INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 PROBLEMFORMULERING 3 PROBLEMAFGRÆNSNING 3 METODE OG STRUKTUR 4 VIRKSOMHEDSANALYSE 5 MÅLGRUPPE ANALYSE 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 PROBLEMFORMULERING 3 PROBLEMAFGRÆNSNING 3 METODE OG STRUKTUR 4 VIRKSOMHEDSANALYSE 5 MÅLGRUPPE ANALYSE 9"

Transkript

1 Page 1 of 40 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 PROBLEMFORMULERING 3 PROBLEMAFGRÆNSNING 3 METODE OG STRUKTUR 4 VIRKSOMHEDSANALYSE 5 FIRMAETS HISTORIE 5 VIRKSOMHEDSSTRUKTUR 6 FIRMAETS VÆRDIER OG IMAGE 6 ERFARING/PROFESSIONALITET 7 FLEKSIBILITET/EFFEKTIVITET 7 VIRKSOMHEDENS MÅL 8 MÅLGRUPPE ANALYSE 9 MÅLGRUPPEN 9 VIRKEMIDLER 10 BRUGERPROFILER 11 KONCEPTANALYSE 12 KONCEPTET 12 KVALITET 12 FUNKTIONALITET 12 SITEMAP 13 WIREFRAME 13 ALLE SIDER 13

2 Page 2 of 40 ANALYSE AF KONCEPTS VISUELLE UDTRYK 14 GRAFISKE VIRKEMIDLER 14 PRÆSENTATIONSDESIGN 15 INFORMATIONSDESIGN 16 INTERAKTIONSDESIGN 18 ANALYSE AF KODNINGEN 19 FLASH-KODNINGEN 19 HOME SIDEN 19 ALLE SIDER 20 ANALYSE AF HTML-KODEN 21 NYHEDSSIDE 22 FORMÅLET MED PROTOTYPEN OG EVALUERING AF DENNE 24 DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF PROTOTYPEN 25 KONKLUSION 25 LITTERATURLISTE 27 BØGER 27 ARTIKLER 27 BROCHURE 27 WEBSIDER 27 BILAG 28 INTERVIEWGUIDE (BILAG 1) 28 WIREFRAME (BILAG 2) 30 SITEMAP (BILAG3) 31 SKÆRMBILLEDE AF HOVEDSIDEN (BILAG 4) 32 SKÆRMBILLEDE AF PROTOTYPENS MAPPESTRUKTUR (BILAG 5) 33 DESIGNFORSLAG TIL PROTOTYPER (BILAG 6) 34 DMP MØLLESERVICE BROCHURE (BILAG 7) 35 LOVGIVNING FOR VINDMØLLER (BILAG 8) 39 DESIGNET AF SIDERNE (BILAG 9) 40

3 Page 3 of 40 Indledning I dette projekt vil vi gennemgå vores arbejde med at fremstille en ny side for virksomheden DMP Mølleservice som er et firma der beskæftiger sig med servicering, opstilling, nedtagning og reparation af vindmøller. Virksomheden var allerede i besiddelse af en hjemmeside ( Vores mål med denne opgave var dog at lave en hjemmeside, som i langt større grand end den gamle formår at udstråle de værdier og kvaliteter som firmaet også selv gerne vil udstråle. Vil igennem rapporten, analysere virksomheden og dens målgruppe og derved prøve at nå frem til det bedst mulige resultat som i sidste ende forhåbentlig vil formå at øge firmaets erhvervelse af kunder igennem Internet mediet. I de følgende punkter vil vi opstille en problemformulering og en problemafgrænsning som vil vise, hvordan vi vil gribe arbejdet med firmaets problemer an. Problemformulering Hvordan kan vi bedre præsentere DMP Mølleservices tjenester overfor nye og eksisterende kunder? Hvordan kan vi bedre fremstille DMP Mølleservices image overfor nye og eksisterende kunder? Hvordan kan vi gøre det nemmere for firmaets ledelse at kommunikere nyheder nemt ud til kunderne? Problemafgrænsning I forbindelse med dette projekt har vi valgt at fokusere på at lave en ny hjemmeside for DMP, i forsøg på at løse problemstillingerne. Grunden til dette er at DMP, allerede har en hjemmeside men at den er ude af trit med det image som firmaet på nuværende tidspunkt besidder. Den første problemstilling er at, vi vil præsentere deres ydelser/tjenester bedre. Dette vil vi bl.a. gøre ved at revidere den tekst som er på hjemmesiden og tilføje noget nyt tekst, evt. fra deres nye og ganske udmærkede folder. Man skal ikke være i tvivl om hvad DMP Mølleservice rent faktisk kan tilbyde af forskellige tjenester, som man er på den nuværende side. Den anden problemstilling, er at vi vil formidle deres image overfor kunderne. Firmaet har i de seneste par år været i en stor udvikling og det nuværende design/logo og image, som den nuværende hjemmeside bruger, er blevet droppet til fordel for et nyt og mere moderne.

4 Page 4 of 40 Grunden til dette imageskift har været på grund af målgruppen de sidste par år har ændret sig markant. Derfor skal vi have analyseret den nye målgruppe og have lavet en hjemmeside, som henvender sig bedre til den nye målgruppe. Og gør brug af det nye logo og image som firmaet har tilegnet sig. Den tredje og sidste problemstilling er hvordan vi kan gøre det nemmere for firmaets ledelse at kommunikere information ud til deres kunder. På den nuværende side har firmaets ledelse ikke nogen mulighed for at informere kunderne om nyheder eller andet, eftersom at de ikke besidder den krævede kendskab til HTML programmering som er krævet for at kunne redigere i den nuværende side. Derfor vil vi prøve at finde en løsning på hvordan man kan lave et system som kan betjenes direkte fra siden, så folk uden kendskab til kodning har mulighed for at skrive nyheder m.m. Metode og struktur I dette afsnit vil der blive beskrevet, hvordan vi har tænkt os at besvare vores spørgsmål i problemformuleringen. Til besvarelsen af vores problemformulering vil der lægges ud med et interview med DMP Mølleservice (Se Interviewguide Bilag 1). I dette interview vil vi stille spørgsmål, som skal være med til at gøre det lettere for os at håndtere og give direkte svar på de problemer vi skal have løst. Der vil redegøres i relevant omfang ang. de informationer og ønsker/krav vi fik, som først og fremmest kom fra firmaet selv, og vi vil derefter også søge brugbar information på den hjemmeside firmaet allerede har. Udover dette, vil vi tage specielt brug af bøgerne vi er blevet præsenteret for i undervisningen på skolen og hvor vi bl.a. har lært mange ting omkring virksomheder, målgrupper, design og navigation. Efterfølgende skal give et indblik i, hvordan rapporten er struktureret og hvordan problemformuleringen besvares lidt efter lidt. Indholdet i rapporten og valget af emnernes rækkefølge vil blive beskrevet. Vi har for en god ordens skyld valgt at indvie læseren fra starten af, i hvilke spørgsmål vi sætter os selv at løse og samtidigt give et bud på hvordan teamet har tænkt sig at gøre dette, samt i indledningen at fortælle meget kort om hvilket firma der arbejdes med. Dernæst bliver man som læser ledt gennem en mere dybdegående analyse af virksomheden og ligeledes målgruppen. Formålet med virksomhedsanalysen er at fortælle om DMP Mølleservices historie, virksomhedsstrukturen med hierarkisk organisationsdiagram over ansatte, om firmaets image, værdier og mål. Målgruppeafsnittets formål er at definere den målgruppe, der skal rammes og hvad vi vil gøre for at opnå dette. Til sidst bringes i dette afsnit også to brugerprofiler med tilhørende brugerscenarier.

5 Page 5 of 40 Disse emner bringes på bane allerede helt fra starten, for at give et solidt fundament at bygge ovenpå i følgende analyser. Når vi derefter har været godt omkring virksomheden og målgruppen, så brugerne/kunderne til hjemmesiden og de ting som firmaet står for er blevet fastslået, vil vi efterfølgende præsentere ideen bag vores koncept til den ny hjemmeside for DMP Mølleservice. Formålet med dette afsnit om konceptet er at give en dybere forklaring på de grundlæggende ting det ny koncept bygger på, til videre brug i analysen af det visuelle design. Det visuelle design forklarer om selve udseendet af designet og begrundelse af dette. Der begrundes valg af fonte, farver og billeder, så læseren får at vide hvorfor vi netop valgte at gøre det på den måde. Til sidst forklares om interaktionsdesignet som også er en del af siden. Det næste rapporten byder på er forklaring til Sitemap og Wireframe, som findes vedlagt som bilag. Derefter kommer analyse af selve kodningen og forklaring til nyhedssiden. Dette medtager vi for at give den teknisk interesserede muligheden for at se hvordan vi helt præcist har lavet siden. For at se hele koden skal selve filerne dog åbnes. Som en afslutning på dette skriver vi lidt om prototypen, for at beskrive formålet og evaluere denne. Vi kommer kort ind på definitionen og afgrænsningen af prototypen. Som det sidste punkt, konklusionen, vil vore svar på problemformuleringen blive opridset. Det medtages for at give en slags opsummering over forløbet vi startede ud med nogle spørgsmål som vi undersøgte gennem rapporten, disse skal nu bringes klart for læseren. Virksomhedsanalyse I dette kapitel, vil vi kigge lidt nærmere på den virksomhed som vi har valgt at arbejde med. Vi vil lægge ud med at fortælle lidt om firmaets historie, derefter vil vi fortælle lidt om firmaets struktur. Efter det vil vi komme ind på hvilke værdier firmaet ligger vægt på, og til sidst vil vi fortælle lidt om hvad mål firmaet har med siden. Firmaets historie DMP Mølleservice blev i 1987 grundlagt af en gruppe folk, med mange års erfaring inden for fremstilling og servicering af vindmøller for vindmøllefabrikanterne. Grundlaget for DMPs eksistens kom i slutningen af 80 erne hvor mange møllefirmaer gik konkurs og mange mølleejere derfor stod uden mulighed for at få udført service på deres vindmøller. Virksomheden havde ramt rigtigt. DMP udvidede og etablerede i 1997 et datterselskab i Tyskland hvor markedet udviklede sig meget stærkt, med behov for alternativ service på en række vindmøllertyper.

6 Page 6 of 40 Med 20 års erfaring i branchen kan DMP mølleservice tilbyde service, ombygninger og reservedele til en meget stor del af de vindmøller der i dag opstilles i ind - og udlandet. Virksomhedsstruktur DMP Mølleservice er et mindre firma, uden den store kommunikations linie blandt medarbejderne. Som de selv siger Vi er ikke er større end næsten alle snakker sammen hver dag og alle ved hvad de andre laver. Firmaet bliver af ledelsen styret meget socialt. Men er dog opbygget efter klassisk hierarkisk virksomhedsstruktur som man kan se på følgende diagram: Direktør Servicechef Montøre Værkstedsfolk/reperatøre Firmaets værdier og image DMP Mølleservice, er et firma som ligger stor vægt på deres image internt men som ikke altid har været lige god til at kommunikere dette budskab ud gennem de medier de har brugt til at sprede deres kendskab. De har nu i flere år kørt med en hjemmeside som har afspejlet nogle værdier og et image, som for flere år siden er blevet udskiftet med et nyt. Grunden til dette skift har været en udveksling i ledelsen, som har skabt en anden ledelsesform, og ikke mindst et markant skift i målgruppen. Tilbage i slutningen af 80 erne bestod en stor del af målgruppen af miljøbeviste personer (man kan kalde dem hippier hvis man vil) som sammen med andre lagde sammen og fik rejst en mølle som kunne levere strøm til deres huse. Denne praksis er dog gennem 90 erne stort set forsvundet, og kun meget få privat personer anskaffer sig nu om dage vindmøller. Det nye marked består i dag i stedet for af større landmænd som har pladsen og kapitalen til at kunne få rejst nogle vindmøller på deres grund, af varierende størrelse. DMP mølleservice er måske ikke det billigste firma du kan få fat på, så derfor prøver de at begrunde deres højere prisleje på service med et image hvor hovedværdien er kvalitet. Og

7 Page 7 of 40 lægger derfor i alle aspekter af deres firma vægt på at levere et kvalitets produkt til kunden. Dette kan yderligere specificeres gennem følgende underværdier: Erfaring/professionalitet Som jeg nævnte tidligere, har DMP mange års erfaring i branchen og har nogle af de bedste mekanikere og montører der findes. De har desuden en meget stor knowhow om markedets udvikling. Hvilket ofte resulterer i at DMP selv udvikler og forbedre dele og komponenter for at optimere driften og forlænge levetiden. Fleksibilitet/effektivitet DMPs erfarne service montører sparer tit kunden for lange ventetider de ved for det meste hvilke reservedele, der skal medbringes til de forskellige reparationer. Og hvis reservedelene ikke findes eller kan skaffes, kan de hurtigt fremstille dem på deres eget maskinværksted, som gør det muligt for DMP at levere reservedele af en høj kvalitet til lavest mulige pris. DMP tilbyder desuden overvågning via telefon på langt de fleste mølletyper der i dag har en vagtordning, så man altid kan kontakte en servicemontør hvis der skulle opstå problemer uden for normal arbejdstid. DMP modtager fejlmeddelelser fra møllerne 24 timer i døgnet, og er af den holdning at møller med fejl eller stop altid serviceres først, så den hurtig kan komme i drift igen så må de normale serviceeftersyn rykkes lidt. Derfor har DMP Mølleservice brug for en hjemmeside der afspejler at det er et kvalitetsmæssigt godt håndværk der udføres, så målgruppen føler sig tryg ved at henvende sig til dem, efter at have fået den relevante information om firmaet på siden, dette vil de gerne opnå ved følgende ting: Give kunderne en visuel forventning om at firmaet har styr på tingene og lever op til deres image som ifølge firmaet selv bygger på service og kvalitet til kunden. Tidligere kunder ved at det måske koster lidt mere at henvende sig til dem end andre steder, men det bliver belønnet med en garanti om at de også får lavet arbejdet godt. Og deres hjemmeside skal i modsætning til den gamle også prøve at afspejle dette. At den udstråler troværdighed, så det kan lokke flere kunder til. Det skal se professionelt ud. Mulighed for at se billeder af blandt andet firmaets arbejde med vindmøller i feltet. En omfattende men præcis information omkring hvad firmaets rent faktisk har at tilbyde kunderne. Et design der gør siden let at navigere rundt i hvor man nemt kan finde den information man ønsker.

8 Page 8 of 40 Virksomhedens mål Virksomhedens mål med at få lavet denne hjemmeside, er at de i større grad vil være i stand til at hente kunder igennem det voksende medie som er Internettet. Hvis man kigger på deres gamle hjemmeside, kan man have sine tvivl om hvorvidt den overhovedet var i stand til at skaffe dem kunder, men om den tværtimod ikke snarer skræmte kunderne væk. Grunden til det er at den gamle side stærkt strider imod mange af virksomhedens værdier. Hvis man griber fat i nogle af de punkter vi slog fast der skulle opnås med den nye side kan vi sammenligne dem med den gamle side, og se på hvordan den opfyldte de værdier. Give kunderne en visuel forventning om at firmaet har styr på tingene og lever op til deres image som ifølge firmaet selv bygger på service og kvalitet til kunden. Den gamle side kan bestemt ikke leve op til dette mål, eftersom den rent kvalitetsmæssigt ikke er af særlig høj standard, her kan man henvise til lav opløsning på designet, knapper med kornet kant, brug af et logo de flere år tilbage har valgt at skifte ud med et nyt og bedre. Tidligere kunder ved at det måske koster lidt mere at henvende sig til dem end andre steder, men det bliver belønnet med en garanti om at de også får lavet arbejdet godt. Og deres hjemmeside skal i modsætning til den gamle også prøve at afspejle dette. Som nævnt i den sætning afspejler den gamle side altså ikke dette særlig godt. Der kan man bl.a. henvise til de mange fejl der er på siden, og fejl må jo ikke ligefrem siges at kunne kaldes kvalitet. De fejl der kan henvises til, er bl.a. menuer der hopper ud af position ved skift af sprog, meget store problemer med korrekt visning af siden når opløsningen kommer over 1024 x 768 billeder og tekst hopper ud af designet, designet som er blevet sat ind som baggrund, gentager sig selv i bunden af siden. Og sidst kan det nævnes problemer med at teksten hopper ud af designet, hvis man i browseren vælger en større tekst størrelse end standard størrelse. Selve indholdet af siden hvad angår tekst, er ikke helt ved siden af på den gamle side, der er dog nogle firmarelevante informationer som mangler og nogle som kunne være forklaret bedre end de er på siden. Men det gennemgribende problem med den gamle side, er det gennemgående design som jeg har dokumenteret bryder med mange af firmaets værdier om kvalitet. Dette mangelfulde og fejlfyldte design kan være med til at skræmme kunderne væk inden de overhovedet læser teksten, eller at få kunderne til at dømme firmaet ud fra den hjemmeside de har, end ud fra de oplysninger som hjemmesiden levere til kunden. Med denne nye hjemmeside håber firmaet på at kunne hente flere kunder gennem nettet, og med god samvittighed begynde at promovere deres hjemmeside, og anskue den som en decideret del af deres marketingsstrategi.

9 Page 9 of 40 Målgruppe analyse I dette kapitel vil vi analysere den målgruppe som DMP Mølleservice har. Vi vil lægge ud med at redegøre for hvordan vi finder frem til den primære målgruppe. Og derefter forklare hvordan vil vi prøve at påvirke målgruppen og hvilke effekter vi vil bruge til det. Vi vil til sidst slutte af med nogle brugerprofiler hvor vi vil prøve at vise nogle eksempler på hvad den primære målgruppe lægger vægt på. Målgruppen Det er vigtigt at finde ud af, hvilken målgruppe man skal ramme for at kunne formidle de nødvendige informationer på en effektiv måde. Hvis vi kigger nærmere på målgruppen viser det sig faktisk at den ikke er specielt bred, eftersom de folk der vil have brug for at opsøge et firma som DMP Mølleservice enten selv i forvejen skal have en vindmølle, eller er nogen som gerne vil købe en. Næstefter ved vi, at vindmøller ikke just er hver mands eje de er meget dyre og må/kan ikke opsættes hvor som helst. Her kan man bl.a. henvise til lovgivningen som begrænser muligheden for placeringen af en vindmølle. Lovgivning for vindmøller siger at mindste afstand til naboer er på 4 gange møllens totalhøjde se Bilag 8. Så det er ikke ligefrem alle der har den nødvendige plads til at opstille en mølle. Dernæst skal man jo også have en effekt ud af at anskaffe sig en mølle, det kan være af økonomiske hensyn og af hensyn til naturen. Vi kan yderligere snævre vores målgruppe ind, ved at se på vores samtaler med virksomheden. Tidligere har en stor del af målgruppen, været grupper af personer som har lagt stor vægt på beskyttelse af naturen. Men eftersom vindmøller er blevet større og mere effektive gennem tiden, skal der nu store grupper mennesker til for at udnytte nutidens møller, før det rent økonomisk kan betale sig. Dette er grunden til at de 2 største købere på området nu om dage er det offentlige og større landmænd. Dog har DMP Mølleservice på nuværende tidspunkt ikke rigtig nogen andel hos det offentlige hvilket kan begrundes med følgende: Når det offentlige anskaffer sig vindmøller, er det større vindmølleparker som typisk består af mellem 10 og 30 vindmøller. Disse møller bliver anskaffet fra vindmøllefabrikanter som Vestas. Disse producenter tilbyder som DMP også service til vindmøllerne, men den service de tilbyder, er normalt dyre end den service DMP er i stand til at tilbyde, hvis man kigger på en enkelt mølle. Men i tilfældet med det offentlige hvor man har en samlet vindmølle park på vindmøller, er det mere lukrativt for Vestas at give dem en god ordning hvor det bedre kan betale sig for kommunen. Hvorimod det er langt dyre og mindre attraktivt for Vestas at skulle servicere 30 ejere af enkelte vindmøller rundt omkring i landet. Dette vil sige at man kan indsnævre den primære målgruppe til:

10 Page 10 of 40 Større landmænd med økonomien i orden, fordi; De har jorden (områderne) til det De har kapitalen til at investere i vindmølle eller flere De har energibehovet, for at drive deres store landbrug De har pga. deres store energibehov mange penge at spare i længden ved at anskaffe sig deres egen energikilde Virkemidler Efter vi har fået fastlagt målgruppen, skal vi nu finde ud af hvordan vi kan påvirke vores primære målgruppe. Og hvilke virkemidler vi skal bruge for at gøre det. Vi har valgt at lave en ny hjemmeside til DMP Mølleservice for på den måde at forbedre deres kommunikation til kunderne. Kommunikationen skal forbedres på denne måde, da flere og flere landmænd bruger computere i deres hverdag og at de for at få hurtig information har lettere ved at søge efter et firma på nettet end at bladre en stak gamle medlemsblade igennem for at finde en reklame for vindmølleservice. Hjemmesiden til DMP Mølleservice, skal være en informationsside omkring hvad firmaet kan tilbyde kunderne (reparation og opsætning af vindmøller). For at påvirke landmændene, skal vi ind og lave en hjemmeside, der er hurtig at finde information på, da vi går ud fra at de har travlt nok i forvejen. Vi skal lave en side der er overskuelig og let at bevæge sig rundt i, også for dem der måske ikke har den store interneterfaring. Det er vigtigt at vi laver en side der har professionel udstråling så kunderne føler sig trygge og veltilpas ved at henvende sig til DMP. Vi vil få siden til at udstråle professionalitet ved at bruge fx de samme farver fra logoet i det gennemgående design på siden. Vi har valgt at holde os til at bruge forskellige skrifttyper og størrelser til henholdsvis brødtekst, overskrifter, underoverskrifter og menupunkter. Dette skal give brugeren bedre overblik og indikere forskellighederne. Vi vil også vise nogle billeder der giver kunden mulighed for at se noget af det arbejde DMP udfører til dagligt. På siden skal kunden have mulighed for at læse om firmaet. Både firmaets historie og hvad der er mere aktuelt i firmaet pt. Dette skal være med til at give tryghed for kunden. Derudover kan kunden finde underpunkterne om fx reparationer og opstilling af møllerne, der er selvfølgelig er relevant når kunden finder siden og undersøger om han kan bruge DMP til det han skal have lavet. På forsiden skal brugeren præsenteres for DMP s værdier, som er kvalitet og godt håndværk, samt for nyhedsgrupper der kan besøges hvis det findes interessant at læse om hvad der foregår lige nu. Brugeren får med det samme at vide at firmaet selv mener at det er kvalitet det de laver, hvilket giver mere tillid når brugeren ellers klikker rundt på siden.

11 Page 11 of 40 Brugerprofiler Brugerprofil 1: Jens Klausen på 32 år, har en gård på 40 tønder land. Han bor sammen med sin kæreste som hedder Herdis Klausen på 29, selve gården er gået i arv i 3 generationer De har et barn som hedder Hans, og er 9 år, som skal arve gården efter dem. Hele familien er i landbrug, og selve familien har et par gårde rund om i landet, mest over i midt Jylland. Jens er en handyman, som har lavet mange ting på gården og mener at tingene skal gøres ordentligt. Han vil have at tingene ser godt ud og kan holde til at blive brugt, samtidig med at man ikke bruger mere tid på det end nødvendigt. Bruger Scenarier 1: Jens Klausen har en vindmølle til at stå på deres mark, som har stået der i de sidste 20. Der har kun været nogle få problemer med den, men som til gengæld har tage tid at lave. Den er lige gået i stykker igen, efter en kraftig storm, som har revet propelakselen skæv. Men sidste gang han fik den lavet var der meget bøvl med, at det ikke blev lavet ordentligt og at det tog meget lang tid. Han sparede godt nok nogle penge ved det, men han har ikke tid til at kigge efter møllen hele tiden, så nu vil han gerne have lavet det ordentligt i første omgang i stedet for. Så derfor gik han ind på nettet for at se hvilke firmaer, der tilbød at fikse hans vindmølle hurtig og ordentligt. Derved kom han ind på DMP Mølleservices hjemmeside og opdagede en meget let side, som var hurtig at naviger rundt i. En ordentlig opbygget side som funger resulterede i, at Jens Klausen kontakter firmet for at få repareret sin vindmølle. Bruger profil 2: Torben Rasmussen på 39 år og bor sammen med sin hustru Janni Rasmussen på 36 år. De har ingen børn og kan heller ikke kan få nogen. De har købt en gård med 30 tønder land, som bliver brugt til både dyr og mark. Torben er opvokset inde i byen, men har altid været vild med landbrugslivet og naturen. Hans marker er hans liv og han bruger meget tid på dem, men han har ikke den store forståelse for de tekniske ting. Janni arbejder inde i byen som tøjdesigner, og arbejder ligeså mange timer som ham.

12 Page 12 of 40 Bruger Scenarier 2: Efter noget tid har familien Rasmussen, haft en del overskydende økonomi, da de har haft en god høst i flere år, sammen med deres dyrebesætning. Efter noget tid, hvor de har snakket frem og tilbage med deres bankrådgiver, beslutter de sig for at købe en vindmølle. De blev enige om, at det ville være en god investering, og fordi de tilmed have nogle områder i marken, som de ikke kunne bruge til andet. Men Torben, viste ikke rigtig hvilket firma han skulle have til at sætte den op, da han gerne ville have at den bare skulle virke og at det skulle gå hurtigt, da han har travlt nok på gården i forvejen. Derfor besluttede han sig for at slå det op på nettet, hvor han faldt over DMP Mølleservices hjemmeside, som virkede meget simpel og anvendelig, og var hurtigt at naviger gennem. Der var kun det information som man skulle bruge og det resulterede i, at han kontakter firmet for at få opsat en vindmølle. Konceptanalyse I dette kapitel vil vi beskrive det koncept som vi har tænkt os at bruge i forbindelse med fremstilling af hjemmesiden. Konceptet vil være baseret på de ting vi nåede frem til i forbindelse med målgruppe- og virksomheds analysen. Først vil vi beskrive vores koncept og herefter vil vi forklare i en kommunikationsplan hvordan vi har tænkt os at få vores budskab ud til målgruppen. Konceptet Ideen med dette koncept er at beskrive hvordan vi på bedst mulig måde præsentere DMPs image i designet af deres nye side. Og sørge for at det klart fremstår hvad firmaet laver og hvilke firmaværdier det er de lægger vægt på. Vores koncept bygger på 3 grundlæggende ting; kvalitet, enkelthed og funktionalitet; Kvalitet Prøve at opnå et professionelt look, der udstråler professionalisme så det kan skabe tillid og troværdighed for kunden. Gennemarbejdet design, uden fejl og mangler. Flotte billeder, gennemgående design og farver. Enkelthed En ikke alt for omfattende menu, der er nem og hurtig at navigere rundt i. Små og kun relevante mængder af information på hver side. Hurtige og forståelige forklaringer. Ikke for mange distraktioner på siden som kan fjerne fokus fra det vigtige. Funktionalitet God funktionalitet for både kunder, som for firmaet selv. Muligheder for som kunde at få den

13 Page 13 of 40 ønskede information hurtigt og nemt. Og for firmaet god mulighed for at kommunikere nyheder, eller nye tiltag igennem siden. Sitemap Da vores ide med denne hjemmeside er at skabe en informationsside, har vi valgt en global navigationsmetode fra The elements of user experience. 1 Det vil sige vi har fire hovedmenuer, hvor af der er undermenuer, men fordi det er en global navigationsmetode, har man mulighed for at åbne alle hovedmenuerne hele tiden. Det vil skabe en let måde at naviger rundt på hjemmesiden, som giver brugen en fornemmelse af, at det er nemt at bruge og det vil også smitte af på opfattelsen af firmaet. Se bilag 3. Wireframe Alle sider Siderne er lavet på den måde at man har et billede oppe i topvinduet, som fader ud i den blå farve DMP Mølleservice har i deres logo. Det gør vi for at give hjemmesiden, en farve som står for DMP Mølleservice. Hvor farven er 100 procent, har vi valgt at vise informationsteksten i hvid for at den skal være let at læse. Vores hovedmenuer og undermenuer er lavet som et globalt navigationssystem, se Sitemap, Bilag 3. Derved er hovedmenuen den bar med mellemgrå farve, hvor den lysegrå er undermenubaren. I undermenu-baren har alle sider, en undermenu-overskrift, som giver information om hvad man kan i undermenuen, den sider ved siden af logoet for DMP Mølleservice. Hovedsiden har 3 nyhedsbokse som sider i undermenu-baren, lige under undermenuoverskriften. Ydelse og Om os siderne har en undermenu, i stedet for nyhedsboksen, som giver mulighed for at vælge den information man skal have fat i, uden at skulle kunne slide vinduet længer ned. Kontakt siden har kun information om hvor og hvordan man kan kontakte DMP Mølleservice. For at se siderne i Wireframe, se Bilag 2. 1 The elements of user experience, Jesse JamesGarret, 2003, s. 127.

14 Page 14 of 40 Analyse af koncepts visuelle udtryk Grafiske virkemidler Først vil jeg forklare hvorfor vi har lavet vores side så brugervenlig og hvad vi har tænke på, da vi skulle i gang med den. Hertil siger Donald A. Norman (Fra The of Everydag Tings ), nogle gode ting som også kunne gælde multimedieproduktion, som lyder: Visibility. Synlighed: Det er kun de ting, man skal bruge, der skal være synlige og tilgængelige og de skal fortælle, hvordan tingen skal bruges. Det skal være tydeligt, hvad der er salt og peber og hvordan de skal betjenes. Hvordan man skal hælde af en termokande skal låget drejes, tages helt af eller hvad. Det er også det vi prøver at opnå med vores siden, det skal være hurtig og nemt at finde rundt og man skal vide hvad de forskellige ting kan bruges til og hvordan man bruger dem gennem designet. Men vi har også lagt meget vægt på hvordan det størrelsesforhold vi bruger i forhold til hinanden. Grillo (1960) siger at størrelse er the feeling of design fitting its space and its surroundings. - Hvor vi har ramt den rigtige størrelse, da siden er harmonisk, ikke overfyldt og ikke tom, men tilpas. Vores ide var også at bruge selve siderne til at vise de billeder der skal ind på siden, i stedet for at lave en menu som hed Billeder, da vi mente at det gav siden liv, og viste deres gode håndværk gennem deres arbejde som de har i firmaet (se under Virksomhedsstruktur). Der for valgte vi nogle billeder som har dybde så man får en tredimensional grafik som giver billederne liv. Og ved at indsætte billeder får vi muligheden for at sige 1000 ord bare med det billede. Altså hele siden er bygget op så man den har nogle konstanter som er vores fadingeffekt fra billeder over i det blå. Som skrevet, har vi gjort det for at vise de billeder som vi synes der skal være på siden, for at give den liv. Men stadig være en del af hjemmesiden, altså for at binde virkeligheden sammen med hjemmesiden for at gøre den troværdig og professionel. Vi har også vores navigationsbarer, som går igen gennem hele hjemmesiden. Det gør den for ikke at forvirre folk, men derimod gøre det letter at naviger rundt på siden. Vi har også vist hvor man er på hjemmesiden ved at menuknappen skifter farve og går sammen med bund af hjemmesiden, og det giver en fornemmelse for hvor man er og hvad der er tilbage.

15 Page 15 of 40 Vi har lavet siden ud fra vores målgruppe, som er folk der har penge, og ud fra hvad servicefirmaet udgiver, som er at det skal være nemt, hurtigt og let at bruge, men alligevel se professionelt ud. (Se nærmere under Målgrupper og Virksomhedsanalyse) Præsentationsdesign Her vil jeg forklare, hvorfor vores design ser ud som det gør og hvad det signalere. Hvis vi starter med at se på vores valg af fonts, har vi valgt arial-familien til alt tekst og menu knapper. Arial er en god font til pc fordi den ikke har serifer og fordi den har en fast bund, så øjnene hurtig får et godt overblik og noget at køre efter. Først har vi vores overskrift i topvinduet på forsiden (se Bilag 4) som er en font størrelse 50 Arial Black med bold, som vi har vagt fordi den er meget let at læsse på nettet og fordi den er dejlig fed og skelner sig meget ud fra sloganet nedenunder, og så har den et professionelt look da den er meget let og hurtig at læse. Sloganet er en font størrelse 37 Arial Baltic, som giver en tyndere i både asænders og desænders end Arial Black men den holder stadig en god læselighed. De næste vi tager, er nyhedsgrupperne som er i bunden af home-siden/ forsiden. Til overskriften bruger vi en font størrelse 22 Arial med bold og italic, den er ikke så stor i forhold til nyhedsteksten nedenunder, men den er til gengæld italic, som skelner den ud fra selve nyheden. Nyhedsteksten har en font størrelse 18 Arial med bold, herved sker der en forskel da overskriften er en del større italic. Den sidste vi har vi tryk-knappen, som har samme størrelse som nyhedsteksten, men den er bare blå i stede for sort, det gør vi for at give fornemmelse om at man kan trykke på den, og stadig være en del af teksten. Den næste font vi tage op er navigationsknapperne som er font størrelse 17 Arial Greek med bold og italic, denne skrifttype er en mellemting mellem teksten, som bliver brugt til overskriften over slogan og til nyhed grupperne, da dens asænders og desænders er lige tykke og er en mellemting. Vi valgte denne type for at give en fornemmelse at man kan trykke på dem og at de skelner sig ud af det hele, men alligevel har en sammenhæng. Til at vise vores tekstoverskrift med, har vi valgt den samme skriftstørrelse som slogans overskriften, som er en Arial Black, men her er den bare mindre. Den har kun en størrelse på 42 uden noget bolt og italic (se Bilag 9). Vores tekst der er nedenunder er bare en font størrelse 18 Arial med bold, denne kombination mellem de to fonttyper og størrelse skabe en god kontrast, som ikke er træls at se på og er nogenlunde sammenhængende i design. Vores valg af farver, har vi gjort for at give firmaet liv. Altså bruge deres farver, som de har i deres logo til at vise firmaet frem på, som er den DMP blå og så grå.

16 Page 16 of 40 Det har vi gjort for at give firmaet facade ud af til, og gøre den mere professionel, fordi det virker gennemført. Vi har også brugt den grå farve, men den har vi mere trukket ud for at give lidt kontrast med hele hjemmesiden (Se evt. Bilag 4) det vil sige vi har brugt en grå farvegruppe. Selve farverne passer godt sammen, da de giver en skarp kant mellem det blå og det grå, hvor menu og topvinduet er. Hvorefter den lys- og mellemgrå også har en god opdeling, men alligevel ved man at de hænger sammen, da de har samme nuancer. Det sidste er vores valg af billeder, da vi har lagt meget vægt på at de har en betydning for selve emnet som man er inde under, altså hvis man leder efter service ser man en som er ved at reparere en vindmølle. Men alle billederne har også meget dybde, det vil sige at de har meget liv og giver et bedre spil mellem billederne og hjemmesiden. Vi lavede også menuerne, så den skrå streg mellem dem har samme hældning som en vinge i DMP logoet. Det giver også en god sammen hæng mellem firmaet og hjemmesiden. Til sidst tager vi også lige flagene som sidder i menuen, da de skal være hurtige og nemt at komme til, årsagen til at vi bruger flag er fordi det er et kendetegn som alle kender og ved, lige meget hvad land de kommer fra, men også fordi, alle ved hvad det bruges til. De indikerer valg af sproget for hjemmesiden. Informationsdesign Informationsdesign er hvordan information er sat op og hvorfor den er sat op på den måde. Hvorfor de står i grupper og hvordan det ser bedst ud. Når man ser på vores forside (se evt. Bilag 4) har vi sat vores slogan oppe i toppen af vinduet hvor det står på line med og selve sloganet er lidt mindre end DMP mølleservice for at give den rigtige fornemmelse af, hvad for noget information der kommer først. Da det først handler det om DMP, hvor efter deres slogan kommer, som vi har lavet til firmaet da de ikke havde noget slogan i forvejen. Men også bare det, at vi har lavede rimelig god afstand mellem sloganenes punkter gør også at de bliver betragtet som hovedpunkter i sig selv, fordi ikke står tæt sammen. Sloganet er altid i det blå for at være letter at se, og får at give fast punkt at ligge dem i, og så bliver folk heller ikke så forvirrede når man skifter side, da man ved at det altid ligger i det blå på alle sider. De 3 nyheds blokkene på første side (se evt. Bilag 4) er sat op, så man hurtig og nemt kan se hvad det handler om. Det gør vi ved at give dem god afstand til hinanden, så man hurtigt kan skelne og læse nyhederne hver for sig. Men hver nyhed har en overskrift i toppen, hvorefter der kommer en kort nyhed og så kommer der en knap som er blå og viser dato og en tekst der hedder Læs mere.

17 Page 17 of 40 Overskriften er lavet større end de andre to, fordi man skal vide det er overskriften hvor den også er kursiv. Selve nyheden har samme størrelse som knappen i bunden, men hvor knappen er blå for at adskille dem selv om de hænger sammen. Selve nærheden af den blå skrift og nyhedesskriften gør, at man ved at de hænger sammen, men farven gør at man ved det ikke er en del af teksten. Selve teksten på hjemmesiden er lavet på samme måde så jeg tager bare en enkelt, jeg vælger historie siden (se Bilag 9). Informationen bliver vist i topvinduet hvor vi har en overskrift og en tekst. De er sat sammen ved hjælp af tæthed og for at kende forskel på overskrift og tekst har vi lavet overskriften lidt større. Vi har valgt at gøre denne måde til alt information på siden der skal vises i topvinduet, pånær sloganet som har sin egen størrelse, fordi det udgiver et budskab om hvem de er og derfor godt må skille sig lidt ud. Her efter har vi navigations navne i den mellem grå farve, som er hovedmenuen, som er sat med lige langt af stand mellem hinanden for at give en form for enshed, som vil gøre at de er lettere at se og gør siden mere harmonisk. Men selvfølgelig ser man home-siden først, hvorefter man går over til deres ydelser, som folk kommer ind for at læse om, hvorefter man har noget information om hvem de er, og hvor lang tid de har væres i vindmølleområdet. Til sidst kommer man til kontakt så man kan ringe til dem. 1. Home = Start side 2. Ydelse = Hvad de sælger og hvad de kan gøre, som er det folk først vil læse om 3. Om os = Historie og i dag, som folk skal vide for at stole på dem, og være sikker. 4. Kontakt = Kontakt, som er det de skal efter de ved hvad de kan og hvem de er. Vores undermenu på siden Ydelse (se Bilag 9) er også sat op på en bestemt måde. De er blevet sat sådan, at de har noget mellemrum så folk kan se at de ikke hænger sammen med hinanden, og at man kan trykke på dem. For hvis det bare var tekst ville de sidde noget tættere, så det var en liste. De er sat efter hvad folk har mest brug for, da folk skal vide hvad DMP har af services før de køber en vindmølle og for dem der skal have en vindmølle lavt, så kommer de direkte til service og reparation, hvorefter dem der skal have eftersyn og igen hvis de har det kan de også få overvåget deres vindmølle. Så kommer demontage og montage for dem der ikke gider have en vindmølle længer eller for dem der gerne vil have en vindmølle.

18 Page 18 of 40 Denne liste passer fordi de mennesker som skal se side vil hurtig finde det information som de skal bruge 1. Service og Reparation = For dem der gerne vil have repareret der vind mølle og for dem som gerne ville vide mere om firmaet 2. Serviceeftersyn = For dem ikke har problemer med deres vindmølle men gerne ville have den tjekket en gang i mellem og for dem som gerne ville vide mere om firmet 3. Overvågning = Dem som ikke gider bruge tid på at tjekke deres vindmølle og for dem som overvejer at købe en vindmølle 4. Demontage/montage = For dem som gerne vil købe en vindmølle og for dem som gerne ville have fjernet en. 5. Eget værksted = For dem som har brug for noget specielt til deres vindmølle. Vores undermenu på om os siden (se Bilag 9) der har vi to punker; Aktuelt og Historie som også er placeret lidt fra hinanden, da de skal ligne knapper. Vi har placeret dem på denne måde, da folk helst gerne vil vide lidt om i dag, før de ville kigge fortiden igennem. Derfor er de placeret sådan, at man først finde aktuelt og så historie for at se om de har levede op til deres forventninger. På den måde får folk deres information hurtig og nemt. Interaktionsdesign Interaktionsdesign er det man gør på en hjemmeside; altså når man trykker på en knap, giver siden et input hvorved man får et output tilbage på ens input. Det eneste for interaktionsdesign vi har på denne side er vores navigation, sprog og nyheder. Hvis vi ser på vores navigation, så er det bare en tekst man trykker på som har en 17 Arial Greek med fed og kursiv som du kan se i Bilag 4. Det den gør, er at køre et slideshow mellem de sider vi gerne vil vise og gør det muligt at komme gennem siden. Sprog er i teorien en database søgning, da vi har flere forskellige tekststykker til at ligge på siden som vi slår op hver gang vi skal bruge dem, selv om det bare er variabler som blive gemt i Flash-filen - men mere om det under analyse af kodningen. Som vi gør ved at trykke på et af de 3 flag, som man fx kan se i Bilag 4. Der resulter i, at siden skifter alt tekst ud til engelsk eller tysk, fra databasen Nyheder er også en database, da vi slår op hvad for noget information som vi skal bruge i en tekstfil, læs mere om det under analyse af kodningen. Hver gang siden åbner kommer information frem, det er jo ikke ret meget interaktionsdesign i det, men eftersom vi kan trykke på en knap for at gøre det større, så bliver det til

19 Page 19 of 40 interaktionsdesign, da vi beder det om at komme frem. Vi giver et input og så slår computerne op i databasen for at se hvad der står og giver os et output, som vi så kan læse. Analyse af kodningen Alt er lavet i flash, det vil sige det meste at kodningen er i actionscripting, hvor det sidste er i html, som er vores åbningsside for flashfilen. Den er bygget op af 12 frames i hovedscene, altså 12 sider - en siden for hver menu. Flash-kodningen Home siden Når vi ser på Home siden, er der 3 nyhedsbokse, de nyheder bliver loadet ind fra en tekstfil. For at læse variablerne i tekstfilen skal vi skrive en actionscripting kode i frame 1, som heder: loadvariablesnum("nyhedcode12.txt",0); Jeg valgte at kalde tekst filen Nyhedcode12.txt så folk ikke kan finde den, uden at komme ind på hjemmesidens server. Home siden har 4 hovedmenuer, og 3 undermenuer. Hvis vi tage hovedmenuer først så er de bygget op, så man har 4 tryk-buttons som er gennemsigtig, altså der er ikke noget i dem udover et sted man kan trykke, hvorefter man har en dynamisk tekst under knapperne. Så det er muligt at indsætte en variable tekst ind i stedet for, dette gør det muligt at skifte sprog, altså indsætte en tekst på forskellige sprog. Det er den måde alle knapperne virker på også under menuknapperne. Undermenuerne på Home siden er lavet for, at man skal kunne læse hele nyheden. Når nyhederne skal vises i stort, altså, når man trykker på læs mere under de små nyhedsbokse, skal denne information vises i topvinduet, se Bilag 4. Men da vi har valgt at lave et slogan som har en anden størrelse, end den tekstinformation skal vises i, valgte vi at skrive en actionscripting kode for at gøre dette, som hedder: skrift1 = new TextFormat(); skrift1.size = 42; skrift2 = new TextFormat(); skrift2.size = 18; _root.info_overskrift1.settextformat(skrift1);

20 Page 20 of 40 _root.info_overskrift2.settextformat(skrift2); Det vi gør, er at give Flash information om, at lave en variabel med de informationer som skal laves om. Hvorefter de 2 sidste linier giver Flash besked om, hvad for et tekstfelt der skal laves om og med hvad for nogle ting der skal ændres. Alle sider For at gøre det lettere at skrive information ind i hjemmesiden, har jeg valgt at lave en movie som indeholder alt tekst, der bliver brugt i hjemmesiden. Ved at lave det på denne måde har vi mulighed for at skifte sprog uden problemer. For at skifte sprog har jeg lavede en variable som hedder sprog som kan skifte mellem 1-3 som skal indiker hvad for et sprog man har på hjemmesiden, altså 1 er dansk, 2 er tysk, 3 er engelsk. Her nedenunder har jeg valgt at vise en lille del af den danske tekst på hjemmesiden, der er 2 andre som ligner denne som så i stedet for står for tysk og engelsk. onclipevent (enterframe) { if (_root.sprog == 1){ //Her bliver teksten til hovedmenuen skrevet på dansk, hele dette stykke er gentaget 2 gange mere - en på tysk og en på engelsk. _root.home = "Home"; _root.ydelser = "Ydelser"; _root.omos = "Om os"; _root.kontakt = "Kontakt" //Her under har vi lavet en if funktion som viser nyhederne i stor udgave på Home siden, når man trykker på en af de 3 undermenuerne. Men når nyhedklik er lig med 0 så viser flash sloganet, men når den er lig med 1-3 viser den nyhederne 1 til 3 fra tekstfilen. if (_root.nyhedklik == 0){ _root.hovedeoverskrift = "DMP Mølleservice"; _root.info_overskrift = "Kvalitet \ngodt håndværk \nhver gang"; } else if(_root.nyhedklik == 1){ _root.hovedeoverskrift = _root.nyhed1_overskriftd; _root.info_overskrift = _root.nyhed1_tekstd add "\n\n" add _root.nyhed1_dato; _root.info_overskrift1.settextformat(skrift1); _root.info_overskrift2.settextformat(skrift2);

21 Page 21 of 40 } else if(_root.nyhedklik == 2){ _root.hovedeoverskrift = _root.nyhed2_overskriftd; //Når Vi trykker på læs mere i nyhederne, viser den nyheden i stor. For at kunde få en dato til at ligge i bunden af den har vi skrevet en code som heder (_root.nyhed2_tekstd add "\n\n" add _root.nyhed2_dato; ) _root.nyhed2_tekstd betyder at vi tage teksten fra vores txt fil på dansk og lave en line med ingenting ved hjælp af "\n\n" og til sidst indsætter vi datoen fra tekst filen ved hjælp af _root.nyhed2_dato;. Og for kan lægge dem sammen skriver vi add _root.info_overskrift = _root.nyhed2_tekstd add "\n\n" add _root.nyhed2_dato; _root.info_overskrift1.settextformat(skrift1); _root.info_overskrift2.settextformat(skrift2); } else if(_root.nyhedklik == 3){ _root.hovedeoverskrift = _root.nyhed3_overskriftd; } _root.info_overskrift = _root.nyhed3_tekstd add "\n\n" add _root.nyhed3_dato; _root.info_overskrift1.settextformat(skrift1); _root.info_overskrift2.settextformat(skrift2); Selve koden er blevet forklaret i Flash filen, så for at læse mere information om kodningen åben denne fil. Analyse af HTML-koden Vi har ikke så meget html-kode, da vi lavede det meste i flash. Så det vi har lavet i html er at lave en tabel, som ligger lige i centrum af vinduet og så sat en html-fil ind, som så vil blive vist så man kan se den i 1024x768. Først indiker vi hvad farven skal have på baggrunden og margenerne: <BODY bgcolor=#ffffff leftmargin=0 topmargin=0 marginwidth="0" marginheight="0"> Her efter laver vi en tabel, som bliver centret på midten af hjemmesiden: <TABLE height="100%" cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD valign=center align=middle> <table height=329 cellspacing=0 cellpadding=0 width=1001 align=center border=0>

22 Page 22 of 40 <tbody> <tr> <td valign=top align=middle width=1001 bgcolor="#000000"> Her bliver flash filen sat ind og der bliver bestemt hvad størrelse den skal have: <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b " codebase=" width="1008" height="732"> <param name="movie" value="7.swf"> <param name="quality" value="high"> <embed src="7.swf" quality="high" pluginspage=" type="application/x-shockwave-flash" width="1008" height="732"></embed> </object> </td> </tr> </tbody> </table> </BODY></HTML> Nyhedsside Allerede fra start af i dette projekt hvor vi interviewede firmaet, fandt vi ud af at et af de store ønsker at firmaets ledelse havde til hjemmeside, var en mulighed for at kunne tilføje nyheder til hjemmesiden. Den gamle side var opbygget i normal html, og hvis man ikke kan finde ud af at redigere i dette er der ikke mulighed for at tilføje nye ting til siden. Desuden skal det nævnes den gamle side slet ikke havde en nyhedsafdeling. Så vi besluttede os tidligt for i projektet, at vi ville lave et nyhedssystem som enhver person uden kendskab til HTML ville kunne betjene. Vi arbejde lidt på ideen, og nåede frem til, at vi ville lave et Content Management System (CMS), hvor man kan tilføje, redigere og fjerne data nemt og hurtigt til en database igennem et nemt interface på hjemmesiden. Dog da vi kom videre i projektet fandt vi ud af i en samtale med vores vejleder, at det ikke lige var på udviklingen af databaser at vi skulle lægge vægten i dette projekt. Og derfor valgte vi at flytte fokus mod designperspektiverne af hjemmesiden i stedet. Dog har vi af egen lyst valgt at lave systemet alligevel. Og vi vil her forklare kort hvad det er vi har lavet. Da vi skulle vælge hvilket kodesprog vi skulle bruge valgte vi at lægge os fast på ASP sammenkoblet med en Access database, eftersom Lasse have en del erfaring inden for det. Men før man overhovedet begynder at kode noget som helst, skal man sørge for at fastlægge hvilke funktioner, man vil have og hvad systemet skal indeholde.

23 Page 23 of 40 Vi besluttede os for at vi skulle have et system der kunne både, tilføje, rette og fjerne nyheder fra en database. Og der skulle desuden være et indbygget login-system som sikrede at ingen uden tilladelse fik lov til at gå ind på siderne og ændre i nyhederne. Hvad angår opbygningen af nyhederne, valgte vi at vi skulle have en lille nyhed som skulle lægge på forsiden, og man så ville kunne klikke på den nyhed, og komme ind til en nyhed med en længere beskrivelse. Derfor skulle nyheden indeholde følgende punkter (jeg kalder punktet det samme som de er beskrevet med i koden): Overskrift- Titlen giver næsten sig selv, en overskrift til nyheden. Dato Datoen, bliver automatisk sat ind i systemet når man skriver nyheden. Intro En lille forklaring af hvad nyheden handler om, denne skal stå på forsiden. Tekst Dette er selve nyheden, altså den lange tekst. Link Hvis man vil tilføje et link nederst på siden, til en bestemt ting man evt. relatere til i nyheden. Lille billede - Lille nyheds billede til forsiden sammen med nyheden. Stort billede Stort nyheds billede, der bliver vist når man går ind på den enkelte nyhed. Det skal dog allerede her nævnet at vi ikke i vores kode/prototype af systemet har gjort brug af billeder, hvilket skyldes manglende kendskab til hvordan man skulle gøre det. Og fordi vi i selve designet af siden, valgte ikke at lave billeder i nyhederne. Men det vi havde tænkt os var, at man når man tilføjede nyheden så skulle man kunne vælge et billede fra sin billedsamling, og når man tilføjede skulle systemet selv kunne uploade, og indstille billedet til den rigtige størrelse så det passede ind på siden. Vi har valgt ikke at sætte kode eksempler ind i denne tekst, eftersom ASP ikke er et studierelevant kodesprog, så derfor skal det stå frit for om man vil studere koden nærmere. Men her kommer en kort forklaring til det: Som en start kan jeg sige at alt ASP kode er indrammet i tegnene <% indsæt asp kode her %>. Og denne kode kan skrives ind i et HTML dokument hvor som helst. I forbindelse med kodningen af denne asp kode har jeg gjort stor brug af muligheden for at sætte alt sin kode ind på en enkelt side og bruge forskellige modes til at få siden til at vise forskellige data alt efter ønske. Starten af en mode kan se sådan her ud: <% if mode = "admin" then %> Efter then kan man så sætte den ønskede kode, såvel som ASP som HTML ind, og den vil blive udført når man går ind i den ønskede mode. Man får adgang til modes, ved brug af underadresser i linknavnet som f.eks. nyheder.asp?mode=admin. Til at tilføje og redigere nyheder, bruger man HTML tekstfelter, som i forbindelse af en form sender de ønskede informationer via. En asp kode, som så sender den information videre til vores Access database.

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning.

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning. Portfolie Redesign dette er en gennemgang af opbyggelse af mit portfolie, med samtilige begrunderlser af design valg. Forord Min portfolie hjemmeside er fra start af ment som et startplatform og ikke et

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 LOGOFREMSTILLING... 7 FLOWCHART... 8 STORYBOARDS...

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 LOGOFREMSTILLING... 7 FLOWCHART... 8 STORYBOARDS... Index INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 START IDEER... 2 INFORMATIONSDESIGN... 2 BUDSKABET: 2 ORGANISERING AF INDHOLD (SITEMAP): 3 SITE MAPS 3 INTERAKTIONDESIGN... 4 PRÆSENTATIONSDESIGN... 5 ALLE SIDER

Læs mere

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012 WEBSITE Projekt 3 Dato: 23.11.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Designbrief... 2 Kommunikationsanalyse... 3 Flowchart... 4 Eksempel på HTML... 5 Argumentation for design... 7 Evaluering... 9 Gant-diagram...

Læs mere

Undervisningsmateriale - Rapport

Undervisningsmateriale - Rapport Kom/IT Undervisningsmateriale - Rapport Klasse 1.7 Mathias Saxe H. Jensen 10-05-2011 Side 1 af 10 Indhold Forside... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 4 Kommunikationsplan...

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015 1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December 2014 - Januar 2015 Redesign af online portfolio www.cbruhn.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Formål 3 Planlægning 4 Designvalg 5 Moodboard 6 Informationsarkitektur

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Grafisk Workflow. hovedforløb 2

Grafisk Workflow. hovedforløb 2 Grafisk Workflow hovedforløb 2 WORLD OF FURNITURE Forside.wrapper width: 95%; margin: 0 auto; box-shadow: 0px 0px 25px #888888; Image slider carousel 5 sekunder .button span.button span:after.button:hover

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW OPGAVEBESKRIVELSE KVALITETSVURDERING HJÆLPEMIDLER BROWSER BRUGERVENLIGHED/USABILLITY

GRAFISK WORKFLOW OPGAVEBESKRIVELSE KVALITETSVURDERING HJÆLPEMIDLER BROWSER BRUGERVENLIGHED/USABILLITY GRAFISK WORKFLOW OPGAVEBESKRIVELSE Min kunde er en ung mand som ønskede at få lavet en hjemmeside til hans fremtidig firma, den skulle være responsiv og simpel. Da kunden ikke havde noget ønske om selv

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Proces. Kodning. Fonts:

GRAFISK WORKFLOW. Proces. Kodning. Fonts: P f t r o o i l o 1 H GRAFISK WORKFLOW»Vi skal bruge en hjemmeside, så vi kan få fat i patienterne til vores botilbud. Ellers risikerer vi at de vælger noget andet. Der skal laves logo, samt lærringsvideoer«proces

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Roskildes tekniske gymnasium. Kulløse Mijlømesse. Afsluttende kom/it projekt

Roskildes tekniske gymnasium. Kulløse Mijlømesse. Afsluttende kom/it projekt Roskildes tekniske gymnasium Kulløse Mijlømesse Afsluttende kom/it projekt Casper Hansen og Christian Hansen 26-04-2009 Indhold Indledning... 3 Planlægning... 3 Overvejelser... 3 Hvordan man kommer til

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn AFSLUTTENDE OPGAVE Lad Grønsted forblive Grøn Lad Grønsted forblive Grøn Indledning Til dette afsluttende projekt har jeg valgt at fokusere på udemiljøet i en park, og om hvordan et godt udemiljø kan påvirke

Læs mere

Kom/IT rapport Grafisk design Anders H og Mikael

Kom/IT rapport Grafisk design Anders H og Mikael Kom/IT rapport Grafisk design Anders H og Mikael Denne rapport i grafisk design, vil tage udgangspunkt i den PowerPoint præsentation vi lavede i forbindelse med en opgave i samfundsfag. Rapporten er inddelt

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se.

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se. Solsystemet lavet af Jesper Kjær Webintegrator i Kastrup Tekniske Skole Grundforløbsprøve 2014 Opgave: Vores solsystem Onsdag 23 april til onsdag 7 maj Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen

Læs mere

Niks Frost & Line Søs Hold 32B

Niks Frost & Line Søs Hold 32B Niks Frost & Line Søs Hold 32B Landdrup Dans - Sitemap Forside Om Galleri Stilarter Hold Priser Tilmeld Åbningstider Kontakt Landdrup Dans. Forsiden linker til 8 undersider: 1: Om (info om firmatet) 2:

Læs mere

IVÆRKSÆTTERKURSUS Midtf org- Erhvervsråd 13 maj 2009

IVÆRKSÆTTERKURSUS Midtf org- Erhvervsråd 13 maj 2009 IVÆRKSÆTTERKURSUS Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd 13. maj 2009 PROGRAM 18.30 Velkomst - plan for i aften Webdesign Mål og målgrupper Domæne og hosting Grafisk layout Søgemaskiner SEO Navigation Indhold 20.00

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen.

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen. Introduktion til webdesign Jeg har igennem webdesign projektet arbejdet med en masse forskellige processer, i alt 6 processer. Disse er skab moodboard fra en side, informationsdesign, navigationsdesign,

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

6. November 2014 JB Plastics Projekt Gruppe D MULA Rie, Rasmus Seindal, Benjamin Vinje,Andreas, Anders, Jonatan Vanja og Pia JB PLASTICS

6. November 2014 JB Plastics Projekt Gruppe D MULA Rie, Rasmus Seindal, Benjamin Vinje,Andreas, Anders, Jonatan Vanja og Pia JB PLASTICS JB PLASTICS Gruppe D: Rie, Rasmus, Benjamin, Andreas,, 1 P a g e Contents Analyse af firmaet og dets behov... 3 Brainstorming proces... 3 WBS... 4 Start WBS en:... 4 Slut WBS en:... 6 Designproces... 7

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen 28-8- HTX NÆSTVED IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Fysisk system... 3 Hardware og software konfiguration... 3 Overvågning

Læs mere

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS GRA b DESIGN. HEARTS & MINDS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ? Opgaven gik ud på at, udfra udleveret trykt materiale skulle lave et fuldt og responsivt hjemmeside design. Sitet er lavet

Læs mere

GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB

GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB LAUESEN HUS - OG HAVESERVICE //GRAFISK DESIGN BRIEF Lauesens hus- og haveservice er en enmandsejet virksomhed, som trænger til et løft på sin reklame del. Det er et firma,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW HJEMMESIDE EL FIRMA ANDERSEN EL

GRAFISK WORKFLOW HJEMMESIDE EL FIRMA ANDERSEN EL GRAFISK WORKFLOW HJEMMESIDE EL FIRMA ANDERSEN EL OPGAVEBESKRIVELSE Min kunde er en ung mand som ønskede at få lavet en hjemmeside til hans fremtidig firma, den skulle være responsiv og simpel. Da kunden

Læs mere

Web 2.0. World Wide Web (www)

Web 2.0. World Wide Web (www) Web 2.0 World Wide Web (www) I marts 1989 skrev Tim Berners-Lee et information udveksling program kaldt ENQUIRE. Da han arbejde i CERN, var han ikke tilfreds med kommunikationen, derfor videreudviklede

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk Webdesign af pl.dk Opgavebeskrivelse Bold.dk og 6 eren har slået sig sammen for at skabe Danmarks største Premier League fodboldportal, PL.dk. Hjemmesiden skal indeholde mange informationer, og samtidig

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Projektbeskrivelse Let-Engelsk d

Projektbeskrivelse Let-Engelsk d Lavet af Jacob A. & Morten fra 2.5 Fag programmering side nummer: 1 af 13 Projektbeskrivelse Let-Engelsk d Arbejdsgruppen: Jacob A & Morten fra 2.5. Afl. Dato: 1. marts 2012 Skrevet af: Jacob A. Fag: Programmering.

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD?

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? Forord Spil har altid været en stor del af mit liv, og har altid spillet meget Playstation, siden jeg var helt lille. Eftersom jeg blev

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

1. Indledning. 2. Laswell s fem spørgsmål. Hvem (afsender) Siger hvad (budskab)

1. Indledning. 2. Laswell s fem spørgsmål. Hvem (afsender) Siger hvad (budskab) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Laswell s fem spørgsmål... 2 Hvem (afsender)... 2 Siger hvad (budskab)... 2 I Hvilken Kanal (Mediet)... 3 Til Hvem (Modtageren)... 3 Og Med Hvilken Effekt (Virkningen)...

Læs mere

DSU Dansk Stavgang Union

DSU Dansk Stavgang Union DSU Dansk Stavgang Union Projekt 3 af Camilla, Mateen, Mikkel & Sandie Indholdsfortegnelse Design brief Side 3 Projektplanlægning Side 4 Stakeholder analyse Side 6 Informations arkitektur Side 8 Medier

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS6, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Hjemmeside design til Everyday Health

Hjemmeside design til Everyday Health Graf isk Design Hjemmeside design til Everyday Health Graf isk Design/Dokumentation Opgave Ejen af Everyday Health klinikken i København, kunne godt tænke sig at hendes nuværende hjemmeside blevet lavet

Læs mere

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06.

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06. Ordbøgerne.dk Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Design...4 Visuelt design:...4

Læs mere

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION Opgavebeskrivelse Kunde: Gorm Larsen & Zornig (GLZ) Websitet Social media cheat sheet er en oversigt over forskellige sociale mediers opsætning. Formålet er altså at gøre det nemt at finde de mål, der

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio 2016 Grafisk workflow Svendeprøve Kvalitetsvurdering Hjemmesiden fungere som den skal, og kunden er meget glad for resultatet. Siden er simpel, men giver den ønskede

Læs mere

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Opgavebeskrivelse Det er en nyhedsmail. De er en ny opsætning Ansvar for opgaveløsning Webadministratoren står for opgavefordeling. Tekst kommer fra salgs og butikslederen.

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

www.wikispaces.com Din egen hjemmeside UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort Basismodul 3

www.wikispaces.com Din egen hjemmeside UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort Basismodul 3 Basismodul 3 www.wikispaces.com Din egen hjemmeside Wikispaces.com er et sted på internettet, hvor man har mulighed for at oprette sin egen hjemmeside sit eget sted. Den hjemmeside man får er ret enkel

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere