elverhøjen på besøg fra Om Feernes Oprindelse af Bjarne Sinkjær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "elverhøjen på besøg fra Om Feernes Oprindelse af Bjarne Sinkjær"

Transkript

1 Fra Thomas af Melksharn, seruus seruorum dei, til hans Excellence Bisp Alfric, med evig Hilsen i Herren, Anno Domini på besøg fra elverhøjen af Bjarne Sinkjær Jeg takker Deres Excellence for Deres venlige Brev. Deres Excellence ønsker at faa del i min Viden om Feerne, og skønt det ikke sømmer sig for en ydmyg Benediktiner at beskæftige sig med Sligt, saa har jeg paa mine Rejser i Britannia erfaret forunderlige Ting, og jeg vil, paa Deres Opfordring, da ikke undlade at tale derom. Om Feernes Oprindelse Jeg har i mit lange og syndige Liv set det meste af Britannia. Overalt har jeg stødt paa Historier om Feerne, skønt disse Historier ofte varierer fra Egn til Egn. Saaledes ogsaa Historierne om Feernes Oprindelse. I min Hjemegn mener man, at Feerne er Sjæle af udøbte Børn, af Jøder, og af dem der udaandede, før Herrens Lys bredte sig over vort Land. Alle disse stakkels Sjæle har ikke adgang til Paradisets Lykke, men er dog heller ikke fordømt til Skærsilden, og derfor er det deres Skæbne at vandre paa denne Jord indtil den yderste Dag oprinder. En gammel Munk, jeg mødte i York da jeg var Novice, mente at Feerne er faldne Engle. Hans Forklaring lød saaledes, Da Herren havde skabt Adam, fyldtes nogle af Herrens Engle af had og jalousi over denne Skabning og de gjorde Oprør mod Herren. Herren jog dem ud af Paradiset og ud i Mørket. Mange Engle faldt i Afgrunden, hvor de blev til de Djævle, som hvisker onde Ting i Menneskets Øre, og frister hans Sjæl. Nogle Engle var for gode til Afgrunden, men for slette til Paradiset. Af disse faldt nogle i Havet, hvor de blev til Havmænd og Havfruer. Nogle faldt i Søer og Aaer, og blev til Nøkken og Vandhesten. Nogle faldt i Skovene, af dem blev Elverne skabt. Nogle faldt i Bakkerne og Bjergene, og af disse blev Kæmperne og Gnomerne skabt. Jeg tror den sidste Forklaring er tættest paa Sandheden, thi denne Munk var en saare from og forstandig Mand. Men hvordan det end forholder sig, er Feerne en Race af Væsner som befinder sig mellem den spirituelle og den materielle Verden. Væsner som kun sjældent ses af Mennesker, thi de lever i et Rige som ingen Dødelig kan se. Mange deler Feerne op i Gode og Onde, i det Velsignede og det Uvelsignede Hof. Men om man saaledes kan opdele dem, staar for mig noget usikkert. Feerne har altid været fascineret af Adams Slægt, saa meget, at jeg tror at de blot efterligner vore Veje. Jeg stiller mig selv det Spørgsmaal, om det ikke blot er et Spil de spiller. Om de, uden egen Sjæl, er dømte til at efterligne vore Skikke, for at give deres væren Mening. Men om jeg skulle beskrive disse to Poler, maa det være paa denne Maade; Hvor det Velsignede Hof er en vakker Sommerdag i al dens frodige Skønhed, er det Uvelsignede Ravnen C6

2 Hof en Vinterdag hyldet ind i Sne, majestætisk i sin Skønhed, men dødelig i sit kolde Favntag. Om Feernes Moral Men om de nu kan siges at være Gode eller Onde, saa adlyder Feerne de samme Love der, hvor besynderlige det end maa siges at være, vel kan kaldes en Moral. En Fe vil aldrig stjæle fra en anden Fe, skønt de ikke altid er saa hensynsfulde overfor Dødelige. Det fortælles om en Fe, som havde stjaalet fra sine Egne, at han blev dømt til i evig tid at vandre omkring paa ensomme Steder. Kun én gang om Aaret, ved Sommersolhverv, kunne han besøge sine Frænder, men selv da fik han kun Aske at spise og raaddent Vand at drikke. Hvad angaar Dødelige, har de som sagt faa Kvaler, de syntes at mene, at hvad jeg ejer, ejer jeg, hvad du ejer, ejer ogsaa jeg. Dog skal det hertil siges, at Feerne som oftest stjæler hvad Folk ikke fortjener at have, eller hvad de i gerrighed Engang var der en fe, der påstod at han ejede det land, hvorpå bonden havde lagt sin mark. Bonden syntes ikke det var retfærdigt, men efter lang diskussion blev de enige om, at selvom bonden skulle gøre arbejdet, skulle de to dele høstudbyttet. Det første år spurgte bonden; Hvilken del vil du have; toppen eller bunden? Bunden, svarede feen. Bonden plantede da korn, og alt hvad feen fik var hø og rødder. Næste år spurgte bonden igen feen, hvad vil du have; toppen eller bunden? Toppen, svarede feen. Så plantede bonden roer, og atter engang fik feen kun den uspiselige del. Feen havde efterhånden regnet ud, at han kun fik den værste del, så næste år da bonden opsøgte ham igen, sagde han, Dette år vil vi plante korn, og så vil have en konkurrence om hvem der kan høste hurtigst, og den der vinder, skal have det hele. Aftalt, sagde bonden, og de delte marken i to halvdele. Men dagen før der skulle høstes, købte bonden hundrede jernpæle, som han plantede overalt på feens halvdel af marken. Bonden høstede så hans le sang, men feen var hurtigere og arbejdet gik rask fremad. Men snart kom feen dog bagefter, og den stakkels fe mumlede hele tiden for sig selv, Forbandet hårde strå, forbandet hårde strå, og efter en time var hans le så sløv, at den dårligt kunne skære gennem smør. Efter endnu en time spurgte feen bonden, om hvornår de skulle skærpe deres le, for det var traditionen, at i den slags konkurrencer skærpede man dem på samme tid. Skærpe leen?, svarede bonden, tjahh, måske efter aftensmaden. Efter aftensmaden?, sagde feen, Oh ve, så har jeg tabt. Med disse ord forsvandt han, og han besværede aldrig bonden igen. nægter at dele med andre. Naar Feerne stjæler fra Dødelige, er det ikke selve Tingen de fjerner, men dens gode Egenskaber. Dens Essens. Saaledes synes Brødet at være tørt og uden næring, Øllet surt og udrikkeligt, et cetera. Feerne kan ikke lyve, skønt de ofte belægger deres Ord in aenigmate, saaledes at tydningen af Ordenes inderste Mening kan være saare svær for dem, der ikke er godt inde i Feernes Maade at tænke paa. Ligeledes kan en Fe ikke bryde sit Løfte, naar først det en gang er givet. Jeg har hørt Historier om Folk, der har talt Feer til at give dem ufortjente Gaver, men det kræver en klar Hjerne, og en endnu hurtigere Tunge. Feerne værner om deres Privatliv med stor nidkærhed. De bryder sig ikke om at blive iagttaget, at Folk trænger ind paa deres Enemærker, eller at deres venlighed mod Dødelige bliver fortalt. Saaledes som i denne Fortælling; en Kvinde, Mairearad, havde en Elsker som var af Feernes Æt. Han forbød hende at nævne deres Forhold, men i et svagt øjeblik fortalte hun om hendes Elsker til Søsteren, der lovede ikke at fortælle det videre, Mine Læber er lukket med syv Segl, forsikrede hun. Men Søsterens Hjerte var saare svigefuldt, og hun lod Historien brede sig. Mairearad mistede sin Elsker og gik ud i Bakkerne, hvor hendes sørgmodige Sang stadig kan høres i Nattens Ensomhed. Kyrie eleison. Herren være hendes Sjæl naadig. Om Feernes afhængighed af Mennesker Som allerede fortalt, har Feerne en del at gøre med Dødelige. Det sker ikke sjældent, at venlige Feer hjælper Dødelige i nød, men nogle Feer kan ogsaa gøre stor fortræd. Af alle de Ulykker Feer kan være skyld i, er Barnerov den mest frygtede. Hvorfor Feerne stjæler Børn, ved ingen med sikkerhed. En forklaring er, at Feer tiltrækkes af skønhed over alt, og de kan simpelthen ikke lade være med at stjæle et smukt Spædbarn. En anden Forklaring er, at skønt Feerne af natur er magiske, er deres egne Børn ikke saa sunde som i gamle Dage. Men jeg har ogsaa hørt skrækkelige Historier om, at nogle Feer som betaling for deres uafhængighed, hvert syvende Aar skal ofre en Uskyldig til den Onde. Ofte bytter Feerne Barnet ud med en Skifting. Det kan være en gammel Fe, der ikke mere er til nytte for sin Slægt, det kan være en af deres egne Børn der mistrives, eller det kan være en Gren der er udskaaret med Arme og Ben, og fortryllet saaledes, at den fremstaar som Familiens eget Barn. Skiftingen er ofte meget grim, med et stort Ravnen C7

3 Hoved der kan være blødt at føle paa. Dens Øjne er smaa og skelende, og naar den bliver ældre vokser den ikke, skønt den er meget graadig, og æder alting. Der er heldigvis mange maader at faa sit Barn tilbage paa. Man kan forsøge at narre skiftingen til at afsløre sig, ved at brygge Øl i en Æggeskal, eller slagte og stege en Gris eller en Hund med Hud og Haar. Saa udbryder Skiftingen; Ja, længe har jeg vandret, og meget har jeg set, men aldrig saa jeg, at man bryggede Øl i en Æggeskal, eller Pølse med Hud, Pølse med Haar? Pølse med Øjne og Pølse med Ben? Nu er jeg saa gammel, at jeg har ladet mig amme af 18 Mødre, men aldrig har jeg set en saadan Pølse. Nu skal Fanden blive her længere. I Irland pisker man undertiden Barnet, efterlader det alene paa Fehøjene eller smider det paa Ilden, hvor det formodes at flyve op i Luften med at skrig. Straks kommer Femoderen med det rigtige Barn, Her har du dit Barn igen, men saa slem du var ved mit, har jeg ikke været ved dit. Desværre sker det ikke sjældent, at uvidende Bønder lader denne grufulde handling overgaa Menneskebørn. Undertiden bortfører Feerne ogsaa voksne Mennesker til deres Hjem i Skove, Høje, eller Bjerge de bliver bjergtaget, kaldes det. De fleste Folk, der bliver bjergtaget, er som regel Folk der færdes alene, som Kulsvieren, Børn der gaar i Skoven for at samle Bær, eller Unge der skal giftes. Ofte er det fordi at Feerne bliver tiltrukket af deres skønhed, deres smukke Sang, eller fordi Menneskene har hovedet fuld af elskov. De fleste af dem der er blevet bjergtaget, vender før eller siden hjem, men de bliver aldrig helt selv igen. De er sære og sindsforstyrede, syge eller lammede, eller de mister helt lysten til Livet, og sygner langsom ind, for til sidst at dø. Specielt Barselskvinder er i fare, thi Feerne er ude efter Kvinder til at amme deres Børn, og paa grund af Syndefaldet, er Barselskvinden Hedning indtil hun igen har været i Kirke, og der har modtaget Alterets Sakramente. Hertil skal det siges, at Feerne ikke altid tager Barselskvinder med vold. En Kvinde fra min Hjemegn blev af en Fe spurgt, om hun ikke ville se til Feens Barn, da det var sygt. Kvinden sagde ja, og tog med Feen Hjem. Og ganske rigtigt, Barnet var saare svagt. Men da saa Kvinden, det skyldes at Barnet manglede Mælk, og hun lod det amme ved sit Bryst. Saa snart det havde faaet livgivende Mælk af Kvinden, blev det rask igen, og som tak for hjælpen. modtog hun en Gave. Disse Gaver er som regel af overnaturlig beskaffenhed. Det kan være en Halskæde, som giver bæreren evnen at flyve, aande under Vandet, blive usynlig, eller som giver Bæreren et langt og velsignet Liv. Som oftest er det en Gave, der først næste Dag viser sin sande Natur. Til de graadige kan det være en Sæk med Guld som næste Dag forvandler sig til Straa, eller en Juvel der næste Dag er et stykke Kul. Kvinden, som hjalp Feen med det syge Barn, modtog en Sæk, som hun fik besked paa først at aabne naar hun var kommet Hjem. Kvinden modstod Fristelsen, og som tak for hendes trofasthed, var Posen fyldt med Guld. Havde hun aabnet den, havde den sikkert kun indeholdt Straa, eller det der var værre. Nogle Feer hjælper ogsaa til paa Gaardene, specielt hos fattige eller hos gamle. De hjælper til i Stalden ved at røgte Køerne eller samle Æg om Natten, naar Bonden er gaaet i Seng. For deres arbejde forventer de ikke andet end en Skaal Grød eller et Krus Øl i ny og næ. Man maa ikke give dem noget til betaling, thi det regner de som en stor Fornærmelse. En Familie paa min Hjemegn havde en saadan Fe boende, og besluttede sig at give ham et nyt sæt Tøj i betaling, saaledes som de ogsaa betalte deres Karle. De laa da og lurerkiggede, for at se hvordan deres gave ville blive modtaget. Nissen blev saa vred, at han straks flyttede, og aldrig lod sig se dér igen, og i lang tid kunne der ikke brygges ordentligt Øl der paa Gaarden. Om Feernes kræfter Feerne besidder mange mærkelige Kræfter, og om disse vil jeg nu fortælle. Vigtigst af alt er, at Feerne ikke kan dø, skønt man godt kan slaa dem ihjel. Da den afdøde Sjæl intet sted har at tage hen, flakker den hvileløst rundt en tid, indtil den genfødes til Verdenen, ung af Krop, men gammel af Sind. Genfødslen kan ske i en særlig smuk Blomst, fra et Træ der flækkes af Lynet, eller fra Fuglenes Æg. Alle Feerne kan skjule sig for Dødelige, naar de ønsker det. Nogle Feer kan ogsaa ændre størrelse, som de nu lyster. Jeg har ogsaa stødt paa Historier om Feer, der kan skifte Form til et Dyr. Disse Feer har to former, som for eksempel en ung Mand og en Hest eller endog en Fugl. Ligesom i Legenden om Grækernes falske Gud Zeus, bruger nogle af Feerne denne evne til at lokke unge Møer til at sætte sig op paa deres Ryg, hvorefter de bortfører dem. En frygtet Evne er deres Kræfter til at skade Dødelige med Forbandelser. Disse Forbandelser Ravnen C8

4 rammer dem som har udspioneret dem, eller paa anden maade har paakaldt sig deres Vrede. En mand fra Egnen her, som var kendt for at drikke, slaas og paa alle maader at leve et syndefuldt Levned, tævede engang sin Hest med en tyk Gren, skønt det stakkels Dyr intet havde gjort. Pludseligt tog han sig til Hjertet og faldt om. Han var blevet lam i den ene Side, og kunne ikke mere tale, endsige arbejde. Han levede kun i tre Maaneder derefter. Dette ved jeg med sikkerhed, thi denne Mand bliv bragt til vort Kloster og jeg plejede ham selv. Om Feernes svagheder Heldigvis er der mange Maader, hvorpaa man kan beskytte sig mod Feerne. Her skal jeg blot fortælle om de mest velkendte, som de kendes fra min Hjemegn. Det kan være farligt at modtage Mad eller Drikke fra en Fees Haand, da man saa kan komme under dens Fortryllelse. Denne Gestus fra Feerne kan imidlertid være svær at afslaa, da Feerne finder det saare uhøvisk at afslaa deres Gave. En bondemand fra Wales opdagede, at feerne dansede ved midnat i en lysning, der lå mellem hans ejendom og floden. Efter at have studeret dem ved flere lejligheder, lykkedes det ham at fange en ung mø, som han havde forelsket sig i. Men selvom han behandlede hende med kærlighed og respekt, forblev hun hans fange. Hver nat spurgte han hende, om hun ville blive hans kone, men hun rystede blot på hovedet. Endelig gik hun ind på at blive hans tjenestepige, hvis han kunne gætte hendes navn. Han prøvede med alle de kvindenavne han kunne komme i tanke om, men hun lo blot af ham. Den nat var månen fuld, og bonden listede i hemmelighed ned til lysningen. Der hørte han en fe sige, Ak, stakkels Penelope. Han skyndte sig hjem og kaldte, Penelope, vil du gifte dig med mig? Jeg vil kun være din tjenestepige som vi aftalte, svarede hun. Med en fe til at styre huset, blomstrede gården op, men stadig foreslog bonden hver nat Penelope til at tage ham til husbond. Endelig slog hun til på een betingelse, Når du bliver min husbond må du aldrig slå mig med jern. Han lo blot, for tanken om at slå hende, forekom ham meget fjern. I 7 år levede de idyllisk. Så en morgen hvor bonden skulle til marked, havde han problemer med at sadle sin hest, der ikke ville stå stille. I arrigskab kastede han bidslet efter hesten, men ramte ved siden af, og jernet i bidslet ramte i stedet Penelope på brystet. Øjeblikkeligt forsvandt hun for hans blik, og han hørte hendes fjerne stemme bede ham indtrængende om at passe godt på deres børn. Man kan beskytte sig med Tøj. En Mand der ønsker at besigtige hans Mark efter Mørkets frembrud, kan vende Vrangen ud paa sin Jakke. Eller som i denne Fortælling; en Kvinde, som ikke var taget i Kirke, ville gaa til Bjerget for at malke, men da hun var gaaet et stykke, kom der en meget lille Mand med en rød Hue og fulgte efter Hende. Han kunne vel ikke være mere end en Alen høj. Da hun saa var kommet til Bjerget, raabte det inde fra Klippen, Ta! Ta! Da svarede den lille Mand, Jeg kan ikke ta, hun har mandens Trøje paa. Thi denne Kvinde vidste nemlig, at hvis blot hun tog et af Mandens Klædningsstykker paa, var hun beskyttet. Det er en kendt Sag, at Jern beskytter mod Feerne. Hyrderne i vort Kloster hænger ofte Jern omkring Nakken paa vore Dyr, for at beskytte dem mod ondt. Brød og Salt er ogsaa gode Midler, og som Symboler paa arbejdet og det evige Liv, er deres Kræfter velkendte. Men det vigtigste Middel til at betvinge Feerne, om man saaledes ønsker, er Herrens indflydelse. Folk der bevæger sig ud om Natten, kan beskytte sig ved at bære et Kors, gerne af Jern, de kan synge Hymner til Herrens pris, eller de kan sprede indviet Vand, eller Kirkegaardsmuld paa den Sti, hvorpaa de har traadt. Klokker er ogsaa nyttige, thi de kalder til Bøn. De bevarer deres Kræfter, hvad enten de bruges som Kirkeklokker eller Koklokker, og hvor deres Røst lyder, maa Feerne flygte i rædsel. A posterióeri Jeg har her opridset verbatim, hvad jeg har erfaret rundt omkring, men der er mange uløste Gaader om Feerne. Jeg forstaar, at Deres Excellence har faaet ildevarslende Breve fra Kannikken i Ulster. Deres Excellence, mange frygter Feerne, thi Mennesket frygter hvad det ikke forstaar. Vel skal man omgaas Feerne firma cautela, men behandles Feerne med respekt, kan de være til stor nytte og gavn. Jeg føler, at man saaledes ikke entydigt kan fordømme Feerne, thi ogsaa Feerne har deres plads i Herrens Skaberplan. Thomas af Melksharn Ravnen C9

5 Efterskrift Denne artikel er skrevet som en kærlighedserklæring til feerne. Den typiske måde spillerne møder feer på er følgende: Spillerne overnatter i en skov. Én holder vagt. Tidligt om morgenen ser vagten en skøn, nøgen kvinde mellem træerne og følger efter. Da de andre spillere vågner, er han væk. De følger hans spor hen til et stort træ, hvor de finder hans tøj og udstyr. De truer derefter træets ånd med at brænde træet, med mindre ånden udleverer deres kammerat. Kammeraten udleveres og eventyrerne fortsætter deres rejse. Men, som jeg har beskrevet i artiklen, er der meget mere feerne kan bruges til. Feerne danner et sammenhængende hele. De har deres helt eget livssyn, og der er både feer man kan snakke med og feer der bedst kan beskrives som uhyrer. Der er en grund til at de involverer sig med mennesker (og dermed også med spilpersonerne), og der er mange andre måder man kan overvinde dem på, end bare med sværd og fireballs. Artiklen har tidligere været bragt i X3M nr. 2. Men da den falder i god tråd med Elisabets artikel om gengangere, synes jeg det er et passende tidspunkt at genudgive den. Hvor kan du læse mere? Der er et hav af bøger om feer, specielt på engelsk. Her skal jeg nævne dem jeg har brugt til denne artikel: Fagbøger: Anders Bæksted; Nordiske Guder og Helte, Politikens Forlag. Her står lidt om alfer. De er en slags mindre frugtbarhedsguder med tilknytning til Vanerne. Bengt Holbek og Iørn Piø; Fabeldyr og Sagnfolk, Politikens Forlag. Den bedste bog på dansk for dem der vil vide mere om fabeldyr og deres legender. Katherine Briggs; A Dictionary of Fairys. Også et absolut must, men desværre kan den ikke købes længere i boghandlen. Skønlitteratur: Henning Kure; Troldehistorien, Carlsen Forlag. En sød historie og en god indføring i skiftinge-troen. Marion Zimmer Bradley; Tågerne omkring Avalon. Magikere og feer i Kong Arthur sammenhæng, set ud fra et feministisk synspunkt. Rollespil Ars Magica; Faeries, White Wolf. Dette supplement er skide godt! Intet mindre. Supplementet indeholder ud over baggrundsstof 3 gode eventyr. Amazing Engines; For Faerie, Queen & Country, TSR. Feer i Victoriatidens England. Lad ikke TSR logoet skræmme dig, dette supplement er godt, specielt magisystemet og baggrundsstoffet. Castle Falkenstein, R.Talsorian Games. Dampmaskiner og fetrylleri i en verden inspireret af Conan Doyle og Jules Verne Ravnen C10

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18 10:01:25:18. 3 <Jeg hedder Joaquim Nyamtumbo.> 10:01:30:04 10:01:35:11 <Jeg kom til verden i Mozambique.

2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18 10:01:25:18. 3 <Jeg hedder Joaquim Nyamtumbo.> 10:01:30:04 10:01:35:11 <Jeg kom til verden i Mozambique. 0 STORY: 20415666 00:00:00:00 00:00:00:08 LANG: OPN TITEL: En mand, to koner EPS: BAND NR: DVT/KIRSTINE C. BALOTI 1 10:00:50:13 10:00:53:14 2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia.

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia. Side 1 Lys i håret historien om santa lucia Side 2 Personer: Lucia Lucias mor Paulo Side 3 Lys i håret historien om santa lucia 1 Mor er syg 4 2 Agates grav 6 3 Et smukt lys 8 4 Paulo 10 5 Lucias øjne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere