invite! prototyping before prototyping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "invite! prototyping before prototyping"

Transkript

1 invite! prototyping before prototyping Rapporten er udarbejdet som en del af Lev Vel projektet, der er finansieret af Rådet for teknologi og innovation samt Region Hovedstaden. The report has been done as part of the Lev Vel/No Age project, which is funded by The Danish Council for Technology and Innovation and The Capital Region of Denmark.

2

3 invite! prototyping before prototyping Rapport om fire designmøder i Lev Vel projektet Mødestedet Report on four design events in the Lev Vel project: The Meeting place

4 indhold content Hejsa! 5 1. del 8 Konversationsstykker 10 Ord om mødesteder 13 Hvad nu hvis Hvordan vi mødes 18 Hvem vil være med? del 22 Byt det du kan 24 Vi maler byen gul... og blå og rød 34 Det aggressive køkken 46 Fuglekugleklubben del 68 Invite 70 Deltagelse 72 Afslutning 74 Tak! 76 Hello! 7 Part one 9 Conversation pieces 11 Words about meeting places 13 What if Getting together 19 Who wants to join 21 Part two 23 Share what you can 24 Paint the city yellow, blue and red 34 The aggressive kitchen 46 Urban bird spot 56 Part three 69 Invite 71 Take part 73 The ending 76 Thank you! 76 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation School of Design Invite - Prototyping before prototyping Rapport udarbejdet og printet i 2011 på Designskolen, 2011 Phillip de Langes Allé København K Danmark Tekst og tilrettelægning af Thomas Binder, Li Jönsson & Andrea Otterstrøm Nørgaard Layout af Andrea Otterstrøm Nørgaard Invite - Prototyping before prototyping Published and printed at the School of Design, 2011 Phillip de Langes Allé Copenhagen K Denmark Edited by Thomas Binder, Li Jönsson & Andrea Otterstrøm Nørgaard Layout by Andrea Otterstrøm Nørgaard

5 4 5 hejsa! Foto fra workshop med partnerne, marts 2011 Photograph from a workshop for the partners, March 2011 Denne lille bog, rapporterer fra fire designmøder, der har fungeret som engagerende invitationer til mennesker der sammen med os har villet udforske flygtige mødesteder. Designmøderne er del af Lev Vel projektet Mødestedet der skaber nye mødesteder for og med seniorer. Projektet samler virksomheder, forskningsinstitutioner, kommuner, hospitaler og organisationer med en fælles interesse i sundhed og forebyggelse. Sammen udvikler de teknologi og services der kan styrke sociale netværk blandt ældre medborgere. Metoden er dialog og arbejdsformen er prototyping. Nye tjenester og nye teknologier skitseres i fællesskab og bliver til prototyper som prøves af sammen med interesserede seniorer. Men hvordan møder et innovationsprojekt sine brugere og hvilken slags møder er det mødestedet skal være ramme om? Det har vi sat os for at give nogle forhåbentlig inspirerende bud på gennem fire korte forløb som vi kalder designmøder. Omdrejningspunktet er prototyper, der giver design (forsker)ens bud på hvordan man kan mødes. Men prototyperne skal ikke løse problemer. I stedet tilbyder de et nyt blik på fællesskaber blandt ældre for at bane nye veje for projektet. Derfor kalder vi designmøderne INVITE eller prototyping before prototyping.

6 6 7 hello! Foto fra workshop med partnerne, marts 2011 Photograph from a workshop for the partners, March 2011 In your hands you are holding a report that documents four design events that acted as engaging invitations for people to participate in temporary meeting places. The design events are part of the Lev Vel project The Meeting place which aims at strengthening social networking among seniors. The project brings together municipalities, research institutions, hospitals and other organisations sharing an interest in promoting health, fitness and active living. It is a collaborative project where new services and technologies are to be developed and evaluated in close dialogue with interested senior users. But how does an innovation project meet and invite its user? And what is a meeting place anyway? These are some of the questions we have explored through four fast and inexpensive design events. Our designs are not solving problems. Instead they are props or prompts that may help us to critically examine issues and directions for the project. They are not tactile outcomes for the project, but they mediate and visualise a set of different concerns and possibilities that can serve as an inspiration for the project as it proceeds to prototype new services and technologies. We call the four design events INVITE or prototyping before prototyping.

7 del part one Konversationsstykker 10 Ord om mødesteder 13 Hvad nu hvis Hvordan vi mødes 18 Hvem vil være med? 21 Conversation pieces 11 Words about meeting places 13 What if Getting together 19 Who wants to join 21

8 10 1. del - Part one 11 konversationsstykker INVITE udfordrer og undersøger den fælles forståelse, der har udviklet sig i Mødestedet.. Designeren Julian Bleecker taler om designobjekter som rekvisitter eller konversationsstykker, der fordrer spekulation, refleksion og forestillinger uden ord. Inspireret af Blecker er INVITE ikke blot designerens forestillinger og spekulationer, men designmøder der udspiller sig når forestillingerne manifesterer sig som konkrete designobjekter i hverdagen med både seniorer og projektets partnere. Udgangspunktet var nyere forestillinger om livet i byen. I INVITE blev disse forestillinger gentænkt og pakket om som udspil til fællesskaber af ældre, der normalt ikke ville være en del af den slags aktiviteter. Eksempelvis er designmødet Vi maler byen gul, en invitation til seniorer om at blive guerilla gartnere, en aktivitet der opfordrer til uautoriseret dyrkning af planter for at forbedre og forskønne offentlige arealer. Det er ikke en ny idé men i vores sammenhæng kunne den bruges til at stille spørgsmål til hvordan ældre ser sig selv i byen. Kort og godt er design koncepterne taget i brug for at rejse og udforske spørgsmål om fællesskab og mødesteder conversation pieces INVITE investigates and challenges the concepts and terminology that has emerged in The Meeting Place project. The designer Julian Bleecker describes designed object as props or conversation pieces that help speculate, reflect and imagine, even without words. Inspired by Blecker, INVITE are not just the designer s imaginary suggestions, but design events that evolve as these suggestions are materialized and acted out together with both the seniors and the project stakeholders. The starting point was novel concepts of urban living. But for the Meeting place they were repackaged and suggested for a community of seniors that might not otherwise access such activities. As an example, the design event Paint the city yellow, blue and red invites seniors to act as guerrilla gardeners, an activity that encourages unauthorized cultivation of plants to improve neglected or overgrown spaces. This is a concept that has been around for a while, but for us it became a way to raise questions related to both health and how the seniors see their city. Simply, the design concepts are appropriated as a way to raise and explore questions about communities, situations and meeting places.

9 12 1. del - Part one 13 Simple stories and experiences can we do more together? age? health reason/activity different generations the elderly invitation/first meeting men and/or women unwanted alone The bussy pensioneers Technology ord om mødesteder Et hvert projekt udvikler sine egne begreber og sin egen terminologi, men hvad er kontroverserne, de usagte antagelser eller de spørgsmål der ikke stilles, når vi diskuterer mødesteder? Med udgangspunkt i en liste af nøgleord produceret på workshops i projektet, søgte vi efter begreber, der kunne være startpunkt for en konceptuel designproces Her er nogle af de begreber og ord, vi fandt som tilbagevendende omdrejningspunkter i projektet. Busy pensioners Definition of a meeting place words about meeting places Different generations within Every project develops its own concepts and terminology, a but senior what are group the controversies, the tacit assumptions and the questions not asked when discussing meeting places? Working from a list of keywords produced at project workshops, we sought for concepts that could be the starting point for a conceptual design process. Above you can see a selection of the concepts Busy and words pensioners that to us are pivotal in the project.

10 14 1. del - Part one 15 hvad nu hvis... At komme fra nøgleord og begrebet til spekulative designobjekter kræver brainstorms, tegninger og kollager. På de følgende sider er der eksempler på idéer der blev på skrivebordet og ikke nåede ud i virkeligheden, men den opmærksomme læser vil nok opdage at der er tanker og idéer der alligevel er endt med at være en del af de 4 designmøder. what if... The journey from keywords and concepts to design objects takes brainstorms, drawings and collages. The next couple of pages show some of our first ideas and the way we worked with them. None of these ideas reached beyond the sketchbook on their own, but some later became part of the four events. At tegne sundhed. Stilleben behøver ikke være frugter og grøntsager. Kom og vær med når vi laver smukke opstillinger med høreappareter, blodtryksmålere m.m. Drawing health. Still life drawing does not only have to be fruits and plants. Join for a class where we organize beautiful arrangement with hearing aid kits, blood pressure meters etc. Det ultimative take-out meal. Hvad nu hvis take away mad blev serveret som en kæmpe fælles picknic i stedet for at blive leveret til døren. The ultimate take-out event. What if food boxes was served as giant picnic in the park, instead of always being delivered to the door? Teknologi fra skoven. I stedet for at tænde radioen kan man tænde for skov kanalen der afspiller liveoptagelser fra ude midt i skovens dybe stille ro Forest technology. Instead of switching on the radio one can switch a nature listening post that streams recordings from the midst of a wild forest.

11 16 1. del - Part one Hvad nu hvis... - What if Flere er bedre. Objekter der kun virker effektfuldt, når man er flere, der mødes om at bruge dem. Can we do more together? Objects that only work to satisfaction when used together Fremtidsscenarier. Spekulationer og fortælinger fra fremtiden baseret på nuværende statistikker omkring den økonomiske situation for folk i alderen Scenarios from future statics. Speculations and storytelling based upon the existing statistics on pensions (money) for people aged Udsigt på tilfældigt tidspunkt. En hyldest til at have mulighed for at tage sig tid til noget. På bestemte tidspunkter f.eks. når vinden blæser eller det regner bliver en installation synlig i et særligt tidsrum. Hvis du er på arbejde vil du sjældent kunne se den. Spectacle at random times. A celebration to having, and being allowed to take time. At certain times, for example when the wind blows or it rains, an installation/sculpture appears only to exist over a certain time. If you are at work you can rarely ever see it. Del min hjerterytme. I stedet for at sundhedsteknologi kun kommer fra sundhedsvæsenet, er dette et smykke der opstager din hjerterytme og gør et muligt for dig at e det til en du holder af. Share my heartbeat. Instead of healthtech only being distributed by the doctor this is a jewellery that records your heartbeat and allows you to send it as an to someone you care for.a

12 18 1. del - Part one 19 hvordan vi mødes At mødes er ikke let. Nogen må sætte scenen, og foreslå hvorfor vi mødes, og hvad vi kan gøre sammen. Invitationer er nødt til at blive sendt ud og accepteret, for at skabe forventninger til det som kommer. Når folk mødes, skal der være noget til at få samtalen i gang og der skal være plads til improvisation. Og endelig skal gode sammenkomster have en ende. Vi er nødt til at vide, hvornår det er forbi, men også hvordan vi kan mødes igen. Alt er ikke helt som før efter en god sammenkomst,og nye relationer er måske blevet etableret, og kan fortsætte deres eget liv. Vi har tegnet rytmen i de fire designmøder. Alle møder er forskellige og de kan hver især fortælle os noget om, hvordan sådanne møder bliver til, udfolder sig og lever videre, når folk accepterer invitationer til at mødes. Designobjekterne, der indledte samtalerne, er ikke i sig selv det vigtige. De er en udløsende faktor, der kan hjælpe os til at tænke på nye måder at mødes på og finde på nye ting at dele. På de følgende sider giver et glimt af, hvad der skete da designspekulation og seniorer blev bragt sammen. getting together Getting together isn t always easy. Someone has to set the stage, to say what we gather for and what we can do together. Invitations have to be sent out and accepted, laying the ground for what is to come, and raising expectations. As people actually meet, there has to be something that get conversations going and also amble room for improvisation. Finally, good gatherings need to come to a graceful end. We must know when it is over but also how we can meet again. Everything is not quite the same after a good get together. New relations may have been established, that go on to live a life of their own. We have pictured the rhythm of getting together in the four events that we staged with the project partners. The design events created different kinds of gatherings and they may each tell us something about how such gatherings come about, unfold and live on as people accept invitations to meet. The design things that initiate conversations are not in themselves what is important, they are triggers that may help us and those who gather with us to think of new ways to meet and new things to share. On the following pages we will give a glimpse of what happened as designerly speculation met with seniors getting together. anslaget første møde designmøder i gang efterspil invitation til partnerne rapport report invitation to the partners opening first meeting design event epilogue

13 20 1. del - Part one 21 hvem vil være med? Designeren forestiller sig nye ting at mødes om, men hvad tænker andre om spekulationerne? Vi inviterede Lev Vel projektets partnere til at undersøge vores designforslag sammen med interesserede seniorer. det aggressive køkken the aggressive kitchen who wants to join in? The designer imagines new things that can bring people together, but what do other people think about the speculations? We invited the partners of the Lev Vel project to explore the suggestions of our design proposals together with interested seniors.

14 del part two Byt det du kan 24 Vi maler byen gul... og blå og rød 34 Det aggressive køkken 46 Fuglekugleklubben 56 Share what you can 24 Paint the city yellow, blue and red 34 The aggressive kitchen 46 Urban bird spot 56

15 24 25 byt det du kan Det er fredag eftermiddag og vi har i et stykke tid arbejdet med at få ideen om en byttecentral hvor gamle og unge kan mødes og lære af hinanden til at slå an hos projektets partnere. Vi har forestillet os at møderne f.eks. kan komme i stand via gammeldags opslagstavler og et mødested på nettet. Grundtanken er at seniorer har ressourcer og kundskaber som mange unge vil kunne have glæde af. Men der har ikke været bid nogen steder. Vi har næsten opgivet, da vi lidt på skrømt laver vores eget opslag med et bud på hvad seniorer måske ville byde ind med. Det tager vi med til Designskolens fredagsbar og reaktionerne er meget mere positive end vi har regnet med. Der bliver snakket om hvor spændende det kunne være at lave strikkeprojekter med seniorer, og selv om vi må gå til bekendelse, og fortælle det indtil videre bare er en idé med sådan en byttecentral, går vi hjem med en oplevelse af at i hvert fald de unge er interesserede share what you can It is Friday afternoon and we have a bit of spare time to work with the idea of a Skill-share scheme, aimed for different generations to exchange skills and knowledge among each other. A meeting place that would not happen at a specific place, but rather spontaneously by letting the skills and knowledge within the senior communities travel and be shared by a younger generation.we imagine that the joint skills and efforts can be announced on an online or offline notice board to form a meeting place. Unfortunately no one within the project group sign up for the Skill-share. But as a way to quickly get a response to try the concept out we mock up a suggestion for what we imagine a senior skill-share notice would look like. We bring the notice with us to the Design Schools Friday bar where the reactions are surprisingly positive among the future designers. To us, at least it seems like a younger generation might be interested in swapping skills.

16 26 Byt det du kan - Share what you can 27 Hvad nu hvis vi er helt forkert på den? I stedet for at vi skal lære seniorerne om teknologi, vender vi det på hovedet og ser på seniorerne som teknologieksperter med kundskaber og evner som andre kan have glæde af. What if we got it all wrong? Rather than us teaching technology to the seniors, we twist our heads around, and look at the seniors as technology experts with skills and knowledge that may benefit other? måske svaret ikke er teknologi? Vi vil gerne bruge teknologi til at bringe folk sammen, men hvordan bliver teknologien engagerende for en bred gruppe af seniorer? Hvilke teknologier skaber engagement? Eller rettere hvad engagerer? Kan vi bruge de kundskaber og aktiviteter, der allerede eksisterer dér hvor seniorer mødes og få dem til at sprede sig til nye steder? what if technology is not the answer? We want to use technology to bring people closer, but how do technologies engage such an extensive group as seniors? What technologies create engagement, or rather, what creates engagement? Can we start from the knowledge and activities that already exists where seniors meet and let them linger into new venues? Byt det du kan Opslagstavler sættes op eller eksisterende tavler eller andre medier anvendes til at søge seniorer med færdigheder der efterspørges. Et par eksempler kunne være: Karen skal ha strikket en trøje, for hun har en bestemt opskrift, men kan ikke selv gøre det, Andrea s opgang mangler et husnummer og Adam mangler opskrifter og tips til sin nyopstartede snapseblog. Share what you can Notes seeking seniors with specific skills will be attached to existing noticeboards. The sought after skills can be based upon the activities that already exist in the workshop for the seniors that participate in the Meeting place. A notice might seek a skilful DJ with music from the 50 s, or a knitting expert, a singer etc.

17 Et opslag som det kunne se ud på Densignskolens opslagstavle A suggestion for what a Skillshare notice might look like at the Design School in Copenhagen.

18 1) Konceptet med at tale til seniorernes færdigheder, og bytte det man kan for det man vil imellem generationer, har været med os helt fra starten. 2) Men ingen tager imod invitationen om at være med. 3) Vi forhører os efterfølgende hos et par af partnerne, for at følge op på hvorfor dette koncept ikke var interessant for dem at være en del af. De fortæller, at der ikke er modvilje mod ideen, men at det mere handler om en uheldig timing i forhold til tid, ressourcer og andre aktiviteter. 4) Vi beslutter at undersøge, om der er interesse i vores egen generation for at bytte færdigheder med seniorer. 1 5) Vi laver derfor et fingeret opslag fra Annie på 74, som er dygtig til at strikke. Det tager vi med til en fredagsbar på Danmarks Designskole. Vi spørger de studerende, om det kunne være interessant for dem at gøre brug af et tilbud som Annies. Det er ikke vores mening at snyde de studerende, men de misforstår os og tror opslaget er ægte. 6) En pige snupper i jubel en slip med kontaktinfo, og bliver lidt skuffet, da hun finder ud af det ikke er et rigtigt opslag. En anden pige er mere skeptisk overfor hvad Annies tilbud indebærer. Vil hun f.eks. være nødt til at mødes med Annie, og føle sig forpligtiget til noget hun ikke kan være en del af. 7) Uden at det var planlagt får vi en række reelle tilbagemeldinger på hvad reaktionen hos de studerende ville være, hvis tilbuddet fra Annie havde været ægte. 1) The concept of focusing on the seniors skills, and share what they can do between generations, has been with us from the very beginning. 2) But no one accepts the invitation to join. 3) We check with some of the partners why this concept wasn t interesting for them join. They tell us that the concept is relevant, but it s because of unfortunate timing in relation to resources, time and other activities. 4) We decide to investigate whether there is interest in our own generation to share skills with seniors. 5) We create a fake notice from a lady called Annie, 74 years old and good at knitting. A friday afternoon we ask the students at the school café whether it could be interesting for them to respond on this kind of notice. We don t mean to cheat the students, but they misunderstand and believe Annie and the notice is real. 6) A girl raises her voice in excitement, when she grabs hold of the little info-slip, and is slightly disappointed when she finds out the notice isn t real. Another girl is more skeptical. Will she have to meet with Annie, and feel committed to something she can t be a part of. 7) It wasn t planned to happen this way, but we leave the café with reactions from the students that brings us closer to what might have happened if the notice from Annie had been real. Event Diagram Diagramet viser begivenhedernes gang i Det aggressive køkken. The diagram shows the unfolding of the event The Aggressive Kitchen. en pige snupper i jubel en slip med kontaktinfo she raises her voice in excitement when she grabs hold of the little info-slip Gode idéer. Vær forberedt på at de idéer du selv synes er bedst ikke nødvendigvis er dem andre også synes er bedst, eller dem der bliver til noget Good ideas. The ideas you might like yourself is not necessary the ones others agree are the best. Timing Det rigtige tidspunkt for dig, er ikke nødvendigvis det rigtige tidspunkt for dem du skal arbejde sammen med Timing. A good time for you, might not be a good time for someone else. Prøv nye vinkler. Måske er det ikke din idé der er noget galt med. Måske har du præsenteret den forkert. Eller til de forkerte menesker eller på det forkerte sted. 2 Angles. Maybe the idea could work but it is simply not properly explained. Or maybe it is presented for the wrong context? anslaget / opening

19 32 Byt det du kan - Share what you can 33 det gik ikke efter planen Også når tingene ikke går som planlagt, kan man blive klogere. Vores tanker om at unge og gamle kan bytte kundskaber fandt aldrig en gruppe interesserede seniorer. Alligevel nåede spekulationerne udover vores eget skrivebord. At tankerne blev omsat til invitationer vi sendte ud til klubber og aktivitetscentre betød at vi kunne spørge til hvorfor vi ikke fik svar. Vi lærte om betydningen af timing og om den tid det tager at få en ny idé til at slå rod. Men allermest lærte vi af at kaste ideen ud til de designstuderende, som om den allerede var realiseret. Selvom det var snyd blev reaktionerne helt anderledes konkrete end hvis vi blot havde fortalt om hvad vi havde tænkt os. Tjek billede not according to plan Even when things do not really work out as you planned they can make you wiser. Our Skill-share concept never got a chance to be tried among seniors, but it did travel beyond our sketchbooks as an invite to some of the senior activity centres. Since our design concept became materialized we got a possibility to ask why no one picked up on the idea. And we got to learn how long it takes for an idea to settle as well as how important timing is. But the memory that stays with us during this event is the excited reactions among the design students that we showed a senior Skill-share notice to. For them, the concept seemed to open up possibilities.

20 34 35 vi maler byen gul... og blå og rød Der er anderledes hurtigt svar på invitationen til at være med i Vi maler byen gul, blå og rød. Både Dansk Fitness i Vanløse og Gladsaxe Bibliotekerne melder sig straks på banen. En tirsdag morgen møder vi et seniormotionshold i Vanløse, hvor vi snakker om miljøvenlig, uskyldig graffiti og at røre sig i byen. Ugen efter er møder vi Gladsaxes borgere på hovedbiblioteket med et tilbud om at være med til at gøre Gladsaxe kønnere. Vi har brugt meget tid på at producere materialer og planlægge de to ret forskellige og korte møder mellem os, blomsterpinde og seniorer. Velviljen er stor begge steder, og vi er overbeviste om at vores indledende arbejde er det hele værd. paint the city yellow, blue and red There are a different kind of quick response to the invitations for Paint the city yellow, blue and red are Both Dansk Fitness and Gladsaxe library volunteer to take part. A Tuesday morning we meet up with some of the gym members and invite themfor what we call sustainable and innocent graffiti. The following week we set up a small stall at Gladsaxe library where we invite passers by to contribute to making Gladsaxe more pretty. We have used effort both for making a sowing kit and for planning the brief meeting between the seniors and us. We are relieved when we are met with happy faces and lots of questions about our project. It seems all our efforts have been worth it.

21 36 Vi maler byen gul... og blå og rød - Paint the city yellow, blue and red 37 Hvad nu hvis.... motion er at bevæge sig i byen i stedet for i fitnesscenteret, og det også er sundt at dyrke planter i det offentlige rum? What if... exercise is moving yourself through the city instead of going to the gym, and health is actually taking care of a plant? er uskyldig graffiti sundt? Hvad sker der, hvis vi prøver at introducere seniorer for en (guerilla) aktivitet som normalt er forbeholdt yngre generationer? Og hvordan kan vi så bruge det offentliga rum som mødestedet? Kan vi samtidigt udfodre ideen om at motion skal forgå I et motionsrum? is innocent graffiti healthy? What happens if we try to introduce the seniors for an (guerilla) activity that normally only activates and engages a younger generation? And can this support people using public space as meeting place when travelling through the city? Can the city be the gym? Paint the city yellow, blue and red The seeds we hand out are attached to a stick painted the same colour as the flower that one day will spout. When handed out the addressee also receives a postcard where they are asked to note down what part of the city they have painted, as well as to explain why they want to paint it. The flower seeds are attached to a wooden stick with an imprint of the project blog ( com) that gets updated with the different postcards sent to us. Vi maler byen gul... og blå og rød Blomsterpinde er træpinde der er spidse for enden med et par blomsterfrø limet på. De gule er med morgenfruefrø og de blå og røde er henholdsvis blå og rød hør. Man stikker pindene i jorden, og sår på den måde blomster og maler byen gul, rød og blå. Med pindene følger en vejledning og et frankeret postkort, så man har mulighed for at sende en lille hilsen fra det sted hvor blomsterpindene bliver sat. På hjemmesiden kan man følge med i projektet og læse hilsener fra nær og fjern.

22 Billeder fra blomsterpindefabrikken, gartneriet og hjemmesiden Photographs from the process of making the flowerseed sticks, the plants growing, the gerilla gardening kit and postcard blog. Find original foto

23 Billeder fra Dansk Fittnes i Vanløse Photographs from the event at Dansk Fitness in Vanløse. ret opløsningen Billeder fra Gladsaxe Hovedbibliotek Photographs from the event at Gladsaxe library.

24 Dansk Fitness i Vanløse og Gladsaxe bibliotekerne melder som de første tilbage på vores invitationer og vil gerne være med til at male byen gul og blå og rød. Vi besøger Dansk Fitness i Vanløse, for at se stedet og snakke med instruktøren for deres seniorhold, så hun kan forberede deltagerne på, at vi kommer. Vi aftaler med Gladsaxe Hovedbibliotek hvordan og hvornår vi kommer på besøg, og de foreslår at vi skriver en pressemeddelelse, og de sørger for at den kommer i lokalavisen. Samtidigt med at vi planlægger forløbet med partnerne går vi igang med produktionen af blomsterpinde, postkort, informationsmateriale og hjemmeside. Der kræver en del forarbejde, for at få denne aktivitet til at lykkes. Vi kan ikke regne med, at seniorerne uden videre vil gå rundt i byen og plante blomster på eget initiativ og efterfølgende sende os postkort. d. 26. april er vi ved at stille vores ting frem hos Dansk Fitness, og er meget spændte på at starten skal gå for den første INVITE begivenhed. Alle deltagere på seniorholdet er nysgerrige nok til at blive efter træningen, og går hjem med et sæt blomsterpinde hver. Vi forsøger med at introducere konceptet som miljøvenlig uskyldig graffiti og det synes de fleste er sjovt. D tager vi ud til Gladsaxe Hovedbibliotek. Vi har meldt ud at aktiviteten er til alle Gladsaxes borgere, men det et hovedsageligt seniorer der har tid og lyst til at snakke med os, og lover at sende en hilsen. Nogle dage senere begynder de første postkort at ankomme, og vi ligger dem på bloggen. Bl.a. får vi et kort fra tvillingerne Es og Julle på 84, der beder os kontakte dem. Vi ringer til dem og får en snak om blomsterpinde, og hverdagen når man er tvillinger der har fulgtes ad i 84 år. Vi introducerer konceptet som miljøvenlig uskyldig graffiti We introduce the concept as innocent eco-friendly graffiti første møde / first meeting I ugerne efter dumper der løbende postkort ind med hilsener fra blomsterpindene og vi opdatere fortsat hjemmesiden så længe der kommer hilsener fra seniorer og blomsterpinde. Event Diagram Diagramet viser begivenhedernes gang i Vi maler byen gul... og blå og rød. The diagram shows the unfolding of the event Paint the city yellow, blue and red. Dansk Fitness in Vanløse and the libraries in Gladsaxe are the first partners to respond on our invitations, and they both sign up to help paint the city yellow, blue and red. We visit Dansk Fitness in Vanløse, to see the place and talk with the senior team fitness instructor about how and what will happen at the design event. We also discuss the design event with the participating library in Gladsaxe, and they suggest we write a press release, and ensure that it s published in the local newspaper. Meanwhile we start producing sticks with flower seeds, postcards, flyers and a blog. We need to be well prepared to make this event succeed and to hope for the seniors to volunteer as guerilla gardeners. April 26, we are getting ready for the first INVITE design event at Dansk Fitness. All the seniors are curious enough to stay after the workout and they alle leave with a set of flower sticks. We try to introduce the concept as innocent eco-friendly graffiti and they are amused. May 4, we arrive at the library in Gladsaxe. We have announced the event as being for all the citizens of Gladsaxe. But it s mostly the senior citizens who take the time to talk to us and promise to send greetings. After a few days the first couple of postcards arrives, and we publish them on the blog. Among them is a card from the 84 year old twins Es and Julle asking us to give them a call. We have a chat about the flower sticks, and the everyday life as twins who shared 84 years together In the following time postcards are still arriving with greetings from flower sticks and seniors and we continue to update the blog. Fysisk aktivitet behøver ikke altid finde sted i et fitnesscenter eller være defineret som motion. Exercise does not necessary need to take place at a gym or be defined as an healthy exercise. Mange seniorer er travle pensionister, men de er også nysgerrige og vil gerne involvere sig noget Curiosity. The seniors might be busy pensioners, but there is a strong curiosity, where many want to get involved and do things. Et mødested behøver ikke være et fysisk sted men kan eksistere mere flydende over tid. A meeting place does not need to be defined by a place, but can function a lot more fluently over time.

25 44 Vi maler byen gul... og blå og rød - Paint the city yellow, blue and red 46 nysgerrige pensionister Nok snakker vi om de travle pensionister men af de borgere vi mødte på biblioteket, så var det primært seniorerne der lod nysgerrigheden vinde og tog sig tid til både at høre om og deltage i at male byen. Vi fik en fornemmelse af, at hvis det er et initiativ de synes om, så finder de tiden til at deltage i en ny aktivitet. Nysgerrighed og interesse for at tage del i at gøre noget ved sine omgivelser og det offentlige rum har i hvert fald ikke noget med alder at gøre, og det gør ikke noget det kræver en ekstra travetur. Men alle møder kræver forarbejde og en god indledning, især når man kun mødes et kort øjeblik i det offentlige rum. curious pensioners After being introduced to the term the busy pensioner we where surprised to find that the majority of people stopping by at the Gladsaxe library and participating in Paint the city yellow, blue and red were actually seniors. After packing our stall together at the library, we where left with a feeling that if they liked the initiative, they would definitely take time out to be part of a new activity. Curiosity and engagement does not really seem to do with age, but rather of what one finds interesting, at least if you just meet briefly in a public space.

26 46 47 det aggressive køkken Det er en solbeskinnet eftermiddag i Diakonissestiftelsen have på Frederiksberg og en lyden af sandpapir, porcelæn der smadrer og spontan latter kommer fra et hjørne i haven. En lille skare af Café Krams gæster har taget imod vores invitation til en slags nyfortolkning af det muntre køkken. Café Kram er Diakonissestiftelsens café, og udover at være et sted hvor man kan få et vellavet måltid i godt selskab, så foregår der også en vifte af aktiviteter - foredrag, fitness, fællessang, kreativt værksted, banko m.m. - og caféens gæster er hovedsageligt seniorer. Vi har sammen med Café Kram s medarbejdere inviteret caféens gæster til en ny og anderledes aktivitet, og vi er glædeligt overraskede over fremmødet og ikke mindst engagementet i de timer vi tilbringer sammen i det aggressive køkken. the aggressive kitchen The sun is gazing in Diakonissestiftelsens garden in the area of Fredriksberg. One might imagine that we would have been accompanied by the sound of birds, but instead the soundscape exists of porcelain being broken, sandpaper being used and joyful chitchatting. In the corner of the garden a group from Café Kram has accepted our invitation to participate in the aggressive kitchen. Café Kram is part of Diakonissestiftelsens, a Christian social welfare organisation. The cafe cooks nice food and everyone is invited into the warm atmosphere. It is mostly seniors that take part in the organised activities like seminars, fitness, song and creative workshops at the cafe. We have been invited in to organise a slightly more unusual activity than what is normally scheduled. Over the next hours we spend together we are met by a whole lot of engagement and dedication.

27 48 Det aggressive køkken - The aggressive kitchen 49 Hvad nu hvis.... vi slet ikke ved hvad der optager seniorerne, og hænger fat i vores egne fordomme? Hvad mødes seniorer om? Kan vi skabe en aktivitet, der udfordrer vores egne forestillinger om hvad ældre vil være med til og kan mødes om? Hvordan vil det være at invitere mennesker vi ikke kender, til en aktivitet der er lidt ualmindelig? Hvordan skaber vi noget at tale om? What if... we do not know at all what interests the seniors and are stuck with our own prejudice? What brings seniors together? Can we create an activity that challenges our own preconceptions of what seniors will take part in? How will it be to invite people we do not know, for an activity, which is a bit out of the ordinary? How may we create opportunities to talk? Det aggressive køkken En gruppe seniorer mødes over en stabel fint porcelæn. Deltagerne ifører sig sikkerhedsudstyr og kaster til måls med tallerkner m.m. Når porcelænet er slået itu, udvælger kokkene de smukkeste skår, som bliver slebet og fæstnet til en brochenål. Hermed er unikke smykker blevet til, og kan tages med hjem. (Det aggressive køkken blev første gang skabt af designeren Nadine Jarvis og kunstneren Davina Drummond ved et designermarked på V&A museet i London i 2009) The aggressive kitchen. A group of seniors meet over a stack of fine porcelain. The participants take on protective clothing and start to smash the porcelain to pieces. They choose the most beautiful pieces and make them into jewellery by sanding down sharp edges and adding a broche needle to the back. (The aggressive kitchen was originally developed by the designer Nadine Jarvis and artist Davina Drummond for a designfair in V&A museum, London 2009.)

28 Stemningen i Det aggressive køkken hos Café Kram 11. maj 2011 Photographs from The Aggressive Kitchen event in the garden by Café Kram 11:th of May 2011.

29 1) Vi er spændte på hvad partnere og seniorer vil synes om, at seniorer smadrer fint porcelæn. Café Kram vil gerne være vært for begivenheden, og laver selv et opslag til deres aktivitetskalender. 2) Den 11. maj mødes vi alle hos Café Kram med porcelæn, beskyttelsesudstyr, sandpapir etc. Før vi går igang introducerer Kirsten (som er leder af Caféen) os for Gurli, som er kommet for at være med. Hun plejer kun at deltage i fest-, sang- og bankoarrangementer. 3) Kl 13 går det løs i Café Krams have. Efter en kort introduktion bliver de første tallerkener kastet. 4) Det er udelukkende kvinder, der er kommet for at være med. De ifører sig glædeligt arbejdshandsker, briller og høreværn. De er nu ikke bange for at komme til skade med porcelænsskårene, så det er mest fordi det er sjovt. For nogen er det lidt grænseoverskridende at smadre en fin tallerken, men der bliver kastet for fuld kraft alligevel. 5) Vi havde forberedt os på at hjælpe med at slibe de skarpe skår, men det er ikke nødvendigt. Lyden af sliberiet breder sig hurtigt i haven. 6) Et par af damerne foreslår at male kanterne på skårene, for at smykkerne får lidt mere finish, og caféens medarbejdere skaffer noget maling. 7) Faktisk er vi hurtigt overflødige som hjælpere, og vi går også i gang med smykkefremstillingen og falder ind i snakken omkring bordet 8) Da klokken bliver 15:00 slutter vi i det muntre aggressive køkken. Gurli har produceret 8-10 smykker og en anden deltager har lavet en meget fin serie af en blå blomst tallerken. Event Diagram Diagramet viser begivenhedernes gang i Det aggressive køkken. The diagram shows the unfolding of the event The Aggressive Kitchen. Gurli dukker ellers kun op til banko, fest og fælles sang Gurli normally only shows up to bingo, dance or singing events. 3 Hov pas på! Der skal nok lige holdes afstand når der kasstes 4 Har I noget så man kan male kanterne, så den får lidt finish Har I noget så man kan male kanterne, så den får lidt finish Hov pas på! Der skal nok lige holdes afstand når der kasstes 5 6 1) We are currious about how the partners and seniors will react on the this concept with seniors smashing fine china. Café Kram volunteers to host the event and they create a notice about the event for their event calendar. 2) May 11, we all meet at Café Kram with china, sandpaper, safety goggles, gloves, etc. Kirsten (head of Café Kram) introduce us to Gurli one of the participants. She usually only signs up for parties, singing and bingo events. Det gør næsten helt ondt på mig. Jeg er jo gammelt krigsbarn Det gør næsten helt ondt på mig. Jeg er jo gammelt krigsbarn Jeg troede ikke den ville gå sådan i stykker, altså! Jeg troede ikke den ville gå sådan i stykker, altså! 3) At 1:00 pm we give a brief introduction and the first piece of china flyes through the air. 4) Only women signed up for this event. They all put on the gloves, goggles and earmuffs, but it s mostly just for fun, since they don t seem to be afraid of cutting themselves on the shards. For some it s a little challenging to deliberately smash a pretty plate, but they all throw the china at full speed anyway ) We were prepared to help sand the the sharp edges, but it isn t necessary. 6) A couple of ladies propose to paint the edges of the shards, to decorate the jewelry and make it look more finished. 7) Our help and guidance are not really needed, so we simply begin producing our own jewelry and join the conversation around the table. 8) At 3:00 pm we close down the aggressive kitchen. Gurli has produced around 10 pieces of jewelry, and a lady has created a very fine series of jewelry from a very traditional danish plate called Blue flower. 2 1 designmøder i gang / design event

30 54 Det aggressive køkken - The aggressive kitchen 55 porcelæn i luften Vi ville gerne udfordre forestillingerne om passende aktiviteter for seniorer. Måske var vi ikke meget overraskede over at folk dukkede op til vores lille event, for vi havde jo allerede mødt mange seniorer med en stor nysgerrighed da vi delte blomsterpinde ud. Men forløbet var ganske anderledes end vi havde forventet. Det tog ikke mange øjeblikke før porcelænet fløj gennem luften, og der var egentlig ikke brug for vores assistance til meget andet end at stille op og præsentere idéen. Stik i mod vores forventning, kunne vi pludselig deltage i både smykkefremstillingen og samtalen, så generationsforskellen blev ligegyldig og kløften mellem os og dem forsvandt. Det blev en meget mere interessant eftermiddag for alle, hvor uventede relationer opstod. china in the air We wanted to challenge our own perception of what could be a suitable activity for seniors. And believe us, our perception changed. I guess that we where not to surprised that people showed up to our small event, since we had already meet a lot of curious seniors when we handed out the flower-seed sticks. But we where still surprised at the actually event, it did not take many seconds before the porcelain was flying through the air. Our assistance was hardly needed; we just presented the idea, which the group quickly appropriated, resulting in new peculiar jewellery. The difference between us as organisers, and them as participants quickly disappeared through the act of making and the engagement in the actual activity.

31 56 57 fuglekugleklubben Vi er på besøg hos Café Kram for tredje gang for at kigge til fuglekugleklubben og denne gang har en ukendt undulatelsker har skrevet et lille digt Vi har prøvet at lokke fugle tættere på Caféen med mejsekugler og vi har stillet fuglebøger og andre rekvisitter frem som vi håber caféens gæster vil tage initiativ til at bruge. Der er ingen instruktioner eller retningslinjer. Blot en mulighed for at mødes om fuglelivet og være med som man nu har lyst til Mennesker og fugle er ikke mødtes fra første dag, men over tid er det alligevel blevet til foredrag, malede papirfugle, udveksling af viden om fugle og ikke mindst et lille digt, der er det seneste bidrag i fuglegæstebogen. urban bird spot We are visiting Cafe Kram for third time. The windows overlooking the shared garden make the space bright and open, but in between the lush garden and the window there is a large platform of gravel crying out to get some attention. And we have come to check whether we have managed to lure some birds to inhabit our DIY-bird trees placed on the platform right outside the windows from the café. This time an anonymous parrot lover has written a poem. We have placed some props indoors for the café guests to engage in the activity. There are no instructions, just the props. The birds and guests have not had an instant meeting. But the day we show up we and the spectacle outside the window bewilders the guests. Instead of luring small little garden birds there is a massive seagull and two pigeons checking out the DIY-bird trees. We all laugh and discuss the new potential for city bird spotting.

32 58 Fuglekugleklubben - Urban bird spot 59 hvad nu hvis sundhedsteknologi er noget der ansporer til en kollektiv omsorg til noget vi kan tage os af sammen? What if... health-technologies are things that help spur a collective concern, something you take care of together? kan man blive sund af at se på fugle Hvad er sundhedsteknologi? Og hvorfor er sundhedsteknologi mest apparater og ting der er møntet på den enkeltes fysiske tilstand? Hvad nu hvis vi kan skabe et næsten gratis mødested med fokus på de små glæder i hverdagen? Kan man tale om det, som en form for sundhedsteknologi? Kan vi skabe ting der bringer sunde glæder ved den gratis natur og fuglelivet lige udenfor vores vinduer? can bird spotting make you healthy? What are health technologies? Do they really have to be only things that convey physical health? Can we create an inexpensive meeting place by focusing on the small joys in life by using what is available right outside the window? Can the props supporting the activity become a health technology? fuglekugleklubben To gør-det-selv træer der kan hænge mejsekugler på placeres udenfor Café Krams vinduer. Indenfor står en stor tavle, hvor man kan sætte fugle eller andre opslag op med små nåle. Ved siden af findes en kasse med forskellige printede fugle og remedier til at lave nye og særlige fugle eller andet. Desuden ligger der en fuglegæstebog, man kan skrive i, og en beholder med friske forsyninger af mejsekugler. Hvis man ønsker at studere fuglelivet lidt grundigere kan man tage kikkert og fuglebog i brug. Ellers er der ingen instrukser til hvordan og hvornår mennesker (og fugle) mødes. Urban bird spotting The DIY-bird trees have attached hooks where one can hang bird food. Indoors there is a large print of a tree, small cut-outs of different birds (some are blank) that can be attached to the print, a bird spotting book, a blank note-book, bird food and a pair of binoculars.

33 Gør det selv træer med mere bliver til. From the making of DIY-bird trees, print and cutouts.

34 Udvalgte billeder fra vores 3 besøg hos fuglekugleklubben Selected photographs from the 3 visits at Café Kram where Urban Bird Spot was set up.

35 Café Kram melder sig til at huse fuglekugleklubben. Vi bygger to gør-det-selv træer, man kan hænge mejsekugler på, og sætter dem op uden for Café Kram s vinduer. Vi lader dem stå i en uges tid, så fuglene har lidt tid til at finde foderet. Da vi vender tilbage har der ikke været en eneste fugl på besøg endnu. Til gengæld har der været en del snak og gode råd, til hvordan fuglene kan få lyst til at komme på besøg. Tæerne bliver f.eks. flyttet lidt rundt, og alle håber på det virker. Vi lægger en fuglebog og forskellige andre ting frem i caféen, som kan invitere til at mødes om fuglelivet udenfor. Café Krams medarbejdere forbereder os på, at vi nok er nødt til at instruere folk i hvad de skal gøre, men vi prøver at undgå at give instrukser. I hvert fald til at starte med. De fugle der er ankommet, er dog primært måger og duer, og ikke mejser og andre småfugle som alle nok havde håbet. Der er meget snak om hvorfor mejserne ikke kommer, så der tales om dem, selv om de ikke er til stede. Desuden er det en god anledning for at udveksle smil, og måske et par ord med hinanden, når en stor måge lander på den spinkle trækonstruktion og prøver at stjæle en mejsekugle. Café Kram har også kontaktet en ornitolog og arrangeret et foredrag i caféen og en udflugt om fugle. Da vi besøger Fuglekugleklubben næste gang, har en undulatelsker skrevet et lille digt i gæstebogen, og der er kommet opslag op i Caféen for de kommende arrangementer om fugle. Café Kram volunteers to house Urban Bird Spot. We build two DYI-trees, and place them outside Café Kram s windows. We hang bird seed balls on the branches and leave the trees for a week for the birds to find them. When we return, not a single bird has visited yet. But a lot of talk about how to encourage the birds to visit has been going on. Some of the advice is followed. We place a bird book, a guestbook and various other things, to help studdy the birds outside. The Café Kram staff tell us we probably have to instruct people what to do, but we try to avoid giving instructions. At least to begin with. At our second visit there has been activity both inside and outside. The birds have finally arrived and several people have been taking notes on what species has been seen. The birds, however, is primarily gulls and pigeons, and no tits and other small birds. There is much talk going on about why they won t come, so everybody shares knowledge about tits, although they are not present. You can t help smiling and maybe exchange a few words with a stranger when a big seagull lands on the flimsy wooden construction and try to steal a bird seed ball. Café Kram has been in contact with an ornithologist and arranged a lecture in the café about bird life and a field trip. When we visit Urban Bird Spot again, a budgie lover has written a little poem in the guestbook, and a notice has been put up to advertise for the upcomming bird events. The guests and employees of Café Kram has taken over Urban Bird Spot. Åbent for muligheder! At give klare instrukser til hvordan noget skal gøres er måske ikke altid den bedste løsning. Keep it open! Giving clear instructions of how to use something might not always be the best solution. Eftertiden. Hvordan gør du det muligt for dit projekt at leve videre uden dig? Beyond event. How do you support possibilities for your project to continue on its own without having someone from the outside being the driver? Næste gang vi vender tilbage er der kommet aktivitet både inde og ude. Flere har noteret i en gæstebog, hvilke fugle der er blevet set. Event Diagram Diagramet viser begivenhedernes gang i Det aggressive køkken. The diagram shows the unfolding of the event The Aggressive Kitchen. Café Kram s gæster og medarbejdere har allerede overtaget fugekugleklubben. Café Kram arrangerer foredrag og udflugter om fugle Café Kram sets up a talk about bird life and a field trip efterspil Hvad nu hvis sundhed ikke kun handler om at slippe for sygdom, men kan være en ressource der bidrager med livsglæde i hverdagen. What if health is not about minimizing illness, but a resource contributing to the quality of our everyday lives?

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24.

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24. R 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ev Ballroom Fitness TM Dance Events Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere