Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til d. 29 maj. trolovet John Jepsen og Karen Nielsdatter. Copulerede d. 3 jul.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til d. 29 maj. trolovet John Jepsen og Karen Nielsdatter. Copulerede d. 3 jul."

Transkript

1 1701 d. 6 mar. blev Søren Christensen og Kirsten Jensdatter trolovede i Vallund og copuleret i Ølgod kirke d. 19 jun d. 17 mar. blev Michel Jørgensen udi Ansager sogn og Kirsten Christensdatter, Christen Hansens datter i Hejbøl Ølgod sogn trolovede og copulerede udi Ølgod kirke d. 1 maj. Michel Jørgensen har halvparten af Mølbygård i fæste af Johannes på Jullingsholm og Johannes har købt Mølby af velærværdige hr. Jens i Ansager, der selv mødte til manden og forblev til trolovelsen som og talte alt godt om fæstemanden etc. På bryllupsdagen fik jeg hr. Jens Mogensen skriftlig attest at Michel Jørgensen var fri for ægteskab hos ham. Jeg bekom også samme dag bevis, at Michel Jørgensen havde selv Mølby halv. Jeg hafve foran indført ved Michel Jørgensen af Mølbygård, at han har halvparten af Mølby i fæste som Johannes på Jullingsholm er proprietær ved, og har købt gården og jorden dertil. Årsagen til jeg har indført dette er denne, fordi compsumptions og folkeskattens forpagter herudi amtet sr. Niels Leth formente, at Michel Jørgensen var selv proprietær, men Michel Jørgensen havde ladet mig se fæstebrevet som han havde var påsteden af Johannes på Jullingsholm, hvilket jeg også fik en copie af, som er bevis at han er en bonde og er bonde er fri for copulations penge d. 14 apr. blev Henrich Madsen og Margrethe Pedersdatter trolovede. Copulerede d. 29 maj d. 29 maj. trolovet John Jepsen og Karen Nielsdatter. Copulerede d. 3 jul d. 28 aug. trolovet Jens Christensen og Karen Pedersdatter. Copulereded. 27 nov. PS. Fæstemøens fader Peder Smed i Vognslund var hos mig d. 25 aug. og berettede for mig at fæstemanden Jens Christensen havde siden påske indeværende år haft sin sognepræstes bevis og seddel at han var fri for giftermål udi hans sogne og det samme sagde han for Anders Christensen, degnen her til sognene. Den samme dag på hvlken trolovelsen skete sc. d. 28 aug. Lidt tid forved jeg trådte ud til Peder Knudsen ved Kirken at trolove dem, men den tid jeg var indkommen og begjærede at seddel eller bevis, sagde fæstemanden at han glemt denne udi Lønborg Præstegård hos sognepræsten velærværdige og højædle mand magister Søren Jensen brev med hjemme? Jeg vilde ikke trolove dem førend fæstemanden fremviste bevis fra hans velærværdighed prousten, men som 2de mænd af dennem som var kommet med fæstemanden trådte strax frem og forsikret mig, at jeg megen fortræd skulde lide derfor, men at de skikkelig turde love for manden og forsikrede derhos med første at forskaffe mig mag. Sørens tilladelse, gjorde jeg mit embede. Forloverne Christen Jensen af Forsum og Christen Kokkelund af Oddum. Førend jeg lyste til ægteskab første gang bekom jeg bevis fra provsten mag. Søren Bierman at bemeldte Jens Christensen var fri for ægteskab hos ham d. 9 okt. trolovet Christen Pedersen og Anna Frandsdatter. Copulerede d. 13 nov. Bemeldte Christen Pedersen førte med sig hl. Søren Hærups bevis at han var fir for ægteskab i hans menighed d. 24 nov. trolovet Christen Jørgensen og Kirsten Iversdatter. Copulerede d. 12 feb Christen Christensen af Vognslund og Inger Jensdatter af Grønfelt. Copulerede d. 22 apr. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til 1731.doc Side 1 af 13

2 1703 d. 29 apr. Var jeg på Lindbjerg og da fik jeg at vide dette, at højædle og velbårne hr. Baltzer Gevart von Oblitz er forlovet med højædle og velbårne jomfru Ida Juhl udi hendes fader højædle og velbårne hr. Henrich Juhls til Lindbjerg og venners nærværelse. Hvilket jeg ogsså her fører til bogs og straxen skal skrive hans velædle højærværdighed min højgunstige hl. biskop mag. Christian Muus til derom, når jeg får at vide, at han er hjemkommen, thi der er mig sagt, at han med sin velbårne frue biskopinden var udi norden udi Lønborg udi disse dage og man vidste at de er nu hjem på hjemrejsen til Ribe, hvorom jeg med posten på førstkommende onsdag d. 2 maj. bekomme vis kundskab mig til efterretning. Posten kom men vidste ikke noget vist herom, hvorfor det forblev derved, indtil jeg bekom d. 15 maj. en skrivelse fra hans velædle højærværdighed dateret Hholstebro d. 25 apr. angående brandhjælp til hans velærværdighed hr. Anders i Brøndum, da jeg vidste ikke endnu, når hans velædle højærværdigheds hjemkomst måtte forventes, at jeg da kunne opvarte hannem enten med skrivelse eller udi egen person, som jeg, om Gud vil, under forestående pinsehelligdage haver i sinde. Denne min rejse til Ribe blev udsat indtil den 14. jun. da jeg var i Ribe og ikke aleneste talte med hans velædle højærværdighed vores højgunstige biskop om det som allerede var bejaet imellem ovenbemeldte højædle personer, men sig endogså skriftligen under min hånd overleverede og indgav havd jeg vidste derom. Den 22. jul. blev højædle og velbårne Baltzar Gevart von Oblitz item højædle og velbårne jomfru Ida Juhl copulerede udi Ølgod kirke udi en højadelig forsamling. Der blev messet og der blev prædiket. Da var tilstede højædle og velbårne hr. amtmand Møller, herre til Lønborggård. Højædle og velbårne Preben Brahe med begge jomfruer højædle og velbårne Karen Brahe item højædle og velbårne Birthe Brahe. Da var også højædle og velbyrdige capitain Henrich Juhl tillige med sin velbårne frue Edel Dyre. Endvidere var til stede samme dag og tid den unge herre Christen Linde med sin velbårne frue. Den gamle herre højædle og velbårne Henrich Juhl var også i kirke, i lige måde de tvende jomfruer højædle og velbårne jomfru Christiane Birgithe Juhl og højædle og velbårne jomfru Sophie Juhl. Disse ofrede og frembar på herrens alter en højadelig offer d. 5 aug. Peder Mathiasen og Maren Andersdatter Mose trolovede i Heager. Copulerede d. 16 sep d. 23 okt. Peder Nielsen og Anna Christensdatter trolovede i Vallund. Copulerede d. 18 nov d. 25 okt. Niels Clemmensen og Maren Knudsdatter trolovede i Vestkjær. Copulerede d. 9 dec d. 6 apr. Ebbe Hansen og Else Nielsdatter trolovede i Hjedding. Copulerede d. 15 jun. Jeg bekom til offer 5 slettedaler og 12 skilling, hvilke penge Peder Nielsen af Vallund og Thomas Nielsen af Mejlvang får tal på, førend jeg ville tage dem d. 27 apr. Niels Jepsen og Anna Pedersdatter trolovede i Ølgod Bjerge. Copulerede d. 18 maj d. 8 maj. Jep Andersen og Sophie Marcusdatter trolovede i List. Copulerede d. 1 jun d. 8 maj. Jens Christensen og Appelone Jespersdatter trolovede udi Smånæring. Copulerede d. 12 okt. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til 1731.doc Side 2 af 13

3 1704 d. 18 sep. Jep Olufsen og Anna Richardsdatter trolovede i Østbæk. Copulerede d. 19 okt d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov d. 16 okt. Mads Pedersen og Anna Iversdatter trolovede i Hungerborg. Copulerede d. 7 jan d. 9 nov. Gregers Nielsen og Karen Olufsdatter trolovede i Harkis. Copulerede d. 30 nov d. 30 dec. Frands Nielsen og Anna Christensdatter trolovede i Vallund. Copulerede d. 2 jun d. 2 jan. Rasmus Sørensen og Else Gregersdatter trolovede i Østbæk. Copulerede d. 29 mar d. 7 apr. Marcus Jensen i List og Kirsten Rasmusdatter trolovede i Ølgod Præstegård. Copulerede d. 17 maj d. 29 jul. Villum Pedersen og Karen Olufsdatter trolovede i Østbæk. Copulerede d. 25 okt d. 11 aug. Christen Bindesbøl og Karen Gregersdatter trolovede i Ølgod Bjerge. Copulerede d. 15 nov. Forlover for fæstemanden var værdig, hæderlig og meget vellærde mand hl. Jep Tarm såvel som også fæstemandens fader Christen Christensen Bindesbøl af Oddum sogn, tjener til Lundenæs, hvilke med deres egne hænder her undertegnede forsikrer at deignen Christen Christensen Bindesbøl er fri for ægteskabsløfte på andre steder. Jep Tarm Jepsen. Christen Christensen Bindesbøl d. 8 okt. Niels Jepsen og Anna Pedersdatter trolovede i Ølgod Bjerge. Copulerede d. 11 jan d. 19 nov. Hans Gregersen og Malene Christensdatter trolovede i Hejbøl. Copulerede d. 27 dec d. 15 dec. Jens Sørensen af Forsum og Sidsel Nielsdatter trolovede i Hjøllund. Copulerede d. 24 jan d. 1 jun. Peder Lauridsen og Lene Marie Marcusdatter trolovede i Ølgod Præstegård. Copulerede d. 18 jul d. 1 nov. blev Jens Pedersen, Peder Andersens søn af Mosbøl udi Strellev og Karen Pedersdatter Kusk trolovede ved Strellev Kirke. Peder Andersen af Mosbøl og Niels Laursen af Kjærgård var forlovere for fæstefolkene. Den tid Peder Andersen var hos mig og begjærte jeg ville trolove dem, lovede han at skaffe rigtighed med allerførste, så at intet til fremtiden skulle være til hindr. Niels Larsen Kjærgård lovede ligeledes samme på trolovelses dag d. 1 nov. copuleret Niels Jensen den ældste og Anna Nisdatter Heager. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til 1731.doc Side 3 af 13

4 1711 d. 1 nov. copuleret Niels Jensen den yngre af Ekknud og Maren Nisdatter d. 21 jan. blev Lambert Christensen af Bjalderup udi Horne sogn og Else Jespersdatter her af Ølgod sogn trolovede udi Vognslund. (Attest fra præsten i Torstrup findes i kirkebogen). Copulerede d. 28 feb d. 26 jan. blev Niels Clemmensen af Havlund og Kirsten Poulsdatter af Agersnap trolovede. Copulerede d. 29 mar. (Indførsel om skiftets afholdelse efter Niels Clemmensens første hustru i kirkebogen) d. 25 feb. blev Peder Nissen og Kirsten Nielsdatter trolovede udi Hjedding til Christen Mortensens. Copulerede d. 24 jun d. 13 mar. blev Mads Sørensen af Malle og Maren Davidsdatter copulerede d. 11 maj. blev hæderlig og vellærte unge mand Mads Poulsen Buch og min elskelige ældste datter Sophie Amalie Broch trolovede udi Ølgod Præsteværelsen. Proust over Øster herred mag. Philip Henrich Friedlieb trolovede dem. Copulerede d. 9 jun d. 17 maj. blev Hans Thygesen af Lyne og Anna Christen Ravnkjærs datter af Asbøl trolovede. Herredsfogden velb. Sr. Jacob Knudsen som forlover for fæstemanden Hans Thygesen skrev mig til således. Ærværdig hr. Jens Broch. Højtærede velynder. Som jeg haver fæst Hans Thygesen den halvgård i Asbøl Christen Ravnkjær boer med condition at han skal ægte bemeldte Ravnkjærs datter, så bedes tjenstligt at eders velærværdighed ville trolove dennem når de sligt er begjærende, hvorimod jeg forsikrer at holde eders ærværdighed skadesløs, helst fordi forbemeldte Hans Thygesen er en fri karl og uden ægteskab. Nest al glædes ønske forbliver eders vekærværdigheds pligtskyldige tjener. J. Knudsen. Østergård d. 15 maj Copulerede d. 13 nov d. 5 jun. blev Niels Jensen Slot og Sidsel (Marie Beckes) copulerede udi Strellev kirke d. 20 jun. blev Jens Pedersen i Mosbøl og Karen Pedersdatter copulerede udi Strellev kirke d. 25 sep. blev Thomas Nielsen Kusk og Anna Iversdatter udi Mosbøl Strellev sogn trolovede. Copulerede d. 23 okt d. 16 okt. blev Søren Jensen Bøel, som har tjent velædle sengemester Jens i? og Maren Pedersdatter i Katrebel trolovet. Copulerede d. 8 jan d. 12 jan. blev Laurs Madsen fra Gårde Tistrup sogn og Sophie Marcusdatter af Ølgod sogn trolovet udi List. Velærværdige hl. Peder Fanøe skrev mig til med fæstemanden således: Så vitterligt dette er mig, den ærlig og velagte unge karl Laust Madsen af Gårde udi mit annex Tistrup med andre at være forlovet, så vitterligt er det dog mig, at han tillige med sin kjæreste Sophie Marcusdatter /: der med hin andre over år og dag har båren dagens byrde og hele på renelse, :/ har imidlertid lagt fundament til deres ægteskabs indtrædelse og indbyrdes forlovelse her i sognet, hvortil jeg gratulere dem begge, og deres gudelig forening må ske til Guds ånd og deres salighed. Hodde Præstegård d. 11 jan PS. Som jeg ingen hindring vil gøre i deres trolovelse, så vil jeg og hermed mine prætentioner afstå. Copulerede d. 26 feb. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til 1731.doc Side 4 af 13

5 1713 d. 28 maj. blev Hans Jessen og Kirsten Pedersdatter copulerede udi Ølgod kirke d. 6 jun. blev Knud Nielsen og Anna Nielsdatter af Harkis copulerede d. 9 jul. var Niels Laursen af Kjærgård hos mig, og begjærede af mig at jeg ville førstkommende tirsdag trolove Thomas Nielsen Kusk og Anna Knude udi Mosbøl. Tirsdagen d. 13 jul. som var dagen på hvilken disse, nemlig Thomas Nielsen Kusk og Anna Knude skulle troloves, bekendte Anna Knude at Iver Mosbøls kone, nu sl., og hun selv Anna Knude var fuldsøskendebørn, og Thomas Kusk havde haft Ivers datter til ægte, så at de var af 2det og 3die led d. 5 dec. var Søren Halm af Ekknud i Ølgod sogn for mig og fremviste velædle madame Brønsdorfs seddel, at jeg uden? kunne trolove bemeldte Søren Ekknud til en pige i Strellev sogn som han havde forlovet sig med. (osv). Forlovere for ham Niels Nielsen Påbøl, Bertel Nielsen, Knud Christensen og Christen Jørgensen alle af Vallund. De holdt ham fri for ægteskabsløfte til den kvinde Maren som havde tjent ham i Ekknud for et år siden og derover d. 7 dec. blev Søren Christensen og Karen Nielsdatter trolovede i Asbøl til Niels Hansens. Skiftesedlen som Karen Nielsdatter havde læste jeg samme dag. Ellers lovede Jep Pedersen og Christen Hallem for hende d. 30 jan. blev Christen Johansen og Maren Svendsdatter trolovede d. 13 feb. Maren Jepsdatter, som er kommen til Ølgod sogn, og var trolovet, førend hun kom hid til Hejbøl, førte en seddel med sig fra hl. Clemmen Veits sognepræst til Torstrup og Horne menigheder d. 26 mar. At Christen Iversens fæstemø Anna Johansdatter af Tistrup sogn Gjødsvang kand?dre som efter bevilling af kmsc til de dyrebarn saligheds midler annammes. Såsom hun al sin tid har været i er legemet lem i Tistrup menighed både formedelst Guds ord flittig hørelse og sacramentets rette brug. Hodde Præstegård. P. Fanøe d. 22 apr. blev Christen Johansen og Maren Knudsdatter copulerede d. 6 maj. blev Knud Pedersen og Anna Hansdatter trolovede. Copulerede d. 1 jul d. 15 maj. blev Knud Nissen og Ellen Pedersdatter Vestkjær trolovede. Copulerede d. 24 jun d. 29 jun. blev Vedste Lassen og Ellen Jensdatter trolovede. Copulerede d. 29 jul d. 24 jun. blev Søren Ekknud og Karen Nielsdatter d. 3 mar. blev Jens Nielsen og Bodil Christensdatter trolovede udi Asbøl. Copulerede d. 10 jun d. 3 maj. blev Bertel Knudsen af Tistrup sogn og Maren Pedersdatter her af Ølgod sogn trolovede udi Bøllund. Copulerede d. 11 jun. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til 1731.doc Side 5 af 13

6 1715 d. 23 jun. blev Jep Kjeldsen og Maren Hansdatter af Kjærgård trolovede i Strellev. Copulerede d. 20 okt d. 27 okt. blev Mads Madsen af Forsum og Karen Jensdatter af Strellev trolovede i Nørtarp. Copulerede d. 1 dec d. 26 nov. blev Peder Hansen af Vallund og Gertrud Pedersdatter af Hjøllund trolovede udi Hjøllund. Copulerede d. 29 dec. NB. Det var de første som min svoger hr. Mads Poulsen Buch copulerede d. 16 jan. blev Peder Christensen og Kirsten Jensdatter trolovede i Store List. Copulerede d. 21 maj d. 12 mar. blev Iver Knudsen og Kirsten Hansdatter af Mejlvang trolovede udi Mejlvang. Copulerede d. 2 jun d. 26 mar. blev Jens Pedersen og Ingeborg Hansdatter trolovede i Medum. F: Peder Pedersen, Poul Ibsen og Simon Havlund. Copulerede d. 13 maj d. 5 nov. blev mons. Laurs Olufsen Rode og mademoiselle Kirsten Pedersdatter Morup trolovede på Lindbjerg. Copulerede d. 21 okt d. 6 nov. blev Jens Christensen Torlund og Maren Nielsdatter trolovet udi Ekknud. Copulerede d. 20 dec d. 7 jan. blev Niels Olufsen af Medum og Anna Pedersdatter trolovede. Copulerede d. 28 feb d. 28 jan. blev Johan Frederik Johansen og Maren Nielsdatter trolovede udi Hjøllund. Copulerede d. 4 apr d. 18 feb. blev Thomas Nielsen og Anna Jensdatter trolovede udi Agersnap. Jens Christensen i Lindbjerg Mølle var forloveren. Ellers var der holdt skifte efter sl. Peder (Skædderss) død, som mons. Lars Olufsen Skade, ridefoged og fuldmægtig på Lindbjerg testerede under sin hånd skriftlig. Copulerede d. 18 apr d. 28 feb. blev Søren Christensen af Asbøl og Anna Pedersdatter trolovede til Søren Bøels i Strellev. Foruden det, at hendes skudsmål foreholder det at hun var fri for ægteskabsløfte, der hvor hun havde været, førend hun kom hid til Strellev ved. St. Michaelis 1716, lovede Søren Bøel at skaffe forlovere. Copulerede d. 27 jun d. 1 apr. blev Christen Christensen af Vestkjær og Gertrud Jensdatter trolovede i Ekknud. Faderen Christen Nissen, item farbrødrene Peder Nissen og Hans Nissen lovede for dem, at der var intet der kunne hindre deres ægteskab. Copulerede d. 14 nov d. 15 aug. havde Niels Andersen og Mette Hansdatter trolovelse i Kjærgård. Copulerede d. 14 nov d. 3 okt. blev Iver Pedersen af Vognslund og Ingeborg Jepsdatter trolovede i Valund. Copulerede d. 5 dec. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til 1731.doc Side 6 af 13

7 1717 d. 20 nov. blev Oluf Laursen og Else Nielsdatter trolovede i Asbøl. Copulerede d. 27 nov d. 14 nov. blev Thomas Jensen af Ekknud og Maren Nielsdatter copulerede i Ølgod kirke d. 29 maj. blev Lars Olufsen Lyberg og Appelone Villadsdatter af Vestkjær trolovede. Med capitain Hesselbergs tilladelse herom lyder som følger: Nærværende soldat af (Wekste natur) Lars Olufsen Lyberg af mit allernådigste anbetroede compagnie er af mig begjærendes at ville trolove sig med den ærlige og skikkelige pige Appelone Villadsdatter, altså bedes velærværdige hr. Jens Bloch til Ølgod og Strellev menigheder at ham? personer ville?? hvor udi jeg ej vil være forhinderlig. Men heller vil bedre, bekræfter jeg? med min egen hånd og signete. S.C. Hesselberg d. 20 maj Copulerede d. 30 okt d. 31 maj. Den 29 maj. var Las Christensen af Bindesbøl Mølle hos mig og begjærede af mig, at jeg ville trolove ham og hans fæstemø Karen Jensdatter af Agersnap her i Ølgod sogn tilsammen og som bemeldte Las Christensen, en enkemand af Oddum sogn, lovede, efter at jeg havde foreholdt ham det samme, at forskaffe mig inden trolovelsen, både en liden brav fra sognepræsten til Oddum hr. Jep Tarm, så og rigtighed om skiftet efter bemeldte Las Christensens afdøde hustru. Så lovede jeg ham også at ville efter skyldighed gøre mit embede med at trolove dem tilsammen. Tirsdagen d. 31 maj., efter at jeg om formiddagen havde ventet Las Christensen, fæstemanden af Bindesbøl Mølle udi Oddum sogn, til mig, begav jeg mig til Agersnap, og da var allerede både fæstemanden Las Christensen med sit følge Jørgen Vittrup og hans søn Axel kommen fra Oddum til Laurs Bejsnaps udi Agersnap, og da foreviste Las en ægteskabsseddel fra præsten hr. Jep, således lydende som følger: Nærværende enkemand Las Christensen af Bindesbøl Mølle, som her er fri for ægteskabs løfte, agter at indlades udi ægteskab på andre steder, hvor udi han uden forfang kan indtræde, når det ej strider imod Guds og kongens lov, hvor til ønskes ham udi foretagende lykke og velsignelse. Oddum Præstegård. Jep Jepsen Tarm. Den 30 maj Den tid jeg havde læst denne seddel fra præsten hr. Jep, begjærede jeg atter en bevis at der var holden rigtig skifte efter hans, sc. Las Christensens sl. hustrus død, og da trinet Jørgen Vitrup med hans søn Axel frem og lovede at vare dertil og holde mig fri derfor og uden fare og derpå blev Las Christensen og Karen Jensdatter trolovede. Den tid Las Christensen af Oddum sogn og Karen Jensdatter her af Ølgod sogn havde haft trolovelse her i sognet i Agersnap, og der var lyst til ægteskab for dem første og 2den gang, da førend der blev udlyst for dem 3die gang og Karen Jensdatter, fæstemøen havde været her, skt. Hansdag d. 24 jun. i værende år 1718 og ladet forstå, at de ville vel have bryllup 3die søndag efter trinit, lod jeg hende vide at hendes fæstemand måtte endelig forsyne sig først med copulationsseddel fra vedkommende på Lønborg, og hun fæstemøen forstod ikke rettelig sådant, hvorfor jeg begjæret, at hendes fæstemand Las Christensen ville, jo før jo bedre, såvel som om andet, tale med mig, og derom vel er omhygelig, og det var ikkun ni eller ti dage til at de ville have bryllup, da for at forekomme al fortvivl og lejlighed, som herefter måske kunne møde, om fæstemanden ebteb ikke var så stærk, at han kunne komme langt fra sit hjem, eller han kunde besværlig komme fra sin bopæl, eller han for fattigdom og armod kunne ikke begive sig på vejen, med videre som vel kunne tildrage ham tildrage, betænkte jeg i min enfoldighed og for at hjælpe de fattige folk udi deres gode forehavende, så vidt jeg kunne, skrev jeg strax d. 12 jun. a.c. mons. Christen Pedersen til på Lønborg, om disse benævnte fæstefolk, Las og Karen, fra deres trolovelsesdag og midler i tiden, men om deres slette tilstand ved den liden og unge mølle Bindesbøl i Oddum sogn, og conseterede mons. Christen G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til 1731.doc Side 7 af 13

8 Pedersen om al denne ægteskabs handel og giftermål, og samme skrivelse frembar en landsoldat navnlig Peder Thybo, som jeg dertil aftalede og betalte til hans fornøjelse. På det han Peder Thybo kunne indhente svar på min skrivelse. Derpå blev svaret kort og godt fra mons. Christen Pedersen, således som følger: Ærede, hæderlig og vellærte mand. På deres brev meldes, at forordningen om familieskat og copulationspenge i et sortere, derfor når min herre er caution for de 4 rigsdaler, kan de omskrevne personer efterdags vies, dog nægter jeg ikke, om jeg finder tilstanden således at moderere. I øvrigt Gud befalet og forbliver deres ærværdigheds ydmyge ven og tjener. Lønborg i hast d. 26 jun C. Pedersen. Copulerede d. 3 jul d. 17 jun. blev Hans Nielsen Norbæk og Appelone Jensdatter trolovede i Kjærgård. Copulerede d. 6 nov d. 2 sep. blev Christen Larsen og Appelone Christensdatter trolovede i Torlund. Copulerede d. 2 okt d. 15 nov. blev Peder Poulsen og Kirsten Pedersdatter trolovede i Hjøllund. Copulerede d. 11 dec d. 31 aug. var Peder Andersen af Mosbøl hos mig og begjærede af mig, at jeg ville trolove en karl af Bork og hans datter Anna, og at det måtte ske næste søndag derefter, som er den 13de søndag efter trinit, og som jeg fornam, han havde ikke attest fra Bork sognepræst mag.?, at fæstemanden var fri for ægteskabsløfte, bad jeg at Peder Andersen? ville omhyggelig derfor, at jeg den inden trolovelsen kunne bekomme, som og Peder Andersen lovede at skulle ske dagen der efter den 1. september imod aften lod jeg min dreng gå til Strellev for at tale med benævnte Peder Andersen af Mosbøl om samme handel og om samme ægteskabs seddel, men Peder Andersen var da afrejst til Bork, som Peder Andersens hustru berettede, at indhente samme attest fra sognepræsten etc. Seddelen jeg også bekom, lydende som følger: Nærværende unge karl Claus Pedersen Årgab, barnefødt i mit annexsogn Nørre Bork, haver berettet for mig, hvorledes Gud aller? Forsyn haver bøjet hans hjerte til at fatte kjærlighedstanker til et kvindfolk i Strellev sogn navnlig Anna Pedersdatter og og derfor begjærede nogle få ord fra mig om hans forhold og tilstand her. De kunne bane vejen for hannem til deres velærværdigheds godhed, at samme hans forehavende kunne ved? trogivelse stedse ses og gøres bekjendt, haver jeg intet hertil eller imod andet at sige, end mit hjærtes ønske til al lykke og velsignelse, troer ikke heller nogen herfra skal komme, der ham i dette hans forehavende kan blive til hinder d. 3 sep. blev Claus Pedersen Årgab og Anna Pedersdatter trolovede udi Mosbøl. Copulerede d. 15 okt d. 12 okt. blev Peder Christensen af Agersnap og Birthe Jensdatter af Vognslund trolovede. Copulerede d. 12 nov d. 15 okt. blev Jens Jensen af Grimlund og Anna Dige copulerede d. 15 okt. blev Jens Jensen og Else Christensdatter trolovede til Peder Lauridsens. Fæstemanden havde pas med sig no Således kjender underskrevne Las Jepsen Tarm, råd- og handelsmand her i byen, attesterer hermed at nærværende person Jens Jensen, barnefødt ved Vejle, som forgangen vinter kom ud af sin fangenskab udi Sverrig, med flere eskaperede til båds, til hans fædrene land, haver sig nu her i egnen på min stavn siden påske G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til 1731.doc Side 8 af 13

9 opholdet og tjent min bonde Christen Nielsen Krag i Blaxmark, erlig tro og vel til afvigte michelsdag, og som han har begjæret af mig, for så vidt han har tjent min bonde, en attest om hans forhold, så kan jeg ikke andet end med en god samvittighed indmeldte person min attest om hans erlig og tro tjeneste meddele, som med min egen hånd og segl vensiseres. Og ydmygst ombedes deres velærværdighed højlærde mag. Hans Allerup, sognepræst i Varde og proust i Vester herred ham hans skudsmål herpå at meddele. Datum Varde d. 10 okt L.J. Tarm. Imidlertid ovennmeldte Jens Jensen har opholdt sig her i menigheden har jeg ikke fornummet til ham andet end det som godt og christeligt er, og ved en noget ham fra kirkens gode ting på andre steder kunne være hinderlig, ej heller har han her hos os forbundet sig til nogen ved åbenbar ægteskabsløfte. Varde ut supra. H. Allerup. Såvidt jeg forstår, kunne jeg ikke nægte forbemeldte Jens Jensen og Else Christensdatter ægteskab, eller gøre dem nogen hinder. Alligevel fæstemanden kom ikke til mig før end løverdagen eller dagen næst før søndagen d. 15 okt., thi han fremviste pas og skudsmål på stemplet papir og ver funderet på det som ikke står udi loven, lovens 2den bog, 8de capitel 3 artikel hvor der står: ex eo low anmde vencunt testimonium producant non ex lucas unde vencient, såsom om flere eller ingen steder, men ikkun om en sted, sc. den sidste og næste etc. Item findes noget herom libr. 3 capit 19 artikel 10. Copulerede d. 26 nov d. 29 okt. blev Gregers Thomsen og hans kæreste copulerede d. 27 dec. blev Vedste Lassen i Bøllund og hans kæreste Anna Jensdatter copulerede d. 7 jan. blev Christen Christensen Hallum og Karen Pedersdatter trolovede til Jens Østergårds udi Strellev. Der var mange som lovede for dem, at der var intet som kunne sinke deres ægteskab, blandt andre var Jens Østergård, Johan Kjeldbæk og Niels Kjeldbæk, item Morten Pedersen etc d. 9 jan. blev Christen Christensen Varisbøl af Lønborg og Maren Sørensdatter trolovede udi Ølgod by til Niels Sørensens. Copulerede d. 11 feb d. 4 feb. blev Hans Lassen af Medum og Kirsten Jensdatter trolovede. Copulerede d. 21 apr d. 11 feb. blev Christen Hallem og Karen Pedersdatter copulerede i Strellev kirke. De havde gjort beviselig med fire mænd, at der var intet efter Christen Hallums forrige hustru at skifte etc. De var begge fattige, han Christen Hallum går med posten og kjæppen og besøger godtfolk om føde etc. Karen Pedersdatter går ligeså om almisse d. 14 mar. blev Jens Pedersen Krasborg og enken Maren Nielsdatter trolovede i Østbæk. Capitain Hesselbjerg havde givet ægteskabsbrev, såsom Jens Krasborg var musketer og landsoldat under hans compagni. Copulerede d. 14 apr d. 4 apr. blev Simon Christensen af Asbøl og Peder Nielsens datter Maren Pedersdatter trolovede i Katrebel i Strellev. Copulerede d. 24 jun d. 23 apr. blev Jens Pedersen af Medum og Anna Nielsdatter trolovede udi Havlund. Copulerede d. 9 jun d. 25 apr. blev Niels Pedersen af Mosen og Maren Nielsdatter trolovede i Mosen. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til 1731.doc Side 9 af 13

10 1720 d. 7 maj. blev Jens Andersen af Omme sogn og Bodil Jensdatter af Ekknud trolovede. Copulerede d. 23 jun d. 14 jul. blev Thomas Hjelm og Ellen Nielsdatter udi Ølgod kirke copulerede d. 14 okt. var Niels Pedersen i Mosen hos mig og begjærede at måtte blive søndagen derefter copuleret til Maren Vognslund, og som jeg viflede noget om han ikke kunde være forskånet for copulationsseddel, bad jeg han ville tage til velædle mad. Brønsdorf til Lindbjerg og ydmygst hilse hende fra mig, hun ville give ham et bevis til mig, at han måtte blive copuleret etc. Thi jeg havde ikke forordningen om copulation og copulations seddel, heller vidste jeg tilstanden om ham, om han havde fæstebrev eller ikke med mere etc., men blev svaret som Niels Mosen berettede for mig, at velædle madamme havde intet, som deres ægteskab kunne hindre, hvoraf jeg strax sluttede, at dersom han sc. Niels Pedersen i Mosen havde ikke været forskånet for copulations penge, som en bevis, da havde velbemeldte madame givet copulations seddel som bevis for mig til videre, men nu gav hun ingen og derfor kunne vide, at han var forskånet. NB. Man kan forsee sig, og derfor må man vel betænke sig og se sig vel for, eller besørge sig. Det er rådeligt aller?? at rette sig efter forordningen, og se til at man kan bekomme den, om man ikke selv have den. Copulerede d. 20 okt d. 5 dec. blev Niels Christensen af Forsum og Kirsten Poulsdatter udi Agersnap trolovede. Fæstemanden havde forglemt hjemme den seddel, som han skulle have fra præsten, at han der var fri for ægteskabsløfte etc., lovede at forskaffe deddel. Copulerede d. 2 mar d. 1 jan. blev Las Thomsen og Mette Lasdatter af Østbæk trolovede i Ølgod Præstegård. Copulerede d. 15 maj d. 9 feb. blev Thomas Skrædder og hans hustru (Ester Mogensdatter) copulerede i Ølgod kirke. Brylluppet stod i Hjedding til Peder Nissen d. 22 mar. blev Niels Jepsen og Anna Christensdatter trolovede på Lindbjerg. Fæstemanden var ikke hos mig med sin pas, ved ikke heller når han her til sognet er ankommen. Madame Brønsdorf til Lindbjerg skrev mig til torsdagen før trolovelsen om samme trolovelse. Den 25 apr. blev Jep Pedersens søn i Ølgod Bjerge og Christen Mortensens datter i bjergene copulerede og ægteviede i Ølgod kirke. Brylluppet stod på Lindbjerg, hvor bruden havde tjent d. 29 jun. blev Peder Jensen og Maren Iversdatter copulerede udi Ølgod kirke d. 20 feb. havde Jørgen af Skinderborg og Anna Thomasdatter trolovelse i Østbæk d. 22 okt. blev Mads Nielsen og Karen Pedersdatter her ved kirken trolovede. Copulerede d. 29 nov d. 10 nov. blev Jens Kjeldsen og Maren Jensdatter trolovede i Hjedding i Ølgod sogn. Copulerede d. 21 feb d. 19 feb. Michel Nielsen og Else Nielsdatter trolovede. Copulerede d. 17 maj. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til 1731.doc Side 10 af 13

11 1723 d. 7 maj. Jerrig Poulsen og Anna Iversdatter trolovede. Copulerede d. 20 jun d. 4 jul. Las Eskesen og Kirsten Frandsdatter trolovede. Copulerede d. 16 okt, 1723 d. 30 jul. Poul Jensen og Anna Christensdatter trolovede. Copulerede d. 19 okt d. 28 okt. Søren Nielsen og Maren Nielsdatter trolovede. Copulerede d. 5 dec d. 3 nov. Peder (Sømchels) og Karen Nielsdatter trolovede d. 12 dec. Jens Tygesen og Kirsten Nielsdatter trolovede. Copulerede d. 2 feb d. 12 dec. Thomas Pedersen og Anna Lausdatter trolovede. Copulerede d. 12 mar d. 16 mar. Peder Pedersen af Nørtarp og Karen Jensdatter trolovede. Copulerede d. 5 jun d. 26 mar. Mads Michelsen og Anna Christensdatter af Nørtarp trolovede. Copulerede d. 11 jun d. 18 jun. Peder Jacobsen og Else Christensdatter trolovede udi Forsumho. Copulerede d. 16 jul d. 16 jul. Thomas Nielsen og Lene Hansdatter trolovede. Copulerede d. 5 nov d. 18 okt. trolovede i Hjøllund Peder Nielsen i Mosen og Maren Christensdatter af Hjøllund, hvilke personer at de ej ere beslægtede, besvogrede, med ægteskabsløfte til anden forbundne eller noget som deres ægteskab kan hindre bevidner efter forordningen Peder Poulsen og Simon Olufsen. Copulerede d. 26 nov d. 17 dec. copuleret Anders Pedersen og Johanne Christensdatter af Mosbøl d. 27 dec. copuleret Christen Jensen og Anna Nielsdatter af Asbøl d. 24 jun. copuleret Christen Madsen og Ingeborg Iversdatter d. 5 jul. blev Jacob Jerrigsen og Else Iversdatter trolovede udi Vognslund. Copulerede d. 28 okt d. 7 aug. copulerede på Lindbjerg mons. Søren Ølgod og mademoisel Kirsten Marie Brønsdorf d. 8 nov. blev Niels Christensen og Mette Christensdatter trolovede udi Vognslund. Copulerede d. 16 dec d. 23 apr. Knud Jensen og Birthe Nisdatter copulerede d. 30 jun. blev Niels Johansen og Margrethe Christensdatter copulerede. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til 1731.doc Side 11 af 13

12 1726 d. d. 15 sep. blev Søren Lauridsen og Maren Pedersdatter trolovede. Copulerede d. 10 nov d. 3 okt. blev Simon Olufsen og Mette Lasdatter trolovede udi Havlund. Copulerede d. 10 nov d. 29 okt. Johan Metsler og Johanne Jensdatter trolovede udi Lindbjerg Mølle. Copulerde d. 29 nov d. 1 nov. blev Christen Nielsen og Mette Hansdatter copulerede d. 10 nov. blev Hans Nielsen og Maren Hansdatter copulerede d. 8 dec. blev Oluf Pedersen og Margrethe Pedersdatter copulerede d. 12 feb. Christen Lauridsen og Johanne Christensdatter trolovede. Copulerede d. 11 maj d. 29 jan. blev Oluf Lauridsen og Anna Madsdatter trolovede. Copulerde d. 2 maj d. 2 mar. blev Anders Christensen Torlund og enken udi Ekknud trolovede udi Ekknud. Copulerde d. 2 maj d. 25 apr. Oluf Jepsen og Anna Eskesdatter copulerede d. 29 apr. blev Niels Tarp og Helvig Jensdatter trolovede. Copulerede d. 11 jul d. 30 maj. blev Jens Bjerg og Kirsten Thomasdatter copulerede d. 25 jul. blev Jerrig Nielsen og Karen Jespersdatter copulerede d. 15 aug. blev Gregers Andersen Degn og Kirsten Christensdatter copulerede udi Ølgod kirke d. 14 dec. blev Poul Pedersen og Ingeborg Sophie Christophersdatter trolovede udi Strellev og for Niels Christensen siger forged udi Ølgod og Peder Pedersen udi Mejlvang careret for at intet var som kunne hindre deres trolovelse. Copulerede d. 25 maj d. 18 jan. trolovede udi Asbæk Anders Jørgensen Hørup og Kirsten Pedersdatter. Copulerede i Ølgod kirke d. 20 mar d. 17 jun. blev Søren Jensen Hallum og Mette Nielsdatter trolovede udi Skjærbæk Mølle. Copulerede d. 24 jul d. 12 jun. blev Oluf Jepsen og Maren Tygesdatter trolovede udi Asbøl. Peder Nielsen udi Katrebel og Niels Slot udi Tarp lovede, at der var intet som kunne hindre deres trolovelse d. 16 mar. blev Søren Mortensen og Maren Christensdatter trolovede udi Kærgård. Jens Holm og Niels Pedersen var forlovere for dem, at intet var som kunne hindre deres ægteskab. Copulerede d. 30 maj. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til 1731.doc Side 12 af 13

13 1730 d. 16 maj. blev Søren Lauridsen og Gertrud Thomasdatter trolovede udi Topgård. Copulerede d. 25 jun d. 27 jun. blev Jørgen Jessen og Anna Madsdatter trolovede udi Asbøl. Copulerede d. 8 okt d. 27 jun. blev Peder Nielsen og Cathrine Marie Christensdatter trolovede udi Gammelgård. Copulerede d. 22 okt d. 3 dec. blev Christen Lassen Harslev og Johanne Tyges trolovede udi Nørtarp. Copulerede d. 27 mar d. 29 mar. blev Christen Jensen og Anna Lauridsdatter trolovede udi Asbøl. Copulerede d. 22 apr d. 29 apr. blev Mads Nielsen af Lyne og Maren Lauridsdatter af Strellev copulerede udi Strellev kirke d. 27 sep. blev Peder Nielsen og Mette Jensdatter trolovede på Lindbjerg. Mons. Jens Båstrup og Johan Meisler og Hans List lovede for at intet var som kunne hindre deres ægteskab. Copulerede d. 11 nov d. 11 okt. blev Christen Christensen Skrædder af Agersnap og Anna Christensdatter trolovede udi Ølgod Præstegård. Peder Østergård og Hans List lovede for at intet var som kunne hindre deres ægteskab. Copulerede d. 18 nov d. 8 nov. blev Jens Jensen og Malene Mortensdatter trolovede udi Nørtarp. Niels Christensen udi Tarp og Niels Pedersen udi Strellev Tarp lovede at intet var som kunne hindre deres ægteskab. Copulerede d. 9 dec d. 22 nov. blev Jens Jensen og Maren Sørensdatter trolovede ved Ølgod kirke. Niels Christensen Tarp og Jens Mørup af Vium lovede at intet var som kunne hindre deres ægteskab. Copulerde d. 30 mar d. 4 dec. blev Jens Sørensen og Karen Christensdatter trolovede udi Agersnap og Peder Sørensen udi Vestkjær og Peder Østergård udi Agersnap lovede at intet var som kunne hindre deres ægteskab d. 4 dec. blev Hans Christensen Østergård og Ingeborg Pedersdatter trolovede og udi Agersnap. Simon Olufsen og Niels Christensen lovede for dem at intet var som det kunne hindre. Copulerede d. 15 apr G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod og Strellev sogne viede 1701 til 1731.doc Side 13 af 13

Slægt 12. Sortering Gammelgård.

Slægt 12. Sortering Gammelgård. Slægt 12. Sortering Gammelgård. 1702 d. 2 apr. Kjeld Jensens barn i Gamelgård kaldet Jens. F: Niels Sørensens hustru i Ølgod by, Jens Ebbesen i Gammelgård, Rasmus Sørensen af Ølgod by, Jens Ebbesens pige,

Læs mere

Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814

Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814 1732 d. 13 jan. blev Thomas Mortensens barn af Forsumho døbt og kaldet Mette. Peder Jacobsens hustru bar barnet og de andre faddere var Simon Olufsen, Peder Nielsen, Niels Iversen, Mads Nielsens hustru,

Læs mere

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov.

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov. Sortering Medum. 1702 d. 8 feb. Rasmus Jensens barn udi Agersnap kaldet Anna. Niels Pedersens hustru i Agersnap bar barnet. F: Søren Mose i Medum, Peder Ibsen udi Medum, Christen Pedersens hustru i Agersnap,

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj.

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734 d. 28 jan. trolovede jeg Christen Johansen og Maren Nielsdatter i Bounum. Gift 7 mar. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734

Læs mere

Strellev sogn viede 1732 til 1814

Strellev sogn viede 1732 til 1814 1732 d. 7 feb. blev Niels Sørensen og enken Anna Christine Christophersdatter trolovede. Ang. Forlovere kan sees den mig givne seddel til caution. Copulerede d. 2 jun. 1732 d. 12 sep. blev Niels Madsen

Læs mere

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814 1778 d. 26 apr. confirmationsbørn af Hodde og Tistrup sogne. Christen Sørensen Jens Jensen Gyde Madsen Anders Laugesen Jes Nielsen Jens Pedersen Mette Jensdatter Mette Michelsdatter Maren Michelsdatter

Læs mere

Ølgod sogn diverse 1732 til d. 6 jan. blev Niels Jepsens hustru af Vognslund introduceret.

Ølgod sogn diverse 1732 til d. 6 jan. blev Niels Jepsens hustru af Vognslund introduceret. 1732 d. 6 jan. blev Niels Jepsens hustru af Vognslund introduceret. 1732 d. 20 jan. blev Poul Pedersens hustru fra Bøllund introduceret. 1732 d. 17 feb. blev Mads Krogs kone af Østbæk introduceret. 1732

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede.

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede. [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter 1720 d. 13. okt. Copulerede Peder Gydesen og Maren Nielsdatter af Obling. 1721 d. 12. jan. Copulerede

Læs mere

Sortering Tarp, Katrebel, Østtarp og Kjærgård.

Sortering Tarp, Katrebel, Østtarp og Kjærgård. Sortering Tarp, Katrebel, Østtarp og Kjærgård. ØSTTARP. 1797 d. 26 mar. blev Ole Thomsen og hustru Anna Marie Pedersdatter fra Østtarp, der tilforn var hjemmedøbt og kaldet Peder, båret til kirke. Faddere

Læs mere

Tistrup sogn viede 1777 til 1814. 1778 d. 8 jun. Hans Jessen og Karen Nielsdatter af Hesselho.

Tistrup sogn viede 1777 til 1814. 1778 d. 8 jun. Hans Jessen og Karen Nielsdatter af Hesselho. 1777 d. 28 sep. Knud Jensen fra Vestkjær i Ølgod sogn og Anna Nielsdatter af Hesselho Tistrup sogn. 1778 d. 3 mar. Christen Nielsen af Rotbøl Horne sogn og Anna Jepsdatter af Krasborg Tistrup sogn. 1778

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Strellev sogn døde 1732 til d. 27 dec. blev Niels Leemann af Adsbøl begravet.

Strellev sogn døde 1732 til d. 27 dec. blev Niels Leemann af Adsbøl begravet. 1732 d. 20 jan. blev Søren Bøel begravet. 1732 d. 6 feb. blev Christen Bjergs datter begravet. 1732 d. 7 sep. blev begravet Oluf Lauridsens barn. 1732 d. 23 nov. begravet Anna Lyager. 1732 d. 27 dec. blev

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Horsbøl. Tistrup sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Tistrup sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 7 sep. havde Christen Jepsen og Cecilia Jensdatter af Krasborg en datter til dåben navnlig Else båren af Kirsten Brynnings. Faddere vare Christen Brynning, Søren Jensen, Lambert Nielsen, Oluf Jepsen

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne konfirmerede 1736 til 1814

Ølgod og Strellev sogne konfirmerede 1736 til 1814 1736 d. 4 nov. Af Ølgod sogn Hans Pedersen fra Kolding som var i Præstegården. Niels Skodsbøls datter Anna Johanne. Peder Mejlvangs søn Niels. Jens Pedersens søn Poul. Hans Nissens søn Jens. Anders Hørups

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Ølgod sogn viede 1732 til 1814

Ølgod sogn viede 1732 til 1814 1732 d. 3 jan. blev Christen Jensen og Bodil Nielsdatter trolovede udi Hjedding. Vedste Knudsen og Peder Nissen lovede, at der var intet som kunne hindre deres trolovelse og ægtestand. Copulerde d. 3 jun.

Læs mere

1712 d. 6 jan. blev Niels Jensen Skytte begravet 80 år. Han var på Tebelgård i Asbøl.

1712 d. 6 jan. blev Niels Jensen Skytte begravet 80 år. Han var på Tebelgård i Asbøl. Sortering Asbøl. 1712 d. 5 feb. blev Christen Hartvigsens barn af Asbøl udi Strellev sogn hjemmedøbt in casu necessitatis og kaldet Malene. Den 10 feb. blev samme barns Malene Christensdatters dåb confirmeret

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted.

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted. 1777 d. 4 feb. enkemand Rasmus Jensen af Lydom Hede og Bodil Pedersdatter af Søvig Huse. 1777 d. 13 jun. Jens Michelsen i Lunde, død 1811 og Maren Pedersdatter af Lundtang, død 1819. 1777 d. 14 okt. Christen

Læs mere

Strellev sogn døbte 1732 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\Ringkøbing\Nørre Horne\Strellev\Strellev sogn døbte 1732 til 1814.

Strellev sogn døbte 1732 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\Ringkøbing\Nørre Horne\Strellev\Strellev sogn døbte 1732 til 1814. 1732 d. 17 feb. blev Søren Knudes søn, som forhen ved hjemmedåb var kaldet Laurids, hans dåb publiceret for Strellev menighed. Faddere Laurids Knude, Christen Larsen i Mosbøl. 1732 d. 2 mar. blev Oluf

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet.

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 27 jul. blev Jørgen Jepsens liden søn Jep af Lille Tønding begravet 2 måneder gammel. 1777 d. 30 nov. blev Thomas Sørensens

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Ansager sogn konfirmerede 1736 til 1814

Ansager sogn konfirmerede 1736 til 1814 1736 d. 18 nov. Blev blev confirmation holden med her højærværdigheds hr. biskoppens Mathias Anchersens tilladelse Riber d. 24 okt. 1736. Morten Jørgensen af Lund. Christen Christensen af Ansager Sønderby.

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Fåborg og Vester Nykirke sogne døde 1715 til 1814. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715.

Fåborg og Vester Nykirke sogne døde 1715 til 1814. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715. 1715 d. 20 jan. Begravet Hans Smed i Omme. 1715 d. 27 jan. Begravet Hans Iversen i Debel, tjenestepigen Maren? 1715 d. 2 feb. Begravet

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til Fortegnelse over de unge mennesker, som ere overhørte af mig i deres christendom.

Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til Fortegnelse over de unge mennesker, som ere overhørte af mig i deres christendom. Fortegnelse over de unge mennesker, som ere overhørte af mig i deres christendom. 1727 d. 28 okt. Niels Sørensen, barnefødt i den Vestergård i Hallum. 1728 d. 26 apr. Johanne Sørensdatter, Hallum. Bodil

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Horne sogn konfirmerede 1734 til Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende.

Horne sogn konfirmerede 1734 til Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende. Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende. 1734 d. 12 apr. Anna Olesdatter af Bjalderup 16½ år. 1734 d. 13 apr. Hans Pedersen af Stavskjær 20 år. 1734 d. 13 apr. Las Christensen

Læs mere

Nørre Bork sogn viede 1720 til d. 25. okt. Copulerede Morten Jepsen og Mette Olufsdatter.

Nørre Bork sogn viede 1720 til d. 25. okt. Copulerede Morten Jepsen og Mette Olufsdatter. [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1721 d. 12. okt. Copulerede Peder Jepsen fra Hauervig og Maren Nielsdatter af Nørre 1722 d. 25. okt. Copulerede Morten Jepsen og Mette Olufsdatter. 1723 d. 6. jan. Copulerede

Læs mere

Hoven sogn døde 1691 til 1814. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet.

Hoven sogn døde 1691 til 1814. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet. 1692 d. 18 sep. blev Mads Vestesens barn ved navn Mette af Oxlund begravet. 1692 d. 26

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Døbte i Skads sogns Kirkebog

Døbte i Skads sogns Kirkebog Døbte i Skads sogns Kirkebog 1714-1803 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Aadum sogn begravede 1694 til d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru.

Aadum sogn begravede 1694 til d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru. [Ådum kirkebog 1694-1814] 1753 d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru. 1753 d. 21. okt. Blinkberg. Jep Jepsens dødfødte søn. 1753 d. 30. okt. Gundesbøl. Christen Olesens hustru. 1753 d. 30.

Læs mere

Hodde sogn viede 1777 til 1814. 1777 d. 24 jun. Niels Hansen og Anna Margrethe Bergensdatter.

Hodde sogn viede 1777 til 1814. 1777 d. 24 jun. Niels Hansen og Anna Margrethe Bergensdatter. 1777 d. 24 jun. Niels Hansen og Anna Margrethe Bergensdatter. 1778 d. 21 jun. enkemanden Peder Pedersen fra Kvie Ansager sogn og Søren Jensens ældste datter Kirsten fra Hoddeskov. 1778 d. 28 jun. Iver

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Lejrskov og Jordrup sogne døbte 1726 til 1814

Lejrskov og Jordrup sogne døbte 1726 til 1814 1726 d. 2 feb. Ferup. Peder Jepsens barn hjemmedøbt af hl. Bertram Højer i Gamst, hvilket straks døde. 1726 d. 6 feb. Lejrskov. Sl. Hl. Peder Friedes barn Margareta Christina, d. 17 jan. hjemmedøbt af

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne diverse 1701 til 1731

Ølgod og Strellev sogne diverse 1701 til 1731 1705 d.?? som var fjerde søndag efter? blev Karen Rask af Ansager sogn publice absolveret formedelst sin forseelse en synd imod det sjette bud. Hun udlagde til barnefader en ung gift mand navnlig Jens

Læs mere

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å Side 1 af 31 1769 1b Døbt Thomas Vistisen gårdmand i Grejs - David 1769 1b Begravet Søren Jørgensen i Grejs Præstegård 31 år 1769 1b Begravet Søren Christensen gårdmands hjemmedøbte barn i Holtum 1769

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Verst sogn døde 1718 til 1814. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel.

Verst sogn døde 1718 til 1814. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel. 1718 d. 23 okt. begravet Søren Madsen 86 år gammel. 1718 d. 15 dec. begravet Niels Nielsen af Husted 55 år gammel. 1719 d. 8 feb. begravet

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Kvong og Lyne sogne viede 1677 til d. 27 maj. Christen Nielsen (død) og Inger Christensdatter (enhed 2 okt) Åsted.

Kvong og Lyne sogne viede 1677 til d. 27 maj. Christen Nielsen (død) og Inger Christensdatter (enhed 2 okt) Åsted. 1677 d. 27 maj. Christen Nielsen (død) og Inger Christensdatter (enhed 2 okt) Åsted. 1677 d. 15 jul. Trol. 10 jun. Peder Christensen og Maren Madsdatter (død 1704) Åsted. 1677 d. 21 jul. Trol. 15 jun.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Nørre herred, Strellev sogn. Et bol ved kirken gevaldiger Niels Hansen nu Jens Jørgensen, Strellev sogm, Peder Nielsen og Peder Jensen, Strellev

Nørre herred, Strellev sogn. Et bol ved kirken gevaldiger Niels Hansen nu Jens Jørgensen, Strellev sogm, Peder Nielsen og Peder Jensen, Strellev Ribe Varde Lyne, Kbong og Nørhede Strellev/Adsbøl 1748 Kirsten Jensdatter i Varde. 11.11.1748. Enke efter Niels Villumsen. B: 1) Jes Nielsen 2) Anne Nielsdatter 3) Maren Nielsdatter. FM: 1 morbror Christen

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl.

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl. At i denne bog, bestående af 539 igennemtrokne og forseglede sider, indføres alle de ved Torstrup og Horne menigheder forefaldende embeds forretninger, være sig barnedaab, trolovelser, brude vielser, føde

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Ansager sogn døde 1709 til d. 15 jun. Blev Jens Jensens søn Hans af Skovlund begravet.

Ansager sogn døde 1709 til d. 15 jun. Blev Jens Jensens søn Hans af Skovlund begravet. 1709 d. 29 maj. Blev Henrich Jensen af Kvie begravet. 1709 d. 15 jun. Blev Jens Jensens søn Hans af Skovlund begravet. 1709 d. 30 jun. Blev Bertel Nielsens liden søn af Ålling begravet. 1709 d. 21 jul.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Anetavle for Ivar Hansen

Anetavle for Ivar Hansen Anetavle for Ivar Hansen Gårdejer i Aalunde i Agerbæk. Venstre - Folketingsmedlem for Ribe Amtskreds 4. dec. 1973-11. marts 2003. Minister for offentlige arbejder 30. aug. 1978-26. okt. 1979. Medlem af

Læs mere

Folketælling Ansager 1801

Folketælling Ansager 1801 Ansager, 1. familie Georg Andreas Fabricius, husbonde, 61, g1, sognepræst Else Øllgaard, hans kone, 57, g1 Vilhelm Fabricius, deres søn, 24, u, candidat ministeri Anna Eleonora Fabricius, præstens søster,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Confirmerede 1796 Ingen konfirmerede 1797 1. Jens Villadsen fra Gadbjerg. 2. Peder Jørgensen af Ringgive præstegård. 3. Maren Jensdatter af Uhe. 4. Kirsten Johnsdatter

Læs mere

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H 1733 2b Trolovet Hans Knudsen og Else Nielsdatter i Remmerslund 1734 2b Trolovet Stephen Jensen og Anne Marie Mortensdatter i Hedensted 1734 2b Trolovet Niels Jørgensen og Anne Sørensdatter i Torup 1734

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet Side 1 af 6 -Store Dalby sogn 1773-1800 Viede 1773 1b Trolovet Mikkel Christensen Ladefoged på Tirsbæk og Jesper Hansens enke Anne Sørensdatter i 1773 1b Trolovet Niels Olesen Snedker og Anne Sørensdatter

Læs mere

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814 1 1766 Daab 1 Mikkel Thomsen i Hornborg - Christen 1 1766 Daab 2 Laurids Skrædder i Flemming - Peder 1 1766 Daab 3 Peder Mikkelsen i Hornborg - Otte Christian 1 1766 Begr 1 Jens Pedersen i Kalhave 89 år

Læs mere