BETJENINGSVEJLEDNING SUNANGEL S 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING SUNANGEL S 46"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING SUNANGEL S 46

2 Betjeningsvejledning Oversættelse af original betjeningsvejledning A / da / Sunangel S 46!

3 Sunangel S 46 JK-Global Service GmbH Rottbitzer Straße Bad Honnef (Rottbitze) TYSKLAND +49 (0) / (0) / JK-Licht GmbH Eduard-Rhein-Str Königswinter TYSKLAND +49 (0) / (0) / JK-Products GmbH Köhlershohner Straße Windhagen TYSKLAND +49 (0) / (0) /

4 Kære kunde! Med valget af et Sunangel solarie har De bestemt Dem for et teknisk højt udviklet og ydelsesdygtigt produkt. Solariet er fremstillet hos os med stor omhu og præcision og har været underkastet talrige kvalitets- og sikkerhedskontroller, så at en fejlfri og sikker drift er garanteret. Men De kan også selv bidrage væsentligt til, at De kan være tilfreds med Deres solarie i lang tid. Når De følger tippene og henvisningerne i betjeningsvejledningen, vil De få megen glæde og fornøjelse af solariet. Vi står gerne tilrådighed, hvis De har spørgsmål. 1) Deres JK-Sales GmbH Læs og overhold informationerne i denne betjeningsvejledning. Herved undgår De uheld og disponerer over et funktionsdygtigt og driftsklart solarie. Overhold også de generelt gældende, lovmæssige og andre regler og forskrifter også brugerlandets samt de gyldige miljøbeskyttelsesforskrifter! Fagforbundenes og andre opsynsmyndigheders lokalt gyldige bestemmelser skal altid overholdes! 1) +49 (0) 2224/ (0) 2224/

5 4

6 Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedshenvisninger og informationer Anbefalede bruningstider Beskrivelse Betjening Vedligeholdelse Tekniske data/tillæg Stikordsregister 5

7 Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsanvisninger og informationer Sådan bruger De betjeningsvejledningen Symbolernes betydning Formålsbestemt anvendelse Sikkerhedshenvisninger til ejeren Informationer til ejeren Retningslinier Eksport MP3-musik (valgbart) Miljøbeskyttelse Producentgaranti Anbefalede bruningstider Korrekt solbadning! Symboler i bruningstabellen Sunangel S 46 (automatisk mode) Beskrivelse Udstyr Beskrivelse Tilbehør Betjening Sikkerhedshenvisninger til brugeren Generell Solarium Betjeningsoversigt Funktioner Start Først solbehandling (uden automatisk mode) Start (automatisk mode) MP3-afspiller tilsluttet Vedligeholdelse Sikkerhenvisninger til vedligeholdelse og pleje Solariet gøres spændingsfrit og sikres mod gentilkobling Fejl Rengøring Vedligeholdelse Vedligeholdelsesoversigt Rengørings- og vedligeholdelsesintervaller Rengøre sensor og basisstation Indsæt nyt chipkort til det nye lampesæt

8 Indholdsfortegnelse Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper i den nederste del Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper i skulderbruneren Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper i sidedelen Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper i den øverste del Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper ansigtsbruner Rengøre/udskifte indendørs belysning Rengøre/udskifte UV-højtrykslamper i sidedelen Rengøre/udskifte UV-højtrykslamper i den øverste del Rengøre/udskifte effektbelysning i den øverste del Rengøre/udskifte effektbelysning i frontpanelet Rense filter i den nederste del Rengøre/udskifte filtermåtter i den øverste del Rengøre/udskifte filtermåtter i skulderbruner Climatronic: Tømme kondensatbeholderen og rense filtret Udskifte AROMA-beholder AQUA FRESH-System: Udskifte dunk JK-tidstyringer EU - Konformitetserklæring Stikordsregister Forudinstillinger se»forudinstillinger«, bestillingsnr Fejl, årsag og afhjælpning se»fejlkoder«, bestillingsnr Tekniske data Tilslutningsværdier, ydelse og støjniveau Lampeforsyning Reservedele og tilbehør Dimensioner Opstillingssted

9 Sådan bruger De betjeningsvejledningen For at De hurtigt kan finde den ønskede side, står kapiteloverskrifterne øverst på siderne. I starten af et kapitel er overskriften skrevet med store bogstaver (1), mens overskriften på de følgende sider er en smule mindre (2). Derudover anvendes der symboler i vejledningen. Der findes forskellige symboltyper: Kapitlerne adskilles ved hjælp af symbolerne (3), som ses på oversigten på side 5. Symboler ovenover en illustration (4) relaterer til det arbejdstrin, der vises på illustrationen. Symbolernes betydning forklares fra side 9 i dette kapitel. Bemærk: Der tages forbehold for tekniske ændringer i forhold til beskrivelser og oplysninger i denne betjeningsvejledning! Genoptryk og kopiering også i uddrag er kun tilladt med vores forudgående skriftlige tilladelse og med oplysning af kilde. 8

10 Symbolernes betydning Farehenvisninger Eksempel: Fare! Type og årsag til fare! Denne sikkerhedsinstruktion advarselstrekant med overskriften»fare«instruerer om, at der først og fremmest er tale om fare for personer (livsfare, fare for tilskadekomst). Livsfare! Elektrisk strøm! Fare for elektrisk stød og forbrændinger. Gør apparatet spændingsfrit. Vigtigt! Denne sikkerhedsinstruktion advarselstrekant med ordet»bemærk«instruerer om, at der først og fremmest er fare for apparater, materiale eller miljø. Vigtige informationer: Bemærk: Dette symbol kendetegner ikke sikkerhedsinstruktioner, men giver informationer til bedre forståelse af hvad der foregår. Symboler for beskrivelse, betjening og vedligeholdelse Kundeservice Producent Del-/artikelnummer (til bestillinger) Fare! Gør apparatet spændingsfrit tag stikket ud af stikkontakten Fare for forbrænding! Må ikke berøres, varm overflade Lavtrykslamper UV-lavtrykslamper 9

11 Symbolernes betydning Starter til lavtrykslamper Funktionen kan også anvendes i automatisk mode UV-højtrykslamper Hud uden kosmetik Filterplader Beskrivelse Rengørings- og desinfektionsmiddel Effektbelysning... Forudinstillinger se separat vejledning Arbejdstrinnene fortsætter på næste side Kropskøling med AQUA SOLAR WITH SKIN+ ADDITIVE Duft»Relax«,»Vital«,»Cabin«Afslutning af arbejdstrinnet Tryk på tasten Automatisk mode f.eks.: 2s Tasten trykkes ned i 2 sekunder 10

12 Symbolernes betydning 0-3 min Tid: 3 minutter Sugekop Højttaler Rengøring Tilslutning til hovedtelefon Udskift Tilslutning til MP3-afspiller Rengør eller udskift, alt efter graden af snavs UV-type Kontroller med teststrimmel Pas på, sikkerhedsafbryder! Tømmes Løsn/frigør skrue Visuel kontrol Stram/fastlås skrue Climatronic 11

13 Symbolernes betydning Filtermåtte Filtre og filtermåtter må ikke være våde. Lampesættets chipkort 12

14 Formålsbestemt anvendelse Solariet er til erhvervsmæssig anvendelse og ikke til hjemmebrug. Solariet er beregnet til kosmetisk solbruning af én voksen person, der har en hud, der kan tåle solbehandlingen. Yderligere informationer kan findes på side 20 og 26. Solariet må ikke anvendes af personer under 18 år. Apparatet må ikke bruges af personer, som har psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder, manglende erfaring og/eller manglende viden, uden at der er en anden person tilstede. Denne person, som er ansvarlig for disse personers sikkerhed, skal ved overvågning eller instruktion sikre sig at apparatet anvendes korrekt og på forsvarlig vis. Er der tvivl herom, må apparatet ikke anvendes af ovennævnte personer! Solariet må kun anvendes med de angivne lamper, eller med lamper, der svarer hertil. De nævnte bruningstider i betjeningsvejledningen gælder kun ved anvendelse af den her nævnte lampeforsyning. Enhver anden brug gælder som værende ikke-formålsbestemt. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår som følge heraf. Der er udelukkende ejeren, der bærer risikoen herfor. Til formålsbestemt brug hører også overholdelse af producentens foreskrevne anvisninger, betjenings- og vedligeholdelsesbetingelser. Solariet må kun benyttes, passes og repareres af personer, der er fortrolige med et sådant arbejde og som kender de forskellige risici. 13

15 Sikkerhedshenvisninger til ejeren Fare! Montering og el-tilslutning skal opfylde de nationale forskrifter. 1) El-installationen skal iht. overspændingskategori III udstyres med en frit tilgængelig flerpolet skilleanordning (hovedafbryder) hos kunden. Det betyder, at hver pol skal have en kontaktåbning iht. specifikationerne i overspændingskategori III. Tilsluttes solariet via en stikforbindelse, skal der anvendes et stiksystem iht. den aktuelt gældende standard EN Montering, opstilling, udvidelse eller reparation af solariet må kun udføres af uddannet og trænet personale. Alle fare- og sikkerhedsinstruktioner, der er placeret på solariet, skal overholdes! Den højst tilladte vægtbelastnng af akrylglaspladen fremgår af de tekniske data se side 99. Sikkerhedsanordninger (f.eks. pladekontakt) og sikkerhedsinstruktioner må ikke fjernes eller sættes ud af kraft, da dette kan påvirke den sikre drift af solariet! Solariet må kun anvendes, hvis det er ikke har fejl og mangler! Luftkanalerne til og fra solariet må ikke ændres, lukkes eller blokeres, og der må ikke foretages egenmægtige ændringer på solariet. Producenten overtager intet ansvar for skader, som måtte opstå som følge heraf. Denne tidsstyring skal være opbygget således, at solariet slukkes automatisk ved svigt af styringen, senest efter <110% af den indstillede driftstid. Driftstiden skal være sikret dobbelt via en tidsstyring i henhold til EN ) De lufttekniske data, som fremgår af planlægningshåndbogen, skal ubetinget overholdes (se side 100). Solariet må ikke opstilles og anvendes på transportpallen! Risiko for overhedning på grund af fejl i lufttilførslen. Vigtigt! Koden for adgang via det infrarøde interface er forudindstillet i håndterminalens software og kan dermed anvendes til ethvert solarie. Enhver, der downloader softwaren fra Internettet, har med en håndterminal adgang til solariets data. Vær opmærksom på, at kundeservice ved den første idriftsættelse ændrer den forudindstillede adgangskode se»forudindstillinger«(bestillingsnr ). Skriv den nye kode ned, så De har den til senere brug! Denne kode er uafhængig af adgangskoden til forudindstillingerne via betjeningstavlen. 1) I Tyskland: VDE-forskrifter 2) JK-tidsstyringer se side

16 Informationer til ejeren Retningslinier Dette solarie er bygget i henhold til følgende retningslinier: EU-direktivet»elektromagnetisk kompatibilitet«2004/108/eu (i den for tiden gyldige udfærdigelse). Lavspændingsdirektiver 2006/95/EU (i den for tiden gyldige udfærdigelse). Bemærk: Afhængigt af det lokale elforsyningsselskab kan solarierne overføre forstyrrelser til bygningens strømnet, som har indflydelse på det af elforsyningsselskabets anvendte lavfrekvenssystem (TRA). Herigennem kan f.eks. funktionen af opvarmning med natstrøm forstyrres. Eksport Vi gør opmærksom på, at solarierne udelukkende er beregnet til det europæiske marked og ikke må eksporteres til og tages i drift i USA eller Canada! Hvis denne instruktion ikke overholdes, overtages der ikke noget ansvar! Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der kan opstå store ansvarsrisici, hvis dette ikke overholdes. Bemærk: Hvis forstyrrelser sker på grund af drift af solarierne, er ejeren ansvarlig for monteringen af en lydfrekvensspærre i husets elinstallation. Kontakt venligst Deres elektriker. Elektrikeren kender Deres lokale el-forsyningsselskabs tekniske tilslutningsbetingelser, således at lydfrekvensspærren kan tilpasses til Deres elforsyningsselskabs strømnet. 15

17 Informationer til ejeren MP3-musik (valgbart) Ved privat brug af en MP3-afspiller under anvendelse af solarier, er der ikke tale om en offentlige gengivelse i afgiftsmæssig henseende, hvorfor lederen af centret ikke er forpligtet til at betale afgift til selskabet, som forvalter fremføringsrettighederne. For offentlig brug af MP3-musikfiler gælder de samme regler, som for andre musikkilder: Som leder eller ejer af et center må du kun afspille originale audio-cd er, MC er, audio- DVD er osv. i centrets lokaler og/eller i»mp3-musikmodulet«, som er i solarier af mærket Sunangel, hvis du har fået de nødvendige fremførelsesrettigheder 1). Kopibeskyttede audio-cd er, MC er, audio-dvd er osv. samt de titler, der er på disse optagelsesenheder, må ikke konverteres til MP3-format og/eller gemmes på HDD, audio-cd er, MC er, audio-dvd er osv., hvis der anvendes software hertil, som omgår eller sætter kopibeskyttelsen på optagelses- og dataenhederne ud af drift. Du skal til ethvert tidspunkt være i stand til at kunne dokumentere retten til fremførelsesrettighederne ved fremvisning af en tilladelse. Hvis De overholder alle ovenstående henvisninger og har fået de nødvendige rettigheder til anvendelse af»mp3-musik-moduler«, må De gerne konvertere Deres originale audio-cd er, MC er, audio-dvd er osv. til MP3-format, så de kan bruges i afspilningsenheden. Af retmæssigt erhvervede audio-cd er, MC er, audio-dvd er osv. må der imidlertid kun laves én kopi (kopi eller konvertering til MP3-format). Kildemedierne (originale optagelsesenheder) skal opbevares og må ikke anvendes samtidig. Yderligere information kan findes i info-brochuren»audio-guide«, som kan downloades fra internetsiden på henholdsvis tysk og engelsk ) fra det selskab, som er ansvarlig for forvaltningen af fremførselsesrettigheder i dit land (i Tyskland: GEMA/GVL) 16

18 Informationer til ejeren Miljøbeskyttelse Miljøerklæring JK-virksomhedsgruppen JK-virksomhedsgruppen er underkastet de strenge direktiver FO EF (nr.) 761/2001 og EN ISO 14001:2004 og kontrolleres i regelmæssige interne og eksterne miljøaudits af skolede auditorer. Miljøbestemmelser Bortskaffelse af lamper og batterier UV-lavtrykslamper og UV-højtrykslamper indeholder lysstoffer og andre kviksølvholdige affaldsstoffer. Batterier indeholder tungmetalforbindelser. I henhold til den nationale lov om affald og svarende til de kommunale affaldsregler er der dokumentationspligt for bortskaffelse af UV-lamper og batterier. Deres lokale salgsagentur er Dem gerne behjælpelig med bortskaffelsen af UV-lamper og batterier: Meld antallet af UV-lamper og batterier telefonisk eller skriftligt til Deres lokale agentur. Agenturet oplyser Dem enten om et indleveringssted 1) til Deres lamper eller tager sig af afhentningen og bortskaffelsen af lamperne i samarbejde med en virksomhed, der varetager bortskaffelse af affald. Emballage Emballagen består af 100% genanvendeligt materiale. Ikke mere anvendte og af JK-virksomhedsgruppen distribuerede emballager kan returneres til JK-virksomhedsgruppen. Deres agenturpartner eller forhandler rådgiver Dem gerne. Bortskaffelse af brugte apparater Apparatet er blevet fremstillet af genanvendelige materialer. Ved en senere kassering skal apparatet bortskaffes forskriftsmæssigt. JKvirksomhedsgruppen giver Dem gerne oplysninger om de anvendte materialers indhold eller farepotentiale. Dette apparat skal efter ønske fra JK-virksomhedsgruppen bortskaffes på forsvarlig vis 1). Deres agenturpartner eller forhandler rådgiver Dem gerne. Komponenterne og apparaterne er mærket med følgende symboler: 1) Her gælder det enkelte lands love på området. Kontakt Deres lokale salgsagentur. 17

19 Producentgaranti Ergoline hæfter over for kunder, som køber et Ergoline-solarium til egen eller erhvervsmæssig brug hos en af Ergoline's salgspartnere, i henhold til følgende regler for solariets defekter. Undtaget fra garantien er sliddele såsom UV-højtrykslamper (brændere), UV-lavtrykslamper (rør) og startere samt acrylglas-liggeplader. Garantien omfatter, at Ergoline afhjælper mangler inden for en rimelig frist ved hjælp af udbedring eller ombytning af den defekte del efter Ergoline's eget valg. Garantikrav kan gøres gældende i 48 måneder fra købet af solariet eller fra starten af leasingperioden ved at forelægge garantikortet eller fakturaen hos Ergoline eller hos den af Ergoline's salgspartnere, hvor kunden har købt produktet. Kundens rettigheder på grundlag af ovenstående garanti gælder særskilt fra eventuelle kundekrav i købsaftalen og berøres ikke heraf. 18

20 Korrekt solbadning! Man skal tage højde for et par ting for at kunne nyde brugen af et solarium rigtigt. Her er et par svar på spørgsmål, som hyppigt stilles. Make-up i solariet? Helst ikke. Ren hud optager UV-lyset bedre. Kosmetik indeholder forskellige indholdsstoffer. Lige meget om det drejer sig om emulgatorer, fedtstoffer eller såkaldte duftstoffer - i forbindelse med UV-stråler kan disse forårsage allergiske reaktioner på huden. Derfor skal man ubetinget fjerne kosmetikken før man går i solarie! Gennem makeuppen lukkes hudporerne i ansigtet. UV-lyset i et solarium åbner disse lukkede hudporer igen, hvorigennem ikke kun selve lyset trænger ind i huden, men også allergifremkaldende indholdsstoffer i makeuppen. En yderligere negativ følge af makeuppen er, at hele hudbilledet bliver dårligere med tiden. Selvom diskret makeup kan være flot, skader den mere end den gavner i forbindelse med UV-lyset. Derfor: Fjern altid makeuppen før bruningen, så opnår du det bedste resultat. Brusebad efter solbadning i et solarie? Den brune farve opstår i og ikke på huden, og derfor kan den ikke vaskes af. Plej huden efter brusebadet med en fugtighedscreme. Medicin og solbadning samtidig? Om nogle lægemidler ved man, at de øger hudens UV-følsomhed. Sandsynligheden er særdeles høj ved antibiotika, sulfonamider, psykofarmaka, beroligelsesmidler, antidiabetika og diuretika. Også solcremer, der indeholder psoralener eller kumarin, gør huden mere følsom. I tvivlstilfælde bør lægen først spørges, for at solbadningen kan nydes uden risiko. Kontaktlinser i solariet? Svaret er: Ja! Lige som alle andre solariebrugere bør også folk med kontaktlinser anvende specielle beskyttelsesbriller, der beskytter øjnene mod UV-stråler. For at sikre en bedre beskyttelse, kan folk med briller og kontaktlinser spørge deres optiker om udskiftelige kontaktlinser med UVbeskyttelse. UV-A- og UV-B-filtrene, der er indbygget i udskiftelige kontaktlinser, beskytter hornhinden og øjets indre næsten 100% mod energirigt UV-lys. Heraf profiterer solariebrugere ikke kun i det fri, men også i solariet. Disse kontaktlinser kan også anvendes ubegrænset i solariet. For yderligere informationer spørg din optiker eller øjenlæge. 19

21 Symboler i bruningstabellen Risiko for hudforbrændinger og langtidsskader! Personer med hudtype I må ikke benytte solariet. For personer med hudtype II, III og IV gælder: Se solbehandlingstider fra side 22. Følg sikkerhedsanvisningerne på side 26. Hudtype I (følsom) Altid til hyppig solskoldning. Tåler lidt naturlig sol. Ingen solbehandlinger tilladt. Hudtype II (lys): Hyppig solskoldning. Tåler ca min. naturlig sol. Maks. antal solbehandlinger pr. år: Se fra side 22. Hudtype III (normal): Sjælden solskoldning. Tåler ca min. naturlig sol. Maks. antal solbehandlinger pr. år: Se fra side 22. Hudtype IV (mørk): Sjælden solskoldning. Tåler ca. 40 min. naturlig sol. Maks. antal solbehandlinger pr. år: Se fra side

22 Symboler i bruningstabellen Fare for forbrænding! Der må ikke anvendes andre typer UV-lamper og filterplader end de anførte, da der er stor risiko for forbrændninger hos brugeren som følge af forkerte solbruningstider! Bemærk: Solbruningstiderne på side 22 gælder dog kun for den lampeforsyning, der er angivet på labelmærket (1). Lampernes bestillingsnumre kan ses i tabllen på side

23 Sunangel S 46 (automatisk mode) SONNENENGEL / SUNANGEL TYPE A W ( ) SONNENENGEL / SUNANGEL TYPE B W ( ) SONNENENGEL / SUNANGEL TYPE B 8 W ( ) 1) EN 2) 1. Test af solbehandling, brug ikke sensor! Forudindstillet bruningstid! Maks. antal solbehandlinger pr. år (NMSC): ) se labelmærket»lampeforsyning«2) EN , maks. bestrålingsstyrke 0,3 W/m² (Erythem) Gælder kun for automatisk mode 22

24 Udstyr Solarierne har forskelligt udstyr, alt afhængig af den enkelte model. Denne beskrivelse behandler alle seriemæssige og ekstra komponenter/ funktioner, som der skal tages højde for ved betjening og/eller vedligeholdelse. Det forskellige udstyr har også indflydelse på betjeningstavlen: Kun de synlige taster, kan betjenes dvs. den tilhørende funktion skal være en del af solariets udstyr. 23

25 Beskrivelse 1. Ansigtsbruner (UV-højtrykslamper + UV-lavtrykslamper) 2. Skulderbruner med Audio-System Højttaler (2.1), høretelefontilslutning (2.2), MP3- tilslutning (2.3) 3. Sensor og basisstation 4. UV-lavtrykslamper, nederste del 5. Mellemplade 6. Akrylglasplade, nederste del 7. Infrarød-interface 8. Luftdyser kropskøling fodende 9. UV-lavtrykslamper, sidedelen 10. UV-lavtrykslamper, øverste del 11. Dyser AQUA FRESH AROMA-System 12. Luftdyser kropskøling 13. Betjeningstavle 14. Justerbare luftdyser ansigtskøling/aroma 15. Indendørs belysning 16. Effektbelysning øverste del 17. Effektbelysning frontplade 24

26 Tilbehør 18. Centrale returluftstudser Enkelte tilbehørsdele kan findes i vedligeholdelsesoversigten fra side 47 og ved reservedelene fra side 98. Det betyder dog ikke, at Deres solarie har dette udstyr. Bestillingsnumrene og yderligere ekstraudstyr findes i salgsdokumenterne og planlægningshåndbogen. 25

27 Sikkerhedshenvisninger til brugeren Generell Solarium Risiko for høreskader! Det menneskelige øre vænner sig gradvist til et højere og højere lydniveau. Jo højere, man skruer op for højttalerne, jo hurtigere kan hørelsen tage skade. Brugen af earplugs og almindelige hovedtelefoner med høj lydstyrke kan resultere i varig beskadigelse af hørelsen. Følgende personer må ikke bruge apparatet: Fare pga. UV-stråling! Øget risiko for hud- og øjenskader, hudkræft og andre hudsygdomme! Personer under 18 år. Personer, der ikke kan blive brune Personer, der ikke kan blive brune i solen uden de samtidig bliver forbrændte Personer, der let bliver forbrændt af at opholde sig i solen Personer med akut solforbrænding Personer, der har været forbrændte flere gange i deres barndom Personer, der er rødhårede fra naturens side Personer med atypiske blege hudområder Personer, der har eller har haft hudkræft Personer, der har øget risiko for at udvikle hudkræft (f.eks. hvis der findes tilfælde af hudkræft i familien) Personer, hvor der inden for den nærmeste familie har været tilfælde af modermærkekræft Personer, der er i lægebehandling på grund af fotofobi Personer, der får fotosensibiliserende medicin Personer med fregner og personer, der har tildens til at få fregner Personer med mere end 16 modermærker på kroppen (2 mm eller større diameter) Personer med atypiske modermærker (f.eks. modermærker med en diameter på mere end 5 mm med forskellig pigmentering og uregelmæssig afgrænsning) I tvivlstilfælde skal man ubetinget søge råd og vejledning hos sin læge!... 26

28 Sikkerhedshenvisninger til brugeren Alle andre personer skal følge nedenstående henvisninger: Risiko for hud- og øjenskader samt hudsygdomme! Huden kan blive solskoldet efter for høj bestråling. Gentagen og hyppig UV-bestråling fra sollys eller UV-apparater kan medføre ældning af huden før tid samt medføre risiko for hudtumorer. I tilfælde af særlig følsomhed hos den enkelte over for UVbestråling og i tilfælde, hvor der anvendes bestemt medicin eller kosmetik, skal man være særligt forsigtig. I tvivlstilfælde skal man ubetinget søge råd og vejledning hos sin læge! Hvis der optræder uventede symptomer som f.eks. kløe inden for 48 timer efter den første solbehandling, må UVapparater ikke anvendes igen, før man har kontaktet sin læge. En tiltagende brun farve kræver også en forlængelse af eksponeringstiden (= bestrålingstid), og fra et vist punkt kan der ikke længere opnås en mørkere farve. Bestrålingstiden må dog ikke forlænges vilkårligt inden for rammerne af de tilladte stråledoser! Derfor skal man kun prøve at opnå en vis bruning af huden, som er tilpasset hudtypen, for ikke at bringe sin sundhed i fare. Solariet må under ingen omstændigheder anvendes, hvis en filterplade mangler eller har skader, eller hvis timeren ikke fungerer korrekt! Adfærd før, under og efter en solbehandling: Tag alle smykker af før solbehandlingen (også piercinger). Fjern makeup og brug ikke solcreme. Anvend ikke midler, der øger hastigheden af bruningen. UV-lys kan medføre irreversible hud- og øjenskader. Der kan dannes betændelse på det ubeskyttede øje og i særlige tilfælde kan for megen bestråling beskadige nethinden. Efter mange gentagne bestrålinger kan der udvikles grå stær. Brug den medfølgende beskyttelsesbrille med UVbeskyttelse (bestillingsnr ). Kontaktlinser og solbriller erstatter ikke beskyttelsesbrillen. Beskyt sarte steder på huden som f.eks. ar, tatoveringer og kønsdele mod bestråling. Overhold de anbefalede solbehandlingstider. Ved én solbehandling må strålingsmængden, som medfører en let rødmen af huden (MED, Minimal Erythemal Dosis), ikke overskrides. Hvis der optræder rødmen af huden nogle timer efter behandlingen, må man ikke benytte solariet i en uge herefter. Efter en uge kan man igen starte med en solbehandling i henhold til solbehandlingstabellen. : JK-Licht GmbH se side

29 Sikkerhedshenvisninger til brugeren Den første solbehandling skal foregå som en test, hvor det testes, om der opstår uventede bivirkninger pga. UV-bestrålingen. Dosis må ikke overskride 100 J/m 2 (erythemal stråling). Lad sensoren ligge i stationen ved den første solbehandling for at registrere den pågældende testdosis. I automatisk mode fastlægges stråledosisen, så den passer til hudtypen og hudens farve ved ændring af lampernes effekt. Solbehandlingstiden er forudindstillet og forbliver den samme ved alle behandlinger - se separat vejledning»forudindstillinger«. 1) Intervallet mellem de to første solbehandlinger skal være mindst 48 timer! Tag ikke ekstra solbad på samme dag. Konsulter en læge, hvis der dannes længerevarende hævelser, ømme steder eller pigmenterede modermærker på huden. 1) se»forudindstillinger«, bestillingsnr

30 Betjeningsoversigt Se»Forudindstillinger«, bestillingsnr

31 Betjeningsoversigt Start / Stop Ansigtskøling Kropskøling Klimaaggregat / Climatronic Ansigtsbruner Skulderbruner INFO Lydstyrke Audio-system Voice Guide AROMA AQUA FRESH kropsdyse AQUA FRESH hoveddyse 30

32 Funktioner Funktion Knap-rækkefølge Beskrivelse UV-lamperne Start / Stop: Sluk og tænd UV-lamperne under bruningen Selvom UV-lamperne slukkes under bruningen, kører bruningstiden videre. Ansigtskøling Regulere ansigtskøling - Luftretningen kan indstilles manuelt. Kropskøling Climatronic Klimaaggregat Regulere kropskøling - Regulere temperatur - Slukke klimaaggregat Tasten trykkes ned i 2 sekunder: Ved udfald af klimaautomatikken (Climatronic) afkøles liggepladen uden regulering. Brugeren kan i dette tilfælde kun tænde eller slukke kølingen. Starte klimaaggregat... 31

33 Funktioner Funktion Knap-rækkefølge Beskrivelse Ansigtsbruner Regulere ansigtsbruner - Slukke ansigtsbruner Tasten trykkes ned i 2 sekunder: Starte ansigtsbruner Der går 1 minut inden maksimal ydelse nås. Skulderbruner Slukke skulderbruner Starte skulderbruner INFO Starte INFO Valg af INFO Generelle oplysninger om solariet. Sluk INFO hold trykket på knappen Lydstyrke Regulere lydstyrke og slukke Audio-System... 32

34 Funktioner Funktion Knap-rækkefølge Beskrivelse Audio-system I.CH (intern): SD-kort»Musik«Valg af kanal E.CH (extern): Eksternt tilsluttet sys Valg af titel MP3-afspiller Voice Guide Slukke Voice Guide Starte Voice Guide Voice Guide giver akustisk vejledning ved betjening af solariet og fås kun sammen med Audio- Systemet. Voice Guide er som standard tilkoblet, når solariet er driftsklar samt under solbehandlingen. AROMA Starte AROMA Slukke AROMA... 33

35 Funktioner Funktion Knap-rækkefølge Beskrivelse AQUA FRESH kropsdyse Starte AQUA FRESH kropsdyse Slukke AQUA FRESH kropsdyse AQUA FRESH hoveddyse Starte AQUA FRESH hoveddyse Slukke AQUA FRESH hoveddyse Effektbelysningens Se»Forudindstillinger«, bestillingsnr »IR-Function«Se»Forudindstillinger«, bestillingsnr

36 Start Automatisk mode Solariet kan drives automatisk eller»maksimalt«. I automatisk mode gælder følgende betingelser: Bruningstiden er ens for alle brugere. Brugerens hudtype fastlægges ved hjælp af 2 målinger med en kalibreret sensor (kalibrering: Se separat vejledning). UV-lampernes effekt tilpasses den målte hudtype og hudens farve. UV-højtrykslampernes effekt kan reduceres manuelt. Først solbehandling (testmode) Tidstyring i automatisk mode Når solariet anvendes med en tidsstyring (f.eks. med en møntautomat), skal den mindste bruningstid 1) (mindste beløb) og den maksimale bruningstid (største beløb) indstilles på den samme tid som bruningstiden i automatisk mode (10 til 20 minutter, 15 minutter er forudindstillet) se»forudindstillinger«(bestillingsnr ). Fare! Risiko for forbrændinger! Målestederne må ikke påføres sminke eller lotion. Mål ikke på behårede steder eller vener. Først solbehandling skal foregå som en test af solbehandlingen (nærmere oplysninger, se side 28). Lad sensoren blive i stationen for at få den forskrevne testdosis på 100 J/m 2 registreret. 1) Ved Ergoline-møntautomater eller styringer (studiopilot/studiomanager) udgør den mindste bruningstid resultatet af»mindste beløb«og»tid for penge«. Formel: Mindste bruningstid = mindste beløb x tid for penge 35

37 Først solbehandling (uden automatisk mode) / 0 Testmode

38 Først solbehandling (uden automatisk mode) Luk den øverste del ned Indstillinger ved start 37

39 Start (automatisk mode) / 0 Automatisk mode

40 Start (automatisk mode)

41 Start (automatisk mode) Luk den øverste del ned Indstillinger ved start 40

42 MP3-afspiller tilsluttet Center-kunder kan tilslutte deres private MP3-afspillere til solariet, hvis tilbehøret»audio-system«forefindes. 1 2 Mat.nr stilles til rådighed af centrets leder (1,5 m/2x 3,5 mm stereo-jackstik). Tilslutning til MP3-afspiller: Se dokumentation fra producenten. Høj musik kan genere andre gæster i centret. Tilslut eventuelt en høretelefon

43 MP3-afspiller tilsluttet Vigtigt! Der er risiko for varmeskader på MP3-afspilleren! Læg ikke apparatet så det udsættes for direkte stråling. 3 Kablet kan rives af, bøsninger kan blive beskadiget! Træk ikke i kablet, når stikket til MP3-afspilleren tages ud. 42

44 Sikkerhenvisninger til vedligeholdelse og pleje Livsfare! Ved vedligeholdelsesarbejder, som gør det nødvendigt at åbne solariet, skal solariet være spændingsfrit. Se side 45. Vedligeholdelse og pleje er med til at afgøre, om apparatet opfylder de stillede krav tilfredsstillende. Overholdelse af de foreskrevne vedligeholdelsesintervaller og den omhyggelige udførelse af vedligeholdelses- og plejearbejderne er derfor ubetinget nødvendig. De aktuelle driftstimer for de dele, der skal vedligeholdes, kan hentes frem i forudindstillingsmodus 1). Eventuelle sikkerhedsanordninger (f.eks. filterplader) skal genmonteres efter afslutning af arbejderne. Vi gør opmærksom på, at solariet skal underkastes regelmæssige kontroller hver 12. måned gennem vor kundeservice eller et autoriseret fagfirma for at opretholde den korrekte tilstand. Fare for forbrænding! Ved udskiftning af UV-lavtrykslamperne skal det vedlagte chipkort ubetinget indsættes! UV-lavtrykslamperne kan kun køre med den korrekte effekt, når lampesættet og chipkortet udskiftes samtidigt. Lader man det gamle chipkort blive siddende, vil de nye lamper køre ved for høj effekt med risiko for, at brugere kan få svære forbrændinger! Fare for forbrænding! Anvend kun de anbefalede originale UV-lamper og filterplader! Se side 22 og 96. Anvendelse af andre UV-lamper kan medføre strålingsændringer. Herved kan brugeren risikere at få svære forbrændinger! Anvendes andre UV-lamper og filterplader ophæves CE-overenstemmelsen og GS-kontrolmærket! 1) Se»Forudindstillinger«, bestillingsnr

45 Sikkerhenvisninger til vedligeholdelse og pleje Vigtigt! Anvend kun originale reservedele! Ved anvendelse af andre dele ophæves CE-overensstemmelsen! Ethvert ansvar er udelukket i forbindelse med skader, som påviseligt er opstået ved brug af andre dele end originalreservedele. Brandfare! Ikke-godkendte højtrykslamper kan sprænge. Varme lampedele kan forårsage brand på andre komponenter, personer kan dø eller komme alvorligt til skade på grund af røgforgiftning og ild. Anvend kun den type højtrykslamper, som producenten anbefaler. Rengør regelmæssigt solariet indvendigt. Støvkan brænde! 44

46 Sikkerhenvisninger til vedligeholdelse og pleje Solariet gøres spændingsfrit og sikres mod gentilkobling Livsfare! Når der skal arbejdes på solarier, skal disse frikobles. Det betyder, at alle spændingsførende ledninger skal frakobles. Det er ikke tilstrækkeligt kun at frakoble solariet, da der på visse steder stadig kan være spænding. Derfor skal alle sikringer frakobles under arbejdet, og hvis det er muligt også fjernes / 2 Livsfare! Der kan ske alvorlige ulykker, hvis der gentilkobles ved en fejltagelse. Straks efter frakoblingen skal alle kontakter eller sikringer, med hvilke frikoblingen har fundet sted, sikres mod gentilkobling. Sikringskassen aflåses med en hængelås. Hvis sikringsautomaterne ikke kan skrues ud, kan man også klæbe et stykke klæbebånd med påskriften»må ikke tilkobles, fare«hen over betjeningsarmen / 1 Man skal altid straks anbringe et forbudsskilt med påskriften:»der arbejdes!sted:...skiltet fjernes af:...«skiltet skal stå, så der fremstår tydeligt / 1 Livsfare! Forbudsskilte må ikke hænges på dele, som er spændingsførende, eller berøre disse

47 Sikkerhenvisninger til vedligeholdelse og pleje Fejl På displayet vises fejlkoder 1) til nemmere lokalisering af fejlårsagen. Hvis der er en forstyrrelse, vises fejlkoden blinkende på displayet. Hvis der er flere fejl, vises fejlmeldingerne skiftevis. Fejlafhjælpningen kvitteres ved at trykke på START/STOP-tasten. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, kontakt kundeservice se side 2. 1) Se også fejlkoder, bestillingsnr

48 Rengøring Risiko for infektioner! På grund af hudkontakt kan infektioner overføres. Alle genstande/solariedele, der kan berøres af brugeren under bruningen, skal desinficeres efter brug. Liggeplade Håndtag og betjeningsfelt Justerbare luftdyser Beskyttelsesbriller MP3-kabel Sensor og basisstation Akrylglasoverflader Vigtigt! Må ikke gnides tørt - fare for ridser! Til hurtig og hygiejnisk problemfri rengøring af akrylglasoverflader, anvend da udelukkende det specielt udviklede hurtigt desinfektionsrensemiddel Antifect. Andre rensemidler, især koncentrerede desinfektions- eller opløsningsmidler (f.eks. lysoform, ethylalkohol eller andre alkoholholdige væsker), må ikke anvendes. Hvis dette ikke overholdes, kan garantikrav ikke gøres gældende. Hurtig desinfektionsrensemiddel Antifect Antifect koncentrat, 250 ml bestillingsnr.: Sprayflaske, 1 liter (tom) bestillingsnr.: Dyse bestillingsnr.: Blandebeholder, 5 liter (tom) bestillingsnr.: Bemærk: For at opnå en grundig desinfektion skal midlet have lov at virke. Følg producentens instruktioner. : JK-Licht GmbH se side

49 Rengøring Kunststofoverflader Til rengøring af de øvrige kunststofoverfalder er det bedst kun at bruge varmt vand og et vaskeskind. Der må under ingen omstændigheder anvendes æteriske olier eller rengøringsmidler, der indeholder alkohol. Disse stoffer fører med tiden til skader, for hvilke der ikke findes noget garantikrav. Under rengøring må man regne med lette sorte misfarvninger af vaskeskindet på grund af gummipakningerne; dette er produktionsteknisk betinget. Bemærk: Undgå beskadigelser af akrylglas- og kunststofoverflader. Tag ringe, armbåndsure, armringe etc. af før rengøringsarbejdet påbegyndes. Filter og filtermåtter Filter i den nederste del, klimaaggregat Tør rengøring: Støvsuger (alt efter tilsmudsning) Fugtig rengøring: Vand og opvaskemiddel, også opvaskemaskine. Filtermåtter i øverste del, i skulderbruner, klimaaggregat Tør rengøring: Støvsuger Fugtig rengøring: Vand og mildt opvaskemiddel. Anvend ikke opvaskemaskine. Vigtigt! Fugtighed kan medføre skader på solariet! Ved genmonteringen skal de rengjorte filtre og filtermåtter være tørre. Vigtigt! Risiko for apparatskader! Filtermåtten og køleribberne på klimaapparatet skal regelmæssigt kontrolleres og renses efter behov - se side 87. Til rengøring af køleribberne anbefaler vi den dertil specielt fremstillede lamelkam, art.nr /

50 Rengøring Rengøre filterplader og lamper De anvendte UV-højtrykslamper er bredbåndslamper, som kan anvendes med forskellig ydelse (ca W). UV-lavtrykslamper: Rengøres med rent vand (fugtig klud) UV-højtrykslamper: Rengør glaskolber med sprit efter behov. Filterplader: Rengøres med rent vand (fugtig klud). 49

51 Vedligeholdelse AQUA FRESH Ved AQUA FRESH-funktionen blæses AQUA SOLAR WITH SKIN + AD- DITIVE ind i kabinen til køling af kroppen. Helbredsrisiko for Deres kunder! På grund af vand, der er forurenet af bakterier, er hudeksem og andre allergiske reaktioner mulige ved brugerne af solariet! Fyld derfor aldrig almindeligt vand eller andre væsker i AQUA FRESH-dunken. Udskift kun AQUA FRESH-dunken med en original dunk. Hæld aldrig rester fra den gamle dunk over i den nye dunk! Følg de angivne højeste temperaturer ved transport og opbevaring. Vær opmærksom på dunkens holdbarhedsdato. AROMA Til AQUA FRESH AROMA-systemet hører også duft i duftgruppen»heaven«, som fordeles i kabinen via hoveddyserne. Bemærk: Yderligere dufte kan leveres. Nærmere oplysninger herom kan fås hos JK-Licht GmbH. Akrylglasplader Akrylglaspladerne til solarierne er fremstillet af akrylglas, som er specielt udviklet til dette formål. De anvendte akryler udmærker sig på grund af særlig høj UV-gennemtrængelighed og -bestandighed samt en overflade, der er nem at pleje, som er hygiejnisk og behagelig for huden. I en teknisk avanceret produktionsmetode får akrylglaspladerne deres særlige udforming, som er tilpasset efter de enkelte solarier. På trods af det højeste fremstillingsknowhow kan det ikke undgås, at akrylglaspladerne kan have nogle små hak, pletter eller slirer. Derudover kan der opstå ganske fine ridser på liggefladen ved anvendelsen af solariet. Dette er materialebetinget og forarbejdningsteknisk uundgåeligt, men har dog absolut ingen nævneværdig indflydelse på funktionsdygtigheden og bliver derfor ikke anerkendt som en mangel. Vigtigt! Sminke og solcreme skal fjernes før bruningen, da disse midler på langt sigt medfører skader (f.eks. fine revnedannelser på overfladen). 50

52 Vedligeholdelsesoversigt Se»Forudindstillinger«, bestillingsnr

53 Rengørings- og vedligeholdelsesintervaller Efter hver brug af solariet 47 Justerbare luftdyser Rengøringen skal bekræftes ved at trykke på START/STOPtasten (når ventilatorens efterløbstid i solariet er afsluttet)

54 Rengørings- og vedligeholdelsesintervaller Intervaller Intervaller, se»product INFORMATION AQUA SYSTEM«(bestillingsnr.: ). Tømmes... 53

55 Rengørings- og vedligeholdelsesintervaller 50 h dage Sensoren skal kalibreres hver 30. driftsdag for at brugerens hudtype kan fastlægges korrekt og UV-lampernes effekt kan tilpasses hudtypen. Kalibrering: Se separat vejledning»kalibrieren/calibration«(bestillingsnr.: )... 54

56 Rengørings- og vedligeholdelsesintervaller 300 h a) b) 50,

57 Rengørings- og vedligeholdelsesintervaller 500 h a) 73, 76 b), f) 63, h c) 61 d) 65 e) 67 b), f) 63, 69 g), h), i) 71, 79,

58 Rengørings- og vedligeholdelsesintervaller 1500 h 3000 h a) 73, 76 57

59 Rengøre sensor og basisstation Desinficer sensor og basisstation med Antifect efter hver brug. Vigtigt! Må ikke sprayes eller dyppes ned i væske! Må kun tørres af med en let fugtet blød klud! 1 Vigtigt! Må ikke gnides tørt - fare for ridser! Anvend kun det specielt udviklede hurtig desinfiktionsrensemiddel Antifect til rengøring af sensor og basisstation. Andre rensemidler, især koncentrerede desinfektions- eller opløsningsmidler (f.eks. lysoform, ethylalkohol eller andre alkoholholdige væsker), må ikke anvendes. I modsat fald beskadiges især linsen og gummipakningerne med tiden. Hvis dette ikke overholdes, kan garantikrav ikke gøres gældende / 0 58

60 Indsæt nyt chipkort til det nye lampesæt Fare for forbrænding! Ved udskiftning af UV-lavtrykslamperne skal det vedlagte chipkort ubetinget indsættes! UV-lavtrykslamperne kan kun køre med den korrekte effekt, når lampesættet og chipkortet udskiftes samtidigt. Lader man det gamle chipkort blive siddende, vil de nye lamper køre ved for høj effekt med risiko for, at brugere kan få svære forbrændinger! /

61 Indsæt nyt chipkort til det nye lampesæt

62 Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper i den nederste del /

63 Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper i den nederste del / / 0 62

64 Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper i skulderbruneren /

65 Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper i skulderbruneren /

66 Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper i sidedelen /

67 Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper i sidedelen /

68 Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper i den øverste del /

69 Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper i den øverste del /

70 Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper ansigtsbruner

71 Rengøre/udskifte UV-lavtrykslamper ansigtsbruner

72 Rengøre/udskifte indendørs belysning / /

73 Rengøre/udskifte indendørs belysning /

74 Rengøre/udskifte UV-højtrykslamper i sidedelen / / /

75 Rengøre/udskifte UV-højtrykslamper i sidedelen / / / / /

76 Rengøre/udskifte UV-højtrykslamper i sidedelen / / 0 75

77 Rengøre/udskifte UV-højtrykslamper i den øverste del Rengøre/udskifte UV-højtrykslamper og filterplader Bemærk: Ved Sunangel S 46 skal ansigtsbrunerens UV-lavtrykslamper afmonteres før rengøring/udskiftning af UVhøjtrykslamper og filterplader i den øver ste del, se side / /

78 Rengøre/udskifte UV-højtrykslamper i den øverste del / / / / /

79 Rengøre/udskifte UV-højtrykslamper i den øverste del / / / 0 78

80 Rengøre/udskifte effektbelysning i den øverste del / / 0 Vigtigt! Risiko for lakskader! Skrues der på apparatet, skal der holdes afstand til den nederste kant

81 Rengøre/udskifte effektbelysning i den øverste del / / 0 80

82 Rengøre/udskifte effektbelysning i frontpanelet /

83 Rense filter i den nederste del /

84 Rense filter i den nederste del

85 Rengøre/udskifte filtermåtter i den øverste del /

86 Rengøre/udskifte filtermåtter i skulderbruner /

87 Rengøre/udskifte filtermåtter i skulderbruner

88 Climatronic: Tømme kondensatbeholderen og rense filtret

89 Climatronic: Tømme kondensatbeholderen og rense filtret /

90 Climatronic: Tømme kondensatbeholderen og rense filtret

91 Udskifte AROMA-beholder HALTBAR BIS BEST BEFORE 02 / 2007 OPENED ON / / 0 HALTBAR BIS BEST BEFORE 02 / 2007 OPENED ON 08/03/ /

92 Udskifte AROMA-beholder /

93 AQUA FRESH-System: Udskifte dunk 2 4 AQUA FRESH / AQUA FRESH AQUA FRESH /

94 AQUA FRESH-System: Udskifte dunk Bemærk: Når beholderen udskiftes skal systemet udluftes. Dette gøres ved at skifte til forudindstillingsmodus og derefter vælges funktion 231 (se»forudindstillinger«, bestillingsnr )

95 Tilslutningsværdier, ydelse og støjniveau Apparattype: Sunangel S 46 Mærkespænding: V 3N~ V ~3 Mærkefrekvens: 50 Hz 50 Hz Nominel sikring: 3x35A (træg) 3x50A (træg) eller Tilslutningsledning: H05VV-F 5G 6 mm 2 H05VV-F 4G 10 mm 2 Keurmerk:! Nominel effektoptagelse: W Støjniveau i 1 meters afstand fra solariet: 68,9 db(a) Støjniveau i solariet: < 81 db(a) 94

96 UV-lampernes nominelle ydelse, styring og ydelsestrin Nominel ydelse Styring / ydelsestrin a) 520 W 500 W / 400 W / 360 W / 260 W / 0 W b) 25 W 25 W / 0 W c) W 80 W W d) W 80 W W e) W 80 W W f) 8 W 8 W / 0 W 95

97 Lampeforsyning 2 JK-Global Service GmbH JK-Licht GmbH UV-lamper, starter, filterplader EN 1) Sunangel S 46 Bestillingsnummer og lampebetegnelse Lavtrykslamper c) d) e) 32 x c) d) e) 14 x f) 2 x SONNENENGEL / SUNANGEL Type A SONNENENGEL / SUNANGEL Type B SONNENENGEL / SUNANGEL Type B W W W Starter b) 7 x Ergoline 25 W b) f) 9 x S Højtrykslamper og filterplader a) 3 x Ergoline ultra 520 W a) 3 x UP Vigtigt! Anvendes andre UV-lamper og filterplader ophæves CE-overenstemmelsen og GS-kontrolmærket! 1) Se solbruningstider (side 22) 96

98 Lampeforsyning 2 JK-Global Service GmbH JK-Licht GmbH Effektbelysning Standardlamper g) 1 x hvid 36 W g) 1 x hvid 36 W h) 1 x hvid 58 W Starter i) 1 x hvid 30 W g) h) i) 4 x S

99 Reservedele og tilbehør 2 JK-Global Service GmbH JK-Licht GmbH Filter, AQUA FRESH, AROMA Akrylglas 4 x x x x x 2 x x x x x x / 0 AQUA FRESH, 6000 ml a) b) AROMA, 100 ml a) Heaven b) Heaven 98

100 Dimensioner A = B = C = C1 = D = E1 = E2 = F = TK = BK = Sunangel S mm 1340 mm 1420 mm 1335 mm 2000 mm 2260 mm 2350 mm 800 mm 2300 mm 2400 mm 99

101 Opstillingssted Luftteknik Pas på, risiko for fejl! Hvis de lufttekniske data, som er beskrevet i Ergoline-planlægningshåndbogen, ikke overholdes, er der risiko for, at der kan forekomme betydelige driftsforstyrrelser. Oplysninger omkring planlægning af indblæsnings- og udblæsningsluft kan ses i Ergolineplanlægningshåndbogen 1) ( fås på engelsk og tysk). Du kan også få de pågældende oplysninger hos din forhandler eller hos kundeservice (se side 2). Driftshøjde Ved en højde på mere end 2000 moh (meter over havet) skal der ske en ombygning for at sikre en fejlfri drift. Kontakt venligst kundeservice før ibrugtagning (se side siehe Seite 2) / 0 1) Tysk, bestillingsnr Engelsk, bestillingsnr

102 JK-tidstyringer MCS III plus MCS IV plus / / 1 MCS VI Studiopilot / / 1 101

103 EU - Konformitetserklæring EG - Konformitätserklärung Declaration of EC Conformity nach der zurzeit gültigen Fassung in conformity with the last amended version 2006/95/EG 2004/108/EG Wir, We, JK-Products GmbH Köhlershohner Straße D Windhagen / GERMANY bestätigen in alleiniger Verantwortung, dass die Bräunungsgeräte der Serie do hereby confirm in sole responsibility that the sunbed series, Ergoline Sonnenengel S 46 Ergoline Sunangel S 46 den unten genannten harmonisierten Normen entsprechen. conform to the harmonised standards specified below. EN : A1:2008 EN : A1 + A11 + A12 + A2 + A13 EN : A1: A2:2002 EN 55011: A1: A2:2002 Gr. 1 Kl.B EN : A1:2001 Die Erklärung bezieht sich auf den Prüfbericht Nr _001 vom TÜV-Rheinland und den EMV-Prüfbericht Nr _001, vom TÜV-Rheinland. This declaration refers to the test report no _001 from TÜV-Rheinland and the EMC test report no _001 from TÜV-Rheinland. D Windhagen,

104 Stikordsregister A Adgangskode infrarød-interface Akrylglas (pleje) Akrylglasplader (produkthenvisninger) Allergier Ansigtsbruner Udskifte højtrykslamper AQUA FRESH AROMA-System... 50, 98 AQUA FRESH-dunk, vedligeholdelse AROMA-beholder, ved Automatisk mode... 35, 38 B Beskrivelse af solariet Beskyttelsesbriller Beskyttelsesforanstaltninger ved vedligeholdelsesarbejder Bestillingsnumre Betjeningsoversigt Bortskaffelse Briller Brusebad C Chipkort, indsæt lampesættets chipkort Climatronic Rense filter D Desinfektion Dimensioner Direktiver E Effektbelysning, vedligeholdelse... 79, 81 Effektlamper Standard Eksport El-installation Emballage F Farehenvisninger, generelt... 9 Fejl Filter i den nederste del Filtermåtter i den øverste del Filtermåtter i skulderbruner Filterplader, vedligeholdelse... 73, 76 Filterscheiben Filtre, rengøringsintervaller Formålsbestemt brug Først solbehandling (testmode) Første solbehandling Fremførelsesrettigheder Funktioner G Garanti...18 H Højtrykslamper, brandfare...43 Hudfølsomhed...19 Hudtype...20 K Kabinelys, vedligeholdelse...71 Kløe...26 Kontaktlinser...19 Kontrollnumber...94 Kopibeskyttelse...16 Kunststofoverflade (pleje)...48 L Lægemidler...19 Lamelkam...48 Lampeforsyning...96 Lampenbestückung...96 Lamper...13 Lampernes ydelsestrin...95 Liggeplade, tilladt belastning...99 Lufttekniske data, se planlægningshåndbog Lysfølsomhed

BETJENINGSVEJLEDNING AFFINITY-S SERIES

BETJENINGSVEJLEDNING AFFINITY-S SERIES BETJENINGSVEJLEDNING AFFINITY-S SERIES Betjeningsvejledning Oversættelse af original betjeningsvejledning 1007369-00 / da / 03.2009 Affinity 500-S Super Power Affinity 500-S Twin Power Affinity 600-S Twin

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRATION-S SERIES

BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRATION-S SERIES BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRATION-S SERIES Betjeningsvejledning Oversættelse af original betjeningsvejledning 1007388-00 / da / 03.2009 Inspiration 400-S Super Power Inspiration 400-S Twin Power Inspiration

Læs mere

XL-75 xtra Series BETJENINGSVEJLEDNING 0,3. Norm OPTIMIZED PERFORMANCE

XL-75 xtra Series BETJENINGSVEJLEDNING 0,3. Norm OPTIMIZED PERFORMANCE XL-75 xtra Series BETJENINGSVEJLEDNING EN 0,3 Norm OPTIMIZED PERFORMANCE Betjeningsvejledning Oversættelse af original betjeningsvejledning 1007431-00 / da / 03.2009 XL-75 xtra TWIN POWER XL-75 xtra TURBO

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRATION SERIES

BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRATION SERIES BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRATION SERIES Betjeningsvejledning 1004231-00A / da / 06.2008 Inspiration 400 Super Power Inspiration 400 Twin Power Inspiration 400 Turbo Power Inspiration 450 Super Power Inspiration

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING ESPRIT SERIES

BETJENINGSVEJLEDNING ESPRIT SERIES BETJENINGSVEJLEDNING ESPRIT SERIES Betjeningsvejledning 00453-00- / da / 03.007 ESPRIT 770 DYNAMIC POWER ESPRIT 770 DYNAMIC POWER IQ 5046 /0 ESPRIT 770 DYNAMIC POWER ESPRIT 770 DYNAMIC POWER CLIMATRONIC

Læs mere

JK-SALES GMBH Köhlershohner Straße Windhagen GERMANY Internet:

JK-SALES GMBH Köhlershohner Straße Windhagen GERMANY Internet: 1004780_TB_V50_V55_Series_da_080313.qxd 14.03.2008 12:26 Uhr Seite 1 V-50 / V-55 Series JK-SALES GMBH Köhlershohner Straße 53578 Windhagen GERMANY Internet: www.soltron.de Phone: +49 (0) 2224/818-0 Fax:

Læs mere

PA SSION-S S E R I E S EN 0,3 NORM P E R F O R M A N C E B ETJENINGSVEJLEDNING

PA SSION-S S E R I E S EN 0,3 NORM P E R F O R M A N C E B ETJENINGSVEJLEDNING PA SSION-S S E R I E S OPTIMIZED EN 0,3 NORM P E R F O R M A N C E B ETJENINGSVEJLEDNING Betjeningsvejledning Oversættelse af original betjeningsvejledning PASSION PASSION 300-S SUPER POWER PASSION 300-S

Læs mere

AFFINITY 990 HYBRID PERFORMANCE SLP AC PLUS AFFINITY 990 HYBRID PERFORMANCE SLP AF & AROMA AC PLUS

AFFINITY 990 HYBRID PERFORMANCE SLP AC PLUS AFFINITY 990 HYBRID PERFORMANCE SLP AF & AROMA AC PLUS AFFINITY 990 HYBRID PERFORMANCE Betjeningsvejledning AFFINITY 990 HYBRID PERFORMANCE JK-INTERNATIONAL GMBH Koehlershohner Strasse 53578 Windhagen/GERMANY Phone: +49 (0) 2224/818-0 Fax: +49 (0) 2224/818-500

Læs mere

JK-International GmbH, Division JK-Global Service

JK-International GmbH, Division JK-Global Service Juridisk meddelelse JK-International GmbH, Division JK-Global Service Rottbitzer Straße 69 53604 Bad Honnef (Rottbitze) GERMANY +49 (0) 22 24 / 818-861 +49 (0) 22 24 / 818-205 E-mail: service@jk-globalservice.de

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

B ETJENINGSVEJLEDNING

B ETJENINGSVEJLEDNING B EAUTY A N G E L C 2 8 B ETJENINGSVEJLEDNING Betjeningsvejledning Oversættelse af original betjeningsvejledning BEAUTY ANGEL C 28 1009876-02 / da / 03.2011 Impressum Impressum Producent: Kundeservice

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere