Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 30 Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent. Beregnet varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: 196,88 MWh Energimærket angiver varmeforbrug under standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild. Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varme-regninger. Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på B C D E F G G Kan det blive bedre? Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid Carl Albretsens Vej 8: 1 Montering af sparefunktion på blandingsbatteri på håndvask 21,90 m³ koldt 800 kr. 200 kr. 0,2 år 2 Montering af sparebruser 19,20 m³ koldt 700 kr. 300 kr. 0,4 år 3 Isolering af srør og cirkulationsledning 4 Isolering af væg mod uopvarmet rum med 200 mm. 2,06 MWh 2,01 MWh kr kr. 1,2 år kr kr. 10,6 år

2 SIDE 2 AF 30 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 5 Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. 6 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. 19,99 MWh 0,70 MWh kr kr. 28,3 år 500 kr kr. 31,0 år Carl Albretsens Vej 10: 14 Montering af sparefunktion på blandingsbatteri på håndvask 21,90 m³ koldt 800 kr. 200 kr. 0,2 år 15 Montering af sparebruser 19,20 m³ koldt 700 kr. 300 kr. 0,4 år 16 Isolering af srør og cirkulationsledning 17 Isolering af væg mod uopvarmet rum med 200 mm. 18 Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. 19 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. 0,00 m³ koldt 2,05 MWh 2,00 MWh 20,02 MWh 0,70 MWh kr kr. 1,2 år kr kr. 10,7 år kr kr. 28,3 år 500 kr kr. 31,0 år Carl Albretsens Vej 12: 27 Montering af sparefunktion på blandingsbatteri på håndvask 21,90 m³ koldt 800 kr. 200 kr. 0,2 år 28 Montering af sparebruser 19,20 m³ koldt 700 kr. 300 kr. 0,4 år

3 SIDE 3 AF 30 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 29 Isolering af srør og cirkulationsledning 30 Isolering af væg mod uopvarmet rum med 200 mm. 31 Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. 32 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. 0,00 m³ koldt 2,05 MWh 2,00 MWh 20,02 MWh 0,70 MWh kr kr. 1,2 år kr kr. 10,7 år kr kr. 28,3 år 500 kr kr. 31,0 år Carl Albretsens Vej 14: 40 Montering af sparefunktion på blandingsbatteri på håndvask 21,90 m³ koldt 800 kr. 200 kr. 0,2 år 41 Montering af sparebruser 19,20 m³ koldt 700 kr. 300 kr. 0,4 år 42 Isolering af srør og cirkulationsledning 43 Isolering af væg mod uopvarmet rum med 200 mm. 44 Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. 45 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. 0,00 m³ koldt 2,05 MWh 2,00 MWh 20,02 MWh 0,70 MWh kr kr. 1,2 år kr kr. 10,7 år kr kr. 28,3 år 500 kr kr. 31,0 år Carl Albretsens Vej 16:

4 SIDE 4 AF 30 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 53 Montering af sparefunktion på blandingsbatteri på håndvask 21,90 m³ koldt 800 kr. 200 kr. 0,2 år 54 Montering af sparebruser 19,20 m³ koldt 700 kr. 300 kr. 0,4 år 55 Isolering af srør og cirkulationsledning 56 Isolering af væg mod uopvarmet rum med 200 mm. 57 Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. 58 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. 0,00 m³ koldt 2,05 MWh 2,00 MWh 20,02 MWh 0,70 MWh kr kr. 1,2 år kr kr. 10,7 år kr kr. 28,3 år 500 kr kr. 31,0 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet. Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid: Investering = kr. Besparelse = kr per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år. Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede kke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

5 SIDE 5 AF 30 Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer. Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne. Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge. Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima. Sidst, men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidig med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet ( Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms Carl Albretsens Vej 8: 7 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 0,05 MWh 28 kr.

6 SIDE 6 AF 30 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 8 Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 100 mm 1,01 MWh 9 Efterisolering af varmefordelingsrør 0,70 MWh 10 Udførelse af nyt terrændæk 1,33 MWh 11 Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. 0,11 MWh 600 kr. 500 kr. 800 kr. 63 kr. 12 Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. 0,05 MWh 28 kr. 13 Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. 0,15 MWh 86 kr. Carl Albretsens Vej 10: 20 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 0,00 m³ koldt 0,05 MWh 21 Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 100 mm 1,01 MWh 22 Udførelse af nyt terrændæk 1,32 MWh 23 Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. 0,10 MWh 28 kr. 600 kr. 800 kr. 57 kr. 24 Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. 0,05 MWh 28 kr. 25 Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. 0,14 MWh 26 Efterisolering af varmefordelingsrør 0,00 m³ koldt 80 kr. 0 kr. Carl Albretsens Vej 12:

7 SIDE 7 AF 30 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 33 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 0,00 m³ koldt 0,05 MWh 34 Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 100 mm 1,01 MWh 35 Udførelse af nyt terrændæk 1,32 MWh 36 Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. 0,10 MWh 28 kr. 600 kr. 800 kr. 57 kr. 37 Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. 0,05 MWh 28 kr. 38 Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. 0,14 MWh 39 Efterisolering af varmefordelingsrør 0,00 m³ koldt 80 kr. 0 kr. Carl Albretsens Vej 14: 46 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 0,00 m³ koldt 0,05 MWh 47 Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 100 mm 1,01 MWh 48 Udførelse af nyt terrændæk 1,32 MWh 49 Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. 0,10 MWh 28 kr. 600 kr. 800 kr. 57 kr. 50 Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. 0,05 MWh 28 kr. 51 Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. 0,14 MWh 52 Efterisolering af varmefordelingsrør 0,00 m³ koldt 80 kr. 0 kr.

8 SIDE 8 AF 30 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms Carl Albretsens Vej 16: 59 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 0,00 m³ koldt 0,05 MWh 60 Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 100 mm 1,01 MWh 61 Udførelse af nyt terrændæk 1,32 MWh 62 Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. 0,10 MWh 28 kr. 600 kr. 800 kr. 57 kr. 63 Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. 0,05 MWh 28 kr. 64 Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. 0,14 MWh 65 Efterisolering af varmefordelingsrør 0,00 m³ koldt 80 kr. 0 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Fyns Almennyttige Boligselskab Vestre Stationsvej Odense C Afd.: 0521 Carl Albertsens Vej 8-16, 5750 Ringe Energimærket omfatter 5 ens fritliggende enfamiliehuse, hver med et boligareal på 86 m2. Der er 49 m2 kælder under hvert hus, heraf er ca. 28 m2 opvarmet.der er udnyttet tagetage på 37 m2. Alle bygninger er orienteret ens efter verdenshjørnerne. Bygningerne er registreret med hvert sit BBR nr. som følgende

9 SIDE 9 AF 30 Carl Albretsens Vej nr. 8, Bygning nr. 1: BBR nr Carl Albretsens Vej nr. 10, Bygning nr. 1: BBR nr Carl Albretsens Vej nr. 12, Bygning nr. 1: BBR nr Carl Albretsens Vej nr. 14, Bygning nr. 1: BBR nr Carl Albretsens Vej nr. 16, Bygning nr. 1: BBR nr Bygningerne er opført i 1951, i 2001 blev der monteret nye vinduer med energiglas. Lofts- og skunkrum er isoleret. Ejendomsmesteren, som var til stede ved besigtigelsen oplyste, at alle huse er nøjagtig ens. Der var kun adgang til alle huse. Besigtigelsen er foretaget i 2 huse, nr. 8 og 12 Energiforbruget for den samlede bebyggelse (6 huse) er beregnet til 453,1 kwh/m2, hvilket svarer til energimærke G. Hvis alle forslag til energibesparende foranstaltninger genenmføres vil energiforbruget falde til 133,7 kwh/m2 og energimærket forbedres til C. Det må dog anføres, at alle kælderrum med varme er beregnet som opvarmede rum, selv om kælderrummene oftest henstår som uopvarmede med lukkede radiatorer. Fjernvarmeforbruget i det enkelte hus er beregnet til 38,96 MWh svarende til en årlig udgift på ,- kr. Hvis alle forslag til energibesparende foranstaltninger gennemføres vil forbruget falde til 11,5 MWh svarende til en årlig udgift på 8.166,- kr. Det er aftalt med Fyns Almennyttige Boligselskab, at der ikke foretages destruktive undersøgelser af klimaskærmen. Elforbruget er ikke medregnet i energiforbruget. Det anbefales ved udskiftning af hårde hvidevarer anskaffes nyt, der er energimærkede med A++ alternativt A+ eller A.

10 SIDE 10 AF 30 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Carl Albretsens Vej 8: Status: Skråvægge i tagetagen er så vidt det kan ses isoleret med 100 mm mineraluld og der er ikke oplads til yderligere isolering. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 250 mm mineraluld. Forslag 11: Forslag 12: Forslag 13: Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. Skunkvægge og gulv kan kun efterisoleres i forbindelse en tagrenovering. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Carl Albretsens Vej 10: Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 250 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er så vidt det kan ses isoleret med 100 mm mineraluld og der er ikke oplads til yderligere isolering. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 23: Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen.

11 SIDE 11 AF 30 Forslag 24: Forslag 25: Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. Skunkvægge og gulv kan kun efterisoleres i forbindelse en tagrenovering. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Carl Albretsens Vej 12: Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 250 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er så vidt det kan ses isoleret med 100 mm mineraluld og der er ikke oplads til yderligere isolering. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 36: Forslag 37: Forslag 38: Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. Skunkvægge og gulv kan kun efterisoleres i forbindelse en tagrenovering. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Carl Albretsens Vej 14: Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 250 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er så vidt det kan ses isoleret med 100 mm mineraluld og der er ikke oplads til yderligere isolering. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 49: Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af

12 SIDE 12 AF 30 Forslag 50: Forslag 51: eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. Skunkvægge og gulv kan kun efterisoleres i forbindelse en tagrenovering. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Carl Albretsens Vej 16: Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 250 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er så vidt det kan ses isoleret med 100 mm mineraluld og der er ikke oplads til yderligere isolering. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 62: Forslag 63: Forslag 64: Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 100 mm. Skunkvægge og gulv kan kun efterisoleres i forbindelse en tagrenovering. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Efterisolering af lodrette skunkvægge med 100 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet.

13 SIDE 13 AF 30 Ydervægge Carl Albretsens Vej 8: Status: 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring. Formur T1800, Bagmur T1800 Ydervægge mod opvarmet kælder fra terræn til underside af kælderdæk består af 30 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge ved opvarmet del af kælder mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Væg mod uopvarmet rum består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg). Forslag 4: Forslag 5: Forslag 6: Isolering af uisoleret væg mod uopvarmet rum med 200 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af teglvæg, evt. i træskelet og fastholdes med tråd. Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en udvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres en udvendig isolering med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk den bedste løsning idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det mindre gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig

14 SIDE 14 AF 30 løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslag et er baseret på den udvendige løsning (kilde Forslag 8: Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. Carl Albretsens Vej 10: Status: 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring. Formur T1800, Bagmur T1800 Ydervægge mod opvarmet kælder fra terræn til underside af kælderdæk består af 30 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge ved opvarmet del af kælder mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Væg mod uopvarmet rum består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg). Forslag 17: Forslag 18: Forslag 19: Isolering af uisoleret væg mod uopvarmet rum med 200 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af teglvæg, evt. i træskelet og fastholdes med tråd. Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en udvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres en udvendig isolering med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk den bedste løsning idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det mindre gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og

15 SIDE 15 AF 30 det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslag et er baseret på den udvendige løsning (kilde Forslag 21: Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. Carl Albretsens Vej 12: Status: 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring. Formur T1800, Bagmur T1800 Ydervægge mod opvarmet kælder fra terræn til underside af kælderdæk består af 30 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge ved opvarmet del af kælder mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Væg mod uopvarmet rum består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg). Forslag 30: Forslag 31: Forslag 32: Isolering af uisoleret væg mod uopvarmet rum med 200 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af teglvæg, evt. i træskelet og fastholdes med tråd. Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en udvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres en udvendig isolering med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk den bedste løsning idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det mindre gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt

16 SIDE 16 AF 30 foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslag et er baseret på den udvendige løsning (kilde Forslag 34: Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. Carl Albretsens Vej 14: Status: 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring. Formur T1800, Bagmur T1800 Ydervægge mod opvarmet kælder fra terræn til underside af kælderdæk består af 30 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge ved opvarmet del af kælder mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Væg mod uopvarmet rum består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg). Forslag 43: Forslag 44: Isolering af uisoleret væg mod uopvarmet rum med 200 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af teglvæg, evt. i træskelet og fastholdes med tråd. Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en udvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres en udvendig isolering med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk den bedste løsning idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det mindre gener for husets

17 SIDE 17 AF 30 brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Forslag 45: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslag et er baseret på den udvendige løsning (kilde Forslag 47: Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. Carl Albretsens Vej 16: Status: 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring. Formur T1800, Bagmur T1800 Ydervægge mod opvarmet kælder fra terræn til underside af kælderdæk består af 30 cm massiv teglvæg. Kælderydervægge ved opvarmet del af kælder mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Væg mod uopvarmet rum består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg). Forslag 56: Isolering af uisoleret væg mod uopvarmet rum med 200 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af teglvæg, evt. i træskelet og fastholdes med tråd.

18 SIDE 18 AF 30 Forslag 57: Forslag 58: Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en udvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres en udvendig isolering med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk den bedste løsning idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det mindre gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslag et er baseret på den udvendige løsning (kilde Forslag 60: Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen.

19 SIDE 19 AF 30 Vinduer, døre og ovenlys Carl Albretsens Vej 8: Status: Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Indgangsdør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude. Carl Albretsens Vej 10: Status: Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Indgangsdør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude. Carl Albretsens Vej 12: Status: Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Indgangsdør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude. Carl Albretsens Vej 14: Status: Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Indgangsdør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude. Carl Albretsens Vej 16: Status: Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Indgangsdør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Terrassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude.

20 SIDE 20 AF 30 Gulve og terrændæk Carl Albretsens Vej 8: Status: Kældergulv er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Linietab ved kælderdæk er massiv tegl i skifterne omkring etageadskillelsen, ved ogvergang mod kælderydervæg er der ikke siolering. Forslag 10: Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Carl Albretsens Vej 10: Status: Kældergulv er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Linietab ved kælderdæk er massiv tegl i skifterne omkring etageadskillelsen, ved ogvergang mod kælderydervæg er der ikke siolering. Forslag 22: Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Carl Albretsens Vej 12: Status: Kældergulv er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Linietab ved kælderdæk er massiv tegl i skifterne omkring etageadskillelsen, ved ogvergang mod kælderydervæg er der ikke siolering. Forslag 35: Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet.

21 SIDE 21 AF 30 Carl Albretsens Vej 14: Status: Kældergulv er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Linietab ved kælderdæk er massiv tegl i skifterne omkring etageadskillelsen, ved ogvergang mod kælderydervæg er der ikke siolering. Forslag 48: Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Carl Albretsens Vej 16: Status: Kældergulv er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Linietab ved kælderdæk er massiv tegl i skifterne omkring etageadskillelsen, ved ogvergang mod kælderydervæg er der ikke siolering. Forslag 61: Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Kælder Carl Albretsens Vej 8: Status: Der er to rum i kælderen der er opvarmet. ( ca. halvdelen af kælderen,) Carl Albretsens Vej 10: Status: Der er to rum i kælderen der er opvarmet. ( ca. halvdelen af kælderen,) Carl Albretsens Vej 12: Status: Der er to rum i kælderen der er opvarmet. ( ca. halvdelen af kælderen,) Carl Albretsens Vej 14: Status: Der er to rum i kælderen der er opvarmet. ( ca. halvdelen af kælderen,) Carl Albretsens Vej 16: Status: Der er to rum i kælderen der er opvarmet. ( ca. halvdelen af kælderen,)

22 SIDE 22 AF 30 Ventilation Ventilation Carl Albretsens Vej 8: Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Carl Albretsens Vej 10: Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Carl Albretsens Vej 12: Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Carl Albretsens Vej 14: Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Carl Albretsens Vej 16: Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

23 SIDE 23 AF 30 Varme Varmeanlæg Carl Albretsens Vej 8: Status: Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. Carl Albretsens Vej 10: Status: Bygningen er tilsluttet med direkte tilslutning. Carl Albretsens Vej 12: Status: Bygningen er tilsluttet med direkte tilslutning. Carl Albretsens Vej 14: Status: Bygningen er tilsluttet med direkte tilslutning. Carl Albretsens Vej 16: Status: Bygningen er tilsluttet med direkte tilslutning. Varmt vand Carl Albretsens Vej 8: Status: Varmt produceres i 100 l væghængt ARO varmtvandsbeholder, isoleret med 30mm skumisolering. Der er ikke cirkulation på varmtvandsinstallationen. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er uisoleret på en strækning. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Forslag 3: Forslag 7: Isolering af uisolerede srør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Carl Albretsens Vej 10: Status: Varmt produceres i 100 l væghængt ARO varmtvandsbeholder, isoleret med 30mm skumisolering. Der er ikke cirkulation på varmtvandsinstallationen. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er uisoleret på en strækning. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering.

24 SIDE 24 AF 30 Forslag 16: Forslag 20: Isolering af uisolerede srør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Carl Albretsens Vej 12: Status: Varmt produceres i 100 l væghængt ARO varmtvandsbeholder, isoleret med 30mm skumisolering. Der er ikke cirkulation på varmtvandsinstallationen. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er uisoleret på en strækning. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Forslag 29: Forslag 33: Isolering af uisolerede srør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Carl Albretsens Vej 14: Status: Varmt produceres i 100 l væghængt ARO varmtvandsbeholder, isoleret med 30mm skumisolering. Der er ikke cirkulation på varmtvandsinstallationen. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er uisoleret på en strækning. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Forslag 42: Forslag 46: Isolering af uisolerede srør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Carl Albretsens Vej 16: Status: Varmt produceres i 100 l væghængt ARO varmtvandsbeholder, isoleret med 30mm skumisolering. Der er ikke cirkulation på varmtvandsinstallationen. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er uisoleret på en strækning.

25 SIDE 25 AF 30 Forslag 55: Forslag 59: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Isolering af uisolerede srør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Fordelingssystem Carl Albretsens Vej 8: Status: Varmefordelingsrør er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Forslag 9: Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Carl Albretsens Vej 10: Status: Varmefordelingsrør er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Forslag 26: Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Carl Albretsens Vej 12: Status: Varmefordelingsrør er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Forslag 39: Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Carl Albretsens Vej 14: Status: Varmefordelingsrør er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Forslag 52: Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Carl Albretsens Vej 16: Status: Varmefordelingsrør er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Forslag 65: Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred.

26 SIDE 26 AF 30 Automatik Carl Albretsens Vej 8: Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Carl Albretsens Vej 10: Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Carl Albretsens Vej 12: Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Carl Albretsens Vej 14: Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Carl Albretsens Vej 16: Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Vand Toiletter Carl Albretsens Vej 8: Status: Der er dobbeltskyl på toilet Carl Albretsens Vej 10: Status: Der er dobbeltskyl på toilet Carl Albretsens Vej 12: Status: Der er dobbeltskyl på toilet Carl Albretsens Vej 14: Status: Der er dobbeltskyl på toilet Carl Albretsens Vej 16: Status: Der er dobbeltskyl på toilet

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Degnemarken 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Degnemarken 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Degnemarken 18 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013256-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 19 Adresse: Strandvejen 9 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-007986-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Toftevej 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Toftevej 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Toftevej 7 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015904-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-464830-001 Energikonsulent: Ulrik A. Hovmand Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Bryggerivej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Bryggerivej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 24 Adresse: Bryggerivej 19 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003929-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Solvangsalle 3 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-113085-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Strandvejen 18 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-007993-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 10 Adresse: Svendebjergvej 34 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-076432-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4 kwh el 0,01 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4 kwh el 0,01 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Nørremarksvej 11 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-000648-001 Energikonsulent: Henry Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012903-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Perlevej 61 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Perlevej 61 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Perlevej 61 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-062512-001 Energikonsulent: Anders Dahl Mogensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 9 Adresse: Lille Kirkestræde 1 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000436-001 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

103.061 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

103.061 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Udbyhøjvej 116 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Stokkendalvej 1 Postnr./by: 7600 Struer BBR-nr.: 671-041488-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Asylgade 12 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Asylgade 12 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Asylgade 12 Postnr./by: 7400 Herning BBR-nr.: 657-005525-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Njalsvej 149 Postnr./by: 5210 Odense NV BBR-nr.: 461-601588-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Niels Bjerres Vænge 33 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-606873-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vantingevej 28 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vantingevej 28 Postnr./by: SIDE 1 AF 18 Adresse: Vantingevej 28 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015969-001 Energikonsulent: Per Krag Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Nellikevej 3 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-023907-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Vandværksvej 14 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-652492-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 0,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 0,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ingridsvej 95 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-069314-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Saxovej 196 Postnr./by: 5210 Odense NV BBR-nr.: 461-603289-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Anemonevej 6 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-102048-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Svalevej 5 Postnr./by: 6640 Lunderskov BBR-nr.: 621-252063-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Højgade 004 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019208-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Gevnø Gade 7 Postnr./by: 4660 Store Heddinge BBR-nr.: 336-009609-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

88.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

88.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 20 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ågade 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ågade 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Ågade 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-009364-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Bøsbrovej 1A 8940 Randers SV BBR-nr.: 730-017390-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Toftegårdsparken 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Toftegårdsparken 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Toftegårdsparken 1 Postnr./by: 8653 Them BBR-nr.: 740-025293-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

60.803 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

60.803 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Nordborggade 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

279.755 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

279.755 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolevej 6 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

64.091 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

64.091 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Tøjhushavevej 18 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Jellingvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Jellingvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Jellingvej 2 Postnr./by: 7100 Vejle BBR-nr.: 630-012365-001 Energikonsulent: Gunnar Stenhøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 kwh el 804,0 Liter fuelolie 5 kwh el 1.865,0 Liter fuelolie

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 kwh el 804,0 Liter fuelolie 5 kwh el 1.865,0 Liter fuelolie SIDE 1 AF 18 Adresse: Bygaden 020 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-008948-001 Energikonsulent: Harry Olander Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Pomonavej 3 Postnr./by: 7100 Vejle BBR-nr.: 630-015086-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Lundingsgade 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-284721-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Holbækvej 323 Postnr./by: 4440 Mørkøv BBR-nr.: 316-020808-001 Energikonsulent: Lars Bentzen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Liltvedvej 45 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-112708-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hvidkløvervej 20 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hvidkløvervej 20 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Hvidkløvervej 20 Postnr./by: 4030 Tune BBR-nr.: 253-042753-001 Energikonsulent: Energihuset Sjælland ApS Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 21,90 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 21,90 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 10 Adresse: Stenløkkevej 20 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-007819-001 Energikonsulent: Anders Llileskov Mortensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 22,30 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 22,30 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Agervænget 4 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-004972-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

288.331 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

288.331 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dueoddevej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dueoddevej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Dueoddevej 4 Postnr./by: 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-128152-001 Energikonsulent: Henrik Adamsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

27.318 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

27.318 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Mariagervej 039 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nykøbingvej 167 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nykøbingvej 167 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Nykøbingvej 167 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022667-001 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sandved 31A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024430-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevej 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevej 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Banevej 7 Postnr./by: 4480 Store Fuglede BBR-nr.: 326-014237-001 Energikonsulent: Lars Bentzen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Elme Alle 8 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113487-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Ahornvej 31 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-007880-001 Energikonsulent: Arne K. Bertelsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Krogslundvej 93 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-218091-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Marstrup Bygade 129 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Marstrup Bygade 129 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Marstrup Bygade 129 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-010699-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Møllevej 17B 3630 Jægerspris BBR-nr.: 250-013575-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Æbleskivegyden 29 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-443176-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Haderslevvej 69a 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018577-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 36 Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-571167-002 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Sollerupvej 22 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-000000-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Oldvejen 002 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-010384-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestergade 3 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestergade 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Vestergade 3 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-008591-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Tiphedevej 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Tiphedevej 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Tiphedevej 6 Postnr./by: 7480 Vildbjerg BBR-nr.: 657-905595-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Kølsenvej 19 Postnr./by: 8831 Løgstrup BBR-nr.: 791-061660-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Rønvangen 169 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Rønvangen 169 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Rønvangen 169 Postnr./by: 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-011091-001 Energikonsulent: Peter Just Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Østerbro 84 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 11 Adresse: Vestensborg Alle 51 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001605-001 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Stokkebro 81 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106996-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Skolevej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Skolevej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Skolevej 18 Postnr./by: 4930 Maribo BBR-nr.: 360-007915-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere