Limteknik, grundlæggende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Limteknik, grundlæggende"

Transkript

1 Limteknik, grundlæggende Definitioner Inden for limningens område findes der - som inden for andre fagområder - en række fagudtryk. Nedenfor bringes en alfabetisk oversigt over en række af de almindeligste ord og udtryk. Adhæsion Binding, tiltrækning. Normalt anvendt om limens evne til at hæfte til arbejdsstykket. Delaminering Betegnelse for, at arbejdsstykker, som er limet sammen, adskilles i limfugen. Dobbeltspredning Angiver, at begge de to flader påføres lim. Limen påføres da normalt med halvdelen af den angivne limmængde på hver flade. Enkeltspredning Angiver, at kun den ene af de to flader påføres lim. Flydetid Tiden, i hvilken en lim efter tilsætning af hærder, opløsningsmiddel eller lignende er anvendelig til limning. Fyldstof Et stof (ofte uorganisk), der tilsættes limen for at forbedre f.eks. konsistensen og for at sænke prisen uden at ændre holdbarheden, f.eks. træmel. Fyldstoffet har sjældent selv nogen limende egenskab. (Se Strækmiddel) Hærder Et stof, som tilsættes limen for at sætte hærdningen i gang eller fremskynde den. Hærdetid Den tid det tager for en lim at hærde eller tørre. Hærdning En kemisk proces, som bevirker, at limen ændres fra flydende til fast form. Kohæsion Binding, tiltrækning. Normalt anvendt om limfugens indre sammenhængskraft. Koldflydning Betegnelse for den egenskab hos en lim, at en konstant belastning af limsamlingen vil bevirke en glidning i den afhærdede limfuge. Forholdet er typisk for visse termoplastiske lime. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Materialelære side 101 af 125

2 Koldhærdende lim En lim, som hærder ved temperaturer under 30 C. Materialelære Konditionering Opbevaring af træ ved en given temperatur og luftfugtighed, indtil træet har opnået sin ligevægtsfugtighed under de pågældende betingelser. Lagringstid Den tid, en lim (uden tilsætning af hærder og/eller evt. opløsningsmiddel) kan lagres uden at blive ubrugbar. Laminering Sammenlimning af to eller flere lag materialer. Limmængde Er den mængde lim, som påføres pr. fladeenhed. Angives normalt i gram pr. m 2. (Se Enkelt- og Dobbeltspredning). Limningstid Den tid, der går, fra limen er påført arbejdsstykkets (-stykkernes) flade (-r), til arbejdsstykket er under pres. Man skelner mellem: Åben tid: Tiden fra limpåføring til arbejdsstykkerne lægges sammen. Lukket tid: Tiden fra arbejdsstykkerne (efter limpåføring) lægges sammen, til fuldt pressetryk er opnået. Lukket tid Se Limningstid. Pressetemperatur Angiver den temperatur, der skal være i limfugen, mens pressetrykket er effektivt, for at limen kan hærde. Pressetid Angiver den tid, i hvilken det opgivne pressetryk og den opgivne pressetemperatur skal virke på arbejdsstykket. Pressetryk Angiver det tryk (oftest i kg/cm 2 ), som kræves for at bringe de to flader i kontakt med hinanden, og som skal opretholdes, mens limen hærder. Separat limpåføring Angiver, at limen skal påføres den ene flade og hærderen den anden flade. Hærdningen begynder da først, når de to flader lægges sammen. Strækmiddel Et stof (ofte organisk), som regel mel, der tilsættes limen for at mindske forbruget af denne. Strækmidlet har som regel selv nogle limende egenskaber og vil ofte forbedre limens elastiske egenskaber. (Grænsen mellem fyldstoffer og strækmidler uklar). Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Materialelære side 102 af 125

3 Temperlim En lim, som afhærder ved temperaturer fra ca. 30 C til ca. 80 C. Termohærdende lim En lim, hvor en temperaturhævning ikke bevirker en blødgøring af den afhærdede limfuge. Temperaturhævningen bevirker en fremskyndelse af hærdningen (nedsættelse af hærdetiden). Termoplastisk lim En lim, hvor en temperaturhævning vil bevirke en blødgøring af den afhærdede limfuge. Træbrud Belastes en limforbindelse til brud, og dette sker i træet, kaldes det træbrud. Sker bruddet dels i træet og dels i limen, taler man om træbrudsprocent, dvs. den procentvise del af brudfladen, som består af træfibre. Tørstyrke Er den styrke, der opnås ved afprøvning af en limforbindelse, når træstykkerne er tørre eller har være lagret tørt hele tiden. Udfyldende lim (ofte betegnet konstruktionslim) En lim, som er egnet til brug, hvor de to limflader ikke kan presses helt tæt sammen. Normalt vil sådanne lime kunne anvendes ved limfugetykkelse op til ca. l mm's tykkelse. Ikke-udfyldende lime (ofte betegnet finerlime) kan kun anvendes, hvor de to flader kan bringes tæt sammen, dvs. limfugens tykkelse ikke overstiger ca. 1/10 mm. Varmhærdende lim En lim, som kræver temperaturer på over ca. 80 C for at hærde. Vådstyrke Er den styrke, der opnås ved afprøvning af en limforbindelse, umiddelbart efter limforbindelsen er fjernet fra en væske, i hvilken den har været neddyppet under bestemte betingelser (tid, temperatur og tryk). Limtyper Derudover anvendes en række betegnelser for limene, der karakteriserer disses bestandighed over for de klimatiske påvirkninger, en limforbindelse kan komme ud for ved brug. Oversigten er overvejende baseret på tilsvarende engelske klassificeringer, hvorfor de engelske betegnelser er anført sideløbende med forslag til danske betegnelser. Ud for hver klasse er anført eksempler på limtyper, der vil kunne opfylde klassens krav. Dog skal anføres, at selv om en limtype er anført ud for den pågældende klasse, medfører dette dog ikke, at alle fabrikater inden for typen kan opfylde kravene. Type VEB: Vejrbestandig (engelsk betegnelse: WBP - Weather and Boil Proff) Lime, hvis forbindelser gennem systematiske forsøg og gennem mangeårige erfaringer har vist sig meget modstandsdygtige over for Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Materialelære side 103 af 125

4 vejrliget, mikroorganismer, koldt og kogende vand, damp og tør varme. Eksempler på limtyper (se under de enkelte lime) Fenol- og resorcinolformaldehyd Type VAB: Vandbestandig (engelsk betegnelse: BR - Boil-resistant) Limforbindelse fremstillet med disse lime har god modstandsdygtighed over for vejrliget og prøvning i kogende vand, men svigter ved langvarig udsættelse for vejrliget - et krav, som VEB-limene opfylder. Limforbindelserne kan tåle koldt vand i mange år og er meget modstandsdygtige over for mikroorganismer. Eksempler på limtyper: Melamin, melamin + urea og forstærket urea-formaldehyd Type FUB: Fugtbestandig (engelsk betegnelse: MR - Moisture-resistant) Limforbindelser fremstillet med disse lime vil kunne tåle vejrliget i få år. De vil kunne tåle koldt vand i en længere periode og varmt vand i et begrænset tidsrum, men vil ikke kunne modstå prøvning i kogende vand. De er modstandsdygtige over for mikroorganismer. Eksempler på limtyper Urea-formaldehyd inkl. blandinger med tilsætning af op til 20% strækmiddel (mel) Type IND: Indendørs (engelsk betegnelse: INT - Interior) Limforbindelser fremstillet med disse lime er modstandsdygtige over for koldt vand, men behøver ikke at være modstandsdygtige over for mikroorganismer. Eksempler på limtyper Urea-formaldehyd med tilsætning af mere end 25% strækmiddel, blodalbumin, kaseinblandinger, kasein- og soyabønneprodukter, PVA-lime, kontaktlime, dyriske lime. NB! Enkelte af limene i den sidste gruppe vil ikke kunne opfylde kravene til en "koldvandsprøvning", men de vil være egnet for mange indendørs anvendelser. Sammenligning mellem engelske og tyske normer JF 20: Krydsfiner til indvendig brug. Afprøvning: 24 timers lagring i vand fra 20 C til ± 2 C. IW 67: Krydsfiner til indvendig brug. Afprøvning: 3 timers lagring i vand fra 67 C til ± 5 C, derefter i vand 2 timer fra 20 C til ± 5 C. A 100: Krydsfiner til udvendig brug. Afprøvning: 6 timers lagring i kogende vand, 100 C. Derefter 2 timer i vand fra 20 C til ± 5 C. AW 100: Krydsfiner til udvendig brug. Afprøvning: 4 timers kogning og derefter 16 timers tørring ved 60 C til ± 2 C. Derefter atter Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Materialelære side 104 af 125

5 4 timers kogning og timers afkøling under vand fra 20 C til ± 5 C. DIN BS Fig. 111 JF 20 IW 67 A 100 AW 100 INT MR BR WBP Syntetiske lime (kunstharpikslime) Termohærdende lime A. Urea(formaldehyd)lim, fugtbestandig: Ikke udfyldende: Finering, formspænd, krydsfiner, spånplader Udfyldende: Konstruktionslimninger, fuge- og kantlimning, visse fineringsarbejder ved lavt pressetryk B. Melamin(formaldehyd)lim, vandbestandig: Sjælden ren, normalt som tilsætning f.eks. til urealim ved finering i varmepresse C. Fenol(formaldehyd)lim, vandbestandig: Varmhærdende: Vandfast krydsfiner og møbelplader (spånplader) Koldhærdende: Konstruktionslimninger Udflydende: Laminering, plastlaminater på træ D. Resorcinol(formaldehyd)lim, vejrbestandig, udfyldende (evt. blanding af fenol og resorcinol): Limtræ, bådebyggeri E. Epoxylim, vand- og vejrbestandig, udflydende: Speciallimninger Termoplastiske lime A. PVA-lim (polylacetatlim), hvidlim, delvis udfyldende, overvejende indendørs: Konstruktive samlinge, fuge- og kantlimninger B. Gummilim, klæbere, kontaktlim (Neoprenlim), indendørs: Speciallimninger Er lime farlige? Lime er ikke ufarlige. Generelt skal man være forsigtig med alle kemiske stoffer, selv om det naturligvis ikke er dem alle vi kan undgå. Hele vort liv er vi omgivet af forskellige kemiske stoffer, og vi optager dem via maden, luften, vandet osv. Men der er ingen grund til at udsætte sig for flere end højst nødvendigt. Det gælder naturligvis også for limarbejde. Derfor findes der avancerede limpåføringshjælpemidler, og ventilationsteknikken har også udviklet sig meget. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Materialelære side 105 af 125

6 Kan man da ikke finde en garanteret ufarlig lim? Det bliver nok svært at udstede garantier, men der er da bestemt lime, som anses for at være ufarlige. Man erstatter i stadig større udstrækning opløsningsmidler med vand. Limning af gulv- og vægmaterialer sker udelukkende med vandbaserede lime. For nogle årtier siden brugtes der store mængder opløsningsmiddellime til dette formål. (Overgangen til vandbaserede lime stødte på en del modstand. Man tvinges ofte til at ændre sine arbejdsmetoder ved overgang fra opløsningsmiddel til vand.). Man skal dog ikke føle sig alt for sikker på, at man ikke stadig har opløsningsmidler tilbage. Limen består jo af andre ting også Man bør indrette sine arbejdsrutiner og anvende håndteringshjælpemidler på en sådan måde, at man ikke får lim på huden. Gummihandsker på hænderne er ikke nogen god løsning på arbejdsmiljøproblemet. Det er ikke sikkert, at handskerne er diffusionstætte mod det, man vil beskytte sig imod - i hvert fald ikke gennem længere tid. Beskyttelseshandsker kan være acceptable for kortere arbejdsoperationer, men næppe som beskyttelse en hel arbejdsdag. Hos Arbejdsmiljøinstituttet kan man bestille AMI-Rapport 8/ Materialer til beskyttelseshandsker og hos Arbejdsmiljøfonden en forskningsrapport med titlen: Bedre handsker mod epoxy og andre kemikalier. Disse to rapporter giver en idé om, hvilket materiale handsker bør være lavet af, og hvor længe de kan anses for at være "sikre". Anvendelse af opløsningsmiddel til at vaske eventuelle limrester af huden er helt uforsvarligt. Det har den stik modsatte effekt af det, man ønsker at opnå: Det kan aldrig lade sig gøre at vaske lime eller andre kemikalier helt væk med opløsningsmiddel. Opløsningsmidlet vasker derimod hudens naturlige beskyttelse væk, udtørrer huden og gør den sprukken, så den er mere udsat for angreb. Kemikalier, som eventuelt er skadelige, fortyndes af opløsningsmidlet og trænger lettere ind i huden. Det kraftigste middel, man må bruge til at vaske huden med, er vand og sæbe. Beskyttelsescremer, såkaldte kemiske handsker, er en tvivlsom og omdiskuteret måde at beskytte huden på. Almindelig hudcreme holder dog huden blød og smidig og dermed mere modstandsdygtig. Princippet for ventilation er at tage sig af dampene så tæt på kilden som muligt. Det er ikke nok med udsugning. Ren luft skal også kunne komme ind i lokalet. Ved at gøre sig nogle overvejelser eller tage kontakt med ventilationseksperter kan man ofte begrænse luftstrømningerne og alligevel få luften til at gå den rigtige vej. Det kan f.eks. være effektivt at begrænse det område, hvor limen eksponeres, ved indkapsling og undertryk. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Materialelære side 106 af 125

7 Dampe fra lime og opløsningsmidler er normalt tungere end luft, hvilket indebærer, at de synker nedad, hvis de ikke forstyrres af luftens bevægelser. Hygiejniske grænseværdier er fastlagt for opløsningsmidler og mange andre stoffer, som kan forekomme i luftform. For alle typer isocyanater er f.eks. grænseværdien og loftsværdien 0,005 ppm. Det svarer til en luftkoncentration, der kan sammenlignes med en strækning på 5 mm ud af 1000 km. (Der er udført mange målinger i forbindelse med limning. Ofte finder man kun spor af isocyanat ved analyse af prøver. Det er sjældent, man kommer op på den halve grænseværdi.). Der er ikke nogen grænseværdi for epoxyprodukter, hvilket man måske kan blive noget forbavset over, eftersom 90% af alle allergier, der skyldes plast, siges at stamme fra arbejde med epoxy. Målinger af hygiejniske grænseværdier kan udføres bl.a. af Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten og visse limleverandører. Analyser foretages af Arbejdsmiljøinstituttet. Håndtering af sundhedsskadelige varer er underlagt lovgivning. Arbejdshygiejniske brugsanvisninger skal følge med produkterne, og farvemærkning skal være angivet på emballagen. Begge dele skal være i overensstemmelse med gældende regler og være affattet på dansk. Arbejdsmiljøloven fastsætter regler for, hvordan limvalg og -arbejde skal foregå - og hvor ansvaret ligger. Der er også foretaget mange undersøgelser og skrevet meget om forskellige produkters risici. Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljøfonden distribuerer disse pjecer. Nedenfor følger en liste over publikationer, som kan være relevante: Arbejdstilsynet: Bekendtgørelse nr. 199 af 26. marts 1985 om epoxyharpikser og isocyanater mv. Epoxyharpikser og isocyanater. At-meddelelse nr , juni Bekendtgørelse nr. 52 af 13. januar 1988 om materialer med indhold af flygtige stoffer herunder organiske opløsningsmidler. At-anvisning nr , december 1996 om grænseværdier for stoffer og materialer. Isocyanat og epoxy. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxyharpikser og isocyanater. Direktoratet for Arbejdsmarkedsuddannelserne, Arbejdsministeriet: Lov om arbejdsmiljø, nr. 184 af 22. marts 1995 med senere ændringer. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Materialelære side 107 af 125

8 Arbejdsmiljøfonden: Limning i metalindustrien, herunder arbejdsmiljøproblemer. Stoffer og materialer - mindre risiko ved omgang med farlige stoffer (1983). Erhvervsbetinget allergi (1986). Statens Informationstjeneste: Allergifremkaldende stoffer i byggematerialer. ISBN Foreningen af Danske Kemiske Industrier: Kemikalier og Sikkerhed. Højfrekvenslimning Gennem mange år har teknikken med fremstilling af emner i formpresset finer været en god og anerkendt produktionsmetode. Formpressede emner, som hovedsagelig anvendes til stole, bordsarge mv., fremstilles af relativ tynd finer, hvis tykkelse sædvanligvis afgøres af emnets geometriske udformning således, at emner med mange eller skarpe bøjninger normalt fremstilles af tyndere finer end f.eks. ukomplicerede og relativt flade emner som stolesæder o.l., der kan fremstilles af ret tyk finer. I mange år benyttede man hovedsagelig metalforme, som blev opvarmet med konventionelle varmekilder såsom damp, varmt vand, hedt vand, varmolie eller elektrisk modstandsopvarmning. Sådanne forme og opvarmningsmetoder anvendes endnu i dag, men dog hovedsagelig kun til limning af tynde, ukomplicerede emner. Da opvarmning og afhærdning af limen i faconspænd tager lang tid ved anvendelse af førstnævnte opvarmningsmetoder, der foregår ved varmeledning fra formhalvparterne gennem en dårlig varmeleder som træ, er man for at kunne opnå en tilfredsstillende produktionskapacitet tvunget til at anvende etagepresser med mange forme, og da forme fremstillet i metal (sædvanligvis silumin) er meget kostbare, er det ofte forbundet med meget store formomkostninger at sætte en produktion i gang, ligesom ilægning af limpåført finer og udtagning af færdiglimede emner er en relativ besværlig arbejdsgang, som sammen med den lange afhærdningstid er faktorer, som fik producenterne til at se sig om efter alternative limningsprocesser. Ved fremkomsten af HF-metoden for ca år siden fik man et nyt værktøj i hænde, hvormed man kunne opnå fordele, som hidtil kendte opvarmningsmetoder ikke kunne give. Desværre var de første HF-anlæg relativt primitive maskiner med mange driftstop, og da man samtidig benyttede forhåndenværende pressekonstruktioner, som ikke var særligt velegnede til HF-metoden, vandt HF-limningen af faconspænd ikke nogen voldsom udbredelse i det første årti. Gennem de sidste 25 år har ekspreslimning med HF dog vundet væsentlig udbredelse og specielt inden for de sidste 15 år, hvor fremkomsten af moderne, effektive, driftsikre HF-generatorer og specialbyggede hydrauliske HF-formpresser har skabt mulighed for hurtig og sikker produktion af formspænd. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Materialelære side 108 af 125

9 Sådan arbejder et HF-anlæg Den højfrekvente strøm, som HF-generatoren afgiver, føres ud af generatoren via to terminaler. På disse terminaler fastspændes 2 kobber- eller messingbånd, som igen forbindes med 2 elektrodeplader. Det emne, som skal HF-behandles, anbringes mellem elektrodepladerne, og i samme øjeblik, som generatoren startes, opstår der et højfrekvensfelt mellem disse plader. Emnets molekyler bringes derved i bevægelse i takt med HF-strømmens frekvens. Den friktion, som opstår gennem denne molekylære bevægelse, medfører, at emnet bliver fuldkommen ensartet opvarmet såvel i dets inderste som yderste dele på samme tid. Denne form for opvarmning betegnes som dielektrisk højfrekvensopvarmning og anvendes hovedsagelig til opvarmning af elektrisk isolerende eller dårligt ledende materialer såsom træ, plast, tekstiler mv. En sådan opvarmning er naturligvis meget hurtigere end sædvanlig kontaktopvarmning, hvor emnets yderste lag først opvarmes op derefter langsomt gennemvarmes. Fordele ved anvendelse af en HF-generator: 1. Emnet opvarmes samtidigt såvel i dets inderste kerne som i overfladen. 2. Opvarmningshastigheden er sædvanligvis mange gange større end ved andre metoder. 3. Risikoen for overophedning eller forbrænding af overfladen på temperaturfølsomme materialer nedsættes til et minimum, fordi der ingen varme tilføres udefra (varmen opstår i selve emnet). 4. Varmetabet til omgivelserne reduceres til et minimum - derfor er energiudnyttelsesgraden høj. 5. Ved elektrodernes udformning kan man koncentrere varmen nøjagtigt, hvor man ønsker den, således at uønsket varmespredning undgås. 6. Varmen kan styres nøjagtigt såvel tidsmæssigt som effektmæssigt. 7. Anlægget er klar til brug umiddelbart efter, at der er tændt for det. 8. Anlægget kan tilkobles produktionsanlæg med automatiske fremføringsarrangementer og kræver et minimum af plads. 9. Anlægget er let at flytte, er lugt- og støjfrit og afgiver ingen ubehagelig varme. Limtyper for HF-limning Lime, som hærder ved afgivelse af fugtighed, f.eks. PVA-limene. Ved tilførsel af varme vil vandafgivelsen til træet fremskyndes, og hærdetiden afkortes. Ved PVA-limene, som er termoplastiske, må man imidlertid passe på, at temperaturen ikke bliver for høj (maks. ca. 60 C), da limen ellers vil blive blød igen, og limfugen blive svag, hvilket vil kræve, at emnet forbliver i pressen - efter afbrydelse af HF, medens limen afkøler igen. Dette bevirker igen en nedsættelse af den daglige produktion. PVA-limene PVA-limene vil ikke kunne anvendes ved emner, der senere skal udsættes for høje temperaturer (ca C) eller høje fugtigheder, da begge faktorer vil bevirke, at limfugerne svækkes. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Materialelære side 109 af 125

10 Syntetiske lime Hvor hærdningen foregår ved en kemisk reaktion, der bevirker en permanent omdannelse af limen. Hærdningen fremmes ved hævning af temperaturen. Disse lime kan fremstilles således, at deres elektriske egenskaber gør dem særdeles velegnede for HF. Denne limgruppe omfatter f.eks. urea-formaldehyd, som især anvendes i møbel- og radiokasseindustrien, fenol-resorcinol og resorcinol-formaldehyd, som anvendes i bådebyggeri, byggeindustrien, laminerede bjælker og buer. Urealimene vil være holdbare under almindelige betingelser, mens fenol- og resorcinollimene er holdbare selv under de mest ekstreme betingelser. Urealime Urealimene er de hyppigst anvendte lime, og nedenstående betragtninger vedrører disse lime, men gælder principielt også for de andre syntetiske lime. Mængden af lim og hærder bør altid vejes - specielt er det vigtigt ved pulverhærdere, da der ved anvendelse af rummåling kan optræde store variationer i hærdermængden afhængig af, hvor hårdt pulveret trykkes sammen i målet. Limens elektriske ledningsevne har stor betydning - især ved selektiv HF-opvarmning, hvor det gælder om at koncentrere HF-energien til limfugen og ikke få træet varmt. Til mange limtyper leveres en speciel hærder til anvendelse ved HF. Hvis limen har tilbøjelighed til at hærde for langsomt, og træet bliver varmt ved selektiv HF-opvarmning, kan limens ledningsevne forbedres meget ved at tilsætte 1-2% kogsalt (spørg først limleverandøren). Hvis der ikke anvendes tilstrækkeligt højt pressetryk, vil vandet i limen koge under den hurtige HF-opvarmning, og man vil få en blærefyldt, svag limfuge. Dette problem vil være det samme, hvad enten der anvendes en udflydende eller en ikke-udflydende lim. Dårlig (ujævn) forarbejdning af træoverfladerne kan altså ikke ved HF modvirkes ved at anvende en udflydende lim. Hertil kommer, at den tilførte varme vil gøre limen mere flydende, og limen vil løbe ud. Ved dårlig maskinforarbejdning kan der muligvis opnås en god limfuge, hvis man sørger for en langsom hærdning (lav temperatur). Installationen af HF-anlæg Installationen af et HF-anlæg bør foretages af en fagmand. Alle anlæg skal anmeldes til Post Danmark, som kan kræve anlæggene afskærmet af hensyn til gener for radio og tv. Det er vigtigt at sørge for en god jordforbindelse for generatorer og presse. Ved anbringelse af metalplader under presse og generator i god kontakt med disse undgår man "vagabonderende" strømme - et forhold, som ellers kan være et dagligt irritationsmoment for manden, der skal betjene HF-anlægget. Den HF-energi, som passerer over i selve pressen - uden om formene - er spildt og vil kun medvirke til at forlænge hærdetiden unødvendigt. Metalpladerne under generator og presse skal forbindes omhyggeligt til direkte jordforbindelse (ikke til vandrør, radiatorer). Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Materialelære side 110 af 125

Materialelære. Lims størknemåder. Fig. 112

Materialelære. Lims størknemåder. Fig. 112 Laminering - limningsklasser Uden større vanskeligheder kan vi i Skandinavien finde nogle tusinde forskellige lime. Det bliver ganske lang og monoton læsning at høre disse forskellige lime beskrevet i

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Materialelære. Her skal nævnes en række ting, som er afgørende for et godt limningsresultat.

Materialelære. Her skal nævnes en række ting, som er afgørende for et godt limningsresultat. Gennemløbskantlimer Gennemløbskantlimer er en maskine, der limer kanter på i den takt, som industrien har brug for, hvad enten det er finer, massive kantlister eller softform. Her skal nævnes en række

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE LIMEN Unitec PVC lim er fremstillet på basis af NMP, som er et opløsningsmiddel, der kan blandes med vand i alle

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

HVAD SKAL VI MED SKINNER

HVAD SKAL VI MED SKINNER HVAD SKAL VI MED SKINNER Efter en studietur til Belgien hos ergoterapeut Paul van Lede, har jeg fået en større forståelse for hvilke materialer vi skal bruge, når vi som ergoterapeuter tilpasser håndskinner.

Læs mere

LIM & LIMTEKNIK. FMV Temadag, Tycho Brahe Planetariet. 31. Januar 2013

LIM & LIMTEKNIK. FMV Temadag, Tycho Brahe Planetariet. 31. Januar 2013 LIM & LIMTEKNIK FMV Temadag, Tycho Brahe Planetariet 31. Januar 2013 Erik Andersen Laboratoriechef LIM I HVERDAGEN Vi bruger alle lim, til mange forskellige formål. LIM I HVERDAGEN Men limen findes også

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være:

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: A = aluminiumoxid (elektrokorund) C = siliciumkarbid CBN = bornitrid D = naturlig

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

S I M A L F A vandbasere t lim

S I M A L F A vandbasere t lim INNOVATIVE LØSNINGER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL P R O D U K T K A T A L O G S I M A L F A vandbasere t lim For skum & polstring VANDBASERET LIM SIMALFA VANDBASERET LIM ALFA KLEBSTOFFE AG er et schweisisk

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

Skabeloner. Skabeloner. På de nedenstående billeder er der vist skabelontyper og arbejder, som overfræseren kan udføre.

Skabeloner. Skabeloner. På de nedenstående billeder er der vist skabelontyper og arbejder, som overfræseren kan udføre. Skabeloner Anvendelse Mange af operationerne på overfræseren bliver udført ved, at emnet fastholdes i en skabelon, og den bearbejdning, der skal finde sted, er bestemt af et negativ under skabelonen, der

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Smøring med fugtighedscreme

Smøring med fugtighedscreme Information til patienten Smøring med fugtighedscreme Regionshospitalet Viborg Medicinsk Afdeling Dermatologisk Ambulatorium Hvorfor smøre med fugtighedscreme? Huden har mange vigtige funktioner, og det

Læs mere

Fugemasse og montagelim

Fugemasse og montagelim Fugemasse og montagelim Akrylfugen skal være nem at anvende, og let at glatte. Den skal også kunne overmales, uden at krakelere eller trække sig. Polymérfuger er særligt elastiske og med god vedhæftning.

Læs mere

Fugemasse og montagelim

Fugemasse og montagelim Fugemasse og montagelim Akrylfugen skal være nem at anvende, og let at glatte. Den skal også kunne overmales, uden at krakelere eller trække sig. Polymérfuger er særligt elastiske og med god vedhæftning.

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

DANA LIM A/S. Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Må ikke udsættes for fugt. Emballage:

DANA LIM A/S. Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Må ikke udsættes for fugt. Emballage: DANA LIM A/S DK Produkt Information: Trælim PU Lys 421 Vandfast D4-lim til træ, metal, hård plast m.m. Produktbeskrivelse & anvendelse: Trælim PU Lys 421 er en 1-komponent fugthærdende polyurethanlim,

Læs mere

Klassisk Arbejdsmiljø

Klassisk Arbejdsmiljø Klassisk Arbejdsmiljø Forum nr. 1 28. NOVEMBER 2017 Hvor er vi henne i industrien Set fra min stol: 30 år i BST og variationer af det der nu er Niras. Eksponeringer, støj røg og møj: Opløsningsmidler:

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri At-intern instruks IN-17-2 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. juni 2007 Senest revideret: 1. januar 2012

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

Fiksering af printet træder normalt i kraft ved varmetilførsel på C.

Fiksering af printet træder normalt i kraft ved varmetilførsel på C. Teknisk datablad Tekstil CHT vandbaserede PrintPerfekt Blanc PrintPerfekt Blanc 450 Karakteristika: Klar til tryk. Produktet er en varmthærdende hvid pasta på en vandholdig base og giver et brilliant,

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

NespriTec. Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG

NespriTec. Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG NespriTec Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG Aldrig mere sprøjtetåge Afdækning som ved påføring med rulle Et unikt samarbejde mellem den tyske malinggigant Caparol og sprøjteproducenten

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

CpLy ApS. Rugevejledning - Flade rugemaskiner. Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1

CpLy ApS. Rugevejledning - Flade rugemaskiner. Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1 CpLy ApS Rugevejledning - Flade rugemaskiner Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1 Vigtigt Alle temperaturer er beregnet til en flad rugemaskine som ikke har ventilator. Hvis din rugemaskine

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF SCS 2002 EUR -cartr.(310ml-433g)-white

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF SCS 2002 EUR -cartr.(310ml-433g)-white 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling, har du en afgørende

Læs mere

Henkel Leverandøren af løsninger

Henkel Leverandøren af løsninger Henkel Leverandøren af løsninger Henkel Autoindustriens partner Med udgangspunkt i den kemiske industri s løsninger og proces knowhow, hjælper Henkel producenter med at sikre en fremragende kvalitet gennem

Læs mere

Gelcoat brugsanvisning

Gelcoat brugsanvisning Gelcoat brugsanvisning 1/22 Inden start Modtagelse af ny leverance Check the order acknowledgement or shipping advice. Mængde Det stemmer fint!! Emballage Produkt nr. type, farve, sprøjte/hånd Batch nr.

Læs mere

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen Til patienter og pårørende Flaskeernæring Forældreinformation Vælg billede Vælg farve Neonatalafdelingen At give sit barn modermælkserstatning på flaske er for nogen det rigtige valg. For andre kan det

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Program Velkomst og præsentation af Soudal Substitution og problemstillinger herved Konservatisme, finanskriser og andre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader.

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader. PRODUKTDATABLAD MV MURVÆRKS IMPRÆGNERING MV Murværks Imprægnering er et brugsklart, vandbaseret vandafvisende middel, der indeholder silan/siloxan, til beton- og murværksoverflader. MV Murværks Imprægneringforringer

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Teknisk Datablad. RTV Black Gasket Silicone

Teknisk Datablad. RTV Black Gasket Silicone Beskrivelse RTV silicone på dispenser dåse der giver nem påføring.en stærk, alsidig og økonomisk industrisiliconegummi. Elektrisk isolerende. Lækagesikker. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre.

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. Automatiske og halvautomatisk limmaskiner til tap limning f.eks. til dørindfatninger og vinduer - med et eller flere limhoveder,

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Opskrift på Smart gele (6-10 klumper)

Opskrift på Smart gele (6-10 klumper) MODUL 7: INTRODUKTION TIL INNOVATION SMART GELE OPSKRIFT Opskrift på Smart gele (6-0 klumper) Du skal bruge: liter vand 80 g polyvinylalkohol (PVA) 5-30 ml 4 % borax vægt gryde Termometer Sølvfolie Bægerglas

Læs mere

Plademateriale. Materialelære

Plademateriale. Materialelære Plademateriale Spånplader Spånplader fremstilles af træ og lim. Træet er oftest nåletræ, der leveres i form af høvlspåner, træflis og rundtræ. Spånerne og flisen er restprodukter fra den træbearbejdende

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre.

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. Juni 2013 Automatiske og halvautomatisk limmaskiner til tap limning f.eks. til dørindfatninger og vinduer - med et eller

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Information til forældre Flaskeernæring til børn H.C. Andersen Børnehospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Amning eller sutteflaske At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere