Støjprojektet Februar Årsrapport Juli 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjprojektet Februar 2009. Årsrapport Juli 2002"

Transkript

1 Udgave: Dato: Senest udskrevet: Støjprojektet Februar 2009 Årsrapport Juli 2002 Støjprojektet Årsrapport 2008 Aarsrapport :00 af: KLHA

2 Støjprojektet Årsrapport 2008 Februar 2009 Støjskærme: Viby Sj., Vest i Viby Sj. Viby Sj., Øst i Viby Sj. Lydisolering: Lydisoleringscyklus 18 og 19 Andre aktiviteter: Lydisoleringscyklus 18 og 19 Udarbejdet af COWI for: Banedanmark, Indkøb & Ejendom Amerika Plads 15, DK-2100 København Ø. Forsidefoto: Viby Sj., Ramsø Kommune (gl. kommune) - Fotograf Jens Erik B. Jensen/COWI Udgave: Årsrapport 2008 Dato: Senest udskrevet:

3 Indhold 1 RESUME OG AKTIVITETER Resume Aktiviteter i Kortlagte og behandlede boliger Tilbudt støjbeskyttelse Afvikling af restforpligtelse 7 2 STØJSKÆRME status december støjskærme i Viby Sjælland, Ramsø Kommune Planlagte støjskærme 10 3 LYDISOLERING Status Lydisolering i Lydisoleringscyklus Lydisoleringscyklus Lydisoleringscyklus SÆRLIGE EMNER I Mangeludbedring af støjskærme Støjprojektets afslutning Kontrolberegning 15 5 RESULTAT Resultat i PULJENS ARBEJDSPROGRAM Aktiviteter de kommende år Samlet prioritering 17 7 BILAG 18 Bilag 1 Oversigt - Færdige og Påbegyndte strækninger 19 Bilag 2 oversigt - Støjprojektets fremdrift 20 Bilag 3 Oversigt - Opførte/Registrerede støjskærme 21 Bilag 4 Oversigt - Støjprojektets restforpligtelse 24 Støjprojektets styregruppe 2008: Miljøstyrelsen, Klima & Miljøteknologi: Jesper Mogensen Trafikstyrelsen, for jernbane & færger: Lars Deigaard Banedanmark, Indkøb & Ejendom: Lisette Mortensen COWI A/S: Søren Rasmussen, Jens Erik B. Jensen, Katrine L. Højgaard COWI A/S er engageret som bygherrerådgiver af Banedanmark Indkøb & Ejendom og fungerer som sekretær for styregruppen. 4

4 1 RESUME OG AKTIVITETER 1.1 RESUME Støjprojektets indsats har i 2008 været koncentreret om at få afsluttet lydisoleringscyklus 18, samt at få inviteret ejere af boligerne omfattet af lydisoleringscyklus 19. I 2008 er støjskærmene langs jernbanen i Viby Sj. færdiggjort. Siden starten i 1986 er der nu opført 43 km støjskærme i Støjprojektets regi. Herudover er der på den del af Banedanmarks banenet, der er omfattet af Støjprojektet, opført 5,9 km støjskærm som ikke er finansieret af Støjprojektet. Samlet er der opført 49 km støjskærme. I forbindelse med anlægsarbejder er der andre steder i Danmark opført ca. 11 km skærme. Den samlede skærmlængde langs jernbanestrækninger i Danmark er således knap 60 km. Lydisoleringscyklus 18 omfatter 394 boliger beliggende i Nørre Alslev, Vordingborg, Nykøbing F., Holeby, Rødby og Hedensted Kommuner og lydisoleringscyklus 19 i alt boliger i Suså, Næstved, Ballerup, Herlev, Frederiksberg, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Greve, Solrød, Køge, Esbjerg, Bramming, Holsted og Brørup Kommuner (NB gamle kommuner). Støjprojektets forbrug har i 2008 været 15,5 mio. kr. I de resterende 2 år anvendes hovedparten af budgettet til lydisolering samt udbedring af støjskærme, samt evaluering af Støjprojektet. 1.2 AKTIVITETER I 2008 Støjprojektets styregruppe har holdt 3 møder i 2008: 26. maj 2008 i forbindelse med opstart af cyklus 19, 22. september 2008 med drøftelse af fremgangsmåden for kontrolberegninger af støjprojektet og 15. december 2008 som status på mangeludbedringerne og Støjprojektets afslutning. Støjprojektet har været forankret i Banedanmark, Indkøb & Ejendom med Elise Hess som sektionschef indenfor Areal & Miljø og Lisette Mortensen som støjkoordinator/projektleder. Støjprojektet administreres fortsat i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Trafikstyrelsen og Banedanmark Kortlagte og behandlede boliger Af de ca kortlagte boliger er knap behandlet, og der resterer således knap På baggrund af Støjprojektets erfaringer forventes lidt over 400 at tage mod tilbuddet og lade boligen lydisolere. 5

5 Projektets nøgletal for støjkortlægning fremgår af de viste tabel (kortlægningsdata). Nøgletal (Kortlægningsdata) Pr Pr Kortlagte boliger Behandlede boliger (*) Restforpligtelse Forventet afslutningstidspunkt (budget 15 mio. pr år) Tabel Støjprojektets antal kortlagte boliger pr i 2007 og 2008, fordelt på behandlede boliger og restforpligtelsen ved årets udgang, Samt Støjprojektets forventede slutår. Ved behandlede boliger (*) forstås boliger støjbeskyttet af skærm og/eller tilbudt tilskud til lydisolering Tilbudt støjbeskyttelse De behandlede boliger omfatter boliger som enten er blevet støjbeskyttet gennem opsætning af støjskærm eller har fået tilbudt tilskud til lydisolering. På skærmstrækninger har støjskærmen ikke i alle tilfælde været tilstrækkelig støjbeskyttelse, hvorfor disse boliger er blevet tilbudt tilskud til supplerende lydisolering. Nøgletallene fremgår af den følgende tabel (detailberegningsdata). Nøgletal (Detailberegningsdata) Pr Pr Beskyttet med skærm Tilbudt lydisolering Boliger på udgåede strækninger (**) I alt Tabel Støjprojektets antal detailberegnede boliger pr i 2007 og 2008, fordelt på boliger beskyttet af støjskærm alene, boliger tilbudt tilskud til lydisolering og boliger på udgåede strækninger. Differencen mellem antal boliger på kortlægningsniveau og det faktisk antal behandlede boliger jf. detailberegningerne, skyldes at kortlægningen og detailberegningerne ikke har samme detaljeringsniveau. Ved 507 boliger på udgåede strækninger (**) forstås boliger på kortlagte strækninger, hvor det ved de senere detailberegninger har vist sig, at støjbelastningen ved boligerne var under 65 db(a), som er Støjprojektets kriterieværdi. Til de udgåede strækninger henregnes også strækningen i Vamdrup by, idet denne er støjbeskyttet i forbindelse med den ved "2. sporsprojektet Vamdrup - Padborg" udførte støjbeskyttelse. Resultatet af den gennemførte støjbeskyttelse, opgjort pr. kommune, for færdiggjorte og påbegyndte strækninger fremgår af bilag 1. Det skønnes ud fra ovenstående, at Støjprojektet ved udgangen af slutåret 2010 vil have behandlet ca svarende til en forøgelse af det kortlagte antal boliger (ca ) med ca. 14 %, grundet forskellen i detaljeringsniveau. Af restforpligtelsen på ca kortlagte boliger, vil de to støjskærme i Viby Sj. være tilstrækkelig støjbeskyttelse for ca. 70 af boligerne. Af de resterende knap boliger der tilbydes tilskud til lydisolering skønnes ca boliger at tage imod tilbuddet. 6

6 1.2.3 Afvikling af restforpligtelse Idet det forudsættes, at den årlige pulje vil være ca. 17 mio. kr. (ekskl. moms) (21 mio. kr. i 2009) indtil Støjprojektet er færdiggjort, forventes Støjprojektet afsluttet i løbet af 2010 som det fremgår af den følgende figur. Figuren viser hvor mange boliger der ved udgangen af det enkelte år mangler at blive støjbeskyttet, d.v.s. Støjprojektets restforpligtelse, som skal støjbeskyttes enten ved: at opstille støjskærm (evt. suppleret med tilbud om tilskud lydisolering hvis der efter opstilling af støjskærm er boliger med et lydtrykniveau > 65 db), eller ved at tilbyde tilskud til lydisolering til alle boliger med et lydtrykniveau > 65 db. 18 Støjprojektets restforpligtelse ved årest udgang Antal støjbelastede boliger (LAeq,24h > 65 db) Forventet antal boliger (Budget 15 mio. kr./år) Antal kortlagte boliger Figur Støjprojektets restforpligtelse i form af antal kortlagte boliger ved årets udgang der skal tilbydes støjbeskyttelse i form af støjskærm og/eller tilbud om tilskud til lydisolering. De resterende år vil opgaven hovedsagligt være lydisoleringsopgaver, idet de fleste skærmforhold er indfriet Støjprojektets akkumulerede puljeudgift Lydisolering og skærme (mio. kr. ekskl. moms, 2008 priser) Omkostning skærm [mio.kr.] Omkostning lydisolering [mio.kr.] Figur Støjprojektets akkumulerede omkostninger til støjbeskyttelse opdelt på omkostninger til støjskærme og lydisolering (fremskrivningsgrundlag: byggeomkostningsindeks). 7

7 Figuren viser puljeudgifterne til støjbeskyttelsen: Lydisolering: Støjprojektets tilskud til ejerne Støjskærme: Projektering, byggeledelse, materialer, entreprenør, Baneentreprenør, uforudset, mv. Den i bilag 2 vedlagte figur med Danmarkskort viser hvor langt Støjprojektet er nået i de enkelte kommuner. 8

8 2 STØJSKÆRME 2.1 STATUS DECEMBER 2008 I 2008 har Støjprojektet opført 1,4 km støjskærme ved Viby Sj. i Ramsø Kommune. Støjprojektet har hermed pr finansieret opførelsen af ca. 42,5 km støjskærme. I alt er der opført ca. 6,6 km støjskærme på Støjprojektets banenet og efter Støjprojektets kriterier, men finansieret ved særbevillinger. Langs Støjprojektets banenet er således samlet opført ca. 49,1 km støjskærme. Udenfor Støjprojektets banenet eller finansieret uden for Støjprojektet er der i forbindelse med anlægsarbejder og efter andre støjkriterier (grænseværdier) opført ca. 11 km støjskærme. Total er der opført ca. 60,1 km støjskærm langs Banedanmarks hoved- og S-togsstrækninger. I bilag 3 er vedlagt en samlet oversigt over registrerede opførte støjskærme langs Banedanmarks hovedstrækninger. Herudover er der langs den del af banenettet der er omfattet af Støjprojektet opført en række støjskærme/-volde af forskelligartet karakter. Det formodes, at der typisk er tale om støjskærme/-volde opført i forbindelse med bagved liggende nyt boligbyggeri. Disse støjskærme/-volde er ikke finansieret af Støjprojektet/Banedanmark, og opførelsesår er ukendt, ligesom øvrige data er behæftet med en vis usikkerhed. De samlede udførte og planlagte støjskærmsstrækninger i Støjprojektets regi/efter Støjprojektets regelsæt fordelt over årene, fremgår af den efterfølgende figur Støjprojektets opstillede støjskærme Akkumuleret skærmlængde (km) km skærm - planlagte km skærm Figur Støjprojektets opstillede støjskærme opgjort som akkumuleret skærmlængde ved årets udgang, inkl. støjskærme finansieret ved særbevillinger. Ca boliger er blevet støjdæmpet ved hjælp af skærme opført af Støjprojektet/efter Støjprojektets regelsæt, mens ca boliger efter opstilling af skærme har haft behov 9

9 for yderligere støjbeskyttelse i form af tilbud om tilskud til lydisolering, idet lydtrykniveauet ved facaden efter skærmopstilling stadig var > 65 db. I forbindelse med Støjprojektets pilotforsøg med glasstøjskærme er der udført konstruktive ændringer for dels at reducere risikoen for knusning af glaspartierne p.g.a. hærværk og dels for at fastholde neopren strimlerne der ligger under disse. Pilotforsøget vil blive evalueret primo 2009, hvorefter Banedanmark vil tage principiel beslutning om transparente skærme skal anvendes fremover, herunder om Banedanmark ønsker glasstøjskærme opstillet i forbindelse med at kommuner m.v. ønsker at opsætte transparente skærme på Banedanmarks arealer efter gæsteprincippet. Sidst nævnte bliver mere og mere aktuelt. 2.2 STØJSKÆRME I Viby Sjælland, Ramsø Kommune Skærmene blev projekteret i 2006 og licitationen blev afholdt i Længden på skærmene er registreret til 780 m (øst for jernbanen, km 42,538-43,318) og 601 m (vest for jernbanen, km 42,566-41,965). Billede 2.2.1: Skærmstrækningen i Viby Sj. Kort 2.2.2: Udstrækning af støjskærm i Viby Sj. Skærmens nøgletal fremgår af følgende tabel (ekskl. moms). Støjskærm Viby Sj. Rådgivning Udførelse Projektering, ekstern Rådgivning, ekstern Byggeledelse, intern Arbejde Entreprenør Baneentreprenør Materialer Pæle, plader, søjler og bolte Portaler Diverse Arealleje Samlet forbrug (1.000 kr.) I alt Tabel Pris pr. meter (Kr./m) , Omkostningsfordeling for 1380 m støjskærm i Viby Sj. 2.3 PLANLAGTE STØJSKÆRME Der forventes ikke opsat flere støjskærme i Støjprojektets regi. 10

10 3 LYDISOLERING 3.1 STATUS Ved udgangen af 2008 er lydisoleringscyklus 1-18 gennemført, omfattende ca indbudte støjbelastede boliger. Af disse har ejerne tilmeldt ca boliger til ordningen, ca har indsendt håndværkertilbud og ca boliger er blevet støjbeskyttet. I disse tal indgår en lydisoleringscyklus finansieret af midlerne fra salget af Ask og Urd, gennemført mellem lydisoleringscyklus 9 og % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Indbudte boliger Tilmeldte boliger Håndværkertilbud indsendt Støjbeskyttelse udført Antal boliger Figur Lydisoleringscyklus 1-18, omfattende i alt boliger fordelt på antal: indbudte boliger, tilmeldte boliger, boligejere der har indsendt håndværkertilbud og boliger der er blevet lydisoleret. Lydisoleringsordningen giver tilskud til lydisolering gradueret efter støjniveauet ved den enkelte bolig. I den enkelte tilskudsgruppe er tilskuddet maksimeret til et fast beløb, der reguleres kvartårlig efter byggeomkostningsindeks for boliger (tidl. byggereguleringsindekset). Tilskudsprocenterne og maksimale tilskudsbeløb (december 2008) fremgår af tabellen. Tilslutningsprocenter og maksimale tilskudsbeløb Gr. I (>75 db) Tilskudsgruppe Gr. II (70-75 db) Gr. III (65-70 db) Tilskudsprocenter 90 % 75 % 50 % Maksimale tilskudsbeløb ekskl. moms Maksimal udbetaling ekskl. moms Tabel Støjprojektets tilskudsprocent, maksimale tilskudsbeløb og maksimale udbetaling fordelt på tilskudsgrupper. Beløb er ekskl. moms og afrundet til nærmeste hundrede. Hvis de nødvendige lydisoleringsarbejder også omfatter loft-/tagkonstruktionen, kan de maksimale beløb øges med op til kr. ekskl. moms (december 2008 afrundet). I forbindelse med planlægning af Støjprojektets årlige budget anvendes forventede tilslutningsprocenter, d.v.s. antallet af boliger der lydisoleres i forhold til antallet der indbydes. Ved tilrettelæggelse af den enkelte lydisoleringscyklus tilstræbes, at omfanget resulterer i udbetalte tilskud svarende til det enkelte årsbudget. Den historiske udvikling i tilslutningsprocenterne fremgår af den efterfølgende figur. 11

11 60 Støjprojektets lydisoleringsordning Tilslutningsprocenter (%) ved lydisoleringscyklus A&U lydisolering, tilslutnings % - forventet lydisolering, tilslutnings % - faktisk lydisolering, tilslutnings % - Påbegyndt cyklus (Foreløbig) Figur Støjprojektets lydisolering med angivelse af tilslutningsprocent for den enkelte lydisoleringscyklus. Figuren viser en vigende tilslutningsprocent. Tilslutningsprocenterne i lydisoleringscyklus 7 og 8 var meget lave, men ikke repræsentative, idet de kun omfattede få indbudte boliger, 25 henholdsvis 3. I 2001 blev de forventede tilslutningsprocenter nedjusteret. Det har resulteret i en bedre overensstemmelse med faktiske tilslutningsprocenter. De forventede tilslutningsprocenter som nu anvendes til budgetlægningen er opdelt på strækningstype og fremgår af den følgende tabel. Tilslutningsprocenter Tilskudsgrupper Gr. I (>75 db) Gr. II (70-75 db) Gr. III (65-70 db) Lydisoleringsstrækninger 80 % 50 % 25 % Skærmstrækninger 80 % 50 % 15 % Tabel Støjprojektets forventede tilslutningsprocenter opdelt efter strækningstype og tilskudsgrupper. I forbindelse med planlægning og budgettering anvendes tilsvarende følgende forventede gennemsnitlige håndværkerudgifter ekskl. moms pr. bolig der lydisoleres. Forventede lydisoleringsomkostninger (Håndværkerudgifter, prisniveau 2008) Boligtype kr. ekskl. moms pr. bolig der lydisoleres Parcelhuse Etageboliger Lydisoleringspriser Tabel Støjprojektets planlægningsmæssige omkostninger til lydisolering angivet som håndværkerudgift ekskl. moms opdelt på parcelhus og etageboliger. Disse budgetpriser justeres løbende på grundlag af faktiske håndværkerudgifter. 12

12 3.2 LYDISOLERING I Lydisoleringscyklus 18 Der blev i maj 2007 indbudt i alt 394 boliger beliggende i Nørre Alslev, Vordingborg, Nykøbing F., Holeby, Rødby og Hedensted kommuner. Denne lydisoleringscyklus har haft en tidsplan på 18 måneder og er derfor afsluttet pr For en række boligers vedkommende overstiger håndværkerudgifterne det fastsatte maksimumsbeløb for tilskudsgruppen, fordi ejerne har valgt et højt kvalitetsniveau. Banedanmarks tilsagn om tilskud udgør i disse tilfælde derfor en mindre procentdel af håndværkerudgifterne end tilskudsprocenten for tilskudsgruppen. Lydisoleringscyklus 18 I alt Gruppe I Gruppe II Gruppe III (90 % tilskud) (75 % tilskud) (50 % tilskud) Ordningen tilbudt Heraf tilmeldt inden fristen Heraf indsendt tilbud Heraf isoleret Håndværkerudgifter i mio. kr. 2,72 0,35 1,37 0,99 Banedanmarks tilsagn om tilskud i mio. kr. 1,73 0,25 1,02 0,46 Faktisk udbetalt tilskud i mio. kr. 1,71 0,25 1,01 0,45 Tabel Lydisoleringscyklus 18. Antal støjbelastede boliger fordelt på tilskudsgrupper og hvor mange af disse der tilmeldes, indsender tilbud og lydisoleres, samt omkostninger fordelt på tilskudsgrupper Lydisoleringscyklus 19 Lydisoleringscyklus 19 omfatter boligerne beliggende i Suså, Næstved, Ballerup, Herlev, Frederiksberg, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Greve, Solrød, Køge, Esbjerg, Bramming, Holsted og Brørup Kommuner. I februar 2008 har i alt boliger fået tilsendt tilbud om tilskud til lydisolering. Af de boligejere, der fik tilbudt tilskud, har 308 fået boligen besigtiget. Fordelingen fremgår af tabellen herunder (beløb er angivet ekskl. moms): Lydisoleringscyklus 19 I alt Gruppe I Gruppe II Gruppe III (90 % tilskud) (75 % tilskud) (50 % tilskud) Ordningen tilbudt Heraf tilmeldt inden fristen (308) (7) (37) (264) Heraf indsendt tilbud (180) (7) (18) (155) Heraf isoleret Håndværkerudgifter i mio. kr. (6,97) (-) (-) (-) Banedanmarks tilsagn om tilskud i mio. kr. (3,80) (-) (-) (-) Faktisk udbetalt tilskud i mio. kr. (-) (-) (-) (-) Tabel Lydisoleringscyklus 19. Antal støjbelastede boliger fordelt på tilskudsgrupper og hvor mange af disse der tilmeldes, indsender tilbud og lydisoleres, samt omkostninger fordelt på tilskudsgrupper. De i parentes angivne håndværkerudgifter og Banedanmarks tilsagn om tilskud er foreløbige tal, byggende på de forventede lydisoleringsudgifter i Støjkonsulenternes rapporter fra besigtigelse af boligerne. 13

13 3.2.3 Lydisoleringscyklus 20 Lydisoleringscyklus 20, der indbydes pr. 1. feb. 2009, omfatter 916 boliger beliggende i København, Hillerød, Allerød, Birkerød, Søllerød, Lyngby-Tårbæk, Gentofte, Værløse, Gladsaxe, Ramsø Kommuner. 14

14 4 SÆRLIGE EMNER I MANGELUDBEDRING AF STØJSKÆRME I tilstandsvurderingerne af støjskærmene i 2001 blev der observeret nogle støjmæssige mangler ved skærmene, hvilket fremgik af afrapporteringen i I 2008 blev mangeltilfældene prioriteret og prissat. Det blev besluttet, at udpege Middelfart strækningen som pilotprojekt, for at kunne danne grundlag for en kvalificeret prissætning af mangeludbedring af de resterende strækninger. Udbudspakke til udbedring af mangler ved støjskærmene i Middelfart udbydes i underhåndsbud primo De resterende strækninger inddeles i fire udbudspakker som udbydes efter samme princip som Middelfart udbudspakken. Udbudspakke for resten af Fyn udbydes medio 2009 og Jylland udbydes ultimo I 2010 udbydes de resterende udbudspakker, henholdsvis Sjælland samt Københavnsområdet. 4.2 STØJPROJEKTETS AFSLUTNING Kontrolberegning I forbindelse med afslutningen af Støjprojektet i 2010 skal der gennemføres en kontrolberegning med støjberegningsmodellen Nord2000, den nye støjindikator L den og nye trafikale forudsætninger. Styregruppen har besluttet, at trafikgrundlaget skal være for år 2011, således det er samme trafikgrundlag som den forestående EU-støjkortlægning, der skal udføres i Kontrolberegningen skal være foretaget ultimo 2009, således den kan indgå som grundlag for Styregruppens indstilling om en evt. fortsættelse af Støjprojektet. 15

15 5 RESULTAT 5.1 RESULTAT I 2008 Støjprojektets aktiviteter resulterede i et forbrug i 2008 på 15,5 mio. Støjprojektets regnskab fordelt på hoved- og underpunkter fremgår af nedenstående tabel. Alle beløb er i prisniveau 2008 ekskl. moms. Regnskab for kr. Administration og planlægning 928 Projektstyring 160 Bygherrerådgivning 758 Tilstandsvurdering 10 Støjskærme Viby Sj., Øst og vest Lydisolering lydisoleringscyklus konsulenthonorar 248 tilskud lydisoleringscyklus konsulenthonorar tilskud 359 Diverse 161 Støjkortlægning og støjhandlingsplaner 161 Samlet forbrug Tabel Støjprojektets regnskab pr Alle beløb er ekskl. moms. En lydisoleringsordning er normalt på 18 måneder. Indregnet de forberedende beregninger betyder det, at de forskellige omkostninger til en cyklus er delt på 3 finansår: År 1 (året før indbydelse) - Detailberegning År 2 (det år der indbydes) - Lydisoleringscyklus (indbydelse, besigtigelse, rapport) År 3 (året efter indbydelse) - Lydisoleringscyklus (udførelse, kontrol, udbetaling af tilskud) I Støjprojektets budget for de kommende år (kapitel 6) er omkostningerne til hver lydisoleringscyklus fordelt på de omtalte 3 år. 16

16 6 PULJENS ARBEJDSPROGRAM 6.1 AKTIVITETER DE KOMMENDE ÅR Det nuværende aktivitetsniveau bibeholdes i det kommende år. Det forventes, at de resterende støjskærme udføres i Endvidere vil evt. manglende beplantning ved de tidligere udførte støjskærme blive udført, samt afhjælpning af en række huller, sprækker mellem støjskærme og bygværker, samt andre registrerede fejl og mangler ved de i Støjprojektet regi opstillede støjskærme. I det kommende år vil en række støjreducerende tiltag primært ved støjkilden blive undersøgt og vurderet. Støjprojektets budget for de forventede år fremgår af nedenstående tabel. Budgetprognose (alle beløb er i mio. kr. ekskl. moms pr. februar 2009) Støjpulje Budgetramme 21,0 17,0 Samlede puljeudgifter 21,0 17,0 Over-/underforbrug 0,0 0,0 Omkostninger Evt. skærm Vejle, Nørrebrogade/Skyttehusgade 1,9 Andre arbejder Støjskærm, udbud 5,7 3,3 Beplantning ved skærme 0,8 Lydisolering Lydisoleringscyklus 19 Rådgiver 0,3 ( ) Tilskud 3,3 Projektledelse 0,1 Lydisoleringscyklus 20 Rådgiver 1,1 0,5 ( ) Tilskud 0,5 3,9 Projektledelse 0,1 0,1 Administration mv. Trykudgifter 0,0 0,0 Bygherrerådgivning, tilstandsvurdering og enkeltsager 1,1 1,6 Detailberegning 0,0 0,0 Projektstyring og intern Banedanmark 0,2 0,2 Støjskærme, udbud 0,5 0,4 Evaluering, kontrolberegning 1,0 0,6 Endnu ikke disponerede 6,3 4,5 Omkostninger i alt 21,0 17,0 Tabel Støjprojektets budget for perioden Støjprojektets forventede slutår er SAMLET PRIORITERING Bilag 4 viser prioriteringen af de resterende strækninger og de forventede udførselsår i de berørte kommuner. Af administrative årsager fastholdes fordelingen på de gamle kommuner. Støjprojektets databaser vil blive ændret, således at opgørelser vil kunne udarbejdes på grundlag af såvel gamle som nye kommuner. 17

17 7 BILAG 18

18 BILAG 1 OVERSIGT - FÆRDIGE OG PÅBEGYNDTE STRÆKNINGER Banedanmark Støjprojektet Bygherrerådgivning 2009 Færdiggjorte strækninger. Status pr. 31. dec Opgjort pr. kommune Kommune Støjkort- Detailbe- Støjbeskyttelse Puljeudgift i mio kr Udførelsesår (færdig år) Isole- Kommune lægning regnede Skærm Boliger løbende priser excl moms rings- færdig boliger Længde Beskyttet Tilbudt Tilmeldt Lydiso- Skærm Lydiso- Ialt Skærm Lydisolering cyklus af skærm tilskud leret lering Kommune Støjkort- Detailbe- Støjbeskyttelse Puljeudgift i mio kr Udførelsesår (færdig år) Isole- Kommune lægning regnede Skærm Boliger løbende priser excl moms rings- færdig boliger Længde Beskyttet Tilbudt Tilmeldt Lydiso- Skærm Lydiso- Ialt Skærm Lydisolering cyklus af skærm tilskud leret lering Albertslund ,13 B 0,67 1, Arden ,00 1,06 1, Børkop ,76 1,12 4, Brøndby ,20 B 6,70 12, , , , 3-5 NEJ Ejby ,09 B 1,57 9, , , A&U Fladså ,00 0,35 0, Fredensb.-H ,00 1,44 B 1, Fredericia ,05 2,46 4, Gedved ,00 0,87 0, Gentofte ,00 7,80 7, NEJ Glostrup ,30 1,24 5, , og 5 Hadsten ,00 1,10 1, Hedensted ,95 2,47 8, og Helsingør ,00 4,31 4, og og 15 Hinnerup ,00 0,48 0, Hobro ,00 B 0,23 0, Holeby ,00 0,00 B 0, Horsens ,00 3,23 3, Hvidovre ,12 B 0,07 B 2, og NEJ Høje Tåstrup ,14 B 0,53 11, , 90, 91, , 5-8 Hørning ,00 0,73 B 0, Hørsholm ,00 2,13 B 2, og og 10 Karlebo ,00 1,71 B 1, Kolding ,94 B 4,07 B 7, , 2005 og , 15 og 16 Korsør ,08 B 1,62 B 5, og og 13 København ,10 B 9,53 28, ,89-92, NEJ Langeskov ,09 B 0,72 7, Langå ,00 B 0,57 0, Lejre ,55 0,38 2, og og 15 Lunderskov ,00 1,33 1, Lyngby-Tårbæk ,00 0,95 B 0, NEJ Middelfart ,53 B 1,48 16, , 96 og , 2004 A&U, 11, 14 Nørre Alslev ,00 0,32 0, Nørre Åby ,00 1,42 1, Nyborg ,00 0,54 0, Nykøbing F ,00 0,56 0, Nysted ,00 B 0,00 0, Odense ,01 B 2,54 10, , 2007 A&U, 17 Purhus ,00 0,60 0, Randers ,00 0,72 0, Ringsted ,72 2,40 5, Roskilde ,22 B 0,43 2, Rødby ,00 0,00 0, Rødovre ,00 0,00 0, Skanderborg ,72 1,03 2, og og 15 Skovbo ,00 0,98 0, og og 12 Skørping ,00 0,41 0, Slagelse ,29 1,50 11, og og 15 Sorø ,19 1,54 6, Støvring ,00 0,22 0, Søllerød ,00 3,55 B 3, NEJ Tommerup ,04 1,23 6, og og 13 Ullerslev ,59 0,99 6, Vamdrup ,00 0,00 0, Vejen ,00 0,35 0, Vejle ,11 7,48 9, Vissenbjerg ,05 0,83 8, Vordingborg ,00 0,59 0, Ålborg ,00 1,43 1, Århus ,76 5,99 12, Årup ,79 0,34 4, , A&U TOTAL ,50 B 100,89 B 257,39 Noter: B: Beløbet for en eller flere strækninger i kommunen er baseret på budgettal. Alle omkostninger er excl. moms og henføres til færdiggørelsesåret (Skærm og/eller lydsiolering) Inklusiv støjskærme finansieret af Ask og Urd aktstykker; men eksklusiv andre eksternt finansierede støjskærme Banedanmark Støjprojektet Bygherrerådgivning 2009 Påbegyndte strækninger (skærme). Status pr. 31. dec Opgjort pr. kommune Hvidovre ,31 B 0,08 B 4, NEJ Lyngby-Tårbæk ,12 B 0,02 B 2, NEJ Ramsø ,31 B 0,70 B 11, NEJ TOTAL ,74 B 0,80 B 17,54 19

19 BILAG 2 OVERSIGT - STØJPROJEKTETS FREMDRIFT 20

20 Nuværende støjskærme - Højre baneside - Støjskærme efter Støjprojektets kriterier på Støjprojektets jernbanenet, Støjprojektet Antal støjbe- Antal støjbe- Effekt på Stationering Banestrækning Lokalitet Kommune Status Højde Længde Opførelse Materiale Finansiering Bemærkninger lastede boliger lastede boliger nederste Fra Til BTR DSB-nr navn nr navn kode m km år uden skærm beskyttet af skærm etage (db) 4,330 4,450 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet Støjskærm langs fjerntogsspor 12 København-Roskilde 10 J P E Hartmanns Allé 101 København ,366 5,083 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet Støjskærm langs S-togsspor 5,082 5, København-Roskilde 12 Maribovej 101 København 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet DanLink, Støjskærm langs S-togsspor ,508 5, København-Roskilde 16 Nakskovvej 101 København 3 2,4 0, Banest. Stål Støjprojektet DanLink, Støjskærm langs S-togsspor ,387 5, København-Roskilde 12, 16 Maribovej og Nakskovvej 101 København 3 2,0 og 1,4 0, Banest. Stål Støjprojektet DanLink, Støjskærm langs "høje" fjerntogsspor Del af Maribovej og Nakskovvej 5,880 6, København-Roskilde 17 Dæmningen 101 København 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,179 6, København-Roskilde 11 Dæmningen 167 Hvidovre 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet fælles med ovenover fælles med ovenover 6,603 7, København-Roskilde 13 Vojensvej 167 Hvidovre 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,821 9, København-Roskilde 31 Turpinsvej 153 Brøndby 3 2,0 og 2,5 0, Banest. Stål Støjprojektet ,370 10, København-Roskilde 2 Gerdasvej nord 161 Glostrup 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,800 15, København-Roskilde 4 Hedemarksvej, Nord 165 Albertslund 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,166 17, København-Roskilde 1 Jernbane Allé 169 Høje-Taastrup 3 2,0 1, Banest. Stål Støjprojektet ,636 17,747 2,0 0,111 Banest. Stål Støjprojektet Støjskærm langs S-togsspor 12 København-Roskilde 3 Taastrup Have 169 Høje-Taastrup ,734 18,049 2,0 0,315 Banest. Stål Støjprojektet Støjskærm langs opstillingsspor, Var. afstand 24,235 24,298 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet Buet skærm på perron m. abs. 24,302 24, København-Roskilde 8 Thorstensvej, Hedehusene 169 Høje-Taastrup 3 2,0 0, Banest. Plast Støjprojektet Plastskærm langs Hovedgaden ,344 24,629 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet 29,215 29, København-Roskilde 21 Rypevej 265 Roskilde 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,564 38, Roskilde-Ringsted 2 Gøderup 261 Lejre 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,970 42, Roskilde-Ringsted 21 Viby Sj., Vest 263 Ramsø 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,8 64,469 65,194 2,0 0, Banest. (*1) Støjprojektet 16 Ringsted-Korsør 11 Ringsted vest, Nord 329 Ringsted 3 Skærm på begge sider af gl. hovedvej, ekskl. bro (85m) ,7/7,6 65,280 65,331 2,0 0, Banest. (*1) Støjprojektet 72,090 72, Ringsted-Korsør 21 Fjenneslev, Nordvest 335 Sorø 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,2 99, , Ringsted-Korsør 21 Forlev, Nord 325 Korsør 3 2,0 0, Banest. (*1) Støjprojektet ,1 141, , Nyborg-Odense 21 Ullerslev By, Nord 489 Ullerslev 3 2,0 1, Banest. Stål/Glas Støjprojektet , , Nyborg-Odense 21 Langeskov By, Nord 441 Langeskov 3 2,0 1, Banest. Stål Støjprojektet , , Nyborg-Odense 24 Kochsgade, Nord 461 Odense 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet , , Nyborg-Odense 26 Bredstedgade, Nord 461 Odense 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet , , Odense-Fredericia 12 Roesskovvej, Nord 461 Odense 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet , ,309 2,4-2,5 0, Banest. (*1) Støjprojektet Østskærm 224 Odense-Fredericia 21 Tommerup By, Nord 485 Tommerup ,2 175, ,768 2,0 0, Banest. (*1) Støjprojektet Vestskærm 178, , Odense-Fredericia 21 Skalbjerg By, Nord 491 Vissenbjerg 3 2,0 0, Banest. (*1) Støjprojektet ,9 181, , Odense-Fredericia 31 Bred By, Nord 491 Vissenbjerg 3 2,0 0, Banest. Stål/Glas Støjprojektet ,7 184, , Odense-Fredericia 21 Vandværksvej, Nord 499 Årup 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet , , Odense-Fredericia 21 Gelsted, Nord 429 Ejby 3 2-2,5 0, Banest. Stål/Glas Støjprojektet ,3 194, , Odense-Fredericia 32 Kingstrupvej, Nord 429 Ejby 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,6 194, , Odense-Fredericia 33 Solvænget, Nord 429 Ejby 3 2,0 0, Banest. (*1) Støjprojektet ,7 208, , Odense-Fredericia 5 Hollændervej, Øst 445 Middelfart 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet , ,060 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet Skærm ved hovedspor 224 Odense-Fredericia 6 Viaduktvej/Frederiksg, Nord 445 Middelfart , ,105 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet Skærm ved lokalspor 210, , Odense-Fredericia 10 Blindebomsvej, Nord 445 Middelfart 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet , , Odense-Fredericia 81 Jernbanegade, Nord 445 Middelfart 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet , , Odense-Fredericia 11 Snoghøj (lillebælt), Øst 607 Fredericia 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,255 7, København-Køge Gl. Køge landevej 167 Hvidovre 3 2,0 1, Banest. Stål Støjprojektet ,810 12, Fredericia-Vejle 21 Centrum, Øst 603 Børkop 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,7/5,6 26,328 26, Vejle-Skanderborg 13 Ørstedsgd-Fredensgd, Syd 631 Vejle 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,977 41, Vejle-Skanderborg 33 Hedensted Centrum, Øst 613 Hedensted 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,7/5,7 18,718 19, Fredericia-Lunderskov 22 Fynsvej Øst, Nord 621 Kolding 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet Status: 1 Besluttet 2 Påbegyndt 3 Færdig Matriale: (*1) Stålskærm m/ophold i skærmen (*2) Stålskærm m/ophold + Glasskærm (*3) Jordvold m/ophold i volden Note: Rød markering Turpinsvej fælles med Oliversvej på sydsiden. Thorstensvej fælles med Reerslevvej på sydsiden BILAG 3 OVERSIGT - OPFØRTE/REGISTREREDE STØJSKÆRME 21

21 Nuværende støjskærme - Venstre baneside - Støjskærme efter Støjprojektets kriterier på Støjprojektets jernbanenet, Støjprojektet Antal støjbe- Antal støjbe- Effekt på Stationering Banestrækning Lokalitet Kommune Status Højde Længde Opførelse Materiale Finansiering Bemærkninger lastede boliger lastede boliger nederste Status: Matriale: Note: Fra Til BTR DSB-nr navn nr navn kode m km år uden skærm beskyttet af skærm etage (db) 3,958 4, København-Roskilde 9 Valby Station 101 København 3 2,0-4,0 0, Banest. Træ Støjprojektet ,358 5, København-Roskilde 11 Carls Langes Vej 101 København 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,3 5,303 5, København-Roskilde 13 Suppl. skærm Danshøjvej 5.5Km Syd (v. hovedspor) 101 København 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,814 6, København-Roskilde 15 Kamhusene 101 København 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,678 8, København-Roskilde 1 Gillesager syd 153 Brøndby 3 2,6 1, Banest. Stål Støjprojektet ,1/9,5/4,7 8,807 9, København-Roskilde 32 Oliversvej 153 Brøndby 3 2,1 og 2,4 0, Banest. Stål Støjprojektet ,5 10,185 10, København-Roskilde 1 Rosenvej syd 161 Glostrup 3 2,0-2,3 0, Banest. Stål Støjprojektet ,056 17, København-Roskilde 2 Parkvej, syd 169 Høje-Taastrup 3 0,65-2,1 1, Banest. Stål Støjprojektet ,228 24,343 2,0 0, Banest. (*1)/træ Støjprojektet Buet skærm på perron m. abs. 24,338 24, København-Roskilde 8 Reerslevvej, Hedehusene 169 Høje-Taastrup 3 2,0 0, Banest. (*1)/træ Støjprojektet Plastskærm langs Hovedgaden 24,382 24,582 2,0 0, Banest. (*1)/træ Støjprojektet 42,538 43, Roskilde-Ringsted 22 Viby Sj., Øst 263 Ramsø 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,0/6,9 71,061 71, Ringsted-Korsør 22 Fjenneslev, Sydøst 335 Sorø 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,7 99, , Ringsted-Korsør 22 Forlev, Syd 325 Korsør 3 2,0 0, Banest. (*1) Støjprojektet , , Nyborg-Odense 22 Ullerslev By, Syd 489 Ullerslev 3 2,0 0, Banest. Stål/Glas Støjprojektet ,9 145, , Nyborg-Odense 23 Langeskov By, Syd (øst) 441 Langeskov 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,5 146, , Nyborg-Odense 22 Langeskov By, Syd (vest) 441 Langeskov 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,1 156, , Nyborg-Odense 21 Toftevej/Anemonevej 461 Odense 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,4 158, , Nyborg-Odense 23 Østerbro, Syd 461 Odense 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,5 159, , Nyborg-Odense 25 Enggade, Syd 461 Odense 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,4 175, , Odense-Fredericia 22 Tommerup By, Syd 485 Tommerup 3 2,1-2,6 0, Banest. (*1) Støjprojektet Ekskl. ny DSB skærm ved station (35m) ,3/4,7 178, , Odense-Fredericia 22 Skalbjerg By, Syd 491 Vissenbjerg 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,7 181, , Odense-Fredericia 32 Bred By, Syd 491 Vissenbjerg 3 2,0 0, Banest. (*2) Støjprojektet ,1 184, , Odense-Fredericia 22 Stationsvej/Åvej, Syd 499 Årup 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet Ekskl. station som skærm (51m) ,7 189, , Odense-Fredericia 22 Gelsted, Syd 429 Ejby 3 2,0 0, Banest. (*2) Støjprojektet Ekskl. station som skærm (71m), skærm udeladt (41m) , , Odense-Fredericia 4 Solskinsvænget, Vest 445 Middelfart 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,9 209, , Odense-Fredericia 7 Viaduktvej, Syd 445 Middelfart 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,4 210, , Odense-Fredericia 9 Brovejen nr. 242, Syd 445 Middelfart 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,6 210, , Odense-Fredericia 12 Teglgaardsvej, Syd 445 Middelfart 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,8 211, , Odense-Fredericia 13 Skovgården, Syd 445 Middelfart 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,2 210, , Odense-Fredericia 82 Jernbanegade, Syd 445 Middelfart 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,5/6,8 16,846 17, Hellerup-Hillerød Baneleddet 173 Lyngby-Tårbæk 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,907 12, Fredericia-Vejle 22 Centum, Vest 603 Børkop 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,2/6,5 26,314 26, Vejle-Skanderborg 12 Nørrebrogade-Skyttehusgade, Nordvest 631 Vejle 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet evt.forlængelse 150 m ,1 40,964 41, Vejle-Skanderborg 34 Hedensted Centrum, Vest 613 Hedensted 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,0/2,8 76,651 77, Vejle-Skanderborg 22 Hylke, Vest 745 Skanderborg 3 2,0 og 2,5 0, Banest. Stål Støjprojektet ,1 103, , Skanderborg-Århus 32 Bernstoffsvej, Nord 751 Århus 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,5 103, , Skanderborg-Århus 34 Tårnvej, Nordvest 751 Århus 3 2,0 1, Banest. Stål Støjprojektet ,9/7,9 104, , Skanderborg-Århus 36 Viby Øster Alle 37-55, Vest 751 Århus 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,5 104, , Skanderborg-Århus 37 Hans Tausens Vej, Vest 751 Århus 3 2,0 0, Banest. Stål Støjprojektet ,3/9,2 3,542 3, Godsforbindelsesbanen 13 Danshøjvej 5.5Km Syd (v. godsspor) 101 København 3 3,0 0, Banest. Stål Trafikministeriet? Venstre, lodret skærm m. absorbent, forlænget 3m skærm Besluttet 2 Påbegyndt 3 Færdig (*1) Stålskærm m/ophold i skærmen (*2) Stålskærm m/ophold + Glasskærm (*3) Jordvold m/ophold i volden Rød markering Oliversvej fælles med Turpinsvej på nordsiden. Reerslevvej fælles med Thorstensvej på nordsiden BILAG 3 OVERSIGT - OPFØRTE/REGISTREREDE STØJSKÆRME (FORTSAT) 22

22 Nuværende støjskærme - Højre/Venstre baneside - Støjskærme efter Støjprojektets kriterier på Støjprojektets jernbanenet, Særbevillinger Antal støjbe- Antal støjbe- Effekt på Stationering Banestrækning Lokalitet Kommune Status Højde Længde Opførelse Materiale Finansiering Bemærkninger lastede boliger lastede boliger nederste Fra Til BTR DSB-nr navn nr navn kode m km år uden skærm beskyttet af skærm etage (db) 93,191 94,605 2,0 1, Banest. Stål Ask & Urd Venstre ,6/7,0/2,5 16 Ringsted-Korsør 32 Slagelse vest, Syd 333 Slagelse 3 94,580 94,825 2,0 0, Banest. Stål Ask & Urd Venstre, skærm 1,5-2m over terræn langs sti i terræn ,6/7,0/2,5 93,367 94,561 2,0 1, Banest. Stål Ask & Urd Højre ,2/10,2 16 Ringsted-Korsør 31 Slagelse vest, Nord 333 Slagelse 3 94,505 94,820 2,0 0, Banest. Stål Ask & Urd Højre, skærm 2m over terræn langs skel ,2/10,2 210, , Odense-Fredericia 11 H.P.Johansens Vej, Nord 445 Middelfart 3 2,0 0, Banest. Stål Ask & Urd Højre ,425 Nuværende støjskærme - Højre/Venstre baneside - Støjskærme efter andre kriterier på Støjprojektets jernbanenet, Særbevillinger Antal støjbe- Antal støjbe- Effekt på Stationering Banestrækning Lokalitet Kommune Status Højde Længde Opførelse Materiale Finansiering Bemærkninger lastede boliger lastede boliger nederste Fra Til BTR DSB-nr navn nr navn kode m km år uden skærm beskyttet af skærm etage (db) 3,542 4,091 3,0 0, Banest. Stål Trafikministeriet? Venstre, lodret skærm m. absorbent 4,089 4, Godsforbindelsesbanen 13 Danshøjvej 5.5Km Syd (v. godsspor) 101 København 3 1,0 0, Banest. Stål Trafikministeriet? Venstre, lodret skærm m. absorbent 4,082 4,562 2,0 0, Banest. Stål Trafikministeriet? Venstre 9,900 21, Fredericia-Vejle 5 Børkop Landzone 603 Børkop 3 2,0 11, Banest. Stål Børkop Kommune Venstre 12,164 Nuværende støjskærme - Højre/Venstre baneside - Støjskærme efter andre kriterier på Støjprojektets jernbanenet, Eksternt finansierede Antal støjbe- Antal støjbe- Effekt på Stationering Banestrækning Lokalitet Kommune Status Højde Længde Opførelse Materiale Finansiering Bemærkninger lastede boliger lastede boliger nederste Fra Til BTR DSB-nr navn nr navn kode m km år uden skærm beskyttet af skærm etage (db) 2,946 3, Godsforb.-/Ringbanen 13 Høffdingsvej, Nord (Ringbane) 101 København 3 2,0 0, Banest. Stål Ringbane Højre, Øst for Vigerslev Station 3,519 4, Godsforb.-/Ringbanen 13 Ole Borchs Vej, Nord (Ringbane) 101 København 3 2,0 0, Banest. Stål Ringbane Højre, varierende afstand, Højde terræn + 2m 3,519 4, Godsforb.-/Ringbanen 13 Ole Borchs Vej, Nord (Ringbane) 101 København 3 2,0 0, Banest. Stål Ringbane Højre, varierende afstand, Højde terræn + 2m Nuværende støjskærme - Højre/Venstre baneside - Støjskærme efter andre kriterier udenfor Støjprojektets jernbanenet, Eksternt finansierede Antal støjbe- Antal støjbe- Effekt på Stationering Banestrækning Lokalitet Kommune Status Højde Længde Opførelse Materiale Finansiering Bemærkninger lastede boliger lastede boliger nederste Fra Til BTR DSB-nr navn nr navn kode m km år uden skærm beskyttet af skærm etage (db) 112 Ballerup-Frederikssund Morelvej, Stenløse 235 Stenløse 3 2,0 0, Banest. Stål Frederikssundbanen 131, , Korsør-Nyborg Nyborg station, Nord 449 Nyborg 3 2,0 0, ? stål Storebælt Højre 131, , Korsør-Nyborg Nyborg station, Syd 449 Nyborg 3 2,0 0, ? stål Storebælt Venstre 264 Lunderskov-Vojens Vamdrup By 629 Vamdrup 3? 1, Banest. Stål 2. spor Vamdrup-Padborg Højre og venstre 266 Vojens-Tinglev Vojens og Over Jerstal 543 Vojens 3? 3, Banest. Stål, jord 2. spor Vamdrup-Padborg Heraf 1.180m jordvold 266 Vojens-Tinglev Hovslund, Røde Kro og Hjordkær 529 Røde Kro 3? 2, Banest. Stål 2. spor Vamdrup-Padborg 266 Vojens-Tinglev Bolderslev og Tinglev 539 Tinglev 3? 1, Banest. Stål, jord 2. spor Vamdrup-Padborg Heraf 360m jordvold 268 TInglev-Padborg Fårhus 503 Bov 3? 0, Banest. Stål 2. spor Vamdrup-Padborg Nuværende støjskærme - Højre/Venstre baneside - Støjskærme efter andre kriterier på Støjprojektets jernbanenet, Ukendt eksternt finansierede Antal støjbe- Antal støjbe- Effekt på Stationering Banestrækning Lokalitet Kommune Status Højde Længde Opførelse Materiale Finansiering Bemærkninger lastede boliger lastede boliger nederste Fra Til BTR DSB-nr navn nr navn kode m km år uden skærm beskyttet af skærm etage (db) 7,671 8, København-Roskilde 2 Storekær 175 Rødovre 3 2,0 0,429?? (*3)? Højre, Afstand ca. 40m 13,550 13, København-Roskilde Vallensbæk Torvevej 153 Brøndby 3 5,0 0,350?? Jord? Højre, Afstand ca. 22 m 13,545 13, København-Roskilde 1 Kollegiestien 165 Albertslund 3 6,0 0,365?? Beton? Venstre 13,764 14, København-Roskilde 2 Banestien 153 Brøndby 3 2,0 0,369?? Jord? Højre,Afstand ca. 15 m 14,030 14, København-Roskilde Vognporten 165 Albertslund 3 2,0 0,339?? Beton? Venstre 14,369 15, København-Roskilde 3 Kongsholms Allé 165 Albertslund 3 2,0 0,983?? Jord? Venstre 36 29,615 29, København-Roskilde Ternehaven, Vest for støjskærm Rypevej 265 Roskilde 3 3,0 0,300?? Plantestensmur+Træ? Højre 208, , Odense-Fredericia Storebæltsvænget 445 Middelfart 3 2,5 0,816?? Jord? Højre 208, , Odense-Fredericia Anholtvej 445 Middelfart 3 2,5 0,939?? Jord? Venstre BILAG 3 OVERSIGT - OPFØRTE/REGISTREREDE STØJSKÆRME (FORTSAT) 23

23 BILAG 4 OVERSIGT - STØJPROJEKTETS RESTFORPLIGTELSE 24

24 Banedanmark Februar 2009 Amerika Plads 15 Grafisk tilrettelæggelse: COWI 2100 København Ø Foto: Jens Erik B. Jensen (forside) Telefon: Tryk: COWI ISBN:

Årsrapport 2006. Støjpro- Udgave: Arsrapport 2006 1 Dato: 17-10-2007 Senest udskrevet: 17-10-2007 10:11 af: JEJ. Støjprojektet Oktober 2007

Årsrapport 2006. Støjpro- Udgave: Arsrapport 2006 1 Dato: 17-10-2007 Senest udskrevet: 17-10-2007 10:11 af: JEJ. Støjprojektet Oktober 2007 Støjprojektet Oktober 2007 Årsrapport Juli 2002 Støjpro- Årsrapport 2006 Udgave: Arsrapport 2006 1 Dato: 17-10-2007 Senest udskrevet: 17-10-2007 10:11 af: JEJ Støjprojektet Årsrapport 2006 Oktober 2007

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Inddragelse af og information til offentligheden og internationalt samarbejde

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Inddragelse af og information til offentligheden og internationalt samarbejde Page 1 of 44 BEK nr 717 af 13/06/2006 Historisk (Støjbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 647 af 18/06/2007 BEK nr 51 af 12/01/2011

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere