59 % af parkinsonpatienterne bor sammen med en ægtefælle eller samlever (ej plejehjem). Disse tal bygger på registerdata baseret på en opgørelse af antallet af plejehjemsbeboere som beskrevet i notatet: Antallet af plejehjemsbeboere. Ældredokumentation. Danmarks Statistik, dateret 2. januar Ifølge Danmarks Statistik er antallet af plejehjemsbeboere på landsplan antagelig undervurderet med ca. 10 %. Såfremt dette også er tilfældet for parkinsonpatienter, kan det korrekte antal plejehjemsbeboere være ca. 815 svarende til ca. 11,5 % af parkinsonpatienterne.

15 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 15 Figur 3. Andel af parkinsonpatienterne der bor alene, på plejehjem eller sammen med ægtefælle 100% 80% 60% 40% 20% 0% 35% 71% 64% 59% 25% 2% 9% 11% 28% 28% 40% 30% -64 år år 80+ år Alle Bor sammen med ægtefælle - ej plejehjem Bor på plejehjem - evt. med ægtefælle Bor alene Den følgende tabel giver et overblik over hvor mange parkinsonpatienter, der er i hver af de kredse, som Parkinsonforeningen inddeler landet i. Antallet af parkinsonpatienter i de enkelte kommuner er vist i notatets bilag. Tabel 3. Parkinsonpatienterne i de enkelte kredse opdelt efter bopæl Bopæl -64 år år 80+ år Antal København/Frederiksberg 24% 52% 25% 513 kreds Storkøbenhavns kreds 20% 54% 26% 883 Nordsjællands kreds 18% 60% 23% 528 Sjællands Østkreds 21% 60% 19% 341 Vestsjællands kreds 22% 56% 22% 394 Storstrømmens kreds 21% 56% 24% 349 Bornholms kreds 16% 57% 28% 69 Fyns kreds 22% 56% 22% 705 Sønderjyllands kreds 22% 58% 20% 374 Sydvestjyllands kreds 20% 56% 25% 364 Sydøstjyllands kreds 23% 51% 26% 474 Vestjyllands kreds 22% 55% 23% 397 Østjyllands kreds 24% 52% 24% 726 Midtnordjyllands kreds 20% 56% 24% 332 Nordjyllands kreds 24% 53% 23% 584 I alt 22% 55% 23% 7.033

16 16 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 4 Andre sygdomme En stor del af parkinsonpatienterne har været indlagt eller behandlet ambulant på et sygehus for andre sygdomme end Parkinsons sygdom. En opgørelse baseret på Landspatientregisteret for årene 2009 og 2010 viser således, at i alt 71 % af patienterne, dvs personer har været indlagt eller behandlet ambulant med en aktionsdiagnose forskellig fra G20: Parkinsons sygdom. I denne andel er der set bort fra skadestuepatienter. Psykiatriske sygehuse indgår ikke i opgørelsen. Den følgende tabel viser andelen af patienter, der har været indlagt eller behandlet ambulant med en aktionsdiagnose inden for de viste hovedgrupper.

17 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 17 Tabel 4. Komorbiditet blandt parkinsonpatienter. Andel parkinsonpatienter, der har været indlagt eller behandlet ambulant med de viste aktionsdiagnoser i årene 2009 og Aktionsdiagnose (hovedgrupper) Antal patienter ANALYSEGRUNDLAGET: ANTAL PARKINSONPATIENTER A00-B99: Infektuøse og parasitære sygdomme 3% C00-D48: Svulster 9% D50-D89: Blod, bloddannende organer el. immunsystem 2% E00-E90: Endokrine, ernæringsbetingede og stofskiftesygdomme 8% F00-F99: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forst 3% G00-G99: Nervesystemet excl. G20 Parkinsons sygdom 13% H00-H59: Øje og øjenomgivelser 10% H60-H95: Øre- og processus mastoideus 6% I00-I15 & I30-I99:Kredsløbsorganer ekskl. I20-I28 13% I20-I25: Iskæmiske hjertesygdomme 4% I26-I28: Pulmonal hjertesygdom & sygdomme i lungekredsløbet 0% J00-J99: Åndedrætsorganer 6% K00-K93: Fordøjelsesorganer 12% L00-L99: Hud og underhud 3% M00-M99: Knogler, muskler og bindevæv 18% N00-N99: Urin- og kønsorganer 11% O00-Q99: Svangerskab, fødsel & barsel mv. 0% R00-R99: Symptomer og abnorme fund IKA 21% S00-T98: Læsioner og forgiftninger mv. 14%

18 18 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 5 Patienternes forsørgelsesstatus 8 ud af 10 af den afgrænsede gruppe af parkinsonpatienter (78 %) er folkepensionister. 10 % er modtager førtidspension og 3 % er på efterløn eller fleksydelse. Kun ca. 7 % af parkinsonpatienterne er beskæftigede: 5 % er selvforsørgende, dvs. at de ikke modtager offentlig forsørgelse 3, og 2 % er i fleksjob (Tabel 5). Disse resultater stammer fra en analyse baseret på Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database og viser parkinsonpatienternes forsørgelsesstatus i uge Udgangspunktet er gruppen af parkinsonpatienter, som den blev afgrænset i afsnit 2 4. Tabel 5. Forsørgelsesstatus blandt parkinsonpatienterne i uge Alle aldersgrupper. Status Antal Procent Selvforsørgelse 376 5% Sygedagpenge 64 1% Førtidspension/ Skånejob 653 9% Dagpenge 10 0% Kontanthjælp 8 0% Fleksjob 148 2% Ledighedsydelse 18 0% Efterløn, fleksydelse 239 3% Folkepension % Andet (Udd., barsel, revalidering) 5 0% I alt % Note: Analysen omfatter gruppen af parkinsonpatienter jf. afsnit 2, i alderen 18+ år ult. uge Pga. afrunding summer procentangivelserne ikke til 100 %. 3 En status som selvforsørgende indebærer som nævnt, at man ikke modtager offentlig forsørgelse. Langt de fleste i denne gruppe må antages at være beskæftigede. 4 Idet der dog alene inddrages patienter i alderen 18 år og derover.

19 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 19 Disse resultater hænger selvfølgelig i høj grad sammen med parkinsonpatienternes aldersfordeling. Vi har derfor undersøgt forsørgelsesstatus blandt de årige parkinsonpatienter - og sammenlignet med fordelingen blandt de årige i befolkningen. Vi har søgt at tage højde for forskelle i aldersfordelingen ved hjælp af en indirekte aldersstandardisering. For befolkningens vedkommende viser resultaterne således den forventede forsørgelsesstatus, hvis befolkningens aldersfordeling (blandt de årige), svarede til aldersfordelingen blandt de parkinsonpatienter 5. Resultaterne fremgår af Figur % af de årige parkinsonpatienter er selvforsørgende - og yderligere 10 % er i fleksjob. Ca. en tredjedel af patienterne ser således ud til at have beskæftigelse (støttet eller ustøttet) - og yderligere 4 % modtager sygedagpenge (i uge ). Figur 4. Parkinsonpatienter og befolkningen i alderen år fordelt efter forsørgelsesstatus i uge % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 56% 4% 4% 43% 14% 10% 1% 3% 1% 2% 2% 1% 0% 16% 18% 0% 1% Parkinsonpatienter Befolkningen (hvis samme aldersfordeling som Parkinsonpatienter) Note: Figuren viser befolkningen fordelt efter forsørgelsesstatus som den ville have været, hvis befolkningens aldersfordeling havde svaret til parkinsonpatienternes. For befolkningens vedkommende stammer resultaterne fra en 20 % stikprøve af befolkningen pr. 1/ Størstedelen af de årige parkinsonpatienter - 3/4 - modtager forskellige typer af offentlig forsørgelse. En stor del af parkinsonpatienterne modtager førtidspension (42 %). Kun få - ½ % - er i skånejob. 5 Resultaterne for befolkningen er baseret på en simpel tilfældig stikprøve bestående af 20 % af befolkningen - hvoraf vi har taget udgangspunkt i de årige.

20 20 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 13 % er på efterløn og 3 % modtager fleksydelse. 3 % af parkinsonpatienterne er ledige: 1 % modtager dagpenge, 1 % modtager kontanthjælp og 1 % modtager ledighedsydelse. Andelen af årige parkinsonpatienter, der er selvforsørgende (25 %), er væsentlig mindre, end det skulle forventes blandt befolkningen som helhed (56 %), hvis befolkningens aldersfordeling svarede til parkinsonpatienternes. Samtidig er andelen af årige parkinsonpatienter, der modtager førtidspension, væsentlig større end i befolkningen. Også andelen af parkinsonpatienter, der er i fleksjob er væsentligt større end i befolkningen. 5.1 Forsørgelsesstatus i de enkelte aldersgrupper Tabel 6 viser parkinsonpatienternes forsørgelsesstatus i de enkelte aldersgrupper. Den vigtigste forskel på aldersgrupperne er, at en en tredjedel af de årige er på efterløn/ fleksydelse - og at der til gengæld er færre af de årige end i de øvrige aldersgrupper, der er selvforsørgende eller i fleksjob. Desuden forekommer Andet (uddannelse, barsel og revalidering) alene blandt de årige. Tabel årige parkinsonpatienter fordelt efter forsørgelsesstatus i uge i de enkelte aldersgrupper. Forsørgelsesstatus år år år år Selvforsørgelse 24% 31% 31% 19% Sygedagpenge 12% 6% 6% 2% Førtidspension/ Skånejob 39% 40% 43% 43% Dagpenge 3% 1% 0% Kontanthjælp 1% 1% 0% 12%* Fleksjob 15% 17% 3% Ledighedsydelse 3% 2% 0% Efterløn, fleksydelse 0% 0% 0% 32% Andet (Udd, barsel,revalidering) 12% 0% 0% 0% I alt 99% 99% 101% 99% Antal personer * Omfatter dagpenge, kontanthjælp, fleksjob og ledighedsydelse. 5.2 Forsørgelsesstatus blandt patienter med og uden sygehuskontakt Andelen, der modtager førtidspension, er væsentligt større blandt de årige parkinsonpatienter, der er blevet behandlet på et sygehus med diagnosen rystelammelse, dvs. parkinson (50 %), end blandt de der ikke er (34 %). Det er resultatet, når vi tager udgangspunkt i gruppen, som vi har afgrænset som parkinsonpatienter jf. afsnit 2 på grundlag af deres indløste recepter i 2009 og 2010.

21 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 21 Vi har som tidligere nævnt undersøgt, om disse patienter har været i kontakt med et sygehus i årene , og i den forbindelse er blevet udskrevet med diagnosekoden G20 Parkinsons sygdom som aktionsdiagnose. Som det fremgår af Figur 5, peger resultatet på, at de patienter, der har været indlagt eller i kontakt med sygehuset i noget højere grad har forladt arbejdsmarkedet, end de patienter, der ikke har haft sygehuskontakt (med diagnosen Parkinsons sygdom). Figur årige parkinsonpatienter fordelt efter forsørgelsesstatus i uge Opdelt efter om patienterne har været indlagt på sygehus med diagnosen Parkinsons sygdom eller ej. 60% 50% 49% 40% 30% 34% 34% 20% 10% 0% 19% 5% 3% 0% 1% 1% 1% 12% 6% 1% 1% 18% 14% 0% 1% Sygehus m. diagnosen: Parkinsons sygdom Ej sygehus med diagnosen Note: Sygehus m. diagnose Rystelammelse: N = 918. Ej sygehus med denne diagnose: N = 603.

22 22 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 6 Bilag Tabel B.1. Parkinsonpatienterne i landets kommuner. Ekskl. Langeland, Fanø, Samsø og Læsø Bopæl -64 år år 80+ år Antal 101 København 27% 51% 22% Frederiksberg 13% 55% 32% Ballerup 22% 63% 15% Brøndby 19% 50% 31% Dragør 11% 61% 28% Gentofte 14% 48% 39% Gladsaxe 19% 57% 25% Glostrup 18% 58% 24% Herlev 10% 67% 23% Albertslund 26% 54% 21% Hvidovre 17% 52% 31% Høje-Taastrup 33% 52% 15% Lyngby-Taarbæk 25% 42% 33% Rødovre 20% 53% 27% Ishøj 35% 65% 0% Tårnby 28% 49% 23% Vallensbæk 22% 67% 11% Furesø 15% 55% 30% Allerød 16% 74% 11% Fredensborg 17% 64% 20% Helsingør 18% 56% 26% Hillerød 16% 61% 23% Hørsholm 15% 44% 41% Rudersdal 17% 56% 27% Egedal 21% 67% 12% 52

23 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS Frederikssund 18% 62% 20% Greve 16% 71% 13% Køge 30% 50% 20% Halsnæs 16% 52% 32% Roskilde 15% 62% 23% Solrød 38% 50% 12% Gribskov 23% 56% 21% Odsherred 23% 63% 14% Holbæk 24% 54% 22% Faxe 27% 45% 27% Kalundborg 20% 59% 21% Ringsted 18% 52% 30% Slagelse 26% 50% 24% Stevns 18% 64% 18% Sorø 17% 60% 23% Lejre 14% 68% 19% Lolland 21% 57% 21% Næstved 16% 56% 28% Guldborgsund 23% 57% 20% Vordingborg 16% 65% 20% Bornholm 16% 57% 28% Middelfart 20% 60% 20% Assens 29% 51% 20% Faaborg-Midtfyn 16% 58% 26% Kerteminde 22% 53% 24% Nyborg 13% 62% 25% Odense 24% 53% 23% Svendborg 29% 55% 16% Nordfyns 22% 64% 14% Ærø 8% 68% 24% Haderslev 21% 61% 18% Billund 12% 63% 24% Sønderborg 25% 59% 16% Tønder 24% 57% 19% Esbjerg 24% 53% 23% Varde 16% 59% 24% Vejen 19% 53% 28% Aabenraa 18% 56% 26% Fredericia 18% 57% 25% Horsens 23% 43% 34% Kolding 20% 59% 21% 95

24 24 PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS 630 Vejle 26% 52% 22% Herning 26% 50% 23% Holstebro 22% 53% 25% Lemvig 8% 47% 44% Struer 23% 60% 17% Syddjurs 30% 46% 24% Norddjurs 16% 45% 39% Favrskov 26% 50% 24% Odder 20% 53% 27% Randers 22% 55% 23% Silkeborg 17% 54% 29% Skanderborg 24% 58% 19% Århus 29% 50% 21% Ikast-Brande 26% 57% 17% Ringkøbing-Skjern 19% 61% 20% Hedensted 24% 50% 26% Morsø 27% 42% 31% Skive 28% 54% 18% Thisted 16% 58% 26% Viborg 15% 61% 23% Brønderslev 26% 50% 24% Frederikshavn 23% 55% 23% Vesthimmerlands 26% 48% 26% Rebild 22% 56% 22% Mariagerfjord 13% 60% 27% Jammerbugt 23% 62% 15% Aalborg 30% 49% 21% Hjørring 21% 55% 24% 87 I alt 22% 55% 23% 7.033

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere